Page 1

DATA

39 Nieuwe producten

op pagina 19

www.elektrodata.nl/ezine

14

pagina

jaargang 32 | novembER-december 2013 | nummer 11/12

elektro Vloeistofsensoren met protocol voor data-uitwisseling

Industriële Elektronica

Combineren van passieve componenten levert betere vermogensomzetters. De bus bar is hierin een sleutelcomponent.

6

Machinebouw & Productie automatisering Het IP20 uitgevoerde remote I/O-systeem u-remote van Weidmüller moet automatisering gemakkelijker en efficiënter maken.

10

Procesautomatisering & -controlE Uniforme reeks opnemers voor stroming, druk en temperatuur telt zestien modellen.

16

Energie & Infra

Test & Measurement

DIN-railcomputer richt zich op gebruik in energiesector en is uitgerust met extra beveiligingen, isolatie en afscherming.

18

Modulair dataacquisitiesysteem registreert lokaal en via netwerk en beveiligt tegen dataverlies en ongeautoriseerde toegang.

22

Printschakelaars met gecombineerde NC/NO-functie MEC, onderdeel van de Apem groep, lanceert de Multimec 5 serie schake-

als SPDT (‘single pole double throw’) en heeft voordelen met betrekking tot

laars. Binnen deze serie is voorzien in een nieuwe functionaliteit in de vorm

veiligheid: de schakelaar geeft immers terugkoppeling aan het systeem dat

van een gecombineerde NC/NO-functie. Dit betekent dat de schakelaar een

steeds operationeel is en wanneer nodig kan functioneren. De schakelaar

actief circuit heeft wanneer hij niet wordt geactiveerd en dat na het indruk-

heeft dus drie afzonderlijke functies: NC (maak), NO (verbreek) en NC/NO.

ken van de schakelaar het initiële contact wordt verbroken en een nieuw

Andere kenmerken van de schakelaar zijn:

contact wordt gemaakt. Deze enkelpolige tweestanden functie staat bekend

• Levensduur >1.000.000 schakelingen; • Drie standaard drukkrachten: 2,0 N, 3,5 N en 6.5 N; • IP67 behuizing; • Contactweerstand: <30 mΩ; • Aanbevolen belasting: 0,5-50 mA, 24 VDC.

GRATIS

VERZENDING VOOR BESTELLINGEN VAN MEER DAN € 65,00!

DIGIKEY.NL


redactioneel

NOVEMBER/DECEMBER 2013

Dit stukje is niet goedgekeurd door Obama en Poetin Ironisch, om een tijdschrift te maken dat gaat over producten, dat werkt met fabrikanten, dat lezers informeert die allemaal te maken hebben met technologische innovaties die je niet alleen voor ‘goede’ zaken kunt inzetten, maar ook voor ‘slechte’. Elektro-Data gaat altijd over het goede: sneller produceren, energiezuiniger werken, betrouwbaarder communiceren, slimmer meten, noem maar op. Maar met al die prestaties waar we zo trots op zijn vliegen anderen (de niet-Elektro-Data lezers om het maar even zwart-wit neer te zetten, ‘the bad guys’) gigantisch uit de bocht. Slimme mensen, net zoals de makers lezers van Elektro-Data. Datgene wat mij het meest verontrust is de ‘Wall Street Code’, onlangs belicht in een prachtige documentaire van het VPROprogramma Tegenlicht. Een rat race van algoritmes die elkaar op het niveau van cyclustijden aftroeven om een beursorder net iets eerder uit te laten voeren; technologische voorkruiperij; netwerktechnologie die ervoor moet zorgen dat een signaal een paar milliseconden eerder is bij een datacenter. Fantastische technologie, allemaal diep geheim, en door zo weinig mensen te begrijpen, zo complex dat het hele systeem zo op hol kan slaan, met een niet te voorziene impact... Het leukste verhaal was toch wel dat van die usb-sticks die Poetin aan zijn gasten overhandigde, vol met niet zo gemakkelijk te traceren spyware. Nu maak ik vrij regelmatig perscon-

ferenties mee, en ben altijd blij met de usb-stick met persinformatie, die iets makkelijker in de tas mee naar huis gaat dan die vuistdikke persmappen waar vooral onze Duitse vrienden berucht om waren. Maar diezelfde vrienden zouden met hun usb-stick zo een meesterslag kunnen slaan om het reilen en zeilen van het hele journaille te volgen. Niet alleen wat ze gaan schrijven, maar ook met welke andere bedrijven ze hartelijk heen-en-weer mailen, wat er nog meer in de pen zit, wat ze bespreken met marketing & sales.... Tja, en dan dat aftappen door de NSA van alles wat los en vast zit. Wat moeten zij een meuk binnenkrijgen; daar komt heel wat sophisticated servertechnologie aan te pas, en data retrieval, big data: smullen! Maar in mijn achterhoofd houd ik er toch rekening mee dat ook mijn mailtjes wel eens ergens op een server aan de overkant van de Oceaan kunnen belanden. Dus maar geen rare teksten over Obama of Poetin maken in dit redactioneel dat ik zo naar de eindredactie mail. Voor je het weet gaan ze er in schrappen...

Richard Bezemer, hoofdredacteur Elektro-Data (R.Bezemer@mybusinessmedia.nl)

Metrahit ULTRA BT multimeter met bluetooth Meten, bekijken en per e-mail verzenden van meetgegevens vanaf tablet of smartphone • Nauwkeurige multimeter, 310.000 counts • Alle meetfuncties die u van ons verwacht • Standaard met IR-interface en Bluetooth • Gratis App voor Android in de App Store • Recorder functie, direct per e-mail verzendbaar • Standaard met DAkkS kalibratie certificaat

Bezoekt u onze stand op de Elektrovakbeurs Hardenberg?

GMC Instruments Nederland B.V.

www.gmc-instruments.nl

Tel. 0348-421155 Meer elektroDATA op

3


4

nieuws

KWx wordt GE Channel Partner

ETAP komt met oled-noodverlichting

KWx is geselecteerd als Channel

meten van druk en niveau. Een van de

Partner van GE voor een tweetal pro-

voorbeelden is de nieuwe GE Druck

ductgroepen van GE Measurement &

DPI620 Genii proceskalibrator. Naast

Control. GE Inspection Technologies

druk kunnen hiermee ook processig-

Het Belgische verlichtings-

biedt onder andere oplossingen voor

nalen worden gekalibreerd en gesimu-

bedrijf ETAP uit Malle heeft

NDO (niet-destructief onderzoek)

leerd. Naast draagbare instrumenten

een noodverlichtingsreeks

met ultrasoon geluid. Met behulp

biedt GE Sensors & Measurement

ontwikkeld op basis van

van deze technieken kunnen wand-

ook druksensoren voor permanente

oled’s. “Oled’s worden van-

diktes worden gemeten en indicaties

installatie.

daag al gebruikt in de schermen voor tv’s en gsm’s maar bieden ook heel

in materialen worden gevonden en

KWx Meetinstrumenten kan hiermee

wat potentieel voor noodverlichting”, zegt Hüseyin Murat, manager pro-

geanalyseerd.

invulling geven aan de toenemende

ductontwikkeling noodverlichting bij ETAP.

Uit het pakket van GE Sensors &

vraag naar producten en expertise op

De ‘organic light emitting diode’ of kortweg oled is een variant van de

Measurement krijgt KWx de vertegen-

het gebied van preventief meten en

traditionele led. Terwijl led’s opgebouwd zijn uit anorganisch materiaal,

woordiging van de productlijn ‘Druk’,

herleidbaar kalibreren in industrie en

maken oled’s gebruik van organische macromoleculen (koolwaterstofver-

ook wel bekend onder de brandnaam

offshore.

bindingen) om licht te produceren. Led’s zijn typische lichtpuntbronnen;

GE Druck. Druck biedt een uitge-

oled’s verspreiden daarentegen het licht over een bepaalde oppervlakte

breid pakket aan apparatuur voor het

www.kwx.nl

met een homogene uitlichting als resultaat. Voor signalering bij noodverlichting is oled wat dat betreft de gedroomde lichtbron. Het pictogram wordt niet langer verlicht door een aparte lichtbron maar wordt zélf de lichtbron. Het resultaat is een betere herkenning die in noodsituaties net het verschil kan maken. Elke armatuur is voorzien van een individuele lichtbronopvolging, een sensor die de effectieve helderheid van de signalering constant meet en waarschuwt wanneer deze niet meer voldoet aan de EN1838 norm. De K4-serie –beschikbaar voor inbouw in plafond en wand– heeft een armatuur van slechts vier millimeter dikte. Behuizing en elektronica worden in de wand of het plafond weggewerkt, zodat alleen de signaleringsplaat zichtbaar is. De reeks werkt in combinatie met het centrale batterijsysteem EBS Compact, wat het onderhoud van de noodverlichting vereenvoudigt. www.etaplighting.com

Elektro Vakbeurs met ‘Engineersdagen’

App voor relais

App voor thermografie

Van 10 tot 12 december vindt in Hardenberg de Elektro Vakbeurs plaats

Met de Testo FOV calculator app

met exposanten als Eaton, Schneider Electric, Attema, Niedax Kleinhuis,

kun je meer uit je thermografische

Legrand Nederland en Itsme.

metingen halen. Voer de gegevens in van de warmtebeeldcamera en

Nieuw dit jaar zijn de ‘Industriële Engineersdagen’. Itsme, toeleverancier van elektrotechnische componenten en diensten, organiseert samen met

De Panasonic PhotoMOS app helpt

de afstand tot het meetobject.

de beursorganisatie en een aantal leveranciers tijdens de drie beursmid-

met het zoeken naar de geschikte

De app berekent vervolgens de

dagen diverse workshops om bezoekers te ondersteunen met kennis over

PhotoMOS relais. De app begeleidt

nauwkeurigheid. Om deze gege-

procesinnovatie en -optimalisatie.

op basis van de door de gebruiker

vens toe te kunnen voegen aan de

Tot de onderwerpen van de bijeenkomsten behoren industriële automati-

ingevoerde criteria het keuzeproces.

rapportages, kun je met één druk

sering, robotica, PLC’s, energiemanagement en - besparing en machines

Navigatie door de menu’s met drie

op de knop de resultaten verzen-

efficiënt ontwerpen, met machineveiligheid

verschillende zoekopties voor gebrui-

den. De app is geschikt voor alle

op basis van PL of SIL.

kers, ontwikkelaars en verkopers

Testo warmtebeeldcamera model-

Bezoekers dienen zich vooraf te registreren

leidt tot het vinden van het meest

len en is beschikbaar in een iOS

via de webpagina van de Elektro Vakbeurs.

geschikte component.

versie (iPhone en iPad) en een

De toegang tot de beurs is gratis.

De PhotoMOS app is verkrijgbaar

versie voor Android.

voor Android en iOS (IPhone) en kan www.evenementenhal.nl

gratis worden gedownload.

www.itsme.eu/hardenberg www.panasonic-electric-works.nl

www.testo.nl


nieuws

NOVEMBER/DECEMBER 2013

5

GlobTek Ad B rev 10.15.13_ElektroData (Netherlands, Dutch) 10/24/2013 8:15 AM Page 1

Efficiënt controleren en inspecteren Voor het eenvoudig verwerken van

aan te pas; de inspecteurs werken

inspecties van alle typen elektrotech-

op een tablet. Na het inspecteren

nische installaties heeft Inspectiepor-

wordt het rapport gegenereerd en kan

tal het pakket Inspectora ontwikkeld.

digitaal verstuurd worden. Inspectora

Dit is samen met EPM uitvoerig getest

biedt de mogelijkheid om bedrijfs-

en verfijnd en is inmiddels meer dan

specifieke kennis of informatie in te

een jaar in gebruik bij

bouwen in het systeem.

EPM. Sinds kort is het

Er komt meer standaar-

pakket ook voor derden

disering in het proces en

beschikbaar.

wordt het inspecteren

Erwin Hermans, mana-

makkelijker voor de

ger Service en Onder-

inspecteurs. Minder

houd bij EPM: “We

werk en fouten, want

beheersen met Inspec-

maar een keer invoeren.

tora het hele inspectie

Deze applicatie heeft

traject. Als onze account manager

een bibliotheek, waarin onder meer

klanten bezoekt heeft hij Inspectora

de type objecten, ruimtes, inspectie-

bij zich. Bij de klant kan hij alle rele-

punten, gebreken en bijbehorende

vante informatie direct invoeren of

maatregelen zijn vastgelegd. De

aanwezige informatie wijzigen zodat

bibliotheek heeft de intelligentie om

de basis voor een gedegen inspec-

de meest gebruikte keuzes bovenaan

tieplan al geschreven wordt. Aan de

te plaatsen, zodat de inspectie steeds

hand van het inspectieplan zien de

efficiënter verloopt.”

inspecteurs precies wat de opdracht www.inspectora.nl

Gratis stencil

voor alle bestellingen van prototypes

Assemblagedienst Mogelijk met zelfs een enkele component

Embedded RFID NIEUW

!

Verifieer, volg en bescherm uw product www.magic-pcb.com

sales@pcb-pool.com

www.pcb-pool.com

PCB-POOL® is een geregistreerd handelsmerk van Beta LAYOUT GmbH Alle geregistreerde handelsmerken blijven eigendom van de fabrikant die het handelsmerk heeft geregistreerd!

inhoudt. Er komt geen papier meer

Need Power?

Think GlobTek

Green Power Supplies Meet Efficiency Level V Requirements 0-150W

Desktop style Power Supplies with IEC 60320/ C6, C8 or C14 inlets have Double-Enforced Insulation Mechanical Configurations, Regulated Outputs voltage from: 12 to 48Vdc in 0.1V increments, up to 0150W of continuous output power. GlobTek’s GT-41133 series of enclosed power supplies are housed in Impact Resistant non-vented Polycarbonate Case, Thermal conduction Cooling, Case Dimensions: 62 x 150 x 34 (mm). This Family features: Regulated output with very low ripple, Built-in Protection ...for more click www.globtek.se

Lithium Ion (Li-Ion) Battery Charger

In response to increased concern and requirements of portable equipment and device manufacturers for safety related to Lithium Ion (Li-Ion) batteries, GlobTek’s latest generation battery charger designs include numerous redundant safety features which when communicating with electronics in Lithium (Li-Ion) batteries prevents failure or damage of the battery pack during charging. Aside from safety, the charger includes many features to maintain and lengthen battery life. The GlobTek GT93023-12012(R) is a customized multiple bay battery charger designed to ...for more click www.globtek.se

International Power Cordsets

This wide range of international power cordsets are approved to international safety agency requirements. Designs are available in various lengths, cable types, conductor gauge, termination, and jacket color. Cordsets are ideal for portable equipment, communication, video, power tools, consumer electronics or industrial and medical equipment. Many designs are available from stock. ...for more click www.globtek.se

www.globtek.se Meer elektroDATA op


6

industriële elektronica

Betere vermogensomzetters door combineren passieve componenten Bus bar is sleutelcomponent binnen vermogenselektronica applicaties

Bij het ontwerpen van vermogensomzetters ontkom je er niet meer aan om vermogenscomponenten te combineren, zoals IGBT’s, heat sinks, condensatoren en zekeringen. Maximale performance van de converters is natuurlijk belangrijk, maar aan produceerbaarheid en kostprijs mag bij het ontwerpen zeker niet worden voorbijgegaan. Zo verbind je met gelamineerde bus bars het hele systeem, wat een zo laag mogelijke inductie, maximale performance en efficiency met zich meebrengt. De bus bar is hierbij essentieel voor het terugdringen van strooiinductie. Koeling is weer belangrijk om de junction temperatuur van de vermogenscomponent onder controle te houden.

Lage inductie vermogenscircuits zijn

met zich meebrengt. Strooi-inductie

hoe hij ze het beste kan verbinden,

zeker bij hoge-stroom vermogensap-

is een sta in de weg voor ontwerpers

dus met de laagst mogelijke induc-

plicaties belangrijk voor een veilige

die ruimte tussen schakelaars nodig

tieve vermogensverdeling. Hiervoor

en efficiënte werking van de IGBT-

hebben om de warmte af te voeren

zijn verschillende mogelijkheden.

modules. Als je daar bij het begin van

die wordt gegenereerd door de ver-

De meest gebruikelijke manier om

het ontwerpproces nog geen rekening

mogenshalfgeleiders. Met een snu-

in een standaard schakeling vermo-

mee hebt gehouden kan de strooi-

bber-circuit kun je het risico van de

gen te verdelen is met behulp van

inductie van de gehele DC-bus, van

negatieve effecten van de businductie

kabelbundels. Die zijn immers goed-

de DC-condensatorbank tot aan de

verminderen, maar de uitdaging blijft

koop, gemakkelijk verkrijgbaar, op

commutatieloop van de converter,

toch om een zo laag mogelijke induc-

maat te maken en enigszins flexibel.

leiden tot verschillende ongewenste

tie te krijgen met behoud van een zo

Echter, bij toepassingen met IGBT-

effecten. Een overvloed aan transi-

eenvoudig mogelijk ontwerp en dito

omvormers is de hoge zelfinductie

ënte piekstromen bij hard-switching

lage kosten.

van bedrading niet wenselijk gezien

converters brengt de noodzaak met

de eerder genoemde effecten van DC-

zich mee om een onnodig groot koelli-

Bus bars

bus inductie.

chaam in te designen. Of om de scha-

Zodra de IGBT-modules op het koel-

Vergelijking van DC-zelfinductie van

kelfrequentie van de converter te ver-

lichaam zijn geassembleerd voor een

de cirkelvormige dwarsdoorsnede

lagen wat weer grotere en duurdere

adequate thermische dissipatie, krijgt

van een draad met die van een bus

componenten, zoals condensatoren,

de ontwerper te maken met de vraag

bar toont aan dat de bus bar minder

www.mersen.com contact.schiedam@mersen.com

Mersen biedt op maat gemaakte gelamineerde bus bars bij het ontwerpen van vermogensomzetters die helpen om een

(010) 298 30 30

zo laag mogelijke geleidbaarheid van het systeem te krijgen.


NOVEMBER/DECEMBER 2013

7 strooi-inductie met zich meebrengt.

elkaar beïnvloeden. Beter is het om

Bovendien heeft door het verschil in

de bus bars boven op elkaar te plaat-

geometrie – een rechthoekige dwars-

sen.

doorsnede van de bus bar versus een

Ontwerpers kunnen de wederzijdse

ronde bundel van draden – de bus bar

inductie nog verder verlagen door de

maar een tiende tot de helft van de

DC+ geleider op de DC- geleider te

ruimte van een draadbundel nodig.

plaatsen en beide platen te scheiden

Dat resulteert in lagere kosten en een

met een dun diëlektrisch materiaal.

lager gewicht.

Dit zorgt voor een zo groot mogelijk oppervlak voor het ondermijnen van

Topologie

de flux. Deze opzet zorgt door de

Bij de DC-bus, waar de stroomsterkte

lagere inductie voor betere elektrische

kan oplopen tot 150 A of meer, is het

eigenschappen van de componenten

gebruik van meervoudige verbindings­

in de omzetter.

lagen de manier om te dealen met de

Bus bar die wordt toegepast bij een een omvormer in de solarmarkt.

combinatie van grote stroomsterktes,

Lamineren

lage strooi-inductie, hoogfrequente

De klantspecifiek ontworpen gelami-

afstand tussen de lagen overal het-

AC-geleiders in het gelamineerde sys-

toepassingen, beperkte ruimte en

neerde bus bar van Mersen biedt de

zelfde is. Deze constructie zorgt voor

teem worden geïntegreerd. Dit heeft

hoge betrouwbaarheid. In de traditi-

laagst mogelijke effectieve inductie

een zo klein mogelijke wederzijdse

geen verder effect op de wederzijdse

onele topologie van de vermogens-

voor een systeem. Dit is mogelijk door

inductie. Hoe dichter de platen met

inductie, maar verbetert wel het alge-

verdeling van de IGBT-modules in de

het lamineren van een dunne laag

elkaar zijn verbonden, des te unifor-

hele ontwerp.

industrie zie je nog steeds dat bus

diëlektrisch materiaal tussen de DC+

mer de afstand is verdeeld over de

bar geleiders naast elkaar worden

en de DC- plaat. De diëlektrische pla-

lengte van de bus en dientengevolge

Het volledige artikel over het ontwer-

geplaatst. Dit levert echter niet de

ten worden onder geoptimaliseerde

des te kleiner de wederzijdse inductie.

pen van vermogensapplicaties met

laagst mogelijke wederzijdse inductie

temperatuur- en drukomstandigheden

Om het aantal componenten nog

bus bars is te vinden op www.engi-

op, omdat de aangrenzende randen

met elkaar verbonden, waarbij de

verder te verminderen, kunnen ook de

neersonline.nl

elektro DATA

More Performance. Simplified. u-remote.

Toegesneden planning, snellere installatie, veiliger opstarten, minimale stilstand: wanneer u dit verwacht van efficiënte machine automatisering, zult u onder de indruk zijn van onze innovatieve u-remote I/O oplossing. Profiteer van deze en andere voordelen van het IP 20 systeem: • Kleinere schakelkasten dankzij het smalle ontwerp en omdat er zeer weinig voedingsmodules nodig zijn • Sneller opstarten dankzij de gereedschapsloze montage, een modulair ontwerp en een geïntegreerde web-server • Snellere service dankzij status LED's per kanaal en op elke u-remote module Onze formule: ”More Performance. Simplified. u-remote.” Ontdek alle mogelijkheden: www.u-remote.net. Let’s connect.

Scan simpelweg de QR code om onze u-remote reclamespot te bekijken…

Meer elektroDATA op


8

industriële elektronica

Conta-Clip Nederland

Telerex

Zekeringscheidingsklem

Verkoeling op minischaal

De nieuwe glasvezelversterkte poly-

de SSIK 6 (6,3x25/6,3x32). De twee

Naast de vloeistofkoelers van Laird

en hebben een aantal voordelen ten

amide 6.6 V0 SSIK zekeringschei-

doorverbindkanalen bieden de moge-

Technologies voert Telerex nu ook

opzichte van de klassieke Peltier-

dingklem van Conta-Clip biedt door

lijkheid tot potentiaalverdeling naar de

de eTec ultra miniatuur Peltier-koel-

technologie. Zo is sprake van een tien

het verhoogde temperatuurbereik tot

naast gelegen zekering- of doorgang-

elementen. Deze thermo-elektrische

keer hogere hittepompdichtheid

140 °C ook bij hogere temperatu-

klemmen uit de SRK-serie. Hiervoor

elementen, gebaseerd op dunnefilm-

(heating pumping density), een tien

ren een zeer goede stabiliteit. Deze

wordt de standaard SQI doorverbin-

technologie, zijn modulair in te zetten

keer snellere responstijd (onder de

zekeringsklemmen zijn voorzien van

der met 2- tot 30- polen ingezet. Ver-

2 ms) en 100% ‘solid state’ (geen

een opklapbare en in de eindpositie

der kan een extra klem (SMAG) aan

bewegende onderdelen). De ‘Mini

vergrendelende hendel waarbij aan de

de uitgang aangesloten worden. De

Peltiers’ zijn onder andere inzetbaar

zijkant een reservezekering geplaatst

klemmen zijn leverbaar met of zonder

bij koeling en temperatuurcontrole van

kan worden.

led-indicatie en kunnen alsnog ach-

lasers, led’s, fotodetectoren, PCR/

De klem is geschikt voor de glasze-

teraf gemonteerd worden.

analytische apparatuur en hotspots.

keringen SSIK 4 (5x20/5x25/5x30) en CUI

DC/DC-omzetter voedt IGBT-stuurtrap CUI Inc brengt een reeks gelijkspanningsconverters op de markt waarmee de stuurtrap van IGBT-gates kan worden gevoed. De voor printmontage ontworpen VQA-serie is uitgerust met kortsluitbeveiliging en biedt een isolatie tussen ingang en uitgang van 3000 V wisselspanning (4200 V gelijkspanning). Dat maakt de bouwstenen geschikt om een volledig geïsoleerde

converteren. Dat maakt ze de ideale

gate-aansturing te realiseren, bijvoor-

metgezel voor een IGBT-stuurtrap die

beeld voor toepassing in de industrie

niet over een ingebouwde voeding

of in duurzame-energiesystemen als

beschikt. Daarnaast voorkomen de

windgeneratoren en zonnepanelen.

isolerende eigenschappen problemen

De VQA-serie DC/DC-convertoren

met de constant veranderende span-

hebben een hoog rendement bij een

ning bij de emitter als de aansturing

dito schakelfrequentie (circa 20 kHz).

vanaf de hoge kant plaatsvindt.

Een vervolgstap in de uitbouw van de

Ze hebben een industrieel tempera-

Gebeurt dit vanaf de lage kant dan eli-

620-serie Snap-in IP67 connectoren

tuurbereik van -40 tot 85 °C en zijn

mineert de isolatie mogelijke knelpun-

van Binder is het beschikbaar komen

ondergebracht in een compacte,

ten met aardlussen. De componenten

van contactdragers en chassisdelen

ingegoten SIP-behuizing van 19,5 x

in de VQA-reeks kunnen tot 2 W leve-

in de kleuren rood, blauw en groen.

9,8 x 12,5 mm. Bij de aansturing van

ren en accepteren aan de ingang een

Hierdoor is het mogelijk om applica-

IGBT-gates is een belangrijk kenmerk

nominale spanning van 12, 15 of 24

ties uit te voeren met kleurcodering.

van de VQA-reeks dat zij in staat

VDC. Ze hebben twee onafhankelijke

Daarnaast biedt het mogelijkheden

zijn om de voeding van de centrale

uitgangen die voorzien in 15/-8, 15/-

voor het design van het eindproduct.

gelijkspanningsbus te isoleren en te

8,7 of 17/-8,6 V gelijkspanning.

Binder Nederland

Kleurcodering voor connectoren

www.sensors.nl SENSORS & CONTROLS

telefoon 0162-314285 - fax 0162-321212

EVERYTHING UNDER CONTROL

(verschil)druk - temperatuur - flow - debiet - kracht - niveau - displays/uitlezingen - explosieveilig - gas - inclinatie


NOVEMBER/DECEMBER 2013

9 Binder Nederland

Chassisdelen met kleurgecodeerde contacthouders Male en female chassisdelen zijn

JUMPFLEX® Loop-Powered scheidingsversterker

bij Binder standaard voorzien

NIEUW

van een zwarte contacthouder. In gevallen waar meerdere chassisdelen in een apparaat zijn gemonteerd is het moeilijk de verschillende delen optisch te onderscheiden. Dat

in zes kleuren worden geleverd. De

kan leiden tot het verkeerd aansluiten

lengte van de draden is standaard

van de connector of in het ergste

200 mm maar kan naar klantwens

geval tot de destructie van de con-

op elke gewenste lengte geleverd

nector. Het kan daarom belangrijk

worden. Indien nodig zijn ook B- en

zijn de verschillende functies optisch

D-gecodeerde versies van de chas-

te onderscheiden. Vanaf nu kunnen

sisdelen met draden, verschillende

de A-gecodeerde chassisdelen in

behuizingen en dip-soldeer contacten

de serie 713/763-M12 met draden

realiseerbaar.

JUMPFLEX® Loop-Powered scheidingsversterkers (857-450). Hiermee worden actieve I / O-modules galvanisch gescheiden van het veld. De scheidingsversterker wordt gevoed via het 4-20mA, uitgangssignaal (Loop-Powered), waardoor een aparte voeding niet nodig is.

JUMPFLEX® (857-450) Loop-Powered scheidingsversterker Multitalent met profiel: • Loop-Powered • Inbouwbreedte van slechts 6,0 mm. • DIN-rail montage • CAGE CLAMP®S-aansluitingen

www.wago.com

Meer elektroDATA op


10

Machinebouw & Productie automatisering

Plaats besparen met remote I/O-systeem Breedte van de modules is 11,5 mm

Het IP20 uitgevoerde remote I/O-systeem u-remote van Weidmüller moet automatisering gemakkelijker en efficiënter maken. Het ontwerp van het systeem, dat al onderscheiden is met de ‘iF Product Design Award 2013’ en de ‘Universal Design Award 2013’, is volledig gericht op voordelen voor de gebruikers: systeemconfiguratie op maat, snelle installatie, veilige opstart en minimale downtime.

De internationale introductie is gepland voor de komende SPS/IPC/ Drives in Nürnberg, maar bezoekers van de beurs Elektrotechniek konden ruim een maand eerder al kennismaken met u-remote, een in IP20 uitgevoerd I/O-systeem waarmee Weidmüller de beschikbaarheid van machines en installaties van haar klanten wil vergroten. Hiertoe zijn tal van innovaties doorgevoerd. Smal Met een breedte van 11,5 mm nemen de modules binnen een schakelkast minder ruimte in dan eerdere uitvoeringen. Voor plaatsbesparing zorgt ook een 4 A stroomcircuit dat het

De modules van het IP20 uitgevoerde I/O-systeem u-remote zijn 11,5 mm breed.

mogelijk maakt om tot 64 I/O-modules te laten werken op één enkele

dien gaat het snel: al het werk kan van

ding te onderbreken. Status-led’s op

voeding op de buskoppelaar. Wat ver-

tevoren worden gedaan; de assem-

elk kanaal en elke module voorzien

der bijdraagt aan het kleinere ruimte-

blage is alleen het inpluggen van de

in betrouwbare lokale diagnose. De

beslag is het scheiden van de voeding

connector. Die connector geeft ook

geïntegreerde webserverfunctionaliteit

voor de ingangen en de uitgangen

keuzevrijheid met betrekking tot het

maakt remote diagnose en testen

met twee 10 A stroombanen die een

soort aansluiting: 2-, 3- of 4-draads.

mogelijk via een standaard browser.

hoge belasting aankunnen. Bijkomend

Maak je geen gebruik van de voor-

voordeel is dat in- en uitgangen onaf-

assemblage, dan kunnen de losse

Modules

hankelijk van elkaar kunnen worden

draden zonder enig gereedschap in

Digitale input en output modules zijn

uitgeschakeld, zodat snel en gemak-

de klemunit worden geklemd aan de

er met 4, 8 of 16 in- c.q uitgangen.

kelijk onderhoud kan plaatsvinden.

hand van de zogenaamde ‘push in’

Daarnaast zijn er relaismodules,

Dit alles gaat niet ten koste van de

verbindingstechnologie. De connec-

pulsbreedte gemoduleerde modu-

prestaties. De systeembus kan 256

toren kunnen worden voorzien van

les, 4-kanaals analoge in- en output

DI/DO’s aan in 20 µs, waarbij 1024

allerhande gekleurde markers wat het

modules en 4-kanaals temperatuur-

I/O-kanalen per station kunnen wor-

correct verbinden door de installateur

modules voor RTD en thermokop-

den geadresseerd. Dit alles functio-

vergemakkelijkt. Ook het plaatsen van

pelsensoren. Communicatiemodules

neert prima in een werktemperatuur-

de modules kan bijna niet fout gaan:

zijn er voor Profibus-DP, ProfiNet,

gebied van -20 °C tot +60 °C.

er zijn 64 configureerbare plug-in

EtherCAT en Modbus TCP. Voor vol-

module coderingen en vijf functie­

gend jaar zijn DeviceNet, Ethernet/IP

coderingen.

en CANopen voorzien. DATA

Installatie Het u-remote systeem maakt assemblage en bedrading snel en

Werking

eenvoudig. Zo kunnen sensoren en

De modulaire structuur van het I/O-

actuatoren worden uitgerust met

systeem werkt snelle ingebruikname

voorgeassembleerde kabels die via

en eenvoudige service in de hand.

www.weidmuller.nl

een vierpolige connector in het sys-

Componenten kunnen tijdens werking

info@weidmuller.nl

teem kunnen worden geplugd. Hierbij

worden verwisseld (‘hot-swap’), dus

(035) 626 12 61

kan feitelijk niets fout gaan. Boven-

zonder de busverbinding of de voe-

elektro


Ad Ex-series_201x133_IND_NL.indd 1

10/28/13 5:12 PM

Veiligheidstechniek voor de Machinebouw

w w w . e u c h n e r. n l

CES

Veiligheidssensor met transpondercodering Bewaking van afschermingen Middel tegen manipulatie Hoogste veiligheidsniveau PLe, SIL3, Categorie 4 Serieschakeling tot en met 20 sensoren Vele bouwvormen en afmetingen

EUCHNER (BENELUX) BV

I

P O S T B U S 11 9

I

N L- 3 3 5 0 A C P A P E N D R E C H T

I

+31 ( 0 )78 615 47 6 6

I

INFO@EUCHNER.NL


12

Machinebouw & Productie automatisering

Omron

B.E.S.D.

Fotocellen

WiFi Access-Point, Bridge en Repeater

Na een redesign bieden de AC/DC multispan-

Acksys heeft de WLg-4LAN, een

(auto-sensing 10/100MB) aansluitin-

ning fotocellen in de

compacte WiFi Access-Point, Bridge

gen. De bijgeleverde 2 dBi 2,4/5 GHz

E3JK-familie nu maxi-

en Repeater (WDS) met vier poort

antennes worden op SMA-RP con-

mum detectieafstanden

Ethernet switch, toegevoegd aan

nectoren geschroefd die werken vol-

tot acht keer groter dan

haar WiFi-productreeks. Deze module

gens het antenne ‘diversity’ principe

hun voorgangers. Bovendien gebrui-

sele werking (VAC of VDC-voeding

is ontwikkeld voor toepassingen in

voor optimale communicatie. Op deze

ken de modellen allemaal rood licht,

selecteerbaar) in de range 24 tot 240

industriële automatisering, gebou-

SMA-RP aansluitingen kunnen, via

dat de uitlijning sterk vereenvoudigt

V. De E3JK-familie wordt aangevuld

wenautomatisering, videobewaking,

een RF-kabel, ook outdoor antennes

omdat de lichtbundel duidelijk zicht-

door NPN/PNP transistoruitgangmo-

beveiligingssystemen en agrarische

worden aangesloten om het bereik te

baar is, en zijn ze voorzien van hel-

dellen geschikt voor gebruik met een

industrie. Om over een veilige ver-

vergroten.

dere statusindicatie-led’s die gemak-

VDC-voeding in de range van 10 tot

binding te kunnen beschikken, is de

kelijk kunnen worden gezien over

30 V. De fotocellen worden geleverd

module voorzien van verschillende

grote afstanden. Andere verbeteringen

in het 50 x 50 mm formaat, en hebben

beveiligingsprotocollen zoals: 64/128

zijn de grote robuuste insteltoetsen

vooraf bedrade verbindingen met een

bits WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK en

die aanpassingen eenvoudig maken,

standaardlengte van 2 m. De familie

IEEE 802.1x (Radius). De WLg-LINK

en een handige light-on/dark-on

omvat zender-ontvanger modellen

ondersteunt het Modbus/TCP proto-

schakelaar die het mogelijk maakt de

met een detectiebereik tot 40 m,

col zodat ook andere producten die

sensorbediening direct aan te passen

retroreflectie modellen met een bereik

dit protocol ondersteunen kunnen

aan de vereisten van de toepassing.

tot 7 m, en diffuse reflectie-modellen

worden opgenomen in dit netwerk.

Relaisuitgangmodellen bieden univer-

met een bereik tot 2,5 m.

Verder is de module voorzien van led’s voor indicatie van het LAN- en WAN-dataverkeer en voeding (+9

Koning en Hartman

VDC/+48 VDC, 3,5 W ) en 4x Ethernet

Motion controller

Koning en Hartman

CPU-varianten voor PLC

De stand-alone motion

gingen, CAM-curves en

controller van Mitsubishi

diverse interfaces. De

Electric is een combi-

motion controller biedt

natie van motion CPU

besturing tot maximaal

Mitsubishi Electric lanceert drie

beschikt over een programmageheu-

en PLC CPU in één

16 assen en heeft een

nieuwe CPU-varianten in de L-serie

gen van 60k steps en is uitgerust met

compacte behuizing.

ingebouwde PLC CPU

PLC’s: de L02SCPU-P, de L06CPU-

een ingebouwde datalogger, SD-Card

De Q170MSCPU is

met 30k steps of 60k

P en de L26CPU-P. De L06CPU-P

interface en Ethernetpoort. De iets

ontwikkeld om op hoge

steps.

eenvoudigere variant, de

snelheid met de nieuwe

De Q170MSCPU is

L02SCPU-P, kan gemak-

generatie MR-J4 servo

compatible met de

kelijk serieel aan een HMI

drives te communiceren.

vorige generatie, zodat

gekoppeld worden en com-

Zo vormt de controller

de aangesloten servo­

bineert goed met servomo-

een oplossing voor de

systemen ook kunnen

toren. De L26CPU-P biedt

besturing van bijvoor-

bestaan uit MR-J3 of

een hoge programmeer-

beeld inpak-, label- en

een mix van MR-J3 en

vrijheid met 260k steps

sorteermachines dankzij

MR-J4. In dat geval zal

geheugen zonder dat deze

het grote aanbod van functionaliteiten

de communicatiesnelheid wel iets

CPU uitgevoerd is met een

waaronder gesynchroniseerde bewe-

veranderen.

CC link V2 module.

BHT2013-017 adv Electro Data 201x30 mm BHT NL.indd 1

26-3-2013 16:55:14


NOVEMBER/DECEMBER 2013

13 B&R Industriële Automatisering

Automatiseringssoftware Met Automation Studio 4 kunnen ontwikkelingsprocessen efficiënter en effectiever worden uitgevoerd. Met de nieuwe System Designer tool kan hardware gemakkelijker, sneller en met minder fouten worden geconfigureerd. Dit wordt mogelijk gemaakt door een visuele editor en echte weergave van de hardwarecomponenten. Deze ontwerptool bevat tevens een automatische systeemcontrole en configureert basisinstellingen, zoals handige functies voor hergebruik van complete systeemdelen. Dit vereenvoudigt de ontwikkeling van modulaire machines met varianten en opties. Via een Eplan Electric P8 interface kunnen ontwikkelaars ECAD projecten bi-directioneel integreren met hardware configuraties in Automation Studio. Dit vermindert de hoeveelheid werk drastisch en elimineert potentiële fouten die voortkomen uit het hebben van dubbele brongegevens. De projectmodularisering in Automation Studio 4 maakt opdeling in zelfstandige modules mogelijk. Hierdoor kunnen software engineers gelijktijdig werken aan deze modules en ze naderhand apart inladen in de hardware. Objectgeoriënteerd programmeren is in Automation Studio 4 comfortabeler geworden dankzij de SmartEDIT functie die context gerelateerde suggesties genereert uit functie bibliotheken en bestaande programmaonderdelen.

Rotero

BLDC-motoren Gefeg-Neckar Antriebssysteme breidt zijn assortiment BLDC-motoren uit met de MQ-serie. De aandrijving van deze nieuwe borstelloze motoren is wezenlijk efficiënter en sterker dan zijn voorgangers. Het rendement is sterk verbeterd; bij gelijke belasting verbruiken zij minder energie en produceren zij minder warmte. De koeling blijft ongewijzigd terwijl de nieuwe motoren van de MQ-serie duidelijk zwaarder belast kunnen worden. Om dit te bereiken werd de magneetkern met behulp van computersimulatie systematisch geoptimaliseerd. Bij het standaardtype MQ667 is het maximum koppel gestegen van 0,25 Nm naar 0,72 Nm, een verhoging van 188%. De al dan niet geïntegreerde besturing is gebaseerd op een krachtige microcontroller die de flexibiliteit garandeert en ook klantspecifieke functies kan integreren. De aansturing van de motor kan via een CANbussysteem of via analoge stuursignalen (vrijgave, draairichting, remmen). Voor een hogere belasting is er de MQ767 motor met versterkte koeling en een bouwlengte van 158 mm bij 75 mm doorsnede. Hij genereert continu een 25% hoger koppel, namelijk 0,85 Nm bij een omgevingstemperatuur tot 40 °C. Meer elektroDATA op


14

procesautomatisering & -controle

Vloeistofsensoren uitgerust met protocol voor data-uitwisseling Uitwisseling van metadata voor configuratie en kalibratie

Om ook de van origine via een tweedraads verbinding aangesloten vloeistofsensoren op afstand te kunnen configureren, diagnosticeren en kalibreren heeft Yokogawa het Sencom-protocol ontwikkeld. Dit voorziet in extra mogelijkheden voor data-uitwisseling met hiervoor geschikte opnemers. De reeks telt tot nu toe één sensor, voor het meten van de pH en de oxidatiereductie­potentiaal. Voor de aansturing zorgt een uitbreidingsmodule die in de analyse-eenheid wordt geprikt terwijl ook aansluiting op een pc mogelijk is.

fabrikant, worden voorzien van een extra communicatiemodule. De typeen kalibratiegegevens worden dan automatisch binnengehaald. Voor het configureren en afregelen onder gecontroleerde omstandigheden in het lab is een usb-kastje beschikbaar waarop vier Sencomsensoren kunnen worden aangesloten. De aansturing gebeurt dan vanuit een pc met daarop het Windowspakket SPS24. Dit programma leest de kalibratiedata en andere gegevens uit ten behoeve van beheer, archivering en documentatie. Verder kan de component herijkt worden aan de De analyse-eenheid FLXA21 wordt met een extra module geschikt gemaakt voor

hand van genormaliseerde of door

het Sencom-protocol.

de gebruiker gedefinieerde tabellen. Andere functies zijn foutdiagnoses en configuratie voor koppeling met de

Nu de meeste procesopnemers van

logische stap om ook de gegevens-

huis uit zijn voorzien van een proces-

uitwisseling met de rest van het sys-

sor en bijbehorende circuits voor het

teem intelligenter te maken. Dat heeft

pH

digitaliseren, bewerken en optima-

Yokogawa naar eigen zeggen bereikt

Sensoren met Sencom slaan diverse

liseren van de metingen, is het een

met de introductie van het Sencom-

kalibratie- en toestandsgegevens

protocol.

op. In de eerste categorie vallen

Met deze techniek kunnen sensoren

bijvoorbeeld waarden met betrek-

communiceren met ofwel de analyse-

king tot asymmetrie, responsiecurve

eenheid ofwel een pc en een daarop

en temperatuurverschuiving, in de

draaiend beheerpakket. Hiermee

tweede onder andere de detectie van

mikt de fabrikant vooral op systemen

de glasimpedantie. Ook wordt bijge-

voor vloeistofanalyse in sectoren als

houden wat de referentie-junctieweer-

chemie, olie-industrie, staalproductie,

stand is, naast algemene informatie

elektriciteitsopwekking en waterzui-

als model, type, serienummer en pro-

vering. Daar is geregeld sprake van

ductiedatum.

agressieve en vervuilende omgevin-

De eerste in deze reeks opnemers is

gen die de nauwkeurigheid van de

de FU20F. Deze meet pH in een bereik

sensoren beïnvloeden en zodoende

van 0 tot 14, het relatieve wateraan-

frequente herkalibratie nodig maken.

deel van 0 tot 100% en de oxidatie-

FLXA21.

reductiepotentiaal tussen -1500 en

www.yokogawa.com/nl

Module

1500 mV. Met het interne Pt1000-

Met Sencom is het mogelijk om het

element bepaalt hij ook de tempera-

onderhoud en beheer van de opne-

tuur, afhankelijk van de uitvoering van

mers vanuit de analyse-eenheid of

-10..105 °C of 15..105 °C, zodat hij de

vanuit een pc te doen. In het eerste

gemeten pH-waarde daarop kan corrigeren. DATA

info@nl.yokogawa.com

Eerste sensor in de reeks is de pH/

geval moet de betreffende meetwaar-

(088) 464 10 00

ORP-opnemer FU20F.

denzender, de FLXA21 van dezelfde

elektro


NOVEMBER/DECEMBER 2013

15 GE Measurement & Control

Kalibrator met ingebouwde HART/FF Communicator De DPI 620 Genii combineert een

Foundation Fieldbus communicatie.

multifunctionele kalibrator en HART/

• Vanwege de Druck achtergrond,

Foundation Fieldbus communicator

bouwt de DPI 620 Genii voort op

met de nieuwste generatie drukme-

de ervaringen van vele generaties

tingen. Het instrument maakt gebruik

drukkalibratoren. Nauwkeurige

van een slimme bedieningsinterface

drukmetingen zijn mogelijk door

met de bekende swipe aanraakge-

verwisselbare digitale drukmodules.

voelige commando’s met zelfverkla-

• De kalibrator en drukmodules kun-

rende bedieningsfuncties die we van

nen gecombineerd worden met een

moderne smart telefoons kennen.

pompstation om druk te genereren

De DPI 620 Genii brengt vier discipli-

van RTDs en thermokoppels meten

en vormt daarmee een compleet

nes samen:

en uitsturen.

geïntegreerd drukkalibratorstation.

• De basis is een elektrische-, fre-

• Daarnaast biedt de Genii volledige

Drie drukstations zijn beschikbaar

quentie- en temperatuurkalibrator.

HART-communicatie dankzij een

voor verschillende drukbereiken.

Dit compacte, robuuste en multi-

complete bibliotheek van opgesla-

Pneumatisch vanaf 95% vacuüm

functionele instrument kan mA, mV,

gen HART ‘device descriptions’.

tot 20 bar of 100 bar en met een

V, Ohms, frequentie en een variëteit

De DPI 620 Genii ondersteunt ook

hydraulische pomp tot 1000 bar.

Emerson Process Management

Asset Management Software Emerson Process Management heeft

mee mogelijke problemen gesigna-

versie 5.6 uitgebracht van haar Asset

leerd worden voordat deze voor onge-

Management Software, AMS Suite:

plande downtime zorgen. AMS Suite

Machinery Health Manager. AMS

biedt gebruikers meer geavanceerde

ware kunnen maintenance & reliability

Suite integreert data zodat een com-

mogelijkheden om trillingsdata te

engineers de opstelling en configu-

pleet beeld ontstaat van de machi-

analyseren. De resultaten van de vier-

ratie van draadloze CSI 9420-tril-

nestatus, variërend van route-based,

kanaals dataverzameling en diagnos-

lingsopnemers stroomlijnen met de

online en draadloze vibratie-oplossin-

tische tests van de CSI 2140 integre-

nieuwe configuratiewizard. Gebruikers

gen tot de laatste verbeteringen op

ren naadloos met de bestaande AMS

kunnen de transmitterinstellingen tes-

het gebied van verzameling en ana-

Machinery Manager-database van de

ten in de software en bekijken welke

lyse van oliedata. De software onder-

gebruiker. AMS Suite biedt gebruikers

impact de veranderingen hebben op

steunt de CSI 2140 Machinery Health

ook de mogelijkheid om data van de

de berekende levensduur van de voe-

Analyzer, een draagbare tool voor de

nieuwe Spectro Inc. Q1100 FluidScan

dingsmodule voordat de veranderin-

analyse van machinetrillingen, waar-

te integreren. Met behulp van de soft-

gen worden geïmplementeerd.

Krohne

Ultrasone flowmeter De 3-straals inline Optisonic 3400

werking is gebaseerd

De meter is voor-

ultrasone flowmeter voor vloeistoffen

op het looptijdprincipe

zien van de nieuwe

is een multifunctioneel instrument ont-

en er zijn drie paral-

signaalversterker

worpen voor zowel standaard als voor

lelle akoestische/ultra-

de UFC 400, die

veeleisende toepassingen als het gaat

sone meetpaden. Deze genereren een

beschikt over communicatiemoge-

om procestemperatuur, druk of hoge

meting onafhankelijk van het flowpro-

lijkheden zoals Hart 7, Foundation

viscositeit. De flowmeter biedt een

fiel, waardoor de nauwkeurigheid van

Fieldbus, Profibus PA, Modbus en

bidirectionele flowmeting onafhanke-

0,3% van de meetwaarde, ook onder

verschillende I/O opties, zoals meting

lijk van geleidbaarheid, temperatuur,

minder gunstige procesomstandighe-

van de geluidssnelheid voor product-

dichtheid en druk van het medium. De

den, gewaarborgd blijft.

herkenning of procesanalyse. Meer elektroDATA op


16

procesautomatisering & -controle

Uniforme reeks opnemers voor stroming, druk en temperatuur Conceptuele continuïteit in vormgeving, uitlezing en bediening

Hoewel ze verschillende grootheden meten en in diverse media kunnen worden gebruikt, valt de jongste generatie procesopnemers van Wenglor in de eerste plaats op door de onderlinge overeenkomsten. De rvs- en kunststofbehuizingen zijn grotendeels identiek en hetzelfde geldt voor de weergaveschermen, de bedieningselementen en de menustructuur. De reeks telt zestien modellen voor het meten van stroming, druk en temperatuur. Een speciale constructie van de voeler in de stromingssensoren zorgt ervoor dat de meetnauwkeurigheid niet afhankelijk is van meetlocatie en -hoek.

Een jaar geleden nam Wenglor het

Stroming

bepalen de relatieve druk in gesloten

bedrijf AFM Sensorik over en breidde

Een van de belangrijkste kenmerken

systemen over, afhankelijk van de

daarmee zijn productassortiment uit

van de UniFlow-serie instrumenten is

uitvoering, een bereik van -1 tot 600

met vloeistofsensoren voor stroming,

de manier waarop de meetelementen

hPa. Daarbij maakt het niet uit om wat

snelheid, druk en temperatuur. Deze

zijn geconfigureerd. De stromings-

voor gasvormig of vloeibaar medium

sindsdien onder de familienaam

snelheid wordt bepaald door het

het gaat. Intern wordt het signaal van

WenglorFluid vermarkte producten

medium met een vaste hoeveelheid

de drukopnemer gedigitaliseerd en

zijn allemaal grotendeels gelijk wat

energie op te warmen en vast te stel-

verwerkt voor weergave op het 7-seg-

betreft uiterlijk, afmetingen en bedie-

len tot welke temperatuurverandering

ment scherm, het activeren van de

ning. Dat geldt ook voor de onlangs

dit leidt. Omdat verwarmingselement

schakelpoort en het aansturen van de

geïntroduceerde tweede-generatie

en temperatuuropnemer beide in

analoge uitgang. Deze laatste is stan-

modellen, die de vorige reeks moet

de punt van de voeler zitten, maakt

daard een 4..20-mA stroombron maar

vervangen.

het niet uit op welke plaats en onder

ook zijn varianten beschikbaar die een

Alle zestien uitvoeringen zijn onder-

welke hoek deze is gemonteerd.

0..10-V spanning produceren.

gebracht in een waterdichte omhul-

De vijf uitvoeringen in de reeks zijn

ling met een diameter van 6 cm en

bedoeld voor waterstromen, waar

Temperatuur

een diepte van 4 à 5 cm. De behui-

eventueel ook wat olie in mag voor-

Niet geheel verwonderlijk gaan de

zing van roestvaststaal of kunststof is

komen, en zijn te gebruiken in bij-

twee temperatuursensoren van de

ongevoelig voor druk, schoonmaak-

voorbeeld vulsystemen of de koeling

familie door het leven onder de naam

middelen en agressieve omgevingen.

van generatoren en scheepsmotoren.

UniTemp. Evenals hun tegenhangers

Verder moet de grotere numerieke

Het bereik ligt tussen 15..150 cm/s en

voor het meten van druk kunnen ze bij

weergave het aflezen vereenvoudigen

10..300 cm/s met een instelbare alar-

elk type medium worden ingezet. De

terwijl een afzonderlijke led is toege-

meringsdrempel.

fabrikant denkt daarbij onder andere

voegd als indicator voor de alarm-

aan bier en soortgelijke brouwsels

toestand. De bijbehorende schakel­

Druk

maar ook aan de bewaking van zon-

uitgang kan worden belast tot 250

Voor onder andere procesbewaking,

nepanelen, voedselproductie en het

mA. Zelf verbruiken de bouwstenen

vulsystemen, luchtbehandelingseen-

aansturen van machines voor opper-

gemiddeld 60 mA bij een voedings-

heden, niveauregeling en filtercontrole

vlaktebehandeling. De meetbereiken

spanning tussen 16 en 32 V.

is de negen modellen tellende serie

lopen van 0 tot 200 °C. DATA

UniBar-drukmeters ontwikkeld. Ze

www.wenglor.com info.nl@wenglor.com (0341) 42 30 64

In de jongste serie WenglorFluid-sensoren is het uniforme concept verder doorgevoerd.

elektro


NOVEMBER/DECEMBER 2013

17 Endress+Hauser

AE Sensors

Temperatuursensoren

Water in olie sensor

Bij de ontwikkeling van de iTherm

kalibratie, zonder de bekabeling te

Monitoring van oliekwa-

familie temperatuursensoren voor

hoeven losnemen. Afgezien van de

liteit is een belangrijk

hygiënische en aseptische toepassin-

aanzienlijke tijdbesparing (tot wel 20

hulpmiddel om de stand-

gen, hebben een zo groot mogelijke

minuten per meetpunt) is het potenti-

tijd van zowel smeer- als

veiligheid van de procesinstallatie,

ële gevaar voor verkeerde elektrische

hydrauliekolie zo lang

procesoptimalisatie en kostenbe-

aansluiting weggenomen en stilstand

mogelijk te benutten.

heersing vooropgestaan. De iTherm

van de installatie geminimaliseerd.

Eén van de grootste

QuickSens meetinzet biedt een

Ook de aansluitkoppen zijn grondig

problemen van afbraak

snelle responstijd (t90 = 0,75vs). De

onder handen genomen met veel

van oliekwaliteit is het

deelbare iTherm QuickNeck maakt

aandacht voor gebruiksvriendelijkheid

bevatten van vocht. Tot

het nu mogelijk om zonder gereed-

en reinigbaarheid. De roestvaststalen

op heden wordt ter controle bijna

punt. Het gaat dus om opgelost water,

schap de meetinzet te verwijderen

IP69K aansluitkoppen iTherm TA30R

altijd een olie-analyse gedaan. Dit

niet om vrij voorkomend water. Omdat

voor kalibratiedoeleinden. Met een

hebben een optimale bereikbaarheid

is niet alleen een kostbare analyse,

dit een continue meting is met een

korte draai van de aansluitkop kan de

van de aansluitklemmen. Dit heeft als

maar moet met een bepaalde fre-

responstijd van < 30 seconden, is hier

meetinzet uit de thermowell getrokken

voordeel lagere installatie- en onder-

quentie worden bijgehouden en het

een directe alarmering mee moge-

worden en is hij gereed voor in-situ

houdskosten.

duurt altijd een aantal dagen voor de

lijk waarbij snel schade kan worden

uitkomsten bekend zijn. Nieuw in het

voorkomen. De sensor is verkrijgbaar

programma van AE Sensors is een

met verschillende aansluitboxen, met

WIO-sensor, een sensor die continu

analoge-, alarm-schakel- of seriële

het vochtgehalte van de in de olie

uitgangen. Toepassing van deze sen-

opgeloste hoeveelheid water meet en

soren is speciaal voor dieselmotoren,

dit aangeeft via een analoog signaal in

turbines, keerkoppelingen, tandwiel-

een percentage van het verzadigings-

kasten en hydraulische aandrijvingen.

product van de maand | december

Pro-face Touch PLC: HMI, PLC en IO geïntegreerd

Asco Numatics

Klepafsluiters

De LT4000M van Pro-face is een krachtige flexibele HMI van 3.5 of 5.7” met geïntegreerde PLC en IO.

De 290-serie lichtgewicht gemotori-

door de afsluiters ook buiten gebruikt

seerde klepafsluiters kunnen worden

kunnen worden zonder extra omkas-

gevoed met 24 VDC of door 24 tot 48

ting. De gemotoriseerde afsluiters zijn

De PLC is voorzien van digitale en

VAC en 110 tot 250 VAC (50 of 60 Hz)

geschikt voor vloeistoftemperaturen

naar wens ook analoge IO in diverse

AC. Voor het openen en sluiten van

tot 90 °C.

configuraties. Deze is flexibel uitbreid-

de afsluiter is slechts 12 W nodig. De

De afsluiters kunnen meer dan een

baar dankzij de ingebouwde CAN

290-serie is verkrijgbaar in een G 3/8”,

miljoen schakelingen maken zonder

Open master interface.

1/2” en 3/4” roestvast stalen behui-

aan betrouwbaarheid en kwaliteit in

Het display wordt gemonteerd in een

zing met IP65 dichtheidsklasse waar-

te leveren. Met een snelle responstijd

standaard 22 mm gat waardoor de

(< twee seconden

montagetijd tot een minimum wordt

per open/dicht scha-

beperkt. De PLC met IO wordt op het

keling), is er geen

display gemonteerd of met behulp

stroom nodig om de

van de optionele scheidingskabel op

afsluiter in positie

de DIN rail. De LT4000M wordt met

grafieken, worden ook geavanceerde

te houden. Het lage

het krachtige GP-Pro EX geprogram-

functionaliteiten als recepten, datalog-

energieverbruik zorgt

meerd. Naast standaard functies

ging en remote monitoring door de

er voor dat zowel

als knoppen, meters, lampen en

LT4000M ondersteund.

kabels als voedingen geminimaliseerd kunnen worden.

Pro-face | www.proface.nl

Meer elektroDATA op


18

Energie & Infra

DIN-railcomputer richt zich op gebruik in energiesector IPC is uitgerust met extra beveiligingen, isolatie en afscherming

De drie uitvoeringen van Lanners industriële pc LEC-3012A hebben met elkaar gemeen dat ze zijn voorzien van diverse beveiligingen tegen zowel mechanisch als elektrisch veeleisende omstandigheden. Het met een Intel Atom uitgeruste DINrailblokje zou vanwege de extra isolatie en de bescherming tegen overspanning vooral tot zijn recht komen in toepassingen op het gebied van energiedistributie. Passieve koeling en elektrostatische afscherming moeten daarbij de betrouwbaarheid verhogen.

Op zich heeft Lanner voor zijn LEC3012A industrieel gebruik in het algemeen voor ogen maar gezien de extra beveiligingsmaatregelen die het bedrijf heeft ingebouwd, ligt toepassing bij de opwekking en distributie van elektriciteit voor de hand. Zo is het systeem beschermd tegen overspanning en zijn de seriële poorten bestand tegen spanningspieken en elektrostatische ontladingen. Magnetische isolatie van de ethernet-signalen moet ervoor zorgen dat het dataverkeer ook in elektronicaonvriendelijke omgevingen met sterke stoorvelden en EMI-bronnen onverminkt over het

De LEC-3012A4, A6 en A8 zijn uitgerust met respectievelijk 4, 6 en 8 seriële

bedrijfsnetwerk gaat.

poorten.

Zoals niet ongebruikelijk in IPC’s is ook dit ontwerp gerealiseerd zon-

gebruik bij temperaturen tussen -20

voor een type-I/II CF-kaartje wordt

der ventilator. Dat komt in de eerste

en 55 °C.

ondersteund met een Sata-poort.

plaats ten goede aan de MTBF omdat

De drie varianten, aangeduid als LEC-

Daarbij is intern ruimte gereserveerd

dit de component is die doorgaans

3012A4, A6 en A8, hebben respectie-

voor een 2,5-inch vaste schijf of SSD.

het snelst de geest geeft. Bovendien

velijk 4, 6 of 8 seriële poorten die naar

Met een Passmark-score van 277 is

wordt nu geen lucht van buiten aan-

buiten zijn gevoerd met 10- of 5-pens

de verwerkingseenheid niet bedoeld

gezogen, wat helpt om het binnen-

aansluitstrippen. Ze kunnen worden

voor veeleisende taken en datzelfde

werk vrij van stof en andere ongerech-

geconfigureerd als RS232, RS422 en

geldt voor de op dezelfde chip gebak-

tigheden te houden.

RS485 en ingesteld op overdrachts-

ken grafische processor GM3150. In

Uiteraard betekent een gesloten

snelheden tussen 50 bit/s en 115,2

de N455 is dat de zuinigste variant die

behuizing met passieve koeling dat

kbit/s. In de A8 gaat het aantal seriële

draait op 200 MHz en gebruik maakt

de interne warmteproductie binnen

lijnen ten koste van de Ethernet-

van gedeeld werkgeheugen. Hij stuurt

de perken moet blijven. Om die reden

capaciteit; hij beschikt over twee net-

rechtstreeks de VGA-poort aan en

is de processorcapaciteit bescheiden

werkpoorten terwijl de beide andere

doet dat tot een resolutie van 2048 bij

gehouden, in de vorm van een Intel

modellen er vier hebben.

1536 beeldpunten.

Atom N455. Deze dissipeert op zijn

Het frontpaneel bevat verder twee

Voor algemene besturings-, bewa-

nominale klokfrequentie van 1,66 GHz

maal usb, een VGA-connector en een

kings- en bedieningstaken zouden

en bij maximale belasting zo’n 6,5

met een luikje afgeschermde Com-

deze prestaties toereikend moeten

W. Ook de omringende elektronica is

pactFlash-sleuf. Een matrix van vier

zijn. Ook de door de fabrikant onder-

zuinig uitgevoerd, resulterend in een

bij vijf leds toont de werkingstoestand

steunde besturingssystemen, Win-

gemiddeld verbruik van 15 W.

van de seriële en ethernet-poorten.

dows XP Embedded en Linux. 2.6,

Daarnaast zijn er indicatoren voor de

stellen in dat opzicht geen al te hoge

DIN-rail

voeding, schijftoegang en een door

eisen. DATA

Alle uitvoeringen zitten in een van

de gebruiker te definiëren Run-led.

staal en aluminium vervaardigd kastje van 7 bij 17 cm en een diepte van

Besturingssysteem

www.hpsindustrial.nl

een kleine 13 cm. Het beschermt het

De IPC’s hebben 2 Gbyte werkgeheu-

verkoop@hpsindustrial.nl

inwendige tegen schokken en tril-

gen aan boord terwijl niet-vluchtige

(033) 277 49 05

lingen en maakt de pc geschikt voor

opslag behalve met de connector

elektro


NOVEMBER/DECEMBER 2013

19 ebm-papst

Hellermann Tyton

Geluiddemper voor koeling, ventilatie en airconditioning

‘Out of rack’ databekabeling

Verstoringen van de luchtinstroom

lagen en de vleugelfrequentie met 16

and play databekabelingsconcept, is

aan de instroomzijde van de ventilator

dB. Op deze manier is dus aanzienlijk

een tijdwinst bij installatie tot 85% te

produceren veel geluid. Bijvoorbeeld

minder isolatie en bescherming tegen

behalen. RapidNet is nu uitgebreid

bij installaties die een asymmetrische

geluidshinder nodig.

met een ‘out of rack’ oplossing, zodat

luchttoevoer hebben kan dit zorgen

Een andere manier om het geluids-

connectivity geheel uit het rack kan

voor veel turbulentie. Overal waar ver-

niveau te verlagen is het combineren

worden geplaatst. RapidNet is vol-

nauwingen zijn, ontstaan zogenaamde

van de FlowGrid met de AxiTop

ledig modulair en leverbaar in alle

‘vortexwervelingen’. Deze botsen met

diffuser aan de uitlaatzijde. Dit ver-

gangbare koper- en glasvezelverbin-

past. Deze bestaat uit een stalen box

de draaiende ventilatorbladen wat

hoogt het rendement en verlaagt het

dingen. Deze modulariteit wordt nog

met een hoogte van 3HE, passend

leidt tot ongewenste geluidsontwik-

geluidsniveau nog meer, met name in

eens vergroot doordat koper en glas

op een 50 mm draadgoot, eventueel

keling.

het middenfrequentiegebied.

binnen dezelfde hoogte-eenheid door

voorbereid met twaalf cassettehou-

De FlowGrid luchtrichter heeft een

De luchtrichter is gemaakt van stevig

elkaar kan worden geplaatst. Dit komt

ders. Hiermee is het mogelijk tot 156

corrigerend effect op de inkomende

composiet materiaal en is beschik-

tevens tegemoet aan de eis om ruimte

koper- of 2016 glasaansluitingen te

luchtstromen. De ‘wervelingen’ wor-

baar tot en met brandveiligheids-

in racks te besparen. Indien de con-

realiseren. De breedte van 600 mm

den gesplitst bij het raken van de

klasse UL94-5VA. Naast condensors

nectivity geheel uit het rack geplaatst

biedt compatibiliteit met de smalste

luchtrichter, hierdoor worden deze

is de FlowGrid ook geschikt voor

moet worden, kan een zogenaamde

serverracks, het kabelmanagement

aanzienlijk zwakker wanneer ze

gebruik met flat panel airconditioners,

‘out of rack’ oplossing worden toege-

wordt verzorgd door meshclips.

doorstromen. Met andere woorden,

gecentraliseerde airconditioningunits,

de luchtrichter verlaagt de geluid-

luchtreinigers en warmtepompen. De

genererende verstoringen drastisch.

eerste modellen zullen in het voorjaar

Dit resulteert in een verlaging van de

van 2014 verkrijgbaar zijn.

geluidsdruk over het gehele frequentie-

Met RapidNet, een gepatenteerd plug

Rotero

Dubbele thermostaat

bereik. De FlowGrid luchtrichter is geschikt

Fandis heeft een dubbele thermostaat

zing, zijn geschikt voor snap-on mon-

voor zowel axiaal- als

op de markt gebracht. Met deze ther-

tage op een DIN-rail van 35 mm x 7,5

radiaalventilatoren en

mostaat is het mogelijk om tegelijker-

mm conform EN 50 022. Net als zijn

heeft geen effect op

tijd een kastverwarming en een kast-

losse NO- en NC-broertjes, schakelt

het vermogen en de

ventilator voor koeling aan te sturen.

hij op 3 kelvin nauwkeurig.

prestaties.

De thermostaat is beschikbaar in drie

Het gebruik van de

varianten; NO-NC, NO-NO en NC-NC.

luchtrichter bij bijvoor-

Daarnaast zijn ze ook verkrijgbaar met

beeld een condensor

een fahrenheit-aanduiding. De ther-

met een axiaal ventila-

mostaat, die werkt met een bimetaal,

tor maakt het mogelijk

functioneert bij temperaturen tussen

om het geluidsniveau

-10 °C en +80 °C. Deze thermostaten,

met 3.9 dB(A) te ver-

voorzien van een polyamide behui-

Avnet

Lijncircuits voor breedbandgateways Microsemi introduceert met de

Le9672 zijn bedoeld voor toepassin-

raten. De voeding van de Le9662

mi­SLIC-lijncircuits een interface­

gen waarvoor een gemeenschappe-

verbruikt in stand-by slechts 51

oplossing voor telefoonlijnen om twee

lijke of individuele voedingsbron nodig

milliwatt stroom per kanaal. De

kanalen voor spraakoverdracht toe

is. Beide lijncircuits ondersteunen

oplossingen van de miSLIC-serie

te voegen aan breedbandproducten,

het beheer van de bel- en systeem-

zijn beschikbaar in een 56-pins

waaronder residentiële gateways,

stroom, voor een energiezuinige rege-

QFN-behuizing.

ingebouwde DSL-ingangen, in de

ling van de twee telefoonlijnen en om

kabel ingesloten terminaladapters

te voldoen aan de specificaties van

voor multimedia en FTTX-oplossingen

de Europese gedragscode voor het

(Fiber-To-The-Premise). De Le9662 en

energieverbruik van breedbandappaMeer elektroDATA op


20

Energie & Infra

Tasseron Sensors & Controls

Eaton

Universele temperatuursensor

Middenspanningsschakelsysteem

In de HVAC industrie worden pijpen

Eaton introduceert de Xiria E, een

gebruikt met zeer uiteenlopende

uitbreidbaar enkelpaneel versie van

diameters. Dat kan problemen ople-

de Xiria middenspanningsschakel-

veren met het bevestigen van een

systemen die tot nu toe beschik-

temperatuursensor omdat deze vaak

ten is een goede thermische over-

baar waren in twee-, drie-, vier- en

alleen geschikt is voor een beperkte

dracht van de pijp naar de sensor

vijfveldsconfiguraties. De Xiria E is

diameter. Om toch altijd uit de voeten

essentieel. Veel temperatuursensoren

ontwikkeld voor onderverdeelstations

te kunnen biedt Tasseron de span-

laten het juist hier afweten doordat

voor elektriciteitsbedrijven en voor

orde van panelen. De Xiria-serie biedt

bandsensor. Dit is een NTC tempe-

op de lange termijn de aandrukkracht

toepassing in grotere commerciële en

meerdere mogelijkheden en configu-

ratuursensor die op iedere metalen

afneemt. De Tasseron spanband-

industriële toepassingen. Het modu-

raties voor het meten van energie-

pijp kan worden bevestigd met een

sensor daarentegen behoudt altijd

laire enkelvoudige paneel kan worden

verbruik. Deze configuraties worden

buitendiameter van 15 tot 90 mm

goed thermisch contact dankzij de

uitgebreid met een eenvoudig koppel-

aangeduid met Xiria M. De letter M

(5/8…3½”) met de meegeleverde tie-

geveerde constructie van het con-

mechanisme. Het flexibele systeem

staat voor Meetoplossingen. De trans-

wrap. Met eigen bevestiging kan de

tactpunt. Dat voorkomt afwijkende

kent verschillende mogelijkheden voor

formatoren voor deze meting kunnen

sensor ook op grotere pijpen gebruikt

temperatuurmetingen met hinderlijke

de toepassing van beveiligingsrelais

in het Xiria schakelsysteem van het

worden. Voor accurate meetresulta-

systeemstoringen tot gevolg.

en uitbreiding van het secundaire

bloktype worden geïntegreerd of in

middenspanningssysteem.

een afzonderlijk meetveld worden

Er zijn twee basis paneelversies

ondergebracht. Dit specifieke meet-

beschikbaar:

veld kan zowel met het huidige scha-

• Een vacuümlastschakelaar voor

kelsysteem van het bloktype als met

Havé-Digitap, Fluke

Driefase elektrische energielogger

ringkabelaansluitingen tot en met

de nieuwe enkelvoudige, uitbreidbare

630 A;

velden worden gecombineerd. Met de

• Een vacuümvermogensschakelaar

ontwikkeling van de Xiria E is ook een

van alle aansluitingen, en een wizard

voor de beveiliging van transforma-

vermogensschakelaar beschikbaar

op het display voor het instellen van

toren en kabelaansluitingen tot en

gekomen met een toegekende belas-

intervallen. Het instrument heeft de

met 630 A.

tingsstroom van 630 A voor 24 kV. De

hoogste veiligheidsspecificatie in de

Xiria E is beschikbaar in beide paneel-

vermogensschakelaar is getest voor

sector (600 V CAT IV/1000 V CAT III)

varianten en kan toegepast worden

een korteduur belastingsstroom van

en kan rechtstreeks worden gevoed

in elke gewenste combinatie en volg-

20 kA voor 3 seconden.

via de gemeten stroomkring; een wandcontactdoos is dus overbodig. Het beschikt over twee usb-poorten

Murrelektronik

om snel gegevens te downloaden naar pc’s of standaard usb-sticks. De

Transformatoren

Met de Fluke 1730 driefase elek-

door de 1730 gelogde gegevens kun-

trische energielogger kunnen de

nen worden geïmporteerd in de Fluke

belangrijkste metingen (spanning,

Energy Analyze-software voor verdere

De Murrelektronik transformatoren

confectioneerd. Aan de secundaire

stroom, vermogen en arbeidsfactor)

verwerking en archivering. Met de

met multi spanningsingang zijn

zijde kan gekozen worden uit twee-

worden uitgevoerd om energieverspil-

software kunnen gebruikers energie-

geschikt voor ingangsspanningen

maal 115 volt of –in serie geschakeld–

ling op te sporen. Alle meetwaarden

of belastingsprofielen analyseren, op

van 208 tot en met 550 volt. De juiste

eenmaal 230 volt.

worden automatisch gelogd en

Een brugset, waarmee de transforma-

kunnen tijdens het loggen worden

details in- of uitzoomen; opmerkingen, ingangsspanning kan flexibel worden gekozen door bruggen te plaatsen afbeeldingen of andere informatie

beoordeeld. Veel voorkomende instel-

aan gegevens toevoegen; verschil-

op de gewenste ingangsklemmen. In

gen kunnen worden aangepast, wordt

fouten worden gecorrigeerd via de

lende logging-sessies over elkaar

alle machines kan hierdoor dezelfde

standaard meegeleverd. De transfor-

opnieuw ontworpen kabel, digitale

heen plaatsen; rapporten opstellen en

transformator gebruikt worden. Elf

matoren zijn leverbaar met een ver-

controle en automatische correctie

meetresultaten exporteren.

verschillende ingangsspanningen van

mogen van 25 VA tot 5.000 VA.

toren voor de verschillende spannin-

208 tot en met 550 volt zijn voorge-

MEER PRECISIE

Sensoren en systemen Innovatieve oplossingen voor het meten van Loopweg, Afstand, Speling, Positie, Dimensie

MICRO-EPSILON BeNeLux | Patrick Aarts | Phone: +31 (0) 162 510 400 | patrick.aarts@micro-epsilon.com | www.micro-epsilon.com


NOVEMBER/DECEMBER 2013

21 Jacs.Koopman

Dimbare led-lampen De Interlight 12 V led-lampen zijn

is men niet beperkt tot de standaard

geschikt voor de vervanging van de

transformatoren; ze zijn zonder

gebruikelijke MR16 halogeenlampen.

bezwaar in combinatie met vrijwel

Vormgeving, afmetingen en uitstraling

alle bekende trafo’s te gebruiken. De

zijn hetzelfde. Bovendien zijn deze

lampen zijn uitgerust met Chameleon

COB led-lampen op exact dezelfde

driver technology, een elektronische

wijze voortreffelijk te dimmen. Daar-

regeling die vlekkeloos in combi-

mee zijn ze de eerste in deze vorm en

natie met nagenoeg elke populaire

uitvoering die probleemloos in plaats

Europese dimmer werkt, ongeacht of

van de bekende halogeenmodellen

dit simpele faseaansnijding (leading

gebruikt kunnen worden, met als

edge) typen dan wel de nieuwe fase-

voordeel een forsere lichtopbrengst

afsnijding (trailing edge) lichtdimmers

met een geringer energieverbruik. Bij

betreft. Door de lineaire regeling is

het inzetten van deze 12V led-lampen

men altijd van een mooie, geleidelijke

EPSITRON® COMPACT Power netvoedingen

dimming verzekerd. De lampen zijn uitgerust zijn met één enkele 12V COB led, die met de bijzondere lens en toegepaste reflector (micro Camita optiek) voor een verbeterd lichtbeeld zorgt. Bij een stroomopname van 7W en een power factor van 0,9 wordt een lichtafgifte van 400 lumen gerealiseerd. De Interlight MR16 GU5.3 ledlampen zijn met een 40° lichtbundel beschikbaar.

Assa Abloy Nederland

Veiligheidsdeuren gaan draadloos Het Aperio L100 veiligheidsslot is

temperaturen zorgen ervoor dat het

een draadloos slot met geïntegreerde

Aperio slot ook geschikt is voor bui-

toegangscontrole. Het slot biedt

tendeuren.

een optimale inbraakbeveiliging en

De Aperio L100 toegangscontrole

communiceert real time over de

technologie is geïntegreerd in het deurstatus van- en naar het toegangs- slot en niet in het beslag. Hierdoor controlesysteem via een draadloze behoudt de gebouwbeheerder keuverbinding. Dit alles met behoud van

zevrijheid voor nagenoeg elk design

het bestaande deurbeslag. Het slot

deurbeslag. Het slot wordt aange-

maakt het eenvoudig om veiligheids-

stuurd door een compacte kaartlezer

deuren te integreren in een (bestaand)

op de deur.

EPSITRON® COMPACT Power • Ingangsspanningsbereik AC 100 V - 240 V • Nominale uitgangsspanning DC 12 V en 24 V • Compact en gestroomlijnd DIN-rail montage • Uitgangsvermogen tot 100 W • Duidelijke indicatie van de operationele status via LED • Grote Uitgangsspanning aanpassing, toegankelijk aan de voorkant • Geschikt voor verhoogde inschakelstroom • No-load-en kortsluitbeveiliging • CAGE CLAMP®-aansluiting technologie • Totale hoogte van slechts 55 mm

Nu met GL Keur

toegangscontrolesysteem. Het systeem is daarnaast, door de beperkte bouwkundige aanpassingen, zeer kostenefficiënt. Toegangsautorisaties kunnen online en realtime beheerd worden met behulp van één systeem. Gebruikers kunnen onmiddellijk en in één oogopslag deurstatus-

www.wago.com

informatie vanuit het slot krijgen. De optimale inbraakbeveiliging en de weerstand tegen extreme Meer elektroDATA op


22

test & measurement

Modulair data-acquisitiesysteem registreert lokaal en via netwerk Voorzien van beveiligingen tegen dataverlies en ongeautoriseerde toegang

Schaalbaarheid en gegevensbeveiliging zijn de belangrijkste punten in de ontwerpfilosofie achter het data-acquisitiesysteem dat Invensys Eurotherm op de markt heeft gebracht. Deze Versadac is modulair opgebouwd rond een van de vier basiseenheden, waarvan de grootste ruimte heeft voor zestien extra in- en uitvoermodulen. Gegevens worden lokaal opgeslagen in nietvluchtig geheugen maar kunnen tevens gelijktijdig via het netwerk worden uitgewisseld. Ook de configuratie-, besturings- en beveiligingsprogrammaâ&#x20AC;&#x2122;s zijn op die manier op afstand te gebruiken.

De vier moederborden bieden plaats aan 0 tot 16 uitbreidingsmodulen.

Een configuratie binnen het Versadac

Mbyte en kunnen daarnaast via het

binaire bewerkingen. Voor specifieke

data-acquisitiesysteem bestaat uit ten

netwerk worden verzonden. Daarbij

toepassingsgebieden zijn applicatie-

minste twee modulen, verantwoorde-

zijn diverse functies ingebouwd om

blokken samengesteld, onder andere

lijk voor de elementaire registratie-,

de bemonsterde data veilig te stel-

voor sterilisatieprocessen, tempera-

opslag- en communicatiefuncties,

len en ervoor te zorgen dat de juiste

tuurgeregelde opslag en stoomtech-

aangevuld met maximaal zestien I/O-

gebruikers er inzage in hebben. Zo

niek.

kaarten. Ze hebben allemaal dezelfde

vindt overdracht via FTP plaats met

afmetingen: ruim 18 cm hoog en ruim

een instelbaar tijdsinterval. Mocht

Op dit moment telt de productfamilie

13 cm diep bij een breedte van 2,5 cm.

de betreffende server tijdelijk niet

zes uitbreidingsmodulen. De AI2,

Het basisbord voorziet in de centrale

bereikbaar zijn dan worden de gege-

AI3 en AI4 accepteren respectievelijk

databus die de gegevensverbinding

vens na herstel van de verbinding

twee, drie en vier analoge signalen.

tussen modulen verzorgt en ze van

automatisch bijgewerkt. Verder is het

Daarbij kan het gaan om onder andere

voeding voorziet. Deze aluminium

mogelijk de waarden op te slaan in

spanning en stroom en om diverse

bodemplaat is geschikt voor montage

versleutelde bestanden zodat alleen

bronnen voor temperatuurmeting.

op een DIN-rail of een achterwand.

geautoriseerde gebruikers ze kunnen

Voor het genereren van een analoge

Hij is beschikbaar in vier afmetingen

raadplegen.

stroom of spanning dient de tweeka-

waarvan de smalste, iets meer dan 6

naals AO2, met een bereik tot 20 mA

cm, geen ruimte biedt voor verdere

Modulen

respectievelijk 10 V en een afwijking

uitbreidingen. De andere drie hebben

De basiseenheden regelen de data-

die binnen de 0,1% blijft. Verder kun-

plaats voor respectievelijk 4, 8 en 16

acquisitie, met een bemonsterings-

nen met de DI16 zestien digitale lijnen

in- en uitvoereenheden.

frequentie tot 8 kHz, en brengen de

worden ingelezen terwijl de RLY8 is

meetwaarden onder in maximaal der-

voorzien van acht relais die tot 2 A bij 240 V schakelen.

www.eurotherm.nl

Beveiliging

tig groepen. Daarbij zijn ook reken- en

info.nl@eurotherm.com

Meetwaarden worden opgeslagen

besturingsfuncties beschikbaar, zoals

(0172) 41 17 52

in het interne flitsgeheugen van 96

timers, variabelen en numerieke en

elektro DATA


NOVEMBER/DECEMBER 2013

23 Havé-Digitap

T.T.M.S.

Oscilloscoop en multimeter in één

Digitizer

Met de UTD1025DL

nalen en alle relevante

De digitizer Netbox van Spectrum is

germogelijkheden. Je kunt per kanaal

draagbare oscilloscoop

informatie beschikbaar

gebaseerd op het LXI communicatie

triggervoorwaarden instellen en deze

van Uni-Trend kunnen

is. Het instrument

platform en heeft 2, 4 of 8 differential

eventueel combineren met AND/OR

twee elektrische sig-

wordt geleverd inclusief

of tot 16 kanalen single ended. Er zijn

voorwaarden, inclusief twee externe

nalen tegelijk in detail

software waarbij de

uitvoeringen met een maximale 200

trigger inputs. Standaard wordt de

worden bekeken. De

signalen ook op de pc

kS/s digitizer tot uitvoeringen met een

Spectrum SBench 6 software mee-

ingebouwde multimeter

zichtbaar gemaakt kun-

60 MS/s digitizer/kanaal. Het interne 2

geleverd. Er zijn drivers beschikbaar

biedt de gebruiker de

nen worden. Het instru-

daard multimeterfunc-

GS geheugen kan als geheel worden ment is ook verkrijgbaar gebruikt maar ook worden in een enkelkanaals opgedeeld in segmenten.

ties te activeren. Door

uitvoering met verge-

Middels de FIFO-mode is het

het compacte ontwerp

lijkbare specificaties

mogelijk om gelijktijdig data

mogelijkheid om stan-

van deze 25 MHz oscilloscoop neemt

(UTD1025CL). Meetsnoeren, batterij

binnen te lezen en data van

hij niet veel meer ruimte in beslag dan

oplader, interfacekabel met software

een ander geheugensegment

een robuuste multimeter, terwijl op

en draagtas worden standaard mee-

door te sturen naar de pc.

het heldere kleurenscherm twee sig-

geleverd.

Er zijn ook uitgebreide trig-

voor LabView, Matlab en IVI.

De Europese referentie voor PCB prototypes & kleine series

www.eurocircuits.com

Venray 11, 12 en 13 maart 2014

Openingstijden:

14.00 - 22.00 uur

Dé vakbeurs voor de elektrotechniek Registreer u nu via www.evenementenhal.nl/elektro-ve met onderstaand registratienummer en ontvang twee gratis entreebewijzen voor Elektro Vakbeurs Venray 2014.

8140002510 Evenementen

HAL

HARDENBERG GORINCHEM VENRAY

www.evenementenhal.nl Meer elektroDATA op


24

test & measurement

Vijf signaalconvertoren per liter Vierdraads meetwaardenzender is programmeerbaar via usb-poort

Aan elkaar geklikt passen er zowat zes signaalconvertoren uit Acromags TT330-familie op 10 cm DIN-rail. Wel missen ze bedieningselementen maar in plaats daarvan hebben ze een mini-usbpoort. De serie omvat zeven uitvoeringen die verschillende analoge en digitale sensorsignalen converteren naar een analoge stroom of spanning. Mechanische uitvoering en temperatuurbereik zijn gericht op toepassing in veeleisende industriële omgevingen.

De meetwaardenzenders in de TT330-

- 40 en 85 °C en zijn ze gecertificeerd

serie van Acromag zijn niet geschikt

voor gebruik in explosiegevaarlijke

voor gebruikers die knoppen en een

omgevingen.

beeldscherm willen. Om de eenheden zo compact mogelijk te kunnen hou-

Signalen

den, zijn deze bedieningselementen

De reeks convertoren telt zeven

ingeruild voor een mini-usb-poort.

modellen, TT333 tot TT339, die

Een Windows-pc met bijbehorende

verschillende soorten signalen inle-

Mede doordat ze via usb worden

programmatuur zorgt voor het confi-

zen. Drie ervan zijn bedoeld voor

geconfigureerd, passen de

gureren en ook het kalibreren van de

temperatuurmetingen, met ingangen

meetwaardenzenders in de TT330-

signaalconvertoren.

voor thermokoppel/spanning, poten-

serie in een 17,5 mm brede behuizing.

Mede als gevolg hiervan nemen de

tiometer/thermistor of RTD (Pt, Ni,

blokjes op een DIN-rail een breedte

Cu). Verder is er een uitvoering voor

Alle meetwaarden worden omgezet

van 1,75 cm in beslag, bij een hoogte

0/4..20 mA dan wel 0..500 mV, voor

naar een analoge stroom of span-

en diepte van respectievelijk krap 10

laagspanning tot 10 V en voor hoog-

ning. Dat gebeurt met een tolerantie

en 11,5 cm. Ze worden gevoed met

spanning tot 150 V. De versie voor

van 0,1% of minder. De uitgang is

een gelijkspanning tussen 12 en 32

frequentie- en pulssignalen ten slotte,

instelbaar op verschillende bereiken,

V en die kunnen ze uit de eigen aan-

is geschikt voor unipolaire en bipolaire

zoals 0/4..20 mA of +/-20 mA en 0..5

sluitingen halen of uit de centrale bus.

signalen tot 12 V en 1000 kHz.

V, 0..10 V of +/-10 V.

www.ampliconbenelux.com

Met het oog op industrieel gebruik zijn

verkoop@ampliconbenelux.com

ze schok- en trillingsbestendig,

(010) 529 88 27

werken ze bij temperaturen tussen

elektro DATA

Transiënt Recorders met 1TB opslag capaciteit

T.T.M.S.

Stream tot 200MB/sec: - 64ch @ 1MS/sec/ch - 16ch @ 5MS/sec/ch - 8ch @ 10MS/sec/ch

Led load simulator De 6310A serie met elektronische

aantal nadelen. Dit komt omdat de led

belastingen van Chroma ATE is uit-

te karakteriseren is in een zogenaamd

gebreid met een led load simulator,

forward voltage en een operating

model 63115A. Deze 300 watt module

resistance. Met een normale elektro-

is met zijn 600 V/10 A specificatie

nische belasting is het dan niet goed

ontwikkeld voor het simuleren van

mogelijk om de werkelijke led karak-

verschillende led load karakteristie-

teristiek te simuleren. Met de 63115A

ken. Het gebruik van een weerstand

is de zogenaamde led dynamic resis-

of een standaard elektronische belas-

tance (Rd) en de internal resistance

ting tijdens de ontwikkeling heeft een

(Rr) te programmeren. Hierdoor is ook de led ripple current te simuleren. De led loads hebben een 16-bits meetfunctie waarmee spanning- en stroomwaarden kunnen

mV tot ±1.400V en rekstroken HSI modules met galvanische scheiding!

- Energieproductie en distributie (vermogen, energie, transiënts) - Automotive: power gelijktijdig met CAN-bus, GPS, Video - Testlabs: kortsluit stromen, events, video, temperatuur - Spoorwegen: tractie parameters, video, temperatuur - Omgevingstesten: continues monitoring van alles.....

worden teruggelezen. Verder zijn ze beveiligd tegen OC, OP, OT en is er een OV-alarmering.

http://www.dewetron.com e-mail: info@dewetron.nl Tel.: +31 (0)76 544 2 544


NOVEMBER/DECEMBER 2013

25 Havé-Digitap, Fluke

Autofocus warmtebeeldcamera’s De Fluke Ti200, Ti300 en Ti400 warm-

inspectie een inspectierapport worden

met een snelle menunavigatie. De

tebeeldcamera’s zijn uitgerust met

gemaakt en via een Apple computer,

voice recorder maakt pen en papier

LaserSharp-autofocus, een autofo-

iPhone of iPad direct worden ver-

overbodig en met de optionele lenzen

cussysteem dat gebruik maakt van

zonden naar de klant. Hierdoor kan

past de gebruiker de camera aan voor

een laser om de afstand tot het object

de gebruiker ter plekke wachten op

specialistische doeleinden. Via usb of

te meten voordat wordt scherpge-

toestemming voor het uitvoeren van

HDMI kunnen videobeelden worden

steld. De gebruiker richt de rode

eventuele vervolgstappen of andere

gestreamed.

laserpunt op het te inspecteren object

werkzaamheden of kan hulp gevraagd

en haalt de trekker over voor een

worden bij het analyseren van het

haarscherp beeld. Met de SmartView

probleem. Het touch screen heeft een

Mobile App kan op de locatie van de

resolutie van 640x480 en is uitgerust

Bienfait

Profinet weegversterker

van

Syrinx heeft het pakket SD weegver-

hiermee de mogelijkheid gecreëerd

loadcell ingangssignaal zichtbaar

sterkers en controllers uitgebreid met

om gewichten van binnenkomende

gemaakt. Deze informatie kan in een

een weegversterker die is uitgerust

en uitgaande goederen direct via de

CSV-formaat worden opgeslagen

met Profinet. Voordelen van deze

pc in een boekhoudpakket of produc-

en in andere pc-applicaties worden

weegversterker is dat hij op afstand,

tieproces te verwerken. De SD2104

geïmporteerd. De SD2104 voor DIN

via een Profinetverbinding, zowel

heeft een 24-bit meetresolutie. Met

rail montage kan binnen verschillende

geconfigureerd als gekalibreerd kan

twee instelbare digitale filters (FIR en

industriële netwerken worden toege-

worden. Zo kan bijvoorbeeld het

moving average) worden ongewenste

past in samenwerking met de Syrinx

gewicht worden opgevraagd, kun-

vibraties en stoorfrequenties uit het

SD2100 controller, met externe PLC’s

nen instellingen worden gewijzigd en

loadcell ingangssignaal gefilterd. Met

of met industriële pc’s. De communi-

kunnen ook kalibraties op afstand

behulp van een logfunctie wordt het

catie geschiedt via usb en /of Profinet.

worden uitgevoerd. Daarnaast is

effect van de digitale filters op het

tot ... ...de juiste sensor en het juiste advies vind je op www.aesensors.nl AE Sensors levert sensoren voor: Druk, Verschildruk, Nivo, Diepte, Lengte, Positie, Trilling, Versnelling, Inclinatie, Hoek, Kracht, Gewicht, Flow, Hoeveelheid, Moment, Snelheid, Gasconcentraties, Displays, Controllers

AE Sensors for heavy duty electronics AE SENSORS B.V. | Postbus 9084 | 3301 AB Dordrecht | Tel. (078) 6213152 | Fax (078) 6213146 | E-mail: aesensors@aesensors.nl

T +31 10 2928787 | T +32 2 2533120 | E info@hprtechniek.com | I www.hprtechniek.com

Meer elektroDATA op


26

colofon / adverteerdersindex

NOVEMBER/DECEMBER 2013

Adverteerdersindex

Colofon

AE Sensors

25

HPR Techniek

25

Altheris

15

Marktechnical

8

Microchip

27

Bronkhorst Nederland

12

Micro-Epsilon Messtechnik

20

Dewetron Benelux

24

Pro-Face Europe

17

Beta Layout

5

Digi-Key

1

Prokortment

Digi-Key

2

Reichelt elektronik

28

Euchner Benelux

11

Wago Nederland

9

Eurocircuits

23

Wago Nederland

21

Evenementenhal Venray

23

Weidmuller

Flir Systems

11

Globtek Glyn

5 13

GMC-Instruments

3

Bijlage van: Atal

Je vindt het sneller op

Dé ingang voor producten en leveranciers: www.engineersonline.nl. U kunt nu nog sneller en eenvoudiger informatie vinden over producten en leveranciers via onze vernieuwde site www.engineersonline.nl. DIRECT ZOEKEN NAAR PRODUCTEN Ga naar www.engineersonline.nl en klik op ‘zoeken’. U kunt bijvoorbeeld zoeken op naam of op productrubriek. DIRECT ZOEKEN NAAR LEVERANCIERS EN MERKEN Op zoek naar de leverancier van dat ene merk, leveranciers van sensoren, merken in testapparatuur, via de zoekfuncties op www.engineersonline. nl kunt u alle mogelijke zoekcombinaties maken. De zoekresultaten leiden altijd tot één of meer leveranciers die u verder kunnen helpen. Bovendien vindt u bij de leveranciers direct de informatie over de nieuwste producten uit het leveringspakket. ENGINEERING SHOP De vernieuwde website www.engineersonline.nl biedt nu ook de mogelijkheid om boeken, dossiers, losbladigen en CD’s te bestellen met informatie over engineering in de volle breedte: van elektronica-ontwerp tot aandrijftechniek, van besturingstechniek tot werktuigbouwkundig construeren. Kijk ook snel naar de speciale aanbiedingen, want op is op!

9

7

Redactie

Postbus 58, 7400 AB Deventer Fax: (0570) 50 43 89 e-news@mybusinessmedia.nl Richard Bezemer (hoofdredacteur) Tel. 06 34 65 95 02, r.bezemer@mybusinessmedia.nl José Pot, (eindredacteur) Tel. (0570) 50 43 82, j.pot@mybusinessmedia.nl Theo van Gelder, t.gelder@mybusinessmedia.nl ing. Henk de Vries Tel. (0570) 50 43 81, h.vries@mybusinessmedia.nl Advertenties

Rob Swart, r.swart@mybusinessmedia.nl, 06 22 79 66 33 René Wibbelink, R.Wibbelink@mybusinessmedia.nl, (0570) 50 43 43 Publishing services

José Schermer j.schermer@mybusinessmedia.nl, (0570) 50 43 58 Advertenties worden uitgevoerd overeenkomstig de‑‘Regelen voor het Advertentiewezen 1990’ Uitgever

Elsbeth Lamfers Tel. (0570) 50 43 27, e.lamfers@mybusinessmedia.nl Een uitgave van MYbusinessmedia b.v., postbus 58, 7400 AB Deventer, Tel. (0570) 50 43 00. Vakblad over industriële elektronica en industriële automatisering voor Nederland en België.

ISSN 0168-2873 Reproductie

Overname van artikelen, tekeningen en/ of foto’s uit ElektroData is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van de uitgever. © MYbusinessmedia, 2013 ‘Het auteursrecht op de inhoud van dit tijdschrift wordt uitdrukkelijk voorbehouden.’ Door het aanbieden van bijdragen aan dit tijdschrift verklaart de auteur zich accoord met de Standaardpublicatievoorwaarden voor bijdragen aan tijdschriften en soortgelijke uitgaven. Bescherming persoonsgegevens

MYbusinessmedia legt uw gegevens vast voor de uitvoering van de (abonnements) overeenkomst. Uw gegevens kunnen door MYbusinessmedia worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit melden aan MYbusinessmedia, t.a.v. afdeling Relatiebeheer, postbus 58, 7400 AB Deventer. Abonnementen

Voor vragen over abonnementen, bezorging en of adreswijzigingen kunt u: Bellen met: - +31 10 289 4008 (international contacts) Faxen naar: +31 10 289 40 73 Mailen naar: klantenservice@elektrodata.nl Schrijven naar: MYbusinessmedia bv Elektrodata Postbus 8632 3009 AP Rotterdam Abonnementstarieven

Jaarabonnement Nederland € 116,90* Jaarabonnement Buitenland € 126,90* Studentenabonnement € 60,75* *Prijzen zijn exclusief 6% BTW en € 3,75 administratiekosten exclusief 21% BTW. Jaarabonnement geldt tot wederopzegging. Beëindiging van het abonnement kan uitsluitend schriftelijk geschieden, uiterlijk drie maanden voor het einde van de abonnementsperiode; nadien vindt automatisch verlenging plaats. Verzending en facturering

MYbusinessmedia Opmaak

De Opmaakredactie, Wehl Basislayout

De Opmaakredactie, Wehl Druk

Drukkerij Tesink, Zutphen


Heeft uw ontwerp analoge intelligentie nodig vanuit een 8-bit microcontroller? PIC16F753 biedt intelligente sensing plus efficiënte spanningomzetting en regeling

Verhoog de systeemprestaties en het rendement, bij verlaging van de systeemkosten, met de veelzijdige analoge functies van de PIC16F753 microcontroller. Met zijn geïntegreerde OpAmp, hellingcompensatie en de reeks kern-onafhankelijke periferiebouwstenen biedt de PIC16F753 efficiënte spanningomzetting. Dit biedt een veelzijdig concept voor het toevoegen van intelligente sensing en voedingsbeheer ten behoeve van embedded ontwerpen. Microchip’s PIC16F753 8-bit microcontroller biedt alle hoofdkenmerken van de PIC12F752 en voegt een OpAmp met 3 MHz versterkings-bandbreedteproduct toe als aanvulling op hellingcompensatie voor schakelende voedingen. In niet-overlappende, complementaire golfvormen voor spanningvergelijkeren PWM-ingangen wordt voorzien door de on-chip complementaire uitgangsgenerator, met dode-band, fase- en blankingregeling, alsook automatische afschakeling en reset. De on-chip achtkanaals, 10-bit ADC kan worden gebruikt voor het toevoegen van sensingfuncties, inclusief gebruikersinterfaces met capacitieve aanrakingsgevoelige bediening en twee 50 mA uitgangen voor het rechtstreeks sturen van FET’s. Eveneens aan boord zijn krachtige spanningvergelijkers, een 9-bit DAC en een capture/compare PWM-module. Voor kostengevoelige ontwerpen op een hogere voedingsspanning voorziet de PIC16HV753 in een shuntregelaar die werkt vanaf 2 V tot aan een door de gebruiker gedefinieerd maximaal spanningsniveau, met minder dan 2 mA opgenomen stroom.

GA METEEN AAN DE SLAG! ■ Gratis referentie-ontwerp voor een hoogvermogen LED-knipperlicht ■ Kies uit goedkope ontwerphulpmiddelen: - PICDEM™ laboratorium ontwikkelpakket - PICkit™ 3 - PICkit demonstratiekaart met lage pennenbezetting

PICDEM™ Lab Development Kit (DM163045)

Ga voor meer informatie naar: www.microchip.com/get/eupic16f753

De Microchip naam en logo, PIC en MPLAB zijn geregistreerde handelsmerken van Microchip Technology Incorporated in de VS en andere landen. PICkit en PICDEM zijn handelsmerken van Microchip Technology Inc. in de VS. Alle andere hierin genoemde handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende bedrijven. ©2013 Microchip Technology Inc. Alle rechten voorbehouden. DS30010039A. ME1072Dut09.13


Onze communicatietalen:

}

Bouwelementen

Werkplaats & Soldeertechniek PC-techniek Sat-/TV-techniek Netwerktechniek Communicatie & Kantoor

Uw competente onStroomvoorziening Huis- & veiligheidstechniek line winkel voor Meettechniek

De 3D-printer

Innovatief & compact – Made in Germany 3D-printer zelfbouwkit

“Creativiteit zonder grenzen”

Realiseer uw project!

Beleef de Fabbster 3D-printer in actie:

De fabbster is een 3D-printer voor gebruik op kantoor, thuis of als hobby. fabbster maakt van driedimensionele modellen van uw PC of MAC echte delen om vast te pakken.

http://rch.lt/ci

Uw idee in 3D

1259,66

FABBSTER G KIT

Het apparaat beschikt over een randaardestekker. De passende aansluitkabels voor uw land vindt u bij het artikel in de online shop.

Max. modelgrootte: 23 x 23 x 21 cm

• precies en betrouwbaar materiaalsysteem: STICK DEPOSITION MOLDING (SDM) • 3D-printen in verschillende kleuren: uw ideeën in kleur! • grootste printvolume in zijn klasse: 3D-modellen met een kantlengte van 20 cm mogelijk

DM-Stick Deposition Moulding

• professioneel support dankzij industriebackup: betrouwbare supply-chain • speciaal aangepaste software „netfabb for fabbster“ inclusief • bekroonde constructie • Made in Germany

SDM – Stick Deposition Moulding Materiaal voor fabbster 3D-printer

Printen in meerdere kleuren mogelijk

Bij de Stick Deposition Moulding wordt de extruder met originele fabbster LIKE sticks geladen die aan de zijkant geprofileerd zijn. Daarom bieden ze in tegenstelling tot het gebruikelijke slippende, ronde filamentmateriaal een vormgesloten aandrijving. Het resultaat is een exacte dosering van het gesmolten materiaal en optimale eigenschappen van de component. Sticks zijn bij ons in de volgende kleuren verkrijgbaar: zwart, wit, blauw, geel, groen, oranje, rood, pink, zilver, lichtblauw en natuur 100 sticks / 200 g

Nu bestellen!

ABS FABBSTER ...

12,56

www.reichelt.nl

Engelstalige hotline:

+49 (0)4422 955-360

Internationale betaalmogelijkheid:

Dagprijzen! Prijzenstand: 28. 10. 2013 Voor bedrijfsklanten: Alle vermelde prijzen in E exclusief de wettelijke btw, verzending vanuit voorraad voor de totale winkelmand. Uitsluitend onze AVV zijn van toepassing (onder www.reichelt.com/agb). Tussenverkoop is voorbehouden. Alle productnamen en logo‘s zijn eigendom van de betreffende fabrikant. Lijkend op afbeeldingen. Drukfouten, fouten en prijswijzigingen voorbehouden. reichelt elektronik GmbH & Co. KG, Elektronikring 1, 26452 Sande/Duitsland (HRA 200654 Oldenburg)

elektro_data_11+12-2013.indd 2

29.10.2013 10:19:46

Elektro Data #11/12 2013  

Elektro-Data is een technisch magazine over de industriële elektronica en industriële automatisering. Doelgroep: Elektro-Data is beste...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you