Page 1

Beschermende woonvorm Regenboogh Regenboogh is een beschermende woonvorm van Eleos in Ermelo. De woonvorm biedt plaats aan mensen met een ernstig psychosociaal of psychiatrisch probleem die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Regenboogh is erop gericht bewoners zo zelfstandig mogelijk te laten wonen. Persoonlijke begeleiding Bewoners krijgen persoonlijke begeleiding om te leren omgaan met hun probleem en hun zelfredzaamheid te bevorderen. Samen met een persoonlijk begeleider wordt het begeleidingsplan opgesteld. Hierin worden persoonlijke doelen vastgelegd die regelmatig besproken worden. Daarnaast krijgen bewoners steun in het omgaan met hun psychische problemen. De begeleiding is afgestemd op de wensen van de bewoner en krijgt vorm volgens de NSM-methode. Ermelo De woonvorm is te vinden aan de rand van de bebouwde kom. Dat zorgt ervoor dat er vanuit de verschillende woonkamers een prachtig uitzicht is: koeien, uitgestrekte weiden en bossen bepalen het beeld. De woonvorm ligt op ongeveer drie kilometer van het centrum van Ermelo. Regenboogh is gevestigd in een grote, uitgebouwde villa uit de jaren dertig van de twintigste eeuw. Achter het pand staan twee appartementen die ook bij de woonvorm horen. De grote tuin biedt bewoners volop ruimte om buiten te zitten, te tuinieren of een hobby te beoefenen. Dependance in Harderwijk Regenboogh heeft een dependance aan de Hondsdrafmeen in het nabijgelegen Harderwijk. In deze eengezinswoning wonen de bewoners zo zelfstandig mogelijk. Vanuit Regenboogh wordt er op vaste tijden begeleiding geboden. Zit-slaapkamer Iedere bewoner heeft een eigen zit-slaapkamer die naar wens ingericht kan worden. Een aantal bewoners heeft een eigen douche en toilet bij hun kamer, anderen hebben een gedeelde badkamer. Ook de keukens en woonkamer worden gezamenlijk gebruikt. Samen wonen, betekent ook samenwerken. Bewoners zorgen er in onderling overleg voor dat huishoudelijke taken verricht worden. Begeleiding De mate waarin de bewoners begeleiding ontvangen, hangt af van hun eigen behoefte. Samen met de persoonlijk begeleider wordt een begeleidingsplan opgesteld. Hierin worden doelen vastgelegd die regelmatig besproken worden. De begeleiding binnen Regenboogh is gericht op het bevorderen of behouden van zelfredzaamheid en op integratie in de samenleving. Ook het leren omgaan met de psychische problematiek krijgt een plaats in de begeleiding. Dagbesteding Het hebben van een prettige en nuttige dagbesteding helpt om de dag structuur te geven. De meeste bewoners hebben hun dagbesteding buiten Regenboogh. Ze volgen een studie, hebben een betaalde baan, doen vrijwilligerswerk of gaan naar een arbeidstrainingscentrum (bijvoorbeeld De Schakel, het centrum van Eleos in Barneveld). Huiskameroverleg Onder leiding van een vaste begeleider wordt regelmatig een huiskameroverleg gehouden. Tijdens dit overleg kunnen allerlei zaken, veranderingen en problemen met betrekking tot het groepsproces besproken worden. Er komen ook huishoudelijke aangelegenheden aan bod.


Identiteit Regenboogh heeft een reformatorische identiteit. Deze christelijke achtergrond komt op veel manieren tot uitdrukking. Zo wordt er voor en na de maaltijden gebeden en wordt er uit de Bijbel gelezen. Op zondag gaan de bewoners naar een van de nabijgelegen kerken. Eens in de maand is er een gezamenlijke sluiting waarbij een predikant, kandidaat of voorganger wordt uitgenodigd. In de begeleiding kunnen gesprekken over geloof een plaats innemen. Ambulante woonbegeleiding Vanuit Regenboogh wordt ambulante woonbegeleiding geboden aan mensen die zelfstandig wonen, maar daarbij wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De ambulant woonbegeleider reist daarvoor naar de cliĂŤnt toe en geeft een vastgesteld aantal uur begeleiding, afhankelijk van de indicatie. Voor ambulante woonbegeleiding geldt een maximum van een half uur reistijd, gerekend vanaf Regenboogh. Meer informatie over ambulante woonbegeleiding is te vinden in de gelijknamige folder. Deze is te bestellen op www.eleos.nl en te verkrijgen bij Regenboogh. Aanmelden Wie in aanmerking wil komen voor ambulante woonbegeleiding of wonen in Regenboogh dient in bezit te zijn van een CIZ-indicatie. Eleos kan u helpen de aanvraag te doen bij het CIZ. Bij aanmelding voor wonen in Regenboogh dient u rekening houden met een wachtlijst. Vanaf het moment van aanmelding onderhoudt Regenboogh contact met de toekomstige bewoners. Voor ambulante woonbegeleiding geldt meestal geen wachtlijst. Meer informatie? Wilt u meer informatie over beschermd wonen of ambulante woonbegeleiding bij Eleos? Vraag dan de brochure Wonen met Begeleiding aan bij Regenboogh of op het hoofdkantoor van Eleos in Nieuwegein, tel. (030) 600 85 40 of info@eleos.nl. Aanvragen of downloaden kan ook via www.eleos.nl

Regenboogh Horsterweg 225 3853 JD Ermelo tel.: (0341) 55 39 85 fax: (0341) 56 16 17 e-mail: regenboogh@eleos.nl

Folder_Eleos_Regenboogh  
Folder_Eleos_Regenboogh  

Folder over de beschermende woonvorm van Eleos, Regenboogh