Page 1

SURSE ALTERNATIVE DE ENERGIE -concurs-


Surse alternative de energie I. Completaţi spaţiile lacunare: 1. Lumina solară poate fi transformată direct în electricitate, cu ajutorul ............... ....... 2. Soarele poate încălzi direct apa, sau aerul, cu ajutorul ............... ............. 2x1p = 2 puncte


Surse alternative de energie II. Asociaţi coloanele A şi B : 3x 0,50p = 1,50 puncte

A

1. Centrale „Uscate” 2. Centrale „Flash” 3. Centrale cu ciclu binar

B

a) aburul din izvorul geotermal nu vine în contact cu turbina b) au fost primele centrale construite c) sunt cele mai răspândite centrale


Surse alternative de energie III. Alegeţi răspunsul corect:

3x 1p = 3puncte

1. Una dintre cele mai accesibile forme ale energiei biomasei o reprezintă: a) metanul b) alcoolul c) acetilena 2. Arderea hidrogenului are ca rezultat: a) CO2 b) apa c) apa şi căldura 3. În care ţară ponderea energiei eoliene, în consumul total de energie, este mai mare: a) Spania b) Germania c) Danemarca


Surse alternative de energie IV. 1. Enumeraţi trei modalităţi de reducere a consumului de energie. 1,50 p

3 x 0,50p =

2. Specificaţi un avantaj şi un dezavantaj al utilizării energiei nucleare. 1 punct


V. Ce măsuri au fost propuse în campania „Săptămâna economiei”, în şcoala noastră? Precizaţi 2 măsuri. 1punct


VI. Ce este U 4 Energy: a) o competiţie europeană b) un proiect european 1 punct

Conurs U4ENERGY  

Surse alternative de energie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you