Page 1

ÈÑÉÁÓÉÏ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ×Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

ÔéìÞ: 0,01 åõñþ

Óåë. 8

Ψήφος εµπιστοσύνης στην Ελλάδα

Απορρόφηση χιλιάδων ανέργων τον Ιούνιο

Πάνω από 1 εκατ. τουρίστες επισκέφθηκαν την χώρα το α΄ τρίµηνο

Μέσω των δύο νέων προγραµµάτων απασχόλησης που αφορούν ηλικίες έως 29 ετών

ê.2239

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2253 Tετάρτη 29 Μαhου 2013 ¸ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

Óåë. 3

Αποδίδει η επιτήρηση των ΟΤΑ Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εσωτερικών Θετικό ισοζύγιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση το α΄ τετράµηνο του 2013

Η Κάτω Ελευσίνα αγωνιά για την αποχέτευση Πληθώρα ερωτηµάτων από τους κατοίκους της περιοχής σε συζήτηση µε µέλη της δηµοτικής Αρχής για την εξέλιξη του έργου - Σε «πρώτο πλάνο» επίσης, η καθαριότητα, οι καθαρισµοί κενών οικοπέδων αλλά και τα προβλήµατα της οδού Νικολαkδου Óåë. 2

Σåë. 3-9

Μεγάλος αριθµός παιδιών εξετάσθηκε δωρέαν για αλλεργίες στο δήµο Αχαρνών . Κατόπιν συνεργασίας της ∆ΗΦΑ µε την Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και το “Χαµόγελο του παιδιού”

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ

Εξωπραγµατικά τα µεγέθη της ανεργίας στην Ελλάδα Κλιµάκιο του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας και εκπρόσωποι της ΕΣΕΕ συµφώνησαν ότι απαιτούνται καίριες παρεµβάσεις

Σåë. 7

Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης Πολιτών ∆ήµου Φυλής Σåë. 5

Σåë. 4

Από 1η Ιουνίου οι εγγραφές στους ∆ηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς Μεγάρων

Σåë. 5

ΞΕΚ ΙΝΟ ΥΝ ΤΑ Ε ΡΓ Α Σ Τ Ο Γ ΗΠ Ε ∆Ο Μ ΑΓ ΟΥΛ ΑΣ

Νέα διανοµή φθηνών προRόντων στα Άνω Λιόσια

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ∆ΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Yποχρεωτική η αποψίλωση οικοπέδων στο πλαίσιο της αντιπυρικής περιόδου Σåë. 7

Ó åë. 10-11

∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΘΗΜΕΡIΝΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ WWW.THRIASSIO.GR


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

2 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Áôôéêή: Τετάρτη 29.5.2013 Καιρός: Γενικά αίθριος Άνεµοι: ∆υτικοί 4-5 µποφόρ Θερµοκρασία: Από 19 έως 30 βαθµούς

ΕΟΡ ΤΟΛΟ ΓΙΟ

Θεοδοσία, Θεοδόσω, Ολιβιανός, Ολβιανός, Ολιβία, Ολίβια

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Τετάρτη 29 Μαίου 2013

Τετάρτη 29 Μαου 2013

Η Κάτω Ελευσίνα αγωνιά για την αποχέτευση Πληθώρα ερωτηµάτων από τους κατοίκους της περιοχής σε συζήτηση µε µέλη της δηµοτικής Αρχής για την εξέλιξη του έργου - Σε «πρώτο πλάνο» επίσης, η καθαριότητα, οι καθαρισµοί κενών οικοπέδων αλλά και τα προβλήµατα της οδού Νικολαkδου

Ελευσίνα Σαµπάνης Σπυρίδων Περικλέους 40 210 55 47 581 Τηλέφωνο: 210 55 47 581 Αχαρνές Ευθυµίου Βάια ∆. Φιλαδελφείας 157, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 2130146658 Κατσανδρής ∆ηµήτριος Γ. ∆εκελείας 10 & Οδυσσέως, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 14:00 & 17:00 - 08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: 2102460652 Ασπρόπυργος Πολίτη Ματίνα Καποδιστρίου 27 & Μιαούλη Τηλέφωνο: 210 5570067 Άνω Λιόσια Σ. Κολλιού Πλατεία Ηρώων Τηλέφωνο : 210 2473654 Μάνδρα Λουκόπουλος Σωτήριος Νικ. Ρόκκα 84 Τηλέφωνο: 210 5556375

Τ

ο ζήτηµα της ολοκλήρωσης της αποχέτευσης, αναδείχθηκε ως µείζων από τους κατοίκους της Κάτω Ελευσίνας, κατά τη διάρκεια της συζήτησης µε το δήµαρχο Γιώργο Τσουκαλά και τα µέλη της δηµοτικής αρχής που πραγµατοποιήθηκε στις 27 Μαoου στο χώρο της παιδικής χαράς δίπλα από το κτίριο του Β΄ παραρτήµατος ΚΑΠΗ Ελευσίνας. Λύσεις για την καθαριότητα Επιπλέον οι κάτοικοι άµεσες λύσεις ζήτησαν από τη δηµοτική αρχή και σε ζητήµατα καθαριότητας στις γειτονιές, θέτοντας επιτακτικά το θέµα των καθαρισµών κενών οικοπέδων και ειδικότερα των µεγάλων σε έκταση ιδιαίτερα εν όψει καλοκαιριού. Από την πλευρά της δηµοτικής αρχής επισηµάνθηκε οτι καταβάλλεται µεγάλη προσπάθεια υπό δύσκολες συνθήκες που έχουν να κάνουν πιο συγκεκριµένα µε την έλλειψη προσωπικού, εξαιτίας του «µπλόκου» για νέες προσλήψεις. Παράλληλα, υπογραµµίστηκε οτι πρόκειται για ιδιωτικές ιδιοκτησίες, γεγονός που περιορίζει τις δυνατότητες παρέµβασης των υπηρεσιών του ∆ήµου. Αγωνία για την αποχέτευση

ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ

Ωστόσο, τα περισσότερα ερωτήµατα των κατοίκων αφορούσαν την εξέλιξη του έργου της αποχέτευσης µε ζητούµενο και κυρίαρχη αγωνία από την πλευρά των κατοίκων την ολοκλήρωσή του.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε δε, στο ζήτηµα της ολοκλήρωσης του δευτερεύοντος δικτύου που αποτελεί εργολαβία της αντιπεριφέρειας, επισηµαίνοντας ότι αποτελεί προ¹πόθεση για την συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου. Τα προβλήµατα της οδού Νικολα¸δου Τέλος, στο «τραπέζι του διαλόγου» µεταξύ δηµοτικής αρχής και των κατοίκων της Κάτω Ελευσίνας, τέθηκε και το θέµα της οδού Νικολα¸δου και ειδικότερα ζητηµάτων που έχουν να κάνουν µε την παράνοµη στάθµευση και την ηχορύπανση από την κυκλοφορία οχηµάτων. Στο συγκεκριµένο πλαίσιο και µε αφορµή τα ερωτήµατα των κατοίκων από την πλευρά της δηµοτικής αρχής εκφράστηκε η πρόθεση λήψης πρωτοβουλιών, µε τη συνεργασία φορέων της πόλης που θα αφορά συνολικά τη λύση προβληµάτων που αφορούν την οδό Νικολα¸δου. Στη συζήτηση ήταν παρόντες οι Αντιδήµαρχοι: Παναγιώτης Λινάρδος, Θανάσης Μαυρογιάννης, Χαράλαµπος Ανδρώνης, Βασίλης Αγριµάκης, οι

(Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò)

Åêäüôçò - äéåõèõíôÞò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò Αρχισυντάκτης Περικλής Ι. Μαραγκός ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Öëþñá Êñéåêïýêç Ντίνος Ρούσσης ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου . Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: 210.55.76.740 Ôçë.210.55.71.855 Êéí.: 6977-410968 ÓõíäñïìÝò åôÞóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. ×åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü÷é, äåí åðéóôñÝöïíôáé.ÕðïãåãñáììÝíá Üñèñá äåí åêöñÜæïõí êáô’ áíÜãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò.

Απαντώντας ο αντιδήµαρχος Παναγιώτης Λινάρδος, εκτίµησε την ολοκλήρωση λειτουργικά του έργου στο τέλος του 2014. Επεσήµανε, σε ο,τι αφορά τις συνδέσεις δηλαδή το τριτεύον δίκτυο οτι ο ∆ήµος θα προχωρήσει σε νέα εργολαβία αφού απαιτούνται νέα υλικά, λόγω των τεχνικών ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζονται στην περιοχή.

δηµοτικοί σύµβουλοι: Μαρία Αντωνάρα, ∆έσποινα Οικονόµου, ∆ηµήτρης Λιάσκος, ∆ηµήτρης Παπαδόπουλος και οι σύµβουλοι ∆ηµοτικής Κοινότητας Ελευσίνας: Παναγιώτης Σακελλάρης, Γρηγόρης Κοροπούλης και Μανώλης Καλογριδάκης. Περικλής Ι. Μαραγκός


Τετάρτη 29 Μαου 2013

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Αποδίδει η επιτήρηση των ΟΤΑ σύµφωνα µε το Υπουργείο Εσωτερικών

Τ

×ÑÇÓÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": 213.2028000 ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : 210.5586830 (ÉÁÔÑÅÉÁ): 210 5586773 ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.55. 61.388. Α" ΒΟΗΘΕΙΕΣ: 210.55.46.980 ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: 2102318684 ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102469171 ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ: 2105555373 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: 213-2047002

Θετικό ισοζύγιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση το α΄ τετράµηνο του 2013 αµειακό πλεόνασµα ύψους 386,8 εκατ. ευρώ παρουσιάζει το α’ τετράµηνο του 2013 ο ενοποιηµένος προ¹πολογισµός της αυτοδιοίκησης. Το πλεόνασµα οφείλεται κυρίως στην βελτίωση των ιδίων εσόδων και συγκεκριµένα των εσόδων από ανταποδοτικά τέλη, φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώµατα, παροχή υπηρεσιών, καθώς οι επιχορηγήσεις από τον κρατικό προ¹πολογισµό έχουν µειωθεί σηµαντικά σε σχέση µε το α’ τετράµηνο του 2012. Σε ότι αφορά τις δαπάνες στο α’ τετράµηνο του έτους είναι µειωµένες κατά 3,61% σε σύγκριση µε το α΄ τετράµηνο του 2012, ποσοστό που αυξάνεται στο 13,4% εάν αφαιρεθεί η αποπληρωµή των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων από την ειδική επιχορήγηση που καταβλήθηκε στους ΟΤΑ από την αρχή του 2013. Η ειδική επιχορήγηση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων οδήγησε στη δραστική µείωση των απλήρωτων υποχρεώσεων (ληξιπρόθεσµων ή µη) της αυτοδιοίκησης προς την αγορά κατά 15,4% (229 εκατ.) σε σχέση µε το α’ τετράµηνο του 2012. Επιπλέον, για το µήνα Απρίλιο του 2013 η αυτοδιοίκηση παρουσιάζει έλλειµµα 8,5 εκατ. έναντι

ÈÑÉÁÓÉÏ-3

ελλείµµατος 141,6 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο του 2012, ενώ συνεχίζεται η καλή πορεία των εσόδων και η συγκράτηση των δαπανών εντός των στόχων του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος ∆ηµοσιονοµικής Σταθερότητας 2013-2016. Τον Απρίλιο του 2013 οι δαπάνες αµοιβών προσωπικού είναι µειωµένες κατά 15,29% σε σχέση µε τον Απρίλιο του 2012. Ε. Στυλιανίδης: «Η επιτήρηση αποδίδει» Με σχετική δήλωσή του ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης, επεσήµανε τα εξής: «Η πολιτική εξυγίανση των ΟΤΑ συνεχίζεται. Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου στην πράξη µας αποµακρύνει από ισοπεδωτικές προσεγγίσεις και εξατοµικεύει την αξιολόγηση των ΟΤΑ συµβάλλοντας στην επιτυχία του εγχειρήµατος. Στους 4 µήνες επιτυγχάνεται πρωτογενές πλεόνασµα που ανταποκρίνεται στους στόχους µας. Παράλληλα, έχει ήδη αποκατασταθεί η ευρυθµία, η συνέπεια και η αποτελεσµατικότητα των ∆ήµων σε σηµαντικό βαθµό, έχουν στηριχθεί τα κοινωνικά τους δίκτυα και επιτυγχάνεται όλο και περισσότερο η µέγιστη δυνατή διαφάνεια στη διαχείριση των Η συνέχεια στη σελ. 9

Απορρόφηση χιλιάδων ανέργων τον Ιούνιο Μ έσω των δύο νέων προγραµµάτων απασχόλησης που αφορούν ηλικίες έως 29 ετών Εντός του Ιουνίου θα ξεκινήσει η υλοποίηση δύο νέων προγραµµάτων της Κοµισιόν µε κοινοτική χρηµατοδότηση 146 εκατ. ευρώ, τα οποία στοχεύουν στην καταπολέµηση της αυξανόµενης ανεργίας, ιδιαίτερα στους νέους. Το ένα πρόγραµµα αφορά στην είσοδο στην αγορά εργασίας και συνδυάζει την εκπαίδευση µε πεντάµηνη άσκηση επαγγέλµατος σε επιχειρήσεις για 45.000 νέους ανέργους έως 29 ετών. Το δεύτερο πρόγραµµα προβλέπει την κατάρτιση 1.000 νέων ανέργων έως 29 ετών σε συνθήκες εργασίας. Στο ενηµερωτικό σηµείωµα που εξέδωσε σήµερα η Ευρωπα¸κή Επιτροπή, γίνεται µία καταγραφή της

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5577190 - 5571805 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581070 (ÄéïéêçôÞò): 210 5581072 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581085 ΚΕΠ: 2132006700 - 213 2006710 (∆/ντής) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ×ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ::2132072300-2, 2102415300-2 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102478000 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102478020 ∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102407444 ∆ΕΗ: 210 2469393 (∆. Βαρέλα 3 & Θερµοπυλών 7 Πλατεία Αγ. Παρασκευής), ΕΥ∆ΑΠ : 210 2405240-1. ΒΛΑΒΕΣ - 214 4550 4562, 210 2407211 ΚΕΠ: 213.206.02.00 (∆εκελείας 34) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: 210 2400216 ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ: 210.246.83.60 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5537100 - 5537252 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/2140410 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ:210 5561840 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546674 5546285 ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546227 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: 10507 ∆ΟΥ: 210 55 43560 (Εθν. Αντιστάσεως & ∆ήµητρος) ÅÕÄÁÐ: 210-5547731 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 210 2484210 ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (∆ιευθυντής) 210 - 55.42.913 210 - 55.14.735 ( Γραµµατεία) 210 - 55.14.736 ËÉÌÅÍÁÑ×ÅÉÏ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.5565520-580 ΟΛΕ:210 5562805 ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: 210.5543211 ÔÑÏ×ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546579 - 5546930 ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ: 213.2014900 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÂÉËÉÙÍ:22633 200004ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ:22630-51396 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210:5555512, 210.5555300 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ :210 5558577 ΚΕΠ:2105559626 ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: 22960-81007 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 2296022100 ΙΚΑ: 2296 - 021.537 (Tµήµα Eσόδων - Προ¸στάµενος) 2296 - 080.875 ΚΕΠ: 2296083270 ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ:210 2411444 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:213 2042700-1 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖÅÖÕÑÉÏÕ: 213 2038801 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:210 2486223 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ:210 2474446 ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ:2102319180

Χ Ρ Η ΜΑ Τ Ι ΣΤ Η Ρ Ι Ο Τε τάρτη 2 8 .5 .1 3 Στις 1.037,83 µονάδες ο Γενικός ∆είκτης µε πτώση 0,10%. Αξία: 47,17 €

Η συνέχεια στη σελ. 4

ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) 210 5559701 ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 êáé (Áèçíþí) 210 5150265 ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210:5546993 - 5560800 - 5543065


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

4 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Από 1η Ιουνίου οι εγγραφές στους ∆ηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς Μεγάρων

Τετάρτη 29 Μαου 2013

Ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς γ ι α τ ην Π α γ κ όσ µι α Η µ έ ρ α Π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς π ρ ο γ ρ α µ µ α τ ί ζ ε ι η ∆ η µ ο τι κ ή Κ ο ι νω ν ι κ ή Ε π ι χ ε ί ρ η σ η Μ ε γ α ρ έ ω ν

Από 1ης έως 30ης Ιουνίου υποβάλλονται αιτήσεις εγγραφής νηπίων στους ∆ηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς Προlποθέσεις εγγραφής: Α) Τα νήπια να έχουν συµπληρώσει τα 2 ½ χρόνια και Β) Να αυτοεξυπηρετούνται ∆ικαιολογητικά εγγραφής: Αίτηση (παρέχεται) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού Βεβαίωση γιατρού για την καλή υγεία του παιδιού Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόµενοι ή πρόκειται να εργαστούν εντός µηνός µε προσδιορισµό του ύψους των αποδοχών τους και επικυρωµένο αντίγραφο βιβλιαρίου ενσήµων τους, εφ` όσον εργάζονται στον ιδιωτικό τοµέα. Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/86 οικογενειακής κατάστασης Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος ή εκκαθαριστικού σηµειώµατος του τρέχοντος οικονοµικού έτους. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στο σταθµό, απαραίτητη είναι και η άδεια νόµιµης παραµονής στη χώρα µας. Οι αιτήσεις κατατίθενται στο γραφείο του ΝΠ∆∆ «ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ» στην οδό 28ης Οκτωβρίου 62 άνωθεν Πολιτιστικού Συλλόγου «ΘΕΟΓΝΙΣ» κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 10:00 έως 13:00

Από την ∆ηµοτική Κοινωνική Επιχείρηση του ∆ήµου Μεγαρέων ανακοινώθηκε το πρόγραµµα εκδηλώσεων για την 5η Ιουνίου, Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος µε σκοπό την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος. Επίκεντρο των δράσεων είναι η οδός 28ης Οκτωβρίου στα Μέγαρα η οποία θα κλείσει για τα οχήµατα από 17:00 έως 21:00 της

Τετάρτης 5 Ιουνίου από την διασταύρωση µε την Χρήστου Μωρα;του έως το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (πλατεία Φρειδερίκης). Στον πεζόδροµο ο οποίος θα δηµιουργηθεί θα επιτρέπεται µόνο η κίνηση ποδηλάτων. Στις εκδηλώσεις και δράσεις συµµετέχουν οι: Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού, Σώµα Ελληνικού Προσκοπισµού, Σώµα Έρευνας & ∆ιάσωσης Μεγάρων, ΕΟ

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Σ Ε Κ Π Α Ι∆ Ε Υ Σ Η Σ Ε ΛΕΥΣΙ ΝΑΣ «∆ράσεις για το Περιβάλλον» στις 5 Ιουνίου

Μεγάρων Κούρος, Ποδηλατικές Οµάδες, Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθµοί, ο Εµπορικός Σύλλογος Μεγάρων, Εργαστήρι Εικαστικών Τεχνών ∆ήµου Μεγαρέων. Οι εκδηλώσεις – δράσεις µεταξύ άλλων περιλαµβάνουν ∆ηµιουργία χώρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Παιχνίδια ευαισθητοποίησης Περίπτερα βιβλιοπωλείων και ανθοπωλείων

Παρουσιάσεις περιβαλλοντικών δράσεων από εθελοντές Σηµεία συλλογής κατεστραµµένων κινητών τηλεφώνων, µικρών ηλεκτρικών συσκευών και µπαταριών. Μετατροπή της κεντρικής πλατείας σε µινι πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής ∆εντροφύτευση τµήµατος στον ΟΣΕ µεταξύ του Παρκινγκ και της οδού Κοραή. Εργαστήρια µε χρήση ανακυκλώσιµων υλικών.

Ανασφάλιστο 1 στα 38 οχήµατα όπως έδειξαν έλεγχοι της Τροχαίας

Το ΚΠΕ Ελευσίνας διοργανώνει για τις 5 Ιουνίου 2013, «Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος», ηµερίδα µε θέµα: «∆ράσεις για το περιβάλλον και την αειφορία στη ∆υτική Αττική». Στα πλαίσια της διοργάνωσης θα παρουσιαστούν οι εκπαιδευτικές δράσεις για το περιβάλλον που πραγµατοποίησαν οι σχολικές µονάδες κατά το τρέχον σχολικό έτος. Για τον σκοπό αυτό σας παρακαλούµε να συµπληρώσετε και να µας αποστείλετε ηλεκτρονικά τον επισυναπτόµενο πίνακα έως 31.5.20213 στο perival@dide-dytik.att.sch.gr . Η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελένη Θεοδωρίδου Ο ∆ιευθυντής της ∆/νσης Β/θµιας Εκπ/σης ∆υτικής Αττικής Αργύριος Θ. Αργυρίου Η συνέχεια από σελ. 2 κατάστασης που επικρατεί σε κάθε κράτος- µέλος και των πρωτοβουλιών στήριξης της Επιτροπής, ενόψει της συνόδου κορυφής του Ιουνίου, όπου το θέµα της ανεργίας θα κυριαρχήσει. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, όπου η ανεργία των νέων εκτινάχθηκε στο 59,1% τον Ιανουάριο, η Επιτροπή σηµειώνει ότι µετά τον επανασχεδιασµό των προγραµµάτων µε κοινοτική συγχρηµατοδότηση, που αποφασίστηκε στα τέλη του 2012, υιοθετήθηκε εθνικό σχέδιο δράσης τον Ιανουάριο του 2013, µε κοινοτική χρηµατοδότηση 517 εκατ. ευρώ.

Στόχος του προγράµµατος είναι η

τόνωση της απασχόλησης καθώς και Στόχ ο ς το υ η κατάρτιση και επιχειρηµατικότητα π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ ο ς για περίπου 350.000 νέους. Σύµφωνα µε τις ελληνικές αρχές, οι εί να ι η τόν ωση νέες πρωτοβουλίες που έχουν, ήδη, µε κοινοτική χρηµατοδόττ η ς α π α σ χ ό λ η σ η ς ξεκινήσει ηση 47 εκατ. ευρώ, περιλαµβάνουν την πρόσληψη µε καθεστώς ορισµέκαθ ώς και η νου χρόνου νέων ανέργων έως 35 κα τάρ τιση και ετών σε διάφορα πολιτιστικά προγράµµατα, αλλά και την παροχή ε π ι χ ε ι ρ η µ α τ ι κ ό τ η τ α στήριξης σε κοινωνικές υποδοµές που στοχεύουν στην καταπολέµηση γι α π ε ρί πο υ της φτώχειας και του κοινωνικού 3 5 0 . 0 0 0 ν έ ο υ ς . αποκλεισµού, µε στόχο την πρόσληψη νέων ανέργων.

Ανασφάλιστο είναι ένα στα 38 αυτοκίνητα και µηχανάκια που κυκλοφορούν στους δρόµους ενώ υπό την επήρεια αλκοόλ οδηγεί ένας στους 89 ιδιοκτήτες Ι.Χ. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από ελέγχους που πραγµατοποίησε η Τροχαία σε ολόκληρη τη χώρα, από τις 23 µέχρι τις 26 Μα6ου. Ελέγχθησαν 45.676 οχήµατα και καταστήµατα εκµίσθωσης δικύκλων και καταγράφηκαν 4.414 παραβάσεις. Πιο συγκεκριµένα, διαπιστώθηκε ότι 513 οδηγοί ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ 1194 δεν είχαν ασφαλίσει το όχηµα τους. Επιπλέον, 1121 οχήµατα δεν είχαν περάσει ΚΤΕΟ και 1355 οδηγοί δεν φορούσαν κράνος.


Τετάρτη 29 Μαου 2013

Ô ïð é ê Ý ò Åé äÞ ó åé ò

ΘÑÉÁÓÉÏ-5

Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης Πολιτών ∆ήµου Φυλής Νέα διανοµή φθηνών προRόντων την 1 Ιουνίου στα Άνω Λιόσια

Στη σηµερινή συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Ασπροπύργου

Συντήρηση ηλεκτρικού εξοπλισµού και λοιπά έξοδα Συνεδριάζει σήµερα 29 Mαίου και ώρα 10.00 π.µ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ασπροπύργου προκειµένου να λάβει αποφάσεις για τα παρακάτω θέµατα της ηµερησίας διάταξης. ΘΕΜΑ 1ον: ∆ιάθεση πιστώσεως ποσού 159,90 Ευρώ µε τίτλο «∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ», σύµφωνα µε το από 17-05-2013 έγγραφο του εκτελ. χρέη ∆ιευθυντή της Οικονοµικής Υπηρεσίας. ΘΕΜΑ 2ον: ∆ιάθεση πιστώσεως ποσού 153,06 Ευρώ µε τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ», σύµφωνα µε το από 17-05-2013 έγγραφο του εκτελ. χρέη ∆ιευθυντή της Οικονοµικής Υπηρεσίας. ΘΕΜΑ 3ον: ∆ιάθεση πιστώσεως ποσού 553,50 Ευρώ µε τίτλο «ΕΞΟ∆Α ΛΟΙΠΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ», σύµφωνα µε το από 20-05-2013 έγγραφο του εκτελ. χρέη ∆ιευθυντή της Οικονοµικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 4ον: ∆ιάθεση πιστώσεως ποσού 509,22 Ευρώ µε τίτλο «∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ», σύµφωνα µε το από 20-05-2013 έγγραφο του εκτελ. χρέη ∆ιευθυντή της Οικονοµικής Υπηρεσίας. ΘΕΜΑ 5ον: Λήψη απόφασης για την κατακύρωση του αποτελέσµατος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», προυπ. δαπάνης 45.000,00 Ευρώ, σύµφωνα µε το από 20-05-2013 Πρακτικό Αξιολόγησης – Γνωµοδότηση Αποτελεσµάτων της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου µας. ΘΕΜΑ 6ον: ∆ιάθεση πιστώσεως ποσού 3.000,00 Ευρώ µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ», σύµφωνα µε το από 21-05-2013 έγγραφο του ∆ιευθυντή του Τµήµατος Προγραµµατισµού – Οργάνωσης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας. ΘΕΜΑ 7ον: Αιτήσεις - ΄Εγγραφα – Ανακοινώσεις.

Έχει αρχίσει η κατάθεση παραγγελιών για όσους ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στη νέα διάθεση φθηνών προ¸όντων που διοργανώνει η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης Πολιτών ∆ήµου Φυλής. Η διανοµή θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 1 Ιουνίου 2013 στη διασταύρωση των οδών Κοµιζιπούλου και Καρα¸σκάκη στα Άνω Λιόσια. Ο κατάλογος των προ¸όντων περιλαµβάνει 49 διαφορετικά είδη τροφίµων από την ελληνική γη.. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν στα τηλ.:6977006613 και 6984410617

Μεγάλος αριθµός παιδιών εξετάσθηκε δωρέαν για αλλεργίες στο δήµο Αχαρνών . Κατόπιν συνεργασίας της ∆ΗΦΑ µε την Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και το “Χαµόγελο του παιδιού” Μία ακόµη πρωτοβουλία της ∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρνών ολοκληρώθηκε µε επιτυχία την Τετάρτη 22/5 το απόγευµα. Η ∆ΗΦΑ σε συνεργασία µε την Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας και το «Χαµόγελο του Παιδιού» πραγµατοποίησε δωρεάν

εξετάσεις, σχετικές µε τις αλλεργίες, σε παιδιά της πόλης µας.Θα θέλαµε να εκφράσουµε τις θερµές µας ευχαριστίες στη γιατρό κα Ε.Χ.Μαρσώνη αλλά και στους εθελοντές του «Χαµόγελο του Παιδιού» οι οποίοι µε υπερβάλλοντα ζήλο και µεγάλη διάθεση εξέτασαν όλα τα παι

διά που προσήλθαν και συζήτησαν µε τους γονείς τους. Ο πρόεδρος της ∆ΗΦΑ κος Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος, δεσµεύτηκε ότι αυτή ήταν η πρώτη από µια σειρά τέτοιων πρωτοβουλιών οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν στο µέλλον για τα παιδιά των Παιδικών Σταθµών και όχι µόνο.


Ô ïð é ê Ý ò Åé äÞ ó åé ò

6 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Τετάρτη 29 Μαου 2013

Τις εκδηλώσεις για τη Μάχη της Κρήτης στην Ελευσίνα και τη θεµελίωση της νέας στέγης του «Εργαστηρίου» στα Άνω Λιόσια τίµησε η Αντιπεριφερειάρχης ∆υτ. Αττικής Σταυρούλα ∆ήµου

Σ

την εκδήλωση για την 72η επέτειο από τη «Μάχη της Κρήτης» στην Ελευσίνα παραβρέθηκε την Κυριακή 26 Μα6ου η Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής κα Σταυρούλα ∆ήµου. Η εκδήλωση οργανώθηκε από την Ένωση Κρητών Ελευσίνας στην Πλατεία Ηρώων παρουσία των αρχών της πόλης και πλήθος κόσµου. Στο σύντοµο χαιρετισµό της η Αντιπεριφερειάρχης απευθυνόµενη στο ∆Σ και στα µέλη της Ένωσης Κρητών σηµείωσε: «Μας δίνετε σήµερα την ευκαιρία µε την εκδήλωση που πραγµατοποιείτε να θυµηθούµε γεγονότα, αλλά και να γνωρίσουµε άγνωστες πτυχές µιας µάχης που έµελε να αλλάξει το ρου της ιστορίας µας. Μια µάχη που ανέτρεψε τα σχέδια της Ναζιστικής Γερµανίας στο ∆εύτερο Παγκόσµιο πόλεµο, αφού καθυστέρησε τις δυνάµεις του Χίτλερ από την επίθεση κατά της Ρωσίας και έδωσε την ευκαιρία στις συµµαχικές δυνάµεις να ανασυνταχθούν. Η «Μάχη της Κρήτης» αποτελεί παγκόσµιο παράδειγµα αντίστασης, πίστης στην ελευθερία αλλά και αντρειοσύνης κατά του Ναζισµού και των εχθρικών δυνάµεων. Η αντίσταση του απλού λαού, που χωρίς όπλα και µε ότι µέσο διέθετε πολεµούσε τον κατακτητή δεν κίνησε τότε την περιέργεια των Γερµανών και δεν δώσαν την απαραίτητη προσοχή. Το λάθος αυτό τους στοίχησε ακριβά. Η αντίσταση των Κρητικών είναι η πρώτη µαζική παλλαkκή άµυνα κατά των δυνάµεων του Χίτλερ, στο ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο. ∆υο χρόνια αργότερα αρκετά βορειότερα της Κρήτης, οι Γερµανοί θα χάσουν 1.500.000 στρα-

τιώτες, πάλι από την παλλαkκή άµυνα και αντίσταση ενός λαού. Στις 27 Απριλίου του 1942 ο ραδιοφωνικός σταθµός της Μόσχας µετέδιδε: "..Πολεµήσατε άοπλοι εναντίον πάνοπλων και νικήσατε. Μικροί εναντίον Μεγάλων και επικρατήσατε. ∆εν ήταν δυνατόν να γίνει αλλιώς διότι είστε Έλληνες. Κερδίσαµε χρόνο για να αµυνθούµε. Ως Ρώσοι και ως άνθρωποι θα σας ευγνωµονούµε" Σήµερα, 72 χρόνια µετά θυµόµαστε αυτό το ιστορικό γεγονός µε το βλέµµα µας στραµµένο στο µέλλον της πατρίδας µας. Σε µια περίοδο που η ελληνική κοινωνία ζει το δικό της «πόλεµο» οφείλουµε να παραδειγµατιστούµε από τη γενναιότητα των Κρητικών και να αντισταθούµε µε την ίδια γενναιότητα και το ίδιο θάρρος απέναντι στις δυσκολίες που ο καθένας προσωπικά, αλλά και ως σύνολο η κοινωνία µας αντιµετωπίζει. Οι Κρητικοί απέδειξαν πως µε επιµονή και αυταπάρνηση όλα µπορούµε να τα πετύχουµε. Τιµούµε και θυµόµαστε τη θυσία των συµπατριωτών µας, που άφησαν το αίµα τους και τη ζωή τους για να ζούµε εµείς σήµερα ελεύθεροι. Αιωνία τους η µνήµη!» Τη ∆ευτέρα 27 Μα;ου η Αντιπεριφερειάρχης κα ∆ήµου παραβρέθηκε στην τελετή θεµελίωσης της 4ης Στέγης Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης που πραγµατοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου Γονέων, Κηδεµόνων και Φίλων Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες «το Εργαστήρι στα Άνω Λιόσια». Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Υπο-

Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στα Μέγαρα λόγω του 59ου Ράλι Ακρόπολης

Το 59ο Ράλι Ακρόπολις που ξεκινάει την Παρασκευή προβλέπει ρυθµίσεις και προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας Αναλυτικότερα, στις 31 Μα†ου θα υπάρξουν στην Αττική κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, µε προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας και απαγόρευση στάσης και στάθµευσης. Στην Αθήνα η Βασ.Όλγας θα κλείσει σε όλο το µήκος της, και στα δύο ρεύµατα κυκλοφορίας, από 16.00 έως 19.30.

Στα Μέγαρα, από 15.30 της Παρασκευής έως 01.00 του Σαββάτου θα κλείσουν: Στην οδό Γερανείων, το τµήµα της µεταξύ του Βόρειου Παράδροµου της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, µέχρι τη θέση "Γαλήνη". Στις οδούς Φιλελλήνων, Παναγίτσας και Βαρδουσίων, σε όλο το µήκος τους µέχρι την συµβολή τους µε την οδό Γερανείων, εξαιρουµένων των µόνιµων κατοίκων.

υργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κος Γ. Βρούτσης, ο Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κκ Αθηναγόρας, Βουλευτές, η Αντιπεριφερειάρχης κα Λ. Βασιλάκου, ο ∆ήµαρχος Φυλής κ. ∆. Μπουρα;µης, εκπρόσωποι φορέων και Συλλόγων και πλήθος κόσµου. Στο χαιρετισµό της η κα ∆ήµου τόνισε: «Θα ήθελα µέσα από την καρδιά µου να συγχαρώ τον πάντα πρωτοπόρο Σύλλογο Γονέων, Κηδεµόνων και Φίλων Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες «το Εργαστήρι» καθώς και το Σύλλογο Φίλων Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες σε Υποστηριζόµενη ∆ιαβίωση «ΑΓΑΠΗ & ΦΡΟΝΤΙ∆Α» των οποίων τη δράση παρακολουθώ µε θαυµασµό και συγκίνηση εδώ και πολλά χρόνια. Ιδιαίτερα θα ήθελα να συγχαρώ την Πρόεδρο του Συλλόγου «το Εργαστήρι» την κυρία Μαρία Τουρκοχωρίτη για την εργατικότητα και την αυταπάρνησή της. Έχει θέσει εαυτόν στην υπηρεσία των συνανθρώπων µας και όλη της η δράση αποτελεί παράδειγµα προς µίµηση. Οι Στέγες Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης αποτελούν µία πρακτική που η εφαρµογή της στο εξωτερικό έχει δώσει εξαιρετικά αποτελέσµατα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ενοίκων τους. Μέσα σε αυτές αναγνωρίζεται και ενθαρρύνεται το δικαίωµα της αυτοδιάθεσης και του αυτοκαθορισµού των ανθρώπων µε σωµατική αναπηρία, νοητική υστέρηση, ψυχική ασθένεια κτλ και επιτυγχάνεται η

καλύτερη ένταξή τους στην κοινωνία, αλλά και η αποκατάσταση της αναπηρίας εντός της κοινότητας όπου ζουν και αναπτύσσονται τα µέλη της. Είναι γεγονός ότι στη χώρα µας οι υποστηρικτικές δοµές και η οργάνωση της δηµόσιας διοίκησης δεν έχουν επιτρέψει µέχρι σήµερα την υποστήριξη και τη διάδοση της Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης σε άτοµα για τα οποία έχει εκλείψει η γονεkκή φροντίδα. Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει «το εργαστήρι» µε τις τρεις κατοικίες που ήδη λειτουργούν στο χώρο που βρισκόµαστε καθώς και µε την 4η που θεµελιώνουµε σήµερα. Το έργο που επιτελείται είναι εξαιρετικά σηµαντικό και αποκτά ακόµη µεγαλύτερη αξία αν αναλογιστούµε πως το όλο σύστηµα των κατοικιών λειτουργεί µε εθελοντική προσφορά. Θέλω να ευχηθώ η κατοικία που θεµελιώνουµε σήµερα να αποπερατωθεί το συντοµότερο δυνατό και σύντοµα να προχωρήσετε στην κατασκευή και άλλων κατοικιών που θα αποτελέσουν µια ζεστή φωλιά σε συνανθρώπους µας που έχουν ανάγκη. Καλή ∆ύναµη στο έργο σας και θα είµαστε πάντα δίπλα σας».

Ευρωπα"κός Οργανισµός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)

Βραβείο καλής πρακτικής απονεµήθηκε στα ΕΛΠΕ Ο Ευρωπα^κός Οργανισµός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) διοργάνωσε για 11η συνεχή χρονιά τα Ευρωπα^κά Βραβεία Καλής Πρακτικής στον τοµέα της Επαγγελµατικής Ασφάλειας και Υγείας. Η συµµετοχή στην ευρωπα^κή εκστρατεία της περιόδου 2012-2013, µε θέµα «Πρόληψη των κινδύνων στην εργασία µε τη συµµετοχή όλων», ξεκίνησε µε την υποβολή των προτάσεων στις 31 Αυγούστου του 2012 προς τις αρµόδιες αρχές των Κρατών – Μελών. Για την Ελλάδα, αρµόδια υπηρεσία – εθνικός εστιακός πόλος για την αξιολόγηση των συµµετοχών και την πρόταση των δύο καλυτέρων προς τον Ευρωπα^κό Οργανισµό είναι η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης της Πληροφορίας & Παρακολούθησης Πολιτικής Συνθηκών Εργασίας για θέµατα Ασφάλειας & Υγείας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Απασχόλησης. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., µέσω της ∆/νσης Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος & Βιώσιµης Ανάπτυξης Οµίλου, υπέβαλε πρόταση µε τίτλο «Συνεργασία για την Ασφάλεια, Τριετές Πρόγραµµα Ασφάλειας για την βελτίωση των διοικητικών ικανοτήτων και συµπεριφορών όλων των διευθυντικών στελεχών, προ^σταµένων και εργοδηγών», η οποία αποτελεί επιλογή από το ευρύτερο Πρόγραµµα Ασφαλείας που εφαρµόζεται στον Όµιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Το ∆εκέµβριο του 2012, ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης και επελέγη για την Ελλάδα, η πρόταση του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ καθώς και µια πρόταση από το χώρο της Ναυτιλίας. Στη φετινή διοργάνωση, συναγωνίστηκαν µερικές εκατοντάδες επιχειρήσεις, κάθε µεγέθους, από 29 κράτη

εντός και εκτός της ΕΕ και ο EU-OSHA βράβευσε τα βέλτιστα παραδείγµατα συνεργασίας µεταξύ διοίκησης και εργαζοµένων στον τοµέα της πρόληψης κινδύνων. Οι βραβεύσεις – διακρίσεις ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπα^κού συνεδρίου "Ασφάλεια και Υγεία στις µικρές επιχειρήσεις και στους χώρους εργασίας: η πρόκληση και η ευκαιρία", που διοργανώθηκε στο ∆ουβλίνο από την Ιρλανδική Προεδρία της Ευρωπα^κής Ένωσης στις 29 Απριλίου, µόλις µια ηµέρα µετά την Παγκόσµια Ηµέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (28 Απριλίου). Σε αυτή την εκδήλωση απονεµήθηκαν δέκα βραβεία και δέκα διακρίσεις καλής πρακτικής από 52 προτάσεις πού είχαν διακριθεί σε επίπεδο χώρας, σε αντίστοιχες εταιρείες και οργανισµούς. Στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. απονεµήθηκε η διάκριση καλής πρακτικής, η οποία δόθηκε από τον Επίτροπο Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης κ. LászlóAndor και την Dr. ChristaSedlatschek, ∆ιευθύντρια του EU-OSHA. Με τη διάκριση αυτή, εκτός από την προβολή της πρότασης και της Εταιρείας συνολικά κατά την τελετή βράβευσης, το παράδειγµα του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εντάχθηκε στο εγχειρίδιο καλών πρακτικών του Ευρωπα^κού Οργανισµού.


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Τετάρτη 29 Μαου 2013

Βραδιά «Με Ποίηση και Μελωδία» στη... βεράντα των Γραφείων του Παραρτήµατος Αχαρνών της Ε.Γ.Ε. Την Παρασκευή 31 Μάη 2013 στις 8.30 µ.µ., το Παράρτηµα Αχαρνών της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος διοργανώνει µια Πολιτιστική – Μουσική βραδιά "Mε Ποίηση Και Μελωδία" στη... βεράντα των γραφείων του (Μελποµένου και Αχαρνέων Ιππέων Λόφος Προφήτη Ηλία - Αχαρναί)

ÈÑÉÁÓÉÏ-7

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ∆ΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Yποχρεωτική η αποψίλωση οικοπέδων στο πλαίσιο της αντιπυρικής περιόδου

Πρόγραµµα εκδήλωσης · Έναρξη Εκδήλωσης 8.30 µ.µ. · Καλωσόρισµα από την Πρόεδρο της ΕΓΕ ΑΧΑΡΝΩΝ Λίτσα Αλεξάνδρου – Πανά · «Όταν τραγουδάµε τους ποιητές» από τον ποιητή και στιχουργό Γιάννη Κακουλίδη · Η Παιδική Χορωδία της ΕΓΕ ΑΧΑΡΝΩΝ προσφέρει αισθητική απόλαυση ερµηνεύοντας µελοποιηµένα τραγούδια · Μικρή αναφορά στο θέµα της εκδήλωσης «Ποίηση και Μελωδία» από την ∆ρ Κοινωνιολογίας Τασούλα Παµουκτσόγλου · Μουσική διαδροµή µε τη Χορωδία της Ε.Γ.Ε. ΑΧΑΡΝΩΝ που ερµηνεύει γνωστά τραγούδια ελλήνων ποιητών και συνθετών µε προβολή µικρών βίντεο Τα τραγούδια προλογίζει η ∆ρ Κοινωνιολογίας Τασούλα Παµουκτσόγλου Ακολουθεί · Το χορευτικό της Ε.Γ.Ε. ΑΧΑΡΝΩΝ που χορεύει παραδοσιακούς χορούς

∆ιδασκαλία χορού Ειρήνη ∆ηµογιαννοπούλου · Τις χορωδίες διευθύνει ο Κων/νος Κατσικογιώργος · Κεράσµατα Τσικουδιά και Χορός για Όλους… Θα απολαύσουµε τα τραγούδια: 1. Από την ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΟΡΩ∆ΙΑ της Ε.Γ.Ε. ΑΧΑΡΝΩΝ · « Ένα το χελιδόνι» Στίχοι: Οδ. Ελύτης - Μουσική: Μ. Θεοδωράκης · «Γεια σου κύριε µενεξέ» Στίχοι: Οδ. Ελύτης - Μουσική: ∆. Λάγιος · «Το θαλασσινό τριφύλλι» · Στίχοι: Οδ. Ελύτης - Μουσική: Λίνος Κόκοτος 2. Από την ΧΟΡΩ∆ΙΑ της ΕΓΕ ΑΧΑΡΝΩΝ Το δελφινοκόριτσο Στίχοι: Οδυσ. Ελύτης - Μουσική: Λίνος Κόκοτος «Κι αν έσβησες σαν ίσκιος» Στίχοι: Ν. Καρυωτάκης - Μουσική: Χα¸νηδες

Πεζοπορική Βόλτα στον ∆ρυµό της Πάρνηθας το Σάββατο 1 Ιουνίου

Το καλοκαιράκι βρίσκεται στην "επόµενη γωνία" και η ώρα που πρέπει να βάλουµε µαγιώ, έφτασε! Μια βόλτα στο βουνό της Πάρνηθας, είναι µια καλή αρχή για ενδυνάµωση σώµατος και πνεύµατος που όλοι θα χρειαστούµε λίγο πριν βγούµε στις παραλίες. Πάρτε, λοιπόν, τα σακίδια σας, φορέστε παπούτσια άνετα για το βουνό και πάµε να χαθούµε στα ελατοσκέπαστα µονοπάτια του δρυµού. Στη βόλτα µπορούν να συµµετέχουν αρχάριοι και παιδιά (8 ετών και άνω που µπορούν να περπατήσουν άνετα τόσες ώρες σε µονοπάτια). Οι συµµετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να θαυµάσουν την διχρωµία των ελάτων, που αυτή την εποχή "βγάζουν" τα νέα τους φυλλαράκια. ∆ωρεάν συµµετοχή !!! Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ: http://www.flabouri.gr

«Η µπαλάντα του Αντρίκου» Στίχοι: Κ. Βάρναλης - Μουσική: Μ. Θεοδωράκης · «Ο Εφιάλτης της Περσεφόνης» Στίχοι: Ν. Γκάτσος - Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις «Κουβέντα µ΄ένα λουλούδι(κυκλάµινο)» Στίχοι: Γ. Ρίτσος - Μουσική: Μ. Θεοδωράκη · «Εικόνα αχειροποίητη» Στίχοι: Αλ.Παπαδιαµάντη-Μουσική: Ορφέας Περίδης «Η µπαλάντα του κυρ Μένιου» Στίχοι: Κ. Βάρναλης- Μουσική: Λουκάς Θάνος «Άρνηση» (Στο περιγιάλι το κρυφό) Στίχοι: Γ. Σεφέρης - Μουσική: Μ. Θεοδωράκης Θα ακολουθήσει η εµφάνιση του Χορευτικού Τµήµατος της ΕΓΕ ΑΧΑΡΝΩΝ µε Παραδοσιακούς Χορούς

Ο ∆ήµος Ασπροπύργου, υπενθυµίζει στους ιδιοκτήτες, νοµείς, και επικαρπωτές των οικοπέδων και των λοιπών ακάλυπτων χώρων της περιοχής, την υποχρέωση που έχουν, να προβούν στην αποψίλωση των εν λόγω χώρων από ξερά χόρτα και στην αποµάκρυνση τυχόν εύφλεκτων υλικών, στο πλαίσιο της αντιπυρικής περιόδου, που διαρκεί ως και την 31η Οκτωβρίου. Ως τότε, απαγορεύεται το άναµµα φωτιάς ή η απόρριψη αναµµένων τσιγάρων, σπίρτων και άλλων υλών που µπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά (πυροσβεστική ∆ιαταγή, υπ’ αριθµ. 4/87, άρθρο 1, και άρθρο 433 του Ποινικού Κώδικα). Ιδιαίτερα, εφιστάται η προσοχή, σ’ ό,τι αφορά στα οικόπεδα που βρίσκονται εντός κατοικηµένων περιοχών ή κοντά σ’ αυτές [σε απόσταση µέχρι και εκατό (100) µέτρα]. Αν οι ιδιοκτήτες, νοµείς ή επικαρπωτές τους, δεν προβούν στο καθαρισµό τους, θα υποστούν διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύµφωνα µε το άρθρο 94, παρ. 1, περιπτ.26, εδαφ. β΄ του Ν.3852/2010.

∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας Έναρξη υποβολής αιτήσεων για δωρεάν διανοµή τροφίµων σε οικογένειες µε χαµηλά εισοδηµατικά κριτήρια Ο ∆ήµος Μάνδρας-Ειδυλλίας , θέλοντας να σταθεί στο πλευρό των πιο ευάλωτων συµπολιτών µας οι οποίοι δοκιµάζονται περισσότερο απο κάθε άλλον απο την οικονοµική κρίση που βιώνουµε, ενηµερώνει µε ανακοίνωσή του τους δηµότες οτι θα πραγµατοποιηθεί δωρεάν διανοµή τροφίµων σε οικογένειες του δήµου µας µε χαµηλά εισοδηµατικά κριτήρια. Αιτήσεις υποβάλλονται απο την Τρίτη 28 Μαίου 2013 έως την Παρασκευή 31 Μαίου 2013 και ώρες 8:00 µε 14:30 στην κεντρική γραµµατεία του ∆ηµαρχείου. Για τους κατοίκους Βιλίων υποβολή αιτήσεων και πληροφορίες: κα Ρούσση Ξανθή , τηλ: 22633-20003. Για τους κατοίκους Ερυθρών υποβολή αιτήσεων και πληροφορίες: κα Πατσαβούδη Αγγελική , τηλ. 22630-62313 Εισοδηµατικά κριτήρια 1 άτοµο: 7.200 ευρώ Οικογένεια αποτελούµενη απο 2 άτοµα: 10.700 ευρώ Οικογένεια αποτελούµενη απο 3 άτοµα:11.520 ευρώ

Οικογένεια αποτελούµενη απο 4 άτοµα:14.400 ευρώ Οικογένεια αποτελούµενη απο 5 άτοµα:17.280 ευρώ Οικογένεια αποτελούµενη απο 5 άτοµα και άνω: 2.880 ευρώ ανα επιπλέον άτοµο Απαραίτητα ∆ικαιολογητικά - Φωτοτυπία ταυτότητας - Φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού σηµειώµατος


8 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Τετάρτη 29 Μαου 2013

Ψήφος εµπιστοσύνης στην Ελλάδα Πάνω από 1 εκατ. τουρίστες επισκέφθηκαν την χώρα το α΄ τρίµηνο

Τ

ο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2013 παρουσίασε πλεόνασµα 66 εκατ. ευρώ έναντι ελλείµµατος 7 εκατ. ευρώ σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη µεγαλύτερη µείωση των ταξιδιωτικών πληρωµών, κατά 88 εκατ. ευρώ ή 21,3% σε σχέση µε την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2012, σε σύγκριση µε τη µείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 15 εκατ. ευρώ ή 3,7%. H µείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στη µείωση κατά 7,9% της µέσης ανά ταξίδι δαπάνης που εν µέρει αντισταθµίστηκε από την αύξηση των αφίξεων κατά 4,6%. Σηµειώνεται τέλος ότι οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν µε ποσοστό 4,4% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθµισαν το 1,5% του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου. Το Μάρτιο του 2013, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις µειώθηκαν κατά 14% σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2012. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη µείωση κατά 24,7% ή 21 εκατ. ευρώ που παρουσίασαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 (Μάρτιος 2013: 64 εκατ. ευρώ, Μάρτιος 2012: 85 εκατ. ευρώ) και παράλληλα σηµειώθηκε µικρή µείωση των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 27 κατά 1,8%. Η µείωση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 ήταν αποτέλεσµα της µείωσης των εισπράξεων από κατοίκους της ζώνης του ευρώ κατά 21,6% (Μάρτιος 2013: 46 εκατ. ευρώ, Μάρτιος 2012: 58 εκατ. ευρώ) και ταυτόχρονα οι εισπράξεις από κατοίκους της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ σηµείωσαν επίσης µείωση κατά 31,5%. Ειδικότερα, όσον αφορά στις εισπράξεις από τις σηµαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, αυτές από τη Γερµανία παρουσίασαν µείωση κατά 19,2% το Μάρτιο 2013 έναντι του αντίστοιχου µήνα του 2012 (Μάρτιος 2013: 14 εκατ. ευρώ, Μάρτιος 2012: 17 εκατ. ευρώ), αυτές από τη Γαλλία παρουσίασαν µείωση κατά 11,9% το Μάρτιο 2013 έναντι του αντίστοιχου µήνα του 2012 (Μάρτιος 2013: 6 εκατ. ευρώ, Μάρτιος 2012: 7 εκατ. ευρώ), ενώ αυτές από το Ηνωµένο Βασίλειο µειώθηκαν κατά 63% (Μάρτιος 2013: 6 εκατ. ευρώ, Μάρτιος 2012: 15 εκατ. ευρώ). Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27, αύξηση κατά 90,5% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία οι οποίες διαµορφώθηκαν στα 6 εκατ. ευρώ, ενώ µείωση κατά 68,7% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ οι οποίες διαµορφώθηκαν στα 6 εκατ. ευρώ. Στις ταξιδιωτικές εισπράξεις, την περίοδο Ιανουαρίου Μαρτίου 2013 σηµειώνεται µείωση κατά 3,7% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη µείωση των εισπράξεων από τους κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 κατά 20,8%, οι οποίες διαµορφώθηκαν στα 183 εκατ. ευρώ, ενώ αντίθετα οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 27 διαµορφώθηκαν στα 209 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2013 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 18,8% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαµορφώθηκαν στα 126 εκατ. ευρώ, δηλαδή µειώθηκαν κατά 21,6% και παράλληλα οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν επίσης µείωση κατά 19,1%. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερµανία µειώθηκαν κατά 21,5% και διαµορφώθηκαν στα 38 εκατ. ευρώ, οι

Τρέχουν» οι πρώτες προκηρύξεις των δήµων για προσωπικό που θα στελεχώσει τις παιδικές κατασκηνώσεις Νέες θέσεις στο Αλεποχώρι Αττικής

εισπράξεις από τη Γαλλία µειώθηκαν κατά 15,9% και διαµορφώθηκαν στα 15 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από το Ηνωµένο Βασίλειο διαµορφώθηκαν στα 23 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας µείωση κατά 40,5%. Από τις λοιπές χώρες, εκτός της ΕΕ των 27, αύξηση παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία κατά 79,5% οι οποίες διαµορφώθηκαν στα 12 εκατ. ευρώ και µείωση κατά 34,6% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ οι οποίες διαµορφώθηκαν στα 21 εκατ. ευρώ. Εισερχόµενη ταξιδιωτική κίνηση Η εισερχόµενη ταξιδιωτική κίνηση το Μάρτιο 2013 διαµορφώθηκε στις 362 χιλ. ταξιδιώτες παρουσιάζοντας οριακή αύξηση κατά 0,5% σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2012. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσµα της αύξησης των αφίξεων από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 κατά 1,4% και της µικρής µείωσης των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ των 27 κατά 0,3%. Ειδικότερα, οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαµορφώθηκαν στις 101 χιλ. παρουσιάζοντας µείωση κατά 3,9%, ενώ αντίθετα οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν αύξηση κατά 4,3% (Μάρτιος 2013: 86 χιλ., Μάρτιος 2012: 83 χιλ.). Ειδικότερα, οι αφίξεις από τη Γερµανία εµφάνισαν αύξηση κατά 6,5%, από τη Γαλλία εµφάνισαν µείωση κατά 22,1%, ενώ και οι αφίξεις από το Ηνωµένο Βασίλειο µειώθηκαν κατά 32,3%. Οι αφίξεις από τη Ρωσία παρουσίασαν αύξηση κατά 104,4%, ενώ οι αφίξεις από τις ΗΠΑ εµφάνισαν µείωση κατά 33,3%. Η εισερχόµενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2013 αυξήθηκε κατά 4,6% και διαµορφώθηκε στις 1.023 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 979 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Κατά την επισκοπούµενη περίοδο η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ των 27 διαµορφώθηκε στις 506 χιλ., παρουσιάζοντας µείωση κατά 3,3%, ενώ αντίθετα οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 διαµορφώθηκαν στις 517 χιλ. και παρουσίασαν αύξηση κατά 13,6% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ µειώθηκαν κατά 4,4% και οι αφίξεις από τις χώρες ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ επίσης µειώθηκαν κατά 2,1%. Ειδικότερα, αύξηση κατά 4% εµφανίζουν οι αφίξεις από τη Γερµανία, µείωση κατά 5,6% εµφανίζουν οι αφίξεις από τη Γαλλία, ενώ µείωση κατά 36,8% εµφανίζουν οι αφίξεις από το Ηνωµένο Βασίλειο. Τέλος, αναφορικά µε τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27, οι αφίξεις από τη Ρωσία παρουσίασαν αύξηση κατά 71,2% και διαµορφώθηκαν στις 13 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ µείωση παρουσίασαν οι αφίξεις από τις ΗΠΑ κατά 7% και διαµορφώθηκαν στις 27 χιλ. ταξιδιώτες.

“Τρέχουν” οι πρώτες προκηρύξεις των δήµων για προσωπικό που θα στελεχώσει τις παιδικές κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο, ενώ µέσα στις επόµενες ηµέρες θα ανακοινωθεί η µεγάλη προκήρυξη του ∆ήµου Αθηναίων για την πρόσληψη 119 εποχικών υπαλλήλων και 136 εθελοντών στις Παιδικές Εξοχές του δήµου. Για τις κατασκηνώσεις του Αγίου Ανδρέα (από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο) ο δήµος θα προσλάβει: 100 ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων, 4 ΠΕ Γυµναστές, 4 ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτές, 3 ΠΕ Ιατρούς, έναν ΠΕ Παιδίατρο ή Παθολόγο ή Γενικής Ιατρικής ή Ορθοπεδικό, 3 ∆Ε Μάγειρες, 3 ∆Ε Ναυαγοσώστες, έναν ΠΕ Ιατρό Εργασίας και έναν ΤΕ Τεχνολόγο Τροφίµων. Στο µεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται δύο διαγωνισµοί πρόσληψης 51 συνολικά εποχικών υπαλλήλων για τις ανάγκες λειτουργίας των παιδικών κατασκηνώσεων του ∆ήµου Τρίπολης και της Νέας Ιωνίας. Συγκεκριµένα, 30 άτοµα θα εργαστούν από 17-62013 έως και 11-8 2013 στις κατασκηνώσεις στο Παράλιο Αστρος στις ειδικότητες: ένας εκπαιδευτικός ως αρχηγός, ένας µάγειρας, 6 τραπεζοκόµοι, 5 καθηγητές Φυσικής Αγωγής, 12 Οµαδάρχες, ένας Ιατρός, ένας φύλακας, 2 καθαρίστριες και ένας εργάτης γενικών καθηκόντων, κατά προτίµηση µε άδεια οδήγησης τουλάχιστον Β' κατηγορίας. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους µε τα σχετικά δικαιολογητικά στον ∆ήµο Τρίπολης έως και 24 Μα†ου 2013. Τέλος, ο ∆ήµος Νέας Ιωνίας πρόκειται να προσλάβει 21 άτοµα για χρονικό διάστηµα δύο µηνών για τις κατασκηνώσεις στο Αλεποχώρι Αττικής. Οι θέσεις αφορούν τις ειδικότητες: ΠΕ Ιατρός Παιδίατρος ένας, ΠΕ Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια ένας, ΠΕ Εκπαιδευτικός Γυµναστής (Υπαρχηγός) ένας, ΠΕ Παιδαγωγός ένας, ∆Ε Μάγειρας ένας, ΥΕ Βοηθοί Μάγειρα 2, ΥΕ Λαντζέρισσες - Τραπεζοκόµοι 5, ΥΕ Εργάτες Γενικών καθηκόντων 3, ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας 3, ∆Ε ∆ιοικητικός υπάλληλος ένας, ∆Ε Αποθηκάριος ένας και ∆Ε Οδηγός ένας. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: ∆ήµος Νέας Ιωνίας, Αγίου Γεωργίου 40, Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία, έως τις 24 Μα†ου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ταχ. ∆/νση: Λεωφ. Συγγρού 15- 17 Τ.κ. 117 43 Αθήνα Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534 Φαξ: 213 2063533 Αθήνα, 28/5/2013 Aρ. Πρωτ.: 103467 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περίληψη της υπ’αριθµ 1 Απόφασης Προέδρου Θέµα: «Καθιέρωση Υπερωριακής Εργασίας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΖΕΦΥΡΙ 31/01/2013

Ο πρόεδρος του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. «Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Ζεφυρίου» λόγω του γεγονότος ότι έχουν αποδυναµωθεί οι νευραλγικές υπηρεσίες του Ν.Π.∆.∆. εξαιτίας των συνταξιοδοτήσεων κατά τα έτη 2010 και 2011, ενώ παράλληλα έχουν επιφορτιστεί µε πρόσθετες αρµοδιότητες,

λόγω υλοποίησης της ∆ράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» ΕΣΠΑ 2007-2013, χωρίς την πρόσληψη του ανάλογου προσωπικού, α π ο φ α σ ί ζει την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το έτος 2013 µε αµοιβή, απογευµατινών ωρών πέραν από τις ώρες της υποχρεωτικής εργασίας (έως 20 ώρες µηνιαίως ανά υπάλληλο σύµφωνα τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011), για το προσωπικό που απασχολείται στο Ν.Π.∆.∆., ως εξής: Γραφείο

∆ιοικητικού–Οικονοµικού: 1 άτοµο, Παιδαγωγικό προσωπικό: 2 άτοµα, Τοµέας Μαγειρείου: 1 άτοµο και Τοµέας Καθαριότητας: 3 άτοµα. Η δαπάνη που προκαλείται σε βάρος του προ¹πολογισµού του Ν.Π.∆.∆. για το έτος 2013, θα βαρύνει τους ΚΑ:10.6012.0001 10.6012.0003 10.6042.000 και ανέρχεται σε 12.000,00 ευρώ. Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΛΕΡΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003)και τον Ν.4014/11, ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής περιήλθε από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής η µε αρ. πρωτ. Φ.3761/1321/ΠΕΡΙΒ-9/13 Απόφαση Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης µε Α∆Α: ΒΕ54ΟΡ1Κ-ΛΣ4, ανανέωσης-

τροποποίησης των υπ αρ. πρωτ. Φ114/7477/ΠΕΡΙΒ-9/22-10-10 και Φ114/4366/ΠΕΡΙΒ-9/10 Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, για τη δραστηριότητα ανακύκλωσης µεταλλικών και µη µεταλλικών µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων-διαλογής (µηχανικής και χειροδιαλογής), κοπής, δεµατοποίησης, εµπορίας ανακυκλώσιµων µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (παλαιόχαρτο, πλαστικό, ξύλο, µέταλλο, υαλόθραυσµα κ.α.)-παραγωγής RDF µετά της προσωρινής αποθήκευσης αυτών, της εταιρείας ‘’ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΩΣΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.’’, στη θέση ‘’Πεύκο Μαυράκη’’ ή ‘’Πάτηµα’’ στον Ασπρόπυργο Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφεροµένου στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση (Λ. Μεσογείων 239 & Παρίτση, Ψυχικό). Κατά της απόφασης αυτής µπορεί να ασκηθεί ένσταση στον Υπ. ΠΕΚΑ µέσα σε 30 ηµέρες από τη λήψη της. Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ


Τετάρτη 29 Μαου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-9

Εξωπραγµατικά τα µεγέθη της ανεργίας στην Ελλάδα Κλιµάκιο του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας και εκπρόσωποι της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου συµφώνησαν ότι απαιτούνται καίριες παρεµβάσεις για την αντιµετώπιση του φαινοµένου Τα γραφεία της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου επισκέφθηκε κλιµάκιο του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO), παρουσία και του προεδρείου της ΓΣΕΒΕΕ που εκπροσωπεί τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Οι δύο φορείς τόνισαν στους καλεσµένους τους ότι «τα εξωπραγµατικά µεγέθη ανεργίας που πλήττουν την Ελλάδα δεν πρόκειται να αντιµετωπιστούν αν δεν υπάρξει στην χώρα εθνική στρατηγική ανάπτυξης και στήριξης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων». Οι εκπρόσωποι των µικροµεσαίων επιχειρήσεων της χώρας χαιρέτισαν το γεγονός ότι στην προµετωπίδα του ILO τίθεται η ενίσχυση της απασχόλησης στις ΜΜΕ, καθότι αυτές αναγ-

νωρίζονται ως ο κατεξοχήν πυλώνας για την καταπολέµηση της ανεργίας. Παράλληλα, τόνισαν την ανάγκη για µία ουσιαστική εξ' υπαρχής ανοικοδόµηση του κοινωνικού διαλόγου στο χώρο της εργασίας, ο οποίος έχει στην ουσία ακυρωθεί µε τις παρεµβάσεις στο πλαίσιο των συλλογικών διαπραγµατεύσεων. Εναφέρθηκαν επίσης για µία ακόµη φορά στην δυσµενή οικονοµική συγκυρία που αναγκάζει το ILO να επισκέπτεται τόσο συχνά τη χώρα µας και επεσήµαναν ότι η επιχειρηµατικότητα έχει πληγεί βαρύτατα από την κρίση και αντίστοιχα έχουν πληγεί και οι θέσεις εργασίας που προσφέρει. Η συνάντηση είχε ως θέµα την προετοιµασία

της διηµερίδας του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας στην Αθήνα στις 25 και 26 Ιουνίου 2013.Κατά τη συζήτηση, καταγράφηκαν οι άξονες που θα αναπτυχθούν το συνέδριο του ILO στην Αθήνα, οι οποίοι κατά σειρά έχουν ως εξής: ενίσχυση της απασχόλησης στις Μµε επιχειρήσεις. σχεδιασµός προγραµµάτων για τα νοικοκυριά χωρίς ούτε ένα εργαζόµενο. ενίσχυση των εισοδηµάτων και καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας. σύνδεση εκπαίδευσης και κατάρτισης µε την απασχόληση. κοινωνική οικονοµία. κοινωνικός διάλογος στην Ελλάδα.

Πρωτιά για το 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ασπροπύργου στο Σχολικό Πρωτάθληµα Ποδοσφαίρου Ασπροπύργου

Ένα µεγάλο µπράβο αξίζει σε όλους τους µαθητές των δηµοτικών σχολείων Ασπροπύργου που συµµετείχαν µε πολλή διάθεση στο φετινό Σχολικό Πρωτάθληµα Ποδοσαφαίρου που έγινε στην πόλη του Ασπροπύργου. Την πρώτη θέση κατέκτησε για τρίτη συνεχόµενη χρονιά το 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο, το οποίο σε πέντε αγώνες σηµείωσε πέντε νίκες.

Η συνέχεια από σελ. 3 οικονοµικών. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση για ακόµη µια φορά µετά από ένα κρίσιµο και δύσκολο έτος αναδεικνύεται θετικός πρωταγωνιστής της εθνικής προσπάθειας που κάνει η κυβέρνηση Σαµαρά. Συνεχίζουµε µε επιµονή ως την τελική επιτυχία».


Τετάρτη 29 Μαου 2013

10 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ anetsak@yahoo.gr

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

Τα χρέη «καίνε» τον Θρασύβουλο

Mια επεισοδιακή χρονιά, µε πολλά προβλήµατα, ολοκληρώθηκε µε τον καλύτερο τρόπο στα Μέγαρα, αφού οι «κιτρινόµαυροι» κατάφεραν να σώσουν τη χρονιά και να παραµείνουν στην Football League. Ευχαριστίες και αβεβαιότητα Ανακοίνωσε εξέδωσε η ΠΑΕ Βύζας, εκφράζοντας την ικανοποίηση της για την επίτευξη της παραµονής, προσθέτοντας παράλληλα ότι πρέπει να παρθούν άµεσα σηµαντικές αποφάσεις που θα κρίνουν ακόµα και την υπάρξη της οµάδας. Αναλυτικά:«Μεθυσµένη πολιτεία θυµίζει από χθες η πόλη των Μεγάρων µετά τη νίκη του Βύζαντα επί της Αναγέννησης Επανοµής που κλείδωσε την παραµονή του στη Β’ Εθνική. Ο µεγαλοµέτοχος της ΠΑΕ Κ. Κοσσυβάκης µετά την χθεσινή

Μ Ε Τ Ο Κ Υ ΠΕ Λ Λ Ο

ηµέρα ήταν περιχαρής γιατί πραγµατικά η τελευταία πορεία ήταν ένας άθλος µε πάρα πολλά εµπόδια. Σχετικά µάλιστα ανέφερε: “Πρώτα από όλα θέλω να δώσω ειλικρινά συγχαρητήρια σε όλους τους ποδοσφαιριστές που παρά τα πολλά προβλήµατα όρθωσαν το ανάστηµά τους και έβαλαν πάνω από όλα την οµάδα. Αυτός ήταν ο µόνος τρόπος για να έρθει η επιτυχία. Ακόµα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους άµεσους συνεργάτες

που εργάστηκαν από την αρχή της χρονιάς µέχρι τέλους στην οµάδα, όλοι έχουν το δικό τους µερίδιο στην επιτυχία. Επίσης, ευχαριστίες αξίζουν στον θερµό φίλαθλο της οµάδας κ. Τάκη Σκλαβούνο που στάθηκε πάντα κοντά στην οµάδα προσπαθώντας πάντα για το καλύτερο. Ιδιαίτερη µνεία αξίζει σε αυτούς τους οπαδούς που στάθηκαν κοντά σε όλη αυτή την προσπάθεια και έµειναν πιστοί στην οµάδα όλους αυτούς τους δύσκολους µήνες όταν η πορεία της οµάδας κρεµόταν σε µια κλωστή.Να ξέρετε ότι όλα αυτά που επιτύχαµε, τα επιτύχαµε µε µεγάλη προσπάθεια. Τα εµπόδια ήταν πάρα πολλά και θα αναφερθούν λεπτοµερώς την επόµενη εβδοµάδα. Μέσα στις επόµενες µέρες θα χρειαστεί να ληφθούν πολλές σηµαντικές αποφάσεις για το µέλλον της οµάδας. ∆εν είναι υπερβολικό να πούµε ότι θα κριθεί η ίδια της η ύπαρξη”. Η ΠΑΕ Βύζας συγχαίρει τις ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ και ΠΑΕ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ για την άνοδό τους στη Σούπερ Λίγκα». Ο τεχνικός του Βύζαντα, Μίλτος

Γκόφας, µε δηλώσεις του µίλησε για την επίτευξη του στόχου, λέγοντας:«Τελειώνοντας αυτή την προσπάθεια που ήταν πολύ δύσκολη θα ήθελα να ευχαριστήσω τους παίκτες, που πίστεψαν ότι µπορούν να σώσουν την οµάδα και δεν ασχολήθηκαν µε τα τόσα πολλά πρόβληµατα που ταλανίζουν τον σύλλογο. Όταν πήγα στην οµάδα υπήρχε η πιθανότητα να σταµατήσει η λειτουργία της. Ωστόσο, µε πολύ κουβέντα που έκανα µε τους παίκτες, κατάφερα να τους πείσω να συγκεντρωθούν αποκλειστικά στην σωτηρία της οµάδας και το πέτυχα!Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνεργάτη µου, Θανάση Βικελίδη, µε τον οποίο όταν ήρθαµε στην οµάδα προσπαθήσαµε να "φρεσκάρουµε" την οµάδα αφού είχε µέσα σε 45 µέρες να δώσει πολλούς και κρίσιµους αγώνες και το καταφέραµε. Τέλος, θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στην γενέτειρα µου και αναφέροµαι στην οµάδα του Αίγιου, τον Παναιγιάλειο. Ένα µεγάλο µπράβο στη διοίκηση του Παναιγιάλειου και τον Νίκου Κουρµπανά για την πολύ καλή δουλειά που έκαναν».

Οι προπονήσεις έχουν σταµατήσει στην οµάδα της Φυλής και αυτό που αποµένει είναι µία αποχαιρετιστήρια συνάντηση όλων στο γήπεδο εντός της εβδοµάδας. Την ίδια στιγµή ο πρόεδρος της ΠΑΕ, Σωτήρης Μασούρης καλείται να προχωρήσει σε µία σειρά από ενέργειες, προκειµένου να διακανονίσει τα χρέη που υπάρχουν. Ο Θρασύβουλος δεν έχει βρεθεί ξανά στο παρελθόν σε αυτή την κατάσταση και είναι βέβαιο ότι οι εξελίξεις θα καθυστερήσουν να «τρέξουν». Εννοείται ότι το τελευταίο που απασχολεί αυτή τη στιγµή είναι το ρόστερ, µε σχεδόν όλους τους ποδοσφαιριστές να µένουν ελεύθεροι.

ΟΙ ΠΑΛ ΑΙΜ ΑΧ ΟΙ Π ΑΝ ΕΛ Ε ΥΣ Ι Ν Ι ΑΚΟ Υ 2-0 ΤΟΝ ΑΣΠ ΡΟ ΠΥ ΡΓΟ

Η ΝΕΑ FOOTBALL LEAGUE ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΕΖΟΝ Αυτές είναι οι οµάδες που θα αγωνιστούν στο πρωτάηµα της football league για την σεζόν 2013-14:Σ.Σ : 3 θλ από τους Ολυµπιακό Βόλου-Νίκη Βόλου-Ηρακλή και Παναιτωλικό Ηρακλής Ψαχνών,Πανσερραικός, Λάρισα,∆όξα ∆ράµας, Καβάλα, Καλλιθέα, Εθνικός Γαζώρου, Παναχαική, Πιερικός,Φωκικός, Αναγέννηση Γιαννιτσών, Βύζας Μεγάρων, Κέρκυρα, AO Xανιά, Επισκοπή, Αστέρας Μαγουλας, Φωστήρας,Παναιγιάλειος, Αχαρναικός, Καλαµαριά, Αναγέννηση Καρδίτσας, ΑΟ Κασσιόπης, Αιγινιακός,Τύρναβος.

Σε φιλικό αγώνα οι Παλαίµαχου Πανελευσινιακού επικράτησαν των οµολόγων του Ασπροπύργου µε 2-0. Τα τέρµατα σηµείωσαν οι: Τσολάκης-Αθανασίου. Αγωνίστηκαν οι: ∆ήµας, Αδάµ, Τυρλής, Τσατσαρώνης, Καλιτζάκης, Κατσαρέλιας, Μπακαλούµης, Σγουρόπουλος, ∆ιολέτης,Τσολάκης, Λινάρδος, Αθανασίου,Κατσάφαρος.


Τετάρτη 29 Μαου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-11

ΞΕΚ ΙΝΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓ Α ΣΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Παρελθόν από την Ελευσίνα ο Χούµπαυλης

∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟ∆Ο ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Για πρώτη φορά στην ιστορία του ο Αστέρας Μαγούλας πήρε την άνοδο στην Football League. Μέσα στις επόµενες ηµέρες οι ιθύνοντες του συλλόγου θα διοργανώσουν µια µικρή γιορτή, πιο οργανωµένα, για όλο το ποδοσφαιρικό τµήµα. Την ∆ευτέρα η οµάδα είχε ρεπό, ενώ χθές άπαντες επέστρεψαν στις προπονήσεις. Η σηµερινή προπόνηση είναι προγραµµατισµένη για τις 17:00 στο γήπεδο της Μαγούλας. Μάλιστα οι προπονήσεις θα συνεχιστούν για δύο εβδοµάδες ακόµα και κατόπιν θα ξεκινήσει η καλοκαιρινή άδεια.

Ε

γκρίθηκε απο το ελεγκτικό συνέδριο το έργο ολοκλήρωσης του δηµοτικού γηπέδου της Μαγούλας. Ο προυπολογισµός ανέρχεται στα 332.000 ευρώ. Το έργο θα περιλαµβάνει την κατασκευή νέου χλοοτάπητα και βοηθητικού γηπέδου για τις ακαδηµίες του Αστέρα. Πιο συγκεκριµένα, η ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου της σύµβασης αλλά και της εξέτασης των ενστάσεων των άλλων συµµετεχόντων στο διαγωνισµό του έργου, “΄άνοιξε τον δρόµο” για την έναρξη των εργασιών. Τα έργα αναµένεται να ξεκινήσουν σε λίγες ηµέρες µε την είσοδο του εργολάβου.

ΟΙ ΠΑ ΙΚ Τ ΕΣ Τ Ο Υ ΑΣ Τ Ε Ρ Α

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος του Νάσου Χούµπαυλη στον Πανελευσινιακό, καθώς λύθηκε η συνεργασία µε τον τιµ µάνατζερ. Οι «σταχυοφόροι» τον ευχαρίστησαν για τη συµβολή που είχε στην παραµονή του συλλόγου στη Basket League Η ανακοίνωση της οµάδας της Ελευσίνας ανέφερε: «Η διοίκηση της ΚΑΕ Πανελευσινιακός ανακοινώνει την λύση της συνεργασίας µε τον Νάσο Χούµπαυλη και τον ευχαριστεί για την µεγάλη προσφορά του στην επίτευξη του στόχου της οµάδας που δεν ήταν άλλος απο την παραµονή της στην Basket League ΟΠΑΠ. Η εµπειρία του και οι γνώσεις του ήταν πολύ σηµαντικές στην πρώτη χρονιά της οµάδας στην µεγάλη κατηγορία. Του ευχόµαστε καλή συνέχεια και καλή τύχη σε όλες τις επαγγελµατικές του επιλογές».

ΣΕ ΑΓΩΝΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Η STAR FOOTBALL CLUB 4-3 ΤΗΝ ΟΥΝΕΣΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Πεντακόσια και πλέον άτοµα γέµισαν τις υπέροχες αθλητικές εγκαταστάσεις του STAR FOOTBALL CLUB στη παραλιακή της Βούλας στη φιλική συνάντηση ανάµεσα στην τοπική οµώνυµη οµάδα και την αντιπροσωπευτική οµάδα της Η Ο Υ Ν Ε ΣΚ Ο ΟΥΝΕΣΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ στην οποία συµµετείχαν Παπαλεξάνδρου, Τριανταφύλλου, Σκλάβος, Πετρόπουλος, ∆ηµόπαλαίµαχοι παίκτες της Ένωσης Πειραιά. πουλος, Ντούτσιας, Μπάκας, Τσέβρετζης, Λαµπρινίδης, Κουντής, Την νίκη κατέκτησε η οµάδα του STAR µε 4-3 µετά από αµφίρρΓραµµατικός, Καρατζάκης, Σαρρής, Σιαµέτης, Αποστολόπουλος, οπη εξέλιξη. Σκόρερ οι Λουτσιάνο Ντε Σόουζα, Γεωργουδάκης, Κοτζαπαναγιώτης, Ήλίας Κώστας, Σιδηρόπουλος( ο πρόεδρος Γεωργάτος και Γαβαλάς. Για την Ουνέσκο ο Πετρόπουλος 2 και ο των παλαιµάχων Πειραιά), Λεβεντογιάννης, Παναγιωτίδης, ΧαβιαΣκλάβος. ∆ιαιτήτευσαν ο κ. Λιάπης µε τις κυρίες Καλάβρια, Μπαράς,και ο Μίχας ( υπεύθυνος ποδοσφαίρου Α∆Ε∆Υ).Προπονητής ρούνη, Μαραγκού. ήταν ο Κανέλλος Τσίρµπας). Τη γενική εποπτεία του αγώνα είχε ο κ. Αντώνης Γλύκας σε Τον αγώνα τίµησαν µε την παρουσία τους εκπρόσωποι της τοπισυνεργασία µε τον πρόεδρο του κέντρου κ. Παναγιώτη Γκουγκουκής αυτοδιοίκησης , τα διοικητικά µέλη της ΠΟ.Ε.Ε.Ε.Ν.Π.Α κ.κ. λίδη και τον υποφαινόµενο. Νίκος Ζαφείρης, Ελευθ. Καραντάνης, Ν. Τουλγέρογλου, Ι. Το µατς είχε µορφή φιλανθρωπικού χαρακτήρα και συγκεκριµέΦάρος,∆ηµ. Χριστοδούλου, Ε. Καπίρης, ο φωτορεπορτέρ κ. Στ. να για την ενίσχυση των παιδιών µε νεοπλασµατικές ασθένειες. Γιάπαππας και ακόµη ο γεν. γραµµατέας των παλαιµάχων Πειραιά Στη νικήτρια οµάδα έπαιξαν µεταξύ των άλλων οι: Μουκ. Γ. Κωνσταντινίδης.η οικογένεια του κ. Σταύρου Μπάκα, ενώ κέας,Καραφέσκος,Μπονόβας,Φυλακούρης,Καρασαββίδης,Γεωργ προσέφεραν σηµαντικές διευκολύνσεις οι αρµόδιοι υπάλληλοι του άτος,Γαβαλάς,Παγιωτέλης, Αρδίζογλου,Λάλας, ∆ιαµαντόπουλος, αθλητικού κέντρου. Σιδέρης Ι κ.α. ***Τέλος γοήτευσαν οι: Λευτέρης Πανταζής, Μάρκος ΣεφεΣτην οµάδα της Ουνέσκο οι Μακρυγιανέλης ( Γαβρίλης- έκανε ρλής, Πέτρος Ιµβριος. εκπληκτικές αποκρούσεις), Μπαζίνας, Μπούγας, Μπολοβίνος,

S T AR

Γ ΕΩ Ρ Γ Α Τ ΟΣ - Γ Ρ ΑΜ ΜΑ Τ ΙΚ ΟΣ


12 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Τετάρτη 29 Μαου 2013

ΚΟΣΜΟΣ - ΚΟΣΜΟΣ ITIC: Αναποτελεσµατικοί οι ειδικοί φόροι σε τρόφιµα και αναψυκτικά Υπέρ της ορθότητας των αποφάσεων της κυβέρνησης της ∆ανίας συνηγορεί η νέα µελέτη του ∆ιεθνούς Κέντρου Φορολογίας και Επενδύσεων (International Tax and Investment Center-ITIC). Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της έρευνας, οι ειδικοί φόροι σε τρόφιµα και µη αλκοολούχα ποτά κρίνονται αναποτελεσµατικοί σε ό,τι αφορά αφενός στην αύξηση των κρατικών εσόδων, αφετέρου στην προαγωγή της δηµόσιας υγείας µε την ενδεχόµενη αλλαγή των διατροφικών συνηθειών του πληθυσµού εν προκειµένω. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τη µελέτη του ITIC, η υιοθέτηση του συγκεκριµένου ειδικού φόρου όχι µόνο δεν θα ενισχύσει την εισροή πόρων στα δηµόσια ταµεία, αλλά θα επιφέρει και τη µείωση των κρατικών εσόδων που προέρχονται από άλλες πηγές, όπως από το φόρο εισοδήµατος νοµικών προσώπων και από τη φορολόγηση της απασχόλησης. Είτε στην περίπτωση απορρόφησης του φόρου από τις εταιρίες είτε στην περίπτωση ενσωµάτωσής του στην τιµή του προ¸όντος µε συνέπεια τη στροφή των καταναλωτών σε προ¸όντα υποκατάστατα, τα έσοδα θα µειωθούν, γεγονός που ενδεχοµένως θα επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις και στην απασχόληση στο συγκεκριµένο κλάδο και τους συγγενείς κλάδους. Σε περιοχές, µάλιστα, που συνορεύουν µε κράτος, στο οποίο δεν ισχύει αντίστοιχος ειδικός φόρος, η µελέτη του ITIC επισηµαίνει αφενός τη στροφή των καταναλωτών στις εκτός συνόρων αγορές, αφετέρου αύξηση του λαθρεµπορίου και συνεπώς περαιτέρω µείωση των κρατικών εσόδων από τους διαφυγόντες φόρους. Καταλήγοντας, η έρευνα αναδεικνύει ως σαφώς αποτελεσµατικότερα µέσα για την επίτευξη των στόχων που άπτονται της πολιτικής υγείας, τα µέτρα που προτείνονται σε µελέτη αναφοράς του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για το συγκεκριµένο θέµα.

Σε αυτά περιλαµβάνονται η παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικής στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, καθώς και η κατάλληλη ενηµέρωση των µαθητών στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τα οφέλη της υγιεινής διαβίωσης, τη σηµασία της ορθής διατροφής και την υιοθέτηση ενός ενεργού τρόπου ζωής στον οποίο θα περιλαµβάνονται µορφές σωµατικής άσκησης ανάλογα µε την ηλικία και τα ατοµικά ενδιαφέροντα. Σηµειώνεται ότι στη ∆ανία η κυβέρνηση συνασπισµού αποφάσισε την πλήρη απόσυρση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα αναψυκτικά από 1η Ιανουαρίου 2014 σε συνέχεια της απόσυρσης και του αντίστοιχου θνησιγενούς φόρου στα τρόφιµα µε υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσµένα λιπαρά. Η κατάργηση του ειδικού φόρου αποτέλεσε την άµεση αντίδραση της κυβέρνησης της ∆ανίας στη διαπίστωση ότι το µέτρο προκάλεσε έξαρση του διασυνοριακού εµπορίου και αύξηση της ανεργίας, επιτείνοντας, εν τέλει, την ύφεση της εγχώριας οικονοµίας, χωρίς παράλληλα να αποφέρει τα αναµενόµενα οφέλη για τη δηµόσια υγεία. Με την κατάργηση του φόρου αναµένεται η τόνωση της αγοράς εργασίας µε περίπου 5.000 νέες θέσεις εργασίας. ∆είκτης Καλύτερης Ζωής του ΟΟΣΑ

Οι Αυστραλοί, ο πιο ευτυχισµένος λαός για 3η συνεχόµενη χρονιά Οι Αυστραλοί πληροφορήθηκαν σήµερα ότι για τρίτη συνεχή χρονιά είναι ο πιο ευτυχισµένος λαός στον κόσµο. Το µέσο καθαρό εισόδηµα των νοικοκυριών στην Αυστραλία είναι 28.884 δολάρια ΗΠΑ, 25% υψηλότερο από το µέσο εισόδηµα στον ΟΟΣΑ που ανέρχεται σε 23.047 δολάρια. Οι Έλληνες κατατάσσονται κοντά στο µέσο όρο µε µέσο διαθέσιµο εισόδηµα στη χώρα τα 20.440 δολάρια ΗΠΑ ετησίως.

Φόβοι βίαιων επεισοδίων στη Γαλλία λίγο πριν τον πρώτο γάµο οµοφυλοφίλων Ανησυχίες για βίαια επεισόδια εκφράζονται στη Γαλλία, µία ηµέρα πριν την τέλεση του πρώτου γάµου µεταξύ οµοφυλοφίλων, στη «σκιά» της ογκώδους διαδήλωσης κατά του νέου νόµου στο Παρίσι. Σε µία προσπάθεια να κατευνάσει τα πνεύµατα, η υπουργός Οικογένειας ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στον γάµο, ενώ η υπουργός ∆ικαιωµάτων των Γυναικών ανακοίνωσε ότι θα παραστεί ιδιωτικά. Αποµακρύνονται προληπτικά 2.000 άτοµα

«Συναγερµός» στη Χιλή από το ξύπνηµα ηφαιστείου Οι Αρχές της Χιλής εξέδωσαν προειδοποίηση για την συνεχώς αυξανόµενη δραστηριότητα του ηφαιστείου Κοπάουε που βρίσκεται στα σύνορα µε την Αργεντινή. Όπως τονίζουν, το Κοπάουε τις τελευταίες ηµέρες εµφανίζει όλο και πιο έντονη δραστηριότητα που µπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη. Για το σκοπό αυτό οι Αρχές στη Χιλή έχουν αρχίσει να αποµακρύνουν από τις εστίες τους 2.000 ανθρώπους που φαίνεται να κινδυνεύουν πιο άµεσα. Κίνα: Νεογέννητο βρέθηκε σε σωλήνα αποχέτευσης Σοκ προκαλεί το βίντεο που κάνει το γύρο του κόσµου και δείχνει την προσπάθεια πυροσβεστών να απεγκλωβίσουν από σωλήνα αποχέτευσης ένα νεογέννητο βρέφος. Η προσπάθεια είχε αίσιο τέλος, το µωρό µεταφέρθηκε σε µαιευτήριο για προληπτικούς λόγους, ενώ η αστυνοµία αναζητεί τη µητέρα και ερευνά το ενδεχόµενο απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Όλα συνέβησαν σε µία πολυκατοικία στην επαρχία Ζεγιάνγκ της Κίνας. Οι ένοικοι του κτηρίου άκουσαν το κλάµα του µωρού και ειδοποίησαν την Πυροσβεστική. Όπως διαπιστώθηκε, το µωρό είχε κολλήσει σε σωλήνα κάτω από µία τουαλέτα. Οι αρχές αναζητούν τη µητέρα του.

ΥΓΕΙΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η ετήσια έκθεση του Ευρωπαkκού Παρατηρητήριου

Ναρκωτικά στην Ευρώπη:

Ελλάδα και Ρουµανία βρίσκονται στις πρώτες θέσεις µε τις νέες µολύνσεις από τον ιό του AIDS

T

o τοπίο των ναρκωτικών στην Ευρώπη χαρτογραφεί στην ετήσια έκθεσή του το Ευρωπα¸κό Παρατηρητήριο. Τις διωκτικές αρχές απασχολούν τουλάχιστον 73 «νέα ναρκωτικά» τα οποία παρασκευάζονται από ουσίες ελεύθερες στο εµπόριο και διαφηµίζονται ως νόµιµα διεγερτικά µέσω διαδικτύου. Για την Ελλάδα αναφέρεται ότι βρίσκεται στις πρώτες θέσεις µε νέες µολύνσεις από τον ιό του AIDS χρηστών ενέσιµων ναρκωτικών ουσιών ενώ επισηµαίνεται και ο κίνδυνος µετάδοσης της ηπατίτιδας C. Ελλάδα και Ρουµανία βρίσκονται στις πρώτες θέσεις µε τις νέες µολύνσεις από τον ιό του AIDS µεταξύ των χρηστών ενέσιµων ναρκωτικών ουσιών σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση του Ευρωπα¸κού Παρατηρητηρίου για τα ναρκωτικά που δόθηκε στη δηµοσιότητα. Η έκθεση επισηµαίνει και τον κίνδυνο για την ανεξέλεκτη µετάδοση της ηπατίτιδας C, οι συνέπειες της οποίας φαίνονται µετά από αρκετά χρόνια. Ένα ενθαρρυντικό στοιχείο είναι η διαπίστωση ότι όλο και περισσότεροι χρήστες στην Ευρώπη ζητούν βοήθεια για απεξάρτηση αλλά αυτό συµβαίνει σε µία δύσκολη στιγµή για τις οικονοµίες των περισσότερων χωρών, οι οποίες κάνουν περικοπές στο συγκεκριµένο τοµέα. Όπως προειδοποιούν οι υπεύθυνοι οργανισµού της Ευρωπα¸κής Ένωσης για τα ναρκωτικά, τελικώς οι κυβερνήσεις που ακολουθούν αυτή την πολιτική θα κληθούν να πληρώσουν πολύ περισσότερο στο άµεσο µέλλον σε κοινωνικό επίπεδο αλλά και µέσα από τα συστήµατα υγείας. Η ευρωπαία επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Σεσίλια Μάλµστροµ δήλωσε ικανοποιηµένη από το γεγονός ότι η χρήση ηρω¸νης, κοκα¸νης και κάνναβης φαίνεται να φθίνει σε κάποιες χώρες. Ωστόσο εµφανίστηκε θορυβηµένη από τη διαπίστωση ότι το ένα τέταρτο των ευρωπαίων ενηλίκων — 85 εκατοµµύρια άνθρωποι — έχει κάνει χρήση παράνοµων ουσιών και ότι διαχρονικά η χρήση ουσιών στην Ευρώπη παραµένει υψηλή. Τον τελευταίο χρόνο ανιχνεύθηκαν 70 νέες ουσίες, γεγονός που καθιστά αδήριτη την ανάγκη να προσαρµοστούν οι πολιτικές κατά των ναρκωτικών στις µεταλλασσόµενες αγορές, οπως επισηµαίνεται στην έκθεση.


Τετάρτη 29 Μαου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-13

ΕΛΛΑ∆Α ΕΛΛΑ∆Α ΟΓΑ: Την Παρασκευή η καταβολή των συντάξεων Την Παρασκευή 31 Μα†ου θα καταβληθεί η σύνταξη Ιουνίου σε 743.339 συνταξιούχους του ΟΓΑ, µε πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασµούς τους ή λογαριασµούς ΕΛ.ΤΑ. που έχουν επιλέξει για την πληρωµή της. Σύµφωνα µε τον Οργανισµό, η συνολική δαπάνη για την καταβολή των συντάξεων Ιουνίου ανέρχεται σε 334.034.762,04 ευρώ.

Κατασχέσεις και επιβολή προστίµων κατά επιχείρησης για 6.000 προkόντα παραεµπορίου στο κέντρο της Αθήνας Η Ελληνική Αστυνοµία σε συνεργασία µε την ∆ηµοτική Αστυνοµία του ∆ήµου Αθηναίων, κατέσχεσε και κατέστρεψε συνολικά 6.000 προ¸όντα παραεµπορίου, στην οδό Μιχαήλ Βόδα, στον Άγιο Νικόλαο, στο κέντρο της Αθήνας. Τα προ¸όντα κατασχέθηκαν και επιβλήθηκαν πρόστιµα ύψους 5.000 ευρώ κατά την επιχείρηση του Συντονιστικού Κέντρου για την Αντιµετώπιση του Παραεµπορίου (ΣΥΚΑΠ). Σύµφωνα µε το υπουργείο Ανάπτυξης οι πολίτες µπορούν να συνδράµουν στο έργο του ΣΥΚΑΠ και να κάνουν τις καταγγελίες τους για την αντιµετώπιση του παραεµπορίου, στην τηλεφωνική γραµµή 1520.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τέλος στα χειρόγραφα παράβολα Το υπουργείο Οικονοµικών βάζει τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών µε την αγορά παραβόλων και τη συµπλήρωση αυτών. Πλέον θεσπίζεται το ηλεκτρονικό παράβολο καθώς εγκύκλιος καθιερώνει τη διαδικασία είσπραξης και επιστροφής του e- παραβόλου ώστε οι συναλλαγές να γίνονται από απόσταση. Όπως αναφέρεται στη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου, µε τον όρο «ηλεκτρονικό παράβολο» («e-Παράβολο») νοείται ο µοναδικός ψηφιακός κωδικός που χορηγείται µέσω της διαδικτυακής πύλης της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr. Με χρήση της σχετικής εφαρµογής κάθε ενδιαφερόµενος (φυσικό ή µη φυσικό πρόσωπο) δύναται να ζητήσει τη χορήγηση παραβόλου σε ηλεκτρονική µορφή. Πρόσβαση στην εφαρµογή έχουν πιστοποιηµένοι και µη πιστοποιηµένοι χρήστες του TAXISnet. Εφόσον χορηγηθεί το e-Παραβόλο, καταβάλλεται το αντίστοιχο ποσό στον φορέα είσπραξης µε γνωστοποίηση σε αυτόν του µοναδικού ψηφιακού κωδικού. Η καταβολή δύναται να πραγµατοποιείται και µε τη χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών µέσω της διαδικτυακής πύλης της Γ.Γ.Π.Σ.

«Παράθυρο» για µείωση του ΦΠΑ Το «πράσινο φως» από την τρόικα για τη µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από το 23% στο 13% και του φόρου στις µεταβιβάσεις ακινήτων περιµένει να λάβει η κυβέρνηση κατά τη διάρκεια του νέου γύρου αξιολόγησης της ελληνικής οικονοµίας από τους εκπροσώπους του ∆ΝΤ, της Ε.Ε. και της ΕΚΤ, ο οποίος αρχίζει την ερχόµενη εβδοµάδα. Μάλιστα η κυβέρνηση, ανάλογα µε την πορεία εκτέλεσης του φετινού προ¹πολογισµού και εφόσον επιτευχθεί πρωτογενές πλεόνασµα, σχεδιάζει να θέσει συνολικό θέµα µείωσης των συντελεστών του ΦΠΑ, δηλαδή εκτός από τον κλάδο της εστίασης και σε άλλες κατηγορίες αγαθών. Ο υπουργός Οικονοµικών, Γιάννης Στουρνάρας, µιλώντας σε εκδήλωση του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) στη Θεσσαλονίκη γνωστοποίησε πως η κυβέρνηση µελετά το ενδεχόµενο και τις προ¹ποθέσεις υπό τις οποίες θα µπορούσε να µειώσει το ΦΠΑ σε ορισµένες κατηγορίες αγαθών ή τους συντελεστές στις µεταβιβάσεις ακινήτων, ώστε να συµβάλει στην ανάταση του νευραλγικού κλάδου των κατασκευών, µε µεγάλη προστιθέµενη αξία στη συνολική οικονοµία. Έσπευσε πάντως να προσθέσει πως η κυβέρνηση δεν µπορεί να παροχολογεί, ούτε να δίνει υποσχέσεις χωρίς αντίκρισµα.

∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ GPO: Μπροστά µε διαφορά 1,8% η Ν∆ Προβάδισµα 1,8% της Νέας ∆ηµοκρατίας έναντι του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ στην πρόθεση ψήφου, καταγράφει η δηµοσκόπηση που πραγµατοποίησε η εταιρεία GPO, για λογαριασµό του τηλεοπτικού σταθµού MEGA. Πιο συγκεκριµένα, σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου η Ν∆ συγκεντρώνει 21,3% (σε σχέση µε 20,3% τον προηγούµενο µήνα) και ο ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ 19,5% (20,3%). Ακολουθούν η Χρυσή Αυγή µε 10,1% (9%), το ΠΑΣΟΚ µε 6,7% (7,5%), οι Ανεξάρτητοι Έλληνες µε 6,4% (6,3%), το ΚΚΕ µε 5,8% (5,8%) και η ∆ΗΜΑΡ µε 5,1% (5%). Αναλυτικά παρουσιάστηκαν και τα στοιχεία για όσα κόµµατα ήταν κοντά η πάνω από το 1%. Ειδικότερα, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ συγκεντρώνει 1,8%, η Συµφωνία για τη Νέα Ελλάδα (Α. Λοβέρδος) συγκεντρώνει 1%, οι Οικολόγοι - Πράσινοι 0,9% και το ΛΑ.Ο.Σ. 0,9%. Ένα 1,9% απάντησε 'Αλλο Κόµµα (4,1%). Λευκό / 'Ακυρο / Αποχή απάντησε το 6,3% (6,1%), ενώ αδιευκρίνιστη είναι η επιλογή του 12,3% των ερωτηθέντων (15,6%). Στο ερώτηµα «ανάµεσα στους Αντώνη Σαµαρά και Αλέξη Τσίπρα ποιον θεωρείτε καταλληλότερο για πρωθυπουργό;», τον Αντώνη Σαµαρά επιλέγει το

ΕΛΛΑ∆Α 46,3% των ερωτηθέντων (46%), έναντι 27% που επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα (29,3%). Κανέναν από τους δύο απαντάει το 25% των ερωτηθέντων (23,5%). Στην ερώτηση «πιστεύετε ότι η ενδυνάµωση της Χρυσής Αυγής αποτελεί απειλή για τη δηµοκρατία µας;», Ναι /Μάλλον ναι απαντάει το 67,6% των ερωτηθέντων, Όχι/Μάλλον όχι το 31,1% και ∆εν ξέρω/∆εν απαντώ το 1,3%.Στο πως πρέπει να γίνει η αντιµετώπιση της Χρυσής Αυγής (ρωτήθηκαν όσοι είχαν απαντήσει θετικά στο προηγούµενο ερώτηµα, δηλαδή το 67,6%), το 41,3 των ερωτηθέντων απάντησε «µε νοµοθετικές παρεµβάσεις» και το 52,9% «µέσα από πολιτική, ιδεολογική αντιπαράθεση» και ∆Ξ/∆Α το 5,8%. Τέλος, σχετικά µε το αν «πιστεύετε ότι η χώρα µας χρειάζεται ένα νέο αντιρατσιστικό νόµο;», Ναι/Μάλλον ναι απάντησε το 50,2% των ερωτηθέντων, Όχι/Μάλλον όχι το 44,4% και ∆Ξ/∆Α το 5,4%. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε το διάστηµα από την 24η έως και την 25η Μα†ου.

Με… αυτόµατο σύστηµα οι διασταυρώσεις στις ∆ΟΥ Αυτοµατοποιηµένο σύστηµα ελέγχων και διασταυρώσεων θα εφαρµόσει για τις φετινές δηλώσεις το υπουργείο Οικονοµικών, προκειµένου να κάνει άµεση επαλήθευση των στοιχείων που δηλώνουν οι φορολογούµενοι. Με την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης, η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων θα διενεργεί αυτόµατα ελέγχους και διασταυρώσεις στα δηλούµενα εισοδήµατα, στους παρακρατηθέντες φόρους, στα στοιχεία περιγραφής των κατοικιών και των Ι.Χ. αυτοκινήτων που αποτελούν τεκµήρια καθώς και στα ποσά των δαπανών που δηλώνονται µε σκοπό να αναγνωριστούν για έκπτωση από τον φόρο εισοδήµατος. Όπως αποκαλύπτει ο «Ελεύθερος Τύπος», όσοι φορολογούµενοι εντοπίζονται να έχουν δηλώσει στοιχεία για τα οποία προκύπτουν ενδείξεις ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα θα παραπέµπονται αµέσως για έλεγχο στις αρµόδιες εφορίες µε ειδικό µήνυµα όπου αναγράφεται στο προσωρινό εκκαθαριστικό σηµείωµα το οποίο εκδίδεται αµέσως µετά την ηλεκτρονική υποβολή της κάθε δήλωσης. Οι φορολογούµενοι αυτοί θα καλούνται να προσέλθουν αµέσως στις εφορίες για να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις, στις οποίες θα οφείλουν να συµπληρώσουν τα πραγµατικά στοιχεία για τα εισοδήµατά τους, τους φόρους που παρακρατήθηκαν και τα ποσά των δαπανών που αναγνωρίζονται για έκπτωση από τον φόρο εισοδήµατος. Κατά την προσέλευσή τους στις εφορίες θα οφείλουν να προσκοµίσουν (για να συνυποβάλουν µε τις τροποποιητικές δηλώσεις) όλα τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά (βεβαιώσεις καταβολής αποδοχών και λοιπών εισοδηµάτων, πιστοποιητικά γέννησης παιδιών, αποδείξεις για δαπάνες ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης, δίδακτρα φροντιστηρίων και ενοίκια κατοικιών, βεβαιώσεις για καταβληθέντα ασφάλιστρα ζωής, για καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές και καταβληθέντες τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας κ.λπ.). Μαζί µε τα δικαιολογητικά θα καλούνται να προσκοµίσουν για έλεγχο και τις αποδείξεις που απαιτούνται για την κατοχύρωση του αφορολόγητου ορίου των 5.000 ευρώ.

Ευχαριστήρια Επιστολή προς την εταιρεία «Barilla Hellas» Ο ∆ήµαρχος Μάνδρας –Ειδυλλίας κος Γεώργιος ∆ρίκος στα πλαίσια του κοινωνικού του έργου συνέβαλε ακόµη µια φορά στην κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών διατροφής των κοινωνικά ευπαθών οµάδων µέσω διάθεσης σε αυτές τροφίµων.Στο πλαίσιο των συνεργασιών του δήµου µας εντάσσεται και η συνεργασία µε την εταιρεία «Barilla Hellas» µε την καθοριστική συµβολή της οποίας εξοπλίστηκε το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήµου µας σε είδη διατροφής. Μέσω αυτής της χορηγίας προσφέρθηκαν δωρεάν τρόφιµα στις οικογένειες που σιτίζει το Παντοπωλείο µας καθώς χρήζουν άµεσης και συνεχούς βοήθειας λόγω της οικονοµικής κρίσης που µαστίζει τη χώρα µας. Ευχαριστούµε θερµά την εταιρεία «Barilla Hellas» για την ευαισθητοποίηση κ την άµεση ανταπόκρισή της. Ευελπιστούµε τέτοιες ενέργειες να βρουν πολλούς µιµητές στο µέλλον. Ο ∆ήµαρχος Γεώργιος ∆ρίκος

Η Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αγγελική Παπακωνσταντίνου

27 - 31 ΜΑΟΥ 2013 ΕΥΡΩΠΑΚΗ ΗΜΕΡΑ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ 17 . 4 . 13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ. Ο ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ Λιόσης Γεώργιος µέλος της Ελληνικής ∆ερµατολογική Εταιρείας θα εξετάζει ∆ΩΡΕΑΝ κατόπιν ραντεβού ενδιαφερόµενους για πιθανό µελάνωµα ή άλλη µορφή καρκίνου του ∆ερµατος.


Τετάρτη 29 Μαου 2013

14 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Ενοικιάζεται στη Μάνδρα µονοκατοικία 70 τ.µ. επιπλωµένη, αυτόµατη θέρµανση & aircondition, µε πάρκινγκ κοντά στο Αστυνοµικό Τµήµα. Τηλ.: 210 5551992, 6909418811 (16.5.13)

Ενοικιάζονται 2 διαµερίσµατα των 28 τ.µ. και 128 τ.µ. µε 3 κρεβατοκάµαρες και 2 µπάνια.Τιµή 450 ευρώ.Όλα πληρωµένα λόγω φωτοβολταkκών. Τηλ. επικοινωνίας 6906224871 (7.2.13)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα 60 τ.µ. µε ηλιακό, αυτόνοµη θέρµανση και γκαράζ. Τηλ. 6937050218 (23.1.13) ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 διαµερίσµατα στον Ασπρόπυργο επι της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 25 & Καποδιστρίου. Πρώτου ορόφου 55 τ.µ. και τετάρτου ορόφου 80τ.µ. µε ηλιακό, αυτόνοµη θέρµανση, αποθήκη, Parking. Πληροφορίες στο 2105577813 και 6977096978. (3.1.13)

χώρος 80 τ.µ. για γραφεία ιατρεία κ.λπ., στην οδό Καρα¸σκάκη στον Ασπρόπυργο δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο Τηλ. 6973900512 (5.12.12) Ενοικιάζονται διαµερίσµατα στον Ασπρόπυργο 65 τ.µ. ρετιρέ και 35 τ.µ. 1ου και 2ου ορόφου χωρίς κοινόχρηστα στην πλατεία ∆ηµαρχείου. Τηλ. 6973806273 (2.11.12)

Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστηµα 170 τ.µ. περιφραγµένο και µε προαύλιο χώρο 450 τ.µ., επί της οδού ∆ο¸ράνης στον Ασπρόπυργο, πλησίον του Β΄ Βρεφονηπιακού Σταθµού. Τηλ. 6973060744 (19.10.12)

Ενοικιάζεται καινούριο διαµέρισµα 105 τ.µ., πλησίον πλατείας Ασπροπύργου, µε σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα, 2 υπνοδωµάτια και δύο µπάνια στην τιµή των 400 ευρώ. Τηλ. 6972013169, 6932616395

Ενοικιάζεται στην οδό Νικολα¸δου 92 στην Ελευσίνα, κατάστηµα ισογείου 230 τ.µ.. Πληροφορίες στο 6932267168 (10.12)

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ

παραδίδει µαθήµατα ∆ηµοτικού Γυµνασίου και Λυκείου. Περιοχές Μάνδρα, Μαγούλα, Ελευσίνα. Τηλ. 6973958123 (7.11) Καθηγητής Μαθηµατικός παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα για όλες τις τάξεις σε τιµές προσιτές. Τηλ. 6944132114 (7.11.12) Καθηγήτρια Ιταλικών µε πείρα και µητρική γλώσσα τα Ιταλικά παραδίδει µαθήµατα σε παιδιά και ενήλικες. Τιµές λογικές, ιδιαίτερες τιµές σε γκρουπ. Τηλ. 6930918831 (13.2.13)

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου -Λυκείου. ∆υνατότητα συγκρότησης ολιγοµελών τµηµάτων. Τιµές προσιτές. Τηλ. 6938484142 (30.9)

(15.10.12)

ÐÙËÇÓÅÉÓ

Ενοικιάζεται ισόγειο διαµέρισµα µε 3 υπνοδωµάτια, σαλοκουζίνα, µπάνιο και αυτόνοµη θέρµανση (∆ο¸ράνης τέρµα -κοντά στο Πολιτιστικό Κέντρο). Πληροφορίες στο 6984625803 (20.12.12)

Ðáñáäßäïíôáé ìáèÞìáôá

Πωλείται οικόπεδο 5 στρεµ. στην Πύλη ∆ερβενοχωρίων µε άδεια αποθήκης 300 τ.µ. , µε τετραγωνισµένη όψη και σε καλή θέση περίπου 200 µέτρα δυτικά απο το χωριό Πύλη. Τιµή 33.000 (συζητήσιµη).Τηλ. επικοινωνίας : 6977270419 (10.10.12) Πωλούνται 2 οικόπεδα από ιδιώτη στην περιοχή της Μαγούλας 650 µ. και 440 µ., γωνιακά και άρτια οικοδοµήσιµα µε 250 ευρώ το τετραγωνικό µέτρο. Τηλ. 6944158140 Παπανικολάου Ευάγγελος (17.9)

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

Ζ Η ΤΟ Υ Ν ΠΡΟ ΣΩΠΙΚ Ο Ανώνυµη Εταιρεία πλησίον Νέας Περάµου, ζητά λογιστή να στελεχώσει το Λογιστήριό της. Τα κύρια καθήκοντα της θέσης είναι: καταχώρηση παραστατικών αγορών, δαπανών και κινήσεως αποθήκης και παραγωγών. Θα πρέπει να έχει αποδεδειγµένη προeπηρεσία 3-6 ετών σε Βιβλία Γ΄ Κατηγορίας . Γνώσεις του Κ.Β.Σ.-ΦΠΑ. Email : info.envinter@gmail.com

Ζητείται µάγειρας πεπειραµένος για εστιατόριο στον Ασπρόπυργο από όµορους δήµους. Τηλ. 6974473123 (22.5.13)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Κοπέλα αναζητά εργασίαγια οικιακές εργασίες ωε εξωτερική στις περιοχές Ελευσίνα-Μαγούλα -Μάνδρα. Τηλ. 6955218743 (16.5) Νεαρή κοπέλα ενδιαφέρεται για διανοµή διαφηµιστικών φυλλαδίων εντός Θριασίου Πεδίου. Τηλ. επικοινωνίας 6981170915 ( 16.5.13)

Κυρ΄ια 54 ετών ζητά εργασία ως εσωτερική ή εξωτερική για φύλαξη ηλικιωµένης στις περιοχές Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Μάνδρα και Μαγούλα . Τηλ. 6972956514 κα Όλγα. (16.4.13)

Κυρία ζητά εργασία και αναλαµβάνει φύλαξη παιδιών κατά τις πρω¸νές ώρες στις περιοχές Μενιδίου και Αγίων Αναργύρων . Τηλ. 6980967057 (19.2) Κυρία Ελληνίδα (ετών 70) ζητά να συντροφεύει ηλικιωµένο κύριο ή κυρία στην περιοχή Ασπροπύργου. Τηλ. επικοινωνίας :6972531171 (23.1.13) Κυρία µε συστάσεις ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωµένων και οικιακές εργασίες στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου. Τηλ. 6987384980 (7.1.13)

Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη και φροντίδα παιδιών ή ηλικιωµένων (περιοχές Ασπρόπυργος-Ελευσίνα-Μάνδρα-Μαγούλα). Τηλ. 6944468007 (19.3.13)

φυσικοθεραπευτήριο ή επισκέψεις κατ'οίκον. Τηλ. 6979931102 Έµπειρος οδηγός κάτοχος διπλώµατος Γ’ Κατηγορίας αναζητά εργασία στο Θριάσιο Πεδίο και ∆υτικά Προάστιαγός. Τηλ. 6941612748

Ôå÷íéêÜ Ãñáöåßá ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ. 210/ 5570465 6974190506 s.konsta@otenet.gr (15.11.)

ÔÅ×ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: 210. 55.72.695 Êéíçôü 6932215870 ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 ´Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 55.73.042 FAX: 210. 55.76.988

ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇ Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 5571472, 210. 5570337 Fax::210 5575184 -Êéíçôü: 6979221888 - 6979221885

1) Απόφοιτη Α.ΤΕ.Ι Φυσικοθεραπείας Πάτρας ζητεί εργασία σε

15.1.13

Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων έως τις 31 Μα(ου 2013

-Αυτοψία στο αυθαίρετο κτίσµα -Έκδοση παραβόλων συµπλήρωση εντύπων -Υπολογισµός συνολικού κόστους -Υποβολή φακέλου στην πολεοδοµία

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ιωάννα & Ξένια ΜΑΡΝΙΚΑ Σαλαµίνος 27 - Ασπρόπυργος (όπισθεν ∆ηµαρχείου) τηλ. 210 5579958-6937748252-6974654208 15.5

Partotora.gr H ιστοσελίδα προσφορών και έκδοσης εκπτωτικών κουπονιών του Θριασίου πεδίου. ∆ιαφηµιστείτε στο Internet οικονοµικά σε πάνω από 50.000 άτοµα καθηµερινά. Τηλ 6982 093 905 (5.4.13)

(11.10)

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ∆έχεται ασθενείς µε νευροχειρουργικές παθήσεις Κάθε Τρίτη και Πέµπτη, ώρες 12 - 2 µµ στο ∆ιαγνωστικό Κέντρο “ΙΩΝΙΑ” – Χατζηδάκη 2, Ελευσίνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5545507, 210 7227483

10..7.12


Τετάρτη 29 Μαου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-15

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

24.11. 2011

ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ ÕÐÅÑÇ×ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ - ÊÁÑÄÉÏËÏÃÉÊÏ ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÊÏ - LASER ÁÐÏÔÑÉ×ÙÓÇ Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçë: 2105578138 - 2105579997 και 2105571996

21.11.11

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισµός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (µέθοδος Bio -solution)

ΠΑΝΤΑΖΗ - ΜΩΡΑUΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μέλος Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ) Γ. Μαυρουκάκη & Μαρκέλου 2 (έναντι ∆ηµαρχείας Μεγάρων) Τηλ. Επικοινωνίας: 6945197161 (3.1.12)

1 5 . 4 .1 3

ΤΕ ΧΝΙ ΚΟ ΓΡΑΦΕ ΙΟ

Γε ώργ ι ος Γιο υρµ ετ ά κη ς Ορ θ οπ ε δ ι κός - Χε ι ρού ρ γο ς

Γκίκα Σοφία, Πολιτικός Μηχανικός

- Αθλητικές κακώσεις - Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση - Παιδοορθ/κα προβλήµατα

Τηλ.: 210 5572047

Χατζηδάκη 39 & ∆ήµητρος γωνία (έναντι ∆ηµαρχείου Ελευσίνας) . Τηλ: 215 530 9303 -6977.693260 email: ggiourm@gmail.com

6932638453 Ειρήνης 26 (18.3.13)

- Ασπρόπυργος 16.11.12 (1.13)

Επιστηµονικός συνεργάτης του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών και της Κλινικής Ιπποκράτης


Τετάρτη 29 Μαου 2013

16 - ÈÑÉÁÓÉÏ

- Επιταχύνονται οι ρυθµοί για τα µεγάλα οδικά έργα στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τον Χ. Ράιχενµπαχ

Τ

ην εκτίµηση ότι πληρούνται πλέον οι προ¹ποθέσεις για την επίτευξη συµφωνίας, η οποία εφόσον εγκριθεί από τη Βουλή θα µπορούσε τάχιστα να οδηγήσει στην επανεκκίνηση των µεγάλων οδικών έργων, εξέφρασε χθες από τις Βρυξέλλες ο επικεφαλής της Οµάδας ∆ράσης της Κοµισιόν για την Ελλάδα (Task Force) Χόρστ Ράιχενµπαχ. Μιλώντας στην Επιτροπή Ελέγχου του Προ¹πολογισµού του Ευρωπα¸κού Κοινοβουλίου, σε δηµόσια ακρόαση, µε θέµα την εφαρµογή της χρηµατοδοτικής βοήθειας από τον προ¹πολογισµό της ΕΕ στην Ελλάδα, ο κ. Ράιχενµπαχ προέβη σε απολογισµό των ενεργειών της Task Force στην Ελλάδα, επισηµαίνοντας την υλοποίηση συγκεκριµένων προτάσεών της, όπως η εξωδικαστική διευθέτηση των διαφορών, αλλά και η σύσταση γενικής γραµµατείας συντονισµού του κυβερνητικού έργου. Ανέφερε, επίσης, ότι η Οµάδα ∆ράσης αναµένεται να παραµείνει δύο ακόµη χρόνια στην Ελλάδα και υπογράµµισε ότι η επιτυχία της αποστολής της εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη διάθεση της ελληνικής πλευράς να προωθήσει διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονοµία. Ο κ. Ράιχενµπαχ ανέφερε ότι η σηµερινή κυβέρνηση έχει επιτελέσει σηµαντικό έργο, το οποίο πρέπει να συνεχισθεί. Προέβλεψε, ωστόσο, ότι ο ελληνικός τραπεζικός τοµέας θα αντιµετωπίζει προβλήµατα για πολύ καιρό ακόµη και σηµείωσε ότι οι πόροι των διαρθρωτικών ταµείων θα µπορούσαν να συµβάλλουν στην υπέρβαση του προβλήµατος ρευστότητας που ταλανίζει την ελληνική οικονοµία. Ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος, στη διάρκεια της παρέµβασής του, υπογράµµισε ότι το µείζον πρόβληµα στην Ελλάδα είναι η έλλειψη πολιτικής βούλησης για δραστικές παρεµβάσεις στον δηµόσιο τοµέα προς την κατεύθυνση της συρρίκνωσής του, όπως άλλωστε και στον τοµέα της φοροδιαφυγής. Κάλεσε δε τον κ. Ράιχεµπαχ να επικεντρώσει την προσοχή του στην προώθηση όχι µόνο των µεγάλων αλλά και των µικρών έργων. Τέλος, εκπρόσωπος της Κοµισιόν ανέφερε ότι ως σήµερα η Ελλάδα έχει απορροφήσει το 56% των πόρων των διαρθρωτικών ταµείων, δηλαδή πάνω από το µέσο κοινοτικό όρο, ενώ εκπρόσωπος του οικονοµικού ινστιτούτου Bruegel επέκρινε την Κοµισιόν για τις «αστοχίες» της σε σχέση µε την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας.

ΠΑΣΟΚ - ∆ΗΜΑΡ καταθέτουν από κοινού πρόταση νόµου για το αντιρατσιστικό Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν αργά το µεσηµέρι της Τρίτης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος µε τον πρόεδρο της ∆ΗΜΑΡ Φώτη Κουβέλη, σύµφωνα µε ηγετικά στελέχη της ∆ΗΜΑΡ. Οι αρχηγοί των δυο κοµµάτων συζήτησαν όλες τις εξελίξεις για το αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο, µετά την άρνηση της Ν∆ να µην συµφωνήσει σε νοµοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Οι κ.κ. Κουβέλης και Βενιζέλος συµφώνησαν να αναλάβουν κοινή νοµοθετική πρωτοβουλία, µε βάση το σχέδιο που έχει ετοιµάσει ο υπουργός ∆ικαιοσύνης, Αντώνης Ρουπακιώτης. Νωρίτερα, σε συνεδρίαση της ΕΕ της ∆ΗΜΑΡ, τα ηγετικά στελέχη του κόµµατος ενηµερώθηκαν για το τι διαµείφθηκε ανάµεσα στους τρεις πολιτικούς αρχηγούς στο Μέγαρο Μαξίµου και στο πού εστιάζονται οι διαφωνίες της Ν∆, όπως τις διατύπωσε ο Αντώνης Σαµαράς, για το αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο. Το πρωί της Τρίτης, µε επιστολή που απέστειλε στον Πρόεδρο της Βουλής, ο Γραµµατέας της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ, ζήτησε την άµεση συζήτηση και ψήφιση της πρότασης νόµου για το αντιρατσιστικό, που κατέθεσε το κόµµα τον Μάρτιο. Αναλυτικά η επιστολή του κ. Μανιάτη: 'Κύριε Πρόεδρε, Σε συνέχεια των πρόσφατων πολιτικών εξελίξεων, καθώς και της χθεσινής συνάντησης των πολιτικών αρχηγών των κοµµάτων που στηρίζουν την κυβερνητική πλειοψηφία, ζητούµε, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό της Βουλής, να προωθηθεί άµεσα για συζήτηση και ψήφιση στην αρµόδια Επιτροπή και την Ολοµέλεια της Βουλής, η Πρόταση Νόµου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. «Καταπολέµηση Εκδηλώσεων Ρατσισµού και Ξενοφοβίας», την οποία έχουµε καταθέσει ως Κοινοβουλευτική Οµάδα από 21 Μαρτίου 2013. Η υιοθέτηση στο εθνικό ∆ίκαιο προβλέψεων σηµαντικού αξιακού, ιδεολογικού και ιστορικού περιεχοµένου για την αποτροπή και αυστηρή τιµωρία πράξεων εγκληµατικότητας, βιαιοπραγίας, ρατσισµού και ξενοφοβίας, µε δεδοµένη µάλιστα την ανάγκη εναρµόνισης µε την Απόφαση – Πλαίσιο 2008/913/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ε.Ε., θα αποτελέσουν ισχυρό θεµέλιο ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και της ασφάλειας των πολιτών, καθώς και της αποτελεσµατικής θωράκισης του δηµοκρατικού πολιτεύµατος".

Οι γιατροί της Αθήνας εκπέµουν sos για τις δοµές ψυχικής υγείας

Ο

ι δοµές ψυχικής υγείας είναι µόλις ένα βήµα πριν το λουκέτο, καταγγέλλει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών επιρρίπτοντας ευθύνες για την υφιστάµενη κατάσταση στο υπουργείο Υγείας, το οποίο καλεί να δώσει άµεσα λύση στην «απαράδεκτη κατάσταση που έχει δηµιουργήσει» όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κάνει λόγο για ειληµµένη απόφαση του υπουργείου Υγείας να διαλύσει τις δοµές ψυχικής υγείας, που έχει τεθεί σε εφαρµογή µε τη συνεχιζόµενη υποχρηµατοδότησή τους. Τονίζει ότι οι εργαζόµενοι καταγγέλλουν τριτοκοσµικές συνθήκες στη λειτουργία των δοµών καθώς δεν έχουν καταβληθεί τα ενοίκια για τα κτίρια που στεγάζονται, οι προµηθευτές είναι απλήρωτοι ενώ προσπαθούν να εξασφαλίσουν το φαγητό για τους ασθενείς µε δωρεές από τη γειτονιά. Όπως επισηµαίνεται στην ανακοίνωση του ΙΣΑ, περισσότεροι από 30.000 ασθενείς που εξυπηρετούνται από τις ιδιωτικές δοµές ψυχικής υγείας βρίσκονται στον αέρα και οι 3.000 εργαζόµενοι δεν έχουν πληρωθεί εδώ και ένα χρόνο. Ζητείται από την υφυπουργό Υγείας να επιλύσει άµεσα την κατάσταση, να διασφαλίσει την ποιότητα και ασφάλεια των υπηρεσιών που παρέχονται στις ∆οµές Ψυχικής Υγείας και να στηρίξει την ψυχιατρική µεταρρύθµιση.

Thriassio 20130529  
Thriassio 20130529