Page 1

CONTROLESTA RCO-tool

07.03.2013

1.

RCO-tool overzicht

2.

Engineering van DDC installaties

3.

Inbedrijfname van DDC installaties

4.

Documentatie van DDC installaties

Controlesta RCOŠ

1

20.09.07


1. RCO-tool overzicht RCO-tool omvat de volgende functies: Engineering van DDC installaties • • • • • • •

Installatie configureren Apparaat selectie Apparaat configuratie op basis van I/O gegevens COM poort protocollen Definitie van in- en uitgangen / variabelen Programmering Bestandsmanager (data administratie)

Inbedrijfname van DDC installatie • • • •

Lezen/schrijven data Online datapunt visualisering Alarm informatie Terminal mode

Documentatie • • • • • • • • • 07.03.2013

Bewaren van project bestand Export naar ASCII bestand Verdere verwerking in Excel of Word Afdrukken printer Apparaat configuraties Project tree Menu's etc. BACnet documentatie

Controlesta RCO©

2


2. Engineering van DDC installaties 2.1 Installatie configuratie

b. Apparaat en hardware configuratie door middel van selectie en plaatsing van de gewenste apparaten en modules met behulp van de muis.

a. Apparaat en hardware configuratie door middel van de project wizard.

Door invoering van de fysieke in- en uitgangen en definiëren van eventuele reserve kunnen delen of volledige installaties automatisch worden gecreëerd. • Aantal en typen master controllers • |Aantal en typen I/O modules • Automatische adressering • etc. 07.03.2013

Controlesta RCO©

3


2. Engineering van DDC installaties 2.2 Definitie van in- en uitgangen Met een muisclick op een I/O-module opent het editeervenster Ingangsmodule RCO110

Parameters van een compact controller

uitgangsmodule RCO210

07.03.2013

Controlesta RCOŠ

4


2. Engineering van DDC installaties 2.3 Definitie van variabelen Definieer, kopieer of plak variabelen in het editeervenster

Numeric variables (Numerieke variabelen) )variables Multi -stage datapoints (datapunten met meerdere toestanden)

Datapoint functions (Variabele functies)

07.03.2013

Controlesta RCOŠ

5


2. Engineering van DDC installaties 2.4 Definitie van datapunt functies Definieer, kopieer of plak gebruiker specifieke datapunt point functies in het voorgegeven editeervenster Datapoint functions (Datapunt functies)

07.03.2013

Controlesta RCOŠ

6


2. Engineering van DDC installaties 2.5 Definitie van alarmeringen en alarmmelders Definieer, kopieer of plak van alarmeringen en alarmmelders in het voorgegeven editeervenster Alarms (Alarmeringen)

Messengers (alarmmelders)

De in het “messengers” venster gebruikte alarmmelders kunnen met behulp van een databank filter per muisclick worden gekozen. De in het “alarms” venster bewaakte datapunten alarmmelders kunnen met behulp van een databank filter per muisclick worden gekozen

07.03.2013

Controlesta RCO©

7


2. Engineering van DDC installaties 2.6 Definitie van Emails met datapunten en historische opslag

Definitie van Emails voor toezending van datapunt lijsten (tot 50 datapunten per mail) of historische opslag tot 10 ontvangers Emails

07.03.2013

Controlesta RCOŠ

8


2. Engineering van DDC installaties 2.7 Definitie van opslag historische gegevens Definieer, kopieer of plak historische opslag in het voorgegeven editeervenster

Histories (Historische opslag)

De in het “histories� venster gekozen datapunten voor opslag kunnen met behulp van een databank filter per muisclick worden gekozen.

07.03.2013

Controlesta RCOŠ

9


2. Engineering van DDC installaties 2.8 Definitie van tijdprogramma’s Definieer, kopieer of plak week en jaar tijdprogramma’s in het voorgegeven editeervenster Week tijprogramma (klokprogramma)

Jaar tijdprogramma (vakantieprogramma)

07.03.2013

Controlesta RCO©

10


2. Engineering van DDC installaties 2.9 Interactieve menu's Definieer, kopieer of plak tekst- of grafische menu's in het voorgegeven editeervenster Menu structuur

Met de muis Selectie en positionering van datapunten als ook achtergrond– en alarm bitmaps.

De boom structuur van de menu's zijn met de muis grafisch vorm te geven.

07.03.2013

Controlesta RCOŠ

11


2. Engineering van DDC installaties 2.9.1 Interactieve menu's – Trend Logs Definitie van Live Trends of Historische Trends (grafiek datapunten)

07.03.2013

Controlesta RCOŠ

12


2. Engineering van DDC installaties 2.9.2 Interactieve menu's – Alarm lijsten Lijst met actieve alarmeringen / Lijst met laatste alarmeringen

Show details

07.03.2013

Controlesta RCOŠ

13


2. Engineering van DDC installaties 2.10 Web-Server Menu‘s worden geconverteerd om te worden weergegeven door browsers

Browser

07.03.2013

Controlesta RCOŠ

14


2. Engineering van DDC installaties 2.11 Programmering (tekst formaat) Definieer, kopieer of plak programma’s in de in het voorgedefinieerde programma editeervenster Programma editor

Tijdens het invoeren van code wordt de programmeerder ondersteund met voorstellen voor functies en variabelen. De programma’s kunnen automatische geformatteerd worden. Het kenmerken van variabelen, functies en trefwoorden met kleuren als ook grafische programmering worden tevens ondersteund. Een ingebouwde syntax controle controleert of variabele existeren en ook de structurele plausibiliteit van het programma. 07.03.2013

Controlesta RCOŠ

15


2. Engineering van DDC installaties 2.12 Grafische programmering (macro's) Macro's definiëren, kopiëren of uit de bibliotheek invoegen. Macro editor

07.03.2013

Controlesta RCO©

16


2. Engineering van DDC installaties 2.13 COM poort protocollen BACnet (Ethernet / IP / MSTP / PTP) Modbus RTU Master / Slave M-Bus Modem GSM ASCII Alarmmeldingsapparaat Grundfos Wilo

07.03.2013

Voorbeeld: Modbus RTU Master

Controlesta RCOŠ

17


2. Engineering van DDC installaties 2.14 Bestandsmanager Gegevens administratie: Upload bestanden naar SD card Download bestanden van D card

07.03.2013

Controlesta RCOŠ

18


3. Inbedrijfname van DDC installatie 3.1 Scan window In het scan venster kunnen 2 x 10 datapunten uit de DDC installatie automatisch en met verschillende intervaltijden worden afgevraagd. Scan window

Alarm informatie venster Terminal venster De datapunten kunnen met behulp van een databank filter per muisclick worden gekozen en in het scan venster worden ingevuld 07.03.2013

Controlesta RCOŠ

19


3. Inbedrijfname van DDC installatie 3.2 Scan mode voor macro's In het macro venster kunnen willekeurige datapunten voor de scan mode worden geselecteerd.

07.03.2013

Controlesta RCOŠ

20


4. Documentatie van DDC installaties RCO controller

4.1 Installatie documentatie

PC bestand

Project tree

Configuratie

Menu

Export als ASCII voor verdere bewerking in MS Excel of Word

07.03.2013

Controlesta RCOŠ

21


4. Documentatie van DDC installaties 4.2 BACnet documentatie (B-PAT / EDE bestand) EDE bestand voor gebruik in andere systemen bijv. In B-OWS / B-AWS

07.03.2013

Controlesta RCOŠ

22

Rco d rco tool 3 13 nl  
Rco d rco tool 3 13 nl  

Controlesta RCO-tool NL

Advertisement