Page 1

ÈÑÉÁÓÉÏ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ×Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

ÔéìÞ: 0,01 åõñþ

∆ιαπρέπουν στο Comenius oι µαθητές του 1ου Γυµνασίου Μάνδρας

Ανήλικος συνελήφθη για ληστείες στα Άνω Λιόσια

Παρουσιάσθηκαν σε ειδική εκδήλωση οι µέχρι τώρα δράσεις και το ταξίδι τριών µαθητριών στην Πολωνία

Ο 14χρονος µε συνεργούς του είχε διαπράξει εννέα ληστείες το τελευταίο 5µηνο

Σåë. 2-9

Νέα «σκούπα» της ΕΛ.ΑΣ. στο ΧΥΤΑ Φυλής

Óåë. 3

«Άνοιξε την κάνουλα» το ΥΠΕΣ

Μεγάλη επιχείρηση για την αποµάκρυνση αθιγγάνων και λαθροµεταναστών που είχαν εισβάλλει παράνοµα

για τα ληξιπρόθεσµα της ∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρνών Υπογράφηκε η επιχορήγηση 751.000 ευρώ για εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών, που δίνει οικονοµική «ανάσα» στο ∆ήµο Αχαρνών Σåë. 2

Óåë. 3-8

Στις ράγες...

ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

«Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες στο ∆ήµο Ελευσίνας» Óåë. 5

ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ Óåë. 6

οι µελέτες για την υπογειοποίηση του τµήµατος Αθήνα-3 Γέφυρες Σåë. 5

Η αναβάθµιση του άξονα Αθήνα - Αχαρνές εκτιµάται στα 187 εκατ. ευρώ

Μπαζάρ αγάπης στο Πνευµατικό Κέντρο Ζεφυρίου

Απαιτούνται 2,5 δισ. ευρώ για την αντιπληµµυρική θωράκιση της Αττικής Συζήτηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο για την Αντιπληµµυρική Προστασία της Αττικής

Ενόψει εορτών

Αυστηρότεροι έλεγχοι στην αγορά

Σåë. 6

Σåë. 7

Σåë. 7

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ Ο ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΙ Ο ΑΧΑΡΝΑvΚΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΟΙ ΜΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΣ∆Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ Α' ΑΝ∆ΡΩΝ (10η αγωνιστική) Ο ΜΑΝ∆ΡΑAΚΟΣ ΤΟΝ ΑΟΝΑ 84-59 Η ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΑΜΟΥ 64-62 ΤΗ ΝΕΜ

Ó åë. 10-11

ê.2239

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2383 Τετάρτη 18 ∆εκεµβρίου 2013 ¸ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

2 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÁΤΤΙΚΗ Τετάρτη 18.12.2013 Καιρός : Συννεφιά 'Ανεµοι: βορειοδυτικοί 5-7 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 06 έως 16 βαθµούς κελσίου.

ΕΟ ΡΤΟΛ ΟΓΙΟ Σ εβ α στ ι α ν ό ς , Σε β α στ ι α νή

«Άνοιξε την κάνουλα» το ΥΠΕΣ για τα ληξιπρόθεσµα της ∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρνών

Υπογράφηκε η επιχορήγηση 751.000 ευρώ για εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών, που δίνει οικονοµική «ανάσα» στο ∆ήµο Αχαρνών

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Τετάρτη 18 ∆εκεµβρίου 2013 Ελευσίνα Θεοφυλακτίδου Άννα Γ. Ερµού 82 & Πετράκη, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: 2105561723 Ασπρόπυργος Καµπόλης Παναγιώτης Πλάτωνος 1 Τηλέφωνο: 210 5572588 Φυλή - Άνω Λιόσια Τζώνης Κωνσταντίνος Ε. Κυκλάδων 31, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 2102482990 Αχαρνές Γκάτζιου Σοφία Φ. Πάρνηθος 118, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 2102403004 Παπανικολάου Γεώργιος ∆. Θρακοµακεδόνων 117, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 2102430204 Μάνδρα

Ασηµάκης Γρηγόριος Νικολάου Ρόκκα 114 Τηλέφωνο: 210 5550323 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Τετάρτη 18 ∆εκεµβρίου 2013

Μ

ε ανακούφιση υποδέχτηκαν στο ∆ήµο Αχαρνών, µετά από χρονοβόρες διαδικασίες, την υπογραφή από τον Υπουργό Εσωτερικών ποσό 751.024,41 ευρώ ως επιχορήγηση στη ∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών. Τα χρήµατα της επιχορήγησης πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την εκπλήρωση αποκλειστικά υποχρεώσεων ληξιπρόθεσµων οφειλών σε υπαλλήλους (νυν και πρώην) και σε προµηθευτές. Η συγκεκριµένη εξέλιξη πρόκειται να δώσει µια σηµαντική οικονοµική «ανάσα» στο ∆ήµο και το Νοµικό Πρόσωπο. Πιο συγκεκριµένα µετά την υπογραφή της επιχορήγησης και της εισροής χρηµάτων στα ταµεία της ∆ηµοτικής Φροντίδας, πρόκειται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες των πληρωµών. Ειδικότερα, θα λάβουν τα χρήµατα που τους

οφείλονται τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που µε οποιονδήποτε τρόπο προσέφεραν τις υπηρεσίες στα προ ∆ΗΦΑ Νοµικά πρόσωπα του ∆ήµου (ΑΟ∆Α, Παιδικούς Σταθµούς ΚΑΠΗ κ.λπ). «Με την εξέλιξη αυτή ένα τεράστιο βάρος θα φύγει από τις πλάτες της ∆ΗΦΑ κυρίως όµως θα αποκατασταθεί η αδικία σε βάρος όσων έγινε εκµετάλλευση των υπηρεσιών τους κατά τη συνήθη πρακτική προηγούµενων διοικήσεων χωρίς να τους αποδοθούν τα οφειλόµενα», τονίζεται από την πλευρά της ∆ηµοτικής Αρχής. Τονίζεται δε, οτι η εξόφληση θα ξεκινήσει τις επόµενες µε εξαιρετικά αυστηρή διαδικασία που καθορίζουν σχετικές εγκύκλιοι. Οι δικαιούχοι θα ενηµερωθούν από την οικονοµική υπηρεσία στην οποία εκ µέρους της διοίκησης «αποδίδονται εύσηµα για την αποτελεσµατικότητα και την άµεση ανταπόκριση στη διεκπεραίωση των διαδικασιών». Μάλιστα, για σήµερα στις 4 το απόγευµα έχει προγραµµατιστεί έκτακτη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αχαρνών προκειµένου να εγκρίνει τη 2η Αναµόρφωση Προ³πολογισµού του Ν.Π.∆.∆. z∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνώνz οικονοµικού έτους 2013, απαραίτητη για την αποδοχή και εκταµίευση του ποσού της επιχορήγησης. Περικλής Ι. Μαραγκός

∆ιαπρέπουν στο Comenius oι µαθητές του 1ου Γυµνασίου Μάνδρας - Παρουσιάσθηκαν σε ειδική εκδήλωση οι µέχρι τώρα δράσεις και το ταξίδι τριών µαθητριών στην Πολωνία

ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò)

Åêäüôçò - äéåõèõíôÞò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò Αρχισυντάκτης Περικλής Ι. Μαραγκός ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Öëþñá Êñéåêïýêç Ντίνος Ρούσσης ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου . Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: 210.55.76.740 Ôçë.210.55.71.855 Êéí.: 6977-410968 ÓõíäñïìÝò åôÞóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. ×åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü÷é, äåí åðéóôñÝöïíôáé.ÕðïãåãñáììÝíá Üñèñá äåí åêöñÜæïõí êáô’ áíÜãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò.

Τ

ην πολυπολιτισµικότητα στην Ευρώπη, γνωρίζουν µέσα από τη συµµετοχή τους στο Ευρωπα²κό πρόγραµµα Comenius οι µαθητές του 1ου Γυµνασίου Μάνδρας. Η συµµετοχή του σχολείου, αποτέλεσε το αντικείµενο εκδήλωσης που πραγµατοποιήθηκε στο ∆ηµοτικό Θέατρο Μάνδρας Μελίνα Μερκούρη, όπου αναλυτικά παρουσιάστηκαν οι δράσεις του σχολείου µε αποκορύφωµα την επίσκεψη τριών µαθητριών µε τη συνοδεία των καθηγητών τους κ. Κερά, κ. Μπακόλη και κ. Μαρούγκα στην πόλη Λούκοφ της

Πολωνίας, στο πλαίσιο του προγράµµατος. Με βασικό κριτήριο τη γλώσσα οι µαθήτριες Ευαγγελία Αντωνίου, Σταυρούλα Παπαγεωργίου και Λαµπρινή Φλωρά, ταξίδεψαν στην Πολωνία και στο σχολείο που συντονίζει το πρόγραµµα. Στο πρόγραµµα συµµετέχουν επίσης σχολεία από τη Φιλανδία, τη Λιθουανία, τη Λευκορωσία και την Τουρκία κ. α. Καθηγήτριες και µαθήτριες του 1ου Γυµνασίου «υιοθετήθηκαν» από τρεις πολωνικές οικογένειες κατά την παραµονή τους , παράλληλα είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις µε τους µαθητές Η συνέχεια στη σελ. 9


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Τετάρτη 18 ∆εκεµβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-3

Νέα «σκούπα» της ΕΛ.ΑΣ. στο ΧΥΤΑ Φυλής Μεγάλη επιχείρηση για την αποµάκρυνση αθιγγάνων και λαθροµεταναστών που είχαν εισβάλλει παράνοµα

×ÑÇÓÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": 213.2028000 ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : 210.5586830 (ÉÁÔÑÅÉÁ): 210 5586773 ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.55. 61.388. Α" ΒΟΗΘΕΙΕΣ: 210.55.46.980 ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: 2102318684 ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102469171 ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ: 2105555373 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: 213-2047002 ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5577190 - 5571805 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581070 (ÄéïéêçôÞò): 210 5581072 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581085 ΚΕΠ: 2132006700 - 213 2006710 (∆/ντής)

Ε

κτεταµένη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνοµίας πραγµατοποιήθηκε εχθές στον ΧΥΤΑ Φυλής προκειµένου να αποκατασταθεί η λειτουργία του, που είχε διακοπεί προσωρινά, εξαιτίας της εισόδου πλήθους αθιγγάνων και λαθροµεταναστών στο ηµερήσιο µέτωπο των απορριµµάτων. Σύµφωνα µε τις αναφορές της αρµόδιας υπηρεσίας, στον ΧΥΤΑ εισήλθαν µαζικά, από πολύ νωρίς περί τα 100 άτοµα, µε αποτέλεσµα να διακοπούν οι εργασίες της υγειονοµικής ταφής, αφού υπήρχε σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης ατυχηµάτων. Αµέσως ειδοποιήθηκε η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση ∆υτικής Αττικής και στο σηµείο έσπευσαν µεγάλες δυνάµεις της ΕΛΑΣ. Από τη 13:30 ο ΧΥΤΑ άνοιξε και πάλι

τις πύλες του για τους εξυπηρετούµενους δήµους. Ευχαριστώ στον ∆ένδια και ενίσχυση των αστυνοµικών δυνάµεων ενόψει Χριστουγέννων Σε επιστολή του προς τον Υπουργό ∆ηµοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο ∆ένδια, ο Πρόεδρος του Ε∆ΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την άµεση ανταπόκριση της ΕΛΑΣ. Ταυτόχρονα όµως ζήτησε να ενισχυθεί η προληπτική παρουσία της αστυνοµίας, ώστε να µην παρουσιαστούν προβλήµατα µε την αποκοµιδή και τελική διαχείριση των απορριµµάτων στην Αττική την περίοδο των Χριστουγέννων. Η συνέχεια στη σελ. 8

Ανήλικος συνελήφθη για ληστείες στα Άνω Λιόσια Ο 14χρονος µε συνεργούς του είχε διαπράξει εννέα ληστείες το τελευταίο 5µηνο

Έ

νας 14χρονος «έπεσε στα χέρια» των αστυνοµικών του Τµήµατος Ασφαλείας Άνω Λιοσίων, κατηγορούµενος για σωρεία ληστειών που είχε διαπράξει µε ακόµη τέσσερις συνεργούς του. Όπως προέκυψε από την έρευνα του Τ.Α. Άνω Λιοσίων, σε συνεργασία µε την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας ∆υτικής Αττικής , ο ανήλικος, µαζί µε τέσσερις ακόµα συνεργούς του οι οποίοι αναζητούνται, έχουν διαπράξει κατά το τελευταίο πεντάµηνο, στις περιοχές των Άνω Λιοσίων, Καµατερού, Ζεφυρίου, Ιλίου και Πετρούπολης, οκτώ ληστείες σε βάρος κυρίως ανήλικων πεζών και µία σε βάρος οδηγού ΤΑΞΙ. Οι δράστες µε χρήση σωµατικής βίας και απειλή αιχµηρού αντικειµένου αφαιρούσαν από τα θύµατά τους χρηµατικά ποσά, κοσµήµατα, κινητά τηλέφωνα και άλλα αντικείµενα. Ο 14χρονος µετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Ανηλίκων Αθηνών, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισµό και τη σύλληψη και των άλλων δραστών συνεχίζονται. Π. Μ.

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ::2132072300-2, 2102415300-2 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102478000 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102478020 ∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102407444 ∆ΕΗ: 210 2469393 (∆. Βαρέλα 3 & Θερµοπυλών 7 Πλατεία Αγ. Παρασκευής), ΕΥ∆ΑΠ : 210 2405240-1. ΒΛΑΒΕΣ - 214 4550 4562, 210 2407211 ΚΕΠ: 213.206.02.00 (∆εκελείας 34) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: 210 2400216 ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ: 210.246.83.60 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5537100 - 5537252 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/2140410 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ:210 5561840 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546674 5546285 ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546227 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: 10507 ∆ΟΥ: 210 55 43560 (Εθν. Αντιστάσεως & ∆ήµητρος) ÅÕÄÁÐ: 210-5547731 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 210 2484210 ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (∆ιευθυντής) 210 - 55.42.913 210 - 55.14.735 ( Γραµµατεία) 210 - 55.14.736 ËÉÌÅÍÁÑ×ÅÉÏ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.5565520-580 ΟΛΕ:210 5562805 ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: 210.5543211 ÔÑÏ×ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546579 - 5546930 ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ: 213.2014900 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÂÉËÉÙÍ:22633 200004ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ:22630-51396 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210:5555512, 210.5555300 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ :210 5558577 ΚΕΠ:2105559626 ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: 22960-81007 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 2296022100 ΙΚΑ: 2296 - 021.537 (Tµήµα Eσόδων - Προ²στάµενος) 2296 - 080.875 ΚΕΠ: 2296083270 ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ:210 2411444 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:213 2042700-1 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖÅÖÕÑÉÏÕ: 213 2038801 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:210 2486223 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ:210 2474446 ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ:2102319180

ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) 210 5559701 ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 êáé (Áèçíþí) 210 5150265 ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210:5546993 - 5560800 - 5543065


Τετάρτη 18 ∆εκεµβρίου 2013

4 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Φορολογικοί έλεγχοι της Οικονοµικής Αστυνοµίας σε καταστήµατα και κέντρα διασκέδασης ∆ιαπιστώθηκαν παραβάσεις σχετικές µε τη µη έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών και την ανασφάλιστη εργασία Από την Υπηρεσία Οικονοµικής Αστυνοµίας & ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, πραγµατοποιήθηκαν συντονισµένοι έλεγχοι, που σχετίζονται µε τη φορολογική και ασφαλιστική νοµοθεσία, σε κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος και κέντρα διασκέδασης, σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, το περασµένο τριήµερο, κλιµάκια αστυνοµικών της Υποδιεύθυνσης Οικονοµικής Αστυνοµίας, διενήργησαν ελέγχους σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, όπως στην Αθήνα, την Καλαµαριά και τον Εύοσµο. Στο πλαίσιο των ελέγχων προέκυψαν παραβάσεις της φορολογικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας. Συγκεκριµένα: • Σε κέντρο διασκέδασης στην Αθήνα, διαπιστώθηκε η µη καταχώρηση έξι (6) εργαζοµένων στο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρησης Νεοπροσλαµβανοµένου Προσωπικού (Ε.Β.Κ.Ν.Π.). • Σε κέντρο διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη διαπιστώθηκε η µη έκδοση τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας 592,90. Επίσης, διαπιστώθηκε πως εργαζόταν παράνοµα µια 27χρονη υπήκοος Γεωργίας στερούµενη των απαιτούµενων νοµιµοποιητικών εγγράφων παραµονής της στη χώρα. Επιπρόσθετα, κατά τον έλεγχο προέκυψε η µη καταχώρηση δύο (2) εργαζοµένων στο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρησης Νεοπροσλαµβανοµένου Προσωπικού (Ε.Β.Κ.Ν.Π). Για τη περίπτωση αυτή συνελήφθη ο

39χρονος ιδιοκτήτης του καταστήµατος και η 27χρονη αλλοδαπή, οι οποίοι µε τη σε βάρος τους σχηµατισθείσα δικογραφία οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. • Σε καφετέρια στην Καλαµαριά Θεσσαλονίκης διαπιστώθηκε η µη έκδοση µίας (1) απόδειξης λιανικών συναλλαγών. • Σε καφέ – µπαρ – αναψυκτήριο στην Καλαµαριά Θεσσαλονίκης, διαπιστώθηκε η µη καταχώρηση ενός (1) υπαλλήλου στο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρησης Νεοπροσλαµβανοµένου Προσωπικού (Ε.Β.Κ.Ν.Π.). • Σε καφενείο στον Εύοσµο Θεσσαλονίκης, δεν επεδείχθη η περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. για το γ’ τρίµηνο του 2013. • Σε καφετέρια στον Εύοσµο Θεσσαλονίκης, διαπιστώθηκε η µη καταχώρηση ενός (1) εργαζοµένου στο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρησης Νεοπροσλαµβανοµένου Προσωπικού (Ε.Β.Κ.Ν.Π.). • Σε εστιατόριο στον Εύοσµο Θεσσαλονίκης, δεν επεδείχθησαν τα βιβλία του καταστήµατος. • Σε εστιατόριο στη Θεσσαλονίκη, διαπιστώθηκε η µη έκδο

ση (8) αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, συνολικής αξίας 183 ευρώ, καθώς και η µη καταχώρηση τεσσάρων (4) εργαζοµένων στο Ε.Β.Κ.Ν.Π. • Σε υποκατάστηµα οµµόρυθµης εταιρείας που δραστηριοποιείται στην πώληση παγωτών και γιαουρτιού στον Εύοσµο Θεσσαλονίκης, δεν επεδείχθη το Ε.Β.Κ.Ν.Π. • Σε αναψυκτήριο στον Εύοσµο, δεν επεδείχθη το βιβλιάριο συντήρησης και επισκευών της ταµειακής µηχανής. • Σε καφετέρια στον Εύοσµο Θεσσαλονίκης διαπιστώθηκε η µη έκδοση τεσσάρων (4) αποδείξεων λιανικών συναλλαγών και η µη καταχώρηση δύο (2) υπαλλήλων στο Ε.Β.Κ.Ν.Π. • Σε κατάστηµα στον Εύοσµο Θεσσαλονίκης, διαπιστώθηκε η µη επίδειξη των βιβλίων και στοιχείων της εταιρείας, η µη υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. , καθώς και η απασχόληση ενός (1) ανασφάλιστου υπαλλήλου. Για τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν θα ενηµερωθούν και οι αρµόδιες ∆.Ο.Υ., ΙΚΑ ΕΤΑΜ και Σ.ΕΠ.Ε., για την επιβολή των αντίστοιχων διοικητικών κυρώσεων.

ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΟ ΧΩΡΙΟ Στο Πάρκο Α. Τρίτσης έως τις 6 Ιανουαρίου Στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης, η Κ.Σ.∆.Ε.Ο. Ε∆ΡΑ συµµετέχει στη δηµιουργία ενός µαγικού Παραµυθένιου Χωριού, υπό την διοργάνωση της Startexpo. To Χωριό θα λειτουργεί από 18/12/2013 έως 6/1/2014 και θα περιλαµβάνει: To Χωριό θα λειτουργεί από 18/12/2013 έως 6/1/2014 και θα περιλαµβάνει: Η µεγάλη Χριστουγεννιάτικη αγορά σε κλειστό χώρο 300 τ.µ θα φιλοξενήσει παραγωγούς - - κατασκευαστές - εµπόρους - σχεδιαστές, χειροποίητων δώρων, παραδοσιακών προwόντων, αξεσουάρ για µεγάλους και παιδιά, µοναδικών παιχνιδιών, κεραµικών και πολλών άλλων. Το σπίτι του βιβλίου µε µοναδικές εκδόσεις περιµένει µικρούς και µεγάλους να ταξιδέψουν στον κόσµο του. Το σπίτι της Αγάπης συγκεντρώνει ρούχα τρόφιµα βιβλία φάρµακα και ότι άλλο µπορεί να φανεί χρήσιµο σε συνανθρώπους µας. Το σπίτι του ροφήµατος µε ροφήµατα ζεστά από βότανα της φύσης ζεσταίνει µικρούς και µεγάλους.

Τα σπίτι των γεύσεων µε παραδοσιακά προwόντα από όλη την Ελλάδα για γευστικές απολαύσεις . Το σπίτι του παιχνιδιού µε µοναδικά ποιοτικά παιχνίδια περιµένει τους µικρούς µας φίλους να παίξουν. Το σπίτι του χορού µας περιµένει όλους να µάθουµε και να χορέψουµε όλοι µαζί διασκεδάζοντας τις γιορτινές ηµέρες. Μικρές Χριστουγεννιάτικες αγορές ξεπροβάλλουν σε κάθε γωνιά και δίνουν νέες ιδέες µε µοναδικές χειροποίητες δηµιουργίες από νέους Έλληνες δηµιουργούς. Ένας παραµυθένιος κόσµος µε λιχουδιές, καραµέλες ζαχαρωτά, donuts εκτείνεται περιµετρικά του Luna park και του µοναδικού κέντρου ερπετών και όλα αυτά µε θέα την µαγική λίµνη του πάρκου µε τα σπάνια υδρόβια πουλιά. Το σπίτι της δηµιουργικής απασχόλησης απασχολεί δηµιουργικά τους µικρούς µας φίλους µε κατασκευές πνευµατικά παιχνίδια αλλά και θεατρικές παραστάσεις, καραγκιόζη, εργαστήρι εικονογράφησης παιδικού βιβλίου, θεατρικά παιχνίδια των Χριστουγέννων, εργαστήρι κατασκευής Χριστουγεννιάτικης κάρτας, Πάρτυ Ανταλλαγής Μικρών ∆ώρων και Γλυκών, και όλα αυτά από συγγραφείς, θεατροπαραγωγούς, θεατρολόγους και άλλους.

∆ιανοµή 4 τόνων οπωροκηπευτικών σε οικογένειες της Νέας Περάµου

O ∆ήµος Μεγαρέων και η ∆ηµοτική Κοινότητα Νέας Περάµου σε συνεργασία µε το Σωµατείο Παραγωγών & Λα9κών Αγορών ∆υτικής Αττικής « Ο Άγιος Γεράσιµος» µοίρασαν την Κυριακή 8 ∆εκεµβρίου 2013 στη πλατεία Αγίου Γεωργίου, προ9όντα λα9κής αγοράς σε κατοίκους της Νέας Περάµου που έχουν πληγεί από την κρίση. Συνολικά διατέθηκαν τέσσερις τόνοι προ9όντων λα9κής αγοράς σε εκατόν πενήντα οικογένειες της πόλης. Ο ∆ήµος Μεγαρέων & η ∆ηµοτική Κοινότητα Νέας Περάµου ευχαριστούν θερµά: 1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα Μέλη του Σωµατείου Παραγωγών & Λα9κών Αγορών ∆υτικής Αττικής « Ο Άγιος Γεράσιµος» για την προσφορά των προ9όντων. 2. Τον κύριο Βασίλειο Σκλαβούνο, µέλος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγάρων για την προσφορά 500 λίτρων οίνου που διατέθηκαν στο κόσµο. 3. Τον κύριο Κωνσταντίνο Σαλιβουράκη για την αρωγή του στο κοµµάτι της συλλογής των προ9όντων. 4. Τους εργαζόµενους στη ∆ηµοτική Κοινότητα Νέας Περάµου για τη βοήθεια που προσέφεραν κατά τη διάθεση των προ9όντων. Ο Αντιδήµαρχος Μεγαρέων αρµόδιος για τη Νέα Πέραµο Βασίλειος Κόττας

Οι δράσεις Παρασκευή 20/12/13, 18.0022.00 Sweet Swap party (Πάρτυ Ανταλλαγής Μικρών ∆ώρων και Γλυκών) Σάββατο 21/12/13, 13.00-14.30 Εργαστήρι Εικονογράφησης Παιδικού Βιβλίου από την Εικονογράφο Λιάνα ∆ενεζάκη & 14.30-16.00 Θεατρικά Παιχνίδια Χριστουγέννων µε τις θεατροπαιδαγωγούς Ειρήνη Κουµπαρούλη και Κωνσταντινιά ∆ήµου. Κυριακή 22/12/13, 11.00-13.00 Εκπαιδευτικό Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα για παιδιά "Στο βάθος...ΚΗΠΟΣ!" από την γεωπόνο Στέλλα Ιωάννου / 13.00-14.30 Εργαστήρι Εικονογράφησης Παιδικού Βιβλίου από την Εικονογράφο Λιάνα ∆ενεζάκη / 14.30-16.00 Θεατρικά Παιχνίδια Χριστουγέννων µε τις θεατροπαιδαγωγούς Ειρήνη Κουµπαρούλη και Κωνσταντινιά ∆ήµου / 19.0020.00 Εργαστήρι Κατασκευής Χριστουγεννιάτικης Κάρτας από την θεατρολόγο - ιστορικό τέχνης Μαριτίνα Κονταράτου. ∆ευτέρα 23/12/13, 17.00-18.00 Εργαστήρι Κατασκευής Χριστουγεννιάτικης Κάρτας από την θεατρολόγο - ιστορικό τέχνης Μαριτίνα Κονταράτου.


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Τετάρτη 18 ∆εκεµβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-5

ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

«Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες στο ∆ήµο Ελευσίνας» Ο Αρβανίτικος πολιτισµός του χθες και του σήµερα… Μια γόνιµη συνάντηση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Μάνδρας «Μελίνα Μερκούρη». Με στόχο την ανάδειξη του τοπικού πολιτισµού και την πρόσβαση στη γνώση της τοπικής αλλά και ευρύτερης ιστορίας ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας κάλεσε όλους τους δηµότες της ευρύτερης περιοχής να παραβρεθούν σε µια γόνιµη συνάντηση, την Κυριακή 15 ∆εκεµβρίου στο ∆ηµοτικό Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη». Ο πλουραλισµός των απόψεων και οι συνεχώς νέες γνώσεις που προκύπτουν από τις σύγχρονες µελέτες έχουν εγείρει µία µεγάλη συζήτηση γύρω από το θέµα του Αρβανίτικού Πολιτισµού. Στην εκδήλωση, εκλεκτοί οµιλητές, παρουσίασαν τις σύγχρονες απόψεις τους και τις µελέτες τους πάνω στην ιστορική πορεία των Αρβανιτών στην Αττική. Επιπλέον, έγινε Παρουσίαση της Αρβανίτικης νυφικής φορεσιάς της Μάνδρας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Μάνδρας, ενώ παρουσιάστηκε και έκθεση βιβλίου µε θέµα τον Αρβανίτικο Πολιτισµό.

Σ

υνέδριο στο πλαίσιο της πράξης µε τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες στο ∆ήµο Ελευσίνας», µε σκοπό την ευαισθητοποίηση και την επιχειρηµατική δικτύωση των ωφελουµένων της εν λόγω Πράξης, υλοποιείται σήµερα και ώρα 7:00 µ.µ. στην αίθουσα «∆ηµοτικού Συµβουλίου», στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ελευσίνας, Χατζηδάκη 41 & ∆ήµητρος. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ 19:00 – 19:30 Εγγραφή – Καφές 19:30 – 19:40 Χαιρετισµός ∆ήµου Ελευσίνας 19:40 – 19:50 Παρουσίαση της πορείας εξέλιξης του προ-

γράµµατος «Τοπικές ∆ράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Οµάδες στο ∆ήµο Ελευσίνας», εκπρόσωπος του Συντονιστή Φορέα HEADWAY Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ Ε.Π.Ε. 19:50 – 20:00 Παρουσίαση των αποτελεσµάτων των Προγραµµάτων Κατάρτισης, Εκπρόσωπος του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. 20:00 – 20:10 «Παρουσίαση των µελών και δραστηριοτήτων του ΠΑΣΕΠΠΕ σχετικά µε ανακύκλωση – εναλλακτική διαχείριση», Μιχάλης Βασιλόπουλος, ∆ιευθυντής ΠΑΣΕΠΠΕ

20:20 – 20:30 «Νοµοθετικό πλαίσιο για τις κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα», Πολύνα Γκιόκα, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης 20:30 – 20:40 «Παρουσίαση του Ευρωπα²κού ∆ικτύου Rreuse», Πρόεδρος ∆ικτύου Rreuse Αντιγόνη ∆αλαµάγκα 20:10 – 20:20 «Περιγραφή της δραστηριότητας των ΚΟΙΝΣΕΠ της Ελευσίνας», Φίλιππος Κυρκίτσος, Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης 20:40 – 21:00 Στρογγυλό Τραπέζι – Συζήτηση, Συντονιστής: ∆ηµήτρης Χωµατίδης, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης

Στις ράγες... οι µελέτες για την υπογειοποίηση του τµήµατος Αθήνα-3 Γέφυρες Η αναβάθµιση ολόκληρου του άξονα Αθήνα - Αχαρνές εκτιµάται στα 187 εκατ. ευρώ

Μ

ετά από µια µακρά περίοδο “παγώµατος” η ΕΡΓΟΣΕ δηµοπρατεί την ολοκλήρωση των µελετών για την κατασκευή τετραπλού σιδηροδροµικού διαδρόµου, µήκους 2,36 χλµ., που θα ξεκινά από την έξοδο του Σιδηροδροµικού Σταθµού Αθηνών και θα καταλήγει στις Τρεις Γέφυρες. Το πλήρως υπογειοποιηµένο τµήµα θα είναι 1,3 χλµ., ενώ στην επιφάνεια του εδάφους θα απελευθερωθεί η επικοινωνία των καθέτων οδών που σήµερα διακόπτονται λόγω των σιδηροδροµικών γραµµών.

Η αναβάθµιση ολόκληρου του άξονα Αθήνα - Αχαρνές εκτιµάται στα 187 εκατ. Ο προxπολογισµός που εγκρίθηκε από την ΕΕ είναι 2

εκατ. ευρώ, εκ των οποίων οι Βρυξέλλες χρηµατοδοτούν το 1 εκατ. ευρώ. Η αναβάθµιση ολόκληρου του άξονα Αθήνα - Αχαρνές εκτιµάται στα 187 εκατ. ευρώ, όµως το τελικό ποσό θα προσδιοριστεί από τις οριστικές µελέτες. Η λύση της µερικής υπογειοποίησης είχε επιλεγεί από τον πρώην Ε∆ΙΣΥ (καταργήθηκε και απορροφήθηκε από τον ΟΣΕ), σε συνέχεια της ακύρωσης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου από το Συµβούλιο της Επικρατείας πριν από χρόνια. Στο µεταξύ, όπως αναφέρει το ypodomes.com , µεικτή επιτροπή που συστάθηκε από τον ΟΣΕ και την ΕΡΓΟΣΕ ετοιµάζεται να παραλάβει το ηµιτελές έργο του εκσυγχρονισµού του σιδηροδροµικού άξονα της πρωτεύουσας, γνωστότερο ως σύµβαση του Προα

στιακού (994/2005), την εργολαβία του οποίου είχε διαλύσει ο ΟΣΕ τον Φεβρουάριο του 2011. Έκτοτε, το έργο σαπίζει. Ο ΟΣΕ ετοιµάζεται για την έγκριση και θεώρηση των µελετών του έργου, τις οποίες και θα παραδώσει στην ΕΡΓΟΣΕ, η οποία στη συνέχεια, θα δηµοπρατήσει τις υπολειπόµενες εργασίες, µε νέα εργολαβία, χρηµατοδοτούµενη από την ΕΕ. Ωστόσο, ο ΟΣΕ θα πρέπει να κινηθεί γρήγορα, προκειµένου να προλάβει την κατάθεση του φακέλου της χρηµατοδότησης στις κοινοτικές αρχές. Το παράδοξο είναι ότι τα χρήµατα που είχαν δοθεί το 2009 από το ΕΣΠΑ για τη διαλυθείσα σύµβαση 994/2005 κατά 99% θα χαθούν, λόγω της διάλυσης της εργολαβίας και της τριετίας που µεσολάβησε.


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

6 -ÈÑÉÁÓÉÏ

Εγκαινιάζεται σήµερα το 8ο Νηπιαγωγείο Μεγαρέων και το νέο γυµναστήριο µε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Θα ακολουθήσει µουσική συναυλία για την 3η ηλικία

Τα εγκαίνια του 8ου Νηπιαγωγείου του δήµου Μεγαρέων και του νέου γυµναστηρίου µε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων έχουν προγραµµατισθεί για σήµερα Τετάρτη και ώρα 17:30 µ.µ. Μετά την τελετή εγκαινίων θα πραγµατοποιηθεί µουσική εκδήλωση προσφοράς για την 3η ηλικία , από την Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής

Ενόψει γιορτών Αυστηρότεροι έλεγχοι στην αγορά

Ε

ντατικούς ελέγχους σε όλα τα σηµεία παραγωγής, τυποποίησης και εµπορίας τροφίµων που αυτή την περίοδο ενόψει και των εορτών των Χριστουγέννων παρουσιάζουν αυξηµένη ζήτηση, πραγµατοποιεί η ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, µετά από εντολή του Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά Στέφανου Χρήστου, µε στόχο τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας και την προστασία του πολίτη-καταναλωτή από φαινόµενα αισχροκέρδειας και παραπλάνησης. Οι έλεγχοι συνεχίζονται καθηµερινά, µε έµφαση στα σηµεία αιχµής αυτής της περιόδου, δηλαδή στην Κεντρική Αγορά του Ρέντη, στη ∆ηµοτική Αγορά Πειραιά, στα Τελωνεία του Πειραιά, σε κρεοπωλεία, σούπερ µάρκετ, λαwκές αγορές, σε καταστήµατα πώλησης αλλαντικών και τυροκοµικών προwόντων της ευρύτερης περιοχής ευθύνης της. Η ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Πειραιά εφιστά την προσοχή των καταναλωτών στα παρακάτω:• Όλα τα σφάγια πρέπει να προέρχονται από εγκεκριµένες εγκαταστάσεις σφαγής και να φέρουν ευανάγνωστη τη σήµανση καταλληλότητας (ωοειδή σφραγίδα). • Τα Ελληνικά σφάγια φέρουν ωοειδή σφραγίδα χρώµατος τυρκουάζ και παραλληλόγραµµη σφραγίδα µε την ένδειξη «ΕΛΛΑΣ». • Τα προwόντα Κοινοτικής προέλευσης φέρουν επίσης ωοειδή σφραγίδα σήµανσης, χρώµατος τυρκουάζ, καθώς και σφραγίδα της χώρας προέλευσης π.χ. Ισπανία, Γαλλία, Βουλγαρία κ.λ.π. • Τα σφάγια που προέρχονται από Τρίτες Χώρες φέρουν σφραγίδα σήµανσης χρώµατος καφέ, αναφέρεται η χώρα προέλευσης και ο κωδικός εγκατάστασης. • Γενικά, τα νωπά κρέατα πρέπει να διατίθενται σε θερµοκρασία 2-5οC και τα κατεψυγµένα σε -18 οC. • Η έκθεση των σφάγιων εκτός ψυκτικών θαλάµων απαγορεύεται ακόµη και αν βρίσκονται εντός του καταστήµατος πώλησης. • Η µεταφορά των κρεάτων επιτρέπεται µόνο µε οχήµατα-ψυγεία εφοδιασµένα µε την απαραίτητη άδεια καταλληλότητας από τις αρµόδιες ∆/νσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών. • Οι κρεοπώλες πρέπει να διαθέτουν βιβλιάρια υγείας σε ισχύ και βεβαίωση κρεοπώλη από τη Σχολή Επαγγελµάτων Κρέατος, αναρτηµένη µε την άδεια λειτουργίας του καταστήµατος σε εµφανές σηµείο. • Τα τυριά και τα αλλαντικά πρέπει να παρασκευάζονται µόνο σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν νόµιµα και στη συσκευασία τους να αναγράφονται οι προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία επισηµάνσεις για την ταυτότητα των προwόντων. • Η κοπή των τυριών στα σηµεία πώλησης πρέπει να γίνεται παρουσία του αγοραστή. • Τα σφάγια γαλοπούλας να είναι πλήρως αποπτιλωµένα και απεντερωµένα, να προέρχονται από νόµιµα σφαγεία, να έχουν υποβληθεί σε κτηνιατρικό έλεγχο και να φέρουν σήµανση καταλληλότητας. • Τα άγρια θηράµατα να φέρουν σφραγίδα σήµανσης καταλληλότητας (τουρκουάζ – καφέ) ανάλογα µε την προέλευση και για τα εκτρεφόµενα θηράµατα µία επιπλέον ορθογώνια σφραγίδα, όπου αναγράφεται η ένδειξη «θήραµα εκτροφής» µε τον κωδικό της εγκατάστασης από όπου προέρχονται. Τέλος, η Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά ενηµερώνει τους καταναλωτές ότι σε περίπτωση που διαπιστώνουν διάθεση υποβαθµισµένων, ακατάλληλων, αλλοιωµένων ή µε παραπλανητικές ενδείξεις τροφίµων, να απευθύνονται στις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές της Περιφέρειας, προκειµένου αυτές να επεµβαίνουν άµεσα.

Η µαγεία της «Άγιας Νύχτας» κατέκλυσε τη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Μάνδρας – Ειδυλλίας Οι µικροί… ταλαντούχοι… παραµυθάδες έφτιαξαν την δική τους Χριστουγεννιάτικη ιστορία Παραµύθι ν’ αρχινήσει….. «Πώς γράφτηκε η Άγια Νύχτα» του Werner Thuswaldner & Εργαστήρι Παραµυθιού … «Ο χριστουγεννιάτικος κύβος των ιστοριών» ήταν ο τίτλος της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης που πραγµατοποιήθηκε στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Μάνδρας – Ειδυλλίας το απόγευµα της Τετάρτης 11 ∆εκεµβρίου. Στην αίθουσα των πολυµέσων της βιβλιοθήκης τα παιδιά άκουσαν και είδαν ένα συγκινητικό παραµύθι για της ιστορία της Άγιας

Νύχτας. Ένα µοναδικό ταξίδι στον κόσµο του παραµυθιού και της µουσικής µέσα από τις υπέροχες µελωδίες του τραγουδιού που όλοι αγαπάµε και ξέρουµε. Στη συνέχεια όλα τα παιδιά κατασκεύασαν τον

Τετάρτη 18 ∆εκεµβρίου 2013

δικό τους χριστουγεννιάτικο κύβο των ιστοριών αποτυπώνοντας µε µαγικό τρόπο εξαιρετικές χριστουγεννιάτικες ιστορίες. Με πολύχρωµα υλικά, έµπνευση και πολύ φαντασία τα παιδιά προσκάλεσαν και

«ζωντάνεψαν» τον Άγιο Βασίλη, τους καλικάντζαρους, τα ξωτικά, τα χριστουγεννιάτικα δέντρα δηµιουργώντας εξαιρετικές αφηγήσεις. Στο Εργαστήρι Παραµυθιού η φαντασία και το πνεύµα των Χριστουγέννων συναντήθηκαν µε το ταλέντο των µικρών παραµυθάδων δηµιουργώντας µοναδικές ιστορίες που θα ζήλευαν όλοι οι µεγάλοι συγγραφείς. Οι Χριστουγεννιάτικες ∆ράσεις της βιβλιοθήκης Μάνδρας – Ειδυλλίας θα διαρκέσουν όλο το ∆εκέµβρη και θα περιλαµβάνουν ποικίλες δραστηριότητες. Κατασκευές, αναγνώσεις χριστουγεννιάτικων βιβλίων, προβολές οπτικοακουστικού υλικού, φαντασία και πάνω από όλα γιορτινό πνεύµα.

ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

Στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του δήµου Αχαρνών θα υπάρχουν δυο θεατρικές παραστάσεις, οι οποίες θα παρουσιασθούν στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ *21/12 στις 17:00 «Τα φαντάσµατα του Σκρουτζ», τιµή εισιτηρίου: 5,00 ευρώ . *29/12 στις 18:00 «Ο παππουτσωµένος γάτος», τιµή εισιτηρίου: 5,00 ευρώ . Εισιτήρια µπορείτε να προµηθευτείτε στην κεντρική πλατεία Αχαρνών.


Τετάρτη 18 ∆εκεµβρίου 2013

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Απαιτούνται 2,5 δις ευρώ για την αντιπληµµυρική θωράκιση της Αττικής Συζήτηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο για την Αντιπληµµυρική Προστασία της Αττικής

Η αντιπληµµυρική προστασία του λεκανοπεδίου αποτέλεσε ένα από τα κύρια θέµατα κατά τη διάρκεια του πρόσφατου Περιφερειακού Συµβουλίου, µετά από σχετικό αίτηµα για εκτός ηµερήσιας διάταξης συζήτηση από την παράταξη «Λα²κή Συσπείρωση». Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, αφού συνεχάρη τη «Λα²κή Συσπείρωση» για την πρωτοβουλία να φέρει το θέµα προς συζήτηση, διευκρίνισε ότι τον επιτελικό ρόλο για τη διαχείριση των αντιπληµµυρικών θεµάτων έχει το ΥΠΟΜΕ∆Ι, ενώ µε τον «Καλλικράτη» κάποιες αρµοδιότητες (οι οποίες δεν αφορούν µόνο αντιπληµµυρικά έργα αλλά και θέµατα

οδικής ασφάλειας, συντήρησης οδών και φωτεινής σηµατοδότησης) µεταφέρθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής, χωρίς όµως τους αντίστοιχους πόρους και πρόσθεσε: «Για το λόγο αυτό ασκούµε την αρµοδιότητα µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά δεν την έχουµε επισήµως παραλάβει. Για να γίνει σωστή αντιπληµµυρική θωράκιση στην Αττική, χρειάζονται περισσότερα από 2,5 ∆ις Ευρώ. Από το 2003 ως Νοµαρχία Αθηνών και µετά ως Περιφέρεια Αττικής ολοκληρώσαµε 153 αντιπληµµυρικά έργα συνολικού προ³πολογισµού 211 εκατοµµυρίων

ΟΑΕ∆: Προσωρινά αποτελέσµατα για τις 7.400 θέσεις κοινωφελούς εργασίας

Σ

τον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆ ( www.oaed.gr ) αναρτήθηκε ο προσωρινός πίνακας κατάταξης στο πρόγραµµα «Κοινωφελούς Εργασίας» που αφορά σε 7.400 ωφελούµενους ανέργους οι οποίοι θα εργαστούν µε πλήρη απασχόληση για χρονικό διάστηµα 6 µηνών και 15 ηµερών σε δηµόσιους φορείς αρµοδιότητας του υπουργείου Παιδείας (∆ηµόσια πρόσκληση 6/2013 του ∆ιοικητή του ΟΑΕ∆). Ο πίνακας κατάταξης, όπως και ο πίνακας αποκλειόµενων για το ίδιο πρόγραµµα, έχουν αναρτηθεί συγκεκριµένα στην ενότητα e-υπηρεσίες/πρόγραµµα κοινωφελούς εργασίας. Ο οριστικός πίνακας κατάταξης ωφελουµένων, όπως και ο πίνακας αποκλειοµένων, θα καταρτιστούν µετά από απόφαση του ∆.Σ. του ΟΑΕ∆ άµεσα, µετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων. Σύµφωνα µε τον ΟΑΕ∆, η κατάρτιση των πινάκων έγινε «µε αυτοµατοποιηµένο, διαφανή και αντικειµενικό τρόπο µέσω του ΟΠΣ του Οργανισµού, µε βάση τα προβλεπόµενα κριτήρια της ∆ηµόσιας Πρόσκλησης η οποία είχε εγκριθεί από το ΑΣΕΠ». Ήδη ο ΟΑΕ∆ καταρτίζει την επόµενη δηµόσια πρόσκληση ανέργων για 4.413 θέσεις σε επιβλέποντες φορείς του ∆ηµοσίου, η οποία αφού εγκριθεί από το ΑΣΕΠ, θα δηµοσιοποιηθεί εντός των επόµενων ηµερών.

ÈÑÉÁÓÉÏ-7 ευρώ, ενώ σήµερα εκτελούµε παρόµοια έργα συνολικού προ³πολογισµού 254 εκατοµµυρίων Ευρώ. Παράλληλα, αξιοποιούµε το σύνολο των διαθέσιµων κοινοτικών πόρων καθώς και τους δικούς µας πόρους. Αν τα χρήµατα που έχουµε διαθέσει εµείς ως Περιφέρεια Αττικής τα τελευταία οκτώ χρόνια είχαν δοθεί και από άλλους αρµόδιους φορείς, η εικόνα της Αττικής θα ήταν πολύ καλύτερη σήµερα. ∆εν φειδόµαστε πόρων και προσπαθειών». Τέλος, ο κ. Σγουρός δεσµεύτηκε ότι σε 2,5 µήνες θα καταθέσει πλήρη ολοκληρωµένη εισήγηση, η σύνταξη της οποίας βρίσκεται σε τελικό στάδιο και όπου θα υπάρξει αναλυτική καταγραφή των ρεµάτων και όλων των επικίνδυνων σηµείων στην Αττική, ενώ αναφερόµενος στους πόρους που έχουν περικοπεί κατά 67% τόνισε ότι «Έστω και λίγοι, οι πόροι πρέπει να είναι διεκδικήσιµοι». Ο κ. Γ. Μανουσογιαννάκης, ο οποίος εισηγήθηκε και το θέµα, ζήτησε να εκπονηθεί µια ολοκληρωµένη µελέτη από τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο και µε βάση αυτή τη µελέτη να προχωρήσει η κατασκευή των απαραίτητων έργων. Η αναλυτική αυτή χαρτογράφηση των σηµείων που παρουσιάζουν προβλήµατα, θα επιτρέψει να γίνει και ακριβέστερη εκτίµηση του κόστους. Ο επικεφαλής της «Λα²κής Συσπείρωσης» ανέφερε, µεταξύ άλλων: «Στην Αττική 850 χιλιόµετρα ρέµατα είναι µπαζωµένα και 70 από τα 700 ρέµατα που προ³πήρχαν δεν µπορούν πλέον ούτε να εντοπιστούν. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι δεν φταίει το φυσικό φαινόµενο των βροχοπτώσεων, αλλά οι παρεµβάσεις των ανθρώπων και η αποσπασµατικότητα των έργων, τα οποία πολλές φορές όχι µόνο δεν αντιµετωπίζουν το πρόβληµα αλλά το εντείνουν. Η αποσπασµατικότητα δηµιουργεί αναποτελεσµατικότητα». Επίσης, πρόσθεσε ότι η διασπορά των αρµοδιοτήτων µεταξύ των διαφόρων φορέων του ∆ηµοσίου δεν απαλλάσσει την Περιφέρεια Αττικής από την ευθύνη της αντιπληµµυρικής προστασίας του λεκανοπεδίου.

Μπαζάρ αγάπης στο Πνευµατικό Κέντρο Ζεφυρίου Μ π α ζ ά ρ αγάπης θα διορθανωθεί στο Πνευµατικό Κέντρο Ζεφυρίου τις ηµέρες 19, 20 και 21 ∆εκεµβρίου 2013. Οι διοργανωτές: Κοινωνική Υπηρεσία ∆ήµου Έ ν ω σ η Συλλόγων Γονέων & Κηδεµόµων Ζεφυρίου Σύλλογος Ηπειρωτών Ζεφυρίου Σύλλογος Πελοποννησίων Ζεφυρίου Σύλλογος Τριτέκνων Φυλής ∆ΑΣ Ζεφυρίου Εκκλησιαστικός Σύλλογος Παναγίας Γρηγορούσης θα δέχονται προσφορές σε τρόφιµα, ρούχα, φάρµακα, παιχνίδια, βιβλία, γραφ. ύλη και ώρες 15:00 µε 21:00 στο Πνευµατικό Κέντρο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 2319054, 6977748425, 6937430352, 6932438689, 6972119082


Τετάρτη 18 ∆εκεµβρίου 2013

8 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Μεγάλες καθυστερήσεις στην έγκριση χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων από ευρωπαTκούς πόρους Εξηγήσεις από τον αρµόδιο υπουργό Παιδείας ΕΡΩΤΗΣΗ προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων µε θέµα: Μεγάλες καθυστερήσεις στην έγκριση χρηµατοδοτούµενων από ευρωπαwκούς πόρους προγραµµάτων , κατέθεσε ο βουλευτής Περιφέρειας Αττικής, Β. Οικονόµου, επισηµαίνοντας τα εξής: Κύριε Υπουργέ, Όπως πολύ καλά γνωρίζετε η χώρα µας έχει ανάγκη αξιοποίησης κάθε διαθέσιµου ή εν δυνάµει διαθέσιµου πόρου προκειµένου να αντιµετωπίσει ή να ενισχύσει αποτελεσµατικά τις προσπάθειες αντιµετώπισης της ανεργίας αλλά και ευρύτερα τις συνέπειες της περιοριστικής δηµοσιονοµικής πολιτικής. Μια από τις κυριότερες χρηµατοδοτικές πηγές της χώρας µας σήµερα αποτελεί η διαχείριση και αξιοποίηση των ευρωπαwκών κονδυλίων που διατίθενται για την υλοποίηση συγκεκριµένων δράσεων σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της Ευρωπαwκής Ένωσης. Μεγάλο µέρος αυτών των δράσεων και των χρηµατοδοτήσεων στην τρέχουσα διαχειριστική περίοδο αφορούν ευρύτερα την παιδεία και την έρευνα, ενώ σηµαντικότατο σκέλος κατέχει η εκπαίδευση ενηλίκων, η δια βίου µάθηση και η µετεκπαίδευση πτυχιούχων και επιστηµόνων. Στα πλαίσια αυτά το Υπουργείο Παιδείας αιτήθηκε την κατάθεση προτάσεων για την επικαιροποίηση γνώσεων των αποφοίτων ΑΕΙ προκειµένου αυτές αφού αξιολογηθούν να χρηµατοδοτηθούν. Τα Πανεπιστήµια κατά κύριο λόγο κατέθεσαν συγκεκριµένες προτάσεις οι οποίες αξιολογήθηκαν από το Υπουργείο και κατατάχθηκαν σε σειρά προτεραιότητας προκειµένου να εγκριθεί η χρηµατοδότησή τους και να αρχίσουν να υλοποιούνται.

Η σχετική διαδικασία αξιολόγησης καθυστέρησε κατά τη γνώµη µας υπερβολικά αναγνωρίζουµε όµως ότι η αξιολόγηση συνολικά τέτοιου τύπου προγραµµάτων – προτάσεων εκ φύσεως µπορεί πράγµατι να απαιτεί τεράστιο όγκο δουλειάς. Παρ’ όλα αυτά η αξιολόγηση και η τελική κατάταξη αφού κρίθηκαν και οι αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν είχαν ολοκληρωθεί έως τα µέσα Ιουλίου 2013 όπως προκύπτει από σχετικό έγγραφο της αρµόδιας Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π Εκπαίδευσης και ∆ια Βίου Μάθησης. Η µετέπειτα διαδικασία περιλαµβάνει σύµφωνα µε το προαναφερόµενο έγγραφο την πρόσκληση σύµφωνα µε τη σειρά κατάταξης των υπευθύνων των προτάσεων ώστε να συµπληρωθεί ειδικά διαµορφωµένο έντυπο οικονοµικών στοιχείων, να εξεταστούν αυτά τα στοιχεία, να οριστικοποιηθεί ο προxπολογισµός των προτάσεων και να διαµορφωθούν τα Τεχνικά ∆ελτία Πράξης. Σχεδόν έξι µήνες µετά πληροφορούµαστε επί παραδείγµατι, ότι στη Θεµατική Ενότητα 2.6, Πολιτισµός, ο οποίος αποτελεί κατά τη γνώµη µας κύριο τοµέα όπου πρέπει να θεµελιωθεί η Ανασυγκρότηση της χώρας και της Οικονοµίας ακόµα δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, µε αποτέλεσµα να µην έχουν ξεκινήσει ακόµα τα συγκεκριµένα προγράµµατα και να µην µπορούν να δηµιουργήσουν τις νέες θέσεις εργασίας που απαιτούνται για την υλοποίησής τους. Η υλοποίηση αυτών των προγραµµάτων µπορεί να ενισχύσει σηµαντικά το σύνολο της οικονοµίας µας, να βγουν από το αδιέξοδο της ανεργίας συµπολίτες µας επιστήµονες και κυρίως να δηµιουργηθεί σηµαντικός θετικός κύκλος

οικονοµικής λειτουργίας. Λαµβάνοντας υπόψη την πραγµατική και εκρηκτική κοινωνική και οικονοµική πραγµατικότητα σήµερα, οι χρόνοι που χρειάζεται η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠ Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση είναι πραγµατικά και απαράδεκτοι και προκλητικοί, τουλάχιστον σε ότι αφορά τα προγράµµατα επικαιροποίησης των γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ, προxπολογισµού εκατοµµυρίων ευρώ, χρηµατοδοτούµενων από την ΕΕ που θα µπορούσε να αξιοποιήσει η χώρα µας, µε έλεγχο όµως των προτάσεων σε εύλογο χρονικό διάστηµα ώστε να µην παραµένουν οι πόροι αυτοί αναξιοποίητοι ιδίως σε αυτές τις οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες. Κατόπιν όλων αυτών,ερωτάστε: 1. Για ποιους ακριβώς λόγους παρατηρούνται αυτές οι µεγάλες καθυστερήσεις στη ολοκλήρωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών για την υλοποίηση – χρηµατοδότηση των προγραµµάτων επικαιροποίησης των γνώσεων των αποφοίτων ΑΕΙ µε αποτέλεσµα να µην µπορεί η χώρα µας να απορροφήσει σηµαντικά ευρωπαwκά κονδύλια; 2. Πότε επιτέλους θα ολοκληρωθεί η προβλεπόµενη γραφειοκρατική διαδικασία ώστε να ξεκινήσουν αυτά τα προγράµµατα; 3. Επεξεργάζεστε σχέδιο περιορισµού της γραφειοκρατίας, επιτάχυνσης και πιο αποδοτικής απορρόφησης των ευρωπαwκών κονδυλίων; 4. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειµένου να διασφαλίσετε ότι το Υπουργείο Παιδείας θα απορροφά το 100% των προγραµµάτων που χρηµατοδοτεί η ΕΕ και δεν θα χάνονται πολύτιµα αναπτυξιακά κατά τη γνώµη µας κονδύλια στα γρανάζια της ελληνικής γραφειοκρατίας;

Συνέχεια από σελ. 3 Γ. Σγουρός: « Αποδείχτηκε οτι µε τη συνεργασία µπορούν να λυθού προβλήµατα που φαίνονται δυσεπίλυτα» Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Ε∆ΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός επεσήµανε ότι «Σήµερα αποδείχτηκε για ακόµη µια φορά ότι µε τη συνεργασία µπορούµε να λύνουµε προβλήµατα που φαίνονται δυσεπίλυτα. Η προληπτική παρουσία της ΕΛΑΣ περιµετρικά του ΧΥΤΑ µπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά στις απόπειρες παράνοµης εισόδου αυτών των οµάδων στον ΧΥΤΑ». Σηµειώνεται ότι για την αποτροπή αυτών των φαινοµένων και κατόπιν συνεργασίας µε την οικεία αστυνοµική διεύθυνση ο Ε∆ΣΝΑ προχώρησε σε σηµαντικές παρεµβάσεις ενίσχυσης των µέτρων περίφραξης. Ειδικότερα: Κατασκευάστηκε νέο τοιχίο περίφραξης µήκους 200 και ύψους 2,5 µέτρων στο βορειοδυτικό τµήµα της εγκατάστασης που συνορεύει µε το γκαράζ του ∆ήµου Αθηναίων Ενισχύθηκε το υφιστάµενο τοιχίο µήκους 100 µέτρων στο δυτικό τµήµα του ΧΥΤΑ που υπερυψώθηκε κατά 1,5 επιπλέον µέτρο φτάνοντας πλέον τα τρία µέτρα καθ’ ύψος Επίσης στις 24/12 ο Ε∆ΣΝΑ διενεργεί ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό για την πρόσληψη ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης µετά από όλες τις νόµιµες ενέργειες για την ανάδειξη αναδόχου.

ΥΠΟΙΚ Τέλος στην επιστροφή φόρου - Συµψηφισµός οφειλών και για µη ληξιπρόθεσµα χρέη Σε αυτόµατους συµψηφισµούς οφειλών ιδιωτών µε δαπάνες που πρέπει να καταβάλει προς αυτούς, θα προχωρεί το δηµόσιο από 1/1/ 2014. Αυτό προβλέπεται σε κοινή υπουργική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταικούρα και του υφυπουργού Οικονοµικών Γιώργου Μαυραγάνη, σύµφωνα µε την οποία για κάθε πληρωµή του δηµοσίου προς ιδιώτες θα απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα. Στην περίπτωση που υπάρχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές είτε από φόρους, είτε από εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταµεία, τότε οι αρµόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονοµικών θα συµψηφίζουν την πληρωµή µε το χρέος του ιδιώτη. Μάλιστα στην ίδια απόφαση προβλέπεται ότι οι πληρωµές του δηµοσίου προς τους ιδιώτες θα παγώνουν στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν έχει υποβάλει φορολογική δήλωση. Στην περίπτωση αυτή το χρηµατικό ένταλµα πληρωµής της δαπάνης θα παραµένει σε εκκρεµότητα και δεν θα εξοφλείται µέχρι ο ιδιώτης να τακτοποιήσει τις φορολογικές και άλλες οφειλές του. Πρόκειται για ακόµη ένα µέτρο του υπουργείου Οικονοµικών στην προσπάθεια είσπραξης των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η ρύθµιση του νέου φορολογικού νοµοσχεδίου για κατασχέσεις µισθών είς χείρας τρίτων, κατασχέσεων και άλλων περιουσιακών στοιχείων χωρίς προειδοποίηση από την εφορία στην περίπτωση ληξιπρόθεσµων οφειλών ή περιπτώσεων µεγάλης φοροδιαφυγής.


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Τετάρτη 18 ∆εκεµβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-9

ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ “Ανοίγουν” 4.413 θέσεις εργασίας Ανοίγουν οι θέσεις εργασίας για 4.413 πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ και απόφοιτους ΛυκείουΙΕΚ. Οι νέες προσλήψεις θα γίνουν στο πλαίσιο του προγράµµατος της Ψηφιακής Σύγκλισης και θα αφορούν ωφελούµενους ανέργους σε ειδικότητες της πληροφορικής. Τα κριτήρια και τα µόρια θα είναι τα ίδια όπως και στις προηγούµενες τρείς προκηρύξεις. Η πρόσκληση βρίσκεται στο ΑΣΕΠ για τελική έγκριση και τις επόµενες ηµέρες αναµένεται να δηµοσιευθεί από τον ΟΑΕ∆ και να καθοριστεί η προθεσµία υποβολής αιτήσεων. Οι προσλήψεις θα γίνουν σε δήµους και περιφέρειες όλης της χώρας. Πρόκειται για τα γνωστά προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας. Οι προσλήψεις θα γίνουν σε δήµους και φορείς των παρακάτω περιφερειών: •2.199 άτοµα στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης. •2.158 άτοµα θα προσληφθούν στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας, ενώ ακόµη •56 προσλήψεις θα γίνουν στις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου.

Συνάντηση ΠΟΕ-ΟΤΑ µε Γ. Μιχελάκη για την κινητικότητα στους ∆ήµους

Στο επίκεντρο και το θέµα των σχολικών φυλάκων Συνάντηση µε τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη είχε στις 11 το πρωί η Εκτελεστική Γραµµατεία της ΠΟΕ-ΟΤΑ. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν τα ζητήµατα της διαδηµοτικής κινητικότητας, αλλά και το θέµα των σχολικών φυλάκων. Η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε µία ηµέρα µετά την κατάθεση προσφυγής από την ΠΟΕ-ΟΤΑ και επτά τέως δηµοτικών αστυνοµικών στο Συµβούλιο της Επικρατείας, µε την οποία ζητείται η αναστολή και ακύρωση των αποφάσεων του υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, µε τις οποίες καθορίζονται τα προσόντα, οι προ³ποθέσεις και η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των τέως δηµοτικών αστυνοµικών

στην Ελληνική Αστυνοµία, τους εξωτερικούς φρουρούς και τις υπηρεσίες φύλαξης των φυλακών. Το σχέδιο που προωθείται Η νοµοθετική ρύθµιση για την εθελοντική, διαδηµοτική κινητικότητα συµπεριλήφθηκε στο νοµοσχέδιο του υπουργείου Οικονοµικών για το φόρο ακινήτων. Μέσω της διαδικασίας, εκτιµάται ότι θα µετακινηθούν 4.000- 5.000 υπάλληλοι που εργάζονται στους δήµους. Όπως ορίζεται στο άρθρο 30 του νοµοσχεδίου, οι υπάλληλοι θα µείνουν σε διαθεσιµότητα έναν µήνα και, στη συνέχεια, δεν θα επιτρέπεται να τεθούν σε καθεστώς κινητικότητας χωρίς αίτησή τους, διότι δεν θα αποτελούν πλέον πλεονάζον προσωπικό.

Στο µεταξύ, στη συλλογή και στην επεξεργασία στοιχείων που αφορούν τα προσόντα των σχολικών φυλάκων οι οποίοι τέθηκαν σε διαθεσιµότητα προχωρά το υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης. Οι υπάλληλοι σε διαθεσιµότητα ειδικότητας σχολικών φυλάκων καλούνται να συµπληρώσουν έντυπο ερωτηµατολόγιο και να το αποστείλουν στις υπηρεσίες του υπουργείου το αργότερο µέχρι την παραµονή των Χριστουγέννων (Τρίτη 24.12.2013). Αυτή η παρέµβαση εντάσσεται στο πλαίσιο κυβερνητικών εξαγγελιών ότι ένα µέρος των σχολικών φυλάκων θα απορροφηθεί σε νέες θέσεις και θα δοθεί έµφαση στα κοινωνικά κριτήρια. Πάντως, την ίδια ώρα εντείνονται οι κινητοποιήσεις των σχολικών φυλάκων που απαιτούν «δουλειά για όλους».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η συνέχεια από σελ. 2 του 2ου Γυµνασίου του Λούκοφ για το θέµα της πολυπολιτισµικότητας και την έννοια της διαφορετικότητας. Τα παιδιά του 1ου Γυµνασίου Μάνδρας είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν στην πράξη τους πυλώνες του προγράµµατος δηλαδή να γνωρίσουν τη διαφορετικότητα, να την κατανοήσουν και να την αποδεχτούν. Βέβαια οι µαθητές και οι καθηγήτριες του 1ου Γυµανσίου Μάνδρας κέρδισαν και τα πρώτα συγχαρητήρια για την παρουσίαση του σχολείου τους, αλλά και την Αρχαία Ολυµπία και τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Παράλληλα, αποκόµισαν ιδιαίτερες εντυπώσεις για τη λειτουργία του σχολείου,

Σας προσκαλούµε σε συνέντευξη Τύπου µε θέµα «Η «ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» µπροστά στην πρόκληση των ∆ηµοτικών Εκλογών του 2014», που θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 18 ∆εκεµβρίου και ώρα 18:00 στα γραφεία της παράταξής µας στην οδό Αθηνών 18 και Ταινάρου, στα Άνω Λιόσια. επισηµαίνοντας την καθαριότητα αλλά και για το γεγονός ότι οι µαθητές του Πολωνικού σχολείου πριν µπουν στο χώρο του σχολείου έβγαζαν τα παπούτσια τους σε ειδικό χώρο και εντός του σχολείου κινούνταν µε ειδικές παντόφλες. Εκείνο που πρέπει να σηµειωθεί ωστόσο είναι η µεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουν οι κ. Μαρούγκα, η κ. Μπακόλη και η κ. Κερά, οι οποίες µε προσωπικές προσπάθειες διεκδίκησαν και κατάφεραν την ένταξη του1ου Γυµνασίου της Μάνδρας στο Πρόγραµµα Comenius, δίνοντας την ευκαιρία στους µαθητές να διευρύνουν τους εκπαιδευτικούς τους ορίζοντες, υλοποιώντας στο έπακρο τον εκπαιδευτικό τους ρόλο. Στην παρουσίαση της εκδήλωσης το παρόν έδωσαν ο δήµαρχος Μάνδρας- Ειδυλλίας Γιώργος ∆ρίκος, και ο πρόεδρος της ∆ευτεροβάθµιας Επιτροπής κ. Με²ντάνης.

Η παρουσία σας θα συµβάλει στην ενηµέρωση της κοινής γνώµης για την προσπάθειά µας. Με εκτίµηση,

ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ


Τετάρτη 18 ∆εκεµβρίου 2013

10 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ tsakiroglou@thriassio.gr anetsak@yahoo.gr

Α' ΑΝ∆ΡΩΝ - 10η αγωνιστική Ο ΜΑΝ∆ΡΑAΚΟΣ ΤΟΝ ΑΟΝΑ 84-59 Η ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΑΜΟΥ 64-62 ΤΗ ΝΕΜ Για την 10η αγωνιστική του πρωταθλήµατος Α'ΕΣΚΑΝΑ ο Μανδραικός συνεχίζοντας τον φρενήρη καλπασµό του επικράτησε στο κελειστό της Μάνδρας του ΑΟΝΑ 84-59 και οδηγεί την κούρσα. Αντίθετα στο τοπικό ντέρµπι η Ενωση Περάµου/Μεγάρων επικράτησε της ΝΕΜ µε 6462.Αναλυτικά: ΜΑΝ∆ΡΑ[ΚΟΣ –ΑΟΝΑ 84-59(42-34) ∆ιαιτητές: Μπούκας , Μανουσόπουλος ΜΑΝ∆ΡΑ[ΚΟΣ (Γρίβας, Μαρίνος): Ανθρακόπουλος , Χαwδεµένος 10, Καµπερίδης 3(1) , Βαρυπάτης 17(2) , Σουρλής 14(2), Μπαλάφας 17(5), Φιλίππου 2, Λίτσιος 8, Κατσαρέλιας , Καλιώρας , Πέππας 4, Ηλιάδης 9(2)

ΚΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΑΕ Η πρωτοβάθµια πειθαρχική επιτροπή της Football League κάλεσε σε απολογία για την Πέµπτη (19/12, 10:30) τον Βύζαντα Μεγάρων για παραβαση των άρθρων 1,5,8 παρ.5 και 21 παρ.2,3,4, του ΚΑΠ στον αγώνα µε την Παναχα\κή. Όπως ορίζει ο ΚΑΠ, λοιπόν, εάν αποδειχτεί ότι το µατς διεκόπη µε υπαιτιότητα των Κιτρινόµαυρων, τότε το άρθρο 21 παρ.3β προβλέπει αφαίρεση τριών βαθµών και άλλων δύο από το προσεχές πρωτάθληµα! Σηµειώνεται ότι εφόσον ο αθλητικός δικαστής αποφανθεί πως δεν υπήρξε βλάβη στην ηλεκτροδότηση και το µατς πάει στα χαρτιά, τότε οι Αχαιοί δεν θα κερδίσουν τον αγώνα µε 3-0α.α., αλλά µε 4-2. Σε διαφορετική περίπτωση και εάν αποδείξει η ΠΑΕ Βύζας ότι υπήρξε βλάβη, τότε η διοργανώτρια θα πρέπει να ορίσει το παιχνίδι εντός 15 ηµερών. Αναλυτικά οι κλήσεις: «Η Πρωτοβάθµια Πειθαρχική Επιτροπή της FOOTBALL LEAGUE ΟΠΑΠ κάλεσε σε απολογία για την Πέµπτη 19/12/2013 και ώρα 10:30 τις παρακάτω ΠΑΕ και φυσικά πρόσωπα: Την ΠΑΕ ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ για παράβαση των άρθρων 1, 5, 8 παρ. 6, 10 παρ. 5, και 21 παρ. 2, 3, 4, του ΚΑΠ.

ΟΙ ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 4-2 ΤΟΥΣ Ν.ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΟΝΑ (Τριαντάφυλλος ): Κουνενής 3(1) , Παπαδόπουλος 2, Παγώνης 13(1) , Παπαδηµητράκης 17, Τάγκαλος 2 , Παρασκευόπουλος 6(1) , Γρηγοράκος10 , Παπαθανασόπουλος , Ζαφειρόπουλος , Μανίκας 4, Χατζηρόδος , Γκαβασιάδης 2

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Η FOOTBALL LEAGUE ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ

ΕΝ. ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ 64-62(39-22) ∆ιαιτητές: Mαγκλογιάννης , Χρηστίδης Ηλ. ΕΝ. ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ (Ρουµελιώτης -, Ανδρουλάκης): Τουµπανιάρης Ι. 6, Κοντόπουλος 10(2) , Κακαβάς 13 ∆οµπρογιάννης , Κασσάνος 3, Σέwφερ 3(1) Μπικουλης , Πανάγος 7(1) , Ρόκος Τσέλιος 22(3) , Τσεπαπαδακης, Κοντούζογλου ΝΕ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ (Παπαδόπουλος -Μαργέτης): Στασινόπουλος 7, ∆ασκαλούδης 15 , Αβραµίδης 16(2) , Κουλουριώτης 2 Μετζελιώτης 2 , Παπαδόπουλος 2 , Τουµπανιάρης; ∆. , Αντωνίου 9(2) , Τσιάπος , Καψής , Λιακόπουλκος 9(1) Κοινοποίηση – Κλήση: ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑAΚΗ 2005 (ΠΑΕ ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑAΚΗ 2005 16-12-2013). Την ΠΑΕ ΦΩΣΤΗΡ για παράβαση των άρθρων 1, 3 παρ. 1, 2β, 4, 6 παρ. 3α , 14 παρ. 1, 2,3, 15 παρ. 2, 3, 25 και 26 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ (ΠΑΕ ΦΩΣΤΗΡ – ΠΑΕ ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ 9-12-2013). Την ΠΑΕ ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ για παράβαση των άρθρων 1, 3 παρ. 1, 2β, 4, 6 παρ. 3α , 14 παρ. 1, 2,3, 15 παρ. 2, 3, 25 και 26 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ (ΠΑΕ ΦΩΣΤΗΡ – ΠΑΕ ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ 9-12-2013). Την ΠΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ για παράβαση των άρθρων 1, 3 παρ. 1, 2β, 4, 6 παρ. 3α , 14 παρ. 1, 2,3, 15 παρ. 3α, ε, 25 και 26 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ (ΠΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 8-122013). Την ΠΑΕ ΧΑΝΙΑ Α.Ο. και τον Α. ΒΑΣΙΛΟΜΙΧΕΛΑΚΗ(εκπρόσωπος) για παράβαση των άρθρων 1, 3 παρ. 1, 2β, 4 , 6παρ. 3α, 10 παρ. 1, β, 11 παρ. 1,2,3, 14 παρ.1, 2,3, 25 και 26 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ (ΠΑΕ ΧΑΝΙΑ ΑΟ – ΠΑΕ ΑΟ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ 8-12-2013). Την ΠΑΕ ΕΠΙΣΚΟΠΗ και τους Η. ΜΠΟΥΛΙΟ (προπονητής), Μ. ΝΙΚΟΛΙ∆ΑΚΗ(πρόεδρος) για παράβαση των άρθρων 1, 3 παρ. 1, 2β, 4 , 6παρ. 3α, 11 παρ. 1, 2, 3, 14 παρ. 1,2,3, 25 και 26 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ(ΠΑΕ ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΠΑΕ ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 8-122013). Την οµάδα ΑΟ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ ΝΕΩΝ και τον ΖΗΣΗ ΖΗΚΟ(προπονητής) για παράβαση των άρθρων 1, 3 παρ. 1, 2β, 4, 6παρ. 3α , 10 παρ. 1δ, 11 παρ. 1, 2, 3, 14 παρ. 1, 2,3, 25 και 26 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ (ΝΕΟΣ ΑΧΑΡΝΑAΚΟΣ ΝΕΩΝ – ΑΟ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ ΝΕΩΝ 7-12-2013)».

Η Football League ανακοίνωσε ότι ο αθλητικός δικαστής θα αποφασίσει για την τύχη του Βύζας - ΠαναχαMκή. Ο αθλητικός δικαστής θα αποφανθεί για το κύρος του αγώνα Βύζας Μεγάρων - ΠαναχαMκή που διεκόπη τη ∆ευτέρα (16/12) στο 72' λόγω πτώσης της ηλεκτροδότησης. Αυτό τουλάχιστον ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή, οπότε οι δύο οµάδες δεν έπαιξαν τα εναποµείναντα 16' λεπτά χθές. Συγκεκριµένα, ο Βύζας Μεγάρων αναµένεται να βρεθεί την Πέµπτη (19/12) ενώπιον του αθλητικού δικαστή, ώστε να προσκοµίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν ότι πράγµατι υπήρξε βλάβη. Αν ο αθλητικός δικαστής αποφανθεί ότι πρόκειται για βλάβη, τότε θα αποφασίσει τη συνέχεια του αγώνα σε ηµεροµηνία που θα ανακοινωθεί, ενώ σε αντίθετη περίπτωση η ΠαναχαMκή θα νικήσει στα χαρτιά (3-0 α.α.) και οι Μεγαρείς θα κινδυνεύουν µε καµπάνα.

Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 4-2 ΣΤΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ

Για την 7η αγωνιστική του τουρνουά παλαιµάχων οι Βετεράνοι της Νέας Περάµου (στη φωτό) επικράτησαν των οµολόγων των Νέων Ευγενείας µε 4-2. Τα τέρµατα της Νέας Περάµου σηµείωσαν οι: Τσιβλέρης 3, Κουρελιάς. Για λογαριασµό των Νέων Ευγενείας σκόραραν οι: Σπυριδάκης, Σπανόπουλος. ∆ιαιτήτευσε ο ∆ηµητρακόπουλος. ΠΑΛ.ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ(προπονητής Μπάµπης Αγγελάκης): Μπόρας, Κουρελιάς, Γρίβας, Μπαρκονίκος, Σουγιουλτζής, Κώνστας, Γραµµατικός, Τσιβλέρης, Παρασκευάς, Σβίγγος, Πατσιονίδης. Αγωνίστηκαν και οι: Γεωργιάδης, Πετρόπουλος.

Για την ίδια διοργάνωση ο Πανελευσινιακός επικράτησε εκτός έδρας του Αιγάλεω µε 4-2. Τα τέρµατα των σταχυοφόρων σηµείωσαν οι: Στεφανίδης 2, Κρητικός 2. Για το Αιγάλω σκόραραν οι Παπαιωάννου και Καλογερόπουλος. ∆ιαιτητής ήταν ο Θεολογίτης. Αγωνίστηκαν οι: ∆ήµας, Σγουρόπουλος, Τυρλής, Λινάρδος, Γουλέτας, Τσολάκης, Μπάρδης, Αθανασίου, Στεφανίδης, Κρητικός, Τσατσαρώνης, Χαραλαµπίδης,Μακαλούµης, Αδάµ.

Ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 4-4 ΕΚΤΟΣ Ε∆ΡΑΣ ΜΕ ΤΟ ΑΟΑ∆ Υστερα απο ένα συναρπαστικό παιχνίδι οι Βετεράνοι του Πανασπροπυργιακού/∆όξας πήραν ισοπαλία εκτός

έδρας απο τον Α.Ο.Α.∆ ΜΕ 4-4. Τα τέρµατα της οµάδος σηµείωσαν οι: Κουµιώτης 2, Καψάλας 2. Για τους γηπεδούχους σκόραραν οι: Σίµος 2, Τζανίνης, Σπατιώτης. Αγωνίστηκαν οι: Μίχας, Καµπανάρος, κατσέλης, ΧατζηδηµητρίουΑ, Μιχελής, Κεχαγιάς, Τριανταφυλλίδης, Κουµιώτης, Καψάλας, Σαµπάνης, ∆έδες, Κοχλιώτης. ***Τα αποτελέσµατα της 7ης αγωνιστικής: ∆όξα Πειραιά-Ερµής Κορυδαλλού 0-3, Ηρακλής Νικαίας-∆ραπετσώνα 1-1, Αργοναύτης-Περαµαικός 4-3, ***Αναβλήθηκαν τα παιχνίδια του Ιωνικού µε τον Βύζαντα Μεγάρων και του Μοσχάτου µε τον Αστέρα Μαγούλας. ***Η επόµενη αγωνιστική θα διεξαχθεί στις 13 Ιανουαρίου µε την 8η αγωνιστική: Βύζας Μεγάρων-Πανελευσινιακός, Αστέρας Μαγούλας-Ασπρόπυργος. Ρεπό η Νέα Πέραµος.


Τετάρτη 18 ∆εκεµβρίου 2013

ΑΠΟΧΩΡΕΙ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΠΑΛΙ∆ΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΑ; Την αποχώρησή του από τον Βύζαντα Μεγάρων επιβεβαίωσε ο Γιάννης Τοπαλίδης. «Θέλω να σταµατήσω. Οι παίκτες δούλευαν πολύ καλά, σε υψηλούς ρυθµούς, αλλά έχω συνηθίσει σε άλλες συνθήκες. Το ήξερα εκ των προτέρων ότι θα ήταν δύσκολα, αλλά το να τα κάνεις όλα µόνος σου δεν γίνεται. Είµαι προπονητής, γυµναστής, βοηθός τα πάντα στην οµάδα. Από όταν ανέλαβα την οµάδα έχει γίνει καλύτερη και κόντρα στην Παναχα^κή, δεχθήκαµε γκολ από ατοµικά λάθη. Το καλοκαίρι αποκτήθηκαν παίκτες που δεν έπρεπε σε θέσεις κλειδιά. Ήταν λάθος αυτό». «Υπάρχει νέο έγγραφο από την ΕΠΟ ότι δεν επιτρέπει να κάτσω στον πάγκο του Βύζαντα. Η ΕΠΟ δεν επιτρέπει να κάτσει ο Τοπαλίδης, διότι δεν έχω δηλωθεί ακόµα, διότι δεν έχει πληρωθεί ακόµα το παράβολο για να δηλωθώ. Με τα Χάνια ο διαιτητής επέµενε ότι δεν πρέπει να κάτσουµε στον πάγκο, αλλά επειδή γνώριζε ποιος είµαι µε άφησε. Όµως, χθες µε την Παναχα^κή ήρθε ο διαιτητής πριν τον αγώνα και επειδή ήταν τηλεοπτικό το παιχνίδι µου είπε πως δεν γίνεται να είµαι στον πάγκο, διότι θα φανεί στην τηλεόραση».

∆εύτερος στον φιλικό αγώνα ορεινής ποδηλασίας στο Μελετάκι ο Σπύρος Βαρελάς

ÈÑÉÁÓÉÏ-11

ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΣ: “Ο ΒΥΖΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ” Ο Σωτήρης Μαυρονάσιος αναφέρει κατηγορηµατικά ότι στην οµάδα δεν θα µείνουν πολλά πράγµατα ίδια, ότι δεν τίθεται θέµα υποβιβασµού και ότι εντός των ηµερών θα γίνει συνέντευξη Τύπου κατά την οποία θα γίνουν γνωστά όλα όσα αλλάζουν. Σε δύο µέρες θα δοθεί συνέντευξη Τύπου, οπότε θα µπορούµε να πούµε περισσότερα. Αρχής γενοµένης από το νέο έτος, η οµάδα θα χτιστεί από την αρχή. Η αλήθεια είναι ότι έγιναν λάθη στο ξεκίνηµα της τρέχουσας σεζόν. Στον Βύζαντα θα µπουν νέοι άνθρωποι και θα πάρουµε αρκετούς παίκτες.

Ο ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ Ο ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ανακοινώθηκε το πρόγραµµα της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήµατος Νέων Football League. Σάββατο 21 ∆εκεµβρίου Γλυφάδα - Ηρακλής Ψαχνών (12:00, 1ο ∆ηµ. Στάδιο Γλυφάδας) Ολυµπιακός Βόλου Πανηλειακός (13:30, Βοηθητικό ΕΑΚ) Βύζας Μεγάρων Αστέρας Μαγούλας (13:00, ∆ηµ. Γήπεδο

Νέας Περάµου) Παναχαwκή Παναιγιάλειος (15:00, ∆ηµ. Γήπεδο Βραχνέικων) Φωκικός - Φωστήρας (13:00, ∆ηµ. Γήπεδο Χρισσού) Κυριακή 22 ∆εκεµβρίου Αχαρναwκός - Καλλιθέα (11:00, ∆ηµ. Στάδιο Αχαρνών) Επισκοπή - ΑΟ Χανιά (13:00, ∆ηµ. Γήπεδο «Θ. Βαρδινογιάννης» Επισκοπής).

Η Εκδήλωση και τα βραβεία του Πανελλήνιου Αθλητικού Τύπου

∆εύτερος στην γενική κατάταξη του φιλικού αγώνα ορεινής ποδηλασίας (mtb) µήκους 31 χιλιοµέτρων ο οποίος έγινε στο Μελετάκι τερµάτισε ο Σπύρος Βαρελάς. Συµµετείχαν περίπου 50 αθλητές. Μαζί µε τον Σπύρο, στη συντοµότερη διαδροµή των 15 χιλιοµέτρων έτρεξε και ο έτερος Μεγαρίτης Νίκος Νικολάου ο οποίος κατετάγη 5ος. Συναρπαστικός αγώνας σε µια πανέµορφη πευκόφυτη διαδροµή Άγιος Μελέτιος – Αγία Τριάδα – Άγιος Μελέτιος. Νικητής ο Ελευσίνιος Γιώργος Γκίνης Ο αγώνας ήταν αφιερωµένος στον παγκόσµιο πρωταθλητή του αθλήµατος Περικλή Ηλία.

Η Εθνική Ελλάδας και ο Φερνάντο Σάντος... σάρωσαν τα βραβεία του ΠΣΑΤ, µε τον Σπύρο Γιαννιώτη να αναδεικνύεται κορυφαίος Έλληνας αθλητής και την Κατερίνα ΝικολαEδου ως κορυφαία! Σε µία λαµπρή εκδήλωση στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του Σταδίου Ειρήνης Ο Π Ρ ΟΕ ∆ Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Σ Α Τ Σ Ω Τ. Τ Ρ Ι Α Ν Τ Α Φ Υ Λ Λ Ο Υ και Φιλίας, ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Αθλητικών Συντακτών, βράβευσε τους κορυφαίους για το 2013, µε την Εθνική Ελλάδας να αναδεικνύεται η κορυφαία οµάδα της χρονιάς, µετά και την επιτυχία της και την πρόκριση στα τελικά του Παγκοσµίου Κυπέλλου, µε τον Φερνάντο Σάντος, τον «αρχιτέκτονα» αυτής της οµάδας, να λαµβάνει το βραβείο του κορυφαίου. Επίσης, έγινε ειδική βράβευση στον προπονητή µπάσκετ του Ολυµπιακού, Γιώργο Μπαρτζώκα, ως ως ο πρώτος Έλληνας προπονητής Πρωταθλητής Ευρώπης και κάτοχος του ∆ιηπειρωτικού Κυπέλλου, ενώ παρέλαβε το βραβείο του απ' τον παλαίµαχο παίκτη των «ερυθρολεύκων» Παναγιώτη Φασούλα.

Εκτός οι Κασµερίδης, ∆ηµητριάδης µε Φωκικό

ΚΑΣΜΕΡΙ∆ΗΣ

Επιστρέφουν σήµερα οι παίκτες του Αστέρα Μαγούλας µετά το καθιερωµένο ρεπό. Η προετοιµασία για το µατς της Άµφισσας θα ξεκινήσει σήµερα. Από το παιχνίδι µε τον Φωκικό θα απουσιάσουν οι Κασµερίδης, ∆ηµητριάδης, καθώς έχουν δηλωθεί να εκτίσουν την ποινή της µίας αγωνιστικής. Εκτός πλάνων βρίσκεται ο Ασλανίδης που αποβλήθηκε, αλλά και ο Καπουράνης, που θα επανέλθει µετά τις γιορτές. Απεναντίας, στη διάθεση του Αντώνη Πριόνα τίθεται ο Τριάντος, που επιστρέφει.

ΟΙ ΜΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΣ∆Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ Σε αγωνιστική δράση σήµερα οι Μικτές οµάδες της ∆υτικής Αττικής που αγωνίζονται στο γήπεδο της Νέας Περάµου µε τις αντίστοιχες της Αθήνας. Το παιχνίδι των Παίδων θα ξεκινήσει στις 13:00 και των Νέων στις 15:00. Καλούνται οι κάτωθι ποδοσφαιριστές να βρίσκονται στο συγκεκριµένο γήπεδο.Οι παίδες στις 11:30 και οι νέοι στις 13:30.

ΠΑΙ∆ΕΣ(ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ): ΤΥΡΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Μιχάηλης, Χόντος ∆. (Νέα Πέραµος ), Κοµιώτης, Πιπερίδης (Πυρρίχιος), Κοκαβέσης, Τσιόπελας (Ακράτητος), Κωσταράς, Τζώρας, Αντωνάρας (Αγ.Ανάργυροι), Μαυρονάσος, Μήτσος ∆ηµήτριος, Βασίλαινας(Βύζας), Κλαδάς(Πανελευσινιακός), Πέππας(ΠΑΟΚΜ) , Σταύρου(Αίας), Τυρλής, Τσακουρίδης(Πανελ/κός), Γκέρτσος(Ακράτητος), Ηλιόπουλος, Λογοθέτης Φ, Λογοθέτης Α, Χρηστάκης, Κυδώνης(Πανελευσινιακή Ένωση), Μήτσος Ανδρέας (Βύζας).

ΝΕΟΙ(ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ) :ΛΙΝΑΡ∆ΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Αραπάκης , Πετρολιάγκης, Μάρνης (Πανελευσινιακός) ,Αβράµης, Καψάλας , Αλεξόπουλος (ρασυβουλος), Καρεµφυλάκης , Κωνσταντής (Πανελευσινιακή Ενωση ), Σαµαράς, Μπελέσκας, Τσατσάς, Αποστολόπουλος, Γκουλµετώβ, Μολντοβάν, Μαναφάς, Ζανέσης, Μονοσιάν , Πατσιανίδης(ΛΕΩΝ), Τσοµπανίδης(Ακράτητος), Κανελλόπουλος, Βασιλείου(Ζωφριά), Λαθούρας(Εθνικός Πανοράµατος), Κακοσίµος(Ειδυλλιακός), Λάλλας(ΠΑΟΚΜ), Ρούπας(Ενωση Πανασπροπυργιακού) .

Τα βραβεία του ΠΣΑΤ Κορυφαίος αθλητής: Σπύρος Γιαννιώτης (Κολύµβηση) Κορυφαία αθλήτρια: Κατερίνα ΝικολαEδου (Κωπηλασία) Κορυφαία οµάδα: Εθνική ποδοσφαίρου Ανδρών Κορυφαία αθλήτρια µε αναπηρία η Παρασκευή Καντζά (Στίβος) Κορυφαίος αθλητής µε αναπηρία ο Γιάννης Κωστάκης (Κολύµβηση) Κορυφαία οµάδα µε αναπηρία η Εθνική οµάδα τένις µε αµαξίδιο Ειδικές βραβεύσεις Γιώργος Μπαρτζώκας: Πρώτος Έλληνας προπονητής Πρωταθλητής Ευρώπης και κάτοχος του ∆ιηπειρωτικού Κυπέλλου Έπαθλο «Αθλητικής Προσφοράς και Ήθους» ΟΠΑΠ Α.Ε.: ∆ιονύσης Χιώτης Έπαθλο Fair Play (Ευ αγωνίζεσθαι): Κωνσταντίνος Παπαθανασίου (Ιππασία), Γιώργος Καλδής (Ποδόσφαιρο, Τσικλητήρας Πύλου) Έπαθλα «ανερχόµενου ταλέντου»: ∆ωροθέα Γρούµπα (Χάντµπολ), Απόστολος Χρήστου (Κολύµβηση), Ζήσης Σούλιος (Ποδηλασία) Τιµητική διάκριση: Σύλλογος «Γαλανόλευκος Φάρος», γυναικείο τµήµα µπάσκετ του Συλλόγου «Πρωτέας» Βούλας, Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, Άγγελος Βασιλείου (µοντέρνο πένταθλο), Γυµναστικός Σύλλογος Χανίων «Ελευθέριος Βενιζέλος», Εθνική Οµάδα Πιγκ Πογκ Ανδρών, οµάδα ποδοσφαίρου των κοριτσιών του Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου Μουζάκι Καρδίτσας.


Τετάρτη 18 ∆εκεµβρίου 2013

12 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΚΟΣΜΟΣ - ΚΟΣΜΟΣ Τουρκία: Για δωροδοκία συνελήφθησαν υιοί τριών υπουργών Η τουρκική αστυνοµία συνέλαβε τους υιούς τριών υπουργών της κυβέρνησης Ερντογάν στο πλαίσιο έρευνας για δωροδοκία σε σχέση µε κρατικές συµβάσεις. Σύµφωνα µε τα Μέσα Ενηµέρωσης της Τουρκίας, πρόκειται για τους υιούς των υπουργών Εσωτερικών, Μουαµάρ Γκιουλέρ, Οικονοµίας Ζαφέρ Τσαγκλαγιάν και Περιβάλλοντος Ερντογάν Μπα²ρακτάρ. Επιπλέον, η αστυνοµία πραγµατοποίησε τα ξηµερώµατα εφόδους στην Κωνσταντινούπολη και συνέλαβε τουλάχιστον 18 άτοµα, ανάµεσά τους επιχειρηµατίες, ενώ ερεύνησε τα γραφεία της κρατικής Halkbank στην Αγκυρα, σύµφωνα µε πηγές. Έρευνες έγιναν επίσης και στα γραφεία του µεγιστάνα του κατασκευαστικού τοµέα Αλί Αγιάογλου του οµίλου Αγιάογλου, όπως δήλωσε στο Reuters ο γενικός διευθυντής του Χασάν Ραχβαλί.

Νέο δόγµα ασφάλειας υιοθετεί η Ιαπωνία Αύξησε σηµαντικά τις στρατιωτικές της δαπάνες Νέα στρατηγική ασφάλειας υιοθέτησε η κυβέρνηση της Ιαπωνίας, αυξάνοντας παράλληλα σηµαντικά τις στρατιωτικές της δαπάνες. Σύµφωνα µε την απόφαση, µέσα στα επόµενα πέντε χρόνια η Ιαπωνία θα προµηθευθεί µη επανδρωµένα αεροσκάφη (drones), µαχητικά και αµφίβια. Οι Ένοπλες ∆υνάµεις θα δηµιουργήσουν και µία νέα δύναµη, η οποία θα εκπαιδευθεί στην ανακατάληψη νησιών. Παράλληλα, δηµιουργείται ένα Συµβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το οποίο θα συνέρχεται για να εξετάζει τα ζητήµατα που θα προκύπτουν. Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σίνζο Αµπε ήταν ξεκάθαρος στις δηλώσεις του: «Οι κινήσεις αυτές στέλνουν ένα σαφές µήνυµα στον ιαπωνικό λαό, αλλά και στον υπόλοιπο κόσµο».

Αποδέκτης του συγκεκριµένου σχολίου, αλλά και του σχεδίου γενικότερα είναι η Κίνα, η οποία προωθεί τα δικά της γεωστρατηγικά σχέδια στην περιοχή.

Βουλγαρία: Άνοδο των ρατσιστών

Η µαζική εισροή προσφύγων από την σπαρασσόµενη από τον εµφύλιο Συρία στη Βουλγαρία τους τελευταίους µήνες υποδαυλίζει τον ρατσισµό και τον εθνικισµό, µε αποτέλεσµα την ενίσχυση του γνωστού µικρού ακροδεξιού κόµµατος Ατάκα (σηµαίνει «Επίθεση» στα βουλγάρικα). Όπως σηµειώνει σχετικό άρθρο των New York Times, η Βουλγαρία αποτελεί «την πιο ευάλωτη από τις 28 χώρες-µέλη της Ε.Ε. όσον αφορά στην εισροή προσφύγων. Ήδη εχουν µπει στη χώρα πάνω από 6.500 Σύροι, προσθέτοντας έναν ακόµη παράγοντα δυσαρέσκειας στην ήδη επισφαλή κυβέρνηση συνασπισµού». Ωφεληµένη από το κλίµα αυτό εξάπλωσης των ξενοφοβικών διαθέσεων βγαίνει η ακροδεξιά παράταξη Ατάκα που ζήτησε πριν µερικές ήµερες την απέλαση όλων των ατόµων που έχουν περάσει παράνοµα τα σύνορα. Με σύνθηµα το «Η Βουλγαρία στους Βούλγαρους» και ωµά ρατσιστικές δηλώσεις του τύπου «οι Σύροι είναι απαίσιοι, φριχτοί και πρωτόγονοι άνθρωποι», το εθνικιστικό κόµµα επιµένει να ληφθούν µέτρα για να σταµατήσει η παράνοµη διέλευση των συνόρων και να οικοδοµηθούν δοµές ελέγχου κατά µήκος της µεθορίου µε την Τουρκία. «Άνθρωποι µε πλησιάζουν στο δρόµο και µου λένε πως το Ατάκα ειχε δίκιο», δήλωσε ο λα€κιστής Ανγκελ Μποζίνοφ, ηγέτης του κόµµατος, που στις πρόσφατες εκλογές του περασµένου Μα€ου κέρδισε το 7% των ψήφων και 23 έδρες στο Κοινοβούλιο. «Το κλίµα λα²κής οργής κι εθνικιστικής έξαρσης ενισχύθηκε κι από το γεγονός της πρόσφατης δολοφονίας µιας νεαρής Βουλγάρας από έναν Αλγερινό πρόσφυγα που ζητούσε άσυλο», σηµειώνει ο Ντανιέλ Σµίλοφ, από το βουλγαρικό Κέντρο Φιλελεύθερης Στρατηγικής.

Χιλή: Μεγάλες προσδοκίες για τη νέα προεδρική θητεία της Μισέλ Μπατσελέτ Η Μισέλ Μπατσελέτ εξελέγη για δεύτερη φορά πρόεδρος της Χιλής και όλοι περιµένουν πάρα πολλά από αυτήν, όπως σηµειώνει το βρετανικό BBC. «Οι προσδοκίες είναι πολύ υψηλές για την νέα πρόεδρο, όχι µόνο από τους απλούς Χιλιανούς, αλλά και από την κεντροαριστερή ελίτ. Η Μπατσελέτ έχει τώρα την ευκαιρία να προχωρήσει σε σηµαντικές µεταρρυθµίσει», λέει χαρακτηριστικά η Κίρστεν Σένµπρουκ, καθηγήτρια στο πανεπιστήµιο της Χιλής, στο Σαντιάγο. Ωστόσο, όπως σχολιάζει ο ανταποκριτής του BBC στο Σαντιάγο Γκίντεον Λονγκ, «µπορεί η νέα πρόεδρος να έχει υποσχεθεί ριζοσπαστικές αλλαγές, αλλά θα κληρονοµήσει µια κατάσταση που µόνο ευοίωνη δεν µπορεί να χαρακτηριστεί: γιατί µπορεί η ανεργία να είναι χαµηλα, η ανάπτυξη στο 5.6% για το 2012 και ο πληθωρισµός υπό έλεγχο, αλλά τα πράγµατα στην οικονοµία θα χειροτερέψουν. Ο ρυθµός ανάπτυξης ενδέχεται να πέσει στο 4.2% για το 2013, µε τις τράπεζες να προειδοποιούν πως µπορεί να πέσει και κάτω από το 4% το 2014». Επιπλέον, η Χιλή - η υπ' αριθµόν 1 παραγωγός χαλκού στον κόσµο µε τις εξαγωγές χαλκού να αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 50% των συνολικών εξαγωγών της - θα εµφανίσει εµπορικό πλεόνασµα µόλις 436 εκατοµµύρια ευρώ για το 2014, σε σχέση µε τα δυο δισεκατοµµύρια ευρώ που είχε µέσα στο 2013. Κι αυτά είναι κακά νέα για τις εξαγωγές ενός µετάλλου που αντιστοιχεί στο 15% του ΑΕΠ και περίπου στο 20% των κρατικών εσόδων. «Οι δυσκολίες για τη Μπατσελέτ θα ξεκινήσουν στις 11 Μαρτίου, οπότε κι αναλαµβάνει επισήµως τον προεδρικό θώκο», σηµειώνει ο Λονγκ µε την επισήµανση πως µπορεί να κέρδισε την δεύτερη θητεία της σχετικά εύκολα, µε το 62% των ψήφων, αλλά τώρα αρχίζουν τα δύσκολα.

ΥΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ανατρέπει τα δεδοµένα αµερικανική µελέτη Τα µαθήµατα µουσικής δεν βελτιώνουν τη νοηµοσύνη των παιδιών Τελικά, τα µαθήµατα µουσικής δεν βελτιώνουν τη νοηµοσύνη των παιδιών σύµφωνα µε αµερικανική µελέτη που καταρρίπτει την ευρέως διαδεδοµένη αντίληψη ότι η µουσική παιδιά, µεταξύ άλλων προάγει ευφυ€α. Οι ερευνητές του Πανεπιστηµίου Χάρβαρντ σε άρθρο τους που δηµοσιεύεται στο επιστηµονικό έντυπο PLoS One, εξηγούν ότι, η µουσική εκπαίδευση ενισχύει τη δηµιουργικότητα του παιδιού, την πνευµατική καλλιέργειά του και την αυτοπεποίθησή του, αλλά όχι τη νοηµοσύνη του. Οι επιστήµονες, µε επικεφαλής την καθηγήτρια Ψυχολογίας Ελίζαµπεθ Σπέλκε και τον Σάµουελ Μερ, διεξήγαγαν πειράµατα σε οµάδα παιδιών, ηλικίας τεσσάρων ετών και τις οικογένειές τους, τα οποία χωρίστηκαν σε δύο οµάδες, µία που έκανε µαθήµατα µουσικής και µία που έκανε µαθήµατα εικαστικών τεχνών. Μετά από µια χρονική περίοδο, οι ερευνητές έκαναν τέσσερα τεστ για να ελέγξουν αν στο µεταξύ είχε βελτιωθεί το επίπεδο νοηµοσύνης των παιδιών. Το συµπέρασµά τους ήταν ότι η µουσική δεν παρέχει νοητικά-γνωστικά οφέλη, καθώς στην ουσία και οι δύο οµάδες εµφάνισαν παρόµοιες επιδόσεις στα τεστ.

Επειδή το πρώτο πείραµα περιλάµβανε µόνο 29 παιδιά, οι ερευνητές το επανέλαβαν µε 45 παιδιά και τα αποτελέσµατα ήσαν τα ίδια, επιβεβαιώνοντας ότι η µουσική δεν παρέχει κάποιο ξεχωριστό κέρδος από πλευράς νοηµοσύνης. Μία παλαιότερη επιστηµονική έρευνα, που είχε δηµοσιευθεί στο περιοδικό Nature, ήταν η πρώτη που είχε καταλήξει στο συµπέρασµα ότι, µετά από την ακρόαση µουσικών συνθέσεων του Μότσαρτ, οι

συµµετέχοντες στο πείραµα τα πήγαιναν καλύτερα σε κάποια νοητικά τεστ. Όµως στη συνέχεια η εν λόγω έρευνα καταγγέλθηκε ως λανθασµένη, κάτι που επιβεβαιώνει και η νέα αµερικανική µελέτη. Μια άλλη έρευνα, είχε διαπιστώσει µια µικρή αύξηση (2,7%) στο δείκτη νοηµοσύνης µετά από ένα έτος µουσικών µαθηµάτων, ποσοστό όµως πολύ µικρό για να θεωρηθεί στατιστικά σηµαντικό.


Τετάρτη 18 ∆εκεµβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-13

ΕΛΛΑ∆Α - ΕΛΛΑ∆Α ΣΟΚ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 23χρονος κρεµάστηκε από το µονόζυγο παιδικής χαράς

Στο εν λόγω νοµοσχέδιο θα περιλαµβάνονται 12 οργανισµοί, µε τον υπουργό να επιβεβαιώνει πως θα κλείσει σίγουρα το Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας, που δεν έχει πια αντικείµενο και γι' αυτό θα κλείσει.

Τέλος στη ζωή του έβαλε ένας 23χρονος Κερκυραίος ο οποίος κρεµάστηκε από το µονόζυγο της παιδικής χαράς στην περιοχή της Γαρίτσας. Σύµφωνα µε το corfupress.gr το άψυχο σώµα του νεαρού είδε ένας περίοικος, ο οποίος και ειδοποίησε την Αστυνοµία στις 4 τα ξηµερώµατα. Το περιπολικό που έφτασε αµέσως στο σηµείο, αντίκρισε το σώµα του αυτόχειρα να αιωρείται και το πλήρωµα του ασθενοφόρου διαπίστωσε απλώς το θάνατο του. Σύµφωνα µε τα πρώτα στοιχεία, η Αστυνοµία έχει αποκλείσει το ενδεχόµενο εγκληµατικής ενέργειας ενώ αύριο αναµένεται να διενεργηθεί νεκροψία και νεκροτοµή.

Νέες διευκρινίσεις για την κινητικότητα δηµοτικών αστυνοµικών

«Λουκέτο» σε 12 οργανισµούς του ∆ηµοσίου πριν τα Χριστούγεννα Προανήγγειλε ο υπουργός ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, µιλώντας στο Star ανάµεσα στους Οργανισµούς είναι το Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας µε περίπου 130 εργαζόµενους, ενώ οι υπόλοιποι θα είναι µικρότεροι. Συγκεκριµένα µέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει έρθει νοµοσχέδιο µε το πρώτο "κύµα" καταργήσεων οργανισµών του ∆ηµοσίου. "Επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχε θέσει η τρόικα", είπε ο υπουργός, προσθέτοντας πως µέχρι το τέλος του 2013 θα γίνουν 4.000 απολύσεις. "Οι 2.500 απολύσεις θα προέλθουν από την ΕΡΤ, περίπου 1.000 από πειθαρχικές υποθέσεις και υποθέσεις ιατρικών περιστατικών. Υπάρχουν αυτές και είναι καταγεγραµµένες µία προς µία και αναγνωρίζονται ως αποµακρύνσεις από την τρόικα", διευκρίνισε ο υπουργός, συµπληρώνοντας πως υπάρχουν εκκρεµότητες µέχρι το τέλος του έτους, όπως για παράδειγµα τα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης επισήµανε πως στα σχέδια του υπουργείου είναι η κατάθεση, µέχρι τα Χριστούγεννα, ενός νοµοσχεδίου για το κλείσιµο µικρών νοµικών προσώπων ιδιωτικών δικαίου.

Σε τρεις νέες διευκρινίσεις για την κινητικότητα των δηµοτικών αστυνοµικών, προχώρησε, µε έγγραφό του, το υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης. Σχετικά µε τη µοριοδότηση των πρόσθετων βαθµολογούµενων κριτηρίων για την ένταξη των δηµοτικών αστυνοµικών στην Ελληνική Αστυνοµία και αναφορικά µε το πρόσθετο προσόν της άδειας οδήγησης, διευκρινίζεται ότι καθ' υπόδειξη της ΕΛΑΣ αρκεί η κατοχή άδειας οδήγησης µοτοσικλέτας, ανεξαρτήτως κυβικών. Οι διορισµένοι πριν την εφαρµογή του άρθρου 8 του Π∆ 135/2006, οι οποίοι είχαν υποβληθεί σε ψυχοτεχνική διαδικασία και είχαν κριθεί από τις αρµόδιες επιτροπές ως «ικανοί» δεν υποχρεούνται να την επαναλάβουν. Σε αυτή την περίπτωση, είτε υπάρχει η αντίστοιχη βεβαίωση στον φάκελο του υπό µεταφορά υπαλλήλου, είτε ο υποψήφιος το δηλώνει υποβάλλοντας υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986. Επίσης, σηµειώνεται ότι οι εκθέσεις αξιολόγησης των υπαλλήλων της δηµοτικής αστυνοµίας του έτους 2013, λαµβάνονται υπ' όψιν για τη µοριοδότηση του κριτηρίου 4 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ στο έντυπο Αίτησης- Υπεύθυνης ∆ήλωσης.

Νέο κύκλο κινητοποιήσεων, στα τέλη Ιανουαρίου, προανήγγειλαν οι αγρότες

ΝΟ∆ΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ενηµερωθείτε τώρα για τις νέες χαµηλές τιµές στην Εθνική Ασφαλιστική. 40 χρόνια το γραφείο µας στη διάθεσή σας. Ευχαριστούµε και συνεχίζουµε. Για να είστε ασφαλισµένοι και ενηµερωµένοι ασφαλίσεις Οχηµάτων - Πυρός - Ζωής - Μεταφορές. Σαλαµίνος 40 - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5571472-210 5070337

ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ!

Πτώση 1,1% κατέγραψε η απασχόληση στο λιανεµπόριο στο 3µηνο Ιουλίου-Σεπτεµβρίου 2013. Σύµφωνα µε την Ελληνική Στατιστική Αρχή ο Γενικός ∆είκτης Απασχολουµένων Ατόµων στο λιανεµπόριο, του τρίτου τριµήνου 2013, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του τρίτου τριµήνου 2012, παρουσίασε µείωση κατά 1,1%. Ειδικότερα, ο δείκτης της οµάδας καταστηµάτων ειδών διατροφής παρουσίασε αύξηση κατά 0,6%, ενώ ο δείκτης της οµάδας καταστηµάτων ειδών εκτός διατροφής και καυσίµων παρουσίασε µείωση κατά 3,8%. Ο Γενικός ∆είκτης Απασχολουµένων Ατόµων στο Λιανικό Εµπόριο, του τρίτου τριµήνου 2013, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του δευτέρου τριµήνου 2013, παρουσίασε αύξηση κατά 0,4%. Ειδικότερα, ο δείκτης της οµάδας καταστηµάτων ειδών διατροφής παρουσίασε αύξηση κατά 0,9%, ενώ ο δείκτης της οµάδας καταστηµάτων ειδών εκτός διατροφής και καυσίµων παρουσίασε αύξηση κατά 0,3%. Σκοπός του ∆είκτη Απασχολουµένων Ατόµων στο Λιανικό Εµπόριο είναι η µέτρηση της µεταβολής των απασχολουµένων ατόµων στο λιανικό εµπόριο, ανά τρίµηνο. Στην κατάρτιση του δείκτη περιλαµβάνεται ο συνολικός αριθµός των ατόµων που εργάζονται στην επιχείρηση, ανεξάρτητα από την ιδιότητα (ιδιοκτήτες, συνέταιροι και µέλη των οικογενειών τους) και την ειδικότητά τους (διευθυντές, πωλητές, βοηθητικό προσωπικό) και ανεξάρτητα αν εργάζονται προσωρινά ή εποχικά, µε πλήρη ή µερική απασχόληση, µε αµοιβή ή χωρίς αµοιβή.

Συνελήφθη ο πρώην υπουργός Μιχάλης Λιάπης

Νέο κύκλο κινητοποιήσεων, στα τέλη Ιανουαρίου ή στις αρχές Φεβρουαρίου, προανήγγειλαν την Τρίτη οι αγρότες, στη διάρκεια της πανελλαδικής σύσκεψης που έγινε στο Εργατικό Κέντρο Λάρισας. Αν και, όπως διευκρίνισε ο πρόεδρος της ΟΑΣΝ Καρδίτσας Βαγγέλης Μπούτας, δεν έχει αποφασιστεί ακόµη η µορφή των κινητοποιήσεων αυτών, ωστόσο είναι ορατό το ενδεχόµενο τα αγροτικά µηχανήµατα να βρεθούν για µία ακόµη φορά στους δρόµους. Στο επίκεντρο βρίσκονται το ζήτηµα της υπερφορολόγησης, οι δίκες των αγορών για χρέη, τα «κόκκινα» δάνεια της πρώην ΑΤΕ και ο κίνδυνος να ξεκινήσουν κατασχέσεις και πλειστηρ-

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ιασµοί χωραφιών και σπιτιών, το κόστος παραγωγής αλλά και η νέα ΚΑΠ. Στη σύσκεψη συµµετείχαν αγρότες από τα µπλόκα της ∆ράµας, των Σερρών, της Νάουσας, της Πέλλας, του Αµυνταίου, της Κοζάνης, της Πρέβεζας, της Αιτωλοακαρνανίας, του Κάστρου, της Λαµίας, της Αργολίδας, της Αρκαδίας και της Θεσσαλίας.

Συνελήφθη ο πρώην υπουργός Μιχάλης Λιάπης στις 11 το πρωί της Τρίτης. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνοµία, ο συλληφθείς πρώην υπουργός οδηγούσε τζιπ µεγάλου κυβισµού, χωρίς ασφαλιστήριο συµβόλαιο και δίπλωµα, ενώ το αυτοκίνητο έφερε µη νόµιµες κρατικές πινακίδες. Άνδρες της οµάδας ∆ΙΑΣ, σταµάτησαν τον πρώην υπουργό, καθώς ο κ. Λιάπης... παραβίασε στοπ στη λεωφόρο Αρτέµιδος στη Λούτσα! Όπως διευκρινίστηκε από αστυνοµική πηγή, οι πινακίδες του αυτοκινήτου είχαν παραδοθεί και στη θέση τους είχαν τοποθετηθεί πλαστές.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο πάτερ Τσάκαλος θα διανέµει κοτόπουλα, τα οποία προσέφερε η εταιρεία Νιτσάκος. Τα προIόντα θα µοιρασθούν την Κυριακή και ώρα 9:00 το πρωί στον Ιερό Ναό Παναγία Σουµελά στα Μελίσσια Ρουπακίου στον Ασπρόπυργο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Σύλλογος Μηχανικών Ασπροπύργου µε την παρούσα γνωστοποιεί ότι τα µέλη του είναι πάντοτε στη διάθεση των δηµοτών για να ενηµερώνουν υπεύθυνα, σχετικά µε τις διαδικασίες ένταξης των αυθαιρέτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4178/13

ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ τηλεόραση 14’’ σε κυρία ή άνεργη κοπέλα. Πληροφορίες 6932851913 κος Κωστας


Τετάρτη 18 ∆εκεµβρίου 2013

14 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Ενοικιάζεται τριάρι διαµέρισµαστον Ασπρόπυργο επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως & Καποδιστρίου, 4ου ορόφου µε ηλιακό, πάρκινγκ, αποθήκη,αυτόνοµη θέρµανση, πόρτες ασφαλείας σε τιµή λογική. Τηλ. 210 5577813, 6977096978 ( 17.12)

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα α' ορόφου 37τ.µ κατάλληλο για κατοικία ή γραφείο, χωρίς κοινόχρηστα όπισθεν ∆ηµαρχείου. Ασπροπύργου.Πληροφορίες τηλέφωνο 6973806273 (17.10.13)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 85 τµ στον Ασπρόπυργο, µε ηλιακό, aircondition, γκαράζ. Προσφέρεται και για συγκατοίκηση. 6937050218. ((7.10.13)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ διαµέρισµα µε 3 υ/δ, 2 WC, Aircondition, αυτόνοµη θέρµανση , αποθηκευτικό χώρο και πάρκινγκ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945412420 & 6942289806. ((7.10.13)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη Μαγούλα οροφοδιαµέρισµα στην οδό ΚαραQσκάκη 25, 110 τµ χωρίς κοινόχρηστα, στον 1ο όροφο. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ. 6944760737 (4.10.13)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον Ασπρόπυργο ( οδός Αχαρνών) τριάρι διαµέρισµα 103 τ.µ.µε αυτόνοµη θέρµανση , µπό^λερ, 2wc,νυχτερινό

ρεύµα. Τηλ. 6947124099 (23.9)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ιαµέρισµα α΄ ορόφου κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση 63,90 τ.µ., καινούριο, (αυτόνοµη θέρµανση, ανελκυστήρας) στο κέντρο του Ασπροπύργου στην οδό Αγίου ∆ηµητρίου τηλ. 6978447807 (28.8.13)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωµένη κατοικία 78τµ στη Μάνδρα Αττικής µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό θερµοσίφωνα, τζάκι και air condition. Πληροφορίες: κα Ντίνα 697 4147 343 (27.8.13) Ενοικιάζεται ή πωλείται στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα 80 τ.µ. µε 3 υπνοδωµάτια, 2 µπάνια, θέση πάρκινγκ και αποθήκη. Τηλ. επικοινωνίας 6906221594 (7.8.13)

ÐÙËÇÓÅÉÓ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Πωλείται στον Ασπρόπυργο κατάστηµα 80 τµ µε προαύλιο χώρο 60τµ περιφραγµένο στην οδό Θριασίου 17 όπισθεν BONITO( πρώην ΑΣΠΡΟ). Προσφάτως πλήρως ανακαινισµένο, για κάθε επαγγελµατική χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6972712640. Τιµή προσιτή. (5.7.13)

Ðáñáäßäïíôáé ìáèÞìáôá Φιλόλογος καθηγήτρια, µε πολυετή εµπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου, Λυκείου στις περιοχές Ελευσίνας, Μάνδρας,

Μαγούλας. Τηλέφωνο: 6944298595 (27.11.13) ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγήτρια, κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου, µε 12ετή εµπειρία µαθηµάτων θεωρητικής κατεύθυνσης, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου. Τηλ: 210 5540847, 693 2425665 (19.9.13) Μαθήµατα ∆ηµοτικού & Μαθηµατικά – Φυσική – Χηµεία για Α'-Β'-Γ' Γυµνασίου. Τιµές πολύ λογικές. BSC, BA, MSC ΚΟΥΡΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ωρες επικοινωνίας καθηµερινά 9-11πµ & 8-10 µµ τηλ 6976447008 (4.9.13)

Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας ΤΕΕ & Μαθηµατικά Α’ Β’ Γ΄ ΤΕΕ (ΕΠΑΛ). Τιµές λογικές. Τηλ. επικοινωνίας 210 5571349 (11.9.13) ΦΙ ΛΟΛ ΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού, Γυµνασίοου, Λυκείου, σε όλες τις περιοχές του Θριασίου Πεδίου. Τιµές προσιτές.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6949251567 (30.8.13)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Πανεπιστηµίου Πατρών (Τµήµα Υπολογιστικών Μαθηµατικών & Πληροφορικής) παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού -Γυµνασίου Λυκείου και φοιτητές στην περιοχή Θριασίου Πεδίου. Ειδικές τιµές σε ολιγοµελή γκρουπ. Τηλ. 6944132114 (3.9.13) Αναλαµβάνονται µαθητές ∆ηµοτικού για προετοιµασία σε όλα τα µαθήµατα & µαθητές Γυµνασίου για προετοιµασία στα Μαθηµατικά.

Προσιτές τιµές. Επικοινωνία: 6945808749 (28.8.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ζητείται κοπέλα ή κυρία για ψητοπωλείο στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου. Θα προτιµηθεί άτοµο από τις γύρω συνοικίες του Ασπροπύργου. Τηλ. 210 5573304, 6932864021 κ. Μανὠλης (17.12)

Ζητείται κοπέλα-κυρία µε καλή γνώση Αγγλικών, Η/Υ και γνώσεις τιµολόγησης στην περιοχή Ασπροπύργου. Τηλ. 210 5578477 και 6977910334, email: pmkamperis@yahoo.gr (27.9.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Αναλαµβάνω ελαιοχρωµατισµούς, µερεµέτια, φρεσκαρίσµατα, στοκαρίσµατα, καθαρισµούς χώρων και οικοπέδων . Α. ΚΩΣΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ. 6946002167 (9.12)

Κυρία, ζητά εργασία για λίγες ώρες, ως εξωτερική για την φροντίδα ηλικιωµένων ή την φύλαξη παιδιών στην περιοχή Ελευσίνας. Τηλέφωνο: 6999551174 (27.11)

Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει καθαρισµούς σπιτιών στην περιοχή της ∆υτικής (Ελευσίνα, Μάνδρα, Ασπρόπυργο). Κυρία Αθηνά τηλ. Επικοινωνίας 697 5776801. (15.11.13)

Κυρία ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωµένων στις περιοχές του Θριασίου. Τηλ. 6957376475 (4.10)

Έµπειρη κυρία µε πστοποιητικό υγείας (πρώην µαγείρισας) αναλαµβάνει τη φύλαξη παιδιών στο σπίτι της (µονοκατοικία µε παιδότοπο) ή στο σπίτι σας , άνευ αµοιβής.Τηλ. 6977146834 (7.9.13)

Ôå÷íéêÜ Ãñáöåßá ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ. 210/ 5570465 6974190506 s.konsta@otenet.gr (15.11.)

ÔÅ×ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: 210. 55.72.695 Êéíçôü 6932-215870

ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 ´Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 55.73.042 FAX: 210. 55.76.988

ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇ Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 5571472, 210. 5570337 Fax::210 5575184 -Êéíçôü: 6979221888 - 6979221885

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ν Ι ΚΟ Λ Α Ο Σ Π . Μ Ο ΥΖ Α Κ ΑΣ M Sc . Π ανε πι στ η µί ου Α θη νώ ν •ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ •ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ •ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ •ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ∆ΙΑΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ •ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ Φυλής 3 (3ος όροφος) Έναντι Ταχυδροµείου - Ασπρόπυργος, Τηλ./fax: 210 5577912 email: mouznikol@hotmail.com

17.6

Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων έως 102 δόσεις -Αυτοψία στο αυθαίρετο κτίσµα -Έκδοση παραβόλων - συµπλήρωση εντύπων -Υπολογισµός συνολικού κόστους -Υποβολή φακέλου στην πολεοδοµία

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ιωάννα & Ξένια ΜΑΡΝΙΚΑ Σαλαµίνος 27 - Ασπρόπυργος (όπισθεν ∆ηµαρχείου) τηλ. 210 5579958-6937748252-6974654208 2.9.13

15.5

ΠΑΝΤΑΖΗ - ΜΩΡΑVΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μέλος Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ) Γ. Μαυρουκάκη & Μαρκέλου 2 (έναντι ∆ηµαρχείας Μεγάρων) Τηλ. Επικοινωνίας: 6945197161 (3.1.12)

9.12


Τετάρτη 18 ∆εκεµβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-15 ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

∆έχεται ασθενείς µε νευροχειρουργικές παθήσεις Κάθε Τρίτη και Πέµπτη, ώρες 12 - 2 µµ στο ∆ιαγνωστικό Κέντρο “ΙΩΝΙΑ” – Χατζηδάκη 2, Ελευσίνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5545507, 210 7227483 (18.3.13)

10..7.12

Γε ώργι ος Γιο υρµ ετάκη ς Ορ θ οπ ε δ ι κός - Χε ι ρού ρ γο ς

- Αθλητικές κακώσεις - Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση - Παιδοορθ/κα προβλήµατα - Θεραπεία τενοντίτιδων µε αυτόλογους βιολογικούς παράγοντες PRP

(4.12.13)

Για άνεργους µε κάρτα ανεργίας ΟΑΕ∆ επίσκεψη µε τιµολόγηση ΕΟΠΥΥ Χατζηδάκη 39 & ∆ήµητρος γωνία (έναντι ∆ηµαρχείου Ελευσίνας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com 16.11.12

Επιστηµονικός συνεργάτης του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών και της Κλινικής Ιπποκράτης

ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ

email: :a thanasiou.ad visors@gmail.com

ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ - ÕÐÅÑÇ×ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ - Ê Á Ñ Ä É Ï Ë Ï Ã ÉÊ Ï - Ã Õ Í Á É Ê Ï Ë Ï Ã É Ê Ï - L A S E R

Á Ð Ï Ô Ñ É × ÙÓ Ç Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçëέφωνα: 210 5578138 - 210 5579997 και 210 5571996

ΤΕΧ ΝΙΚ Ο ΓΡ ΑΦΕΙΟ Γκίκα Σοφία, Πολιτικός Μηχανικός Τηλ.: 210 5572047 6932638453 Ειρήνης 26 Ασπρόπυργος (11.7.13)

21.11.11

TEXNIKO ΓΡΑΦΕΙΟ Τσίγκος Σωτήριος ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισµός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (µέθοδος Bio -solution)

Τοπογράφος - Μηχανικός Τ.Ε. 210-5576042 / 6979893290 Λ. ∆ηµοκρατίας 26 Ασπρόπυργος 29.10.13


Τετάρτη 18 ∆εκεµβρίου 2013

16 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Ε.Ο.Ε.Σ. ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ έχει την τιµή να σας προσκαλέσει στην ηµερίδα µε τίτλο: «Καλές Πρακτικές Κοινωνικής Οικονοµίας», που θα διεξαχθεί το Σάββατο 21 ∆εκεµβρίου 2013, ώρα 10.00 – 12.00, στο ξενοδοχείο HILTON στην αίθουσα ΕΡΑΤΩ C. Η παρουσία σας θα µας τιµήσει ιδιαιτέρως. Η ηµερίδα υλοποιείται µε αφορµή τη συµµετοχή του ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ για τη δηµοσιοποίηση του σχεδίου Κοιτίδες Απασχόλησης στο 6o “Φεστιβάλ Εθελοντισµού Χωρίς Σύνορα •Έλληνας Πολίτης – Ευρωπαίος Πολίτης” που διεξάγεται στις 21 και 22 ∆εκεµβρίου 2013 ώρα 10.00 - 21.00 στο HILTON . ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ ∆ίκτυο Ευρωπαhκών Πόλεων για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη Σωτ. Πέτρουλα 3-133 41 Άνω Λιόσια, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑ∆Α τηλ.: +30 210 24 86 041-5, fax: +30 210 24 86 046 e-mail: epolis@efxini.gr, website: www.efxini.gr

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενηµερώνουµε τα µέλη της ∆ΗΜ.Τ.Ο. πως θα πραγµατοποιηθεί συγκέντρωση τροφίµων (συσκευασµένων) στον χώρο των γραφείων µας (Περικλέους 10 & Σαλαµίνος) από την ∆ΕΥΤΕΡΑ 16/12/2013 έως την ΚΥΡΙΑΚΗ 22/12/2013, τα οποία θα προσφερθούν για

Ανοίγουµε σήµερα στίς 5.00 µµ

την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου Ασπροπύργου. Παρακαλούµε όλα τα µέλη µας να

∆ήµητρος 11 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Τηλ.2105540124 www.state-coffee.com statecoffee@gmail.com

συµµετάσχουν σε αυτή την φιλανθρωπική ενέργεια της ∆ΗΜ.Τ.Ο. για να βοηθήσουµε τους συµπολίτες µας που έχουν ανάγκη. Ω ΡΕ Σ Λ ΕΙ ΤΟ Υ ΡΓ Ι Α Σ ΓΡ ΑΦ ΕΙ Ο Υ : ∆Ε Υ ΤΕ ΡΑ – Π ΑΡ ΑΣ Κ ΕΥ Η : 11 :0 0 – 1 3: 0 0 κ α ι 1 8 :0 0 – 2 0: 0 0 Σ Α ΒΒ ΑΤ Ο – Κ Υ ΡΙ ΑΚ Η : 11 :0 0 – 1 3: 0 0

Thriassio 20131218  
Thriassio 20131218