Page 1

ÈÑÉÁÓÉÏ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ×Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

ÔéìÞ: 0,01 åõñþ

Ανεφάρµοστος ο αντικαπνιστικός νόµος λόγω ολιγωρίας των ∆ήµων, λένε οι πολίτες Σåë. 3

Στην τελική ευθεία για την υλοποίηση της µελέτης αναθεώρησης του ΓΠΣ Μάνδρας- Ειδυλλίας

Óåë. 2-5

Θάνατος διάσπαρτος «Πράσινο… στη ∆υτική Αττική Ταµείο» Σοκ και δέος προκαλούν τα στοιχεία του ΥΠΕΚΑ για τους χώρους παράνοµης απόθεσης επικίνδυνων αποβλήτων

στο όραµα της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων της Ελευσίνας Σåë 3-4

« Πε ς τ ο µ ε ει κ ό ν ες 2 0 1 3 ! »

Καθιερώνονται προδιαγραφές για το τι θα καίγεται στα τζάκια

9o Φεστιβάλ Μαθητικών Ταινιών στις Αχαρνές

- Συγκεκριµένα υλικά για την αντιµετώπιση της αιθαλοµίχλης Σåë. 7

Σåë. 7

Νέα χορηγία για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου Μάνδρας

Με αµείωτο ρυθµό οι έλεγχοι της Τροχαίας στα σχολικά λεωφορεία

Βεβαιώθηκαν 343 παραβάσεις από την αρχή της σχολικής χρονιάς Σåë. 6

Σåë. 6

«Γνωρίζω το παλιό Μενίδι» Óåë. 5

Μέσα από τα µάτια του λα_κού ζωγράφου Χρήστου Τσεβά

∆/νση Π.Ε. ∆υτικής Αττικής Επιµορφωτικό σεµινάριο για την αντιµετώπιση Παιδοαλλεργιολογικών προβληµάτων στο σχολείο

Σåë. 5

Óåë. 2-9

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ ΟΙ ΜΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΣ∆Α ΣΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ 3-2 ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ Ο ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ Óå ë. 10-12

ê.2239

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2339 Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2013 ¸ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

2 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÁΤΤΙΚΗ Τετάρτη 16.10.2013 Καιρος : Γενικά αίθριος 'Ανεµοι: δυτικοί 5-6 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 16 έως 26 βαθµούς κελσίου.

ΕΟΡΤΟΛΟ ΓΙΟ Ελβετίας, Λεοντίου, ∆οµετίου, Τερεντίου, ∆οµνίνου των µαρτύρων, Λογγίνου

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2013 Ελευσίνα Μιχαήλου Αρίστη - Γαβριέλα Α. ∆ήµητρος 54, Ώρες Εφηµερίας: Τετάρτη 08:00 - 08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: 2105549968 Ασπρόπυργος Παπαχριστόπουλος Χρίστος Περικλέους 1 Τηλέφωνο: 210 5575600 Φυλή - Άνω Λιόσια Κ. Κυριακόπουλος Α. Κωνσταντίνου Τηλ. : 2102472215 Αχαρνές Παπανικολάου Γεώργιος ∆. Θρακοµακεδόνων 117, Αχαρνές, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 2102430204 Ζερδές Γεώργιος Κ. Αγίου ∆ιονυσίου 36, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 2102441644 Μάνδρα Λουκόπουλος Σωτήριος Νικολάου Ρόκκα 84 Τηλέφωνο: 210 5556375

Θάνατος διάσπαρτος στη ∆υτική Αττική Σοκ και δέος προκαλούν τα στοιχεία του ΥΠΕΚΑ για τους χώρους παράνοµης απόθεσης επικίνδυνων αποβλήτων - Απέραντη χωµατερή τοξικών ο Ασπρόπυργος. Στις 150 χιλιάδες ευρώ για την αποµάκρυνση, το κονδύλι από το «Πράσινο Ταµείο» -Εκτός λίστας ΥΠΕΚΑ έχουν µείνει, ωστόσο, περιοχές υψηλού κινδύνου

Α

νατριχιαστικά είναι τα στοιχεία για τα διάσπαρτα επικίνδυνα απόβλητα στην περιοχή της ∆υτικής Αττικής. Στοιχεία που φέρνει στη δηµοσιότητα το ΥΠΕΚΑ και περιγράφουν επακριβώς το πρόβληµα και τις περιοχές υψηλού κινδύνου, στις οποίες αναµένεται να υπάρξουν δράσεις για την αποµάκρυνση των επικίνδυνων υλικών, µε χρήµατα του Πράσινου Ταµείου, όπως ανακοινώθηκε τη ∆ευτέρα από τον υπουργό ΠΕΚΑ Γιάννη Μανιάτη Απέραντη χωµατερή επικίνδυνων αποβλήτων ο Ασπρόπυργος Από τη λίστα ξεχωρίζει µε την πρώτη µατιά η περιοχή του Ασπροπύργου, η οποία βρίθει από χώρους στους οποίους γίνεται συστηµατικά απόθεση επικίνδυνων αποβλήτων. Αποθέσεις για τις οποίες η εφηµερίδα «Θριάσιο» µε εκτεταµένα ρεπορταζ έχει φέρει στο φως της δηµοσιότητας. Τα απόβλητα είτε αφορούν υπολείµµατα πετρελαιοειδών, από το παρεµπόριο καυσίµων που ανθίζει στην περιοχή ή υπολείµµατα χηµικών. Η λίστα του ΥΠΕΚΑ καταγράφει συνολικά 12 χώρους παράνοµης απόθεσης επικίνδυνων υλικών. Οι µισοί από τους συγκεκριµένους χώρους, δηλαδή έξι το σύνολο, βρίσκονται στη θέση «Φάκα», που όπως απο-

Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ

δεικνύουν τα νούµερα αποτελεί «παράδεισο» για τους παρανοµούντες και «τοξική βόµβα» για όλους τους κατοίκους της περιοχής του Ασπροπύργου. Ο θλιβερός κατάλογος συνεχίζεται µε τα Νεόκτιστα, την «Μάυρη Ώρα», τη Σκάρπα και τη θέση «Κρυψώνα» και σε δυο σηµεία στη οδό Θεµιστοκλέους. «Τοξικές βόµβες» και σε Μάνδρα- Ειδυλλία και Φυλή Σε ο,τι αφορά τους υπόλοιπους ∆ήµους της ∆υτικής Αττικής χώροι παράνοµης απόθεσης επικίνδυνων σύµφωνα µε τη λίστα του ΥΠΕΚΑ έχουν εντοπιστεί στο Γήπεδο Ζεφυρίου, στο ∆ήµο Φυλής. Επιπλέον στο ∆ήµο Φυλής, επικίνδυνα απόβλητα έχουν εντοπιστεί και στη θέση Τζαβερδέλλα. Τέλος, στο ∆ήµο Μάνδρας- Ειδυλλίας χώρος παράνοµης απόθεσης επικίνδυνων αποβλήτων έχει εντοπιστεί στη θέση Φίχθι. Περίπου 150 τόνοι επικίνδυνων αποβλήτων στη ∆υτική Αττική Σύµφωνα µε πληροφορίες το νούµερο που αντιστοιχεί στα διάσπαρτα απόβλητα των περιοχών που έχουν καταγραφεί ανέρχεται περίπου στους 150 τόνους. Συνολικά το ποσό που προÂπολογίζεται από το Χρηµατοδοτικό Πρόγρ

Η συνέχεια στη σελ. 9

Στην τελική ευθεία

ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÈÑÉÁÓÉÏ

Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2013

για την υλοποίηση της µελέτης αναθεώρησης του ΓΠΣ Μάνδρας- Ειδυλλίας

(Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò)

Åêäüôçò - äéåõèõíôÞò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò Αρχισυντάκτης Περικλής Ι. Μαραγκός ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Öëþñá Êñéåêïýêç Ντίνος Ρούσσης ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου . Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: 210.55.76.740 Ôçë.210.55.71.855 Êéí.: 6977-410968 ÓõíäñïìÝò åôÞóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. ×åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü÷é, äåí åðéóôñÝöïíôáé.ÕðïãåãñáììÝíá Üñèñá äåí åêöñÜæïõí êáô’ áíÜãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò.

Ε

χθές συνεδρίασε η αρµόδια επιτροπή του ∆ήµου Μάνδρας- Ειδυλλίας, που προχώρησε στο άνοιγµα των φακέλων οικονοµικών προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της υλοποίησης της µελέτης που αφορά την Αναθεώρηση του Πολεοδοµικού Σχεδίου του ∆ήµου Μάνδρας- Ειδυλλίας. Η αναθεώρηση, αναµένεται να προσδώσει νέες δυνατότητες στην οικοδοµική δραστηριότητα στην περιοχή του ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας, καθώς πρόκειται για διαδικασία που για πρώτη φορά πραγµατοποιείται για το σύνολο του ∆ήµου. Η συνέχεια στη σελ. 5


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2013

«Πράσινο… Ταµείο» στο όραµα της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων της Ελευσίνας Χρ ηµατ οδ ότησ η µε λέ της -πλ αί σι ο γ ια τ ην υ λοπ οίηση του έρ γου

«Πράσινο φως» δίνει αρχικά στο όραµα της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων της Ελευσίνας το Υπουργείο Περιβάλλοντος µέσω του «Πράσινου Ταµείου». Πιο συγκεκριµένα το πρώτο βήµα γίνεται µε την ένταξη και χρηµατοδότηση του έργου της εκπόνησης µελέτης πλαίσιο στην οποία πρόκειται να στηριχθεί η ενοποίηση των αρχαιολογικών µνηµείων της πόλης της Ελευσίνας. Το κόστος της µελέτης ανέρχεται στο ύψος των 33. 750 ευρώ, εντάσσεται στον πρώτο άξονα προτεραιότητας του χρηµατοδοτικού προγράµµατος του «Πράσινου Ταµείου» που φέρει τον διακριτικό τίτλο Αστική Αναζωογόνηση. Όπως επισηµαίνεται από το ΥΠΕΚΑ τα έργα που

×ÑÇÓÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": 213.2028000 ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : 210.5586830 (ÉÁÔÑÅÉÁ): 210 5586773 ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.55. 61.388. Α" ΒΟΗΘΕΙΕΣ: 210.55.46.980 ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: 2102318684 ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102469171 ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ: 2105555373 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: 213-2047002 ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5577190 - 5571805 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581070 (ÄéïéêçôÞò): 210 5581072 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581085 ΚΕΠ: 2132006700 - 213 2006710 (∆/ντής) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ×ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ):

αφορούν την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Ελευσίνας και του Πειραιά, έχουν ως στόχο «την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς». ∆ιαχρονικό το όραµα για την Ελευσίνα Σηµειώνεται, οτι για την πόλη της Ελευσίνας η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων αποτελεί διαχρονικά πάγιο αίτηµα. Μάλιστα, τον περασµένο Ιανουάριο είχε πραγµατοποιηθεί συνάντηση µε επίκεντρο την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων µε τη συµµετοχή αρχιτεκτόνων, της ΠροÁσταµένης της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Ελευσίνας κ. Πόπης Παπαγγελή, του δηµάρχου Ελευσίνας και µελών της ∆ηµοτικής Αρχής Η συνέχεια στη σελ. 4

Ανεφάρµοστος ο αντικαπνιστικός νόµος λόγω ολιγωρίας των ∆ήµων, λένε οι πολίτες Η αύξηση της τιµής των τσιγάρων καθώς και η πλήρης εφαρµογή του αντικαπνιστού νόµου θα οδηγήσει στη µείωση του καπνίσµατος στην Ελλάδα, όπως αναφέρει έρευνα που έγινε για λογαριασµό του Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών, στα πλαίσια του προγράµµατος HEART II. Ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τον Έλεγχο του Καπνίσµατος, καθηγητής Πνευµονολογίας Παναγιώτης Μπεχράκης, αναλύοντας τα αποτελέσµατα της έρευνας παρουσία του υπουργού Υγείας Ά.Γεωργιάδη, τόνισε ότι το 84% του δείγµατος θεωρεί µείζον ζήτηµα την επίτευξη της µείωσης του καπνίσµατος στην Ελλάδα. Μάλιστα, µεταξύ αυτών, τα 2/3 είναι καπνιστές. Το 71,5% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η κατά 2 ευρώ αύξηση της τιµής πώλησης των προfόντων καπνού θα συντελούσε στη µείωση του αριθµού των καπνιστών, θέτοντας ωστόσο ως βασική προgπόθεση τα χρήµατα αυτά να δοθούν αποκλειστικά για την βελτίωση του συστήµατος υγείας και για την πρόληψη καπνίσµατος στους νέους.

ÈÑÉÁÓÉÏ-3

Ο αντικαπνιστικός νόµος παραµένει ανεφάρµοστος Το 99,2% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι τους τελευταίους 12 µήνες έχει παραµείνει σε χώρους που άλλοι καπνίζουν, παρόλο που απαγορεύεται το κάπνισµα. Από το ποσοστό αυτό το 74% δηλώνει «θυµωµένο» ενώ µόνο το 24,8% «δεν ενοχλείται». Το 70,7% των πολιτών επιρρίπτει ευθύνες στο κρατικό µηχανισµό για τη µη τήρηση του νόµου και το 78% θεωρούν ότι η µη προστασία του πληθυσµού από το παθητικό κάπνισµα αποτελεί σηµείο πολιτιστικής υποβάθµισης της χώρας. Παράλληλα, το 60% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η ∆ηµοτική Αστυνοµία δεν έκανε σωστά τη δουλειά της, ενώ, ούτε και ο δήµαρχος της περιοχής που κατοικούν συνέβαλε στη τήρηση του νόµου. Το 60,9% θεωρεί ότι η πιο αυστηρή εφαρµογή του ακτικαπνιστικού νόµου στους χώρους διασκέδασης των νέων θα τους ωθούσε στην πρόληψη ή διακοπή του καπνίσµατος.

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ::2132072300-2, 2102415300-2 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102478000 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102478020 ∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102407444 ∆ΕΗ: 210 2469393 (∆. Βαρέλα 3 & Θερµοπυλών 7 Πλατεία Αγ. Παρασκευής), ΕΥ∆ΑΠ : 210 2405240-1. ΒΛΑΒΕΣ - 214 4550 4562, 210 2407211 ΚΕΠ: 213.206.02.00 (∆εκελείας 34) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: 210 2400216 ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ: 210.246.83.60 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5537100 - 5537252 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/2140410 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ:210 5561840 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546674 5546285 ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546227 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: 10507 ∆ΟΥ: 210 55 43560 (Εθν. Αντιστάσεως & ∆ήµητρος) ÅÕÄÁÐ: 210-5547731 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 210 2484210 ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (∆ιευθυντής) 210 - 55.42.913 210 - 55.14.735 ( Γραµµατεία) 210 - 55.14.736 ËÉÌÅÍÁÑ×ÅÉÏ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.5565520-580 ΟΛΕ:210 5562805 ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: 210.5543211 ÔÑÏ×ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546579 - 5546930 ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ: 213.2014900 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÂÉËÉÙÍ:22633 200004ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ:22630-51396 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210:5555512, 210.5555300 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ :210 5558577 ΚΕΠ:2105559626 ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: 22960-81007 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 2296022100 ΙΚΑ: 2296 - 021.537 (Tµήµα Eσόδων - ΠροÁστάµενος) 2296 - 080.875 ΚΕΠ: 2296083270 ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ:210 2411444 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:213 2042700-1 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖÅÖÕÑÉÏÕ: 213 2038801 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:210 2486223 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ:210 2474446 ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ:2102319180

ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) 210 5559701 ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 êáé (Áèçíþí) 210 5150265 ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210:5546993 - 5560800 - 5543065


4 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2013

Η συνέχεια του κειµένου από τη σελ. 3

Από το Κατάρ µέχρι την Ινδία “φλερτάρουν” µε τα ΕΛΠΕ ωσικά µεγαλοσχήµατα του ενεργειακού κλάδου, εταιρείες από το Κατάρ και µέχρι την Ινδία έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για τα ΕΛΠΕ. Το εντυπωσιακό πάντως είναι ότι ανάµεσα στα ονόµατα που ακούγονται δεν περιλαµβάνονται ευρωπαÁκές εταιρείες, παρά µόνο όµιλοι από την Ρωσία, τη Μέση Ανατολή και την Ασία, που θα έβλεπαν µε καλό µάτι να αποκτήσουν µια «βάση» στην Ελλάδα ως για την περαιτέρω δραστηριοποίησή τους στην αγορά της ΕΕ. Το διαπιστωµένο ενδιαφέρον από εταιρείες τρίτων χωρών, µαζί µε την καθυστέρηση στην επαναπροκήρυξη του διαγωνισµού της ∆ΕΠΑ, εξηγούν και την τροποποίηση των αρχικών σχεδίων της κυβέρνησης και του ΤΑΙΠΕ∆ για την πώληση των ΕΛΠΕ. Το αρχικό πλάνο προέβλεπε αρχικά την πώληση της ∆ΕΠΑ και στη συνέχεια εκείνη των ΕΛΠΕ, τα οποία συµµετέχουν µε ποσοστό 35% στη δηµόσια εταιρεία παροχής αερίου. Μετά το ναυάγιο µε τη Gazprom, και την αδυναµία επαναπροκήρυξης πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τη ∆ΕΠΑ, αποφασίστηκε να αποσυνδεθούν οι δύο διαγωνισµοί, και να τρέξει πρώτα αυτός των ΕΛΠΕ.

Ρ

ΕΥ∆ΑΠ

Από µέρα σε µέρα ο διαγωνισµός για 120 εργάτες και καταµετρητές Μέσα στην εβδοµάδα θα εκδοθεί η πολυαναµενόµενη προκήρυξη της Εταιρείας Υδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥ∆ΑΠ) ΑΕ για την κάλυψη 120 θέσεων..Η πρόσληψη µε οκτάµηνη σύµβαση αφορά 50 Καταµετρητές και 70 ΥΕ Εργάτες.Ειδικότερα, στην υπηρεσία Καταµέτρησης και Ελέγχου Αθηνών θα τοποθετηθούν 28 Καταµετρητές και στην αντίστοιχη υπηρεσία Πειραιώς 22. Οι 70 θέσεις των Εργατών αφορούν τις υπηρεσίες Αθηνών (43 θέσεις) και Πειραιώς (27 θέσεις).Αναφορικά µε τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τις θέσεις των Καταµετρητών είναι οποιοδήποτε πτυχίο, ή δίπλωµα, ή απολυτήριος τίτλος σπουδών δευτεροβάθµιας, ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. Για τις θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης δεν απαιτούνται συγκεκριµένα τυπικά προσόντα. Η µοριοδότηση των υποψηφίων θα πραγµατοποιηθεί µε βάση τον χρόνο ανεργίας, την επαγγελµατική εµπειρία, την οικογενειακή κατάσταση, την ιδιότητά τους ως µελών πολύτεκνης ή µονογονεÁκής οικογένειας, τον αριθµό των ανήλικων -εφόσον υπάρχουν- τέκνων και την εντοπιότητα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 2144068.

και του προέδρου του συλλόγου ∆ΙΑΖΩΜΑ ( για την ανάδειξη αρχαίων θεάτρων) Σταύρου Μπένου. Όλοι οι παρευρισκόµενοι δήλωσαν την θέλησή τους να συµβάλλουν ώστε να υλοποιηθεί το όραµα του Αρχαιολογικού πάρκου που θα κάνει πιο οικεία στους κατοίκους την αρχαία ιστορία της πόλης, θα τονώσει τον πολιτιστικό Τουρισµό και την αισθητική αναβάθµιση της περιοχής. Επιστολή τον Σεπτέµβριο του 2012 στην Εταιρεία Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Επιπλέον µε επιστολή του προς την Εταιρεία Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων και την πρόεδρο κ. Ντόρα Γαλάνη, τον Σεπτέµβριο του 2012, ο δήµαρχος Ελευσίνας Γιώργος Τσουκαλάς ζητά την ένταξη της Ελευσίνας στο πρόγραµµα δράσης του φορέα. «∆εδοµένου ότι, η ενοποίηση µνηµείων και αρχαιολογικών χώρων του ∆ήµου µας σε θεµατικές πολιτιστικές διαδροµές, θα ήταν καθοριστική στην προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς και στην τουριστική ανάπτυξη, παρακαλούµε θερµά να εντάξετε στο πρόγραµµα δράσης σας την περιοχή της Ελευσίνας µε στόχο τον σχεδιασµό και την υλοποίηση δράσεων ανάδειξης και ενοποίησης σηµαντικών αρχαιολογικών χώρων», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Τσουκαλάς. Περικλής Ι. Μαραγκός

Εκλογική Συνεργασία ∆ΗΣΩ και ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ µε Υποψήφιο ∆ήµαρχο Ωρωπού τον Γιώργο Γιασηµάκη Την ∆ευτέρα 14 Οκτωβρίου συνεδρίασε κατόπιν εξουσιοδότησης του Έκτακτου Συνεδρίου η Ολοµέλεια της Γενικής Συνέλευσης της ∆ΗΣΩ στο Πολυδένδρι Αττικής. Ενηµερώθηκαν όλα τα µέλη της παράταξης για τα αποτελέσµατα των διερευνητικών συναντήσεων και των συζητήσεων της Συντονιστικής Γραµµατείας µε τις δηµοτικές παρατάξεις του ∆ήµου που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα συνεργασίας ώστε να ληφθεί µε δηµοκρατικές διαδικασίες η τελική απόφαση συνεργασίας της Παράταξής µας. Η ∆ΗΣΩ ανταποκρινόµενη στο αίτηµα της κοινωνίας του ∆ήµου Ωρωπού για ευρύτερες συνεργασίες προς όφελος όλων των κατοίκων, πιστή στην καταστατική της αρχή της διαφάνειας και της απάλειψης των παρασκηνιακών προσωπικών διεργασιών που συχνά υπονοµεύουν τα συµφέροντα των δηµοτικών κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η συµπόρ

ευση στις επερχόµενες δηµοτικές εκλογές µε το Συνδυασµό «∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» και µε υποψήφιο ∆ήµαρχο τον Γιώργο Γιασηµάκη. Θεωρούµε ότι η συνεργασία των στελεχών και των µελών των δύο δηµοτικών παρατάξεων ανοίγει το δρόµο για εξεύρεση συναινετικών λύσεων σε πολλά ζητήµατα που ταλανίζουν το ∆ήµο µας, µπορούν να κινητοποιήσουν το σύνολο των δηµιουργικών και προοδευτικών δυνάµεων της κοινωνίας µας, διεκδικώντας ένα νέο ∆ήµο Ωρωπού πρότυπο κοινωνικής δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και ουσιαστικής βιώσιµης ανάπτυξης. Την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2013 στο Πνευµατικό Κέντρο Καπανδριτίου, θα δοθεί συνέντευξη τύπου των δύο επικεφαλής των δηµοτικών παρατάξεων ώστε να εξηγηθεί το πλαίσιο της προγραµµατικής συµφωνίας. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει η ουσιαστική συζήτηση στο ∆ήµο Ωρωπού για το ποια κατεύθυνση θέλουµε να ακολουθήσουµε στη βάση των νέων δεδοµένων του Καλλικρατικού ∆ήµου Ωρωπού και σύµφωνα µε την καταγραφή πλέον των 3 ετών διοίκησης από τον συνδυασµό του απερχόµενου ∆ηµάρχου. Ο ∆ήµος Ωρωπού χρειάζεται ένα Νέο Ξεκίνηµα. Χρειάζεται µια ηγεσία που να σέβεται τις συλλογικότητες, που να

διαπνέεται από δηµοκρατικό και προοδευτικό πνεύµα, να µην αγκυλώνεται σε κοµµατικές παρωπίδες και να εργαστεί µε αφοσίωση για την Πρόοδο του Ωρωπού χωρίς διαχωρισµούς και αποκλεισµούς. Ο επικεφαλής της ∆ΗΣΩ, Βασίλης Οικονόµου, η Συντονιστική Γραµµατεία της ∆ΗΣΩ και τα µέλη και οι φίλοι της Παράταξης µας, µε ευθύνη και αποφασιστικότητα θα στηρίξουν τη Νέα Παράταξη που δηµιουργείται ως αποτέλεσµα συνεργασίας των δύο δηµοτικών παρατάξεων. Εκφράζουµε την αισιοδοξία µας ότι σε λίγους µήνες ανοίγει µια νέα σελίδα για την πορεία του ∆ήµου µας. Για τη ∆ΗΣΩ Η Συντονιστική Γραµµατεία Βασίλης Οικονόµου (Πρόεδρος) ∆ηµήτρης Αµανατίδης (Καπανδρίτι) Ελένη Βαρνάβα (Καπανδρίτι) Σωτήρης Βασιλάκος (Πολυδένδρι) Γιάννης Βλάχος (Αφίδναι) Τάσος ∆έδες (Αφίδναι) Γιώργος Κούρτης (Κάλαµος) Ελένη Κωνσταντίνου (Αυλώνας) Κώστας Λέκκας (Αυλώνας) Βασίλης Μπιλίρης (Μαρκόπουλο) ∆ηµήτρης Οικονόµου (Καπανδρίτι) Φίλιππος Σιδέρης (Αυλώνας)


Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2013

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

ÈÑÉÁÓÉÏ-5

«Γνωρίζω το παλιό Μενίδι» Μέσα από τα µάτια του λα_κού ζωγράφου Χρήστου Τσεβά

∆/νση Π.Ε. ∆υτικής Αττικής Επιµορφωτικό σεµινάριο για την αντιµετώπιση Παιδοαλλεργιολογικών προβληµάτων στο σχολείο

Ο

∆ήµος Αχαρνών στο πλαίσιο της αναγνώρισης της τέχνης ως αρωγού στην εκπαιδευτική διαδικασία, µε πρωτοβουλία του Αντιδηµάρχου Πολιτισµού και Παιδείας κ. Μιχάλη Βρεττού, ξεκινά εκπαιδευτικές δραστηριότητες για µαθητές του ∆ηµοτικού. Η δραστηριότητα αποτελείται από τρία µέρη: 1. Στο πρώτο, στην αίθουσα της Πινακοθήκης, γίνεται η γνωριµία των µαθητών µε τους εικαστικούς, η ένταξή τους στο χώρο και στο χρόνο (1900 πριν 100 χρόνια). Έπειτα οι µαθητές καλούνται να παρατηρήσουν και να περιγράψουν τους πίνακες και τα σχέδια της πινακοθήκης µε σκοπό να εντοπίσουν τις διαφορές τους µε τα σύγχρονα σπίτια που ζουν, αυτά της σηµερινής πόλης και µε τη βοήθεια ερωταποκρίσεων να αντλήσουν πληροφορίες για την καθηµερινή ζωή σε µια πόλη του 1910. 2. Το δεύτερο µέρος «Η πρότασή µου για την Πόλη µου» Οι µαθητές συµµετέχουν σε δηµιουργική εικαστική δραστηριότητα και καλούνται να ζωγραφίσουν µια «ανοιχτή επιστολή» προς το ∆ήµαρχο της πόλης, µε θέµα: «Ζωγραφίζω την πρότασή µου για την πόλη µου».

3. Στο τρίτο µέρος «Επικοινωνία του καλλιτέχνη µε το κοινό µέσω του έργου του», σκοπό έχει να προβληµατίσει τα παιδιά σχετικά µε τη διαχρονικότητα του εικαστικού έργου και την προσφορά του λα_κού ζωγράφου «Χρήστου Τσεβά» στον τόπο µας. Σκοπός της δραστηριότητας είναι: - να γνωρίσουν το έργο του ξεχωριστού λα_κού ζωγράφου και συµπολίτη µας «Χρήστου Τσεβά», - να περάσουν ένα ευχάριστο και δηµιουργικό πρωινό, - να εξασκήσουν την παρατήρηση, να εκφραστούν δηµιουργικά µέσα από τη ζωγραφική, να δουλέψουν οµαδικά, - να µάθουν τη χρήση των βασικών και των συµπληρωµατικών χρωµάτων και πειραµατι

στούν µε τα υλικά, - να ζωγραφίσουν την πρότασή τους για την Πόλη Μας. Οι δραστηριότητες θα λαµβάνουν χώρα στο κτίριο της Πινακοθήκης «Χρήστος Τσεβάς», που βρίσκεται επί της οδού Λιοσίων 18. Η διάρκεια των επισκέψεων θα είναι περίπου δύο – τρεις ώρες για κάθε οµάδα (9:00 π.µ. έως τις 12:00 π.µ.). Ηµέρες λειτουργίας προγράµµατος: Τρίτη και Πέµπτη Ανώτατο σύνολο συµµετεχόντων µαθητών: 25-30 Προτεινόµενες τάξεις : Ε΄ και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού ∆ηµοτική Πινακοθήκη: τηλ. 2102441888 ή στο Γραφείο Πολιτιστικής Εκπαίδευσης, τηλ.: 2132072538 Είσοδος ελεύθερη

Η ∆/νση Π.Ε. ∆υτικής Αττικής (Γραφείο Αγωγής Υγείας) και η Παιδοπνευµονολογική και Παιδοαλλεργιολογική Μονάδα της Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. «Αττικόν», συνδιοργανώνουν επιµορφωτικό πρόγραµµα µε κεντρικό άξονα την κατάρτιση εκπαιδευτικών της Α/θµιας Εκπαίδευσης στην αντιµετώπιση οξέων πνευµονολογικών προβληµάτων των παιδιών. Το πρώτο επιµορφωτικό σεµινάριο για το σχολικό έτος 2013-14 θα έχει ως εναρκτήρια ηµεροµηνία την 24η Οκτωβρίου 2013, ηµέρα Πέµπτη. Το κεντρικό θέµα του είναι: «Αντιµετώπιση οξέων παιδοαλλεργιολογικών και παιδοπνευµονολογικών προβληµάτων στο χώρο του σχολείου» Συγκεκριµένα το πρόγραµµα θα διαµορφωθεί ως εξής: 16:30-18:00: -Τι είναι και πώς εκδηλώνεται η αλλεργία στα παιδιά -Αντιµετώπιση της οξείας αλλεργικής αντίδρασης στο σχολείο 18:30-20:00: -Πώς εκδηλώνεται και πώς αντιµετωπίζεται το παιδικό άσθµα -Άσθµα µετά άσκησης στο σχολείο

Η συνέχεια από σελ. 2

φω τ ό αρ χ ε ί ο υ

Η προκήρυξη για ανοικτό διαγωνισµό προÂπολογισµού 700.000 ευρώ, «έτρεξε» το προηγούµενο διάστηµα και αφορά 426.000 στρέµµατα γης. Με την αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου πρόκειται να καθοριστεί η χρήση γης, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα επέκτασης του οικοδοµικού ιστού, κάτι που ουσιαστικά σηµαίνει ότι θα ξαναπάρει ζωή η οικοδοµική δραστηριότητα στην περιοχή. Γ. ∆ρίκος: «Με τις χρήσεις γης που καθορίζει το ΓΠΣ «απεγκλωβίζονται» παραγωγικές περιοχές του ∆ήµου»

Στο σηµείο του καθορισµού των χρήσεων γης, που θα προκύψει από την αναθεώρηση του ΓΠΣ εστίασε ο δήµαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας Γιώργος ∆ρίκος, µιλώντας στο «Θριάσιο». Τόνισε οτι µέσω του καθορισµού των χρήσεων θα «απεγκλωβιστούν» παραγωγικές περιοχές του ∆ήµου που θα προσφέρουν στην αναπτυξιακή πορεία του ∆ήµου. Περικλής Ι. Μαραγκός

Η έναρξη του σεµιναρίου θα πραγµατοποιηθεί στις 16.30 και θα διαρκέσει 4 εκπαιδευτικές ώρες. Αίθουσα διδασκαλίας θα είναι η Αίθουσα Νο 3 στο Υπόγειο του Π.Γ.Ν. «Αττικόν» (Ρίµινι 1, ΧαÁδάρι). Θα λάβουν µέρος 25 εκπαιδευτικοί ανά σεµινάριο και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. Οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συµπληρώσουν τη δήλωση συµµετοχής, που βρίσκεται στον παρακάτω υπερσύνδεσµο: https://docs.google.com/forms/d/1E_rxlLk4k9 7fcYSVYY8zl71gx88XF5dWSHJUS_l2zLM/viewform, µέχρι τις 21/10/2013 .


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

6 -ÈÑÉÁÓÉÏ

Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2013

Καθιερώνονται προδιαγραφές για το τι θα καίγεται στα τζάκια - Συγκεκριµένα υλικά για την αντιµετώπιση της αιθαλοµίχλης

Κ

αθιερώνονται προδιαγραφές για τα στερεά καύσιµα –που παράγονται από στερεή βιοµάζα- και προορίζονται για µη βιοµηχανική χρήση. ∆ηλαδή για εγκαταστάσεις κεντρικής θέρµανσης -κατοικιών, γραφείων, ξενοδοχείων, νοσοκοµείων και υπηρεσιών εκπαίδευσης-, ενώ οι προδιαγραφές αφορούν και τις εγκαταστάσεις θέρµανσης νερού χρήσης ή παραγωγής ατµού σε κτίρια νοσοκοµείων, ξενοδοχείων κ.α.

Η σχετική απόφαση του υπουργείου Οικονοµικών δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και εντάσσεται στο πλαίσιο των ενεργειών των συναρµόδιων υπουργείων για την αντιµετώπιση της αιθαλοµίχλης. Σύµφωνα µε την απόφαση τα στερεά βιοκαύσιµα αποτελούνται εξ΄ολοκληρου από βιοµάζα και δεν περιέχουν γενικά ξένες ύλες προς τη βιοµάζα, καθώς και ραδιενεργά συστατικά.

Την Παρασκευή στο υπουργείο Αµύνης οι εργαζόµενοι των ναυπηγείων Σκαραµαγκά

Πραγµατοποιήθηκε χθες συνάντηση των εργαζοµένων στα ναυπηγεία Σκαραµαγκά µε τον υπουργό Κωστή Χατζηδάκη. Όπως τους διαβεβαίωσε ο υπουργός, µέχρι το τέλος του µήνα θα προχωρήσουν σε συνολική λύση του ζητήµατος. Ωστόσο, όπως τόνισε η αντιπροσωπεία των εργαζοµένων, ο κ. Χατζηδάκης δεν διευκρίνισε ποια είναι αυτή η λύση. Την Παρασκευή οι εργαζόµενοι στα ναυπηγεία Σκαραµαγκά ανακοίνωσαν ότι θα κάνουν νέα διαµαρτυρία στο υπουργείο Εθνικής Αµύνης. Σηµειώνεται ότι νωρίτερα περίπου 400 εργαζόµενοι στα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά πραγµατοποίησαν πορεία προς την βουλή διαµαρτυρόµενοι για την απελπιστική κατάσταση στην οποία βρίσκονται αφού παραµένουν απλήρωτοι επί 18 µήνες. Μάλιστα για κάποια στιγµή υπήρξε ένταση, όταν δυνάµεις των ΜΑΤ προσπάθησαν να ανοίξουν τον δρόµο.

Τα καύσιµα στερεής βιοµάζας είναι στερεά καύσιµα τα οποία άµεσα ή έµµεσα προέρχονται από τις εξής πηγές: -από προfόντα γεωργίας και δασοκοµίας -παραπροfόντα από βιοµηχανία

επεξεργασίας προfόντων γεωργίας –όπως υπολείµµατα ξυλείας µε εξαίρεση τα προfόντα ξυλείας που µπορεί να περιέχουν αλογονούχες οργανικές ενώσεις ή βαρέα µέταλλα. -υπολείµµατα φελλού.

Με αµείωτο ρυθµό οι έλεγχοι της Τροχαίας στα σχολικά λεωφορεία

Βεβαιώθηκαν 343 παραβάσεις από την αρχή της σχολικής χρονιάς Συνεχίζονται µε αµείωτους ρυθµούς οι έλεγχοι των Υπηρεσιών Τροχαίας σε όλη την επικράτεια, στα σχολικά λεωφορεία Από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ελέγχθηκαν συνολικά (6.730) σχολικά λεωφορεία, ενώ βεβαιώθηκαν (343) παραβάσεις αντίστοιχα Οι κυριότερες αφορούν στην παραβίαση του ορίου ταχύτητας, τον ταχογράφο, την έλλειψη των προβλεπόµενων µέσων-ειδών και τη στέρηση άδειας οδήγησης Στο πλαίσιο του ευρύτερου επιχειρησιακού σχεδιασµού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, η ∆ιεύθυνση Τροχαίας προγραµµάτισε και υλοποίησε µε εντατικούς ρυθµούς, συντονισµένους και στοχευµένους ελέγχους σε σχολικά λεωφορεία, µε αφορµή την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου, σε όλη την επικράτεια. Συγκεκριµένα, από την αρχή της φετινής σχολικής χρονιάς (χρονικό διάστηµα από 11.09 έως 11.10) εξειδικευµένα συνεργεία των Υπηρεσιών Τροχαίας, που συγκροτήθηκαν σε όλη τη χώρα, διενήργησαν ελέγχους σε (6.730) σχολικά λεωφορεία, στο πλαίσιο

των οποίων βεβαιώθηκαν συνολικά (343) παραβάσεις, ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡ O ΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ (ΕΕ∆ΥΕ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Ανακοίνωση για την επίσκεψη Ράσµουσεν στην Αθήνα “Η επίσκεψη του ΓΓ του ΝΑΤΟ Αντερς Φογκ Ράσµουσεν στην Αθήνα, που έγινε στις 10 και 11 Οκτώβρη προµηνύει νέα δεινά για τον ελληνικό λαό καθώς και για όλους τους λαούς της περιοχής. Η επίσκεψη του ΓΓ του ΝΑΤΟ αποτελεί συνέχεια των πρόσφατων συναντήσεων του Αντ. Σαµαρά στις ΗΠΑ και στόχο έχει την εφαρµογή των κοινών αποφάσεων για τη διάθεση δυνάµεων και υποδοµών της χώρας ενόψει της προετοιµαζόµενης επίθεσης στη Συρία. Το ζήτηµα της "παράνοµης µετανάστευσης" που χαρακτηρίζεται από το ΝΑΤΟ ως "ασύµµετρη απειλή" βρίσκεται στην ατζέντα των συνοµιλιών και προÁδεάζει για τα νέα προσχήµατα που αναζητούν οι ιµπεριαλιστές ενόψει µιας άµεσης επέµβασης στη Συρία και σε άλλες περιοχές. Την ίδια ώρα που τα εκατοντάδες θύµατα των ιµπεριαλιστών, ΗΠΑ και ΕΕ, είναι άταφα ακόµη στη Λαµπεν

τούζα και εκατοµµύρια άνθρωποι προσπαθούν να γλιτώσουν από τον πόλεµο και την "ειρήνη" των µονοπωλίων, οι µακελάρηδες των λαών µε προκλητική υποκρισία προσπαθούν να εµφανιστούν ως σωτήρες. Η Ελληνική Επιτροπή για τη ∆ιεθνή Ύφεση και Ειρήνη καλεί το λαό σε ετοιµότητα και επαγρύπνηση για να αποτρέψει µε τη µαζική του δράση το νέο έγκληµα των ιµπεριαλιστών και να βροντοφωνάξει: • Καµία εµπλοκή - καµία συµµετοχή στο έγκληµα κατά του λαού της Συρίας. • Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών. • Να κλείσουν τώρα όλες οι ξένες στρατιωτικές βάσεις. • Αλληλεγγύη - φιλία και κοινή πάλη των λαών ενάντια στους άδικους πολέµους και στο σύστηµα που τους γεννά”.


Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2013

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

«Πες το µε εικόνες 2013!» 9o Φεστιβάλ Μαθητικών Ταινιών στις Αχαρνές

ÈÑÉÁÓÉÏ-7

Νέα χορηγία για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Μάνδρας-Ειδυλλίας

Το 9o Φεστιβάλ Μαθητικών Ταινιών «Πες το µε εικόνες 2013!» συνεχίζεται µε το δεύτερο µέρος και περιλαµβάνει µαθητικές ταινίες που δηµιουργήθηκαν σε Γυµνάσια και Λύκεια κατά τη σχολ. χρονιά 2012-2013 και αφορούν στις εξής κατηγορίες: α) ανεξάρτητες παραγωγές, β) φωτοαφηγήσεις και γ) animation Συµµετέχουν µε έργα τους συνολικά 289 µαθητές, από 19 Σχολεία (8 Γυµνάσια και 11 Λύκεια). Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στις 22 Οκτωβρίου 2013, 09:00-13:00 στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών (Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα) στην αίθουσα εκδηλώσεων. Η εκδήλωση πραγµατοποιείται σε συνεργασία του ∆ήµου Αχαρνών µε τη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και το Κέντρο «Καρπός» .

Η φιλανθρωπική δράση και η ανθρωποκεντρική φιλοσοφία της πολιτικής της ∆ηµοτικής Αρχής Μάνδρας-Ειδυλλίας, βρίσκει έδαφος σε ανθρώπους που τρέφουν αισθήµατα για αυτούς που υποφέρουν και βρίσκουν πάντα πρωτοβουλίες έµπρακτα να αποδεικνύουν πως η σκέψη τους είναι κοντά σε κάθε δυστυχισµένο άνθρωπο. Μία τέτοια κυρία είναι η κ Ευθαλία Θεοχαροπούλου πρόεδρος των Ελληνίδων Κυριών της Γενεύης που αντιλαµβανόµενη το µέγεθος της δυστυχίας στην χώρα µας αλλά και στον ∆ήµο Μάνδρας =Ειδυλλίας προσέφερε 1.000 ευρώ προκειµένου οικογένειες και παιδιά που δεν µπορούν να έχουν τα βασικά είδη για να ζήσουν, να µπορέσουν να γευθούν την ζεστασιά της ανθρώπινης προσφοράς βλέποντας αγαθά να µπαίνουν στο σπίτι τους.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ TAEKWONDO ΓΑΣ ΦΛΟΓΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΦΥΛΗΣ Τρί α µ ετάλλια κ αι αρκ ετές διακ ρίσ εις σ το Πρωτάθλη µ α ΝΟ Τ Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α ∆ Ο Σ ΤΑ Ε Κ ΒΟ Ν ΤΟ Πα ί δω ν- Κο ρ α σ ίδ ω ν Το σωµατείο TAEKWONDO ΓΑΣ ΦΛΟΓΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΦΥΛΗΣ πιστό στα ραντεβού του µε τις επιτυχίες συµµετείχε στο Πρωτάθληµα ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Παίδων- Κορασίδων που εγινε στις 11/12/13 Οκτωβρίου 2013 στο κλειστό γυµναστήριο ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ στη Χαλκίδα µε 3 αθλητριες στην κατηγορία κορασίδων και µε 2 αθλητές στην κατηγορια παίδων. Η ΖΩΗ ΚΡΕΜΜΥ∆Α κατέκτησε το ΑΡΓΥΡΟ µετάλλιο αφου λόγω τραυµατισµού και εντολής των ιατρών του αγώνα δεν αγωνίστηκε στον τελικό παρόλο που είχε προκριθεί,η ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΑΠΟ∆Η κατέκτησε το ΧΑΛΚΙΝΟ µετάλλιο στερούµενη οριακά την πρόκριση στον τελικό, ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΒΡΑΜΙΚΑΣ κατεκτησε το ΧΑΛΚΙΝΟ µετάλλιο αγωνιζόµενος στον ηµιτελικό µε κάταγµα στο χέρι και την αποχώρησή του για νοσοκοµειακή φροντίδα,

ο ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥ∆ΑΣ κατέκτησε την 5η θεση µε πολύ καλή εµφανιση και ατυχώς δεν κατέκτησε µετάλλιο αφου στην προηγούµενη ειχε κατακ

τήσει το χρυσο,η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΙΠΗ µε µεγάλη εµφάνιση ανάµεσα στα µεγαθήρια της κατηγοριας κατάφερε να µπει στην 8αδα της διοργάνωσης. Τους αθλητές του Συλλόγου και τους προπονητέ ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗ και ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΟ∆ΑΡΑ ευχαρίστησε ο δάσκαλος και παγκόσµιος προπονητής ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΑΠΟ∆ΗΣ και τόνισε οτι χτίζεται µια µεγάλη αγωνιστική οµάδα ισως και καλύτερη απο την χρυσή οµάδα της δεκαετίας του 1990 που εἰχε τις µεγάλες ευρωπαικές και παγκόσµιες νἰκες. Ο πρόεδρος της ΦΛΟΓΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ κος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΕΜΜΥ∆ΑΣ και ο αντιπρόεδρος κος ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΙΠΗΣ, γονείς και φἰλοι των αθλητων µας βρεθηκαν στο κλειστό στάδιο της Χαλίδας και ενίσχυσαν την µεγάλη προσπάθεια τους. ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ ΤΟΥ ΓΑΣ ΦΛΟΓΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΦΥΛΗΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΕΜΜΥ∆ΑΣ


Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2013

8 - ÈÑÉÁÓÉÏ

∆ράσεις για µικρούς και µεγάλους τις Κυριακές στην Τεχνόπολη-Γκάζι

Πρόγραµµα δράσεων για µικρούς και µεγάλους οργανώνει από την Κυριακή 20 Οκτωβρίου και για επτά επιλεγµένες Κυριακές, µέχρι το Μάιο, η Τεχνόπολη του ∆ήµου Αθηναίων, µε τίτλο «7 Κυριακές στο Γκάζι». Καλλιτεχνικά και ψυχαγωγικά εργαστήρια, θεατρικές παραστάσεις και προβολές για παιδιά αλλά και οµιλίες και συζητήσεις µε ευρεία θεµατολογία, καθώς και οργανωµένες ξεναγήσεις στο Βιοµηχανικό Μουσείο Φωταερίου είναι µερικές από τις δραστηριότητες που µπορούν να παρακολουθήσουν οι επισκέπτες της Τεχνόπολης. Το πρόγραµµα της πρώτης Κυριακής ξεκινάει µε δύο εικαστικά εργαστήρια, µε τεχνικές θεατρικού παιχνιδιού µε τίτλο «Το σπίτι µας, ο κόσµος όλος!» και «Οι γονείς µου και εγώ, άνθρωποι της πόλης» από το χώρο δηµιουρ

γικών δράσεων «Μικρές Ιστορίες». Στόχος των εργαστηρίων είναι η συνεργασία γονιών και παιδιών, έτσι ώστε να δηµιουργήσουν από κοινού το ιδανικό σπίτι. Χρησιµοποιώντας ανακυκλώσιµα υλικά γονείς και παιδιά δηµιουργούν µια πόλη από χρωµατιστά σπίτια. Παράλληλα, θα πραγµατοποιηθεί οµιλία από την αναπληρώτρια καθηγήτρια Παιδαγωγικής Μαρία Ζωή Φουντοπούλου µε θέµα «Μαµά, τι ώρα θα γυρίσεις;», που εστιάζει στο πώς ο ποιοτικός χρόνος µπορεί να υποκαταστήσει τη φυσική απουσία του γονέα. Ηµέρες διεξαγωγής του προγράµµατος: Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2013, 24 Νοεµβρίου 2013, 26 Ιανουαρίου 2014, 23 Φεβρουαρίου 2014, 16 Μαρτίου 2014, 13 Απριλίου 2014,

18 ΜαŽου 2014 Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραµµα για την Κυριακή 20 Οκτωβρίου: 10.15 - 11.15 «Το σπίτι µας, ο κόσµος όλος!» (Εικαστικό εργαστήριο µε τεχνικές θεατρικού παιχνιδιού). 11.30 -12.30 «Άνθρωποι στην πόλη! Εγώ και οι γονείς µου» (Εικαστικό εργαστήριο µε τεχνικές θεατρικού παιχνιδιού). 11.30 -12.30 «Μαµά, τι ώρα θα γυρίσεις;»: Από την ποσοτική απουσία στην ποιοτική παρουσία των γονέων κοντά στα παιδιά τους. Οµιλήτρια: Μαρία -Ζωή Φουντοπούλου (αναπλ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικής Ε.Κ.Π.Α.) 13:00 Ξενάγηση

Προσωρινή αναστολή των κινητοποίήσεων για το Νοσοκοµείο «Αγία Βαρβάρα»

«Λίγες µέρες µετά την τελευταία επιστολή µας προς τον Υπουργό Υγείας, στην οποία θέταµε τα αιτήµατά µας και ταυτόχρονα γνωστοποιούσαµε τη δυναµική κινητοποίηση που προετοίµαζαν ο ∆ήµος και οι κάτοικοι της Αγίας Βαρβάρας, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης µετέβη προσωπικά, την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου στο Νοσοκοµείο «Αγία Βαρβάρα», όπου και δεσµεύτηκε ενώπιον του ∆ηµάρχου, των εργαζοµένων και κατοίκων της πόλης για τη στελέχωση του Νοσοκοµείου και τη συνέχιση της λειτουργίας του». Με αυτήν την ανακοίνωσή του, ο ∆ήµος Αγίας Βαρβάρας αναστέλλει - προσωρινά - την προγραµµατισµένη, για τη ∆ευτέρα 14 Οκτωβρίου, συγκέντρωση διαµαρτυρίας στο Υπουργείο Υγείας, τονίζοντας όµως: «Ωστόσο, δεν επαναπαυόµαστε και θα θέλαµε να τονίσουµε προς κάθε κατεύθυνση ότι θα παρακολουθούµε πολύ στενά την πορεία των πραγµάτων, µέχρις ότου - το συντοµότερο δυνατό - οι εξαγγελίες του Υπουργού υλοποιηθούν. Για τη ∆ηµοτική Αρχή, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και τον ∆ήµαρχο προσωπικά, η συνέχιση της λειτουργίας του Νοσοκοµείου, αλλά και η ουσιαστική και ποιοτική αναβάθµισή του αποτελούν µεγίστης σηµασίας ζήτηµα, καθώς αφορούν στην υγεία όλων και είναι δεδοµένο ότι στο συγκεκριµένο θέµα δεν χωράνε συµβιβασµοί ή υποχωρήσεις. Γι΄αυτό και µέχρι τα λόγια να γίνουν πράξεις, καλούµε όλους τους κατοίκους της Αγίας Βαρβάρας σε επαγρύπνηση και αγωνιστική ετοιµότητα, µέχρις ότου αποδειχθεί ότι το Νοσοκοµείο παρέχει στους συµπολίτες µας, τη σωστή φροντίδα υγείας».

∆ήµος Κερατσινίου - ∆ραπετσώνας: «Όχι άλλα λύµατα στην Ψυτάλλεια»

Καλεί τους βουλευτές του Πειραιά και της ∆υτικής Αττικής να πάρουν θέση.

Σ

το έκτακτο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Κερατσινίου - ∆ραπετσώνας συζητήθηκε εκτός ηµερήσιας διάταξης, λόγω του κατεπείγοντος του θέµατος, η πρόταση του ∆ηµάρχου της πόλης, Λουκά Τζανή, για Ψήφισµα καταδίκης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κατά της «διαφαινόµενης βούλησης των υπεύθυνων παραγόντων της Περιφέρειας Αττικής για συλλογή των λυµάτων και σύνδεσης µέσω νέων αγωγών µε το ΚΕΛ Ψυτάλλειας, περιοχών Βορειοδυτικών Μεσογείων και Νότιας Ακτής Σαρωνικού». Ο ∆ήµαρχος κ. Λουκάς Τζανής στην εισήγησή του µεταξύ άλλων δήλωσε τα εξής: «Καλώ τον Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά κ. Στέφανο Χρήστου να αναλάβει πρωτοβουλία για παµπειραÁκό προσκλητήριο αγώνα. Ο κ. Χρήστου έχει δώσει µάχη για την αναβάθµιση του περιβάλλοντος στα διοικητικά όρια της περιφέρειας Πειραιά και ειδικότερα για την πόλη µας, µε ιδιαίτερη ευαισθησία. Οι ιθύνοντες που σχεδιάζουν σήµερα την µεταφορά των λυµάτων της βόρειας και της νότιας Αττικής στην Ψυτάλλεια, θα έπρεπε να επιδείξουν την ίδια ευαισθησία για την ήδη υποβαθµισµένη περιοχή του Πειραιά και των κατοίκων της. Καλούµε τους Βουλευτές του Πειραιά και της ∆υτικής Αττικής να πάρουν θέση.

∆εν είµαστε πολίτες Β΄ κατηγορίας και οι βουλευτές που εκλέγουµε δεν πρέπει να υπολείπονται των οµολόγων τους. Καλούµε τον Περιφερειάρχη κ. Σγουρό και τους Περιφερειακούς Συµβούλους να αποκαταστήσουν την συνταγµατική τάξη. Με τέτοιου είδους επιδιωκόµενες ενέργειες παραβιάζεται για µια ακόµα φορά η αρχή της ισότητας για τους περήφανους και πολύπαθους κατοίκους της περιοχής µας. Καλούµε κάθε κάτοικο της ιστορικής γειτονιάς του Πειραιά και της ∆υτικής Αττικής να ενώσει τη φωνή του µαζί µας, ώστε να κατακτήσουµε επιτέλους την κοινωνική δικαιοσύνη, για εµάς και τα παιδιά µας». Το οµόφωνο Ψήφισµα «Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κερατσινίου – ∆ραπετσώνας εκφράζει την οµόθυµη και κατηγορηµατική αντίθεσή του στην περαιτέρω επιβάρυνση της ήδη υπερφορτωµένης περιβαλλοντικά περιοχής του Κερατσινίου και της ∆ραπετσώνας. Αρνείται οποιαδήποτε συζήτηση, έκφραση γνώµης, συµµετοχή σε διαβούλευση µε θέµα την γιγάντωση τον όγκου λυµάτων που δέχεται στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις το ΚΕΛ Ψυτάλλειας.

Η διαφαινόµενη πρόθεση της Περιφέρειας Αττικής να προχωρήσει στη σύνδεση µέσω ΝΕΩΝ αγωγών της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας καθώς και των περιοχών των Μεσογείων, µε το ήδη βεβαρηµένο ΚΕΛ Ψυτάλλειας, δεν συνιστά µε ΚΑΝΕΝΑ τρόπο και σκεπτικό παραδεκτή λύση. Είναι γνωστό ότι επί αρκετές δεκαετίες έως και σήµερα οι περιοχές του Κερατσινίου και της ∆ραπετσώνας έχουν καταστεί – ερήµην της θέλησης των κατοίκων τους – δέσµιες σωρείας εγκαταστάσεων επιβλαβών και επιβαρυντικών για το περιβάλλον και τη ποιότητα ζωής των ανθρώπων οι οποίοι ζούµε σε αυτές Χαρακτηριστικά αναφέρουµε τις εγκαταστάσεις της ∆ΕΗ, των πετρελαÁκών εταιρειών SHELL και BP, των Λιπασµάτων, του ΚΕΛ Ακροκέραµου Ψυτάλλειας, του ΟΛΠ, της χωµατερής Ιχθυόσκαλας και πολλών άλλων. Ειδικότερα και σε ότι αφορά το ΚΕΛ Ακροκέραµου – Ψυτάλλειας είναι γνωστά ανά το πανελλήνιο τα χρόνια προβλήµατα που προκαλούσε η λειτουργία του. Ακόµα και σήµερα και παρά την πρόοδο ή και ολοκλήρωση σηµαντικών παραµέτρων της λειτουργίας του δεν έχουν εκλείψει προβλήµατα και επιβαρυντικές συνέπειες, τις οποίες όπως πάντα αναγκάζονται να υπο

στούν όσοι ζουν και κατοικούν στο Κερατσίνι και στη ∆ραπετσώνα. Το ΚΕΛ Ψυτάλλειας το οποίο ήδη δέχεται τα απόβλητα περιοχών µε πληθυσµό εκατοµµυρίων κατοίκων, φαίνεται να προορίζεται ως εγκατάσταση υποδοχής και επεξεργασίας όγκου λυµάτων, πλήθους επιπλέον πυκνοκατοικηµένων περιοχών. Είναι προφανές ότι καταλήγουµε για µια ακόµα φορά στη γνωστή «σίγουρη» συνταγή. ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ανεπιθύµητο από την υπόλοιπη Αττική οδεύει, καταλήγει και επιβαρύνει τους γνωστούς χώρους, δηλαδή το ∆ήµο µας. ΕΩΣ Ε∆Ω. Είναι βέβαιο ότι ∆ΕΝ ΘΑ ∆ΕΧΤΟΥΜΕ καµιά νέα έκπτωση στην ποιότητα της ζωής των παιδιών µας. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όχι µόνο δεν θα συναινέσει αλλά αναλαµβάνει από σήµερα πρωτοβουλίες συντονισµού ενηµέρωσης και κινητοποίησης των κατοίκων και φορέων της πόλης µας αλλά και των γύρω ∆ήµων µας».


Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-9

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2

αµµα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015’ – Αντιµετώπιση αυθαιρεσίας / παρανοµίας στο οικιστικό περιβάλλον» για τη ∆υτική Αττική φτάνει στο ύψος των 149.200 ευρώ. Σηµειώνεται, οτι το ποσό θα «αγγίξει» το συγκεκριµένο ύψος στην περίπτωση που τα απόβλητα που έχουν εντοπιστεί στη θέση Σκάρπα Ασπροπύργου είναι επικίνδυνα, καθώς στη λίστα του ΥΠΕΚΑ χαρακτηρίζονται ως «εν δυνάµει επικίνδυνα απόβλητα». Εκτός λίστας περιοχές υψηλού κινδύνου που έχουν µετατραπεί σε χωµατερές Ωστόσο η συγκεκριµένη λίστα παρουσιάζει έλλειµµα σε ο,τι αφορά τις περιοχές που έχουν ενταχθεί, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν καθαρισµοί. Πιο συγκεκριµένα, απουσιάζουν περιοχές όπως το Στρίφι Ελευσίνας που θεωρείται περιοχή υψηλού κινδύνου καθώς έχει µετατραπεί σε απέραντη χωµατερή, ενώ σε πολλά σηµεία έχουν αποτεθεί τόνοι υπολειµµάτων αµµοβολών πλοίων. Αντίστοιχα περιοχές υψηλού κινδύνου έχουν εντοπιστεί και στην περιοχή των Μεγάρων κοντά σε καλλιεργήσιµες εκτάσεις. Υπενθυµίζεται, τέλος, ότι οι υπηρεσίες της Αντιπεριφέρεια ς ∆υτικής Αττικής καταβάλλουν συστηµατικές προσπάθειες για την καταπολέµηση του φαινοµένου, µε πλήθος αυτοψιών σε περιοχές όπου έχουν εντοπισθεί επικίνδυνα απόβλητα . Παράλληλα η Αντιπεριφέρεια έχει να επιδείξει σηµαντικό έργο στον εντοπισµό και την καταγραφή νέων κρουσµάτων απόθεσης -που κατά καιρούς - σηµειώνονται στα όρια των αρµοδιοτήτων της. Αναλυτικά η λίστα του ΥΠΕΚΑ και το αντίστοιχο κονδύλι για την αποµάκρυνση των επικίνδυνων αποβλήτων έχει ως εξής:

Περικλής Ι. Μαραγκός

Ευρωπαwκό Πρόγραµµα ∆ΑΦΝΗ III: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για διακρατικές δράσεις καταπολέµησης όλων των µορφών βίας

Η

ΕυρωπαÁκή Επιτροπή δηµοσίευσε πρόσφατα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση διακρατικών δράσεων στο πλαίσιο του ΕυρωπαÁκού Προγράµµατος ∆ΑΦΝΗ ΙΙΙ. 1. Γενικά : Το πρόγραµµα ∆άφνη III αποσκοπεί στην πρόληψη και στην καταπολέµηση όλων των µορφών βίας, ιδίως της σωµατικής, της σεξουαλικής και της ψυχολογικής εις βάρος των παιδιών, των νέων και των γυναικών. Αποσκοπεί επίσης στην προστασία των θυµάτων και των οµάδων κινδύνου προκειµένου να επιτύχει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της σωµατικής και πνευµατικής υγείας, της κοινωνικής ευηµερίας και συνοχής σε όλη την επικράτεια της Ένωσης. Το πρόγραµµα αυτό αποτελεί την τρίτη φάση του προγράµµατος ∆άφνη και καλύπτει την περίοδο 2007-2013. Το πρόγραµµα αποβλέπει ιδίως στους εξής γενικούς στόχους: αρωγή και ενθάρρυνση των ΜΚΟ και των λοιπών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται κατά της βίας, δηµιουργία πολυτοµεακών δικτύων για την ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των ΜΚΟ, σχεδιασµός και εκτέλεση δράσεων ευαισθητοποίησης που στοχεύουν σε συγκεκριµένο κοινό, διάδοση των αποτελεσµάτων των δύο προηγούµενων προγραµµάτων ∆άφνη, εξασφάλιση της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, µεταξύ άλλων µε επισκέψεις µελέτης και ανταλλαγές προσωπικού, µελέτη των φαινοµένων που έχουν σχέση µε τη βία και τις επιπτώσεις της στα θύµατα και στο κοινωνικό σύνολο (υγειονοµικό, κοινωνικό και οικονοµικό κόστος), εκπόνηση προγραµµάτων για την παρ-

οχή υποστήριξης στα θύµατα και τα άτοµα που κινδυνεύουν να υποστούν βία, καθώς και προγραµµάτων παρέµβασης για τους δράστες. Για την επίτευξη των εν λόγω στόχων, το πρόγραµµα υποστηρίζει τρία είδη δράσεων: ειδικές δράσεις που αναλαµβάνει η ΕυρωπαÁκή Επιτροπή: ερευνητικό έργο, δηµοσκοπήσεις και έρευνες κοινής γνώµης, συλλογή και διάδοση δεδοµένων, σεµινάρια, συνέδρια και συσκέψεις εµπειρογνωµόνων, σχεδιασµός και ενηµέρωση δικτυακών τόπων κ.λπ., ειδικά διακρατικά σχέδια κοινοτικού ενδιαφέροντος στα οποία συµµετέχουν τουλάχιστον δύο κράτη µέλη, υποστήριξη των ΜΚΟ ή άλλων οργανώσεων που επιδιώκουν σκοπούς γενικού ευρωπαÁκού ενδιαφέροντος. 2. Ειδικοί στόχοι τρέχουσας πρόσκλησης Προτεραιότητα θα δοθεί σε σχέδια µεγάλης κλίµακας βασισµένα σε µια ευρεία εταιρική σχέση που θα συµµετέχουν οργανισµοί από ένα σηµαντικό αριθµό κρατών -µελών και θα προσφέρουν πραγµατική ευρωπαÁκή εµβέλεια και σηµασία. Τα σχέδια θα επικεντρωθούν στις ετήσιες προτεραιότητες που περιγράφονται παρακάτω: ∆ικαιώµατα των θυµάτων βίας. Βία που συνδέεται µε επιζήµιες πρακτικές. Παιδιά ως θύµατα βίας και ως δράστες. Παιδιά ως θύµατα παρενόχλησης στο σχολείο. Προγράµµατα για τους δράστες βίας και παρεµβάσεις προστασίας για τα θύµατά της. ∆ράσεις ευαισθητοποίησης για τη βία εναντίον των γυναικών. 3. Επιλεξιµότητα φορέων

Στο πλαίσιο της ανωτέρω ρόσκλησης, µια εταιρική σχέση θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον δύο επιλέξιµους οργανισµούς (ο αιτών και τουλάχιστον ένας εταίρος) από δύο διαφορετικά κράτη µέλη της ΕυρωπαÁκής Ένωσης. Εάν ο αιτών/εταίρος είναι από χώρες ΕΖΕΣ / ΕΟΧ, το σχέδιο πρέπει να περιλαµβάνει επιπλέον τουλάχιστον δύο επιλέξιµους οργανισµούς από δύο διαφορετικά κράτη µέλη της ΕυρωπαÁκής Ένωσης. Οι αιτούντες πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προÂποθέσεις: Νοµικό καθεστώς: δηµόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισµοί και φορείς (µη κυβερνητικοί οργανισµοί, αρµόδιες τοπικές και περιφερειακές αρχές, ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 30/10/2013 3 . πανεπιστηµιακά τµήµατα και ερευνητικά κέντρα). ∆ηµόσιοι οργανισµοί σε εθνικό/κεντρικό επίπεδο (υπουργεία σε κεντρικό επίπεδο, εθνικοί φορείς ισότητας, κ.λπ.) δεν είναι επιλέξιµοι στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ∆ΑΦΝΗ III. Προέλευση: ένα από τα κράτη µέλη της ΕυρωπαÁκής Ένωσης ή των κρατών της ΕυρωπαÁκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών που είναι µέλη της συµφωνίας του ΕυρωπαÁκού Οικονοµικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία). Μη κερδοσκοπικοί οργανισµοί: οργανισµοί µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (κερδοσκοπικοί οργανισµοί µπορούν να συµµετέχουν στο πρόγραµµα µόνο ως εταίροι και µόνο εφόσον δικαιολογείται ο σκοπός της συµµετοχής τους). 4. Προ•πολογισµός και διάρκεια δράσεων Ο προÂπολογισµός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 11.404.000 ευρώ. Το

ποσό της κοινοτικής χρηµατοδότησης δεν µπορεί να υπερβαίνει το 80% των συνολικών επιλέξιµων δαπανών του έργου. Τα σχέδια πρέπει να έχουν µέγιστη διάρκεια 24 µηνών. Το ύψος της ζητούµενης χρηµατοδότησης δεν µπορεί να είναι χαµηλότερο από 75.000 ευρώ. ∆εν υπάρχει µέγιστο ποσό επιδότησης. 5. Προθεσµία υποβολής Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος PRIAMOS το αργότερο ως τις 30 Οκτωβρίου 2013. 6. Περισσότερες πληροφορίες Το πλήρες κείµενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και οι οδηγίες προς τους ενδιαφερόµενους φορείς είναι διαθέσιµα από την εξής ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gr ants/just_2013_dap_ag_en.htm Ερωτήσεις σχετικά µε την πρόταση µπορούν να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: JUSTDAPHNE@ec.europa.eu. Περαιτέρω, σας υπενθυµίζουµε ότι για τη συµµετοχή σας στο ανωτέρω πρόγραµµα πρέπει να τηρούνται οι προÂποθέσεις του άρθρου 219 παρ.3 του ν.3463/2006 (για τους δήµους) και τις όµοιες διατάξεις του άρθρου 203 παρ.1 του ν.3852/2010 (για τις περιφέρειες). Τέλος, σας επισηµαίνουµε ότι, σε κάθε περίπτωση, η διεκδίκηση και η επιτυχής συµµετοχή των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού στο εν λόγω αλλά και σε όλα τα ευρωπαÁκά προγράµµατα προÂποθέτει την πλήρη αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων, των προοπτικών ανάπτυξης, των εταιρικών σχέσεων σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαÁκό επίπεδο αλλά και όλων των εν δυνάµει πόρων τους, όπως αποτυπώνονται στο πλαίσιο του πενταετούς επιχειρησιακού σχεδιασµού τους (άρθρα 266, 268, ν.3852/2010).


10 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2013 Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ tsakiroglou@thriassio.gr anetsak@yahoo.gr

ΜΠΑΣΚΕΤ: ΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ. - ΗΤΤΑ ΓΙΑ ΝΕΜ Ο Μανδραικός και η Ενωση Νέας Περάµου συνέχισαν µε νίκες την 2η αγωνιστική της Α' ΕΣΚΑΝΑ. Ο Μανδρα`κός ήταν καταιγιστικός στην έδρα του Αλίµου, η Νέα Πέραµος πέρασε από τη ∆ραπετσώνα και ο Άρης Νικαίας από τα Μέγαρα.Αναλυτικά: ΝΕ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ –ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 62-68 (32-33) ∆ιαιτητές : Ουσταµπασίδης , Γαρίνη ΝΕ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ (Παπαδόπουλος): Στασινόπουλος 20(1), ∆ασκαλούδης 6, Αβραµίδης 5(1), Ραφαηλίδης 2, Μεντζελιώτης 4, Παπαδόπουλος 8(2), Στεφάνου 2, Αντωνίου 2, Κούτρης , Λιακόπουλος 13, Τσιάπος, Καψής ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (Αναστασόπουλος , ∆ηµόπουλος): Αλτσαντζής 9(1), Αρµανίδης 17(4), Κόκκκινος 26, ∆ούκας , Σαρηγιάννίδης ,Τσακαλοφίδης 3(1), Γαλίτης , Κόλια ς, Σταυρούλης 2, Πολυχρονόπουλος 11(3) ΑΛΦΑ – ΜΑΝ∆ΡΑ3ΚΟΣ 58-95 (27-46) ∆ιαιτητές : Φασόλης , Καρακωνσταντόπουλος ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ (Τσολάκης Πρασσάς ): Τσιριγωτάκης 15(2), Κηρύκος 2, Κυριακόπουλος, Τσαγγαράκης, Αντωνόπουλος 3, Μοδάκης 6, Παπουλίδης 10, Κανταράκιας 3, Γιαννόπουλος 15(3), Γαρδικιώτης, Γαλανάκης ΜΑΝ∆ΡΑDΚΟΣ(Γρίβας , Μαρίνος): Ανθρακόπουλος 8(1), Χα`δεµένος, Πετρόπουλος, Βαρυπάτης 10(2), Σουλής 14(4), Μπαλάφας 11(2), Φιλίππου 23, Λίτσιος 14, Καλιώρας, Πέππας 12, Ηλιάδης 13(3)

ΣΕ ΑΤΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΑΧΑΡΝΑΚΟΣ

MA N ∆ Ρ Α ¥ Κ Ο Σ

∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑ – ΕΝ ΠΕΡΑΜΟΥ 73-76(33-33) ∆ιαιτητές : Μαραβέλιας , Μαυρέλης ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑ (Πεταλάς, Παγώτσης): Παπατρέχας 15(10, Μόµτσος 7(1) , Τσαγγαρούλης , Καρλάφτης 14(1), Σωτηρόπουλος 2, Βήχος 15(3), Τζοβάρας 6 , Κυριαζής , Λεκάκης Χριστοδούλου 3, Πεταλάς 11(1), Κορκίδης ΕΝ. ΠΕΡΑΜΟΥ (Ρουµπελάκης , Ζωηρού) : Τουµπανιάρης , Κοντόπουλος 14(3),Κακαβάς 12 Καραίσκος , Καζιάνος 8, Σέ`φερ 5(1) Μπίκουλης 13(1), Πανάγος 15(2), Τσέλιος 5(1) Τσεπαπαδάκης 4 Η Βαθµολογία (σε 2 αγώνες): Μανδρα`κός 4, Ευρυάλη 4, Πορφύρας 4, ΝΕ Μεγαρίδας 3, Έσπερος 3, Άρης Νικαίας 3, Πέρα 3, ΑΟΝ Αργυρούπολης 3, Ερµής Πειραιά 3, Μίλωνας 3, Νέα Πέραµος 3, ∆ραπετσώνα 2, Άλιµος 2, Ελευθερία Μοσχάτου 2. Επόµενη αγωνιστική - 21/10/2013 Άρης Νικαίας ΓΝΟ - Ελευθερία Μοσχάτου ΑΟ ΑΟΝ Αργυρούπολης - Έσπερος Καλλιθέας ΠΟΚ Πέρα ΑΣ - ΑΛΦ Αλίµου Μανδρα`κός ΑΟΚ - Ευρυάλη ΑΟΝΣ Ο Μίλων - ∆ΑΣ ∆ραπετσώνα Ένωση Νέας Περάµου - Έρµης Πειραιά Πορφύρας ΑΟΦ - ΝΕ Μεγαρίδας

ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ Ο ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ Ο Γιώργος Στράντζαλης αποχαιρέτησε χθές το πρωί τους ποδοσφαιριστές του ΑχαρναÁκού. Ο πρώην πλέον προπονητής των «πράσινων» βρέθηκε στο γήπεδο και ευχήθηκε καλή συνέχεια στο πρωτάθληµα, ενώ τους τόνισε ότι είναι θέµα χρόνου να ανακάµψει η οµάδα. Η διοίκηση από την πλευρά της συνεχίζει την αναζήτηση του διαδόχου, αλλά όλα δείχνουν πως στον αγώνα µε τον Ηρακλή Ψαχνών θα παραταχθεί µε υπηρεσιακό προπονητή στον πάγκο τον Μάκη Παπαδόπουλο.

ΟΙ ΜΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΣ∆Α ΣΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Απο τον προπονητή της οµάδας Νέων-Παίδων Αποστόλη Λινάρδο καλούνται οι παρακάτω ποδοσφαιριστές νέων και παίδων των µικτών ΕΠΣ∆Α να προσέλθουν σήµερα στις 10:30 στα γραφεία της Ενωσης για να αναχωρήσουν για τα Βριλήσσια ενόψει του αγώνα πρωταθλήµατος µε την οµάδα της Αθήνας. Να έχουν όλοι απαραίτητα τα δελτία υγείας απαραιτήτως.

ΝΕΟΙ: (Λέων): Αποστολόπουλος , Καρασαββίδης ,Ταράτσας, Μπαλάσκας ,Μολντοβάν, ∆ραµιανίδης, Γκουλµετώβ. (Πανελ/κή Ένωση) :Οικονοµόπουλος , Ματάκιας, Καρεµφυλάκης, Χαραλαµπίδης, Κωνσταντής. (Ακράτητος): Τσακίρης,Χριστοδούλου,Τσοµπανίδης Αγης (Ν. Περάµου): Φιαµένκος (Μανδραικός): Πλατανιώτης ,Τερζάκης. (Πανελευσινιακός): Αραπάκης , Πετρολιάκης. (ΠΑΟ Μάνδρας): Λάλλας (Θρασύβουλος): Αβράµης , Καψάλας , Αλεξόπουλος (Ειδυλλιακός): Κακοσίµος ΠΑΙ∆ΕΣ: Κοντογιάννης ∆ηµ(Λέων) Τζουβάρας ∆ηµ(θρασύβουλος) Μιχάηλης Αθ, Χόντος ∆ηµήτρης

(Νέα Πέραµος ) Κοµιώτης , Πιπερίδης (πυρρίχιος) Κοκαδέσης , Τσιόπελας (Ακράτητος) Κωσταράς , Τζώρας, Μικρός , Αντωνάρας (Αγ.Ανάργυροι) Μαυρονάσος, Μήτσος(Βύζας) Κλαδάς (Πανελευσινιακός) Πέππας, Ζαφείρης (ΠΑΟΚ) Σταύρου (Αίας Παραλίας) Λαµπρόπουλος , Τυρλής, Ζίου,Τσακουρίδης, Γκούµας (Πανελευσισινιακός) Σαββουλίδης ,Χατουτζίδης, Κυρακίδης (Λέων) Γκέρτσος , Μπαδήµας ( Ακράτητος) Ηλιόπουλος, Λογοθέτης φώτης, Λογοθέτης Αγγελος ( Πανελευσινιακή Ένωση ) Σκλιάς (Μανδραικός) Μήτσος(Βύζας) Σοφιανίδης ( Πυρρίχιος).

Σε τουρνουά µεταξύ οµάδων ΠΑΕ της Αττικής, χωρίς βαθµολογία θα συµµετάσχουν οι Αστέρας ΜαγούλαςΑχαρναικός. Πρόκειται για σειρά αγώνων που θα λαµβάνουν χώρα κάθε ∆ευτέρα. Οι οµάδες αυτές θα αποτελούνται από παίκτες, οι οποίοι ήταν εκτός αποστολής ή είχαν µικρό χρόνο συµµετοχής στους αγώνες του πρωταθλήµατός τους. Στους αγώνες αυτούς οι προπονητές θα έχουν την ευχέρεια να συµπεριλάβουν στις οµάδες του παίκτες κυρίως από την Κ20, Κ19, Κ18 και από την πρώτη οµάδα παίκτες, οι οποίοι είναι γεννηθέντες το 1994, ή είναι µικρότερης ηλικίας. Εκτός από την οµάδα, θετικά έχουν απαντήσει ήδη ΑΕΚ, Ατρόµητος, Παναθηνα2κός, Ολυµπιακός, Καλλιθέα, Γλυφάδα, Νέα Ιωνία, Αιγάλεω και Φωστήρας. Μέσα στις επόµενες µέρες θα πραγµατοποιηθεί συνάντηση των εκπροσώπων των οµάδων προκειµένου να καθοριστεί το αναλυτικό πρόγραµµα των αγώνων.

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ Η ΕΚ∆ΙΚΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ Ο αθλητικός δικαστής κάλεσε την Πέµπτη σε απολογία τον Πανηλειακό για την ένσταση του Βύζαντα. Η υπόθεση της αντικανονικής συµµετοχής του ∆ηµήτρη Μαρτίνου θα εκδικαστεί την Πέµπτη στον αθλητικό δικαστή.

Το πρωτοβάµιο πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία τον Πανηλειακό έπειτα από την ένσταση που κατέθεσε ο Βύζας Μεγάρων και η οµάδα του Πύργου κινδυνεύει µε µηδενισµό στο µατς της πρεµιέρας και πρόστιµο. Αναλυτικά η κλήση του αθλητικού δικαστή: «Η Πρωτοβάθµια Πειθαρχική Επιτροπή της FOOTBALL LEAGUE ΟΠΑΠ κάλεσε σε απολογία για την Πέµπτη 17/10/2013 και ώρα 10:30 τις παρακάτω ΠΑΕ και φυσικά πρόσωπα: «Την ΠΑΕ ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ για παράβαση των άρθρων 1, 3, 5, 23 , 24, του ΚΑΠ, 7 παρ. 4 και 29 παρ. 4 ΠΚ - ΕΠΟ και του άρθρου 18 της Προκήρυξης του Πρωταθλήµατος του Πρωταθλήµατος FOOTBALL LEAGUE (ΠΑΕ ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ – ΠΑΕ ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ 27-9-2013)».


ÈÑÉÁÓÉÏ-11

Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2013

Φιλανθρωπικός αγώνας προς τιµή του Λάκη Λιούµη... Οι παλαίµαχοι ποδοσφαιριστές Κεραυνού Κερατέας και Παναθηναfκού Α.Ο. διοργάνωσαν στο ∆ηµοτικό Στάδιο Κερατέας φιλικό-φιλανθρωπικό ποδοσφαιρικό αγώνα στην µνήµη του παλαιού Προέδρου-Προπονητή-Ποδοσφαιριστή Λάκη Λιούµη. Τα έσοδα του αγώνα θα διατεθούν για το συσσίτιο του Αγίου ∆ηµητρίου Κερατέας. ''Η ΚΑΤΑΦΥΓΗ''. Στον αγώνα πήρε µέρος και ο παλαίµαχος ποδοσφαιριστής Ανδρέας Γραµµατικός που τώρα είναι πρόεδρος των παλαιµάχων Νέας Περάµου.

Π Α Λ Α Ι ΜΑ Χ Ο Ι Κ Ε Ρ Α Τ Ε Α Σ

Ο Ι Π Α Λ Α Ι Μ Α Χ Ο Ι Π Α Ν Α Θ Η Ν Α Ι ΚΟ Υ

Κ Α Ι Α Ν Α ΜΕ Σ Α Τ Ο Υ Σ Ο Α Ν∆ Ρ Ε Α Σ Γ Ρ Α Μ ΜΑ Τ Ι Κ Ο Σ

ΑΠΟΝΟΜΕΣ- ΠΛΑΚΕΤΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΑ Πριν τον αγώνα έγιναν απονοµές-µετάλλια τα οποία απένειµε η σύζυγος του θανόντος Λευκή Λιούµη.Και αναµνηστικές πλακέτες. Οι Παλαίµαχοι της κερατέας έδωσαν τιµητική πλακέτα στην οµάδα του Παναθηναικού. Την απονοµή έκανε ο δήµαρχος Λαυρεωτικής-Κερατέας Κωνσταντίνος Λεβαντής. Ακόµα δόθηκε τιµητική πλακέτα στον εν λόγω δήµαρχο, και ακόµα στον παλαίµαχο διαιτητή Νέστορα Πρίφτη και σε παλιό παράγοντα του τον Τάσο Παπαδόπουλο.Ο αγώνας ήταν διάρκειασ 35'. Για την ιστορία οι Παλαίµαχοι του Παναθηναικού επικράτησαν µε 9-0 των οµολόγων τους. Τα τέρµατα σηµείωσαν οι: Φραντζέσκος 4, Σαραβάκος 2, Μάρκος,Τοµαράς.∆οκάρι ο Μάρκος. ∆ιαιτητής ήταν ο παλαίµαχος Νέστορας Πρίφτης µε βοηθούς: Μπαλάγκα-Νίκας(Ανατολική Αττική). ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΚΕΡΑΤΕΑΣ(προπονητής ∆ηµήτρης Βουζίκης): Συρίγος, Ζορντός, Κωνσταντίνου, Καλατζάκ-

Τ Ο Μ Α Ρ Α Σ -Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Ο Σ Λ Ι Ο Υ Μ ΗΣ - ΛΕ Β Α Ν Τ Η Σ

ης,Γκίνης, Λιούµης, Μυλωνάκος, Κοψιάς, Στουραίτης Ν.,Τόλιας, Μαγκανάς. ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ και οι: Χύτας, Χριστοφορίδης, Χ.Πρίφτης, Τσοπάνης, Παπανικολάου, ∆ρίτσας, Αλεξίου,Ζήσης, Ανδρέου,Πετούρης, Στουραίτης ∆., Στουραίτης Ν., Μαγγανάς, Πρίφτης Γ. ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ(προπονητής Νίκος Τζουνάκος): Μίσσας, Αθανασόπουλος, Φούκος,Παντέλης,Γονιός, Τοµαράς, Φραντζέσκος, Σαραβάκος, Μάρκος, Παπαπαναγής, Λαγωνικάκης.

Μ Π Ι Σ Τ Α Σ- Π Ρ Ι Φ Τ Η Σ

Π Α Λ Α Ι Μ Α Χ Ο Ι Π Α Ν Ε Λ Ε Υ ΣΙ Ν Ι Α Κ Ο Υ

ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ και οι: ∆ιαµαντόπουλος, Γραµµατικός, Γκόγκας, Γιακουµής, Σίµος, Παπαβασιλείου.

Π Α Λ Α Ι ΜΑ Χ Ο Ι ΠΑ Ν Α Σ ΠΡ Ο Π Υ Ρ Γ Ι Α Κ Ο Υ - ∆ Ο Ξ Α Σ

ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ 3-2 ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ Προετοιµαζόµενοι για το πρωτάθληµα Παλαιµάχων Αθηνών-Πειραιώς οι Παλαίµαχοι Πανελευσινιακού και Ασπροπύργου έδωσαν φιλικό µάτς στο Γήπεδο Γιώργος Ρουµελιώτης. Νικήτρια αναδείχθηκε µετά απο ένα συναρπαστικό µάτς η οµάδα των σταχυοφόρων µε 3-2. Για την ιστορία τα τέρµατα της οµάδας της Ελευσίνας σηµείωσαν οι: Στεφανίδης 2, Αθανασίου.

Για λογαριασµό της οµάδας του Ασπροπύργου σκόραραν οι Χατζηδηµητρίου Καψάλας. ∆ιαιτήτευσε ο Βαγγέλης ∆ηµόπουλος. ΠΑΛ.ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ: ∆ήµας, Σγουρόπουλος, Μπακαλούµης, Τυρλής, Κατσαρέλιας, Αθανασίου, Τσολάκης, Μπάρδης, Στεφανίδης, Πέππας, Αδάµ. Αγωνίστηκαν και οι: Χαραλαµπίδης, Τσατσαρώνης, Λινάρδος. ΠΑΛ.ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: Νάκος,Σαµπάνης, Καλέργης,Καµπανάρος, Κουµιώτης, Πρίφτης, Χ''∆ηµητρίου Α., Τριανταφυλλίδης, Κεχαγιάς,Χ''∆ηµητρίου Κ., Καψάλας. Αγωνίστηκαν και οι: Αθανασίου, Σερέπας, Κουµάνι.

ΤΕΛΟΣ Ο ΝΙΚΟΣ ΑΚΡΙΒΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΟΚ ΜΑΝ∆ΡΑΣ Ξαφνικό τέλος στη συνεργασίας της , µε τον τεχνικό Νίκο Ακριβό , έβαλε η διοίκηση του ΠΑΟ Μάνδρας µετά την βαριά ήττα απο τον Εθνικό Πανοράµατος. Μέλη της διοίκησης επικοινώνησαν σήµερα µε τον εν λόγω προπονητή και του ανακοίνωσαν την επιθυµία τους για λήξη της συνεργασίας τους. Ακόµα δεν έχει γίνει γνωστό ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του .


12 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡ∆ΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Όζον και σωµατίδια απειλούν το 90% των κατοίκων ευρωπα`κών πόλεων

Τ

ο 90% των κατοίκων των ευρωπα`κών πόλεων εκτίθεται σε ρύπανση που προκαλείται από αιωρούµενα σωµατίδια και ακόµη περισσότερο στο όζον, που ξεπερνά τα όρια του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, όπως αναφέρεται σε έκθεση της Ευρωπα`κής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος που εκπέµπει σήµα συναγερµού για την ποιότητα του αέρα και τις δραµατικές επιπτώσεις στην υγεία. Οζον και σωµατίδια απειλούν το 90% των κατοίκων ευρωπα`κών πόλεων "Μεγάλα τµήµατα του πληθυσµού δεν ζουν σε υγιές περιβάλλον...Η Ευρώπη πρέπει να τολµήσει και να προχωρήσει περισσότερο την νοµοθεσία που έχει θέσει σε εφαρµογή" και η οποία είναι λιγότερο αυστηρή από τις συστάσεις του ΠΟΥ, δήλωσε ο εκτελεστικός διεθυντής της Ευρωπα`κής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος Χανς Μπρούινινκ. Οι εκποµπές αιωρούµενων σωµατιδίων PM10 και PM2,5 έχουν µειωθεί κατά 14% και 16% αντίστοιχα στην Ευρωπα`κή Ενωση κατά το διάστηµα ανάµεσα

στο 2002 και το 2011, σύµφωνα µε την έκθεση. Ωστόσο το 2011, το 33% των κατοίκων των πόλεων της Ευρωπα`κής Ενωσης ζούσε σε ζώνες όπου τα ανώτατα (ευρωπα`κά) όρια συγκεντρώσεων των PM10 σε επίπεδο 24ώρου είχαν ξεπερασθεί.Σύµφωνα µε τους κανόνες του ΠΟΥ, οι οποίοι δεν είναι δεσµευτικού χαρακτήρα, η διαπίστωση αφορά το 88% του πληθυσµού των ευρωπα`κών πόλεων. Τα αιωρούµενα σωµατίδα, τα µικρότερα από τα οποία διεισδύουν στους πνεύµονες και το αίµα, προκαλούν αναπνευστικές και καρδιακές παθήσεις. Τα PM10 προκαλούνται από µηχανικές δραστηριότητες, όπως οι οικοδοµικές, ενώ τα PM2,5 προκαλούνται από την καύση (ξύλων, καυσίµων και κυρίως του ντίζελ). Το 98% του πληθυσµού των πόλεων εκτέθηκε το 2011 σε συγκεντρώσεις όζοντος που ξεπερνούσαν τα όρια που έχουν τεθεί από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας. Το όζον σχηµατίζεται από την µετατροπή, µέσω των ηλιακών ακτίνων, των εκποµπών που προέρχονται από την κυκλοφορία των οχηµάτων και

τις βιοµηχανικές δρατηριότητες και ερεθίζει το αναπνευστικό σύστηµα. Ευρωπα`κή µελέτη που δηµοσιεύθηκε σήµερα από την Lancet RespiratoryJournal και βασίζεται σε επιµέρους µελέτες σε 12 χώρες επί 74.000 γυναικών, δείχνει ότι η έκθεση, ακόµη και ελαφρά, σε PM2,5 κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης αυξάνει τους κινδύνους γέννησης ελλιποβαρών νεογνών, τα οποία, εάν το βάρος τους είναι χαµηλότερο των 2,5 κιλών έπειτα από 37 εβδοµάδες κύησης, είναι πιθανόν να αναπτύξουν αναπνευστικά προβλήµατα κατά την παιδική ηλικία ή µαθησιακές δυσκολίες.Για τα PM2,5, η ΕΕ θέτει ως όριο τα 25 µικρογραµµάρια ανά κυβικό µέτρο αέρα το 2015. Ο ΠΟΥ προτείνει ως όριο τα 10 µικρογραµµάρια. Κάθε αύξηση κατά 5 µικρογραµµάρια ανά κυβικό µέτρο αέρα αυξάνει τον κίνδυνο γέννησης ελλιποβαρών παιδιών κατά 18%, σύµφωνα µε την µελέτη, η οποία επισηµαίνει ότι ο κίνδυνος αυτός υπάρχει ακόµη και σε επίπεδα ρύπανσης χαµηλότερα από αυτά που θέτουν τα ευρωπα`κά όρια.

ΚΟΣΜΟΣ - ΚΟΣΜΟΣ Φινικός σεισµός στις Φιλιππίνες Τουλάχιστον 73 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον ισχυρό σεισµό που έπληξε την Τρίτη το κέντρο των Φιλιππινών, µια από τις δηµοφιλείς τουριστικές περιοχές του αρχιπελάγους, ανακοινώθηκε από τις αρχές. Τουλάχιστον 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο νησί Μποχόλ, κοντά στο επίκεντρο του µεγέθους 7,1 βαθµών σεισµού και 16 στα γειτονικά νησιά Σεµπού και Σικιγιόρ, σύµφωνα µε την αστυνοµία, µεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο.

ΡΩΣΙΑ: Σύλληψη υπόπτων για επίθεση σε αποθήκη χηµικών όπλων Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν δύο άνδρες από το Βόρειο Καύκασο ως ύποπτους ότι σχεδίαζαν επίθεση σε εγκατάσταση αποθήκευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ∆/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ Τηλ.: 2132042716 FAX: 2132042714 e m a i l :dperiouspromhth@gmail.com ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 15/ 10/2013 Αρ. Πρωτ.: 49983 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη τις κείµενες διατάξεις που αναφέρονται στην υπ΄αριθ.11389/93 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών περί εκδόσεως του Ενιαίου

και καταστροφής χηµικών όπλων. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι ύποπτοι σχεδίαζαν να κατασκευάσουν µια βόµβα και να επιτεθούν στην εγκατάσταση του Μαραντίκοβο, στην περιοχή του Κίροφ, περίπου 1.000 χλµ. βορειοανατολικά της Μόσχας, ανακοινώθηκε από την οµοσπονδιακή Επιτροπή Ερευνών. Οι ερευνητές βρήκαν εξαρτήµατα βόµβας καθώς και «βιβλία µε εξτρεµιστικό περιεχόµενο» σ' ένα εγκαταλειµµένο σπίτι στην περιοχή, στο οποίο ζούσαν οι δύο ύποπτοι, ηλικίας 19 και 21 ετών. Η Επιτροπή Ερευνών ανακοίνωσε ότι οι ύποπτοι κατάγονται από το Βόρειο Καύκασο, όπου ζουν κυρίως µουσουλµάνοι και όπου οι δυνάµεις ασφαλείας προσπαθούν να καταστείλουν ισλαµιστική εξέγερση που έχει τις ρίζες της στους µετασοβιετικούς πολέµους στην Τσετσενία. Η Ρωσία είχε δεσµευθεί να καταστρέψει το χηµικό οπλοστάσιό της ως το 2012, αλλά, όπως και οι ΗΠΑ, δεν κατάφερε να τηρήσει την προθεσµία.

Κανονισµού Προµήθειας Ο.Τ.Α ( ΦΕΚ Β185/23-3-93 ) καθώς και την υπ΄αριθµ 246 / 2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ», προÂπολογισµού δαπάνης 21.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 23% µε σφραγισµένες προσφορές και ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Ο διαγωνισµός θα γίνει ενώπιον της Αρµόδιας Επιτροπής στις 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ηµέρα TΕΤΑΡΤΗ στο ∆ήµο ΦΥΛΗΣ (Πλατεία Ηρώων 1),αίθουσα

ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ µε έναρξη παραλαβής των προσφορών την 10η και ώρα λήξης την 11η π.µ. Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει κατά την αξιολόγηση τους. Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δηµοπρασία µπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από την ∆ιεύθυνση Περιουσίας και Προµηθειών τµήµα Προµηθειών Υλικών Εξοπλισµού Υπηρεσιών του ∆ήµου Φυλής (Πλ. Ηρώων 1 Άνω Λιόσια ), τηλ. 213-2042716 -715718, ώρες 09:30 π.µ. έως 13:00 µ.µ. Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΜΠΟΥΡΑzΜΗ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Νέος γύρος επαφών για το σχηµατισµό κυβέρνησης Νέο γύρο επαφών, τον τρίτο κατά σειρά, θα έχουν την Πέµπτη οι συντηρητικοί της γερµανίδας καγκελαρίου Άγκελα Μέρκελ και οι πολιτικοί της συνοµιλητές, οι σοσιαλδηµοκράτες (SPD), προκειµένου να διερευνήσουν τη δυνατότητα σχηµατισµού κυβέρνησης συνασπισµού, όπως δήλωσαν στο Reuters κοµµατικές πηγές. Η κ. Μέρκελ καλείται να βρει έναν κυβερνητικό εταίρο για την τρίτη θητεία της στην καγκελαρία, µετά την εύκολη πολιτική επικράτησή της στις εκλογές του Σεπτεµβρίου, χωρίς ωστόσο να έχει την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Σήµερα η κ. Μέρκελ θα έχει επαφές µε τους Πράσινους, αν και είναι πιο πιθανό να συνεργαστεί µε το SPD, το οποίο κατέλαβε τη δεύτερη θέση στις εκλογές, όπως αναφέρουν πολιτικοί αναλυτές στο Βερολίνο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ∆/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ Τηλ.: 2132042716 FAX: 2132042714 e m a i l :dperiouspromhth@gmail.com ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 15/ 10/2013 Αρ. Πρωτ.: 49981 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη τις κείµενες διατάξεις που αναφέρονται στην υπ΄αριθ.11389/93 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών περί εκδόσεως του Ενιαίου

Ιράκ: Αιµατηρή βοµβιστική επίθεση σε τέµενος

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν από βοµβιστική επίθεση κατά των πιστών την πρώτη ηµέρα του Άιντ αλ Αντχα (Γιορτή της Θυσίας) στο Κιρκούκ του βορείου Ιράκ, σύµφωνα µε την αστυνοµία και ιατρικές πηγές. Η βόµβα εξερράγη κατά την έξοδο των πιστών από τέµενος του Κιρκούκ µετά το τέλος της προσευχής. Από την επίθεση τραυµατίστηκαν επίσης 19 άνθρωποι.

Κανονισµού Προµήθειας Ο.Τ.Α ( ΦΕΚ Β185/23-3-93 ) καθώς και την υπ΄αριθµ 221 / 2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ », προÂπολογισµού δαπάνης 24.700,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 23% µε σφραγισµένες προσφορές και ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Ο διαγωνισµός θα γίνει ενώπιον της Αρµόδιας Επιτροπής στις 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ηµέρα TΡΙΤΗ στο ∆ήµο ΦΥΛΗΣ (Πλατεία Ηρώων 1),αίθουσα ΜΕΛΙΝΑ

ΜΕΡΚΟΥΡΗ µε έναρξη παραλαβής των προσφορών την 10η και ώρα λήξης την 11η π.µ. Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει κατά την αξιολόγηση τους. Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δηµοπρασία µπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από την ∆ιεύθυνση Περιουσίας και Προµηθειών τµήµα Προµηθειών Υλικών Εξοπλισµού Υπηρεσιών του ∆ήµου Φυλής (Πλ. Ηρώων 1 Άνω Λιόσια ), τηλ. 213-2042716 -715718, ώρες 09:30 π.µ. έως 13:00 µ.µ. Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΜΠΟΥΡΑ¥ΜΗΣ


Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-13

ΕΛΛΑ∆Α - ΕΛΛΑ∆Α Περίπου 70.000 δεν έχουν υποβάλει στις ∆ΟΥ τα δικαιολογητικά των δηλώσεών τους Σχεδόν 70.000 φορολογούµενοι που κλήθηκαν να προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά των δηλώσεών τους δεν έχουν προσέλθει ακόµη στην εφορία. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων, στις ∆ΟΥ έχουν προσέλθει µέχρι στιγµής, µόνο οι 275.652 από τους 345.118 φορολογούµενους. Όσοι φορολογούµενοι δεν έχουν υποβάλει τα δικαιολογητικά τους και έχουν πιστωτικό εκκαθαριστικό σηµείωµα, δηλαδή επιστροφή, δεν πρόκειται να το παραλάβουν µέχρι την υποβολή τους. Όσοι έχουν χρεωστικό εκκαθαριστικό, οι δηλώσεις τους θα εκκαθαριστούν κανονικά, ενώ κινδυνεύουν µε την επιβολή πρόσθετων φόρων για τη µη υποβολή των δικαιολογητικών.

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 6,4% διαµορφώθηκε η ύφεση στην Ελλάδα το 2012 Στο 6,4% διαµορφώθηκε η ύφεση στην Ελλάδα το 2012, σύµφωνα µε τα στοιχεία για τους ετήσιους εθνικούς λογαριασµούς π ο υ δηµοσιοποίησε η Ε λ λ η ν ι κ ή Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Σε σταθερές τιµές, το ΑΕΠ διαµορφώθηκε στα 195,2 δισ. ευρώ, από 208,5 δισ. ευρώ που ήταν το 2011, ενώ σε τιµές αγοράς εκτιµάται σε 193,7 δισ. ευρώ, µειωµένο κατά 7,1% έναντι του 2011. Σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ, η συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 6,4% πέρυσι ήταν αποτέλεσµα της περαιτέρω µείωσης της κατανάλωσης και των επενδύσεων. Ειδικότερα, η καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών περιορίστηκε κατά 9,1%, ενώ ο ακαθάριστος σχηµατισµός πάγιου κεφαλαίου µειώθηκε κατά 19,2%. Θετικά λειτούργησε για το ΑΕΠ το γεγονός ότι η µείωση των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών ήταν πολλαπλάσια έναντι της µείωσης των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών (13,8% έναντι 2,4%). Η στατιστική υπηρεσία σηµειώνει πως τον τρέχοντα µήνα ενδέχεται να υπάρξουν αναθεωρήσεις για µια σειρά ετών, ως αποτέλεσµα της ολοκλήρωσης των εργασιών αξιοποίησης σε συνολική βάση των πλέον επικαιροποιηµένων πηγών στοιχείων και της µεθοδολογίας. Αυτό περιλαµβάνει ενηµερωµένη χρονοσειρά στοιχείων του εξωτερικού εµπορίου, νεότερα στοιχεία των λογαριασµών της Γενικής Κυβέρνησης, χρήση στοιχείων από το ενηµερωµένο µητρώο επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ, τα πρόσφατα αποτελέσµατα της έρευνας οικογενειακών προÂπολογισµών, επικαιροποιηµένα στοιχεία δεικτών τιµών νέων κατοικιών, αναθεωρήσεις και νεότερα στοιχεία από τις στατιστικές ερευνών διάρθρωσης, διακριτή καταγραφή των κοινωνικών µεταβιβάσεων σε είδος

της Γενικής Κυβέρνησης µεταβιβάσεις σε χρήµα.

από

τις

κοινωνικές

Έφοδος Σ∆ΟΕ στα γραφεία της Χρυσής Αυγής στη Μεσογείων Έφοδο στα γραφεία της Χρυσής Αυγής στη Μεσογείων πραγµατοποίησε χθες το µεσηµέρι κλιµάκιο του Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος. Σύµφωνα µε τις πρώτες πληροφορίες, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, διενεργήθηκε έλεγχος στα βιβλία και στοιχεία του κόµµατος, στη χρηµατοδότησή του και στις δαπάνες. Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης είχε συναντήσεις στη Βουλή µε εκπροσώπους των κοµµάτων ώστε να υπάρξει σύγκλιση για την τροπολογία περί αναστολής της κρατικής χρηµατοδότησης κοµµάτων.Η πλευρά του υπουργού κάνει λόγο για «καλό κλίµα», διευκρινίζοντας ότι οι συζητήσεις θα συνεχιστούν µέχρι και την ψήφιση του νοµοσχεδίου για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας την Πέµπτη. Οι επαφές του κ. Μιχελάκη γίνονταν µε εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ (Ν. Βούτσης, Γραµµατέας της ΚΟ) και της ∆ΗΜΑΡ (Ν. Τσούκαλη, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος), ενώ θα ακολουθήσουν συναντήσεις µε τους Ανεξάρτητους Έλληνες (Ν. Μαριάς, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος) και το ΚΚΕ (Θ. Παφίλη).

Εννέα συλλήψεις για µη καταβολή οφειλών προς το ∆ηµόσιο Σε εννέα συλλήψεις προχώρησε η αστυνοµία το τελευταίο τριήµερο σε διάφορες περιοχές της Αττικής για µη καταβολή οφειλών προς το ∆ηµόσιο. Συγκεκριµένα, συνελήφθησαν ένας 57χρονος µε χρέη ύψους 42.511.790 ευρώ, µία 39χρονη οµόρρυθµο µέλος εταιρείας τα χρέη της οποίας αγγίζουν τις 981.002 ευρώ, ένας 59χρονος οµόρρυθµο µέλος εταιρείας µε χρέη ύψους 691.557 ευρώ, ένας 47χρονος διευθύνων σύµβουλος εταιρείας µε χρέη 672.521 ευρώ και ένας 70χρονος διαχειριστής εταιρείας µε χρέη 428.585 ευρώ.Συνελήφθησαν ακόµη ένας 63χρονος υπήκοος Κύπρου και µία 57χρονη οµόρρυθµα µέλη εταιρείας για µη καταβολή εργατικών και εργοδοτικών εισφορών ύψους 260.526 ευρώ, µία 42χρονη νόµιµος εκπρόσωπος εταιρείας για µη απόδοση ΦΠΑ ύψους 235.844 ευρώ και µία 55χρονη ιδιοκτήτρια εταιρείας µε χρέη συνολικού ύψους 99.871 ευρώ έκαστος. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους αρµόδιους Εισαγγελείς.

Σε κινητοποιήσεις προσανατολίζονται οι κτηνοτρόφοι της χώρας Σε κινητοποιήσεις προσανατολίζονται οι κτηνοτρόφοι της χώρας, οι οποίοι αναµένεται να αποφασίσουν για τη µορφή τους στη συνεδρίαση του διοικητικού συµβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ), την Πέµπτη στη Λάρισα. «Η εξισωτική αποζηµίωση που πήραν κάποιοι κτηνοτρόφοι είναι σηµαντικά µειωµένη, ενώ το ποσό που έλαβαν ορισµένοι ως επιστροφή φόρου για το πετρέλαιο, καταγράφεται συρρικνωµένο ως 35%», δήλωσε στο ΑΜΠΕ ο πρόεδρος της ΠΕΚ ∆ηµ.

Καµπούρης. Μεταξύ άλλων, η ΠΕΚ υποστηρίζει ότι οι «κακές» πληρωµές είναι αποτέλεσµα της πολιτικής που ακολουθεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στον αγροτο-κτηνοτροφικό κλάδο, ο κόσµος του οποίου, σύµφωνα µε την Ένωση, βρίσκεται σε «απελπιστική κατάσταση».

Θαλµηγός που µετέφερε παράνοµα µετανάστες έµεινε από καύσιµα Συνολικά 73 παράνοµοι µετανάστες επέβαιναν σε θαλαµηγό που ρυµουλκήθηκε από ιταλικό φορτηγό πλοίο στο λιµάνι της Καλαµάτας, καθώς λίγο νωρίτερα είχε ξεµείνει από καύσιµα ανοικτά της Πύλου. Οι µετανάστες -44 άνδρες, 11 γυναίκες και 18 παιδιάµεταφέρθηκαν σε αποθήκες του Λιµεναρχείου Καλαµάτας και εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού τους έδωσαν κουβέρτες και τρόφιµα. Για προληπτικούς λόγους ένας άνδρας διακοµίστηκε στο νοσοκοµείο της πόλης. Με τη βοήθεια µεταφραστή έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της καταγραφής τους και διεξάγεται προανάκριση.

Επίσπευση συνοµιλιών µεταξύ ΟΛΠ - Cosco Να κερδίσουν το χαµένο έδαφος του προηγούµενου διαστήµατος θα επιχειρήσουν µέχρι το τέλος του µήνα ΟΛΠ ΟΛΠ+1,78% και Cosco ώστε να κατατεθεί ο φιλικός διακανονισµός για επεξεργασία στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Επιβεβαιώνοντας εµµέσως πλην σαφώς το δηµοσίευµα της «Ν», ότι οι διαπραγµατεύσεις ανάµεσα στις δύο εταιρείες καθυστερούν, µε κίνδυνο να µην προλάβει να ολοκληρωθεί εγκαίρως, πριν δηλαδή ξεκινήσει η διαδικασία πώλησης του λιµανιού, γεγονός που ενδεχοµένως προκαλέσει και εµπλοκή στο διαγωνισµό για τη µεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου των µετοχών της εταιρείας από το ελληνικό ∆ηµόσιο σε ιδιώτη, ο ΟΛΠ σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι το κείµενο της συµφωνίας «θα µπορούσε να έχει ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος µηνός και να σταλεί για πεπεξεργασία στο Ελεγκτικό Συνέδριο». Αναφορικά µε τις καθυστερήσεις που έχουν σηµειωθεί στην υπογραφή του σχεδίου συµφωνίας, ο ΟΛΠ τονίζει ότι αυτή οφείλεται στην παρέµβαση της DG Com (Επιτροπή Ανταγωνισµού) της ΕυρωπαÁκής Επιτροπής και στη σύνταξη των αιτούµενων απαντήσεων, που προηγήθηκε. Ενα θέµα, σηµειώνει η εταιρεία, «για το οποίο ουδεµία ευθύνη για την πρωθύστερη ανακίνηση του φέρει ο ΟΛΠ, ο οποίος θεωρεί ότι υπόψη της DG Com θα έπρεπε να τεθεί το Σχέδιο Συµφωνίας και όχι non papers κείµενα, για τα οποία ούτε ο ΟΛΠ Α.Ε. ούτε το ΤΑΙΠΕ∆ είχαν γνώση».

Σε σχέση µε πέρυσι, Στο µισό µειώθηκαν οι καµένες εκτάσεις το καλοκαίρι Στο µισό, σε σχέση µε πέρυσι, µειώθηκαν οι καµένες εκτάσεις που άφησαν πίσω τους οι 4.248 πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού, σύµφωνα µε τον απολογισµό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Κατά την παρουσίαση του επιχειρησιακού έργου του Πυροσβεστικού Σώµατος για την αντιπυρική περίοδο 2013, ανακοινώθηκε ότι οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο έκαψαν 233.929 στρέµµατα. Ο συγκεκριµένος αριθµός είναι µειωµένος κατά 56,8% σε


14 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2013

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 85 τµ στον Ασπρόπυργο, µε ηλιακό, aircondition, γκαράζ. Προσφέρεται και για συγκατοίκηση. 6937050218. (7.10.13) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ διαµέρισµα µε 3 υ/δ, 2 WC, Aircondition, αυτόνοµη θέρµανση , αποθηκευτικό χώρο και πάρκινγκ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945412420 & 6942289806. (7.10.13) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη Μαγούλα οροφοδιαµέρισµα στην οδό Καρα8σκάκη 25, 110 τµ χωρίς κοινόχρηστα, στον 1ο όροφο. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ. 6944760737 (4.10.13) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον Ασπρόπυργο ( οδός Αχαρνών) τριάρι διαµέρισµα 103 τ.µ.µε αυτόνοµη θέρµανση , µπόSλερ, 2wc,νυχτερινό ρεύµα. Τηλ. 6947124099 (23.9) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ιαµέρισµα α΄ ορόφου κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση 63,90 τ.µ., καινούριο, (αυτόνοµη θέρµανση, ανελκυστήρας) στο κέντρο του Ασπροπύργου στην οδό Αγίου ∆ηµητρίου τηλ. 6978447807 (28.8.13)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωµένη κατοικία 78τµ στη Μάνδρα Αττικής µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό θερµοσίφωνα, τζάκι και air condition. Πληροφορίες: κα Ντίνα 697 4147 343 (27.8.13)

Ενοικιάζεται ή πωλείται στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα 80 τ.µ. µε 3 υπνοδωµάτια, 2 µπάνια, θέση πάρκινγκ και αποθήκη. Τηλ. επικοινωνίας 6906221594 (7.8.13) Ενοικιάζεται στην ΕΛΕΥΣΙΝΑ επαγγελµατικός χώρος 129 τ.µ., ισόγειος, προσόψεως, 2 χώροι, χώρος υποδοχής, 2 wc, παρκινγκ, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµός, δοµηµένη καλωδίωση, τιµή κατόπιν επικοινωνίας. Ο χώρος είναι ιδανικός για γραφεία, ιατρεία, διαγνωστικό κέντρο, κλπ. Πληροφορίες στο 6936581380 (6.8.13)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: επαγγελµατικός χώρος 60τµ για γραφεία, ιατρεία, κατάστηµα στην οδό Πλάτωνος στον Ασπρόπυργο δίπλα στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο. Πληροφορίες 6974410178 (12.7.13)

Ενοικιάζεται στη Μάνδρα µονοκατοικία 70 τ.µ. επιπλωµένη, αυτόµατη θέρµανση & aircondition, µε πάρκινγκ κοντά στο Αστυνοµικό Τµήµα. Τηλ.:210 5551992, 6909418811 (16.5.13)

ÐÙËÇÓÅÉÓ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Πωλείται στον Ασπρόπυργο κατάστηµα 80 τµ µε προαύλιο χώρο 60τµ περιφραγµένο στην οδό Θριασίου 17 όπισθεν BONITO( πρώην ΑΣΠΡΟ). Προσφάτως πλήρως ανακαινισµένο, για κάθε επαγγελµατική χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6972712640. Τιµή προσιτή. (5.7.13)

Σούπερ ευκαιρία. Πωλείται στον Ασπρόπυργο - θέση Γερ-

µανικά νεόδµητο στην οδό Σωτήρη Πέστροφα διαµέρισµα 3ου ορόφου µε 3 δωµάτια, θέση πάρκινγκ και αποθήκη. Τηλ. 210 2930577, 6976774271 (21.6.13)

Ðáñáäßäïíôáé ìáèÞìáôá ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγήτρια, κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου, µε 12ετή εµπειρία µαθηµάτων θεωρητικής κατεύθυνσης, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου. Τηλ: 210 5540847, 693 2425665 (9.9.13) Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας ΤΕΕ & Μαθηµατικά Α’ Β’ Γ΄ ΤΕΕ (ΕΠΑΛ). Τιµές λογικές. Τηλ. επικοινωνίας 210 5571349 (11.9.13)

Φ Ι ΛΟ ΛΟ ΓΟ Σ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού, Γυµνασίοου, Λυκείου, σε όλες τις περιοχές του Θριασίου Πεδίου. Τιµές προσιτές.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6949251567 (30.8.13) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Πανεπιστηµίου Πατρών (Τµήµα Υπολογιστικών Μαθηµατικών & Πληροφορικής) παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού -Γυµνασίου - Λυκείου και φοιτητές στην περιοχή Θριασίου Πεδίου. Ειδικές τιµές σε ολιγοµελή γκρουπ. Τηλ. 6944132114 (3.9.13) Αναλαµβάνονται µαθητές ∆ηµοτικού για προετοιµασία σε όλα τα µαθήµατα & µαθητές Γυµνασίου για προετοιµασία στα Μαθηµατικά. Προσιτές τιµές.Επι-

κοινωνία: 6945808749 (28.8.13)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου, Λυκείου, καθώς και σε υποψήφιους για προετοιµασία Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης, σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής. Ιδιαίτερες τιµές σε γκρουπ. Τηλ: 6948112890 2105576453 (27.8.13) ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ: πανεπιστηµίου της Ρόδου µε πείρα αναλαµβάνει την δηµιουργική απασχόληση και την φροντίδα παιδιών στις περιοχές Ελευσίνα-Ασπρόπυργο- Μαγούλα - Μάνδρα. Τηλ:6933038953 (19.6.13)

Ζ ΗΤ ΟΥ Ν Π Ρ ΟΣ Ω Π ΙΚ Ο Ζητείται κοπέλα-κυρία µε καλή γνώση Αγγλικών, Η/Υ και γνώσεις τιµολόγησης στην περιοχή Ασπροπύργου. Τηλ. 210 5578477 και 6977910334, email: pmkamperis@yahoo.gr (27.9.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Έµπειρη κυρία µε πστοποιητικό υγείας (πρώην µαγείρισας) αναλαµβάνει τη φύλαξη παιδιών στο σπίτι της (µονοκατοικία µε παιδότοπο) ή στο σπίτι σας , άνευ αµοιβής. Τηλ. 6977146834 (7.8.13)

Κοπέλα αναζητά εργασία για οικιακές εργασίες ωε εξωτερική στις περιοχές Ελευσίνα-Μαγούλα Μάνδρα. Τηλ. 6955218743 (16.5.13) Νεαρή κοπέλα ενδιαφέρεται για διανοµή διαφηµιστικών φυλλαδίων εντός Θριασίου Πεδίου. Τηλ. επικοινωνίας 6981170915 ( 16.5.13)

Ôå÷íéêÜ Ãñáöåßá ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ. 210/ 5570465 6974190506 s.konsta@otenet.gr (15.11.)

ÔÅ×ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: 210. 55.72.695 Êéíçôü 6932215870 ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 ´Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 55.73.042 FAX: 210. 55.76.988

ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇ Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 5571472, 210. 5570337 Fax::210 5575184 -Êéíçôü: 6979221888 - 6979221885 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ (ΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ 3ΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΤΟΥ 2014. ΤΙΜΗ 50 ΕΥΡΩ. ΤΗΛ.: 6949383778 (9.10.13)

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ν Ι ΚΟ Λ Α Ο Σ Π . Μ Ο ΥΖ Α Κ ΑΣ M Sc . Π ανε πι στ η µί ου Α θη νώ ν •ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ •ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ •ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ •ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ∆ΙΑΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ •ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ Φυλής 3 (3ος όροφος) Έναντι Ταχυδροµείου - Ασπρόπυργος, Τηλ./fax: 210 5577912 email: mouznikol@hotmail.com

17.6

Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων έως 102 δόσεις -Αυτοψία στο αυθαίρετο κτίσµα -Έκδοση παραβόλων - συµπλήρωση εντύπων -Υπολογισµός συνολικού κόστους -Υποβολή φακέλου στην πολεοδοµία

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ιωάννα & Ξένια ΜΑΡΝΙΚΑ Σαλαµίνος 27 - Ασπρόπυργος (όπισθεν ∆ηµαρχείου) τηλ. 210 5579958-6937748252-6974654208 2.9.13

15.5

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝΓΝΩΣΕΩΝ, ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ-ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΜΑΓΟΥΛΑΣ. ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ-ΑΥΣΤΗΡΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6972-771882

Μαθήµατα ∆ηµοτικού & Μαθηµατικά – Φυσική – Χηµεία για Α'-Β'-Γ' Γυµνασίου Τιµές πολύ λογικές BSC, BA, MSC ΚΟΥΡΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ωρες επικοινωνίας καθηµερινά 9-11πµ & 8-10 µµ τηλ 6976447008 (4.9.13)


Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-15

ΓΑΜΟΣ

ΤΕΧΝΙ ΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ο Παππούς Παναγιώτης του Ιωάννη και της Μαργαρίτας, το γένος Πανάκη, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στον Ασπρόπυργο, και η Καπάτου Ελένη του Μάρκου και της ∆έσποινας, το γένος Μιχαηλίδη που γεννήθηκε στη Νίκαια Αττικής και κατοικεί στον Ασπρόπυργο, πρόκειται να έλθουν σε γάµο που θα τελεστεί στο ∆ηµαρχείο Ασπροπύργου.

Γκίκα Σοφία, Πολιτικός Μηχανικός Τηλ.: 210 5572047 6932638453 Ειρήνης 26 - Ασπρόπυργος

ZHTOYNTAI ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Ζητούνται από µεγάλο τηλεοπτικό σταθµό που εκπέµπει από την πλατφόρµα Digea, τηλεπαρουσιάστριες µε άριστες γνώσεις Η/Υ και αγγλικών. Η εµπειρία σε αντίστοιχη θέση δεν είναι απαραίτητη, παρά µόνο η ευρηµατικότητα και η όρεξη για πρωτοποριακά θέµατα. Βιογραφικά στο emai : info@thriassio.gr

(1.13)

ΠΑΝΤΑΖΗ -

Γ εώρ γιος Γ ιουρ µε τάκης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ

Ο ρθο πε δι κός - Χ ε ιρο ύργ ος

- Αθλητικές κακώσεις - Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση - Παιδοορθ/κα προβλήµατα - Θεραπεία τενοντίτιδων µε αυτόλογους βιολογικούς παράγοντες PRP

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Όποιος γνωρίζει οποιαδήποτε πληροφορία για τον Θωµά (Μάκη) Μιχαλολιάκο, αυτοκινητιστή, που δραστηριοποιείται στον Ασπρόπυργο, γκριζοµάλλη, εύσωµο, ηλικίας 40-50 ετών, ύψους 1,75-1,80µ, πιθανόν µε γκρι µούσι, παρακαλώ να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 694 718435 . Προσφέρεται αµοιβή.

Για άνεργους µε κάρτα ανεργίας ΟΑΕ∆ επίσκεψη µε τιµολόγηση ΕΟΠΠΥ Χατζηδάκη 39 & ∆ήµητρος γωνία (έναντι ∆ηµαρχείου Ελευσίνας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com 16.11.12

ΜΩΡΑ[ΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μέλος Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ) Γ. Μαυρουκάκη & Μαρκέλου 2 (έναντι ∆ηµαρχείας Μεγάρων) Τηλ. Επικοινωνίας: 6945197161 (3.1.12)

Επιστηµονικός συνεργάτης του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών και της Κλινικής Ιπποκράτης

ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ

(18.3.13)

21.11.11

Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÊÏ -

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισµός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (µέθοδος Bio -solution)

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ∆έχεται ασθενείς µε νευροχειρουργικές παθήσεις Κάθε Τρίτη και Πέµπτη, ώρες 12 - 2 µµ στο ∆ιαγνωστικό Κέντρο “ΙΩΝΙΑ” – Χατζηδάκη 2, Ελευσίνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5545507, 210 7227483 10..7.12

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στο 50ο χλµ Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών -Θηβών βιοτεχνικός χώρος 1.200 τ.µ. από µπετόν µε γραφεία σε οικόπεδο 20 στρεµµάτων. Κατάλληλος και για αποθηκευτικός χώρος. Τιµή ενοικίου 1150 ευρώ. (10.9.13) Τηλ. επικοινωνίας: 210 5542022 και 6909853679

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Kia Sportage µοντ ’05, χρώµα µαύρο, 2000cc, 76.000 χλµ, τιµή 5.000 ευρώ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6974392289, Κώστας. (4.10.13)

ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ ÕÐÅÑÇ×ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ -

Ê ÁÑ Ä É Ï Ë Ï Ã É Ê Ï Ã Õ ÍÁ É Ê Ï Ë Ï Ã É Ê Ï -

LA S ER Á Ð Ï ÔÑ É × Ù Ó Ç

Ïäüò ÁéãÜëåù 3 Áóðñüðõñãïò Ôçëέφωνα: 210 5578138 210 5579997 και 210 5571996

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Πωλείται διαµέρισµα 89 τ.µ. 3ου ορόφου σε τετραόροφη πολυκατοικία έτος κατασκευής 2010 επί της οδού Σωτ. Πέστροφα 5 στον Ασπρόπυργο. Τιµή ευκαιρίας 55.000 ευρώ. Τηλ. 6977981674 4..9


16 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2013

2ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων

Πρόεδρος ΕΝ. ΠΕ., Γιάννης Σγουρός: “Προτείνουµε να καταρτιστούν από τις Περιφέρειες 13 ΠΕΠ Αγροτικής Ανάπτυξης” Τα ευρωπαÁκά κονδύλια αποτελούν την τελευταία ελπίδα για να λειτουργήσει ο µηχανισµός της ανάπτυξης •

Τ

ην πρόταση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας για τη νέα προγραµµατική περίοδο 20142020 παρουσίασε στην εισήγησή του ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, στις εργασίες του 2ου Συνεδρίου Περιφερειακής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Η πρόταση της ΕΝΠΕ, µε γνώµονα τον ορθολογικό σχεδιασµό και την αποτελεσµατική υλοποίηση των προγραµµάτων, συνοψίζεται στην κατάρτιση από τις Περιφέρειες 13 ΠΕΠ Αγροτικής Ανάπτυξης, στη βάση ενός εθνικού πλαισίου καταρτισµένου από το Υπουργείο, σύµφωνα µε το νέο Κανονισµό του ΕυρωπαÁκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου που αφορά στα προγράµµατα, τα οποία θα χρηµατοδοτηθούν από το ΕυρωπαÁκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σε µια συγκυρία κρίσιµη για τη χώρα, όταν οι αναπτυξιακές προοπτικές απο-

τελούν το µεγάλο ζητούµενο, καµία ευκαιρία που παρέχεται προς αυτή την κατεύθυνση δεν µπορεί να µένει ανεκµετάλλευτη. Ο κ. Σγουρός ενηµέρωσε τους συµµετέχοντες στο Συνέδριο ότι σε πρόσφατη συνάντηση που είχε στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Ολοµέλειας στην Επιτροπή των Περιφερειών, τόσο ο Πρόεδρος της ΕυρωπαÁκής Επιτροπής Jose Manuel Barroso, όσο και ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρµόδιος για την Περιφερειακή Πολιτική, Johannes Hahn, χαρακτήρισαν τους ∆ήµους και τις Περιφέρειες ως τον ακρογωνιαίο λίθο για την ανάπτυξη, και, κατ’ επέκταση, για τη µείωση της ανεργίας. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο ρόλο που καλούνται να διαδραµατίσουν οι Περιφέρειες και οι τοπικές κοινωνίες στο πεδίο της αγροτικής ανάπτυξης – και κατ’ επέκταση στην ανάκαµψη της οικονοµίας - και τόνισε µεταξύ άλλων

ότι «η συγκέντρωση των αρµοδιοτήτων διαχείρισης στο κεντρικό υπουργείο ανέδειξε σηµαντικά προβλήµατα όπως καθυστερήσεις στην επίλυση θεσµικών θεµάτων, καθυστερήσεις στην έκδοση προκηρύξεων ή στην αξιολόγηση των σχεδίων κ.λπ». Με το σκεπτικό αυτό, υπογράµµισε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη της ουσιαστικής αποκέντρωσης, µε ενεργό ρόλο και συντονισµό των υφισταµένων ∆ιαχειριστικών Αρχών σε άµεση συνεργασία µε τις αντίστοιχες υπηρεσίες

των Περιφερειών, ώστε η εµπειρία και η γνώση που έχουν συσσωρευθεί να αξιοποιηθούν µε τον πιο ωφέλιµο τρόπο και τελικά η ανάπτυξη να γίνει πραγµατικότητα, µε τελικό αποδέκτη την κοινωνία. Ο Πρόεδρος της ΕΝ.ΠΕ. έκλεισε την οµιλία του καλώντας τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τον Πρωθυπουργό να ενισχύσουν τις Περιφέρειες, ώστε να λειτουργήσει στην πράξη η αποκέντρωση.

Οκτώ µεγάλα έργα υποδοµής στον ενεργειακό τοµέα θα χρηµατοδοτήσει η Κοµισιόν

Ο

κτώ µεγάλα έργα υποδοµής στον ενεργειακό τοµέα επελέγησαν από την Κοµισιόν να ενταχθούν στον χρηµατοδοτικό µηχανισµό «Συνδέοντας την Ευρώπη», στο πλαίσιο του οποίου έχουν εξεασφαλιστεί 5,85 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014 - 20. Συγκεκριµένα, όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή για την Ελλάδα έχουν επιλεγεί: - H ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας- Βουλγαρίας, µεταξύ Ανατολικής Μαρίτσα- Νέα Σάντας. - Η διασύνδεση Ισραήλ- Κύπρου- Ελλάδας (Χαντέρα-Αττική). - Το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στην Αµφιλοχία. - Η διασύνδεση Κοµοτηνής- Στάρα Ζαγορά (φυσικό αέριο). - Οι σταθµοί αποθήκευσης LNG (φυσικό αέριο) στην Αλεξανδρούπολη και την Καβάλα. - Παρεµβάσεις στους υπάρχοντες αγωγούς στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα µεταξύ Κούλα-Σιδηροκάστρου. - Παρεµβάσεις στους σταθµούς στους Κήπους, αλλά και στον αγωγό µεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας (ITGI). - Ο υποθαλάσσιος αγωγός φυσικού αερίου Ισραήλ-Κύπρου- Ελλάδας µέσω Κρήτης. Συνολικά πρόκειται για 250 «έργα κοινού ενδιαφέροντος», για τα οποία θα προβλέπονται ταχείες διαδικασίες αδειοδότησης και ευνοÁκότερες ρυθµίσεις, καθώς και δυνατότητα πρόσβασης στον χρηµατοδοτικό µηχανισµό. Ειδικότερα, ο κατάλογος περιλαµβάνει 140 έργα στον τοµέα της µεταφοράς και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, περίπου 100 έργα στον τοµέα της µεταφοράς και αποθήκευσης φυσικού αερίου και υγροποιηµένου φυσικού αερίου, καθώς και διάφορα έργα στους τοµείς του πετρελαίου

και των «έξυπνων» δικτύων. Τα έργα αυτά θα τύχουν ευνοÁκής ρύθµισης όπως: - Ταχύτερες διαδικασίες σχεδιασµού και αδειοδότησης (υποχρεωτική µέγιστη προθεσµία τρεισήµισι ετών). - Μία µόνον αρµόδια εθνική Αρχή θα λειτουργεί ως σηµείο ενιαίας εξυπηρέτησης για τις διαδικασίες αδειοδότησης. - Μικρότερο διοικητικό κόστος για τους διαχειριστές των έργων και τις αρχές χάρη στις εξορθολογισµένες διαδικασίες εκτίµησης του περιβαλλοντικού αντίκτυπου, µε παράλληλη όµως τήρηση των απαιτήσεων της κοινοτικής νοµοθεσίας. - Μεγαλύτερη διαφάνεια και συµµετοχή του κοινού. - Αυξηµένη προβολή και ελκυστικότητα των έργων για τους επενδυτές, χάρη στη βελτίωση του ρυθµιστικού πλαισίου, ώστε το κόστος να κατανέµεται στις χώρες που θα αντλούν τα µεγαλύτερα οφέλη από το ολοκληρωµένο έργο. - ∆υνατότητα χρηµατοδότησης από τον µηχανισµό «Συνδέοντας την Ευρώπη», που θα συµβάλει σηµαντικά στην κινητοποίηση των απαραίτητων ιδιωτικών και δηµόσιων πόρων. Στόχος της Επιτροπής είναι να επιτευχθεί η ταχύτερη υλοποίηση των έργων και η προσέλκυση επενδυτών. Όταν περατωθούν, τα έργα αυτά θα βοηθήσουν τα κράτη µέλη να ολοκληρώσουν τις ενεργειακές τους αγορές και να διαφοροποιήσουν τις πηγές ενέργειας που χρησιµοποιούν, ενώ ορισµένα κράτη µέλη θα µπορέσουν να βγουν από την ενεργειακή τους αποµόνωση. Τα έργα θα οδηγήσουν επίσης σε µεγαλύτερη χρήση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και, κατά συνέπεια, σε µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα.

Thriassio 20131016  
Thriassio 20131016