Page 1


Ενωµένοι Σχεδιάζουµε

Το πρόγραμμα του Συνδυασμού μας «Μαρούσι – Ανθρώπινη Πόλη» είναι αποτέλεσμα ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού από εξειδικευμένους επιστήμονες, αλλά και ενός ευρύτατου δημόσιου διαλόγου με τους πολίτες του Αμαρουσίου. Εκπονήσαμε ένα σχέδιο έργων και παρεμβάσεων, αλλά και μεγάλων διεκδικήσεων, που απαντά στις ανάγκες της πόλης και των συμπολιτών μας. Ενώ παράλληλα υπηρετεί το όραμά μας και δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα, όπως: • Ποιο είναι το μοντέλο της πόλης που θέλουμε να ζούμε, αλλά και το πως θα αντιμετωπίσουμε την άναρχη και χωρίς κανόνες ανάπτυξη των τελευταίων ετών. • Πως θα «ξαναζωντανέψουμε» τις γειτονιές μας. • Ποια θα είναι η νέα πολεοδομική μας στρατηγική. • Με ποια έργα και παρεμβάσεις θα αναβαθμίσουμε το αστικό περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. • Πως θα συνδυάσουμε την ανάδειξη του Αμαρουσίου σε σύγχρονο μητροπολιτικό κέντρο του Λεκανοπεδίου, χωρίς να αναιρέσουμε την οικιστική φυσιογνωμία του προαστίου μας. • Ποιες νέες κοινωνικές υποδομές θα προσθέσουμε στις ήδη υπάρχουσες, που θα υπηρετούν τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, που θέλουμε να έχει η πόλη μας. • Με ποιους πόρους θα χρηματοδοτηθούν τα αναγκαία έργα και παρεμβάσεις και σε πόσο χρόνο. Και με ποιο τρόπο θα οδηγήσουμε το Δήμο Αμαρουσίου σε τροχιά ανάκαμψης και εξυγίανσης. Το πρόγραμμα που κρατάτε στα χέρια σας περιγράφει τη φιλοσοφία και τους βασικούς άξονες του αναπτυξιακού μας σχεδίου για τα επόμενα χρόνια. Και υπηρετεί το συνολικό σχεδιασμό μας για το Μαρούσι της επόμενης δεκαετίας. Είναι ένα σχέδιο με το οποίο όλοι μαζί, Δημοτική Αρχή και πολίτες, θα χτίσουμε μια νέα σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας, πάνω στην οποία θα στηριχτεί η προσπάθεια μας για να κάνουμε ξανά το Μαρούσι μια πόλη πιο όμορφη, πιο λειτουργική, πιο ανθρώπινη.

Γιώργος Πατούλης Υποψήφιος Δήμαρχος Αμαρουσίου

3


Έχουμε σχέδιο

για την οικονομική εξυγίανση του Δήμου Οι στόχοι που είχαμε θέσει Το μέλλον του Δήμου Αμαρουσίου στηρίζεται στην εξυγίανση των οικονομικών του. Παραλάβαμε ένα Δήμο που το χρέος του ξεπερνούσε τα 280.000.000 ευρώ. Την περίοδο 2007-2010, θέσαμε ως βασικούς στόχους της οικονομικής μας πολιτικής: • Τη μείωση των ελλειμμάτων, ώστε σταδιακά να αντιστρέψουμε την καταστροφική πορεία στην οποία είχαμε οδηγηθεί. Κάτι που καταφέραμε. • Τη μείωση της σπατάλης και το νοικοκύρεμα των οικονομικών. • Την αναδιαπραγμάτευση των δανείων που μας κληρονόμησαν οι διοικήσεις του παρελθόντος. • Την αναζήτηση νέων εσόδων, χωρίς να επιβαρύνουμε τους δημότες. • Την αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, για έργα. • Την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου. • Την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου με τη μείωση των Νομικών Προσώπων και Δημοτικών Επιχειρήσεων και την κατάρτιση ενός σύγχρονου επιχειρησιακού πλάνου για τη λειτουργία του Ομίλου Δήμος Αμαρουσίου. • Την επίλυση του εργασιακού ζητήματος, που απασχολούσε εκατοντάδες εργαζομένους του Δήμου.

Τα νέα δεδομένα Από το 2011, ο Δήμος Αμαρουσίου θα κληθεί να λειτουργήσει στο πλαίσιο που ορίζει η εφαρμογή του Καλλικράτη. Αλλά και τα νέα οικονομικά δεδομένα που δημιουργεί η εφαρμογή του Μνημονίου από την Κυβέρνηση. Τι σημαίνει αυτό: 1. Στο Δήμο Αμαρουσίου, όπως και στους άλλους Δήμους της χώρας, μεταβιβάζονται από την Κεντρική Εξουσία και από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση που καταργείται, νέες αρμοδιότητες, χωρίς να έχουν όμως μεταβιβαστεί και οι αντίστοιχοι πόροι. 2. Μειώνονται τα έσοδα του Δήμου από την Κεντρική Εξουσία. Ήδη έχουν μειωθεί δραστικά οι πόροι που δίνει η Κυβέρνηση προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση τη χρονιά αυτή, ως 30%. Ενώ δεν μας έχουν αποδοθεί και πόροι που μας οφείλονται από το παρελθόν. 3. Με βάση τα όσα προβλέπονται από την εφαρμογή του Μνημονίου, τα επόμενα χρόνια θα περικοπούν ακόμη περισσότερο οι πόροι που αποδίδει το Κράτος προς την Αυτοδιοίκηση. Όλα αυτά δημιουργούν ένα ασφυκτικό πλαίσιο λειτουργίας όλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φυσικά θα επηρεαστεί και ο Δήμος Αμαρουσίου.

4


Ενωµένοι Σχεδιάζουµε

«Καλλικράτης» και δάνεια του παρελθόντος Το πόσο επιβαρύνθηκε η θέση του Δήμου Αμαρουσίου από την αλόγιστη πολιτική δανεισμού των διοικήσεων του παρελθόντος, επιβεβαιώνεται από ένα ακόμη στοιχείο. Το σχέδιο διοικητικής μεταρρύθμισης «Καλλικράτης», που θα εφαρμοσθεί από 1-1-2011, προβλέπει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να μπορεί να δανεισθεί ένας Δήμος. Αν εφαρμοζόταν το σχέδιο αυτό στο παρελθόν, ο Δήμος Αμαρουσίου δεν θα μπορούσε να δανεισθεί από το 2002. Από την περίοδο δηλαδή, που άρχισαν να αυξάνονται κατακόρυφα τα ελλείμματα και να δημιουργείται κρίση χρέους στο Δήμο. Ουσιαστικά, στα σημερινά αδιέξοδα και στην κρίση δανεισμού του Δήμου οδηγηθήκαμε από τις προηγούμενες διοικήσεις. Η σημερινή Διοίκηση αυτό που ουσιαστικά έκανε, ήταν να διαχειρισθεί την κρίση. Και κατάφερε όχι μόνον να μην επιβαρύνει με νέα χρέη το Δήμο, αλλά πέτυχε: • Να μειώσει το έλλειμμα (23,7 εκ. ευρώ το 2004, 5,5 εκ. ευρώ το 2009). • Να αποπληρώσει μέρος των δανείων του παρελθόντος. • Να μην αυξήσει τα δημοτικά τέλη. • Να αυξήσει κατακόρυφα τις κοινωνικές παροχές του Δήμου.

Οι άξονες της νέας οικονομικής δημοτικής μας πολιτικής Η Νέα Δημοτική Οικονομική Πολιτική μας θα στηριχθεί στους παρακάτω άξονες: 1. Στην αύξηση των εσόδων. 2. Στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μας. 3. Στη διεκδίκηση κονδυλίων από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. 4. Στην ενίσχυση των κοινωνικών παροχών του Δήμου. 5. Στο νοικοκύρεμα και την περαιτέρω μείωση των ελλειμμάτων. 6. Στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου. 7. Στην αναδιάρθρωση των δανειακών μας υποχρεώσεων.

Αύξηση εσόδων Τα έσοδα του Δήμου μπορούν να αυξηθούν τα επόμενα χρόνια, χωρίς να χρειαστεί να αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη. Πως θα γίνει αυτό; • Με την ακόμη καλύτερη οργάνωση του μηχανισμού είσπραξης εσόδων του Δήμου. • Με την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου. • Με την είσπραξη εσόδων από παροχή δημοτικών υπηρεσιών σε πολίτες που δεν είναι κάτοικοι ή δημότες της πόλης μας (π.χ. επιβολή εισιτηρίου στη Δημοτική Συγκοινωνία ή στις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις σε όσους δεν κατοικούν ή δεν είναι δημότες). • Από την είσπραξη των προστίμων που επιβάλλονται από παράνομη στάθμευση, παράνομη υπαίθρια διαφήμιση, πρόστιμα ΓΟΚ, κ.λπ. • Από την ολοκλήρωση του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και την ένταξη περιοχών στο σχέδιο πόλης και την πληρωμή της εισφοράς στο Δήμο.

5


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010

Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας Την περίοδο 2007-2010 αυξήθηκαν τα έσοδα του Δήμου μας από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του. • Ακίνητα του Δήμου μετατράπηκαν σε σύγχρονες κοινωνικές υποδομές (π.χ. νέοι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, η Βορέειος Βιβλιοθήκη, το νέο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, κ.λπ.). • Πωλήθηκαν διαμερίσματα της ΑΘΜΟΝΟΝ και με τα έσοδα αποπληρώθηκε μέρος των δανείων που είχαν συναφθεί. • Υπήρξαν έσοδα από ενοικίαση δημοτικών κτιρίων (π.χ. κτίριο Γερμανικής) Το διάστημα 2011-2014 θα προχωρήσουμε: • Στην ολοκλήρωση της πώλησης των υπόλοιπων διαμερισμάτων της ΑΘΜΟΝΟΝ. • Στην εκμίσθωση του δημοτικού κτιρίου που σήμερα στεγάζεται η Κ.Ε.Τ.Ε.Δ.Α. • Στην αξιοποίηση του κτήματος Καρέλλα, με κριτήρια κοινωνικά και περιβαλλοντικά. • Στην κατασκευή 2 υπογείων σταθμών στάθμευσης σε χώρους που ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου (συμβολή Λ.Κηφισίας και Βασ.Σοφίας και στο Ο.Τ. Γ108Γ στον Άγιο Θωμά) με αυτοχρηματοδότηση. • Στην εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης σε συγκεκριμένες περιοχές του Δήμου Αμαρουσίου (εμπορικό Κέντρο και υπερτοπικές εμπορικές περιοχές), με πρόβλεψη για δωρεάν στάθμευση για τους μόνιμους κατοίκους.

Αναδιάρθρωση δανειακών υποχρεώσεων Το διάστημα 2011-2014 , όποτε το επιτρέψει η οικονομική συγκυρία, θα επιδιώξουμε να προχωρήσουμε στην επαναδιαπραγμάτευση των δανειακών υποχρεώσεων του Δήμου. Με στόχο να πετύχουμε, αφενός επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής. Και αφετέρου, μείωση των επιτοκίων δανεισμού. Με τον τρόπο αυτό η ρευστότητα του Δήμου ενισχύεται, η ικανότητα αποπληρωμής του αναγκαίου δανεισμού ενισχύεται, ενώ απελευθερώνονται κεφάλαια ύψους 5-6 εκ.€ ετησίως, για την ενίσχυση του κοινωνικού έργου του Δήμου.

Αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων Το διάστημα 2011-2014 θα επιδιώξουμε: • Τη διεκδίκηση κονδυλίων από την ενεργοποίηση του Προγράμματος «Ελλάδα», που αντικαθιστά το ΘΗΣΕΑ, όπως προβλέπει το σχέδιο Καλλικράτης. • Μέσα από το σωστό προγραμματισμό από πλευράς του Δήμου μας και με «εργαλείο» το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2011 – 2014 και τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης, θα διεκδικήσουμε χρηματοδότηση από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ. • Θα αναζητήσουμε αναπτυξιακή ώθηση με την απ’ ευθείας αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (π.χ. Jessica). • Διερευνούμε τις δυνατότητες εφαρμογής μεθόδων χρηματοδότησης ΣΔΙΤ για υπηρεσίες όπως συντήρηση και λειτουργία του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού, συντήρηση και ενίσχυση αστικού πρασίνου, λειτουργία νέων βρεφονηπιακών σταθμών, κ.λπ.

6


Ενωµένοι Σχεδιάζουµε

Η δέσμευση μας: ενίσχυση των κοινωνικών παροχών Μέσα από την εφαρμογή της Νέας Δημοτικής Οικονομικής Πολιτικής υπηρετούμε έναν στόχο, την ενίσχυση των κοινωνικών παροχών του Δήμου Αμαρουσίου. Γιατί πιστεύουμε ότι πάνω από τους αριθμούς, μεγαλύτερη αξία έχουν οι άνθρωποι. Γιατί πιστεύουμε ότι η αύξηση των εσόδων και η μείωση της σπατάλης, θα πρέπει να επιστρέφουν ως μέρισμα στην κοινωνία και τους πολίτες. Η δέσμευση μας είναι ξεκάθαρη. Την επόμενη περίοδο 2011-2014, θα ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου μας: • Με νέους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. • Με ουσιαστική στήριξη της τρίτης ηλικίας. • Με μια πολιτική χαμηλών δημοτικών τελών που θα στηρίζουν το εισόδημα των νοικοκυριών και την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της πόλης μας. • Με περισσότερες και ποιοτικότερες επιλογές στον Πολιτισμό και την Εκπαίδευση. • Με ακόμη περισσότερα αθλητικά προγράμματα για τη νέα μας γενιά.

Διαφάνεια, αποτελεσματικότητα, εμπειρία Η επόμενη περίοδος είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την πόλη μας. Ο Δήμος Αμαρουσίου χρειάζεται μια Διοίκηση: • Ικανή να διεκδικεί πόρους από την Πολιτεία, ώστε να ασκεί τις αρμοδιότητες που της δόθηκαν αλλά και να παράγει έργο για τους πολίτες. Και όχι μια Διοίκηση που θα υποτάσσεται στην Κεντρική Εξουσία. • Έμπειρη και Αποτελεσματική, που δεν θα αφήνει να πηγαίνει χαμένη ούτε μια ευκαιρία για την πόλη. • Έντιμη και διαφανής, που θα σέβεται και το τελευταίο ευρώ των δημοτών. Στο τρίπτυχο διαφάνεια, εμπειρία, αποτελεσματικότητα θα στηριχθεί η νέα δημοτική οικονομική μας πολιτική. Και θα μπουν σταθερές βάσεις για έναν ισχυρό Δήμο, κοντά στον πολίτη, με υγιή τα οικονομικά του.

7


Το Όραμά μας

Σύγχρονη πόλη με ανθρώπινες γειτονιές Ο Δήμος Αμαρουσίου κατέχει μια πολύ σημαντική θέση μέσα στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας, τόσο λόγω της γεωγραφικής του τοποθεσίας, όσο και της ανάπτυξης του σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Είναι ένας Δήμος με χαρακτήρα «Μητροπολιτικού» Κέντρου. Για το λόγο αυτό, θέλουμε στο επόμενο διάστημα, στηριζόμενοι στις ισχυρές βάσεις του έργου που έγινε την περίοδο 2007-2010, να συνεχίσουμε την προσπάθεια ώστε το Μαρούσι να παραμείνει μια σύγχρονη πόλη, που θα διαθέτει ανθρώπινες και λειτουργικά αυτόνομες γειτονιές. Οραματιζόμαστε για την πόλη μας ένα μέλλον πιο ανθρώπινο, ένα μέλλον περισσότερο «πράσινο» και συνάμα αισθητικά άρτιο. Ένα μέλλον που θα μας επιτρέπει να ζούμε σε μια πόλη όμορφη, καθαρή, ανθρώπινη. Το όραμά μας υπηρετεί το σχέδιο μας για το Μαρούσι της επόμενης δεκαετίας.

Ποια είναι η κατάσταση σήμερα Στην οικιστική οργάνωση του Δήμου Αμαρουσίου σήμερα υπάρχουν διαφορές, τόσο ποιοτικές όσο και σε επίπεδο πυκνότητας δόμησης. Αυτό συμβαίνει γιατί:

• υπάρχουν περιοχές οι οποίες δέχονται έντονες οικιστικές πιέσεις,

• υπάρχουν περιοχές στις οποίες ο δημόσιος χώρος είναι αδιαμόρφωτος,

• υπάρχουν περιοχές όπου «συνυπάρχουν» εντελώς διαφορετικές χρήσεις γης μεταξύ τους. Επιπλέον, ο οικιστικός ιστός διασπάται από μεγάλους υπερ-τοπικούς άξονες κυκλοφορίας, που κατακερματίζουν τον αστικό ιστό εξυπηρετώντας υπερτοπικές μετακινήσεις. Έτσι δυσχεραίνουν και καθιστούν περισσότερο επικίνδυνη την εσωτερική μετακίνηση μεταξύ των γειτονιών του Δήμου. Η ιεράρχηση και η λειτουργία των αξόνων αυτών στο κυκλοφοριακό σύστημα του Λεκανοπεδίου είναι δεδομένη, όμως στο σχέδιο μας αναζητούμε λύσεις που θα βελτιώνουν τη συνοχή και την ασφάλεια της τοπικής κυκλοφορίας του Δήμου. Επίσης, είναι εμφανής η απουσία μεγάλων ενιαίων ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου.

8


Ενωµένοι Σχεδιάζουµε

Ποια είναι η στρατηγική μας Σχεδιάζουμε μια νέα στρατηγική οικιστικής ανάπτυξης, για την απαιτείται η ενίσχυση του ιστού, η δημιουργία συνοχής και η επίτευξη σύνδεσης των διαφορετικών ποιοτήτων του. Αυτό θα επιτευχθεί: • Με τη δημιουργία ενός οργανωμένου συνεκτικού ιστού με διακεκριμένες τις λειτουργίες και τις χρήσεις του, αλλά όχι διασπασμένες. • Με μορφολογικά στοιχεία που θα διαφοροποιούν την κάθε γειτονιά προσδίδοντας της χαρακτήρα και ύφος. • Με κοινές αρχές όπως η ενίσχυση του πρασίνου, η χρησιμοποίηση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον, η μέριμνα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, για τους ηλικιωμένους και τα παιδιά, η κατασκευή και λειτουργία σύγχρονων κοινωνικών υποδομών, η δημιουργία των απαραίτητων χώρων στάθμευσης και η προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου ως μέσο φιλικό προς το περιβάλλον.

Τα σημεία κλειδιά της στρατηγικής μας Βασικοί άξονες του στρατηγικού μας σχεδίου αναδεικνύονται: • η Ανάπλαση του Ιστορικού και Εμπορικού Κέντρου του Δήμου Αμαρουσίου, με σκοπό τη μετατροπή του σε μητροπολιτικό κέντρο και τη σύνδεση του με όλη την περιοχή του Ανατολικού Αμαρουσίου, μέσω της κατασκευής σύγχρονων πεζογεφυρών στον άξονα της Κηφισίας αρχικά. Και μελλοντικά της διεκδίκησης μας για υπογειοποίηση τμήματος της Κηφισίας και της δημιουργίας πεζοδρόμων. • Η άμεση και εύκολη πρόσβαση στο Δάσος Συγγρού, του οποίου η προστασία αναδεικνύεται σε κορυφαία περιβαλλοντική προτεραιότητα μας. • Η διατήρηση του υπερτοπικού – Πολεοδομικού Κέντρου στη συμβολή της Αττικής Οδού με τη Λ. Κηφισίας και η μετατροπή του σε επιχειρηματικό πάρκο, με διακεκριμένες χρήσεις. Αλλά και οργάνωση του οδικού δικτύου ώστε να υπάρχει καλύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και των κινούμενων από και προς αυτό, ρυθμίσεις για την στάθμευση και επιβολή αντισταθμιστικών τελών που θα διατίθενται για την εκτέλεση έργων στις περιοχές που επιβαρύνονται. • Ο Η.Σ.Α.Π., ο οποίος με τους τρεις σταθμούς του (σε Ειρήνη, Κέντρο και ΚΑΤ) λειτουργεί τόσο ως μέσο επικοινωνίας του Δήμου με το υπόλοιπο Λεκανοπέδιο, όσο και μελλοντικά ως κόμβος με τη Γραμμή 4 του Μετρό. Για το λόγο αυτό η κίνηση των οχημάτων σημειακά γίνεται με περάσματα κάτω από τις γραμμές του τρένου ενώ κατά μήκος της διαδρομής του γίνεται ισχυρή δενδροφύτευση και ποδηλατόδρομος. • Το νέο σχέδιο χρήσεων γης που ψηφίστηκε το 2009, το οποίο αναδεικνύει τη νέα φιλοσοφία οικιστικής ανάπτυξης το Δήμου μας, δίνοντας έμφαση στις χρήσεις κατοικίας σε βάρος των εμπορικών χρήσεων. • Η δημιουργία αυτόνομων λειτουργικά γειτονιών, όπου η κάθε μια θα διαθέτει τις υποδομές που χρειάζεται, αλλά ταυτόχρονα θα μπορούν οι κάτοικοι τους να μετακινούνται εύκολα προς με όλη την πόλη.

9


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010

Τι πετυχαίνουμε Η στρατηγική αυτή υπηρετεί το όραμα μας για την πόλη που θέλουμε να ζούμε και επιδιώκει να μετατρέψει το Μαρούσι σε ένα προάστιο οργανωμένο, με διακεκριμένες ποιότητες, πολυλειτουργικό και συγκροτημένο. Μέσα από την υλοποίηση του σχεδίου μας θα πετύχουμε: • να ενισχύσουμε τις χρήσεις κατοικίας. • να αυξήσουμε τους χώρους πρασίνου κατά 30% . • να αυξήσουμε τους κοινόχρηστους χώρους και πεζόδρομους κατά 80%. • επιπλέον ο Δήμος θα εμπλουτιστεί με αθλητικές δραστηριότητες, δραστηριότητες αναψυχής, χώρους περιπάτου, χώρους για παιδιά, νέους πολιτιστικούς χώρους, σύγχρονες κοινωνικές υποδομές. Όλα τα παραπάνω θα οδηγήσουν το Μαρούσι σε μια νέα εποχή, στο Μαρούσι του μέλλοντος, του ανθρωποκεντρικού πολιτισμού και του πολιτισμού του περιβάλλοντος.

10


Ενωµένοι Σχεδιάζουµε Έχουμε σχέδιο για τις Γειτονιές Ο Δήμος Αμαρουσίου αποτελείται από 17 πολεοδομικές ενότητες, διαφορετικές μεταξύ τους ως προς την έκταση, τον πληθυσμό αλλά και τα χαρακτηριστικά.

1

Για να επιτευχθεί η «συνοχή» του Δήμου, απαιτούνται συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Που αφενός θα αναδείξουν τις ιδιαιτερότητες της κάθε γειτονιάς. Και αφετέρου θα μας επιτρέψουν να αναπτύξουμε ισόρροπα όλες τις γειτονιές της πόλης. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζουμε:

1. Στη γειτονιά των Αγ. Αναργύρων

2

μετατρέπεται σε πεζόδρομο η οδός Μ. Αλεξάνδρου καθώς και τμήμα της Γούναρη, στην οποία προτείνεται και ποδηλατόδρομος. Αυτοί οι πεζόδρομοι με άλλους 10 περίπου, συνολικού μήκους 5.390 μ. ακόμα, δημιουργούν ένα δίκτυο που συνδέει τη γειτονιά με το ακίνητο που βρίσκεται πλησίον της συμβολής των οδών Διονύσου και Μόσχα, το οποίο σχεδιάζουμε να απαλλοτριώσουμε. Δημιουργείται δίκτυο ποδηλατόδρομων μήκους 3.325μ. και συνολικά φυτεύονται 530 νέα δέντρα.

2. Στη γειτονιά του Αγ. Νικολάου

3

δημιουργούνται 2 δακτύλιοι με πεζόδρομους συνολικού μήκους 1690μ και δρόμους ήπιας κυκλοφορίας. Ενισχύεται η φύτευση με 300 νέα δέντρα. Αναδεικνύεται η ιδιαίτερη ομορφιά της περιοχής με τη χρήση ξύλου και ιδιαίτερου αστικού εξοπλισμού. Οι πράσινοι χώροι συνολικού εμβαδού 25.730τμ διατηρούνται, συντηρούνται, καθαρίζονται και εμπλουτίζονται.

3. Στη γειτονιά του Αγίου Θωμά

4

προτεραιότητα αποτελεί η αξιοποίηση του ρέματος, όπου σχεδιάζεται η δημιουργία πεζοδρόμων συνολικού μήκους 2.000μ, αλλά και νέων «πράσινων χώρων». Μελετάται η δυνατότητα δημιουργίας ενός πρότυπου άλσους σε υφιστάμενη δημοτική έκταση που βρίσκεται δίπλα στο ΟΑΚΑ. Συνολικά φυτεύονται 800 δέντρα και κατασκευάζεται ποδηλατόδρομος μήκους 2100μ. Σχεδιάζεται η κατασκευή ενός σύγχρονου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού.

παράλληλα και τα κτίρια εκπαίδευσης που υπάρχουν εκεί. Ο δακτύλιος αυτός, σε συνδυασμό με τους ποδηλατόδρομους μήκους 400μ αλλά και την εφαρμογή των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, διευκολύνει την κίνηση πεζών και οχημάτων. Δίνεται έμφαση στην περαιτέρω ενίσχυση του δημοτικού φωτισμού και στη φύτευση επιπλέον 650 δέντρων.

5. Στις Eργατικές Kατοικίες ενισχύονται οι πράσινοι χώροι και δημιουργείται δίκτυο πεζοδρόμων συνολικού μήκους 1560 μ., που ενώνουν τους χώρους αυτούς με τις αθλητικές εγκαταστάσεις της γειτονιάς. Η δημιουργία ποδηλατοδρόμου θα βελτιώσει τις κινήσεις εντός της γειτονιάς. Επίσης προβλέπεται να δημιουργηθούν θέσεις φύτευσης για δέντρα, καθώς και χώρος για skate και υπαίθρια άθληση.

6. Στην γειτονιά του Νέου Τέρματος δημιουργείται ένα πυκνό δίκτυο πεζοδρόμων συνολικού μήκους 4200 μ., καθώς και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με ποδηλατόδρομο, που συνδέουν όλη τη γειτονιά με το σταθμό του ΗΣΑΠ. Οριοθετείται η στάθμευση των αυτοκινήτων και διαπλατύνονται τα πεζοδρόμια, τα οποία ενισχύονται με φύτευση 500 νέων δέντρων.

6

4. Στη γειτονιά των Αναβρύτων δημιουργείται ένας δακτύλιος με κίνηση πεζών, συνολικού μήκους 1550μ, γύρω από την περιοχή της Αγ. Βαρβάρας, που εξυπηρετεί

5 11


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010

7

8

7. Στο Κέντρο δίνουμε έμφαση στην ενίσχυση του εμπορικού χαρακτήρα της γειτονιάς, με βάση βιοκλιματικές αρχές. Στο εσωτερικό των οικοδομικών τετραγώνων του κέντρου, στους ακάλυπτους χώρους, θα επιδιώξουμε να δημιουργηθούν «πράσινες αυλές», που αποτελούσαν βασικό στοιχείο της ταυτότητας του παρελθόντος. Η χρήση γρανιτών και τοπόσημων δίνουν ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα στο ιστορικό κέντρο. Βασικοί πεζόδρομοι ορίζονται οι οδοί Ερμού και Μητροπόλεως, ως ενιαίο σύνολο που ξεκινά από το Σταθμό του ΗΣΑΠ και θα φτάνει ως την πλατεία Αγ. Λαύρας και την Λ. Κηφισίας. Η κατασκευή ενός σύγχρονου αθλητικού κέντρου με υπόγειο χώρο στάθμευσης και δυνατότητα φιλοξενίας πολιτιστικών εκδηλώσεων, στο χώρο που σήμερα βρίσκεται το Κλειστό Γυμναστήριο Σπύρος Λούης είναι προτεραιότητα. Όπως και η κατασκευή ενός υπόγειου χώρου στάθμευσης 200 θέσεων στο οικόπεδο επί της Βασ. Σοφίας και Κηφισίας και η εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης.

8. Στην Κοκκινιά

9 10

σχεδιάζουμε την ανάπλαση της οδού Μεσογείων, όπου διευρύνονται τα πεζοδρόμια της και δημιουργείται ποδηλατόδρομος έτσι ώστε να ενοποιεί τα σχολεία, τις πλατείες και τους αθλητικούς χώρους εκατέρωθεν της. Εκτός από τη Μεσογείων προτείνονται και άλλοι πεζόδρομοι δημιουργώντας ένα ισχυρό δίκτυο συνολικού μήκους 4570μ το οποίο ενοποιεί τη γειτονιά. Παράλληλα ενισχύονται οι αθλητικές και κοινωνικές υποδομές της γειτονιάς, με την κατασκευή του νέου κλειστού στο 2ο Λύκειο και του νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού. Η ενίσχυση της φύτευσης και ο εμπλουτισμός του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού συμπληρώνουν τις παρεμβάσεις στην Κοκκινιά. Προωθούνται έργα αντιπλημμυρικής προστασίας. Σχεδιάζουμε την κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης σε έκταση απέναντι από το Δημοτικό Κοιμητήριο.

9. Στη γειτονιά της Αγίας Φιλοθέης δημιουργούνται πεζόδρομοι και ενισχύονται οι «πράσινοι χώροι», οι οποίοι ενοποιούνται. Το δίκτυο των πεζοδρόμων που σχεδιάζουμε και θα είναι συνολικού μήκους 2800μ εξυπηρετεί επιπλέον και τα νοσοκομεία που βρίσκονται

12

στη γειτονιά αυτή. Η χρήση σύγχρονου αστικού εξοπλισμού, ο νέος ηλεκτροφωτισμός και η ενίσχυση της φύτευσης με περισσότερα από 500 νέα δέντρα, αναβαθμίζει την εικόνα της γειτονιάς. Η δημιουργία ενός σύγχρονου σχολικού συγκροτήματος στο οικόπεδο που διεκδικήσαμε ως Δήμος από την ΚΕΔ, που θα στεγάσει το 8ο Γυμνάσιο – 9ο Λύκειο, αποτελεί προτεραιότητα. Με την ενεργοποίηση της πράξης εφαρμογής της περιοχής Δηλαβέρη δημιουργούνται νέοι ελεύθεροι χώροι που θα μετατραπούν σε χώρους πρασίνου. Ενώ θα αποκτήσουμε τους απαραίτητους πόρους για την απόκτηση του μετοχίου της Αγίας Φιλοθέης. Προωθείται η κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης σε δημοτική έκταση πίσω από το Υγεία.

10. Στη γειτονιά της Νέας Λέσβου σχεδιάζουμε την αξιοποίηση ανάδειξη του ρέματος Σαπφούς, δημιουργώντας πεζόδρομους και χώρους για αναψυχή, ποδήλατο και περίπατο. Οι πεζόδρομοι αυτοί θα φωτιστούν και θα συνδέονται με το κτήμα Καρέλλα, το οποίο αποτελεί έναν από τους κύριους χώρους πρασίνου και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του μελλοντικού Αμαρουσίου. Το συνολικό μήκος του δικτύου των πεζοδρόμων θα είναι 1800 μ., ενώ προβλέπεται η φύτευση 580 νέων δέντρων που θα ενισχύσουν το υπάρχον πράσινο. Η λειτουργία ενός σύγχρονου Βρεφονηπιακού Σταθμού θα αναβαθμίσει τις κοινωνικές υποδομές της γειτονιάς. Προωθούνται έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.

11. Στη γειτονιά του Νέου Αμαρουσίου αναπλάθεται η οδός Κυπρίων Αγωνιστών, η οποία ενώνει τα κτίρια εκπαίδευσης με το αθλητικό κέντρο του Δήμου και τους υφιστάμενους ελεύθερους χώρους. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού μας οριοθετούνται οι θέσεις στάθμευσης και πεζοδρομούνται οι δρόμοι που οδηγούν στους πράσινους χώρους, συνολικού εμβαδού 150.000τ.μ. Αναπλάθεται και η περιοχή που βρίσκεται πλησίον του ρέματος. Το συνολικό μήκος του δικτύου των πεζοδρόμων είναι 3310 μ. ενώ το δίκτυο των ποδηλατόδρομων έχει μήκος 970μ. Η φύτευση ενισχύεται με 640 νέα δέντρα.


Ενωµένοι Σχεδιάζουµε 12. Στον Παράδεισο αναδεικνύεται ο Ιππικός όμιλος, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητας της περιοχής. Η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα και η ανάδειξη του Δάσους Μιμικόπουλου σε μοναδικό χώρο πρασίνου και αναψυχής , αποτελεί προτεραιότητα. Στο σχέδιο μας περιλαμβάνεται η αναζήτηση κατάλληλου χώρου για τη δημιουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού. Παράλληλα προβλέπεται η συνολική αναβάθμιση του οδικού δικτύου της γειτονιάς, με έμφαση στις διαδρομές πεζών, στην κατασκευή ασφαλών πεζοδρομίων και στην οριοθέτηση της στάθμευσης αυτοκινήτων. Αλλά και η φύτευση 800 νέων δέντρων. Η διάσωση του Αγίου Γεωργίου Χωματιανών και η κατασκευή της πλατείας Βέμπο θα γίνει πραγματικότητα. Προωθούνται έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.

12

Προωθούνται έργα αντιπλημμυρικής προστασίας. Ενισχύεται ο δημοτικός ηλεκτροφωτισμός και το υφιστάμενο πράσινο με 950 νέα δέντρα. Σχεδιάζεται η ανάπλαση της οδού Σωρού αναπλάθεται και αποκτά μια σύγχρονη μορφή, με τη χρήση χρωματιστών στοιχείων εξοπλισμού.

15. Στη γειτονιά του Στούντιο Α αναδεικνύουμε το ρέμα, το οποίο σε σημεία του ενισχύεται με περισσότερο πράσινο, φυτεύοντας 370 νέα δέντρα. Δημιουργούνται πεζόδρομοι με πιο σημαντικό αυτόν που κινείται παράλληλα με το ρέμα ο οποίος με πέργκολες και με χρήση υδάτινων στοιχείων δημιουργεί ένα ευνοϊκό μικροκλίμα κατάλληλο για περίπατο και αναψυχή. Το συνολικό μήκος του δικτύου των πεζοδρόμων είναι 1260μ. Η γειτονιά ενισχύεται με αντιπλημμυρικά έργα. Αναβαθμίζεται το οδικό δίκτυο, κατασκευάζονται νέα πεζοδρόμια.

13

13. Στη γειτονιά του Πολύδροσου ενισχύεται το υφιστάμενο πράσινο με 310 νέα δέντρα και δημιουργούνται πεζόδρομοι συνολικού μήκους 5250μ., που με τη χρήση ξύλου και πλακόστρωσης αναβαθμίζουν την αισθητική της. Οι πεζόδρομοι ενοποιούν την περιοχή του ρέματος με το εσωτερικό της γειτονιάς, περνώντας από αθλητικά κέντρα και κτίρια πολιτισμού. Το δίκτυο των ποδηλατόδρομων θα έχει μήκος 1290μ. Προωθούνται έργα αντιπλημμυρικής προστασίας. Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2011 εντάσσεται η μελέτη της οριοθέτησης και διευθέτησης του ρέματος Πολυδρόσου Αμαρουσίου, για την ανάδειξη του ως χώρου πρασίνου ιδιαίτερου περιβαλλοντικού κάλλους.

14. Στο Σωρό σχεδιάζονται ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που αλλάζουν την όψη της γειτονιάς. Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες ένταξης στο σχέδιο των περιοχών που βρίσκονται εκτός. Ενισχύεται η αντιπλημμυρική προστασία, προχωρούν οι απαραίτητες διανοίξεις οδών, κατασκευάζονται πεζοδρόμια και δημιουργούνται πεζόδρομοι συνολικού μήκους 5160 μ. Οριοθετούνται θέσεις στάθμευσης.

16. Στο Ψαλίδι οι υφιστάμενοι ανοιχτοί ελεύθεροι χώροι σχεδιάζεται να μετατραπούν σε χώρους πρασίνου και να συνδεθούν με πεζόδρομους συνολικού μήκους 2950μ με την περιοχή της ΣΕΛΕΤΕ. Οι πράσινοι αυτοί χώροι θα δημιουργούν ένα «φίλτρο» μεταξύ της Αττικής οδού και της γειτονιάς. Επιπλέον διεκδικούμε την κατασκευή άνωθεν της Αττικής Οδού νέων ελεύθερων χώρων για αναψυχή και άθληση. Αλλά και την μετατροπή του παράδρομου της Αττικής Οδού (Α. Παπανδρέου), σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας. Εφαρμόζεται σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης γύρω από το Σταθμό της Νερατζιώτισσας, για την ανακούφιση των κατοίκων από τους χιλιάδες καθημερινούς επισκέπτες του εμπορικού Κέντρου και του Υπουργείου Παιδείας. Προγραμματίζεται η κατασκευή ενός νέου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού για τις ανάγκες των οικογενειών της γειτονιάς.

14

15 13


19+6

μεγάλες παρεμβάσεις

1. Βιοκλιματική Ανάπλαση Κέντρου. Είναι από τα μεγαλύτερα έργα που έγιναν ποτέ στο Μαρούσι, με προϋπολογισμό 7,6 εκ. ευρώ. Χρηματοδοτείται 100% από τη Νομαρχία Αθηνών. Η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Αμαρουσίου και Νομαρχίας υπογράφηκε το καλοκαίρι του 2010. Το έργο δημοπρατείται στο επόμενο διάστημα, με στόχο το χειμώνα του 2011 να ξεκινήσουν οι εργασίες. Σκοπός της ανάπλασης είναι να καταστεί το ιστορικό Εμπορικό Κέντρο Αμαρουσίου μητροπολιτικό κέντρο όλων των βορείων προαστίων. Να επαναπροσδιοριστεί ως χώρος εμπορικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, αλλά και χώρος συνάντησης και αναψυχής κατοίκων και επισκεπτών. Θα γίνει χρήση βιοκλιματικών υλικών, φιλικών στο περιβάλλον. Στο σχεδιασμό μας έχει δοθεί μέριμνα για την ανεμπόδιστη κίνηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, για την επίτευξη θερμικής άνεσης και για την ενιαία μορφή των δρόμων. Τη δημιουργία δηλαδή ενός συνόλου με τη χρήση στοιχείων όπως οι σχάρες και τα παρτέρια σε σχήμα φύλλου και η παραστάδα, που τοποθετείται στο επίπεδο των όψεων των κτιρίων, χωρίς να ακουμπά σε αυτές, με σκοπό να ενοποιήσει τους πεζόδρομους, να ξεχωρίσει την κάθε ιδιοκτησία αλλά και να περιλάβει στο εσωτερικό της το φωτισμό, την πυρόσβεση, τα ηχεία και πίλαρ.

14


Ενωµένοι Σχεδιάζουµε

Οι παρεμβάσεις στους πεζοδρόμους Προβλέπονται παρεμβάσεις σε 4 πεζόδρομους, η δαπεδόστρωση των οποίων γίνεται με γρανίτη, υλικό με μεγάλη ανακλαστικότητα της ηλιακής ακτινοβολίας.: • Η οδός Ερμού αναπλάθεται από την Νερατζιωτίσσης μέχρι και την Βασ. Σοφίας. Στο μέσον της κατασκευάζεται μια ζώνη με φωτοβολταϊκά πανέλα. Φυτεύονται δέντρα και θάμνοι. • Η οδός Δήμητρος αναπλάθεται από την Νερατζιωτίσσης μέχρι και την Βασ. Σοφίας. Στο μέσον της κατασκευάζεται μια ζώνη καλυπτόμενη με γυαλί, μέσα στην οποία τοποθετούνται κεραμικά δοχεία, ως ανάμνηση του κεραμικού παρελθόντος του Δήμου. Φυτεύονται δέντρα και θάμνοι. • Η οδός Πλαστήρα αναπλάθεται από την Θησέως μέχρι και την 28ης Οκτωβρίου. Στο μέσον της κατασκευάζεται μια ζώνη, καλυπτόμενη με γυαλί, η οποία αποτελεί ένα υπεδάφιο δίκτυο εναλλαγής φυσικού αερισμού το οποίο εκμεταλλεύεται την γεωθερμία, με στόχο την αλλαγή του μικροκλίματος. Το υπέργειο κομμάτι του δικτύου αποτελείται από αεραγωγούς προσαγωγής και αναρρόφησης αέρα. Φυτεύονται δέντρα και θάμνοι. • Η οδός Διονύσου αναπλάθεται από την Θησέως μέχρι και την 28ης Οκτωβρίου. Στο μέσον της κατασκευάζεται μια ζώνη, καλυπτόμενη με γυαλί μέσα στην οποία υπάρχει ρυάκι νερού. Ανά διαστήματα κατασκευάζονται λεκάνες, με σχάρα και πίδακες συντριβανιών. Φυτεύονται δέντρα και φυτά. Στις διασταυρώσεις των οδών διαμορφώνονται 4 κόμβοι, με ιδιαίτερο τοπόσημο και χαρακτηριστικά.

Η Οδός Μητροπόλεως Η οδός Μητροπόλεως διαμορφώνεται με κυβόλιθο στον άξονα της, καθορίζοντας μια λωρίδα κίνησης των οχημάτων. Στο υπόλοιπο τμήμα τοποθετείται γρανίτης. Κύριο χαρακτηριστικό του νέου πεζόδρομου είναι η αψίδα, στοιχείο που λειτουργεί τόσο ως μορφολογικό στοιχείο όσο και πρακτικό, η οποία είναι επενδεδυμένη με κεραμικά πλακάκια και περιλαμβάνει στο εσωτερικό της φωτισμό, πυρόσβεση και ενίοτε συνδυάζεται με καθιστικά στοιχεία κυκλικής διατομής. Φυτεύονται δέντρα.

Πλατεία Αγ. Λαύρας και τμήμα οδού Γαρδέλη Η πλατεία Αγ. Λαύρας διαμορφώνεται ως καθαρός χώρος, καλυπτόμενος με γρανίτες ενώ κατασκευάζεται σιντριβάνι. Στα δύο μέτωπα της πλατείας φυτεύονται 58 νέα δέντρα ενώ μεταφυτεύονται 63 σε νέες θέσεις. Οριοθετείται εκ νέου η παιδική χαρά που ήδη υπάρχει, η οποία ενισχύεται με νέα παιχνίδια. Η πλατεία επεκτείνεται και σε τμήμα της οδού Γαρδέλη, ενώ η οδός διατηρείται ως δρόμος μονής κυκλοφορίας. Διευρύνεται ο χώρος γύρω από την εκκλησία, ενώ μεταξύ της παιδικής χαράς και κεντρικού χώρου πλατείας διαμορφώνεται τμήμα με ξύλινο δάπεδο, ως χώρος κίνησης και καθιστικών, με στοιχεία νερού και φύτευση. Προς την πλευρά της οδού Μητροπόλεως τοποθετούνται οι αψίδες που βρίσκονται και στην Μητροπόλεως ενώ προς την πλευρά της λεωφόρου Κηφισίας κατασκευάζεται τοπόσημο με κεραμικά στοιχεία πάνω σε ιστούς, σε συνδυασμό με φωτιστικά, ως ανάμνηση του κεραμικού παρελθόντος του δήμου. Έχει ληφθεί υπόψιν η κίνηση οχημάτων ανάγκης στο εσωτερικό της πλατείας καθώς και η ανεμπόδιστη κίνηση ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ενώ θα υπάρχει σεβασμός στην προστασία του ιστορικού ναΐσκου της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος και στον περιβάλλοντα χώρο του.

15


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010

2. «Πράσινη Ζωή στην Πόλη»: Διαδρομές Ζωής - Πνοή Περιβάλλοντος στο Μαρούσι. Το έργο που έχει ήδη δημοπρατηθεί, περιλαμβάνει την δημιουργία ενός δικτύου πεζόδρομων, διαπλατυσμένων πεζοδρομιών και ποδηλατοδρόμων, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένους οδούς και συνδέει χώρους ιδιαίτερου ενδιαφέροντος στην περιοχή της Κοκκινιάς (Π.Ε.10) του Δήμου Αμαρουσίου. Με την ολοκλήρωση του θα έχει πραγματοποιηθεί : • H ανάπλαση του πάρκου Πεντέλης και Αργοναυτών. • Η ανάπλαση του πάρκου Μεσογείων. • Η ανάπλαση και η διαμόρφωση «πράσινης διαδρομής» στην οδό Μεσογείων και στην οδό Αργοναυτών. • Η ανάπλαση και η διαμόρφωση πράσινης διαδρομής στην οδό Αναπαύσεως και στην οδό Δάφνης. Το έργο είναι προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια και θα έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2011.

3. Κατασκευή παιδικού Βρεφονηπιακού σταθμού στην Κοκκινιά. Δημοπρατήθηκε και προχωρά η κατασκευή ενός νέου σύγχρονου παιδικού βρεφονηπιακού σταθμού στην περιοχή της Κοκκινιάς. Η υπό κατασκευή υποδομή φροντίδας παιδιών θα περιέχει χώρους υπογείου, ισογείου και Α ορόφου. Για την κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων του κτηρίου θα εφαρμοσθεί η μέθοδος της γεωθερμίας. Θα έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας 90 παιδιών. Το έργο είναι προϋπολογισμού 1.800.000 ευρώ και θα έχει ολοκληρωθεί το τέλος του 2011, ώστε να λειτουργήσει από τις αρχές της επόμενης περιόδου.

4. Κατασκευή 1+2 Παιδικών Σταθμών, σε Ψαλίδι, Νέα Λέσβο & Άγιο Θωμά. Σχεδιάζουμε την αξιοποίηση του οικοπέδου στο Ο.Τ. 759 για την δημιουργία ενός ακόμη σταθμού στην περιοχή του Ψαλιδίου, με δυνατότητα φιλοξενίας ως 130 βρεφών και παιδιών. Ταυτόχρονα, στο σχεδιασμό μας περιλαμβάνεται η κατασκευή 2 ακόμη Σταθμών, στη Νέα Λέσβο (σε οικόπεδο που έχει απαλλοτριωθεί για το σκοπό αυτό) και στον Άγιο Θωμά.

16


Ενωµένοι Σχεδιάζουµε

5. Κατασκευή 2+3 νέων χώρων στάθμευσης. Το διάστημα 2011-2014 δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία νέων θέσεων στάθμευσης , σε όλο το Μαρούσι. Στο πλαίσιο αυτό προγραμματίζουμε την κατασκευή και λειτουργία 5 νέων χώρων στάθμευσης, που θα βρίσκονται: • Στο Κέντρο, στο οικόπεδο που βρίσκεται επί των οδών Λ. Κηφισίας και Βασ. Σοφίας (στο χώρο που περικλείεται από τις οδούς Αρκαδίου - Κηφισίας - Βασ. Σοφίας). Εκεί θα κατασκευαστεί υπόγειος χώρος στάθμευσης 200 θέσεων, όπου από πάνω θα διαμορφωθεί κοινόχρηστος χώρος πρασίνου. • Στον Άγιο Θωμά, πίσω από το ΙΑΣΩ , στο Ο.Τ. Γ1085, που περικλείεται από τις οδούς Χωματιανού, Δημοκρίτου και Γούναρη , θα κατασκευαστεί υπόγειος χώρος στάθμευσης συνολικής δυναμικότητας 430 θέσεων. Παράλληλα με τη κατασκευή του πάρκινγκ θα γίνουν εργασίες για την αποκατάσταση και ανάπλαση του υπέργειου χώρου. Ο χώρος θα διαμορφωθεί ως πλατεία με σκοπό τη δημιουργία ενός ελκυστικού χώρου αναψυχής, η οποία θα περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας σύγχρονης παιδικής χαράς, ενός αναψυκτηρίου και την ενίσχυσή του με πράσινο. • Στην Κοκκινιά, απέναντι από το Δημοτικό Κοιμητήριο, όπου σχεδιάζεται σε οικόπεδο του Δήμου η κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης δυναμικότητας 150 θέσεων. Και άνωθεν αυτού πλατείας και κοινόχρηστου χώρου πρασίνου. • Στο Κέντρο, στο χώρο που βρίσκεται σήμερα το Κλειστό Γυμναστήριο «Σπύρος Λούης», σχεδιάζεται η κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης 220 θέσεων. Κι από πάνω, θα κατασκευαστεί ένας νέος σύγχρονος κλειστός πολυ-λειτουργικός χώρος αθλητισμού. • Στην Αγία Φιλοθέη, πίσω από το Θεραπευτήριο Υγεία, σχεδιάζουμε την κατασκευή ενός ακόμη υπόγειου χώρου στάθμευσης, χωρητικότητας 200 θέσεων, με στόχο την κυκλοφοριακή ανακούφιση της περιοχής από τη λειτουργία των δύο μεγάλων ιδιωτικών νοσοκομείων.

17


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010

6. Στάθμευση παρά την οδό, εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης. Δίνουμε έμφαση στη δημιουργία περισσότερων παρά την οδό θέσεων στάθμευσης σε όλο το Μαρούσι. Και για να το πετύχουμε αυτό, προχωράμε στο επόμενο διάστημα και μετά την ολοκλήρωση των μελετών, στην προκήρυξη ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την οργάνωση της παρά την οδό στάθμευσης, εφαρμόζοντας σύγχρονο και ευέλικτο Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης. Η ελεγχόμενη στάθμευση θα εφαρμοσθεί κατ’ αρχήν στο εμπορικό κέντρο του Δήμου Αμαρουσίου και την περιοχή των Αγ. Αναργύρων, στην περιοχή Ψαλίδι και στις περιοχές παραπλεύρως της Λ. Κηφισίας (υπερτοπικό Κέντρο, Παράδεισος, Άγιος Θωμάς, Σωρός). Προοδευτικά το σύστημα θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές, όπου η προσφορά χώρων στάθμευσης δεν μπορεί να ικανοποιήσει την αντίστοιχη ζήτηση. Η στάθμευση για τους μόνιμους κατοίκους θα είναι δωρεάν.

7. Κατασκευή Κλειστού Γηπέδου 2ου Λυκείου στην Κοκκινιά. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή του νέου Κλειστού Γυμναστηρίου του 2ου Λυκείου Αμαρουσίου, στην περιοχή της Κοκκινιάς. Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ, που όταν θα ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2011, θα αναβαθμίσει κατακόρυφα τις αθλητικές υποδομές της πόλης. Και θα αποτελέσει μια ευχάριστη διέξοδο ψυχαγωγίας και άθλησης για τους νέους μας.

8. Αντιπλημμυρικά έργα, σε όλο το Μαρούσι. Την περίοδο 2011-2014 σχεδιάζουμε με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μελετών και έργων, να ενισχύσουμε την αντιπλημμυρική προστασία της πόλης μας. Σήμερα, με ευθύνη της ΕΥΔΑΠ και του ΥΠΕΧΩΔΕ, το 80% της πόλης μας εξαιτίας της έλλειψης μελετών, στερείται υποδομών όμβριων υδάτων. Την περίοδο που πέρασε οι υπηρεσίες του Δήμου Αμαρουσίου εκπόνησαν μελέτες για τη δημιουργία δικτύου αγωγών ομβρίων σε όλο το Μαρούσι. Ενώ όπου ήδη υπήρχαν μελέτες (π.χ. Εργατικές Κατοικίες) τα έργα έγιναν. Το επόμενο διάστημα, οι μελέτες που εκπονήσαμε προωθούνται για ένταξη στα προγράμματα της Περιφέρειας, προκειμένου να γίνουν τα έργα και να ενισχυθεί η αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης. Προτεραιότητα δίνουμε στις γειτονιές της Κοκκινιάς, του Σωρού, του Στούντιο Α, του Παραδείσου, της Νέας Λέσβου και του Πολυδρόσου.

18


Ενωµένοι Σχεδιάζουµε

9. «Διετία πεζού», με νέες πεζοδρομήσεις και ασφαλή πεζοδρόμια. Η περίοδος 2011-2012 θα αποτελέσει σύμφωνα με το σχεδιασμό μας, «διετία για τους πεζούς» της πόλης μας. Στο επόμενο αυτό, μέσα από εργολαβίες που θα αναθέσουμε, αλλά και με τη συνδρομή των εξωτερικών συνεργείων του Δήμου Αμαρουσίου, θα προχωρήσουμε: • Στην κατασκευή νέων πεζοδρομίων, κυρίως κατά μήκος των μεγάλων αξόνων της πόλης. • Στην αύξηση του πλάτους των υπαρχόντων πεζοδρομίων, προκειμένου να τα καταστήσουμε περισσότερο άνετα και ασφαλή για τους πεζούς. Όπου απαιτείται, θα γίνουν μεταφυτεύσεις δέντρων και φυτών. • Στην κατασκευή πεζοδρομίων στους νέους δρόμους που διανοίγονται. Σε όλα τα πεζοδρόμια θα γίνεται παράλληλα φύτευση δέντρων και φυτών, προκειμένου να ενισχυθεί και το πράσινο της πόλης μας.

10. 2+2 νέες πεζογέφυρες. Για τις ασφαλείς και άνετες μετακινήσεις των κατοίκων του Αμαρουσίου και τη σύνδεση όλων των γειτονιών της πόλης που διαχωρίζονται από τους βασικούς οδικούς άξονες, κατασκευάζονται στο Μαρούσι 2+2 πεζογέφυρες, πάνω στον οδικό άξονα της Κηφισίας. • Η πρώτη έχει ήδη παραδοθεί ήδη και βρίσκεται στη συμβολή της Λ. Κηφισίας με τη Γούναρη. • Η δεύτερη έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται, βρίσκεται στη συμβολή της Λ. Κηφισιάς με την Αναβρύτων. Και ως τις αρχές Δεκεμβρίου του 2010 θα έχει παραδοθεί. • Η τρίτη θα κατασκευαστεί στο ύψος των Σχολείων του Αμαρουσίου , θα έχει ιδιαίτερη αρχιτεκτονική σχεδίαση και θα αποτελεί ουσιαστικά «πύλη εισόδου» στο Δάσος Συγγρού. • Η τέταρτη θα κατασκευαστεί στη συμβολή της Λ. Κηφισίας με την Αγίο Κωνσταντίνου και θα αποτελεί συνέχεια της «πράσινης διαδρομής» που θα διέρχεται από το Σωρό. Οι δύο πρώτες πεζογέφυρες θα κοστίσουν 1.800.000 ευρώ και χρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε. Ο Δήμος Αμαρουσίου διεκδικεί επίσης από το Υπουργείο Υποδομών την κατασκευή μιας ακόμη πεζογέφυρας, στο πλαίσιο του προγράμματος που έχει ήδη εξαγγείλει η Κυβέρνηση, η οποία θα βρίσκεται στα όρια των Δήμων Αμαρουσίου και Χαλανδρίου, στο ύψος του «Υγεία».

19


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010

11. Εντάξεις στο σχέδιο πόλης Θέτουμε ως ζήτημα προτεραιότητας στο σχεδιασμό μας της επόμενης περιόδου, την άσκηση πιέσεων προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος για ολοκλήρωση των διαδικασιών για την ένταξη στο σχέδιο πόλης των περιοχών: • Σωρός (Τύμβος – Μαρμαράδικα) , Λάκκα Κόττου. • Καρπάθικα- Ηπειρώτικα – τμήμα Αναβρύτων (μετά την ολοκλήρωση της οριοθέτησης των ρεμάτων). • Δηλαβέρη (έχει γίνει η ανάρτηση και είναι προς τελική έγκριση η πράξη εφαρμογής). • Υπόλοιπο Αγίου Θωμά και Ελληνική Παιδεία.

12. Νέος Γενικός Πολεοδομικός Σχεδιασμός Μετά την ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο του νέου σχεδίου χρήσεων γης, το οποίο προωθεί τις χρήσεις κατοικίας σε βάρος των εμπορικών χρήσεων, προχωρούμε την επόμενη περίοδο σε έναν ευρύτατο δημόσιο διάλογο, με τους κατοίκους και τους φορείς της πόλης, για το Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό του Αμαρουσίου. Στόχος του νέου Πολεοδομικού Σχεδιασμού είναι: • να υπηρετήσει το όραμά μας για μια πόλη φιλική και ανθρώπινη • να βελτιωθούν στο μέτρο του δυνατού αδικίες του παρελθόντος σε βάρος ιδιοκτητών γης της πόλης • να ενισχυθεί η οικιστική φυσιογνωμία του προαστίου μας • να προστατέψουμε τις ιδιοκτησίες των συμπολιτών μας

13. Νέοι χώροι πρασίνου Στο σχεδιασμό μας προβλέπουμε την αναβάθμιση και συντήρηση μιας σειράς ελεύθερων χώρων πρασίνου σε γειτονιές του Αμαρουσίου, σε συνεργασία όπου είναι δυνατόν με ιδιώτες. Οι χώροι αυτοί είναι: • Πάρκο Αρίωνα, περιοχή Νέα Λέσβος Αποτελεί φυσικό πόλο πρασίνου, ο οποίος θα συντηρηθεί και θα ενισχυθεί με δράσεις πυροπροστασίας. Επίσης προβλέπουμε τη δημιουργία νέων μονοπατιών μέσα στο δασάκι. • Πάρκο Μαργαρίτα, περιοχή Στούντιο Α Προβλέπουμε τη δημιουργία εξ’ αρχής νέων ελεύθερων χώρων πρασίνου, με πλατεία και παιδική χαρά, σε έκταση περίπου 750 τ.μ., όπου θα λειτουργούν παράλληλα με το μικρό γήπεδο. • Χώρος παράπλευρος της Αττικής Οδού & Νηρηίδων, Ψαλίδι Πρόκειται για ένα κομμάτι έκτασης 710 τ.μ. περίπου, το οποίο βρίσκεται παραπλεύρως της Αττικής Οδού. Ο χώρος είναι κατάλληλος για τη δημιουργία ενός πάρκου, γι αυτό το σχέδιο μας προβλέπει τη δημιουργία εξ’ αρχής νέων ελεύθερων χώρων πρασίνου, με πλατείες και παιδικές χαρές, ενώ υπάρχει η δυνατότητα για μικρό φυτώριο ή κιόσκι.

20


Ενωµένοι Σχεδιάζουµε

• Πάρκο στον Αγ. Θωμά Στο χώρο που σήμερα υπάρχει ημιτελές πάρκο μπορεί να δημιουργηθεί ένα πάρκο που θα καλύπτει όχι μόνον τις ανάγκες της γειτονιάς, αλλά και επισκεπτών. Η ανάπλαση του θα μπορούσε επίσης να υλοποιηθεί με τη μορφή του Βοτανικού κήπου με εσωτερικό βοτανολόγιο και αποξηραμένα φυτά, ή και με τη μορφή πολυχώρου. • Παραρεμάτια περιοχή δίπλα στο ρέμα Χαλανδρίου, Πολύδροσο Πρόκειται για ένα κομμάτι πρασίνου, πλησίον της οδού Κορυτσάς, έκτασης 2.500 τ.μ., στο οποίο ο Δήμος Αμαρουσίου έχει ήδη προβεί σε μερική δενδροφύτευση. Στο σχέδιο μας προβλέπεται ο καθαρισμός και η συντήρηση του (άρδευση, πυρασφάλεια), ενώ θα μπορούσε να δημιουργηθεί πλακόστρωση, έτσι ώστε να είναι εφικτή η πρόσβαση στο ρέμα και επίσης να διευκολύνεται ο περίπατος των κατοίκων. Στόχος μας είναι η ανάδειξη του σε χώρο πρασίνου, ιδιαίτερου περιβαλλοντικού κάλλους.

14. Αξιοποίηση Έκτασης ΕΤΕΒΑ Πρόκειται για έκταση 40 στρεμμάτων πλησίον του ΟΑΚΑ, στην περιοχή του Αγίου Θωμά. Το σχέδιο μας για την αξιοποίηση της έκτασης αυτής προβλέπει μεταξύ άλλων: • Τη δημιουργία ανοιχτών, ήπιας μορφής αθλητικών εγκαταστάσεων (γήπεδα μπάσκετ, mini football) και βατήρα Skateboard • Την κατασκευή παιδικών χαρών • Τη λειτουργία ανοιχτού ελεύθερου χώρου φιλοξενίας εποχιακής αναψυχής / αθλητισμού (π.χ. παγοδρόμιο, beach volley). • Τη διαμόρφωση χώρου πρασίνου, μέσω φύτευσης δένδρων, θάμνων, δημιουργίας χώρων ανάπαυσης (παγκάκια), περίφραξης, κλπ. Στο σχέδιο μας προβλέπουμε ότι το 75% της συνολικής έκτασης θα διαμορφωθεί ως χώρος πρασίνου.

15. Αξιοποίηση Κτήματος Καρέλλα Το Κτήμα Καρέλλα αποτελεί έναν από τους πολυτιμότερους χώρους πρασίνου του Δήμου. Στο σχέδιο μας προβλέπουμε την προστασία της φυσιογνωμίας του χώρου και την ανάπλαση του με διαμόρφωση ανοικτών ήπιων αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων (Γήπεδα τένις, basket, mini football, Πολιτιστικό κέντρο, υπαίθριο θέατρο) και παιδικών χαρών. Παράλληλα θα προχωρήσουμε στη διαμόρφωση χώρου πρασίνου, μέσω φύτευσης δένδρων, θάμνων κτλ, δημιουργίας χώρων ανάπαυσης (παγκάκια), στην περίφραξη του, στη δημιουργία μονοπατιών κ.λπ. Ενώ θα υπάρξει αναδάσωση του δασικού τμήματος του Κτήματος. Με το σχέδιο αξιοποίησης του Κτήματος Καρέλλα το σύνολο της έκτασης θα μετατραπεί σε έναν μοναδικό χώρος πρασίνου, αναψυχής και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, σημείο αναφοράς για όλο το Μαρούσι.

21


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010

16. Ανανέωση στόλου Δημοτικής Συγκοινωνίας Προχωράμε στη σταδιακή ανανέωση του στόλου των δημοτικών μας λεωφορείων. Η ανανέωση θα γίνει με τη μέθοδο του χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και θα χρηματοδοτηθεί: α) από τα έσοδα που θα προέλθουν από την επιβολή εισιτηρίου στους χρήστες των υπηρεσιών της Δημοτικής μας Συγκοινωνίας που δεν είναι κάτοικοι ή δημότες, β) από την εξοικονόμηση πόρων λόγω της μείωσης των δαπανών συντήρησης, γ) από δημοτικούς πόρους, δ) από τη συνεργασία με τον ΟΑΣΑ και την ΕΘΕΛ.

17. Νέο Κλειστό Γυμναστήριο «Σπύρος Λούης» Σχεδιάζουμε στο χώρο που βρίσκεται σήμερα το ιστορικό Δημοτικό Γυμναστήριο «Σπύρος Λούης» την κατασκευή ενός νέου κλειστού πολύ-λειτουργικού χώρου αθλητισμού και πολιτισμού, με σύγχρονα αποδυτήρια και με τις αναγκαίες θέσεις για θεατές, ώστε να μπορεί φιλοξενεί αγώνες εθνικών και ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων όταν θα χρησιμοποιείται από τις τοπικές ομάδες διαφόρων αθλημάτων. Στον ίδιο χώρο θα κατασκευαστεί υπόγειος χώρος στάθμευσης για την εξυπηρέτηση κυρίως των χρηστών του κλειστού πολυχώρου.

19. Συνήγορος του Δημότη Δημιουργούμε και θέτουμε στη διάθεση των δημοτών μας ένα νέο Θεσμό, το Συνήγορο του Δημότη. Στόχος μας είναι αφενός η προστασία των δικαιωμάτων των συμπολιτών μας. Κι αφετέρου, να παρέχουμε σε οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας δωρεάν νομικές συμβουλές, σε υποθέσεις που αφορούν τις σχέσεις τους με τη Δημόσια Διοίκηση.

18.

5.000 νέα φωτιστικά σώματα, σε όλες τις γειτονιές

Την περίοδο 2011-2014 προχωράμε στην αλλαγή του συνόλου του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού, με την εγκατάσταση 5.000 νέων φωτιστικών σωμάτων, σε όλο το Μαρούσι. Τα σώματα αυτά θα είναι υψηλής απόδοσης και χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Με την τοποθέτησή τους αναβαθμίζεται η εικόνα κάθε γειτονιάς της πόλης, ενισχύεται το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, συμβάλλουμε στην προσπάθεια για προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονομούμε σημαντικούς πόρους από τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

22


Ενωµένοι Σχεδιάζουµε

Αναπλάσεις στις γειτονιές Τη διετία 2011-2012 δίνουμε προτεραιότητα στους πολίτες, ιδιαίτερα στις μητέρες, τους ηλικιωμένους και τα παιδιά, εξασφαλίζοντας την ασφαλή κυκλοφορία τους με έργα ανάπλασης σε δρόμους, δημιουργία πεζοδρομίων και πεζοδρόμων. Η προτεραιότητα στον πολίτη και η ανάδειξη της γειτονιάς ως στοιχείο της ιδιαίτερης ταυτότητας της πόλης, είναι σημεία τα οποία υπηρετούνται στο στρατηγικό μας σχέδιο για την ανάπτυξη της πόλης μας. Στο αρχικό μας σχέδιο προβλέπουμε την ανάπλαση των οδών Νερατζιωτίσσης, Παραδείσου, Σωρού και Κυπρίων Αγωνιστών. Η κατασκευή κόμβου και διαχωριστικής νησίδας στην Αμαρυσίας Αρτέμιδος. Καθώς και την παραρεμάτια διαδρομή που ξεκινά από το Βόρειο Μαρούσι και καταλήγει:

1. Ανάπλαση της Κυπρίων Αγωνιστών Η οδός Κυπρίων Αγωνιστών είναι ένας σημαντικός οδικός άξονας μήκους 976 μέτρων περίπου, που διασχίζει την γειτονιά του Νέου Αμαρουσίου, ξεκινώντας από την οδό Μεσογείων και καταλήγοντας στην οδό Σισμανογλείου. Σήμερα τα πεζοδρόμια της οδού είτε είναι στενά, είτε παρουσιάζουν φθορές άρα είναι επικίνδυνα, δεν υπάρχει επαρκής αστικός εξοπλισμός ούτε και φύτευση. Ενώ η στάθμευση είναι άναρχη. Στο σχέδιο μας προβλέπουμε ότι μεγαλώνουν τα υφιστάμενα πεζοδρόμια, με ελάχιστο πλάτος τα 2.80 μ , ενώ το πλάτος του οδοστρώματος μένει 3.25μ. Οριοθετούνται και σχεδιάζονται θέσεις στάθμευσης και διαμορφώνεται ποδηλατόδρομος μήκους 650μ επί της οδού. Ο νέος προτεινόμενος εξοπλισμός είναι σύγχρονης κατασκευής, σε κόκκινο χρώμα, που προσδίδει ζωντάνια, κατασκευασμένος από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον. Η άσφαλτος είναι φωτοκαταλυτική, η πλακόστρωση γίνεται με πλάκες από φυσικό πελεκητό σχιστόλιθο και τα πεζοδρόμια ενισχύονται με φύτευση περίπου 80 ψηλών δέντρων και 230 θάμνων.

23


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010

2. Ανάπλαση της Νερατζιωτίσσης Η οδός Νερατζιωτίσσης είναι ένας σημαντικός οδικός άξονας μήκους 820 μέτρων, που ακολουθεί τις γραμμές του ηλεκτρικού από το σταθμό Ειρήνη, μέχρι και το σταθμό του Αμαρουσίου. Επιπλέον, αποκτά ιδιαίτερο χαρακτήρα ιδιαίτερα στο νότιο τμήμα του λόγω της γειτνίασης του με το ΟΑΚΑ, το Ολυμπιακό Χωριό, το Mall και τον ιστορικό ναό της Παναγίας της Νερατζιώτισσας. Σήμερα τα πεζοδρόμια της οδού είναι πολύ στενά και τοπικά ανύπαρκτα. Η στάθμευση είναι άναρχη, δεν υπάρχει πρόβλεψη για κίνηση ΑΜΕΑ καθώς και σχεδιασμένη διαδρομή ποδηλάτου παρά την ύπαρξη σημαντικών πόλων έλξης κατά μήκος της οδού. Επιπλέον, η γειτνίαση με τους σταθμούς της Ειρήνης, της Νερατζιωτίσσης και του Αμαρουσίου, δημιουργεί τη δυνατότητα για συνδυαστικές μετακινήσεις με τη χρήση ποδηλάτου συμπληρωματικά με το δίκτυο του ΗΣΑΠ. Γι αυτό το λόγο κατασκευάζεται ποδηλατόδρομος μήκους 825μ, διπλής κατεύθυνσης. Τα πεζοδρόμια φαρδαίνουν όσο γίνεται και στα στενά τους σημεία παραμένουν καθαρά από εξοπλισμό και φύτευση έτσι ώστε να γίνεται ανεμπόδιστα η κίνηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Σε σημεία που έχουν μεγάλο πλάτος τοποθετούνται αρχιτεκτονικά στοιχεία φύτευσης, οργανικού σχήματος, τα οποία δημιουργούν ένα καμπύλο, χρωματιστό ανάγλυφο. Τα στοιχεία αυτά, είναι στην ουσία μικρές ¨κυρτώσεις” του εδάφους που επικαλύπτονται από κουρασάνι, που είναι υλικό φυσικό και οικολογικό. Μέσα σε αυτά φυτεύονται περίπου 80 δέντρα.

3. Ανάπλαση της Παραδείσου Η οδός Παραδείσου είναι ένας σημαντικός οδικός άξονας μήκους 818 μέτρων, που ξεκινάει από τη Λεωφόρο Κηφισίας, περνάει από τον Ιππικό όμιλο και καταλήγει στην ΑμαρουσίουΧαλανδρίου, διασχίζοντας όλο τον Παράδεισο , συνδέοντάς τον με τον Άγιο Θωμά στα βορειοδυτικά και τον δήμο Χαλανδρίου νότια. Για την ανάπλαση της οδού θα μεγαλώσουν τα πεζοδρόμια με ελάχιστο πλάτος τα 3.10μ, ενώ το οδόστρωμα θα έχει καθαρό πλάτος 3.50μ. Οριοθετούνται και σχεδιάζονται νέες θέσεις στάθμευσης. Το οδοστρώμα καλύπτεται με φωτοκαταλυτική άσφαλτο ενώ τα πεζοδρόμια καλύπτονται με πλάκες από φυσικό πελεκητό σχιστόλιθο, δίνοντας την εντύπωση του παραδοσιακού καλντεριμιού. Η φύτευση ενισχύεται με 150 νέα δέντρα και με παρτέρια που συνδυάζουν ξύλινα καθιστικά και πάνω από 300 θάμνους. Καθορίζεται διαδρομή ατόμων με ειδικές ανάγκες και τοποθετούνται κάδοι ανακύκλωσης.

24


Ενωµένοι Σχεδιάζουµε

4. Ανάπλαση της Σωρού Η οδός Σωρού είναι ένας ακόμη σημαντικός οδικός άξονας μήκους 1.053 μέτρων, που διασχίζει την γειτονιά του Σωρού, ξεκινώντας από τη Λεωφόρο Κηφισίας και καταλήγοντας στην οδό Μεσογείων. Συνδέει με αυτόν τον τρόπο το Σωρό με τις Εργατικές Κατοικίες στα βορειοδυτικά και το Νέο Μαρούσι στα νοτιοανατολικά. Στη βάση της συνθετικής ιδέας βρίσκεται η χρήση του χρώματος στον αστικό εξοπλισμό για την δημιουργία μίας ξεχωριστής αστικής ταυτότητας για την περιοχή. Παρτέρια και καθιστικά από σκυρόδεμα βάφονται σε διαφορετικά χρώματα και τοποθετούνται εναλλάξ στο χώρο δημιουργώντας ένα «χρωματικό παιχνίδι», ενώ ακόμα και για τους μεταλλικούς κάδους που τοποθετούνται, επιλέγεται το κόκκινο χρώμα. Οριοθετούνται θέσεις στάθμευσης, το οδόστρωμα έχει πλάτος 6.00μ για δυο λωρίδες κίνησης, ενώ τα πεζοδρόμια φαρδαίνουν με ελάχιστο πλάτος το 1.80 μ και μέγιστο 4.35μ. Η άσφαλτος που χρησιμοποιείται είναι καταλυτική ενώ τα πεζοδρόμια επενδύονται με κυβόλιθους και φυτεύονται με 240 δέντρα και 130 θάμνους.

25


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010

5. Ανάπλαση της Μεσογείων Η οδός Μεσογείων αποτελεί σημαντικό οδικό άξονα καθώς ενώνει τη Λ. Κηφισίας με την Αττική Οδό. Σήμερα είναι ένας δρόμος μέσου πλάτους οδοστρώματος 6 μέτρων, με πεζοδρόμια εκατέρωθεν μεταβλητού πλάτους, τα οποία εμφανίζουν φθορές και κακοτεχνίες, χωρίς πρόβλεψη για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες (οδηγοί τυφλών, ράμπες για άτομα με κινητικά προβλήματα κ.λ.π.). Ελλιπής και φθαρμένος είναι ο αστικός εξοπλισμός. Το σχέδιο μας προβλέπει ότι κατά μήκος της Μεσογείων επιλέγουμε ήπιες μορφές παρέμβασης, ενίσχυση του πρασίνου με τη φύτευση 45 νέων δέντρων σε γραμμικά παρτέρια επί των πεζοδρομίων, παράλληλα με το σχεδιασμό ειδικής προστατευμένης λωρίδας κυκλοφορίας ποδηλάτων μήκους 600μ. Στην πλατεία, στο ύψος της οδού Αργοναυτών διατηρείται το υπάρχον γήπεδο basket, ενώ ταυτόχρονα η δημόσια λειτουργία του χώρου ενισχύεται με την προσθήκη παιδικής χαράς, μίας μεγάλης σκακιέρας εξωτερικού χώρου, πίστας skateboard και καθιστικών σε συνδυασμό με την κατάλληλη φύτευση 125 νέων δέντρων, μελετημένη ειδικά για να δημιουργεί τις επιθυμητές συνθήκες σκιασμού και δροσισμού. Οι χρήσεις αυτές που προάγουν τον αθλητισμό και ευνοούν τη συνάθροιση των πολιτών, ιδίως των νέων, στους ανοιχτούς, ελεύθερους δημόσιους χώρους, ενοποιούνται σχεδιαστικά σε ένα ενιαίο, καμπύλο σε κάτοψη, χώρο πρασίνου. Στην πλατεία μεταξύ των οδών Μεσογείων, Δάφνης και Αναπαύσεως διατηρούνται τα υφιστάμενα κράσπεδα και οι επεμβάσεις είναι ήπιες. Η είσοδος γίνεται από την οδό Μεσογείων και στο κέντρο του χώρου υπάρχει ένα πλάτωμα το οποίο ενοποιείται με την τοποθέτηση της επιλεγμένης πλακόστρωσης. Ξεχωρίζουν μόνο δυο ελλειπτικού σχήματος πλατώματα τα οποία επενδύονται με γρανίτη. Περιμετρικά ενισχύεται η υφιστάμενη φύτευση με δέντρα και ποώδη φυτά.

26


Ενωµένοι Σχεδιάζουµε

6. Ρέμα Δήμου Αμαρουσίου: Τα ρέμα που διασχίζει το Δήμο Αμαρουσίου ξεκινώντας από τις υπώρειες της Πεντέλης, περνάει από την γειτονιά της Νέας Λέσβου, συνεχίζει στο Studio Α, περνάει από το Νέο Μαρούσι και τον Σωρό, συνεχίζει στις Εργατικές κατοικίες και καταλήγει στον Άγιο Θωμά. Φιλοξενεί χλωρίδα και πανίδα, η διάσωση και η ενίσχυση των οποίων είναι επιτακτική για την οικολογική ισορροπία της πόλης. Οι γενικότερες αρχές που προγραμματίζουμε με την παρέμβαση μας είναι οι εξής: • διάνοιξη της κοίτης του ποταμού, καθαρισμός από μπαζώματα και απελευθέρωση της υδάτινης διαδρομής από πάσης φύσης εμπόδια, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η ανεμπόδιστη ροή του νερού. Παράλληλα εξασφαλίζεται η απορροή των ομβρίων και η αντιπλημμυρική προστασία της πόλης. • απομάκρυνση κάθε είδους ξένου προς το φυσικό οικοσύστημα υλικού (οικοδομικά υλικά, σκουπίδια κ.ά). • ειδική μελέτη και έργα αντιπυρικής προστασίας. Η αναδάσωση και αναθάμνωση στις πλαγιές που έχουν υποστεί καταστροφές από ανθρώπινες επεμβάσεις, η διαμόρφωση φυσικών φίλτρων για τις φερτές ύλες, η διατήρηση ανοιχτών χώρων μέσα στον αστικό ιστό δίπλα στα ρέματα, που μπορούν να λειτουργήσουν ως λεκάνες εκτόνωσης των πλημμυρών, είναι μερικά από τα στοιχεία που μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία της φυσικής οντότητας του ρέματος. Κατά μήκος της διαδρομής και σε επιλεγμένες θέσεις εντάσσονται στοιχεία για πολλαπλές χρήσεις, που θα αποτελέσουν πόλους έλξης με εποχιακό χαρακτήρα. Τέτοια στοιχεία περιλαμβάνουν εμπλουτισμό της φύτευσης (ιδιαίτερα εκεί όπου έχει καταστραφεί), μονοπάτια για πεζούς, παρατηρητήρια, μικρούς αμφιθεατρικούς χώρους, ελαφρές κατασκευές για παιχνίδι παιδιών, υπαίθριες εκθέσεις κλπ. Τα καθορισμένα σημεία εισόδου και διαδρομές πεζών είναι απαραίτητα για να εξασφαλίζεται η προστασία του χώρου παρά την παρουσία του επισκέπτη. Είναι αυτονόητο ότι θα χρησιμοποιηθούν υλικά που προέρχονται από τη φύση. Το έργο θα ενταχθεί για χρηματοδότηση στα Μεγάλα Έργα Πρασίνου του «Προγράμματος Αττική».

27


4+1

μεγάλες διεκδικήσεις

28


Ενωµένοι Σχεδιάζουµε

1. Επέκταση Μετρό στον άξονα της Κηφισίας Διεκδικούμε από την Κεντρική Εξουσία την επέκταση του Μετρό στον άξονα της Λεωφόρου Κηφισίας, μέσα από την έναρξη της κατασκευής της Γραμμής 4 που υπάρχει ήδη στο σχεδιασμό, η οποία θα έχει ως τελικό σταθμό σύνδεσης με το δίκτυο του ΗΣΑΠ, το Σταθμό στο Κέντρο του Αμαρουσίου. Το συγκεκριμένο έργο θα ανακουφίσει κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά το Μαρούσι, ενώ θα αναβαθμίσει κατακόρυφα το Ιστορικό Εμπορικό Κέντρο της πόλης μας.

2. Υπογειοποίηση τμήματος της Λεωφόρου Κηφισίας Μετά την τοποθέτηση των νέων πεζογεφυρών στη Λεωφόρο Κηφισίας, που ανήκει στο βασικό αρτηριακό δίκτυο της πόλης και διχοτομεί το Μαρούσι, διεκδικούμε από την Κεντρική Εξουσία την υπογειοποίηση τμήματος της, μήκους περίπου 850 μ. (από τη Λεωφόρο Πεντέλης ως την βόρεια είσοδο της πόλης). Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένας μεγάλος ελεύθερος χώρος που μπορεί να διαμορφωθεί για χρήσεις περιπάτου, αναψυχής, άθλησης και ψυχαγωγίας. Ενώ απελευθερώνεται η άμεση κίνηση από τα δυτικά προς τα ανατολικά του Δήμου και προς το εμπορικό Κέντρο της πόλης. Η χρηματοδότηση του έργου μπορεί να γίνει με εθνικούς πόρους, καθώς και με χρηματοδότηση μέσω προγραμμάτων (Jessica) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

3. Κατασκευή ελεύθερων χώρων αναψυχής άνωθεν της Αττικής Οδού Η Αττική Οδός ανήκει κι αυτή στο κύριο οδικό δίκτυο που διασχίζει και διχοτομεί την πόλη. Στο σχέδιο μας προβλέπεται η διατήρησή της ως ελεύθερης ταχείας λεωφόρου, αλλά διεκδικούμε από την Κοινοπραξία κατασκευής και διαχείρισης του δρόμου τη δημιουργία ενιαίων δημόσιων χώρων άνωθεν της Οδού, στα πρότυπα άλλων γειτονικών Δήμων. Κάτι που θα έπρεπε να είχε διεκδικηθεί κατά το παρελθόν, αλλά δεν έγινε ποτέ. Οι δημόσιοι αυτοί χώροι θα λειτουργήσουν ως «γέφυρες» που ενοποιούν τα δυο τμήματα του Δήμου και θα μετατραπούν σε χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας.

4. Κέντρο Tεχνών και Μουσικής Σε οικόπεδο έκτασης 9 στρεμμάτων, το οποίο βρίσκεται πάνω στον κυκλικό κόμβο της Αττικής Οδού με τη Λ. Κηφισίας, σχεδιάζουμε την κατασκευή ενός Σύγχρονου Κέντρου Τεχνών και Μουσικής. Το Κέντρο θα φιλοξενεί δραστηριότητες που έχουν σχέση με την τέχνη, δηλ. όπερα 800 θέσεων, πινακοθήκη 1500τ.μ. Βιβλιοθήκη 500 τ.μ., καθώς και χώρους εξυπηρέτησης των παραπάνω χρήσεων δηλ. καφέ, εστιατόριο και υπόγειο parking. Για τη συγκεκριμένη έκταση ήδη με απόφαση του Δ.Σ. έχει ξεκινήσει διαδικασία για την τροποποίηση και την μετατροπή των χρήσεων του σε Κοινωφελή Χώρο Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων και Δημοτικού Θεάτρου. Προβλέπεται επίσης η δημιουργία πεζοδρόμου που θα διαχωρίζει την αστική πλατεία, στην οποία θα βρίσκεται το κτίριο, από τον ελεύθερο «πράσινο» χώρο.

5. Πράσινη Διαδρομή στη γραμμή του ΗΣΑΠ Διεκδικούμε από τον ΗΣΑΠ τη δημιουργία μιας “πράσινης διαδρομής”, με φύτευση δέντρων κατά μήκος της Γραμμής που διέρχεται την πόλη, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα φυσικό ηχοπέτασμα που θα μειώσει την ηχορύπανση.

29


30


31


Μαρούσι, προάστιο όµορφο, πόλη λειτουργική και ανθρώπινη.

Ενωμένοι σχεδιάζουμε το μέλλον που μας αξίζει.

Το Μαρούσι δεν γυρίζει πίσω

Εκλογικό Κέντρο: Κονδύλη 1 & Όθωνος Τηλ.: 210 6121450-451Φαξ: 210 6121452 e-mail: maroussi@anthropinipoli.gr www.anthropinipoli.gr

Μαρούσι, Ανθρώπινη Πόλη - Το Πρόγραμμά μας  
Μαρούσι, Ανθρώπινη Πόλη - Το Πρόγραμμά μας  

Μαρούσι, Ανθρώπινη Πόλη - Το Πρόγραμμά μας