Page 1

ÈÑÉÁÓÉÏ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ×Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

ÔéìÞ: 0,01 åõñþ

Μ ε 1 5 ε κ ατ . ευ ρώ ε π ι π λ έο ν

Αποκαρδιωτική η έ ρευνα τ ης ΓΣΕ ΒΕΕ

Εκατοντάδες χαµένες θέσεις εργασίας και πλήθος λουκέτων το 2013 Óåë. 9

ανοίγουν οι πόρτες των παιδικών σταθµών για περισσότερα παιδιά

Σåë. 3

Η µεταφορά του «µαγικού ποσού» αποφασίστηκε από το Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, σε συνεργασία µε τα Υπουργεία Εργασίας & Εσωτερικών

“Σε δόσεις” ο ι 5 0 . 0 0 0 π ρ ο σ λ ή ψ ε ι ς «Σκούπα» ανέργων στους ΟΤΑ της ΕΛ.ΑΣ. σε καταυλισµό Ροµά στις Αχαρνές - Σύλληψη συµµορίας Ρουµάνων οι οποίοι είχαν στο ενεργητικό τους περισσότερες από 100 ληστείες Σåë 2

Σταδιακά µέχρι τον Οκτώβριο θα “ανοίγουν” οι διαγωνισµοί σε δήµους και περιφέρειες

Πρεµιέρα για τις Νύχτες Πολιτισµού στο δήµο Αχαρνών Το 1ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ ανοίγει σήµερα τις πύλες του, φιλοξενώντας αξιόλογες µουσικοθεατρικές παραστάσεις

Óåë. 5

Σåë. 7

Óåë. 3

Οδεύει προς δηµοπράτηση η κατασκευή των 3 ανισόπεδων κόµβων στην περιοχή του Σκαραµαγκά - Το έργο θα συντελέσει στην αποσυµφόρηση της Ε.Ο. Αθηνών - Κορινθού

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ ΜΑΝ∆ΡΑ+ΚΟΣ: Νέο τεστ µε Αστέρα Μαγούλας

Προθεσµία µέχρι τις 5/9 Σåë. 7

Εγκρίθηκαν τα προνοιακά επιδόµατα Μα?ου - Ιουνίου για τους δήµους Ελευσίνας και Αχαρνών

για ενσωµάτωση των προgπολογισµών των ΟΤΑ στη βάσηδεδοµένων του ΥΠΕΣ

Σåë. 2

. Στις 7/9 στα Άνω Λιόσια Nέα διανοµή προfόντων χωρίς Μεσάζοντες Σåë. 6

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ Ο ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ Óåë. 10-11

ê.2239

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2304 Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013 ¸ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

2 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Áôôéêή: Τετάρτη 28.8.2013 Καιρος : Ζεστός 'Ανεµοι: δυτικοί 4-6 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 22 έως 32 βαθµούς κελσίου.

Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013

«Σκούπα» της ΕΛ.ΑΣ. σε καταυλισµό Ροµά στις Αχαρνές - Σύλληψη συµµορίας Ρουµάνων οι οποίοι είχαν στο ενεργητικό τους περισσότερες από 100 ληστείες

Ε ΟΡ ΤΟ ΛΟ ΓΙΟ

Μαρτύρων ∆άµωνος πρεσβυτέρου, ∆ιοµήδους και Λαυρεντίου

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013 Ελευσίνα Στυλιαρά Ελένη Κ. Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 88, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: 210 5541216 Αχαρνές Φιλιππάτου Αικατερίνη Β. Λεωφόρος Αθηνών 40, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 14:00 & 17:00 - 08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: 210 2461015 Παπουτσής ∆ιονύσιος Π. Αριστοτέλους 185, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 210 2477442 Ασπρόπυργος Πυρογιάννης Κων/νος ∆ιασταύρωση Εθν. Οδού Τηλέφωνο: 210 5575911 Άνω Λιόσια ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Τσακάλωφ Αθανάσιου 14 & Λεβέντη, Έναντι ΙΚΑ, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 210 2484070 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò)

Åêäüôçò - äéåõèõíôÞò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò Αρχισυντάκτης Περικλής Ι. Μαραγκός ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Öëþñá Êñéåêïýêç Ντίνος Ρούσσης ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου . Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: 210.55.76.740 Ôçë.210.55.71.855 Êéí.: 6977-410968 ÓõíäñïìÝò åôÞóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. ×åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü÷é, äåí åðéóôñÝöïíôáé.ÕðïãåãñáììÝíá Üñèñá äåí åêöñÜæïõí êáô’ áíÜãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò.

Σ

ε οκτώ συλλήψεις προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ σε µεγάλη επιχείρηση που πραγµατοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή του καταυλισµού Ροµά στις Αχαρνές στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασµού για την πρόληψη και καταστολή της εγκληµατικότητας. Στην επιχείρηση συµµετείχαν πάνω από 40 αστυνοµικοί από τις ∆ιευθύνσεις Αστυνοµίας ∆υτικής Αττικής, Ασφάλειας και Αστυνοµικών Επιχειρήσεων µε τα ανάλογα µέσα και εξοπλισµό. 12 προσαγωγές και 8 συλλήψεις Κατά τη διάρκεια της αστυνοµικής επιχείρησης ελέγχθηκαν 122 άτοµα και 50 οχήµατα, προσήχθησαν 12 άτοµα και συνελήφθησαν 8 άτοµα εκ των οποίων : πέντε άτοµα για παράβαση του νόµου περί ναρκωτικών - ένα άτοµο για παράβαση των Νόµων περί ναρκωτικών και περί όπλων - δύο άτοµα για παράβαση του Γ.Ο.Κ.

Κατά τη διάρκεια της αστυνοµικής επιχείρησης κατασχέθηκαν: • ποσότητα ηρωίνης βάρους 110,4 γραµµαρίων • ποσότητα κάνναβης βάρους 3,7 γραµµαρίων • 18 ναρκωτικά χάπια • ένα πιστόλι • µία ζυγαριά ακριβείας • δύο κινητά τηλέφωνα • το χρηµατικό ποσό των 3.438 ευρώ • διάφορα τιµαλφή Επίσης βρέθηκαν δύο κλεµµένα ποδήλατα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών. Στη «φάκα» σπείρα Ρουµάνων ληστών Εν τω µεταξύ εχθές το µεσηµέρι η ΕΛ. ΑΣ. προχώρησε στη σύλληψη συµµορίας Ρουµάνων που δρούσε στην περιοχή των Αχαρνών και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής. Η συµµορία έχει στο ενεργητικό της, σύµφωνα µε τις πρώτες πληροφορίες, περισσότερες από 100 ληστείες.

Προθεσµία µέχρι τις 5/9 για ενσωµάτωση των προ[πολογισµών των ΟΤΑ στη βάσηδεδοµένων του ΥΠΕΣ

Τ

ην υποχρέωση να ενσωµατώσουν στη βάση δεδοµένων του ΥΠΕΣ τους προ»πολογισµούς τους για το 2014 οι ∆ήµοι, τα Νοµικά τους Πρόσωπα και οι Περιφέρειες έχουν έως την 5η Σεπτεµβρίου. Αυτό υπενθυµίζει µε επιστολή του προς τους παραπάνω Οργανισµούς το Υπουργείο Εσωτερικών. Ο προ»πολογισµοί πρέπει να βασίζονται σε πραγµατικά στοιχεία/έσοδα και όχι σε έσοδα τα οποία βρίσκονται στη φαντασία και στους ευσεβείς πόθους των ∆ηµάρχων. Η «καθαρή» πλέον διαδικασία γίνεται µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας της ΕΕΤΑΑ. Έτσι φαίνεται ότι έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί οι περίοδοι κατά τις οποίες οι ∆ήµοι κατάρτιζαν προ»πολογισµούς «φούσκες» και «εκθέσεις ιδεών». Τώρα, κυρίως ως αποτέλεσµα του πτωχευµένου ελληνικού κράτους, οι προ»πολογισµοί πρέπει να βασίζονται σε πραγµατικά δεδοµένα και να είναι ισοσκελισµένοι. Αυτή κατάσταση έχει επίσης την αντίστοιχη επίδραση στην φρασεολογία των ∆ηµοτικών Αντιπολιτεύσεων από τις οποίες αφαιρείται εν πολλοίς το επιχείρηµα του «διογκωµένου και ανεκτέλεστου προ»πολογισµού». Η χαρακτηριστική οδηγία της σχετικής εγκυκλίου µε οδηγίες για την κατάρτιση των προ»πολογισµών αντικα-

τοπτρίζει την διαφορά από το φαύλο παρελθόν: «Η υπερεκτίµηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην παράβαση της αρχής της ισοσκέλισης, καθιστά τον προ»πολογισµό ελλειµµατικό». Από την ίδια εγκύκλιο αντιγράφουµε ενδιαφέρουσες οδηγίες οι οποίες φανερώνουν ότι εν τέλει κάτι αλλάζει στην λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης • .... στους υπολογισµούς πρέπει να εγγράφονται µόνο δαπάνες που µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από τα έσοδα που αναµένεται να εισπραχθούν και µε δεδοµένη την αδυναµία άντλησης δανείων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, τονίζεται η ανάγκη περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες και την συγκράτησή τους στα χαµηλότερα δυνατά επίπεδα • ... κατηγορίες δαπανών που πρέπει να προβλεφθεί χαµηλότερο ύψος ποσών είναι: υπερωριακή απασχόληση προσωπικού, υπηρεσιακές µετακινήσεις, προµήθειες, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος, οι προαιρετικές δαπάνες επιχορηγήσεων ΝΠ∆∆, αθλητικών & πολιτιστικών συλλόγων


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013

Με 15 εκατ. ευρώ επιπλέον

ανοίγουν οι πόρτες των παιδικών σταθµών γ ι α π ερ ι σ σ ό τ ερ α π α ι δ ι ά Η µεταφορά του «µαγικού ποσού» αποφασίστηκε από το Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, σε συνεργασία µε τα Υπουργεία Εργασίας και Εσωτερικών - Ικανοποιείται το αίτηµα της ΚΕ∆Ε για αύξηση των κονδυλίων τη µεταφορά ποσού ύψους 65.000.000 ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» (επιπλέον 15 εκατ από τα 50 που είχαν προ»πολογισθεί), στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» (Ε.Π.ΑΝ.Α.∆.), του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, µε σκοπό τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής», προχωράει το Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, όπως προκύπτει από σχετική επιστολή της υφυπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Εύης Χριστοφιλοπούλου. Η παρέµβαση αυτή αποτελεί δέσµευση του συνόλου της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, µε στόχο να αποµακρυνθεί ο κίνδυνος αποκλεισµού µεγάλου αριθµού παιδιών ικανοποιώντας το αίτηµα της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας (ΚΕ∆Ε) για αύξηση των κονδυλίων στο πρόγραµµα «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής». Με την παρέµβασή του αυτή το Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης παρέχει τα κεφάλαια για να καταστεί δυνατή η φιλοξενία όσο το δυνατόν περισσότερων παιδιών στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς.

Ο υπουργός ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε σχετικά: «Η απόφασή µας να µεταφέρουµε

65.000.000 ευρώ δείχνει, για µια ακόµη φορά, την ευαισθησία της Κυβέρνησης και του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης για συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες. Συµβάλουµε µε αυτόν τον τρόπο στην αντιµετώπιση ενός κρίσιµου ζητήµατος, όπως είναι η φιλοξενία νηπίων και παιδιών σε σταθµούς, ανακουφίζοντας έτσι χιλιάδες οικογένειας». Ε. Χριστοφιλοπούλου:«∆ίνουµε τη δυνατότητα να ενταχθούν περισσότερα παιδιά σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς» Η υφυπουργός ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Εύη Χριστοφιλοπούλου, από την πλευρά της τόνισε:« «Σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και την ΚΕ∆Ε και αντιλαµβανόµενοι το µέγεθος του προβλήµατος µεταφέραµε 65.000.000 ευρώ στο πρόγραµµα “Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής”. Με τον τρόπο αυτό συµβάλλουµε στην ελάφρυνση των οικογενειακών βαρών και δίνουµε τη δυνατότητα στο αρµόδιο υπουργείο να εντάξη περισσότερα παιδιά σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς»

Σε...δόσεις οι 50.000 προσλήψεις ανέργων στους δήµους Πεντάµηνη εργασία σταδιακά για 50.000 ανέργους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δίνει το νέο επιδοτούµενο πρόγραµµα του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού το οποίο θα χρηµατοδοτηθεί µέσω ΕΣΠΑ. Το πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας για την Απασχόληση Ανέργων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αφορά τους δήµους, τις περιφέρειες και τα σχολεία όλης της χώρας, ενώ οι 50.000 προσλήψεις θα πραγµατοποιηθούν µέσω του ΟΑΕ∆ µε κριτήρια ΑΣΕΠ. Οι προσλήψεις, θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο και η αµοιβή για τους προσληφθέντες θα είναι 490 ευρώ για όσους είναι άνω των 25 ετών και 427 για όσους είναι κάτω των 25 ετών, ενώ περιλαµβάνεται και πλήρης ιατροφαρµακευτική κάλυψη.

×ÑÇÓÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": 213.2028000 ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : 210.5586830 (ÉÁÔÑÅÉÁ): 210 5586773 ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.55. 61.388. Α" ΒΟΗΘΕΙΕΣ: 210.55.46.980 ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: 2102318684 ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102469171 ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ: 2105555373 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: 213-2047002 ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5577190 - 5571805 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581070 (ÄéïéêçôÞò): 210 5581072 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581085 ΚΕΠ: 2132006700 - 213 2006710 (∆/ντής) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ×ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ):

Σ

Κυριάκος Μητσοτάκης:«Συµβάλλουµε στην αντιµετώπιση ενός κρίσιµου ζητήµατος»

ÈÑÉÁÓÉÏ-3

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ::2132072300-2, 2102415300-2 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102478000 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102478020 ∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102407444 ∆ΕΗ: 210 2469393 (∆. Βαρέλα 3 & Θερµοπυλών 7 Πλατεία Αγ. Παρασκευής), ΕΥ∆ΑΠ : 210 2405240-1. ΒΛΑΒΕΣ - 214 4550 4562, 210 2407211 ΚΕΠ: 213.206.02.00 (∆εκελείας 34) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: 210 2400216 ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ: 210.246.83.60 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5537100 - 5537252 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/2140410 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ:210 5561840 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546674 5546285 ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546227 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: 10507 ∆ΟΥ: 210 55 43560 (Εθν. Αντιστάσεως & ∆ήµητρος) ÅÕÄÁÐ: 210-5547731 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 210 2484210 ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (∆ιευθυντής) 210 - 55.42.913 210 - 55.14.735 ( Γραµµατεία) 210 - 55.14.736 ËÉÌÅÍÁÑ×ÅÉÏ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.5565520-580 ΟΛΕ:210 5562805 ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: 210.5543211 ÔÑÏ×ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546579 - 5546930 ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ: 213.2014900 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÂÉËÉÙÍ:22633 200004ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ:22630-51396 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210:5555512, 210.5555300 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ :210 5558577 ΚΕΠ:2105559626 ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: 22960-81007 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 2296022100 ΙΚΑ: 2296 - 021.537 (Tµήµα Eσόδων - Προºστάµενος) 2296 - 080.875 ΚΕΠ: 2296083270

Σε ποιες περιφέρειες θα γίνουν οι 50.000 προσλήψεις: Ανατ. ΜακεδονίαΘράκη: 2.471 Αττική: 10.680 Βόρειο Αιγαίο: 1.332 ∆υτική Ελλάδα: 2.692 ∆υτική Μακεδονία: 1.860

Ηπειρος: 1.822 Θεσσαλία: 2784 Ιόνια Νησιά: 1.385 Κεντρική Μακεδονία: 5857 Κρήτη: 2679 Νότιο Αιγαίο: 1789 Πελοπόννησος: 2236 Στερεά Ελλάδα: 2.412

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ:210 2411444 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:213 2042700-1 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖÅÖÕÑÉÏÕ: 213 2038801 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:210 2486223 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ:210 2474446 ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ:2102319180

ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) 210 5559701 ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 êáé (Áèçíþí) 210 5150265 ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210:5546993 - 5560800 - 5543065


4 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013

∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ Επιπλέον 2 δισ. € η «µαύρη τρύπα» των ταµείων

Ελλειµµα 2 δισεκατοµµυρίων ευρώ επιπλέον από το αναµενόµενο θα έχουν στο τέλος του έτους τα ασφαλιστικά ταµεία, µε αποτέλεσµα να ανοίγει ο δρόµος για νέες παρεµβάσεις. 4.449 επιχειρήσεις έχουν ήδη υπαχθεί στη ρύθµιση «νέα αρχή» στο ΙΚΑ, ενώ στην «πάγια ρύθµιση» που προβλέπει µικρότερο αριθµό δόσεων έχουν ήδη υπαχθεί 1.337 επιχειρήσεις 4.449 επιχειρήσεις έχουν ήδη υπαχθεί στη ρύθµιση «νέα αρχή» στο ΙΚΑ, ενώ στην «πάγια ρύθµιση» που προβλέπει µικρότερο αριθµό δόσεων έχουν ήδη υπαχθεί 1.337 επιχειρήσεις Η τρόικα αναµένεται να ζητήσει πρόσθετα µέτρα για να καλυφθεί το οικονοµικό κενό, ενώ το «µαχαίρι» θα µπει πρώτα στις επικουρικές συντάξεις και στα εφάπαξ. Με βάση τα πρώτα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί η χρονιά θα κλείσει µε µαύρη τρύπα 1.1 δισεκατοµµυρίου ευρώ στο ΙΚΑ (περίπου 150 εκατοµµύρια αφορούν το ΕΤΕΑΜ), περίπου 700 εκατοµµυρίων ευρώ στον ΟΑΕΕ και άλλων 200 µε 300 εκατ. στα υπόλοιπα Ταµεία. Η µείωση των εσόδων θα είναι διπλάσια από ό,τι είχε αρχικά υπολογιστεί, ενώ η ρύθµιση των οφειλών -που θα µπορούσε να δώσει ανάσα στα Ταµεία- δεν περπατά. Την ίδια στιγµή εξαντλούνται τα «αποθεµατικά», µε χαρακτηριστικό παράδειγµα το Ταµείο Πρόνοιας του ∆ηµοσίου, όπου µέχρι το τέλος του έτους τελειώνει η έκτακτη χρηµατοδότηση (που εγκρίθηκε πέρυσι τον ∆εκέµβριο). Ενδεικτικό της κρισιµότητας της κατάστασης είναι πως µέχρι τον Ιούλιο τα περισσότερα Ταµεία είχαν απορροφήσει το 60% έως και το 75% της κρατικής χρηµατοδότησης. Για παράδειγµα, ο ΟΑΕΕ είχε απορροφήσει το 65,7% της χρηµατοδότησης, το ταµείο του ΟΤΕ το 74% και το ΙΚΑ το 61,6% µέχρι τα µέσα του καλοκαιριού.

Παροχή υπηρεσιών Επιστηµονικού & Τεχνικού Συµβούλου Παρακολούθησης

ΕΛΠΕ:Στα 7,30 ευρώ µειώνει την τιµή στόχο η IBG Σε µείωση της τιµής στόχου για τη µετοχή της Ελληνικά Πετρέλαια, στα 7,30 ευρώ από τα 8,50 ευρώ ανά µετοχή , προχώρησε η IBG. Παράλληλα διατήρησε σταθερή τη σύσταση της σε "hold". Η µείωση των περιθωρίων κέρδους µεσοπρόθεσµα, εξαιτίας του αδύναµου οικονοµικού περιβάλλοντος και το υψηλότερο κόστος του αργού πετρελαίου, οδήγησαν σε αυτή την κίνηση, σηµειώνει η χρηµατιστηριακή. Αποτιµά θετικά το γεγονός ότι τα ΕΛΠΕ θα λάβουν 200 εκατ. ευρώ ως αντίτιµο για την πώληση στην SOCAR, του µεριδίου που κατείχαν στο ∆ΕΣΦΑ. Η IBG, µειώνει τις εκτιµήσεις της για τα EBITDA 2013,του τµήµατος διύλισης των ΕΛΠE στα 224 εκατ. ευρώ και συνολικά για τον όµιλο στα 320 εκατ. ευρώ. Σηµειώνεται ότι η εταιρεία αναµένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσµατα β΄τριµήνου στις 29 Αυγούστου."

Παναττική σύσκεψη της ΠΟΕ-ΟΤΑ την Πέµπτη

Για την υποστήριξη του Σχεδίου Υλοποίησης (ΣΧΥ) του ∆ήµου Μεγαρέων

Ο ∆ήµος Μεγαρέων προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της εργασίας «Παροχή υπηρεσιών Επιστηµονικού & Τεχνικού Συµβούλου Παρακολούθησης και Υποστήριξης του Σχεδίου Υλοποίησης (ΣΧΥ) του ∆ήµου Μεγαρέων». Ο συνολικός προεκτιµώµενος προgπολογισµός µπορεί να ανέλθει ως το ποσό των 16.260,16 €, πλέον ΦΠΑ (23%) ήτοι 3.739,84€. Η διάρκεια της παροχής υπηρεσιών λήγει µε την ολοκλήρωση της Πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ», δηλαδή µε την έκδοση της Απόφασης Ολοκλήρωσης της Πράξης. Ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης της Πράξης είναι η 31/12/2015

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ-ΟΤΑ αποφάσισε την πραγµατοποίηση σύσκεψης των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των Συλλόγων-Μελών της στην Περιφέρεια Αττικής. Η παναττική σύσκεψη θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 29 Αυγούστου, στις 10.00 το πρωί, στα γραφεία της Οµοσπονδίας (Καρόλου 24 – Πλατεία Καραºσκάκη – Αθήνα – 3ος Όροφος).

Αντικείµενο της σύσκεψης θα είναι ο προγραµµατισµός δράσης των εργαζοµένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση το επόµενο χρονικό διάστηµα «για την αποτροπή της λεηλασίας του εισοδήµατός µας, της διάλυσης των υπηρεσιών, τις απολύσεις εργαζοµένων και τις κατασχέσεις των σπιτιών µας», όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

«Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια καλούνται για τη µαζική συµµετοχή τους και την αγωνιστική προετοιµασία του κλάδου µπροστά στη νέα επίθεση που προετοιµάζουν η δικοµµατική κυβέρνηση και η τρόικα στους εργαζόµενους στο ∆ηµόσιο και ιδιαίτερα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», αναφέρει η ΠΟΕ-ΟΤΑ. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

δηλώνει αποφασισµένη µαζί µε τους εργαζόµενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και τους υπόλοιπους στο ∆ηµόσιο να αντιδράσει, «ώστε να µην τους επιτρέψουµε να µας οδηγήσουν όλους στον “ξαφνικό θάνατο” και τις υπηρεσίες των ∆ήµων στη διάλυση ή στην εκχώρηση τους στα µεγάλα επιχειρηµατικάεργολαβικά συµφέροντα».


Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Μέριµνα για τα παιδιά που κινδυνεύεουν να µείνουν εκτός παιδικών σταθµών - Ζητεί από τον αρµόδιο υπουργό µε ερώτησή του ο βουλευτής Βασίλης Οικονόµου

ÈÑÉÁÓÉÏ-5

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΑΙΣΧΥΛΕΙΑ 2013 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ -13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΙΚΟ ΝΑΥΡΙ∆Η ...Try again. Fail agail. Fail better (...Προσπάθησε πάλι, απότυχε πάλι, απότυχε καλύτερα)

ΕΡΩΤΗΣΗ προς τον Υπουργό Εσωτερικών µε θέµα : Χιλιάδες παιδιά κινδυνεύουν να µείνουν εκτός παιδικών σταθµών και τη νέα σχολική χρονιά, κατέθεσε ο βουλευτής της ∆ΗΜΑΡ Βασίλης Οικονόµου. Ο κ. Οικονόµου τονίζει στην ερώτησή του τα εξής:Στις σηµερινές οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες είναι απαραίτητο η ελληνική κυβέρνηση να συνδράµει µε όλες τις δυνάµεις στην στήριξη της ελληνικής οικογένειας. Στην κατεύθυνση αυτή υπάρχει κοινωνική υποχρέωση να καλυφθούν οι αυξηµένες ανάγκες για φιλοξενία παιδιών από τους δηµοτικούς παιδικούς σταθµούς. Τα τελευταία όµως χρόνια οι κυβερνήσεις αναζητούν τα απαραίτητα κονδύλια για την λειτουργία των παιδικών σταθµών την τελευταία στιγµή όταν γίνεται σαφές ότι τα προ»πολογισµένα ποσά στους ΟΤΑ δεν επαρκούν για να καλυφθούν οι αυξανόµενες αιτήσεις. Οι παρεµβάσεις µας στην Βουλή (Αρ. Πρωτ. 997/24.8.2012) φαίνεται ότι κινητοποιούν τους αρµοδίους την τελευταία στιγµή και εξασφα-

λίζονται οι αναγκαίοι πόροι για ένα όµως σχολικό έτος και το πρόβληµα επανεµφανίζεται στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς. Έτσι και φέτος φαίνεται ότι περίπου 25000 παιδιά αν και καλύπτουν τις προ»ποθέσεις που προβλέπονται κινδυνεύουν να µείνουν εκτός παιδικών σταθµών λόγω έλλειψης πόρων. Κατόπιν όλων αυτών, ερωτάστε: 1. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειµένου να ενταχθούν όλα τα παιδιά δικαιούχοι σε κάποιο από τους δηµοτικούς παιδικούς σταθµούς, πώς θα διασφαλίσετε τα ποσά που απαιτούνται και πότε θα ανακοινωθούν τα ονόµατα όσων οι αιτήσεις πληρούν τις προ»ποθέσεις; 2. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε, εν όψει και της κατάρτισης του νέου προ»πολογισµού του Υπουργείου Εσωτερικών, ώστε να διασφαλίσετε ότι θα προβλεφθούν οι απαραίτητοι πόροι για το απαραίτητο αυτό πρόγραµµα κοινωνικής υποστήριξης και να µην εξελιχθεί σε αρνητικό αυγουστιάτικο θεσµό η έλλειψη πόρων για τους παιδικούς σταθµούς λίγο πριν από την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς;

Εγκρίθηκαν τα προνοιακά επιδόµατα Μα?ου - Ιουνίου για τους δήµους Ελευσίνας και Αχαρνών Εγκρίθηκε η κατανοµή συνολικού ποσού 114.620.678,30 € από το λογαριασµό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, µε τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των ∆ήµων για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών» διαφόρων δήµων της χώρας. Η διάθεση των χρηµάτων αφορά αποκλειστικά και µόνο τα προνοιακά επιδοµάτα των δικαιούχων για τους µήνες Μάιο – Ιούνιο έτους 2013 . Από τη ∆υτική Αττική στον πίνακα των δικαιούχων δήµων περιλαµβάνεται ο δήµος Ελευσίνας ο οποίος σύµφωνα µε τη λίστα του ΥΠΕΣ θα λάβει το ποσό των 2.867.617,80 ενώ στο δήµο Αχαρνών θα χορηγηθούν 2.192.568,36.

Στο Παλαιό Ελαιουργείο, Παραλία Ελευσίνας από την 1 Σεπτεµβρίου έως τις 13 Οκτωβρίου θα φιλοξενηθεί η εικαστική έκθεση ΝΙΚΟΣ ΝΑΥΡΙ∆ΗΣ …..Try again. Fail agail. Fail better.(...Προσπάθησε πάλι, απότυχε πάλι, απότυχε καλύτερα) Εγκαίνια: Πέµπτη 5 Σεπτεµβρίου 2013, στις 19:00. ∆ιάρκεια: 01/09 έως 13/10/2013. Ώρες λειτουργίας: Καθηµερινά 19:00 – 24:00 (και τα Σαββατοκύριακα) Ένα έργο, µιά διαδροµή νοητική και αισθητηριακή µε αφορµή το παρελθόν και πως αυτό συχνά προδιαγράφει το παρόν. Γιατί η Ελευσίνα υπήρξε ένας τόπος που πάντα έκρυβε µέσα της κάτι το απειλητικό, αφού οι επισκέπτες της ζητούσαν να υπερβούν το ανθρώπινο µέτρο, την ανθρώπινη µοίρα. Ένας “Κοινός Τόπος” γεµάτος προσδοκίες και οράµατα. Γι' αυτό και εντελώς γεµάτη από ανάσες, δηλαδή εντελώς άδεια.Κι όµως η ζωή δεν µετριέται από τον αριθµό των αναπνοών που παίρνουµε, αλλά από τις στιγµές που µας κόβουν την ανάσα. Ελευσίνα2013.Ένας τόπος για να συλλογιστείς “τα ανθρώπινα”. Νίκος Ναυρίδης Απόσπασµα από την φράση του Samuel Beckett. Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better . Γενική Είσοδος 3€


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

6 -ÈÑÉÁÓÉÏ

. Στις 7/9 στα Άνω Λιόσια

Nέα διανοµή προºόντων Χωρίς Μεσάζοντες

1η Έκθεση Αγροτουρισµού Μέγαρα - Νέα Πέραµος 29 Αυγούστου-1η Σεπτεµβρίου ΛΙΜΑΝΙ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ: 18:00-23:00.

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ αναλαµβάνει και πάλι δράση και τις πρώτες µέρες του φθινωπόρου , συγκεκριµένα το Σάββατο 7/9/13 , µε ακόµη µια διάθεση φθηνών προºόντων. Ο χώρος ὀπου θα πραγµατοποιηθεί γίνεται η παράδοση των παραγγελιών θα είναι , στο γνωστό πλέον χώρο , Κονιζοπούλου και Καραºσκάκη στα Άνω Λιόσια από τις 8 το πρωί.. Οι παραγγελίες θα γίνονται στα τηλέφωνα: 6977006613, what's up 6984410617,6986797781,- 2102472427 what's up 6982759188, 6983038320, ή στην ηλεκτρονικη δ/νση: papdf.blogspot.gr. Ορισµένα από τα προºόντα που θα διατεθούν αναγράφονται στον σχετικό πίνακα.

Αγροτικά-παραδοσιακά προιόντα που συµβάλλουν στην προστασία της υγείας, πολλές γλυκές δηµιουργίες, καθώς και πλήθος χειροποίητων κατασκευών όπως κοσµήµατα φτιαγµένα µε κέφι θα έχουν την ευκαιρία να δοκιµάσουν και να αγοράσουν όσοι επισκεφθούν την 1η Έκθεση Αγροτουρισµού Μέγαρα-Ν.Πέραµος 2013 που εγκαινιάσθηκε στο Λιµάνι της Νέας Περάµου την Πέµπτη 22 Αυγούστου και θα συνεχισθεί το τετραηµένο 29-/81/9/13. Η είσοδος για τους επισκέπτες είναι δωρεάν

ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ωρεάν σεµινάρια καλλιτεχνικής φωτογραφίας την περίοδο 2013-14. Το Καλλιτεχνείο των Αχαρνών σε συνεργασία µε τους φωτογράφους Γιώργο Ασηµακόπουλο και Ιωάννα Γεωργοπούλου διοργανώνουν για δεύτερη συνεχή χρονιά σεµινάρια καλλιτεχνικής φωτογραφίας. Τα σεµινάρια απευθύνονται σε όσους επιθυµούν να γνωρίσουν τον κόσµο της φωτογραφίας και να καταρτιστούν σε τεχνικές και θεωρητικές γνώσεις. Βασικός στόχος του προγράµµατος είναι η φωτογραφία να αποτελέσει για τον ίδιο το µαθητή µέσο έκφρασης και αποτύπωσης της προσωπικής οπτικής του αντίληψης και αισθητικής. Το σεµινάριο απευθύνεται τόσο σε αρχάριους όσο και σε πιο προχωρηµένους που επιθυµούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους στην καλλιτεχνική φωτογραφία. Για το λόγο αυτό έχουν δηµιουργηθεί δυο τµήµατα. Πιο αναλυτικά: 1ο έτος για αρχάριους: Απευθύνεται σε αρχάριους που επιθυµούν να γνωρίσουν τον κόσµο της καλλιτεχνικής φωτογραφίας µε έµφαση τόσο στην πρακτική εξάσκηση όσο και στην ανάπτυξη της οπτικής τους αντίληψης και αισθητικής. • Εκµάθηση βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών

Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013

• Η ιστορία της φωτογραφίας µέσα από τους σηµαντικότερους φωτογράφους • Καλλιέργεια της προσωπικής αισθητικής και οπτικής αντίληψης • Βασικές γνώσεις σε θέµατα που έχουν να κάνουν µε τη σωστή διαχείριση του φωτός τόσο σε εσωτερικούς χώρους (ελεγχόµενο φωτισµό) όσο και σε εξωτερικούς χώρους (daylight, νυχτερινή φωτογράφιση) • Εξοικείωση µε τη φωτογραφία ως µέσο εικαστικής έκφρασης. 2ο έτος για προχωρηµένους: Το δεύτερο έτος των µαθηµάτων απευθύνεται σε όσους κατέχουν τις βασικές γνώσεις τόσο στους τεχνικούς όσο και θεωρητικούς κανόνες της φωτογραφίας και επιθυµούν να εµβαθύνουν αλλά και να διευρύνουν τους φωτογραφικούς τους ορίζοντες • Νέες τάσεις στη Καλλιτεχνική φωτογραφία • Ανάπτυξη της προσωπικής αισθητικής και οπτικής αντίληψης • Γνωριµία µε τη διαδικασία δηµιουργίας προσωπικού portfolio

• Φωτογραφικές εξορµήσεις/ δράσεις µε συγκεκριµένες θεµατολογίες (∆ιαδικασία προετοιµασίας, επίλυση τεχνικών και θεωρητικών θεµάτων κατά τη διάρκεια της λήψης) Τα σεµινάρια θα ξεκινήσουν τέλη Σεπτεµβρίου και θα ολοκληρωθούν µε την ετήσια έκθεση φωτογραφίας των µαθητών της σχολής τον Ιούνιο. Το µάθηµα είναι 1 φορά την εβδοµάδα (2 ώρες) και το αναλυτικό πρόγραµµα θα ανακοινωθεί τις προσεχείς ηµέρες. Στο πλαίσιο του εθελοντισµού που διακατέχει κάθε δραστηριότητα µέσα στον χώρο και τις οµάδες του Καλλιτεχνείου και πάντοτε µε γνώµονα ότι η τέχνη πρέπει να ανήκει σε όλους και να παράγεται από όλους, η παρακολούθηση των σεµιναρίων είναι δωρεάν. Για να συµπληρώσετε τηδήλωση συµµετοχής επισκεφτείτε τη σελίδα http://www.kallitechnio.org

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»

Σας καλούµε στη γενική συνέλευση που θα γίνει την Τετάρτη, 28/8/2013 στις 11 π.µ. στην αίθουσα συνεδριάσεων, µε θέµα: «Ενηµέρωση για τις εξελίξεις σε όλους τους τοµείς και προτάσεις για την συνέχιση των κινητοποιήσεων». Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη. Ο Σύλλογος Εργαζοµένων


Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013

Ρεµπέτικη βραδιά στο Πόρτο Γερµενό

Ο

ι µουσικές βραδιές υπό το φως του Αυγουστιάτικου φεγγαριού συνεχίζονται αυτό το καλοκαίρι µε την υποστήριξη του ∆ήµου Μάνδρας- Ειδυλλίας. Εκατοντάδες συµπολίτες µας βρέθηκαν σε µια βραδιά γεµάτη κέφι, δυνατή µουσική και ακούσµατα που έφεραν στις µνήµες εικόνες θύµησης για τους παλιότερους και γνωριµίας µε το ρεµπέτικο τραγούδι για τους νεότερους. Στο τραγούδι, ήταν οι σπουδαίοι τραγουδοποιοί, Παντελής Σδούκος και Κώστας Μπούτσης που µε την λαfκή τους φωνή έκαναν όλους να διασκεδάσουν και να συµµετέχουν ενεργά σε τραγούδια που άφησαν εποχή!

Εκτός από τους ερµηνευτές, συµµετείχαν στο µπουζούκι ο ∆ηµήτρης Ρέντας, στο βιολί ο Μιχάλης ∆ανιάς και στα κρουστά ο Θανάσης Λάκκας που έκαναν τον κόσµο να διασκεδάσει µε την καρδιά του. Ανάµεσα στο κόσµο που παρακολούθησε την βραδιά, παρεβρέθηκε και ο ίδιος ο δήµαρχος ΜάνδραςΕιδυλλίας, κ. Γεώργιος ∆ρίκος ο οποίος µεταξύ άλλων δήλωσε «Απόψε πραγµατοποιήθηκε µια ακόµα βραδιά µε ζωντανή ελληνική µουσική, µε ρεµπέτικο και λαfκό πρόγραµµα, εδώ στο Πόρτο Γερµενό, σε µια ευχάριστη και φιλική ατµόσφαιρα. Χαιρόµαστε να βλέπουµε τους συµπολίτες µας να το απολαµβάνουν και εµείς θα εξακολουθήσουµε να βρισκόµαστε αρωγοί τέτοιων προσπαθειών». Το πολιτιστικό καλοκαίρι για το ∆ήµο Μάνδρας-Ειδυλλίας, δεν τελειώνει το µήνα αυτό. Οι δράσεις συνεχίζονται και τον Σεπτέµβρη χαρίζοντας στιγµές δροσιάς και χαλάρωσης σε όλους τους δηµότες µε δωρεάν κινηµατογραφικές προβολές, µουσικοχορευτικές παραστάσεις πολλές εκπλήξεις και αστείρευτο κέφι.

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Πρεµιέρα για τις Νύχτες Πολιτισµού στο δήµο Αχαρνών Το 1ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ ανοίγει σήµερα τις πύλες του, φιλοξενώντας αξιόλογες µουσικοθεατρικές παραστάσεις

Ανοίγει σήµερα τις “πύλες” του το 1ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ του ∆ήµου Αχαρνών µε τίτλο Νύχτες Πολιτισµού, το οποίο υπόσχεται να µας χαρίσει ευχάριστα βράδια µε πολλή µουσική και αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις. Το Φεστιβάλ θα διαρκέσει έως τις 21 Σεπτεµβρίου 2013 και θα πραγµατοποιηθεί στο δηµοτικό αµφιθέατρο Μίκης Θεοδωράκης στο λόφο του Προφήτη Ηλία. Υπενθυµίζεται ὀτι ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σωτήριος Ντούρος και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αχαρνών Σταύρος Κοπαλάς σε συνέντευξη

Οδεύει προς δηµοπράτηση η κατασκευή των ανισόπεδων κόµβων στην περιοχή του Σκαραµαγκά - Το έργο θα συντελέσει στην αποσυµφόρηση της Ε.Ο. Αθηνών - Κορινθού να µεγάλο έργο για την Αττική µπαίνει σε φάση υλοποίησης. Το επόµενο διάστηµα αναµένεται η δηµοπράτηση για το έργο κατασκευής τριών ανισόπεδων κόµβων στην ευρύτερη περιοχή του Σκαραµαγκά και ολοκλήρωση του ηµιδιανοιχθέντος τµήµατος της περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω για τη Σύνδεσή της µε την Π.Ε.Ο. Αθηνών –Κορίνθου. Πρόκειται για ένα από τα σηµαντικότερα οδικά έργα για όλη την Αττική και ειδικά για την κίνηση της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου από τον Πειραιά και την Λεωφόρο Αθηνών. Ο προ»πολογισµός του έργου είναι 47.853.499 ευρώ (ποσό µε ΦΠΑ) και περιλαµβάνει και τις απαλλοτριώσεις που χρειάζονται για να ξεκινήσουν οι εργασίες. Το έργο είναι από τα πλέον απαραίτητο για την περιοχή καθώς το φαινόµενο του µποτιλιαρίσµατος στη Λ.Σχιστού και την Λ.Αθηνών

Έ

ÈÑÉÁÓÉÏ-7

στην περιοχή του Σκαραµαγκά τείνει να γίνει καθηµερινό φαινόµενο. Ο ένας ανισόπεδος κόµβος που υπάρχει και συνδέει την Λ.Σχιστού µε την Εθνική Οδό δεν µπορεί να αντέξει την σηµερινή κίνηση και η κατασκευή νέου θα λύσει το σηµερινό πρόβληµα. Ουσιαστικά πρόκειται για το έργο ολοκλήρωσης της ∆υτικής Περιφερειακή του Αιγάλεω. Το έργο είναι ενταγµένο στο ΕΣΠΑ ήδη από το τέλος του 2012. Σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες από το Υπουργείο Υποδοµών η δηµοπράτηση του έργου είναι προ των πυλών. Το έργο έχει συµβατικό χρόνο υλοποίησης τους 24 µήνες. Η υπογραφή της σχετικής σύµβασης υπολογίζεται να γίνει στις αρχές του 2014. Η ολοκλήρωση των έργων αν δεν υπάρξουν προβλήµατα µε αρχαιολογικά ευρήµατα ή απαλλοτριώσεις θα επιτευχθεί στο πρώτο εξάµηνο του 2016.

τύπου που πραγµατοποιήθηκε πριν µερικές ηµέρες στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβούλιου του ∆ήµου Αχαρνών παρουσίασαν µε ιδιαίτερη χαρά τις εν λόγω εκδηλώσεις. Στο πάνελ των οµιλητών συµµετείχαν φυσικά και ο καλλιτεχνικός διευθυντής Κόµης ∆ευκαλίωνας αλλά και γνωστοί καλλιτέχνες όπως Κώστας Ευριπιώτης, Νίνα Λοτσάρη, Χάρρυ Κλυνν, Κώστας Βουτσάς, κα. Εν αναµονή λοιπόν ενός σπουδαίου πολιτιστικού φεστιβάλ που όλοι ελπίζουν να γίνει θεσµός στην πόλη!

Στο αντικείµενο του έργου περιλαµβάνεται : α. Η κατασκευή του ανισόπεδου ηµικόµβου "Σκαραµαγκά", β. Η κατασκευή του ανισόπεδου κόµβου "Ναυπηγείων", ο οποίος προβλέπεται να εξυπηρετεί τη σύνδεση της Λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως (Σχιστού) µε την οδό Παλάσκα, γ. Η βελτίωση του ανισόπεδου κόµβου "Σχιστού" µεταξύ της Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου και της Λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως - Σχιστού δ. Η ολοκλήρωση του Ηµιδιανοχθέντος τµήµατος της ∆υτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω (∆.Π.Λ.Α.) σε µήκος 1,5 χλµ. περίπου, από το πέρας του κατασκευασµένου και ήδη σε λειτουργία τµήµατος της Λεωφόρου, µέχρι τα όρια του Ανισόπεδου Ηµικόµβου Σκαραµαγκά (συµβολής της ∆.Π.Λ.Α. στην Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου), καθώς και τα απαιτούµενα έργα συλλεκτήρων όµβριων και αποχέτευσης, οδοφωτισµού, σηµατοδότησης, σήµανσης - ασφάλισης, πρασίνου. Στο αντικείµενο επίσης περιλαµβάνεται η εκπόνηση των υπολειποµένων µελετών για τη δηµοπράτηση του ανωτέρω περιγραφέντος φυσικού αντικειµένου, και η επικαιροποίηση της µελέτης παραλλαγής του αυτοκινητοδρόµου Αθηνών – Κορίνθου παρά τη Λίµνη Κουµουνδούρου .


Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013

8 - ÈÑÉÁÓÉÏ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆/νση: ΚΙΜΩΝΟΣ & ΠΑΓΚΑΛΟΥ 11 Τ.Κ.

19200, Ελευσίνα

Τηλ. 210 5565619

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενηµερώνουµε ότι ο κ. Γιάννης Καλαφάτης, ως µέλος του ∆.Σ. και υπεύθυνος των Παιδικών Σταθµών του Ν.Π.∆.∆., θα δέχεται καθηµερινά 9π.µ. µε 11π.µ. τους ∆ηµότες για θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία των Σταθµών στο κτίριο του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. (Παγκάλου και Κίµωνος 11) στον 2ο όροφο. Εκ της ∆ιοικήσεως

Τ ετ ραήµ ε ρο τ ροχ ο νοµ ικώ ν ε λ έγχ ω ν σε ό λη τ ην επ ι κ ρά τε ια

Π

ραγµατοποιήθηκαν (55.818) έλεγχοι σε οχήµατα και βεβαιώθηκαν συνολικά (17.640) παραβάσεις Στο πλαίσιο του ευρύτερου επιχειρησιακού σχεδιασµού, η ∆ιεύθυνση Τροχαίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας προγραµµάτισε και πραγµατοποίησε τετραήµερο τροχονοµικών ελέγχων, από τις 22 έως και τις 25 Αυγούστου, σε όλη την επικράτεια. Σκοπός των ελέγχων αυτών είναι η αναβάθµιση του επιπέδου της οδικής ασφαλείας, η ενίσχυση των µέτρων τροχονοµικής αστυνόµευσης, η πρόληψη των τροχαίων ατυχηµάτων και η ασφαλής µετακίνηση οχηµάτων και πολιτών, σε συνδυασµό µε την αυξηµένη παρουσία και δράση των Υπηρεσιών τροχαίας στο οδικό δίκτυο. Συγκεκριµένα, κατά τη διάρκεια του πενθηµέρου πραγµατοποιήθηκαν εκτεταµένοι τροχονοµικοί έλεγχοι σε διάφορες περιοχές της επικράτειας, στο πλαίσιο των οποίων ελέγχθηκαν (55.818) οχήµατα και βεβαιώθηκαν συνολικά (17.640) παραβάσεις, Ανάλογες τακτικές ή έκτακτες επιχειρήσεις τροχονοµικών ελέγχων θα συνεχίσουν να πραγµατοποιούνται σε

όλη τη χώρα, µε βάση το σχεδιασµό του Αρχηγείου. Υπενθυµίζεται ότι η σωστή οδική συµπεριφορά των χρηστών του οδικού δικτυού και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προgποθέσεις, τόσο για την ασφαλή µετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχηµάτων. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων µας. Οδηγώ µε ασφάλεια σηµαίνει: • Μαθαίνω και εφαρµόζω τον Κ.Ο.Κ. • ∆εν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευµατώδη ποτά. • Σέβοµαι τα όρια ταχύτητας. • ∆εν κάνω αντικανονικά προσπεράσµατα.

• ∆εν παραβιάζω τον κόκκινο σηµατοδότη. • Σταµατώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα. • ∆ίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. • Σέβοµαι τα σήµατα και τις υποδείξεις των τροχονόµων. • Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας. • Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισµα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας. • Σε περίπτωση που οδηγώ ή είµαι συνεπιβάτης σε µοτοσικλέτα φορώ πάντα κράνος. • Πριν ξεκινήσω για ταξίδι ελέγχω το όχηµα που θα οδηγήσω.

Πριν λίγες µέρες χάσαµε ένα ακέραιο άνθρωπο Έναν άψογο χαρακτήρα, έναν τίµιο πατριώτη , τον Θρυλικό ‘’Ψύχα’’ ∆εν γράφω το κανονικό του όνοµα , έτσι τον ξέραµε όλοι. Με µεγάλη θλίψη έµαθα για τον θάνατο αυτού του καλοσυνάτου ανθρώπου. Λυπήθηκα πολύ που δεν µπόρεσα να παρευρεθώ στην τελετή για ιδιαίτερους λόγους. Με τον Βαγγέλη γνωριζόµασταν αρκετά χρόνια, αλλά δεθήκαµε περισσότερο στα χρόνια που διατέλεσε πρόεδρος στο ΚΑΠΗ. Ήταν ακούραστος εργάτης σχολαστικός στην δουλειά του, αλλά πρώτα πρώτα τίµιος και σωστός στην κοινωνία , αλλά και προς τα µέλη του ΚΑΠΗ. Προσπαθούσε να µην αδικήσει κανένα , παράλληλα ήταν καυστικός κ’ αυστηρός σε κάθε τι στραβό που θα αντιµετώπιζε . Είχε πάντα το θάρρος της γνώµης του, και πολλές φορές ήταν καταπέλτης όταν διαπίστωνε σοβαρές παρατυπίες και εσκεµµένα λάθη από όπου και αν προέρχονταν ! Ακόµα ήταν άριστος διαχειριστής για την όσο γινόταν καλύτερη πορεία του ΚΑΠΗ του, αλλά και θαυµάσιος διοργανωτής. Με λίγα λόγια ήταν ο άνθρωπος της εµπιστοσύνης, που λέµε. Θα πρέπει να είναι υπερήφανοι οι δικοί του άνθρωποι. Κάποια στιγµή ήρθε και µε βρήκε και µου είπε <<Γιώργο τα χρόνια περνούν , θέλω να αφήσω στα εγγόνια και τα δισέγγονα µου κάποια πράγµατα για να ξέρουν την Ιστορία του Παππού τους >> Και µου αράδιασε ένα σωρό βιντεοκασέτες για να τις διαιωνίσω δηλ. να τις µεταγράψω σε DVD . Ήταν σκηνές από εκδηλώσεις και δραστηριότητες του, στο ΚΑΠΗ , αλλά πολύ περισσότερο από εκποµπές

τις ΕΡΤ µε περικοπές που αναφέρονταν σε εκείνον , µιας που ήταν µέλος της Εθνικής µας αντίστασης και είχε λάβει µέρος σε πολλές επιχειρήσεις κατά των Γερµανών. Με τον Βαγγελη πάντα ανταλλάσαµε απόψεις γύρω απ’ τα τεκταινόµενα, για την πολιτική κατάσταση , για τα δύσκολα χρόνια που θα έρχονταν –και ήρθαν- Πάντα η θέση του ήταν σωστή και µετρηµένη , είχαµε βέβαια και τις διαφωνίες µας ,αλλά τις αντιµετωπίζαµε και οι δύο σε σωστά πλαίσια αλλά και µε δόση χιούµορ. Το τελευταίο διάστηµα διαπίστωσα όσες –λίγες – φορές συναντιόµασταν ,ότι δεν ήταν ο Βαγγελης που ήξερα. Ο αδυσώπητος χρόχρόνος , και ο Θάνατος της συζύγου του ,του είχαν στοιχίσει πολύ . <<Άσεµε έµενα τώρα >> µου έλεγε σε όσες φορές επιχείρησα να του γλυκάνω τον πόνο. Ήταν αλήθεια πως ο φίλος µου είχε λαβωθεί ανεπανόρθωτα Φίλε Βαγγέλη θεώρησα χρέος µου να καταθέσω αυτά τα λίγα… θα θυµάµαι το κουράγιο που µου έδινες σε κάποιες ανηφόρες της ζωής µου , Αλλά και τα ‘’πειράγµατα µου’’ προς το πρόσωπο σου , που τα αντιµετώπιζες πάντα µε χαµόγελο ! Όµως πάνω απ όλα , Θα έχω µέσα στον µυαλό µου καρφωµένες , τις δυνατές πατηµασιές των βηµάτων σου να δια βαίνουν την πορεία προς τον χρόνο, και την µνήµη. Καλό σου ταξίδι Καπετάνιε, ΦΙΛΕ Βαγγέλη , Θρυλικέ <<Ψύχα>> !! Γιώργος Χονδροµπίλας


Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-9

Α ποκαρδιωτική η έρευ να της Γ ΣΕΒΕΕ

Χαµένες θέσεις εργασίας και λουκέτα το 2013

Α

ποκαρδιωτική είναι η εικόνα στις πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις, στους κλάδους της µεταποίησης, του εµπορίου και των υπηρεσιών το δεύτερο εξάµηνο του 2013 όπως αποτυπώνεται σε νέα έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ . Βάσει των στοιχείων της έρευνας, η ΓΣΕΒΕΕ εκτιµά ότι το τέλος της χρονιάς που διανύουµε θα σφραγιστούν µε λουκέτο περίπου 40.000 επιχειρήσεις, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθµό για το 2013 σε 90.000, κάτι που σηµαίνει ότι θα χαθούν περί τις 150.000 θέσεις εργασίας. Η έρευνα είναι η δεύτερη για το 2013 που διεξάγει το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος, σε συνεργασία µε την εταιρία MARC, σε εξαµηνιαία βάση από το Μάιο του 2009. Η πρώτη πραγµατοποιήθηκε τον περασµένο Ιούλιο σε πανελλαδικό δείγµα 1.200 πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων (0-49 άτοµα προσωπικό), µε βασικό στόχο την αποτύπωση του οικονοµικού κλίµατος στις πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις, στους κλάδους της µεταποίησης, του εµπορίου και των υπηρεσιών, που αποτελούν το 99,6% των επιχειρήσεων στη χώρα µας. Τα βασικά θέµατα της έρευνας είναι: 1) Μικρή επιβράδυνση της επιδείνωσης της κατάστασης των επιχειρήσεων (τζίρος, ζήτηση, ρευστότητα). Οι προσδοκίες όµως των επιχειρήσεων για πρώτη φορά µετά από τον Ιανουάριο του 2011 παρουσιάζουν επιδείνωση.

2) Αδυναµία κάλυψης των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων προς το κράτος (φόροι, ασφαλιστικές εισφορές). 3) Σηµαντικές δυσκολίες για τις πολύ µικρές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις στον κλάδο εµπορίου. 4) Επιβεβαίωση των στοιχείων προηγούµενων ερευνών του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ για λουκέτα και απώλεια θέσεων απασχόλησης. 5) Προβλέψεις για λουκέτα και απώλεια θέσεων απασχόλησης το επόµενο διάστηµα.

Επι κυρώθηκαν οι απ οφάσε ις γ ια διαθ εσι µότ ητα 4.600 υπαλλ ήλων

Ε

ντός του τρίτου δεκαήµερου του Σεπτέµβρη θα πρέπει να έχει δοθεί από την κυβέρνηση η λίστα της διαθεσιµότητας των δηµοσίων υπαλλήλων. Χθες το πρωί συνεδρίασε στο Μέγαρο Μαξίµου το κυβερνητικό Συµβούλιο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης υπό τον πρωθυπουργό και τη συµµετοχή του αντιπροέδρου Ευ. Βενιζέλου. Βασικό θέµα της συνεδρίασης ήταν η κατάρτιση νέων οργανογραµµάτων στα υπουργεία και η µετακίνηση υπαλλήλων στο ∆ηµόσιο. Σύµφωνα µε πληροφορίες σε δυο περιπτώσεις υπουργείων τα σχέδια των οργανογραµµάτων επεστράφησαν καθώς κρίθηκε ότι χρίζουν επιπλέον επεξεργασίας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, που πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίµου, αποφασίστηκαν τα εξής: Εγκρίθηκαν τα αναθεωρηµένα οργανογράµµατα των Υπουργείων που διασπάστηκαν δηλαδή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Εγκρίθηκαν οργανωτικές βελτιώσεις στα Υπουργεία: Περιβάλλοντος (Γενική ∆ιεύθυνση Ορυκτών Πόρων και Γενική ∆ιεύθυνση Χωρικού Σχεδιασµού), Αγροτι

6) Συνέχεια στη ραγδαία µεταβολή στο εργασιακό περιβάλλον (µισθοί, ώρες εργασίας, ηµέρες εργασίας). 7) Απογοητευτικές οι εκτιµήσεις των επιχειρήσεων σε ότι αφορά την ανάκαµψη της οικονοµίας. 8) Κρίση εµπιστοσύνης του επιχειρηµατικού κόσµου προς τις υπάρχουσες πολιτικές δυνάµεις. 9) Κατάρρευση του εσωτερικού τουρισµού.

κής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Γενική ∆ιεύθυνση Αλιείας και Γενική ∆ιεύθυνση Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής) και Εσωτερικών (Γενική Γραµµατεία Ισότητας). Εγκρίθηκαν τα επικαιροποιηµένα σχέδια στελέχωσης των Υπουργείων Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Πολιτισµού και Αθλητισµού (εκτός της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού), Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Τουρισµού. Εγκρίθηκε η αξιολόγηση και τα σχέδια στελέχωσης φορέων του Υπουργείου Υγείας. Εγκρίθηκε το αναλυτικό σχέδιο δράσης για την αξιολόγηση των λοιπών φορέων – νοµικών προσώπων που εποπτεύονται από τα Υπουργεία. Στα σχέδια στελέχωσης προβλέπονται και οι πλεονάζουσες θέσεις οι οποίες δύναται να καταργηθούν µε κοινές υπουργικές αποφάσεις βάσει των οριζοµένων στο άρθρο 90, παρ.1, του νόµου 4172/2013. Εγκρίθηκαν οι Εκθέσεις Αξιολόγησης και Σχεδίων Στελέχωσης φορέων του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΟΑΕ∆, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΕΑ). Επίσης, συζητήθηκαν οι συγκεκριµένοι στόχοι και η συµβολή του κάθε Υπουργείου και των φορέων του στο πρόγραµµα κινητικότητας, που βασίζονται στην αξιολόγηση των δοµών, στις εγκριθείσες προτάσεις αναδιοργάνωσης και στα εγκεκριµένα σχέδια στελέχωσης από τα οποία προκύπτει το όποιο πλεονάζον προσωπικό και φυσικά οι όποιες ανάγκες στελέχωσης.


10 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013 Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ tsakiroglou@thriassio.gr anetsak@yahoo.gr

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ Ο ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ Προχθές ξεκίνησε στο γήπεδο Νεοκτίστων την προετοιµασία του ο Ικαρος Ασπροπύργου. Πραγµατοποιήθηκε αγιασµός και ακολούθησε προπόνηση µε τις οδηγίες του Κυριάκου Κατσαπρίνη. Παραβρέθηκε ο δήµαρχος Ασπροπύργου Νίκος Μελετίου ο πρόεδρος της κοινωφελούς επιχείρησης ΚΕ∆Α Υ.Κ.Μ κ.Γιώργος Φίλης σύσσωµο το ∆.Σ µε επικεφαλής την πρόεδρο Μαρία Γκούµα, τον αντιπρόεδρο Γιάννη Τσακίρη, τον Γενικό αρχηγό Αντώνη Πατέλα, Κώστα Βαλσαρά, ∆έσποινα Βλαχαντώνη κι άλλοι.

Α Γ Ι Α Σ Μ Ο Σ Ι Κ ΑΡ Ο Υ ( Λ Ι Ο Σ Η Σ - Μ Ε Λ ΕΤ Ι Ο Υ Κ Α Ι Τ Ο ∆ Σ

Στις 5 Σεπτεµβρίου η κλήρωση και η σέντρα της Football League στις 29 Οπως αποφασίστηκε απο την διοργανώτρια αρχή της φουτµπόλ λίγκ η σέντρα του πρωταθλήµατος θα γίνει στις 29 Σεπτεµβρίου, όµως οι υποχρεώσεις θα ξεκινήσουν µε Κύπελλο, καθώς οι εκπρόσωποι των οµάδων έχουν ενηµερωθεί πως η πρώτη φάση του θεσµού ξεκινά στις 15/09. Όσο για την κλήρωση, αυτή θα γίνει την Πέµπτη (05/09). Παράλληλα, έγινε ο καταρτισµός των Οµίλων. Μετά από κλήρωση ο Ολυµπιακός Βόλου βρέθηκε στο Νότο και η Νίκη Βόλου στον Βορρά.

- Νότιος όµιλος ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΕΠΙΣΚΟΠΗ, ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ, ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ, ΦΩΚΙΚΟΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ, ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ, ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ,ΑΟ XANIA, ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ, ΓΛΥΦΑ∆Α, ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ, ΦΩΣΤΗΡΑΣ. - Βόρειος όµιλος ΠΙΕΡΙΚΟΣ, ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ, ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖΩΡΟΥ, ∆ΟΞΑ ∆ΡΑΜΑΣ, ΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ, ΚΑΒΑΛΑ, ΗΡΑΚΛΗΣ, ΑΝ. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ, ΑΠΟΛΛΩΝ 1926, ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΥΡΝΑΒΟΣ.

ΟΙ ΟΜΙΛΟΙ

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΤΟΥ

Με οδηγό τις επιτυχηµένες χρονιές των προηγούµενων ετών και µάλιστα την ιδιαίτερα πετυχηµένη τελευταία χρονιά, µε τις κατακτήσεις πρωταθληµάτων, την προώθηση παιχτών της Ακαδηµίας στην ΠΑΕ ΒΥΖΑΣ , την συµµετοχή ποδοσφαιριστών της στις µεικτές επίλεκτες οµάδες της ΕΠΣ∆Α, η Ακαδηµία Ποδοσφαίρου του ΑΓΣ ΒΥΖΑΣ ξεκινάει τις υποχρεώσεις µπαίνοντας για άλλη µία φορά δυναµικά στα ποδοσφαιρικά δρώµενα της περιοχής.

Την ∆ευτέρα 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 και ώρα 18.00 έχει οριστεί η πρώτη συνάντηση των τµηµάτων υποδοµής του Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ για τη σεζόν 2013-14. Οι ποδοσφαιριστές του συλλόγου καθώς και όσοι θέλουν να εγγραφούν µπορούν να βρίσκονται στις 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 στο νέο ολοκαίνουριο βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου του ∆ηµοτικού Σταδίου Μεγάρων, «Μεγαρέων Ολυµπιονικών», στις 18:00. Η πρόσκληση αφορά αθλητές γεννηµένους 1997-1998-1999-2000-2001-20022003-2004-2005+ . Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει και οι προπονήσεις θα αρχίσουν τη ∆ευτέρα 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ και θα γίνονται σε δύο γήπεδα , στο ∆ηµοτικό στάδιο Μεγάρων και στο ολοκαίνουργο πλαστικό γήπεδο 9χ9 του ∆ηµοτικού Σταδίου Μεγάρων, «Μεγαρέων Ολυµπιονικών». Ο Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ αναζητά νεαρούς ποδοσφαιριστές που επιθυµούν να ενταχθούν στην Ακαδηµία της οµάδας γεννηθέντες, 1996 – 1997 – 1998, προκειµένου να στελεχώσουν την οµάδα Νέων που θα συµµετέχει στο πανελλήνιο πρωτάθληµα της Football League την νέα αγωνιστική περίοδο. Οι υπεύθυνοι της Ακαδηµίας υπόσχονται νέες εµπειρίες τόσο Αθλητικού όσο και Πολιτιστικού περιεχοµένου. ∆ικαιολογητικά εγγραφής : αίτηση εγγραφής , πιστοποιητικό γεννήσεως , 2 φωτογραφίες , βεβαίωση ιατρού. Τηλέφωνα επικοινωνίας : 22960 89247 ΒΑΣΙΛΑΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 693 6137391 ΓΚΟΣ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ: Νέο τεστ µε Αστέρα Μαγούλας

∆υνατό τεστ για την οµάδα του Μανδραικού που υποδέχεται σήµερα στην Μάνδρα τον Αστέρα Μαγούλας. Οι πιστοί φίλοι του Μανδραικού που µέχρι τώρα και παρά την περίοδο των διακοπών έχουν δώσει δυναµικά το παρόν στα παιχνίδια µε τον Παναρκαδικό και τον Εθνικό Πειραιά θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν για πρώτη φορά φέτος µε αντίπαλο την βασική οµάδα του Αστέρα Μαγούλας που θα αγωνίζεται στην φούτµπολ λίγκ. Ο Κυριάκος Μίχας θα παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο τον βασικό κορµό της οµάδας του και αναµένεται να βγάλει συµπεράσµατα. Το γηπέδο της Μάνδρας αναµένεται να κατακλυσθεί από φίλους και των δύο οµάδων. ***Εν τω µεταξύ ο Μανδραικός την Κυριακή θα υποδεχτεί στην Μάνδρα τον Παναρκαδικό στην ρεβάνς της Τρίπολης πριν απο λίγες ηµέρες,ενώ στις 4/9 θα φιλοξενήσει και πάλι στην Μάνδρα την Πεύκη.

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ξεκίνησε η προετοιµασία της ανδρικής οµάδς Πανελευσινιακής Ενωσης στο γήπεδο "Ρουµελιώτης" µε τη συµµετοχή όλων των ποδοσφαιριστών της Π.Α.Ε ,υπό την καθοδήγηση του νέου τους προπονητή, Γιάννη Σωτήρχο. Οι προπονήσεις θα συνεχιστούν σε καθηµερινή βάση , µε πολλή όρεξη για δουλειά. Απο 2 Σεπτεµβρίου αρχίζουν οι εγγραφές των ακαδηµιών και οι προπονησεις των ακαδηµιων στις 9/9.


Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-11

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ Πάµπλο Κάστρο: «Την ψυχή µου θα δώσω µέσα στο γήπεδο» Στην Ουρουγουάη δεν είναι µόνο ο µεγάλος αριθµός Ελλήνων µεταναστών που κάνει το ελληνικό στοιχείο έντονο. Είναι ο ακόµα µεγαλύτερος αριθµός Ουρουγουανών που µιλούν ελληνικά, µαθαίνουν την ιστορία µας και λατρεύουν τη χώρα µας. Ο Πάµπλο Κάστρο, η µεγαλύτερη µεταγραφή στην ιστορία του Αστέρα Μαγούλας περίµενε µέχρι τα 30 του χρόνια για να επισκεφτεί για πρώτη φορά την Ελλάδα. Όχι για διακοπές, αλλά για να δοκιµάσει την τύχη του στην Ευρώπη. Άφησε την πατρίδα του και τη Ντανούµπιο, µε την οποία είχε γεµάτες χρονιές µε συµµετοχές και στο Κόπα Σουνταµερικάνα, και την προσεχή σεζόν θα φορά τη φανέλα της οµάδας της ∆υτικής Αττικής. Αν κανείς παρατηρήσει το βιογραφικό του θα πει µε σιγουριά ότι ο Κάστρο έπρεπε να αγωνίζεται στη Super League. Ωστόσο, ο Αστέρας έκανε την έκπληξη. Ο µάνατζερ Αλεσάντρο Σόλι και ο τεχνικός διευθυντής, Νίκος Ίσσαρης τον έφεραν στη χώρα µας και η οµάδα τηςΜαγούλας περιµένει από τον ίδιο να της δώσει την ώθηση για µία αξιοπρεπή πορεία στο προεχές πρωτάθληµα. Έτσι και ο ίδιος θα δείξει ότι µπορεί να κάνει το βήµα και να παίξει σε µεγαλύτερο επίπεδο. Ο έµπειρος αµυντικός µέσος µίλησε για τη νέα σελίδα στην καριέρα του, έδειξε ότι γνωρίζει πολλά για τη χώρα µας και αποκάλυψε ποιοι συµπατριώτες του τον παρότρυναν να έρθει στο ελληνικό πρωτάθληµα.

Η υπόσχεσή του; «Θα δώσω και την ψυχή µου στο γήπεδο»... Τι γνώριζες για την Ελλάδα και το ελληνικό πρωτάθληµα πριν έρθεις στη χώρα µας; «Είχα δεν µόνο τις µεγάλες οµάδες. Τον Ολυµπιακό, τον Παναθηνα[κό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ και µερικές άλλες, όπως ο Εργοτέλης και ο Πανιώνιος που έπαιζαν συµπαίκτες µου. Από αυτούς πήρα και πληροφορίες. Γνωρίζω, όµως πολύ καλά την ελληνική ιστορία και την έχω σε µεγάλη εκτίµηση. Ξέρω για τους 12 Θεούς του Ολύµπου, για την ελληνική µυθολογία. Γνωρίζω για τον Αχιλλέα, τον Αγαµέµνωνα, τον Μ. Αλέξανδρο. Γενικά, γνωρίζω περισσότερα για την Ελλάδα παρά για το ποδόσφαιρο». Με ποιους συµπατριώτες σου µίλησες πριν έρθεις στην Ελλάδα; «Μίλησαµε µε τον Σέρχιο Λεάλ που έπαιξε στον Εργοτέλη, µε τον Κανόµπιο που αγωνίστηκε στην ΑΕΛ και µε τον Εµάνουελ Περόνε. Μου είπαν πολύ καλά λόγια και µε παρότρυναν να έρθω». Γνωρίζεσαι µε τον Πάµπλο Γκαρσία του ΠΑΟΚ; «∆εν τον γνωρίζω προσωπικά, αλλά σαν ποδοσφαιριστή τον ξέρω και τον έχω σε

όδοξος ότι θα πάµε καλά. Το προπονητικό τιµ δουλεύει εξαιρετικά και γενικά όλοι δουλεύουν για να έχουµε µία πολύ καλή πορεία». Ήρθες µόνος σου στην Ελλάδα; Ο ΠΑ Μ Π Λ Ο Κ Α Σ Τ Ρ Ο ( δε ξ ι ά ) Μ Ε Τ Ο Ν Β Ο ΗΘ Ο Π Ρ Ο ΠΟ Ν ΗΤ Η ∆ ΗΜ Ο Σ Θ Ε ΝΗ Ρ Ο Κ Κ Α

πολύ µεγάλη εκτίµηση». Ποιο κίνητρο σου έδωσε ο Αστέρας για να πεις το «ναι»; «Το κίνητρο ήταν ότι ήθελα να αγωνιστώ στην Ευρώπη. Η προσέγγιση των ανθρώπων του ήταν εξαιρετική και ελπίζω σύντοµα να έχω την ευκαιρία να παίξω και στη µεγάλη κατηγορία». Οι προσωπικοί σου στόχοι ποιοι είναι; «Να προσαρµοστώ όσο πιο γρήγορα γίνεται και να βοηθήσω την οµάδα µου στο µέγιστο. Θέλω να τερµατίσουµε όσο πιο ψηλά γίνεται. Θα δουλέψω σκληρώ και είµαι βέβαιος ότι µαζί µε την επιτυχία της οµάδας θα έρθει και η δική µου».

«Ναι. Σε λίγο καιρό, όµως θα έρθει και η γυναίκα µου». Είχες επισκεφτεί στο παρελθόν τη χώρα µας; «Όχι, είναι η πρώτη φορά που έρχοµαι στην Ελλάδα». Υπήρχε στο παρελθόν πρόταση άλλης ευρωπαEκής οµάδας; «Πάντα ήθελα να αγωνιστώ στην Ευρώπη, αλλά δεν υπήρχε κάτι µε καλή προοπτική, ώστε να νιώσω ασφάλεια και να φύγω από την πατρίδα µου». Θεωρείς ότι µπορείς να γίνεις ηγέτης και να οδηγήσεις τον Αστέρα σε πρωταγωνιστική πορεία;

Οι πρώτες σου εντυπώσεις από τη νέα σου οµαδα;

«Φυσικά και µπορώ να γίνω ο ηγέτης του Αστέρα και να τον βοηθήσω να πάει ψηλά».

«Πολύ καλές. Όλοι οι άνθρωποι του Αστέρα είναι πολύ καλοί άνθρωποι και οι συµπαίκτες µου εξαιρετικοί χαρακτήρες. Όλοι τους µε έκαναν να νιώσω πολύ άνετα. Θέλω να τους ευχαριστήσω για την άψογη συµπεριφορά τους. Τους υπόσχοµαι ότι θα δώσω τα πάντα και θα είµαι δίπλα τους. Έχουµε πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και µε δουλειά είµαι αισι

Θα ήθελες να υποσχεθείς κάτι στους οπαδούς;

Π ΑΝΕΛ ΕΥΣ ΙΝΙΑ Κ ΟΣ : Φ ΙΛΙΚ Ο ΣΤ Η Ν Σ ΠΑ Ρ Τ Η. . . Τα κεφάλια µέσα στον Πανελευσινιακό µετά την κακή εµφάνιση στο φιλικό της Κυριακής µε τον Ατρόµητο Αχαίας. Η προετοιµασία συνεχίζεται κανονικά χωρίς προβλήµατα µε τις οδηγίες του Φώτη Θανέλλα. Ακόµη µια φιλική αναµέτρηση στα πλαίσια της προετοιµασίας της θα δώσει η οµάδα της ∆υτικής Αττικής την προσεχή Κυριακή. Συγκεκριµένα θα µεταβεί στην Σπάρτη για να αγωνιστεί µε την τοπική οµάδα.

ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ: ΦΙΛΙΚΟ ΜΕ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ Ο Αχαρναικός στα πλαίσια της προετοιµασίας του θα δώσει το Σάββατο ένα ακόµα αγωνιστικό τεστ αυτή τη φορά στο Παµπελοποννησιακό Στάδιο, όπου πρόκειται να φιλοξενήσει την Παναχαική. Θα είναι ένα δυνατό τέστ µιας πρώτης τάξης ευκαιρία για τον προπονητή Γιώργο Στράντζαλη να δεί σε τι κατάσταση βρίσκονται οι ποδοσφαιριστές του. Η προετοιµασία συνεχίζεται µε εντατικούς ρυθµούς στο γήπεδο της Φυλής µε τις οδηγίες του εν λόγω τεχνικού. ***Στις 7/9 του συγκρότηµα του Μενιδίου θα δώσει φιλικό αγώνα στα Ψαχνά 18:30 µε τον Ηρακλή. ***Το ∆.Σ του Αχαρναικού συνεχίζει την πώληση εισιτηρίων διαρκείας του πρωταθλήµατος 2013-14 φουτµπόλ λίγκ. Υπεύθυνοι είναι οι κ.κ Μιχάλης Τσορπατσίδης,Κλήµης Κολιός. Πωλούνται και απο τα γραφεία της οµάδας απο ∆ευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 10-13 και 17:00-19:00.Οι τιµές είναι 100 και 200 ευρώ.

«Υπόσχοµαι ότι θα αφήσω και την ψυχή µου στο γήπεδο. Θα δώσω τα πάντα για τον Αστέρα. Αυτό κάνουν, άλλωστε, οι περισσότεροι συµπατριώτες µου. ∆ιακρίνοµαι για το πάθος µου και θα φανεί αυτό στο γήπεδο».

ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ Μεγάλης σηµασίας και ίσως και µια ιστορική µέρα για τον χώρο του ελληνικού γυναικείου ποδοσφαίρου, θα µπορεί να χαρακτηρισθεί η 25η Αυγούστου 2013, µε την ίδρυση της Ενωσης Γυναικείων Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Ελλάδας (Ε.ΓΥ.Π.Σ.Ε.). Την συγκεκριµένη ηµεροµηνία, σε µια συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο ΠΑΡΚ του Βόλου, τίθενται οι βάσεις που πιθανόν να οδηγήσουν στην αναγέννηση του ελληνικού γυναικείου ποδοσφαίρου, που τα τελευταία χρόνια δοκιµάζεται τόσο απο την οικονοµική κρίση που επικρατεί στην χώρα µας, όσο και γενικά απο τις ανώτερες ποδοσφαιρικές αρχές αλλά και την ελληνική πολιτεία. Μοναδικός σκοπός αυτής της συνάντησης ήταν η σύσταση Ενωσης, η οποία να αντιπροσωπεύει τα γυναικεία σωµατεία στην ανώτερη ποδοσφαιρική αρχή (Ε.Π.Ο), κάτι το οποίο µέχρι στιγµής γινόταν απο τις κατά τόπους ποδοσφαιρικές ενώσεις, κάτι το οποίο έγινε πραγµατικότητα µετά απο οµόφωνη απόφαση όλων των παρευρισκοµένων σωµατείων, τόσο µε την παρουσία αντιπροσώπων απο αρκετά σωµατεία, όσο και κάποιων σωµατείων που µε εξουσιοδότηση είχαν δώσει το πράσινο φως στους παρισταµένους παράγοντες να προχωρήσουν στην δηµιουργία αυτής της Ενωσης. Στην αίθουσα του ΠΑΡΚ, παρευρεύθηκαν περίπου πενήντα ατοµα, ως εκπρόσωποι 37 ποδοσφαιρικών σωµατείων απο όλες τις ποδοσφαιρικές κατηγορίες. Απο πλευράς, της τοπικής µας οµαδας, του ΠΗΓΑΣΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ. Στην συνάντηση αυτή συστάθηκε και ενα πενταµελές προεδρείο το οποίο απαρτίζεται απο τους κ.κ. Κλόντζα ∆ηµήτρη (Α.Σ. ΒΟΛΟΣ 2004), Παπακώστα Κώστα (Ε.Π.Ο. Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ), Σιγάλα Ρένα (Π.Α.Σ. ΡΟ∆ΙΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ), Μουζάκη Στέλλα (Α.Π.Σ. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ) & Ρεντούµη Βαρβάρα (Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ 2012). Πρόεδρος της συνάντησης αυτής ψηφίσθηκε ο κ. Παπακώστας και γ.γ. η κα Σιγάλα, ενω το προεδρείο µε την σύνθεση αυτή θα ζητήσει συνάντηση µε τον πρόεδρο της Ε.Π.Ο. κ. Σαρρή. Στην συνέχεια έγινε συζήτηση αναλυτική επί όλων των άρθρων του καταταστατικού, το οποίο µετά απο µικροαλλαγές ψηφίσθηκε οµόφωνα απο όλα τα παριστάµενα µέλη.


12 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013

ΚΟΣΜΟΣ - ΚΟΣΜΟΣ Εκτός ελέγχου η τεράστια πυρκαγιά στην Καλιφόρνια. Κινδυνεύει η υδροδότηση του Σαν Φρανσίσκο Στάχτες πέφτουν πλέον σε µία από τις βασικές δεξαµενές που τροφοδοτεί µε νερό και υδροηλεκτρική ενέργεια το Σαν Φρανσίσκο, χιλιάδες κατοικίες απειλούνται στην περιοχή, καθώς και ορισµένες από τις γιγάντιες σεκόγιες της Καλιφόρνιας. Οι αρχές της πόλης του Σαν Φρανσίσκο ανακοίνωσαν ότι µεταφέρουν το νερό της κύριας δεξαµενής σε χαµηλότερες δεξαµενές και ελέγχουν τα αποθέµατα του νερού για να προλάβουν ενδεχόµενη µόλυνση. Η στάχτη πέφτει σαν χιόνι στη δεξαµενή που εξασφαλίζει το 85% της υδροδότησης της πόλης, ωστόσο, σύµφωνα µε τις αρχές, η ποιότητα του νερού παραµένει καλή. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας κήρυξε το Σαν Φρανσίσκο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς η φωτιά, που βρίσκεται σε απόσταση 220 χιλιοµέτρων, απειλεί και τις γραµµές της ηλεκτροδότησης της µεγαλούπολης των 2,6 εκατοµµυρίων κατοίκων. ∆ύο από τους τρεις υδροηλεκτρικούς σταθµούς που τροφοδοτούν µε ηλεκτρικό ρεύµα το Σαν Φρανσίσκο έχουν κλείσει αναγκάζοντας την Επιτροπή Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας της πόλης να αγοράζει ρεύµα από την ανοικτή αγορά. Η πυρκαγιά κατακαίει τις παρυφές του Εθνικού Πάρκου Γιοσέµιτι, αλλά βρίσκεται σε απόσταση 30 χιλιοµέτρων από τις κεντρικές τουριστικές περιοχές, που προσελκύουν 15.000 τουρίστες ηµερησίως το κακοκαίρι. Οι αρχές του Γιοσέµιτι δηλώνουν ότι δεν σχεδιάζουν να κλείσουν το πάρκο για τους επισκέπτες. Η πυρκαγιά ξεκίνησε στις 17 Αυγούστου, ονοµά-

σθηκε "Rim Fire" και είναι η 13η σε µέγεθος καταστροφική πυρκαγιά που γνώρισε η Καλιφόρνια από το 1932. Περί τους 3.000 πυροσβέστες, επαγγελµατίες ή εθελοντές, προσπαθούν να αντιµετωπίσουν τις γιγάντιες φλόγες υπό πολύ δύσκολες συνθήκες ξηρασίας και ισχυρών ανέµων.

Λοταρία µε τις αποδείξεις θα εφαρµόσει το υπουργείο Οικονοµικών Σλοβακίας για την πάταξη της φοροδιαφυγής Κάθε απόδειξη λιανικής πώλησης που θα εκδίδεται από τον Σεπτέµβριο στη Σλοβακία θα αποτελεί κι ένα "λαχείο" για τον αγοραστή, στο πλαίσιο ενός είδους τυχερού παιγνίου που θέτει σε εφαρµογή η κυβέρνηση της χώρας µε σκοπό να καταπολεµήσει τη φοροδιαφυγή, όπως ανακοίνωσε σήµερα το υπουργείο Οικονοµικών. "Ελπίζουµε ότι έτσι θα ενθαρρύνουµε τον κόσµο να ζητά αποδείξεις για τις αγορές του, για να καταπολεµήσουµε τη φοροδιαφυγή", είπε στους δηµοσιογράφους ο υπουργός Οικονοµικών Πέτερ Κάζιµιρ. "Πολλοί από εµάς δεν ζητάµε την απόδειξη παρά σπανίως, χωρίς να αντιλαµβανόµαστε πόσα χρήµατα χάνονται έτσι στην παραοικονοµία", πρόσθεσε. Οι Σλοβάκοι θα µπορούν στο εξής να καταγράφουν τον αριθµό της απόδειξής τους σε ένα νέο σύστηµα που αναπτύσσεται σε εθνική κλίµακα. ∆ύο φορές το µήνα θα γίνεται κλήρωση και θα αναδεικνύονται δέκα "τυχεροί" που θα κερδίζουν 10.000 ευρώ, αυτοκίνητα και διάφορα άλλα µικροποσά. Οι πωλήσεις χωρίς έκδοση απόδειξης επιτρέπουν στους εµπόρους να αποφεύγουν την καταβολή του φόρου προστιθέµενης αξίας στο κράτος. Στη Σλοβακία ισχύει ΦΠΑ 10% για τα βιβλία, τα φάρµακα και τα ιατροτεχνολογικά βοηθήµατα.

Για όλα τα άλλα προºόντα ισχύει ΦΠΑ 20%. Σύµφωνα µε το υπουργείο Οικονοµικών, περίπου 150 εκατοµµύρια ευρώ χάνονται κάθε χρόνο στην παραοικονοµία. Παρόµοιες "λοταρίες" εφαρµόζονται στην Ταºβάν και τη Μάλτα. Ένα "τυχερό παιχνίδι" που είχε ξεκινήσει πέρσι στη Γεωργία σταµάτησε µετά από επτά µήνες γιατί είχε ελάχιστο αντίκτυπο στα έσοδα του κράτους.

Η Αλ Κάιντα εκπαιδεύει πεντάχρονα για τζιχάντ - Σύµφωνα µε βίντεο της Daily Mail Η Al-Qaeda εκπαιδεύει µικρά παιδιά ώστε να γίνουν η επόµενη γενιά των τροµοκρατών. Είναι ηλικίας πέντε ετών και στα χέρια τους κρατούν όπλα µε τα οποία εκπαιδεύονται για να γίνουν οι τροµοκράτες της νέας γενιάς. Ένα ανατριχιαστικό βίντεο από την περιοχή στο Βόρειο Ουαζιριστάν, κοντά στα σύνορα ΠακιστάνΑφγανιστάν ανέβηκε στο διαδίκτυο και µας δείχνει τα µικρά παιδεία να εκπαιδεύονται από τόσο τρυφερή ηλικία στην τζιχάντ. Συνήθως αυτά τα παιδιά είναι ορφανά "µαρτύρων" που πέθαναν σε τροµοκρατικές επιθέσεις της οργάνωσης. ∆υτικοί αναλυτές πιστεύουν ότι υπάρχει φόβος οι τροµοκράτες να χρησιµοποιήσουν γυναικόπαιδα στις µελλοντικές τους επιθέσεις. Σύµφωνα µε τη Βρετανική Daily Mail η συγκεκριµένη οµάδα που εκπαιδεύει τα παιδιά θεωρείται ότι είναι υπεύθυνη για περισσότερες από 200 τροµοκρατικές επιθέσεις τα τελευταία 20 χρόνια.

ΥΓΕΙΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ο ρόλος των βιταµινών C και Ε στο οξειδωτικό στρες Την επίδραση της άσκησης στο οξειδωτικό στρες, τόσο των ενηλίκων όσων και παιδιών νεαρής ηλικίας, έχει βάλει στο «µικροσκόπιο» το εργαστήριο βιοχηµείας της άσκησης του Κέντρου Έρευνας και Αξιολόγησης της Φυσικής Απόδοσης του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Από έρευνες που έχουν γίνει στο συγκεκριµένο εργαστήριο, αλλά και άλλες ερευνητικές εργασίες προκύπτει, όπως εξηγεί ο αναπληρωτής καθηγητής βιοχηµείας της άσκησης στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θανάσης Τζιαµούρτας ότι δεν είναι απολύτως σίγουρο πως µπορεί να δοθεί µια ξεκάθαρη κατευθυντήρια οδηγία για τη δοσολογία λήψης των βιταµινών C και Ε από τους αθλητές. Πολλοί ερευνητές αναφέρουν -και συµφωνεί ο ίδιος µαζί τους- ότι το οξειδωτικό στρες είναι απαραίτητο για να επέλθουν προπονητικές προσαρµογές και µεταβολή αυτού, µε τη λήψη αυξηµένης ποσότητας αντιοξειδωτικών ουσιών, µπορεί να επηρεάσει την απόδοση. «Αυτό βέβαια δε σηµαίνει», διευκρινίζει ο κ. Τζιαµούρτας, ότι δεν µπορεί να πάρει κάποιος αρκετή ποσότητα αυτών των βιταµινών διαµέσου της διατροφής, καταναλώνοντας αρκετά φρούτα και λαχανικά. Ίσως, µάλιστα, αυτός ο τρόπος να είναι και ο πιο δόκιµος».

«Είναι γενικά παραδεκτό», λέει ο κ. Τζιαµούρτας, «πως τόσο η βιταµίνη C όσο και η βιταµίνη Ε έχουν αντιοξειδωτική δράση. Ο ρόλος τους είναι να δωρίζουν ένα ηλεκτρόνιο σε µόρια που αποκαλούνται ελεύθερες ρίζες και µε τον τρόπο αυτό να τις επαναφέρουν στη µη-επιβλαβή για τα κύτταρα του οργανισµού µορφή. Εκτός των δύο αυτών βιταµινών υπάρχουν πολλές άλλες ουσίες, συµπεριλαµβανοµένων και ενζύµων, οι οποίες έχουν παρόµοια δράση και συγκαταλέγονται στην κατηγορία των αντιοξειδωτικών ουσιών. Ο διαχωρισµός των αντιοξειδωτικών ουσιών γίνεται σε ενζυµικές και µη-ενζυµικές ουσίες και η βιταµίνη C και Ε συγκαταλέγονται στη δεύτερη κατηγορία». Επίσης, σύµφωνα µε τον ερευνητή, ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο της δράσης αυτών των δύο βιταµινών είναι πως έχουν αλληλοεξαρτώµενη δράση. «Μας είναι γνωστό ότι η βιταµίνη C µπορεί και ‘ανάγει’, επαναφέρει δηλαδή, στην αρχική και µη-επιβλαβή για τα κύτταρα µορφή, τη βιταµίνη Ε. Αυτό οδηγεί όµως στην οξείδωση της βιταµίνης C

όπου εκεί εµπλέκονται άλλοι µηχανισµοί για την επαναφορά της βιταµίνης C στην ανηγµένη µορφή», σηµειώνει. Σύµφωνα µε τους περισσότερους οργανισµούς που ασχολούνται µε τη διατροφή, η συνιστώµενη ηµερήσια δοσολογία για τη βιταµίνη C είναι 90 mg για τους άνδρες και 75 mg για τις γυναίκες ενώ για τη βιταµίνη Ε οι 23 IU για άνδρες και γυναίκες. Αρκετές αναφορές παλαιών όσο και πρόσφατων ερευνών υποδεικνύουν πως η συµπληρωµατική λήψη βιταµινών µπορεί να προκαλέσει αλλαγές σε παράγοντες που σχετίζονται µε το οξειδωτικό στρες. Αυτά τα ευρήµατα προέρχονται από πειράµατα που έγιναν σε πειραµατόζωα ή σε ανθρώπους. «Φαίνεται», διευκρινίζει ο κ. Τζιαµούρτας, «πως η συµπληρωµατική λήψη των δύο αυτών βιταµινών (σε πολύ µεγαλύτερες δόσεις αυτών που συστήνουν οι οργανισµοί), είτε µεµονωµένα ή συνδυαστικά, µπορεί να µειώσει τη λιπιδική υπεροξείδωση (καταστροφή των λιπιδίων κυρίως των µεµβρανών των κυττάρων) διαφόρων ιστών (καρδιακού, ηπατικού κ.λπ.)».


Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-13

ΕΛΛΑ∆Α ΕΛΛΑ∆Α Στα ράφια τα ληγµένα προlόντα από την επόµενη εβδοµάδα, αλλά µε περιορισµούς Τρόφιµα µε χαµηλότερη τιµή, αλλά µε την ηµεροµηνία λήξεως να έχει παρέλθει θα βρεθούν στα ράφια των καταστηµάτων και των σούπερ µάρκετ από την επόµενη εβδοµάδα. Η πώλησή τους θα γίνεται µε αυστηρές προ»ποθέσεις, ενώ προβλέπονται τσουχτερά πρόστιµα για τους παραβάτες. Με ενηµερωτικό του έγγραφο το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο της Αθήνας ανακοίνωσε πως η διάθεση τροφίµων περασµένης χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιµότητας επιτρέπεται από την 1η Σεπτεµβρίου. Εξαίρεση αποτελούν τα προºόντα που χαρακτηρίζονται ως ευαλοίωτα από τη νοµοθεσία. Τα ληγµένα τρόφιµα θα πρέπει να βρίσκονται σε ξεχωριστό ράφι, µε πινακίδα που θα επισηµαίνει µε κεφαλαία γράµµατα πως πρόκειται για προºόντα περασµένης διατηρησιµότητας και βέβαια θα πρέπει να έχουν χαµηλότερη τιµή. Παράλληλα απαγορεύεται η διάθεσή τους σε χώρους οµαδικής εστίασης. Ο χρόνος διάθεσης αυτών των προºόντων δεν µπορεί να υπερβαίνει κατά περίπτωση: Τη µία εβδοµάδα στην περίπτωση προºόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιµότητα δηλώνεται µε την αναγραφή ηµέρας και µήνα. Τον ένα µήνα στην περίπτωση προºόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιµότητα δηλώνεται µε την αναγραφή µήνα και έτους. Τους τρεις µήνες στην περίπτωση προºόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιµότητα δηλώνεται µε την αναγραφή µόνο του έτους. Παράλληλα ανακοινώθηκαν και τα πρόστιµα που θα επιβάλλονται σε περίπτωση παραβάσεων. Αυτά έχουν ως εξής: Ελλειψη πινακίδας µε την ένδειξη «ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ», 1.000 ευρώ ανά κωδικό προºόντος. Μη διακριτός διαχωρισµός τροφίµων περασµένης διατηρησιµότητας από τα υπόλοιπα τρόφιµα, 1.000 ευρώ ανά κωδικό προºόντος. Παραποίηση (αντικατάσταση ή τροποποίηση) της χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιµότητας, 2.000 ευρώ ανά κωδικό προºόντος. ∆ιάθεση τροφίµων περασµένης διατηρησιµότητας σε χώρους οµαδικής εστίασης, 5.000 ευρώ ανά κωδικό προºόντος. Μη τήρηση υποχρέωσης πώλησης τροφίµων µε την ένδειξη «ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» σε χαµηλότερη τιµή, 2.000 ευρώ ανά κωδικό προºόντος.

Forbes: Ο αγωγός ΤΑΡ... σώζει την Ελλάδα Σανίδα σωτηρίας για την ελληνική οικονοµία είναι ο αγωγος ΤΑΡ, εκτιµά το Forbes σε δηµοσίευµά του. Σύµφωνα µε το άρθρο δεν πρόκειται απλά για έργο που θα φέρει δισεκατοµµύρια και θέσεις εργασίας στη χώρα, αλλά θα προσελκύσει και ξένους επενδυτές. Οπως αναφέρει το Forbes, αναµένεται να εισρεύσει στην ελληνική οικονοµία 1,5 δισ. δολάρια από τον αγωγό ΤΑΡ, κάτι που επισηµαίνεται πως θα αντισταθµίσει το έλλειµµα από τις ιδιωτικοποιήσεις. Παράλληλα γίνεται ειδική αναφορά στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, για την κατασκευή αλλά και τη διαχείριση του έργου, κάτι απαραίτητο όπως σηµειώνει το περιοδικό για µία χώρα µε ανεργία που έχει φτάσει στο 27,6%.

Επιπλέον, τονίζεται η σηµασία του έργου ως στοιχείο ένδειξης ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και ως κάτι που θα προσελκύσει ξένους επενδυτές. Στο δηµοσίευµα φιλοξενείται και παλιότερη δήλωση του Κωνσταντίνου Φίλη στην Wall Street Journal, µε τον επικεφαλής της έρευνας του Ινστιτούτου ∆ιεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστηµίου να επισηµαίνει ότι «ο ΤΑP είναι πολύ σηµαντικός για τη χώρα, αλλά πρόκειται µόνο για έµµεση επένδυση. Η Ελλάδα θα αποµακρυνθεί από το φαύλο κύκλο µόνο, αν εφαρµόσει µεταρρυθµίσεις και υιοθετήσει ένα ευέλικτο σχέδιο επενδύσεων για να προσελκύσει ξένους επενδυτές».

Αυστηροί έλεγχοι στα πρατήρια καυσίµων για το σύστηµα εισροών εκροών Από σήµερα 28 Αυγούστου 2013 ξεκινούν από το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας οι έλεγχοι σε πρατήρια για την εγκατάσταση του συστήµατος εισροών εκροών. Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι το σύνολο, σχεδόν, των πρατηριούχων (1.100) έχει υποβάλλει τεχνικό δελτίο στην «Κοινωνία της Πληροφορίας», προκειµένου να επιδοτηθεί για το κόστος εγκατάστασης του συστήµατος. Αυτό σηµειώνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου µετά τη συνάντηση που είχε ο υφυπουργός Αθανάσιος Σκορδάς µε εκπροσώπους των βενζινοπωλών και των εταιρειών εµπορίας καυσίµων, µε αφορµή τη λήξη αύριο, 27 Αυγούστου, της προθεσµίας που είχε τεθεί στα πρατήρια της Αττικής και της Θεσσαλονίκης να εγκαταστήσουν συστήµατα εισροών- εκροών. Το υπουργείο στην ανακοίνωσή του υπενθυµίζει ότι η προβλεπόµενη κύρωση για τους παραβάτες είναι η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας. Στη συνάντηση προσήλθε αντιπροσωπεία της ΟΒΕ µε επικεφαλής τον πρόεδρο ∆. Κιούση, αντιπροσωπεία της ΠΟΠΕΚ µε επικεφαλής τον πρόεδρο κ. Ασµάτογλου και ο Γενικός ∆ιευθυντής του ΣΕΕΠΕ κ. Πετριανίδης. Στη συνάντηση αποτιµήθηκε η πορεία υλοποίησης της εγκατάστασης και παρατέθηκαν στοιχεία, από τα οποία προκύπτει ότι µέχρι την Παρασκευή, 23 Αυγούστου, είχαν εγκαταστήσει συστήµατα εισροώνεκροών τα 1.124 από τα περίπου 1.250 πρατήρια υγρών καυσίµων, ποσοστό που αγγίζει το 90%. Μετά τη συνάντηση, ο υφυπουργός δήλωσε: «Με την εγκατάσταση των συστηµάτων εισροών- εκροών, κάνουµε ένα σηµαντικό βήµα στη µάχη κατά της φοροδιαφυγής και της λαθρεµπορίας καυσίµων. Αύριο ολοκληρώνεται η πρώτη φάση, µε την εγκατάσταση των συστηµάτων στα πρατήρια της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για µια δύσκολη προσπάθεια, που ολοκληρώνεται χάρη στη συνεργασία όλων των εµπλεκοµένων στην αγορά των καυσίµων, πρατηριούχων και εταιρειών. Είναι απολύτως σαφές ότι δεν πρόκειται να δοθεί καµία παράταση. Όσοι δεν πήραν στα σοβαρά την αποφασιστικότητα της Πολιτείας, θα βρεθούν από σήµερα ενώπιον των συνεπειών του νόµου».

ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Στις Πανελλαδικές και το µάθηµα της Πληροφορικής Κατατίθεται στη Βουλή από τον υπουργό Παιδείας το σχέδιο νόµου για το νέο Λύκειο Το σχέδιο περιλαµβάνει αλλαγές στο Λύκειο και τον τρόπο εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Τις τελευταίες ηµέρες, πριν την κατάθεση στο Κοινοβούλιο, έγιναν διορ-

ΕΛΛΑ∆Α θώσεις και αλλαγές, έτσι ώστε να αποκτήσει την οριστική του µορφή. Η σηµαντικότερη αλλαγή στο σχέδιο νόµου αφορά τη διδασκαλία του µαθήµατος της Πληροφορικής. Το µάθηµα της Πληροφορικής είναι πολύ πιθανό να διδάσκεται και στις τρεις τάξεις του Λυκείου, καθώς και να είναι πανελλαδικώς εξεταζόµενο µάθηµα.

ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Χειροπέδες σε πέντε επιχειρηµατίες για χρέη στο ∆ηµόσιο Με αµείωτο ρυθµό συνεχίζονται οι συλλήψεις για χρέη προς το ∆ηµόσιο, αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι ούτε η φοροδιαφυγήµειώνεται, ούτε όµως και τα έσοδα, λόγω συλλήψεων, αυξάνονται. Οι αστυνοµικοί πέρασαν χειροπέδες σε έναν 52χρονο επιχειρηµατία από την Αθήνα για χρέη 217.430,85 ευρώ, σε έναν 56χρονο από τα Πατήσια για χρέη 105.974,60 ευρώ, αλλά και σε τρεις ακόµη επιχειρηµατίες σε Πατήσια, Κηφισιά και Νέα Σµύρνη για χρέη 105.851,83,131.380,95 και 90.852,58 ευρώ αντίστοιχα.

«Ματωµένος» γάµος στη Λάρισα Τουλάχιστον δέκα άτοµα, ανάµεσά τους και παιδιά, τραυµατίστηκαν σε γαµήλιο γλέντι αθιγγάνων στη συνοικία Νέας Σµύρνης της Λάρισας. Σύµφωνα µε πληροφορίες ένας άντρας άρχισε να πυροβολεί µε την καραµπίνα για τις χαρές του ζευγαριού µε αποτέλεσµα τα σκάγια να τραυµατίσουν, ελαφρά, πάνω από δέκα άτοµα. Ειδικότερα, λίγο µετά τις 10 χθες το βράδυ τα σκάγια µιας καραµπίνας ήταν αρκετά για να σταµατήσει το γαµήλιο γλέντι στη συνοικία της Νέας Σµύρνης και να στείλουν δέκα περίπου άτοµα, µε ελαφρά τραύµατα, στο Γενικό Νοσοκοµείο της Λάρισας. Τα φώτα στο σπίτι που γινόταν ο γάµος λίγα λεπτά µετά το συµβάν έσβησαν και αµέσως έξω από το Γενικό Νοσοκοµείο της πόλης συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες αθίγγανοι και ισχυρές αστυνοµικές δυνάµεις. Για λίγα λεπτά οι συγκεντρωµένοι αθίγγανοι που έσπευσαν στο νοσοκοµείο για να συµπαρασταθούν στις οικογένειες των τραυµατιών απέκλεισαν το δρόµο επί της Γεωργιάδου. Οι περισσότεροι αθίγγανοι παρέµειναν έξω από το νοσοκοµείο µέχρι τα µεσάνυχτα, ενώ οι άνδρες της ασφάλειας αναζητούσαν τον δράστη, ο οποίος σύµφωνα µε πληροφορίες είναι στενός συγγενής του ζευγαριού και επρόκειτο να παραδοθεί στην αστυνοµία.

Σε θέση µάχης η ΟΛΜΕ Ανακοινώνονται οι υποχρεωτικές µετατάξεις 4.600 εκπαιδευτικών Ξεκίνησε η αντίστροφη µέτρηση για για την ανακοίνωση των υποχρεωτικών µεταθέσεων 4.600 εκπαιδευτικών από την δευτεροβάθµια στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Για τις µεταθέσεις είχαν κατατεθεί 5.750 αιτήσεις και τις επόµενες ώρες αναµένεται να δοθεί τέλος στην αγωνία των εκπαιδευτικών, που δεν γνωρίζουν που θα πρέπει να παρουσιαστούν µε την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Στην επόµενη φάση αναµένεται να ακολουθήσουν οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών που δεν θα ξεπεράσουν 1.000 άτοµα. Σύµφωνα µε πληροφορίες το υπουργείο Παιδείας θα πραγµατοποιήσει φέτος τις ελάχιστες µόνιµες προσλήψεις στα σχολεία και υπολογίζεται ότι δεν θα ξεπεράσουν τις 2.500.


Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013

14 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ιαµέρισµα α΄ ορόφου κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση 63,90 τ.µ., καινούριο, (αυτόνοµη θέρµανση, ανελκυστήρας) στο κέντρο του Ασπροπύργου στην οδό Αγίου ∆ηµητρίου τηλ. 6978447807

Ενοικιάζεται στη Μάνδρα µονοκατοικία 70 τ.µ. επιπλωµένη, αυτόµατη θέρµανση & aircondition, µε πάρκινγκ κοντά στο Αστυνοµικό Τµήµα. Τηλ.: 210 5551992, 6909418811 (16.5.13)

(28.8.13)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωµένη κατοικία 78τµ στη Μάνδρα Αττικής µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό θερµοσίφωνα, τζάκι και air condition. Πληροφορίες: κα Ντίνα 697 4147 343 (27.8.13)

Ενοικιάζεται ή πωλείται στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα 80 τ.µ. µε 3 υπνοδωµάτια, 2 µπάνια, θέση πάρκινγκ και αποθήκη. Τηλ. επικοινωνίας 6906221594 (7.8.13)

Ενοικιάζεται στην ΕΛΕΥΣΙΝΑ ε πα γγε λµατ ικός χώρος 129 τ.µ., ισόγειος, προσόψεως, 2 χώροι, χώρος υποδοχής, 2 wc, παρκινγκ, αυτόνοµη θέρµανσ η , κ λ ι µ α τ ι σ µ ό ς , δ ο µ η µ έ νη καλωδίωση, τιµή κατόπιν επικοινωνίας. Ο χώρος είναι ιδανικός για γραφ εία, ιατρε ία, δια γνωστικό κέ ν τρο, κλπ. Πλ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς σ το 6936581380 (6.8.13)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: επαγγελµατικός χώρος 60τµ για γραφεία, ιατρεία, κατάστηµα στην οδό Πλάτωνος στον Ασπρόπυργο δίπλα στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο. Πληροφορίες 6974410178 (12.7.13)

Ενοικιάζονται 2 διαµερίσµατα των 28 τ.µ. και 128 τ.µ. µε 3 κρεβατοκάµαρες και 2 µπάνια.Τιµή 450 ευρώ.Όλα πληρωµένα λόγω φωτοβολταfκών. Τηλ. επικοινωνίας 6906224871 (7.2.13)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα 60 τ.µ. µε ηλιακό, αυτόνοµη θέρµανση και γκαράζ. Τηλ. 6937050218 (26.6.13) ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 διαµερίσµατα στον Ασπρόπυργο επι της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 25 & Καποδιστρίου. Πρώτου ορόφου 55 τ.µ. και τετάρτου ορόφου 80τ.µ. µε ηλιακό, αυτόνοµη θέρµανση, αποθήκη, Parking. Πληροφορίες στο 2105577813 και 6977096978. (3.1.13)

ÐÙËÇÓÅÉÓ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Πωλείται στον Ασπρόπυργο κατάστηµα 80 τµ µε προαύλιο χώρο 60τµ περιφραγµένο στην οδό Θριασίου 17 όπισθεν BONITO( πρώην ΑΣΠΡΟ). Προσφάτως πλήρως ανακαινισµένο, για κάθε επαγγελµατική χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6972712640. Τιµή προσιτή. (5.7.13)

µανικά νεόδµητο στην οδό Σωτήρη Πέστροφα διαµέρισµα 3ου ορόφου µε 3 δωµάτια, θέση πάρκινγκ και αποθήκη. Τηλ. 210 2930577, 6976774271 (21.6.13)

Πωλείται οικόπεδο 5 στρεµ. στην Πύλη ∆ερβενοχωρίων µε άδεια αποθήκης 300 τ.µ. , µε τετραγωνισµένη όψη και σε καλή θέση περίπου 200 µέτρα δυτικά απο το χωριό Πύλη. Τιµή 33.000 (συζητήσιµη).Τηλ. επικοινωνίας : 6977270419 (10.10.12)

Καθηγήτρια Ιταλικών µε πείρα και µητρική γλώσσα τα Ιταλικά παραδίδει µαθήµατα σε παιδιά και ενήλικες. Τιµές λογικές, ιδιαίτερες τιµές σε γκρουπ. Τηλ. 6930918831 (13.3.13)

Ζ ΗΤ ΟΥ Ν Π Ρ ΟΣ Ω Π ΙΚ Ο Ζητείται µάγειρας πεπειραµένος για εστιατόριο στον Ασπρόπυργο από όµορους δήµους. Τηλ. 6974473123 (22.5.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ðáñáäßäïíôáé ìáèÞìáôá ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου, Λυκείου, καθώς και σε υποψήφιους για προετοιµασία Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης, σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής. Ιδιαίτερες τιµές σε γρουπ. Τηλ: 6948112890 - 2105576453

Έµπειρη κυρία µε πστοποιητικό υγείας (πρώην µαγείρισας) αναλαµβάνει τη φύλαξη παιδιών στο σπίτι της (µονοκατοικία µε παιδότοπο) ή στο σπίτι σας , άνευ αµοιβής. Τηλ. 6977146834 (7.8.13)

(27.8.13)

Κοπέλα αναζητά εργασία για οικιακές εργασίες ωε εξωτερική στις περιοχές Ελευσίνα-Μαγούλα Μάνδρα. Τηλ. 6955218743 (16.5)

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ: πανεπιστηµίου της Ρόδου µε πείρα αναλαµβάνει την δηµιουργική απασχόληση και την φροντίδα παιδιών στις περιοχές Ελευσίνα-Ασπρόπυργο- Μαγούλα - Μάνδρα. Τηλ:6933038953 (19.6.13)

Νεαρή κοπέλα ενδιαφέρεται για διανοµή διαφηµιστικών φυλλαδίων εντός Θριασίου Πεδίου. Τηλ. επικοινωνίας 6981170915 ( 16.5.13)

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου -Λυκείου. ∆υνατότητα συγκρότησης ολιγοµελών τµηµάτων. Τιµές προσιτές. Τηλ. 6938484142 (30.9) ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ

Σούπερ ευκαιρία. Πωλείται στον Ασπρόπυργο - θέση Γερ-

Μάνδρα, Μαγούλα, Ελευσίνα. Τηλ. 6973958123 (7.11)

παραδίδει µαθήµατα ∆ηµοτικού Γυµνασίου και Λυκείου. Περιοχές

Κυρ΄ια 54 ετών ζητά εργασία ως εσωτερική ή εξωτερική για φύλαξη ηλικιωµένης στις περιοχές Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Μάνδρα και Μαγούλα . Τηλ. 6972956514 κα Όλγα. (16.4.13)

Κυρία ζητά εργασία και αναλαµβάνει φύλαξη παιδιών κατά τις πρωºνές ώρες στις περιοχές Μενιδίου και Αγίων Αναργύρων . Τηλ. 6980967057 (19.2)

Κυρία Ελληνίδα (ετών 70) ζητά να συντροφεύει ηλικιωµένο κύριο ή κυρία στην περιοχή Ασπροπύργου. Τηλ. επικοινωνίας :6972531171 (23.1.13) Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη και φροντίδα παιδιών ή ηλικιωµένων (περιοχές Ασπρόπυργος-Ελευσίνα-Μάνδρα-Μαγούλα). Τηλ. 6944468007 (19.3.13)

Ôå÷íéêÜ Ãñáöåßá ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ. 210/ 5570465 6974190506 s.konsta@otenet.gr (15.11.)

ÔÅ×ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: 210. 55.72.695 Êéíçôü 6932215870 ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 ´Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 55.73.042 FAX: 210. 55.76.988

ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇ Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 5571472, 210. 5570337 Fax::210 5575184 Êéíçôü: 6979221888 - 6979221885

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ν Ι ΚΟ Λ Α Ο Σ Π . Μ Ο ΥΖ Α Κ ΑΣ M Sc . Π ανε πι στ η µί ου Α θη νώ ν •ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ •ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ •ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ •ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ∆ΙΑΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ •ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ Φυλής 3 (3ος όροφος) Έναντι Ταχυδροµείου - Ασπρόπυργος, Τηλ./fax: 210 5577912 email: mouznikol@hotmail.com

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Πωλείται διαµέρισµα 89 τ.µ. 3ου ορόφου σε τετραόροφη πολυκατοικία έτος κατασκευής 2010 επί της οδού Σωτ. Πέστροφα 5 στον Ασπρόπυργο. Τιµή ευκαιρίας 55.000 ευρώ. Τηλ. 6977981674

17.6

15.5

ΓΑΜΟΣ

ΓΑΜΟΣ

Ο ΜΠΑ7ΡΑΜΟΒ ΑΝΑΣΤΑΣ ΤΟΥ ΡΑΣΙΜ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΤΑΣΚΕΝ∆Η ΚΟΥΙΜΠΣΣΕΒ ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ, ΚΑΙ Η ΒΑΝΙΑΝ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΙΝΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΑ7ΤΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΜΠΙΣΚΕΤ ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΝΑΛΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ.

Ο ΤΣΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΚΑΡΟΥΝΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η ΛΙΛΑ ΕΥ∆ΟΚΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΑΡ∆Η ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ Ι.Ν ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ


Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-15

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

24.11. 2011

Γε ώργι ος Γιο υρµ ετάκη ς Ορ θ οπ ε δ ι κός - Χε ι ρού ρ γο ς

- Αθλητικές κακώσεις - Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση - Παιδοορθ/κα προβλήµατα - Θεραπεία τενοντίτιδων µε αυτόλογους βιολογικούς παράγοντες PRP Για άνεργους µε κάρτα ανεργίας ΟΑΕ∆ επίσκεψη µε τιµολόγηση ΕΟΠΠΥ Χατζηδάκη 39 & ∆ήµητρος γωνία (έναντι ∆ηµαρχείου Ελευσίνας) . Τηλ: 215 530 9303 - 6977.693260 email: ggiourm@gmail.com 16.11.12

Επιστηµονικός συνεργάτης του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών και της Κλινικής Ιπποκράτης

21.11.11

ΤΕΧΝΙΚΟ Γ ΡΑΦ ΕΙ Ο

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισµός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (µέθοδος Bio -solution)

Γκίκα Σοφία, Πολιτικός Μηχανικός

ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ

Τηλ.: 210 5572047 6932638453 Ειρήνης 26

ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ -

- Ασπρόπυργος

ÕÐÅÑÇ×ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ - ÊÁÑÄÉÏËÏÃÉÊÏ -

(1.13)

ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÊÏ - LASER ÁÐÏÔÑÉ×ÙÓÇ Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçë: 2105578138 - 2105579997 και 2105571996

ΠΑΝΤΑΖΗ - ΜΩΡΑPΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ -

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ∆έχεται ασθενείς µε νευροχειρουργικές παθήσεις Κάθε Τρίτη και Πέµπτη, ώρες 12 - 2 µµ στο ∆ιαγνωστικό Κέντρο “ΙΩΝΙΑ” – Χατζηδάκη 2, Ελευσίνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5545507, 210 7227483 10..7.12

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (18.3.13)

Μέλος Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ) Γ. Μαυρουκάκη & Μαρκέλου 2 (έναντι ∆ηµαρχείας Μεγάρων) Τηλ. Επικοινωνίας: 6945197161 (3.1.12)


16 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013

“Σκοντάφτει” το deal του ΟΛΠ µε την Cosco

Σε αδιέξοδο φαίνεται να οδηγούνται οι διαπραγµατεύσεις για την αναθεώρηση της σύµβασης Cosco-OΛΠ, µε αποτέλεσµα να κινδυνεύει να µαταιωθεί το µεγάλο επενδυτικό project των Κινέζων στον Πειραιά και να παγώσει αναγκαστικά η διαδικασία ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ. Οι ελπίδες για εξεύρεση λύσης και άρση του αδιεξόδου εναποτίθενται τώρα στην προσωπική παρέµβαση-διαµεσολάβηση του πρωθυπουργού Αντ. Σαµαρά, ο οποίος βλέπει ότι µπορεί να µείνει "στα χαρτιά" ένα από τα βασικά στοιχεία του πολυδιαφηµισθέντος success story της κυβέρνησης. Οι διαβουλεύσεις µεταξύ των δύο πλευρών έχουν κορυφωθεί, καθώς η προθεσµία εκπνέει την Πέµπτη και µέχρι στιγµής δεν έχει επιτευχθεί σύγκλιση απόψεων στο βασικό θέµα-αγκάθι, που αφορά την αναστολή (κατάργηση) του ελάχιστου εγγυηµένου ετήσιου "µισθώµατος", το οποίο καταβάλλεται από την κινέζικη εταιρία στον ΟΛΠ. Η Cosco συµφωνεί να καταβάλει το 21% του τζίρου της, χωρίς

όµως να υπάρχει µίνιµουµ ετήσιο ποσό - όπως προβλέπει η ισχύουσα σύµβαση. Οι Κινέζοι διατυπώνουν αυτό το αίτηµα στα πλαίσια συνολικού πακέτου, το οποίο περιλαµβάνει ένα µεγάλο επενδυτικό project (επέκταση προβλήτα ΙΙΙ, µεταφορά µονάδας πετρελαιοειδών, δηµιουργία µαρίνας και αλιευτικού καταφυγίου). Αν λοιπόν δεν καταργηθεί "προσωρινά" - έως το 2034(!) - το ελάχιστο εγγυηµένο µίσθωµα, δεν θα προχωρήσουν και τα επενδυτικά σχέδια. Οι διαπραγµατεύσεις θεωρούνται ακόµη επισήµως ως "προσπάθεια φιλικού διακανονισµού". Οµως οι Κινέζοι έχουν προειδοποιήσει ότι αν δεν επιτευχθεί συµφωνία, θα προσφύγουν στη διαιτησία. Αυτό θα προκαλούσε νέες καθυστερήσεις στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ, η οποία δεν θα µπορούσε να προχωρήσει ώσπου να εκδοθεί η απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου. Η Cosco στηρίζει το αίτηµα της για κατάργηση του ελάχιστου εγγυηµένου "µισθώµατος" επικαλούµενη δραµατική επιδείνωση

των οικονοµικών συνθηκών και του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Η επιχειρηµατολογία της βασίζεται και στη αιτιολογική έκθεση που συνόδευε την τροποποίηση της σύµβασης, όπου αναφέρεται ότι η οικονοµική κρίση είναι λόγος αλλαγών. Η ελληνική πλευρά ανταπαντά ότι αν έχει πραγµατική βάση αυτό το επιχείρηµα, η αλλαγή του όρου για το µίσθωµα έπρεπε να ζητηθεί κατά την πρώτη τροποποίηση της αρχικής σύµβασης (Μάιος 2011), όταν τα σηµάδια της βαθιάς κρίσης στην ελληνική οικονοµία ήταν ήδη πασιφανή. Στο Μέγαρο Μαξίµου προσπαθούν να βρουν λύση, αξιοποιώντας και τις προσβάσεις τους σε πολιτικό-διπλωµατικό επίπεδο. Επισηµαίνουν όµως ότι εάν η κυβέρνηση αποδεχθεί τα επιχειρήµατα της Cosco περί δραµατικής αλλαγής των συνθηκών και συναινέσει σε αλλαγή των οικονοµικών όρων της σύµβασης, θα ανοίξει «την όρεξη» και άλλων ξένων επενδυτών που έχουν συνάψει ανάλογες συµβάσεις µε το ελληνικό ∆ηµόσιο.

Νέες υπερβάσεις στις τιµές όζοντος Υπερβάσεις του ορίου ενηµέρωσης κοινού στις τιµές όζοντος κατέγραψε και χθες το ∆ίκτυο Παρακολούθησης Ατµόσφαιρας της Αθήνας. Συγκεκριµένα, καταγράφηκαν οι εξής υπερβάσεις: Στο σταθµό Αγία Παρασκευή, στις 14:00, µε τιµή 184 µg/m³. Στο σταθµό Λυκόβρυση, στις 14:00, µε τιµή 182 µg/m³. Έτσι, για άλλη µία φορά, το υπουργείο Υγείας δίνει οδηγίες για την προφύλαξη ευπαθών οµάδων του πληθυσµού. Συγκεκριµένα, συστήνει σε άτοµα µε αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις και γενικότερα άτοµα ευαίσθητα στην ατµοσφαιρική ρύπανση συνίσταται να παραµένουν σε εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν την κυκλοφορία στο εξωτερικό περιβάλλον. Επίσης, συστήνεται στα άτοµα αυτά, καθώς και τα παιδιά, να αποφεύγουν την έντονη σωµατική άσκηση, η οποία µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού και να οδηγήσει σε αναπνευστικά προβλήµατα. Σταδιακή µείωση των τιµών όζοντος αναµένεται από σήµερα το απόγευµα. Το όριο ενηµέρωσης κοινού είναι το 180 µg/m³ και το όριο συναγερµού το 240 µg/m³.

∆ικαίωση για 35 σχολικούς φύλακες Επιστρέφουν στα καθήκοντά τους οι σχολικοί φύλακες των ∆ήµων Αγίων Αναργύρων και Αγίας Βαρβάρας, µε προσωρινή διαταγή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας. Με δύο προσωρινές διαταγές που εξέδωσε το Πρωτοδικείο της Αθήνας, επανέρχονται προσωρινά στα καθήκοντά τους –µέχρι νεωτέρας δικαστικής απόφασης– τριάντα πέντε σχολικοί φύλακες που ανήκουν στους ∆ήµους Αγίων Αναργύρων και Αγίας Βαρβάρας και στους οποίους θα καταβάλλονται οι πλήρεις αποδοχές τους. Σύµφωνα µε δηλώσεις του δικηγόρου των σχολικών φυλάκων των δύο δήµων Απόστολου Παπακωνσταντίνου, οι συγκεκριµένοι σχολικοί φύλακες (και µόνον αυτοί) εξέρχονται της διαθεσιµότητας και επανέρχονται στην υπηρεσία τους έως την έκδοση των αποφάσεων επί των αιτήσεων ασφαλιστικών µέτρων που έχουν ασκηθεί, δηλαδή περίπου έως τα τέλη του ερχόµενου Οκτωβρίου. Στην αίτησή τους για την έκδοση προσωρινής διαταγής, οι εν λόγω σχολικοί φύλακες επικαλούνταν την ανεπανόρθωτη βλάβη την οποία υπέστησαν από τη διαθεσιµότητα στην οποία τέθηκαν βάσει των διατάξεων του ν. 4172/2013. Ο δικηγόρος κ. Παπακωνσταντίνου εµφανίζεται αισιόδοξος για την τύχη των αιτήσεων ασφαλιστικών µέτρων που έχουν καταθέσει, καθώς η προχθεσινή εξέλιξη «αποτελεί θετικό πρόκριµα και για άλλες κατηγορίες υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιµότητα» (εκπαιδευτικοί, δηµοτικοί αστυνοµικοί κ.ά.). Μάλιστα, ο ίδιος δικηγόρος, αναφερόµενος σε δικαστικές αποφάσεις δικαστηρίων της χώρας για τους σχολικούς φύλακες, σχολιάζει: «Η έκδοση αντιφατικών αποφάσεων επί των ιδίων υποθέσεων, αν και είναι δικονοµικώς επιτρεπτή, δηµιουργεί αρνητική εικόνα και οδηγεί σε άνιση µεταχείριση των εργαζοµένων του ιδίου κλάδου».

Thriassio 20130828  
Thriassio 20130828