Page 1

Thomas Paine va nàixer a Anglaterra, i va morir a Nova York (1737-1809). Revolucionari liberal, ideóleg, militar i publicista

Sentia una immensa preocupació social pels pobres i marginat, això el va portar a defendre els ideals igualitaris i democràtics que li posicionarien entre els radicals en procés de revolucions liberals que li va tocar viure.

Va propugnar la independència de les 13 colònies britàniques de Nord Amèrica i la seua unificació política.

Va participar personalmente en la lluita tant política com militar. (va ser el primer secretari del comitè de relacions exteriors dels rebels.)

Va ser un dels principals ideòlegs i publicistes de la revolución que va conduir a la guerra amb Gran Bretanya a la independència i a la formación dels EE.UU (177583) Més tard va defendre els interessos d’estat EE.UU (1787)

liberalisme  

liberalisme oplitic treball historia

liberalisme  

liberalisme oplitic treball historia