Page 1

e-learning | educaţie | evaluare

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

19-24 august Braşov

www.moodle.ro/moot2013


Moodle Moot România 2013 este un eveniment anual având ca principal obiectiv schimbul de experinte între utilizatorii platformei de e-learning Moodle. Învățarea în societatea cunoașterii devine continuă atât pentru cel care predă cât și pentru cel care asimilează informația. Prin acest eveniment dorim să promovăm tehnologiile societăţii informaționale, proiectele de cercetare, utilizarea soluțiilor de e-Learning și management educaţional modern.

Domenii e-Learning, e-Pedagogy, e-Training, e-Skills Moodle în învăţământul preuniversitar Moodle în învăţământul universitar Moodle instrument de training Concepte, e-learning, standarde Administrare, implementare, dezvoltare Moodle Managementul cursurilor Resurse, activități, evaluare Pedagogie, didactică

SC eLearning & Software SRL / Comunitatea Moodle din România

www.digitservices.ro

www.moodle.com

www.moodle.ro

contact@digitservices.ro

www.moodle.org

contact@moodle.ro

ADRESA B-dul Revoluţiei, nr. 91, ap. 10 Arad, ROMÂNIA


Moodle Moot România 2013 19-24 August, Brașov Moodle România vă invită la Moodle Moot România 2013

Organizator

în perioada 19-24 august, în Brașov. Evenimentul este organizat de către eLearning & Software SRL (Moodle România) Parteneri

Ministerul Educației Naționale Universitatea Transilvania din Brașov (gazda evenimentului) www.digitservices.ro

Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” din Arad

www.moodle.ro edu.moodle.ro www.moodle.ro/moot2013

Participare internațională

Moodle Moot România 2013

19-24 August, Brașov

contact@moodle.ro


Parteneri Moodle Moot România 2013 este organizat în parteneriat cu următoarele instituții: • • •

Ministerul Educației Naționale - http://www.edu.ro Universitatea "Transilvania" din Braşov - http://www.unitbv.ro Universitatea de Vest "Vasile Goldiș" din Arad - http://www.uvvg.ro

Ministerul Educației Naționale, partener educațional Ministerul Educaţiei Naționale pe baza consultării celorlalte instituţii şi ministere interesate, proiectează, fundamentează şi aplică strategia globală a învăţământului, stabileşte obiectivele sistemului de învăţamânt în ansamblul său, precum şi obiectivele educaţionale pe niveluri şi profiluri de învăţământ ( Art. 12 (1), Legea învăţământului 84/1995 cu modificările şi completările ulterioare). Ministerul Educaţiei Naționale se organizează şi funcţionează potrivit legii Ministerul Educaţiei Naționale, ca organ de specialitate, are răspunderea de a elabora şi de a aplica politica educaţională, în conformitate cu art. 2. Ministerul Educaţiei Naționale are drept de iniţiativă şi de execuţie în domeniul politicii financiare şi a resurselor umane din sfera educaţiei şi colaborează cu alte ministere implicate în dezvoltarea învăţământului (Art. 140 (1) Legea învăţământului 84/1995 cu modificările şi completările ulterioare).

Universitatea "Transilvania" din Braşov, Gazda acestui eveniment Este o instituție de învățământ superior de stat din Brașov, România, care, prin "oferta de educație, prin cercetarea științifică și prin numărul de studenți reprezintă una dintre universitățile mari ale României, fiind și universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru". Cuprinde optsprezece facultăi, un număr de aprox. 25 000 de studenți și aprox. 800 de cadre didactice. Universitatea oferă: 100 domenii de licență la Zi, ID ṣi FR. Programul de masterat ( aprofundare sau cercetare stiințifică ) înseamnă: 69 programe de studii (zi, ID, FR), din care 54 de programe noi. În ceea ce privește doctoratul există în prezent 14 domenii.

Universitatea de Vest "Vasile Goldiș" din Arad, partener Înfiinţată în anul 1990, în cei 22 de ani Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a devenit o cetate a ştiinţei şi culturii arădene, transilvane şi euro-regionale, integrată în spaţiul european al cercetării şi educaţiei, ca membră a Asociaţiei Universităţilor Europene - EUA, Consorţiului European „Carolus Magnus”, Asociaţiei Universităţilor Danubiene, Asociaţiei Universităţilor Transcarpatice (ACRU), Alianţa Universităţilor pentru Democraţie (AUDEM), deţinând vicepreşedinţia FEDE – Federaţiei Europene a Şcolilor Superioare, organism participativ al Consiliului Europei. Ca un corolar al eforturilor comunităţii academice pentru calitate, Universităţii noastre i-a fost acordat calificativul maxim „grad de încredere ridicat”, în anul 2009, de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.

Moodle Moot România 2013

19-24 August, Brașov

contact@moodle.ro


Agenda Moodle Moot Moodle Moot este organizat pe trei secțiuni distincte 1. 2. 3.

Secțiunea Ateliere Secțiunea Cursuri Secțiunea Expoziție

Luni 19 august • •

Primirea invitaților / acomodare Un tur al orașului Brașov seara

1 - SECȚIUNEA ATELIERE Marți 20 august Atelier 1 - Deschidere • •

• •

09:00-09:50 - Înregistrarea participanților 10:00 - Deschiderea Moodle Moot România 2013 o Cuvântul de deschidere organizator, gazde, parteneri § Comunitatea Moodle România § Ministerul Educației Naționale § Universitatea "Transilvania" din Brașov § Universitatea de Vest "Vasile Goldiș" din Arad 11:00-12:00 Moodle ORG, Moodle 12:00-13:45 Prânzul

Atelier 2 - Concepte,

e-learning, standarde

14:00-15:00 - Challenges Kapoor - Australia

spațiului informațional, științele complexității și deschiderile pe e-learning, Florin Colceag,

• •

in online higher education, Rishi

15:00-16:00 - Continuitatea

România 16:00-16:30 - Pauza de cafea/ceai - Expoziție 16:30-18:00 - Standardul ID - ARACIS,

19:00 - Dineu

oficial de deschidere

Miercuri 21 august Moodle Moot România 2013

19-24 August, Brașov

contact@moodle.ro


Atelier 3 - Administrare,

implementare, dezvoltare

Moodle •

09:00-10:00 - Studiu

10:00-11:00 - Moodle development, Gavin Henrick - Irlanda, Learning Technology Services 11:00-11:30 - Moodle - CMS?, Radu Dumbraveanu - Republica Moldova, Com. Moodle Moldova 11:30-12:30 - Alumni în Moodle, Adrian Sărmaș, România, Com. Moodle România 12:30-13:45 - Prânzul

• • •

de caz UVVG Arad,

Atelier 4 - Gestiunea

cursurilor

• • •

14:00-15:00 - Gestiunea utilizatorilor - Cosmin Herman, România, Com. Moodle România 15:00-16:00 - Training online, 16:00-16:30 - Pauza de cafea/ceai - Expoziție 16:30-17:00 - Studiu de caz UVT,

17:00-18:00 - GeoGebra

și Moodle - auxiliare utile în didactica matematică școlară, Adriana Petrovici, Liceul Teoretic

"Vasile Sav" din Roman, România

Joi 22 august Atelier 5 - Resurse,

activități, evaluare

09:00-09:40 - CAS - WIRIS, Sandra Pana, Carles Aguilo - Spania, WIRIS, Maths for More S.L.

09:40-10:30 - Matematica cu ajutorul WIRIS, Stefan Poka România, EDU Moodle România 10:30-11:00 - Antiplagiat, Mark Harnor - UK, Turnitin

• •

11:00-11:40 - Metode de România, Moodle România

11:40-12:10 - Teste de verificare online cu itemi diversificați, Ioan Dzitac, Universitatea 'Aurel Vlaicu" din Arad, Universitatea Agora din Oradea 12:10-12:30 - Un editor matematic vizual liber, Tiberiu C. Turbureanu, Fundația Ceata, România 12:30-13:45 - Prânzul

• •

Moodle Moot România 2013

evaluare în Moodle - George Vâju -

19-24 August, Brașov

contact@moodle.ro


Atelier 6 - Pedagogie,

didactică

14:00-15:00 - Concepte Aveiro

didactice, Nilza Costa - Portugal, Universidad

• • •

15:00-16:00 - Învățarea adaptivă, Anca Mustea - România, UVVG 16:00-16:30 - Pauza de cafea/ceai - Expoziție 16:30-17:00 - Utilizarea platformei Moodle în sistemul

blended learning, Adrian Adăscăliței, România, Universitatea Tehnica “Gh. Asachi” Iași •

17:00-18:00 - Etica UVVG

și Eticheta pe WEB, Mihai Jalobeanu - România,

Vineri 23 august Atelier 7 - Încheiere • • •

09:00-12:00 - Încheiere Moodle Moot România 2013 Tombola - extragerea câștigătorilor, premierea 12:30-13:45 - Prânzul

Relaxare • •

14:00-19:00 - Vizită la Castelul Bran (Castelul lui Dracula) 20:00 - Dineul oficial de închidere

Sambata 24 august •

Plecarea participanților

2 - SECȚIUNEA CURSURI Curs Dezvoltator de e-learning pe platforma learning, COR 235905, autorizat ANC/CNFPA) Durata cursului 40 ore. Programa cursului • • • • • •

Moodle (Dezvoltator de e-

Luni 19 august - 8 ore Marți 20 august - 8 ore Miercuri 21 august - 8 ore Joi 22 august - 8 ore Vineri 23 august - 8 ore Sâmbătă 24 august - Evaluare

Moodle Moot România 2013

19-24 August, Brașov

contact@moodle.ro


Curs Administrator platforma de e-learning Moodle (Inginer de sistem software, COR 251205, autorizat ANC/CNFPA) Durata cursului 80 ore (40 de ore la Brasov, 19-24.08 / 40 de ore la Arad, 26-30.08 ) Programa cursului • • • • •

Luni 19 august - 8 ore Marți 20 august - 8 ore Miercuri 21 august - 8 ore Joi 22 august - 8 ore Vineri 23 august - 8 ore

• • • • •

Luni 26 august - 8 ore Marți 27 august - 8 ore Miercuri 28 august - 8 ore Joi 29 august - 8 ore Vineri 30 august - 8 ore

Sâmbătă 31 august - Evaluare

Curs Gestionarea paginilor web personale (Bloguri) Durata cursului 16 ore, curs opțional pentru elevii participanți. • • • •

Marți 20 august - 4 ore Miercuri 21 august - 4 ore Joi 22 august - 4 ore Vineri 23 august - 4 ore

3 - SECȚIUNEA EXPOZIȚIE ( Expoziție permanentă, discuții cu expozanții în pauzele de cafea/ceai ) • • •

Standuri Afișe Panouri

www.moodle.ro/moot2013 Moodle Moot România 2013

19-24 August, Brașov

contact@moodle.ro

Moodle Moot 2013  

Eveniment Moodle Moot 2013

Moodle Moot 2013  

Eveniment Moodle Moot 2013

Advertisement