Page 1

1. Fes una descripció de les característiques dels habitatges més representatius de l’època, com poden ser els salons, les habitacions i el jardí. La decoració, els mobles, els jardins, etc. Es tot molt luxòs i molt recarregat com supose que correspon als palaus de l’aristocràcia de l’època. Crida l’atenció la gran quantitat de servents i alguns detalls com la lámpara de sostre, que ix al principi de la pel·lícula en la que s’encencen els ciris a ras del sòl i després es puja amb una politja. A més està la gran diferència entre exterios i interiors, també tenen estàncies especialitzades per a cada funció i una distribució molt cómoda. 2. Quina dona de les que hi apareixen a la pel·lícula et sembla més moderna, més atrevida, més d’acord a l’esperit de les Llums reflectit a l’expressió Sapere aude? Madame de Merteuil, Madame de Tourvel, Cécile de Volanges, sa mare ...? Justifica la teua resposta. Sens dubte Madame de Merteuil perquè és la més intel · ligent, atrevida, llista encara que també és molt malvada. Les altres dones aparenten ser més submises i menys intel · ligents. 3. Per què suposa un gran repte per al Vescomte de Valmont seduir a Madame de Tourvel, tal i com li proposa Madame de Merteuil? Perquè és una dona casada i amb profundes conviccions religioses i el ho veu com una tasca més difícil. 4. Madame de Tourvel té una gran conflicte moral. Podríeu identificar-lo? Quin és el seu gran problema? El problema és que s'enamora a l'instant del vescomte però les seves creences, el seu matrimoni i la seva educació (encara que en cap moment apareix el seu marit ja que aquesta de viatge.) Li impedeixen fer el pas. 5. Diríeu que Madame de Tourvel és una persona “major d’edat” d’acord a l’ètica de Kant? Hi ha algun canvi en aquesta situació al llarg de la pel.lícula? Justifica detingudament la teua resposta utilitzant els teus coneixements. Sens dubte no, ja que no s'atreveix al principi a llançar-se en braços del vescomte per tot el que s'ha dit anteriorment. La situació canvia quan decideix enrotllable amb el vescomte i oblidar-se de tots els seus problemes ètics. 6. Creus que són persones autèntiques? De què es serveixen Mme de Merteuil i el Vescomte de Valmont per a disfressar-se davant dels altres? Indica a través de quins elements físics o materials construeixen la seua identitat social. El vescomte i Madame de Merteuil són almenys diferents a la resta de personatges, són molt malvats, però el disfressen amb la seva exquisida educació i modals i el saber aparentar molt bé la posició social que tenen, gaudeixen de grans cases, carruatges, vestits extraordinaris , visites constants a l'òpera, etc.


7. A la pel.lícula es mostren moltes persones que no són com aparenten. Aquesta era una societat on les normes, les convencions, la tradició impedien a les persones ser ells mateixos. Indica què persegueixen cadascun dels personatges principals en la seua vida, quins són els mitjans que usen per aconseguir-los i si realment són feliços. El que persegueixen els personatges és portar una vida de luxe, sense fer res (la seva economia li ho permet), sense preocupacions, encara que per sentir-se bé amb la societat, de tant en tant fan alguna obra de caritat. 8. L’ètica kantiana proposa que una bona conducta moral és tota aquella acció en la que considerem als altres com un fi en si mateix i no com a un mitjà per aconseguir els nostres propòsits. Valora d’acord a aquest principi ètic les accions de la Marquesa de Merteuil, el Vescomte de Valmont, Cécile de Volanges i el Cavaller Danceny. Cap d'aquests personatges té bona conducta moral.Todos d'alguna manera s'intenten aprofitar d'altres persones per aconseguir els seus propòsits. 9. Una bona acció moral, segons Kant, per ser racional ha de ser universalitzable, és a dir, ha de ser desitjable que tothom la realitzara de igual manera. Consisteix a dir, que el que és bo per a un ha de ser bo per a tothom. Com valoraries d’acord a aquest principi ètic als personatges anteriors. El vescomte i Madame de Merteuil saben que les seves accions són immorals i no pretenen que tothom actuï com ells. En canvi Cecile i el cavaller Danceny són molt joves i per tant inexperts, la qual cosa li shace deixar-se influenciar molt pels altres. 10. La pel·lícula és una crítica a la moral i els costums de l’aristocràcia durant el segle XVIII. Elabora-tu aquesta crítica. Un element molt important és l’escena final de Mme de Merteuil, al desenllaç de Valmont, etc. Evidentment, era una societat dominada per l'aristocràcia que era molt rica i els pobres de l'època eren molt miserables, és a dir que la diferència social era molt gran, era una societat molt orgullosa i per això existien els duels a mort per dirimir les diferències (per això mor Valmort) l'escena final de Madame de Merteuil demostra el avergonyida que se sent i trist per tot el mal que havia provocat en la seva vida.

trabajo pelicula  

pelicula etica

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you