Issuu on Google+

ΕΤΟΣ 17ο

ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4105

Ε∆ΡΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ FAX:

210 5543682 ΤΗΛ. ΥΠΟΚ/ΤΟΣ: 2296110018

ΤΙΜΗ 0,05 ΕΥΡΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

∆ιευρυµένο ωράριο λειτουργίας

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΟΥ Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ

για µόλις 3 Φαρµακεία στην ∆υτική Αττική

∆. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΓΙΑ ΡΑΛΙ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ

ΣΕΛ. 3

Υπεγράφη η απόφαση Περιφερειάρχη για όλη την Αττική, δεν περιλαμβάνονται Φαρμακεία σε Ελευσίνα, Ασπρόπυργο, Μαγούλα Συμμετέχουν Φαρμακεία σε Μέγαρα, Νέα Πέραμο, Ανω Λιόσια

Σελίδα 3

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜ ΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ:

Σελίδα 2

ΖΗΤΟΥΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ

7ΝέεςΝΕΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙ Κ Η εντάσεις στο εργασιακό τοπίο του Θριασίου Πε,ίου, µετά από έναν ,ύσκολο χειµώνα που προηγήθηκε…

ΘΕΜΕΛΙΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΜΕ Η 4Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΗΛΩΣΤΕΕΚΕ ∆Α ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σ ΤΟ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ «ΑΝΑΣΑ»

Το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας εξασφάλισε οικονοµικές και ποιοτικές καλοκαιρινές ,ιακοπές για εργαζόµενους και συνταξιούχους ΣΕΛ. 6 Αµαζόνα Ευαγγελία Κούπενου Ράπτη

«Ο εθελοντισµός είναι µια ελεύθερη συνειδητή απόφαση και χρειάζεται συνέπεια» Σελίδα 16

Σελίδα 13

ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Ευχαριστήρια επιστολή του Συλλόγου Γονέων Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες «το Εργαστήρι» προς την Αντιπεριφερειάρχη Σταυρούλα ∆ήµου ΠΕΡΙ=ΕΡΕΙΑΚ Η ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚ ΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ – Κ ΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛ ΛΟΝΤΙΚ ΗΣ ΕΚ ΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ:

ΗΜΕΡΙ∆Α ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

Σελίδα 6

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΚΑΛΕΣΜΑ

Σελίδα 16

ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ- ΜΑΝ∆ΡΑΣ –ΜΑΓΟΥΛΑΣ


2

Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ:

ΖΗΤΑ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ 7 ΝΕΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Νέες εντάσεις στο εργασιακό τοπίο του Θριασίου Πεδίου, μετά από έναν δύσκολο χειμώνα που προηγήθηκε… ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙ∆Α ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (∆ήµων Ελευσίνας, Μεγαρέων, Μάνδρας- Ειδυλλίας, Ασπροπύργου, Φυλ ής) ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ 1996 ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙ ΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ

Σ

το πλευρό των εργαζοµένων της Χαλυβουργικής και του Σωµατείου τους, τάσσεται ανοικτά το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας και ∆υτικής Αττικής, καθώς όπως υποστηρίζει αποφασίστηκαν και νέες απολύσεις από το εργοστάσιο, συνολικά 7 στον αριθµό.

Το ΕΚΕ∆Α στηρίζει το Σωµατείο Εργαζοµένων της Χαλυβουργικής στον αγώνα ώστε να ανακληθούν άµεσα οι νέες απολύσεις υπαλλήλων που ανακοινώθηκαν.

και µε τη συµπαράσταση των εργαζοµένων ό λου του Θριασίου δηµιούργησαν ανάχωµα στις πρακτικές αυτές» αυτές». Σε άλλο σηµείο η διοίκηση του ΕΚΕ∆Α αναφέρει: «Σε προηγούµενο δελτίο τύπου είχαµε καταγγείλει ότι τα θέλουν όλα, µονά ζυγά δικά τους. ∆υστυχώς για µας και τους συνάδελφους, µας δικαίωσαν.

Τώρα έρχονται πάλι έτσι ξαφνικά από το πουθενά και χωρίς καµιά ενηµέρωση ως όφειλαν, στο σωµατείο των εργαζοΜεταξύ άλλων το ΕΚΕ∆Α µένων, ανακοίνωσαν 7 αναφέρει για το θέµα της απολύσεις συναδέλφων, συναδέλφων Χαλυβουργικής: αδιαφορώντας γι’ αυτούς « Μια από τις µεγαλύτε- και τις οικογένειές τους. ρες βιοµηχανικές µονάΜε το έτσι θέλω αποφασίδες του Θριασίου Πεδίου, Πεδίου ζουν για τις τύχες των που δραστηριοποιείται συναδέλφων µας χωρίς εδώ και δεκαετίες τείνει συνεννόηση, χωρίς ειδονα γίνει η απαρχή του ποίηση, χωρίς καµία ενηµέρωση, χωρίς ίχνος ντόµινο για την κατάρρευση του κοινωνικού υποτυπώδης διαπραγµάιστού µε την συµπεριφο- τευσης». τευσης». ρά και την τακτική. Εδώ και καιρό προχωρεί Το Εργατικό Κέντρο Εσε µειώσεις προσωπικού λευσίνας όπως τονίζει µέσω του έντεχνου τε«καταγγέλλει την απαράχνάσµατος των οικειοθε- δεκτη συµπεριφορά του λών αποχωρήσεων µε κί- εργοδότη» και «τον καλεί νητρα». για την ανάκληση των 7 νητρα ». « ……………αναγκάζει απολύσεων των συναδέλτους εργαζόµενους να φων µας. µας αποδεχτούν την πρόταση Τον καλούµε να µην είτης εταιρείας για να απο- ναι αυτός ο οποίος µε τις χωρήσουν οικειοθελώς πρακτικές του θα ξεκινήκαι ως αντάλλαγµα θα σει το δηµιούργηµα της εισπράξουν κάτι παραπά- εργασιακής ζούγκλας νω ως αποζηµίωση. στην περιοχής µας. Το σωµατείο των εργαζο- Κλείνοντας, καλούµε µένων της Χαλυβουργιτους εργαζόµενους συκής µε άµεσες και δυνα- σπειρωµένους και ενωµέµικές κινητοποιήσεις, νου ς γύρω από το εργασι-

Ιδιοκτήτρια—Εκδότρια: ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΕ:

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ 7 ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ

ΔΕΝ ΝΟΕΙΤΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ» Σ

το µεταξύ το Σωµατείο Εργατουπαλλήλων Χαλυβουργικής ΑΕ σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως «καταγγέλλει την απαράδεκτη στάση της Χαλυβουργικής» Χαλυβουργικής » που δεν έλαβε υπόψη τις προτάσεις και τις παρεµβάσεις του Σωµατείου «να σταµατήσει την µείωση της δύναµης των εργαζοµέ νων και να ανακοινώσει την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του εργοστασίου και την ταυτόχρονη υπογραφή επιχειρησιακής σύµβασης. Ετσι σήµερα ( χθες 3 Ιουνίου) η διεύθυνση της Χαλυβουργικής προχώρησε σε 7 απολύσεις συναδέλφων, αφού όπως ισχυρίστηκε µετά από τις ειδοποιήσεις που είχαν γίνει και είχαν προσέλθει για τα «κίνητρα», κίνητρα », έκανε χρήση του µέτρου για τις απολύσεις (5%) (5%) όπως κάνει γνωστό στις ανακοινώσεις της». της». Το Σωµατείο Εργαζοµένων επισηµαίνει ότι οι νέες απολύσεις έρχονται να προστεθούν στα σκληρά µέτρα που ζητά εδώ και καιρό η Χαλυβουργική και είναι τα εξής σύµφωνα µε το Σωµατείο: Αποµάκρυνση 170 συναδέλφων µας µέσω εθελουσίας εξόδου. Η εφαρµογή ευέλικτων ωραρίων. Μείωση µισθών 20%. Κατακερµάτιση της Συλλο γικής Σύµβασης Εργασίας. Το Σωµατείο δίνει έµφαση κλείνοντας την ανακοίνωση επισηµαίνει: «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ. ∆ΕΝ ΝΟΕΙΤΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ. ΖΗΤΩ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ.» ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ.» α κό σωµατείο τους. Συµµετέχουµε και στηρίζουµε την 24ωρη 24 ωρη απεργία που κήρυξε το σωµατείο των εργαζόµενων , που διεκδικούν: Την α νάκληση των 7 απολυθέντων συνάδελφων.

Την υπογραφή Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας. Όλοι µαζί θα αποτρέψουµε Τις περαιτέρω απολύσεις………. σεις Καθώς και την διάλυση όλων των εργασιακών

σχέσεων των εργαζοµένων», νων», αναφέρει µεταξύ άλλων η ανακοίνωση του ΕΚΕ∆Α που υπογράφουν ο Πρόεδρο ς Ν. Ηλιόπουλο ς και Γραµµατεάς κ. Λίγγος.

∆ιευθύντρια ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ Αρχισυντάκτρια - Τίτλοι: ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠ ΑΣΙ∆ΕΡΗ - ΤΣΕΒΑ ∆ηµοσιογραφική οµάδα: Νίκη Παπασιδέρη—Τ σεβά Τρύφων Καραβούλιας Μασούρης Σπύρος Αντώνης Καραχάλιος Ηλεκτρονική σελιδοποίηση: ∆ηµήτρης Μουρτζούκος ∆ήµητρα Σβίγκου

Ε∆ΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α: ΕΛΕΥΣΙΝΑ (Έδρα της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτ. Αττικής) e-mail: e@papasideri.gr ∆ιεύθυνση κεντρικών γραφείων: Οδός Περσεφόνης 16 (έναντι Ξενοδοχείου «Μέλισσα» και έναντι κτιρίου Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής) ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΤΚ 192 00 Τηλέφωνο—Fax: 210 5543682

∆ιεύθυνση υποκαταστήµατος Μεγάρων: Σπύρου Μιχοπούλου 11 ΜΕΓΑΡΑ 19100 Τηλέφωνο 22960 80970 ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ : ΕΤΗΣΙΑ: 100 ευρώ ΕΞΑΜΗΝΗ: 70 ευρώ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ∆ΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ

∆ηµοσιευµένα κείµενα αναγνωστών δεν εκφράζουν κατ ανάγκη την εφηµερίδα µας.


3

Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013

∆ιευρυµένο ωράριο λειτουργίας για µόλις 3 Φαρµακεία στην ∆υτική Αττική

Υπεγράφη η απόφαση Περιφερειάρχη για όλη την Αττική, δεν περιλαμβάνονται Φαρμακεία σε Ελευσίνα, Ασπρόπυργο, Μαγούλα Συμμετέχουν Φαρμακεία σε Μέγαρα, Νέα Πέραμο, Ανω Λιόσια Από την Περιφέρεια Αττικής έγινε γνωστό, ότι εκδόθηκε η Απόφαση του Περιφερειάρχη για την ένταξη των φαρµακοποιών στο διευρυµένο ωράριο Β’ εξαµήνου 2013. 2013 Υπενθυµίζεται ότι η Απόφαση αυτή, που εκδόθηκε σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν. 3918/2011 «∆ιαρθρωτικές Αλλαγές στο Σύστηµα Υγείας και άλλες διατάξεις», αφορά τους φαρµακοποιούς που είχαν υποβάλει τη σχετική αίτηση συµµετοχής τους στο διευρυµένο ωράριο. Στην σχετική απόφαση της Περιφέρειας δίνεται και σχετικός πίνακας των φαρµακοποιών, οι οποίοι επιθυµούν να εργαστούν πέραν του καθοριζόµενου ωραρίου τους, για το Β΄ εξάµηνο του 2013. Συνολικά στην ∆υτική Αττική συµµετέχουν στο διευρυµένο ωράριο 3 φαρµακεία που είναι: Στα Μέγαρα το Φαρµακείο Βαρνάβα Α. στην Λεωφόρο Αλεποχωρίου πλησίον Πλατείας Έξω Βρύσης. Στα Άνω Λιόσια το Φαρµακείο Γκαρά Ε. στην οδό Γ. Αυξεντίου 86. Στην Νέα Πέραµο Μεγάρων το Φαρµακείο Χατζόπουλου Γ. στην οδό 28 ης Οκτωβρίου – Νέα Περάµο. Η Περιφέρεια Αττικής σηµειώνει: «Το διευρυµένο ωράριο θα συµπίπτει απόλυτα µε αυτό των εφηµεριών, όπως το ορίζει ο οικείος φαρµακευτικός σύλλογος και θα πρέπει να τηρείται για όλο το Β΄ εξάµηνο του 2013.Η µη τήρηση του διευρυµένου ωραρίου επιφέρει τις προβλεπόµενες από την ισχύουσα νοµοθεσία για τις εφηµερίες, κυρώσεις.»

ΘΕΡΜΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ «ΡΑΛΙ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ»

ΑΠΟ ΑΝ∆ΡΙΑΝΟ ΜΙΧΑΛΑΡΟ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Μ

ε αφορµή τη λήξη του Ράλι Ακρόπολις 2013 το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Πειραιά µε δηλώσεις του Προέδρου του Ανδριανού Μιχ άλαρου, «συγχαίρει τους Έλληνες διοργανωτές, που για ακόµη µία φορά κατάφεραν να κρατήσουν το ράλι Ακρόπολις στις πρώτες θέσεις στο παγκόσµιο πρωτάθληµα και τους Έλληνες συµµετέχοντες που παρά την κρίση κατάφεραν να αγωνιστούν, καθώς και όλους τους φίλους του αυτοκινήτου, που αφιλοκερδώς βοήθησαν για την άψογη διεξαγωγή και της φετινής διοργάνωσης». Αναλυτικότερα το ΒΕΠ και ο Πρόεδρος κ. Ανδριανός Μιχάλαρος αναφέρουν: «Το Βιοτεχνικό Ε πιµελητήριο Πειραιά ως το Επιµελητήριο της τεχν ικής εκπαίδευσης και λειτουργ ίας των µελών του, χαιρετίζει τη διοργάνωση του Ράλι Ακρόπολις 2013 που κάθε χρόνο γίνεται και πιο συναρπαστικό. Π ρόκειται για ιστορική διοργάνωση που προβάλλει την Ελλάδα, τις περιοχές της και την άγρια κι ακατέργαστη οµορφιά των διαδροµών που ακολουθούνται και αποτελεί παράδειγµα οµαδικότητας, τεχνολογικής δεινότητας και αφορµή για παγκόσµια προβολή της Ελλάδας. Και φέτος, οι ξένες οµάδες έδωσαν το “παρών” και κάθε αυτοκίνητο είχε µαζί του µία ολόκληρη οµάδα ενωµένη σαν γροθιά για την επίτευξη του κοιν ού σκοπού, της επιτυχίας. Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Πειραιά θεωρεί ότι µε παράδειγµα την οµαδικότητα του πνεύµατος που επιδεικνύουν οι ξένες οµάδες στο ράλι Ακρόπολις παλεύοντας µε τους σκληροτράχηλους δρόµους, ειδικά φέτος που η Ελλάδα βρίσκεται στο απόγειο της κρίσης από την οποία µαστίζεται, η ελληνική επιχειρηµατικότητα έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί αναδεικνύοντας την πολιτιστική ταυτότητα της Ελλάδας αλλά και την υψηλή τεχνολογία και τις καινοτόµες εφαρµογές που παράγουν οι Έλληνες εξειδικευµένοι επιστήµονες και τεχν ικοί. Κοινός στόχος µας θα πρέπει να είναι µε την ίδια οµαδικότητα, να ανταποκριθούµε στην πρόκληση του C reated in Greece στον τοµέα της τεχνολογίας, της καιν οτοµίας και της παραγωγής, να τονισθεί η ελληνική ιστορική ταυτότητα και να εκληφθεί ως συµβολισµός από εµάς τους Έλληνες, η δύσβατη διαδροµή του ράλι Ακρόπολις κι ο αγώνας των συµµετεχόντων γιατί έτσι σκληροτράχ ηλος και δύσβατος είναι ο σηµερινός αγώνας των Ελλήνων και της Ελλάδας».

ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Αν. Γυφτέα 48, Ελευσίνα 19200 τηλ.: 210 55 60 339, κιν.: 6974 589 559 email: drmelpan@yahoo.gr


4

Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013


5

Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:

«Αγωνιζόμαστε καθημερινά να περιορίσουμε εκείνους που παρανομούν άρα, εγκληματούν κατά του περιβάλλοντος. Ευτυχώς έχουμε αποτελέσματα!» Τονίζει η Σταυρούλα Δήμου: «Εκπονούμε το μεγαλύτερο στη χώρα σχέδιο μελέτης της ποιότητας των υπόγειων υδάτων όλης της Δυτικής Αττικής. Ελέγχουμε τα επίπεδα ρύπανσης των υδάτων κυρίως ως προς το εξασθενές χρώμιο αλλά και για τους άλλους ρυπαντές. Τέλος την περίοδο 2011-2013 η Αντιπεριφέρεια έχει προχωρήσει στον εντοπισμό αλλά και στην απομάκρυνση των στερεών και επικινδύνων αποβλήτων που απορρίπτονται ανεξέλεγκτα.»

Η

σηµερινή µέρα έχει αφιερωθεί σε παγκόσµιο επίπεδο στο Περιβάλλον και την Προστασία του. του Η µέρα αυτή έχει ξεχωριεχωριστή αξία και ευρεία σηµασία για την περιοχή της ∆υτικής Αττικής και ιδιαίτερα για το Θριάσιο Πεδίο, καθώς η βιοµηχανική επιβάρυνση της περιοχής έχει επιφέρει χρόνιες συνέπειες. Η ρύπανση από επικίνδυνα απόβλητα σε διάφορες περιοχές, η ρύ πανση του υδροφόρου ορίζοντα σε κάποιες περιπτώσεις, η µόλυνση του Κόλπου Ελευσίνας, σίνας είναι κάποια από τα σηµεία αναφοράς, που κάνουν την προστασία του περιβάλλοντος προτεραιότητα. Η Αντιπεριφέρεια ∆υτικής Αττικής αγωνίζεται µε πάγιο ενδιαφέρον της κας ∆ήµου, ενάντια στο πρόβληµα της περιβαλλο ντικής ρύπανσης και της υποβάθµισης της περιοχής. Έχουν ληφθεί σηµαντικές πρωτοβουλίες και έχουν γίνει ουσιαστικές ενέργειες προς την κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος της περιοχής, όπως η καταγραφή και αποµάκρυνση των επικίνδυνων αποβλήτων από διάφορα σηµεία. Μια νέα τέτοια δράση βρίσκεται και σήµερα σε εξέλιξη, ώστε να εγκριθούν τα κονδύλια και να γίνουν οι πρέπουσες ενέργειες. Με την ευκαιρία της Παγκόσµιας Ηµέρας του Περιβάλλοντος η κα Σταυρούλα ∆ήµου (Αντιπεριφερειάρχης) αναφέρει τα εξής: «Στις 5 Ιουνίου 2013 γιορτάζεται η 41η 41 η επέτειος της Παγκόσµιας Ηµέρας Περιβάλλοντος, Περιβάλλοντος η οποία καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ το 1972, µε σκοπό την ενηµέρωση του παγκόσµιου κοινού για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Πράσινη οικονοµία, αειφόρος διαχείριση και ανάπτυξη, νάπτυξη οικολογία, βιο-

Η Σταυρούλα ∆ήµου έχει θέσει πρώτη προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος στην ∆. Αττική. κλιµατική κατοικία, κλιµατική αλλαγή, ατµοσφαιρική ρύπανση, βιοποικιλότητα, θαλάσσια ρύπανση, υδάτινοι πόροι, βιοµηχανικά απόβλητα, ανακύκλωση, ανανεώσιµες πηγές και ενέργεια, οικοσύστηµα κ.α. Είναι όροι τους οποίους αναφέρουµε στην καθηµερινότητα µας. Κάποιοι από αυτούς όπως π.χ. η ατµοσφαιρική και η θαλάσσια ρύπανση δεν είναι νεοεισελθείς όροι, αφού τα συγκριµένα φαινόµενα τα γνωρίζουµε και µας απασχολούν γενικότερα από τότε ίσως που καθιερώθηκε η Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντο ς. Αντίθετα κάποιοι άλλοι όροι όπως π.χ. ανακύκλωση, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, βιοκλιµατική κατοικία δεν είναι πολύς καιρός που έχουν εισέλθει στο λεξιλόγιό µας. Ήδη καταγράφουµε το πρώτο θετικό βήµα, που δεν είναι άλλο από το να αρχίσουµε να ευαισθητοποιούµαστε σε θέµατα περιβάλλοντος. Οι όροι που περιγράφουν τα φαινόµε να και τις δράσεις δεν αποτελούν πλέον για µας άγνωστο κείµενο. Υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον και αρχίζει να αναπτύσσεται, κυρίως από τους νέους και τις νέες, περιβαλλοντική – οικολογική συνείδηση. Στη ∆υτική Αττική γνωρίζουµε καλά τι σηµαί-

νου ν για το περιβάλλον τα τοξικά απόβλητα, απόβλητα , το εξασθενές χρώµιο, η µόλυ νση του υδροφόρου ορίζο ντα, η ρύπανση της θάλασσας, η επιβάρυνση του ατµοσφαιρικού αέρα µε σωµατίδια και τόσα άλλα που οι προηγούµενες γενιές, τότε που συντελέστηκε το «έγκ ληµα», ληµα », αγνοούσαν. Σήµερα προσπαθούµε όλοι µαζί να αναστρέψουµε µια κατάσταση που τα προηγούµενα χρόνια είχε κριθεί οριστικά µη αναστρέψιµη. Κι όµως όλοι µαζί κάναµε αναδασώσεις και είδαµε να επανέρχεται η βιοποικιλότητα, καθαρίσαµε ακτές και θαλάσσιους βυθούς αναδεικνύοντας έτσι το κάλλος των θαλασσών µας, προστατεύσαµε τα δάση µας από τις πυρκαγιές, κρατώντας ζωντανό στη ∆υτική Αττική έναν από τους ελάχιστους «πνεύµονες» πνεύµονες» ολόκ ληρης της Αττικής. Αναπτύξαµε περιβαλλοντικές, εθελοντικές και εκπαιδευτικές δράσεις στη ∆υτική Αττική. Αττική Καθαρίζουµε τακτικά τα ρέµατα και µε την υποστήριξη όλων των ευνοµούµενων κοινωνικών και παραγωγικών δυνάµεων και φορέων του τόπου, ως Περιφερειακή Ενότητα, αγωνιζόµαστε καθηµερινά να περιορίσουµε εκείνους που παρανοµού ν, άρα εγκληµα-

τούν κατά του περιβάλλοντος. Ευτυχώς έχουµε αποτελέσµατα! Παράλληλα, εκπονούµε το µεγαλύτερο στη χώρα σχέδιο µελέτης της ποιότητας των υπόγειων υδάτων ό λης της ∆υτικής Αττικής, µε δαπάνες της Περιφέρειας και µε τη συνεργασία του ΙΓΜΕ. Ακόµα, ελέγχουµε τα επίπεδα ρύπανσης των υδάτων κυρίως ως προ ς το εξασθενές χρώµιο αλλά και για τους άλλους ρυπαντές. Για το λόγο αυτό υπάλληλοι του Τµήµατος Περιβάλλοντος έχουν λάβει πάνω από 70 δείγµατα νερού από 30 σηµεία. Επίσης, το τµήµα µας

στην περίοδο 20112011 -2013 έχει προχωρήσει στον εντοπισµό αλλά και στην αποµάκρυνση των στερεών και επικινδύνων αποβλήτων που απορρίπτονται ανεξέλεγκτα. Θα ήθελα να τονίσω πως ο κόσµος στη ∆υτική Αττική έχει αποκτήσει περιβαλλοντική συνείδηση, µεγαλύτερη ίσως και από άλλους που αυτοπροσδιορίζο νται πρωτοπόροι κι αυτό γιατί στον τόπο µας η προ στασία του περιβάλλο ντος είναι επιτακτική ανάγκη ζωής.

καλώ όλες τις δυνάµεις του τόπου σε εγρήγορση, ευαισθητοποίηση και συµµαχία για ένα καλύτερο περιβάλλον. Ένα αναβαθµισµένο περιβάλλον που θα είναι κληρονοµιά προς αποδοχή κι όχι προς αποποίηση από τα παιδιά µας. Αυτό µόνο όλοι µαζί µπορούµε να το πετύχουµε και να τους το προσφέρουµε. Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί πράγµατι προστιθέµενη αξία για την ανθρωπότητα και το µέλλον του πλανήτη µας», αναφέρει Με την ευκαιρία του εορ- η Σταυρούλα ∆ήµου Αντιτασµού της Παγκόσµιας περιφερειάρχης περιοχής Ηµέρας Περιβάλλοντος ∆. Αττικής.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ


6

Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013

ΠΕΡΙ=ΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ:

ΗΜΕΡΙ∆Α ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Με την συµµετοχή εκπροσώπων ∆ήµων της ∆υτικής Αττικής

Ό

πως µας έγινε γνωστό: «Το νεοσύστατο Κέντρο Περιβαλλο ντικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας οργανώνει ηµερίδα ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας µε αφορµή την Παγκόσµια ηµέρα Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου 2013. Η έδρα του ΚΠΕ είναι στη ∆υτική Αττική, γι’ αυτό και η ηµερίδα γίνεται σε συνεργασία µε περιοχής». ». τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθµού της περιοχής Ακόµη να επισηµάνουµε ότι σύµφωνα µε τους διοργανωτές: «Ο τίτλος της ηµερίδας είναι «∆ράσεις για το περιβάλλον και την αειφορία στη ∆υτική Αττική», η οποία θα γίνει σήµερα 5 Ιουνίου 2013 και ώρα 16:45-20:30. Η ηµερίδα θα είναι ανοικτή στους πολίτες της ∆υτικής Αττικής και θα πραγµατοποιηθεί στους χώρους του ΚΠΕ (Κοντούλη 60, Ελευσίνα). Όσοι επιθυµούν να παρακολουθήσουν την ηµερίδα θα πρέπει να δηλώσουν συµµετοχή στο τηλέφωνο 210-5546808 .Στο τέλος της ηµερίδας θα δοθούν βεβαιώσεις συµµετοχής». ∆ίπλα παραθέτουµε το αναλυτικό πρόγραµµα της ενδιαφέρουσας ηµερίδας για το περιβάλλον της περιοχής µας. Το ζητούµενο είναι να υπάρχει ουσιαστική εγρήγορση όλων µας για την προστασία του περιβάλλοντος της ∆υτικής Αττικής, που έχει υποστεί σηµαντικά προβλήµατα.

ΝΑ ΜΗΝ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΝΓΚ ΤΟΥ ΟΑΚΑ ΖΗΤΑ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. ΠΑΝΤΖΑΣ Ερώτηση για τον κίνδυνο να κλείσε ι το εργαστήριο Αντιντόπινγκ του Ο ΑΚΑ και την υποχρηµατοδότηση του ΕΣΚΑΝ, κατέθεσε ο Βουλευτ ής Αττικής του ΣΥΡΙ ΖΑ – ΕΚΜ, Γιώργος Πάντζας π ρος τον Υπουργό Παιδείας, ερώτη ση την οπο ία συνυπογράφουν οι Βουλευτές Τάσος Κουράκης, Παναγιώτα ∆ριτσέλη κα ι ∆ηµήτρης Στρατούλης. Αναφέρει το πολιτ ικό γραφείο του Βουλευτή: «Αφορµή για την ερώτηση στάθηκε το γεγονός ότι το εργαστήριο απειλείται ξανά, σε διάστηµα δύο ετών, από τη WADA µε αφαίρεση της διαπίστευσης αν δεν γίνουν άµεσα διορθωτικές κινήσεις. Συγκεκριµένα, όπως αναφέρεται σε δηµοσιεύµατα του ηλεκτρονικού τύπου, ο Γενικός ∆ιευθυντής της WADA, κ. Ντέιβιντ Χάουµαν, καθώς και ο ∆ιευθυντής της επιστηµονικής επιτροπής της WADA, κ. Ολιβιέ Ράµπιν, έστειλαν επιστολή προς τον Υφυπουργό Αθλητισµού κ. Γιάννη Ιωαννίδη, µε τη οποία επισηµαίνουν ότι, η ραγδαία µείωση των δειγµάτων, η τύχη των απλών πρακτικών ορισµένων υποχρεωτικών µεθόδων (π.χ. IRMS, EPO), η δυσκολία της σωστής συντήρησης του εξοπλισµού και η τύχη της προµήθειας εξοπλισµού, βάζ ουν σε κίνδυνο την ικανότητα του εργαστηρίου να παρέχει τα επίπεδα της ποιότητας που απαιτούνται από ένα Εργαστήριο Αντιντόπινγκ, προειδοποιώντας την Ελληνική Πολιτεία ότι εάν δεν δώσει άµεσα επαρκείς λύσεις στα ανωτέρω τότε η WADA θα αποσύρει την αδειοδότησ η στο εν λόγω εργαστήριο Αντιντόπινγκ. Παράλληλ α, οι Βουλευτές στην ερώτησή τους επισηµαίνουν, ότι ο αριθµός δειγµάτων που το εργαστήριο αναλύει ετησίως, συνδέεται άµεσα µε την υποχρηµατοδότηση του ΕΣΚΑΝ (Εθνικού Συµβουλίου Καταπολέµησης Ντόπινγκ), καθώ ς επίσης και µε την υποχρηµατοδότηση των Αθλητικών Οµοσπονδιών, οι οποίες είναι αυτές που αιτούνται τους ελέγχους Αντιντόπινγκ στα διάφορα πρωταθλήµατα και αγώνες που διεξάγουν . Και οι δύο αυτοί παράµετροι έχουν ως αποτέλεσµα η οµάδα ουρολ ηψίας να είναι απλήρωτη για µεγάλο χρονικό διάστηµα και γενικά οι έλεγχοι να έχουν περικοπεί δραστικά ως περιττή δαπάνη….»

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ, ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ, ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, VISA


Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ:

Grecofestival με την ευκαιρία

της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος στο Πεδίον του Αρεως Σήµερα 5 Ιουνίου, που είναι η Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλο ντος στο Πεδίον του Άρεως, θα γίνει επίσηµη παρουσίαση Grecofestival, καθώς και η βράβευση σπουδαστών του IEK AKMH για τα Περιβαλλοντικά έργα τους για τα Τετράδια της Unicef. Οι εκδηλώσεις γίνονται µε την συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής. Πρόγραµµα -10:45 π.µ. Προσέλευση Κοινού -11:00 π.µ. Χαιρετισµοί: Εκπροσώπων Περιφέρειας Αττικής, Εκπροσώπων ∆ήµου Αθηναίων, Εκπροσώπων Unicef Εκπρόσωπου ΙΑΠΑ∆ ΠΑΝΤΕΙΟΥ Εκπαιδευτικού Οµίλου AΚΜΗ, Υποστηρικτών Greco festival - 11:20 π.µ. Επίσηµη Παρουσίαση του Τραγουδιού του Greco festival - 11:25 -12:00 π.µ. Συναυλία από τους ΜUFFINS ΜUFFINS και δυο συγκ ροτηµάτων σπουδαστών του ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Στο ενδιάµεσο των αλλαγών των συγκροτηµάτων θα γίνει η βράβευση των Σπουδαστών.

Επιβολή προστίµων για παρατυπίες στην παραγωγή και ,ιακίνηση βιολογικών προϊόντων

Ο

Υπο υργός Αγρο τική ς Ανάπτ υξης κα ι Τροφίµων, κ. Αθανάσιος Τσα υτάρ ης υπέγραψ ε 1 0 α ποφάσεις επ ιβολής διο ικητικ ών π ροστίµων γ ια παρα τυπ ίες στις οπο ίες προέβ ησαν ε ταιρείες κ αι παρ αγωγο ί σε ό,τ ι αφορά στη διαδικα σία β ιολογικο ύ τρ όπου πα ραγωγής γε ωργικ ών π ροϊόντ ων. Τα προβλεπόµενα διοικ ητικά πρόστιµα που επέβαλλε σύµφωνα µε το άρθρο 11 της αρι θ. ΚΥΑ 245090/2006 - η Πρωτοβάθµια Επιτροπή Εξέτασ ης Παρατ υπιών και Παραβάσεων µε εισηγητή τον ΕΛΓΟ – ∆ΗΜΗΤ ΡΑ (πρώην ΟΠΕΓ ΕΠ) και εποπτεύουσ α αρχή τ η ∆ιεύθυνση Βιολογικ ής Γεω ργίας του ΥΠΑΑΤ , κυµα ίνονται από 6 00 € έ ως 20.0 00 €, ανάλογα µε το είδο ς της παρά βασης, τον όγκο τ ων δ ιακ ινούµεν ων προϊόντ ων κ αι την υποτ ροπ ή το υ π αραβ άτη. Συγ κεκριµένα παραπέµφθηκαν στην Επιτροπή 1 0 υποθέ σε ις ετα ιρε ιών και πα ραγωγ ών στα προ ϊόντα τ ων ο ποίων, ε ίτε υπ ήρξε χρή ση σηµάτ ων που έφεραν ένδε ιξη αναφερό µενη στο β ιολογικό τρό πο π αραγ ωγής χ ωρ ίς να δια θέτο υν τ α απαιτούµενα πιστοπο ιη τικά, είτε ευρέ θησαν σε προϊόντ α β ιολογικ ής καλλιέργε ιας µη επ ιτρ επό µενες ουσίες αγροχη µικ ών ή υπολ είµµατ ά τ ους, είτ ε δεν διέθε ταν άδ εια λειτουργ ίας προκ ειµένου να συσκ ευάζουν, να εµπορ εύοντα ι κα ι να αποθηκ εύουν βιολογ ικά προϊόντα κ.ά. Επισηµαίνεται ότι οι παραβάσεις δι απιστώθηκαν κ ατά τη διάρκεια ελέγχων που διενεργούνται απ ό τους εγκεκριµένους Οργ ανισµούς Ελέγχ ου κ αι Πιστοποί ησης στη βι ολογικ ή γεωργί α.

7


8

Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013

ΜΕΤΟΧΗ Μ ΣΥ ΤΕ Σ Ω Λ Η ∆ ΕΚΕ∆Α Ο ΣΤ Α Ρ Ε Μ Η Σ Α ΠΟ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ «ΑΝΑΣΑ»

ΓΙΑ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ

Το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας εξασφάλισε οικονοµικές και ποιοτικές καλοκαιρινές ,ιακοπές για εργαζόµενους και συνταξιούχους

Μ

ια ακόµη σηµαντική πρωτοβουλία ανέλαβε το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας και ∆υτικής Αττικής και η διοίκησή του για τους εργαζόµενους και συνταξιούχους, προκειµένου να έχουν δυνατότητα στις καλοκαιρινές διακοπές. Μ ια δράση αναγκαία καθώς τα προγράµµατα του Κοινωνικού Τουρισµού της Εργατικής Εστί ας εξαφανίστηκαν από προσώπου γης λόγω µνηµονίου! Η διοίκηση ζητά την επαναλειτουργία της Εργατικής Εστίας και των προγραµµάτων σε όφελος των εργαζοµένων και συνταξιούχων.

Αναφορικά µε την πρωτοβουλία που τίθεται σε ισχύ, συγκεκριµένα µας ανακοίνωσε το ΕΚΕ∆Α : «Η ∆ιοίκηση του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας αντιλαµβανόµενη πλήρως την οικον οµική δεινή θέση που έχ ουν περιέλθει µεγάλα κοινωνικά στρώµατα της ευρύτερης περιοχής, αναλαµβάν ει πρωτοβουλίες ώστε

να δοθεί ένας τόνος αισιοδοξίας και αναψυχ ής σε εργαζόµενους και συνταξιούχους κατά τους καλοκαιρινούς µήνες.

5 διανυκτερεύσεις, µε αναχώρηση στις 12 Ιουλίου. Η τιµή συµµετοχής είναι 150 ευρώ κατ΄ άτοµο ή 300 ευρώ το ζευγάρι σε δίκλινο. Θέλουµε λοιπόν, να ενηµερώ- Το εκδροµικό πακέτο περιΠ άγιο αίτηµά µας ήταν, είναι σουµε τα σωµατεία ∆ύναλαµβάνει οδική µεταφορά και θα παραµείνει η επαµης του ΕΚΕ-∆Α, αλλά και Αθήνα- Χαλκιδική, καθώς ναλειτουργία της Εργατιόλους τους εργαζόµενους και εκδροµές µε το γύρω κής Εστίας µε την χορήγη- και συνταξιούχ ους της της Κασσάνδρας, επίσκεψη ση του κοινωνικού τουρι- ευρύτερης περιοχής µας, στην Ουρανούπολη και σµού που περιελάµβανε ποιο- ότι η 1η εκδροµή θα πραγ- στην Ιερισσό. τικές και φτηνές διακοπές για µατοποιηθεί από τις 12 εργ αζόµενους και συνταξιού- Ιουλίου έως τις 17 Ιουλίου Ε πίσης, υπάρχ ει ξενοδοχειχους. στα Νέα Ρόδα Χαλκιδικής. ακή κάλυψη 5 διανυκτεΗ διαµονή θα γίνει στο ρεύσεων µε πλήρες πρωινό Ό µως, η κατάργηση του ξενοδοχείο Athorama Ho- µπουφέ και γεύµα. Παιδιά κοινωνικού τουρισµού που tel (Α΄ Κατηγορίας) . Η εκ- έως πέντε (5) ετών µε δωπροήλθε µετά από κυβερ- δροµή θα είναι 6ηµερη µε ρεάν διαµονή στο δίκλινο, νητικές επιλογές και τις εντολές των ξένων δανειστών, µας αναγκάζει µαζί µε την Γ .Σ.Ε.Ε. να διενεργήσουµε προσπάθειες, ώστε να διεκδικήσουµε και να διασφαλίσουµε κάποια ποιοτικά και φθηνά πακέτα θερινών διακοπών, που είναι συµβατά στις σηµερινές ανάγκες των εργαζοµένων και των συνταξιούχων της περιοχ ής. Έτσι, το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας µε την βοήθεια και την στήριξη της Γ .Σ.Ε.Ε. έχ ει σκοπό να διοργανώσει τρεις (3) καλοκαιρινές πενθήµερες διακοπές σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες της Ελλάδας, οι οποίες είναι: 1η εκδροµή: Νέα Ρόδα

Χαλκιδικής 2η εκδροµή: Κύµη Ευβοίας 3η εκδροµή: Άγιος Ανδρέας Μεσσηνίας

παιδιά από πέντε(5) έως δώδεκα (12) ετών µε 30% έκπτωση από την αρχική τιµή του δίκλινου δω µατίου. Για τον καλύτερο προγραµµατισµό και σχεδιασµό της εκδροµής στα Νέα Ρόδα Χαλκιδικής οι εγγραφές θα πραγµατοποιούνται στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας, µε αυστηρή προτεραιότητα αυτή των 50 ατόµων, µε καταληκτική ηµεροµηνία εγγραφής την 15η Ιουνίου ηµέρα Παρασκευή. Σε κάθε εγγραφή θα προκαταβάλλεται το 50% της συµµετοχής του ατόµου. Η αποπληρω µή του οικονοµι-

κού πακέτου θα γίνει στις 5 Ιουλίου. Για πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε στην Γραµµατεία του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας στο τηλ. 210 5546321 και 2105546237. Για την πραγµατοποίηση κάθε εκδροµής ξεχωριστά είναι απαραίτητη η κάλυψη και των 50 ατόµων υποχ ρεωτικά», αναφέρει η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας µε την υπογραφή του Προέδρου κ. Ηλιόπουλου και του Γ. Γραµµατέα κ. Λ ίγγου.


9

Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013

«ΠΡΑΣΙΝΟ =ΩΣ» ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΟΥ ΧΥΤΑ =ΥΛΗΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Νέο καµπανάκι κιν,ύνου από τον Ε∆ΣΝΑ για να ληφθούν µέτρα ώστε να µην µπαίνουν παράνοµα εντός του χώρου άτοµα, ,ηµιουργώντας µεγάλα προβλήµατα και κυρίως βάζοντας την ζωή τους σε κίν,υνο

Α

νοικτός ήταν προγραµµατισµένο να είναι από χθες το πρωί ο Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων στη Φυλή. Το άνοιγµα µετά κλείσιµο λόγω περιστατικού για µέρες, πήρε «πράσινο φως» για να γίνει, αφού η Εισαγγε λία Πρωτοδικών Αθηνών έκανε δεκτό αίτηµα του Ειδικού ∆ιαβαθµιδικού Συνδέσµου Νοµού Αττικής να γίνουν εργασίες απόθεσης των απορριµµάτων, παράλληλα µε τις συνεχιζόµενες έρευνες για την αναζήτηση ατόµου που αγνοείται από την περασµένη Τετάρτη σύµφωνα µε αναφορά οµοεθνούς του στην ΕΛΑΣ. Σύµφωνα τον Ε∆ΣΝΑ: « Οι εργασίες διάθεσης των απορριµµάτων θα γίνονται σε σηµείο που δεν θα εµποδίζεται η αστυνοµική έρευνα, σύµφωνα µε το σχετικό σχεδιάγραµµα που απέστειλε ο Ε∆ΣΝΑ στην Εισαγγελία. Για τον σκοπό αυτό ο Πρόεδρος του Συνδέσµου και Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιάννης Σγουρός µαζί µε τον ∆ήµαρχο Κηφισιάς και αντιπρόεδρο του Ε∆ΣΝΑ κ. Νίκο Χιωτάκη έκαναν την ∆ευτέρα επίσκεψη στην Προϊσταµένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών. Ο κ. Σγουρός την ε νηµέρωσε για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο Ε∆ΣΝΑ από την ανεξέλεγκτη δράση αυτών των ατόµων που εισέρχονται παράνοµα στον ΧΥΤΑ µε σκοπό την περισυλλογή αντικειµένων προς εµπορία, εµπορία και για τους κινδύνου ς που ελλοχεύουν τόσο για την σωµατική ακεραιότητα των ίδιων, όσο και για το προσωπικό που απασχολείται στις εργασίες της υγειονοµικής ταφής. Παράλληλα τόνισε ότι προκαλούνται σηµαντικά ηµαντικά προβλήµατα στην αποκοµιδή των απορριµµάτων της πρωτεύουσας και των δήµων της Αττικής από την α ναπόφευκτη διακοπή λειτουργίας των εργασιών διάθεσης. Σε δηλώσεις του ο κ. Σγουρός επεσήµανε ότι «Το πρόβληµα µε την είσοδο αυτών των ατόµων είναι πο λύ κρίσιµο για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ και για την αποκοµιδή των απορριµµάτων του λεκανο πεδίου γενικότερα. ∆εν µπορεί όποιος θέλει, όποτε θέλει, να µπαίνει µέσα στον εργοταξιακό χώρο και να κάνει «πλιάτσικο» πλιάτσικο» στα σκουπίδια. Κινδυνεύουµε να θρηνήσουµε θύµατα ανά πάσα ώρα και στιγµή. Μακάρι η αναφορά να µην επιβεβαιώσει τις ανησυχίες των οµοεθνών του και ο άνθρωπο ς που αναζητείται να ‘ναι καλά στην υγεία του. του Όµως το θέµα είναι ότι εάν δεν υπάρξει ριζική λύση, θα χουµε τα ίδια και τα ίδια, κάθε µέρα, µέρα µέρα παρά µέρα και πάντα θα ελλοχεύει ο κίνδυνος να συµβεί κάτι απευκταίο. Πρέπει να δοθεί ριζική λύση και η λύση πρέπει να δοθεί πάνω από όλα για να προστατεύσουµε την ανθρώπινη ΖΩΗ».


10

Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013

Άµεση παρέµβαση για την Αµυντική

Γεγονότα

Βιοµηχανία ζητά ο Βουλευτής Αττικής Β. Οικονόµου Εργοστάσια λειτουργούν και στην περιοχή µας (Ελευσίνα και Μάνδρα)

Ε

ρώτηση προς τον Υπουργό Ο ικονοµικών, κατέθεσε ο Βουλευτής Αττικής Βασίλης Ο ικονόµου, ζητώντας άµεση παρέµβαση για την Αµυντική Βιοµηχανία της χώρας µας. Η ερώτηση έχει ως εξής: Κύριε Υπουργέ, Τα προβλήµατα της Ελληνικής Αµυντικής Βιοµηχανίας (ΕΑΒ, ΕΑΣ και ΕΛΒΟ) που κληρονοµήσατε από τις προηγούµενες κυβερνήσεις είναι αναµφίβολα πολλά και σύνθετα. Πολλά από αυτά τα έχουµε αναδείξει κατ’ επανάληψη στην Βουλή προτείνοντας µάλιστα παρεµβάσεις που δεν θα επέτρεπαν την διαιώνισή τους και θα αποµάκρυναν το ενδεχόµενο µετατροπής της αµυντικής βιοµηχανίας της χώρας σε πρόβληµα (Αρ Πρωτ. 6466/25.9.2008, 14720/630/19.02.09, 15202/652/26.02.09, 15839/10.03.09, 879/24.6.09, 9767/25.01.11, 11844/22.2.2011 , 16754/23.05.2011, 21469/05-08-11, 4627/18.01.12 και 7599/25.02.13), δυστυχώς όµως οι εναλλασσόµενες κυβερνήσεις προτίµησαν να µην παρέµβουν και να παραπέµπουν συνεχώς την λύση των προβληµάτων στο µέλλον. Παρ’ όλα τα όσα έπρεπε να έχουν ήδη γίνει, η αµυντική βιοµηχανία της χώρας µας (ΕΑΒ, ΕΑΣ, ΕΛΒΟ) µπορεί ακόµα όχι απλώς να διασωθεί αλλά και να µετατραπεί σε µοχλό ανάπτυξης για την χώρα µας, διεκδικώντας µεγάλα συµβόλαια από το εξωτερικό, συµµετοχή σε συµπαραγωγές, µπορεί να ενισχύσει µε τις δραστηριότητές της πολλούς τοµείς της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα. Η χρονοτριβή όµως που παρατηρείται και από την σηµερινή ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών να παρουσιάσει επιτέλους ένα βιώσιµο σχέδιο διάσωσης και ανάπτυξης της Αµυντικής µας Βιοµηχανίας επιτείνει

τα υπάρχοντα προβλήµατα και ελλοχεύει τον κίνδυνο η προϋπάρχουσα κατάσταση να µεταβληθεί σε µη αναστρέψιµη. Η κωλυσιεργία αυτή δεν µπορεί να γίνει ανεκτή καθώς πέραν των άλλων συνεπειών που επιφέρει δηµιουργεί προβλήµατα και στην Εθνική µας Άµυνα. Συγκεκριµένα η αµυντική µας βιοµηχανία δεν µπορεί να συµµετέχει σε διεθνείς διαγωνισµούς, ξένες εταιρίες που επεδίωκαν συνεργασία µε τις εταιρίες µας αποχωρούν απογοητευµένες αναθέτοντας αλλού µεγάλα προγράµµατα, χάνονται δυνατότητες επενδύσεων και αξιοποίησης των δυνατοτήτων της Αµυντικής Βιοµηχανίας. Την ίδια ώρα οι εργαζόµενοι στην ΕΑΣ παραµένουν απλήρωτοι, οι εταιρίες είναι ακέφαλες, χάνεται τεχνογνωσία καθώς οι εργαζόµενοι απογοητευµένοι τόσο µισθολογικά όσο και αναφορικά µε τις επαγγελµατικές τους προοπτικές

αποχωρούν αποδεχόµενοι καλύτερες προτάσεις του εξωτερικού ή επιλέγοντας την πρόωρη συνταξιοδότηση. Το τελευταίο διάστηµα µάλιστα διαρρέει ότι το σύνολο της αµυντικής βιοµηχανίας θα ενωθεί διοικητικά και θα αποχωρήσουν υπάλληλοι κυρίως διοικητικής υποστήριξης, γεγονός που προκαλεί επιπρόσθετες ανησυχίες στο σύνολο των εργαζοµένων. Η έλλειψη ρευστότητας τέλος του συνόλου της αµυντικής βιοµηχανίας πρέπει να επιλυθεί άµεσα αφού αυτή αποτελεί προϋπόθεση σε όποιο σχέδιο ανάπτυξης της αµυντικής µας βιοµηχανίας τελικά επιλεχθεί. Κατόπιν όλων αυτών, Ερωτάστε: Τι περιλαµβάνει το σχέδιο βιώσιµης ανάπτυξης της Αµυντικής Βιοµηχανίας της χώρας (ΕΑΒ, ΕΑΣ, ΕΛΒΟ) και ποιο το χρονοδιάγραµµα που θέτει το Υπουργείο Ο ικονοµικών για τη λήψη αποφάσεων;

1822: O ∆ράµαλης, αφού έπνιξε στο αίµα την επανάσταση του Πηλίου, φτάνει στην Κόρινθο. 1825: Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος δολοφονείται µέσα στην Ακρόπολη των Αθηνών από το άλλοτε πρωτοπαλίκαρό του Γκούρα.

1826: ∆ιαλύεται το στρατιωτικό σώµα των γενίτσαρων στην Κωνσταντινούπολη, µε διαταγή του σουλτάνου Μαχµούτ. 1933: Ο αµερικανός πρόεδρος Φραγκλίνος Ρούσβελτ υπογράφει µία νοµοθεσία, µε την οποία « βγάζει» τις ΗΠΑ από τον « κανόνα χρυσού», ο οποίος ήθελε τα χρήµατα που έχει εκδώσει µία χώρα να αναλογούν στο χρυσό που διαθέτει. 1934: Επεισόδ ιο σηµειώνεται στην ελληνική Βουλή, όταν µετά από λογοµαχία µεταξύ του Γεώργιου Κονδύλη και του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, βουλευτής - φίλος του Κονδύλη πετά κάθισµα κατά του Παπαναστασίου, τραυµατίζοντάς τον ελαφρά στον ώµο. 1961: Το τρίποντο εφαρµόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθληµα της American Basketb all League και περιλαµβάνει όλα τα σουτ που εκτελούνται από απόσταση µεγαλύτερη των 22 ποδιών (6,71 µ.) από το καλάθι.

Γεννήσεις

Αν θέλετε κάθε μέρα την

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ στο σπίτι σας ή το γραφείο σας μέσω ηλεκτρονικής έκδοσης — αποστολής στείλτε μας σχετικό αίτημα

στο e-mail e@papasideri.gr

1646: Έλενα Κορνάρο Πισκόπια, ιταλίδα µαθηµατικός, η πρώτη γυναίκα που αναγορεύτηκε διδάκτωρ. (Θαν. 26/7/1684) 1882: Ιγκόρ Στραβίνσκι, ρώσος συνθέτης. (Ιεροτελεστία της Άνοιξης) (Θαν. 6/4/1971) 1898: Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας. (Θαν. 19/8/1936)

Θάνατοι 1688: Κωνσταντίνος Γεράκης, τυχοδιώκτης, που διετέλεσε και πρωθυπουργός του Σιάµ (σηµερ ινή Ταϊλάνδη). (Γεν. 1647) 1825: Οδυσσέας Ανδρούτσος, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης. (Γεν. 1790) 2001: Παναγιώτης Αγγελόπουλος, επιχειρηµατίας και φιλ άνθρωπος, ιδρυτής της Χαλυβουργικής και Μέγας Λογοθέτης του Οικουµενικού Πατριαρ χείου. (Γεν. 14/12/1909)


11

Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013

Ε ΣΤΟ ΠΕΠ ΕΝ ΤΑΧΘΗΚ : Ο ΕΠΠΕΡΑΑ Τ Ι Α Κ Σ Η ΙΚ ΑΤΤ

92 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Αυτό οριστικοποιήθηκε σε διευρυμένη σύσκεψη Υπουργών και παραγόντων παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής

Τ

ελικά µετά από µακρά περίοδο συζητήσεων, ένα από τα σηµαντικότερα έργα για την αναβάθµιση του κέντρου της Αθήνας, η ανάπλαση της Οδού Πανεπιστηµίου, µε προϋπο λογισµό 92 εκατοµµύρια Ευρώ, θα χρηµατοδοτηθεί από το ΠΕΠ Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και το Επιχειρησια κό Πρόγραµµα « Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ). (ΕΠΠΕΡΑΑ). Όπως όλα δείχνουν η υλοποίηση του έργου αναµένεται να ξεκινήσει µέσα στο 2014 και να έχει ολοκ ληρωθεί µέχρι το τέλος του 2015. 2015 Αυτά απορρέουν από το

δια ταύτα, διευρυµένης σύσκεψης, µε τη συµµετοχή του Υπουργού Ανάπτυξης, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, κ. Κ. Χατζηδάκη, του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, κ. Στ. Καλογιάννη, του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κ. Στ. Καλαφάτη, του ∆ηµάρχου Αθηναίων, κ. Γ. Καµίνη, του Περιφερειάρχη Αττικής, Γιάννη Σγου ρού, ρού του Προέδρου του Ιδρύµατος Ωνάση, κ. Αντώνη Παπαδηµητρίου και του Προέδρου της «Αττικό Μετρό», κ. Χρ. Τσίτουρα. Να σηµειώσουµε ότι ο

στόχος της σύσκεψης ήταν η οριστικοποίηση των πηγών χρηµατοδότησης και ο συντονισµός των ενεργειών όλων των εµπλεκόµενων φορέων. Τι δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, δήλωσε σχετικά: «Με την παρουσία µας εδώ, αλλά και το έργο µας, διαψεύδουµε την απραξία, τη σύγχυση και τη γραφειοκρατία του ∆ηµοσίου. ∆ηµοσίου. Χρειάζεται συνοχή, οικονοµικές δυνατότητες και συνεννόηση µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων φορέων. Ως Περιφέρεια Αττι-

κής, θα καταβάλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σηµαντικό αυτό έργο ανάπλασης για το κέντρο της Αθήνας να ολοκληρωθεί. Οι πολίτες πρέπει επιτέλους να δουν αποτελέσµατα». Τι δήλωσε ο Υπουργό ς Ανάπτυξης, Υποδοµών και Μεταφορών Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, κ. Κ. Χατζηδάκης, αφού ανέλυσε το χρονοδιάγραµµα του έργου και επεσήµανε τη σπουδαιότητά του για το κέντρο της Αθήνας, τόνισε ότι το Υπουργείο το ενδιαφέρει να γίνει η θεωρία πράξη και πρό-

σθεσε «Συζητήσαµε για τις πηγές χρηµατοδότησης του έργου, αλλά και για γρήγορα χρονοδιαγράµµατα». γράµµατα ». Στο ίδιο πλαίσιο, ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, κ. Στ. Καλαφάτης, σηµείωσε από την πλευρά πως το έργο έχει πολλαπλά οφέλη για την

Αθήνα. Τέλος ο Πρόεδρο ς του Ιδρύµατος Ωνάση, κ. Αντ. Παπαδηµητρίου διαβεβαίωσε ότι το έργο θα υλο ποιηθεί µέσα στις προθεσµίες και σηµείωσε ότι πρόκειται για ένα έργο που έχει την ευρ��τερη αποδοχή του κόσµου.


12

Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013

∆ιευκρινήσεις του Οργανισµού

Ο

Ο ργανισµός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών ανακοίνωσε ότι, η χορήγηση του ΕΚΑΣ έτους 2013 θα καταβληθεί µε την σύνταξη του Ιουλίου. Για τον έλεγχο των δικαιούχων, απαιτείται η διασταύρωση των εισοδηµάτων έτους 2011 (οικονοµικό έτος 2012) ώστε να χορηγηθεί σε όσους το δικαιούνται βάσει των κριτηρίων αυτών και να διακοπεί στους λοιπούς. Όπως επισηµαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, το σχετικό αρχείο της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων παρέλαβε η Η∆ΙΚΑ στις 15 Μαΐου, οπότε και άρχισε από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΕ ο εισοδηµατικός έλεγχος. Για την ολοκλήρωση του ελέγχου απαιτείται η εκ νέου αποστολή στο Κέντρο Ελέγχου Πληρωµών Συντάξεων, για τον τελικό έλεγχο, ώστε να είναι δυνατή η καταβολή του ΕΚΑΣ και ο προσδιορισµός των αντιστοιχουσών κρατήσεων και µειώσεων. Επειδή η αποστολή στο Κέντρο Ελέγχου Πληρωµών Συντάξεων του αρχείου καταβολών συντάξεων οφείλει να γίνει το αργότερο έως στις 10 κάθε µήνα, επο∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ στον ενδει κτικό προϋπολογισµό της µένως και έως 10 Μαΐου για τις συντάξεις του Ιουνί- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤ ΙΚΗΣ 79/2013 τεχνικής περιγραφής κάθε ου, ήταν αδύνατο να γίνει η χορήγηση του ΕΚΑΣ µε ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ένα από τα είδη που αναφέρονται ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ στην ανω τέρω περιγραφή . τη σύνταξη µηνός Ιουνίου, διευκρινίζει ο ΟΑΕΕ. ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης Ο διαγωνισµός θα γίνει την

Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών για το ΕΚΑΣ

Αναγγελία Τέλεσης Γάµου Ο Ερµίρ Λούλαϊ του Ιβάνοβ και της Λουίζας το γένος Μπαλα που γεννήθηκε στο Βλορ Αλβανίας και κατοικεί στο Βλορ Αλβανίας και η Χατζή Ίλµα του Ιλιριαν και της Μιρέλα το γένος Βεϊζη που γεννήθηκε στο Πογιαν Κορυτσάς Αλβανίας και κατοικεί στον Ασπρόπυργο θα παντρευτούν στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου Ασπροπύργου.

Αναγγελία Τέλεσης Γάµου Ο Βάρρας Χρήστος του Αθανασίου και της Φωτεινής το γένος Τσοµάκα που γεννήθηκε στον Αγρίνιο και κατοικεί στον Πειραιά και η Βαρβαρέσου Νικολίνα του Νικολάου και της Μαρουσώς το γένος Μενεγάκη που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στην Μάνδρα Αττικής θα παντρευτούν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην παραλία Ασπροπύργου στις 7 Σεπτεµβρίου 2013 και ώρα 19.00 µ.µ.

Αναγγελία Τέλεσης Γάµου Ο Λάσκος Μελέτης του ∆ηµητρίου και της Ελευθερίας το γένος ∆ούκα που γεννήθηκε στην Ελευσίνα και κατοικεί στην Μάνδρα Αττικής και η Σωτηρίου Αικατερίνη του Γεωργίου και της Βασιλικής το γένος Νέζη που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στην Μάνδρα Αττικής θα παντρευτούν στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου Μάνδρας Ειδυλλίας.

Αναγγελία Τέλεσης Γάµου Ο Μοσσός Κωνσταντίνος του Αθανασίου και της Ειρήνης το γένος Μπαντώνα που γεννήθηκε στο Αµαρούσιο Αττικής και κατοικεί στην Ελευσίνα και η Παθιάκη Ελένη του Νικολάου και της Σωτηρίας το γένος Ψαρρού που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Ελευσίνα θα παντρευτούν στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου Ελευσίνας . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ∆/ΝΣΗ Τ ΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠ. ΚΑΙ ΠΑΡ. ΓΕΝΙΚΟΥΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΛΛΗΜΒΡΙΑΣΚΑΙ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Τ.Κ. 19100 ΜΕΓΑΡΑ Τηλ: 2296321205/ 2296022668 Fax: 2296022318 Μέγαρα 31/ 05/ 2013 Αρ. Πρωτ.: 13027 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ∆ήµος Μεγαρέω ν στα πλαίσια σύνταξης της µε λέτης µε τίτλο : «Σύνταξη Επικειµένω ν (∆ιορθωτική Πράξη) Επέκτασης σχεδίου ∆ήµου

Μεγάρων» , κα λεί τους ιδιοκτήτες τω ν ακινήτων, της Επέκτασης του Σχεδίου Πόλεως Με γάρων, να προσέλθουν στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, προκειµένου να λάβουν γνώση των διορθωµένω ν πινάκων επικειµένων και να υποβάλλουν τυ χόν ε νστάσεις, µέσα σ ε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την τελευταία δηµοσίευση της παρούσας. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη ∆/νση Τ εχνι κών Υπηρεσιών του ∆ήµου, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, τη λ. 2296081015, 2296321205 (αρµόδιοι υπάλληλοι κ. ∆. Βαρελάς και κ. Ν. Μπεθάνης). Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

Τηλ: 2105537236 fax : 2105537268 E-mail : prom@elefsina .gr « Προµήθει ας υδραυλι κών υλικών» Κ.Α. Πίστωσης: 30.6699.0003. Α.Π.∆ΙΑΚ: 13929/ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤ ΙΚΗΣ Άνω Λιόσια 4/6/ 2013 Αρ. Πρωτ: 24506 ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΗ ∆/νση ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ Τηλ: 2132042716 FAX: 2132042714 e-mail :dperiouspromht h@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΠΤ ΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ∆ήµαρχος ΦΥΛΉΣ διακηρύσσει ότι στις 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και από ώρα 10:00-12:00. σ το ∆ηµοτικό κα τάστηµα και στη ν αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» ( πλα τεία Ηρώων Ά νω Λιόσια ) , θα διεξαχθεί ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤ ΟΣ ∆ΗΜΟΣ ΙΟΣ ∆ ΙΑΓΩΝΙΣΜ ΟΣ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 11389/ 93 του Ν. 3463/ 06, του Π.∆ 60/ 2007 ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣ ΤΟ ΕΚ ΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ( %) ΣΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΝΟΜΙΜΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΟΥΜ ΕΝΗ ΜΕΣ Η ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜ ΕΡΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Τ ΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Κ ΙΝΗΣΗΣ », µ ε τους ακό λουθους όρους .Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ορίζεται στα 442. 800,00 €. Αναλυτικότ ερα :

Ο ∆ήµαρχ ος Ελευσίνας : ∆ιακηρύσσει Πρόχειρο ∆ηµόσιο Ανοικτό ∆ιαγω νισµό, σύµφωνα µε την 251/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, η Προµήθεια « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ » Η συνολική ε νδεικτική δαπάνη έ χει προϋπολογισθεί στο ποσό των 73. 799,80 € συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ , σύµφωνα µε τη ν υπ’ αριθ. 79/2013 µελέτη του Τµήµατος Προµηθειών του ∆ήµου που συντάχθη κε και θεωρήθηκε νόµιµα Στον διαγωνισµό θα πρέπει να προσδιορίζεται ποσοστό έκπτωσης επί της τιµής µονάδος όπως αναφέρεται

12/6/ 2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10. 00 , σ το ∆ηµαρχείο Ε λευσίνας , που βρίσκεται στην διεύθυνση Χατζηδάκη και ∆ήµητρος 2ος Όροφος στην αίθουσα ∆ηµ Συµβουλίου ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών. Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτά φυσικά πρόσωπα , νοµικά πρόσωπα κάθε µορφής , συνεταιρισµοί , ενώσεις προµηθευτών , Έλληνες πο λίτες ή πολίτες χωρώ ν µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Οι συµµετέχοντ ες θα πρέπει να προσκοµίσουν α απαραίτητα έγγραφα όπως αυτά περιλαµβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισµού και στον Ενιαίο Κώδικα Προµηθειών Ο.Τ.Α. Εγγύηση συµµετο χής ορίζεται το ποσόν των 3. 000,00 €. Πληροφορίες µπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόµενοι από το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες . Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Γεώργιος Τσουκαλάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤ ΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης Τηλ : 2105537236 fax : 2105537268 E-mail : prom@elefsina .gr « Προµήθειας ειδών Κοινωνικού Παντοπωλείου » Κ.Α. Πίστωσης: 15.6474.0001 ΑΡ.∆ΙΑΚ: 13932/ 2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ∆ήµαρχ ος Ελευσίνας : ∆ιακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Πρόχειρο ∆ηµόσιο Ανοικτό ∆ιαγωνισµό, σύµφωνα µε τη ν 228/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, η Προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» Η συνολική ε νδεικτική δαπάνη έ χει προϋπολογισθεί στο ποσό των 67. 800,00 € συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ , σύµφωνα µε τη ν υπ’ αριθ. 71/2013 µελέτη του Τµήµατος Προµηθειών του ∆ήµου που συντάχθη κε και θεωρήθηκε νόµιµα. Στον διαγωνισµό θα πρέπει να προσδιορίζεται ποσοστό έκπτωσης επί

της τιµής µονάδος όπως αναφέρεται στον ενδει κτικό προϋπολογισµό της 71/2013 τεχνικής περιγραφής κάθε ένα από τα είδη που α ναφέρονται στην ανω τέρω περιγραφή . Ο διαγωνισµός θα γίνει την 12/06/2013 ηµέρα Τετάρτη µε ώρα λήξης αποδοχής προσφορών στις 11. 00 σ το ∆ηµαρχείο Ελευσίνας , που βρίσκεται στην διεύθυνση Χατζηδάκη και ∆ήµητρος , ε νώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών. Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτά φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα κάθε µορφής, συνεταιρισµοί , ενώσεις προµηθευτών , Έλλη νες πολίτ ες ή πολίτες χωρών µελώ ν της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Οι συµµετ έχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν α απαραίτητα έγγραφα όπως αυτά π εριλαµβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισµού και στον Ενιαίο Κώδικα Προµηθειών Ο.Τ.Α. Εγγύηση συµµετοχής ορίζεται το ποσόν των 3. 000,00 €. Πληροφορίες µπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόµενοι από το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου όλες τις ερ γάσιµες ηµέρες και ώρες . Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Γεώργιος Τσουκαλάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣ Η ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ∆ ΙΕΥΘΥΝΣ Η ∆ΑΣΩΝ &ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣ ΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤ ΤΙΚΗΣ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Αχαρνές 04-06-2013 Αριθ. Πρωτ. 1705 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜ ΟΥ Το ∆ασαρχείο Πάρνηθας προκηρύσσει Ανοικτό Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου, για την µίσθωση , ∆ιαµορφωτήρα (GRADER), για την

συντήρηση δασικών οδών έτους 2013 περιοχής ευθύνης ∆ασαρχείου Πάρνηθας προϋπολογισµού 25.000 € , συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 437/81. Α. Ο Πρόχειρος Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί την 18/ 06 / 2013 , ηµέρα Τρίτη, και ώρα 10.00 π.µ.(ώρα λήξης ), στο ∆ασαρχείο Πάρνηθας (Λ. Θρακοµακεδόνων 142, Α χαρνές ) και ενώπιον της επιτροπής διενέργειας δηµοπρασίας, στην οποία κατατίθενται οι προσφορές . Σε περίπτωση που θα αποβεί άγονος θα επαναληφθεί στις 21/ 06 / 2013,

ηµέρα Παρασκευή , στον ίδιο τόπο και χρόνο. Β. Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτοί: 1) Εργολήπτες ∆ηµοσίων ∆ασοτεχνικών Έργων. 2). Εργολήπτες έργω ν Οδοποιίας . 3). Εργολήπτες έρ γων πρασίνου στελε χωµένοι από ∆ασολό γο η ∆ασοπόνο. Γ. Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν τις προσφορές και αντίγραφα των οποίων θα υποβληθούν στην επιτροπή, είναι : Φορολογική Ενηµερότητα. Βεβαίωση µη οφειλής στο ΙΚΑ. Βεβαίωση εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών ( ΤΕΒΕ η ΤΣΜΕ∆Ε )

Βεβαίωση εγγραφής – οικονοµικής τακτοποίησης από ΓΕΩΤΕΕ ( ∆ασολόγοι) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 407 €. Εργοληπτικό πτυχίο. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση τω ν όρων της διακήρυξης τους οποίους δέχεται ανεπιφύλακτα. ∆. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται από το ∆ασαρχείο Πάρνηθας (αρµόδιος Γ. Ζαρείφης τηλ. 210 2434061 ), τις εργάσιµες ηµέρες. Ο ∆ασάρχ ης Πάρν ηθας Ζιάζι αρης Ιωάννης ∆ασολόγος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣ Η ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ∆ ΙΕΥΘΥΝΣ Η ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣ ΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤ ΤΙΚΗΣ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Αχαρνές 04 – 06 - 2013 Αριθ. Πρωτ.1537 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜ ΟΥ Το ∆ασαρχείο Πάρνηθας προκηρύσσει Ανοικτό Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου, για την µίσθωση προωθητήρα D7, για την συντήρηση

δασικών οδών έτους 2013 περιοχής ευθύνης ∆ασαρχείου Πάρνηθας προϋπολογισµού 25.000 € , συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 437/81. Α. Ο Πρόχειρος Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί την 18/ 06 / 2013 , ηµέρα Τρίτη, και ώρα 10.00 π.µ.(ώρα λήξης ), στο ∆ασαρχείο Πάρνηθας (Λ. Θρακοµακεδόνων 142, Α χαρνές ) και ενώπιον της επιτροπής διενέργειας δηµοπρασίας, στην οποία κατατίθενται οι προσφορές . Σε περίπτωση που θα αποβεί άγονος θα επαναληφθεί στις 21 / 06 / 2013

ηµέρα Παρασκευή , στον ίδιο τόπο και χρόνο. Β. Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτοί: 1) Εργολήπτες ∆ηµοσίων ∆ασοτεχνικών Έργων. 2). Εργολήπτες έργω ν Οδοποιίας . 3). Εργολήπτες έργω ν πρασίνου στελε χωµένοι από ∆ασολό γο η ∆ασοπόνο. Γ. Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν τις προσφορές και αντίγραφα των οποίων θα υποβληθούν στην επιτροπή, είναι : Φορολογική Ενηµερότητα. Βεβαίωση µη οφειλής στο ΙΚΑ. Βεβαίωση εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών ( ΤΕΒΕ η ΤΣΜΕ∆Ε )

Βεβαίωση εγγραφής – οικονοµικής τακτοποίησης από ΓΕΩΤΕΕ (∆ασολόγοι). Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 407 €. Εργοληπτικό πτυχίο. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση τω ν όρων της διακήρυξης τους οποίους δέχεται ανεπιφύλακτα. ∆. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται από το ∆ασαρχείο Πάρνηθας (αρµόδιος Γ. Ζαρείφης τηλ. 210 2434061 ) , τις εργάσιµες ηµέρες , Ο ∆ασάρχ ης Πάρν ηθας Ζιάζι αρης Ιωάννης ∆ασολόγος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΙ ∆ Ο Σ ΚΑ Υ ΣΙ ΜΟ Υ Π ΕΤ ΡΕ Λ ΑΙ Ο ΚΙ Ν Η Σ Η Σ Α ΜΟ Λ Υ Β ∆ Η ΒΕ Ν ΖΙ Ν Η ΣΥ Ν Ο Λ Ο

Ε Ν ∆Ε ΙΚ Τ . Π ΡΟ Υ Π Ο Λ . 253. 80 0,00

Φ.Π .Α 23 % 58.3 74,0 0

ΠΟΣ ΟΤ ΗΤ Α (Λ ΙΤ ΡΑ ) 220. 00 0,00

312. 17 4,00

∆Α ΠΑ ΝΗ

106. 20 0,00

24.4 26,0 0

80.0 00,0 0

130. 62 6,00

360. 00 0,00

82.8 00,0 0

442. 80 0,00

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ίση µε το 5% του προϋπολογισµού ( συµπ/ νου του Φ.Π.Α 23%) για το είδος του καυσίµου στο οποίο συµµετέχει σύµφωνα µε το άρθρο 26 της υπ΄ αριθµόν 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και δίδεται µε ισόποσο γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή α ναγνωρισµένης Τράπεζας συντ εταγµέ νης µε τον τύπο που ισχύει για το ∆ηµόσιο και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα, η εγγ ύηση συµµετοχής που πρέπει να κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόµενο ο οποίος θα λάβει µέρος στο διαγωνισµό, ανέρχεται στο ποσό των: Για το πετρέλαιο κίνησης (15.608,70 €) ∆εκαπέντε χιλιάδων εξακοσίων οκτώ ευρώ και εβδοµήντα λεπτών. Για την αµόλυβδη βενζίν η (6. 531,30 €) Έξη χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ενός ευρώ και τρι άντα λεπτών. Ενδιαφερόµενος που θα λάβει µέρος στο διαγωνισµό και για τα δύο είδη καυσίµου θα κ αταθέσει αθροιστικά τις παραπάνω εγγυητικές συµµετοχής δηλαδή: (22. 140,00 €) Είκοσι δύο χιλ ιάδων εκατόν σαράντα ευρώ. Τόπος παράδοσης των προσφορών : Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη του ∆ήµου Φυλής ( πλατεία Ηρώων Άνω Λιόσια ) Γλώσσα : Ελληνική . 1. Στο διαγωνισµό γί νονται δεκτοί: α. Έλληνες και αλλοδαποί κατασκευαστές και προµηθευτές. β. Ηµεδαπά και αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα. γ. Συνε ταιρισµοί. δ. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλου ν κοινή προσφορά. 2. Όσοι συµµετέχουν οφεί λουν να αποδείξουν µε σ τοιχεία: α. Την φερε γγυότητα τους. β. Την επαγγε λµατική τους αξιοπιστία. γ. Την χρηµατοπιστωτική και οικονοµική τους κατάσταση. δ. Τις τεχνικές τους δυνατότη τες. Τα έξοδα δηµοσίευσης ( αρχικής & επα ναληπτικής ) της παρούσης βαρύνουν τον ανάδοχο . Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δηµοπρασία µπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από την ∆ιεύθυνση Περιουσίας και Προµηθειών τµήµα Προµηθειών Υλικών Εξοπλισµού Υπηρεσιών του ∆ήµου Φυ λής (Πλ. Ηρώων 1 Άνω Λιόσια ), τηλ. 213-2042716 -715-718, µέχρι 19 / 7 / 2013 και ώρες 09:00 π.µ. έως 14:00 µ.µ. Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΜΠΟΥΡΑΙΜΗΣ


13

Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013

ΘΕΜΕΛΙΩΘΗΚΕ Η 4Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Ευχαριστήρια επιστολή του Συλλόγου Γονέων Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες «το Εργαστήρι» προς την Αντιπεριφερειάρχη Σταυρούλα ∆ήµου

Π

ραγµατοποιήθηκε πριν λίγες µέρες στα Άνω Λιόσια η θεµελίωση της 4 ης Κατοικίας υποστηριζό µενης διαβίωσης παρουσία του Υπουργού Εργασίας κ. Βρούτση και της Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Αττικής Σταυρού λας ∆ήµου. ∆ήµου Είναι ένα σηµαντικό έργο υποδο µής για την στήριξη των ατόµων µε ειδικές ανάγκες της περιοχής και αποτελούσε πάγιο αίτηµα του Συλλόγου Γονέων Κηδεµόνων και Φίλων Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες «Το Εργαστήρι, το οποίο είναι πλέον απόλυτα ικανοποιηµένο µε την σηµαντική αυτή εξέλιξη. Για τον σκοπό αυτό το «Εργαστήρι» Εργαστήρι » εξέδωσε ευχαριστήρια Επιστολή προς την Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Αττικής. Ακο λουθεί παρακάτω το πλήρες κείµενο της ευχαριστήριας επιστολής που απέστειλε ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεµόνων και Φίλων Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες «Το Εργαστήρι», στην Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Αττικής κα Σταυρούλα ∆ήµου, µετά την τελετή θεµελίωσης της 4ης κατοικίας υποστηριζόµενης διαβίωσης για τα παιδιά µε νοητικά προβλήµατα:

Ό Υπουργός Εργασίας κ. Β ρούτσης µε την Σταυρούλα ∆ήµου, τον Μητροπολίτη Αθηναγόρα, και άλλους παράγοντες στην θεµελίωση (κάτω).

Ό Υπουργός Εργασίας κ. Βρούτσης µε την Σταυρούλα ∆ήµου.

Αξιότιµη κυρία ∆ήµου, Η τελετή θεµελίωσης της 4 ης κατοικίας υποστηριζόµενης διαβίωσης για τα παιδιά µε νοητικά προβλήµατα ήταν ηµέρα µεγάλης χαράς και ικανοποίησης για όλους τους γο νείς, καθώς βλέπουµε να αποκτά υπόσταση η ελπίδα και η προσδοκία της εξασφάλισης της διαβίωσης «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ των παιδιών µας, µας όταν ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙ- δεν θα υπάρχει το οιΛΩΝ κογενειακό πλαίσιο ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ υποστήριξης και φροΑΝΑΓΚΕΣ ντίδας. «Το Εργαστήρι» Η πάντοτε θετική σας Εργαστήρι » ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΣ ΩΣ ανταπόκριση στο κάλε‘ΕΙ∆ΙΚΟΣ σµα του Συλλόγου να µοιραστείτε µαζί µας ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ’ Ν.1111/72, τη χαρά αυτή, πληµµυΝ.1111/72, ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ρίζει τις ψυχές µας ∆ΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΙΣ συγκίνηση και αναπτε∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ρώνει την ελπίδα µας Ν.1566/85 για ένα καλύτερο µέλΝ.1566/85 ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ λο ν για τα άτοµα µε ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ αναπηρία. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Α. µε Η σκέψη, ότι δίπλα Α. – ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕµας βρίσκονται σηµαΡΗΣΗ ντικοί άνθρωποι, πρό«ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ – ΛΙθυµοι να προσφέρουν ΛΙΑΝ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗ» βοήθεια και συµπαράΒΟΥ∆ΟΥΡΗ» Αθήνα, 28 Μαΐου 2013 σταση, µας δίνει δύναΑρ. Πρ. 300 µη και κουράγιο να Προς : Την Αντιπεριφε- συνεχίσουµε τον αγώνα ρειάρχη ∆υτικής Αττικής για το µέλλον των παικ. Σταυρούλα ∆ήµου διών µας. Σας ευχαριστούµε από

καρδιάς για την παρουσία σας και σας ευχόµαστε υγεία και κάθε καλό. Με απεριόριστη εκτίµηση, Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΡΚΟΧΩΡΙΤΗ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΑΣΙ ΛΙΚΗ ΜΠΟΥΛΟΥΤΑ», αναφέρεται στην επιστολή.


14

Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ –ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ –ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ή ∆ΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ οικόπεδο 500 τ.µ, εντός σχεδίου, στην περιοχή Ντράσσα Γαλατακίου ,στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης. Πληροφορίες στα τηλ:2741022810 και 6944396670 ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ ΙΟΥ ΣΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ- ΕΛ ΕΥΣΙΝΑ- ΜΑΝ∆ΡΑ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΒΑΛΑΡΙΑ-ΓΥΜΝ ΑΣΙΟ. ΤΙΜΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. ΤΗΛ. 210 5555476 ΚΙΝ 69744940505 (1904)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΚΤΑΣΗ 8,5 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑ ΡΧΙΑ ΚΗ Ο∆Ο ΜΕΓΑ ΡΩΝ— ΠΕΡΑ ΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΥΣΤΙΚΙΕΣ, ΠΑΛΑ ΙΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ , ΡΕΥΜΑ , ΠΗΓΑ∆ΙΑ ΓΙΑ ΝΕΡΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ. ΤΗΛ . 6937 365557

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΝΕΟ∆ΜΗΤΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ 1ο ΟΡΟΦΟ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ. ΗΛΙΑΚΟΣΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ , ΒΕΡΑ ΝΤ ΕΣ ΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣ Ω, ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑ ΝΣΗ. ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΠΟΘΗΚΗ. ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΒΥΖΑ ΝΤΟΣ 30-32. (ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ) ΠΛ ΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ ΕΦΩΝΟ 6977614298

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟ, ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΠ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Ελευσίνα ισόγειο κατάστηµα 150 τ.µ. καινούργιο σε κεντρικό δρόµο της πόλης, σε τιµή ευκαιρίας 105.000 ευρώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2105545017 και 6938001680 ( 1305)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πτηνοτροφείο στην θέση Βαρέα Μεγάρων σε έκταση 2 στρεµµάτων σε προσιτή τιµή (κοντά στην παραλία Μεγάρων).Πληροφορίες τηλ. 6939596885, 22960 64653. (5.6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατοικία 90 τ.µ. στο Καµατερό, κατασκευή 2002, στον 1ο όροφο, µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό, τέντες, τρία υ̟νοδωµάτια, χωρίς κοινόχρηστα. Πληροφορίες στο τηλ. 6937422840 (2004) ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ θέση ΝΕΡΑΚΙ ε̟ί της Π. Εθνικής Οδού Αθηνών –Κορίνθου (28ης Οκτωβρίου 92) οικό̟εδο µ̟ροστά στη θάλασσα 1000 τ.µ. εντός σχεδίου µε κτίσµα 70 τ.µ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6939345856 (0705) ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 77 τ.µ. τριάρι, ̟ρώτου ορόφου µε αυτόνοµη θέρµανση, ̟λήρως ανακαινισµένο, ε̟ί της οδού Αβέρωφ 4 στην Ελευσίνα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2105545963 και 6936939082 (1504)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κο̟έλα για φύλαξη ηλικιω��ένου στην Ελευσίνα, για καθαριότητα, καθηµερινό µαγείρεµα, εξωτερικές δουλειές και φροντίδα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-5542756 κος Χαράλαµ̟ος (0306) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 2αρι, αυτόνοµο στη διασταύρωση των οδών Βενιζέλου και Κουγιουµτζόγλου 28 στην Ελευσίνα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210-5548751 και 6934422033 (0504)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 75 τ.µ. κεντρικό στην Ελευσίνα, κατάλληλο και για ε̟αγγελµατική στέγη. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6945550072 και 693738768 (23.4)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Νέα Πέραµο, Νεράκι ̟αραθαλάσσιο ισόγειο διαµέρισµα ̟λήρως ανακαινισµ ένο (2011 ) µε κή̟ο και υ̟αίθριο ̟άρκινγκ 100 τ.µ. και 30 τ.µ. βεράντα, 3 υ/δ, 2 µ̟άνια, σύγχρονη εντοιχισµένη κουζίνα εξο̟λισµένη µε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, 3 κλιµατιστικά και αυτόνοµη θέρµανση. Τιµή 550 ευρώ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6939668944 και 6942777976 (0205)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι διαµέρισµα στην οδό Γορδίου 32 στην Άνω Ελευσίνα στη ν ̟εριοχή Αγίου Κωνσταντίνου. Πληροφορίες στο τηλέΖΗΤΩ ο̟οιαδή̟οτε εργασία .Πληροφορίες στο τηλέφωνο φωνο 6972380335 (30.05) 6957365313 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οροφοδιαµέρισµα µε τρεις κρεβατοκάµαρες, σαλόνι, καθιστικό. Με ̟άρκινγκ και χωρίς κοινόχρηστα. Πληροφορίες τηλ. 6983733668. (1004)

(0306)

Για µικρές αγγελίες ε̟ικοινωνήστε στο τηλέφωνο 210-5543682

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Τετάρτη 5 Ιουνίου ∆ωροθέου Τύρου, Νικάνδρου ιεροµ. Μάρκου νεοµ. Εν Χίω

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΛ ΕΥ ΣΙΝΑ

ΣΚΑΝ∆ΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 61 210-5548498 Μ ΕΓΑΡΑ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 58 229623400 ΜΑΝ∆ΡΑ

«Η 5η Ιουνίου έχει διεθνώς καθιερωθεί ως «Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος» σε όλες τις Χώρες-Μέλη του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ) και έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση αλλά και την ενεργοποίηση των πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος. Όλοι γνωρίζουµε πως η προστασία του περιβάλλοντος σχετίζεται άµεσα µε την πρόοδο και την ευηµερία του τόπου µας, κάτι που σήµερα έχουµε ανάγκη περισσότερο από ποτέ. Αποτελεί µία από τις βασικότερες προϋποθέσεις για την οµαλή διαβίωση και ανάπτυξη των µελλοντικών γενεών. Οι συνεχείς απειλές για την υποβάθµιση του πολύτιµου φυσικού µας πλούτου δεν αφήνουν περιθώρια για εφησυχασµό. Η συντονισµένη δράση και η αρµονική συνεργασία όλων µας είναι επιβεβληµένη. Για την Ελλάδα, µια χώρα µε τεράστια ακτογραµµή και πλήθος νησιών, µε παράδοση στην ναυτιλία και στον τουρισµό, η αποτελεσµατική προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι στόχος ύψιστης προτεραιότητας. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου µέσω του Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και ειδικότερα της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Προστασίας θαλασσίου Περιβάλλοντος, συµµετέχει ενεργά στην προάσπιση των θαλασσών και των παράκτιων περιοχών. Με άρτια εκπαιδευµένα στελέχη και σύγχρονα επιχειρησιακά µέσα δίνει καθηµερινό αγώνα για τη διαφύλαξη και την αναβάθµιση του θαλάσσιου πλούτου της χώρας µας. Με την ευκαιρία της Παγκόσµιας Ηµέρας Περιβάλλοντος για το 2013, όλοι µαζί ας αναλογιστούµε τις ευθύνες µας και ας ενώσουµε τις δυνάµεις µας για την προστασία του περιβάλλοντος όπως η αρχή τπς αειφορίας το επιτάσσει. Εξάλλου, ο τρόπος µε τον οποίο ένα κράτος διαχειρίζεται το περιβάλλον του αποτελεί τον καθρέπτη του πολιτισµού του και της οικονοµίας του».

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜ ΟΤΙΚΟΥ Σ /ΛΙΟΥ Ταχ. ∆νση. : Χρ. Μω ραϊτου και Γ. Μαυρουκάκ η, 19100, Μέγαρα Τηλ. : 22960- 81632 Μέγαρα 4 Ιουνίου 2013 Αριθµ. Πρωτ. : 13374 Α ΝΑ Κ ΟΙΝ ΩΣΗ Ανακοινώνουµε ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’ αριθµ. 136/2013 απόφασή του, που ελήφθη την 27-5-13, αποδέχθηκε την εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όπως αυτή διατυπώθηκε στην υπ’ αριθµ. 3/2013 απόφασή της και ενέκρινε τη ν νέα προτ εινόµενη χωροθέτηση (µετατόπιση) λυόµενης κατασκευής µε χρήση αναψυ κτηρίου / περιπτέρου (απόφ.8706/24-52012) σε δηµόσιο κοινόχρηστο χώρο της πλαζ Βαρέας Μεγάρω ν της κ. Χαρ. Πασσαλή - κατ’ εφαρµογή της παρ.3 της αποφ. ΑΙΒ/8577/83 ΦΕΚ 528/Β/83 και των αρθρ.4 & 21 του Ν.Ο.Κ. H παρούσα περίληψη της 136/2013 αποφάσεως του ∆ηµοτικού Σ/λίου να δηµοσιευθεί σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν. 3463/06 στην ηµερήσια εφηµερίδα «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ». O ∆ήµαρχος Μεγαρέων Ιωάννης Μαρινάκ ης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜ ΟΤΙΚΟΥ Σ /ΛΙΟΥ Ταχ. ∆νση. : Χρ. Μω ραϊτου και Γ. Μαυρουκάκ η, 19100, Μέγαρα Τηλ. : 22960- 81632 Μέγαρα 4 Ιουνίου 2013 Αριθµ. Πρωτ. : 13375 Α ΝΑ Κ ΟΙΝ ΩΣΗ Ανακοινώνουµε ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’ αριθµ. 137/2013 απόφασή του, που ελήφθη την 27-5-13, αποδέχθηκε την εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όπως αυτή διατυπώθηκε στην υπ’ αριθµ. 4/2013 απόφασή της και ενέκρινε τη νέα προτεινόµενη χωροθέτηση (µετατόπιση) λυόµενης κατασκευής µε χρήση αναψυ κτηρίου / περιπτέρου (απόφ.8706/24-52012) σε δηµόσιο κοινόχρηστο χώρο της πλαζ Βαρέας Μεγάρω ν της κας Αργυρώς Μπιρλούδη- κατ’ εφαρµογή της παρ.3 της αποφ. ΑΙΒ/8577/83 ΦΕΚ 528/Β/83 και των αρθρ.4 & 21 του Ν.Ο.Κ. H παρούσα περίληψη της 137/2013 αποφάσεως του ∆ηµοτικού Σ/λίου να δηµοσιευθεί σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν. 3463/06 στην ηµερήσια εφηµερίδα «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ». O ∆ήµαρχος Μεγαρέων Ιωάννης Μαρινάκ ης

Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης

ΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ 15 210-5551954 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤ ΑΙ ΟΙ ΑΝΑ∆Ο ΧΟΙ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Μ ΑΣ «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»: 1.∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠ ΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ –ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΒΑΡΕΑ) ΠΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΜΑΣ ΣΤΙΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011. 2.∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΒΑΡΕΑ) ΠΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Μ ΑΣ ΣΤΙΣ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012.


15

Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013

Σύλλογος Με Ειδικές Ανάγκες ∆ήµου Ασπροπύργου

ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟ ΤΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Ο

Σύλλογος Με Ειδικές Ανάγκες ∆ήµου Ασπροπύργου πραγµατοποίησε την Κυριακή 19 Μαΐου την δεύτερη εκδροµή του στο Λουτράκι .Επισκέφθηκαν το µοναστήρι του Ο σίου Πατάπιου και απόλαυσαν την µοναδική θέα όλου του Κορινθιακού Κόλπου. Ο σύλλογος αναφέρει : «Τ ην ονοµάζουν «πόλη των νερών». Όχι άδικα. Βρέχεται από τον Κορινθιακό κόλπο, φηµίζεται για τα ιαµατικά λουτρά και το νερό της. Παρ' όλα αυτά, το Λουτράκι είναι η πόλη που συν-

δυάζει και βουνό και θάλασσα, που προσφέρει ανεξάντλητες επιλογές για εκδροµείς και επισκέπτες κάθε ηλικίας. Σ’ αυτή την όµορφη πόλη πραγµατοποιήθηκε η δεύτερη εκδροµή του Συλλόγου Αναπήρων του ∆ήµου Ασπροπύργου την Κυριακή 19 Μαΐου του 2013.Ξεκινήσαµε το πρωί της Κυριακής και επιστρέψαµε το απόγευµα στις 5µ.µ. Στο κέντρο του Λουτρακίου επισκεφτήκαµε τη µονή της Αγίας Μαρίνας κι έπειτα κάναµε µία βόλτα στον περιφερειακό δρόµο της πόλης, από όπου είδαµε ολόκληρη την πόλη και τον Κορινθιακό κόλπο. Στη συνέχεια φωτογραφίσαµε τους ορµητικούς καταρράκτες που ξεκινούν το ταξίδι τους από την κορυφή των Γερανείων.

µέτρα στην κορυφή Αετοράχη), δεσπόζει το µοναστήρι του Οσίου Παταπίου όπου και επισκεφτήκαµε για να προσκυνήσουµε το σκήνωµα του Αγίου! Η θέα από εκεί ήταν µοναδική και είναι απερίγραπτη !!! Η οπτικοακουστική ηρεµία και γαλήνη επηρέασε τον καθένα από εµάς κι άγγιξε τον ψυχικό µας κόσµο !!

Έπειτα από το προσκύνηµα πήγαµε στο ∆ηµοτικό Πάρκο του Λουτρακίου κι εκεί καθίσαµε να γευµατίσουµε. Υπήρχε οργανωµένος χώρος µε τραπέζια, καρέκλες, παιδική χαρά και ψύκτης για παγωµένο νερό. Τα τραπέζια στρώθηκαν στη σειρά µε φαγητά και αναψυκτικά, ποτά, και διάφορα εδέσµατα. Μια οµάδα, κοινό τραπέζι, κοινά όνειρα, µια πραγµατικότητα, ένα πιστεύω, όλοι στο ίδιο τραπέζι!!! Συνοδοιπόρο σε αυτό το ταξίδι είχαµε την ασφαλιστική σύµβουλο Γεωργία Καµένου η οποία συµµετείχε ενεργά. Το ρητό λέει «Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις »!!Εσείς δείτε τες και δηµιουργήστε την δική σας Στο ορεινό σύµπλεγµα των ιστορία !!», καταλήγει ο Σύλλογος Με Ειδικές ΑνάΓερανείων (υψόµετρο 1100 γκες του ∆ήµου Ασπροπύργου .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΜΕΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Ύστερα από Συνέλευση του ∆.Σ. του συλλόγου αποφασίστηκε να πραγµατοποιηθεί εκδροµή την Κυριακή 16/6/2013 στην περιοχή του Λαυρίου. Θα ξεκινήσουµε από τον προαύλιο χώρο του συλλόγου στις 8:15 π.µ. Πρώτα θα σταµατήσουµε στην παραλία για να κάνουν µπάνιο στη θάλασσα όσοι το επιθυµούν. Οι υπόλοιποι θα κάνουν περίπατο στη πόλη του Λαυρίου ή θα περιµένουν σε σκιερό µέρος στο πάρκο. Για το µεσηµεριανό γεύµα έχει αποφασισθεί να πάρουµε ετοιµασία από τα σπίτια µας για να φάµε στην ύπαιθρο, στη προστατευµένη δασική περιοχή του ∆ρυµού και συγκεκριµένα γύρω απ’ την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου. Εκεί υπάρχουν ξύλινες τραπεζαρίες και βρύσες µε νερό. Μ ετά το φαγητό θα επισκεφτούµε αξιόλογα µέρη στις γύρω περιοχές παίρνοντας το δρόµο της επιστροφής µε ενδιάµεση στάση για καφέ. Όλη η εκδροµή πρέπει να πραγµατοποιηθεί έως τις 20:00µ.µ. Εγγραφές θα γίνουν στα γραφεία του συλλόγου: µέχρι και σήµερα Τετάρτη 05/06/2013 και ώρα 5-7µ.µ.

Λεωνίδας Γ. Γκίβαλος Χηµικός Μηχανικός Καθηγητής Πυροσβεστικής Ακαδηµίας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ -Απολυµάνσεις, απεντοµώσεις, µυοκτονίες -Πώληση, εγκατάσταση, συντήρηση πυροσβεστικού εξοπλισµού Έδρα: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 68, ΑΘΗΝΑ Υπ/µα :ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ Τηλ: 2296033787-2105220437-6932433577 Ε-mail:himikos@otenet.gr


16

Αµαζόνα Ευαγγελία Κούπενου Ράπτη

«Ο εθελοντισµός είναι µια

Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013

Κτήµα Φιλιππικόν

ελεύθερη συνειδητή απόφαση

και χρειάζεται συνέπεια»

Ιππικός Όµιλος Σαλαµίνος - Κτήµα =ιλιππικόν -

Εκδηλώσεις, Γάµοι, Βαπτίσεις Κανάκια Σαλαµίνας http://ktimafilipikon.gr Πληροφορίες τηλ. 6972 016052 και 6937—015161 Σωµατείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ελευσίνας και Περιχώρ ων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ- ΜΑΝ∆ΡΑΣ –ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Η

αµαζόνα της ∆υτικής Αττικής Ευαγγελία Κούπενου –Ράπτη έχει εντάξει στην προσωπική της ζωή την εθελοντική προσφορά, τόσο στην περιφρούρηση του ∆ρυµού της Πάρνηθας, µε περιπολίες που γίνονται µε άλογα, αλλά και πρόσφατα µετά την επίσκεψη της στο σύλλογο «ΑΓΚΑΛΙΑ» (προστασίας Αγέννητου παιδιού) ενηµερώθηκε για τις δραστηριότητες και τις διάφορες εκδηλώσεις που πραγµατοποιεί ο σύλλογος. Το σπίτι της «αγκαλιάς» είναι στην Λ. Αθηνών 84 και χαρίζει πολλά χαµόγελα καθηµερινά. «Ο εθελοντισµός είναι µια ελεύθερη συνειδητή απόφαση και χρειάζεται συνέπεια», αναφέρει η Ευαγγελία. Η ενηµέρωση πραγµατοποιήθηκε από την πρόεδρο του συλλόγου «ΑΓΚΑΛΙΑ» την κα. Βαρβάρα Μ εταλληνού και τους κοινωνικούς λειτουργούς του συλλόγου. Ο σκοπός το συλλόγου είναι η προστασία του αγέννητου παιδιού, όπως και της οικογένειας. Η αµαζόνα Ευαγγελία Κούπενου- Ράπτη έκανε «κάλεσµα» στην πρόεδρο του συλλόγου κυρία Μεταλληνού για να επισκεφθεί τον ΙΟΒ (Ιππικό Όµιλο Βαρυµπόµπης) που ανήκει η αµαζόνα. Η πρόεδρος δέχθηκε την πρόταση και τα παιδιά θα πραγµατοποιήσουν εκδροµή προς τον ΙΟΒ. Η αµαζόνα συµµετέχει στους αγώνες που θα διεξαχθούν το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Ιουνίου 2013 στον ΙΟΒ (Ιππικό Όµιλο Βαρυµπόµπης).

«Τ ο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του σωµατείου µας σας καλεί να πάρετε µέρος στην ετήσια γενική συνέλευση των µελών του σήµερα Τετάρτη 5 Ιουνίου και ώρα 7.00 το απόγευµα στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας µε θέµατα: 1) ∆ιοικητικός απολογισµός 2) Ο ικονοµικός απολογισµός 3) Προγραµµατισµός δράσης του σωµατείου µας Συναδέλφισες, συνάδελφοι Στις δύσκολες συνθήκες που βιώνουµε σήµερα, όλοι ανεξαίρετα οι συνταξιούχοι, η συµµετοχή σας στη γενική συνέλευση του σωµατείου µας και ο προβληµατισµός του κάθε ένα από εµάς µπορεί και πρέπει να συµβάλει στο δυνάµωµα του σωµατείου µας και το σταµάτηµα του αντισυνταξιουχικού κατήφορου της κυβερνητικής πολιτικής. Η Οµοσπονδία µας και η συντονιστική επιτροπή των συνεργαζόµενων συνταξιουχικών οργανώσεων υπογραµµίζουν ότι: τα στοιχεία για την κατάσταση του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας είναι ανησυχητικά. Ο κίνδυνος για νέες µειώσεις στις συντάξεις και στις παροχές υγείας είναι άµεσος µε ορατή την στάση πληρωµών. Μόνο ο δικός µας αγώνας µπορεί να βάλει φραγµό στα εγκληµατικά σχέδια κυβέρνησης, Ευρωπαϊκής Ένωσης, κεφαλαιοκρατών για µετατροπή των συντάξεων σε φιλοδωρήµατα. ΟΛΟ Ι ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟ ΥΧΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ Π ΕΜΠ ΤΗ 6 ΙΟ ΥΝΙΟ Υ ΩΡΑ 10 ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΟ ΡΕΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟ ΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΛΟ Ι ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛ ΕΥΣΗ ΤΟ Υ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Υ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ 5 ΙΟ ΥΝΙΟ Υ ΩΡΑ 7.00 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛ ΕΥΣΙΝΑΣ». Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο Ο Πρόεδρος: Αγγελόπουλος Νίκος Ο Γ. Γραµµατέας : Κοροπούλης Τάσος


Epikairothta 20130605