Page 1


Тематичний випуск газети «ЕлектроТЕМА»

ЗМIСТ

ВИРОБНИК Провід «Lapp Group» для всіх і кожного ............................................................... 3

МЕТОДИ І ТЕХНОЛОГІЇ Випробування якості ізоляції електрообладнання ............................................. 4

КОРИСНІ ПОДРОБИЦІ Опорні елементи як найважливіші складові кабельних систем .................... 6

КАБЕЛЬНІ ЗАВОДИ Силові кабелі виробництва «Одескабель» ............................................................ 10 Надійне втілення нашої енергії ................................................................................. 11

ПРОБЛЕМА ВИБОРУ Арматура для СІП – як не помилитись у виборі ................................................ 12 Шість типових вузлів самонесучої системи СІП до 1 кВ ................................ 15

ПІЗНАВАЛЬНО Несправності електропроводки і способи їх усунення ..................................... 16 Протипожежний захист кабелів і кабельних трас .............................................. 18

«КАБЕЛЬНА ТЕМА». ДОВІДНИК ФАХІВЦЯ Тематичний інформаційний листок до газети «ЕлектроТЕМА» Засновник та видавець ТзОВ «Редакцiя газети «ЕлектроТЕМА» Директор Михайло Ковальчук

В. о. головного редактора Михайло Ковальчук

Поштова адреса: а/с 5970, м. Львiв, 79054

Редактор довідника Леся Гайдуківська

Адреса редакцiї: вул. Садова, 2а, м. Львiв Тел./факс: (032) 2411-66/67 e-mail: eltema@eltema.com.ua www.eltema.com.ua

Спецiалiсти з реклами Наталя Небола катерина Шуманська Дизайнер Уляна Шеленг Лiтературний редактор Оксана Гриновець

Передплатний iндекс – 23717 © ТзОВ «РГ «ЕлектроТЕМА», 2012 Газета видається з 2000 року Свiдоцтво про державну реєстрацiю КВ № 8950 вiд 08.07.2004 р. Тираж – 7 000 примiрникiв. Цiна договiрна.

Погляди авторiв публiкацiй не завжди збiгаються з думкою редакцiї. Редакцiя залишає за собою право не листуватися з читачами. Рукописи не рецензуємо i не повертаємо. За достовiрнiсть поданої у матерiалах iнформацiї вiдповiдають автори матерiалiв. За змiст і достовiрнiсть iнформацiї у рекламних та iнших повiдомленнях i за якiсть рекламованого товару вiдповiдає рекламодавець. Передрук дозволяється з письмової згоди редакцiї.

________ Газета «ЕлектроТЕМА» є учасником медiа-групи «Промінфо» www.prominfo.com.ua Друк ПП «Мульти Арт», Львiвська обл., Жовкiвський р-н, с. Гряда, вул. Шевченка, 5. Тел.: 224-72-40/41.


ÂÈÐÎÁÍÈÊ

Провід «Lapp Group» для всіх і кожного НІЯКИХ КОМПРОМІСІВ Кожен виробник електричного обладнання, якщо хоче досягти успіху на ринку, повинен бути безкомпромісним. Безкомпромісним до якості власної роботи, до своїх витрат і процесів. Також він потребує таких же безкомпромісних постачальників і партнерів. «Lapp Group» – група компаній, яка всесвітньо відома безкомпромісним підходом до якості своїх виробів, послуг та інновацій. Для того, щоб якомога більше компаній змогло оцінити переваги роботи з «Lapp Group», а також задовольнити свої потреби у сфері монтажу, компанія «ЛАПП Україна ТОВ» робить проводи ще доступнішими: низькі ціни, різноманітність кольорів, наявність продукції на складі, а також ідеальну систему складування і зберігання.

ЦІНОВА ПЕРЕВАГА! Тепер кожен може дозволити собі використовувати проводи «Lapp Group». Чи знаєте ви, наприклад, що за ціною вони конкурують і з виробами нижчого класу, а також з іншими закордонними виробниками?!

ЄДИНА КОЛЬОРОВА ПАЛІТРА! Кольорова відмінність – дуже важлива перевага. Кольори допоможуть вам створити чітку наочну систему, за

якою можна миттєво визначити важливі електричні кола. «ЛАПП Україна ТОВ» зі складу пропонує всю колірну гаму. На практиці ви неодноразово стикалися з тим, що синій колір має різні відтінки, так само як і червоний буває світлішим і темнішим. Із проводом «Lapp Group» у вас ніколи не виникне таких проблем. Більш ніж 50-річний досвід роботи гарантує колірну стійкість цих провідників. Забарвлення кабелів «Lapp» завжди відповідає гамі колірного стандарту RAL. Чому необхідно застосовувати саме провід «Lapp Group»?

ВІН ПРОСТИЙ У ВИКОРИСТАННІ Провід упакований у міцні картонні коробки, що забезпечує не тільки зручне зберігання на вашому складі, а й економію складської площі. Під час інвентаризації ви переконаєтеся, наскільки швидко і легко можна перелічити коробки, порівняно з затяжним перекладанням і підрахунком безформних бухт. Коробка оберігає дріт від забруднень і механічних пошкоджень. Яскраву етикетку можна легко прочитати й отримати миттєву інформацію про вміст картонної коробки.

ІДЕАЛЬНА СИСТЕМА ЗБЕРІГАННЯ Розроблена система зберігання провідників у коробках запобігає розкручуванню дротів більше, ніж вам необхідно, саме тому провід не деформується, не заплутується, а отже, більше не буде непридатних для застосування залишків. Купуючи дріт у коробках, набагато легше підтримувати порядок на робочому місці, наочність при обробці різних видів провідників.

ПРОВІД ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО ЗАСТОСУВАННЯ Високоякісні проводи в ПВХ-ізоляції для звичайного під’єднання, приміром дроти LiY, H05V-K, X05V-K, H07VK, X07V-K перерізом від 0,14 до 240 мм2 для номінальної напруги 300–750В, представлені в 15 основних кольорах (із них, наприклад, 3 синього відтінку).

КАБЕЛЬНА ТЕМА №1 (1) 2012 р

Для виробників обладнання і пристроїв, для яких пріоритетний ринок Північної Америки, дуже важливі мультистандартні проводи (UL) MTW-CSA-HAR, які можна застосовувати як для ринку Європи, так і для Північної Америки без проходження додаткової сертифікації. Безгалогенові дроти H05Z-K, H07Z-K із мідними багатодротовими жилами використовують для безпечної проводки в густозаселених будинках, у транспортних засобах, а також у місцях зі значною концентрацією матеріальних цінностей. Проводи «Lapp Group» розраховані на роботу при температурі від –40 до +110°С, покриті високоякісною ізоляцією і мають ідеальні пластичні характеристики. Зі складу в Україні доступні дроти перерізом від 0,5 до 70 мм2 у 12 різних кольорах.

Переріз жили, мм2

Зовнішній діаметр, мм, ном.

М/в бухті

100

H05V-K 0,5

2,1

0,75

2,4

100

1

2,6

100

1,5

3,0

100

2,5

3,7

100

4

4,3

100

H07V-K

6

4,9

100

10

6,5

100

16

8,0

100

25

9,8

100

35

11,0

50

50

13,0

50

70

15,5

50

«ЛАПП Україна ТОВ» Харківське шосе, 201-203, Київ, 02121 тел.: 044 4956000 факс: 044 4907630 e-mail: sales@lappukraine.com web: www.lappukraine.com

3


ÌÅÒÎÄÈ ² ÒÅÕÍÎËÎò¯

Випробування якості ізоляції електрообладнання Важливою складовою при перевірці й ефективній роботі всього електрообладнання є випробування його ізоляції. Тут усе взаємопов’язане і взаємозалежне. Якщо є пошкодження в певній частині кабелю, то це позначиться на роботі всієї електромережі та електроустаткування. Щоб уникнути пошкоджень обладнання, загорянь, пожеж, а часто і людських жертв, необхідно постійно контролювати стан ізоляції електропроводки і всього електрообладнання. ВИПРОБУВАННЯ ІЗОЛЯЦІЇ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ПІДВИЩЕНОЮ НАПРУГОЮ Випробування ізоляції підвищеною напругою дає змогу переконатися в наявності необхідного запасу міцності ізоляції, відсутності місцевих та загальних дефектів, які неможливо виявити іншими способами. Випробуванню ізоляції підвищеною напругою повинні передувати ретельний огляд і оцінювання стану ізоляції іншими методами. Ізоляцію можна випробувати підвищеною напругою, лише зважаючи на позитивні результати попередніх перевірок. Вважають, що ізоляція витримала випробування підвищеною напругою, якщо не було пробоїв, часткових розрядів, виділень газу або диму, різкого зниження напруги і зростання струму через ізоляцію, місцевого нагрівання ізоляції. Залежно від виду обладнання й типу випробування, ізоляція може бути випробувана підвищеною напругою змінного струму або випрямленою напругою. Коли ізоляцію

4

перевіряють обома способами, випробування випрямленою напругою має передувати випробуванню змінною напругою.

ВИПРОБУВАННЯ ІЗОЛЯЦІЇ ПІДВИЩЕНОЮ НАПРУГОЮ ЗМІННОГО СТРУМУ Як випробувальну напругу зазвичай використовують напругу промислової частоти. Час програми випробувальної напруги для головної ізоляції – 1 хв, а для міжвиткової – 5 хв. Така тривалість програми випробувальної напруги не завдасть шкоди ізоляції, яка не має дефектів, і достатня для огляду кабелів, що є під напругою. Підвищувати напругу третини випробувального значення можна з будь-якою швидкістю, але надалі збільшувати напругу слід плавно, зі швидкістю, що допускає візуальний відлік на вимірювальних приладах. Наприклад, при випробуванні ізоляції електричних машин час підвищення напруги від половинного до повного значення повинен становити не менше 10 с.

Після проведення випробувань напругу слід плавно знизити до третини випробувального значення та вимкнути. Різко вимкнути напругу можна лише тоді, коли це необхідно для гарантування безпеки людей або збереження обладнання. Перевірка підвищеною напругою є основним випробуванням, після якого роблять остаточні висновки про можливість нормальної роботи обладнання в умовах експлуатації.

ВИПРОБУВАННЯ ІЗОЛЯЦІЇ ВИПРЯМЛЕНОЮ НАПРУГОЮ Застосування випрямленої випробувальної напруги дає змогу значно знизити потужність випробувальної установки, контролювати стан ізоляції за вимірюваними струмами витоку та робить можливим випробування об’єктів із великою ємністю. Методика випробування ізоляції випрямленою напругою аналогічна методиці випробування змінною напругою. Додатково лише здійснюється контроль за струмом витоку. Час програми випрямленої напруги триваліший, ніж при випробуванні змінною напругою, і, залежно від обладнання, яке випробовують, має тривати в межах 10–15 хв. Струм, який проходить через ізоляцію при випробуваннях випрямленою напругою, здебільшого не перевищує 5–10 мА, що обумовлює невелику потужність випробувального трансформатора. Основним недоліком випробування випрямленою напругою є нерівномірний розподіл напруги по товщині ізоляції (через неоднорідність) залежно від провідності окремих її частин. Проте випробування випрямленою напругою має такі переваги: • випрямлена напруга менш небезпечна для ізоляції (пробивна випрям-

КАБЕЛЬНА ТЕМА №1 (1) 2012 р


ÌÅÒÎÄÈ ² ÒÅÕÍÎËÎò¯

лена напруга в середньому в 1,5 разу вища, ніж змінна); • у машинах розподіл напруги вздовж ізоляції обмотки рівномірніший при випрямленій напрузі, завдяки чому однаково випробовуються її низові та лобові частини; • необхідна потужність випрямних установок високої напруги значно нижча, ніж установок змінної напруги, завдяки чому пересувні установки завжди менш громіздкі та більш портативні, тому можна випробовувати об’єкти із великою ємністю (кабелі конденсаторів тощо). Окрім того, при таких випробуваннях є можливість вимірювання струмів витоку, які є додатковим критерієм оцінки стану ізоляції.

ТЕПЛОВІЗІЙНИЙ МЕТОД ДІАГНОСТИКИ ІЗОЛЯЦІЇ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ Нині тепловізійну діагностику застосовують у різноманітних сферах, oднією з яких є діагностика електрообладнання. Тут за допомогою цього методу можна виявити такі типи дефектів: • стан міжлистової ізоляції статора генератора; • порушення пайок лобових частин обмоток; • перегрівання контактних з’єднань; • наявність дефектних ізоляторів; • послаблення контактних з’єднань струмопровідних частин; • погіршення стану основної ізоляції, ізоляції вводів, шунтувальних конденсаторів; • перегрівання контактних з’єднань апаратних затискачів; • тріщини в опорно-стрижневих ізоляторах, дефекти підвісної ізоляції; • порушення зовнішніх і внутрішніх контактних з’єднань; • погіршення внутрішньої ізоляції обмоток, пов’язане зі шламоутворенням та іншими дефектами; • погіршення ізоляції кінцевих кабельних муфт і кабельних заправлень тощо. Своєчасне виявлення та виправлення дефектів електрообладнання дає змогу уникнути кризових ситуацій і аварій, а тепловізійна діагностика забезпечує постійний контроль стану обладнання та виявляє будь-які порушення на ранніх стадіях, без шкоди для устаткування. Це дасть змогу планувати обсяги і терміни ремонту устаткування відповідно до його фактичного стану. Планове виведення з експлуатації дефектного устат-

КАБЕЛЬНА ТЕМА №1 (1) 2012 р

кування значно підвищує надійність і безпеку експлуатації інженерних комунікацій, істотно скорочує втрати енергоресурсів. Економічний результат запобіжних заходів навіть важко оцінити, оскільки необхідно враховувати не лише прямі витрати на ліквідацію наслідків можливої аварії, а й збитки від можливого розвитку нештатної лавиноподібної ситуації в електромережі. Ще однією перевагою цього методу є те, що до тепловізійної діагностики електрообладнання не потрібно спеціально готуватися. Дослідження проводять без виведення об’єкта з-під навантаження. На переконання багатьох спеціалістів, інфрачервона діагностика – це найперспективніший та найефективніший напрям розвитку в діагностиці електрообладнання, яке має низку переваг порівняно з традиційними методами випробувань: • достовірність, об’єктивність і точність одержуваних відомостей; • безпека при проведенні обстеження устаткування; • випробування без вимкнення обладнання; • великий обсяг виконуваних робіт за одиницю часу; • можливість виявлення дефектів на ранній стадії розвитку. Із досвіду тепловізійної діагностики потужних енергетичних об’єктів доведено, що їх обладнання потрібно контролювати двічі на рік: перший раз після проходження ОЗМ та перед початком основної ремонтної кампанії і другий – восени перед настанням ОЗМ. Інші об’єкти необхідно контролювати не рідше разу на рік. Проведення діагностики двічі на рік особливо необхідне на об’єктах, обладнання

яких працює при інтенсивних навантаженнях і термін експлуатації яких становить 15–20 років і більше. На таких об’єктах виявляли інтенсивно розвинені дефекти при діагностиці через 5–6 місяців. На об’єктах, на яких регулярно виконують тепловізійну діагностику та дотримуються рекомендацій, виданих за її результатами, різко знижується кількість дефектних контактних з’єднань усіх типів у ВРУ і ЗРУ напругою 0,4–750 кВ. Основні дефекти, які виявляють при тепловізійній діагностиці ізоляції екранованих струмопроводів і опорних ізоляторів, – це порушення технології виготовлення, в результаті чого спостерігається перегрівання кришок ізоляторів на екранованих струмопроводах або окремих зон на поверхні опорних ізоляторів на 1°С і більше. Такі дефекти тепер виявляють частіше. Олександра ГАЙДУКІВСЬКА

5


ÊÎÐÈÑͲ ÏÎÄÐÎÁÈÖ²

Опорні елементи як найважливіші складові кабельних систем Надійна й довговічна кабельна траса вирізняється добре організованою кабеленесучою системою. Виконуючи основне призначення – підтримання кабелів, кабеленесуча система також має повністю повторювати траєкторію їх розміщення, задуману проектувальником. Відповідно, поняття “кабеленесуча система” не може обмежуватися тільки погонним метражем лотків різного перерізу, які, втім, є основною складовою системи, а повинна містити й такі аксесуари, як поворотні елементи. І все-таки основним компонентом кабельних трас, що дають змогу проникнути всюди, можна назвати опорні аксесуари. На жаль, при виборі постачальника систем металевих кабельних лотків замовник часто не приділяє уваги опорним елементам, але саме вони виконують основну функцію – підтримання лотків, і, відповідно, кабелю. З розширенням “інтелектуальності” мережі будинку організовувати кабельні системи треба у найрізноманітніших конфігураціях. Розрізняють два основні види прокладання систем металевих кабельних лотків: настінний і стельовий. Для настінного застосовують настінні консолі – їх ще називають кронштейнами, або настінними полицями. Настінні консолі можуть бути зварені й гнуті – останні найпоширеніші на нашому ринку завдяки невисокій вартості. Деякі виробники можуть запропонувати лише консолі у формі букви «П», які треба фіксувати на стіні за допомогою вертикальних профілів, куди їх кріплять болтовим з’єднанням. Утім, така концепція зумовлює подорожчання кабеленесучих матеріалів у проекті й обмежує можливості встановлення лотків. Інші види настінних консолей мають площину,

6

призначену для безпосереднього кріплення на стіну. Величина цієї площини повинна збільшуватися прямо пропорційно до збільшення довжини консолі. Якщо, наприклад, для консолі довжиною 100 мм цей показник у середньому становить 100 мм, то для консолі довжиною 300 мм висота прилеглої до стіни площини в середньому становить 140 мм. Якщо виробник не приділяє такій залежності уваги, консолі зі збільшенням довжини стрімко втрачають несучі характеристики. Як правило, такі настінні консолі фіксують до стіни за допомогою двох кріпильних анкерів. Значно полегшує життя монтажникові й проектувальникові системний підхід виробника, що класифікує свої опорні конструктиви у групи, залежно від передбачуваного навантаження та способу застосування. Наприклад, цілком логічно об’єднати в окремі групи системи, що складаються із профілів, стельових станин, призначених для кріплення цих профілів до стелі, з’єднувачів профілів тощо. В ідеалі ця система повинна містити такі складові: 1. Профіль. Найпоширеніші перерізи профілів – 30х50 мм, 41х21 мм і 41х41 мм. Крім того, потрібно знати, що найміцніші профілі мають С-подіб-

ну форму, тобто верхні їхні краї загнуті всередину. Профілі також можуть мати одно- і трибічну перфорацію, що також слід брати до уваги. На українському ринку більший попит на профілі Пподібної форми, але вони не такі міцні, як С-подібні, і застосовують їх в основному для монтажу у вертикальному положенні з подальшим встановленням в них консолей (здатних кріпитися лише у профілі П-подібної форми). Такі профілі обов’язково повинні мати трибічну перфорацію. За довжиною вони більш різноманітні: 400, 600, 1000, 2000 і 3000 мм. Профілі С-подібної форми випускають довжиною лише 3000 і 6000 мм. Мінімальна товщина сталі для всіх профілів – від 1,50 до 2,50 мм.

КАБЕЛЬНА ТЕМА №1 (1) 2012 р


2. З’єднувачі профілів можуть бути вертикальними й горизонтальними. Перші призначені передусім для нарощування довжини у вертикальному положенні, по-друге, системи профілів «41х21» і «41х41» можуть стати повноцінною системою підвішування світильників. Певна річ, така система організації освітлення має й інші поворотні та монтажні аксесуари, що дають змогу виконувати різні завдання під час монтажу світильників на профілях. Цікава і не менш важлива функція горизонтальних з’єднувачів. Перш ніж її пояснити, треба згадати, що профілі бувають одинарні й подвійні. Подвійні профілі мають такі ж перерізи, що й одинарні, але постачають їх у звареному один до одного положенні. Застосування таких профілів дає змогу розподіляти вертикальне навантаження, розташовуючи консолі у протилежних напрямках. Паралельно розміщені траси унеможливлюють взаємні електромагнітні наведення кабелів різного призначення. Треба сказати, що такі траси організовують не так часто. Це пов’язане з високою вартістю профілів, та й постачальники кабеленесучих систем не квапляться накопичувати на складі подвійні профілі, які купують кілька разів на рік. У цьому випадку допомагають горизонтальні з’єднувачі, що фіксують два профілі між собою, і тут вже не потрібен подвійний.

КАБЕЛЬНА ТЕМА №1 (1) 2012 р

3. Стельові станини можуть бути зварені одинарні, зварені подвійні, а також гнуті. Кожна стельова станина повинна відповідати розмірові перерізу профілю, у парі з яким їх фіксуватимуть чи до стелі, чи до підлоги. Простіші гнуті станини дешевші, але найбільший попит серед монтажників на зварені станини – складніші у виробництві, проте більш надійні. Стельові станини бувають як фіксовані, так і поворотні. 4. Профілі із привареними стельовими станинами – це найкраще рішення для організації кабельних трас на системі профілів. Такі вироби поставляють певної довжини, яка зазвичай варіює від 500 мм до 1500 мм. Утім, такі позиції найчастіше є замовленими, і виробник готовий виготовляти їх будь-якої довжини й перерізу на замовлення. На відміну від гнутих виробів, які виготовляють зі сталі оцинкованої методом Сендзімира, усі зварені вироби оцинковують методом гарячого занурення після виробництва. Окремо слід розглянути системи швидкого монтажу, спеціально розроблену для монтажу сітчастих (дротових) кабельних лотків. Останніми роками посилилася зацікавленість українських монтажників цими лотками. І не дивно, адже такі системи не тільки полегшують працю монтажників і проектувальників, а й дають змогу суттєво заощадити кошти

7


ÊÎÐÈÑͲ ÏÎÄÐÎÁÈÖ²

на вартості матеріалів і робіт. Майже всі виробники одностайно запевняють про високу швидкість монтажу систем сітчастих кабельних лотків, але не усвідомлюють цілком причини таких показників. Отже, одним із основних допоміжних факторів високої швидкості монтажу можна назвати саме опорні матеріали для фіксації сітчастих лотків у тому чи іншому положенні. Завдяки специфічній конструкції сітчастого лотка свого часу дизайнери зважилися на сміливий крок, оголосивши, що тепер для фіксації сітчастого лотка не потрібні традиційні болти й гайки. Були розроблені, а потім багаторазово трансформовані й удосконалені спеціальні консолі, призначені для монтажу на них тільки сітчастих лотків. Особливістю таких консолей є спеціальні вусики, виїмки, впадинки, затискачі тощо, які затискаючись, вигинаючись, загинаючись, притискають дріт лотка до поверхні консолі. Асортимент таких консолей включає як традиційні настінні консолі гнуті й зварені, монтажні профілі, так і спеціально розроблені для сітчастих лотків планки, центральні підвіси, гачки, кабельні опуски. Слід сказати, що сітчасті лотки також успішно фіксують до звичайної плоскої поверхні традиційних консолей і профілів за допомогою спеціальних недорогих крабоподібних шайб. А враховуючи високу вартість і вузький асортимент спеціальних консолей для сітчастих лотків у деяких виробників, монтажник просто змушений використовувати звичайні опорні конструктиви для монтажу сітчастих кабельних лотків. Але ситуація не настільки сумна, як може видатися на перший погляд, тому що реалізувати повною мірою всі переваги сітчастих кабельних лотків можна навіть у наших реаліях, коли замовники зорієнтовані насамперед на дешеві ціни. Крім сегмента дорогих виробників, можна відзначити і кількох, пропозиція яких цілком прийнятна за ціною: це як системи опорних елементів швидкого монтажу, так і інший асортимент кабеленесучих металевих систем, який цілком по кишені українському замовникові. Таким чином, найбільш використовувана в проектуванні й монтажі кабеленесуча система повинна містити максимально повний асортимент опорних матеріалів, що дають змогу оптимально втілювати завдання замовника і бути при цьому не надто дорогими. Дмитро ПИСАРЕНКО

8

КАБЕЛЬНА ТЕМА №1 (1) 2012 р


КАБЕЛЬНА ТЕМА №1 (1) 2012 р

9


ÊÀÁÅËÜͲ ÇÀÂÎÄÈ

Силові кабелі виробництва «Одескабель» Зараз більшість повітряних ліній електричних мереж на території України виконані з використанням неізольованих проводів марок А та АС. Багато з них вже вичерпали свій термін служби.

Застосування проводів СІП дає змогу посилити безпеку та зробити економною роботу ліній електромереж. Безпека і надійність електропостачання збільшується завдяки тому, що немає прямого контакту зі струмопровідними елементами (частково або повністю відсутні короткі замикання при контакті проводів між собою та з заземленими елементами, наприклад, будівельними механізмами чи гілками дерев), проводи не обриваються внаслідок атмосферних впливів (ожеледь, вітрові навантаження, падіння дерев), є можливість технічного обслуговування і ремонту ліній під напругою, скорочений обсяг аварійно-відновлювальних робіт. Ізольовану поверхню проводів майже не покриває ожеледь і мокрий сніг. Деякі марки самонесучих ізольованих проводів, наприклад, СІПн-4, не розповсюджують горіння. Завдяки простоті конструювання ліній з використанням СІП, а також застосуванню при монтажі стандартної арматури та інструменту, ці кабелі є економічно вигідними, що дає змогу облаштовувати лінії різного виконання за короткі терміни з однаковими капіталовкладеннями. Лінії з СІП потребують менших експлуатаційних витрат. Немає необхідності перемонтовувати кабелі для зменшення провисання, розчищення трас, заміни ізоляторів. Для СІП потрібна менша ширина вирубуваних просік при будівництві ПЛ у лісових масивах. Завдяки використанню цих проводів мінімізується кількість збоїв в електропостачанні споживачів. На опорах є змога підвішувати разом проводи з різним рівнем напруги, а також разом з телефонними лініями. Цей провід можна монтувати на фасадах будівель, завдяки чому не треба встановлювати частини опор, є змога прокладати повністю або частково приховану мережу. Простішими є приєднання відгалужень у будівлі. Завдяки використанню СІП-проводів можна зменшити безпечні відстані до будинків та інших інженерних споруд (електричних, телефонних,

10

повітряних ліній). Висота над землею для СІП – 4 метри, для неізольованих проводів – 6 метрів. Темпи зростання обсягів виробництва проводів СІП кабельними заводами України перевищують 100% на рік. ПАТ «Одескабель» відповідає як українським, так і світовим тенденціям у галузі виробництва кабельної продукції. Підприємство володіє технологією виробництва всіх видів самонесучих ізольованих і захищених проводів, в тому числі СІП-1, СІП-2, СІП-3 з несучими жилами з механічно стійкого алюмінієвого сплаву. Це дало змогу значно розширити ринки збуту продукції заводу. Тепер проводи для повітряних ліній електропередач виробництва ПАТ «Одескабель» успішно експлуатують енергетичні компанії України, Росії, Білорусі, Молдови, Казахстану, Азербайджану, Грузії. Необхідно зазначити, що нині збільшується споживання силових кабелів з ізоляцією зі зшитого поліетилену (XLPE), які приходять на зміну кабелям з ізоляцією із просоченого паперу (ППІ) і ПВХ пластикату. ПАТ «Одескабель» виробляє таку продукцію напругою до 35кВ включно. Зараз споживачі можуть придбати кабелі марок ПвВГ, ПвВГнг, ПвВГнд, ПвБбШв, ПвБбШвнг, ПвБбШвнд з мідними жилами і АПвВГ, АПвВГнг, АПвВГнд, АПвБбШв, АПвБбШвнг, АПвБбШвнд з алюмінієвими жилами на напругу 1; 6; 10; 35 кВ, так само як і кабелі класичних конструкцій з ізоляцією жил з полівінілхлоридного пластикату (ПВХ). Силові кабелі з ізоляцією зі зшитого поліетилену мають додаткові можливості порівняно з кабелями, ізоляція яких виконана з інших матеріалів, такі як: • допустима температура нагрівання жил більша на 20%, а отже, більші допустимі струмові навантаження; • велика пропускна здатність завдяки збільшенню допустимої температури тривалого нагрівання жил (90°С замість 70°С), при перевантаженні (130°С замість 80°С); • вищий струм термічної стійкості при короткому замиканні (250°С замість 160°С); • вищий опір ізоляції при робочій температурі жили (50 замість 0,005 МОм х 1 км), що дає змогу передавати кабелю більшу потужність; • вища надійність в експлуатації і стійкість до пошкоджень, завдяки посиленій механічній міцності зшитої ізоляції, низького вологовбирання, більшої стійкості до хімічної дії і розтріскування. Уся продукція підприємства відповідає чинним стандартам і нормам, що підтверджують відповідні сертифікати якості.

ПАТ «Одескабель» тел.: +38 (048) 716-16-84, тел./факс: +38 (048) 716-16-97 е-mail: sila@odeskabel.com www.odeskabel.com

КАБЕЛЬНА ТЕМА №1 (1) 2012 р


ÊÀÁÅËÜͲ ÇÀÂÎÄÈ

Надійне втілення вашої енергії ПАТ «Запорізький кабельний завод» – одне із провідних промислових підприємств України, що виробляє кабельно-провідникову продукцію. Завод був заснований у 1863 році, має багаторічний досвід роботи, передові технології та високий рівень технічного оснащення. Виробництво багатьох видів продукції є унікальним в Україні. Нашу продукцію застосовують багато підприємств електротехнічної промисловості, передавальні та розподільні енергосистеми як в Україні, так і за кордоном. Ми здійснюємо поставки в країни СНД і Європи. Багато років ПАТ «ЗКЗ» є основним постачальником проводів для одного із найбільших підприємств, що виробляє силові й розподільні трансформатори та реактори – ПАТ «Запоріжтрансформатор». Одним із основних принципів політики нашого підприємства є покращення якості нашої продукції. Враховуючи дедалі вищі вимоги замовників, ми постійно вдосконалюємо виробництво, технологічні процеси, систему якості, випробувальну базу. Завдяки цьому якість, надійність і стабільність параметрів нашої продукції – на незмінно високому рівні і є запорукою надійної і стабільної роботи наших клієнтів. Ми приділяємо велику увагу підбору, навчанню та підготовці кадрів. Високий професіоналізм співробітників дає нам змогу утримувати лідерські позиції в галузі, передавати і примножувати досвід, набутий за багато років плідної роботи. Усі наші зусилля спрямовані на задоволення потреб замовників і забезпечення довіри до нас як до надійного партнера з бездоганною репутацією. Для досягнення цих цілей у нас є необхідний потенціал: сильна команда менеджерів, висококваліфікований технічний і виробничий персонал, багаторічний досвід роботи і перспективи подальшого розвитку. ПАТ «Запорізький кабельний завод» – одне із провідних підприємств виробників кабельно-провідникової продукції, має

КАБЕЛЬНА ТЕМА №1 (1) 2012 р

багаторічний досвід, передові технології, високий рівень технічного оснащення. Ми виробляємо багато видів продукції, які є унікальними для України. ПАТ «ЗКЗ» виготовляє дроти для трансформаторобудування, серед яких

проводи в паперовій ізоляції, підрозділені і транспоновані (зі склеєнням провідників), а також неізольовані дроти для ПЛЕ і контактної мережі електротранспорту, мідні гнучкі дроти, дроти з емалевою і скловолоконною ізоляцією тощо.

ВАТ «Запорізький кабельний завод» 69093, Україна, м. Запоріжжя, вул. Гладкова, 2 http://www.zkz.ua e-mail: office@zkz.ua Генеральний директор (приймальня): тел./факс.: +38 (061) 701-79-79 Відділ продажів: тел./факс.: +38 (061) 701-79-21/23, тел.: +38 (061) 701-79-22

11


ÏÐÎÁËÅÌÀ ÂÈÁÎÐÓ

Арматура для СІП – як не помилитись у виборі На сторінках нашого видання вже неодноразово висували питання про вибір певного обладнання зпоміж великого різноманіття виробів, які пропонують на ринку. Сьогодні ми поговоримо про особливості арматури для СІП – на що звертати увагу при виборі, як не попастися на китайську продукцію та інші рекомендації щодо самонесучих ізольованих систем. Найперше, обираючи арматуру для СІП, необхідно остерігатися китайських підробок, яких останнім часом з’явилося вдосталь на ринку. Наприклад, на будівельних ринках і в магазинах електротоварів можна придбати копії відгалужувальних затискачів відомих французьких фірм, які через непомітні при поверхневому огляді відмінності в конструкції або матеріалах не можуть забезпечити хорошого електричного контакту і можуть пошкодити електропровідні жили. При великій різноманітності типів лінійної арматури, в тому числі й досить низької якості, не можна при виборі керуватися лише ціною. Необхідно звертати увагу й на те, як довго ця арматура експлуатувалася саме в Україні, чи підходить вона під систему побудови електричних мереж, яка застосовується у вашій організації. Слід також обережно ставитися до конструктивних особливостей деяких виробів азійського виробництва. Наприклад, можуть зустрітися анкерні натяжні магістральні затискачі, корпуси яких виготовлені з пластмаси, відгалужувальні затискачі з пластмасовою зривною головкою затягувального болта тощо. Дещо детальніше також слід розглянути експлуатаційні властивості герметичних проколювальних затискачів зі зривними головками затягувального болта, виготовлених з алюмінієвих сплавів або пластмаси. Більшість затискачів із пластмасо-

12

вими головками, що пропонують на українському ринку, є китайського або іншого азійського виробництва. Проте вибирати все ж вам. Фахівці при виборі рекомендують звертати увагу насамперед на таке: • чи сертифікована лінійна продукція в Україні та чи відповідає вона Європейському стандарту «CENELEC CS»; • термін слугування такої продукції повинен становити щонайменше 40 років, також позитивною характеристикою виробу є експлуатація в Україні щонайменше 5 років; • краще, якщо вироби можна використовувати при будь-яких кліматичних умовах і в температурних режимах від –40 до +50°С; • повинен бути позитивний висновок спеціалізованої галузевої лабораторії щодо можливості використання арматури в українських електромережах; • лінійна арматура також повинна бути сумісною з інструментами для монтажу та ремонту СІП. Російські фахівці стверджують, що в Росії добре зарекомендували себе відгалужувальні затискачі з роздільним затягуванням болтів на магістральній і абонентській частинах. Переваги затискачів цієї групи: • надійний електричний контакт – проколювання ізоляції на магістральній жилі та попереднє зачищення жили на проводі, який відгалужується. Затискачі дають змогу бага-

торазово приєднувати і від’єднувати абонентські дроти, не знімаючи затискач із магістрального проводу; • монтаж допускається виконувати при температурі від +30°С; • затискачі можна з’єднувати зі старими проводами введення абонента; • можна застосовувати для приєднання зарядних проводів пристроїв зовнішнього освітлення та світлової реклами; • надійний контакт із заземлювальним спуском; • можна застосовувати для з’єднання СІП із кабелем. Фахівці також наголошують, що при монтажі ЛЕП слід звертати увагу не лише на законодавчо описані норми, а й на інші непередбачувані фактори. До них належать як людський фактор (наїзд на опору, зачеплення за дроти виступаючими конструкціями транспортних засобів), так і природний (падіння дерев на дроти під дією вітрових навантажень або в результаті налипання на дерева мокрого снігу, обмерзання опор і завалювання їх під дією вітру тощо). Тому при проектуванні та монтажі СІП необхідно застосовувати деякі особливі технічні прийоми, що дадуть змогу врахувати вищеперелічені фактори, а відтак, підвищити передбачуваність поведінки ЛЕП при механічних перевантаженнях, а отже, і знизити можливі збитки від їх впливу. Рекомендовані технічні прийоми при монтажі СІП: • правильний вибір типу елемента арматури для СІП з урахуванням його механічних характеристик; • правильне виконання вузла кріплення кронштейнів до опор на основі стрічкового хомута з використанням стрічки і скріпи з нержавіючої сталі з урахуванням різноманіття варіантів виконання цих хомутів; • застосування таких елементів арматури, як «слабка ланка», що мають обмежену і нормовану міцність;

КАБЕЛЬНА ТЕМА №1 (1) 2012 р


ÏÐÎÁËÅÌÀ ÂÈÁÎÐÓ

• врахування стану опори (нова опора чи стара, з якого вона матеріалу: дерев’яна, залізобетонна чи сталева); • врахування характеру місцевості, де будуть монтувати СІП (густонаселений район, щільні лісові насадження, близькість дороги з інтенсивним автомобільним рухом); • врахування досвіду монтажу й експлуатації СІП як у власних електричних мережах, так і в мережах інших міст, регіонів та в інших країнах. Розглянемо докладніше ці прийоми. Проте зазначимо, що у статті йдеться про ПЛ зі СІП-2, де жмут СІП кріпиться за один провід – ізольований несучий нейтральний провід, хоча більшу частину прийомів можна успішно використовувати і для інших конструкцій СІП.

ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР ЕЛЕМЕНТІВ АРМАТУРИ Фахівці рекомендують обирати такі типи елементів арматури для СІП, застосування яких дасть змогу, з одного боку, забезпечити функціонування ПЛ у нормальних умовах (механічне навантаження на дроти, арматуру і на вузли кріплення буде робочим і цілісність ПЛ зберігатиметься), з іншого – при наявності надмірних механічних перевантажень ці елементи повинні зруйнуватися і «відпустити лінію» у вільне провисання аж до падіння її на землю. Така поведінка ПЛ повинна завдати мінімальних економічних збитків і звести до мінімуму ймовірність падіння конструкцій ПЛ на людей. Спробуємо розглянути можливість застосування різних комбінацій елементів АСІП для двох типів ділянок ПЛ: • ділянка, на якій не очікують надмірних або значних механічних навантажень чи перевантажень на ПЛ (ділянка без ризику); • ділянка з явно очікуваними значними механічними навантаженнями або перевантаженнями (ділянка з ризиком). Для аналізу міцності властивостей елементів АСІП з усієї арматури, пропонованої на нашому ринку, виберемо арматуру двох європейських виробників: «Ensto» і «Tyco», оскільки вона не лише відповідає західноєвропейським стандартам, а й налічує значно більший спектр модифікацій елементів, ніж у інших виробників.

АНКЕРНІ КРІПЛЕННЯ СІП Для ділянок без ризику для анкерного кріплення СІП на опорах фахівці рекомендують застосовувати комбіна-

КАБЕЛЬНА ТЕМА №1 (1) 2012 р

ції елементів з урахуванням перерізу несучого проводу: • 35 мм2: • SO 252.01 + SO 253 + 2 хомути поз. 18, 25 або 28; • SO 252.01 з тими ж хом., але з гаками SOT 29 і SOT 39; • SO 252.01 з гаками SOT 21, SOT 101; • PA 1000 + CA 1500 + 2 хом. поз. 18, 25 або 28; • PA 1000 з тими ж хомутами, але з гаками HEL-5661, CA 2000; • 50 і 54,6 мм2: • SO 250.01 + один із гаків SO 253, SOT 29, SOT 39, SOT 21, SOT 101 + 2 хом. поз. 18, 25 і 28; • PA 1500 + CA 1500 (або HEL5661, або CA 2000) + 2 хом. поз. 18, 25 і 28; • PA 1500 + CA 1500 (або HEL5661, або CA 2000) + 2 хом. поз. 18, 25 і 28; • 95 мм2: • SO 251.01 + один із гаків SO 253, SOT 29, SOT 39, SOT 21, SOT 101 + 2 хом. поз. 18, 25 і 28; • PA 2000 + CA 1000 (або HEL5661, або CA 2000) + 2 хом. поз. 18, 25 і 28. Для ділянок із ризиком: • 35 мм2: • SO 252.01 + SOT 16 (або PD 3.3) – для дерев’яних опор; • PA 1000 + HEL-553x; • 50 мм2: • SO 250.01 + SOT 16 (або PD 3.3, або SOT 21 (M16), або PD 3.2) – для дерев’яних опор; • A 1500 + HEL-553x; • 54,6 мм2: • SO 250.01 + SOT16 – для дерев’яних опор; • SO 250.01 + PD 3.3 або SOT 21 (M16), або PD 3.2, або SOT 21 (M20), або SOT 253 + 2 хом. поз. 18, 25 і 28; • PA 1500 + HEL-553x; • PA 1500 + CA 1500 або CA 2000 + 2 хом. поз. 18, 25 і 28; • 70 мм2: • SO 250.01 + SOT16 – для дерев’яних опор;

• SO 250.01 + PD 3.3 або SOT 21 (M16), або PD 3.2, або SOT 29 +2 хом. поз.18, 25 і 28; • 95 мм2: • SO 250.01 + SOT 16 або SOT 21; • PA 95–2000 + HEL-553x; • PA 95–2000 + CA 1500 або СА 2000 + 2 хом. поз. 18, 25 і 28. При виборі комбінації елементів арматури для ділянок із ризиком необхідно враховувати довжину прогону, щоб не допустити руйнування найслабшого елемента арматури при звичайних незначних механічних перевантаженнях на ПЛ.

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ Розглянемо випадок, коли необхідно підібрати арматуру для ділянки ПЛ із ризиком із проводом, який має максимальний діаметр джгута 49 мм, СІП-2 3х120+1х95+2х16 з анкерними кріпленнями для прогонів 38 м. Маса проводу – 1678 кг/км, а для прогону – 63,534 кг. Розглянемо, як функціонуватимуть найменш міцні комбінації елементів арматури для несучого проводу 95 мм2 SO 251.01+SOT 16 (410 кГc) і PA 95–2000 + HEL–553x (550 кГс). Вважаємо, що в кожному прогоні джгут СІП закріплений двома анкерними комплектами кріплення на сусідніх опорах, тобто все навантаження від джгута для кожного вузла кріплення ділиться приблизно порівну. Вплив маси джгута СІП на елементи арматури не викликає побоювань. Візьмемо випадок із поєднанням найнесприятливіших умов експлуатації за вітрових навантажень (IV район – 800 Па) та ожеледиці (IV район – 25 мм товщина льоду на проводах). Розрахунок показує, що для прийнятих умов навантаження на окремий анкерний вузол (затискач + гак) не перевищить 120 кГс, що значно нижче руйнівного навантаження розглянутих комбінацій елементів арматури (410 і 550 кГс відповідно). Зрозуміло, що ситуація може бути значно складнішою, якщо на ПЛ впаде дерево

13


ÏÐÎÁËÅÌÀ ÂÈÁÎÐÓ

ЕЛЕМЕНТИ «СЛАБКА ЛАНКА»

або щогла, створивши механічне перевантаження, а також додаткову парусність для ділянки ПЛ, унаслідок чого механічні перевантаження зростуть і можуть сягти значень руйнівного навантаження анкерних вузлів кріплення. При цьому зруйнуються гаки SOT 16 і HEL-553x, а джгут СІП опуститься на відповідних опорах – це має запобігти пошкодженню СІП та опор.

ПРОМІЖНЕ КРІПЛЕННЯ СІП Для ділянок без ризику, на думку фахівців, можна застосовувати комбінації: • 35, 50, 54,6, 70 і 95 мм2 («Ensto»): • SO 265 або SO 260.01, або SO 69.95 із будь-яким із гаків: SOT 29, SOT 39 + 2 хом. по 2 віт. – max (п. 24); • SO 260.01 + SO 260.02 + 2 хом. по 2 віт.-max; • 35 мм2 («Tyco»): • PS 35 + HEL-553x, - PS 35 + HEL-5661 + 2 хом. по 2 віт. (будь-який варіант пп. 12, 13, 21, 24); • ES 35-1500 + 2 хом. по 2 віт. (будь-який варіант пп. 12, 13, 21, 24); • 50, 54,6, 70 мм2 («Tyco»): • PS 54 + HEL-5661 + 2 хом. по 2 віт. – max (п. 24); • ES 1500 + 2 хом. по 2 віт. – max (п. 24). • 95 мм2 («Tyco»): • PS 120 + HEL-5661 + 2 хом. по 2 віт. – Max (п. 24). Для ділянок із ризиком: • 35 мм2: • SO 265 або SO 260.01, або SO 69.95 + PD 2.3, або SOT 21, або PD 2.2, або SOT 16.12, або SOT 21, або PD 3.3; • SO 265 + SOT 29 або SOT 39 + 2 хом. поз. 12 чи 13 табл. 2;

14

• SO 260.01 + SO 260.02 + 2 хом. поз. 12 або 13; • PS 35 + HEL-553x; • ES 25-1500 + 2 хом. поз. 12 або 13. • 50, 54,6, 70 мм2 «Ensto»: • всі комбінації, що і для 35 мм2. • 50, 54,6, 70 мм2 «Tyco»: • PS 54 + HEL-5661 + 2 хом. поз. 12 або 13; • ES 1500 + 2 хом. поз. 12 або 13; • PS 54 + HEL-553x; • 95 мм2 «Ensto»: • всі комбінації, що і для 35 мм2. • 95 мм2 «Tyco»: • PS 120 + HEL-5661 + 2 хом. поз. 12 або 13; • PS 120 + HEL-553х. Як бачимо, в обох випадках – як для ділянок без ризику, так і для ділянок із ризиком, є можливість вибрати такі елементи арматури, які задовольнятимуть вимоги міцності до вузлів або комплектів кріплення СІП на опорах.

Для отримання контрольованої міцності вузлів кріплення СІП на ділянках ПЛ, потенційно схильних до механічних перевантажень, конструктори спроектували спеціальні елементи арматури, які мають задане стабільне значення руйнівного навантаження. Такими елементами є: • гаки «Tyco» HEL-5671 (руйнівне навантаження – 400 кГс) і HEL-5672 (800 кГс), які вставляють між анкерними або підтримувальними затискачами та гаком на опорі; • гаки «Ensto» SOT135.100 (1000 кГс) і SOT135.150 (1500 кГс), які також вставляють між гаком на опорі та підтримувальним затискачем; • проміжний комплект «Tyco» ESF 54/70 (700 кГс), який відрізняється від звичайного комплекту ES1500 тим, що з’єднувальний палець, котрий входить до складу підтримувального затискача і з’єднує проміжну ланку затискача з його корпусом, має поглиблену борозну (канавку), а це знижує його міцність. Таке рішення знизило міцність комплекту з 1200 до 700 кГс; • підтримувальний затискач «Tyco» PS 50/70 (700кГс), конструкція якого має задану знижену міцність, свідомо меншу, ніж у звичайного підтримувального затискача PS54 (1200 кГс). Ці елементи арматури отримали назву «слабка ланка». Застосовувати ці елементи необхідно обґрунтовано, з урахуванням статистики по аваріях на ділянках ПЛ, там, де міцність вузлів кріплення СІП повинна бути зниженою і нормованою.

КАБЕЛЬНА ТЕМА №1 (1) 2012 р


ÏÐÎÁËÅÌÀ ÂÈÁÎÐÓ

Шість типових вузлів самонесучої системи СІП до 1 кВ На схемі умовної мережі показана лінія СІП до 1 кВ із шістьма типовими вузлами. Переріз дротів фіксований, і вся арматура підібрана відповідно до розмірів зазначеного СІП. Щоб правильно підібрати арматуру для проводів різних перерізів, краще використовувати основний каталог арматури для самонесучих ізольованих дротів до 1 кВ.

1

АНКЕРНЕ КРІПЛЕННЯ І З’ЄДНАННЯ СІП ІЗ СИЛОВИМ КАБЕЛЕМ

Типові приклади застосування: кабельні вводи в ТП; заводські мережі; кабельні переходи через залізничні колії, мости, дороги. Критерії вибору: розмір і кількість опор, матеріал (дерево, сталь, цемент, бетон); переріз кабелю і його конструкція; переріз СІП. Список витратних матеріалів 1. HEL-5552 – болтовий гак;

2

З’ЄДНАННЯ ПРОВОДІВ СІП

Типові приклади застосування: З’єднання 2-х проводів СІП. Критерії вибору: Переріз проводів СІП. Список витратних матеріалів: 1. MJPT-95 Alus – герметичні ізольовані гільзи; 2. CSB – кабельний ремінець.

3

ПРОМІЖНА АРМАТУРА ПРИ ПОВОРОТІ ЛІНІЇ СІП НА 30°–60°

Типові приклади застосування: Проміжний підвіс СІП, при повороті лінії. Критерії вибору: розмір і матеріал опори (бетон, дерево, сталь), переріз СІП, кут повороту лінії. Список витратних матеріалів: 1. HEL-5552 – болтовий гак; 2. PSY – підвісна пластина; 3. PS 495 – проміжний затискач.

4

ПРОМІЖНА АРМАТУРА СІП ТА АБОНЕНТСЬКЕ ВІДГАЛУЖЕННЯ

Типові приклади застосування: відгалуження лінії СІП абонента. Критерії вибору: розмір опори, матеріал опори (бетон, дерево, сталь), перерізи СІП, кількість фаз, які відгалужують. Список витратних матеріалів: 1. HEL-5551 – болтовий гак; 2. PS 495 – проміжний затискач; 3. P2X 95 – проколювальний затискач; 4. CSB – кабельний ремінець; КАБЕЛЬНА №1 затискач. (1) 2012 р 5. PA 25x100 –ТЕМА анкерний

кабель 4х150 мм2

СІП 4х95 мм2 СІП 4х16 мм2 Оголений дріт 4х95 мм2

СІП 2х16 мм2

2. HEL-5505 – анкерний затискач; 3. HEL-6893ZAK – механічний з’єднувач; 4. WCSM 43/12-150/S – герметизувальна трубка; 5. CGPT 18/6-0 – захисна трубка; 6. 502 K 016 / S – термоусаджувальна рукавичка; 7. GPC 60x60 L2750 – ПВХ, захисний кожух; 8. CSB – кабельний ремінець.

5

АНКЕРНА АРМАТУРА І ЗАТИСКАЧІ ДЛЯ ПРИЄДНАННЯ СІП ДО ГОЛИХ ПРОВОДІВ

Типові приклади застосування: перехід від лінії, виконаної голими проводами, до лінії СІП. Критерії вибору: основа кріплення, розмір, кількість опор, матеріал (дерево, сталь, цемент, бетон); переріз СІП і голого дроту. Список витратних матеріалів: 1. HEL-5552 – болтовий гак; 2. HEL-5505 – анкерний затискач; 3. CDR/CN 1S 95 UK – відгалужувальні затискачі для приєднання СІП до голих проводів; 4. HEL-38031 – анкерний затискач із вигнутими пазами.

6

АБОНЕНТСЬКЕ ВІДГАЛУЖЕННЯ СІП ВІД ОСНОВНОЇ ГОЛОЇ ЛІНІЇ

Типові приклади застосування: приєднання абонента, коли є лінія з голими проводами й абонентське відгалуження СІП. Критерії вибору: розмір опори, матеріал опори (бетон, дерево, сталь), перерізи СІП, кількість відгалужуваних фаз. Список витратних матеріалів: 1. RDP 25/CN – відгалужувальні затискачі для приєднання СІП до голих проводів; 2. PA-25x100 – анкерний затискач; 3. HEL-5552 – болтовий гак. 15


ϲÇÍÀÂÀËÜÍÎ

Несправності електропроводки і способи їх усунення Усі несправності електропроводки можна поділити на три групи: несправності проводів, несправності деталей електровстановлювальних пристроїв, несправності лічильників електроенергії. Останні можуть усунути лише професійні електрики енергопостачальних організацій, оскільки механізми лічильників захищені від втручання ззовні опломбованими кришками. У разі виходу з ладу лічильника єдине, що необхідно знати, – це телефон або адресу енергопостачальної організації, яка, як правило, і займається ремонтом, перевіркою та встановленням приладів обліку електроенергії. Несправності проводів електричного кола можуть виникнути внаслідок обривів або коротких замикань. Визначити місце обриву проводів при відкритій проводці можна або візуально, або послідовним продзвонюванням окремих ділянок проводки. Якщо проводка прихована, але є її схема з позначеними місцями розгалужувальних коробок, то можливе теж послідовне продзвонювання. Скоротити тривалість пошуку допоможе й те, що електровстановлювальні деталі до місць обриву мають справно функціонувати, якщо ці деталі та прилади перебувають у робочому стані. Якщо спрацював автоматичний вимикач (запобіжник), отже, відбулося коротке замикання. Щоби впевнитись у тому, що відбулося саме коротке замикання у проводці, а не в електроприладі, необхідно від’єднати усі електроприлади від мережі, замінити запобіжник (чи плавку вставку) або знову ввести в дію автоматичний вимикач. Якщо захисні пристрої спрацюють повторно, це означає, що коротке замикання відбулося саме в електропроводці.

РЕМОНТ ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ При короткому замиканні, коли порушується ізоляція фазного і нейтрального проводів між собою, ремонт полягає у відновленні ізоляційного шару. Це можна зробити за допомогою ізоляційної стрічки. Дещо складніше відновити роботу електропроводки, якщо у проводах виник обрив. Найчастіше обрив проводів виникає у місцях, де вони піддаються кількаразовому згинанню: у місцях підходу проводів до погано закріплених розеток і вимикачів; у місці

16

виходу проводу з каналу стельового перекриття, після неодноразового протирання пилу, зміни ламп тощо. Саме для таких випадків при розкроюванні проводів для прокладання проводки рекомендований запас, який дасть змогу після зламу проводу на кінці один-два рази провести повторне зачищення ізоляції та знову зміцнити провід у контактних затискачах. Якщо ж у результаті зламу проводу не доходить до контактного затискача (обрив відбувся не на кінці проводу або аналогічна ремонтна операція виконується не вперше), а також якщо обрив відбувся у місці, де не був передбачений запас проводу, то провід необхідно наростити. Мідне нарощування зазвичай приєднують за допомогою пайки, алюмінієве – за допомогою сталевої трубки, що має біля кінців гвинтові затискачі й антикорозійне покриття. Відновивши обірваний провід, необхідно накласти ізоляційну пов’язку. Необхідно дотримуватись одного нескладного правила експлуатації електропроводки: обриви проводів у схованій проводці переважно виникають унаслідок занадто великого навантаження на провід, коли через них проходить струм, на який вони не розраховані. Тому дуже важливо не перевантажувати електричну мережу.

НЕСПРАВНОСТІ ЕЛЕКТРОВСТАНОВЛЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ У вимикачах несправності з’являються найчастіше внаслідок дуги, яка виникає у момент розмикання контактів або вібрації контактної пластини після удару контакту об контакт. Дуга сприяє розклепуванню контактів, стиранню й оплавленню деталей вимикача. Тому, купуючи вимикачі, слід віддавати перевагу тим, у конструкції яких передбачене швидке розведення контактів на відстань, що не підтримує горіння дуги. При тривалій експлуатації побутового приладу вимикач може видавати характерний тріск (його легко почути), а настільна лампа, наприклад, починає мерехтіти. Це ознака того, що вимикач приладу несправний: тріск спричиняється постійним іскрінням між контактами внаслідок їх ненадійного прилягання один до одного в увімкненому стані. Причина цієї несправності полягає у послабленні перекидної пружини, в окисленні або забрудненні контактів. Найчастіше така неприємність трапляється з механізмами вимикачів кулачкового типу. У розетках бувають аналогічні несправності. Крім того, досить розповсюдженим набутим дефектом штепсельної розетки є ослаблення її контакту з вилкою: штирі вилки слабко втримуються гніздами розетки аж до повного розмикання контакту. Єдиною неполадкою у запобіжниках, яку можна усунути самостійно, є вихід із ладу плавкої вставки.

КАБЕЛЬНА ТЕМА №1 (1) 2012 р


ϲÇÍÀÂÀËÜÍÎ

Частіше від інших електровстановлювальних елементів із ладу виходять різьбові патрони для ламп розжарювання, тому що їхня експлуатація пов’язана зі значним нагріванням контактів (через це відбувається їхнє послаблення). Зазвичай ремонт електровстановлювальних пристроїв не є надто складним. Але слід запам’ятати одне важливе правило: беручись до будь-яких ремонтних робіт (пошуку й огляду пошкоджень, заміни деталей, що вийшли з ладу), насамперед необхідно знеструмити мережу. Принципових відмінностей у ремонті вимикачів і розеток немає. Передусім необхідно перевірити міцність контактних з’єднань (для цього необхідно зняти корпус деталі) і, якщо причина несправності в них, розімкнути контакт клем із проводами та виконати з’єднання повторно. Якщо ж причина несправності полягає у самому механізмі, то його необхідно замінити. Для цього клеми механізму звільняють від кінців проводів (розмикають їхнє з’єднання) і викручують шурупи, якими механізм закріплений у коробці, після цього механізм, що вийшов з ладу, замінюють на новий. Перш ніж встановлювати новий механізм вимикача або розетки чи відновлювати ослаблений контакт, слід перевірити стан кінців проводів. Дуже часто жили проводів виявляються зламаними, ізоляція - висохлою, тому необхідно зачистити кінці проводів заново і лише потім з’єднати їх із клемами механізму. Слабкий контакт між гніздами штепсельної розетки і штирями вилки легко усунути, замінивши штирі вилки на штирі більшого діаметра або звузивши контактні отвори гнізд. Говорячи про ремонт штепсельної розетки, не можна залишити без уваги несправності, які можуть виникнути в іншій частині штепсельного з’єднання – вилці. А неприємності у вигляді обірваного проводу у вилці трапляються набагато частіше через велику рухливість цього елементу. Якщо з’явилася така несправність, треба викрутити затискний гвинт у вилці, зняти кришку, зняти гвинти затискачів і видалити кінці жил проводу. Потім обрізати провід до місця обриву, зачистити кінці його жил і зробити петлі. Петлі надягають на гвинти затискача, гвинти закручують. Завершують ремонт встановленням вилки на місце кришки. Щоб уникнути короткого замикання, необхідно простежити, щоб ізоляція окремих жил проводу доходила до клеми. Вилки нерозбірної конструкції ремонтові не піддаються, їх просто замінюють на нові. Усе, що можна самостійно зробити для повернення запобіжникові працездатності, – це замінити одноразовий запобіжник на новий або відпрацьовану плавку вставку на нову (обов’язково заводського виробництва). Серед домашніх електриків є досить багато «майстрів», які у разі перегоряння запобіжників, недовго думаючи, намотують на пробку дріт, який може привести в найкращому випадку до виходу з ладу усієї електропроводки, а в гіршому – до

КАБЕЛЬНА ТЕМА №1 (1) 2012 р

пожежі. Тому бажано завжди мати на запас пробки на 6 або 10 А. Самостійно виконувати інші ремонтні операції або регулювання пристроїв захисту усіх типів забороняється. Однак запобіжники можуть бути не тільки мережевими (встановленими на розподільному щитку), а й локальними. У деяких сучасних конструкціях розеток встановлені запобіжники у вигляді плавкої вставки, затиснутої між контактами під кришкою. У разі спрацьовування запобіжника плавку вставку треба замінити, попередньо знеструмивши електропроводку. У більшості приладів радіоелектронної побутової апаратури – радіоприймачах, магнітофонах, телевізорах – наявні плавкі запобіжники у вигляді тонких дротів, вкладених у скляні трубки; вони захищають конкретний прилад від перевантажень у мережі. Запобіжник, який вийшов із ладу, заміняють на новий, однак необхідно, аби струм, зазначений у маркуванні нового запобіжника (0,5, 1, 2 А тощо), відповідав реальному струму, який проходить у колі. Патрон, який вийшов із ладу, також найкраще замінити на новий. Для цього патрон розбирають на місці: розмикають з’єднання патрона з проводами, послабляють стопорний гвинт усередині корпусу або відкручують контргайку з різьбової трубки, після чого патрон знімають із трубки світильника. Потім провід пропускають в отвір кришки нового патрона, кінці проводів зашпаровують і ізолюють стрічкою, після чого приєднують до механізму нового патрона та збирають сам патрон. Звичайно, дрібний ремонт електровстановлювальних пристроїв і деталей може здійснити кожен. І головне тут – не знання електротехніки, а дотримання правил ремонтних робіт, інструкцій до пристроїв і корисних порад професійних електриків. Ось деякі з них: • тріснуті пластмасові деталі вимикачів, розеток або вилок не слід склеювати, зв’язувати дротом або ізоляційною стрічкою; їх необхідно замінити на нові; • займаючись ремонтом вимикача або розетки, необхідно викрутити зовнішні гвинти пристрою, звільнити внутрішні кріплення і вийняти механізм вимикача або розетки з гнізда у стіні (так простіше послабити гвинти, що закріплюють провід); • кільце на кінці проводу, призначеного для під’єднання вимикача або розетки до гвинтового затискача, необхідно повертати у напрямку закручування гвинта, – тоді кільце не розкрутиться при з’єднанні; • встановлюючи новий вимикач або розетку, спочатку необхідно пригвинтити провід на внутрішньому боці механізму, потім закласти його у гніздо і закріпити зовнішніми гвинтами.

17


ϲÇÍÀÂÀËÜÍÎ

Протипожежний захист кабелів і кабельних трас Кабельні канали – один із основних шляхів поширення вогню і продуктів горіння між поверхами та приміщеннями. Усередині будівлі швидкість розповсюдження вогню можна значно знизити, правильно організувавши протипожежний захист проводки. Окрім того, що кабелі часто слугують засобом поширення пожежі та виділяють при згорянні небезпечні для життя людини речовини (хлороводень HCI, чадний газ СО тощо), вони також можуть стати і причиною пожежі. Наприклад, при порушенні технічних параметрів під час експлуатації, кабель, особливо силовий, може нагріватися. Також в аварійних режимах роботи загоряння можуть спричинити дугові та іскрові розряди при короткому замиканні, внаслідок яких утворюються небезпечні частинки розплавленого і палаючого металу.

ПРОЕКТУВАННЯ КАБЕЛЬНИХ ТРАС Важливим протипожежним профілактичним засобом є правильне проектування кабельних трас. Уже на етапі проектування слід чітко дотримуватись усіх протипожежних вимог і враховувати особливості прокладання кабельних трас. Наприклад, їх не можна розташову-

18

вати поблизу нагрівальних систем будівлі. Якщо поблизу кабельної траси розміщена інша техніка, при обслуговуванні якої є ризик пошкодження траси, то маршрут прокладання кабелю слід змінити так, щоб цей ризик був мінімальним. Також необхідно подбати про хорошу вентиляцію кабельної траси. Якщо температура прокладених кабелів у процесі експлуатації підвищується, то необхідно передбачити способи їх охолодження. Наприклад, без охолодження не обійтись при побудові структурованої кабельної системи з витопарними кабелями, яку дедалі частіше використовують для подавання живлення активним пристроям, таким як мережеві камери, активне мережеве обладнання і навіть комп’ютери. Більшість кабельних мереж, спроектованих без урахування додаткового навантаження, що не були модернізовані у зв’язку зі зміною умов експлуатації, стають потенційно небезпечними об’єктами у плані пожежі.

ДОТРИМАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ НОРМ Режим експлуатації кабельної траси повинен відповідати передбаченим при проектуванні нормативам потужності. Неприпустиме навіть невелике перевищення енергоспоживання над нормативними показниками протягом тривалого часу. Якщо потужності не вистачає, кабельну трасу необхідно модернізувати. При побудові кабельної мережі будинку необхідно також передбачити можливість доступу до кабелів для прибирання пилюки та візуального огляду їх стану. Як хороший профілактичний захід спеціалісти рекомендують використовувати кабелі, виготовлені зі спеціальних протипожежних і антитоксичних матеріалів. Для гарантування вимог пожежної безпеки розроблені рецептури ПВХ-пластикатів типу ПП для ізоляції, оболонок і внутрішнього заповнення кабелів. У цих матеріалів вище значення кисневого індексу порівняно з аналогами, низьке значення параметра димоутворення і виділення хлористого водню, чадного газу, а також невисока токсичність продуктів горіння. Для зниження пожежної небезпеки і підвищення вогнестійкості кабелів, за допомогою яких здійснюється живлення системи безпеки найважливіших об’єктів енергетики (в тому числі АЕС), а також систем протипожежного захисту і споживачів, що повинні справно функціонувати в умовах пожежі (аварійне освітлення, сигналізація та оповіщення, насоси пожежогасіння, вентиляційні системи димовиведення тощо), розробляють і впроваджують вогнестійкі кабелі, у тому числі з мінеральною ізоляцією (наприклад, марки «КМЖ»). Їх особливістю є абсолютна негорючість. В умовах пожежі вони підтримують працездатність траси протягом трьох і більше годин – залежно від рівня температури.

КАБЕЛЬНА ТЕМА №1 (1) 2012 р


ϲÇÍÀÂÀËÜÍÎ

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ОПОВІЩЕННЯ Стеження та оповіщення має забезпечити швидку реакцію на загоряння для локалізації джерела пожежі і запобігання його поширенню. Для цього у приміщеннях і кабельних шахтах встановлюють датчики пожежної сигналізації (теплові або димові точкові сповіщувачі), які в разі небезпеки подають звуковий або світловий сигнал. Насамперед необхідно передбачити постійне стеження за станом кабельних шахт. У великих будинках по всій довжині кабелів організовують відеоспостереження. Камери встановлюють у вузлових точках. У місцях, недоступних або важкодоступних для візуального огляду, для швидкого отримання інформації про виникнення пожежі або при аварійному підвищенні температури прокладають термокабель (лінійний тепловий сповіщувач) – датчик безперервної дії, який ідентифікує загоряння за збільшенням оптичної щільності середовища при її задимленості та за значенням температури навколишнього середовища у певному місці на всій його довжині. Термокабель використовують для віддалених місць (якими, власне, і є більшість кабельних трас), коли почути звуковий сигнал неможливо. Його застосовують там, де не можна встановити теплові або димові точкові сповіщувачі, а також в умовах підвищеної вибухонебезпеки. Як оптимальне рішення. Такий термокабель зазвичай складається із двох сталевих провідників під механічною напругою, якої досягнуто внаслідок скручування. Кожен провідник розташовують у термочутливій полімерній оболонці. Сам кабель розміщують синусоїдально поверх усіх прокладених кабелів. При досягненні критичного значення температури полімер розплавиться, і після замикання провідників блок керування передасть сигнал тривоги на пульт. Таким чином, обслуговуючий персонал може отримати оперативну інформацію про стан кабельних трас і швидко відреагувати у разі підвищення робочої температури кабелів, вживаючи необхідних заходів для запобігання пожежі.

СПЕЦІАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ Використовувані при створенні кабельних трас спеціальні матеріали і технічні рішення слугують як для профілактики, так і для запобігання

КАБЕЛЬНА ТЕМА №1 (1) 2012 р

поширенню вогню в разі його появи. Асортимент таких продуктів досить різноманітний, оскільки універсального чи ідеального способу протипожежного захисту на сьогодні немає. Кожен спосіб спрямований на усунення певних проблем, що з’являються під час пожежі, має свої переваги і недоліки. Протипожежні покриття для кабелів – це досить велика група різних засобів. Спільним для них є застосування спеціального покриття, яке наносять на кабель відразу після монтажу проводки. Механізми дії при загорянні або досягненні критичних температур, а також різні характеристики і сфера застосування таких засобів можуть різнитися, але всі вони мають велике практичне значення для зменшення або усунення ризику виникнення і поширення пожеж. Таке покриття можна застосовувати для кабелів різного типу і призна-

чення, які використовують на різних об’єктах, у тому числі в місцях скупчення людей – в офісних будівлях, торговельних центрах та інших спорудах. Важливо, щоб обране покриття не погіршувало параметрів кабелю.

СПЕЦІАЛЬНІ БУДІВЕЛЬНІ ПРОТИПОЖЕЖНІ КОНСТРУКЦІЇ На ринку представлено багато вогнестійких кабельних каналів. Виготовляють їх здебільшого з вермікулітових плит або з панелей зі скловолокнистого легкого бетону. Вогнестійкі кабельні канали призначені для протипожежного захисту кабельних ліній, по яких подається живлення до систем, що гарантують безпечну експлуатацію технологічного обладнання небезпечних виробництв, передусім – атомних об’єктів, установок пожежогасіння та протипожежних насосів, систем аварійного

19


ϲÇÍÀÂÀËÜÍÎ

освітлення та оповіщення тощо. Якщо горіння відбувається у приміщенні поза кабельним каналом, прокладений у ньому кабель зберігає функціональність і працездатність протягом нормованого часу. Такий канал можна використовувати також для захисту шляхів евакуації вздовж кабельних ліній на випадок загоряння усередині кабельного каналу. Вогнестійкі панелі класифікують як негорючі (клас будівельних матеріалів А1), вони мають герметичну поверхню, що характеризується міцністю, гладкістю і зносостійкістю. Ці кабельні канали повністю відповідають вимогам класів вогнестійкості I і Е. Кабельні канали класу I забезпечують захист кабельної траси в разі загоряння кабелю всередині каналу. Кабельні канали класу Е зберігають цілісність кабельної траси при виникненні пожежі у приміщенні. Проте, незважаючи на високу надійність, таке рішення має обмежене застосування у зв’язку з необхідністю облаштування певних будівельних конструкцій (канали зі спеціальних плит). До того ж його реалізація перешкоджає вільному доступу до кабельної траси для обслуговування і контролю її стану. Кабельні проходки. При пожежі всередині будівлі кабельні канали є одним із основних шляхів поширення вогню та продуктів горіння

20

(диму й отруйних газів, що утворюються при згорянні різних синтетичних матеріалів) між приміщеннями і поверхами. Тому при інсталяції кабельних систем для підвищення рівня пожежної безпеки спеціалісти рекомендують встановлювати у стінах і перекриттях спеціальні протипожежні (вогнезахисні) бар’єри – кабельні проходки. Кабельні проходки бувають найрізноманітніших типів. Це може бути вогнестійкий розчин, вогнестійкі панелі, 2-компонентна вогнестійка піна, вогнестійкі збірні рамки, заглушки, оболонка, подушки, піноблоки чи вогнестійка шпаклівка. Для запобігання поширенню пожежі через кабельні системи використовують ще і протипожежні бар’єри. Основний каркас протипожежного модуля виготовляють із товстої сталі (1,5 мм), він відіграє роль датчика температури. Настінні панелі виготовлені з жаротривкої сталі. Внутрішня частина каркаса заповнена

негорючим термочутливим матеріалом. Каркас і панелі швидко реагують на підвищення температури, термочутливий матеріал розширюється і займає весь вільний простір у коробі, утворюючи герметичний корок усередині протипожежної кабельної проходки. У результаті припиняється подавання повітря, блокується поширення полум’я між приміщеннями, обмежується надходження диму і токсичних продуктів горіння. Під час проектування технічних систем і розробки заходів з протипожежного захисту кабельних трас одним із головних завдань є мінімізація можливих помилок персоналу, які можуть призвести до погіршення протипожежного захисту. При цьому необхідно враховувати, що технічні системи в період експлуатації потребують ремонту, заміни застарілого або пошкодженого кабелю, прокладання нових магістралей. На жаль, не завжди вдається проконтролювати, що саме використовували при відновленні віддаленої розчинної кабельної проходки: спеціальні матеріали чи звичайний будівельний розчин. Ось чому варто використовувати такі технічні пристрої, які здатні автоматично реагувати на іскріння і не потребують додаткового контролю й експертизи після ремонтних та інших робіт.

КАБЕЛЬНА ТЕМА №1 (1) 2012 р


KabelnaTEMA_1  

KabelnaTEMA_2012_1

KabelnaTEMA_1  

KabelnaTEMA_2012_1

Advertisement