Page 1

TÍTOL

ANY

Es va crear Es crea iPhone

Es crea Android

a 2007

Es va crear a 2008

G. Boole desenvolupà l'àlgebra

La va desenvolupar

al 1854,

Apareixen els disquets de 5 ¼,

El primer virus informàtic.

el llenguatge de programació C

Es va inventar 1969.

INFORMACIÓ iPhone es una familia de telèfons inteligents multimedia amb conexió a Internet, pantalla táctil i escasos botons físics disenyats per la companyía Apple Inc

Android és un sistema operatiu basat en el nucli Linux dissenyat originalment per a dispositius mòbils.

El 2 de novembre de 1815 - 8 desembre 1864 va ser un matemàtic i filòsof britànic.

Un disquet és un mitjà o suport d'emmagatzematge de dades.

El primer virus va ser el 1972.

Un virus informàtic és un malware que té per objecte alterar el normal funcionament de l'ordinador, sense el permís o el coneixement de l'usuari.

creat el 1972

C és un llenguatge de programació creat el 1972 per Dennis M. Ritchie en els Laboratoris Bell.

IMATGE


Primer bug informàtic

Naix la WWW (world wide web)

Creació del transistor

Page i Brin funden Google, Inc.

Creació del llenguatge ensamblador

AL 1945

Va ser creada el 1989.

Va ser inventat el desembre de 1947.

Es va crear el 1997.

El terme "bug" ha estat associat a interferències i mal funcionament des de molt temps abans que existissin els ordinadors moderns. és un sistema de distribució d'informació basat en hipertext o hipermèdia enllaçats i accessibles a través d'Internet. Amb un navegador web, un usuari visualitza llocs web compostos de pàgines web. El transistor és un dispositiu electrònic semiconductor que compleix funcions d'amplificador, oscil · lador, commutador o rectificador. és l'empresa propietària de la marca Google, el principal producte és el motor de cerca de contingut a Internet del mateix nom.

va ser creat és un llenguatge de durant la dècada programació de baix de 1950. nivell. Consisteix en un conjunt de mnemònics que representin instruccions Bàsiques del processador en concret per tal de facilitar la tasca de


programar-ho,

Es crea el codi ASCII

Va ser creat el 1963

Codi Estàndard Americà per a l'Intercanvi d'Informació. és un codi de caràcters basat en l'alfabet llatí, tal com s'usa en anglès modern.

Comercialització del IBM PC

L'empresa va ser és una empresa fundada el 1911. multinacional nordamericana de tecnologia i consultoria amb seu a Armonk, Nova York.

Es funda Intel Corporation

Intel va ser fundada a Mountain View (Califòrnia) el 1968.

Thompson y Ritchie creen el Sistema Operatiu UNIX

desenvolupat, en és un sistema principi, el 1969. operatiu portable, multitasca i multiusuari,

Es creen les targetes perforades

Les targetes perforades van ser usades per primera vegada al voltant de 1725.

Intel Corporation és el major fabricant de circuits integrats del món, segons la seva xifra de negoci anual..

La targeta perforada és una cartolina amb unes determinacions en estar perforades, el que suposa un codi binari. Aquests van ser els primers mitjans utilitzats per a ingressar informació i instruccions a un ordinador en els anys 1960 i 1970.


Jobs y Wozniac funden Apple Corporation

Es va fundar 1 abril 1976.

És una empresa multinacional nordamericana amb seu a Cupertino, Califòrnia, que dissenya i produeix equips electrònics i programari.

Es crea el sistema Ethernet

Es va crear el 1970.

És un estàndard de xarxes d'àrea local per a ordinadors amb accés al medi per contesa.

Gates y Allen funden Microsoft

fundada el 4 d'abril de 1975.

És una empresa multinacional d'origen nord-americà,.

Va ser creada el Creació de la màquina de Turing 1936.

és un model computacional que realitza una lectura / escriptura de manera automàtica generant una sortida en aquesta mateixa.

El joc va ser llançat el 1982.

és el tercer lliurament de la famosa sèrie de videojoc Pac-Man desenvolupada per Namco, i el segon estelarizado per PacMan.

Sony i Philips creuen va ser establert el CD-ROM el 1985.

és un premsat disc compacte que conté les dades d'accés, però sense permisos d'escriptura, un equip d'emmagatzematge i reproducció de música.

El videojoc Pacman veu la llum


Surt el Windows 1.0

Naix UNIVAC

Es desenvolupa LINUX

Firefox comença a distribuir-se

Comença la fabricació industrial i la comercialització d'ordinadors

Va ser presentat al públic el 10 de novembre de 1983,

Va ser fabricada des de l'any 1951.

es va iniciar el 1983.

Es crea el 3 d'abril de 2003.

A l’any 1960

va ser el primer intent de Microsoft d'implementar un entorn operatiu gràfic multitarea en la plataforma PC. va ser la primera computadora comercial fabricada als Estats Units. Va ser dissenyada principalment per J. Presper Eckert i John William Mauchly.

Termes emprats per referir-se a la combinació del nucli o kernel lliure similar a Unix anomenat Linux, que és usat amb eines de sistema GNU.

és un navegador web lliure i de codi obert descendent de Mozilla Application Suite i desenvolupat per la Fundació Mozilla. Any 1960 va apareixer la fabricació industrial, en el que la informatica troba en els pocessos de manufactura un lloc idoni per a aportar avantatges compentitives que les industries de qualsevol tipus requeixen. les empreses requereixen l’us integral de la informació de la cadena de suministre. Una comerzalització d’ordinadors va sorgir a finals dels anys huitanta i es varen formar les primeres companyies de Internet Serve Provider


La primera versió de MSN Messenger 22 juliol 1999.

Es comercialitza Windows XP

Fundació de Hotmail

Primer enviament de correu electrònic

és un client de missatgeria instantània creat per Microsoft, i que actualment està dissenyat per funcionar en PC amb Microsoft Windows.

és una versió de Microsoft Windows, Llançat al mercat línia de sistemes el 25 d'octubre operatius de 2001, desenvolupat per Microsoft. és un servei gratuït de correu electrònic Es va posar en basat en la web marxa el juliol de operat per Microsoft i 1996 part del grup Windows Live.

Es va crear el 1961.

És un servei de xarxa que permet als usuaris enviar i rebre missatges i arxius ràpidament.

Historia de la Informatica.  

Taula de fenomens informatics.

Advertisement