Page 1


U4ENERGY U4EUROPE REDACTOR şi COORDONATOR revistă : Prof. ELENA RUSU

COLABORATORI : Prof. Florina Şoncodi Prof. Luminiţa Marchiş Medan Prof. Cornelia Temian Prof. Cristina Incze Prof. Delia Ogrean Prof. Andrea Fagi Prof. Rodica Macavei Prof. Iuliana Kristof Elev: Claudiu Babici Copertă realizată de prof. ELENA RUSU

2 Revista ,,U4Energy – U4Europe” – aprilie 2011 – Baia Mare – Romania redactor prof. Elena Rusu


U4ENERGY U4EUROPE Proiectul ,,U4ENERGY – U4EUROPE” Informaţii generale despre proiect Ce este proiectul ,,U4energy”... Proiectul ,,U4ENERGY” este primul concurs pan-european axat pe educaţia pentru energie. Competitia Europeană va fi organizată pe parcursul a doi ani de învăţământ: 2010-2011 şi 2011-2012. Acesta este o iniţiativă a Comisiei Europene, finanţată prin intermediul programului Intelligent Energy Europe, care îşi propune ca Europa să devină mai competitivă în ceea ce priveşte schimbările climatice şi protejarea mediului înconjurător.

Categorii de concurs : U4 ENERGY este un proiect care se adresează unităţilor şcolare, în vederea utilizării raţionale a energiei şi propune 3 categorii de concurs : • categoria A: Măsuri de eficientizare a energiei în şcoli; • categoria B: Cele mai bune exemple pedagogice pentru înţelegerea

importanţei consumului de energie; • categoria C: Cele mai bune idei şi demersuri pentru economisirea energiei din cadrul campaniei U4 ENERGY;

Obiectivul Proiectului Principalul obiectiv al competiţiei este de a spori cunoştinţele elevilor europeni în domeniul eficienţei energetice în societatea modernă, de a influenţa şi schimba comportamentele lor în vederea utilizării raţionale a energiei. Acest obiectiv va fi atins prin intermediul a 3 acţiuni principale: • promovarea celor mai bune exemple despre eficienţa energetică în şcoli şi comunităţi locale; • implicarea unui număr mare de elevi în activităţi specifice; • diseminarea activităţilor specifice şi a rezultatelor proiectului în cadrul comunităţilor locale şi naţionale Proiectul u4energy pune accent pe educarea elevilor cu privire la problemele de mediu, consumul de energie şi îi invită pe elevi să constate câtă energie consumă ei înşişi şi cum pot acţiona şi disemina informaţia prin intermediul proiectului derulat în propria comunitate.

Ce Dorim să realizăm? • schimbarea comportamentului de consum în

sensul economisirii energiei , atât în şcoală, cât şi în viaţa de zi cu zi. • conştientizarea elevilor, a cadrelor didactice , a comunităţii cu pivire la ce înseamnă energia şi ce putem face pentru a o economisi • participarea C.T.Aurel Vlaicu , Baia Mare, România la concursul U4Energy

3 Revista ,,U4Energy – U4Europe” – aprilie 2011 – Baia Mare – Romania redactor prof. Elena Rusu


Proiectul ,,U4ENERGY – U4EUROPE” Grupul Ţintă Proiectul de adresează : • elevilor din şcoală şi din alte şcoli din Baia Mare • cadrelor didactice din şcoală şi alte unităţi şcolare • părinţilor • alte persoane din comunitatea locală • instituţii, asociaţii,etc din comunitate Sperăm ca acest proiect să aibă un impact pozitiv şi în rândul comunităţii locale, prin implicarea a cât mai mulţi parteneri interesaţi de mediu şi problemele acestuia.

ZIUA APEI : În cadrul campaniei de conştientizare s-a desfăşurat în perioada 22-23.04.2011 activita tea ,,Ziua Apei” . Manifestarea a cuprins • un simpozion şi dezbateri pe tema apei , a energiei şi a metodelor de a stopa risipa de energie (referate, prezen tări PPT) • O expoziţie de desene realizate de elevi pe tema apei

ECO-Mărţişoare Cu ocazia ,,Sărbătorii mărţişorului”, în perioada 1-8.03.2011 elevele clasei IX D(educatoare), sub coordonarea prof. Fagi Andrea, au confecţionat mărţişoare din materiale naturale (piatră, lemn, flori,etc), dar şi din materiale reciclate (componente de calcula tor,componente electrice şi electro nice, hărtie, nasturi, etc).

Participanţi la activitatea ,,Ziua APEI” ELEVI Elevii şi-au prezentat ideile despre importanţa apei şi măsurile de prevenire a consumului de apă prin : • Referate- elevi : Porumb Ioana şi Hepka Loredana -cl. X C - C.T. Aurel Vlaicu din Baia Mare

• prezentări powerpoint :

Participă şi TU la campania de conştientizare cu privire la energie şi economisirea acesteia !

Dumitriu Adrian, Sarca Adrian, Cheşa Daniel, Tetişan Ioana, Oşan Alina , Punguţ Timea -cl.X C • Cristian Raluca, Puţ Sanda, Maior Nicoleta , Funeţan Mădălina, Tuns Eugenia - cl.XI C • Silaghyi Roxana, Sava Cristina - cl. XII C (C.T.Aurel Vlaicu din Baia Mare) • Marosan Andreea , Tontya Rebeca- X A • Rus Melinda, Pui Gabriela - IX A (GR.SC.,,I.Ionescu de la Brad" din Seini) Chisiu Simina, Tantas Diana, Selegean Alina cl VIII A (Sc.Dr.V.Babeş din Baia Mare ) • eseuri : Berci Roxana - cl XI C ( C.T.Aurel Vlaicu din Baia Mare)

4 Revista ,,U4Energy – U4Europe” – aprilie 2011 – Baia Mare – Romania redactor prof. Elena Rusu


Proiectul ,,U4ENERGY – U4EUROPE”

Desene

Campania ,,Săptămâna economiei în şcoala noastră” În săptămâna11-14.04.2011, în cadrul campaniei de conştienti zare în ceea ce priveşte energia electrică, echipele de lucru au desfăşurat acţiunea ,,Săptămâna economiei în şcoala noastră". Diseminarea informaţiei în şcoală s-a făcut printr-o NOTĂ INTERNĂ care a fost citită la toate clasele prezente.

Cum am procedat ? Realizate de : • C.T.Aurel Vlaicu din Baia Mare : Frantia Franciska, Pintea Claudiu ,Roman Richard, Silaghyi Roxana, Hârbu Alina, Bican Alina , Şvab Carol • GR.SC.,, I.Ionescu de la Brad" din Seini : Rus Melinda Profesori participanţi: • Şoncodi Florina • Marchiş Medan Luminţa • Kristof Iuliana • Beci Cristina • Temian Cornelia • Incze Cristina • Rusu Elena • Macavei Rodica

Astfel timp de 1h/ zi între orele 11.00 - 12.00 în şcoală au fost oprite toate sursele de curent electric: becuri, neoane, calculatoare, echipamente electrice şi electronice, etc De asemenea au fost confecţionate modele ale surselor de energie folosite în campanie. Elevii le-au lipit lângă întrerupătoarele de curent electric, la fiecare etaj Au fost implicaţi elevi din cl. XI C, coordonaţi de prof. Marchiş Medan Luminiţa şi prof. Şoncodi Florina.

Şcoli partenere: GR.SC.,,I.Ionescu de la Brad" din Seini Sc.Dr.V.Babeş din Baia Mare Mai multe informaţii găsiţi pe site-ul proiectului:

https://sites.google.com/site/u4energyct aurelvlaicubaiamare/home

5 Revista ,,U4Energy – U4Europe” – aprilie 2011 – Baia Mare – Romania redactor prof. Elena Rusu


Proiectul ,,U4ENERGY – U4EUROPE” ZIUA PĂMÂNTULUI -28.04.2011 Parteneri : Şc.cu clasele I-VIII ,,Dr.V.Babeş” din Baia Mare

Ziua Europei - 9 mai 2011 În 9.05.2011 s-a sărbătorit în cadrul proiectului ,,Ziua Europei"-paletă de manifestări, având ca scop apropierea elevilor de valorile Uniunii Europene. Obiective specifice :

În cadrul campaniei de conştientizare s-a desfăşurat în perioada 28.04.2011 activita tea ,,Ziua Pământului” . Activităţi : 1. Lecţie deschisă pe tema energiei - cl. X.C-prof.Incze Cristina şi Elena Rusu. În cadrul lecţiei elevii au discutat despre energie convenţională şi alternativă şi Metode de econmisire a energiei 2. Expotiţie de desene realizate de elevi pe tema energiei - realizarea unui panou 3. Parada modei cu vestimentaţie realizată din materiale reciclabile : plastic, naylon, hârtie, sfoară, etc - elevii şcolii generale ,,Dr. V. Babeş, Baia Mare" prof. Temian Cornelia 4. Prezentarea unui material power-point despre pământ ,,Avem un singur pământ" - elevi cl.XC - prof. Kristof Iuliana 5. Prezentarea unei scenete despre pământ şi resursele acestuia - - elevii şcolii generale ,,Dr. V. Babeş, Baia Mare"- prof. Temian Cornelia 6. Prezentarea site-ului proiectului ,,U4ENERGY- C.T. Aurel Vlaicu ,Baia Mare" elevilor din alte clase (IX A, IX D, XC , XI C, XI A) - Prof. Rusu Elena , Marchiş Luminiţa, Şoncodi Florina 7. discuţii pe tema proiectului - elevii au exprimat păreri , idei şi întrebări legate de proiect 8. aplicarea chestionarelor online despre energie mai multor clase de elevi din şcoală

Informarea elevilor depre Ziua Europei şi ce reprezintă de fapt Comunitatea Europeană • Cunoaşterea activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului U4Energy şi a impactului acestuia în rândul elevilor • Informarea elevilor despre utilizarea raţională şi, în consecinţă, reducerea consumului de energie electrică prin soluţii, comportamente şi metode de lucru ce permit utilizarea unei cantităţi mai mici de energie electrică, ceea ce implică un dublu rezultat pozitiv: protejează interesul clienţilor, dar şi întreaga comunitate, prin protecţia mediului înconjurător. • Informarea elevilor, cu privire la energiile alternative, care folosesc puterea unor surse naturale ca vântul, mareele, soarele, unele epuizabile, altele regenerabile (căldura solară, celulele fotovoltaice, energie hidraulică, energia mareelor, energia geotermală, energia eoliană). •

6 Revista ,,U4Energy – U4Europe” – aprilie 2011 – Baia Mare – Romania redactor prof. Elena Rusu


Proiectul ,,U4ENERGY – U4EUROPE” Desfăşurarea activităţii: 1. "ZIUA EUROPEI – simboluri europene", prezentare PPT, referitoare la construirea unei Europe care respectă libertatea şi identitatea tuturor naţiunilor care intră în alcătuirea sa - prof. Elena Rusu. 2. Prezentarea surselor alternative de energie (utilizate atât în Europa cât şi î n ţara noastră) prin materiale PPT şi a unei

,,Economisiţi energia pentru un viitor mai bun!" site-ul proiectului : https://sites.google.com/site/u4energyctaurelvlai cubaiamare/home

machete propusă de către elevii cl.XI.B pentru eficientizarea consumului de energie din şcoală (surse eoliene şi panouri fotovoltaice).Coordonatori prof: Florina Şoncodi, Luminiţa Marchis Medan, prof. Andrea Fagi (director) şi prof. Rodica Macavei (dir.adj). 3. „Eficientizarea consumului de energie”, prezentare PPT, realizată în cadrul proiectului U4Energy, de către partenerii de proiect de la ,,Agenţia de furnizare a energiei electrice”Baia Mare: ing. Monica Şerbănescu, director şi ing. Mirela Ilia, şeful serviciului tehnic.Pentru prima dată şcoala noastră a realizat un parteneriat cu această societate care a dorit să participe şi să se implice în activităţile derulate . 4. Prezentarea unei expoziţii denumite ,,Obiecte noi din materiale vechi” în care elevii au realizat diferite obiecte de decor din materiale reutilizate .În acelaşi spirit a avut loc şi o paradă vestimentară în care elevele cl.IX D au prezentat obiecte de îmbrăcăminte din materiale reutilizate , dovedind însuşirea conceptului de reutilizare şi refolosire. Activitatea a fost coordonată de prof. Andrea Fagi (director) şi prof. Rodica Macavei (dir.adj). 5. Concurs cu tema: „Surse alternative de energie”; concurenţi: 3 echipe a câte 4 elevi, din clasele a IX-a C, a X-a C şi a XI-a C. Juriul, care a apreciat corectitudinea răspunsurilor elevilor, a fost format din: ing. Monica Şerbănescu, ing. Mirela Ilia, de la Electrica Baia Mare şi prof. Iuliana Kristof, de la Colegiul Tehnic ,,Aurel Vlaicu”. Tematica a vizat cunoaşterea unor noţiuni legate de energia regenerabilă, energia solară, hidro-electricitatea şi energia eoliană, care sunt principalele surse de energie alternativă implementate în tot mai multe proiecte de noi construcţii. La sfârşitul concursului, elevii participanţi au primit diplome. Activitatea a fost organizată de către profesorii: Iuliana Kristof, Delia Ogrean, Cristina Incze. 6. Expoziţia de desene şi postere realizate de către elevii de la Şc.cu cls. I-VIII ,,Nichita Stănescu” din Baia Mare a fost răsplătită cu diplome pentru cele mai reuşite desene având ca temă ,,Europa şi consumul de energie” – coordonatori prof. Valentina Butoi, Delia Vancea şi Elena Rusu 7 Revista ,,U4Energy – U4Europe” – aprilie 2011 – Baia Mare – Romania redactor prof. Elena Rusu


Proiectul ,,U4ENERGY – U4EUROPE” 6. Diseminarea proiectului U4Energy, ajuns la final, realizată de către coordonatorul proiectului, prof. Elena Rusu.

Acţiune de VOLUNTARIAT În cadrul proiectului am organizat o acţiune de voluntariat în care elevii au ieşit în oraş, au împărţit fluturaşi şi au discutat cu cetăţenii despre energie şi despre responsabilizare în încercarea de a stopa risipa de energie.

Răspunsurile au fost favorabile, elevii au fost încurajaţi să continue demersurile lor în campania de voluntariat pe care au organizat-o. Activitatea a fost coordonată de profesorii: Elena Rusu, Florina Şoncodi, Andrea Fagi, Rodica Macavei, Luminiţa Marchis Medan şi Eliza Arancutean alături de elevi din cl. IX D, XIIA, XIIIA, XIA.

LA FINAL DE PROIECT Cu această activitate se încheie şirul activităţilor dedicate proiectului U4ENERGY. Rezultate la final de proiect: • Website-ul proiectului • Revista proiectului • Propuneri ale elevilor în ceea ce priveşte eficientizarea energiei în şcoală • Peste 1000 de vizitări ale paginilor site-ului • Completare chestionarelor online cu privire la energie. • Realizări de clipuri video, fotografii, prezentări PPT • Realizări de materiale despre energie Toate aceste informaţii şi materiale sunt postate pe site-ul proiectului la adresa :

https://sites.google.com/site/u4energyct aurelvlaicubaiamare/home

8 Revista ,,U4Energy – U4Europe” – aprilie 2011 – Baia Mare – Romania redactor prof. Elena Rusu


C.T.AUREL VLAICU Baia Mare ROMÂNIA

10 Metode de economisire a energiei fără costuri suplimentare

1.Setează termostatul mai jos cu un grad Ai cazan de încălzire, ai radiatoare, ai termostat de ambient. Reglează cu un grad mai jos temperatura de referinţă şi vei economisi 4% din energia necesară încălzirii. Nu e nevoie să stai în frig, dar nici nu trebuie sa-ţi fie cald.

Cu detergentul potrivit poţi folosi opţiunea de spălare cu apă rece. Cea mai mare parte a energiei consummate la spălarea rufelor provine de la încălzirea apei. Foloseşte toată capacitatea de spălare. Mersul în gol al maşinii de spălat înseamnă risipă.

4. Reglează temperatura de încălzire a boilerului electric mai jos de 52.22°C Multe încălzitoare electrice (boilere) sunt reglate la temperaturi mai mari de 52.22° C. In afară de riscul de a te opări şi de reducerea duratei de viaţă a boilerului, consumi inutil energie. Ca să te protejezi de bacteriile ce se pot dezvolta în boiler e suficient să reglezi temperature maximă de încălzire la 52.22° C, temperatură căreia nu-i rezistă bacteriile.

Desen realizat de Puţ Sarah – clasa VIII C Şc.cu cls I-VIII,,Nichita Stănescu”

2. Nu încălzi întreaga casă Cine spune să-ţi încălzeşti toate încăperile? Închide căldura în camera de oaspeţi şiîn alte încăperi pe care nu le foloseşti, dar ai grijă să nu îngheţe ţevile!

3. Spală rufele cu apă rece şi încarcă maşina de spălat la capacitatea maximă:

5. Opreşte din buton computerul, televizorul, receiverul şi alţi “vampiri” ai energiei atunci când nui foloseşti: Ar trebui să ştii că multe echipamente din casa ta consumă energie şi atunci când nu le foloseşti. Aşa numitul stand-by, este un sistem menit să facă mai confortabilă utilizarea echipamentelor electrice. Dar ce confort este acela când în loc să apeşi pe întrerupătorul general al echipamentului, apeşi pe un alt buton care îl lasă alimentat cu energie electrică, pentru ca la repornire să intre în funcţiune cu câteva secunde mai repede?

9 Revista ,,U4Energy – U4Europe” – aprilie 2011 – Baia Mare – Romania redactor prof. Elena Rusu


10 Metode de economisire a energiei 6. Stinge lumina când ieşi din cameră: Iluminatul poate constitui la 30% din consumul de energie al unei locuinţe. Simplul gest de a stinge lumina când părăseşti încăperea poate reduce în mod dramatic consumul de energie folosit pentru iluminat. Foloseşte lămpi cu consum redus de energie (eficiente, ecologice), dar, mai ales, foloseşte la maximum lumina naturală, printr-o bună organizare a spaţiilor de lucru.

7. Fă duşuri mai scurte: În primul rând, învaţă să opreşti duşul cât te săpuneşti. Apoi, nu-ţi pierde ziua sub jetul de apă. Mai ai şi alte lucruri de făcut pentru a economisi energia.

Desen realizat de Rusu Cristina cl.IV.A la Şc.cu cl.I-VIII ,,Avram Iancu” , Baia Mare

9. Menţine curate caloriferele şi elementele radiante ale frigiderului: Caloriferele acoperite cu praf nu mai dau acelaşi randament ca atunci când sunt curate. Dacă praful este depus pe elementele radiante din spatele frigiderului, randamentul acestuia scade, fiind necesar ca motorul compresorului să funcţioneze timp mai îndelungat pentru a menţine temperature dorită în interiorul frigiderului.

10. Găteşte mai eficient: Când găteşti foloseşte oale sau crătiţi cu mărimi care să se potrivescă perfect cu cea a arzătorului (ochiului) aragazului. Puneţi capac potrivit vaselor în care gătiţi. Fierbeţi alimentele în minimulnecesar de apă pentru a efectua fierberea cât mai repede

Mulţumim elevilor care au participat la realizarea acestui material! Desen realizat de Trif Roberta cl. VIB de la Şc.cu Cls. I-VIII,,Nichita Stănescu”,Baia Mare

8. Tunde boscheţii din partea de sud a casei şi plantează copaci cu coroana deasa în partea de nord: In acest fel ajuţi lumina şi căldura soarelui să pătrundă în casă iarna, când ai mai multă nevoie de ea şi protejezi peretele de nord al casei de o suprarăcire provocată de vânturile dinspre nord.

Material realizat de: prof: Rusu Elena şi Incze Cristina

10 Revista ,,U4Energy – U4Europe” – aprilie 2011 – Baia Mare – Romania redactor prof. Elena Rusu


Proiectul ,,U4ENERGY – U4EUROPE” Energia geotermică

Energia biomasei Biomasa este partea biodegradabila a produselor, a deseurilor si reziduurilor din agricultura, incluzand substantele vegetale si animale, silvucultura, precum si partea biodegradabila a deseurilor industrial si urbane. Biomasa reprezinta resursa regenerabila cea mai abundenta de pe planeta. Aceasta include tot material organic produsa prin procesele metabolice ale organismelor vii. Biomasa esta prima forma de energie utilizata de om, odata cu descoperirea focului. Una dintre cele mai accesibile forme ale energiei o reprezinta metanul, gazul produs cand material putrezeste. Metanul poate fi colectat si incinerat pentru a produce energie. Crearea energiei din biomasa reprezinta o solutie si pentru diminuarea cantitatii de deseuri(din trestie de zahar, bucati de lemn, alge de mare, si deseuri animale). O alta modalitate consta in fermentarea trestiei de zahar sau a bucatilor de lemn si aschii pentru a produce alcool. Lichidul poate fi folosit ulterior in loc de combustibil pentru a alimenta masinile.

Energia geotermică este o formă de energie obţinută din căldura aflată în interiorul Pamântului. Apa fierbinte şi aburii, captaţi în zonele cu activitate vulcanică şi tectonică, sunt utilizaţi pentru încălzirea locuinţelor şi pentru producerea electricităţii.Este o formă de energie regenerabilă.

Tipuri de Centrale Geotermale Exista trei tipuri de centrale geotermale care sunt folosite la aceasta data pe glob pentru transformarea puterea apei geotermala in electricitate: ‘uscat’; ‘flash’ si ‘binar’, depinzand dupa starea fluidului: vapori sau lichid, sau dupa temperatura acestuia. •

Elev Dumitriu Adorian- X C •

Centralele ‘Uscate’ au fost primele tipuri de centrale construite, ele utilizeaza abur din izvorul geotermal. Centralele ‘Flash’ sunt cele mai raspandite centrale de azi. Ele folosesc apa la temperaturi de 360° F(182° C), injectand-o la presiuni inalte in echipamentul de la suprafata. Centralele cu ciclu binar difera fata de primele doua, prin faptul ca apa sau aburul din izvorul geotermal nu vine in contact cu turbina,respectiv generatorul electric. Apa folosita atinge temperaturi de pana la 400° F(200°C). Eleva Inceu Ramona-X C 11

Revista ,,U4Energy – U4Europe” – aprilie 2011 – Baia Mare – Romania redactor prof. Elena Rusu


Proiectul ,,U4ENERGY – U4EUROPE” Energia solara Energia solară reprezintă una din potenţialele viitoare surse de energie, folosită fie la înlocuirea definitivă a surselor convenţionale de energie cum ar fi: cărbune, petrol, gaze naturale etc., fie la folosirea ei ca alternativă la utilizarea surselor de energie convenţionale mai ales pe timpul verii, cea de a doua utilizare fiind în momentul de faţă cea mai răspândită utilizare din întreaga lume. Poate cel mai evident avantaj, în vederea utilizării acesteia, este acela de a nu produce poluarea mediului înconjurător, deci este o sursă de energie curată; un alt avantaj al energiei solare este faptul că sursa de energie pe care se bazează întreaga tehnologie este gratuitã. Dintre toate sursele de energie care intră în categoria surse ecologice şi regenerabile cum ar fi: energia eoliană, energia geotermală, energia mareelor; energia solară se remarcã prin instalaţiile simple şi cu costuri reduse ale acestora la nivelul unor temperaturi în jur de 100°C, temperatură folosită pentru încălzirea apei cu peste 40 grade peste temperatura mediului ambiant, instalaţii folosite la încălzirea apei menajere sau a clădirilor.

Desen : Roxana Şoncodi, Şc.,,Nichita Stănescu”,Baia Mare

De aceea, este deosebit de atractivă ideea utilizării energiei solare în scopul încălzirii locuinţelor şi se pare că acesta va fi unul dintre cele mai largi domenii de aplicaţie a energiei solare în următorul secol. Tehnologia echipamentului pentru instalaţiile solare de încălzire a clădirilor este deja destul de bine pusă la punct întro serie de ţări ca Japonia, S.U.A., Australia, Israel, Rusia, Franţa, Canada şi Germania. Unele aspecte ale energiei solare constituie o problemă pentru unii, fiind însă o oportunitate pentru alţii. Pentru simplul fapt că soarele străluceşte deasupra fiecărui acoperiş, acesta poate fi un exemplu de avantaj pentru oamenii de rând şi pentru folosirea energiei solare la nivel individual nu numai în marile companii dotate cu echipamente speciale de captare şi prelucrare a razelor solare, echipamente ce ar fi etalate pe suprafeţe mari de teren. Avantajele sunt multiple: un profit crescut considerabil, o stare de sănătate mai bună a oamenilor determinată de lipsa poluării, sau dacă nu, măcar de diminuarea ei. Avantajul utilizării energiei solare este faptul că aceasta este inepuizabilă, fiind şi una din cele mai “curate” forme de energie. Energia generată solar se poate utiliza pentru : -prepararea apei calde menajere; -încălzirea spatiilor de locuit; -încălzirea apei pentru piscine; -instalaţii de aer condiţionat; -iluminatul casnic şi alimentarea unor aparate casnice mici consumatoare de energie electrică; -iluminatul stradal, de curte şi de gradină etc. Eleva Porumb Ioana- X C

12 Revista ,,U4Energy – U4Europe” – aprilie 2011 – Baia Mare – Romania redactor prof. Elena Rusu


U4ENERGY U4EUROPE Energia valurilor si mareelor

In unele locuri unde raurile cu flux lent nu sunt potrivite pentru proiectele hidroelectrice, marea poate fi o sursa alternativa de energie Energia mareelor poate fi folosita pentru a actiona turbine conectate la generatoare de electricitate. Locul in care costul unor asemenea proiecte este justificat sunt insa putine, deoarece castigul din electricitatea produsa in acest fel este relativ mic. La reteaua de hidrocentrale maremotrice de pe Raul Rance din Franta, fluxul din estuar genereaza o energie medie de numai 100 MW - o zecime din energia generata de o centrala electrica obisnuita. O alta sursa de energie a apei marilor sunt valurile. Valurile imense ale oceanelor poarta cantitati masive de energie, dar aceasta energie este greu de exploatat eficient si ieftin. Se testeaza diferitescheme experimentale. Intr-o schema, niste plute numite „ratuste“ urca si coboara o data cu trecerea valurilor. Aceasta miscare actioneaza o pompa, care impinge apa dintro turbina ce actioneaza un generator.

Energia eoliană Energia eoliană este o sursă de energie regenerabilă generată din puterea vântului. La sfârşitul anului 2006, capacitatea mondială a generatoarelor eoliene era de 73 904 MW, acestea producând ceva mai mult de 1 % din necesarul mondial de energie electrică. Deşi încă o sursă relativ minoră de energie electrică pentru majoritatea ţărilor, producţia energiei eoliene a crescut practic de cinci ori între 1999 şi 2006, ajungându-se ca, în unele ţări, ponderea energiei eoliene în consumul total de energie să fie semnificativ: Danemarca (23%), Spania (8%), Germania (6%).

Turbine de vânt Vânturile se formează deorece soarele nu încălzeşte Pământul uniform, fapt care creează mişcări de aer. Energia cinetică din vânt poate fi folosită pentru a roti nişte turbine, care sunt capabile de a genera electricitate. Unele turbine pot produce 5 MW, deşi aceasta necesită o viteză a vântului de aproximativ 5,5 m/s, sau 20 de kilometri pe oră. Puţine zone pe pământ au aceste viteze ale vântului, dar vânturi mai puternice se pot găsi la altitudini mai mari şi în zone oceanice.

Pintea Claudiu-X C 13 Revista ,,U4Energy – U4Europe” – aprilie 2011 – Baia Mare – Romania redactor prof. Elena Rusu


Proiectul ,,U4ENERGY – U4EUROPE” Generatoarele de hamster

Energia eoliană este folosită extensiv în ziua de astăzi, şi turbine noi de vânt se construiesc în toată lumea, energia eoliană fiind sursa de energie cu cea mai rapidă creştere în ultimii ani. Majoritatea turbinelor produc energie peste 25 % din timp, acest procent crescând iarna, când vânturile sunt mai puternice. Se crede că potenţialul tehnic mondial al energiei eoliene poate să asigure de cinci ori mai multă energie decât este consumată acum. Acest nivel de exploatare ar necesita 12,7 % din suprafaţă Pământul (excluzând oceanele) să fie acoperite de parcuri de turbine, presupunând că terenul ar fi acoperit cu 6 turbine mari de vânt pe kilometru pătrat. Aceste cifre nu iau în considerare îmbunătăţirea randamentului turbinelor şi a soluţiilor tehnice utilizate.

Oamenii de stiinta de de la o universitate din SUA au descoperit o metoda de a folosi energia produsa de hamster atunci cand isi invartesc rotita. Pentru a capta energia au fost cusute fire conductoare de 5 ori mai subtiri decat un fir de par uman, intr-o jacheta pe care rozatoarele o poarta atunci cand alearga. Firele subtiri din jacheta sunt de fapt nanofire facute din oxid de zinc; cand sunt indoite, genereaza o cantitate mica de energie. 100 de hamster ar putea alimenta un telefon mobil. Se pare ca in 3 ani ar putea fi disponibila si o variant a jachetei pentru oameni care ar putea produce suficienta energie pentru un IPod. Ideea este de a obtine energie din miscarile corpului uman, mers, alergat, respirat, din orice fel de vibratie. Osan Alina- X C

Tetisan Ioana- X C

14 Revista ,,U4Energy – U4Europe” – aprilie 2011 – Baia Mare – Romania redactor prof. Elena Rusu


Proiectul ,,U4ENERGY – U4EUROPE”

Revista ,,U4Energy – U4Europe” – mai 2011 – Baia Mare – Romania redactor prof. Elena Rusu


Proiectul ,,U4ENERGY – U4EUROPE” Chestionar - Energia legată de şcoală 1.Înainte de a participa la concursul U4energy, aţi discutat vreodată în clasă subiectul eficienţei energetice şi a schimbării climei? * •

Da

Nu

2.La şcoală, temperatura este stabilită la: * •

19 ˚C

20 ˚C

> 21˚C

3.La şcoală folosiţi: * •

Becuri economice

Becuri incandescente

4.La şcoală, aparatele electrice sunt oprite sau scoase din priză utilizându-se un prelungitor cu întrerupător, pentru a nu se consuma energie electrică în modul standby * •

Da

Nu

5.La şcoală există facilităţi de reciclare a deşeurilor cum ar fi sticlele, dozele, bateriile şi hârtia? * •

Da

Nu

Chestionar- Energia in familie 1.Acasă, temperatura este stabilită la: * •

19 ˚ C

20 ˚ C

> 21˚C

2.Acasă, aparatele electrice sunt oprite sau scoase din priză, pentru a nu se consuma energie electrică în modul standby : * •

Da

Nu

3.Acasă folosiţi: *

16 Revista ,,U4Energy – U4Europe” – aprilie 2011 – Baia Mare – Romania redactor prof. Elena Rusu


Becuri economice

Becuri incandescente

4.Părinţii voştri se uită la etichetele de energie atunci când cumpără un aparat electric? * •

Da

Nu

5.Părinţii voştri îşi spală autovehiculul: * •

Nu au autovehicul!

O dată sau de două ori pe lună, folosind apă dintr-o găleată.

O dată pe săptămână, folosind un furtun.

6.Când vă duceţi la supermarket cu familia, verificaţi originea produselor pe care le cumpăraţi pentru a estima cât au călătorit? * •

Da

Nu

7.De câte ori pe săptămână mâncaţi hrană care a fost importată şi transportată cu avionul (de exemplu, fructe tropicale, fructe uscate şi nuci, fructe şi legume de extrasezon, etc.? * •

(aproape) în fiecare zi )

O dată sau de două ori pe săptămână

Aproximativ de 3 ori pe săptămână

8.De câte ori pe săptămână mâncaţi carne? * •

O dată sau de două ori pe săptămână (sau deloc dacă sunteţi vegetarieni) b)

De 3 ori pe săptămână sau mai puţin

9.Acasă cumpăraţi apă îmbuteliată? * •

Da

Nu, beau apă de la robinet

10.Acasă reciclaţi deşeurile cum ar fi sticlele, dozele, bateriile şi hârtia? * •

Da

Nu

17 Revista ,,U4Energy – U4Europe” – aprilie 2011 – Baia Mare – Romania redactor prof. Elena Rusu


Parteneri în proiect : • • • •

,,Agenţia de furnizarea a energiei electrice" din Baia Mare Şcoala cu clasele I-VIII ,,Dr.Victor Babeş" din Baia Mare Şcoala cu clasele I-VIII , ,Nichita Stănescu" din Baia Mare Grup Şcolar Agricol ,,I.Ionescu de la Brad" din localitatea Seini • Ziarul ,,Graiul Maramureşului" • Ziarul ,,eMaramureş" • Inspectoratul şcolar al judeţului Maramureş

Mulţumim pe această cale tuturor participanţilor în proiectul U4ENERGY Profesori, părinţi, partenerilor şi altor membrii ai comunităţii! Aprilie 2011

18 Revista ,,U4Energy – U4Europe” – aprilie 2011 – Baia Mare – Romania redactor prof. Elena Rusu


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.