Page 1

10

få sund mad i kantinen

Stort tema

Sundhed

på erhvervsskolerne! r at gøre Hver dag kæmper vi fo gælder også vores skoler bedre. Det sundheden.

22

Skolestart:

Lærepladser, Klasseloft og gode råd til aktive elever

Dit magasin

Psst... Psst...

Nr. 17 · 7. årg · August 2013 · Erhvervsskolernes Elev-Organisation


Indhold 6 OPLAG 10.000 REDAKTØR Daniel Rask REDAKTION Urd Rasmussen Morten Ryom Emma Fonslev Christian Irming Rasmus Topholm Johan Sundwall Juliane Stege Signe Rieland FORSIDEFOTO Martin Bonde GRAFISK DESIGN Simon Johnsen, Appetizer.dk TRYK Stenby Tryk UDGIVER Erhvervsskolernes Elev-Organisation – EEO Vibevej 31, 2 2400 København NV KONTAKT kommunikation@eeo.dk +45 2988 9702 Støttet af Tuborgfondet

2

Psst...

26

3 4 6 10 14 16 18 20 22 24 26 28 31

EEO Kongres: Sammen gør vi vores uddannelser bedre Gør dit sundhedsprojekt til virkelighed Tyvstart med idræt Sund mad og motion får færre til at droppe ud Opskrift på en fed idrætsdag Duel: Idræt på HTX? Værkstedshumor – Få et grin med kammeraterne Fremtidens folkeskole Skolestart 2013 Reportage fra EEO sommerlejr Psyken på skoleskemaet Aktiv i elev bevægelsen –Derfor! Det sjove hjørne


Morten Ryom Formand for Erhvervsskolernes Elev-Organisation (EEO)

EEO står for Erhvervsskolernes Elev-Organisation. EEO er sammenslutningen af elevråd på de tekniske skoler og HTX. EEO arbejder for at varetage dine interesser over for politikere og andre beslutningstagere i forhold til blandt andet arbejds- og undervisningsmiljø, SU og praktikforhold. EEO arbejder for at styrke elevråd og aktive elever på erhvervsskolerne. Vil du gerne have hjælp til et problem på din skole, eller vil du gerne være aktiv og deltage i vores mange aktiviteter, kan du få fat i os på eeo@eeo.dk eller på telefon 29 88 97 01 Læs mere om os på vores hjemmeside - www.eeo.dk eller følg med på facebook og twitter.

Kære elev DU HAR SIKKERT, ligesom mig, oplevet at sidde i dansktimen eller ”teknisk tegning” og døse hen. Selvom du synes det er spændende- Ofte skyldes det ikke bare kedelig undervisning. Det kan også være ens egen livsstil. Hvis du spiser sundere og dyrker mere motion, kan du mærke det på dit humør og din koncentration. Sådan kan du få mere ud af din uddannelse. I EEO kører vi et sundhedsprojekt hvor vi sætter fokus på sundheden på vores skoler. Eller nok mere manglen på samme. Sundhed er meget mere end løb, svømning og kreativ dans. Sundhed handler om vores hverdag. Lige fra at huske morgenmad til at cykle hjem fra skole eller læreplads. På side 5-8 kan

du læse mere om projektet og hvordan du kan være med! For ikke at nævne s. 13 hvor du kan finde opskriften på en god idrætsdag. EEO gør hver dag en aktiv indsats for at du og dine klassekammerater for en bedre uddannelse og det gælder også kantinemaden mm. EEO er intet uden dig og alle de andre aktive elever. Derfor vil jeg opfordre dig til at komme til vores kongres 25-27. Oktober i København. Vær med når vi diskuterer og beslutter hvad vi skal sætte fokus på det næste år og hvordan vi kan gøre vores skoler endnu bedre.Kom med og sig din mening for der er kun en, der ved hvordan du har det på din skole og det er dig. Læs mere og tilmeld dig på www.eeo.dk/k13

Psst...

3


ation i Erhvervsskolernes Elev-Organis Det er snart til til kongres for Erhvervsskolernes Elev-Organisation(EEO). I år mødes vi den 25-27. Oktober på Høje Taastrup Gymnasium, Frøgård Alle 2, 2630 Taastrup

Det er gratis at deltage – din skole betaler. Vi inviterer alle aktive elever fra Teknisk Skole eller HTX. Her kan du fortælle om dine erfaringer, høre om andres og sammen gøre vores elevråd og uddannelser bedre. Du kan være med til at diskutere EEO’s politik på en masse forskellige områder. Og du kan møde en masse andre aktive og hyggelige elever.

På mødet skal vi diskutere holdninger til erhvervsuddannelserne: EUD og HTX. Vi skal lægge en plan for hvilke kampagner og aktiviteter vi skal lave i 2014 og vi skal finde ud af hvordan vi bruger vores penge. Og så skal vi ikke mindst diskutere temaer som manglende lærepladser, aktiviteter på skolerne, virtuel undervisning, sikkerhed i værkstederne og meget andet. 4

Psst...

Læs mere og tilmeld dig på

eeo.dk/k13


Gør dit

sundhedst projehk ed til virkelig

Vil du ha’ en sundere skole?

Så søg EEOs sundhedspulje

har startet et projekt, som skal gøre landets erhvervsskoler sundere. Det kan være idrætsdage, kantinetjek, motionspauser i undervisningen og mange andre initiativer, som gør idræt og sundhed til en mere naturlig del af skoledagen – og eleverne er selvfølgelig med til at beslutte, hvordan det skal gøres. EEO’s pulje til opreklamering af sundhedsprojekter kan fx bruges til: • • • • • •

En idrætsdag En fælles sportsaktivitet, fx en fodboldkamp på skolen Et møde med en sundhedsekspert Et elevrådsmøde om bedre kantinemad Udstyr til en idrætsdag Bolde til boldburet

Eller dine helt egne ideer til at styrke sundheden på din skole, som vi hos EEO glæder os til at se og hjælpe med.

Sådan søge EEO’s sund r du hedspulje

DET ER NEM T AT SØGE P DU SKAL SK ULJEN. RIVE EN E-M AIL, HVORI 1. Hvad pen DER STÅR: gene skal bru ges til 2. Hvornår d e skal bruges 3. Hvem, der er kontaktp erson for elev rådet på din skole Mail’en ska l sendes til U rd Kornø, der projektkoord arbejder som inator for su ndhedsproje har mailadre ktet hos EE O og ssen sundh Du kan også ed@eeo.dk ringe til på te lefon 29889 spørge, hvis 707 og der er flere spørgsmål ti l puljen.

EEOs sundhedsprojekt er et samarbejde med Dansk Firmaidrætsforbund med støtte fra Nordea-fonden.

Psst...

5


FOTO: MARTIN BONDE

v y T art smted idræt

Det plejer ikke at være helt fair, hvis der er nogen, der tyvstarter i sport, men når du går på en erhvervsskole, så får du faktisk lov … AF KIR KLYSNER, JOURNALIST, DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND, KKL@FIRMAIDRAET.DK

6

Psst...

d

er er skorstenfejere, der møder et hel hold af politibetjente på fodboldbanen, og der er social og sundhedsassistenter, der går til zumba hver uge. Det kaldes firmaidræt. Og arrangørerne bag Dansk Firmaidrætsforbund har sammen med EEO startet projektet ”Sund Erhvervsskole”, som også er støttet af Nordea-fonden. Hvis din skole går med i projektet, og det er der al-


DE FOT O: MA RTI N BON

Syddansk Erhvervsskole

og meget tæt på en fast ansættelse. Og så kommer man jo ud til et job, der kræver sit af fysikken, siger Merete Spangsberg Nielsen, som er projektleder i Dansk Firmaidrætsforbund.

linedance, yoga og zumba. -Vi gider jo ikke alle sammen gå til de samme ting, så derfor vil vi gerne komme

Mere

Andet end rundbold På nogle skoler som f.eks. på Handelsskolen København Nord kommer instruktørerne ud på skolen, så eleverne kan prøve noget helt nyt. På denne skole havde de et ønske om at prøve kung-fu,

FOTO : JOHN NY WICH MANN

lerede 37 skoler, der har gjort f.eks. Tech College Aalborg, Kold College i Odense og IBC i Kolding, så får du som elev mulighed for meget billigt at dyrke idræt i en firmaidrætsforening. Det kan være f.eks. være badminton, skydning, bowling og go-kart. -Det plejer at være sådan, at man skal være fastansat på en arbejdsplads, for at dyrke firmaidræt. men vi har valgt, at når man går på en erhvervsskole, skal man have lov at tyvstarte. Man er nemlig i lære undervejs

ud på jeres skole og vise jer, at idræt er langt mere end rundbold og længdespring, som I måske havde i folkeskolen, siger Merete Spangsberg Nielsen, som selv er stor fan af orienteringsløb. Som en del af projektet tilbydes skolerne faktisk et digitalt orienteringsløb med QR-koder, samt ”Aktiviteket”, som er et skab med mange forskellige og anderledes aktiviteter, hvor man får den flade lidt fri fra sædet i timerne, og ”Kostkassen” med skuffer fyldt af gode råd om at spise sundere.

Sun afbryd de i time elser rne Sve

nd Erhver borg vsskole

Psst...

7


Det er meget godt, at vi skal røre os her på skolen, for der er nogen af os, der er for fede. Det er rart, at vi ikke bare skal sidde stille i et klasselokale, og at vi skal lave nogle øvelser, som ikke har noget at gøre med computere og lastbiler.

- Det er skolelederne på de enkelte skoler, der bestemmer, om skolen skal være med og tager kontakt til os i Dansk Firmaidrætsforbund, men prøv at forhør dig hos dine lærere eller elevrådet om jeres skoles idrætstilbud. Vi håber, at få alle skoler med, siger Merete Spangsberg Nielsen.

p Cup ES Cu

hvervsFodboldcup for er er ol sk ns tio uk og prod mmerater, saml Find mindst 6 ka eld jer til på m og er, 500 kron er spørg på ell .dk www.escup betale for, at I er skolen om de vil afsted. flere, der kommer ptember Fredericia d. 10. se mber pte Holstebro d. 11. se ber m pte se 12. Næstved d. r be m pte se 12. d. Aarhus mber pte se 17. d. rg lbo Aa mber Esbjerg d. 17. septe mber pte se Odense d. 19. ptember se . 20 d. n av Københ

Nick Jeppesen, 19 år, læser til chauffør på Syddansk Erhvervsskole.

, 19 år, Rasmus Haurits org db en HTX-elev, Sv e. ol sk vs er Erhv

Det er godt at lave noget aktivt til forskel fra at være begravet i bøger. Her griner vi af hinanden og med hinanden og får tankerne et andet sted hen.

Man ved det jo et eller andet sted godt, at man skal spise sundere og lave mere, så det er lidt irriterende at blive mindet om det, men jeg synes, det er fint, at skolen hjælper os med at ha´ det sundt.” Rikke Echwald, 18 år, læser på karrierelinjen på Autocollege på Tech College Aalborg

10.000 skridt Tæl til 10.000 skridt

Vind biografbilletter eller op til 15.000 kr. til din skole! Tjek om du får gået 10.000 skridt om dagen med en skridttæller, som det anbefales. Sådan én kan du købe på www.firmaidraet.dk eller hente gratis til din Smartphone.

Til Iphone: ”Moves” – Til Android: ”Accupedo” Læs mere og tilmeld jer på www.tses.dk

8

Psst...


Sund

d a m n o i t &mo

d u e p p o r d t a il t e r r fæ r få Der er mange gode grunde til at leve sundt, men det kan være en udfordring med det travle skoleliv på erhvervsskolerne. Men det officielle ernæringsmærke Nøglehullet gør det nemt at vælge sundere på Erhvervsskolerne. AF SUSANNE DUNCH (FØDEVARESTYRELSEN)

10

Psst...

s

tår sund mad og motion på din top 10 liste? Nej? Så er det med at få den justeret hvis du vil have mest muligt ud af din skole og blive god til dit fag. Ny undersøgelse viser nemlig, at fokus på sund mad og motion på erhvervsskoler


er med til at sikre, at færre elever dropper ud.

Nemt at vælge sundere med Nøglehullet Der er mange gode undskyldninger for hvorfor det kan være svært at levet sundt. Er du typen, der foretrækker at andre laver maden for dig når du er i skole eller på

farten uden at det ødelægger din indsats i træningslokalet eller går ud over bikiniformen? Kort sagt hvis det skal være nemt at vælge sundere – så er det officielle ernæringsmærke Nøglehullet noget for dig. Du finder det på fødevarer, opskrifter og spisesteder (kantiner, restauranter, caféer mv.)

Er sund mad kedelig? Lyder sund mad kedeligt, dyrt og mest som kaninfø-

de? Det behøver det nemlig ikke at være. Sådan lyder det fra Svendborg erhvervsskole. Deres kantine blev sidste sommer godkendt til at sælge mad med Nøglehullet. Her har eleverne taget rigtigt godt i mod maden med Nøglehullet og får ofte opskrifterne med hjem.

”Jeg synes det er godt at vi har mulighed for at vælge sundere. Maden er altid indbydende anrettet med mange flotte farver. Og så er det jo, at vi bliver fristet til også at lave det derhjemme” fortæller Rosy Bache, caterelev

Mere

Psst...

11


Kom ind i kampen Du kan være med til at skubbe på for, at din skole sætter fokus på sund mad og motion. Snak med dine kammerater og lærere. Snak

om hvordan I synes jeres skole skal sætte fokus sund mad og motion. Nøglehullet har et frivilligt korps af unge studerende. Via Facebook kan du invitere en frivillig ud på jeres skole til at fortælle om Nøglehullet.

v vid st ids te d du at ua t...... Flere unge mener, at Nøglehullet gør det nemmere at vælge sundere Nøglehullet står for mindre fedt, sukker og salt samt flere kostfibre og fuldkorn

Flere unge ved, at Nøglehullet er et offentligt mærke og kender til Nøglehulsmærket på spisesteder Læs mere om Nøglehullet på www.nøglehulletpåspisesteder.dk 12

Psst...

Like Nøglehullet på Facebook – og bestil en tatovering

I LOVE


– fordi der er krummer i sundhed • Sæt sundhed øverst på menuen i kantinen. • Få en kreativ kostkasse med konkurrencer, aktiviteter og overraskelser. • Alt er pakket og klar - lige fra materialer til indkøbslister og opskrifter. Pris fra kr. 12.640,- + moms. Prisen inkluderer 2 timers let fordøjelig workshop i jeres kantine.

Læs mere på www.firmaidraet.dk/kostkassen Kontakt os for at høre nærmere på tlf. 65 31 65 60. Bemærk at indholdet i Kostkassen er udviklet til brug på erhvervs- og produktionsskoler med støtte fra Nordea-fonden.


Opskrift på en fed

s t æ idr dag Ingredienser: En gruppe glade arrangører En græsplane/hal/aula/ klasselokale eller lignende En bunke gode ideer En skoleleder som har givet grønt lys En masse friske erhvervsskoleelever Godt humør

Når du skal lave en idrætsdag ude på din skole er det vigtigste ikke, at der er en masse idrætsfaciliteter eller at alle som deltager er med i den lokale sportsklub.

14

Psst...

Det vigtigste er at alle som deltager skal have det sjovt!


d

et bedste man kan gøre er at gå i gang i god tid, så der ikke kommer stress på til sidst. Derfor kan det være en god ide, at starte 1-2 måneder før jeres idrætsdag Det første der skal gøres er at I skal finde et sted til jeres aktiviteter. Det kan være alt fra de klassiske idrætsarealer som baner, haller, gymnastiksale ol. Det kan også være gangene på skolen, klasselokaler eller den lokale park. Fantasien

sætter grænserne. Derefter skal der findes på aktiviteter. Her er der jo altid de gamle klassikere som fodbold, håndbold, hockey, dans og alle de andre som vi kender fra folkeskolen. Men man kan også finde på nye aktiviteter til idrætsdagen. Det kan for et eksempel være ”faglige” aktiviteter, som tjenerløb, for tjenereleverne, eller pitstop på tid for mekanikerne, frisør curling, hvor det skal ses hvem der kan få en shampooflaske længst, alt imens der fejes foran den- Igen er det kun fantasien som sætter grænser. Det kan også være utraditionelle aktiviteter som ikke tilhører et fag. Her kan det være støvlekast, kæmpe-ludo

med menneskelige spillebrikker, en dag som værnepligtig, badeboldekast i vand, mesterskab i bygning af sandslotte osv, osv… Når aktiviteterne er valgt er det vigtigt at der kommer nogle tovholdere på hver aktivitet, som sørger for at der er regler, fysiske områder og det materiale som skal bruges. Herefter er det blot at komme i gang, have det sjovt, prøve nogle nye ting og have en god dag sammen med kammeraterne. Efter ønske kan der dog tilføjes en lille ekstra ingrediens til idrætsdagen,

nemlig at slutte af med en cafe eller fest om aften, så den gode stemning kan fortsætte. Er dette tilfældet er det bedst at idrætsdagen lægges på en fredag.

Hvis I mangler ideer, forslag eller hjælp til en sådan idrætsdag, er alle erhvervsskoler i Danmark altid mere end velkommen til at kontakte EEOs sundhedsmedarbejder Urd Kornø på sundhed@eeo.dk Psst...

15


Duel:

å p t æ idr

? X HT

Emma

ke gymnasier (HTX) I dag er idræt et valgfag på de teknis ’s HTX-udvalg i Vi har sat Christian og Emma fra EEO l gøres obligatorisk, stævne for at diskutere om idræt ska kaffes. Hvad synes du? fortsat være et valgfag eller helt afs /eeo.dk Deltag i debatten på facebook.com eller www.eeo.dk

Skal idræt være obligatorisk? Eller skal det helt afskaffes? Emma

Idræt har vist sig at være sundt for både krop og sind, og styrker den enkelte elevs evne til at koncentrere sig og til at lære nemmere. Det giver eleverne et afbræk fra undervisningen som både kan skabe overskud og energi. Nu ved vi jo at en HTX-elev, er de elever der har flest skoletimer i forhold til andre ungdomsuddannelser. Hvis man tilføjer et ekstra fag på HTX vil alle skoledage først slutte omkring kl. 17, hvilket blot vil stresse, og derved bliver eleverne ikke bedre.

Christian

16

Psst...

Er bevægelse og idræt ikke elevernes eget ansvar? Emma

t kræver Bevægelse og idræ e håndtere nn ku at r fo overskud rfor er motion ofte det i sin fritid. De et. Men hvis det ikke højeste priorit e eleven intet vd var obligatorisk ha kombineres med fx n ka t valg. Og idræ d. he nd Su t teknikfage Det er folks eget va lg den ”normale” HT . Nu er X elev ikke den mest aktive, kunne forhøje mob og du vil be de overvægtige pe faktoren for rsoner, som så ville kunne øge fra faldet.

Christian


Hvad skal der til for, at gøre idrætsundervisningen spændende? Når idræt er tvungen kan det ikke gøres ende. Hvis vi ville løbe rundt i en hal Christian underhold vi gå til holdsport. En HTX’er er ville og svede det naturvidenskab og ikke ing omkr seret foku om at løbe rundt i cirkler.

Emma

Christian

For at undervisningen fungerer optimalt i forhold til alle eleve r, skal den variere. De t kræver at der bliver taget højde for forsk interesser og kropsb ell ige ygninger.

Er idræt en vigtig del af, at blive uddannet til samfund og arbejdsliv?

Hvordan kan man skabe en mere sund livsstil på HTX? Som voksne mennesker mener jeg ikke, at vi bør tvinges til at dyrke motion, som små børn i indskolingen. Vi står selv med ansvaret for vores sundhed, det skal skolen ikke blande sig i.

Christian

Obligatorisk idræt vil ku Emma vejlede elever i en su nne nd livsstil, der kan skabe bedre rammer for en ungdomsuddannelse , herunder fravær og sygdom. Vejledning i kost og sundhed er ligeså vigtig som idr æt, og kan kombinere s i faget.

Emma

skal ligne STX, Jeg mener ikke vi ræt vil være id men obligatorisk hed. En sund nd su godt for elevernes e overskud og hverdag giver mer n derfor præsterer energi, og man ka mere generelt. På STX har de også gøglede fag som Drama og Latin. Og ungdomsuddanne ikke ligne hinanden lserne skal . ikke skolens prob Sundhed er lem, skolen skal jo heller ikke lave din aftensmad eller vaske dit tøj.

Christian

Psst...

17


Unge lærlinge Ved De, - ”Unge mand! rlinge, læ hvad vi gør ved der lyver?” vel - ”Tjaa, de bliver lgere?” sendt ud som sæ

værksteds humor

det nye Vi håber du har nydt sommeren og er klar tilrte året på, studieår. Her er nogle sjove vittigheder, atkostallegaer sammen med skolekammerater og

Kommunalarbejderen Kommunalarbejder en vifter bilisten ind til side n...

Respekt Chefen til den ansatte: - Jeg respekterer din mening, men jeg respekterer den endnu mere, hvis du holder den for dig selv.

18

Psst...

- ”Vær venlig at kø re stille og roligt Hr.” - ”Ja, ja....hvorfor?

” - ”Der er vejarbejde længere fremme Hr.” - ”Nåh...Bare rolig. Je nok passe på ikke g skal at vække dem.”

Hos mekanikeren - Der er stadigvæk noget galt med bilen, det banker under motorhjelmen! - Aha, det er nok vores lærling, han har været forsvundet, siden de hentede bilen!


Fodboldtræning er Hassan telefonen Efter fodboldtræning tag mmet hvor alle sru på medhør i omklædning drengene er samlet. Hassan: ’’Hallo?’’ Er du stadig til Kvinden: ’’Skat, det er mig. træning?’’ Hassan: ’’Ja’’ t og jeg har fundet Kvinde: ’’Jeg er på strøge 00 kroner. Er det 5.0 den flotteste pels til kun ’’ n? de er køb okey jeg lide den så meget, Hassan: ’’Jaja, hvis du kan køb den!’’ bi Chanel og jeg så Kvinden: ’’Jeg var også for ønsket mig i flere r de havde den taske jeg ha uger’’ ter den?’’ Hassan: ’’Hvor meget kos Kvinde: ’’18.000 kroner’’ , en gave fra mig’’ Hassan: ’’Køb den også så du er den bedste i Kvinden: ’’Tusind tak skat, dag, elsker dig!’’ ! vi ses skat’’ Hassan: ’’Elsker også dig ingsrummet er helt Alle drengene i omklædn bløffet på Hassan. for mundlamme og kiggede stol, løfter telefonen Hassan træder op på en og siger op i luften og kigger rundt is telefon det her ’’Er der nogen der ved, hv er?’’

Kommunal arbejderen i parken em En mand gik tur genn en så n ha or hv en park, ave kommunalarbejder gr den et hul, hvorefter en an til igen. t straks dækkede hulle

t er da ”Hvorfor gør i det, de den. an m e gd spild af tid”, sa skal ”Ja, meen ham, der i dag”, g sy er , ne er plante træ ejderne rb ala un m m svarede ko

Frisør i arbejdstiden Medarbejderen: - ”Jeg går til frisør!” Chefen: - ”Vel ikke i arbejdstiden?”

Håndværker uden fejl En håndværker, der aldrig laver fejl, laver som regel ingenting.

Medarbejderen: - ”Håret er da også vokset ud i arbejdstiden!” Chefen: - ”Jamen ikke det hele!” Medarbejderen: - ”Nej, men jeg skal heller ikke have det hele klippet af!”

Psst...

19


Fremtidens

e k l fo skole

Mere end forberedelse til gymnasiet?

20

Psst...

I Juni kom aftalen om fremtidens folkeskole endelig på plads. Efter lange forhandlinger står det nu klart at aftalen bliver uden aktivitetstimer. Men med mere dansk og matematik på skemaet. Kravet om at disse fag skal være bestået for, at starte på en ungdomsuddannelse som Teknisk Skole er udsat. I EEO håber vi at man helt dropper denne ide og i stedet ændrer på indholdet af disse fag så fremtidens folkeskole også har plads til os, der lærer bedst med en sav og en hammer i hånden.


E

fter lange forhandlinger kan vi glædes over, at kravet om et 2-tal i Dansk og Matematik er sat på “stand-by” I stedet vil politikerne foretage en analyse af hvad der virker. Vi synes dog godt at politikerne kunne spare pengene og i stedet lytte til os der ikke lærer mere ved at få flere røv-til-sæde timer men derimod flere praktiske øvelser og mere aktivitet.

At indføre et karakterkrav vil være at forråde de elever som bruger hænderne for at lære. Dette vil forhindre dem i at komme videre, få sig en faglig uddannelse og bidrage på arbejdsmarkedet sammen med os andre. ” siger Morten Ryom – Formand for EEO.

En folkeskole for alle I Erhvervsskolernes ElevOrganisation er det vigtigt for os, at der er en sam-

menhæng uddannelserne imellem, som til sammen sikrer det bedst mulige uddannelsessystem for alle slags elever. Og ikke mindst forbereder dem til det samfund og arbejdsmarked, der venter på den anden side. Morten Ryom foreslår, at der skal mere rørtang og mindre tekstanalyse ind i folkeskolerne. - Så kan dem, der er gode til ligninger, få hjælp i de praktiske fag - og dem, der gode til at skifte en vandlås kan hjælpe de andre til at forstå, hvordan man gør det. Så skal man heller ikke føle sig som en taber, bare fordi man ikke er en haj til tekstanalyse, siger han.

Du kan læs e mere om EE O’s holdning ti l skolereform folkeen og den kommende reform af erhvervsud dannelsern e på www.ee o.dk Psst...

21


t r a t s e l o Sk

2013

Elevr å vejen d er indfl til ydels e

Sommerferien er overstået, de nye grundforløbselever er startet og nogle hovedforløb er også skudt i gang. Skolestarten er det tidspunkt på året hvor det er allermest oplagt, at ændre gamle vaner eller blot prøve noget nyt af.

f

orestil dig, at I sidder 20 til hvert elevrådsmøde, og ledelsen lader sig rådgive hos jer hver gang, der skal gøres noget ved skolen der vedrører eleverne. Fordi I fik stablet en stor kampagne

22

Psst...

på benene, der skulle sikre værktøj i værkstederne, der er tidssvarende tør ledelsen nu ikke komme uden om jer. Den fredagscafé i har fået lov til at lave er den mest populære i byen. I har 10.000-vis af idéer til hvad

der kan og skal gøres bedre på skolen, og alle har lyst til at give en hånd med det. Drømmer du også om at dit elevråd skal være sådan? Eller har I bare brug for inspiration til det daglige elevrådsarbejde? Mangler

din skole et elevråd? Hvis du kan svare ja på bare et af ovenstående spørgsmål, så tilbyder EEO vejledning og gode råd, som kan hjælpe jer med at komme i gang eller fortsætte med de aktiviteter, som har været i gang.


Du kan faktisk allerede nu gøre noget, hvis du gerne vil sparke gang i aktiviteterne på din skole. Se her:

Hvis du har:

10 1 1 2 min. dag Snak med klasser og hold på din skole om at afholde en hel da hvor I i fællesskab g, ka finde ud af hvorda n nI sammen kan ændr e skolen til det bedr e. Snak evt. med de n lærer der har ansv ar for elevrådet.

timer

Gå ned i kantinen og snak med folk om hvad der kan gøres bedre, og læg en plan for hvordan i kommer i gang med det. Er der noget konkret I selv kan ændre? Fx. Rengøringen i køkkenerne, sund mad i kantinen, arrangere en fredagsbar eller fodboldturnering.

time

Snak med dine 5 bedste venner i frokostpausen, om hvordan I kan være med til at gøre skolen til et federe sted at være. Aftal evt. hvem af jer der skal snakke med elevrådet, ledelsen og lærerne.

Hør din lærer om du må snakke med klassen om hvordan I kan være med til at gøre skolen bedre. Er udearealerne dårlige, er maden i kantinen for dyr eller er det noget helt andet der bekymrer dine kammerater?

Like EEO p å fortæl os h facebook, og vo stolt af dit rfor du er hvorfor det fag, skole eller erhvervssk fedt at gå på ole. Ring eller skriv til EE Os elevrådsko at høre næ nsulenter for rm besøg på je ere om et er tilpasset res skole, der skole eller til netop jeres elevråd.

EEOs aktive og ansatte har meget erfaring med elevrådsarbejde, og kender til alle de frustrationer og glæder der er i forbindelse med det at være aktiv i sit elevråd. I EEO er der mange der har været med til at kæmpe for elevernes indfyldelse på skolerne, og nu stiller sig til rådighed for at hjælpe dig og dit elevråd.

Kontakt vores elevrådskonsulenter på: Juliane: juliane.stege@eeo.dk // 29889704 eller Signe: signe.rieland@eeo.dk // 29889703

Psst...

23


Reportage fra

EEO

r e m som r lej EPPAT, EEO

AF CASPER ST

d

et er med blandede følelser at deltagerne på EEOs sommerlejr går og pakker deres ting sammen. Det er søndag, sidste dag for sommerlejren som startede 5 dage forinden. Man har både lyst til at blive men man er også træt efter en sommerlejr med fart på. Med sig på hjemturen har deltagerne nu en masse gode minder og lærerige oplevelser. Sommerlejren bød på dage med sociale oplevelser og en række oplæg, som deltagerne kunne

24

Psst...

tage med hjem til deres elevråd eller bruge i deres dagligdag. Dette drejer sig bl.a. om alternative mødeformer, måder at gøre elevrådsarbejdet sjovt og spændende, planlægning af aktioner og værktøjer til at udføre dem i praksis. For ikke at glemme måder at skaffe penge til dette også uden om skolen. ”EEOs sommerlejr har været en fantastisk god mulighed for at lære nye færdigheder og udvikle sig selv. Vi har haft fede workshops om for eksempel fundraising. Det har været rigtig brugbart for mig som

elevrådsaktiv, fordi jeg ved det engang imellem kan knibe med pengene. Vi lærte, hvordan man fundraiser stort set hvad som helst til sit elevråd, sin region eller til EEO nationalt.” - Mie Hovmark Christensen, deltager og elevrådsaktiv i København.

En uge med sammenhold Men der var naturligvis også plads til at hygge sig på sommerlejren. Der bød sig en række forskellige sociale oplevelser også. Både igennem planlagte sociale aktiviteter, men


også i form af fest og musik. det var en rigtig god uge der gav sammenhold. Det sørgede både arrangører og deltagerene for: ”Socialt har EEOs sommerlejr været rigtig dejlig. Du møder folk fra hele landet, som er interesseret i mindst en ting, som du også er interesseret i. Vi var ca. 20 deltagere men da ugen var omme kendte alle hinanden. En af de ting, vi gjorde var torsdag aften, hvor der blev tændt bål, som vi sad om. Der blev fortalt historier af de gamle rotter i organisationen, sunget sange og

hygget. EEOs sommerlejr, er helt sikkert noget jeg skal på igen næste år, for jeg havde slet ikke lyst til at tage hjem, da vi skulle.” - Mie Hovmark Christensen Heldigvis for Mie og de andre glade deltagere så holder EEO en sommerlejr igen til næste år, hvor vi som altid bestræber os på at gøre den endnu bedre end før. Vi kan varmt anbefale dig at holde dig klar til vi åbner for tilmeldinger til vores næste sommerlejr. Vi ses til kongressen.

Lærerige oplevelser og gode minder

Se mere på www.eeo.dk Psst...

25


21-årige Mathilde Sørensen lærer eleverne at passe bedre på sig selv og hinanden.

Psyken PÅ SKOLESKEMAET

26

Psst...


a

lt for mange unge hænger med røven i vandskorpen på ungdomsuddannelserne og må måske ligefrem droppe ud, fordi psyken driller. Men sådan behøver det ikke være. I hvert fald ikke, hvis man spørger 21-årige Mathilde Sørensen, som bruger en del af sin fritid på at tage rundt på ungdomsuddannelserne og tale med eleverne om psykisk sårbarhed. ”Jeg er med i et projekt, der hedder Unge på Vej, hvor vi tager ud på skoler og taler med eleverne om psykisk sårbarhed og det enten at være pårørende til en, der er eller har været psykisk sårbar, eller man selv har været igennem en svær tid. Og så fortæller vi vores historie og taler med eleverne om den– og generelt bare om at have det svært, og hvordan man kan passe på sig selv og sine klassekammerater.”

AF: KARINA SØBY MADSEN

Tal om det! For nylig var Mathilde ude og fortælle sin historie på EUC Nordvest, og det gav rigtig god respons. Som en af eleverne skrev i evalueringen: ”Vi vil have meget mere åbenhed og flere seancer som denne. Det har bare været den bedste dag nogensinde.” Også Mathilde husker besøget som en rigtig positiv oplevelse. Hun fortæller: ”Vi kan få noget frem, som en lærer ikke bare kan. Efter besøget på EUC Nordvest var

der f.eks. mange, der kom hen og sagde, at de kunne identificere sig med vores historier, og der var flere, der greb muligheden for at få fortalt, hvad de selv havde været igennem. Det, synes jeg, var enormt fedt! Det er jo det, vi gerne vil med Unge på Vej – nemlig skabe et rum, hvor det er ok at fortælle, at man har det svært. Det handler jo også om at tage problemerne, mens de er små, så de ikke vokser sig alt for store!”

Vil du vide mere om Unge på Vej? Bag Unge på Vej står foreningen Det Sociale Netværk, som har tidl. statsminister Poul Nyrup Rasmussen som formand. Foreningen arbejder for at skabe mere åbenhed om psykisk sårbarhed – og har især psykisk sårbare unge højt på dagsordenen. Vil du vide mere om Unge på Vej og evt. lokke din lærer til at booke et foredrag, så læs mere her: www.psykisksaarbar.dk/Rejseholdet

Sundhed er ikke kun motion Da Mathilde og Unge på Vej besøgte EUC Nordvest, havde eleverne haft en hel uge med fokus på sundhed, men den sidste dag var det så den psykiske sundhed, der var på programmet, og det fik flere af eleverne til at sige, at det var rart, at det ikke kun er motion, der er fokus på, men også det oppe i hovedet Mathilde konkluderer: ”Psykisk sundhed skal på skoleskemaet! Sundhed er ikke bare at spise et æble og løbe en tur. Selvfølgelig skal der være fokus på den fysiske sundhed, men hvis man glemmer psyken, hænger det ikke rigtig sammen. Man kan jo ikke forvente, at folk skal kunnelære i skolen, hvis de har det ad h til, for så er der kun en ting, der kører oven i hovedet, og det er altså de der dumme tanker.”

Psst...

27


v i t k a ! r o f r e n e s l e g æ v e b v e l e i AF RASMUS TOPHOLM

28

Psst...

–D


I min verden betyder det at være aktiv meget. Jeg ser det som en vigtig del af vores samfund fordi det er den måde man kan få indflydelse på ens egen og andres hverdag.

d

et at være aktiv er ikke bare at gå til møder med en masse gamle mænd i jakkesæt. Det er sådan noget som at tage til EEOs Kongres. Her kan man udover, at gøre sin skoles stemme hørt i spørgsmålet om hvordan fremtidens uddannelser skal se ud, også møder en masse nye og spændende mennesker på ens egen alder fra hele landet. Andre aktive elever, der arbejder for at gøre deres skoler og vores uddannelser bedre.

Der er også workshops hvor der er mulighed for selvudvikling, så som retorik eller bannermaling. Eller lære nye måder at gøre en forskel på ens skole når man kommer hjem igen. F.eks

hvordan man opbygger et godt elevråd eller er elevrepræsentant i skolebestyrelsen. Jeg har fundet ud af når man er aktiv får man ligeså meget igen i forhold til selvudvikling og venskaber. Som aktiv kan man få en hel masse fede oplevelser hvor man evt. besøger andre skoler og elevråd. Jeg har lige været i Sverige for at udveksle erfaringer med de andre nordiske lande og Holland. Det var fedt at høre hvordan man gør i de andre lande og fortælle dem om vores arbejde.

Vær aktiv der hvor du er Jeg mener det er vigtigt at være aktiv om det er i lokale elevråd eller i elevbevægelsen.

Psst...

29

Mere


Hvis man ikke er aktiv og får sin stemme hørt kan man heller ikke tillade sig at være utilfreds med sin hverdag. En nem måde at starte med at være aktiv på , hvis man ikke rigtigt ved om det er noget for en er, at komme til nogen af EEO’ landsdækkende begivenheder. Det er gratis og er en god måde at se om det noget for en selv. Der er mange måder at være aktiv på lige fra lokaleelevråd til hovedbestyrelsen i EEO og en masse ind imellem. Et godt eksempel på at der ikke skal meget til at gøre en forskel er at Tradium

30

Psst...

(Randers tekniske skole) ikke var medlem af EEO. Det vil sige at eleverne på skolen ikke var repræsenteret og med til at forme EEOs politik. Det var der en håndfuld elever på en af afdelingerne der var utilfredse med. De fik deres elevråd til at gå til skolens bestyrelse fordi de også ville have deres mening hørt og være en del af det fælles arbejde for bedre erhvervsskoler. Da elevrådet ikke fik noget svar fra bestyrelsen truede de med at nedlægge undervisningen hvis de ikke også måtte blive en del af fællesskabet. Så kom der

lige pludselig skub i tingene og så kan du ellers tro at bestyrelsen fik meldt skolen ind. Det er et eksempel på hvordan det at være aktiv kan gøre en forskel. Så lige

for at slutte med en kliche som er alt for sand - så er det dig der er ekspert i din hverdag og kan ændre den. Derfor er jeg aktiv i EEO og det synes jeg også du skulle blive!


det sjove

hjørne

Psst...

31


Psst nr 17 - Sundhed på erhvervsskolerne  

Så er den syttende udgave af EEO's fagblad Psst... på gaden. Denne gang er temaet Sundhed på erhvervsskolerne. Her kan du læse om betydning...

Advertisement