Issuu on Google+

Dr i nksT bor opSa www. r evi st at opsabor . com

Ponchenavi deño dear ándano •4t az as( 1l i t r o)dej ugo dear ándano •Mi el al gus t o •Nuezmos c adar ec i én r al l ada •Pal i t osdec anel a Pr epar ac i ón Enunas ar t én,c al ent ar el j ugodear ándano, c l av odeol orymi el , r ev ol v i endohas t aque l ami el s ehay adi s uel t o yel j ugos ec al i ent e. Saz onec onnuez mos c adays er v i ren unat az ac onunpal i t o dec anel a. Ri nde8por c i ones .


ponche