__MAIN_TEXT__

Page 1

JAARGANG 39 | 2020 | NUMMER 1

elektro

48

DATA

Nieuwe producten

OP PAGINA 15

WWW.ELEKTRODATA.NL/EZINE

PAGINA

24

Stroomtang met slanke meetbek voor dichtbedrade schakelkasten

INDUSTRIËLE ELEKTRONICA

6

Miniatuur stroomsensoren met ingebouwde stroomgeleider kunnen door versterkte isolatie stroompieken tot 20 kA aan.

INDUSTRIËLE AUTOMATISERING

10

Compacte sensor met doorschijnende frontkap wordt bediend via slijtvast touchpad en meet stroming en temperatuur.

INDUSTRIËLE IOT

16

Ventilatorloze box-PC’s voor machinevision toepassingen zijn uitgerust met AIgebaseerde monitoring van systeemgedrag.

INSTALLATIE & ENERGIETECHNIEK

18

Connected netwerkanalysers voor elektriciteitsmeting en energiemonitoring ondersteunen digitale transformatie.

TESTEN & METEN

22

Eenvoudig inzetbare contactloze infraroodthermometers beïnvloeden de meting niet en zijn alternatief voor thermokoppels.

Onopvallende koortsdetectie met IR-camera bij passagiers Om de verspreiding van het coronavirus zo goed

Er zijn ook methodes die minder in het zicht

kan zien om wie het gaat en discreet de persoon

als mogelijk tegen te gaan, zie je bij tal van vlieg-

lopen en minstens zo effectief zijn. Eén daarvan

kan benaderen voor verder onderzoek.

velden personeel druk in de weer met infrarood

is van het Duitse bedrijf Optris, waarvan we in

thermometers. Ze plaatsen het meetinstrument

deze Elektro-Data een artikel over contactloos

in het oor of op het voorhoofd van een voorbij-

temperatuur meten met infraroodcamera’s en

ganger om daarna de temperatuur af te lezen en

pyrometers publiceren. Waar dit artikel ingaat op

bij een ‘normale’ lichaamstemperatuur met een

de industriële toepassingen, voorziet het bedrijf

kort knikje de mogelijke bron van gevaar door te

ook in andere oplossingen, zoals de identificatie

laten.

van geïnfecteerde passagiers in een menigte.

www.jopostechniek.eu

Hierbij scant een (voor de reizigers onzichtbare) spot-finder infrarood camera (de Xi 400 met een thermische resolutie van 0,1 °C) met 80 beelden/s een bepaalde ruimte waar de mensen langslopen. De bijbehorende thermografiesoft-

LEVERANCIER VAN O.A.:

Quectel, Trinamic, CUI, ProAnt, Sanyo Denki en Apex Microtechnology

ware analyseert de data in realtime en kan aan de hand van een vooraf ingestelde drempelwaarde een alarm afgeven bij detectie van een reiziger met koorts. Ook kan direct een snapshot worden gemaakt van de situatie, zodat personeel

ED Cover.indd 1

13-02-20 09:13


Verdedig uw IP, merk en inkomstenstroom

Beveiligingsoplossingen die eenvoudig zijn toe te voegen, maar lastig zijn te kraken Laat Microchip u helpen om niet alleen uw ontwerpen te beveiligen, maar ook uw merk en inkomstenstroom. Met enkele tientallen jaren ervaring op beveiligingsgebied hoeft u met onze deskundigen niet op te zien tegen het integreren van beveiliging en vervalt tevens de noodzaak van dure expertise in eigen huis. Combineer die kennis met onze beveiligde fabrieksomgeving en het aanbieden van diensten en u zult begrijpen waarom veel toonaangevende bedrijven vertrouwen op Microchip’s specialisten die helpen om hun ontwerpen in goede banen te leiden. Van beveiligde versleuteling tot verwerkingsomgevingen op vertrouwensbasis: ontdek de beveiligingsimplementaties die voldoen aan uw specifieke behoeften met onze brede reeks op hardware en software gebaseerde oplossingen.

Beveilig uw ontwerp op www.microchip.com/Secure

De Microchip naam en logo en het Microchip logo zijn geregistreerde handelsmerken van Microchip Technology Incorporated in de VS en andere landen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van de geregistreerde houders. Š 2019 Microchip Technology Inc. Alle rechten voorbehouden. DS00002767A. MEC2236Dut03/19

ED Advertenties.indd 2

13-02-20 08:47


REDACTIONEEL

FEBRUARI 2020

3

Stad van de toekomst, graag met een snufje ‘ikigai’! Het schijnt dat er een braindrain vanuit Nederland begint te

Japan voor mij weer een stukje dichterbijgebracht. De ‘Woven

ontstaan. Althans dat concludeerde een verslaggever van onze

City’, zoals op de CES in La Vegas bekend werd gemaakt, is

wakkere ochtendkrant –na een bezoek aan een emigratiebeurs–

bedoeld als een levend laboratorium en zal als fulltime thuis

op basis van het hoge gehalte aan jonge mensen met een buggy

dienen voor onder meer onderzoekers en wetenschappers

dat hij daar zag. Als vader van vier kinderen kan ik mij wel iets

die zich gaan bezighouden met de ontwikkeling en het tes-

voorstellen bij die associatie van het hebben van kinderen en een

ten van autonomie, robotica, persoonlijke mobiliteit, smart

bovengemiddelde herseninhoud en ik geloof ook wel dat er men-

homes en AI in een realistische leefomgeving.

sen zijn die het hier steeds minder naar hun zin hebben.

Akio Toyoda, president van Toyota, ‘heet iedereen welkom die de

Ook ik maak wel eens het gedachte-experiment waar ik dan heen

manier waarop we leven willen verbeteren, om te profiteren van

zou willen gaan. Door te filteren op parameters als klimaat, poli-

dit unieke ecosysteem en ons te vergezellen in onze zoektocht

tiek regime en nabijheid van andere Nederlanders blijft er niet al

naar een betere manier van leven en mobiliteit voor iedereen’.

te veel over. Japan eindigt steevast bovenaan mijn verlanglijstje.

Hierbij meld ik mij aan, niet in de laatste plaats vanwege de

Bij Japan denk ik in de eerste plaats aan het eiland Okinawa, dat

duurzame gebouwen, waarin door robots geproduceerd tradi-

bekend staat om de vele stokoude inwoners. Die hoge leeftijd

tioneel Japans houtsnijwerk is verwerkt. Wat mij dan weer wel

zouden ze te danken hebben aan een gezond dieet van kleine

tegenstaat is dat de woningen worden uitgerust met de nieuwste

porties vis en groente, veel beweging, tot op hoge leeftijd in je

technologieën voor menselijke ondersteuning zoals huisrobots

groentetuin rondscharrelen en een sterk sociaal netwerk. Deze

die bewoners assisteren bij het dagelijkse leven en sensoren

levensstijl staat bekend onder de naam ‘ikigai’ en heeft alles te

die met kunstmatige intelligentie de gezondheidstoestand van

maken met plezier in het leven dankzij een doel.

bewoners checken. Staat dat niet haaks op die gezonde, sociale

Nu zitten die eilandbewoners natuurlijk niet te wachten op een

Japanse levensstijl? Graag dus wel een beetje meer ‘ikigai’!

best wel ikigaaise Nederlander (ik heb ook een groentetuin), maar het bericht van Toyota dat ze aan de voet van de berg Fuji

Richard Bezemer, hoofdredacteur Elektro-Data

een prototype van de stad van de toekomst gaan bouwen, heeft

(R.Bezemer@mybusinessmedia.nl)

DE GROOTSTE OFFICIËLE

MEAN WELL DISTRIBUTEUR IN DE BENELUX

Telerex N.V.

Antwerpen

+32 3 326 40 00

Telerex Nederland B.V.

Breda

+31 76 578 20 00

info@telerex-europe.com

wwww.telerex-europe.com

Meer elektroDATA op

ED Redactioneel.indd 3

13-02-20 08:49


NIEUWS

4

Hijssysteem voor energie-opslag

Nieuwbouw ROVC van start

Huisman gaat aan zijn Schotse projectpartner Gravitricity een prototype leve-

Op 28 februari 2020 is de eerste schop in de grond gezet voor de nieuw-

ren van een op zwaartekracht gebaseerde installatie voor het opslaan van

bouw van het ROVC TechCenter in Ede. Het pand wordt naar verwachting

energie. Het Gravitricity-systeem is ontworpen om efficiënt het surplus aan

eind dit jaar opgeleverd. Het gebouw wordt uitgerust met de nieuwste

groene energie op te slaan wanneer het aanbod de vraag overstijgt (bijvoorbeeld bij veel

technologieën op het gebied van energie, gebouwbeheer en klimaatcontrole. Op deze manier wordt ook het pand zelf een praktijkopstelling,

wind) en snel

waarin cursisten kunnen ervaren hoe deze technologieën werken en

te kunnen

met elkaar communiceren. Het ROVC TechCenter zal in totaal 7.100 m²

leveren als de stroom wel

beslaan. Er komen meerdere practicumhallen van in totaal 3.000 m², achttien theorieruimten, een restaurant en kantoorruimte voor 90 medewer-

nodig is. Het

kers. Ook zijn er 300 parkeerplaatsen in het bouwplan opgenomen.

systeem werkt op basis van

www.rovc.nl

het hijsen en neerlaten van zware gewichten in diepe schachten in de grond. Dat kan dan gaan om afstanden tussen 150 meter (nieuw geboorde schachten) tot wel 1500 m (oude mijnen). Bij een teveel aan energie wordt de energie gebruikt om de gewichten op te hijsen. Bij het neerlaten wordt er via de rotatie van de lieren energie gegenereerd. Het systeem kan snel reageren op vraag en aanbod, wat ten goede komt aan de stabiliteit van het net. Dit jaar zal er een demo-systeem worden gebouwd dat 250 kW kan opslaan. Als dat allemaal naar wens verloopt is voor 2022 een grotere installatie gepland, die gebouwd zal worden in een mijnschacht. Uiteindelijk moeten er systemen op de markt komen die tussen de 1 en 20 MW aan piekvermogen kunnen leveren.

PLCDirect levert regelaars Nidec

www.huismanequipment.com www.gravitricity.com

PLCDirect Benelux is een samenwer-

5G Hub in Eindhoven geopend

king aangegaan met Nidec waarin is afgesproken dat de specialist

Oprichtingspartners Ericsson, VodafoneZiggo, Brainport Development en High Tech Campus hebben eind januari de 5G Hub geopend. De ruim

in automatiseringsoplossingen

700 vierkante meter ruimte op de HTC moet een broedplaats worden

Nidec’s Comman-

voor bedrijven, startups, overheden en studenten om 5G in de praktijk

der C200-serie

te brengen. Verwachting is dat hier in de komende jaren tal van nieuwe

frequentierege-

V.l.n.r.: Pieter van Woerden (PLCDirect Benelux), Chris

ideeën en toepassingen ontstaan op het gebied van 5G en andere tech-

laars tot en met 30

Alsemgeest (PLCDirect Benelux), Tom Hajee (Nidec),

nologieën, zoals fotonica, blockchain en machine learning. Hiervoor is in

kilowatt vermogen

Maarten Klaassen (PLCDirect Benelux) en Bastiaan

de hub radiotechnologie aangelegd om 5G toe te kunnen passen. Deze

aan zijn klanten

Streefkerk (Nidec)

is geschikt voor de 3,5 GHz testfrequentie en biedt zeer hoge snelheid en

gaat leveren. Deze

ultrakorte responstijden. Voor maximale capaciteit is dit te combineren

regelaars beschikken over een ingebouwde Codesys PLC, waardoor er in

met bestaande 4G frequentiebanden van 800, 1800, 2100 en 2600 MHz die ook in de hub beschikbaar zijn. Het innovatieprogramma is gericht

veel gevallen geen externe besturing nodig is. Ook is er een EMC-filter ingebouwd en is de elektronica voorzien van een speciale coating die bescher-

op de thema’s gezondheid, entertainment, business, sport en cultuur.

ming biedt tegen stof, vocht en trillingen. PLCDirect richt zich met deze

Inzet van de 5G Hub is dat eind 2020

frequentieregelaars op toepassingen in de tuin-, machine- en scheepsbouw.

minstens zes organisaties met nieuwe

“We waren op zoek naar een nieuwe serie frequentieregelaars omdat de

toepassingen aan de slag zijn. Inmid-

bestaande serie aan het einde van de levensduur was. De producten van

dels hebben 30 partijen hun interesse

Nidec sluiten daarnaast heel goed aan op het portfolio dat wij onze klanten

getoond om samen te werken in de hub.

willen bieden”, zegt Maarten Klaassen, commercieel manager bij PLCDirect Benelux.

www.5ghub.nl www.plcdirect.eu

ED Nieuws.indd 4

13-02-20 08:51


NIEUWS

FEBRUARI 2020

5

Recycling van kabelrupsen Igus gaat kabelrupsen recyclen. Gebruikers kunnen

maar ook door andere bedrijven. Als tegenprestatie

chainge-programma is nu de volgende belangrijke

de kunststof kabelrupsen – ook van andere fabri-

ontvangt de gebruiker een voucher ter waarde van

kanten – naar het bedrijf opsturen voor recycling. En

EUR 0,78/kg. “Igus neemt haar verantwoordelijkheid en richt zich met haar recyclingprogramma op

stap in de richting van een duurzame bedrijfsvoering.” Het programma wordt in de komende weken

programma luistert naar de naam ‘igus green chainge

het leveren van een bijdrage aan de reductie van

wereldwijd uitgerold. Als eerste start het programma

recycling’. Normaal gesproken wordt de kabelrups samen

kunststofafval en een verbetering van het recyclingproces”, zegt Frank Blase, ceo van Igus GmbH. “Dit

in Duitsland en het zal spoedig lokaal worden geïmplementeerd in andere markten, zoals China, de VS,

met ander kunststofafval afgevoerd en eindigt dan

is overigens niets nieuws voor ons. Als 's werelds

Japan, Taiwan en Korea. Nederlandse klanten kun-

meestal in de vuilverbranding. Recycling komt

grootste producent van kunststof kabelrupsen,

nen hun kabelrupsen opsturen naar Igus in Keulen.

zelden voor. De kosten van het scheiden van de

recyclen we al 99% van het kunststofafval uit de

verschillende materialen in een product en het

productie om het te gebruiken als re-granulaat. Het

de ‘inzender’ krijgt er nog wat voor terug ook. Het

www.igus.nl

recyclen door er een bruikbaar granulaat van te maken zijn te hoog. In de meeste fabrieken is de gangbare procedure daarom het verwijderen van de kabelrupsen van hun machines en ze in containers voor industrieel afval gooien. Het doel van het ‘igus green chainge recycling’ programma is het recyclen en hergebruiken van het kunststof uit kabelrupsen. Gebruikers sturen de kunststof kabelrupsen nadat ze zijn schoongemaakt op naar Igus - ongeacht het merk van de kabelrups. De kunststoffen worden vervolgens gesorteerd, gereinigd, vermalen en verpakt. Hierna kunnen ze worden hergebruikt. Dat kan door Igus zelf zijn,

Indutrade neemt VarioDrive over

Spraakgestuurde bediening machines

Indutrade Benelux heeft VarioDrive uit Oud-Beijerland overge-

machine- en apparatenbouwers. Vooral de domotica functionaliteit van de ‘slimme’

nomen. Volgens Indutrade past VarioDrive met hun expertise

speakers spreekt hen aan. Er komen meer en meer machines en apparaten op de markt

op het gebied van aandrijf- en besturingstechniek perfect bij

die je kan koppelen aan de slimme speaker om ze op deze manier ook te bedienen.

de technische bedrijvengroep. VarioDrive blijft als zelfstandige

De ‘slimme’ speaker stuurt het spraakcommando eerst altijd naar de cloud. Die server

onderneming onder hun eigen naam opereren. Dirk Goudswaard blijft aan als

weet welke machines of toestellen gekoppeld zijn en welke mogelijkheden ze ondersteunen. Hij decodeert de spraakcommando’s en zet ze om in commando’s. Via het

Besturingenfabrikant E.D.&A. ziet de vraag naar spraakgestuurde bediening stijgen bij

directeur. VarioDrive

internet worden ze teruggestuurd naar het juiste toestel om het commando uit te voeren.

is in 1996 opgericht

Bij Google Home en

en heeft 11 medewerkers in dienst.

Amazon Alexa hoort

Marktsegmenten en

app. In die app zie je

toepassingen die V.l.n.r.: Mevrouw en de heer Goudswaard het bedrijf bedient, (directeur VarioDrive), Robert Timmer zijn voornamelijk

ook een smartphone de gekoppelde machines en apparaten ook verschijnen, zodat ze

(algemeen directeur Indutrade Benelux)

OEM-gerelateerd.

ook bestuurd kunnen

en Leo van Diemen (financieel directeur

Het levert en assembleert elektrische

worden via de smartphone. Om het prin-

en mechanische

cipe van voice control

Indutrade Benelux).

componenten, inclusief de bijbehorende software en handleidingen.

te visualiseren en uit te testen, bouwde E.D.&A. een demo-opstelling met enkele RGB

Onder de Indutrade Benelux-holding vallen de in de Benelux

besturing is voorzien van software om in dit geval een ventilator (aan/uit) en verlichting

gevestigde bedrijven van het Zweedse Indutrade AB, zoals

(aan/uit, dimmen) aan te sturen. Belangrijk punt hierbij is de manier waarop de besturing

led’s, enkele relais en een ventilator, met daarbij een slimme speaker. De elektronische

Ammertech, ATB Automation, Hitma Instrumentatie, Sensor

van E.D.&A. aan de cloud vertelt wat hij ondersteunt en ook hoe de beveiliging hiervan

Groep en Tradinco.

werkt, zodat niemand anders commando’s kan sturen naar de besturing.

www.variodrive.nl

www.edna.eu

www.indutradebenelux.com Meer elektroDATA op

ED Nieuws.indd 5

13-02-20 08:51


INDUSTRIËLE ELEKTRONICA

6

Miniatuur stroomsensoren met ingebouwde stroomgeleider DOOR VERSTERKTE ISOLATIE KUNNEN STROOMPIEKEN TOT 20 KA WORDEN OPGEVANGEN LEM heeft het assortiment miniatuur IC-sensoren voor AC- en DC-geïsoleerde stroommetingen aangevuld met de HMSR serie. Deze componenten kunnen stroompieken tot 20 kA (8-20 µs stroomstoot testprofiel) verwerken, die bijvoorbeeld kunnen voorkomen in fotovoltaïsche toepassingen. Producten in de serie zijn ontworpen voor het meten van stromen die tot 2,5 keer de nominale waarde van 6 A, 8 A, 10 A, 15 A, 20 A of 30 A bedragen.

De in 6 mm hoge SO16-behuizingen ondergebrachte stroomsensoren uit de HMSR serie zijn geschikt voor veeleisende toepassingen, zoals fotovoltaïsche systemen die vragen om hoge isolatieniveaus.

De HMSR serie maakt gebruik van

tie voor het opheffen van offset- en

Toepassingen

een open-lus Hall-effect ASIC in com-

versterkingsdrift en voor het com-

binatie met een primaire geleider met

penseren van versterkingsstress.

Omdat de sensoren zijn ondergebracht in 6 mm hoge SO16-behuizin-

lage weerstand voor het minimalise-

Deze maatregelen garanderen een

gen voor oppervlaktemontage kunnen

ren van vermogensverlies. Dit maakt gelijkstroommetingen mogelijk en ook

algehele nauwkeurigheid over het

ze rechtstreeks op een printplaat wor-

volledige temperatuurbereik van -40

den gemonteerd in hetzelfde proces

kunnen hoge overbelastings piekstromen zonder beschadiging worden

tot +125 °C met een typische waarde

als de andere PCB-componenten. Dit

van 0,5% van IPN voor het HMSR

helpt mee om de fabricagekosten te

doorstaan. Het toepassen van een

20-SMS model. Dit is een belangrijke

beperken en de algehele footprint te

ferriet voor het magnetische element is essentieel voor het behalen van een

verbetering ten opzichte van de voorafgaande generatie. De HMSR serie

verkleinen. De sensoren kunnen hierdoor worden ingebouwd in intelligente

hoge frequentiebandbreedte van 270

kent ook een kortere reactietijd: 2 µs

voedingsmodulen (IPM’s) met een

kHz (-3dB) en voor het realiseren van

nominaal.

kleine vormfactor.

een goede onderdrukking van externe

Het uitgangssignaal van de sensor is

velden. Het mechanische ontwerp

De HMSR is geschikt voor veeleisende toepassingen, zoals fotovolta-

voor de sensor levert kruipstroom- en

een analoge spanning. De gevoeligheidsniveaus verschillen per model.

overslagafstanden van 8 mm op door

Voor de modellen die met 5 V worden

isolatieniveaus en waarbij prijs en

het gebruik van materialen met een

gevoed is de uitgangsspanning 800

productafmetingen bindend zijn. De

comparative tracking index (CTI) van

mV @ IPN. Standaard leveren de

600. Het geheel voldoet aan de versterkte isolatiespecificaties volgens

modellen in de HMSR serie twee verschillende overstroomdetectie (OCD)

kleine afmetingen zijn bovendien aantrekkelijk voor toepassingen als aan-

de IEC 60950-1 norm.

waarschuwingsniveaus via twee daar-

airconditioning systemen. Omdat de

www.lem.com

Sneller en nauwkeuriger

voor gereserveerde pennen: de ene drempel is ingesteld tijdens de fabri-

sensoren stromen met een hoge frequentie kunnen verwerken, zijn ze ook

lbe@lem.com

Een geïntegreerde EEPROM wordt

cage op 2,93 x IPN; de andere kan

geschikt voor aandrijvingen die wer-

+32 (2) 270 30 84

gebruikt voor het programmeren van

door de gebruiker worden ingesteld

ken met hogere schakelfrequenties.

de interne temperatuurcompensa-

met behulp van externe weerstanden.

ED IE.indd 6

ïsche systemen die vragen om hoge

drijvingen voor witgoed, rolluiken en

13-02-20 08:53


PRODUCTNIEUWS

FEBRUARI 2020

7 Farnell

Mouser

32-bit microcontrollers

SiC-FET’s voor hoge vermogens

De 32-bit Arm Cortex-M gebaseerde

integreert de meeste communicatie-

MCU’s uit de RA familie van Renesas

interfaces en levert met de Arm-Cortex

kunnen worden gebruikt voor een

M4 CPU-prestaties tot 120 MHz.

breed scala aan IoT-toepassingen. Ze

Voor eenvoudige schaalbaarheid en

zijn er in drie series. De basisversies

hergebruik van code van het ene

uit de RA2-serie met een 48 MHz CPU

apparaat naar het andere hebben alle

komen tot hun recht in gebruikersinterface- of regeltoepassingen. De RA4-

RA MCU's compatible functies, software en pinning. IoT-edge- en -eind-

serie biedt ondersteuning voor meer

puntapparatuur kunnen eenvoudig

randapparatuur en is geschikt voor

worden ontwikkeld met het Flexible

onder andere industriële apparatuur

Software Package (FSP), snelle software voor beveiliging en connectiviteit,

en meettoepassingen. De RA6-serie

De UF3C/S serie SiC-FET’s van

bedrijf bij hoge temperaturen zijn de

en ontwikkeltools van Renesas

UnitedSiC zijn geschikt voor hoge

chips hierin gemonteerd met behulp

en het Arm-partner-ecosys-

van zilversinteren. Deze SiC-FET’s

teem. Andere voordelen voor

vermogens zoals die bij motorsturingen, DC/DC-omzetters en laadap-

ontwerpers zijn naar opgave

paraten voor voertuigen voorkomen.

SiC-JFET van de derde generatie

van de leverancier: ‘een

Een van de vier nieuwe uitvoeringen

met een cascade-geoptimaliseerde

toonaangevende embedded

biedt bij een nominale spanning van 650 V een RDS(on) van minder dan 7

silicium-MOSFET. Deze combinatie

mΩ. Daarnaast zijn er uitvoeringen

gunstig is voor het rendement van de

energieverbruik’. Op basis van

met een RDS(on)van 9 of 16 mΩ bij

ermee opgebouwde elektronica. De

de Arm PSA-beveiligingscertificering kunnen klanten snel

een nominale spanning van 1,2 kV. Alle FET’s zijn ondergebracht in een

SiC-FET’s zijn compatibel met typische gatespanningen van Si-IGBT’s,

veilige IoT-apparaten inzetten.

TO247-behuizing. Voor een stabiel

Si-MOSFET’s en SiC-MOSFET’s.

beveiliging, superieure CoreMark-prestaties en ultralaag

bestaan uit een combinatie van een

verbetert het schakelgedrag, wat

TDK-Lambda

Extra interfaces voor DC-voedingen Alle modellen uit de Genesys+ serie programmeerbare DC-voedingen kunnen nu ook worden voorzien van een EtherCAT-interface en een ModBUS-TCP interface. Hiermee komt het aantal beschikbare gebruikersinterfaces op zeven. De andere

Compact met bi-colour led. De nieuwe Serie 84 noodstopknoppen.

zijn LAN, RS-232/RS-485, USB,

Het ModBUS-TCP protocol wordt

Remote Isolated Analogue en (lokale)

gebruikt voor de overdracht van

interfaces op het frontpaneel. EtherCAT is een industrieel Ethernet-

informatie tussen elektronische apparaten voor het beheren en regelen

protocol dat veel wordt gebruikt in

van automatiseringsapparatuur. Met

de automatiserings- en besturingstechniek. Dit protocol biedt meer

deze optie kunnen gebruikers op

functionele veiligheid, flexibiliteit

status van de voeding controleren.

en gebruiksgemak, alsmede lagere

De aan de achterkant geplaatste

kosten en snellere reactietijden.

tweepoorts ModBUS-TCP interface

De EtherCAT-interface kan worden

heeft twee afgeschermde Ethernet

gebruikt om via een EtherCAT-

RJ-45 connectoren, zodat meerdere

netwerk de voeding op afstand te

ModBUS-TCP voedingen direct met

programmeren, te monitoren en de

hun eigen IP-adres kunnen worden

status ervan te checken.

aangesloten.

afstand programmeren, meten en de

Ideaal voor gebruik in toepassingen waarbij de gebruiker extra visuele feedback nodig heeft.

. Verkrijgbaar met bi-colour led . UL gecertificeerd . Verbeterde lichtintensiteit . Waterbestendig volgens IP65, IP66 en IP67 . Zeer geringe inbouwdiepte < 20 mm

www.eao.nl

Meer elektroDATA op EAO_AD_84_E-Stop_new_ElektroData_97x133mm_NL_29-01-2020.indd 1

ED IEPN.indd 7

29.01.2020 12:32:22

13-02-20 08:54


INDUSTRIËLE ELEKTRONICA

8 Rutronik

Microchip

Power management IC

Gecertificeerde compilers

synchrone buckregelaars en de LDO.

controllers (MCU’s) en dsPIC digitale

Voor meer ontwerpvrijheid kan een

signaalcontrollers (DSC’s) aanzienlijk.

van de twee secundaire regelaars

Om er voor te zorgen dat de hoogst

naar de LDO-modus worden gescha-

mogelijke dekkingsgraad tijdens het

keld. De NJW4750 wordt geregeld

testen van embedded software met

via de externe sync-ingang of via een

behulp van code coverage hulpmid-

interne oscillator, die een frequentie-

delen kan worden gehaald, zijn vaak

bereik van 280 kHz tot 2,4 MHz heeft, waardoor het gebruik van compacte

ingrijpende aanpassingen van de TÜV SÜD heeft de MPLAB XC compi-

hardware nodig, dure software en

spoelen mogelijk is. Binnen het

lers voor functionele veiligheid gecer-

aanzienlijke inspanning om omvang-

werktemperatuurbereik van -40 °C

tificeerd. Ze voldoen hiermee aan de

rijke databestanden te doorzoeken

Met de NJW4750 presenteert NJR

tot 125 °C is het IC geschikt voor het

verificatie- en validatie-eisen die zijn

voor toepasselijke informatie. Het

een 4-kanaals power management

genereren van een 3,3 V voeding bij

gespecificeerd in de ISO 26262 stan-

MPLAB code coverage product ver-

IC. Het in een 3,4 x 2,6 mm EQFN26

maximaal 40 V ingangsspanning en

daard voor de veiligheid van auto’s,

mijdt dit met minder dan één procent

behuizing ondergebrachte IC bevat

afgeleide spanningen van 2,8 V (LDO),

IEC 61508 voor industriële toepas-

impact op de testtijd. Via een gepa-

drie buckregelaars en een LDO voor

1,8 V (kanaal 2) en 1,2 V (kanaal 3).

singen, IEC 62304 voor medische

tenteerde procedure kan de code

nauwkeurige spanningsregeling.

Toepassingen zijn industriële bestu-

software en IEC60730 voor geauto-

worden getest in een enkele door-

Kanaal 1 van het IC is direct ver-

ringen, camerasystemen, IoT-kaarten,

matiseerde elektrische regelingen. Dit

gang zonder dat de code in blokken hoeft te worden opgedeeld. Dit spaart

bonden met de voedingsspanning

foto-elektrische sensoren, single-

vereenvoudigt de kwalificatieproce-

van maximaal 40 V en dient als de

board controllers en compacte rand-

dure voor functionele veiligheid van

tijd en voorkomt het doorzoeken van

primaire controller voor de secundaire

apparatuur en sensoren.

Microchip’s PIC, AVR en SAM micro-

grote databestanden.

Recom Power

Elincom Electronics

Micro-Epsilon

DC/DC-converters

Extra vlakke remweerstand

PCIe-interfacekaart

Met net 10 mm dikte biedt Koch nu een nieuwe veilige remweerstand die minstens 5 mm dunner is dan vergelijkbare types. De AWD300 serie kan worden ingezet voor 400 VAC frequentieregelaars. Met een nominale waarde van 120 W kan deze 4,5 kWs Recom heeft zijn assortiment van niet-gereguleerde

energie opnemen bij 1% inschakelduur. De maximale bedrijfsspanning is 1000 VDC. Er zijn uitvoe-

DC/DC-converters uitgebreid met de RHV2 en RHV3

ringen van 27 tot 200 Ω verkrijgbaar. Bij een massa

serie. Deze beschikken over isolatiewaarden van

van ongeveer 300 gram is de thermische tijdcon-

12,5 kVAC/1 minuut of 20 kVDC/1 seconde in een

stante van de geperste draadweerstand ongeveer

compact SIP16 pakket, dat 45 x 15 x 17 mm meet.

400 seconden. De robuuste aluminium behuizing

Met meer dan 30 mm ingang-naar-uitgang-pinscheiding zijn de converters gecertificeerd volgens IEC/

met geperste dichtingen, is minstens IP 54. Zoals

EN 62368 en IEC/EN 61010 voor 12,5 kVAC ver-

permanente overbelasting alleen de weerstand

sterkte isolatie tot 5000 m hoogte. De RHV2 levert

gecontroleerd onderbroken wordt; de omliggende

De IF2008PCIe-interfacekaart, die ontworpen is

2 W tot 85 °C en de RHV3 tot 3 W bij 80 °C zonder

apparatuur en bekabeling blijft onbeschadigd.

voor aansluiting op pc's met PCI Express-slots,

bij alle remweerstanden van Koch geldt dat bij

of 24 V ingangen en naar keuze 5, 12, 24 enkele of

maakt de synchrone data-acquisitie van vier digitale sensorsignalen en twee encoders mogelijk.

+/-5 of +/-12 V dubbele uitgangen. Het rendement

Dit is belangrijk voor metingen van vlakheid en

bedraagt maximaal 81,5%. De isolatiecapaciteit is

dikte. De gegevens worden opgeslagen in een

4 pF en de onderdelen voldoen aan de EN 55032 (klasse B) EMI-grenswaarden met een eenvoudig

FIFO-geheugen, wat efficiënte bloksgewijze verwerking mogelijk maakt. In combinatie met de

extern LC-ingangsfilter. De betrouwbaarheid is zeer

IF2008E-uitbreidingskaart kunnen zes digitale sig-

hoog met een MTBF van 14,6 Muur voor de RHV2

nalen, twee encoders, twee analoge signalen en

serie bij 25 °C (13,4 Muur voor de RHV3).

acht I/O-signalen worden aangesloten.

last-derating. Beide series hebben nominale 5, 12

ED IEPN.indd 8

13-02-20 08:54


FEBRUARI 2020

9 12INFO_PA_Informatie Microchip

11KDKP_PA_Productkop Stralingstolerante transceiver

06PLAT_Plat De voor de ruimtevaart goedgekeurde en stralingstolerante Ethernet zender/ontvanger en ingebedde microcontroller van Microchip zijn gebaseerd op COTS-versies. Ze zijn echter veel beter bestand tegen straling en presteren betrouwbaarder. Ze zijn beschikbaar in kunststof en keramische behuizingen. Ze hebben dezelfde penbezetting zodat ontwerpers hun implementatie kunnen starten met de commercieel verkrijgbare typen voordat ze overstappen op de voor de lucht- en ruimtevaart goedgekeurde componenten. De VSC8541RT zender/ontvanger is een enkelpoorts gigabit Ethernet draadgebonden PHY met GMII, RGMII, MII en RMII interfaces. De VSC8541RT is ongevoelig voor latch-up tot 78 MeV; TID is getest tot 100 Krad. Met dezelfde stralingstolerante ‘die’ en behuizing zijn de prestaties van de VSC8540RT beperkt tot een bitsnelheid van 100 MB. De SAM3X8ERT stralingstolerante MCU is geïmplementeerd als een SoC met een Arm Cortex processor met M3 kern, die 100 DMIPS levert. Deze microcontroller beschikt over maximaal 512 Kbytes dubbelbanks flashgeheugen, 100 Kbytes SRAM, ADC & DAC en een dubbele CAN controller bovenop de Ethernet voorzieningen.

Semiflexibel printplaten (PCB)

Semiflexibele printplaten bestaan uit gespecialiseerde FR-4-materialen en worden gemaakt volgens een specifieke productiemethode, waar mee een flexibel installeerbaar ontwerp wordt gecreëerd dat een economisch voordelige oplossing biedt voor bepaalde toepassingen. NCAB Group Benelux B.V. heeft een nieuw design guideline voor u. Aantal lagen:

Kritieke aspecten:

12INFO_PA_Informatie

CC Nederland

11KDKP_PA_Productkop Industriële connectoren Ilme, producent van industriële connectoren, heeft een nieuwe serie behuizingen: Mixo One. Met deze behuizingen kunnen meer dan 40 verschillende modules van de Mixo-serie als onafhankelijke connectoren gebruikt worden. Ze zijn er in onder meer uitvoeringen waarbij het stekkerhuis haaks of recht is gepositioneerd. De Mixo Onebehuizingen zijn gemaakt van aluminium, wat ze robuust en toch extreem licht maakt. De nieuwe serie is in het bijzonder geschikt voor EMC-kritische toepassingen.

Buigzaamheid: Specificatie kromme: Koper dikte (eind): Minimale spoor en afstand PCB dikte: PCB dikte in flex gedeelte: Maximale maatvoering Oppervlakte afwerkingen:

06PLAT_Plat Minimum mechanisch:

1 – 12 laags, met 1 – 2 “conductieve” lagen in het flexibele gedeelte. Er wordt gebruikt gemaakt van het zogenaamde diepte frezen proces. Zodoende freest men tot een specifieke diepte in het rigide FR4 materiaal waardoor er een dunne flexibel deel overblijft. Dit noemt men semi-flex en is het meest geschikt voor statische installaties. Dit is tevens een “goedkopere” oplossing t.o.v. van volledige flex-kern varianten. 50 x buig cycli van 0° – 90° – 0° 5mm radius / max buig hoek 90° 35μm breedte 0.075mm / 0.075mm 1.00mm – 2.00mm 0.25mm ± 0.05mm 538mm x 610mm HASL (SnPb), LF HASL (SnNiCu), OSP, ENIG, Immersion tin, Immersion silver, Electrolytic gold, Gold fingers boorgat

www.ncabgroup.com

Meer elektroDATA op

ED PVD.indd 36

ED IEPN.indd 9

10-02-20 15:48

13-02-20 08:54


INDUSTRIËLE AUTOMATISERING

10

Compacte sensor met IO-link meet stroming en temperatuur SENSOR MET DOORSCHIJNENDE FRONTKAP WORDT BEDIEND VIA SLIJTVAST TOUCHPAD Tijdens de SPS van eind vorig jaar presenteerde Turck de FS+ stromingssensor, die naast stroming ook continu de temperatuur van het medium kan meten. De sensor is gebaseerd op het sensorplatform, waarvan al eerder de PS+ druk- en de TS+ temperatuursensoren op de markt zijn gebracht. Ze kenmerken zich door een robuuste roestvrijstalen behuizing samen met een doorschijnende frontkap uit één stuk. Via een slijtvast touchpad kunnen ze op intuïtieve wijze worden bediend.

De FS+ stromingssensor kan naast flow ook continu de temperatuur van het medium meten.

Het eerste wat opvalt aan de FS+

wordt overschreden of onderschre-

stromingssensor is de doorschijnende

den. Dankzij de Delta Flow monito-

frontkap, die via de onderliggende

ringfunctie worden alle teach-functies

slijtvaste, capacitieve touchpads de

alleen geactiveerd wanneer de

gebruiker de mogelijkheid geeft om

stroming constant is; door de interne

de sensor in te stellen en te bedienen.

compensatiefunctie hebben veran-

Omdat de frontkap uit één deel is

deringen in de mediumtemperatuur

gemaakt en stevig is geseald met de

geen invloed hebben op de doorstro-

verder roestvrijstalen behuizing kan

mingsmeting.

vocht en stof volgens de opgegeven

Gebruikers hebben de beschikking

beschermingsgraden van IP6K6K,

over twee verschillende uitgangs-

IP6K7 en IP6K9K niet in de apparaten

functies: analoog (4...20 mA) of als

binnendringen. Verder is het behui-

transistor met automatische PNP/

zingsmateriaal UV- en zoutnevelbe-

NPN-detectie en communicatie via IO-

stendig, zodat de sensoren ook wat

Link 1.1. Het schakelgedrag kan wor-

dergelijke invloeden betreft geschikt

den ingesteld tussen ‘normally open’

zijn voor buitentoepassingen.

(NO) en ‘normally closed’ (NC). De

Bovendien is de leesbaarheid van

led-indicatie geeft de toestand van de

het tweekleurige led-display met elf

uitgangen aan, terwijl een tweekleurige

segmenten gewaarborgd, omdat de

led-strip op de gebruikersinterface de

frontkap en metalen behuizing kras-

flow- of temperatuurwaarden aangeeft.

bestendig zijn en met een laser zijn ingegraveerd. De mogelijkheid om,

Toepassing

ook na montage, de sensorbehuizing

Leveranciers in de automobielindus-

340° vrij rond te draaien komt ook ten

trie gebruiken industriële trommel-

goede aan de afleesbaarheid.

wassers om lijmstoffen te verwijderen uit onderdompelbare constructies, montagedelen en kleine onderdelen.

Twee parameters De sensor werkt volgens het calori-

umtemperaturen van 10 °C tot 80 °C).

Hiervoor gebruiken ze zure en alka-

metrische principe. Dit betekent dat

Voor de temperatuurmeting is dat

lische ontvetters of reinigingsmiddelen, die in het wasproces worden

de flowsnelheid direct gecorreleerd is

±0,5 K. De sensor werkt altijd binnen

aan het verlies aan thermische ener-

de opgegeven parameters, ongeacht

ingevoerd. Dankzij sensorondersteu-

gie in de sonde en de sensor zowel

hoe de sensor in de buis is uitgelijnd.

ning hebben gebruikers een duidelijk

de temperatuur als het debiet van het

Voor snelle inbedrijfstelling maakt

beeld van de mediatoevoer en kun-

medium constant kan meten. Dat kan

de FS+ het mogelijk om PNP/NPN-

nen ze continu de kwaliteit van het

standaard voor flows van 3 tot 300

signalen automatisch te detecteren.

reinigingsproces bewaken. Vanwege

cm/s, met een temperatuurmeetbe-

Gebruikers kunnen ook binnen enkele

de hoge beschermingsklasse en het

www.turck.nl

reik van 0 °C tot 100 °C. De gespe-

seconden een schakelpunt instel-

gebruik van voor deze omgeving

info@turck.nl

cificeerde reproduceerbaarheid voor

len met de ‘quick teach’-functie. De

bestendige materialen, is de FS+

(038) 422 77 50

de flow is 0,2...5 cm/s (bij waterige

stromingssensor geeft een alarm af

stromingssensor hiervoor geschikt.

media van 3 tot 100 cm/s en medi-

zodra de beoogde referentiestroom

ED IA.indd 10

13-02-20 08:55


NIEUWS

FEBRUARI 2020

11 Mitsubishi Electric

Schneider Electric

Compacte PLC

Digitaal load managementsysteem TeSys island is een volledig gedigitaliseerd load managementsysteem

Het functiegeoriënteerde concept

subishi Electric, maar dan wel in een product dat zo klein is als de FX3S

ontworpen om motoren en andere

twin voor makkelijke integratie en een

micro-PLC. De kleinste CPU-module

elektrische belastingen tot 37 kW/80

snellere time-to-market.

met 16 digitale ingangen en 16 relais-

A (AC3) te schakelen, te beveiligen en

TeSys island is geïntegreerd in de

of transistoruitgangen neemt slechts een kwart van de grootte van een

te beheren. Het is een modulair systeem dat bestaat uit motorstarters en

EcoStruxure architectuur van Schneider Electric. Dankzij de open archi-

conventionele compacte PLC in.

digitale of analoge I/O-modules die

tectuur kan het ook worden geïnte-

De PLC heeft een programmageheugen voor maximaal 128.000 stappen

met elkaar verbonden zijn en gemonteerd zijn op een DIN-rail. Een voor-

greerd in automatiseringsoplossingen

en een groot datageheugen. Dankzij

deel van TeSys island is dat er geen

veldbussen als EtherNet/IP, Modbus

een cyclustijd van 34 ns zijn snelle

hulpbedrading nodig is. De intelligen-

TCP, Profinet en Profibus. Het load

machinereacties mogelijk. De PLC

tie bevindt zich in de bus coupler die fungeert als het brein van het eiland.

managementsysteem voldoet aan de

bevat als het FX5U model van Mit­

van TeSys island werkt als een digital

van derden. Het systeem ondersteunt

De Melsec FX5UC serie micro-PLC’s

kan positionerings- en geavanceerde

is ontworpen om de steeds meer

motion control functies uitvoeren

een eenvoudige en

geavanceerde dataverwerkings- en

betrouwbare manier

communicatietaken uit te kunnen

voor maximaal acht gesynchroniseerde assen. Hierdoor zijn er geen

voeren die worden vereist voor Smart

speciale controllers nodig. Extra

Manufacturing toepassingen. Concreet betekent dit dat deze kleine

functies die zijn geïntegreerd omvatten tools om diefstal of manipulatie

te monitoren en aanpassingen te doen

PLC nu dezelfde krachtige CPU

van data te voorkomen. .

vereisten van Industrie 4.0. Het biedt

om machinebelasting

op basis van dataanalyse.

Phoenix Contact

Groneman

Configureerbaar veiligheidssysteem

Korte lineaire motoren

Het configureerbare veiligheidssysteem PSRmodular is bedoeld

veiligheidsdeurvergrendelingen, lichtschermen en veiligheidsmatten zijn

voor toepassingen tot PL e / SIL3.

er ook modulen voor betrouwbare

Het modulaire systeem bestaat uit verschillende functiemodulen met

bewegingsbewaking. De veiligheidsmodulen kunnen onderling met elkaar

een bouwbreedte van 22,5 mm, die

worden verbonden via een TBUS

naar keuze met schroef- of push-

montagerail-connector, zonder dat

LinMot breidt zijn roestvrijstalen

teafvoer. Bovendien resulteert de

in-aansluiting leverbaar zijn. Naast

hier configuratie voor nodig is.

serie uit met korte lineaire motoren,

grotere diameter van de slider in

de bewaking van noodstopsignalen,

De kern van het systeem bestaat uit

de PS01-37Sx60F-HP-SSC en de

een toename van piek- en continue

twee basismodulen met verschillend vermogen, die ook veilig-

PS01-37Sx120F-HP-SSC. De toevoeging van de roestvrijstalen optie

kracht. De statoren behoren met een

heidsgericht met elkaar kunnen

maakt het gebruik in de voedsel-

tot de meest compacte uitvoering

communiceren. Het assortiment

verwerkende industrie en de farma-

in de roestvrijstalen serie. Om de

wordt compleet gemaakt door

ceutische industrie mogelijk. Ze zijn

vorming van vochtcondensatie in

een veilige analoge module

de motor te voorkomen, wordt het

voor de bewaking van 0/4-20

geschikt voor ruwe of corrosiegevoelige omgevingen zonder aansluiting

mA- resp. 0-10 V-signalen. Voor

op een waterkoelsysteem en kunnen

Hierdoor blijft de stator vrij van

de communicatie van de procesgegevens kan worden gekozen

worden gereinigd met alle standaard

luchtbellen, waarin zich als gevolg

industriële reinigingsmiddelen.

van veranderende temperaturen

uit alle gebruikelijke industriële

De thermische dissipatie van de

condensatie zou kunnen vormen.

communicatie protocollen.

motoren is verbeterd. De geïntegreerde montageflens maakt een

Door de modulaire opbouw kan het

flexibele montage in verschillende

Het glijlagermateriaal is ontworpen

posities mogelijk en biedt voldoende

voor de voedings- en farmaceutische

oppervlak voor een efficiënte warm-

industrie en is FDA-goedgekeurd.

totale lengte van 120 mm of 180 mm

motorhuis onder vacuüm gegoten.

lager eenvoudig worden vervangen.

Meer elektroDATA op

ED IAPN.indd 11

13-02-20 08:56


SAVE THE DATE!

Praktische antwoorden op al uw vragen over machineveiligheid! Zet 19 mei alvast in uw agenda want dan vindt de elfde editie plaats van het SAFETY Event. Wat heeft het SAFETY Event te bieden? • Laat u inspireren tijdens het plenaire programma • Doe kennis op bij de learnshops tijdens het middagprogramma • Krijg praktische antwoorden van de Safety doctors, die alle safety-gerelateerde vragen beantwoorden • Kom in contact met vakgenoten, fabrikanten en toeleveranciers op de informatiemarkt Datum: 19 mei 2020 Locatie: 1931 Congrescentrum s’ Hertogenbosch

Deelnameprijs: € 99,- voor abonnees € 150,- voor niet abonnees

Meer informatie? Kijk op www.safetyevent.nl

Sponsored by:

ED Advertenties.indd 12

13-02-20 08:48


PRODUCTNIEUWS

FEBRUARI 2020

13 Conrad Electronic

SigmaControl

I/O-modules

Energiemonitoring niet te worden gewijzigd. Alle

De EE 121 DIN-rail module uit de

worden gebruikt om de fasepositie

modules meten 5 mm x 12,7

S-Dias serie van Sigmatek is ont-

mm x 20 mm (D x H x B). De

worpen voor voorspellend onder-

en frequentie te meten. Het maakt de berekening van Ueff en Ieff voor

M5S serie omvat vier digitale

houd en kostenbewaking en wordt

elk kanaal, evenals het energie-

ingangsmodules voor het

gebruikt om energie-, vermogen- en

verbruik sinds de eerste activering

detecteren van schakeltoe-

fasehoekmetingen

mogelijk. De module

standen, pulsen of encodersig-

direct op de machine

kan ook stroomon-

nalen met galvanische schei-

vast te leggen. Met

derbrekingen of een

ding via optocouplers en een

de EE 121 kunnen

fasedaling detecteren.

open-collectoruitgang, evenals

de spanningen van

Ook vermogenssyn-

vier digitale uitgangsmodules

de drie ingangsfasen

chronisatie is mogelijk.

voor het aansturen van relais,

(L1, L2 en L3) worden

Voor de nulspannings-

lampen, zoemers of andere

gemeten. Daarnaast

doorlaatpunten is een

signaalgevers. De vier analoge

worden er ook maxi-

tijdstempelfunctie

In vergelijking met bestaande I/O-

ingangsmodules zijn ontworpen voor

maal 12 stromen

voorzien. Daarom kan

systemen, die een afzonderlijk stuur-

de acquisitie van analoge signalen van

geregistreerd die aan

bij het gebruik van

circuit voor elk type I/O vereisen,

onder meer potentiometers, tempe-

elke fase kunnen wor-

verschillende energie-

hebben de interfacemodules van de

ratuursensoren en andere stroom- en

den toegewezen. Het

opnamemodules de

M5S-serie van TDE Instruments een

spanningsopwekkers. Gebruikers die

meetbereik is 0-500

tijdverschuiving van de

universeel aansluitschema. Gebruikers

regelaars en meetapparatuur moeten

VAC en 0-2 A.

spanningsvrije doorlaat-

kunnen zo met één universeel circuit

bedienen, kunnen uit de voeten met de

Naast stroom- en

punten van twee hoofd-

verschillende toepassingen afdekken.

vier analoge uitgangsmodules met 10

spanningssequen-

spanningen worden

De interne of externe bedrading hoeft

V/ 20 mA analoge uitgangssignalen.

ties kan de EE 121

bepaald.

Winmate industriële computers ■

Panel PC’s, Displays & Touchscreens van 7 tot 65 inch

Rugged Tablet PC’s

Marine Panel-PC’s & Displays met DNV keur

Paneel montage, RVS behuizing, IP66, IP69K, EX-proof

COMPLETE ELEKTRONISCHE OPLOSSINGEN - Circuit Protection - Connectors - Switches - EMC Products - Input Systems - Solutions Duranmatic B.V. | Robijn 800 | 3316 KE Dordrecht T+31 (0)78 631 05 99 | info@duranmatic.nl

info@schurter.nl | 0523-281200 schurter.nl

Meer elektroDATA op

ED IAPN.indd 13

13-02-20 08:57


NIEUWS

14 Duranmatic

SEW-Eurodrive

Flowmonitoren

In motor geïntegreerde encoders

De B-serie indicatoren van Fluidwell bestaat uit vier modellen: B-Basic, B-Smart, B-Alert en B-in-control

SEW-Eurodrive komt

voor weergave/totaliseren van flow

met een in de motor

of als batchcontroller om een batchproces te regelen. De B-in-control

geïntegreerde enco-

is uitgerust met een zogenaamde

een aanvulling op de

‘one-stage-control’ en heeft de

EI7 en geeft 1024

beschikking over twee uitgangen om bijvoorbeeld een klep te openen of

pulsen per omwenteling (10 bits). De

te sluiten.

motor kan aanzienlijk

De B-basic kan ingezet worden voor

korter blijven, want

der. Dit type EI8 is

de encoder hoeft niet

directe weergave van actuele flow plus een totaal (debiet) van een langere periode. Met de B-Smart is het

lage en hoge waarde (vensteralarm).

achterop (asynchrone

De compacte behuizing is gemaakt van

DRN/DR2S-motoren)

mogelijk deze via een analoge uitgang

hoogwaardig GRP kunststof en heeft

door te geven. Met de B-Alert kan een

een volledig IP65 (NEMA4) afdichting.

gemonteerd te worden. Hij kan in combinatie met frequentieregelaars (generatie B en MOVI-C) worden gebruikt en is bestand tegen

relais geactiveerd worden als de totaalwaarde kleiner is dan (laag alarm) of

De behuizing is geschikt voor gebruik

de mechanische effecten van de rem. De encoder genereert de

in het veld en kan direct op de flowmeter gemonteerd worden.

output-signalen in hoge resolutie door incrementele waarden snel te

groter dan (hoog alarm) of buiten een

interpoleren en te berekenen.

Isotron

Siemens

Veiligheidsschakelaars met RFID

Frequentieomvormers

Bij de ST G RFID veilig-

De Sinamics G120X-omvormer, die is ontworpen voor gebruik in

heidsschakelaars van

water-/afvalwatertoepassingen en in HVAC-systemen, is nu ook

Pizzato Elettrica is door

verkrijgbaar in een driefasige 3AC 200V spanningsvariant in het

de vele coderingen van

vermogensbereik tot 55 kW. De robuuste constructie en coating

meer dan een miljoen

van de printplaten volgens de 3C3-standaard maken de omvormer

combinaties de kans op manipulatie in een

geschikt voor ruwe omgevingen. De nieuwe module voor de uitbreiding van de digitale en analoge in- en uitgangen verhoogt de flexi-

machine of applicatie

biliteit en maakt een optimale aansturing van omvormergestuurde

zo goed als uitgesloten.

toepassingen mogelijk.

De schakelaar kan op

De omvormer ondersteunt

zowel een linker- als

Profibus, Modbus RTU,

rechterdeur gemonteerd worden. Verder

USS en BACnet MS/TP. De modulaire frequentieomvormer Sinamics G120

beschikken ze over een RGB-signaleringsled,

Ecolab certificering en de uit één stuk

maakt in combinatie met

die aan beide zijden van het apparaat

vervaardigde behuizing zorgen ervoor

de Sinamics Control Unit

zichtbaar is.

dat de nieuwe ST G-serie toepasbaar is

Adapter Kit CUA20 een

Er kunnen maximaal 32 veiligheidsschakelaars, die een hartafstand van 22 mm

voor de meest hygiënische omgevingen;

eenvoudige en flexibele

zoals in de voedings- en farmaceutische

hebben, aan een Pizzato CS veiligheids-

industrie. De schakelaars zijn IP67- en

installatie in de schakelkast mogelijk. De adap-

module gekoppeld worden, waarmee

IP69K-geclassificeerd en zijn geschikt

terset ondersteunt DNV

een performance level e (PL e), conform

voor temperaturen tussen -25 °C en

GL-gecertificeerde kastconfiguraties. Vermogensmodules en de

EN 13849-1, bereikt kan worden. De

+70 °C.

besturingseenheid kunnen fysiek en thermisch worden gescheiden.

ED IAPN.indd 14

13-02-20 08:57


NIEUWS

FEBRUARI 2020

15 B.E.S.D.

Rotero

Unmanaged Ethernet switch

Noodstopschakelaars De voor industriële toepassingen

vuld met een speciale afdichting is

en voertuigen ontwikkelde ES-serie

een beschermingsklasse van IP67 of

De EL-1100-4AC van EKS Fiber Optic

noodstopschakelaars van Kissling

IP6K9 behaald (afhankelijk van de uit-

Systems zijn industriële unmanaged

hebben een hoge schok- en tril-

voering) en is geen extra bescherming

Ethernet Layer 2 switches met 8 of 16

lingsbestendigheid. Daarbij leidt de

voor de noodstopknop meer nodig.

RJ45 10/100Mbs poorten en één Gigabit

combinatie van constructie en materi-

Voor een betrouwbare werking mag

uplink met SC-aansluiting voor multimode

aalgebruik (PA 25 GF RAL1003, UL 94

de omgevingstemperatuur variëren

of singlemode glasvezel. Door de com-

V0) tot een compacte behuizing waar

tussen de -40 en +85 °C. De keuze

pacte bouwvorm van 155 x 40 x 108 mm

vocht en stof geen kans hebben door

bestaat uit uitvoeringen met 2 NC

en DIN-rail bevestiging, zijn de Ethernet

te dringen tot de elektronica. Aange-

+ 1 NO, 3 NC of 2 wisselcontacten.

switches geschikt voor montage in scha-

Daarnaast zijn uitvoeringen met

kel- en verdeelkasten waar weinig ruimte

bajonet-, faston- en kabelaansluiting

voorhanden is. Glasvezelverbindingen zijn

beschikbaar. De schakelaars wegen

geschikt voor Ethernet netwerken waar de onderlinge afstanden tus-

ongeveer 75 gram, vragen een

sen de netwerkcomponenten groter zijn dan 100 meter en op plaatsen

schakelkracht van 20 – 50 N en een

waar men EMC-problemen of blikseminslagen kan verwachten. De EL-

koppel (bij ontgrendeling) van 3 Nm.

1100-4AC wordt gevoed met 230 VAC met een maximaal opgenomen

De componenten zijn kortsluitvast

vermogen van 13,5 W. De RJ45 Ethernet poorten ondersteunen Auto-

conform EN 60947-5-1 en hebben

Negotiation en Auto MDI/MDI-X. Afhankelijk van het type glasvezel kan

een levensduur van minimaal 40.000

men afstanden tot 25 km tussen twee Ethernet switches overbruggen.

schakelingen.

Sick

Euchner

Objectdetectie voor buiten

Transponderschakelaar

Het AOS systeem voor objectdetectie in de buitenlucht bestaat

De nieuwe CTM is heel klein en

uit een combinatie van LiDAR outdoorscanner(s), Flexi Soft

is geschikt voor elke radius vanaf

veiligheidscontroller(s) en slimme software. Dit resulteert in een hogere

slechts 15 cm. Toch is het een vol-

detectiebetrouwbaarheid dan bijvoorbeeld losse 2D-laserscanners kun-

waardige PL e - Cat. 4 transpon-

nen waarmaken. De AOS is makkelijk en snel in te stellen: alle sensoren

derschakelaar. Hij kan gemakkelijk

en controlefuncties zijn voorgeconfigureerd. Het systeem voert cycli-

worden weggewerkt op de kleinste

sche zelftests uit. Detecteert de LiDAR-scanner nog wel op de juiste

machines. De flexibiliteit van de bal-

manier? Reageert de scanner op inputcommando’s? En schakelen de

actuator -die enkele graden uit het

outputsignalen wel correct? Dank-

midden mag worden gedrukt- maakt

zij deze zelftests en de robuuste

het mogelijk om zelfs met de kleinste

uitvoering van de LiDAR scanners

radius om te gaan.

zeggen dat het zijn laatste toestand

heeft het systeem, dat dankzij vari-

De 1000 N vergrendelingskracht is

behoudt wanneer de voeding wordt

abele bewakingsvelden inzetbaar

ruim voldoende voor toepassing op

uitgeschakeld. Je kunt dan niet onbe-

is voor vele toepassingen, een

kleinere kleppen, luiken en deuren.

doeld opgesloten worden in een vol-

hoge bedrijfszekerheid. Voor aan-

Denk hierbij aan verpakkingsmachi-

ledig uitgeschakelde machine.

sluiting op bussystemen of voor

nes, vul- en handlingmachines, labo-

Er is ook een hygiënische variant van

afstandsdiagnose zijn er optionele

ratoriumapparaten en 3D-printers. De

de CTM, gemaakt van andere materi-

gateways.

vergrendeling werkt bistabiel, dat wil

alen en met andere afdichtingen.

AE SEnSOrS FOr hEAvy duty ELEctrOnicS Al méér dan 25 jaar hét adres voor advies en levering van sensoren.

Van GAS tot FLOW Vragen of advies nodig? Bel 078 6213152 of ga naar www.aesensors.nl Meer elektroDATA op

ED IAPN.indd 15

13-02-20 08:57


INDUSTRIËLE IOT

16

Ventilatorloze box-PC’s voor machinevision toepassingen MET AI-GEBASEERDE MONITORING VAN SYSTEEMGEDRAG EN VOORSPELLEND ONDERHOUD Onder de naam Eagle Eyes Embedded Vision Systems levert het Taiwanese bedrijf Efco een serie ventilatorloze box-PC’s voor machinevision toepassingen. De op zelf ontwikkelde AI-algoritmen gebaseerde EKit software voorziet in realtime monitoring van het systeemgedrag en voorspellend onderhoud. Mede hierdoor kunnen deze compacte systemen goed overweg met de alsmaar groeiende prestatie-eisen voor het realtime (in de edge) analyseren en visualiseren van data uit meerdere bronnen.

De high-end AIH versie van de Eagle Eyes box-PC heeft standaard 6x USB 3.0, 2x RS-232/422/485, 4x RS-232, 2x GbE en 4x GbE PoE+.

Steeds meer IoT-data bereiken de

levert alleen al in de machinebouw

CPU- en graphics-prestaties, zodat

cloud niet meer, maar worden al in de

mogelijkheden vanaf de monitoring

de compacte apparaten weinig geluid

edge geanalyseerd en verwerkt. Die

van machines tot machines die van

en warmte genereerden. Met de

trend zal vanwege de voordelen van

elkaar kunnen leren en samenwerken

implementatie van AI in de edge is het

edge computing (met name de kortere

en op den duur zelfs voor mensen

latencies) nog wel even aanhouden,

nieuwe machines kunnen ontwerpen

speelveld danig veranderd. De traditionele compacte embedded systemen

maar vergt ook voor de computerapparatuur in de edge de nodige door-

en maken.

hebben onvoldoende rekenkracht om

ontwikkeling. Dat heeft alles te maken

Geen compromis meer

realtime data vanuit meerdere bronnen te analyseren en te visualiseren.

met de opkomst van kunstmatige

Er komt echter nogal wat bij kijken om

En door het simpelweg vergroten

intelligentie (AI), die niet langer alleen

al die deep learning en analytische

van die rekenkracht loop je in het

in grote serversystemen wordt toegepast, maar steeds meer in kleinere,

methoden in AIoT-apparaten in de

bestaande ontwerp tegen de andere

edge te laten draaien. Waar AI al het

kant van het compromis aan: te hoge

decentrale systemen, zo ook in IoT-

uiterste vergt qua rekenkracht van

systeemtemperatuur, geforceerde

apparaten. Door deze apparaten uit

werkstations en serversystemen, zal

koeling (dus extra geluid) en overall

te rusten met ingebouwde intelligentie

dat ook voor de apparaten in de edge

kunnen taken als data-analyse en

gaan gelden. Die zijn daar echter

een minder betrouwbaar functionerend apparaat.

-verwerking, alsmede interfacing met

in eerste instantie minder geschikt

de gebruiker volledig binnen de edge-

voor, omdat gebruikers ze het liefst

Compacte box-PC’s

omgeving plaatsvinden.

zo compact mogelijk zien, zodat ze

Fabrikant Efco is er met de Eagle

Voor de met AI verrijkte IoT-technologie, ook wel AIoT genoemd, wordt

eenvoudig te hanteren zijn, weinig

Eyes Embedded Vision Systems,

ruimte in beslag nemen en niet veel

een serie ventilatorloze box-PC’s

een groot potentieel voorondersteld.

vermogen nodig hebben. In tijden van

voor machinevision toepassingen,

Hier is vooral de plus ten opzichte van een ‘klassiek’ connected IoT-apparaat

een beperkte functionaliteit als connected IoT-apparaat, met veel minder

in geslaagd om de benodigde

www.adelco.nl info@adelco.nl

–dat een AIoT-apparaat zelfstandig

benodigde rekenkracht, konden

(010) 258 05 80

taken en beslissingen van mensen

fabrikanten aan die gebruikerswensen

compact ontwerp en een betrouwbare werking. Er zijn verschillende

kan overnemen– debet aan. Dat

tegemoet komen door te knijpen op

mid-range (AIM) en high-end (AIH)

ED IIOT.indd 16

rekenkracht te combineren met een

13-02-20 08:58


FEBRUARI 2020

17 uitvoeringen. De AIH-uitvoeringen zijn

lijk om maximaal 12 PoE-camera’s in

uitgerust met 6e/7e Gen Intel Core S

één systeem te ondersteunen.

Series of Intel Xeon E3 processoren; voor de AIM zijn er 6e/7e Gen Intel

AI-monitoring

Core U Series processoren. De box-

Aan de hand van de EKit software,

PC’s hebben een stevige, gevinde

die is gebaseerd op door Efco ontwik-

aluminium behuizing die het systeem

kelde AI-algoritmes, kan intelligente

beschermt tegen invloeden van buitenaf en de benodigde warmtedis-

monitoring en voorspellend onderhoud

sipatie biedt voor de ventilatorloze

software verzamelt systeemgegevens

werking. De afmetingen (B x D x H) voor de high-end versie zijn 260 x 206

zoals CPU-temperatuur, stroomverbruik, RTC batterijspanning, DC-span-

x 77 mm; de mid-range uitvoeringen

ning, hardwaretoestand en PoE-status

zijn met 161 x 130 x 68 mm nog een

en analyseert deze. Op basis van die

stukje kleiner.

analyse kan de software ervoor zorgen

De 9-36 VDC gevoede apparaten

dat het systeem te allen tijde stabiel

hebben standaard behoorlijk wat I/O aan boord. Voor de mid-range is dat

werkt. Bovendien wordt tijdig gesignaleerd wanneer pro-actieve trouble-

4x USB 3.0, 2x RS-232/422/485, 2x

shooting nodig is. Op die manier is er

RS-232 en 16x GPIO, met optioneel

veel minder kans op onverwachte uit-

De mid-range versie AIM van de Eagle Eyes box-PC is net als de

M12 en PoE Giga LAN en uitbreidbaarheid via 2x mini-PCIe en 2x SIM

val of storingen van het IoT-apparaat, waardoor toepassingen op het gebied

AIH-serie uitgerust met de volledig via de AI-gebaseerde EKit

poorten. De high-end heeft standaard 6x USB 3.0, 2x RS-232/422/485, 4x

van bijvoorbeeld fabrieksautomatisering en machine vision, die steeds

RS-232, 2x GbE en 4x GbE PoE+ en

meer afhankelijk zijn van IoT, onge-

Dynamic Display Module (DDM) aan

beoordelen en desgewenst actie

is uitbreidbaar met 4x GbE of PoE

stoord door kunnen draaien.

de voorkant van de box-PC. Tevens

ondernemen om de uptime van de

LAN+, 2x 10 Giga LAN fiber, 4x M12

De systeeminformatie en de PoE-

toont het display storingsmeldingen.

installatie te garanderen.

Giga LAN en 4x USB 3.0. De vele

status zijn ook afleesbaar op de volle-

Ethernet-interfaces maken het moge-

dig via de EKit software definieerbare

Zo kunnen gebruikers in een oogopslag de toestand van het systeem

van de box-PC’s plaatsvinden. De

software definieerbare Dynamic Display Module (DDM).

PRODUCTNIEUWS Isotron

Eaton

Data-analyse voor IoT

Gecertificeerde netwerkkaarten Advantech Wise-PaaS

Eaton breidt zijn activiteiten uit op

(Platform as a Service)

het gebied van cybersecurity met

Industrial Gateway Card ook gecertificeerd voor de IEC 62443-4-2. Deze

met EdgeLink. EdgeLink

nieuwe IEC-certificeringen voor de

Eaton-technologieën maken het

voorziet een applicatie

Gigabit Network Card en Industrial

eenvoudig om eenfase- en driefasige

van de benodigde data

Gateway Card. De producten voldoen

UPS-systemen aan te sluiten, terwijl

om onder andere machines te monitoren, de

daarnaast ook aan de cybersecurity-

ze tegelijkertijd netwerkbescherming bieden voor stroomvoorziening in

performance bij te hou-

normen van UL en bieden zo geavanceerde netwerkbescherming voor

den en alarmnotificaties

UPS-systemen. Eaton claimt de eer-

faciliteiten en grote datacenters.

te ontvangen. EdgeLink

ste in de branche te zijn die dubbele certificering voor de strenge IEC- en

is eenvoudig in gebruik. Met de komst van Industrie 4.0

Via de programmeeromgeving EdgeLink Studio

UL-productcertificering heeft behaald, waarmee het bedrijf voldoet aan de

zoeken bedrijven naar oplossingen

is het mogelijk om de communicatie

waarbij data-analyse wordt gebruikt

op te zetten met een verscheidenheid

strikte specificaties en klantverwachtingen voor veilige

voor het verbeteren van services, het

aan protocollen en I/O’s. De EdgeLink

stroom.

optimaliseren van producten en het

Runtime applicatie wordt vervolgens

De Gigabit Network

reduceren van kosten. Met behulp van

op Advantech hardware geïnstalleerd.

Card was de eerste

de bestaande data uit het veld van

De data die door EdgeLink worden

UPS-netwerkkaart

onder andere PLC’s, sensoren, machines en HMI’s kan deze data-analyse

verzameld, worden door de Runtime

die voldeed aan de

geconverteerd en doorgestuurd naar

UL 2900-1 norm.

gerealiseerd worden.

SCADA, MES, ERP of een cloudoplossing.

Nu zijn de Gigabit

Voor betrouwbare datacollectie komt

commerciële gebouwen, industriële

Network Card en Meer elektroDATA op

ED IIOT.indd 17

13-02-20 08:58


INSTALLATIE & ENERGIETECHNIEK

18

Netwerkanalyser met Bluetooth ondersteunt digitale transformatie CONNECTED NETWERKANALYSERS VOOR ELEKTRICITEITSMETING EN ENERGIEMONITORING De M4M-serie netwerkanalysers, die vooralsnog bestaat uit verschillende uitvoeringen van de M4M 20 en de meer uitgebreide M4M 30, zijn op de eerste plaats bedoeld voor nauwkeurige elektriciteitsmeting en energiemonitoring van allerlei energie-assets. De analysers ondersteunen met hun verschillende I/O-opties bovendien de digitale transformatie van gebouwen en passen in het geheel van schaalbare energieen assetmanagementoplossingen van ABB.

Het verschil tussen de M20 en M30 zit hem vooral in de uitgebreidheid van de power quality metingen, het aantal uitgangen en de mogelijkheden voor alarmering.

Omdat productiviteitsverbetering en

gemaakt met een mobiele app, aan

vermindering van het energieverbruik

de hand waarvan de analyser kan

steeds belangrijker worden, ontwikkelde ABB de M4M-serie als volledig

worden geconfigureerd en inbedrijfgesteld. ABB claimt dat in combinatie

meerbare alarmering bij de M30.

connected netwerkanalysers. Met de

met de volledig stekerbare aansluit-

uitvoeringen met Rogowski-spoelen

analysers kan de netkwaliteit worden

klemmen installatie en ingebruikname

zijn. Deze maken ook integratie in een

geanalyseerd en energie worden

een stuk (tot wel 40%) sneller kan dan

gemonitord. Bij de ontwikkeling van

bij oudere typen analysers.

bestaande installatie mogelijk en verminderen de bekabelingstijd.

de analysers heeft de eindgebruiker

De serie is vooralsnog leverbaar in

nadrukkelijk centraal gestaan. De

twee uitvoeringen: M4M 20 en M4M

Toepassingen

M4M netwerkanalysers verzamelen

30. Voor beide uitvoeringen geldt

In industriële omgevingen vereen-

informatie voor het energieverdeelsysteem en kunnen worden gekoppeld

dat ze kunnen worden uitgerust met

voudigen de M4M analysers de monitoring en bewaking van het

aan het ABB Ability Electrical Distri-

I/O voor een van de volgende communicatieprotocollen: Modbus RTU,

bution Control Systeem. Dit cloudge-

Modbus TCP/IP, Profibus DP-V0 en

schade aan apparatuur of verstoring

baseerde platform geeft gebruikers

BACnet/IP. Waar de M20 het daar met

van kritische processen worden zo

toegang tot data op het gebied van energieverbruik en lokale productietrends, die kunnen worden gebruikt

twee digitale uitgangen moet doen,

voorkomen. Aan de hand van indi-

heeft de M30 er vier beschikbaar, die

viduele meldingen kan bovendien

ook nog eens programmeerbaar zijn.

beter worden gereageerd op veran-

voor verschillende functies, zoals

Onder de productnaam M4M 20 I/O

deringen in het elektriciteitsnetwerk

remote monitoring en configuratie van

resp. M4M 30 I/O zijn er ook versies

en kan onderhoud sneller worden

energie-assets.

met twee programmeerbare I/O, twee

uitgevoerd. In datacenters worden ze

40-ste orde meten) en mogelijkheden voor meer complexe, programVoor beide typen geldt dat er ook

elektriciteitsnetwerk. Kostbare uitval,

digitale uitgangen en twee analoge

onder meer ingezet voor monitoring

Twee uitvoeringen

uitgangen resp. zes programmeerbare

van de vermogenskwaliteit en van de

De netwerkanalysers hebben een

I/O en twee analoge uitgangen.

stroomketen. Dat voorkomt schade

Een ander verschil tussen M20 en

aan geïnstalleerde apparatuur terwijl

nl-tech-ep@abb.com

touch­screen met grafisch kleurendisplay. Navigatie verloopt menuge-

M30 betreft de uitgebreidheid van de

tripping of overbelasting en daarmee

(088) 260 09 00

stuurd, alsof je een app gebruikt. Via

power quality metingen (zo kan de

kostbare downtime worden verme-

Bluetooth kan ook verbinding worden

M30 individuele harmonische tot de

den.

www.abb.nl

ED EI.indd 18

13-02-20 09:00


PRODUCTNIEUWS

FEBRUARI 2020

19 Bihl + Wiedemann

Phoenix Contact

ASi-5 voor in de schakelkast

Systeem voor efficiënte aderverwerking

Sinds de marktintroductie van ASi-5 is het assor- In de industriële schatiment uitgebreid en zijn er, naast tal van IP67-

kelkastbouw worden

modules, ook verschillende IP20-beschermde

processen nog altijd

componenten voor de schakelkast geïntroduceerd. Dit zijn onder andere:

gekenmerkt door vele

• ASi-5 slave / IO-Link-master

handmatige werkstappen. Met het software-

• ASi-5 digitale modules

ondersteunde systeem

• ASi-5-counter module

Wire Assist uit de

Met ASi-5 kunnen grotere hoeveelheden gege-

productfamilie ClipX

vens veel sneller worden overgedragen dan met

kunnen processen

de eerste generatie AS-Interface. De voordelen

langs de gehele keten

van hoge bandbreedte en korte cyclustijden komen ook terug in de IP20-modules, waarmee

worden geoptimaliseerd. Het systeem leidt de gebruiker

tafel geeft de gebruiker vrijheid in de

eenvoudig verschillende IO-Link-apparaten in

door het proces van semi-geautoma-

vormgeving van diens werkplek en

een systeem kunnen worden geïntegreerd. ASi-5 tiseerde aderverwerking, stuurt de is compatibel met alle voorgaande ASi-appara- relevante apparatuur aan en stelt de

hoogteverstelling voor individuele

ten en componenten. Voor het samen gebruiken noodzakelijke informatie gebaseerd op

ergonomie in de toepassing, optimale

van ASi-5-slaves en ASi-3-slaves in een ASi-net- CAE-gegevens beschikbaar.

grijpafstanden en kortere loopafstanden.

werk is alleen een ASi-5 / ASi-3-gateway nodig.

zorgt zo samen met de elektrische

De modulaire opbouw van de werk-

Cat Phones

Robuuste smartphone De Cat S32 smartphone beschikt

gecertificeerde stof- en waterdichte

temperaturen, vibratie- en tuimeltests

over een aantal vernieuwde func-

(35 minuten op 1,5 meter diepte)

en zoute nevel. Het heldere 5,5-inch

ties die gebruikers in veeleisende,

behuizing. De S32 doorstaat valtests

HD+ 18x9-scherm wordt beschermd

zware omgevingen goed van pas

van 1,80 meter op staal, op elke hoek

door krasbestendig DragonTrail Pro

komen: een lange levensduur van de

van het toestel. Dankzij de MIL SPEC

Glass en kan het worden gelezen in fel

batterij, toonaangevende ‘rugged’

810G-specificatie trotseert de telefoon

zonlicht. Het touchscreen kan worden

eigenschappen en een helder, veel-

alle elementen. Zoals alle Cat phones

bediend met natte vingers en hand-

zijdig display. De smartphone heeft

is de S32 onderworpen aan thermi-

schoenen.

een 4200mAh batterij en een IP68-

sche schokken, extreem hoge en lage

Een greep uit onze merken:

Importeur van

elektrotechnische componenten Kasten en Paneelbouw

Industriële elektrotechniek

T. 013 536 01 44

Kasten en Paneelbouw

Energiedistributie

E. verkoop@dijkman.com

Kasten en Paneelbouw

Marine & offshore

www.dijkman.com

Alles voor de installateur

Installatietechniek

Voor zonne-, Wind-, UPS- en EV

Energietransitie

Meer elektroDATA op

ED EIPN.indd 19

13-02-20 09:01


ENERGIE & INFRA

20 Wago

Legrand

Functieklemmen met drukknop

Modulaire 3-fase UPS

een nominale doorsnede van 2,5 mm²

dat een powermodule onder spanning

maken gebruik van de push-in cage

gewisseld kan worden. In een kastopstelling met meerdere powermodules

clamp aansluittechniek. Hiermee kunnen massieve, meeraderige en fijn-

is de ene altijd stand-by om het van

aderige geleiders met adereindhulzen

een andere over te nemen. Door het

snel en direct aangesloten worden.

op elkaar plaatsen van meerdere

De bedieningselementen zijn met kleuren gemarkeerd en overzichtelijk

behuizingen kan een grote vermogensdichtheid gerealiseerd worden.

in de bediening. Voor het openen kan

Ook een parallelle oplossing is moge-

het bedieningsgereedschap voor de

lijk.

De functieklemmen van het Top-

bediening van de drukknop vrij gekozen worden.

Twee verschillende Keor Mod kastsamenstellingen zijn mogelijk. De eerste

job S-rijgklemmensysteem zijn nu

De scheidings- en meetklemmen

Elke powermodule in een Keor Mod

bestaat uit vijf powermodules en tien

ook verkrijgbaar met drukknop. De

maken een veilige scheiding van de

constellatie is een UPS, met een ver-

gebruiker profiteert hierdoor van

stroomkringen mogelijk. De gebruiker

mogen van 25 kW. Zo’n powermodule

batterijlades en heeft een totaalvermogen van 125 kW, de tweede herbergt

de systematische en eenduidige

kan hierbij kiezen uit klemmen met

is compact (hoogte 8 cm) en werkt

tot tien powermodules, goed voor 250

bediening in een klemmenstrook. De

onafhankelijk. Elke UPS heeft een led-

kW. Beide versies hebben met open

nieuwe scheidings- en meetklemmen

vaste en onverliesbare scheidingsmessen en klemmen met een aparte

deur een footprint van minder dan 1

alsook de zekeringsklemmen voor

scheidingssteker.

strip die de status van het toestel aangeeft. Een vergrendeling zorgt ervoor

Conrad Electronic

m². Het display in de deur roteert 180°.

Eaton

DIN-rail voedingen

Lithium-ion UPS DC voedingen hebben een platte behui-

batterij met een twee

zing en een inbouwdiepte van 55 mm,

tot drie keer langere

waardoor ze een hoge vermogensdicht-

levensduur dan de

heid bieden die het mogelijk maakt om

normaliter toegepaste

ze te gebruiken in toepassingen waar

loodaccu’s (circa 8 jaar

De TBLC serie DIN-rail geschakelde

de ruimte beperkt is. De TBLC serie

voedingen van TracoPower bestaat uit

voldoet aan de veiligheidseisen volgens

Eaton heeft zijn 5P-serie UPS voor de

VRLA lood(zuur)accu). Opladen gaat bij

vijftien productuitvoeringen, met vermo-

IEC/EN 60335-1 en EN/IEC 60950-1

bescherming en beveiliging van onder

deze nieuwe batterij drie keer zo snel:

tegen 3-4 jaar van de

gens van 6 tot 90 W. Afhankelijk van het

en is daarmee geschikt voor inbouw

meer computerservers, randapparatuur

de laadtijd tot 100% is 6-8 uur (VRLA

model werken de voedingen met wissel-

in onderverdeel- en verdeelkasten in

en besturingsapparatuur in dataracks

24 uur). Het gewicht is teruggebracht

spanningen van 85 tot 264 VAC, waarbij

kantoren en woningen (DIN 43880). Alle

en kleine datacenters uitgebreid met de

van ruim 8,5 kilo naar nog geen 5 kilo.

ze 5, 12 of 24 VDC leveren en uitgangs-

uitvoeringen werken bij temperaturen

5P lithium-ion UPS. Deze nieuwe line-

De garantie voor de 5P lithium-ion UPS

stromen van 250 mA tot 7,5 A. De AC/

van -25 °C tot maximaal +70 °C.

interactive UPS heeft een lithium-ion

is 5 jaar (VRLA 2 jaar).

Beele Engineering

Doorvoer voor hoogspanningskabels Met het Glandmod-systeem brengt

heeft een maximale afmeting van 1200

kabels met een diameter van 44 mm te

Beele Engineering een alternatief voor

x 800 x 55 mm. De XL-Glandmod-

kunnen afdichten. De pluggen bestaan

wartelplaten. Speciaal voor de invoer

module wordt gemonteerd met een

uit twee helften die om de hoogspan-

van 44 mm-hoogspanningskabels in

Nofirno-pakking die garant staat voor

ningskabel worden gelegd en in één

is de vorm van de doorvoeropeningen

verdeelkasten brengt het bedrijf nu een

de optimale afdichting. Voor het installeren en afwerken van de module

van de openingen van de Glandmod-

in de Glandmod-module afgestemd op

module worden gedrukt. De vorm van

de plug. Voor blinde doorvoeringen zijn

worden Cet-a-sil-afdichtingspluggen

de plug is zodanig dat hiervoor geen

toegepast. Een nieuwe serie 80 is toegevoegd aan het programma om de

bijzondere krachten vereist zijn. Voor

speciale blindpluggen leverbaar waarmee de doorvoeropening tijdelijk kan

optimale veiligheid en installatiegemak

worden afgedicht.

speciale XL-uitvoering van de Glandmod doorvoermodulen die ruimte biedt voor 42 hoogspanningskabels met diameters van 44 mm. De module

ED EIPN.indd 20

13-02-20 09:01


PRODUCTNIEUWS

FEBRUARI 2020

21 Apem Benelux

Elincom Electronics

Automatiseringsproducten met push-in Noodunit led-driver

Apem brengt voor automatiseringsproducten de S³ push-in terminals op de markt. Bij een push-in connectietechnologie oefent een rvs veer de nodige kracht uit op de geleider. Door een klem met behulp van een schroe-

vendraaier in te drukken, kan de

De HotSpot Plus van Fulham is een

geleider nadien opnieuw verwijderd

noodunit die zowel een led-driver, een

worden. Deze oplossing reduceert de

lithiumbatterij voor de back-up voe-

tijd om geleiders aan te sluiten met

ding en een batterijlader bevat. Naast

meer dan de helft. Push-in terminals

de versie van 45 W is er nu ook een

garanderen een goede verbinding,

uitvoering van 70 W. Elke armatuur

zelfs in de meest veeleisende omstandigheden.

wordt dankzij deze led-driver meteen ook een noodverlichtingsarmatuur. De

Voorbeelden van automatiseringspro-

geïntegreerde back-up voeding zorgt

ducten die nu ook in een uitvoering

ervoor dat bij spanningsuitval de licht-

met de S³ push-in terminals geleverd

bron toch gevoed wordt. De 45 W ver-

testschakelaar groen; bij een probleem

kunnen worden zijn:

sie meet 229 x 82 mm en is geschikt

• De YW serie 22 mm schakelaars, en

voor montage boven het plafond; de

kleurt die rood. Daarnaast is de noodvoeding programmeerbaar tussen 1

70 W versie is met afmetingen van

W (540 minuten brandtijd) en 6 W (90

424 x 30 mm langer en smaller, wat

minuten brandtijd). De led-drivers zijn

hem geschikt maakt voor integratie

0-10 V dimbaar en in stappen van 1

in een armatuur. De units hebben een

mA programmeerbaar: de 45 W versie

maandelijkse en jaarlijkse zelftest-

van 250-1400 mA en de 70 W versie

functie. Zolang alles in orde is, blijft de

van 350-2400 mA.

de CW- en HW serie. • Safety controller met 7-duo-kanaals veiligheidsingangen. • De FC6A (PLC serie met 16 tot 2064 I/O). • SU and SJ relay sockets.

TDK-Lambda

Wago

Industriële voeding levert 4080 W

Stroomomvormer

catie-interface is remote monitoring

Wago heeft het assortiment aan

mogelijk van de uitgangsspanning,

hogestroom-doorgangsklemmen

uitgangsstroom, interne temperatuur, statussignalen en ventilatorsnelheid.

uitgebreid met een stroomomvormer met spanningsaftakking

Bovendien kan via deze interface de

voor de doorgangsklem. Naast

uitgangsspanning, overstroombegrenzing en remote on/off worden inge-

de reeds beschikbare varianten

De TPS4000-24 voeding levert tot

steld. Met behulp van potmeters aan

ook een stroomomvormer met

4.080 W bij 24 V. Deze voeding uit

de voorkant of een analoge 0-5 VDC

spanningsaftakking voor de

deTPS serie kan werken met nominale ingangen in een Delta- of Wye

spanning kunnen ook de uitgangsspanning (van 19,2 tot 28,5 V) en de

doorgangsklem van 185 mm²

aangezien de stroomomvormer in de brugschacht direct op de klem kan

configuratie van 400, 440 en 480 VAC

stroombegrenzing (70% tot 105%)

beschikbaar. Met dezelfde inbouwbreedte als de hogestroom-rijgklem

zonder dat de bedrading hoeft te

worden ingesteld. Een interne O-ring

kan een betrouwbare energiemeting

De geïntegreerde stroomomvormer

worden aangepast. Ook zijn er geen

ook in kleine ruimten gerealiseerd FET vergemakkelijkt de parallelle werking van maximaal acht voedingen, wat worden.

werkt met een omzettingsverhouding

step-down transformatoren nodig. De TPS4000 is uitgerust met onder meer

nodig kan zijn voor redundante confi-

nauwkeurigheidsklasse 0,5 conform

programmeerbare uitgangsspanning en -stroom, verschillende alarmsignalen,

guraties of voor toepassingen die meer zo breed is als de hogestroom-doorgangsklem, heeft de stroomomvormer vermogen vergen. Zonder de busbars

configureerbare remote on/off, een

op de uitgang meet de voeding 107 x

in de schakelkast vrijwel geen extra

beveiliging met melder geïntegreerd

12 V / 0,3 A standby spanning en een

84,4 x 335 mm, wat installatie in 2U

die de aangesloten meetapparaten

PMBus interface. Via deze communi-

hoge reksystemen mogelijk maakt.

ruimte nodig. De montage kan eenvoudig en snel worden uitgevoerd,

voor 50 mm² en 95 mm² is nu

Aangezien de stroomomvormer net

worden gestoken.

van 350 A / 1 A en voldoet aan de DIN EN 61869-2. In het redundant uitgevoerde spanningspad is een

beschermt.

Meer elektroDATA op

ED EIPN.indd 21

13-02-20 09:01


TESTEN & METEN

22

Contactloos temperatuur meten met infraroodcamera of pyrometer CONTACTLOZE INFRAROODTHERMOMETERS ALS ALTERNATIEF VOOR THERMOKOPPELS Temperatuur is een van de meest gemeten variabelen op aarde. Ook binnen bijna alle industriële productiestappen is het meten en handhaven van temperaturen een kwaliteits- en procesbepalende factor. Binnen de industrie worden voor temperatuurmetingen tot op heden nog vooral thermokoppels gebruikt. Dit terwijl ook contactloze infraroodthermometers zichzelf inmiddels hebben bewezen als betrouwbare meettechnologie. Infraroodthermometers zijn zelfs eenvoudiger in te zetten, met als belangrijkste voordeel dat ze de meting niet beïnvloeden.

De Xi 80 infraroodcamera heeft een spectraal bereik van 7,5 tot 13 µm; voor de veel kleinere CSmicro 2W infrarood pyrometer is dat 8 tot 14 µm.

John Post, directeur Jopos Techniek

Contactloos temperatuur meten heeft

Pyrometer of infrarood camera

complexe systemen. Ook waren de

verschillende voordelen:

Infraroodthermometers zijn onder te

• De meting heeft geen invloed op

verdelen in twee groepen:

producten zwaar en grof. Tegenwoordig zijn zowel de camera’s als pyro-

het meetobject en is dus nietdestructief en niet-interactief. Dit

• Pyrometers: contactloze temperatuurmeters die op één punt de tem-

vergroot tevens de levensduur van

peratuur meten met een spotsize

het meetobject.

van 0,5 tot 100 mm.

• Het is mogelijk om contactloos - t emperatuurmetingen van bewegende objecten te maken;

• Infraroodcamera’s: duizenden kleine pyrometers in één apparaat, met een spotsize vanaf 28 µm.

- temperaturen te meten van (te)

Op basis van de meetopdracht kan

hete objecten (tot 2200 °C);

je kiezen voor een pyrometer of een

- temperaturen van afstand te meten; - temperaturen te meten van

infraroodcamera. Wil je één specifieke plek meten en weet je waar deze zich bevindt? Dan voldoet een pyrometer.

gevaarlijke of moeilijk bereikbare

Wil je een temperatuur meten maar

objecten.

weet je niet precies waar deze zich

• Zeer korte meet- en reactietijden. • Met prijzen onder de 100 euro is

bevindt of waar deze kan opduiken? Dan is een camera het meest

www.jopostechniek.eu

het steeds interessanter om een

geschikt. Merging en linescanning

info@jopostechniek.eu

infraroodthermometer te gaan

maken de meetgebieden onbegrensd.

(033) 285 57 14

gebruiken om temperatuur te meten Vroeger was contactloos temperatuur meten vaak een kwestie van dure en in een bereik van -40 tot 2200 °C.

ED TM.indd 22

meters handzaam en eenvoudig in te

Met de IRmobile app is het mogelijk de infraroodcamera’s en pyrometers van Optris aan een smartphone te koppelen.

13-02-20 09:02


FEBRUARI 2020

23

De infraroodcamera’s zijn er met optische resoluties van 80x80 pixels tot

De CT serie infrarood pyrometers hebben afzonderlijke elektronica en

764x480 pixels.

een verlicht LCD. Ze zijn afgestemd op temperatuurmeting van specifieke materialen en/of oppervlakken.

zetten. Tevens heeft men het mogelijk

Denk daarbij aan:

glas. Bij gebruik van een systeem dat

gemaakt pyrometer en infrarood-

• het meten van metalen,

8 – 14 µm meet, meet je de temperatuur van het glas en niet van de mate-

camera te combineren. Men maakt

gesmolten of vast;

gebruik van de functionaliteit van een

• het meten van glas of door glas;

rialen erachter. Met een systeem dat 1

camera, voor de prijs en afmetingen

• het meten van plastic of door plastic;

µm meet, meet je dwars door het glas

• het meten door vlammen.

de producten achter dit glas, bijvoorbeeld in een reageerbuis, te zien.

van een pyrometer. Gebruikerssoftware

heen en krijg je de temperatuur van

Ook is de software die bij deze sys-

Hiervoor gebruikt men standaard pro-

temen geleverd wordt, door de jaren

ducten, die zijn afgestemd voor een

heen sterk verbeterd. De huidige

speciale golflengte. Bijvoorbeeld:

Koppelen aan smartphone

gebruikerssoftware, die standaard

• 7,9 µm voor plastics;

Met de IRmobile app is het mogelijk

geleverd wordt bij pyrometers en

• 5,0 µm voor glas;

de infraroodcamera’s en pyrometers

infraroodcamera’s, kenmerkt zich door

• 525 nm voor gesmolten metaal;

van Optris aan een smartphone te

hoge flexibiliteit en gebruikersvrijheid.

• 800 nm voor gebruik met CO2 lasers.

koppelen en de infraroodtemperatuurmeting op de telefoon te volgen.

De software geeft de gebruiker mogelijkheden als:

Gebruikers kunnen live de beeld-

• Temperatuur meten op een onbe-

Door het gebruik van verschillende

perkt aantal geselecteerde meet-

golflengtes is het ook mogelijk een

gebieden.

onderscheid te maken tussen met

• Elk meetgebied instellen op eigen

meten van glas of het meten door

stroom van de verbonden camera analyseren. Hierbij worden hete en koude plekken automatisch gedetecteerd.

alarm en zelfs emissiviteit. • Gebruik van linescan functionaliteit voor het meten van objecten met beperkte optische toegang. • Het maken van snapshots en het opnemen van video’s, die offline, eventueel via slow motion, kunnen worden weergegeven. Deze videosoftware vereenvoudigt complexe temperatuurbewerking en -analyse. Een gebruiker stelt de camera optimaal in (net zoals bij een fotocamera), maakt een opname van het proces en analyseert deze later offline in een meer aangename (kantoor)omgeving. Speciale metingen De producten van Optris zijn ook geschikt voor speciale situaties.

De videosoftware vereenvoudigt complexe temperatuurbewerking en -analyse. Meer elektroDATA op

ED TM.indd 23

13-02-20 09:02


TESTEN & METEN

24

Stroomtang met slanke meetbek voor dichtbedrade schakelkasten STROOMTANG MEET STROMEN TOT 40 A IN KABELS TOT 6 MM ² DOORSNEDE De Voltcraft VC-337 stroomtang is geoptimaliseerd voor metingen in schakelkasten met klemmenblokken en zeer weinig ruimte tussen de kabels. Door de slanke meetbek kunnen gebruikers met deze stroomtang gemakkelijker individuele draden tussen de kabeldoorvoer en de klemmenblokken vastpakken dan met conventionele tangen.

beren behuizing zorgt daarbij voor een veilige en comfortabele grip. TrueRMS De stroomtang geeft 4.000 counts weer en is geschikt voor contactloze meting van gelijk- en wisselstromen van 0,001 tot 40 A. Voor de AC-spanning is het meetbereik 0,001 V tot 600 V; gelijkspanningen kunnen worden gemeten tussen 0,1 mV en 600 V. Voordeel van de contactloze meetmethode met de tangfunctie is dat metingen mogelijk zijn zonder uitschakelen en loskoppelen van het stroomcircuit. Uitvaltijden van installaties worden zo effectief voorkomen. De meetbek met een diameter van 5,5 mm maakt de stroomtang geschikt

De true-RMS-meting van de stroomtang maakt exacte meting mogelijk

voor kabels met een doorsnede tot 6 mm².

van asymmetrische spanningen en stromen die afwijken van de standaard sinusvormige golfvorm. Asymmetrische spanningen komen

Bij krap gelegde kabels in een scha-

veiligheidsklasse is vereist. Handig

vooral voor bij vermogenregelaars

kelkast is het niet altijd even eenvou-

in dat perspectief is een open-stop

zoals dimmers, snelheidsregelaars,

dig om de afzonderlijke kabels door

begrenzer, die voorkomt dat kabels

schakelende regelaars, pulsladers of

te meten. Conrad Electronic draagt

te diep in de meetbek komen en

hiervoor een oplossing aan in de vorm

daardoor worden platgedrukt. Dankzij

elektronische regelaars. Conventionele instrumenten, die de gemiddelde

van de Voltcraft VC-337 stroomtang.

de tweecomponentenbehuizing is

waarde meten, vertonen soms zeer

Deze kenmerkt zich door een meetbek met een diameter van slechts 5,5

het meetapparaat ook geschikt voor

grote meetfouten bij dergelijke speciale meettaken.

gebruik in ruwe omgevingen. De rub-

mm, die bovendien onder een hoek kan worden geplaatst. Dit maakt de stroomtang geschikt voor kabels met een doorsnede tot 6 mm². Gebruikers kunnen zo gemakkelijk individuele draden tussen de kabeldoorvoer en de klemmenblokken vastpakken. Waar bij andere stroomtangen de te meten draad uit de kabelbundel moet worden getrokken, grijpt de VC-337 tussen de aangrenzende draden. De stroomtang voldoet aan de meetcategorieën CAT II 600 V en CAT III www.conrad.nl

300 V en biedt een optimaal compro-

business@conrad.nl

mis tussen de grootte van de meet-

De Voltcraft VC-337 stroomtang is geoptimaliseerd voor metingen in

bek en de isolatie die bij een bepaalde

schakelkasten met klemmenblokken en zeer weinig ruimte tussen de kabels.

ED TM02.indd 24

13-02-20 09:04


PRODUCTNIEUWS

FEBRUARI 2020

25 T.T.M.S.

Penko Engineering

Draagbare temperatuurkalibrator

Montagehulp voor krachtopnemers

vloeistofbad, een fixed point cel,

Moderne industriële

een blackbody, een temperatuur

weegtechniek vereist

oven, een dry block of een specifieke

nauwkeurigheid en

oppervlaktebron. Vervolgens kan met

betrouwbaarheid.

gebruik van deze warmtebron en

Hiervoor bewijzen

een referentie temperatuurmeter een

de type 350 ‘shear-

kalibratie worden uitgevoerd. De te

beam’ krachtopne-

meten UUT wordt vergeleken met de

mers hun waarde.

referentiemeter, door ze beide met

Ze zijn robuust

dezelfde bron te vergelijken.

en gemakkelijk in

Bij het Isocal-6 kalibratiesysteem ver-

te bouwen. Met de beschikbare

in verzinkt stalen en roestvrijstalen

De Isotech 4000 serie dry blocks

andert door toepassing van verschil-

draagvermogens, vanaf 300 tot en

uitvoering, kan de vereiste nauw-

en multi-function kalibratoren zijn

lende inserts de functie. Standaard

met 10.000 kg, zijn ze vrijwel overal

keurigheid en betrouwbaarheid wel

vernieuwd. De draagbare units

wordt gebruik gemaakt van een

inzetbaar.

worden bereikt. De stabiele bodem-

zijn geschikt voor gebruik op ver-

metalen insert (dry block kalibrator),

In de praktijk komen de eigenschap-

plaat geeft de opnemer een perfecte

schillende meetlocaties of in het

maar er is ook een vloeistofbad

pen van deze opnemers echter niet

ondergrond, een draadeind maakt de

kalibratielab. Voor het kalibreren

insert, een blackbody insert voor

altijd volledig tot hun recht. Een

weegopstelling voor buitenopstelling

van SPRT’s, thermokoppels en

infrarood thermometers, een insert

optimaal resultaat vereist namelijk

windvast en een rubberen demper

andere temperatuursensoren is een

voor oppervlaktesensoren of een

een perfecte montage. Met nieuwe

beschermt de opnemer tegen trillin-

temperatuurbron nodig, zoals een

insert voor ITS-90 fixed points.

hulpstukken, die verkrijgbaar zijn

gen en zwerfstromen.

BMF System Parts

Technisch Handels- en Adviesbureau Vandentempel

Multi-gas massaflow sensoren

Warmtebeeldcamera’s

Sensirion introduceert

De TiS20+ en de TiS60+ van Fluke

voor metingen waar gedetailleerde

een multi massaflow

zijn fixed focus camera’s voorzien

weergave van temperatuurverschillen

sensor die geschikt is

van 3,5 inch kleurendisplay. Met de

noodzakelijk is. Het meettemperatuur-

voor het zeer nauwkeu-

IR-fusion en autoblend technolo-

bereik van de TiS20+ is van -20 °C tot

rig meten van zuurstof,

gie worden beelden van zowel het

150 °C en de IR-resolutie is 120 x 90,

lucht en lachgas. Even-

zichtbare- als het infrarode spectrum

waarmee deze camera juist geschikt

tueel andere

vastgelegd in de camera. Deze beel-

is voor snelle detecties in bijvoorbeeld

gassen zijn

den zijn tijdens het opnemen te mixen

schakelinstallaties of HVAC.

op aan-

(autoblend) en kunnen draadloos via WiFi in de Fluke Connect software op

vraag leverbaar. Het

massaflow tussen de 0 en 20 SLM.

de computer worden geladen, waarna

gewenste gastype is eenvoudig via de I2C bus selecteerbaar. Hierdoor is

De sensor is temperatuurgecompen-

de beide beelden ook achteraf gemixt

seerd en volledig gekalibreerd en

kunnen worden om in rapportages de

deze sensor bij uitstek geschikt voor

meet op 3 procent nauwkeurig de

juiste informatie weer te geven.

toepassing in medische applicaties.

massaflow. De SFM4300 is leverbaar

De TiS60+ heeft een IR-resolutie

De nieuwe SFM4300 is klein en is

met verschillende mechanische con-

van 320 x 240 en een meettempe-

bestand tegen drukken oplopend tot

necties zoals down mount of legris

ratuurbereik van -20 °C tot 400 °C.

6 bar. Hij meet uni-directioneel de

aansluitingen.

Daarmee is deze camera geschikt

AE SENSoRS foR hEAVy DUty ElEctRoNIcS Al méér dan 25 jaar hét adres voor advies en levering van sensoren.

Van DRUK tot NIVEAU Vragen of advies nodig? Bel 078 6213152 of ga naar www.aesensors.nl

Meer elektroDATA op

ED TMPN.indd 25

13-02-20 09:06


COLOFON / ADVERTEERDERSINDEX

FEBRUARI 2020

26

Adverteerdersindex

Colofon

AE Sensors

15

Reichelt elektronik

28

AE Sensors

25

RS Components Benelux

27

Apacer Technology

21

Schürter Electronics

13

Dijkman Elektrotechniek

23

Telerex Nederland

3

Duranmatic

13

TOP-Electronics

1

EAO Benelux

7

Microchip

2

Mybusinessmedia Holding NCAB Group Benelux

12 9

Redactie

Postbus 58, 7400 AB Deventer e-news@mybusinessmedia.nl Richard Bezemer (hoofdredacteur) Tel. 06 34 65 95 02, r.bezemer@mybusinessmedia.nl Robin Zander, r.zander@mybusinessmedia.nl Advertenties

Dennis Wielheesen, d.wielheesen@mybusinessmedia.nl, 06 53 69 24 61 René Wibbelink, R.Wibbelink@mybusinessmedia.nl, (0570) 50 43 43

Bijlage van: ForTop Automation & Energy Control

Publishing services

Sonja Wolsink s.wolsink@mybusinessmedia.nl, (0570) 50 43 52 Advertenties worden uitgevoerd overeenkomstig de-‘Regelen voor het Advertentiewezen 1990’ Uitgever

Joachim Driessen j.driessen@mybusinessmedia.nl Een uitgave van MYbusinessmedia Holding b.v., postbus 58, 7400 AB Deventer, Tel. (0570) 50 43 00. Vakblad over industriële elektronica en industriële automatisering voor Nederland en België.

JE VINDT HET SNELLER OP

ISSN 0168-2873 Reproductie

Dé ingang voor producten en leveranciers: www.engineersonline.nl. U kunt nu nog sneller en eenvoudiger informatie vinden over producten en leveranciers via onze vernieuwde site www.engineersonline.nl. DIRECT ZOEKEN NAAR PRODUCTEN Ga naar www.engineersonline.nl en klik op ‘zoeken’. U kunt bijvoorbeeld zoeken op naam of op productrubriek. DIRECT ZOEKEN NAAR LEVERANCIERS EN MERKEN Op zoek naar de leverancier van dat ene merk, leveranciers van sensoren, merken in testapparatuur, via de zoekfuncties op www.engineersonline.nl kunt u alle mogelijke zoekcombinaties maken. De zoekresultaten leiden altijd tot één of meer leveranciers die u verder kunnen helpen. Bovendien vindt u bij de leveranciers direct de informatie over de nieuwste producten uit het leveringspakket. ENGINEERING SHOP De vernieuwde website www.engineersonline.nl biedt nu ook de mogelijkheid om boeken, dossiers, losbladigen en CD’s te bestellen met informatie over engineering in de volle breedte: van elektronica-ontwerp tot aandrijftechniek, van besturingstechniek tot werktuigbouwkundig construeren. Kijk ook snel naar de speciale aanbiedingen, want op is op!

Overname van artikelen, tekeningen en/ of foto’s uit ElektroData is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van de uitgever. © MYbusinessmedia, 2020 ‘Het auteursrecht op de inhoud van dit tijdschrift wordt uitdrukkelijk voorbehouden.’ Door het aanbieden van bijdragen aan dit tijdschrift verklaart de auteur zich accoord met de Standaardpublicatievoorwaarden voor bijdragen aan tijdschriften en soortgelijke uitgaven. Bescherming persoonsgegevens

MYbusinessmedia legt uw gegevens vast voor de uitvoering van de (abonnements) overeenkomst. Uw gegevens kunnen door MYbusinessmedia worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit melden aan MYbusinessmedia, t.a.v. afdeling Relatiebeheer, postbus 58, 7400 AB Deventer. Abonnementen

Voor vragen over abonnementen, bezorging en of adreswijzigingen kunt u: Bellen met: +31 570 504 325 Faxen naar: +31 570 504 399 Mailen naar: klantenservice@elektrodata.nl Schrijven naar: MYbusinessmedia Holding bv Elektrodata Postbus 58 7400 AB Deventer Abonnementstarieven

Jaarabonnement Nederland € 144,95* Jaarabonnement Buitenland € 157,15* Studentenabonnement 50% korting * Prijzen zijn exclusief 9% BTW en € 3,95 administratiekosten exclusief 21% BTW. Jaarabonnement geldt tot wederopzegging. Beëindiging van het abonnement kan schriftelijk, per e-mail of telefonisch geschieden, uiterlijk drie maanden voor het einde van de abonnementsperiode; nadien vindt automatisch verlenging plaats. Verzending en facturering

MYbusinessmedia

Basislayout | Opmaak

Bureau OMA, Doetinchem, www.bureauoma.nl Druk

Drukkerij Roelofs, Enschede

ED COL.indd 26

13-02-20 09:05


TESTEN EN METEN D e s k u n d i g e p a r t n e r s . M e r k l e i d e r s . O n e i n d i g ve e l ke u z e .

nl.rs-online.com

ED Advertenties.indd 27

13-02-20 08:48


ONZE PRIJZEN DE BESTE BESCHERMING TEGEN HOGE KOSTEN The best part of your project: www.reichelt.com/prijzen

Met reichelt haalt u meer uit uw budget. Dankzij de efficiënte, zelf ontwikkelde logistiek en de bundeling van onze inkoopkracht voor geselecteerde kwaliteitsproducten, kunnen wij zeer kleine hoeveelheden voor superprijzen leveren.

WAGO klemmenblok-assortiment L-Boxx Mini 221 Handige assortimentsdoos van de beproefde WAGOaansluitklemmen. Deze kleine assortimentsdoos is ideaal voor onderhoud, laboratoria, ontwikkelaars en natuurlijk ook voor particulier gebruik. L eenvoudige kliksluiting L praktisch en ruimtebesparend L 100x WAGO 221-412 L 100x WAGO 221-413 L 25x WAGO 221-415 L 4x WAGO 221-500

25%

68,08

Bestelnr.: WAGO 887-952

50,

79

(41,97)

Draadstripper, Secura 2K

Zelfnivellerende kruislijnlaser

voor geleiders en strengen van 0,2 - 6 mm².

met een bereik tot 30 m In de automatische modus creëert deze praktische helper altijd een exact markeringskruis op rechte oppervlakken.

L geschikt voor massieve en gestrande geleiders L automatische aanpassing aan de kabeldoorsnede L Geïntegreerde zijsnijder tot 2,5 mm² L verstelbare lengteaanslag

Bestelnr.: UT LM570R-I

Bestellservice: +49 (0)4422 955-360

50,79 (41,97)

Betaalwijzen:

30,45 (25,17)

Geweldige prijs-kwaliteitverhouding Meer dan 110.000 geselecteerde producten

DAGPRIJZEN! Prijzenstand: 4. 2. 2020

Bestelnr.: JOK 20 100

L Zelfnivellerend tot een basisoriëntatie van 3° (±1°) L tot 12 uur werking met 2x AAbatterijen (inbegrepen)

Betrouwbare levering - vanuit Duitsland over de hele wereld www.reichelt.nl

elektronik – The best part of your project

De wettelijke herroepingsregelingen zijn van toepassing. Alle aangegeven prijzen in euro inclusief de wettelijke BTW, excl. verzendkosten voor de totale winkelwagen. Uitsluitend onze Algemene Voorwaarden (zie hiervoor https://rch.lt./AV-NL of op aanvraag) zijn van toepassing. Afbeeldingen kunnen afwijken. Drukfouten, vergissingen en prijswijzigingen voorbehouden. reichelt elektronik GmbH & Co. KG, Elektronikring 1, D-26452 Sande, Tel.:+49 (0)4422 955-360

B2B_01-2020_Wago_NL.indd 1 ED Advertenties.indd 28

04.02.2020 10:32:45 13-02-20 08:48

Profile for ElektroData eZine

Elektro Data #1 2020  

In editie #12020 vindt u producten en toepassingen in de industriële elektronica, industriële automatisering en industriële installatie, met...

Elektro Data #1 2020  

In editie #12020 vindt u producten en toepassingen in de industriële elektronica, industriële automatisering en industriële installatie, met...

Advertisement