__MAIN_TEXT__
Profile for Elevrörelsens förlag

Inflytande för elever  

Det ska inte behöva vara svårt för elever att påverka skolan! Detta har varit grundtanken bakom denna handbok, som presentera ett antal grun...

Inflytande för elever  

Det ska inte behöva vara svårt för elever att påverka skolan! Detta har varit grundtanken bakom denna handbok, som presentera ett antal grun...