Page 1

ÈÑÉÁÓÉÏ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ×Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

ÔéìÞ: 0,01 åõñþ

Στη «φάκα» του Σ∆ΟΕ ιδιοκτήτης επιχείρησης σκραπ στον Ασπρόπυργο

Υπουργείο Εσωτερικών

Óåë. 2

Παράταση στους δήµους για να φτιάξουν ασφαλείς παιδικές χαρές

Έως την Πέµπτη οι αιτήσεις για το πρόγραµµα του ΟΑΕ∆ «Επιταγή εισόδου στην Αγορά εργασίας»

Σε συγκοινωνιακή αποµόνωση τα Νεόκτιστα; Έντονη αντίδραση του ∆ήµου Ασπροπύργου στον περιορισµό των δροµολογίων της γραµµής 805 και για τη φηµολογία περί κατάργησής της

Σåë. 3

Πλήθος κόσµου κατέκλυσε την κεντρική πλατεία Μενιδίου για το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής Σåë. 9

Óåë. 2-4

∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Αυστηροί νόµοι για τους ρυπαντές του περιβάλλοντος

ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΜΠΑΡΑΖ ΤΟΥ ΑΤΤΑΛΟΥ ΜΕ ΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ

Αφιερωµένη στη γιορτή της Μητέρας

Σåë . 4

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18/5 Συγκέντρωση φαρµάκων και υγειονοµικού υλικού στην Κεντρική Πλατεία Μεγάρων Σåë. 5

Óåë. 3-6

Για πλήθος παραβάσεων της φορολογικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας

η εκδήλωση που διοργανώθηκε στο Κέντρο Καλλιτεχνικής Απασχόλησης στα Αλώνια Ελευσίνας

Σåë. 6

Εβδοµάδα Σκελετικής Υγείας στις Αχαρνές

. ∆ωρεάν µετρήσεις οστικής πυκνότητας στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου Σåë. 5

Ο Θ ΡΑΣ Υ Β Ο Υ ΛΟ Σ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ Ο ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ

Ó åë. 10-11

∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΘΗΜΕΡIΝΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ WWW.THRIASSIO.GR

ê.2239

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2243 Τετάρτη 15 Μαaου 2013 ¸ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

2 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Áôôéêή: Τετάρτη 15.5.2013 Καιρός: Συννεφιά και σποραδικές βροχές Άνεµοι: ∆υτικοί 4 -5 µποφόρ Θερµοκρασία: Από 17 έως 24 βαθµούς

ΕΟΡ ΤΟΛΟ ΓΙΟ Ανδρέας, Αχίλλιος, Ησα5ας, Πανηγύριος

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Τετάρτη15 Μαίου 2013 Ελευσίνα Μπάρδης Μελέτιος Ελ. Βενιζέλου 6 Τηλέφωνο: 210 55 46 633 Αχαρνές Ράπτη Σταµατίνα Α. Λεωφόρος Πάρνηθος 140, Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 14:00 & 17:00 - 08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: 2102462102 Παπουτσής ∆ιονύσιος Π. Αριστοτέλους 185 Ώρες Εφηµερίας: 08:00 - 23:00 Τηλέφωνο: 2102477442 Ασπρόπυργος Βλαζάκη Σµαραγδή ∆ιασταύρωση Εθνικής Οδού Τηλ.: 210 5575911 Άνω Λιόσια Ν. Ρεσβάνης Π. Γρηγορούσης 50 Τηλέφωνο : 210 2387965 Μάνδρα Συµπάρδης Κων/νος Κοροπούλη & ∆ήλου Τηλέφωνο: 210 5551232 ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Σε συγκοινωνιακή αποµόνωσ η τα Νεόκ τι στα; Έντονη αντίδραση του ∆ήµου Ασπροπύργου στον περιορισµό των δροµολογίων της γραµµής 805 και για τη φηµολογία περί κατάργησής της - Η Οδικές Συγκοινωνίες Α. Ε. καταγγέλλει ως αφοαφορµή περιστατικό επίθεσης σε βάρος οδηγού που εκτελούσε το δροµολόγιο - Ακόµα και µε ένδικα µέσα για την προάσπιση των δικαιωµάτων των κατοίκων των Νεοκτίστων προειδοποιεί ο δήµαρχος Ασπροπύργου

Τ

ην έντονη αντίδρασή του για τον περιορισµό των δροµολογίων της λεωφορειακής γραµµής 805 που συνδέει τον Ασπρόπυργο µε τον οικισµό των Νεοκτίστων εκφράζει ο δήµαρχος Ασπροπύργου Νίκος Μελετίου, απαντώντας σε επιστολή της «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.». Παράλληλα, καταθέτει και ερωτήµατα σχετικά µε το περιστατικό επίθεσης Ροµά επιβατών σε οδηγό λεωφορείου που εκτελούσε το δροµολόγιο στις 23 Απριλίου και αποτελεί αφορµή για την απόφαση της ΟΣΥ Α.Ε. να περιορίσει τα δροµολόγια, χωρίς όπως επισηµαίνεται στην επιστολή του δηµάρχου, να έχει γνωστοποιηθεί πρωτύτερα στο ∆ήµο. «Επιπλέον, κι επειδή το καταγγελλόµενο επεισόδιο, φυσικά και δεν είναι το µόνο συνέβη στην Αττική, ρωτάµε ευθέως η «ΟΣΥ Α.Ε.»: Κάθε φορά που παρουσιάζεται παραβατική συµπεριφορά, από ένα ή περισσότερους επιβάτες λεωφορείων, η Εταιρία µειώνει τα δροµολόγιά της και καταργεί τις γραµµές;», αναρωτείται ο δήµαρχος Ασπροπύργου στην επιστολή του, αναφερόµενος παράλ-

ληλα σε φήµες που θέλουν την κατάργηση της γραµµής. Ακόµη ο κ. Μελετίου επισηµαίνει ότι «Είναι σηµαντικό να κατανοήσουν όλοι, πως, ο µόνος τρόπος για να έχουµε προστατευµένες συγκοινωνίες είναι να έχουν κοινωνική ζωή οι τόποι όπως τα Νεόκτιστα. Ας αντιληφθούν, λοιπόν, οι αρµόδιοι ότι, χωρίς αστική συγκοινωνία δεν υπάρχει κοινωνική ζωή, σε καµία περιοχή», υπογραµµίζοντας τέλος πως ο δήµος θα προχωρήσει σε όλα εκείνα τα ένδικα µέσα, για να προασπισθεί τα δικαιώµατα των πολιτών της συνοικίας. Ολόκληρη η επιστολή του δηµάρχου Ασπροπύργου προς την ΟΣΥ Α. Ε. έχει ως εξής: «Έκπληξη και εύλογα ερωτήµατα, µας προκάλεσε η επιστολή που µας κοινοποίησε η Εταιρία «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.», και η οποία απευθύνεται προς τη Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Αττικής. Και τούτο, διότι, το συµβάν στο οποίο αναφέρεται [επίθεση αθίγγανων επιβατών, στον οδηγό του Λεωφορείου της γραµµής 805 (Ασπρόπυργος – Νεόκτιστα), στις 23/4/2013, ώρα 23:20 περίπου], δεν έγινε αντιληπτό από κανέναν εκ των κατοίκων της οδού Ψηλορείτη, καίτοι πολλοί εξ αυτών βρίσκονταν στις αυλές τους, τη συγκεκριµένη ώρα. Μάλιστα, αν λάβουµε υπόψη ότι, η πράξη του λιθοβολισµού του λεωφορείου, που καταγγέλλεται, σίγουρα θα

(Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò)

Åêäüôçò - äéåõèõíôÞò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò Αρχισυντάκτης Περικλής Ι. Μαραγκός ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Öëþñá Êñéåêïýêç Ντίνος Ρούσσης ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου . Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: 210.55.76.740 Ôçë.210.55.71.855 Êéí.: 6977-410968 ÓõíäñïìÝò åôÞóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. ×åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü÷é, äåí åðéóôñÝöïíôáé.ÕðïãåãñáììÝíá Üñèñá äåí åêöñÜæïõí êáô’ áíÜãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò.

συνοδεύτηκε από χαρακτηριστικό θόρυβο, είναι απορίας άξιο, πώς δεν υπέπεσε στην αντίληψη των κατοίκων του συνοικισµού Νεοκτίστων. Επιπλέον, το γεγονός ότι η αποστολή της εν λόγω καταγγελίας, συνοδεύτηκε από τον περιορισµό των δροµολογίων της εν λόγω γραµµής, κάτι που η «ΟΣΥ Α.Ε.» δεν αισθάνθηκε την υποχρέωση να γνωστοποιήσει, αλλά και από τη φήµη που διακινούν οι οδηγοί της γραµµής 805, περί κατάργησης του δροµολογίου, εγείρει µέγα ηθικό ζήτηµα για σειρά υπευθύνων. Συγκεκριµένα, επειδή και στο παρελθόν, ανάλογα επεισόδια διαλευκάνθηκαν από τις αστυνοµικές αρχές, και οι δράστες τους οδηγήθηκαν ενώπιον της ∆ικαιοσύνης, διερωτόµαστε, προς τι η σπουδή της Εταιρείας, αλλά και των εργαζοµένων; Επιπλέον, κι επειδή το καταγγελλόµενο επεισόδιο, φυσικά και δεν είναι το µόνο συνέβη στην Αττική, ρωτάµε ευθέως η «ΟΣΥ Α.Ε.»: Κάθε φορά που παρουσιάζεται παραβατική συµπεριφορά, από ένα ή περισσότερους επιβάτες λεωφορείων, η Εταιρία µειώνει τα δροµολόγιά της και καταργεί τις Η συνέχεια στη σελ. 4

ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ

Τετάρτη 15 Μαου 2013

ΥΠΕΣ: Παράταση στους δήµους για να φτιάξουν ασφαλείς παιδικές χαρές αράταση δύο ετών δίδεται στους δήµους προκειµένου να προσαρµόσουν τις παιδικές χαρές τους στις τεχνικές προδιαγραφές του θεσµικού πλαισίου που έχει θεσπιστεί από το 2009, σύµφωνα µε απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι δήµοι µε τη νεότερη απόφαση που έλαβε το υπουργείο Εσωτερικών θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει όλες τις απαιτούµενες ενέργειες µέχρι τις 31/12/2014. Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία οι δήµοι ήταν υποχρεωµένοι να προβούν στην σχετική διαδικασία µέχρι το τέλος του 2012. Μεταξύ άλλων ο χώρος που πρόκειται να δηµιουργηθεί µία παιδική χαρά πρέπει, µεταξυ άλλων,να µην

Π

γειτνιάζει µε χρήσεις που προκαλούν ατµοσφαιρική και ηχητική ρύπανση και µε δραστηριότητες που χρησιµοποιούν επικίνδυνα για την υγεία υλικά, να µην γειτνιάζει µε δρόµο ταχείας κυκλοφορίας ή κυκλοφορίας βαρέων οχηµάτων και να µην βρίσκεται σε απόσταση µικρότερη των 300 µέτρων από εγκαταστάσεις ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας (κεραίες εκποµπής τηλεφωνίας, τηλεόρασης, ραδιοφωνίας) ή πυλώνες υψηλής τάσης κ.λπ. Επιπλεόν να µην έχει οπτική επαφή µε εγκαταστάσεις που µπορούν να βλάψουν την ψυχική υγεία των παιδιών (όπως νεκροταφεία, φυλακές κ.λπ.) και να υπάρχει άνετη και ασφαλής πρόσβαση (πεζόδροµος, δρόµος ήπιας κυκλοφορίας, πεζοδρόµιο κ.λπ.).


Τετάρτη 15 Μαου 2013

Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Στη «φάκα» του Σ∆ΟΕ ιδιοκτήτης επιχείρησης σκράπ στον Ασπρόπυργο Για πλήθος παραβάσεων της φορολογικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας

ÈÑÉÁÓÉÏ-3

×ÑÇÓÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": 213.2028000 ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : 210.5586830 (ÉÁÔÑÅÉÁ): 210 5586773 ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.55. 61.388. Α" ΒΟΗΘΕΙΕΣ: 210.55.46.980 ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: 2102318684 ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102469171 ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ: 2105555373 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: 213-2047002 ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5577190 - 5571805 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581070 (ÄéïéêçôÞò): 210 5581072 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: 210.5581085 ΚΕΠ: 2132006700 - 213 2006710 (∆/ντής) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ×ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ):

Σ

υνεχίζονται οι έλεγχοι σε εταιρείες εµπορίας µετάλλων και µεταλλευµάτων (scrap), σε διάφορες περιοχές της χώρας από την Υπηρεσία Οικονοµικής Αστυνοµίας και ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, στο πλαίσιο του ευρύτερου επιχειρησιακού σχεδιασµού.

Στη «φάκα» του Σ∆ΟΕ έπεσε ιδιοκτήτης επιχείρησης εµπορίας µετάλλων και µεταλλευµάτων (scrap), στο πλαίσιο των συντονισµένων ελέγχων που πραγµατοποιεί η υπηρεσία σε αντίστοιχες εταιρείες. Τον έλεγχο διενήργησε µικτό κλιµάκιο αστυνοµικών των Τµηµάτων Φορολογικής Αστυνόµευσης Η συνέχεια στη σελ. 6

Έως την Πέµπτη 16/5 οι αιτήσεις για το πρόγραµµα του ΟΑΕ∆ «Επιταγή εισόδου στην Αγορά εργασίας»

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ::2132072300-2, 2102415300-2 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ΑΧΑΡΝΩΝ: 2102478000 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102478020 ∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ:2102407444 ∆ΕΗ: 210 2469393 (∆. Βαρέλα 3 & Θερµοπυλών 7 Πλατεία Αγ. Παρασκευής), ΕΥ∆ΑΠ : 210 2405240-1. ΒΛΑΒΕΣ - 214 4550 4562, 210 2407211 ΚΕΠ: 213.206.02.00 (∆εκελείας 34) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: 210 2400216 ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ: 210.246.83.60 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5537100 - 5537252 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/2140410 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ:210 5561840 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546674 5546285 ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546227 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: 10507 ∆ΟΥ: 210 55 43560 (Εθν. Αντιστάσεως & ∆ήµητρος) ÅÕÄÁÐ: 210-5547731 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 210 2484210 ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (∆ιευθυντής) 210 - 55.42.913 210 - 55.14.735 ( Γραµµατεία) 210 - 55.14.736 ËÉÌÅÍÁÑ×ÅÉÏ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210.5565520-580 ΟΛΕ:210 5562805 ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: 210.5543211 ÔÑÏ×ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: 210.5546579 - 5546930 ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ: 213.2014900 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÂÉËÉÙÍ:22633 200004ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ:22630-51396 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210:5555512, 210.5555300 ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ :210 5558577 ΚΕΠ:2105559626

ιήµερη παράταση, έως και τις 16 Μαίου 2013, για επιχειρήσεις και ανέργους, σχετικά µε την υποβολή αιτήσεων ένταξης στη δράση του ΟΑΕ∆ «Επιταγή (Voucher) Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για ανέργους νέους ως 29 ετών», ανακοίνωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Εξαγωγέων. Η Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας παρέχει οφέλη τόσο στις συµµετέχουσες επιχειρήσεις, όσο κυρίως στους νέους ανέργους της χώρας. Ειδικότερα, µέσω της ∆ράσης προβλέπεται για τις επιχειρήσεις: -∆υνατότητα πεντάµηνης πρακτικής άσκησης των καταρτιζοµένων χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση για την επιχείρηση -∆υνατότητα επιδοτούµενης πρόσληψης καταρτιζοµένων µετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης. Αντίστοιχα για τους συµµετέχοντες ανέργους, προσφέρεται: -Επίδοµα 2.700€ για αποφοίτους ΑΕΙ– ΤΕΙ -Επίδοµα 2.400€ για αποφοίτους υποχρεωτικής,

Β΄ βάθµιας και µεταδευτερο-βάθµιας εκπαίδευσης -Ιατροφαρµακευτική κάλυψη -Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τοµέα για 5 µήνες -∆υνατότητα πρόσληψης από τις επιχειρήσεις Οι συµµετέχοντες άνεργοι θα παρακολουθήσουν σεµινάρια θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών (σε οριζόντιες και εξειδικευµένες δεξιότητες), ενώ θα ακολουθήσει πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις διάρκειας 500 ωρών, που θα πρέπει να συµπληρωθούν εντός διαστήµατος πέντε µηνών. Μετά το τέλος της πρακτικής άσκησης, θα προβλέπεται επιχορήγηση των επιχειρήσεων που θα προβούν στην πρόσληψη ωφελουµένων, ύστερα από ειδική πρόσκληση. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι, άνεργοι και επιχειρηµατίες, µπορούν να επικοινωνούν µε τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Εξαγωγέων (τηλ. 210 5228925, fax 210 5242568, e-mail pse@otenet.gr) και στο site του ΠΣΕ www.pse.gr.

ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: 22960-81007 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 2296022100 ΙΚΑ: 2296 - 021.537 (Tµήµα Eσόδων - Προ·στάµενος) 2296 - 080.875 ΚΕΠ: 2296083270 ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ:210 2411444 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:213 2042700-1 ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖÅÖÕÑÉÏÕ: 213 2038801 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ:210 2486223 ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ:210 2474446 ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ:2102319180

ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) 210 5559701 ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ ΑΙΣΧΥΛΟΣ 210 5551030 êáé (Áèçíþí) 210 5150265 ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210:5546993 - 5560800 - 5543065


Ô ïð é ê Ý ò Åé äÞ ó åé ò

4 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Τετάρτη 15 Μαου 2013

Πλήθος κόσµου κατέκλυσε την κεντρική πλατεία Μενιδίου για το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής

Ο

λοκληρώθηκαν το Σάββατο οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του ∆ήµου Αχαρνών για τον εορτασµό της Ζωοδόχου Πηγής. Ήταν ένα πανηγύρι που θα µείνει ανεξίτηλο στους δηµότες µας. Πλήθος κόσµου κατέκλυσε την κεντρική πλατεία για να απολαύσει τις 4ηµερες εκδηλώσεις. Την Τετάρτη, πρώτη ηµέρα των εκδηλώσεων, παρακολουθήσαµε τον Γιώργο ∆ενδρινό µαζί µε το νεανικό ροκ συγκρότηµα ∆ΥΣΕΥΡΕΤΟΙ σε δικά του ροκ τραγούδια, αλλά και γνωστών καλλιτεχνών. Το χορευτικό του ∆ήµου, την Πέµπτη, άνοιξε τις εκδηλώσεις µε χορούς από την Αττική, ενώ ο νεοσύστατος σύλλογος Μακεδόνων – Θρακών απέσπασε το δυνατό

∆Η.Κ.Ε.Α κ. Σταύρο Κοπαλά Η παρουσία της ορχήστρας µε µαέστρο τον Αντώνη Αµπαρτζάκη για άλλη µια φορά άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις και αξίζει η αναφορά των ονοµάτων τους: • Σκαµνάκης ∆ηµήτρης (ντραµς) • Παναγιωτάτος Νίκος(ηλεκτρική κιθάρα)

ρες εντυπώσεις και άνοιξε την αυλαία των εκδηλώσεων, αµέσως µετά ακολούθησε ο σύλλογος Θεσσαλών µε εξαιρετική παρουσία, ενώ η Ένωση Ηπειρωτών κέρδισε τα εύσηµα από τον κόσµο. Οι χοροί από το σύλλογο Κρητών ξεσήκωσαν τον κόσµο. Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Σύλλογος ΄΄Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ΄΄ παρά την άτυχη στιγµή που είχε, κατάφερε να

από τον κόσµο που παρέµεινε ως αργά στην πλατεία χορεύοντας. Το Σάββατο η βραδιά ξεκίνησε γύρω στις 22:00 και τελείωσε στη 01:00. Ο Τριαντάφυλλος άνοιξε την αυλαία µε παλιά και νέα του τραγούδια και ετοίµασε το κοινό για να υποδεχθεί ένθερµα την Ελεάννα Παπα·ωάννου.Έκπληξη της βραδιάς ήταν ο νεαρός τραγουδιστής Γιάννης

χειροκρότηµα µε το χορευτικό του. Το πολυπληθές χορευτικό των Πελοποννησίων εντυπωσίασε τον κόσµο, ενώ το χορευτικό του ΚΑΠΕΤΑΝ ΕΥΚΛΕΙ∆Η συγκίνησε µε το τραγούδι του συλλόγου και τους χορούς του. Όµορφο και συγκινητικό το αφιέρωµα στον συντοπίτη Λεονάρδο Μπουρνέλη από την ορχήστρα της ∆Η.Κ.Ε.Α. και ειδικότερα από τον γιο του σύνθετη Νίκο Μπουρνελη. Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών θέλοντας να ευχαριστήσει τον καλλιτέχνη για την πολυετή προσφορά τού πρόσφερε µία αναµνηστική πλακέτα και ένα εικαστικό έργο από το καλλιτεχνικό εργαστήρι της ∆Η.Κ.Ε.Α. Είναι η πρώτη φορά που βραβεύεται ο καλλιτέχνης και η πρωτοβουλία ανήκει στον Πρόεδρο της

• Τζικούδης Παναγιώτης(φλάουτο) • Σωτηράκης Μιχάλης (µπουζούκι) • Αµπαρτζάκης Κων/νος (πιάνο) • Κιτσάκης Νικος( µπάσο) • Αθανασιάδης Κωστας (πλήκτρα) Στην καθιερωµένη λιτάνευση της εικόνας, την Παρασκευή, παρέστησε πλήθος κόσµου και επισήµων, ενώ η συνοδεία της εικόνας από την φιλαρµονική του ∆ήµου, τη στρατιωτική ηγεσία και τα µέλη των χορευτικών συλλόγων της περιοχής, έδωσε άλλο χρώµα. Το βράδυ της ίδιας ηµέρας πραγµατοποιήθηκε η βράβευση από το ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ στους µαθητές, που διαγωνίστηκαν στην έκθεση µε θέµα το Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών. Το Λύκειο Ελληνίδων άφησε τις καλύτε-

δηλώσει την παρουσία του άλλη µια φορά και να κερδίσει το ζεστό χειροκρότηµα του κόσµου. Την σκυτάλη πήρε ο συντοπίτης µας Χρήστος Μενιδιάτης που ξεσήκωσε την πληµµυρισµένη, από νεαρόκοσµο και όχι µόνο, πλατεία. Παρέµεινε στην σκηνή για αρκετή ώρα, ενώ σεµνά και διακριτικά, όπως πάντα, τίµησε την µνήµη του πατέρα του. Κοινή διαπίστωση όλων είναι ότι παραµένει άξιος συνεχιστής του ονόµατος Μενιδιάτης. Ενθουσιασµός υπήρξε κι όταν ανέβηκε στην σκηνή ο Νίκος Μακρόπουλος. Ο τραγουδιστής «περαστικός… όπως είπε» τίµησε την εκδήλωση και ο κόσµος τον αποθέωσε. Η «τρελή ιδέα» να έρθει ο Πάνος Καλλίδης στο πανηγύρι βρήκε ανταπόκριση

Κρητικός που µε τις µαντινάδες του ξεσήκωσε τον κόσµο.Το µικρόφωνο πέρασε στον λα·κό τραγουδιστή Γιώργο ∆ασκουλίδη και η σκηνή µετατράπηκε σε νυχτερινή πίστα. Τόσο ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σωτήριος Ντούρος, όσο και ο Πρόεδρος της ∆Η.Κ.Ε.Α, κ. Σταύρος Κοπαλάς ευχαριστούν για ακόµη µία φορά τους καλλιτέχνες για την αφιλόκερδη συµµετοχής τους, τον Πρόεδρο της Ευξείνου Λέσχης Αχαρνών & Αττικής «Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ», κ. Γ. Μωυσιάδη για την πολύτιµη βοήθεια του. Την παρουσίαση της βραδιάς έκαναν οι : Ιωάννα Μάρκου, Καρνάτσου Μαριαλένα και ο Κων/νος Καχριµανίδης από το καλλιτεχνικό εργαστήρι της ∆Η.Κ.Ε.Α.

Η συνέχεια από σελ. 2 γραµµές; Επίσης, απευθυνόµενοι στην Ελληνική Αστυνοµία, ερωτούµε, για πολλοστή φορά: α) Πόσες, τέτοιου είδους καταγγελίες χρειάζονται, για να ληφθούν τα ενδεδειγµένα µέτρα, για τη µη επανάληψή τους, στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου; β) Ποιοι είναι οι λόγοι που επιβάλλουν την ολοφάνερη ανοχή της Ελληνικής Αστυνοµίας, που σηµαίνει τη µη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την αντιµετώπιση σωρείας παραβατικών συµπεριφορών στα Νεόκτιστα; γ) Τι άλλο πρέπει να συµβεί, για να κινητοποιήσει τις Αρχές; δ) Γιατί λησµονήθηκε το αιµατηρό επεισόδιο, µε πρωταγωνιστές αθίγγανους ενόπλους, και θύµατα αλλοδαπούς µετανάστες; ε) Τι θα είχε συµβεί τότε, αν κάποιες απ΄ τις ριπές των όπλων, σε εκείνο το επεισόδιο, κατευθύνονταν προς τις κατοικίες ή τις επιχειρήσεις της περιοχής;

Θα µπορούσαµε να προσθέσουµε δεκάδες ανάλογα ερωτήµατα. Ωστόσο σ΄ ένα πράγµα επικεντρωνόµαστε, εν κατακλείδι: Οι Πολίτες του Ασπρόπυργου, που διαµένουν στη συνοικία Νεόκτιστα, η ∆ηµοτική Αρχή και όλοι οι Ασπροπύργιοι, απαιτούµε, σοβαρότητα και υπευθυνότητα, από όλους τους συναρµόδιους φορείς («ΟΣΥ Α.Ε.», Ελληνική Αστυνοµία, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη). Με γνώµονα ότι, όλοι οι προαναφερθέντες υποχρεούνται να διασφαλίζουν, για τους Πολίτες της περιοχής του Ασπρόπυργου, και εν προκειµένω των Νεοκτίστων, το δικαίωµα να εξυπηρετούνται από τη µοναδική λεωφορειακή γραµµή που συνδέει τον τόπο της κατοικίας τους, µε το κέντρο της πόλης µας, και δι΄ αυτού, µε την Αττική. Είναι σηµαντικό να κατανοήσουν όλοι, πως, ο µόνος τρόπος για να έχουµε προστατευµένες συγκοινωνίες είναι να έχουν κοινωνική ζωή οι τόποι όπως τα Νεόκτιστα. Ας αντιληφθούν, λοιπόν, οι αρµόδιοι ότι, χωρίς αστική συγκοι

νωνία δεν υπάρχει κοινωνική ζωή, σε καµία περιοχή. Ακολουθεί η δραµατική υποβάθµιση και η ερήµωσή τους! Θέλουµε να πιστεύουµε ότι ούτε η «ΟΣΥ Α.Ε.» (∆ιοίκηση και Εργαζόµενοι), ούτε η Πολιτεία, ούτε η Ελληνική Αστυνοµία θέλουν να οδηγήσουν σε τέτοια εξέλιξη τα Νεόκτιστα. Κατά συνέπεια, ζητούµε πάραυτα, να πράξουν ό,τι επιβάλλεται, για την απρόσκοπτη λειτουργία της λεωφορειακής γραµµής, στο προβλεπόµενο ωράριο, και για να πάψουν τα Νεόκτιστα να είναι νησίδα µη εφαρµογής του νόµου. Σε διαφορετική περίπτωση, ο ∆ήµος Ασπροπύργου, επικεφαλής των χιλιάδων κατοίκων της περιοχής, θα προχωρήσει σε όλα εκείνα τα ένδικα µέσα, για να προασπισθεί τα δικαιώµατα των πολιτών της συνοικίας». Περικλής Ι. Μαραγκός


Ô ïð é ê Ý ò Åé äÞ ó åé ò

Τετάρτη 15 Μαου 2013

Ενηµερωτική εκδήλωση στον δήµο Ασπροπύργου Θα παρουσιασθεί ο νέος κανονισµός έκδοσης αδειών επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, Νικόλαος Μελετίου, προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόµενους, στην ενηµερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου υγειονοµικού κανονισµού, και του νέου τρόπου έκδοσης αδειών επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, που θα πραγµατοποιηθεί σήµερα 15 Μα3ου 2013, στις 12.00, στην Συνεδριακή Αίθουσα του ∆ήµου, στο κτίριο της

παλιάς «Αλωνίστρας» στην Πλατεία Σιντριβανιού. Τον κανονισµό θα αναλύσουν οι κ.κ.: − Αλέξανδρος Μυλωνάς, ∆ηµοτικός Σύµβουλος, Μηχανολόγος Μηχανικός − Νικόλαος Πατσατζής, Αναπληρωτής Προcστάµενος ∆ιεύθυνσης Υγειονοµικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής.

Εβδοµάδα Σκελετικής Υγείας στις Αχαρνές . ∆ωρεάν µετρήσεις οστικής πυκνότητας στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου

Ο

Ελληνικός Σύλλογος Υποστήριξης Ασθενών µε Οστεοπόρωση σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Αχαρνών πραγµατοποιούν δωρεάν µετρήσεις οστικής πυκνότητας στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ∆ήµου Αχαρνών(Φιλαδελφείας & Μπόσδα 87). Οι εξετάσεις θα πραγµατοποιηθούν τις ηµέρες:... Τετάρτη-Πέµπτη-ΠαρασκευήΣάββατο-Κυριακή 15,16,17,18 και 19 Μα…ουαντίστοιχα, ώρες 10:00 έως 15:00. Οι µετρήσεις οστικής πυκνότητας θα πραγµατοποιούνται µόνο κατόπιν ραντεβού. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούµε επικοινωνήστε στο τηλέφωνο: 213 2086698 (ώρες 13:00-18:00 κα Αννα Ντούτση) Ο Ελληνικός Σύλλογος Υποστήριξης Ασθενών µε Οστεοπόρωση είναι ένα µη κερδοσκοπικό σωµατείο επίσηµα αναγνωρισµένο από το ∆ιεθνές Ιδρυµα Οστεοπόρωσης (ΙΟF) και την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (WHO). Ο Σύλλογος, ο οποίος αριθµεί 7.500 και πλέον µέλη, αποτελεί το µοναδικό αναγνωρισµένο σωµατείο το οποίο σαν κύριο στόχο

έχει την ενηµέρωση του κοινού γύρω από την οστεοπόρωση, τη διατροφή, την άσκηση, τη ψυχολογία, την πρόληψη και την σκελετική υγεία. Η δράση του Συλλόγου επεκτείνεται τόσο µέσα στα όρια της Αττικής όσο και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ο Ελληνικός Σύλλογος Υποστήριξης Ασθενών µε Οστεοπόρωση διατηρεί άριστη σχέση συνεργασίας µε επιστηµονικά σωµατεία που ασχολούνται µε την οστεοπόρωση καθώς και µε το Εργαστήριο Ερευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήµατος του Πανεπιστηµίου Αθηνών της Ιατρικής Σχολής. Ο Σύλλογος σε συνεργασία µε τους παραπάνω φορείς διεξάγει επιδηµιολογικές και άλλες µελέτες προκειµένου να συγκεντρωθούν και να επεξεργαστούν στοιχεία για την χρόνια αυτή νόσο.Ο Σύλλογος επίσης

δραστηριοποιείται στην διοργάνωση ενηµερωτικών ηµερίδων, σεµιναρίων, συνεδρίων και στην έκδοση εντύπων. Αποτέλεσµα της πολύχρονης αυτής προσπάθειας ήταν ο Ελληνικός Σύλλογος Υποστήριξης Ασθενών µε Οστεοπόρωση να κατακτήσει την πρώτη θέση για την εξέχουσα πορεία του, µεταξύ 186 χωρών, στο Παγκόσµιο Συνέδριο που διεξήχθη στο Miami των Ηνωµένων Πολιτειών τον ∆εκέµβριο του 2007. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 8018123, 210 6280698, email: info@osteocare.gr, URL: www.osteocare.gr

ΘÑÉÁÓÉÏ-5

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18/5 Συγκέντρωση φαρµάκων και υγειονοµικού υλικού στην Κεντρική Πλατεία Μεγάρων

Συλλογή φαρµάκων θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 18/5/2013 στην Κεντρική Πλατεία Μεγάρων στα πλαίσια της εκστρατείας του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης Σκάι «όλοι µαζί µπορούµε και στην υγεία» από 10:00 έως 14:00. Ο ∆ήµος Μεγαρέων, δια του Αντιδηµάρχου Κλεάνθη Βαρελά, καλεί τους πολίτες να προσφέρουν είτε φάρµακα από το προσωπικό τους φαρµακείο τα οποία δεν έχουν λήξει είτε φάρµακα αγορασµένα από φαρµακεία για το σκοπό της συγκέντρωσης. Τα φάρµακα και το υγειονοµικό υλικό που θα συγκεντρωθούν, θα παραληφθούν από τους υπεύθυνους του Κοινωνικού Φαρµακείου του ∆ήµου Μεγαρέων.

Καταφύγιο Φλαµπούρι

Πεζοπορική Βόλτα στον ∆ρυµό της Πάρνηθας

Μ

ια βόλτα στο καταπράσινο βουνό της Πάρνηθας , κάνει θαύµατα, αφού είναι γνωστό ότι η επαφή µε τη φύση αναζωγονεί σώµα και πνεύµα ! . Στη βόλτα -η οποία θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 18 Μαίου - µπορούν να συµµετέχουν αρχάριοι και παιδιά (8 ετών και άνω που µπορούν να περπατήσουν άνετα τόσες ώρες σε µονοπάτια). Οι συµµετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να θαυµάσουν την διχρωµία των ελάτων, που αυτή την εποχή "βγάζουν" τα νέα τους φυλλαράκια. Από το καταφύγιο Φλαµπούρι, θα κάνουµε µία όµορφη βόλτα στον Εθνικό ∆ρυµό της Πάρνηθας και σας προσκαλούµε, να γνωρίσετε το βουνό αλλά και να έρθετε πιο κοντά στη φύση. Η διαδροµή θα είναι κυκλική µε σηµείο εκκίνησης και τερµατισµού το Φλαµπούρι. Θα υπάρχουν µικρές υψοµετρικές διαφορές και θα κινηθούµε σε ήπιους ρυθµούς, κυρίως µέσα από ορεινά µονοπάτια. Πάρτε λοιπόν την παρέα σας, ή και µόνοι σας και θα γίνουµε όλοι µια παρέα, για µια βόλτα στο µοναδικού κάλλους ελατόδασος, του δρυµού της Πάρνηθας. Ώρα συγκέντρωσης στο Φλαµπούρι 10:00' Ώρα εκκίνησης από το Φλαµπούρι 10:30' Ώρες πεζοπορίας ~3:00΄ ώρες. Βαθµός δυσκολίας Α΄(Εύκολη πεζοπορική διαδροµή, διάρκειας µέχρι 5 ωρών και µέχρι 300µ. θετική υψοµετρική διαφορά. Μπορούν να συµµετέχουν και αρχάριοι). Μόλις φτάσετε στο καταφύγιο θα πρέπει να δηλώσετε συµµετοχή, γράφοντας το όνοµα σας µέσα στο καταφύγιο, στην λίστα συµµετεχόντων της πεζοπορίας.


Ô ïð é ê Ý ò Åé äÞ ó åé ò

6 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΤΟ ΚΥΜΑ Γράφει ο ΛΑΤΤΑΣ ΤΟ κύµα πλατσούριζε στα πόδια του βράχου, εγώ ξαπλωτος, δίπλα στην καυτή άµµο, νανουρίζοµαι από αυτό το παιχνίδι του παφλασµού ακούγωντας υποκοφα το τραγούδι του νερού, το τραγούδι που λέει το κύµα απόηχος του άσµατος της ΓΟΡΓΟΝΑΣ. ΗΣΥΧΙΑ. Το τσίριγµα από τα θαλασσοπούλια εξαίσιο. Αφηµένος στην ξενοιασιά µου, κάνω τα δικά µου όνειρα, για τα ταξίδια που δεν έκαµα ποτέ, I µένω άναυδος σαν να µην υπάρχω.

ΜΑ πάλι το τοπίο µε συνεπαίρνει. ΤΑΞΙ∆ΕΥΩ νοερά µέσα στην απεραντοσύνη της θάλασσας ρουφώντας αχόρταγα το ιώδιό της και το καθαρό οξυγόνο της. Η µοναξιά θηλιά στο λαιµό, τα όνειρα σπασµένο γυαλί. ΑΣ ΗΣΟΥΝ ΚΟΝΤΑ ΜΟΥ ΕΣΥ να µοιραστούµε το µεγαλείο αυτής της υπέροχης στιγµής, ας ήσουν κοντά µου εσύ να κάνουµε µαζί µια ευχή για να την πάρει το κύµα, να την ταξιδέψη στην απεραντοσύνη του πελάγους και να γιοµήση το όνειρο ευτυχία.

Τετάρτη 15 Μαου 2013

Αφιερωµένη στη γιορτή της Μητέρας η εκδήλωση που διοργανώθηκε στο Κέντρο Καλλιτεχνικής Απασχόλησης στα Αλώνια Ελευσίνας

Μ

ια λιτή εκδήλωση αφιερωµένη στη γιορτή της Μητέρας έγινε το Σάββατο 12 Μα…ου στο Κέντρο Καλλιτεχνικής Απασχόλησης στήν περιοχή Αλώνια του ∆ήµου Ελευσίνας. Τα παιδιά που απασχολούνται καθηµερινά στο Κέντρο µαζί µε τις µητέρες, επιδόθηκαν σε αυτό που έχουν µάθει πολύ καλά να κάνουν όλο αυτό το διάστηµα από τον Σεπτέµβριο πέρσι µέχρι σήµερα. Ζωγράφισαν όλοι µαζί στον χώρο του πάρκου. Το Κέντρο, φιλοξενείται σε κτίριο που βρίσκεται µέσα στα όρια του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής και διαχειρίζεται η ΣΧΕ∆ΙΑ, έχει σαν στόχο την απασχόληση των παιδιών µε καλλιτεχνικές δραστηριότητες και ζωγραφική, αλλά και µαγειρική, προσφέροντας κάποιες ελεύθερες ώρες στις µητέρες. Το Κέντρο Καλλιτεχνικής Απασχόλησης φιλοξενείται στο χώρο του ∆ήµου από το 2005, προσφέροντας διέξοδο στα παιδιά και στους γονείς τους, ιδιαίτερα στις µητέρες από µειονοτικές οικογένειες. Η αδιάκοπη δουλειά αυτών των χρόνων έχει αποδώσει καρπούς και όπως µας είπε η υπεύθυνη του Κέντρου κ. Βαφέα: "Σήµερα έχουµε εδώ τα παιδιά των κοριτσιών που είχαµε στην αρχή σαν "µαθήτριες". Η συνέχεια από σελ. 3

και Κοινωνικής & Ασφαλιστικής Νοµοθεσίας της Υποδιεύθυνσης Οικονοµικής Αστυνοµίας, µε την υποστήριξη αστυνοµικών της Γενικής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Αττικής. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης Αποτέλεσµα ήταν η σύλληψη του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, για σοβαρές παραβάσεις της φορολογικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας. Επιπλέον συνελήφθη και ένας αλλοδαπός εργάτης, που απασχολούταν παράνοµα στην επιχείρηση, ενώ ταυτόχρονα δεν πληρούσε τις απαραίτητες προ¸ποθέσεις για την νόµιµη παραµονή του στη χώρα. Οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν αφορούν: • Τη µη έκδοση τουλάχιστον δύο φορολογικών στοιχείων για εµπορεύσιµα αγαθά αξίας τουλάχιστον (5.180,70 ευρώ) (ποινική παράβαση). • Η απασχόληση ενός αλλοδαπού ο οποίος εργαζόταν ανασφάλιστος (διοικητική παράβαση) και διέµενε παράνοµα στη χώρα στερούµενων ταξιδιωτικών εγγράφων (ποινική παράβαση). • Η λειτουργία της επιχείρησης ως χώρου αποθήκευσης, επεξεργασίας και εµπορίας παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων, σιδηρούχων απορριµµάτων και υπολειµµά-

των µηχανηµάτων, οχηµάτων και λοιπών µετάλλων χωρίς άδεια λειτουργία (διοικητική παράβαση). • Η µη τήρηση του Ειδικού Βιβλίου Καταχώρησης Νεοπροσλαµβανοµένου Προσωπικού της επιχείρησης (διοικητική παράβαση). • Η µη επίδειξη του Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων της επιχείρησης (διοικητική παράβαση). Οι συλληφθέντες, µε τη σχηµατισθείσα σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πληµµελειοδικών Αθηνών. Παράλληλα θα ενηµερωθεί και το αρµόδιο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και η Περιφέρεια Αττικής για την βεβαίωση και επιβολή διοικητικών προστίµων. Υπενθυµίζεται ότι στον τηλεφωνικό αριθµό 11012 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 11012@hellenicpolice.gr και financialpolice@hellenicpolice.gr της Υπηρεσίας Οικονοµικής Αστυνοµίας και ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, οι πολίτες µπορούν να επικοινωνούν, ανώνυµα ή επώνυµα, για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνοµες και επίµεµπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τοµέα της οικονοµίας, της δηµόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωµάτων.


Ôï ðéêÝò Åé äÞóåé ò

Τετάρτη 15 Μαου 2013 ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

«ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ» Αγαπητοί µαθητές/τριες , Η σκέψη όλων µας είναι στραµµένη σ’ εσάς, που δίνετε το δικό σας αγώνα για τη επιτυχία στις πανελλήνιες εξετάσεις, ως κατάληξη µιας προσπάθειας η οποία έχει αρχίσει πριν από 12 χρόνια και κορυφώνεται µε την εντατική σας προετοιµασία τη φετινή σχολική χρονιά. Συµπαραστεκόµαστε στη κούραση και στην αγωνία σας, ξέρουµε ότι έχετε ταυτίσει αυτήν την προσπάθεια µε την ίδια τη ζωή και το µέλλον σας. Η ζωή όµως, είναι µια διαρκής µάχη, ένας διαρκής αγώνας που απαιτεί θέληση και συνεχή προσπάθεια και οι ευκαιρίες για να είναι ισορροπηµένη και ευτυχισµένη δεν αρχίζουν και τελειώνουν µόνο µε την επιτυχία σας στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις. Μαζί µε τις ειλικρινείς ευχές για καλή επιτυχία, σας παρέχουµε χρήσιµες οδηγίες έγκριτων επιστηµόνων σχετικά µε τη καλύτερη δυνατή ψυχολογία, καθώς και οδηγίες σωστής διατροφής που ενδείκνυται να έχετε τις ηµέρες των εξετάσεων.

ÈÑÉÁÓÉÏ-7

- ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Ηµερίδα για όλες τις εξελίξεις γύρω από τη νοµοθεσία περί ασφαλούς κυνηγιού

Μ

ε πολλή µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε στις 13 Μαίου η ηµερίδα του Κυνηγετικού Συλλόγου Αχαρνών σε συνεργασία µε το περιοδικό «ΚΥΝΗΓΕΣΙΑ – ΚΥΝΟΦΙΛΙΑ» µε θέµατα, γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις των κυνηγετικών δεδοµένων, τα σκυλιά, τη νοµοθεσία περί όπλων καθώς και την ασφαλή χρήση των όπλων. Τα θέµατα ανέπτυξαν οι Νίκος Λελούδας εκδότης, Νίκος Νικολάου και Σοφοκλής Κοσκινάς συνεργάτες του περιοδικού, οι οποίοι δέχθηκαν πλήθος ερωτήσεων από τους παρευρισκοµένους κυνηγούς λύνοντας κάθε απορία τους. Με το πέρας της εκδήλωσης πραγµατοποιήθηκε απονοµή τιµητικών πλακετών στους Νίκο Λελούδα εκδότη του «ΚΥΝΗΓΕΣΙΑ – ΚΥΝΟΦΙΛΙΑ» για τη µεγάλη του προσφορά στον έντυπο Κυνηγετικό Τύπο και Πέτρο Καλκαντζάκο ∆ιε-

∆ήµος Φυλής, Μάιος 2013

υθύνοντα Σύµβουλο της KALCO Μονοπρόσωπη ΕΠΕ για τη συνεχή και πολύτιµη βοήθεια του στον Κυνηγετικό Σύλλογο Αχαρνών. Στο τέλος της βραδιάς έγινε µεγάλη κλήρωση µε πλούσια δώρα από χορηγούς του περιοδικού.

Με µουσικά και χορευτικά δρώµενα τίµησαν τον πολιούχο Ελευσίνας Άγιο Γεώργιο Την Κυριακή 13 Μα…ου στο προαύλιο του Αγίου Γεωργίου "ξύπνησαν" µνήµες από τον χορό που γίνονταν προς τιµή του πολιούχου της πόλης από τα µέσα περίπου του 19ου αιώνα, όταν τότε µεταφέρθηκε σε αυτόν τον χώρο η εκκλησία του Αγίου. Αγόρια και κορίτσια από τα χορευτικά των ∆ήµων Μεγάρων, Μάνδρας-Ειδυλλίας και κορίτσια του τµήµατος Πολιτισµού του ∆ήµου Ελευσίνας έσυραν τον χορό δίνοντας µια ξεχωριστή νότα.

Μουσικές και χορευτικές φιγούρες γέµισαν την πλατεία και για ένα περίπου δίωρο µεταφερθήκαµε σε µια άλλη εποχή κατά την οποία ο χορός

αυτός αποτελούσε µεγάλο κοινωνικό γεγονός. Ο χορός του Άη Γιώργη έχει τις ρίζες του πολύ βαθιά στο χρόνο.

Κατά ορισµένους κρατάει από την αρχαιότητα. Στην νεότερη εποχή εδώ χόρευαν µόνο οι κοπέλες της Ελευσίνας. Στο τέλος της εκδήλωσης οι

οµάδες των χορευτών πλαισιώθηκαν από τους πολίτες, που παρακολουθούσαν και χειροκροτούσαν θερµά την προσπάθειά τους, σε ένα µακρύ χορό.


8 - ÈÑÉÁÓÉÏ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ∆/νση: ∆ηµοκρατίας & Ι. Μέρλα Τ.Κ. 135 61 ΄Αγιοι Ανάργυροι Τηλ.: 213 2023 638 Fax: 213 2023 650 Πληροφορίες: Ελ.Τσαγκάρη Ηλίας Τσακανίκας ΄Αγιοι Ανάργυροι 14-5-2013 Αριθ.πρωτ. 16144 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ∆ήµαρχος Αγίων Αναργύρων-Καµατερού ∆ιακηρύσσει ότι: Προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού µειοδοτικου διαγωνισµού µε τίτλο: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧ/ΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ» έτους 2013, προ’π/σµού 82.500,00 € (αρ. µελ. 34/2013), µε σφραγισµένες προσφορές µε το σύστηµα συµπληρώσεως αναλυτικού (ανά όχηµα) τιµολογίου από µέρους του ενδιαφερόµενου για την υποχρεωτική (Ν.489/76) ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου µας για ένα (1) έτος. Ο διαγωνισµός θα γίνει στο γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών, την 13-6-2013, ηµέρα Πέµπτη.

Τετάρτη 15 Μαου 2013 ΄Ωρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.µ. και ώρα λήξης η 10:30 π.µ. Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν νόµιµα στην Ελλάδα επιχείρηση ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων, και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύµβασης καθώς επίσης και διαµεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα, σύµφωνα µε το Ν.1569/85 όπως ισχύει αποδεικνυόµενης της ιδιότητας των ενδιαφεροµένων µε επίσηµα έγγραφα. Είναι υποχρεωτική η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από κάθε ενδια-φερόµενο διαµεσολαβούν την ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας, µεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων κλπ.) για λογαριασµό ποιας ή ποιών ασφαλιστικών εταιρειών διαµεσολαβούν και η προσκόµιση αντιγράφου σύµβασης συνεργασίας µε αυτήν ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση υποβολής περισσότερων της µίας προσφοράς από την αυτή Ασφαλιστική Επιχείρηση. Για τα δικαιολογητικά συµµετοχής, καθώς και για κάθε άλλη πληροφορία σχετικά µε τον παραπάνω διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου (τηλ.213 2023636-7 κ.κ. Ελ.Τσαγκάρη και Ηλ.Τσακανίκας), τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Ασπρόπυργος, 9 Μαaου 2013 Αρ. Πρωτ : 14811 ΘΕΜΑ: ∆ηµοσίευση περίληψης αποφάσεων καθορισµού υπερωριακής εργασίας των µονίµων και των υπάλληλων Ι∆ΑΧ, της υπηρεσίας καθαριότητας του ∆ήµου Ασπροπύργου, βάσει των δ/ξεων της παρ.1 του άρθρ και της 45 του ν.4071/12 παρ.2 του άρθρ 15 του ν.4147/2013

11.3.13

ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 903/2013 Αρ. Πρωτ : 9534 /2013 Α∆Α: ΒΕΝ0ΩΨΝ-ΕΓ7 «Καθιέρωση απογευµατινής και νυχτερινής υπερωριακής εργασίας, του µόνιµου προσωπικού του ∆ήµου Ασπροπύργου, κατά τις καθηµερινές, για το έτος 2013» Έχοντας υπόψη: •Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3582/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010). •Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3584/2007 και του άρθρου 20 του Ν.4024/2011. •Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 45 του Ν.4071/2012(ΦΕΚ 85/τΑ΄/11-042012 •Τη αριθ.: ∆.Υ./14-01-2013 εισήγηση του εκτ. Χρέη ∆ιευθυντή Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου. •Την ανάγκη να εργαστεί υπερωριακά, µέρος του µόνιµου προσωπικού του ∆ήµου µας, συνολικά 28 ατόµων σε γενικό σύνολο 100 υπηρετούντων υπαλλήλων της ∆/νσης Καθαριότητας- Ανακύκλωσης και Πρασίνου. •Το γεγονός ότι, η δαπάνη για την καταβολή υπερωριακής αποζηµίωσης, είναι εξασφαλισµένη, έχει προβλεφθεί και εγγραφεί υπό του Κ.Α. 20/6012.001, του προ¸πολογισµού του ∆ήµου για το έτος 2013. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Εγκρίνουµε την καθιέρωση, µε αµοιβή, απογευµατινής και νυχτερινής υπερωριακής εργασίας, του µόνιµου προσω-

πικού του ∆ήµου Ασπροπύργου, κατά τις καθηµερινές, για το έτος 2013. Β. Η ωριαία αµοιβή καθορίζεται, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011. Γ. Η δαπάνη για την καταβολή υπερωριακής αποζηµίωσης , είναι εξασφαλισµένη, έχει προβλεφθεί και εγγραφεί υπό του Κ.Α. 20/6012.001, του προ¸πολογισµού του ∆ήµου για το έτος 2013. ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 902/2013 Αρ. Πρωτ : 9535/2013 Α∆Α: ΒΕΝ0ΩΨΝ-5ΣΑ «Καθιέρωση απογευµατινής και νυχτερινής υπερωριακής εργασίας, του µόνιµου προσωπικού του ∆ήµου Ασπροπύργου, κατά τις εξαιρέσιµες, για το έτος 2013» Έχοντας υπόψη: •Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3582/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010). •Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3584/2007 και του άρθρου 20 του Ν.4024/2011. •Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 45 του Ν.4071/2012(ΦΕΚ 85/τΑ΄/11-042012 •Τη αριθ.: ∆.Υ./14-01-2013 εισήγηση του εκτ. Χρέη ∆ιευθυντή Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου. •Την ανάγκη να εργαστεί υπερωριακά, µέρος του µόνιµου προσωπικού του ∆ήµου µας, συνολικά 28 ατόµων σε γενικό σύνολο 100 υπηρετούντων υπαλλήλων της ∆/νσης Καθαριότητας- Ανακύκλωσης και Πρασίνου. •Το γεγονός ότι, η δαπάνη για την καταβολή υπερωριακής αποζηµίωσης, είναι εξασφαλισµένη, έχει προβλεφθεί και εγγραφεί υπό του Κ.Α. 20/6012.001, του προ¸πολογισµού του ∆ήµου για το έτος 2013. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Εγκρίνουµε την καθιέρωση, µε αµοιβή, απογευµατινής και νυχτερινής υπερωριακής εργασίας, του µόνιµου προσωπικού του ∆ήµου Ασπροπύργου, κατά τις εξαιρέσιµες, για το έτος 2013. Β. Η ωριαία αµοιβή καθορίζεται,

σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011. Γ. Η δαπάνη για την καταβολή υπερωριακής αποζηµίωσης , είναι εξασφαλισµένη, έχει προβλεφθεί και εγγραφεί υπό του Κ.Α. 20/6012.001, του προ¸πολογισµού του ∆ήµου για το έτος 2013. ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 904/2013 Αρ. Πρωτ : 9537/2013 Α∆Α: ΒΕΝ0ΩΨΝ-ΞΓΘ «Καθιέρωση απογευµατινής και υπερωριακής νυχτερινής εργασίας, του προσωπικού µε σχέση εργασίας Ι∆ΑΧ του ∆ήµου Ασπροπύργου, κατά τις καθηµερινές, για το έτος 2013» Έχοντας υπόψη: •Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3582/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) •Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3584/2007 και του άρθρου 20 του Ν.4024/2011. •Τη αριθ.: ∆.Υ./14-01-2013 εισήγηση του εκτ. Χρέη ∆ιευθυντή Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου. •Το γεγονός ότι για τη καταβολή της αποζηµίωσης έχει προβλεφθεί και εγγραφεί υπό του Κ.Α. 20/6022.001, του προ¸πολογισµού του ∆ήµου για το έτος 2013. •Την ανάγκη να εργαστεί υπερωριακά, µέρος του προσωπικού µε σχέση εργασίας Ι∆ΑΧ του ∆ήµου µας, συνολικά 31 ατόµων σε γενικό σύνολο 128 υπηρετούντων υπαλλήλων της ∆/νσης ΚαθαριότηταςΑνακύκλωσης και Πρασίνου. •Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 45 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τΑ΄/11-04-2012) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α.Εγκρίνουµε την καθιέρωση, µε αµοιβή, απογευµατινής και νυχτερινής υπερωριακής εργασίας, του προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου του ∆ήµου Ασπροπύργου, κατά τις καθηµερινές, για το έτος 2013. Β. Η ωριαία αµοιβή καθορίζεται, σύµφωνα µε τις δ/ξεις. του άρθρου 20 του Ν.4024/2011. Γ. Η δαπάνη για την καταβολή υπερωριακής αποζηµίωσης , είναι εξασφαλισµένη, έχει προβλεφθεί και εγγραφεί υπό

του Κ.Α. 20/6022.001, του προ¸πολογισµού του ∆ήµου για το έτος 2013. ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 905/2013 Αρ. Πρωτ : 9538/2013 Α∆Α: ΒΕΝ0ΩΨΝ-Α89 «Καθιέρωση απογευµατινής και υπερωριακής νυχτερινής εργασίας, του προσωπικού µε σχέση εργασίας Ι∆ΑΧ του ∆ήµου Ασπροπύργου, κατά τις εξαιρέσιµες, για το έτος 2013» Έχοντας υπόψη: •Τις διατάξεις του άρθρου 58 Ν.3582/2010 (ΦΕΚ του 87/τ.Α/07-06-2010) •Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3584/2007 και του άρθρου 20 του Ν.4024/2011. •Τη αριθ.: ∆.Υ./14-01-2013 εισήγηση του εκτ. Χρέη ∆ιευθυντή Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου. •Το γεγονός ότι για τη καταβολή της αποζηµίωσης έχει προβλεφθεί και εγγραφεί υπό του Κ.Α. 20/6022.001, του προ¸πολογισµού του ∆ήµου για το έτος 2013. •Την ανάγκη να εργαστεί υπερωριακά, µέρος του προσωπικού µε σχέση εργασίας Ι∆ΑΧ του ∆ήµου µας, συνολικά 31 ατόµων σε γενικό σύνολο 128 υπηρετούντων υπαλλήλων της ∆/νσης ΚαθαριότηταςΑνακύκλωσης και Πρασίνου. •Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 45 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τΑ΄/11-04-2012) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Εγκρίνουµε την καθιέρωση, µε αµοιβή, απογευµατινής και νυχτερινής υπερωριακής εργασίας, του προσωπικού µε σχέση εργασίας Ι∆ΑΧ του ∆ήµου Ασπροπύργου, κατά τις εξαιρέσιµες. Β. Η ωριαία αµοιβή καθορίζεται, σύµφωνα µε τις δ/ξεις. του άρθρου 20 του Ν.4024/2011. Γ. Η δαπάνη για την καταβολή υπερωριακής αποζηµίωσης , είναι εξασφαλισµένη, έχει προβλεφθεί και εγγραφεί υπό του Κ.Α. 20/6022.001, του προ¸πολογισµού του ∆ήµου για το έτος 2013. Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ

ΓΑΜΟΣ Ο Κουτσουκανίδης ∆ηµήτριος του Αλεξάνδρου και της Αγορίτσας, το γένος Σελιτσιώτη που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στις Αχαρνές και η Καραµπουγιούκ Ελένη του Κωνσταντίνου και της Ευφροσύνης, το γένος Απαζίδη που γεννήθηκε στο Καζακστάν και κατοικεί στις Αχαρνές, πρόκειται να έλθουν σε γάµο που θα τελεστεί στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών.


Τετάρτη 15 Μαου 2013 Απεργία εξήγγειλε για σήµερα η Πανελλήνια Οµοσπονδία Πωλητών ΛαNκών Αγορών

Απεργία εξήγγειλε για σήµερα 15 Μα…ου, η Πανελλήνια Οµοσπονδία Πωλητών Λα·κών Αγορών, ενώ θα πραγµατοποιηθεί συγκέντρωση στο Σύνταγµα στις 9.30 το πρωί µε τη συµµετοχή των σωµατείων και οµοσπονδιών όλης της χώρας. Την ανάγκη κινητοποιήσεων ανέδειξε το σχέδιο νόµου που «αλλάζει τους κανόνες» για τις λα·κές αγορές. Οι αλλαγές που επέρχονται, όπως σηµειώνει σε ανακοίνωσή της η Οµοσπονδία, καταργούν την ισοβιότητα της άδειας και εισάγουν την ισχύ της για τρία χρόνια και στη συνέχεια τη διεκδίκηση επαναδειοδότησης, µαζί µε τους υπόλοιπους αιτούντες αδείας. Υπογραµµίζεται δε: «Έχουµε µάλιστα την πεποίθηση, ότι σύντοµα και πάντως πριν την 31/10/2014 που αυτοδικαίως λήγει η άδειά µας, θα έχουν νοµοθετήσει και την είσοδο των εταιριών, στον χώρο των λα·κών αγορών, έτσι ώστε και το υπαίθριο εµπόριο, να αλωθεί από τα ολιγοπώλια». Ουσιαστικά, όπως υπογραµµίζει η Πανελλήνια Οµοσπονδία Πωλητών Λα·κών Αγορών, καταργείται: • Κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισµού και ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητάς µας, αφού τα τρία χρόνια, δεν είναι ικανός χρόνος απόσβεσης, οποιασδήποτε επένδυσής µας. • Η υιοθέτηση και εξυπηρέτηση, οποιουδήποτε οικογενειακού και προσωπικού στόχου, αφού δεν θα γνωρίζουµε, αν µετά από τρία χρόνια, θα έχουµε εργασία ή όχι. • Η λα·κότητα, η αµεσότητα, η ανάπτυξη προσωπικής επαφής στο πιο ζωντανό τµήµα του εµπορίου στη χώρα µας, αφού οι πωλητές θα εναλλάσσονται ανά τριετία.

ÈÑÉÁÓÉÏ-9

Νεώριο: Εισπράχθηκαν οφειλές 25,4 εκ. από ∆ηµόσιο Την υπογραφή τροποποιητικής σύµβασης µε το δηµόσιο και την είσπραξη οφειλών 25,43 εκατ. ευρώ µε τα οποία πληρώθηκαν οι εργαζόµενοι, ανακοίνωσε το Νεώριο Συµµετοχών. Αναλυτικότερα, η Νεώριον Συµµετοχών ανακοίνωσε ότι στις 30.04.2013 υπεγράφη µεταξύ της θυγατρικής της εταιρείας «Ναυπηγικές και Βιοµηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε.» και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας σχέδιο της µε αριθµό 11 Τροποποίησης της µε αριθµό 001Β/2000 µεταξύ αυτών Σύµβασης για την προµήθεια Πυραυλακάτων τύπου SUPER VITA και αφορά συγκεκριµένα την αποπεράτωση των ΤΠΚ 05, 06 και 07, η οποία Τροποποίηση πρόκειται να εισαχθεί προς κύρωση από το ελληνικό κοινοβούλιο, σε συνέχεια και της µεταξύ των ιδίων συµβαλλοµένων από 15.04.2013 Σύµβασης Πλαίσιο (ΦΕΚΑ’103/29.04.13). Καταβλήθηκε ήδη δυνάµει των ανωτέρω προς τη θυγατρική µας εταιρεία οφειλόµενο ποσό Ευρώ 25.430.227, κάτι που της επέτρεψε την καταβολή προς τους εργαζοµένους καθυστερούµενων δεδουλευµένων αποδοχών τους, τη λήξη των απεργιακών κινητοποιήσεων των εργαζοµένων που άρχισαν στις 21.01.2013 και τη συνέχιση του Προγράµµατος των Πυραυλακάτων. Το υπολειπόµενο δε κατά τον παρόντα χρόνο συµβατικό τίµηµα ανέρχεται σε Ευρώ 60.225.644,90. Η παράδοση της ΤΠΚ 05 στο Πολεµικό Ναυτικό προβλέπεται να πραγµατοποιηθεί σε 9 µήνες από την ενεργοποίηση της ως άνω µε αριθµό 11 Τροποποίησης της Σύµβασης, η παράδοση της ΤΠΚ 06 σε 24 µήνες και η παράδοση της ΤΠΚ 07 σε 34 µήνες.

∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Αυστηροί νόµοι για τους ρυπαντές του περιβάλλοντος

υναµικά παρεµβαίνει η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου προκειµένου να εφαρµοστούν µε αυστηρότητα οι νόµοι για την προστασία του περιβάλλοντος και να τιµωρηθούν όσοι ρυπαίνουν παραλίες, αιγιαλούς, δάση, επιχειρώντας ταυτόχρονα να περιορίσει και το φαινόµενο της ηχορύπανσης εν όψει της τουριστικής περιόδου. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιω. Τέντες ζήτησε χθες να εκδοθούν άµεσα σχετικές εγκύκλιοι και να σταλούν σε όλους τους εισαγγελείς της χώρας, προκειµένου να ασκούνται οι κατάλληλες ποινικές διώξεις κατά των παραβατών. Σε σχετικό έγγραφο ο εισαγγελέας ΑΠ επισηµαίνει εν όψει της θερινής περιόδου ότι µε την αυξηµένη τουριστική κίνηση παρατηρούνται συχνότερα προσβολές περιβαλλοντικών αγαθών και κοινόχρηστων πραγµάτων. Γι' αυτό ζητεί να διώκονται άµεσα οι παραβάτες και να εφαρµόζονται αυστηρά οι νόµοι για την προστασία του περιβάλλοντος από την ηχορύπανση, κάθε είδους απόβλητα κ.λπ. καθώς και για την προστασία των αιγιαλών, των παραλιών, των δασών, αλλά και κάθε δηµόσιας κτήσης.

Λιγότερα τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήµατα φέτος το Πάσχα •

Τροχαία ατυχήµατα και παραβάσεις κατά την περίοδο εορτασµού του Πάσχα Τη φετινή περίοδο εορτασµού του Πάσχα (27 Απριλίου έως 12 Μα…ου), καταγράφηκαν σε όλη την επικράτεια, τα παρακάτω τροχαία ατυχήµατα, σε σύγκριση µε την αντίστοιχη εορταστική περίοδο του προηγουµένου έτους: • 26 θανατηφόρα τροχαία ατυχήµατα έναντι 39 • 63 βαριά τροχαία ατυχήµατα έναντι 36 • 438 ελαφρά τροχαία ατυχήµατα έναντι 418 Επίσης, καταγράφηκαν: • 28 θάνατοι έναντι 41 • 72 βαριά τραυµατίες έναντι 46 • 597 ελαφρά τραυµατίες έναντι 591 Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα εορτασµού του Πάσχα, υπήρξε συνεχής παρουσία και δραστηριοποίηση των Υπηρεσιών Τροχαίας, σε όλη την επικράτεια, στο πλαίσιο εφαρµογής ολοκληρωµένων δράσεων τροχονοµικής αστυνόµευσης και οδικής ασφάλειας. Συγκεκριµένα, για αυτό το σκοπό, συγκροτήθηκαν 7.222 συνεργεία τροχονοµικών ελέγχων, ελέγχθησαν 193.424 οχήµατα και βεβαιώθηκαν 43.370 παραβά-

σεις, ως ακολούθως : Υπερβολική ταχύτητα 8.263 Παραβάσεις µέθης 1.343 Παραβίαση προτεραιότητας 90 Παραβίαση ερυθρού σηµατοδότη 38 Κίνηση στο αντίθετο ρεύµα 470 Αντικανονικό προσπέρασµα 254 Χρήση κινητών τηλεφώνων 53 Μη χρήση ζώνης ασφαλείας 1.213 Μη χρήση κράνους 1.791 Παραβάσεις επαγγελµατικών οχηµάτων 282 Παραβάσεις οχηµάτων (ΚΤΕΟ) 158 Λοιπές παραβάσεις 29.415 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 43.370 Υπενθυµίζεται σε όλους τους οδηγούς και τους χρήστες του οδικού δικτύου ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων µας. Οδηγώ µε ασφάλεια σηµαίνει : • Μαθαίνω και εφαρµόζω τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. • Όταν οδηγώ δεν έχω καταναλώσει οινοπνευµατώδη ποτά.

• ∆εν παραβιάζω τα όρια ταχύτητας. • Φορώ πάντα ζώνη ασφαλείας. • Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισµα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας. • Σε περίπτωση που οδηγώ ή είµαι συνεπιβάτης σε µοτοσικλέτα φορώ πάντα κράνος. • ∆εν κάνω αντικανονικά προσπεράσµατα. • ∆εν παραβιάζω τον κόκκινο σηµατοδότη. • Σταµατώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα. • ∆εν µιλώ στο κινητό όταν οδηγώ. • ∆ίνω προτεραιότητα στους πεζούς. • Σέβοµαι τα σήµατα και τις υποδείξεις των τροχονόµων.


Τετάρτη 15 Μαου 2013

10 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ anetsak@yahoo.gr

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΤΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

Ξανάρχισε το έξτρα τουρνουά των βετεράνων του Πειραιά µετά τις γιορτές του Πάσχα. Τα αποτελέσµατα της 2ης αγωνιστικής είναι τα παρακάτω:

Αίας Σαλαµ. - Νέα Πέραµος 3-3 Βύζας - Ασπρόπυργος 4-2 ∆ραπετσώνα - Προοδευτική 3-3 Ηρακλής Νικ. – Ελλάδα Ποντ. 1-1 Ατρόµητος Αθ.- Ερµής Κορ. 2-1 Μοσχάτο - Κερατσίνι 2-3 Αργοναύτης - Ιωνικός 1-3 ∆όξα Πειρ. - Περαµα?κός 2-2

ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΜΠΑΡΑΖ ΤΟΥ ΑΤΤΑΛΟΥ ΜΕ ΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Σήµερα στο γήπεδο της Νέας Περάµου θα γίνει η 2η αγωνιστική του αγώνα µπαράζ. Ο Ατταλος υποδέχεται τον ΠΑΟ Λουτρακίου και θέλει τη νίκη για να έχει ελπίδες. 11ος όµιλος ΑΤΤΑΛΟΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ- ΠΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ : ΤΖΟΒΑΡΑΣ Γ. ∆ΟΥ∆ΟΥΜΗΣ ΑΝ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤ. (ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ) ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ – ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ: ΜΙΧΕΛΗΣ ΣΠ, ΠΑΠΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΤΖΙΛΙΡΗΣ ∆. (ΠΕΙΡΑΙΑ)

Η ΝΕ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ ΕΚΤΟΣ Ε∆ΡΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 60-49 Ο.Κ.Ε.(Βογιατζής, Στέφανου): Βογιατζής Λ. 16(2), Αντωναρας 18, Παταλας 8(2), Βογιατζής Ε., Αρβανίτης 9(1), Πέππας 13, Λιώρης. ΕΣΠΕΡΟΣ(Κωνσταντινίδης): Αγγελόπουλος 10(1), Καραγιαννίδης 9, Τράγος, Καµπούρης 4, Ντόσκορης, Κουφόγιαννης 9, Χατζηκίδης 24(2), Μπουζούκας 2, Χαρούνι 8, Καρελάς 9(1), Γραµµατικός, Ταχυνάκος. Στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήµατος Β'ΕΣΚΑΝΑ η ΝΕ Μεγαρίδος επικράτησε εκτός έδρας της 60-49 και στέφθηκε πρωταθλήτρια. Ενώ ο ΟΚ Ελευσίνας παρά την ήττα εντός έδρας απο τον Εσπερο Καλλιθέας 64-75 παρέµεινε στην κατηγορία. Αναλυτικά: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. -ΝΕ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ 49-60(19-37) ∆ιαιτητές: Λάτσης Φραγκιαδάκης ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. (Κακαλιάς , Τσιρώνης ): Παπατρέχας 8(2),

Νικολάου 2 , Παυλιάς , ∆έλιος 7, Γιαµπάνης 6 , Γεωργακίου 8 , Τζαφέρης 8(1), Αναγνώστου 2, Μπότσας 2, Μαρκουίζος 3, Μαµουνής 3(1)ΝΕ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ (Βελέγκας , Μαργέτης): Στασινόπουλος 6, Μπίµπας , Τσολάκος Ε. 10. Κουλουριώτης 6(1) , Μετζελιώτης 6,. Μακρυγιάνης 3(1), Στεφάνου 17(1), Τσολάκος Κ. 4, Παπαθανασίου ,Μαργέτης , Παπαδόπουλος 8, Κόµπουλης ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘ. 64-75(33-37) ∆ιαιτητές : Παπαφωτίου , Καλατζής

ΜΙΛΤΟΣ ΓΚΟΦΑΣ: “ΜΕ ∆ΥΟ ΝΙΚΕΣ ΣΩΘΗΚΑΜΕ” Ο Μίλτος Γκόφας τόνισε ότι ο Βύζας Μεγάρων µε δύο νίκες µένει στην κατηγορία. Μεγάλη ανάσα πήραν οι Μεγαρείς την Κυριακή (12/05) µε το τρίποντο (1-0) σε βάρος του Φωκικού. Σε συνδυασµό µε την ήττα (4-0) του Θρασύβουλου απέναντι στη ∆όξα ∆ράµας µείωσαν τη διαφορά στον πόντο και από τη στιγµή που έχουν ένα µατς περισσότερο είναι στο χέρι τους να τον ξεπεράσουν στη βαθµολογία. Ο τεχνικός, Μίλτος Γκόφας, µάλιστα, σε δηλώσεις του τόνισε ότι απαιτούνται δύο ακόµα νίκες για να επιτευχθεί ο στόχος: «Ήταν µία ανάσα που ήρθε µε πολύ προσπάθεια και πολύ κόπο. Είχαµε τον πλήρη έλεγχο του αγώνα.

Στο πρώτο ηµίχρονο δεν µας δόθηκε ένα πεντακάθαρο πέναλτι, ενώ ακυρώθηκε και ένα κανονικό γκολ. Το πέναλτι µε το οποίο νικήσαµε ήταν καθαρό. Θεωρώ ότι µε έξι ακόµα πόντους θα σωθούµε. ∆εν ξέρω σε ποια µατς θα τους πάρουµε, αλλά είµαστε αποφασισµένοι να τους κατακτήσουµε».

Μάχη µέχρι το φινάλε Βύζας και Θρασύβουλος Μάχη σωτηρίας µέχρι τέλους προβλέπεται µεταξύ Θρασύβουλου και Βύζαντα Μεγάρων. Τα βλέµµατα των περισσότερων βρίσκονται στη µάχη της ανόδου και στα εισιτήρια που οδηγούν στην απευθείας άνοδο και τα play off. Ωστόσο, την ίδια στιγµή στην ουρά της βαθµολογίας δύο οµάδες µάχονται για την αποφυγή του υποβιβασµού. Η Αναγέννηση Επανοµής αποχαιρέτησε και µαθηµατικά την κατηγορία µετά την

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΤΕΛΙΚΗ) 1. ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ 51 2. ΝΕ ΜΕΓΑΡΙ∆ΑΣ 49 3. Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ 48 4. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 46 5. ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 44 6. Π.ΦΑΛΗΡΟ 44 7. ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 44 8. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡ 43 9. ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 42 10. ΑΕ ΡΕΝΤΗ 41 11. ΣΟΥΡΜΕΝΑ/ΕΛΛΗΝΙΚΟ 40 12. ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 39 13. ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ 36 14. ΚΑΣΤΕΛΛΑ 32 15. ΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚ 30

ήττα (1-0) στην Κατερίνη και πλέον µένει να φανεί ποιος εκ των Θρασύβουλου, Βύζαντα Μεγάρων θα κρατηθεί στην κατηγορία. Η ήττα (4-0) της οµάδας της Φυλής από τη ∆όξα ∆ράµας και η ταυτόχρονη νίκη (1-0) του Βύζαντα απέναντι στον Φωκικό φούντωσε τη µάχη στις τελευταίες θέσεις. ∆εν αποκλείεται, µάλιστα, ο δεύτερος που θα υποβιβαστεί να γίνει γνωστός στο φινάλε της κανονικής περιόδου. Σηµειώνεται ότι οι δύο οµάδες έχουν

αναδειχτεί ισόπαλες 0-0 στα δύο µεταξύ τους παιχνίδια. Οπότε στο ενδεχόµενο ισοβαθµίας θα µετρήσει η διαφορά τερµάτων (αυτή τη στιγµή υπερέχει ο Θρασύβουλος µε -21 έναντι -27 του Βύζαντα) και κατ' επέκταση η καλύτερη επίθεση (22 µέχρι τώρα ο Θρασύβουλος και 17 ο Βύζας). Η στήλη σας παρουσιάζει τα µατς που ακολουθούν για τις δύο οµάδες, µε τον Θρασύβουλο να έχει το µειονέκτηµα του ρεπό την 40ή αγωνιστική...

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ (27) ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ (26)

39η Νίκη Βόλου* ΑΕΛ* 40ή ΡΕΠΟ Καλλιθέα 41η Εργοτέλης* ΠανσερραLκός* 42η Ηρακλής Ψαχνών Αν. Επανοµής Με (*) τα εκτός έδρας παιχνίδια. ***Ο Θρασύβουλος για 19 αγωνιστικές βρέθηκε σε τροχιά υποβιβασµού, ενώ ο Βύζας Μεγάρων για 21! Σηµειώνεται ότι η οµάδα της Φυλής δεν έχει καταφέρει ποτέ να σκαρφαλώσει πιο πάνω από τη 19η θέση...


Τετάρτη 15 Μαου 2013

Από τα Μέγαρα ξεκινά ο «ΑΘΛΟΣ 2013», Ποδηλατικός Γύρος 23-5

Α

πό τα Μέγαρα, στις 23 Μα…ου το πρωί ξεκινάει ο «ΑΘΛΟΣ ΙΙ», Ποδηλατικός Γύρος Πελοποννήσου, µια εκδήλωση µη αγωνιστικού χαρακτήρα µε στόχο τη συγκέντρωση πόρων για την υποστήριξη και προώθηση δράσεων του Ινστιτούτου «Πάνος Μυλωνάς», οι οποίες προάγουν την επιµόρφωση και ευαισθητοποίηση για την οδική ασφάλεια και την κυκλοφοριακή αγωγή. Γνωστό στα Μέγαρα το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας από τις συνεργασίες του µε την τοπική Εθελοντική Οργάνωση «Κούρος» επέλεξε την πόλη των Μεγάρων για σηµείο αφετηρίας της πρώτης «ειδικής διαδροµής» Μέγαρα – Πάτρα, µήκους 172 χιλιοµέτρων. Ο Κούρος καλεί όσους ενήλικες θέλουν να συµµετάσχουν στον Ποδηλατικό Άθλο από την εκκίνηση µέχρι κάποιο σηµείο, ανεξαρτήτως απόστασης, να δηλώσει συµµετοχή στα γραφεία του κάθε "∆ευτέρα και Τετάρτη απόγευµα 18.00- 21.00 και στα γραφεία της ΛΕΜΜ κάθε ∆ευτέρα βράδυ 20.00 – 23.00.Απαραίτητη προ¸πόθεση η γνώση του Κ.Ο.Κ. και ο ποδηλατικός εξοπλισµός - ενδυµασία.Για οποιαδήποτε πληροφορία: 6983671266 κ. Σωτήρης Γιαννόπουλος Περιγραφή διαδροµής Ηµέρα 1: Μέγαρα – Πάτρα. Απόσταση: 172 χλµΗµέρα 2: Πάτρα - Αρχαία Ολυµπία. Απόσταση: 172 χλµΗµέρα 3: Αρχαία Ολυµπία – Σπάρτη. Απόσταση: 156 χλµΗµέρα 4: Σπάρτη – Ναύπλιο. Απόσταση: 112 χλµ

Γυµναστικός Σύλλογος Μεγάρων:

Εσωτερικό τουρνουά µπάσκετ 3 µε 3 Εσωτερικό πρωτάθληµα µπάσκετ 3 µε 3 διοργανώνει σε 3 φάσεις ο Γυµναστικός Σύλλογος Μεγάρων στο κλειστό Αλέκος Σάλτας. 18/5/2013: Πρώτη φάση, προκριµατικοί 25/5/2013: ∆εύτερη φάση, ηµιτελικοί 01/6/2013: Τρίτη φάση, τελικοί. Όλες οι φάσεις διεξάγονται από 12:00 έως 14:00

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Ο γενικός αρχηγός του Ασπροπύργου κ.Νίκος Λιόσης ευχαριστεί δηµόσια τους αδελφούς γιατρούς στο ΑΤΤΙΚΟ Νοσοκοµείο Αθανάσιο Αντωνίου(διαβητολόγο), και ∆ηµήτρη Αντωνίου(χειρούργο ορθοπεδικό) για την εξυπερέτηση τους σε πρόβληµα υγείας του.

ÈÑÉÁÓÉÏ-11

ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΗ Β’ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ Γ’ ΕΘΝΙΚΗ Αρκετή δουλειά αναµένεται να έχει η Πρωτοβάθµια Πειθαρχική Επιτροπή της Ένωσης Β’-Γ’ Εθνικής στη συνεδρίασή της την Πέµπτη (16/5) καθώς συνολικά στο σκαµνί θα κάτσουν επτά οµάδες. Συγκεκριµένα, σε απολογία κλήθηκαν ο Ηρακλής, η ΑΕΛ, η Νίκη και ο Ολυµπιακός Βόλου «εκπροσωπώντας» τη δεύτερη κατηγορία, ενώ από τη Γ’ θα απολογηθούν η Γλυφάδα, ο Αστέρας Μαγούλας και ο Πανηλειακός. Αναλυτικά οι κλήσεις: «Η Πρωτοβάθµια Πειθαρχική Επιτροπή της FOOTBALL LEAGUE ΟΠΑΠ - FOOTBALL LEAGUE 2 ΟΠΑΠ κάλεσε σε απολογία για την Πέµπτη 16/5/2013 και ώρα 10:30 τις παρακάτω ΠΑΕ/ΤΑΠ και φυσικά πρόσωπα: Το ΤΑΠ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ και τον Π. ΠΙΤΕΛΗ (φυς/της) για παράβαση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 του Πειθαρχικού Κώδικα (ΤΑΠ ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ – ΤΑΠ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 28-04-2013)». Το ΤΑΠ ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ και τους Θ. ΝΤΑΒΑΡΗ (τραυ/ρέας), Γ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ (τραυ/ρέας), Α. ΜΠΡΗ (φυς/της) για παράβαση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, & 14 του Πειθαρχικού Κώδικα (ΤΑΠ ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ – ΤΑΠ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 28-42013). ΝΕΟΣ ΥΠΟΠΤΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΦΟΥΤΜΠΟΛ ΛΙΓΚ Η UEFA απέστειλε στην ΕΠΟ φάκελο µε νέο "ύποπτο" αγώνα του Ελληνικού πρωταθλήµατος του 2013, η οποία µε την σειρά της τον µεταβίβασε στην Εισαγγελία, το Υπουργείο Αθλητισµού και την αρµόδια διοργανώτρια αρχή.

Ο ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ Ο ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ

Σ

υνεχίζεται σήµερα η 39η εµβόλιµη αγωνιστική. Ο Θρασύβουλος αγωνίζεται στον Βόλο µε τη Νίκη ενώ ο Βύζας Μεγάρων στο Αλκαζάρ µε την Λάρισα. Οι αγώνες θα ξεκινήσουν στις 17:00. Με απουσίες ο Θρασύβουλος

Στη θέση που βρίσκονται οι «πράσινοι» γνωρίζουν ότι περιθώρια να ξεχωρίζουν παιχνίδια δεν έχουν. Τρία µατς αποµένουν για να ολοκληρωθεί το πρωτάθληµα για τους ίδιους και είναι υποχρεωµένοι να πάρουν βαθµό ή βαθµούς και µακριά από τη Φυλή αν θέλουν να µείνουν στην κατογορία. Φυσικά, ξέρουν ότι η αποστολή τους την Τετάρτη (15/05) στο Πανθεσσαλικό απέναντι στη Νίκη Βόλου είναι δύσκολη, όµως θα «χτυπήσουν» στις αντεπιθέσεις, προκειµένου να κάνουν τη «ζηµιά» και να παραµείνουν σε τροχιά παραµονής. Τα προβλήµατα είναι γνωστά για τον Βασίλη Βούζα. Οι Βλασόπουλος, Πλαβούκος, Τζιωρτζιόπουλος, Προβατίδης είναι τιµωρηµένοι, τραυµατίας ο Μαρούλης και απόντες ακόµα οι Σούφλας, Κακλαµάνος ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ: ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ: Φωτιάδης (Καστοριάς) ΒΟΗΘΟΙ: Πατσιάς, Περικλείδης (Μακεδονίας) 4ος: Ζήλος (Λάρισας)

Μετά τα µπαράζ η προκήρυξη της Γ’ Εθνικής Αφού ολοκληρωθούν οι αγώνες µπαράζ για την άνοδο στη Γ’ Εθνική θα δηµοσιοποιηθεί τελικά η προκήρυξη της νέας κατηγορίας. Η προκήρυξη είναι έτοιµη από την ΕΠΟ και έχει αρκετές καινοτοµίες σε σχέση µε το τι ίσχυε στη ∆’ Εθνική. Ωστόσο, κάποια πράγµατα που περιλαµβάνονται σε αυτή απαιτούν διαφοροποίηση στο καταστατικό της Οµοσπονδίας. Οπότε θα πρέπει να εγκριθούν οι αλλαγές από τη Γενική Συνέλευ

ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΑ Ο ΒΥΖΑΣ Απόντες από το µατς µε τους «βυσσινί» θα είναι οι τιµωρηµένοι Π. Βλάχος, Γκεµίσης και Μπιτσάκος και ο Ταµπάκης που ταλαιπωρείται από τραυµατισµό. Στην αποστολή συµπεριλήφθηκαν οι: Πουρής, ∆ηµαράκης, Λιόλιος, Γροµητσάρης, Νικολόπουλος, Βλάχος Θ., Πούρνος, ∆ηµητρίου, Μανδύλης, Σπαγής, Μαρίνης, Κατράνας, Νικολέτος, Σιώκος, Αρναρέλης, Κρολ, Σταµέλος και Φυσαράκης. «AEL FC ARENA»: ΑΕΛ - ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σελεµίδης (Πέλλας) ΒΟΗΘΟΙ: Σίπκας, ∆όσκορης (Φθιώτιδας) 4ος: Σωσώνης (Φθιώτιδας)

ση της ΕΠΟ, που θα γίνει στα µέσα Ιουνίου. Οπότε µετά θα µπορέσει να κοινοποιηθεί στα σωµατεία και τις Ενώσεις. Για τη νέα κατηγορία θα προβλέπονται µια σειρά από κριτήρια συµµετοχής, προκειµένου να προβιβάζονται σε αυτή οµάδες µε οργάνωση και δυνατότητες. Θα είναι υποχρεωτική η δηµιουργία ακαδηµιών, θα υπάρχουν ειδικές προ6ποθέσεις για τις γηπεδικές εγκαταστάσεις, ενώ οι οµάδες θα πρέπει να έχουν φιλάθλους-µέλη. Βέβαια, όλα αυτά δεν θα εφαρµοστούν τη σεζόν 2013-14, αλλά από την επόµενη περίοδο, ωστόσο θα γίνουν γνωστές από τώρα οι απαιτήσεις για τη Γ’ Εθνική, προκειµένου να δοθεί ο χρόνος στα σωµατεία να οργανωθούν σωστά.


12 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Τετάρτη 15 Μαου 2013

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Αποτροπιασµό προκαλεί βίντεο που δείχνει Σύριο αντάρτη να τρώει την καρδιά ενός νεκρού στρατιώτη Αποτροπιασµό, σοκ και κατακραυγή έχει προκαλέσει σε όλο τον κόσµο βίντεο που δείχνει αντάρτη των σύρων αντικαθεστωτικών να τρώει κοµµάτι από την καρδιά ενός νεκρού σύρου στρατιώτη. Το βίντεο αποσύρθηκε από το YouTube το µεσηµέρι της Τρίτης, αλλά είχε προλάβει ήδη να κάνει τον γύρο του κόσµου. Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, που εδρεύει στις ΗΠΑ αναγνώρισε στο πρόσωπο του κανιβάλου, τον αντάρτη Αµπού Σακάρ από την πόλη Χοµς και κατήγγειλε τις πράξεις του ως εγκλήµατα πολέµου ενώ η συριακή αντιπολίτευση ανακοίνωσε ότι θα δικαστεί ο υπεύθυνος. «Ορκίζοµαι στον Θεό ότι θα φάµε τις καρδιές και τα συκώτια από τους στρατιώτες του σκύλου Μπασάρ» λέει ο άνδρας στο βίντεο ενώ στέκεται δίπλα στη σορό του σύρου στρατιώτη. Το Παρατηρητήριο υποστηρίζει ότι ο Αµπού Σακάρ είναι ηγέτης µιας οµάδας που αποκαλείται Ανεξάρτητη Ταξιαρχία του Οµάρ αλ-Φαρούκ και έχει εµφανιστεί ξανά σε βίντεο µε ακρότητες κατά στρατιωτών του καθεστώτος του Μπασάρ Αλ-Ασαντ. Ο εµφύλιος στη Συρία έχει κοστίσει µέχρι σήµερα τη ζωή 80.000 ανθρώπων ενώ οι πρόσφυγες ξεπέρασαν το ένα εκατοµµύριο, µε 300.000 εξ αυτών να βρίσκονται στη γειτονική Τουρκία.

Κίνα: Οι ιερόδουλες τα συχνότερα θύµατα αστυνοµικής βίας Τα συχνότερα θύµατα κακοποίησης και αστυνοµικής βίας είναι οι ιερόδουλες στην Κίνα, σύµφωνα µε έκθεση του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (HRW).Η πορνεία είναι παράνοµη στην Κίνα και η κυβέρνηση έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για

την καταπολέµησή της τα τελευταία χρόνια, χωρίς σηµαντικά αποτελέσµατα, καθώς πολλά κέντρα µασάζ, νυχτερινά µαγαζιά αλλά και κουρεία και κοµµωτήριο περιλαµβάνουν και υπηρεσίες σεξ επί πληρωµή. Σύµφωνα µε την έκθεση του Παρατηρητηρίου τουλάχιστον 140 γυναίκες που µίλησαν, περιέγραψαν ξυλοδαρµούς και βασανιστήρια από αστυνοµικούς. «Μας έδεσαν σε δένδρα, µας πέταξαν παγωµένο νερό και συνέχισαν µε κλοτσιές και µπουνιές» είπε µία από τις γυναίκες που συνελήφθη και «κλείστηκε» για έξι µήνες σε Κέντρο Αναµόρφωσης. Επιπλέον, σύµφωνα µε το Παρατηρητήριο η κινεζική αστυνοµία δεν ερευνά εγκλήµατα που αφορούν ιερόδουλες, ούτε καν τις δολοφονίες τους. «Με έχουν βιάσει πολλές φορές, αλλά επειδή πουλάω σεξ και παραβαίνω το νόµο, δεν τολµώ να το αναφέρω στην αστυνοµία, η οποία ούτως ή άλλως δεν ασχολείται µε υποθέσεις που έχουν ως θύµατα πόρνες» λέει σε συνέντευξή της µία από τις δεκάδες ιερόδουλες που κατέθεσαν τις εµπειρίες τους στην διεθνή ανθρωπιστική οργάνωση, η οποία αναφέρει στην έκθεσή της ότι η αστυνοµία συλλαµβάνει, επίσης, όσες γυναίκες έχουν προφυλακτικά µαζί τους. «Τα προφυλακτικά σε µία γυναικεία τσάντα θεωρούνται τεκµήριο πορνείας για την κινεζική αστυνοµία» γράφει στην έκθεση το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (HRW). Τόσο η οργάνωση αυτή, όσο και ο ΟΗΕ υπολογίζουν σε έξι εκατοµµύρια τις γυναίκες, που εργάζονται ως πόρνες στην Κίνα. Η νοµισµατική κρίση έχει κλονίσει σηµαντικά την εµπιστοσύνη των πολιτών της Ευρώπης Η οικονοµική και νοµισµατική κρίση έχει κλονίσει σηµαντικά την εµπιστοσύνη των πολιτών της Ευρώπης προς το ευρωπα·κό εγχείρηµα. Αυτά αναφέρει µία νέα µελέτη του έγκριτου κέντρου έρευνας Pew Research Center µε έδρα την Ουάσινγκτον. Οι ερευνητές ρώτησαν τον Μάρτιο περίπου 8.000 πολίτες στην Ευρώπη και τα αποτελέσµατα ήταν

συντριπτικά, καθώς η θετική διάθεση απέναντι στο εγχείρηµα µίας ευρωπα·κής ενοποίησης µειώθηκε µέσα σε ένα χρόνο από 60% σε 45%. Μόνον στη Γερµανία καταγράφηκε πλειοψηφία µεταξύ των πολιτών, οι οποίοι επιθυµούν τη µεταβίβαση περισσότερων αρµοδιοτήτων στις Βρυξέλλες για την αντιµετώπιση της κρίσης. «Η ΕΕ είναι ο νέος άνδρας ασθενής της Ευρώπης» αναφέρεται στην εισαγωγή της µελέτης, όπου σηµειώνεται χαρακτηριστικά: «Η προσπάθεια, να ενοποιηθεί περαιτέρω η Ευρώπη, είναι το µεγαλύτερο θύµα της ευρωκρίσης. Σε µεγάλα τµήµατα της Ευρώπης απολαµβάνει το εγχείρηµα της ενοποίησης εν τω µεταξύ µίας κακής φήµης». Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι οι εξελίξεις στη Γαλλία, όπου το 91% των ερωτηθέντων πιστεύει, ότι η οικονοµία της χώρας βρίσκεται σε κακή κατάσταση, καταγράφοντας έτσι αύξηση 10% σε σχέση µε τον προηγούµενο χρόνο. Επίσης το 67% αξιολογεί ως «κακή» την απόδοση του Προέδρου Φρανσουά Ολάντ, ενώ ένα 77% δήλωσε, ότι η ευρωπα·κή ενοποίηση χειροτέρεψε την κατάσταση της οικονοµίας στη Γαλλία. Και εδώ παρατηρείται αύξηση του ποσοστού κατά 14% σε σύγκριση µε το 2012, ενώ µόνον οι Έλληνες και οι Ιταλοί δείχνουν λιγότερη εµπιστοσύνη από τους Γάλλους στα πλεονεκτήµατα της οικονοµικής ένωσης. Σε όλη την Ευρώπη επικρατεί πικρία για την απόδοση εκλεγµένων πολιτικών. Στην Ιταλία για παράδειγµα θεωρεί µόνον το 25% των πολιτών ικανοποιητική τη διαχείριση της κρίσης από την κυβέρνηση, δηλαδή 23% λιγότεροι από πέρυσι. Η Καγκελάριος Μέρκελ απολαµβάνει την εµπιστοσύνη του 74% των Γερµανών, όµως και αυτή έχει χάσει 6% συγκριτικά µε το 2012. Αξιοσηµείωτο είναι και το χάσµα, που παρατηρείται στην ευρωπα·κή ήπειρο. Μόλις το 1% των Ελλήνων, το 3% των Ιταλών, το 4% των Ισπανών και το 9% των Γάλλων χαρακτηρίζει «καλή» την προσωπική του οικονοµική κατάσταση, όταν από την άλλη πλευρά δηλώνει ικανοποιηµένο το 74% των Γερµανών.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΥΓΕΙΑ Η Γη σε ασφυξία Σε επίπεδα ρεκόρ το διοξείδιο του άνθρακα Αµερικανοί επιστήµονες εξέφρασαν την Παρασκευή την ανησυχία τους µετά τη δηµοσίευση µελέτης που αναφέρει ότι οι συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα της Γης ξεπέρασαν για πρώτη φορά το ψυχολογικό όριο των 400 µερών ανά εκατοµµύριο (ppm). Τους υπολογισµούς που αποκαλύπτουν ότι το διοξείδιο του άνθριακα έφτασε τα 400.03 ppm ανακοίνωσε το κέντρο ερευνών National Oceanic and Atmospheric Administration που βρίσκεται στη Μάουνα Λόα στη Χαβάη. Στο συµπέρασµα αυτό κατέληξαν έπειτα από µετρήσεις στον Ειρηνικό Ωκεανό. Οι υπολογισµοί αυτοί, πάντως, δεν συµφωνούν µε εκείνους που ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας Scripps στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια. Στην τελευταία του µέτρηση στις 9 Μα…ου παρουσιάζει τα επίπεδα του C02 στα 399.73 ppm. Σύµφωνα µε αµερικανούς ερευνητές, επί 800.000 χρόνια τα επίπεδα CO2 δεν είχαν ξεπεράσει ποτέ τα 300 ppm. H τελευταία φορά που οι συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα της Γης είχαν ξεπεράσει τα 400 ppm ήταν, σύµφωνα µε τους υπολογισµούς των επιστηµόνων, πριν από 3,5 µε 5 εκατοµµύρια χρόνια, πολύ προτού υπάρξει ο άνθρωπος. «Είναι σαν να δηµιουργούµε ένα κλίµα που ενδεχοµένως να έχει καταστροφικές συνέπειες για την ανθρωπότητα» λέει ο Μποµπ Ουάρντ του Ερευνητικού Ινστιτούτου για τις Κλιµατικές Αλλαγές Grantham.

Ουάσινγκτον: Νεανικό αίµα κάνει τις γερασµένες καρδιές να ξανανιώσουν Μια ελαφρώς µακάβρια τεχνική που επινοήθηκε τον 19ο αιώνα δείχνει να επαναφέρει τη χαµένη νιότη στον γερασµένο καρδιακό ιστό. Ερευνητές του Χάρβαρντ και άλλων αµερικανικών ιδρυµάτων αναφέρουν ότι οι καρδιές γερασµένων ποντικών ξανανιώνουν µε µεταγγίσεις νεανικού αίµατος. Εφόσον τα ευρήµατα ισχύουν και για τον ανθρώπινο οργανισµό, η µελέτη ίσως ανοίγει το δρόµο για την αντιµετώπιση ενός συχνού καρδιακού προβλήµατος στους ηλικιωµένους, αναφέρει η ερευνητική οµάδα στην επιθεώρηση Cell. Καθώς τα χρόνια περνούν ο µυς της καρδιάς τείνει να γίνεται πιο άκαµπτος και παχύς και αδυνατεί να χαλαρώσει ανάµεσα στις συσπάσεις. Η καρδιά διατηρεί την ικανότητά της να ωθεί το αίµα στις αρτηρίες, το πρόβληµα όµως είναι ότι δεν προλαβαίνει να αδειάσει από αίµα ανάµεσα στους χτύπους. Η κατάσταση αυτή ονοµάζεται διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια και δεν µπορεί να αναστραφεί µε τις σηµερινές θεραπείες. Η ερευνητική οµάδα, µε επικεφαλής τον Ρίτσαρντ Λι του Χάρβαρντ, υποψιαζόταν ότι στο αίµα των νεαρών ατόµων υπάρχει ένας παράγοντας που επαναφέρει τη χαµένη ελαστικότητα του µυοκαρδίου. Σε πρώτη φάση, οι ερευνητές χρησιµοποίησαν µια παλιά τεχνική στην οποία το κυκλοφορικό σύστηµα ενός ηλικιωµένου ζώου συνδέεται χειρουργικά µε το κυκλοφορικό σύστηµα ενός νεαρού ζώου. Τέσσερις εβδοµάδες µετά την επέµβαση, οι καρδιές των ηλικιωµένων ποντικών στα οποία πραγµατοποιήθηκε το πείραµα µίκρυναν και ανέκτησαν τη νεανική εµφάνιση και λειτουργικότητά τους.


Τετάρτη 15 Μαου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-13

ΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΕΡΓΑΣΙΑ Την άνοιξη του 2015 η ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόµου στα Τέµπη Την ιδιαίτερη σηµασία της επανεκκίνησης των έργων στις σήραγγες των Τεµπών για τη χώρα αλλά και την περιοχή, υπογράµµισαν χθες µε την παρουσία τους στο εργοτάξιο του έργου ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων Κωστής Χατζηδάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης Στ. Καλογιάννης, καθώς και ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάξιµος Χαρακόπουλος.Όπως ανακοινώθηκε, σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό, το έργο, θα είναι έτοιµο το Μάιο του 2015. Ο κ. Χατζηδάκης σε δηλώσεις του µετά την επίσκεψή του στο έργο, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επανεκκίνηση των εργασιών αλλά και την πορεία του έργου το οποίο ήταν ήδη έτοιµο σε ποσοστό 75% πριν την διακοπή των εργασιών, παρότι όπως αναγνώρισε πρόκειται για έργο που παρουσιάζει πολλές δυσκολίες λόγω της φυσικής του θέσης. Σχολίασε δε ότι τόσο η επανεκκίνηση των εργασιών στον συγκεκριµένο αυτοκινητόδροµο όσο και στους υπολοίπους αποτελεί την απάντηση σε εκείνους που αµφισβητούν την αναπτυξιακή πορεία στην οποία έχει µπει η χώρα. Από την πλευρά του ο κ Καλογιάννης ανακοίνωσε ότι το έργο θα είναι έτοιµο το Μάιο του 2015 αν όλα πάνε καλά. Εξάλλου, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και δήµαρχοι της περιοχής έθεσαν προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου δύο ζητήµατα: το ένα αφορά στην µείωση του κόστους των διοδίων και το άλλο στην δηµιουργία κόµβου που όταν θα ολοκληρωθεί το έργο θα δίνει την δυνατότητα εξόδου από την ΠΑΘΕ στα παράλια του Νοµού Λάρισας (στην υφιστάµενη µελέτη υπάρχει πρόβλεψη για δηµιουργία ηµίκοµβου που δίνει την δυνατότητα εξόδου προς τα παράλια σε αυτούς που έχουν κατεύθυνση από Αθήνα αλλά όχι στου προερχόµενους από Θεσσαλονίκη). Σχετικά µε το ζήτηµα των διοδίων ο υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ότι θα γίνει ό,τι προβλέπει η σύµβαση για να συµπληρώσει ότι το σίγουρο είναι πως δεν θα υπάρξει αναπροσαρµογή του αντιτίµου των διοδίων προς τα πάνω. Από την πλευρά του, ο κ. Καλογιάννης παρέπεµψε στο µέλλον την επίλυση των δύο ζητηµάτων που τέθηκαν και συγκεκριµένα στην διαβούλευση που θα υπάρξει µεταξύ της παραχωρησιούχου εταιρείας και του ∆ηµοσίου. Ο κ. Χαρακόπουλος υπογράµµισε την σηµασία του έργου για την ασφάλεια των διερχοµένων αλλά και την ανάπτυξη της περιοχής.

Τελεσίγραφο στον ΕΟΠΥΥ από τους φαρµακοποιούς Τελεσίγραφο έδωσαν οι φαρµακοποιοί στη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ. Εάν δεν τους καταβληθούν τα οφειλόµενα του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου έως το τέλος

της εβδοµάδας, θα συνεδριάσουν τη ∆ευτέρα προκειµένου να αποφασίσουν κινητοποιήσεις. Την απόφαση έλαβε χθες το διοικητικό συµβούλιο του Πανελλήνιου Φαρµακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ). Ο ΕΟΠΥΥ τούς οφείλει 60 εκατοµµύρια ευρώ για συνταγές που έχουν εκτελεστεί τον Ιανουάριο και πάνω από 200 εκατοµµύρια για τον Φεβρουάριο.

Εγκύκλιος για τις διαδικασίες απαλλαγής από το χαράτσι Στη δηµοσιότητα δόθηκε από τον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων, η εγκύκλιος µε την οποία προβλέπονται οι διαδικασίες και τα απαιτούµενε δικαιολογητικά δυνητικής απαλλαγής από το χαράτσι των ακινήτων. Εν τω µεταξύ,τη ∆ευτέρα, θα πραγµατοποιηθεί νέα σύσκεψη της ηγεσίας του υπουργείου Οικονοµικών µε τους εκπροσώπους των τριών κοµµάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση για τον ενιαίο φόρο ακινήτων, ο οποίος θα τεθεί σε εφαρµογή από το 2014. Στη χθεσινή σύσκεψη, που συµµετείχαν ο υφυπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Μαυραγάνης, ο γενικός γραµµατέας εσόδων Χάρης Θεοχάρης, ο Απ. Βεζυρόπουλος από τη Ν∆, ο Ανδρ. Μακρυπίδης από το ΠΑΣΟΚ και ο ∆ηµ. Χατζησωκράτης από τη ∆ΗΜΑΡ, αποφασίστηκε έως το τέλος Μα…ου να έχει παραδοθεί η εισήγηση της τρικοµµατικής επιτροπής για τον φόρο, προκειµένου στη συνέχεια να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. Σύµφωνα µε πληροφορίες, υπάρχει σύγκλιση απόψεων των µελών της τρικοµµατικής επιτροπής για βασικά σηµεία του νέου φόρου, που θα αντικαταστήσει το έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων. Μεταξύ των θεµάτων που εξετάζονται είναι η καθιέρωση αφορολόγητου ορίου για φυσικά πρόσωπα και η αντιµετώπιση, µε ευνο·κό τρόπο, των αγροτεµαχίων που χρησιµοποιούνται για αγροτική χρήση. Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας έξι µηνών και διάσωση του εποδόµατος γάµου Αρνήθηκε να υπογράψει ο ΣΕΒ Υπογράφηκε Η Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας ισχύος έξι µηνών, από τη ΓΣΕΕ, τους Ξενοδόχους, τους Επαγγελµατοβιοτέχνες και τους Εµπόρους. Ο ΣΕΒ δεν υπέγραψε τη σύµβαση και αντιπρότεινε «πρωτόκολλο συµφωνίας επί βασικών θεµάτων και αρχών», υποστηρίζοντας ότι «εκ του µνηµονίου έχει περιοριστεί δραµατικά ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων και η υπογραφή Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας αποτελεί παρωδία». Το θρίλερ ξεκίνησε όταν οι εκπρόσωποι του ΣΕΒ αρνήθηκαν να βάλουν την υπογραφή τους για το επίδοµα γάµου, αν και σε ανακοίνωσή τους νωρίτερα τόνισαν ότι οι επιχειρήσεις-µέλη του συνδέσµου θα

SCRAP.PAITERIS

ΑΝ ΑΚ ΥΚ ΛΩ ΣΗ ΣΙ ∆Η ΡΩ Ν & Μ ΕΤ ΑΛΛ ΩΝ Α∆ΕΙΑΖΟΝΤΑΙ & ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΠΙΤΙΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΑΛΙΑ ΣΙ∆ΕΡΑ & ΜΕΤΑΛΛΑ - ΕΠΙΠΛΑ

1 9.4 .13

ΤΗΛ./ΦΑΞ: 210-5584095 / 6942768609 mail: panagiotis.pait@gmail.com www.scrap-paiteris.gr

1 7 .4 . 1 3

συνεχίσουν να καταβάλλουν το επίδοµα στους εργαζόµενους που το λαµβάνουν και δεν θα κάνουν χρήση του δικαιώµατος µονοµερούς περικοπής του, που παρέχει ο νόµος. Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης των κοινωνικών εταίρων αποφασίστηκε µικρή διακοπή - είχε ξεκινήσει νωρίτερα το πρωί στα γραφεία της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου (ΕΣΕΕ). Νωρίτερα, ο ΣΕΒ από την πλευρά του υποστήριζε ότι τα µέλη του καταβάλλουν ήδη το σχετικό επίδοµα και πρότεινε η συζήτηση να διεξαχθεί και επί άλλων θεσµικών θεµάτων, ενώ διαφωνούσε µε τη συµβατική αποτύπωση του επιδόµατος, επικαλούµενος σχετική απόφαση της χθεσινής γενικής του συνέλευσης. Κορκίδης: Η ΕΓΣΣΕ δεν αντικαθίσταται από πρωτόκολλο συµφωνίας Με αφορµή την υπογραφή της νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, ο πρόεδρος της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου Βασίλης Κορκίδης προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «…Η υπογραφή της νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας στο... παρά ένα και µε... µείον ένα κοινωνικό εταίρο σηµαίνει ότι από αύριο δεν θα υπάρξουν νέες µειώσεις µισθών στον ιδιωτικό τοµέα. Η ΕΓΣΣΕ δεν αντικαθίσταται από κανένα πρωτόκολλο συµφωνίας και ο ΣΕΒ µε την άρνησή του να υπογράψει αποµονώνεται από τους υπόλοιπους κοινωνικούς εταίρους. ∆ηλώνω ικανοποιηµένος αφού οι προσπάθειές µας είχαν ως αποτέλεσµα να διασωθεί το κοινωνικό επίδοµα γάµου…».

Ενηµερώθηκε και ο ΟΗΕ Έρευνα της για την κακοποίηση του 15χρονου Αφγανού Έρευνες σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα για την κακοποίηση 15χρονου Αφγανού από άγνωστα άτοµα στην πλατεία Αττικής διεξάγει, µε εντολή του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ, η Υπηρεσία Αντιµετώπισης Ρατσιστικής Βίας, σε συνεργασία µε την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής. «Το παιδί δέχτηκε επίθεση στο δρόµο. Ο ίδιος περιγράφει ανθρώπους µε µαύρες µπλούζες, το κλασικό στοιχείο που βλέπουµε σε όλες τις επιθέσεις που γίνονται από ακροδεξιές συµµορίες. Αφού τον χτύπησαν, τον χαράκωσαν στο πρόσωπο µε σπασµένο µπουκάλι µπίρας. Ήταν βάρβαρο. Μιλάµε πια µε ψυχωτικούς» είχε πει περιγράφοντας το περιστατικό στο in.gr ο Νικήτας Κανάκης από τους Γιατρούς του Κόσµου.∆ιευκρινίζεται, επίσης, σχετικά µε κάποια από τα δηµοσιεύµατα που αναφέρουν ότι ο ανήλικος κρατήθηκε, ενώ ήταν έτοιµος να αναχωρήσει αεροπορικώς για Ελβετία µε την οικογένειά του, ότι «από τα στοιχεία και τις καταγραφές του Αστυνοµικού Τµήµατος Αερολιµένα Αθηνών, δεν προκύπτει κράτηση του συγκεκριµένου αλλοδαπού».


Τετάρτη 15 Μαου 2013

14 - ÈÑÉÁÓÉÏ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Ενοικιάζονται 2 διαµερίσµατα των 28 τ.µ. και 128 τ.µ. µε 3 κρεβατοκάµαρες και 2 µπάνια.Τιµή 450 ευρώ.Όλα πληρωµένα λόγω φωτοβολταcκών. Τηλ. επικοινωνίας 6906224871 (7.2.13)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα 60 τ.µ. µε ηλιακό, αυτόνοµη θέρµανση και γκαράζ. Τηλ. 6937050218 (23.1.13)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 διαµερίσµατα στον Ασπρόπυργο επι της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 25 & Καποδιστρίου. Πρώτου ορόφου 55 τ.µ. και τετάρτου ορόφου 80τ.µ. µε ηλιακό, αυτόνοµη θέρµανση, αποθήκη, Parking. Πληροφορίες στο 2105577813 και 6977096978. (3.1.13)

Ενοικιάζεται ισόγειο διαµέρισµα µε 3 υπνοδωµάτια, σαλοκουζίνα, µπάνιο και αυτόνοµη θέρµανση (∆ο·ράνης τέρµα -κοντά στο Πολιτιστικό Κέντρο). Πληροφορίες στο 6984625803 (20.12.12)

Ενοικιάζεται στην οδό Νικολα·δου 92 στην Ελευσίνα, κατάστηµα ισογείου 230 τ.µ.. Πληροφορίες στο 6932267168 (10.12)

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος 80 τ.µ. για γραφεία ιατρεία κ.λπ., στην οδό Καρα·-

σκάκη στον Ασπρόπυργο δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο Τηλ. 6973900512 (5.12.12)

Παπανικολάου Ευάγγελος (17.9)

Ðáñáäßäïíôáé ìáèÞìáôá ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ

Ενοικιάζονται διαµερίσµατα στον Ασπρόπυργο 65 τ.µ. ρετιρέ και 35 τ.µ. 1ου και 2ου ορόφου χωρίς κοινόχρηστα στην πλατεία ∆ηµαρχείου. Τηλ. 6973806273 (2.11.12) Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστηµα 170 τ.µ. περιφραγµένο και µε προαύλιο χώρο 450 τ.µ., επί της οδού ∆ο·ράνης στον Ασπρόπυργο, πλησίον του Β΄ Βρεφονηπιακού Σταθµού. Τηλ. 6973060744 (19.10.12) Ενοικιάζεται καινούριο διαµέρισµα 105 τ.µ., πλησίον πλατείας Ασπροπύργου, µε σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα, 2 υπνοδωµάτια και δύο µπάνια στην τιµή των 400 ευρώ. Τηλ. 6972013169, 6932616395 (15.10.12)

ÐÙËÇÓÅÉÓ Πωλείται οικόπεδο 5 στρεµ. στην Πύλη ∆ερβενοχωρίων µε άδεια αποθήκης 300 τ.µ. , µε τετραγωνισµένη όψη και σε καλή θέση περίπου 200 µέτρα δυτικά απο το χωριό Πύλη. Τιµή 33.000 (συζητήσιµη).Τηλ. επικοινωνίας : 6977270419 (10.10.12) Πωλούνται 2 οικόπεδα από ιδιώτη στην περιοχή της Μαγούλας 650 µ. και 440 µ., γωνιακά και άρτια οικοδοµήσιµα µε 250 ευρώ το τετραγωνικό µέτρο. Τηλ. 6944158140

παραδίδει µαθήµατα ∆ηµοτικού Γυµνασίου και Λυκείου. Περιοχές Μάνδρα, Μαγούλα, Ελευσίνα. Τηλ. 6973958123 (7.11) Καθηγητής Μαθηµατικός παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα για όλες τις τάξεις σε τιµές προσιτές. Τηλ. 6944132114 (7.11.12) Ειδική παιδαγωγός µε µεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και σχολική εµπειρία αναλαµβάνει µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες (προβλήµατα γραφής, ανάγνωσης , ορθογραφίας, µαθηµατικών) καθώς και παιδιά µε νοητική υστέρηση και αναπτυξιακές διαταραχές. Τηλ. 6942090660 (26.10.12) Μαθηµατικός απόφοιτος του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού Γυµνασίου -Λυκείου. Τιµές προσιτές. Τηλ. 6983809479 (11.12)

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου -Λυκείου. ∆υνατότητα συγκρότησης ολιγοµελών τµηµάτων. Τιµές προσιτές. Τηλ. 6938484142 (30.9) Καθηγήτρια Ιταλικών µε πείρα και µητρική γλώσσα τα Ιταλικά παραδίδει µαθήµατα σε παιδιά και ενήλικες. Τιµές λογικές, ιδιαίτερες τιµές σε γκρουπ. Τηλ. 6930918831 (13.2.13)

Ζ Η ΤΟ Υ Ν ΠΡΟ ΣΩΠΙΚ Ο

Ανώνυµη Εταιρεία πλησίον Νέας Περάµου, ζητά λογιστή να στελεχώσει το Λογιστήριό της. Τα κύρια καθήκοντα της θέσης είναι: καταχώρηση παραστατικών αγορών, δαπανών και κινήσεως αποθήκης και παραγωγών. Θα πρέπει να έχει αποδεδειγµένη προdπηρεσία 3-6 ετών σε Βιβλία Γ΄ Κατηγορίας . Γνώσεις του Κ.Β.Σ.-ΦΠΑ. Email : info.envinter@gmail.com

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Κυρ΄ια 54 ετών ζητά εργασία ως εσωτερική ή εξωτερική για φύλαξη ηλικιωµένης στις περιοχές Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Μάνδρα και Μαγούλα . Τηλ. 6972956514 κα Όλγα. (16.4.13)

Κυρία ζητά εργασία και αναλαµβάνει φύλαξη παιδιών κατά τις πρω·νές ώρες στις περιοχές Μενιδίου και Αγίων Αναργύρων . Τηλ. 6980967057 (19.2) Κυρία Ελληνίδα (ετών 70) ζητά να συντροφεύει ηλικιωµένο κύριο ή κυρία στην περιοχή Ασπροπύργου. Τηλ. επικοινωνίας :6972531171 (23.1.13) Κυρία µε συστάσεις ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωµένων και οικιακές εργασίες στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου. Τηλ. 6987384980 Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη και φροντίδα παιδιών ή ηλικιωµένων (περιοχές Ασπρόπυργος-Ελευσίνα-Μάνδρα-Μαγούλα). Τηλ. 6944468007 (19.3.13) 1) Απόφοιτη Α.ΤΕ.Ι Φυσικοθερα-

πείας Πάτρας ζητεί εργασία σε φυσικοθεραπευτήριο ή επισκέψεις κατ'οίκον. τηλ. 6979931102 Έµπειρος οδηγός κάτοχος διπλώµατος Γ’ Κατηγορίας αναζητά εργασία στο Θριάσιο Πεδίο και ∆υτικά Προάστιαγός. Τηλ. 6941612748

Ôå÷íéêÜ Ãñáöåßá ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ. 210/ 5570465 6974190506 s.konsta@otenet.gr (15.11.)

ÔÅ×ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: 210. 55.72.695 Êéíçôü 6932215870 ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 ´Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 55.73.042 FAX: 210. 55.76.988

ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇ Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: 210. 5571472, 210. 5570337 Fax::210 5575184 -Êéíçôü: 6979221888 - 6979221885

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων έως τις 31 Μα(ου 2013

-Αυτοψία στο αυθαίρετο κτίσµα -Έκδοση παραβόλων συµπλήρωση εντύπων -Υπολογισµός συνολικού κόστους -Υποβολή φακέλου στην πολεοδοµία

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ιωάννα & Ξένια ΜΑΡΝΙΚΑ Σαλαµίνος 27 - Ασπρόπυργος (όπισθεν ∆ηµαρχείου) τηλ. 210 5579958-6937748252-6974654208 15.5

15.1.13

Partotora.gr H ιστοσελίδα προσφορών και έκδοσης εκπτωτικών κουπονιών του Θριασίου πεδίου. ∆ιαφηµιστείτε στο Internet οικονοµικά σε πάνω από 50.000 άτοµα καθηµερινά. Τηλ 6982 093 905 (5.4.13)

(11.10)

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ∆έχεται ασθενείς µε νευροχειρουργικές παθήσεις Κάθε Τρίτη και Πέµπτη, ώρες 12 - 2 µµ στο ∆ιαγνωστικό Κέντρο “ΙΩΝΙΑ” – Χατζηδάκη 2, Ελευσίνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5545507, 210 7227483

10..7.12


Τετάρτη 15 Μαου 2013

ÈÑÉÁÓÉÏ-15

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

24.11. 2011

ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ ÕÐÅÑÇ×ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ - ÊÁÑÄÉÏËÏÃÉÊÏ ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÊÏ - LASER ÁÐÏÔÑÉ×ÙÓÇ Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçë: 2105578138 - 2105579997 και 2105571996

Γε ώργι ος Γιο υρµ ετάκη ς Ορ θ οπ ε δ ι κός - Χε ι ρού ρ γο ς

- Αθλητικές κακώσεις - Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση - Παιδοορθ/κα προβλήµατα Χατζηδάκη 39 & ∆ήµητρος γωνία (έναντι ∆ηµαρχείου Ελευσίνας) . Τηλ: 215 530 9303 -6977.693260 email: ggiourm@gmail.com Επιστηµονικός συνεργάτης του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών 16.11.12 και της Κλινικής Ιπποκράτης

21.11.11

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισµός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (µέθοδος Bio -solution)

ΤΕΧΝ ΙΚΟ ΓΡ ΑΦ ΕΙΟ Γκίκα Σοφία, Πολιτικός Μηχανικός Τηλ.: 210 5572047 6932638453 Ειρήνης 26 Ασπρόπυργος (1.13)

ΠΑΝΤΑΖΗ - ΜΩΡΑSΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μέλος Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ) Γ. Μαυρουκάκη & Μαρκέλου 2 (έναντι ∆ηµαρχείας Μεγάρων) Τηλ. Επικοινωνίας: 6945197161 1 5 . 4 .1 3

(18.3.13)

(3.1.12)


Τετάρτη 15 Μαου 2013

16 - ÈÑÉÁÓÉÏ

Κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία τα λαθραία τσιγάρα Στα 800 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι ετήσιες απώλειες Σοβαρό κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία και µεγάλες απώλειες στα έσοδα του κράτους από τους διαφ υ γ ό ν τ ε ς δασµούς προκαλεί το λαθρεµπόριο τσιγάρων, που πλέον έχει γίνει ναυαρχίδα του παρεµπορίου. Για το θέµα ενηµέρωσε σχετικά τον οικονοµικό εισαγγελέα Γρ. Πεπόνη ο Γενικός Γραµµατέας ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης Γ. Σούρλας. Όπως επισηµαίνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου ∆ικαιοσύνης τα προ·όντα αυτά είναι εξαιρετικά επικίνδυνα για την υγεία καθώς από επιστηµονικές αναλύσεις του Γενικού Χηµείου του Κράτους (Χηµική Υπηρεσία Σερρών), σε λαθραία τσιγάρα διαπιστώθηκε υπέρβαση των νόµιµα αποδεκτών τιµών σε µονοξείδιο του άνθρακος µέχρι 100%, στην πίσσα 70% και στη νικοτίνη 15%. Ειδικότερα τα στοιχεία δείχνουν ότι χρησιµοποιείται

καπνός χαµηλής ποιότητας και συχνά µόνο απορρίµµατα (σκόνες και τρίµµατα) κι άλλα άχρηστα παραπρο·όντα της καπνοβιοµηχανίας, µε συνέπεια να γίνεται απαραίτητη η χρήση από τους παρασκευαστές των προ·όντων αυτών περισσότερων χηµικών προσθέτων αγνώστου είδους και προέλευσης. Ακόµα, τα λαθραία αυτά προ·όντα καπνού είναι συχνά επιβαρυµένα ακόµα και µε βαρέα µέταλλα, µη επιτρεπτά αγροτοχηµικά προ·όντα και ξένες ύλες ενώ τα φίλτρα είναι συνήθως κατώτερης ποιότητας από αυτά των νόµιµων προ·όντων. Πέρα απ’ αυτό όµως προκύπτει και µεγάλο ζήτηµα µε το παρεµπόριο καθώς τα στοιχεία του υπουργείου ∆ικαιοσύνης, δείχνουν ότι από το λαθρεµπόριο τσιγάρων και προ·όντων καπνού, που αντιστοιχεί σε ποσοστό ακόµη και µέχρι 20% της νόµιµης εµπορίας, το Ελληνικό ∆ηµόσιο χάνει κάθε χρόνο έσοδα ύψους 800 εκατοµµυρίων ευρώ.

ΣΕΤΕ: Αυξηµένες κατά 1 εκατ. οι αφίξεις τουριστών φέτος

Σ

υνολικά, πάνω από 1 εκατ. περισσότερες αεροπορικές θέσεις έχουν προγραµµατισθεί για τη χώρα µας το 2013, σε σχέση µε το 2012, ενώ οι προκρατήσεις για την φετινή περίοδο προχωρούν σχεδόν σε όλες τις χώρες-στόχους µε διψήφιο θετικό πρόσηµο, σύµφωνα µε το υπόµνηµα που παρέδωσε σήµερα ο πρόεδρος του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Ανδρ. Ανδρεάδης στον πρωθυπουργό Αντ. Σαµαρά. Στο υπόµνηµα που παραδόθηκε στο πλαίσιο της σηµερινής συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίµου για τον τουρισµό αναφέρεται πως υπάρχει επίσης αυξηµένο ενδιαφέρον για τον θαλάσσιο τουρισµό και για την κρουαζιέρα, µε µόνο αρνητικό σηµείο τον εισερχόµενο συνεδριακό τουρισµό, την τουριστική εικόνα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Σύµφωνα µε τον ΣΕΤΕ, «προβληµατικός παραµένει και ο εσωτερικός τουρισµός, ο οποίος βρίσκεται στα επίπεδα του 50% (1,5 δισ. Ευρώ) σε σχέση µε το 2008 (3 δισ. Ευρώ), µε τάσεις περαιτέρω µικρής µείωσης το 2013». Πάντως, ο σύνδεσµος εµφανίζεται αισιόδοξος «για την επίτευξη ή ακόµη και την υπέρβαση των στόχων του 2013 για 1 εκατ. επιπλέον αφίξεις, δηλαδή 17 εκατ. και περισσότερα από 11 δισ. Ευρώ σε άµεσα έσοδα. Βασικός στόχος, φέτος, να ανταποκριθούµε στα αναγκαία επίπεδα ασφάλειας, καθαριότητας και υπηρεσιών, ώστε να βάλουµε τις βάσεις για µία µόνιµα ανοδική πορεία. Αυτή η οποία σε ορίζοντα 2-3 ετών, θα οδηγήσει στα 20 εκατ. διεθνείς αφίξεις, προσφέροντας συνολικά επιπλέον 3 µονάδες κάθε χρόνο στο ΑΕΠ της χώρας και πάνω από 150.000 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας».

Παραβατικότητα σε ποσοστό 25,6% διαπίστωσε το Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος - Άνω των 170 εκατ. ευρώ τα πρόστιµα που εποβλήθηκαν τον Απρίλιο Παραβατικότητα σε ποσοστό 25,6% διαπίστωσε το Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ∆ΟΕ) κατά τους ελέγχους που πραγµατοποίησε τον Απρίλιο στην αγορά και αφορούσαν στη διακίνηση αγαθών στη διάρκεια των εορτών του Πάσχα. Συνολικά παραγµατοποίησε 1.270 ελέγχους, διαπίστωσε 792 φορολογικές παραβάσεις και επέβαλε πρόστιµα που στο σύνολό τους ξεπερνούν τα 170 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα: - Στον έλεγχο πόθεν έσχες έξι φυσικών προσώπων, καταλογίσθηκαν πρόστιµα ύψους 2.101.416 ευρώ. - Σε ιατρό ΩΡΛ επιβλήθηκε πρόστιµο 3.930.384 ευρώ, γιατί κατά τα έτη 2007 έως 2010, δεν δήλωσε αντίστοιχα εισοδήµατα. - Σε πλυντήριο αυτοκινήτων επιβλήθηκε πρόστιµο 415.875 ευρώ, γιατί δεν εξέδωσε αντίστοιχες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. - Σε καταστήµατα ενδυµάτων στο Κολωνάκι επιβλήθηκε πρόστιµο 520.878 ευρώ, γιατί δεν εξέδωσε αποδείξεις σε 1028 περιπτώσεις.

- ∆έκα επιχειρήσεις εξέδωσαν εικονικά στοιχεία 16.000.000 ευρώ. Πρόκειται για επιχειρήσεις ∆ιαφήµισης, Χονδρικού Εµπορίου, Εµπορίου σιδήρου, Οικοδοµικών εργασιών και Μεταλλικών κοιτασµάτων. - Επιχείρηση εµπορίας αυτοκινήτων έλαβε εικονικά στοιχεία ύψους 5.660.000 ευρώ. - Στη Φθιώτιδα σε υποθηκοφύλακα καταλογίσθηκε παράβαση 796.000 ευρώ, γιατί δεν απέδωσε δικαιώµατα

στο ∆ηµόσιο ύψους 400.000 ευρώ και δεν εξέδωσε αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ύψους 396.000 ευρώ. Επίσης, στο πλαίσιο των ελέγχων για λαθρεµπόριο οι αρµόδιες Αρχές δέσµευσαν επτά πολυτελή αυτοκίνητα µάρκας BMW, PORCHE και MERCEDES, επειδή οι κάτοχοί τους, µόνιµοι κάτοικοι Ελλάδας, κυκλοφορούσαν τα αυτοκίνητα µε πινακίδες Βουλγαρίας, προκειµένου να αποφύγουν τα προβλεπόµενα τεκµήρια

διαβίωσης, παρουσιαζόµενοι ως κάτοικοι εξωτερικού. Επίσης κατασχέθηκαν 142,285 κιλά ινδικής κάνναβης καθώς και δύο πολεµικά όπλα τύπου Καλάσνικοφ, τέσσερις γεµιστήρες, 192 σφαίρες για Καλάσνικοφ, ένα περίστροφο, δύο µονόκανα κυνηγετικά όπλα, δύο πιστόλια τύπου µπρελόκ, 140 σφαίρες διαφόρων διαµετρηµάτων, δύο οχήµατα ΙΧΕ, δυο µίνι VAN, 3.950 ευρώ µετρητά και έντεκα κινητά τηλέφωνα. Η κατάσχεση έγινε από το Σ∆ΟΕ, µε τη συνδροµή του Λιµενικού Σώµατος και της ΕΥΠ. Στη διάρκεια αυτού του ελέγχου συνελήφθησαν τέσσερα άτοµα (ένας Αλβανός, δύο Έλληνες και ένας Κύπριος) ενώ αναζητείται άλλος ένας, Αλβανός υπήκοος. Τα ναρκωτικά ήταν κρυµµένα σε ψυγεία και σε ασκούς για µεταφορά κρασιών και σύµφωνα µε την ανακοίνωση του Σ∆ΟΕ ο ένας εκ των Ελλήνων συλληφθέντων είναι οινοποιός σε χωριό της Κορινθίας.

ΘΡΙΑΣΙΟ 15/05/2013  

Η καθημερινή εφημερίδα για το Θριάσιο Πεδίο.

ΘΡΙΑΣΙΟ 15/05/2013  

Η καθημερινή εφημερίδα για το Θριάσιο Πεδίο.

Advertisement