Page 1


INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1 HANS ANDERSSON HOLDING AB 2 Värderingar 4 Historik 5 Finansiell information 8 HANS ANDERSSON RECYCLING AB Historik Finansiell information Framtid

9 15 17 18

HANS ANDERSSON TRADING AB Historik Finansiell information Framtid

19 24 25 26

HÅLLBART ENTREPRENÖRSKAP 100 kontor Yrkesgymnasium - Praktikplatser Little Lambs School i Chennai Uppförandekod

27 27 28 28 29


INLEDNING Denna beskrivning av Hans Andersson Holding AB har gjorts av fjärde Eloitgruppen (2012) som består av Björn Larsson, Bo Blomquist, Anna Sandgren, Magnus Zachrisson, Peter Lemberg, Rebecka Holmgren och Catharina A Hellquist. Eftersom det skedde en del förändringar inom koncernen och dess uppbyggnad inför räkenskapsåret 2011/2012 har vi valt att göra om upplägget av informationsdokumentet. Dokumentet är nu i mindre format både storleks- och innehållsmässigt för att på ett smidigt och överskådligt sätt beskriva Hans Andersson Holding AB.

1

© Hans Andersson Holding AB


HANS ANDERSSON HOLDING AB Företagsgruppens moderbolag heter Hans Andersson Holding AB och består av fyra underkoncerner med vars ett moderbolag; Hans Andersson Recycling AB, Hans Andersson Trading AB, Hans Andersson Förvaltning AB och Hans Andersson Investments AB. Inom Hans Andersson Recycling ingår även samtliga bolag inriktade mot återvinning och inom Hans Andersson Trading ingår de bolag som sysslar med internationell handel. Hans Andersson vill driva företag och har sedan start präglats av strävan att alltid utvecklas och göra bättre affärer. Affärer som inte bara gynnar företaget och våra kunder, utan självklart även sparar på naturens resurser och har minsta möjliga miljöpåverkan. Entreprenörsandan är djupt rotad i bolagen, vilka traditionellt sett haft relativt fria tyglar att utveckla verksamheten som ofta formats utifrån individer och deras kunskap. Självklart har vi alla olika syn på saker, olika kunskap och intresseområden, men tack vare våra ”fria tyglar” har det här inneburit att vi alltid får! Nyfikenhet, kreativitet och nytänkande inför var ny utmaning uppmuntras, och vi har ett förtroende mot varandra och att alla tar sitt ansvar. Hans Anderssons agerande skapar oftast starka band till dem vi gör affärer ihop med, då vi lyssnar på varje parts behov och försöker tillgodose dessa på bästa sätt med vår kompetens och vårt engagemang. Företaget har alltid arbetat medvetet med miljö- och kvalitetsfrågor och är sedan maj 2000 miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008. (Mer info om ISO och uppförandekod här)

© Hans Andersson Holding AB

2


Hans Andersson Recycling Stockholm AB Hans Andersson Recycling Syd AB

BAS-Metal i Landskrona AB

Hans Andersson Recycling Göteborg AB

Hans Andersson Recycling AB

Hans Andersson Plastic AB

Andersson-Struss Recycling S.P.z.o.o.

Hans Andersson Metal AB

Järrvenpään Romu Recycling OY

Nordic Recycling AB

Allåtervinning i Stockholm Holding AB

Andersson Recycling GmbH F.H. Konvertering AB SEKA Miljöteknik AB

Hans Andersson Holding AB

Tandem Import Export GmbH Tandem (UK) Ltd

Bengt Larsson Paper AB

Larsson Paper Mexico S.A.

S.E.S AB Norse Paper A/B

Hans Andersson Trading

Hans Andersson Paper AB Hans Andersson Chemical AB

Paper Master FZC (UAE)

International Papers FZC (UAE)

International Paper & Board Supplies Ltd (PBS Kenya) Convertica Industrial S.A. (Costa Rica)

Convertica Industrial Nicaragua S.A.

Paper Suport S.A.

Hans Andersson Investments AB Hans Andersson Förvaltning AB

Axchern AB

HA Terminalen KB

3

Helägda Delägda

© Hans Andersson Holding AB


HANS ANDERSSON HOLDING AB

VÄRDERINGAR Affärsmannaskap “Vi är öppna, långsiktiga och pålitliga i allt vi gör. Vi är sparsamma med resurser och ser alltid till bådas vinster i en affär.”

Affärsmannaskap är för oss att skapa långsiktiga hållbara affärsrelationer. En viktig förutsättning för att lyckas med detta är att se till bådas resultat i en affär. Det är viktigt att båda partner uppfattar sig som vinnare. Denna vinna/vinna situationer skapar vi genom öppenhet. Vi ger alltid kunden helheten i affären och bygger kontinuerligt upp ett förtroende. Och genom sparsamhet, och att hela tiden hitta nya vägar för att sänka våra kostnader, kommer dessa vinster också kunden till godo. Entreprenörskap “Vi är nyfikna och orädda inför nya utmaningar; kreativitet och nytänkande är våra honnörsord. Vi har förtroende för varandra och låter alla arbeta med stor frihet och stort ansvar.”

Entreprenörskapet har formats av att vi har varit en liten aktör på en starkt reglerad marknad och för att hävda oss har vi varit tvugna att hela tiden ligga steget före våra konkurrenter. Att se nya affärsidéer går därför som en livsnerv genom företaget. Vårt motto är en orubblig tro på den enskilda individens betydelse för framgång. Servicefokus “Vi lyssnar och förstår. Med kompetens och engagemang ligger vi steget före. Vi bygger personliga relationer med vilja, humor och glädje.”

Service är att lyssna och förstå kundens behov. Först då kan vi erbjuda den produkt eller tjänst som kunden förväntar sig. Kunskap är viktigt. På Hans Andersson upprätthåller vi denna genom bland annat ELO - En lärande organisation, vårt interna utbildningsprogram. Engagemang skapar vi genom att alltid försöka vara lite bättre än alla andra. Hos Hans Andersson månar vi om lagandan. Det ska vara roligt att jobba hos Hans Andersson. På samma sätt bygger vi relationer med våra kunder. Det ska vara roligt att vara kund hos Hans Andersson.

© Hans Andersson Holding AB

4


HANS ANDERSSON HOLDING AB

HISTORIK Bröderna Herbert och Norbert Andersson grundade Hans Andersson 1948 och företaget ägs idag av Hans-Eric och Bengt Andersson, båda söner till Herbert. Från början hette företaget Hans Andersson & Co. Fler ägare? Herbert och Norbert växte upp i byn Gothmund utanför Lübeck. Deras far kom ursprungligen från Blekinge så bröderna var svenska medborgare.1940 skickades Herbert i samband med kriget hem till bekanta i Sverige. Några år senare kom även Norbert och efter kriget återförenades de båda i Göteborg. 1948 bestämde sig bröderna för att starta eget och till en början sysslade de med export av sågverk. Men det visade sig vara svårt att driva en långsiktig verksamhet med detta, så istället började de handla med billiga industriråvaror. Eftersom de inte hade några pengar att stoppa in i företaget begränsades valet av råvaror. Till en början köptes ben från slakterier vilka såldes vidare till limtillverkare i Tyskland. Ganska snart övergick man till handel med returpapper och verksamheten gick bra och fick en rejäl expansion under Koreakriget 1950 då alla råvaror ökade kraftigt i värde. Till en början köpte man färdigbalat eller pallat returpapper av mindre handlare som man sålde nere på kontinenten. Men så småningom utvecklades ett behov av att själva kunna pressa material vilket ledde till att det investerades i pressar. I samband med detta utökades möjligheten att göra affärer direkt med tryckerierna.

5

© Hans Andersson Holding AB


HANS ANDERSSON HOLDING AB

Volymerna ökade och 1958 byggdes den första egna anläggningen på Ringön. I slutet på 60-talet etablerade man en anläggning i Stockholm som på sikt skapade nya produktområden såsom sekretess och kontorsservice. Dessa områden är väldigt betydelsefulla både i dagens verksamhet och för framtiden. 1974 bytte moderbolaget namn till H.A. Industri AB och man flyttade verksamheten till befintlig adress på Importgatan. 1975 byggde man anläggning i Trollhättan där man såg trestads regionen som en potentiell och intressant geografi. Man skrev ett kontrakt med Borealis i slutet på 1970-talet för hantering av deras produktionsspill som på denna tiden var tvunget att hanteras med handkraft. Det var skyffel som gällde när man exempelvis lastade om deras plastpellets från container till oktabiner. Tillsammans med Repak hanterade man plasten i Lund. Efter 2 års tid verkande i Lund köpte man fastighet i Lomma och i samband med detta startades Plaståtervinningen.

© Hans Andersson Holding AB

6


HANS ANDERSSON HOLDING AB

1985 anställde man personal och flyttade till de lokaler man än idag verkar i Staffanstorp. Plaståtervinningen har varit med och tagit fram ”Volvo-klossen” som till en början bestod av kantskäret från Tetras kartonger där man även tillsatte plast för att nå rätt kvalité. Man tillverkade även bobiner från samma produkt och som Tetra använde sig av för sina kartongrullar. På slutet av 80-talet var det dags för ägarskifte och då tog bröderna Hans-Eric och Bengt Andersson helt över verksamheten. Anläggningen i Stockholm var till en början placerad i Hammarbyhamnen då mycket skeppades med båt men i och med den byggboom i slutet på 1980 början på 1990-talet och dåvarande plats skulle användas till nybyggnation för bostäder, skolor etc. tittade man på alternativa tomter och fann en tomt i Lunda som köptes. När kommunen sedan -91 var i behov av tomten i Hammarbyhamnen erbjöds man att köpa mark i Västberga vilket innebar att man fick en bra geografisk spridning, norr och söder. I samband med den stora brand på anläggningen i Göteborg 1996 blev man tvungna att hyra in sig på ett extern lager i Göteborg, denna fastighetsägare ägde även fastigheten nere i Skandiahamnen som man köpte upp 1998 och etablerade Tradingen verksamheten från som man startat upp på allvar tre år tidigare, 1995. Idag har Hans Andersson konverteringsanläggningar i Kenya, Sharjah, Costa Rica och Nicaragua. Startskottet för Hans Andersson Metall var, eller blev när man fick en förfrågan från ett tryckeri i Stockholms regionen kring hantering av deras metaller. 1999 bildades Hans Andersson Metall som till en början enbart handlade med material men etablerade sig i Enköping i början på 2000-talet. Fokus har nästan uteslutande legat på hantering av returpapper och plast. Produktsortimenten började utökas på allvar under mitten på 00-talet då man började hantera mer skrot och metaller men även brännbart, blandat avfall och farligt avfall. I samband med 60 års jubileumet 2008 bytte bolaget namn till Hans Andersson Recycling.

7

© Hans Andersson Holding AB


HANS ANDERSSON HOLDING AB

FINANSIELL INFORMATION 2500 2000 1500 1000 500 1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2007

2008

2009

2010

2011

2012

OMSÄTTNING (MSEK)

80 70 60 50 40 30 20 10 1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

RESULTAT (MSEK)

400 350 300 250 200 150 100 50 1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

ANTAL ANSTÄLLDA

© Hans Andersson Holding AB

8


HANS ANDERSSON RECYCLING AB

Vision Vi skall leda utvecklingen inom miljöriktig återvinning genom att erbjuda marknadens bästa service och materialkunskap. Entreprenörskapet, affärsmannaskapet och servicefokus skall vara vägledande i allt vi gör.

1

17

2 3

4

7 9 10

5

6

8 11

16 12 14 15 13 20 18

19

1 2 3 4 5

Sundsvall Gävle Ludvika Enköping Stockholm

6 7 8 9 10

Norrköping Strömstad Skövde Trollhättan Göteborg

11 12 13 14 15

Skene Landskrona Staffanstorp Röstånga Sölvesborg/Bromölla

16 17 18 19 20

Hovmantorp Järvenpään Polen? Düsseldorf England?

Var i England och Polen? 9

© Hans Andersson Holding AB


Hans Andersson Recycling Stockholm AB

S.E.S AB

Stockholm; Västberga, Högdalen, Lunda

Skövde

Hanterar alla typer av återvinnings-fraktioner.

?

Hans Andersson Recycling Syd AB

F.H. Konvertering AB

Staffanstorp, Sölvesborg/Bromölla

Staffanstorp

Insamling av återvinningsmaterial och viss hantering.

Hämtar råmaterial från vätskekartongsoch förpackningstillverkare.

Hans Andersson Recycling Göteborg

BAS-Metal i Landskrona AB

Sundsvall, Gävle, Strömstad, Skövde, Trollhättan, Göteborg

Landskrona

Insamling,sortering och balning av alla återvinningsmaterial.

?

Hans Andersson Plastic AB

Andersson-Struss Recycling S.P.z.o.o.

Staffanstorp, Röstånga

Polen?

Verksamhet med industrispill och försäljning av plastråvaran.

Hanterar plastspill

Hans Andersson Metal AB

Allåtervinning i Stockholm Holding AB

Ludvika, Enköping, Norrköping, Skene, Sölvesborg/Bromölla

Stockholm

Insamling och bearbetning av järn- och metallskrot.

Återvinning och handel av metall, järnskrot och primärmetaller.

Nordic Recycling AB

Järvenpään Romu Recycling OY

Hovmantorp

Järvenpään

Återvinner ljuskällor genom miljövänlig process.

Insamling och omlastning av järn- och metallskrot.

Andersson Recycling GmbH Düsseldorf

Tandem Import Export GmbH Tandem (UK) Ltd

Handel med returpapper.

England?

Handlar med plast.

SEKA Miljöteknik AB Stockholm

Har hand om Farligt-Avfall.

© Hans Andersson Holding AB

S.E.S AB, BAS-Metal Landskrona beskrivning av företageen komplettera med mer på några?

10


HANS ANDERSSON RECYCLING AB

Hans Andersson Recycling har idag ett 20-tal anläggningar runt om i Sverige och är är en av de största aktörerna på den svenska marknaden. Det är ett fullservice företag inom återvinning som ombesörjer insamling, återanvändning, bearbetning och återvinning av alla slags restprodukter, inklusive farligt avfall. Servicetjänsterna skräddarsys utifrån kundens behov och kan innefatta allt från miljörumsvärdar till tvätt och reparationer av utrustning. Återvinning har flera typer av kundgrupper, nedan ges några exempel: Materialbolag 1994 infördes producentansvar för förpackningar, förpackningsmaterial samt tidningar. Detta innebar att alla som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar eller förpackade varor ansvarar för att förpackningarna kan samlas in och återanvänds eller materialutnyttjas enligt Naturvårdsverket uppsatta insamlingsmål. Producenterna, det vill säga industrin och handeln, gick samman och bildade gemensamt olika materialbolag för att hantera producentansvaret och dessa är idag Plastkretsen, Returkartong, Metallkretsen, Pressretur och Svensk Glasåtervinning. De fyra förstnämnda äger dessutom FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) vars uppgift är att samordna återvinningsstationer och kontakt med kommuner. Materialbolagen äger även REPA som har till uppgift att administrera producentansvaret. Producenter betalar en förpackningsavgift till REPA som portionerar ut pengarna till respektive materialbolag. Grafisk Industri Inom den grafisk industrin, såsom tryckerier och bokbinderier, genererars det stora mängder pappersspill, aluminiumplåt, mjukplast och farligt avfall. Några kända tryckerikunder är Risbergs, Baldursson och Elanders. Fastigheter/Handel/Restaurang Inom kundgruppen fastigheter/handel/restauranger, som består av bland annat kontorsfastigheter och butiksfastigheter med restauranger, produceras stora mängder avfall. Källsortering av samtliga avfallstyper erbjuds i antingen kärl eller komprimator beroende på mängd. Axfood och köpcenter är några exempel på kunder inom denna grupp.

11

© Hans Andersson Holding AB


HANS ANDERSSON RECYCLING AB

Kontor I kontorsmiljö är de största fraktionerna papper och sekretesspapper, och här erbjuds källsortering med hjälp av kärl som byts ut enligt schema. Det skapas mycket goda marginaler då intäkterna sker i två led, dels tar man betalt för att utföra servicen och dels får man betalt för pappersråvaran när den är sorterad eller destruerad. Finans- och försäkringsbolag samt banker är stora sekretesskunder. Industri Tillverkande företag med rena flöden av spill, som exempelvis skrot, plast eller papper, hanteras i de flesta fall som en helhetslösning. Detta innebär att en entreprenör löser all källsortering åt kunden. Bygg och riv På bygg och rivarbetsplatser uppkommer stora mängder avfall som ofta är väldigt transportintensiva. Detta material, som kan vara allt från trä, blandat avfall och betong, hämtas och återvinns. En stor kund inom branschen är Skanska. Bostadsrättsföreningar/Fastighetsägare/Privatpersoner Utifrån kundens önskemål och behov av tjänster tas det fram en serviceplan som bland annat kan innefatta hjälp vid utrensningar, strukturering av miljörum, klottersanering mm. Några kunder inom denna gruppen är HSB och Wallenstam. Sekretess Hans Andersson är en av de största aktörerna inom hantering av sektretessmaterial. Materialet hämtas i låsta, plomberade kärl och transporteras av godkänd personal i en låst och larmad bil till sekretessanläggningarna där säkerhetsgodkänd personal tar emot materialet. Plomberna kontrolleras och intyg signeras innan materialet rivs sönder i en skruvkomprimator för att sedan återvinnas. Sekretesshallen är dessutom utrustad med kameraövervakning så att kunden kan se sitt material förstöras. Även hårddiskar tas emot för radering av data.

© Hans Andersson Holding AB

12


HANS ANDERSSON RECYCLING AB

Hälso- och sjukvård Inom sjukvården uppkommer det förutom vanligt avfall även sekretessmaterial så som journaler och lönelistor. Dessutom krävs det lösningar för allt farligt avfall som exempelvis stickande/skärande, läkemedelsavfall, smittförande m.m. Konvertering Råmaterial, som hämtas från vätskekartongs- och förpackningstillverkare, konverteras till lämpliga format för att sedan återanvändas. Den största delen av omsättningen består av kartong för vidare användning i ”fast-food”förpackningar. Kunderna tillverkar exempelvis kinamatsförpackningar och lock och efterfrågar för det syftet specificerade bredder och tjocklekar.

13

© Hans Andersson Holding A


HANS ANDERSSON RECYCLING AB

Returpapper Alla typer av returpapper samlas in, sorteras och balas. Pappret säljs sedan vidare till pappersbruken, där nya pappersråvaror i form av rullar/ark tillverkas och kommer ut i handeln igen för tryckningar av tidning och tillverkning av toapapper. Plast Ute hos kunden sorteras plasten i olika kvaliteter, för att sedan färdigsorteras i återvinningsanläggningen. Plasten smälts eller kvarnas ner och kommer antingen tillbaka till kretsloppet eller säljs för att tillverka nya plastråvaror. Metall Skrot och metaller samlas in och berabetas. Stora komponenter klipps eller skärs ner för att sedan transporteras till smältverk för att smältas och formas om till ny metall ut till industrierna. Returträ Trä sorteras efter kvalitet, exempelvis omålat, målat, impregnerat trä, ris och stamved, för att sedan krossas eller flisas. Det bearbetade träet levereras till värmeverken, där värmen i energiutvinningen blir energi/värme i våra hem. Farligt Avfall Det farliga avfallet sorteras i behållare på industrin/kontoret och mellanlagars i miljörum för att sedan samlas in med hjälp av ADR-transporter. Efter omsortering och emballering transporteras det vidare till SAKAB för energiutvinning i en specialugn där värmen används för att värma upp fastigheter. Elektronikskrot Insamlad elektronikskrot demonteras, sorteras och säljs vidare på den nordiska marknaden. Ädelmetallerna i kretskorten återvinns, plasten förbränns och stålhöljena skrotas. Ljuskällor Lampor återvinns genom en miljövänlig process. Lysrör och lågenergilampor krossas under vatten, fritt kvicksilver binds genom oxidering till salter och glas, metall och plast separeras för återanvändning.

© Hans Andersson Holding AB

14


HANS ANDERSSON RECYCLING AB

HISTORIK 1968 H.A. Stockholm startas i

Hammarbyhamnen, idag Hans Andersson Recycling Stockholm.

1948 bildades Hans Andersson & Co. Hans Andersson Recycling har funnits inom Hans Andersson Holding en längre tid dock i annan struktur och bolagsnamn än dagens. Dock har det alltid varit uppgiften att bedriva insamling och sortering av i huvudsak papper, plast, trä, skrot och brännbartavfall.

1973 Hans Andersson Recycling Göteborg, dåvarande HA Industri flyttar till nuvarande lokaler på Importgatan.

1983 Hans Andersson Plastic startar som ett utvecklingsprojekt för att ta tillvara det spill som uppkommer på förpackningsföretaget Åkerlund & Rausing i Lund samt köpts ut samma år. Hans Andersson Recycling Göteborg etablerar sin anläggning i Trollhättan.

1988 H.A. Industri Göteborg bildas, idag Hans Andersson Recycling Göteborg, tar då över insamlingsverksamheten från H.A. Industri AB.

1989 Hans Andersson Recycling Stockholms anläggning i Lunda invigs.

15

© Hans Andersson Holding AB


HANS ANDERSSON RECYCLING AB

1991 Hans Andersson Recycling Stockholm flyttar verksamheten från Hammarby till nuvarande lokaler i Västberga.

1996 Hans Andersson Recycling Stockholm köper familjeföretaget Hermundstads Papper.

1999 Hans Andersson Metal bildas (dåvarande namn HA Industri Metall AB). 2000 Familjeföretaget Returspecialisten P o L AB (Sekredest) köps och uppgår i Hans Andersson Recycling Stockholm.

2003 Hans Andersson Plastics flyttar till egna lokaler i Staffanstorp. 2004 Andersson Recycling bildas med ett försäljningskontor i Hilden, Tyskland. Bolaget sysslar i huvudsak med handel av returpapper.

2005 Hans Andersson Skåne bildas vid förvärvande av inventarier och kunder i bolaget LGR Returpapper AB. Hans Andersson Metal förvärvar 50% av Sune Eriksson AB.

2006 Hellstens Miljö & Återvinning uppgår i Hans Andersson Recycling Stockholm. Mälarmetall och Bohus metall blir helägda bolag i Hans Andersson Metal och Andersson Strus Recycling startar i Polen.

2007 SEKA Miljöteknik förvärvas till 50%, Skene Recycling förvärvas till 50% och Bobergs Recycling till 100% av Hans Andersson Metal och Tandem Im förvärvas till 33% av Hans Andersson Plastics.

2008 Namnbyte till Hans Andersson Recycling, Allåtervinning i Stockholm och Järvenpää i Finland förvärvas till 50 % av Hans Andersson Metal och Nordic Recycling startas.

2009 Hans Andersson Recycling Syd bildas då Hans Andersson Recycling Skåne och Bobergs recycling slås ihop. Skene Recycling skrot förvärvas till 100% av Hans Andersson Metal.

2010 Basmetal förvärvas till 20% av Hans Andersson Syd. 2011 Sune Eriksson skrot förvärvas till 100% av Hans Andersson Metal.

Ny koncernstruktur Hans Andersson Recycling med ingående bolag Hans Andersson Recycling Stockholm, Hans Andersson Recycling Göteborg, Hans Andersson Recycling Syd, Hans Andersson Metal, Hans Andersson Plastics, Andersson Recycling och Nordic Recycling.

© Hans Andersson Holding AB

16


HANS ANDERSSON RECYCLING AB

FINANSIELL INFORMATION

OMSÄTTNING 1200 000 000 sek

VOLYM 703 000 ton

RESULTAT 20 000 000 sek 2012

17

© Hans Andersson Holding AB


HANS ANDERSSON RECYCLING AB

FRAMTID För Hans Andersson Recycling det läggas större fokus på effektiva transporter då fler materialslag kan transporteras samtidigt och det kommer bli mer aktuellt med krav på fordon som drivs av allternativa bränslen. Det kommer även När det gäller återvinningsfraktioner kommer insamling av matavfall bli en vanlig fraktion även från verksamheter, där även sortering av förpackningar kommer öka. På returpapperssidan så kommer det bli en fortsatt minskning av de vita kvaliteérna samt av tidningspapper medan wellpapp och kartong inte kommer ha någon betydande nedgång. Inom plastic kommer tros det bli mindre produktionsspill samtidigt som insamlingsplasten att bearbeta kommer att öka. Kvantiteterna inom metall beräknas förbli de samma, men på grund av lagar och förordningar kommer troligen mindre seriösa aktörer att försvinna. Mängden elektronikavfall kommer öka, vilket innebär att det krävs en bra och effektiv avsättning. I framtiden kommer konkurrensen fortsätta att öka när nya aktörer tar sig in på marknaden. Det kommer även ställas allt högre krav på oss som entreprenörer när det gäller servicenivån, då våra kunder kommer att ägna sig allt mer åt sina huvudsysslor. .

© Hans Andersson Holding AB

18


HANS ANDERSSON TRADING AB

2

1

3

7 4 5 6

8

1 2 3 4

Göteborg Oslo Mexico Nicaragua

5 6 7 8

Costa Rica Colombia Sharjah Kenya

Vision Vi skall leda utvecklingen inom internationell handel med papper och kartong. Entreprenörskapet, affärsmannaskapet och servicefokus skall vara vägledande i allt vi gör.

19

© Hans Andersson Holding AB


Hans Andersson Chemicals

Convertica Industrial

Göteborg

Costa Rica

Handel med kemikalier som säljs till pappers- och massabruk och konverterare i Skandinavien och Europa.

Handel och konvertering av kartong för vidare försäljning i Centralamerika.

Hans Andersson Paper

Paper Support

Göteborg

Colombia

Handel med papper och kartong med försäljning främst till kunder i Afrika och Latinamerika.

Köper och lagrar papper för vidareförsäljning i Colombia.

Bengt Larsson Paper

Paper Master

Göteborg

Sharjah

Handel med papper och kartong, enbart till Latinamerika.

Utför konvertering av alla typer av papper och kartong för lokal försäljning samt för export till kunder i Afrika.

Norse Paper

International Papers

Oslo

Sharjah

Handel med papper och kartong till Nigeria och Ghana.

Konverteringsanläggning som rullar om alla typer av papper och kartong.

Larsson Paper Mexico

International Papers and Board Supplies

Mexico

Import och försäljning av papper och kartong samt tryckdukar från USA.

Kenya

Handel och konvertering av papper och kartong för vidare försäljning i Kenya och till näraliggande länder.

Convertica Industrial Nicaragua Nicaragua

Ägs till 100% av Convertica Ind och startades för att lättare nå ut till kunder i landet.

© Hans Andersson Holding AB

20


HANS ANDERSSON TRADING AB

Affärsområdet Trading består av två huvudbolag; Hans Andersson Paper och Hans Andersson Chemicals som handlar över hela världen med främst pappersprodukter och kemikalier. Om man jämför men konkurrenter på marknaden så är Hans Andersson Trading en mindre aktör globalt men en betydande aktör på de marknader som de inriktar sig på, vilket främst är Afrika och Sydamerika. Hans Andersson Paper AB Hans Andersson Paper AB har sina kontor i Skandiahamnen i Göteborg och handlar med samtliga typer av papper och kartong. De volymmässigt största materialen är träfritt papper i bestruken och obestruken form, tidningspapper samt papper för wellpapptillverkning (liner och fluting). Bland övriga material kan nämnas kartong, självhäftande papper, etikettpapper samt säckpapper. Den totala mängden hanterat material är cirka 120 000 ton papper och kartong varav cirka 30 000 ton går via lagret i Skandiahamnen i Göteborg. Hans Andersson Paper lagerhåller också för kunders räkning både lagerposter och överskottsmaterial samt prima produktion för just-in-time-system. Att bolaget har en egen lagerterminal är också en konkurrensfördel, då man har möjlighet att köpa in stora tonnage som man inte har omedelbar avsättning för. Här har de stärkt sin position ytterligare genom tre fullt fungerande anläggningar i Kenya, Costa Rica samt Sharjah (Dubai), där de har goda lagringsmöjligheter. På dessa anläggningar konverteras sedan materialet för att passa kundernas behov på respektive marknad. Huvudsakliga kundkategorier är tryckerier, pappersgrossister, dagstidningar, wellpapptillverkare, företag inom förpackningsindustrin, tobaksbolag samt bryggerier.Inköp sker mestadels i Europa och Asien med tyngdpunkt på Skandinavien, men etablerade inköpskanaler finns även i Nord- och Sydamerika, Mellanöstern och Fjärran östern. Den absoluta majoriteten av försäljningen sker på diverse marknader i Afrika samt Syd- och Mellanamerika. Viss försäljning görs även till Mellanöstern och Fjärran östern. Leverantörer är till övervägande del pappersbruk.

21

© Hans Andersson Holding AB


HANS ANDERSSON TRADING AB

Bilder tradings verksamhet

Š Hans Andersson Holding AB

22


HANS ANDERSSON TRADING AB

Hans Andersson Chemicals Affärsområdet Chemical erbjuder papperskemikalier från hela världen till pappersbruk i Skandinavien och Europa. Handeln sker av två typer av papperskemikalier; specialkemikalier och funktionskemikalier. Färger och släckare hör till specialkemikalierna och används för att färga pappret samt för att öka och minska papprets vithet. Ett exempel på funktionskemikalier är t.ex Tapioka vilket är en stärkelse som ger pappret styrka. Chemicals omsätter ca 35 miljoner kronor och en årlig volym på 7 500 ton. Inköp av papperskemikalier sker från hela världen men främst från Thailand, Kina och Europa. Affärsidén bygger på låga fraktkostnader som gör det möjligt att erbjuda ett stort sortiment till ett bra pris. Ett sätt att hålla nere fraktkostnaderna är bag-inbox systemet som tillämpas vid transport. Detta gör det möjligt att fylla containrarna till max. Hans Andersson Chemicals är strategiskt beläget i Göteborgs hamn där även ett av deras lager finns. Placeringen av lager är en konkurrensfördel då leveranstiden på så sätt kan kortas ner till endast ett par dagar. Omlastningsmöjligheter finns även i Gävle, Wallhamn, La Spezia, Hürth och Rotterdam. Hans Andersson Chemicals har ett omfattande kontaktnät världen över och väljer endast leverantörer med noggranna produktkontroller, detta garanterar produkter med hög kvalitet. Huvudsakliga kundkategorier är pappersbruk, massabruk samt konverterare. Kunderna finns främst i Skandinavien och övriga Europa.

23

© Hans Andersson Holding AB


HANS ANDERSSON TRADING AB

HISTORIK

Handel med papper och kartong har funnits inom koncernen sedan länge, men verksamheten tog fart 1995 under namnet H.A Industri Trading AB

1997

Fastigheten i Skandiahamnen förvärvas som man sedan flyttar in i 1999.

2000

Hans Andersson Paper AB bildas, för att bearbeta franska Västafrika.

2004

H.A. Paper & Board C.A startas i Costa Rica (50%) Det byter senare namn till Convertica Industrial SA och öppnar en filial i Nicaragua 2009.

2005

International Paper & Board Supplies Ltd i Kenya (50%) startas.

2006

50 % av Bengt Larsson Paper AB köps, som idag ägs till 100% och jobbar mestadels med Mexico och Venezuela. Hans Andersson Chemical AB bildas.

2007

Paper Master i Sharjah, Dubai startas. Norse Paper, som sitter i Oslo och jobbar med Nigeria och Ghana, förvärvas till 100 % . Hans Andersson Chemical börjar arbeta med specialkemikalier.

2008

Paper Suport startas i Colombia. Gamla Hans Andersson Paper införlivas i gamla H.A. Industri Trading och den nya konstellationen tar namnet Hans Andersson Paper AB. Bolaget breddar sitt produktutbud ytterligare och påbörjar samarbetet med Siloxs och Hans Andersson Chemical bildar Hans Andersson Axchem tillsammans med SNF Floerger.

© Hans Andersson Holding AB

24


HANS ANDERSSON TRADING AB

FINANSIELL INFORMATION

OMSÄTTNING 980 000 000 sek

RESULTAT ? sek

VOLYM 150 000 ton

2012

OBS! 2011 års siffror. finns det färskare?

25

© Hans Andersson Holding AB


HANS ANDERSSON TRADING AB

FRAMTID Paper Hans Andersson Paper med sina dotterbolag står idag stark rustade och har genom sina mycket bra brukskontakter för prima produktions order samt goda logistik genom eget lager och anläggningar möjligheten att öka inköp och försäljningen av både prima och olika typer av lagerposter och nedklassat material och på så sett erbjuda en mer värdefull service mot pappersbruken och kunder. Branschen för handel med papper och kartong har varit under förändring under en längre tid. Den utveckling som skett hittills förefaller fortsätta även i framtiden. Detta innebär flera aktörer på de vanliga ”översjömarknaderna” eftersom bruken mer och mer är intresserade att överta viss försäljningen direkt. De stora traditionella handelshusen som genomgår en konsolideringsfas för att effektivisera och hantera de stora kostnadsmassor som organisationerna bär på fortsätter att vara aktiva på alla marknader. Parallellt med detta växer ett stort antal mindre aktörer upp som med hjälp av Internet och förbättrade kommunikationer konkurrerar inom nischprodukter eller nischmarknader. På leverantörssidan hävdar sig nya leverantörer framförallt från Kina, men även från andra länder i Fjärran östern (exempelvis Sydkorea, Indonesien samt Indien) allt mer genom förbättrade produkter och kostnadseffektivitet. Finansiering kommer fortsatt att utgöra en mycket viktig och där finns styrkan av att tillhöra en start grupp med bra bankkontakter Chemicals Hans Andersson Chemical AB fokuserar på att växa även utanför Europa. Nya kunder för oss finns i Canada, Sydafrika och Israel. Pappersbranschen lider av lönsamhetsproblem, vilket är både bra och dåligt för oss. En del kunder tvingas lägga ner medan många andra kunder tvingas att tänka i nya banor. Produkter som växer hos oss nu är optiska vitmedel, Tapioca, Hydrosulfit, polyakrylamider och fixeringsmedel.

© Hans Andersson Holding AB

26


HÅLLBART ENTREPRENÖRSKAP 100 KONTOR Projektet bygger på en idé av tankesmedjan Kombinator och syftar till att förmedla gratis arbetsplatser till kreatörer i outnyttjade lokaler, med visionen att göra Västsverige till den bästa regionen för kreatörer att bo och verka i. Hans Andersson var först ut och bjöd in Creatables till företagets lediga lokaler. Creatables utnyttjar materialspill från produkttillverkning och utvecklar nya produkter utifrån spillet. Kopplingen mellan företagen, återvinning av material och återanvändning av spill, kändes väldigt naturlig då Hans Andersson varje år samlar in en miljon ton till återvinning, vilket är en källa för både inspiration och material för Creatables. Förutom kontorsytan finns det andra fördelar med projektet. Creatables får ett ypperligt tillfälle att ta del av den expertishjälp som finns i huset i exempelvis ekonomiska eller administrativa frågor. Denna hjälp hade annars kostat tid och pengar, och blivit en stor utgift för ett litet företag. “Vi har fått en injektion av kreativitet och nytänkande från killarna i Creatables. Det räcker nästan att kika in i deras lokaler för att bli inspirerad. Och jag tror på ett samarbete oss emellan, det finns otroligt mycket spillmaterial som kan användas till något betydligt vettigare än att slängas. Och att tillsammans med Creatables fokusera på återanvändning stämmer väl överens med vår vision då kreativitet och nytänkande är en del av Hans Andersson Tradings grundpelare” - Bengt Andersson

27

© Hans Andersson Holding AB


HÅLLBART ENTREPRENÖRSKAP

YRKESGYMNASIUM - PRAKTIKPLATSER Inom transport och produktion erbjuder Hans Andersson Recycling praktikplatser till 2:a och 3:e års elever på Bräckegymnasiet i Göteborg, och man tar in 2-4 elever varje år. Eleverna har BE-körkort eller truckkörtkort och deltar i verksamheten under 1-2 veckor. Eleverna är intresserade och engagerade, och man får stor uppskattning från skolan som även erbjuder en handledarutbildning till alla intresserade. Praktikplatserna ger en naturlig marknadsföring till potentiella framtida medarbetare och flera personer som idag är anställda har tidigare gått på Bräckegymnasiet.

LITTLE LAMBS SCHOOL I CHENNAI - En bättre start i livet Little Lambs Educational Trust bildades år 2001 av Maria Gisslen med syfte att hjälpa fattiga barn med utbildning och på så sätt förändra livet för dessa barn. Little Lambs School drivs i utkanten av norra Chennai. Här får cirka 160 barn utbildning av hög kvalitet tack vare insamlingar av bland annat Hans Andersson Recycling, något som de inte skulle ha råd med någon annanstans. Little Lambs Home startade 2010 och är ett hem för fattiga barn, som är i behov av att komma bort från en destruktiv hemmiljö. När barnen slutar på Little Lambs School runt 12 år, får barnen hjälp att komma in i gymnasieskolor. Deras skolavgift betalas och deras framsteg följs upp. Skolans mål är att hjälpa dem tills de kan stå på egna ben, vilket innebär att sponsra dem till högskola eller yrkesutbildning.

© Hans Andersson Holding AB

28


HÅLLBART ENTREPRENÖRSKAP

UPPFÖRANDEKOD Återvinning är en viktig faktor som ger stort bidrag när det gäller att bygga ett hållbart samhälle. Återvinning måste ske med ansvar och kunskap. Återvinningsindustrierna strävar efter att skapa värde för sina kunder, medarbetare och andra intressenter genomatt erbjuda varor och tjänster på den nationella och internationella marknaden. Samtidigt ska medlemmar i Återvinningsindustrierna upprätthålla en hög etisk nivå. Återvinningsindustrierna och dess medlemmar ska följa denna Uppförandekod såväl som gällande lagstiftning. Det är alla medlemmars ansvar att säkerställa att de känner till alla tillämpliga lagar och gällande praxis. Medlem uppträder korrekt mot andra medlemmar och denna Uppförandekod gäller utan undantag för alla medlemmar. 1. Uppträdande Medlem skall stödja och respektera internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter. Medlem bedriver verksamheten med iakttagande av god affärssed. Medlem agerar på ett sådant sätt att branschens anseende inte skadas. Medlem ska ha en korrekt bokföring.Medlem medverkar inte till skatte- eller miljöbrott. 2. Mutor Medlem får inte – direkt eller indirekt – erbjuda, utlova, be om, kräva eller acceptera mutor eller andra otillbörliga förmåner för att behålla en kund, säkra en affär eller för att påverka myndighets beslut eller agerande. Återvinningsindustrierna råder sina medlemmar att införa och tillämpa tydliga regler gällande gåvor, tjänster, underhållning eller andra förmåner som har ett oskäligt värde och kan betraktas som muta eller gentjänst eller som kan besvära företaget eller medarbetaren om de blir allmänt kända. 3. Kartell- och konkurrenslagstiftning Medlem ska fullständigt och i positiv anda följa de kartell- och konkurrenslagar och förordningar som gäller i de länder där medlem bedriver sin verksamhet.

29

© Hans Andersson Holding AB


HÅLLBART ENTREPRENÖRSKAP

4. Förhållande till anställda Medlemarbetar aktivt för en god arbetsmiljö genom att minska sjukfrånvaro, arbetsolyckor, förslitningsskador och drogmissbruk. Medlem är ansluten till företagshälsovård. På arbetsplatsen tolereras inte våld, hot, hotfullt beteende, trakasserier, förolämpningar och liknande. Medlem ska garantera rättvisa anställningsvillkor och möjligheter (efter lokala förhållanden) för alla personer, utan urskiljning eller diskriminering på grund av ålder, ras, hudfärg, nationalitet, religion, kön, funktionshinder eller sexuell läggning. Medlem respekterar medarbetarnas rätt att bilda och gå med i de fackföreningar de själva önskar samt att förhandla kollektivt. Medlemaccepterar inte barnarbete eller ofrivilligt arbete i sin verksamhet. Medlem ser till att utrustning underhålls och hanteras på ett säkert sätt samt att undermåligt material och utrustning inte används. 5. Förhållande till kund Att anlita medlem i Återvinningsindustrierna är en kvalitetsgaranti för kunden Medlem strävar efter att skapa värde för sina kunder genom att erbjuda konkurrenskraftiga tjänster på den nationella och internationella marknaden.Medlem ska ge sina kunder och underentreprenörer information om Uppförandekoden. 6. Förhållande till andra aktörer Medlem förväntas ställa samma höga krav på underentreprenörer och samarbetspartners som på den egna verksamheten. När medlem bedömer och väljer ut underentreprenörer och samarbetspartners skall förmågan att leva upp till kraven i Uppförandekoden vara ett viktigt urvalskriterium. Rutiner för sådan bedömning skall finnas i ledningssystem. 7. Export av avfall till tredje världen Medlem tar ansvar för att export av avfall sker på ett ansvarsfullt sätt. Medlemhar ett särskilt ansvar vid export av avfall till länder utanför OECD. Medlem förvissar sig om att mottagaren har kompetens att ta hand om avfallet och att hanteringen sköts på ett etiskt riktigt sätt, enligt nedan. 7.1 Miljöaspekter Medlem ska alltid försäkra sig om att: · det finns information till mottagaren i de fall avfallet direkt eller indirekt påverkar miljön och att mottagaren åtar sig att följa de lagar och föreskrifter som då gäller.

© Hans Andersson Holding AB

30


HÅLLBART ENTREPRENÖRSKAP

7.2 Tvångsarbete & Barnarbete Medlem ska alltid verka för att: · arbetstider och arbetsförhållanden hos mottagaren överensstämmer med lagstadgade krav. · mottagarens medarbetare behandlas med respekt och inte utsätts för aga eller tvång av något slag. · medlem köper inte produkter eller tjänster som direkt eller indirekt producerats med barnarbete och undviker affärer med företag sombryter mot ILO:s riktlinjer för barn- och ungdomsarbete. 8. Miljö Medlem i ÅI har senast två år efter inträde i föreningen infört miljöledningssystem som certifierats enligt ISO 14001, EMAS eller motsvarande. Medlemhar en person som är ytterst ansvarig för miljöfrågor i företaget och som ingår i eller rapporterar direkt till företagsledningen. Medlemhar en miljöpolicy. ÅI rekommenderar medlem att beakta punkter A-C vid utformningen av miljömålen. A. Medlem strävar (mot bakgrund av kraven i REACH) att fasa ut den egna användningen av: · ämnen framställda av människan och som är organiska, långlivade och bioackumulerbara · ämnen framställda av människan och som är cancerframkallande, arvsmassepåverkande och hormonstörande, inklusive fortplantningsstörande · kvicksilver · kadmium B. Medlem ska i sin uppdragsverksamhet verka för att de avfallslämnare som är medlemmens kunder informerar medlemmen om nedanstående ämnen ingår i det material som finns i avfallet. Medlem ska även verka för att dessa ämnen kan identifieras, separeras och omhändertas på ett korrekt sätt: · ämnen framställda av människan och som är organiska, långlivade och bioackumulerbara · ämnen framställda av människan och som är cancerframkallande, arvsmassepåverkande och hormonstörande, inklusive fortplantningsstörande · kvicksilver · kadmium

31

© Hans Andersson Holding AB


HÅLLBART ENTREPRENÖRSKAP

C. Medlemerbjuder sig alltid att redovisa till avfallslämnaren hur materialet har återvunnits. 9. Plan för energieffektivisering Medlem ska upprätta en handlingsplan för att mäta och effektivisera företagets energianvändning. Syftet är att minska förbrukningen av icke förnybar energi och utsläppen av växthusgaser per tonkilometer. 10. Åtgärder i händelse av avvikelser mot Uppförandekoden Anmälan om beteende som avviker mot Uppförandekoden inom medlemsföretag ska lämnas till närmaste chef, eller om det finns anledning att tro att det inte får någon effekt, till personalavdelningen eller till Återvinningsindustriernas kansli. Alla anmälningar ska tas på allvar och utredas. Det får inte förekomma någon som helst vedergällning för anmälan av avvikelser mot Uppförandekoden eller för deltagande i utredning av ett klagomål. Anmälan om beteende som avviker mot Uppförandekoden hos annan medlem i Återvinningsindustrierna kan lämnas skriftligen till Återvinningsindustriernas kansli. 11. Uppföljning och rapportering Återvinningsindustrierna kommer att följa upp efterlevnaden av Uppförandekoden en gång per år. Uppföljningen kommer att ske skriftligt genom ett specialanpassat frågeformulär. Varje medlem skall bekräfta att man till alla delar förstått innehållet i Uppförandekoden och dess praktiska betydelse och att man senare kommer att medverka i uppföljningen av Kodens efterlevnad eller eventuella avvikelser. Uppförandekodens riktlinjer är införlivade hos medlem senast två år från antagandet av Koden eller senast två år från det att medlem inträtt i föreningen. Antagen av stämman den 5 april 2006

© Hans Andersson Holding AB

32


ELO-dokument A5  

Företagsinformation om Hans Andersson Holding AB

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you