Page 1

ЕленаГулевска

Кандидатура за позицијата Координатор за Медицинска Етика и Јавно Здравство на ЕМСА-Македонија за 2011/2012


Почитувани, Во следните неколку страници ќе ви ја претставам мојата кандидатура за позицијата Координатор за Медицинска Етика и Јавно Здравство за 2011/2012година Во наредниот текст се приложени моето мотивационо писмо,досегашната активност,акциониот план и целите за наредната година,како и моето СV.

Искрено, Елена Гулевска

Скопје 23.12.2011


Моето Јас и ЕМСА Моето име е Елена Гулевска,но ме викаат Елени.Студент сум на општа медицина,петта година на Медицинскиот факултет во Скопје.Желбата да се докажувам и постојано да комуницирам со различни луѓе,љубопитноста да научам нешто плус,да функционирам тимски,ми била уште од мали нозе,па затоа и оваа шанса која ми ја овозможува ЕМСА,е токму како скроена за мене. Моето искуство со ЕМСА,започнува со обуката за Мече болница,кадешто учествував на неколку проекти,кои ме поттикнаа да продолжам со уште поголем интензитет на активност во ЕМСА.Спојката на дружење,споделувањето на идеи,тимската работа и воедно запознавање и изучување на нови нешта,ја претставуваат суштината на ЕМСА во најдобро светло.Токму тоа е магнетот кој ме привлече да продолжам со поголем ентузијазам,и да заземам место на поголеми проекти,во кои ќе бидам и јас инволвирана и одговорна. Изминатата 2011 година бев Координатор на проектот Movies&Medicine,кој имаше доста голем успех со прикажаните проекции во кои ни беа гости значајни имиња на професори од Медицинскиот факултет.Голема помош добив од мојот асистент координатор Тамара Василковска,со која тимски многу се согласувавме и добро ја извршувавме нашата мисија. Исто така морам да го истакнам искуството за кандидирање за Funds Raising officerна Генералното собрание во Лајден,Холандија,каде тоа беше за мене голем чекор да настапам и да ја презентирам кандидатурата пред толку голем број на луѓе од различни земји,кои ме прифатија на убав начин.Тука се запознав со


различни типови култури и однесувања.за кои можам да истакнам дека стекнав голем број контакти и воедно ова беше едно од најголемите искуства во ЕМСА што сум го добила. Соработката со видни и почитувани имиња од нашиот факултет и странство,стекнувањето на нови познанства и искуства од рангот на медицината и надвор од неа,ми делуваа на оформувањето на мојата личноста и карактер во професионален дел,и исто така тие ми се стимул за одлична подготовка на мојата идна професија доктор.

Мотивационо писмо Како активен член на ЕМСА од мојата втора година на студирањето и моето досегашно искуство во ЕМСА,добив голема желба да се истакнам во полето на етиката и јавното здравство,за кое мислам дека ми одговара првенствено на мојот комуникативен карактер и за кое сум доволно компетентна да бидам координатор,токму на ова поле.


Досегашното искуство како координатор на Movies&Medicine со доста успешни проекции како и учесник со своја кандидатура во Генералното собрание во Лајден,Холандија,ме мотивира да продолжам во походот на ЕМСА и да се кандидирам за позицијата Коодринатор на Етика и Јавно здравство за наредната 2012 година.

Цели и план за работа Доколку ми биде доделена оваа функција,ќе ја искористам максимално мојата креативност,комуникативност и смислата за работа,за да оваа позиција во ЕМСА стекне големи успеси и ја истакне нашата организација на уште повисоко ниво во кое сите членови ќе имаме голема добивка. Мојата идеја за како би се организирала и како најдобро би фукнционирала за оваа позиција е следнава:  Координацијанаситеактивностина ЕМСА вополетонамедицинскаетика и јавноздравство  Остварување на контакти со други организации со цел на релаизирање на нашата мисија  Промоцијанаактивностивополетонаетикатанамедицински факултети  Воспоставување на контакти со други организации кои имаат слична цел и активности  Организирање и надгледување напроектиод областана медицинскатаетика и јавноздравство


Curriculum Vitae

PERSONAL INFORMATION

Name Elena Gulevska Address 11-ti Oktomvri34/4 Тоlefone 071267891 Place of birth Date of Birth Sex Nationality Citizenship

EDUCATION

Resen - Macedonia 20-07-1988 Female Macedonian Republic of Macedonia

Student of the Faculty of Medicine in Skopje from 2007.

FIRST LANGUAGE

OTHER LANGUAGES Macedonian

English Excellent knowledge of the language and its application in the

Greek international environment in formal or informal communication, Serbian/Croatian written and oral. Basic knowledge.

Good knowledge. SKILLS

Personal skills Strives for excellence at work, with an enthusiastic approach to

Social skills

each task, reliable and responsible, eloquent. Able

to

achieve

understanding

and

compromise

with


collaborators. Communicative and cooperative.

Computer skills

Operating systems: Windows, LINUX(Ubuntu)

Application software:Microsoft Office, Adobe Photoshop.

OTHER SKILLS ANDE EXPERIENCE

-Educator – training – organization MIA – STOP AIDS, 2006 in Ohrid.

-Coaching little children for traditional Macedonian dances. - Participation in humanitarian actions for the Red Cross. -Coordinator of the Medicine student group -Member of Red Cross Society, and Captain of active rescue team for “First Aid” -Active member in Macedonian Medical Students Association -Management (management of organizational units with special emphasis on team work and work groups), creating a youth policy, traveling, wellness, reading;

-Volunteered in the campaign made for the 1st of December 2008 World AIDS Day by MMSA;

-Volunteered in the campaign made for the 1st of December 2009 World AIDS Day by MMSA; -Volunteered in the campaign made for the 1st of December 2010 World AIDS Day by MMSA;

-Member of Organization Teem AIDS-day and F**k you Aids festival 2009; -Member of Organization Teem AIDS-day and F**k you Aids festival 2010;


-Member of Organization Teem of 32nd International Medical Scientific Congress for students and young doctors in Ohrid, Macedonia; -Member of Organization Teem of 33rd International Medical Scientific Congress for students and young doctors in Ohrid, Macedonia;

-Best Buddy Project; -helping and socializing the children from the “School for children with vision disorders� -Teddy Bear Hospital; - helping and socialization the children in kindergarten with games to not scared from doctors -Coordinator for Movies&Medicine in EMSA Macedonia -Successfully organized several project from Movies&Medicine with students and professors from different parts of medicine -Participated in project of Turkish government-Departments of youths services

-candidature for Funds Raising Officer on GA,Leiden,Holand

Kandidatura za pozicijata Koordinator za Medicinska Etika i Javno Zdravstvo  
Kandidatura za pozicijata Koordinator za Medicinska Etika i Javno Zdravstvo  

Kandidatura za pozicijata Koordinator za Medicinska Etika i Javno Zdravstvo

Advertisement