Elektro-Data nummer 10 (2017)

Page 8

INDUSTRIËLE ELEKTRONICA

8

PC/104-kaart haalt 80 Gflops met twee DSP’s en een fpga UIT TE BREIDEN MET SPECIFIEKE ACQUISITIEFUNCTIES VIA FMC-MEZZANINECONNECTOR Naar eigen zeggen heeft Sundance met zijn SMT6657 de snelste PCIe/104-processormodule op de markt gebracht. In elk geval kunnen de twee digitale signaalprocessoren met elk twee rekenkernen in totaal 80 Gflops halen. Die capaciteit is aan te vullen met op de toepassing en hardware toegesneden functies in de eveneens op de print ondergebrachte fpga. Verder beschikt de eenheid onder meer over een CPLD, 1 Gbyte RAM per DSP, 256 Mbyte flitsgeheugen, 256 Kbyte Eeprom en Gigabit Ethernet. Toepassingen liggen vooral op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, data-acquisitie, beeldverwerking en supercomputers.

Behalve DSP’s en fpga bevat de PCIe/104-print onder meer Eeprom, RAM- en flitsgeheugens, een CPLD en perifere IC’s.

Het is vrij druk op de PCIe/104-com-

flipflops. Signaalbewerking wordt

lagere vermogenconsumptie en dito

puterkaart die Sundance heeft geïn-

kostprijs ook codecompatibiliteit met

troduceerd. De SMT6657 gedoopte

ondersteund met 1700 DSP-segmenten en hieraan toe te kennen RAM-

module is niet uitgerust met een van

blokken van 18 en 36 Kbyte, bij elkaar

veel gebruikers een zwaarwegend

de gebruikelijke Intel-varianten en

19 Mbyte. Verder bevat de fpga onder

punt zijn. De meeste applicaties

mikt dan ook niet op standaard industriële en ingebedde toepassingen. In

andere zestien MGT/GTH-seriële lijnen die elk tot 1 Gbit/s gaan.

betreffen meerjarige projecten en

plaats daarvan komt de rekencapaci-

eerdere DSP-borden en dat zal voor

systemen met een lange levenscyclus en dan komt die continuïteit wel van

teit van twee digitale signaalproces-

Moore

pas. Zo worden de eenheden ingezet

soren en een fpga. Bij de eerste gaat

Met de gezamenlijke verwerkingssnel-

het om de TMS320C6657 van Texas

heid van 80 Gflops, programmeerbare

in een protonversneller voor onderzoek op het gebied naar elementaire

Instruments, die beschikt over twee

logica niet meegerekend, is de eenheid

deeltjes en plasmafysica maar ook bij

kernen die op de klokfrequentie van

zo’n veertig maal sneller dan zijn voor-

biologische en biomedische studies.

1,25 GHz elk 20 Gflops kunnen halen.

ganger, de vergelijkbaar geconfigu-

Voor in- en uitvoer, filters, nabewerking en andere data-intensieve taken

reerde SMT374 van dezelfde fabrikant.

Andere toepassingen zijn data-acquisitie en -verwerking, beeldverwerking

Die stamt dan ook alweer uit 2007.

en glasvezelcommunicatie. En aan-

werken de DSP’s samen met een

Afgaande op Moore’s wetmatigheid

gezien de SMT6657’s onbeperkt sta-

www.sundance.technology

fpga, de FBVA676 Ultrascale KU35.

zou het verschil eigenlijk een factor

pelbaar zijn, zouden ze ook geschikt

enquiries@sundance.com

Dit instapmodel van Xilinx’ Kintex

honderd moeten zijn dus in dat opzicht

moeten zijn voor het bouwen van,

(00) 44 1494 793 167

7-familie integreert ruim 25k logische

blijven de prestaties wat achter.

blokken, 355k logicacellen en 406k

Daar tegenover staat behalve een

mits afdoende gekoeld, een supercomputer op schoenendoosformaat.