Issuu on Google+

PRODEKO EŁK 2014 BROSZURA INFORMACYJNA

OCZYSZCZANIE MECHANICZNE Kraty, rozdrabniacze, przenośniki slimakowe, prasy, piaskowniki wirowe

ODWADNIANIE OSADU PIASKOWNIKI Krata zgrzebłowa RKE

Stacja odwadniania osadu „KOMBI” (Prasa filtracyjna z zagęszczaczem)

RÓŻNE ETAPY OCZYSZCZANIA – JEDEN PRODUCENT

Zgarniacz liniowy

Zgarniacz osadu Montaż system napowietrzania

NAPOWIETRZANIE

WYPOSAŻENIE OSADNIKÓW


Przedstawicielstwo w UE - Biuro Litwa

Biuro Rosja

Biuro Moskwa

ul. Pupines 1B, LT-02205 Wilno, Litwa tel.: +37065225560

ul. Kniazia Trebieckiego 40, 308000 Biełgorad, Rosja +7 (4722) 400 889

ul. Krasnobogatyrskaja 44, biuro 858, 107076 Moskwa, Rosja

Biuro Polska ul. Strefowa 9, 19-300 Ełk, Polska tel.: +48 (87) 620 06 02 Moskwa

Biełgorad Wilno Ełk

Charków Budapeszt

Biuro Węgry ul. Vaci 110, 1133 Budapeszt, Węgry tel.: +361 3590184

Biuro Ukraina ul. Wokzalnaja 26E, 63503 Charków, Ukraina +38 (057) 751 91 01


"

Podstawą każdej oferty Grupy Przemysłowej EKOTON jest sprawdzenie oczyszczalni i profesjonalny wybór najwydajniejszego rozwiązania.

"

Firma EKOTON to największy w Europie Wschodniej i Rosji producent sprzętu oraz dostawca współczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie oczyszczania ścieków i odwadniania osadów. Podstawowym zadaniem firmy j est p rodukcja „Rozsądnego sprzętu”, który proponujemy w celu podkreślenia wartości produkowanego sprzętu wraz z pakietem usług. Zwracając się do naszej firmy, kupujecie Państwo nie tylko urządzenia wysokiej jakości, ale otrzymujecie również fachową opinię odnośnie doboru odpowiedniego rozwiązania z obliczeniem ekonomicznego wyniku jego wdrożenia, niezbędną dokumentację projektową, montaż i uruchomienie oraz obsługę serwisową na cały okres eksploatacji. W swojej działalności jesteśmy zorientowani na zastosowanie najnowszych osiągnięć nauki i techniki. Dużo uwagi poświęcamy badaniom z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania wody dla różnorodnych branż przemysłu. Firma aktywnie współpracuje z uczelniami wyższymi z Rosji, Ukrainy i Polski, realizując wspólne prace badawcze oraz współpracując w zakresie przygotowania fachowców branży oczyszczania ścieków i budowy maszyn. Naszym celem jest zaproponowanie takiego rozwiązania technologicznego oraz urządzania, z którego będzie Państwo zadowoleni.

Dyrektor

Grupy Przemysłowej EKOTON

PIOTR TRUNOW


2014

www.ekoton.com

BROSZURA INFORMACYJNA

Firma

„EKOTON”

została założona w 1995 roku przez specjalistów z branży oczyszczania ścieków. Na początku firma zatrudniała jedynie 8 osób i produkowała wyłacznie systemy napowietrzania. Od roku 1999 w firmie rozpoczęto produkcję sprzętu zmechanizowanego, z roku na rok zwiększając możliwości produkcyjne i angażując do swojego zespołu no-wych fachowców. Na koniec roku 2013 w Grupie Przemysłowej EKOTON pracowało ponad 300 osób. Zakłady firmy znajdują się w Rosji, Polsce i na Ukrainie, produkują one ponad 30 rodzajów urządzeń do

4

oczyszczania ścieków według własnych opracowań. Obecnie urządzenia wyprodukowane przez EKOTON pracują na oczyszczalniach w 13 państwach świata: na Białorusi, Węgrzech, Ukrainie, w Bułgarii, Izraelu, Kazachstanie, Chinach, Mołdawii, Holandii, Polsce, Rosji, Turkmenistanie, Uzbekistanie. Przedsiębiorstwo otrzymało certyfikaty zgodności z międzynarodowymi standardami ISO takie, jak: IQNet ISO 9001:2008, Quality Austria ISO 9001:2008, GOST R ISO 9001-2008, GOST R ISO 14001-2007 systemów menedżmentu jakości i ochrony środowiska oraz posiada ponad 25 patentów na swoją produkcję.

TECHNOLOGIE I URZĄDZENIA

do oczyszczania ścieków


2014

www.ekoton.com

BROSZURA INFORMACYJNA

01

MECHANICZNE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

01

kraty mechaniczne; kraty rozdrabniające; rozdrabniacze odpadów; przenośniki; prasy- zagęszczacze; piaskowniki; zastawki.

Na etapie mechanicznego oczyszczania ścieków odbywa się zatrzymanie domieszek mechanicznych i przygotowanie do oczyszczania biologicznego. Niezmiernie ważne jest to, aby uniemożliwić przedostanie się duzych odpadów do następnych etapów oczyszczania. Śmieci, które dostały się do osadników i komór napowietrzania, mogą zepsuć sprzęt na następnych etapach oczyszczania. Stosowanie sprzętu EKOTON pomaga w zapewnieniu wysokiego poziomu oczyszczania ścieków z zanieczyszczeń mechanicznych na każdym etapie odprowadzenia wody i umożliwia wykorzystanie oczyszczania mechanicznego i jako metody samodzielnej, oraz jako jednego ze szczebli oczyszczania ścieków.

STAINLESS

Material stainless steel

Grupa Przemysłowa EKOTON dostarczyła ponad 10000 sztuk sprzętu do oczyszczania mechanicznego (w tym 750 krat mechanicznych) oraz ponad 9000 zastawek.

5


2014

www.ekoton.com

BROSZURA INFORMACYJNA

KRATA ZGRZEBŁOWA RKE Kraty zgrzebłowe są przeznaczone do wydobycia ze ścieków dużych i średnich odpadów i są rekomendowane do wykorzystaniaw charakterze oczyszczania wstępnego w stacjach krat. Możliwość zmniejszenia przelotu taśmy filtracyjnej do 5 mm umożliwia wykorzystanie krat zgrzebłowych w celu dokładnego oczyszczania na oczyszczalniach ścieków.

Zalety krat zgrzebłowych RKE: Wysoka wydajność oczyszczania dzięki taśmie z profilu w kształcie zbliżonym do kropelki; Krata jest wykonana ze stali nierdzewnej, a tor ruchu łańcucha jest zabezpieczony za pomocą polimeru odpornego na ścieranie. To zapewnia długi okres działania kraty; Zastosowanie specjalnego „profilu w kształcie zbliżonym do kropelki» umożliwia zmniejszenie oporu hydraulicznego o 15-30%; W zanurzonej części kraty brak elementów obrotowych, co zwiększa niezawodność kraty; „Konstrukcja „pływająca” mocowania zgrzebła umożliwia dokładne oczyszczenie taśmy filtrującej i nie dopuszcza do ześlizgiwania się odpadów ze zgrzebła; Krata jest wygodna w obsłudze: zespoły robocze są dostępne w trybie roboczym, a w celu podniesienia kraty z kanału nie jest wymagany jej demontaż; Krata wyposażona jest w urządzenie zabezpieczające, które zaczyna działać w razie zaklinowania się grabi lub w przypadku innych zniszczeń mechanicznych;

Przelot miedzy prętami taśmy filtracyjnej wynosi od 5 do 70 mm. Przelot jest dobierany w zależności od przeznaczenia kraty, zużycia i składu ścieków, rozmiarów kanału i innych czynników.

Automatyzacja pracy kraty pozwala zaoszczędzić zasoby energetyczne i zmniejsza wpływ czynnika ludzkiego.

6

TECHNOLOGIE I URZĄDZENIA

do oczyszczania ścieków


2014

www.ekoton.com

BROSZURA INFORMACYJNA

Kompleks do oczyszczania mechanicznego na bazie krat RKE

Krata zgrzebłowa RKE (Gerclia, Izrael)

Montaż kraty zgrzebłowej RKE na Dikanewskich oczyszczalniach ścieków (Charków, Ukraina)

(Kremenczug, Ukraina)

Z opinii Otwartej Spółki Akcyjnej „Wodoprowodno-kanalizacyonnoje choziajstwo” (Gospodarstwo Kanalizacyjno-Wodne w Gorno-Ałtajsku, Rosja) …. Kraty zgrzebłowe produkowane przez Firmę Naukowo- Produkcyjną „EKOTON” odpowiadają wszystkim współczesnym wymaganiom i są przystosowane do warunków eksploatacji w Rosji. Są one porównywane ze s przętem wiodących producentów światowych. Zastosowanie prasy ślimakowej do wyciskania pozwoliło zmniejszyć objętość wywożonych odpadów, a dzięki płukaniuznacznie poprawił się ich stan sanitarny.”

STAINLESS

Material stainless steel

Z opinii MP „Gorteploenergo” (Żeleznogorsk, Rosja) „Służba eksploatacji przede wszystkim zwraca uwagę na materiały wykorzystywane przy produkcji nowych krat RKEn. Kraty w całości są wykonane ze stali nierdzewnej i materiałów polimerowych, co nadaje państwa produkcji współczesnego wyglądu estetycznego oraz istotnie zwiększa okres eksploatacji. W konstrukcji krat RKE pozytywnie zostały rozwiązane takie kwestie techniczne, jak łatwość regulowania taśmy filtracyjnej, zastosowanie czujnika indukcyjnego ograniczenia obrotów, możliwość pracy kraty w trybie automatycznym poprzez ustawienia względem czasu, jak też poziomem wody W ciągo 10 miesięcy nie było ani jednego przypadku awaryjnego zatrzymania kraty”

Z opinii Zamkniętej Spółki Akcyjnej „Gorodskije oczistnyje soorużenija” (Miejskie oczyszczalnie ścieków Tomsk, Rosja) „W czasie eksploatacji koniecznie należy zwrócić uwagę na stabilną i niezawodną pracę bez zakłóceń całego zainstalowanego sprzętu. Poprzez zwiększenie ilosci usuwanych odpadów znacząco polepszyła się jakość oczyszczonych ścieków, co skutkowało znacząco polepszeniem się pracy sprzętu całego kompleksu oczyszczalni. Zużycie energii elektrycznej zmniejszyło się pięciokrotnie. W wyniku częściowego odwadniania zmniejszyła się objętości odpadów, co w stopniu znaczącym zmniejszyło wydatki na transport.”

7


2014

BROSZURA INFORMACYJNA

www.ekoton.com

KRATA SCHODKOWA RSK Kraty schodkowe przeznaczone są do wydobycia ze ścieków dużych i średnich odpadów oraz są rekomendowane do dokładnego oczyszczania ścieków przemysłowych i ścieków z gospodarstw domowych.

Zalety kraty schodkowej RSK: Korpus kraty został wykonany ze stali nierdzewnej, co gwarantuje długi termin pracy sprzętu; Konstrukcja płótna zatrzymującego zabrudzenia nie dopuszcza do nawijania się odpadów, dlatego krata idealnie pasuje do oczyszczania ścieków zawierających szmaty, sierść oraz inne podobne zanieczyszczenia; Konstrukcja kraty umożliwia zatrzymanie drobnych odpadów dzięki efektowi tworzenia filtrującej warstwy odpadów; Krata jest wygodna w obsłudze: zespoły robocze są dostępne w trybie roboczym, a w celu podniesienia kraty z kanału nie jest wymagany jej demontaż; Automatyzacja pracy kraty pozwala zaoszczędzić zasoby energetyczne i zmniejsza wpływ czynnika ludzkiego.

8

TECHNOLOGIE I URZĄDZENIA

do oczyszczania ścieków


2014

www.ekoton.com

BROSZURA INFORMACYJNA

Kompleks do oczyszczania mechanicznego na bazie krat RSK

Kompleks do oczyszczania mechanicznego na bazie krat RSK (Wolżskij, Rosja)

(Podolsk, Rosja)

STAINLESS

Material stainless steel

Z opinii PPU „Bełwodokanał” (Joszkar-Oła, Rosja)

Z opinii Otwartej Spółki Akcyjnej „Wodokanał” (Jakutsk, Rosja)

„…Krata RSK 0509 pod numer 39 została uruchomiona w hali mechanicznego odwadniania w celu wydobycia śmieci i różnych odpadów ze ścieków oraz zagęszczenia osadu aktywnego. Krata w hali przepracowała od grudnia 2010 roku do sierpnia 2011 roku. Od sierpnia 2011 roku krata schodkowa RSK 0509 została przestawiona do przybudówki przepompowni, przed zagęszczaczem osadu. Przez cały czas krata pracowała doskonale, bez usterek. Z naszej strony brak narzekań na pracę kraty.”

„…Chciałbym podkreślić niezawodność Państwa sprzętu, który pracuje całkowicie w trybie automatycznym. Zwiększył się procent zatrzymania odpadów, szczególnie odpadów włóknistych - co dla nas jest bardzo ważne. Wszystko to usprawniło pracę pozostałego sprzętu. Dzięki płukaniu i częściowemu odwodnieniu odpadów, skróciła się częstotliwość wywożenia śmieci oraz polepszyły się warunki sanitarno-higieniczne na odcinku oczyszczania mechanicznego.”

9


2014

www.ekoton.com

BROSZURA INFORMACYJNA

KRATA HAKOWA RKKT Kraty hakowe są przeznaczone do wydobycia ze ścieków średnich i drobnych odpadów. Są one zalecane do zastosowania w miejsczch gdzie wymaga się dokładnego oczyszczania ścieków.

Zalety kraty hakowej RKKT: Krata jest wykonana ze stali nierdzewnej, taśma filtrująca zawiera haczyki z plastycznego plastyku odpornego na uderzenia, a tor ruchu łańcucha jest zabezpieczony za pomocą polimeru odpornego na ścieranie. Takie rozwiązanie zapewnia długi okres pracy kraty; Konstrukcja kraty umożliwia zatrzymanie drobnych odpadów dzięki efektowi tworzenia filtrującej warstwy odpadów; Ze względów konstrukcyjnych taśmę filtrującą zaprojektowano w taki sposób, aby była mo- żliwość wymiany zarówno całych bloków, jak i pojedyńczych haczyków. Dzięki temu kratę można naprawić szybko i tanio; Samooczyszczająca taśma zatrzymująca zanieczyszczenia po wyładowaniu zatrzymanych śmieci dodatkowo zostaje przepłukana wodą z rozpylaczy oraz zostaje doczyszczona szczotkami obrotowymi;

Krata hakowa RKKT (Podolsk, Rosja)

Krata jest wygodna w obsłudze: pracujące pod- zespoły są dostępne w trybie roboczym, a w celu podniesienia kraty z kanału nie jest wymagany jej demontaż; Automatyzacja pracy kraty pozwala zaoszczędzić zasoby energetyczne i zmniejsza wpływ czynnika ludzkiego.

10

TECHNOLOGIE I URZĄDZENIA

do oczyszczania ścieków


2014

www.ekoton.com

BROSZURA INFORMACYJNA

MAŁA KRATA ZGRZEBŁOWA RMKE

KRATA ZE ZGRZEBŁAMI OBROTOWYMI RWG

Mała krata zgrzebłowa RMKE– niezawodne i efektywne rozwiązanie, jak do powierzchownego, tak i do dokładnego oczyszczania ścieków o małej objętości.

Kraty ze zgrzebłami obrotowymi RWG przeznaczone są do wydobycia ze ścieków przemysłowych i ścieków z gospodarstw domowych średnich i drobnych odpadów.

Idealne rozwiązanie dla małych oczyszczalni ścieków i przepompowni

NOWOŚĆ!

Małe kraty zgrzebłowe RMKE są wykorzystywane do: Do zabezpieczenia pomp w przepompowniach ścieków przed zniszczeniem w wyniku przedostania się dużych odpadów; Do dokładnego oczyszczania w małych oczyszczalniach ścieków z gospodarstw domowych; Do lokalnego mechanicznego oczyszczania ścieków z gospodarstw domowych poszczególnych obiektów.

Zalety małej kraty zgrzebłowej RMKE: Długowieczność pracy kraty zapewnia konstrukcja ze stali nierdzewnej oraz brak elementów obrotowych; Przelot od 1 do 5 mm zapewnia dokładne oczyszczenie; Cechy taśmy kraty pozwalają uniknąć zaklinowania zgrzebła; Krata jest wygodna w obsłudze oraz wymaga minimalnych wydatków kapitałowych i eksploatacyjnych.

Zalety kraty ze zgrzebłami obrotowymi RWG: Korpus kraty został wykonany ze stali nierdzewnej. To gwarantuje długi termin pracy kraty; Krata jest wygodna w obsłudze – wszystkie zespoły znajdują się w strefie swobodnego dostępu, a specjalne urządzenia podtrzymujące umożliwiają podniesienie kraty w celu kontroli wizualnej; Swobodne rozmieszczenie profili taśmy zapobiega zaklinowaniu; Dzięki temu, że zgrzebło oczyszczające wchodzi do taśmy od strony wewnętrznej, zanieczyszczenia nie przeciskają się przez taśmę; Pokrywka, wykonana na całą szerokość kraty, uniemożliwia rozbryzgiwanie i rozchodzenie się zapachów.

Lokalne oczyszczalnie zakładu przemysłowego (obwód charkowski,

STAINLESS

Material stainless steel

11


2014

www.ekoton.com

BROSZURA INFORMACYJNA

KRATA BĘBNOWA SZCZOTKOWA RMB SZCZ Krata ma zastosowanie w oczyszczalniach zakładów komunalnych i przemysłowych z zużyciem ścieków do 150 m3/h. Jest instalowana bezpośrednio na rurze i zapewnia wydobycie odpadów o rozmiarze od 0,8 mm.

KRATA BĘBNOWA Z TAŚMĄZ TRÓJŚCIENNEGO PROFILU RMB TP Krata ma zastosowanie do oczyszczania mechanicznego ścieków przemysłu mięsnego z wysoką zawartością piór, wełny i tłuszczu.

Zalety kraty bębnowej z taśmą z trójściennego profilu RMB TP:

Zalety kraty bębnowej szczotkowej RMB Szcz: Krata jest wykonana ze stali nierdzewnej, gwarantuje długi termin pracy kraty; Taśma perforowana z drobnymi otworami zapewnia dokładne oczyszczenie ścieków wraz z zatrzymaniem nawet takich trudno uchwytnych zanieczyszczeń, jak włosy; Sito zatrzymujące zanieczyszczenia jest oczyszczane od wewnątrz za pomocą szczotek obracających się wewnątrz bębna. Istniej również możliwość dodatkowego płukania sita wodą pod ciśnieniem; Przykrywka, zamykająca kratę z góry, uniemożliwia rozbryzgiwanie i rozchodzenie się zapachów oraz zapewnia łatwy dostęp w celu obsługi i kontroli wizualnej; Krata jest kompaktowa, co umożliwia jej wykorzystanie w małych oczyszczalniach ścieków.

12

Krata jest wykonana ze stali nierdzewnej, co gwarantuje długi termin pracy kraty; Taśma szczelinowa o profilu trójściennym zapewnia dokładne oczyszczanie mechaniczne ścieków z zatrzymaniem nawet takich trudno uchwytnych zanieczyszczeń, jak włosy oraz eliminuje utykanie zanieczyszczeń w otworach sita; Wysoką jakość oczyszczania taśmy zapewnia dwupoziomowe płukanie potokiem oczyszczonych ścieków i ciepłej wody pod ciśnieniem.

Lokalne oczyszczalnie Otwartej Spółki Akcyjnej „Pticefabryka „Kałużskaja” (Kaługa, Rosja)

TECHNOLOGIE I URZĄDZENIA

do oczyszczania ścieków


2014

BROSZURA INFORMACYJNA

www.ekoton.com

KRATA ŚLIMAKOWA RWO Kraty ślimakowe są przeznaczone do wydobycia ze ścieków odpadów o wymiarze ponad 1-8 mm. Są wskazane do oczyszczania ścieków z gospodarstw domowych oraz z przedsiębiorstwach branży celulozowo-papierniczej, włókienniczej, spożywczej.

Zalety Kraty ślimakowej RWO: Wysoką wydajność filtracji zapewnia taśma perforowana. W celu zapewnienia optymalnego oczyszczenia taśmy w strefie filtracji, przenośnik ślimakowy jest wyposażony w szczotkę; Taśma kraty zatrzymująca zanieczyszczenia jest wykonana ze stali nierdzewnej w postaci sita perforowanego i ma zwiększoną powierzchnię filtracji dzięki pochyłemu ustawieniu w kanale; Odpady zatrzymane na taśmie filtrującej zdejmowane są za pomocą przenośnika ślimakowego, co rozwiązuje problem nakręcania się odpadów w postaci włosów; Płukanie śmieci ze związków organicznych odbywa się w miarę ich przemieszczania się wzdłuż przenośnika, a wyciskanie odpadów odbywa się dzięki zmniejszeniu skoku zwojów przenośnika ślimakowego.

STAINLESS

Material stainless steel

Krata ślimakowa RWO łączy w sobie funkcje zatrzymania śmieci, ich płukania, wyciskania i transportu, czyli w przypadkach szczególnych może zastąpić kompleks do oczyszczania mechanicznego.

13


2014

BROSZURA INFORMACYJNA

www.ekoton.com

KRATA ROZDRABNIAJĄCA RKD GRIZZLY Kraty rozdrabniające są przeznaczone do rozdrabniania dużych odpadów w ściekach z gospodarstw domowych.

Zalety kraty rozdrabniającej RKD Grizzly: Korpus kraty rozdrabniającej jest wykonany ze stali nierdzewnej, a wały i frezy – ze stali narzędziowej. To gwarantuje długi okres pracy kraty; Krata jest wygodna i prosta w obsłudze. Wspomagające przyrządy montażowe umożliwiają podniesienie kraty z kanału, bez potrzeby jego opróżniania. Mechanizm rozdrabniania i bęben są wykonane jako osobne moduły, co pozwala na oddzielne wyciągniecie ich z urządzenia, nie wyjmując z kanału samej kraty; Krata gwarantuje rozdrobnienie dużych odpadów – wały obracają się wzgledem siebie z różną prędkością; Szczególna konstrukcja bębna, uniemożliwia gromadzenie się odpadów wewnątrz kraty, zapewniając wysoką jej wydajność i niezawodność podczas pracy; W celu usunięcia ewentualnego zaklinowania został przewidziany rewers automatyczny, coznacznie zwiększa

14

Wykorzystanie kraty rozdrabniającej RKD zmniejsza zapotrzebowania na personel do obsługi przepompowni i obniża wydatki na wywóz odpadów.

Wykorzystanie krat rozdrabniających pozwala nie tylko na uniknięcie przedostania się do pomp dużych odpadów, ale całkowicie rozwiązuje problem wywiezienia i utylizacji zgromadzonych śmieci.

TECHNOLOGIE I URZĄDZENIA

do oczyszczania ścieków


2014

www.ekoton.com

BROSZURA INFORMACYJNA

ROZDRABNIACZ ODPADÓW DO Rozdrabniacze odpadów są przeznaczone do rozdrabniania dużych i średnich odpadów zbieranych z krat mechanicznych w przepompowniach ścieków.

Zalety rozdrabniacza odpadów DO: Korpus rozdrabniacza odpadów jest wykonany ze stali nierdzewnej, a wały i frezy – ze stali narzędziowej. To gwarantuje długi okres pracy kraty; W przypadku zaklinowania rozdrabniacza przez twarde odpady, automatyczny system zabezpieczający włączy rewers i ponownie uruchomi frezy rozdrabniacza; Dzięki wykorzystaniu rozdrabniacza odpadów zachowują się związki organiczne w ściekach przez co sprzyja się procesowi ich dalszego

oczyszczania biologicznego.

Wyposażenie przepompowni ścieków w rozdrabniacz odpadów EKOTON nie tylko pozbawia konieczności wywiezienia śmieci, ale również zmniejsza zapotrzebowanie na personel do obsługi przepompowni lub pozwala ustawić całkowicie automatyczny tryb pracy urządzenia.

Z opinii MGUP „Moswodokanał”: „…Rozdrabniacze zostały zainstalowane w przepompowniach ścieków. Montaż rozdrabniaczy odbył się bez komplikacji. Zostały one uruchomione przez pracowników firmy. Rozdrabnianie śmieci odbywa się szybko i jakościowo. Przez 1,5 minuty przetwarza się wiadro odpadów. Rozdrabniacze młotkowe, wcześniej zainstalowane w oczyszczalniach, mają wydajność 0,5 t/h, i s ą wyposażone w silniki ele-ktryczne o mocy 22 kW. Rozdrabniacze firmy „EKOTON” - 5,5 kW, co pozwala istotnie zaoszczędzić energię.”

STAINLESS

Material stainless steel

15


2014

www.ekoton.com

BROSZURA INFORMACYJNA

PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY KWE Przenośnik ślimakowy wykorzystuje się w celu przetransportowania odpadów zatrzymanych na kratach oraz szlamów odwodnionych o wilgotności do 85% w płaszczyźnie płaszczyźnie poziomej lub pochyłej na odległość do 30 m.

Zalety przenośnika ślimakowego KWE: Spirala przenośnika jest wykonana ze stali węglowej odpornej na zużycie, a pozostałe części przenośnika – ze stali odpornej na korozję AISI 304. To gwarantuje długi okres pracy kraty; Spirala bezwałowa urządzenia transportującego zabezpiecza przed zapchaniem przez odpady i osad oraz pozwala zmniejszyć obciążenie na napęd w porównaniu do wałowych mechanizmów ślimakowych;

Zamknięta konstrukcja urządzenia transportującego uniemożliwia rozbryzgiwanie i rozchodzenie się zapachów, a tym samym polepszając stan sanitarno-higieniczny pomieszczenia; W mechanizmie urządzenia został przewidziany rewers automatyczny w celu usunięcia ewentualnego zaklinowania - pozwala to na zrezygnowanie z ciągłej obecności pracowników obsługi podczas prasy urządzenia; Możliwość synchronizacji pracy przenośnika z kratami mechanicznymi zapewnia oszczędzanie zasobów energetycznych. Z opinii Państwowego Unitarnego Przedsiębiorstwa «Wodokanał» Mohylew, Białoruś):

Kompleks do oczyszczania mechanicznego na bazie krat RKE oraz przenośnika ślimakowego KWE

Kompleks do oczyszczania mechanicznego na bazie krat RSK oraz przenośnika ślimakowego KWE

(Kremenczug, Ukraina)

(Podolsk, Russia)

16

„…Została przeprowadzona rekonstrukcja odcinka zgrzebłowego Głównej Przepompowni Ścieków w Mohylewie wraz z zainstalowaniem automatycznego kompleksu do oczyszczania mechanicznego: 3 mechaniczne kraty typu RKE, przenośnik ślimakowy KWE-230, prasa ślimakowa do wyciskania PWOE-2007. Analiza pracy Głównej Przepompowni Ścieków za rok ubiegły pokazała wysoką jakość Państwa sprzętu, co pozytywnie wpłynęło na bezawaryjną pracę przepompowni ścieków, polepszając wynik pracy firmy w Mohylewie:

TECHNOLOGIE I URZĄDZENIA

do oczyszczania ścieków


2014

www.ekoton.com

BROSZURA INFORMACYJNA

PRASA ŚLIMAKOWA DO WYCISKANIA PWOE Prasa do wyciskania przeznaczona jest do wyciskania i płukania odpadów zatrzymanych na mechanicznych kratach kanalizacyjnych.

Zalety prasy ślimakowej do wyciskania PWOE: Prasa wykonana jest całkowicie ze stali nierdzewnej, a przenośnik roboczy j est ze stali narzędziowej odpornej na zużycie. To gwarantuje długi okres pracy prasy;

W mechanizmie prasy został przewidziany rewers automatyczny w celu usunięcia ewentualnego zaklinowania. To pozwala na zrezygnowanie z ciągłej obecności pracowników obsługi;

Zagęszczanie odpadów wielokrotnie zmniejsza wydatki zwiazane z ich transportem;

Możliwość synchronizacji pracy prasy z przenośnikiem i kratami mechanicznymi zapewnia oszczędzanie zasobów energetycznych.

Funkcja płukania odpadów umożliwia zachowanie związków organicznych w ściekach. To sprzyja procesowi ich dalszego oczyszczania biologicznego;

Z opinii Przedsiębiorstwa Komunalnego „Kremenczugwodokana”

Prasa ślimakowa do wyciskania

(Kremenczug, Ukraina) „Od początku eksploatacjisprzęt pracuje stabilnie, zapewniając jakościowe oczyszczenie ścieków. Kraty zatrzymują dużą ilość zanieczyszczeń ze ścieków, co ma pozytywny wpływ na pracę osadników wtórnych oraz oczyszczalni ogólnie. Podniesienie wydajności pracy poległo na zastosowaniu prasy ślimakowej co umożliwiło dokładne zbieranie odpadów, a wykorzystanie jej funkcji do wyciskania z płukaniem odpadów pozwoliło zmniejszyć wydzielenianieprzyjemnych zapachów oraz ich objętość 3-5 razy.

(Kremenczug, Ukraina)

STAINLESS

Material stainless steel

17


2014

BROSZURA INFORMACYJNA

www.ekoton.com

PIASKOWNIK WIROWY

ZGARNIACZE ŁAŃCUCHOWE

Piaskowniki są przeznaczone do zatrzymania i usunięcia ze ścieków przemysłowych i komunalnych piasku. Piasek ten następnie jest płukany, wyciskany i za pomocą przenośnika taśmowego transportowany do kontenera na śmieci.

Zgarniacze łańcuchowe stosowane są zarówno do usuwania osadów z dna, jak i substancji pływających z osadnika. Są one montowane na zbiornikach prostokatnych zwanych piaskownikami. Mogą one posiadać 2, 3 lub 4 wały w zależności od przeznaczenia technologicznego osadnika.

Zalety piaskownika tangencjalnego: Zebrany piasek dodatkowo jest przepłukiwany ze związków organicznych wodą pod ciśnieniem, a wymieszanie piasku zapewnia bardziej jakościowe płukanie; Korpus pochyłego przenośnika ślimakowego jest zabezpieczony przed ścieraniem za pomocą wkładki wykonanej z polimeru odpornego na zużycie; W piaskowniku tego rodzaju tworzy się cyrkulujący potok płynu. Umożliwia to bardziej wydajne oddzielenie małych cząstek piasku i zapobiega przedostaniu się do osadu związków organicznych.

Piaskownik tangencjalny (Biełgorod, Rosja)

18

Zalety zgarniacza łańcuchowego: Zastosowanie tworzywa sztucznego wysokiej jakości do wykoanania elementów zgarniacza zapewnia wysoką niezawodność podczas pracy nawet przy braku środka poślizgowego. Niskie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Wykorzystanie łańcuchów wykoannych z tworzywa zwiększa żywotność produktu 2-5 krotnie. Ma wysoką odpornością na zużycie i zdolność do pracy w warunkach bez smaru w wyniku zastosowania materiałów polimerowych. NIski poziom hałasu podczas pracy Indywidualne podejście doob iektów o niestandardowych wymiarach zgodnie z zamówieniem klienta

TECHNOLOGIE I URZĄDZENIA

do oczyszczania ścieków


2014

www.ekoton.com

BROSZURA INFORMACYJNA

PIASKOWNIKI KOMBINOWANE M-KOMBI Piaskowniki kombinowane M-Kombi są przeznaczone do oczyszczania mechanicznego ścieków przemysłowych i ścieków z gospodarstw domowych

Zalety piaskownika: Wysokie obciążenie hydrauliczne zapewnione jest dzięki ruchom spiralnym płynu wewnątrz piaskownika w wyniku aeracji potoku; Urządzenie jest wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, (AISI316), a korpusy przenośników ślimakowych zabezpieczone są przed ścieraniem za pomocą wkładki wykonanej z polimeru odpornego na zużycie. To gwarantuje długi okres eksploatacji piaskownika; Płukanie odpadów i piasku umożliwia zachowanie związków organicznych w ściekach, co sprzyja procesowi ich dalszego oczyszczenia biologicznego; Kompaktowe rozmieszczenie sprzętu pozwoli istotnie zmniejszyć powierzchnie niezbędne do jego rozmieszczenia; Automatyczna praca urządzenia umożliwia zmniejszenie wydatków na personel do obsługi.

STAINLESS

Material stainless steel

Assembly of Grit Chamber M-Combi

Pięć funkcji w jednym urządzeniu: dokładne oczyszczanie mechaniczne; płukanie i odwadnianie odpadów; separacja i płukanie piasku;

odwadnienie i rozładunek piasku; oddzielenie i wydalenie tłuszczu.

Eksploatacja kompleksu wielofunkcyjnego pozwala znacznie zmniejszyć wydatki na budowę oczyszczalni ścieków!

19


2014

www.ekoton.com

BROSZURA INFORMACYJNA

ZASTAWKI Zastawki przeznaczone są do całkowitego lub częściowego zamknięcia kanałów. Zastawki mogą być wykonane z napędem ręcznym lub elektrycznym.

Przy prawidłowej eksploatacji i terminowej obsłudze technicznej zastawki mogą służyć nie mniej niż 25 lat!

Zalety zastawek EKOTON: Zastawki wykonane są całkowicie ze stali nierdzewnej AISI 304., co gwarantuje długi okres ich eksploatacji; Uszczelnienie zastawki odporne jest na działanie środowisk agresywnych, co zapewnia nieprzepuszczalność konstrukcji w pozycji zamkniętej;

Mechanizm klinowy dociskania uszczelki jest wykonany z polimeru odpornego na zużycie, co eliminuje „sklejanie się” klinów jeden do drugiego w wyniku dłuższego zamknięcia zastawki; Osłona chroni podniesioną śrubę przed zabrudzeniem i przesychaniem smaru w pozycji otwartej zastawki;

Z opinii Municypalnego Przedsiębiorstwa Unitarnego „Astrwodokanał”: “Zastawka ze stali nierdzewnej o wymiarach 2330*2200 mm została zainstalowana na koronie osadników wstępnych w oczyszczalni ścieków Sewernych w maju 2009 roku. Podczas eksploatacji przez pracowników obsługi zostały podkreślone takie zalety, jak:

(Gryfino, Polska)

20

(Tomsk, Rosja)

* łatwy i wygodny montaż, * proste i łatwe sterowanie w trybie ręcznym, * odporność zastawki na działania środowiska agresywnego, * zapewnienie hermetycznego zamknięcia kanału, * łatwość obsługi technicznej, * niezawodność w pracy.”

TECHNOLOGIE I URZĄDZENIA

do oczyszczania ścieków


2014

www.ekoton.com

BROSZURA INFORMACYJNA

02

WYPOSAŻENIE OSADNIKÓW

02

zgarnia czessawkowe; zgarniacze zgrzebłowe; mieszadła prętowe; koryta odpływowe krawędzie przelewowe; zespół dopływu ścieków

Osadniki wstępne są przeznaczone do osadzenia zważonych związków organicznych. Są to zbiorniki żelbetonowe, do których środka od dołu są podawane ścieki, osad jest gromadzony w dołku centralnym i zbierany z dna przy pomocy zgrzebła, a specjalny spławik na górze kieruje do zbiornika wszystkie zanieczyszczenia lżejsze od wody. Identycznie przy oczyszczaniu biologicznym, po osadnikach wstępnych i komorach napowietrzania, istnieje druga linia osadników radialnych. W osadnikach wtórnych znajdują się zgarniacze ssawkowe. Są one przeznaczone do usunięcia osadu aktywnego z dna osadników wtórnych w oczyszczalniach ścieków przemysłowych i ścieków z gospodarstw domowych.

Cr.Ni.Al STAINLESS

Material – stainless steel and aluminium alloys

Grupa Przemysłowa EKOTON dostarczyła ponad 300 sztuk zgarniaczy ssawkowych i zgrzebłowych

21


2014

BROSZURA INFORMACYJNA

www.ekoton.com

ZGARNIACZE RADIALNE ZGRZEBŁOWE Zgarniacze zgrzebłowe są przeznaczone do wydalania osadu z dna osadników.

Zalety zgarniaczy zgrzebłowych EKOTON: Zgarniacze zgrzebłowe są wykonane całkowicie z materiałów odpornych na korozję: stali nierdzewnej AISI304, stopów aluminium i polimerów. To gwarantuje długi okres eksploatacji urządzenia; Zgarniacze są wyposażone w osłony gumowe. Ruchy osłony całkowicie powtarzają ukształtowanie dna osadnika i zapewniają dokładne zebranie osadu nawet w zagłębieniach; W celu lepszego klarowania osadu w odbiorniku środkowym jest stosowany układ sworzniowy;

Prędkość ruchu wózka stopniowo jest regulowana przez przetwornik częstotliwości, co umożliwia regulowanie wilgotności osadu wyładowywanego, zmniejszenie zużycia części budowlanej, wydłużenie okresu eksploatacji sprzętu technologicznego oraz oszczędza zużycie zasobów energetycznych; Obrotnica centralna w postaci łożyska wahadłowego w znacznym stopniu ułatwia montaż i obsługę urządzenia; Napęd pełny wózka zabezpiecza przed ślizganiem się kół zimą w przypadku oblodzenia korony osadnika.

Zgarniacze zgrzebłowe typu ZGR otrzymały nagrodę Grand Prix XII Targów Międzynarodowych Maszyn i Sprzętu do zaopatrzenia w wodę i kanalizacji WOD-KAN 2004 (Polska)

22

TECHNOLOGIE I URZĄDZENIA

do oczyszczania ścieków


2014

www.ekoton.com

BROSZURA INFORMACYJNA

Montaż zgarniacza zgrzebłowego EKOTON IRPO (Ramenskoje, Rosja)

Zgarniacz radialny (Gniew, Polska)

Zgarniacz radialny ZGRwt (Ełk, Polska)

Cr.Ni.Al STAINLESS

Material – stainless steel and aluminium alloys

23


2014

BROSZURA INFORMACYJNA

www.ekoton.com

ZGARNIACZE SSAWKOWE Zgarniacze ssawkowe są przeznaczone do usuwania osadu aktywnego z dna osadników wtórnych.

Zalety zgarniaczy ssawkowych IRWO: Wykonane są z materiałów odpornych na korozję: AISI304, stopów aluminium i polimerów. To gwarantuje długi okres eksploatacji zgarniaczy ssawkowych; Indywidualne charakterystyki hydrauliczne dla każdego osadnika, dzięki możliwości statystycznego regulowania przepływu odrębnych ssaw; Zapewnienie całkowitego wydalania osadu z dna osadnika, dzięki specjalnej konstrukcji ssaw;

Obrotnica centralna w postaci łożyska wahadłowego w znacznym stopniu ułatwia montaż i obsługę urządzenia; Napęd pełny wózka zabezpiecza przed ślizganiem się kół zimą w przypadku oblodzenia korony osadnika. Opcja rury zgarniacza ssawkowego ruchomej w płaszczyźnie pionowej kompensuje nierówności dna osadnika.

Przy pracach projektowych nad sprzętem wysiłki konstruktorów zostały skierowane na maksymalne zwiększenie niezawodności, zapewnienie wygody eksploatacji, zmniejszenie ceny układu do zbierania osadu

24

TECHNOLOGIE I URZĄDZENIA

do oczyszczania ścieków


2014

www.ekoton.com

BROSZURA INFORMACYJNA

Zgarniacz ssawkowy IRWO (Tomsk, Rosja)

Montaż zgarniacza ssawkowego IRWO (Szczełkowo, Rosja)

Z opinii Municypalnego Przedsiębiorstwa Unitarnego „Lisa”:

Osadnik wtórny (Szczełkowo, Rosja) Cr.Ni.Al STAINLESS

Material – stainless steel and aluminium alloys

„Jedną z głównych zalet powyższego urządzenia jest wygoda obsługi i niezawodność. Konstrukcyjnie zgarniacze ssawkowe i zgrzebłowe są obliczone na wieloletnią bezawaryjną pracę. Zużycie części ruchomych nie jest widoczne. Między innymi, bardzo prostym, ale dość wydajnym okazał się system do zbierania osadu, który składa się, w odróżnieniu od czteropromieniowego urządzenia do zbierania osadu, z jednej rury. Zgodnie ze sprawozdaniami pracowników naszego przedsiębiorstwa, niniejsza konstrukcja okazała się stabilna, mocna i niezawodna w pracy. Ssawy są skonstruowane w ten sposób, że na dnie osadnika nie zalega osad, ponieważ są one wyposażone w oryginalne elastyczne płyty gumowe powtarzające ukształtowanie dna. Prócz tego, konstrukcja jednopromienna umożliwiła zbieranie osadu o niższej wilgotności. Zgarniacze ssawkowe, jak i zgarniacze zgrzebłowe są dobrze skonstruowane, wygodne podczas regulowania oraz nie ma uwag odnośnie ich pracy. Wózki napędowe pracują płynnie i równo, a część elektryczna napędu pracuje bez zakłóceń w różnorodnych reżymach temperaturowych.”

25


2014

BROSZURA INFORMACYJNA

www.ekoton.com

MIESZADŁO PRĘTOWE Z NAPĘDEM CENTRALNYM DO ZAGĘSZCZACZA GRAWITACYJNEGO Mieszadło prętowe przeznaczone są do intensyfikacji i zwiększenia procesu zagęszczania w zagęszczaczach osadu.

Zalety mieszadła prętowego: Mieszadło prętowe wykonane jest z materiałów odpornych na korozję, co gwarantuje długi okres eksploatacji urządzenia;

Urządzenie jest sterowane za pomocą elektrycznej szafy sterującej, co umożliwia zdalne włączenie lub wyłączenie oraz podawanie sygnałów o pracy i awarii.

Kształt prętów mieszających i rozstaw pomiędzy nimi powoduje, że powstają kanały do drenażu osadu, za pomocą których można oddzielić wodę parową i gaz z osadu.

KORYTA DLA OSADNIKÓW RADIALNYCH Firma EKOTON produkuje koryta w różnej konfiguracji: zarówno proste, jak i radialne. Koryta dla osadników radialnych wykonywane są z części połączonych dokładnie po obwodzie bez tworzenia kątów pomiędzy płaszczyznami ścianek sąsiednich elementów.

26

KRAWEDZIE PRZELEWOWE Krawędzie przelewowe (tzw. przelewy pilaste) przeznaczone do wyrównania poziomego płynu w osadnikach w celu równomiernego rozdzielenia wody po obwodzie koryta zbiorczego i nasycenia (wzbogacenia) wody powietrzem. Przelewy produkowane są zarówno jako wyposażenie osadników wstepnych, jak i wtórnych w oczyszczalniach ścieków.

TECHNOLOGIE I URZĄDZENIA

do oczyszczania ścieków


2014

www.ekoton.com

BROSZURA INFORMACYJNA

DESKI SZUMOWE

Półzanurzalne deski są przeznaczony do zatrzymywania na powierzchni wody w osadnikach wstępnych odpadów tłuszczowych i z przeróbki ropy naftowej. Stosowane są głównie jako wyposażenie osadników wstępnych na oczyszczalniach scieków.

DEFLEKTORY CENTRALNE

Deflektory centralne przeznaczone są do zatrzymania strumienia płynu w osadnikach radialnych. Są stosowane do wyposażenia osadników wstępnych i wtórnych na oczyszczalniach ścieków.

POMOSTY I BARIERKI Pomosty i barierki zabezpieczające są wykonane ze stopu aluminium, który wyróżnia się wysokimi wskaźnikami wytrzymałości i odporności na korozję, dzięki czemu nie jest wymagane jest skomplikowane i drogie malowanie (niniejszy stop ma zastosowanie, między innymi, w przemyśle stoczniowym, maszynowym, spożywczym i przemysłowym). Cr.Ni.Al STAINLESS

Material – stainless steel and aluminium alloys

27


2014

BROSZURA INFORMACYJNA

www.ekoton.com

03

28

TECHNOLOGIE I URZĄDZENIA

do oczyszczania ścieków


2014

www.ekoton.com

BROSZURA INFORMACYJNA

03

OCZYSZCZANIE FIZYKO-CHEMICZNE

03

Flotatory - FT

Flotacja ciśnieniowa jest jedną z wydajniejszych fizykochemicznych metod oczyszczania ścieków przemysłowych. Metoda ta polega na nasyceniu wody bąbelkami powietrza. W procesie flotacji ze ścieków wydalane są zawiesiny, tłuszcze, oleje i produkty naftowe, przez co zmniejsza się koncentracja BZT i ChZT. Zastosowanie niniejszej technologii pozwala istotnie zmniejszyć obciążenie oczyszczalni biologicznej, a w razie jej braku osiągnąć NDS parametrów zawartych w ściekach spuszczanych do kanalizacji.

STAINLESS

Material stainless steel

29


2014

BROSZURA INFORMACYJNA

FLOTATORY CIŚNIENIOWE FT

www.ekoton.com

Flotatory są przeznaczone do usunięcia ze ścieków zanieczyszczeń nierozpuszczalnych, takich jak tłuszcze, produkty naftowe, zawiesiny i substancje czynne powierzchniowo oraz są rekomendowane do zainstalowania w przedsiębiorstwach produkcyjnych branży celulozowo-papierniczej, spożywczej i przerobu ropy naftowej. Mogą one być również stosowane w małych oczyszczalniach ścieków oraz w celu zagęszczania osadu w przedsiębiorstwach oczyszczania ścieków z gospodarstw domowych.

Zalety flotatorów EKOTON: Urządzenie wykonany jest całkowicie ze stali nierdzewnej AISI304, co gwarantuje długi okres eksploatacji; Oryginalny kształt komory flotatora zapewnia wystarczającą długość czasu na przebieg procesu flotacji (czas osiągnięcia zawiesiny flotacyjnej w postaci piany na powierzchni płynu) bez zwiększenia rozmiarów urządzenia. Taki kształt pozwala zapewnić najbardziej efektywny tor ruchu płynu, przy którym nie powstają strefy „martwe” oraz przewiduje możliwość wygodnego odprowadzania powstałego osadu;

30

Cechy szczególne konstrukcji flotatora umożliwiają nasycenie płynu powietrzem bezpośrednio w pompie recyrkulacyjnej, dzięki czemu można zrezygnować z wydatków dodatkowych związanych z zakupem saturatora; Wysoka jakość i niezawodność sprzętu zapewnia zastosowanie podzespołów wiodących firm światowych: (Grundfos (Niemcy), Rosa (Włochy), Nord (Niemcy), EDUR (Niemcy); Praca całego kompleksu, w tym gospodarka reagentami, całkowicie zautomatyzowana.

TECHOLOGIES AND EQUIPMENT for wastewater treatment


2014

www.ekoton.com

BROSZURA INFORMACYJNA

Flotator FT EKOTON

Flotator FT EKOTON (Hajdszoboszlo, Węgry)

(Bełgorod, Rosja)

Z opinii Otwartej Spółki Akcyjnej „Belgorodskij abraziwnyj zawod”: „Efektywność wydalania domieszek smolisto-olejowych, produktów naftowych i tłuszczy dochodzi do 98,5 %, obniżenie ChZT i substancji zważonych w wyniku oczyszczania osiąga 80%. Przy czym średnie zużycie flokulantu nie przekracza 25 kg i koagulantu nie więcej niż 3,5 m3 30-% roztworu”.

Flotator FT EKOTON (Krasnaja Polana, Soczi, Rosja)

STAINLESS

Material stainless steel

31


2014

BROSZURA INFORMACYJNA

www.ekoton.com

04

32

TECHNOLOGIE I URZĄDZENIA

do oczyszczania ścieków


2014

www.ekoton.com

BROSZURA INFORMACYJNA

04

SYSTEMY NAPOWIETRZANIA

na bazie aeratorów rurowych AP

04

Napowietrzanie w oczyszczaniu ścieków przeznaczone jest do sztucznego nasycenia osadu w bioreaktorach rozcieńczonym tlenem, który wykorzystywany jest przez mikroorganizmy w celu utlenienia organicznych i biogennych elementów zanieczyszczających. W większości przypadków w bioreaktorach aerobowych jest stosowane tak zwane napowietrzanie pneumatyczne, którego zasada działania polega na podawaniu sprężonego powietrza na dno zbiornika z aktywnym osadem i przepuszczaniu przez elementy napowietrzające, które sprzyjają pojawieniu się pęcherzyków.

TECHNOLOGIE I URZĄDZENIA do oczyszczania ścieków

Grupa Przemysłowa EKOTON w okresie swojego funkcjonowania dostarczyła ponad 600 km rur systemu napowietrzania i kontynuuje zwiększenie powyższego wskaźnika.

33


2014

www.ekoton.com

BROSZURA INFORMACYJNA

SYSTEMY NAPOWIETRZANIA EKOTON Aeratory są przeznaczone do równomiernego rozłożenia powietrza, które jest podawane z kompresorów lub dmuchawy, w tafli wody. Aeratory mają zastosowanie w komorze napowietrzania na odcinku biologicznego oczyszczania ścieków. Mogą one być również wykorzystane w aerobowych stabilizatorach osadu i zbiornikach wodnych.

Zalety aeratorów EKOTON: Aeratory EKOTON generują pęcherzyki o średnicy 2-3mm, jest to rozmiar optymalny tak z punktu widzenia wymiany masy, jak i z punktu widzenia wymieszania osadu; Dzięki wykorzystaniu w konstrukcji aeratora szczeliny powietrznej, aeratory EKOTON zapewniają równomierne rozłożenie powietrza na całej długości korytarza; Specjalna konstrukcja aeratorów zapewnia ich odporność na hydrouderzenia i wpływ czynników mechanicznych, co gwarantuje wysoka niezawodność aeratorów; Systemy napowietrzania EKOTON są wygodny i łątwe w montażu; Niskie wydatki kapitałowe – wartość konstrukcji średnio 2,5 razy niższa, niż innych typów aeratorów.

34

EKOTON udziela wieloletniej gwarancji na aeratory, chociaż praktyka pokazuje, że pracują one z sukcesem po zakończeniu tego terminu.

TECHNOLOGIE I URZĄDZENIA

do oczyszczania ścieków


2014

www.ekoton.com

BROSZURA INFORMACYJNA

Konstrukcja aeratora EKOTON Konstrukcyjnie aerator EKOTON składa się z dwóch złączonych rur ze szczeliną powietrzną między nimi. Przez wewnętrzną rurę perforowaną wykonaną z PCV lub polietylenu niskociśnieniowego jest podawane powietrze, które przenika do przestrzeni międzyrurowej poprzez otwory radialne. Zewnętrzna rura jest wykonana z polietylenu wysokociśnieniowego odpornego na środowisko agresywne oraz posiada porowate podłoże zapewniające potok drobnych pęcherzyków powietrza w komorze napowietrzania. Średnica pęcherzyków, które są kształtowane przez zewnętrzną warstwę dyspergującą wynosi 2 – 3 mm. To warunkuje wysokie charakterystyki wymiany masy i dostateczne wymieszanie osadu.

Dzięki szczelinie powietrznej pomiędzy rurami odbywa s ię rozdzielenie funkcji równomiernego rozłożenia powietrza na całej długości elementu rurowego i jego dyspergacji, co zapewnia znaczące zmniejszenie ciśnienia powietrza w napowietrzaczu. Obecność w przestrzeni międzyrurowej napowietrzaczy EKOTON wstawek pierścieniowych zapewnia nie tylko równomierne rozładowanie przepływu napowietrzacza, ale i maksymalną powierzchnię roboczą zewnętrznej warstwy włóknisto-porowatej, co zwiększa ilość pęcherzyków powietrza. Poszczególne elementy rurowe mocowane są między sobą przy pomocy muf z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym – konstrukcja całkowicie rozbieralna, co zapewnia łatwy montaż i umożliwia zamianę poszczególnych elementów podczas eksploatacji.

Montaż systemu napowietrzania EKOTON

Uruchomienie systemu napowietrzania EKOTON

(Shang Yin, Chiny)

(Herclijja, Izrael)

Z opinii Zamkniętej Spółki Akcyjnej „Miejskie oczyszczalnie” (Tomsk, Rosja): „W latach 2009-2010 został przeprowadzony remont kapitalny systemu napowietrzania w komorach napowietrzania. W komorach napowietrzania zostały zainstalowane aeratory EKOTON. Ogólna ilość aeratorów znajdujących się w każdej komorze napowietrzania- 10 (w tym w korytarzu pierwszym i drugim po 3 rzędy, a w trzecim i czwartym po 2 rzędy). W wyniku tego udało się osiągnąć następujące wyniki: Równomierność rozłożenia powietrza wyeliminowała powstanie stref zastoju, dlatego zostały wyeliminowane procesy gnojenia osadu aktywnego; Napowietrzanie drobnopęcherzykowe umożliwiło pełne nasycenie osadu powietrzem, co zwiększyło aktywność mikroorganizmów osadu aktywnego;

Zmniejszyło się zużycie energii elektrycznej o 20000kWh/doba na pracę systemu napowietrzania; Zwiększył się wynik oczyszczania ścieków grupy azotowej.

Or ócz tego, do zalet aeratorów Ekoton można zaliczyć łatwość i prędkość przeprowadzenia prac montażowych”

TECHNOLOGIE I URZĄDZENIA do oczyszczania ścieków

35


2014

BROSZURA INFORMACYJNA

www.ekoton.com

05

36

TECHNOLOGIE I URZĄDZENIA

do oczyszczania ścieków


2014

www.ekoton.com

BROSZURA INFORMACYJNA

05

MECHANICZNE ODWADNIANIE OSADU taśmowe prasy filtracyjne zagęszczacze osadu odwadniacze śrubowe kompaktowe stacje do odwadniania osadów PL-06K

Mechaniczne odwadnianie osadu ścieków i szlamów przemysłowych przeznaczone jest do zmniejszenia ich objętości poprzez oddzielenie fazy płynnej od rozpuszczonych w nich substancji zważonych. Po odwadnianiu osad i szlamy z postaci płynnej stają się substancjami o znacznie wyższej koncentracji substancji zważonych oraz mają konsystencję wilgotnej ziemi. Taka konsystencja umożliwia transport osadu odwodnianego w skrzyni ciężarówki.

STAINLESS

Material stainless steel

05

Grupa Przemysłowa EKOTON dostarczyła

ponad 130 taśmowych pras filtracyjnych, zagęszczaczy i odwadniaczy do 68 oczyszczalni.

37


2014

TAŚMOWE PRASY FILTRACYJNE PL

Zalety prasy filtracyjnej PL EKOTON: Wysoki poziom zabezpieczenia przed korozją: korpus ze stali nierdzewnej AISI 303, a silnie obciążone wały ze stali węglowej są pokryte warstwą polimeru; Wysoka efektywność odwadniania dzięki konsekwencji i specjalnej geometrii rozmieszczenia wałów o różnych średnicach; Niskie zużycie energii;

38

www.ekoton.com

BROSZURA INFORMACYJNA

Prasy filtracyjne są przeznaczone do mechanicznego odwadniania osadów ścieków oraz osadów z uzdatniania wody i szlamów poprodukcyjnych.

W celu podniesienia wydajności urządzenia odwadniającego zalecana jest dostawa prasy filtracyjnej w wykonaniu KOMBI, w zestawie z zagęszczaczem. Wstępne zagęszczanie osadu przed podaniem na prasę filtracyjną w zależności od wilgotności wyjściowej pozwala zmniejszyć jego objętość 3-10 razy.

Nizkie zużycie flokulantu; Niezawodność gwarantują również elementy kompletujące o wysokiej jakości produkcji czołowych producentów europejskich; Automatyczny system sterowania taśmą oraz zabezpieczenie przed jej zejściem; Kompaktowość urządzenia, w szczególności w wykonaniu KOMBI.

TECHNOLOGIE I URZĄDZENIA

do oczyszczania ścieków


2014

www.ekoton.com

BROSZURA INFORMACYJNA

Montaż prasy filtracyjnej PL

Prasa filtracyjna PL (Simeiz, Krym)

Hala do mechanicznego odwadniania osadu (MPU „Bełwodokanał”) (Biełgorad, Rosja)

Z opinii Otwartej Spółki Akcyjnej „Mozyrskij NPZ” : „W czasie eksploatacji, urządzenia dostarczonego przez Firmę Naukowo- Produkcyjną „EKOTON”, sprzęt wykazał się pracą niezawodną, stabilną i wydajną, łatwością eksploatacji i obsługi, wysoką odporność na korozję, niskim zużyciem energii (ustalona moc zespołu napędu elektrycznego PL-12 K z zagęszczaczem – 3,3kW), wystarczającą wydajnością technologiczną (wilgotność odwodnianego osadu filtracyjnego wynosi od 81% do 84%). Wydajność faktyczna na mineralizowanym zagęszczonym nadmiernym osadzie aktywnym wynosiła 15 m3/h”

STAINLESS

Material stainless steel

Z opinii PP WKCh JuBK: W porównaniu do wykorzystania wirówki marki OGSz 600 zmniejszyło się zużycie energii od 90 kW/h do 10 kW/h. Znacząco zmniejszył się hałas w budynku hali mechanicznego odwadniania. Zmniejszyło się zużycie flokulantu z 16 kg dziennie do 7 kg. Dzięki zmniejszeniu ilości substancji stałych w cieczy odwirowanej z 1500 mg/l do 300 mg/l zmniejszyło się obciążenie osadnika wstępnego, co spowodowało ogólne usprawnienie pracy oczyszczalni oraz polepszenie jakości oczyszczania ścieków”

39


2014

BROSZURA INFORMACYJNA

ZAGĘSZCZACZ OSADU SG

www.ekoton.com Zagęszczacz jest wykorzystywany jako pierwszy etap odwadniania osadu przed podaniem na prasę filtracyjną, w celu podniesienia wydajności oraz jako urządzenie samodzielne do przygotowania osadu napowietrzania w komorach do napowietrzania lub w celu zmniejszenia obciążenia pól osadowych.

Zalety zagęszczacza osadu SG: Zagęszczacz osadu Wysoki poziom zabezpieczenia przed korozją: korpus ze stali nierdzewnej AISI 304, a silnie obciążone wały ze stali węglowej są pokryte warstwą polimeru;

(Ufa, Rosja)

Wysoka efektywność zagęszczania osadu dzięki specjalnemu systemowi „rozpulchniaczy”; Automatyczny system sterowania taśmą oraz zabezpieczenie przed zejściem.

40

TECHNOLOGIE I URZĄDZENIA

do oczyszczania ścieków


2014

www.ekoton.com

BROSZURA INFORMACYJNA

STACJA KOMPAKTOWA DO MECHANICZNEGO ODWADNIANIA OSADÓW Stacje kompaktowe są przeznaczone do mechanicznego odwadniania osadów ścieków oraz osadów z uzdatniania wody i szlamów poprodukcyjnych na oczyszczalniach o wydajności z osadem wyjściowym do 8 m3/h.

Сгуститель предназначен для использования в качестве Stację kompaktową KKОО первой ступени обезвоживания осадка перед подачей на фильтр-пресс, для повышения его производительности, można wykorzystać w celu: а также как самостоятельная установка для подготовки

Stacja kompaktowa do mechanicznego odwadniania osadów jest pełnowartościowym modułem funkcyjnym. Może być wykorzystana zarówno jako urządzenie mobilne, jak i stacjonarne.

Doboru optymalnychсбраживанию вPrzeprowadzenia осадка к анаэробному метатенках илиbadań для i parametrów pracy, на np.:иловые поля. eksperymentów naukowych z снижения нагрузки rodzaju i dozy flokulantu do różnorodnym osadem; różnorodnych rzeczywistych Odwadniania nagromadzonego wzorów osadu; osadu oddzielonego od urządzeń do oczyszczania;

STAINLESS

Material stainless steel

Odwadniania osadu dennego z różnorodnych zbiorników wodnych; Odwadniania osadu na oczyszczalniach lokalnych.

41


2014

www.ekoton.com

BROSZURA INFORMACYJNA

ODWADNIACZ ŚRUBOWY

Produkowane są w współpracy z firmą TsurumiPump (Japonia).

Odwadniacze są przeznaczone do mechanicznego odwadniania osadów ścieków produkcyjnych i z gospodarstw domowych. Są rekomendowane do odwodnienia osadów ścieków na oczyszczalniach komunalnych o niskiej wydajności oraz przedsiębiorstwach branży spożywczej, celulozowo-papierniczej, włókienniczej, chemicznej, przerobu ropy naftowej i pozostałych branż przemysłu.

Główne zalety odwadniaczy śrubowych EKOTON-TSURUMI:

42

kompaktowa budowa;

odwadniają osady tłuste oraz

niskie zużycie energii;

zawierające naftę;

zużucie flokulantu odpowiada zużuciu flokulantu do odwadniania na taśmowej prasie filtracyjnej; niskie zużycie wody płuczącej;

odwadniają osady zawierające piasek i inne ścierne substancje mineralne;

są w całości wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304; łatwa eksploatacja pracują głównie w trybie automatycznym.

praktycznie nie wydają hałasu;

TECHNOLOGIE I URZĄDZENIA

do oczyszczania ścieków


2014

BROSZURA INFORMACYJNA

www.ekoton.com

Oczyszczalnie lokalne Otwartej Spółki Akcyjnej „Biełgorodzkij abraziwnyj zawod”: (Biełgorod, Rosja)

Odwadniacz śrubowy (dehydrator) (Czugujew, Ukraina)

Dehydrator firmy EKOTON TSURUMI otrzymał nagrodę Grand Prix na Międzynarodowych Targach Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2013 (Bydgoszcz, Poland)

STAINLESS

Material stainless steel

Z opinii Otwartej Spółki Akcyjnej „Biełgorodzkij abraziwnyj zawod”: „Ekonomiczny i technologiczny efekt eksploatacji niniejszego sprzętu przewyższył najśmielsze oczekiwania, a mianowicie: wilgotność otrzymanego osadu filtracyjnego wynosi 75-80% przy wyjściowej wilgotności osadu – 94-98%, co zmniejsza objętość wywożonych odpadów 8-10 razy”

43


2014

www.ekoton.com

BROSZURA INFORMACYJNA

OCZYSZCZALNIE MODUŁOWE NA BAZIE BIOREAKTORA MEMBRANOWEGO Urządzenia są przeznaczone do głębokiego oczyszczania biologicznego bytowo-gospodarczych ścieków wraz z doprowadzeniem ich do norm zrzucenia do zbiorników wodnych gospodarstw rybackich lub ponownego wykorzystania w celach technicznych.

Są produkowane urządzenia o różnych wymiarach i wydajnością od 100 do 1000 m3/ doba. Urządzenie jest dwupoziomową konstrukcją typu zamkniętego, w której kompaktowo są rozmieszczone urządzenia do takiego oczyszczania ścieków: oczyszczenie mechaniczne przy pomocy kraty do dokładnego oczyszczania i klarowania; głębokie oczyszczanie biologiczne ścieków przy zastosowaniu biomasy mikroorganizmów o wysokim stężeniu (aktywnego mułu) z przeprowadzeniem denitryfikacji; fizyko-chemiczne oczyszczenie ścieków ze stosowaniem reagentów z elementów biogennych; Efektywne rozdzielenie mieszanki mułowej poprzez powierzchnię membranową modułów pogrążonych; Obróbka w urządzeniu do dezynfekcji promieniami UV.

44

Opcjonalne w skład oczyszczalni kompaktowych mogą wchodzić moduły odwadniania osadu na podstawie odwadniaczy śrubowych (dehydratorów) MDQ EKOTONTSURUMI. TECHNOLOGIE I URZĄDZENIA

do oczyszczania ścieków


2014

www.ekoton.com

BROSZURA INFORMACYJNA

Zalety oczyszczalni modułowych na bazie bioreaktora membranowego: strefa ochronna wokół oczyszczalni – tylko 25 metrów; minimalne koszty obsługi: automatyzacja pracy oczyszczalni wymaga obsługi tylko przez 2 godziny dziennie; oczyszczanie odpływów o wysokim stężeniu;

TECHNOLOGIE I URZĄDZENIA do oczyszczania ścieków

efektywne oczyszczanie do norm zrzucenia do zbiorników wodnych gospodarstw rybackich dzięki zastosowaniu technologii MBR-bioreaktora;

bezawaryjna praca w warunkach nierównorównomiernej ilości trafiających wód przelewowych lub zwykła konserwacja w przypadku długo trwającej przerwy w dostarczaniu ścieków; możliwość powtórnego wykorzystania oczyszczonych ścieków.

45


RÓŻNE ETAPY OCZYSZCZANIA – JEDEN PRODUCENT Obecnie urządzenia wyprodukowane przez EKOTON pracują na oczyszczalniach w 13 państwach świata: na Białorusi, Węgrzech, Ukrainie, w Bułgarii, Izraelu, Kazachstanie, Chinach, Mołdawii, Holandii, Polsce, Rosji, Turkmenistanie, Uzbekistanie.


TECHNOLOGIE I WYPOSARZENIE do oczyszczalni sciek贸w www.ekoton.com


Ekoton Prodeko Ełk broszura 2014 pl