Page 1

40 Bht. February 2010 www.healthy-childy.co.th

วารสารสำ�หรับพ่อแม่และครู

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้เก่งรอบด้าน

YOGA FOR KIDS ใครว่าโยคะฝึกได้เฉพาะผู้ใหญ่

“หนูก็ฝึกได้!!”

SPA FOR KIDS

บีบ บีบ นวด นวด เพื่อพัฒนาการที่สมบูรณ์แบบ

HOT IS

SU

ัดเลาะ ท E ัว S TV พี่เล mart Tips ร์ ี้ยงค Healthyนใหม่ของเด็กๆ เลี้ยงลูก K อย่างไร ids ไม่ให้อ้วน เตาะแตะ ล

Thailand

HealthyChildy

Volume

01


Editor in Chief Contributors

นางสาวตวันฉาย ทิพย์รัตน์

นางสาวน้ำ�ค้าง ชัยรุ่งเรือง

นางสาวณิชา กฤษณามระ

นางสาวปิยาภา สุทธิรัตน์

นางสาววิภาวรรณ บำ�รุงศิลป์

นางสาวธันยพร เสรีดีเลิศ

นางสาวพรพิมล เวสสวัสดิ์

นางสาวปิยะธิดา ชัยประสิทธิกุล

นางสาวชนิกา พันเพิ่มสิน

นายพงศ์พันธุ์ พร้อมสุขสันต์

นางสาวพิมพ์ฟ้า นันทวิสิทธ์


HealthyChildy EDITORIAL

Say Hi

สวัสดีค่ะ คุณผู้อ่านทุกท่าน ขอต้อนรับเข้าสู่สมาชิกชาว Healthy Childy นะคะ วารสารน้องใหม่อย่าง Healthy Childy ดีใจมากๆที่ได้พบกับคุณผู้อ่านทุกท่านใน วันนี้ ฟังจากชื่อหนังสือก็คงพอจะเดาได้ว่าคงเป็นหนังสือเกี่ยวกับสุขภาพเด็ก ใช่แล้วค่ะ!! วารสารเล่มทำ�ขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะส่งเสริมเคล็ดลับการดูแลสุขภาพลูกน้อยให้ แก่คุณพ่อคุณแม่ ซึ่งถือว่ามีความสำ�คัญมาก

“เพราะการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ”

โดยฉบับปฐมฤกษ์นี้ได้รวบรวมสาระน่ารู้ต่างๆมากมาย ที่จะสามารถทำ�ให้สุขภาพ ทั้งกายและใจของลูกน้อยแข็งแรง มีความสุขด้วยร่างกายที่สมบูรณ์ สุดท้าย...อยากจะฝากให้ผู้อ่านทุกท่านช่วยติดตาม วารสารน้องใหม่ Healthy Childy ตลอดไปเลยนะคะ

Editor’s Quote “สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องสร้างเอง” ตวันฉาย ทิพย์รัตน์ บรรณาธิการ วารสาร Healthy Childy

HealthyChildy :: 01


CON TEN TS


Page 01 02 03 04 05 06 07

08 09 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32

Doctor Say Healthy Kids 10 เคล็ดลับ สร้างภูมิคุ้มกั้น Where? เตาะแตะ ลัดเลาะ ทัวร์ Dietitian Way to get a healthy child เลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้่อ้วน OH สารพิ MYษ ภัGOD!! ยเงียบคร่าชีวิต Watch Out TV พี่เลี้ยงคนใหม่ RelaxดนตรีDaily ดีกว่าที่คิด Activities Guide SPA for Kids บีบ บีบ..นวด นวด เพื่อพัฒนาการที่สมบูรณแบบ Fitness Kids ใครว่าโยคะฝึกได้เฉพาะผู้ใหญ่ หนูก็ฝึกได้ เรื่องน่ารู้..... คู่คุณหมอ.....

Discovery กิจกรรมวัยคิดส์พัฒนาอารมณ์สังคมเด็ก Hot Issue การดูแลเด็กตามแนววอลดอล์ฟ

HealthyChildy :: 03


HealthyChildy DOCTOR SAY นางสาวน้ำ�ค้าง ชัยรุ่งเรือง

เรื่องน่ารู้..... คู่คุณหมอ.....

ปัญหาสุขภาพ โรคของเด็ก เป็นเรื่องเล็กๆ ที่คุณหมอช่วยแก้ได้ ลูกน้อยเป็นไข้....เราจะทำ�อย่างไรดี???

ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ฤดูกาลก็แปรปรวนไปหมด คุณนาย Healthy เพิ่งจะเคยพบนี่แหละค่ะ ว่าฝนตกเดือนมกราคม!!! ฉบับนี้คุณนาย Healthy เลยหยิบเอาปัญหาที่ท่านผู้อ่านถามเข้า มามากที่สุดในช่วงนี้เกี่ยวกับโรคของลูกน้อยนั่นก็คือ .......โรคไข้หวัด ..... โรคที่อยู่ใกล้ตัว และผู้คนก็คิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆ แต่สำ�หรับเด็กๆ จัดว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะ และเพื่อความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น คุณนาย Healthy เลยทำ�การโทรศัพท์ตรงถึง แพทย์หญิงวิไลรัตน์ วิษณุโยธิน กุมารแพทย์หญิง ประจำ�โรคพยาบาลวิชัยยุทธ เพื่อเป็นการไขข้อคำ�ถาม ถึงโรคไข้หวัดให้กับท่านผู้ท่านอย่างกระจ่างขึ้นค่ะ เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย.... คุณพ่อคุณแม่มักจะเขียนจดหมายมาถามอยู่บ่อยๆ ว่า “จะรู้ได้ อย่างไรว่าลูกน้อยมีไข้ และใช้วิธีการจับตัวดูได้ไหม” และจากที่ได้ Common cold หรือไข้หวัด เป็นการติด ทำ�การสัมภาษณ์คุณหมอทางโทรศัพท์ เลยทำ�ให้ได้รับคำ�ตอบมาว่า เชื้อของจมูก และคอ บางครั้งเรียก upper “การจับตัวดูว่าลูกมีไข้หรือไม่นั้นพอจะช่วยบอกได้คร่าวๆว่าเด็กมีไข้หรือ respiratory tract infection URI เกิดจากเชื้อ ไม่ แต่จะมีปัญหาว่าไม่ทราบว่าตอนนั้นลูกมีไข้สูงแค่ไหน ซึ่งระดับความ ไวรัสซึ่งรวมเรียกว่า Coryza viruses ประกอบ สูงของไข้จะเป็นตัวบ่งบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าควรจะทำ�อะไรกับไข้ที่ลูก ด้วย Rhino-viruses เป็นสำ�คัญ เชื้อชนิดอื่นๆมี กำ�ลังเป็นอยู่ ตัวอย่างเช่น ควรจะเช็ดตัวไหม ควรจะต้องให้ยาลดไข้เลย Adenoviruses, Respiratory syncytial virus หรือไม่ ควรจะรีบไปพบคุณหมอหรือไม่ และสำ�หรับรายที่มีประวัติเคย เมื่อเชื้อเข้าสู่จมูก และคอจะทำ�ให้เยื่อจมูกบวม และ ชักจากไข้สูง ควรจะรีบให้ยากันชักดังนั้นแพทย์จึงแนะนำ�ให้คุณพ่อคุณ แดง มีการหลังของเมือกออกมาแม้ว่าจะเป็น แม่รู้จักวิธีวัดปรอทและรู้ว่าอุณหภูมิระดับใดของลูกที่อาจเป็นอันตราย โรคที่หายเองใน 1 สัปดาห์แต่เป็นโรคที่นำ�ผู้ป่วย และควรที่จะพาลูกไปพบคุณหมอ” ทางที่ดี ถ้าคุณพ่อคุณแม่สงสัยว่า ไปพบแพทย์มากที่สุดโดยเฉลี่ยเด็กจะเป็นไข้หวัด ลูกน้อยของท่านจะมีไข้ ก็ควรจะนำ�ไปพบคุณหมอ 6-12 ครั้งต่อปี ผู้ใหญ่จะเป็น 2-4 ครั้ง ผู้ และกับข้อคำ�ถามที่ถามกันมากว่า “เมื่อพบว่าลูกมีไข้สูง กลัวว่าลูก หญิงเป็นบ่อยกว่าผู้ชายเนื่องจากใกล้ชิดกับเด็ก จะชัก คุณพ่อคุณแม่ควรทำ�อย่างไร” ขั้นแรก อย่าตกใจหรือวิตกจนทำ� คนสูงอายุอาจจะเป็นปีละครั้ง อะไรไม่ถูก ควรจะให้ทานยาลดไข้ ถ้าทานไม่ได้เพราะเด็กอาเจียน หรือ ไม่ยอมทานยาก็อาจจะต้องใช้ยาลดไข้ชนิดเหน็บก้น และเช็ดตัวเด็กด้วย ผ้าชุบน้ำ�อุ่นหรือน้ำ�ก็อกธรรมดา หรือแม้แต่นำ�เด็กไปอาบน้ำ� แช่น้ำ�อุ่น เพื่อช่วยลดไข้ ในรายที่มีประวัติชักจากไข้สูง ควรพิจารณาให้ยากันชัก ตามที่คุณหมอได้แนะนำ�ไว้ก่อน และพาลูกไปพบคุณหมอ

04 :: HealthyChildy


อีกข้อคำ�ถามยอดฮิตหนึ่งที่ว่า “ควรเช็ดตัวเด็กบ่อยแค่ไหน เช็ด ตัวอย่างไรจึงถูกวิธี” “การเช็ดตัวเด็กเพื่อลดไข้นั้นสามารถทำ�ได้บ่อยๆ ถ้าพบว่าลูกตัวร้อนจัด การให้แต่ยาลดไข้ทานเพียงอย่างเดียวนั้น อาจ จะไม่เพียงพอที่จะคุมเรื่องไข้ได้ เนื่องจากยาที่ทานเข้าไป จะต้องใช้ เวลาสักระยะหนึ่ง กว่าจะดูดซึม และออกฤทธิ์ทำ�ให้ไข้ลง (ประมาณ 30 นาที) ซึ่งในระหว่างที่รอให้ยาออกฤทธิ์นั้น เด็กบางคนอาจจะเกิด อาการชักจากไข้สูงได้ จึงควรทำ�การเช็ดตัวเด็กด้วยน้ำ�อุ่นสบาย โดย ใช้ผ้าเช็ดหน้าขนาดพอเหมาะ จุ่มในน้ำ�อุ่น (ถ้าไม่มีน้ำ�อุ่น ก็ใช้น้ำ�ก๊อก ธรรมดาแทนได้ แต่บางครั้งเด็กอาจจะรู้สึกหนาวสะท้าน) บิดให้แห้ง หมาดๆ และเช็ดถูไปทั่วตัวโดยเฉพาะบริเวณที่เลือดไหลเวียนมาก เช่น บริเวณซอกคอ ลำ�ตัวทั้งหน้าและหลัง หน้าผาก ฯลฯ ใช้เวลานาน ประมาณ 10-15 นาทีได้ หรือถ้าเด็กไม่ยอมให้เช็ดตัว ก็อาจพาเข้า ห้องน้ำ� ไปแช่น้ำ�อุ่น เพื่อให้ไข้ลดลง จะดีกว่าการเอาแผ่นเจลเย็นชิ้น เล็กๆมาแปะไว้ที่หน้าผากเพื่อลดไข้ เพราะแผ่นเจลเย็นจะไม่สามารถนำ� ความร้อนออกจากร่างกายได้ดีเท่ากับการเช็ดตัว” เนื่องจากเวลาของคุณหมอของเรามีน้อย ในฉบับนี้ คุณนาย Healthy เลยช่วยตอบข้อสงสัยของคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้อ่านได้ไม่มาก แต่ก็ได้คัดเลือกคำ�ถามทั้ง 3 คำ�ถามที่ถามเข้ามากันเยอะที่สุดแล้วนะคะ แต่อย่างไรก็ตามทางที่ดี ถ้าคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านสงสัยว่าลูกน้อยของ ท่านกำ�ลังจะเป็นไข้ ก็ควรจะรีบนำ�ไปพบแพทย์นะคะ และก็จะได้ทราบ วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องด้วยค่ะ เรื่องไข้ที่เราว่าเล็กๆ แต่สำ�หรับเด็กๆ เป็นเรื่องใหญ่นะคะ ใส่ใจสักนิดเถอะค่ะ ท่านท่านจะได้หายกังวล

HealthyChildy :: 05


HealthyChildy Healthy Kids นางสาวตวันฉาย ทิพย์รัตน์

10

เคล็ ด ลั บ สร้างภูมิคุ้มกัน

การปกป้องลูกจากอาการเจ็บ ไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องที่ทำ�ได้ยาก แต่ยังมี อีกหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณพ่อและ คุณแม่สามารถทำ�ได้ เพื่อเสริมสร้าง ระบบภูมิต้านทานของลูกให้แข็งแรง วันนี้จึงมาบอกเคล็ดลับดีๆ 10 วิธี ให้ลองปฎิบัติตาม เพื่อช่วยปกป้อง สุขภาพลูกน้อยตลอดไป

1. มองการณ์ไกล : ระบบภูมิต้านทานของเด็กจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อ เนื่องไปตลอดชีวิต เพื่อต่อสู้กับแบคทีเรีย คุณพ่อคุณแม่จึงควรให้ลูกได้รับ สารอาหารที่อุดมไปด้วยประโยชน์และแร่ธาตุต่างๆตั้งแต่แรกเกิด รวมทั้ง ใส่ใจในการเลี้ยงดูลูกในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น

กน้อย แม่มีประโยชน์มาก ลู าน ลูก ม น : าร ห อา าร ส ละ ม่แ ้านท 2. รู้จักคุณค่าของนมแมทั้งสารอาหารที่จำ�เป็นต่อการสร้างภูมิต ่างเพียง อย รว ่ จึงควรได้รับนมแม ตุเหล็ก ธาตุสังกะสี และธาตุสีลีเนียม และผลไม้ ควรได้รับวิตามิน A ธาาน รวมทั้งวิตามินและเกลือแร่ที่ได้จากผัก พอเพื่อสร้างภูมิต้านท

06 :: HealthyChildy


3. เพิ่มพรีไบโอติค : พรีไบโอติคเป็นสารสำ�คัญอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยเสริม สร้างภูมิต้านทาน โดยเสริมสร้างแบคทีเรียสุขภาพให้ทำ�งานได้ดีขึ้น ซึ่ง จะช่วยชะลอการเติบโตและลดจำ�นวนของแบคทีเรีย รวมทั้งช่วยให้ระบบ ย่อยอาหารและลำ�ไส้ให้ทำ�งานได้ดีขึ้น สารประเภทพรีโอไบติคหาได้จากผัก และผลไม้ เช่น กล้วย ธัญพืช ถั่ว กระเทียม หน่อไม้ฝรั่ง ความ ยจะช่วยสร้าองาหารของ ว ้ ด ร า ห า อ ๊ ะ งทำ� ่วมโต ัน : การที่ลูกร้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ลวอัย และการทำ� ก ม ว ่ ร ก ุ น ส ้ ให ได บ ั ร 4. ทานอาหาว่างคุณพ่อคุณแม่และลโดูก ยปรุงแต่งให้เหมาะสมเลก ือกสารอาหารที่มี ห ะ รถ ร ์ แม่ ธ น ั สัมพ ะคุณแม่สามินาผัก ควรลองหาวิธีใหม่ๆขึ้น องคุณพ่อคุณ า ข ร บ ั เพ ก น ก ู อ ื ล ม บ ั ห ร เ ้ ห ก าก ลูกให สิ่งที่ดีที่สุดสำ� ีปัญหาไม่ยอม ุกและอร่อยม อาหารเองเปห็น้กับลูกได้ รวมทั้งหากลูกตม่างๆ เพื่อให้มื้ออาหารสน ประโยชน์ใ ็นรูปทรงหรือลวดลาย อาจหั่นผักเป

5. เสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้ลูกด้วยสารอาหารที่หลากหลาย : ช่วงเริ่มต้น ทานอาหารของลูก ควรให้ลูกทานอาหารที่หลากหลายทุก 2-3 วัน เพราะ จะทำ�ให้ลูกได้เรียนรู้รสชาติและผิวสัมผัสของอาหาร เพื่อพัฒนาการรับ รสและกล้ามเนื้อปาก นอกจากนี้ควรให้ลูกลองทานอาหารใหม่ๆทีละชนิด เพื่อสังเกตว่าลูกของเราแพ้อาหารใดบ้าง เช่น ถั่ว นมวัว หอย กุ้ง

6. เพิ่มโอเม เมก้า 3 เป็นกส้า 3 : อาหารจำ�พวกปลาจ ปลาและปลาซารที่ช่วยพัฒนาการทางส ำ�เป็นต่อโภชนาการที่ดีขอ เอาเนื้อมาคลุก าร์ดีน คุณแม่อาจทำ�เป็น มอง หาได้จากปลาแซลม งลูก เพราะโอ ประโยชน์ต่อก เคล้ากับน้ำ�ข้าวต้ม ก็จะเปเมนูง่ายๆ เอาไปนึ่งทาน อน แม็คคาเรล กับ ารพัฒนาสมอ ็นการส่งเสริม ง ให้ลูกได้รับสามันบด หรือ รอาหารที่มี

7. เพิ่มคุณค่าด้วยธาตุเหล็ก : ธาตุเหล็กเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อ พัฒนาการและการเจริญเติบโตของลูก ถ้าหากเด็กขาดธาตุเหล็กจะทำ�ให้เป็นโรค โลหิตจาง หมดแรงและยับยั้งการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆ เด็กจึงควรได้ รับธาตุเหล็กอย่างเพียงพอ คุณพ่อคุณแม่ควรทำ�อาหารที่ให้ธาตุเหล็กอย่างเพียง พอ เช่น เนื้อ ไก่ หมู ตับ ผักใบเขียว และธัญพืชต่างๆ พร้อมกับรับประทานผล ไม้ที่มีวิตามินซีสูง เพราะจะช่วยเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กในร่างกาย

้สัมผัสกับ ด ไ ก ู ล ้ ห ใ ย ล่อ อกบ้านที่ป ากเด็กจะได้รับความ น ม ร ร ก จ ิ ก กบ้าน : ป็นอย่างยิ่ง นอกจ ติ คุณพ่อคุณแม่ที่ อ น ม ร ร ก ด้ จ ิ เ า ก า ี่เกิดขึ้นไารเพิ่ม 8. สนุกกับ ป็นกิจกรรมที่เด็กชอบ ิต้านทานตามธรรมชูกในการเล่น ให้เข ท ิ ต ก ป ก ื่อง ัดเป็นเร่าผู้ใหญ่ ดังนั้นเสริมที่มี ธรรมชาติเ ังช่วยพัฒนาระบบภูม ้านควรให้อิสระแก่ล ริมสร้างภูมิต้านทาน ว ห น ็ ป เ เท ือ าร น สนุกแล้วย กไปทำ�กิจกรรมนอกบ ลองถูก ซึ่งจะช่วยเส จาม หรเด็กยังมีไม่มากโดยการให้อาหร้างภูมิต้านทา อ ไ ร า ด ิ อ ก ผ ง อ ขอ สม ารส : อา พาลูกๆ ด้วยตนเอง ได้ลอง อย่างดี เรื่องดี าะภูมิต้านทานอาหารที่เหมาะมสามารถในก น ็ ร น ็ ป ไ เ ้ ป ะ เ ้ ข ด ด ไ ไ � ำ จ ได้ท 9. ป่วยในวัยเด็ก เพร ้ลูกได้รับสาร ะช่วยเพิ่มควา ายและจิตใ ัท้งด้านร่างก ควรให บ่อยๆ ขึ้น หาร จ ื้ออา ้มาก ทาน ภูมิต้านอติคควบคู่ในสมุขภาพให้ลูกได พรีไบโ ิ่มแบคทีเรีย และเพ 10. พักผ่อนให้สบาย : ความเครียดเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำ�ให้ภูมิต้านทาน ในร่างกายเราลดลง เมื่อความสามารถในการปกป้องร่างกายเสื่อม ลงส่งผลให้การติดเชื้อหรือเกิดอาการเจ็บป่วยได้ง่ายๆ ดังนั้นการทำ� กิจกรรมที่ผ่อนคลายความเครียดแลพการพักผ่อนที่เพียงพอ จะช่วย เสริมสร้างให้ลูกน้อยเติบโตอย่างแข็งแรง และมีภูมิต้านทานที่สมบูรณ์

HealthyChildy :: 07


HealthyChildy Where? นายพงศ์พันธุ์ พร้อมสุขสันต์

เตาะแตะ ลัดเลาะทัวร์ สวัสดีครับ คุณพ่อคุณแม่ทุกท่าน ตอนนี้หลายท่าน คงหาสถานที่ท่องเที่ยวสำ�หรับครอบครัวกันอยู่สินะ ครับ มีสถานที่หลายที่นะครับที่น่าไปมาก แต่การไปใน แต่ละสถานที่นั้นคุณพ่อคุณแม่ได้คำ�นึงถึงเจ้าตัวน้อย บ้างรึป่าวครับ ว่าเขาจะชอบรึเปล่า และถ้าไปแล้ว เจ้า ตัวน้อยของท่านได้รับการส่งเสริมอะไรบ้าง คอลัมน์นี้กระผมจึงเขียนมาแนะนำ�คุณพ่อคุณแม่ หลายท่านที่กำ�ลังหาสถานที่เที่ยวที่ส่งเสริมเจ้าตัวน้อย ของทุกท่านนะครับ ทั้งดี และไม่แพงด้วยนะครับ

08 :: HealthyChildy

หอศิลปวัฒนธรรม แห่ง กรุงเทพมหานคร

หอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร บริเวณสี่แยกปทุมวัน ตรงข้ามกับมาบุญครอง มูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาท ที่นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ใช้ในการสร้างขึ้นมานั้น เพื่อ ที่จะเป็นศูนย์รวมศิลปะทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็น ภาพวาด ภาพเขียน ภาพถ่าย การแสดงดนตรี ละครเวที หรือแม้แต่ภาพยนตร์นั้น ไว้ใน อาคารนี้ อาจจะเป็นสถานที่ที่ไม่คาดฝันสำ�หรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีเจ้าตัว น้อยอยู่ ท่านอาจนึกว่าเป็นเพียงสถานที่สำ�หรับผู้ใหญ่เท่านั้น แต่ที่ จริงแล้วหารู้ไหมว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์แห่งสุขภาพจิตของเจ้าตัวน้อย เลยทีเดียว เพราะศิลปะนั้นจะเป็นตัวช่วยในการเพิ่มสุนทรียะและลด ความเครียดให้แก่เจ้าตัวน้อยของท่าน และการได้เรียนรู้ผ่านศิลปะนั้น เป็นการจุดประกายจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าตัว น้อยของท่านเลยทีเดียว ในอนาคตอีกไม่ช้าเจ้าตัวน้อยอาจจะเป็นนัก คิดที่ยอดเยี่ยมก็ได้


สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)

สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) อีกสถานที่หนึ่งในการบำ�รุงสุขภาพกายและสุขภาพใจสำ�หรับคุณ พ่อคุณแม่และเจ้าตัวน้อยของท่าน ที่นี่คือสวนวชิรเบญจทัศหรือที่ เรียกกันว่า สวนรถไฟ นั่นเอง สวนรถไฟตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆกับสวนจัตุจักร แถวอาคาร ปตท. สำ�นักงานใหญ่ เมื่อเข้ามาถึงสวนรถไฟกระผมแนะนำ�ให้ท่านเช่า จักรยาน ถือเป็นการออกกำ�ลังกายไปในตัวเพราะท่านจะได้เรียกเหงื่อ ออกกำ�ลังได้เต็มที่ อีกทั้งยังได้ไปกันเป็นครอบครัวได้อีกด้วย ด้วยเพียง เงินค่าเช่าจักรยานจำ�นวน 20-30 บาทต่อคัน อาจจะให้พ่อปั่นลูกซ้อน หรือพ่อแม่ลูกปั่นไปพร้อมกันก็ได้ ถือเป็นการสานสัมพันธ์รักภายใน ครอบครัวนะครับ เมื่อท่านได้รถคู่ใจมาแล้วคราวนี้ท่านก็ปั่นจักรยานเข้ามาซึ่งภายใน จะเป็นถนนทางเดียวห้ามขี่ย้อนกลับ ท่านต้องวนให้ครบรอบ ภายใน สวนรถไฟนี้จะทำ�ให้เจ้าตัวน้อยของท่านได้สัมผัสกับธรรมชาติโดยตรง และเป็นธรรมชาติที่สวยงามด้วยครับเจ้าตัวน้อยของท่านจะได้อารมณ์ ดีตลอดไป เมื่อท่านปั่นจักรยานมาเรื่อยๆจะพบสถานที่แนะนำ�ที่หนึ่ง นั่นก็คือ อุทยานผีเสื้อและแมลง คราวนี้ถึงตาเจ้าตัวน้อยของท่านบ้าง ล่ะครับ ให้เขาได้เป็นนักสำ�รวจในอุทยานแห่งนี้ให้เขาใช้พลังงานที่มีใน การสำ�รวจธรรมชาติน่ารู้นี้สิครับ เขาจะได้เบิกบานทั้งกายและใจเลย ทีเดียว HealthyChildy :: 09


พิพิธภัณฑ์เด็ก เมื่อเอ่ยถึงพิพิธภัณฑ์คุณพ่อคุณแม่บางท่านอาจคิดว่าน่าเบื่อ สำ�หรับเจ้าตัวน้อย แต่พิพิธภัณฑ์เด็กแห่งนี้ไม่เหมือนที่ใด เพราะเจ้าตัว น้อยของท่านจะได้เล่นและเรียนรู้และเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ จากที่นี่อย่างดีเยี่ยม ที่พิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 7,000 ตาราง เมตร อยู่ใกล้ๆกับสวนรถไฟ มีทั้งหมดด้วยกัน 4 อาคาร อาคาร 1 จัดแสดงเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ อาทิเช่น การเดินทาง ของเสียง เจ้าตัวน้อยได้ใช้ประสาทสัมผัสเต็มที่ ได้ตื่นตาตื่นใจกับฟอง ยักษ์ และได้สัมผัสกับความรู้สึกที่คุ้นเคยตั้งแต่สมัยอยู่ในท้องของ คุณแม่ นอกจากนั้นเจ้าตัวน้อยยังได้วิ่งเล่นในลานวัดจำ�ลองของทาง พิพิธภัณฑ์ด้วยครับ อาคาร 2 เมื่อเจ้าตัวน้อยได้ออกกำ�ลังกายจนเหนื่อยก็มาพักชม เสียงนกเสียงไม้ และรู้จักกับธรรมชาติและวิธีดูแลคุณธรรมชาติที่น่า รักนี้ด้วยครับ อาคาร 3 เมื่อเจ้าตัวน้อยพักผ่อนพอแล้วก็มาเรียนรู้โดยการลงมือ ทำ�จริงกับการเล่นบทบาทสมมติในการเป็นแม่ค้า หมอ และอื่นๆ นอกจากนั้นคุณพ่อคุณแม่พร้อมเจ้าตัวน้อยเดินขึ้นไปชั้นสอง เป็นห้อง ฝึกทักษะอาชีพร่วมกันภายในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่สามารถใช้เวลา อยู่กับเจ้าตัวน้อยได้มากที่สุดและเจ้าตัวน้อยยังได้ฝึกประสบการณ์การ เรียนรู้ของตัวเองอย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับ อาคาร 4 อาคารสุดท้าย เป็นอาคารที่เจ้าตัวน้อยจะได้รู้จักกับชีวิต ในดิน และการเกิดฝน เจ้าตัวน้อยของท่านจะได้เรียนรู้อย่างมากที เดียวครับ

พิพิธภัณฑ์เด็ก

10 :: HealthyChildy


HealthyChildy Dietitian นางสาวปิยาภา สุทธิรัตน์

WAY TO GET A HEALTHY CHILD

เลี ้ ย งลู ก อย่ า งไรไม่ ใ ห้ อ ้ ว น

ในกระแสยุคโลกาภิวัตน์ คงไม่มีใครปฎิเสธได้ว่าอาหารfast food แบบตะวันตก ได้เข้ามามีอิทธิพลกับเด็กๆในวัยก่อนเรียนเป็นอย่างมาก จนทำ�ให้เกิดปัญหาโรคอ้วน ตามมา ซึ่งกำ�ลังเป็นปัญหาใหญ่ที่บรรดาคุณพ่อคุณแม่พากันหนักอกหนักใจ วันนี้คอ ลัมภ์Dietitionจึงมีวิธีการดูแลด้านโภชนาการที่ถูกต้องมาแนะนำ�ค่ะ

HealthyChildy :: 11


ไม่อ้วนเอาเท่าไหร่? ภาวะน้ำ�หนักเกิน หรือโรคอ้วน เป็นโรคที่เกิดขึ้นจากการได้รับ อาหารมากเกินไป ทำ�ให้มีน้ำ�หนักมากไม่เหมาะสมกับส่วนสูง ส่งผล เสียต่อสุขภาพร่างกาย ก่อให้เกิดความผิดปกติของร่างกาย หรือโรค เรื้อรังต่างๆในเด็ก เช่น ขาโก่ง ภาวะไขมันในเลือดสูง เบาหวาน โรค ความดันโลหิตสูง และยังลดน้ำ�หนักได้ยากมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่อ้วน โรคเรื้อรังดังกล่าวจะมี ความรุนแรงมากขึ้นและเสียชีวิตได้ง่าย

When your children love fast food? สิ่งที่มีผลต่อภาวะน้ำ�หนักเกิน หรือโรคอ้วนมากที่สุด ก็คือ อาหาร และในยุคสมัยที่วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา มีบทบาทสำ�คัญต่อการดำ�รงชีวิตเป็นอย่างมาก ส่งผล ให้เด็กตั้งแต่วัยก่อนเรียนหันมารับประทานอาหารfast foodแบบตะวันตกกันมากขึ้น fast foodแบบตะวันตก คือ อาหารจานด่วนที่ให้พลังงานไขมันสูงถึง 40-50% ของ

พลังงานทั้งหมดที่ร่างกายต้องการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไขมัน อิ่มตัว เมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ คุณพ่อคุณแม่ก็ควรค่อยๆปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมของลูก จากที่รับประทานแทบทุกมื้อ ก็ เปลี่ยนไปเป็นมื้อต่อไปทานอาหารไทย หรือทานอาหารที่เป็น สำ�รับร่วมกันที่มีทั้งเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรือหากจะทานfast foodก็ควรสั่งสลัดมาทานด้วย การรับประทาน อาหาร fast food ที่มีพลังงาน ไขมันสูงส่งผลต่อ ภาวะน้ำ�หนักเกิน

12 :: HealthyChildy


Way to get a healthy child จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เราจึงต้องช่วยกันสร้างนิสัยการกินที่ดีให้ แก่เด็กตั้งแต่วัยก่อนเรียน ซึ่งมาถึงตรงนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องทราบถึงปริมาณ อาหารที่เด็กวัยก่อนเรียน ควรได้รับในแต่ละวันก่อน ได้แก่ แป้ง 6 ทัพพี ผัก ใบเขียว และผักอื่น ๆ 3 ทัพพี หรืออาจจะเป็น 1 ทัพพีในแต่ละมื้อ ผลไม้ 2 ส่วน/วัน (1 ส่วนของผลไม้แต่ละชนิดไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับขนาด เช่น กล้วย น้ำ�ว้า 1 ผล ส้มเขียวหวาน 1 ผลกลาง มะม่วงสุกครึ่งผลเล็ก มะละกอสุก 6 ชิ้นพอคำ�) โดยคุณพ่อคุณแม่ควรให้ลูกได้เลือกรับประทานผลไม้สดตามฤดูกาล นม 2-3 แก้ว/วัน โดยควรเลือกนมชนิดจืด เพื่อป้องกันฟันผุ และฝึกเด็กให้ คุ้นเคยกับรสธรรมชาติ แต่หากเด็กปฏิเสธการดื่มนม อาจให้เด็กลองอาหาร ธัญพืช ซึ่งต้องทานกับนม หรืออาจเลือกอาหารที่มีส่วนผสมของนม ไขมัน ใช้ น้ำ�มันพืชปรุงอาหาร ลดปริมาณของทอด หรือของมัน ให้ใช้เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน และผลิตภัณฑ์นมพร่องไขมัน จากนั้นก็ต้องมาดูว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำ�ให้เด็กมีพฤติกรรมการรับ ประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม โดยอาจจะเกิดจากตัวคุณพ่อคุณแม่ หรือเกิด จากตัวเด็กเอง แล้วกลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้งว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ตรงกับลูก รักของคุณ นั่นคือ 1.เด็กถูกพ่อแม่ยัดเยียดในเรื่องการกินมากเกินไป บางครั้งทำ�ให้เด็กมี พฤติกรรมต่อต้าน เช่น การอมข้าว 2.บริการและเลือกอาหารให้ลูกมากเกินไป  ทำ�ให้เป็นคนเลือกกิน 3.พ่อแม่บางคนชอบติดสินบนลูก  ถ้ากินข้าวแล้วจะให้รางวัล  ยิ่งถ้า รางวัลเป็นขนมหวาน ยิ่งแย่กันไปใหญ่ 4.พ่อแม่บางคนชอบใช้วิธีบังคับ ทำ�ให้เด็กมีทัศนคติที่ไม่ดีในเรื่องของการ กินอาหาร 5.พ่อแม่บางคนให้ลูกกินตลอดเวลา จนทำ�ให้เด็กไม่รู้ว่าหิวเป็นอย่างไร และไม่มีระเบียบวินัยในการกิน 6.ทัศนคติของพ่อแม่ต่ออาหาร หรือนิสัยการบริโภคของพ่อแม่  เป็นข้อที่ สำ�คัญที่สุด เนื่องจากพ่อแม่อาจเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้แก่เด็ก  เช่น ไม่กินผัก กินก๋วยเตี๋ยวไม่ใส่ผักชี กับถั่วงอก เป็นต้น  นอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่ยังต้องฝึกให้ลูกรับประทานอาหารที่มีคุณค่า ครบถ้วน รับประทานอาหารที่มีรสหวานในปริมาณน้อยๆ และใส่ใจในสุข อนามัย ล้างมือและภาชนะให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง แปรงฟัน หลังรับประทานของหวาน หากคุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกให้ลูกมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ เหมาะสม และรับประทานอาหารถูกต้องตามโภชนาการดังที่ผู้เขียนได้กล่าว มา เพียงเท่านี้ลูกๆของคุณก็จะห่างไกลจากสุขภาพแย่ๆ และไม่มีโอกาสให้โรค อ้วนได้เข้ามาแทรกแซงลูกรักให้หมดความสุขได้อย่างแน่นอนค่ะ

HealthyChildy :: 13


HealthyChildy OH MY GOD!! นางสาวธันยพร เสรีดีเลิศ์

สารพิษ ภัยเงียบคร่าชีวิต ในชีวิตประจำ�วันของเรา ไม่ว่าจะหยิบจับของใช้ ทานอาหาร ทำ�กิจกรรมต่างๆ หรือแม้กระทั่งนอน ล้วนแต่มีโอกาสเสี่ยงที่สารพิษจะเข้าสู่ร่างกายเราได้ทุกที่ และ ตลอดเวลา

สารตะกั่ว

แหล่งที่พบปนเปื้อน : ของเล่นเด็ก, จาน, ชาม, สีทาบ้าน, พื้น, กำ�แพง ผลกระทบต่อสุขภาพ : 1.อันตรายต่อระบบสมอง และการ ติดต่อของเซลล์ประสาท โดยสาร ตะกั่วจะไปจับกับเซลล์แทนที่ แคลเซียม ทำ�ให้การเรียนรู้ลดลง พัฒนาการช้า ไอคิวต่ำ� สมาธิสั้น สร้างปัญหาต่อการเรียนรู้ 2.อันตรายต่อระบบการสร้างเม็ด เลือด ทำ�ให้แดงแตกง่ายเป็นโรค โลหิตจาง 3.อันตรายต่อทารกที่อยู่ในครรภ์ อาจ จะทำ�ให้เกิดแท้ง คลอดก่อนกำ�หนด เด็กที่เกิดมาจะมีน้ำ�หนักตัวน้อยกว่า

สารแคดเมียม

แหล่งที่พบปนเปื้อน : ของเล่นเด็ก โดยเฉพาะสินค้าเครื่องประดับ Children Jewelry, เครื่องเงิน, เครื่องมืออิเล็คทรอนิกส์ ผลกระทบต่อสุขภาพ : 1.อันตรายต่อการเจริญเติบโต และ พัฒนาสมองของเด็ก 2.เป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคมะเร็ง, โรค ความดันโลหิตสูง, ไตทำ�งานผิดปกติ , กระวนกระวาย ขาดสมาธิ, ความ จำ�เสื่อม, บางครั้งซึมเศร้า, บางครั้ง ร่าเริง (Manic Depressive Behaviour) 14 :: HealthyChildy


สารบีพีเอ(BPA), บิสฟีนอลเอ(Bisphenol A:BPA) สารบอแรกซ์, น้ำ�ประสานทอง, สารข้าวตอก, ผงกัน แหล่งที่พบปนเปื้อน : ขวดนม , กระป๋องบรรจุอาหาร , ผลิตภัณฑ์ บูด, เพ่งแซ, ผงเนื้อนิ่ม พลาสติก ผลกระทบต่อสุขภาพ : 1.อันตรายต่อระบบฮอร์โมน ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมน การพัฒนาหรือขีดความสามารถในการสืบพันธุ์ 2.ทำ�ให้ทารกในครรภ์, เด็กเล็กและเด็กโตมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป 3.เป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคหัวใจ , โรคเบาหวาน , โรคไต

พาทาเลต

แหล่งที่พบปนเปื้อน : ขวดนม , ของเล่น , รถเข็น , ขนมขบเคี้ยว ผลกระทบต่อสุขภาพ : 1.เป็นอัตรายต่อระบบสมอง สารเคมีในพลาสติกจะเข้าไป เปลี่ยนแปลงระบบสมองของทารกเพศชายขณะอยู่ในครรภ์ ปิดกั้น บทบาทของฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนของเพศชายเอาไว้ ทำ�ให้เมื่อ โตขึ้นเด็กจะมีความเป็นผู้หญิงมากขึ้น ไม่ชอบเล่นของเล่นผู้ชาย เช่น รถของเล่น หรือเล่นเกมที่มีความรุนแรงเหมือนกับเด็กผู้ชาย ส่งผลให้เกิดความเบี่ยงเบนทางเพศ 2.เป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคมะเร็ง

สารเมลามีน

แหล่งที่พบปนเปื้อน : นมผง (ใส่เพื่อเพิ่มปริมาณโปรตีนให้ได้ตาม กำ�หนด) ผลกระทบต่อสุขภาพ : 1.อันตรายต่อระบบไต ทำ�ให้เป็นนิ่วในไตและท่อปัสสาวะ 2.เป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคมะเร็งในระบบทางเดินหายใจ

ฟอร์มาลีน-ฟอร์มัลดีไฮด์

แหล่งทีพบปนเปื้อน : อาหาร(ใส่เพื่อความกรอบเด้ง) ได้แก่ หมูบด ลูก ชิ้น ทอดมัน หมูสด เนื้อสด ไส้กรอก ผลไม้ดอง ทับทิมกรอบ ลอดช่อง หัวไชโป๊ว ผักกาดดอง ผลกระทบต่อสุขภาพ : 1.พิษแบบเฉียบพลัน จะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน อุจจาระร่วง อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ หงุดหงิด ผิวหนังอักเสบ ผมร่วง 2.พิษแบบเรื้อรัง จะมีอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ผิวหนังแห้ง หน้าตา บวม เยื่อตาอักเสบ ตับไตอักเสบ

สารฟอกขาว, ผงซักมุ้ง, สารโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์

แหล่งที่พบปนเปื้อน : อาหาร (ใส่เพื่อให้อาหารมีสีขาว / สีอ่อนลง) ได้แก่ ถั่วงอก ขิงฝอย ยอดมะพร้าว กระท้อน หน่อไม้ดอง น้ำ�ตาล มะพร้าว ทุเรียนกวน ผลกระทบต่อสุขภาพ : 1. อันตรายต่อผิวหนัง ทำ�ให้อักเสบ เป็นผื่นแดง และถ้ากินจะทำ�ให้ เกิดอาการอักเสบในอวัยวะที่สัมผัสอาหาร เช่น ปาก ลำ�คอ กระเพาะอาหาร เกิดอาการปวดหลัง ปวดศีรษะ อาเจียน แน่น หน้าอก หายใจไม่สะดวก ความดันโลหิตลดลง

ขัณฑสกร , ดีน้ำ�ตาล , น้ำ�ตาลเทียม , แซกคารีน แหล่งที่พบปนเปื้อน : ขนมหวาน , ทอฟฟี่ , ลูกอม , ผลไม้ดอง ผลกระทบต่อสุขภาพ : 1.หากทานในปริมาณมากอาจทำ�ให้เสียชีวิต 2.เป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

แหล่งที่พบปนเปื้อน : ผัก , ผลไม้ , อาหารทะเล , เสื้อผ้าเด็ก ผลกระทบต่อสุขภาพ : 1.อันตรายต่อระบบตา จมูก และผิวหนัง ทำ�ให้เป็นแผลหรือถึงขั้น ตาบอด ถ้าสูดดมเข้าไปมาก ๆ จะทำ�ให้น้ำ�ท่วมปอด จนหายใจไม่ออก แน่นหน้าอก และตาย 2.เป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคก่อมะเร็ง

HealthyChildy :: 15


HealthyChildy WATCH OUT นางสาวปิยะธิดา ชัยประสิทธิกุล

พี่เลี้ยงคนใหม่

16 :: HealthyChildy


คุณพ่อคุณแม่หลายท่านคงไม่รู้ว่า บางครั้งหัวใจดวงน้อยๆ ของลูกก็มี ปัญหา ต้องการความรัก ความดูแล เอาใจใส่ และรู้จักกลัดกลุ้มเป็นเหมือน กัน ซึ่งบางครั้ง เรื่องนี้ก็ไม่ได้อยู่ใน สายตาของพ่อแม่เลย และนอกจากพ่อ แม่จะไม่เข้าใจปัญหาของลูกแล้ว ค่า นิยมทางวัตถุยังมาดึงความรัก ความ อบอุ่นในครอบครัวไป พ่อแม่ที่ต้องการ หาเงินมาให้ลูกก็ไม่มีเวลาพอ จนบาง ครั้งต้องให้คนอื่นเลี้ยงลูกแทน หากคน ที่มาเลี้ยงลูกแทนนั้นเป็นปู่ย่า ตายาย ก็ดีไป บางครอบครัวต้องฝากชะตา ชีวิตลูกไว้กับพี่เลี้ยง ได้คนดีก็ถือว่ายัง โชคดี ที่ไม่ดีก็มีข่าวออกครึกโครม แต่มีพี่เลี้ยงคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิต ของลูกตั้งแต่วันแรกๆ ที่ลูกลืมตาดูโลก ก็ว่าได้ พี่เลี้ยงคนนี้ใจดี และตามใจ เด็กๆ ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบ คุณ ก็เปิดประตูต้อนรับเรียบร้อยแล้ว พี่ เลี้ยงคนนี้ก็คือเจ้าจอสี่เหลี่ยมแสนสนุก ของเด็กๆ หรือโทรทัศน์นั่นเอง วันนี้ เราลองมาทำ�ความรู้จักกับพี่เลี้ยงคน ใหม่กันดีกว่าค่ะ โทรทัศน์เป็นเหมือนหน้าต่างบาน สี่เหลี่ยมที่เปิดกว้าง เชิญชวนให้ทุก คนปีนเข้าไปค้นพบโลกใบใหม่ที่น่า ตื่นตาตื่นใจ เพื่อค้นหาประสบการณ์ ใหม่ๆ แต่ถ้าเด็กเล็กๆ ที่แม้แต่เรื่อง เกี่ยวกับตัวเองก็ยังเรียนรู้ได้เพียงน้อย นิด วันหนึ่งนึกอยากปีนข้ามหน้าต่าง บานนี้เข้าไป อาจจะมีหนามแหลมคม และอันตรายรายรอบ เพราะเด็กยังไม่ สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนในโลก แห่งนี้ที่พวกเขาควรเข้าใกล้ หรือถอย ห่าง สื่อโทรทัศน์มีประโยชน์ในแง่ ให้การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และให้ความ บันเทิงแก่เด็กๆ ขณะเดียวกันก็อาจ แฝงไว้ด้วยตัวอย่างไม่ดีที่เด็กวัยนี้ พร้อมจะเลียนแบบได้ หากไม่ได้รับคำ� แนะนำ�จากผู้ใหญ่ มีการวิจัยพบว่า ใน ช่วงวัยอนุบาล เด็กจะดูโทรทัศน์ใน ลักษณะของนักสำ�รวจ แม้เด็กจะดู โทรทัศน์เพื่อให้รู้ถึงความหมายของ เรื่องที่นำ�เสนอ แต่ผลข้างเคียงที่ได้มา ก็คือ เด็กถูกดึงดูดไปกับภาพที่มีชีวิต ชีวาเสมือนภาพเหตุการณ์จริง บาง ครั้งอาจมีภาพและเสียงที่ไม่คาดฝัน

แต่เนื่องจากฉากของความรุนแรงนั้น มักจะมีลักษณะที่มีชีวิตชีวาเสมือน จริง ทำ�ให้ดูเหมือนว่าเด็กอนุบาลมัก พยายามมองหาภาพความรุนแรงที่พบ ในจอโทรทัศน์ โดยเฉพาะจากความ รุนแรงของตัวการ์ตูน แต่จริงๆ แล้ว ไม่ใช่ความรุนแรงที่ดึงดูดความสนใจ ของเด็ก แต่การที่ภาพความรุนแรงมี ลักษณะของภาพที่มีชีวิตชีวาเสมือน จริง บวกกับความชอบในตัวการ์ตูน นั้นๆ ทำ�ให้เด็กคอยจ้องจะดูแต่ภาพ ความรุนแรง สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ ความที่เด็กวัยนี้ยังไม่สามารถจัดการ กับเรื่องของความรุนแรงเพราะเด็กยัง ผ่อนตัวเองไม่เป็น หรือยังไม่รู้วิธีการ ใช้การกระทำ�ที่นุ่มนวลตอบสนองต่อ สิ่งที่มากระตุ้น จึงมีผลทำ�ให้เด็กเล่น รุนแรงขึ้นหลังจากดูการ์ตูนที่รุนแรง หรือรายการโทรทัศน์ที่ให้ความตื่นเต้น สูง (Media Awareness network, 2005) ไม่น่าแปลกใจที่หลังจากลูกอยู่กับ พี่เลี้ยงนานๆ เมื่อพ่อแม่กลับบ้านอาจ พบยอดมนุษย์ตัวน้อยๆ กำ�ลังปล่อย พลังแสง หรือเตะต่อยคนรอบข้าง อย่างสนุกสนาน เพราะเด็กๆ จดจำ� และสะสมพลังมาจากทีวี แม้พี่เลี้ยง คนใหม่คนนี้ จะแอบหยิบยื่นนิสัยแย่ๆ ให้ลูกบ้าง แต่เขาก็ยังเป็นที่รักของ คนในบ้าน เพราะสามารถสร้างสิ่งสุข ให้ง่ายๆ โดยไม่ต้องไปขวนขวายหาน อกบ้าน เด็กๆ จึงอาจจะอยู่กับพี่เลี้ยง คนใหม่ได้ทั้งวันโดยไม่รู้สึกเบื่อหน่าย และพ่อแม่ก็จะวางใจว่าลูกไม่ได้ออก ไปเล่นซนข้างนอกบ้านให้เกิดอันตราย ซึ่งความวางใจนี้ทำ�ให้พ่อแม่ตามใจลูก อย่างไม่มีเงื่อนไข หารู้ไม่ว่าในอีกมุม หนึ่งนั้น คุณกำ�ลังเอาไฟเย็นให้ลูกถือ ไว้ “ไฟเย็นนั้นสวยงามสัมผัสได้ แต่ก็ พร้อมจะเผาผลาญให้ผู้อื่นมอดไหม้ไป โดยไม่รู้ตัว” การอยู่กับทีวีพี่เลี้ยงตามลำ�พัง ก็ไม่ต่างจากการเอาไฟเย็นมาใส่มือ ลูกเพราะเด็กอนุบาลยังไม่สามารถ แยกแยะได้ว่าสิ่งที่พี่เลี้ยงป้อนให้นั้น สิ่งไหนดีและสิ่งไหนไม่ดี พ่อแม่อาจ ดีใจที่ลูกน้อยติดทีวีมากกว่าพ่อแม่ เพราะพ่อแม่เองก็ไม่มีเวลามาคอยดูแล ลูก ลำ�พังทำ�งานหาเงินก็เหนื่อยพออยู่

แล้ว เมื่อลูกติดทีวีก็คิดว่าดีกว่าให้ลูก ไปวิ่งซนวุ่นวาย เด็กในวัยอนุบาลควรได้ฝึกทักษะ ในหลากหลายรูปแบบ การที่พี่เลี้ยง จอสี่เหลี่ยมกักตัวลูกไว้ ทำ�ให้ลูก ไม่มีโอกาสได้ไปวิ่งเล่นสนุกสนาน ตามธรรมชาติของวัย การที่ลูกดูแต่ โทรทัศน์ ก็ไม่ต่างจากการกินอาหาร ชนิดเดียวซ้ำ�ๆ กันทุกวัน มีงานวิจัยพบ ว่า เด็กที่ดูการ์ตูนหรือรายการโทรทัศน์ ประเภทบันเทิง ในช่วงวัยอนุบาล มีความสามารถเบื้องต้นต่ำ�กว่า มาตรฐาน เมื่ออายุ 5 ปี (Macbeth, 1996) พบว่าเด็กช่วง 3-5 ปี เป็นช่วง วัยวิกฤตของการพัฒนาทางสมอง โดย เฉพาะเรื่องพัฒนาการทางภาษา การ ดูโทรทัศน์อย่างมากในวัยนี้ จะมีผลต่อ เครือข่ายของระบบประสาทในสมอง มีพัมนาการทางด้านต่างๆ ต่ำ�กว่าปกติ และยังมีผลให้ขาดโอกาส แทนที่เด็ก จะได้ไปทำ�กิจกรรม หรือมีปฏิสัมพันธ์ ทางการใช้ภาษาพูด ซึ่งมีส่วนเสริม สร้างต่อพัฒนาการทางปัญญา (National Institute on Media and the Family, 2002) วันนี้เราคงไม่สามารถทวงลูกคืน จากพี่เลี้ยงคนใหม่นี้ได้ แต่เราสามารถ อยู่ร่วมกันได้โดยการนั่งดูทีวีไปพร้อมๆ กับลูก ให้คำ�แนะนำ�อยู่ข้างๆ ในขณะ ที่ดูทีวี อย่าปล่อยให้ลูกอยู่กับพี่เลี้ยงคน ใหม่เพียงคนเดียวลำ�พัง ถึงเวลาแล้ว ที่คุณพ่อคุณแม่จะทวงลูกคืนจากทีวี ก่อนที่บทบาทของพี่เลี้ยงคนใหม่นี้จะ เด่นเกินไป

HealthyChildy :: 17


HealthyChildy Relax Daily นางสาวณิชา กฤษณามระ

ดี กว่าที่คิด ดนตรี

18 :: HealthyChildy


“หนูน้อยอารมณ์ดี” สวัสดีค่ะ คุณพ่อคุณแม่ทุกท่าน เราจะเห็นว่า สมัยนี้คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านก็ มักส่งเสริมให้ลูกๆฟังดนตรี หรือบางท่านก็ส่งลูกไปเรียนดนตรีกันเลยทีเดียว ซึ่งไม่นาน มานี้เองดิฉันได้รับจดหมายจากคุณแม่ท่านหนึ่งว่า ดนตรีช่วยให้ลูกมีพัฒนาการได้ และ อารมณ์ที่ดีอย่างเห็นได้ชัดขนาดนั้นจริงหรือ? วันนี้ดิฉันก็เลยจะมาบอกเล่ากันถึงดนตรีว่า มันดีจริงหรือเปล่า

เสียงดนตรีดีอย่างไร? ก่อให้เกิดความสนใจและกระตือรือร้น, เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย, ทำ�ให้จิตใจสงบ และมีสมาธิ พัฒนาทางด้านทักษะสังคมt, รู้จักตนเองและเข้าใจตนเองมากขึ้น มีการสื่อสาร การรับรู้และแสดงออกทาง อารมณ์ได้ดี เสียงดนตรีสามารถช่วยได้ทั้งในการ เพิ่มหรือลดระดับของความเครียด ขึ้นอยู่ กับลักษณะของเพลง นอกจากนั้น เสียง ดนตรีส่งผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต ระบบการหายใจ และการ บีบตัวของกล้ามเนื้อ ตลอดทั้งการหลั่ง สารที่ก่อให้เกิดความสุขหรือที่เราเรียกว่า ฮอร์โมนเอนโดรฟีน ซึ่งฮอร์โมนนี้มีผลต่อ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ร่างกาย ด้วยค่ะ ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า จังหวะของดนตรี มีผลทำ�ให้เด็กสงบและเมื่อยังเป็นทารกใน ครรภ์ เด็กจะได้รับอิทธิพลจากเสียง และ จังหวะจากการเต้นของหัวใจของแม่ ซึ่งมี ผลทำ�ให้เมื่อเกิดขึ้นมาสามารถตอบสนอง ต่อดนตรีได้ ทำ�ให้รู้สึกสงบ และปลอดภัย ในขั้นต่อมาของชีวิต บางทีอาจจะเชื่อมโยง กับเรื่องของความรู้สึกปลอดภัย อบอุ่นใจ และผ่อนคลาย

ด็กที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีความ เครียดสูงนั้นมักจะมีปัญหาในเรื่องการ ควบคุมสมาธิ และการควบคุมตัวเอง เราได้เรียนแล้วว่า ดนตรีสามารถช่วย ลดความเครียดได้มาก ดังนั้น เราจึงควร ตระหนักถึงความสำ�คัญ ควรจะให้ความ สนใจถึงคุณประโยชน์อย่างมากของดนตรี เพราะ ในช่วงที่ผ่านมานั้น พบว่า เด็กมี ความเครียดมากขึ้นเรื่อยๆในบางครั้ง ซึ่ง พ่อและแม่เองก็อาจเป็นส่วนหนึ่งที่อาจ สร้างความเครียดให้ลูกเพิ่มขึ้นอยู่บ่อยๆ โดยที่ไม่รู้ตัว และถึ เวลาแล้วที่พ่อแม่ควร จะต้องช่วนกัน ดูแลเอาใจใส่ และเข้าใจ ลูกๆของคุณให้มากขึ้น

HealthyChildy :: 19


“ทำ�ไมต้องเป็น เพลงคลาสสิค?”

ดนตรีเป็นสิ่งที่ช่วยจรรโลงใจให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน เสียง ดนตรีสามารถช่วยกระตุ้นพัฒนาการของเด็กในทุกช่วงวัยทั้งตอนอยู่ ในท้องแม่หรือเมื่อคลอดออกมาแล้ว เด็กทารกที่เกิดก่อนกำ�หนดกลุ่ม นั้น จะสงบลงและใช้พลังงานน้อยลง กว่าเด็กทารกกลุ่มที่ไม่ได้ฟัง ดนตรี นักวิจัยบอกว่า เมื่อเด็กทารกใช้พลังงานน้อยลง ก็ไม่จำ�เป็นต้อง ใช้แคลลอรี่จำ�นวนมาก ในการเจริญเติบโต เด็กที่เกิดก่อนกำ�หนดเหล่า นั้น จึงมีน้ำ�หนักตัวมากขึ้นและแข็งแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งนั่นเป็นสิ่ง สำ�คัญสำ�หรับเด็กเหล่านั้น แต่ดนตรีคลาสสิคมีอะไรมากกว่านั้น เพราะดนตรีคลาสสิคเป็น ศาสตร์ที่มีความมหัศจรรย์ เชื่อไหมคะว่าแค่เปิดเพลงคลาสสิคให้เจ้า ตัวน้อยฟังตั้งแต่อยู่ในครรภ์ก็ทำ�ให้เซลล์สมองของเด็กในครรภ์พัฒนา ขึ้นมาได้แล้ว และการได้ฟังดนตรีคลาสสิคตั้งแต่ยังเด็กนั้นจะช่วยส่ง ผลให้เด็กมีพัฒนาการทางสมองที่ดี สิ่งเหล่านี้มีผลอย่างล้ำ�ลึกต่อการ พัฒนาสมองของเด็ก เป็นการกระตุ้นเซลล์สมองผ่านทางโสตประสาท และช่วยพัฒนาการทางกระบวนการคิดเป็นเหตุเป็นผลได้อีกด้วย หาก ให้เด็กได้ฟังดนตรีคลาสสิคตั้งแต่ยังเด็กนั้น พบว่ามีโอกาสสูงถึง 50% ที่เด็กจะมีสติปัญญาสูงกว่าพ่อแม่เลยทีเดียว ซึ่งเราเรียกหลักการนี้ ว่า “โมสาร์ทเอฟเฟ็ค” ดนตรีคลาสสิคจะช่วยให้เด็กที่ได้ฟังเป็นคนที่มี อารมณ์ดี มีความคิดที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ที่สำ�คัญสามารถช่วยเรื่องสมาธิได้ อีกด้วย ต้องเป็นเพลงของ Mozart เท่านั้นหรือ? หลายๆท่านคงเคยได้ยินคำ�ๆนี้มากันแล้วว่า Mozart effect นั้น มีผลต่อในด้านความฉลาดของเด็ก ซึ่งก็มีการทำ�การวิจัยจากกลุ่มผู้ เชี่ยวชาญต่างๆ มีบางท่านให้คำ�นิยามว่า Mozart effect ว่าเป็นพลัง 20 :: HealthyChildy

แห่งเสียงดนตรีที่สามารถเปลี่ยนรูปมาสู่การเสริมสร้างการเรียนรู้ สุขภาพ การศึกษา เนื่องจาก บทเพลงของ Mozart มีความพิเศษตรง ที่ฟังแล้วน่าสนใจ และมีแบบแผนของจังหวะของเพลงที่สม่ำ�เสมอ ซึ่ง ต่างจากนักประพันธ์ท่านอื่นๆ โดยจังหวะเพลงนั้นจะซ้ำ�กันสม่ำ�เสมอ ทุก 20-30 นาที ซึ่งตรงกับความยาวคลื่นสมองและประสาทส่วน กลาง อย่างไรก็ตาม ประเด็นของ Mozart effect ก็ยังเป็นที่ถกเถียง กันอยู่ เพราะมีนักวิชาการและผู้ไม่เห็นด้วย ซึ่งทำ�การทดลองใน ลักษณะเดียวกัน แต่ผลที่ได้ออกมายังไม่สอดคล้องกัน ดังนั้นในทุกๆบทเพลง ไม่จำ�เป็นจะต้องเป็นเพลงของโมสาร์ท เท่านั้น ก็มีส่วนที่จะส่งเสริมพัฒนาการด้านสมองได้ ต้องมีองค์ ประกอบของ “ บริบท” และ “สิ่งแวดล้อม” ที่เหมาะสม มีการทำ� กิจกรรมควบคู่ไปกับการฟังเพลง รวมถึงองค์ประกอบทีเหมาะสม เช่น ทำ�นอง ความเข้มเสียง ความดัง รวมไปถึงจังหวะ ก็ล้วนแต่มีผลต่อ การส่งเสริมสมองทั้งสินค่ะ สำ�หรับคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านที่กำ�ลังจะส่งเสริมให้ลูกตัวน้อยๆ ได้ฟังดนตรีนะคะ วันนี้ดิฉันก็มีบทเพลงคลาสสิคที่จะแนะนำ�ให้คุณ พ่อคุณแม่เปิดให้ลูกฟัง เพลงเหล่านี้บางท่านอาจจะเคยได้ยินกันมา บ้างแล้ว แต่ทราบไหมคะ ว่า มันมีประโยชน์อย่างมหาศาล คุณ พ่อคุณแม่อาจจะลองนำ�ไปเปิดพร้อมๆกับที่ให้ลูกน้อยนอนข้างๆคุณ กลางสวน หรือจะไว้เปิดให้ฟังก่อนนอนก็ได้นะคะ แล้วคุณจะเห็น ได้เลยค่ะ ว่า เมื่อลูกน้อยคุณตื่นมานั้นจะมีอารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มากกว่าที่คุณเคยเห็นมาก่อนเลยค่ะ


เพลงที่ช่วยให้อารม์ดี Nocturne in E flat major : Chopin Fantsy in C minor : J S Bach Water Music : Handel Fur Elise : Beethoven The Blue Danube Waltz : Strauss

เพลงที่ช่วยให้ผ่อนคลาย

Serenade : Schubert Reveries : Schuman Song without words op.62-6 : Mendelssohn Violin Romance No.2 op.50 : Beethoven Symphony no 41 “ Jupiter “ 2nd movement : Mozart

นอกจากเพลงที่ดิฉันกล่าวไปแล้วนะคะ คุณพ่อคุณแม่อาจะใช้เสียงจากธรรมชาติทั่วๆไป เช่น เสียงคลื่น เสียงลม น้ำ�ตก เสียงฝน เสียงนกร้อง หรืออาจเป็นดนตรีที่คลอไปด้วยธรรมชาติ ที่ๆคุณพ่อคุณแม่จะได้ยินตามสถานนีรถไฟฟ้าจะมีขายอยู่หลายสถานนีเลยค่ะ การที่มีเสียงธรรมชาติคลอตามไป นอกจากจะทำ�ให้รู้สึกผ่อนคลายแล้ว ยังมีผลทำ�ให้สามารถตัดเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นรอบๆตัวได้ด้วย เห็นอย่างนี้แล้ว คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านคงเห็นใช่แล้วไหมคะว่า เสียงดนตรีมีผลต่อพัฒนาการด้านต่างๆ และสุขภาพกายและใจได้ มากมาย ขึ้นอยู่กับว่า ลูกน้อยของคุณจะรักในเสียงดนตรีมากแค่ไหน ซึ่งการปลูกฝังให้ลูกน้อยหลงรักเสียงดนตรีนั้น เป็นหน้าที่ของคุณ พ่อคุณแม่แล้วล่ะคะ ลองพยายามเปิดเพลงต่างๆ ให้เขาได้ฟังอยู่ตลอด แต่เป็นเพลงที่มีจังหวะเบาๆนะคะ เพราะถ้าเปิดเพลงร๊อกหรือ เพลงที่มีจังหวะแรงๆ อาจมีผลให้ลูกของคุณเป็นเด็กอารมณ์รุนแรงก็ได้นะคะ แล้วเขาจะได้ซึมซับเข้าไปเรื่อยๆเอง และก็เกิดเป็นความ ชอบในที่สุดค่ะ สำ�หรับวันนี้ดิฉันขอลาไปฟังเพลงคลาสสิคก่อนนะ ถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดสงสัยหรืออยากซักถามก็เขียนมาบอกเราได้ เสมอนะคะ แล้วพบกันใหม่กับคอลัมน์ “Relax Daily” ในฉบับหน้านะคะ รับรองมีอะไรดีมากฝากแน่นอนค่ะ

HealthyChildy :: 21


HealthyChildy Activities Guide นางสาววิภาวรรณ บำ�รุงศิลป์

SPA FOR KIDS

บีบ บีบ..นวด นวด เพื่อพัฒนาการที่สมบูรณ์แบบ

การนวดอโรมาเธอราพี(Aroma Therapy Massage) หรือการทำ� “สปา”(Spa) ที่กำ�ลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน นอกจากจะเป็นตัวช่วยให้ผู้ใหญ่อย่างเราๆรู้สึกผ่อนคลาย สดชื่น และสบายเนื้อสบายตัว ยังมีส่วนช่วยให้เจ้าตัวเล็กของเรามี พัฒนาการที่ดีขึ้น ซึ่งผลการวิจัยยืนยันว่า การนวดสัมผัสตัว เด็กเป็นการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันโรค ช่วยลดอาการตึงเครียด ส่งผลให้อารมณ์ดี การเรียนการฝึกฝนต่าง ๆ จะง่ายขึ้น และ ประโยชน์ที่สำ�คัญที่สุดของการนวดก็คือช่วยให้ร่างกายหลั่งสาร “เอ็นโดฟิน” ซึ่งจะส่งผลให้เจ้าตัวเล็กมีพัฒนาการทางอารมณ์ที่ สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 22 :: HealthyChildy


นวด นวด..นวด for “Kids”

เธอราพีสำ�หรับเด็ก (Aroma Therapy Massage for Kids) คือ การนวดบำ�บัดด้วยการใช้น้ำ�มันหอมระเหยกลิ่น

ต่างๆ เป็นตัวกระตุ้น ซึ่งจะส่งได้ดีทั้งทางด้านร่างกายและอารมณ์ของลูกน้อย พ่อแม่ควรจะหาเวลาพาลูกๆ ออกไปผ่อนคลายความเครียดโดยการนวด เพราะ นอกจากลูกของเราจะได้รับการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว สิ่งสำ�คัญที่สุดที่เด็กจะ ได้รับก็คือ สื่อรักที่สัมผ้สได้ด้วยสองมือที่อบอุ่นโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือมาเป็นตัว ช่วย เป็นจุดเริ่มต้นของสายใยของความผูกพันต่อกันที่จะเป็นภูมิคุ้มกันเด็กไปจน วันตาย

HealthyChildy :: 23


นวดตัวเด็ก..สัมผัสรักพัฒนาสมอง การที่คุณพ่อคุณแม่พาลูกน้อยมาทำ�สปา เป็นการให้โอกาสลูกๆได้พักผ่อน และส่งผลให้ อารมณ์ดี การเรียนการฝึกฝนต่างๆ จะง่ายขึ้น ซึง ผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดได้กล่าวไว้ว่า การนวด สามารถทำ�ได้ตั้งแต่เด็กทารกแรกเกิด ซึ่งพ่อแม่จะ เป็นตัวช่วยสำ�คัญที่จะทำ�ให้ลูกน้อยของคุณมีพัฒนา ไปในทางที่ดีขึ้นและเป็นการสร้างสัมพันธ์ทางใจ ระหว่างคุณกับลูก แนวคิดเรื่องการนวดตัวให้เด็กกลับมาเป็นที่นิยม ในโลกสมัยใหม่อีกครั้ง โดยเริ่มในประเทศอเมริกา ตั้งแต่ช่วงปี 1970 มีผลการวิจัยระบุว่าการนวด 10 สัปดาห์ จะส่งผลต่อร่างกายถึง 1 ปี และผลจาก การศึกษาวิจัยทางวิชาการระบุว่า การนวดสัมผัส ตัวเด็ก เป็นการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันโรค ระบบ ไหลเวียนโลหิตและน้ำ�เหลือง ช่วยกระตุ้นจุดสมอง กระตุ้นกระเพาะอาหารให้ทำ�งานอย่างปกติ ระบบ ขับถ่ายดี มีสมาธิดีขึ้น นอนหลับสนิท ซึ่งการนวด น้ำ�มันจะทำ�ให้เด็กๆ ได้สัมผัสกลิ่นอ่อนๆ ของพืช พรรณธรรมชาติ และคุณประโยชน์ที่สำ�คัญที่สุด ของการนวด คือช่วยให้ร่างกายหลั่งสาร เอ็นโดฟิล ซึ่งเป็นสารแห่งความสุข ช่วยให้เด็กรู้สึกผ่อนคลาย อารมณ์ดี จิตใจแจ่มใสและรู้สึกสงบมากยิ่งขั้น ...... ดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีของลูกน้อย พ่อแม่ควรให้ลูกได้ รับการนวดอย่างสม่ำ�เสมอนะคะ

น้ำ�มันนวดที่เหมะสมกับวัย

การใช้น้ำ�มันนวดกับเด็ก ควรตรวจดูว่าน้ำ�มันหอมระเหยชนิดไหนที่เหมาะสม ใช้ ความเข้มข้นของน้ำ�มันหอมระเหยที่ต่ำ�กว่า 1% กับน้ำ�มันกระสายยา น้ำ�มันหอม ระเหยที่ มีประโยชน์และเหมาะสำ�หรับเด็กมีหลายชนิด ทั้งนี้การใช้ต้องใช้ในปริมาณ ครึ่งหนึ่งของการใช้ปกติในผู้ใหญ่ และแน่ใจว่าเป็นน้ำ�มันหอมระเหยบริสุทธิ์ ซึ่งมีมา แนะนำ�ดังนี้

น้ำ�มันกระสายยา หรือ น้ำ�มันนวด (Base Oil)

ขอแนะนำ� “Sweet Almond Oil”ซึมซับได้ง่าย มีความเป็นกลาง ไม่ ทำ�ให้แพ้ สามารถใช้นวดทารกได้

น้ำ�มันหอมระเหย (Essential Oil)

คือการสกัดน้ำ�มันมาจากพืช ธรรมชาติ ในทุกส่วนของดอกใบ ใบไม้ เมล็ด แกน เปลือก แม้กระทั้งยางไม้ น้ำ�มันหอมระเหยสามารถกระตุ้นการทำ�งานได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ในด้าน การบำ�บัดโรคนั้น น้ำ�มันหอมระเหยมีคุณสมบัติในการบรรเทาอาการเจ็บปวดแทบทุก ชนิด ส่วนด้านจิตใจ สามารถลดอาการเครียดทางอารมณ์ได้เป็นอย่างดี Lavender (ลาเวนเดอร์) : ลดอาการซึมเศร้า ปวดกระดูก ระบบ ย่อยอาหารไม่ปกติ ไมเกรน Bergamot (มะกรูด) : กระตุ้นร่างกายและจิตใจ ช่วยให้ กระปรี้กระเปร่า ไม่ฟุ้งซ่าน Lemon Grass (ตะไคร้บ้าน) : ช่วยทำ�ให้รู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่า ช่วยบำ�รุงหัวใจ ส่งผลดีต่อระบบย่อย อย่าลืมนะคะว่า...การหาเวลาผ่อนคลายความเครียดให้กับลูกน้อย มีประโยชน์ มากพอๆ กับการเตรียมทักษะต่าง ๆ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ควรจะกระทำ�ควบคู่กันไป เพื่อ ให้ลูกน้อยเกิดการพัฒนาแบบองค์รวม ซึ่งการนวดก็เป็นอีกหนทางเลือกที่คุณพ่อคุณ แม่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของลูกคุณให้ดีขึ้นได้นะคะ...

รู้จักดูแล…ลูกคุณก็แข็งแรงได้

24 :: HealthyChildy


HealthyChildy Fitness Kids นางสาวพรพิมล เวสสวัสดิ์

Yoga for Kids

ใครว่าโยคะฝึกได้เฉพาะผู้ใหญ่ หนูก็ฝึกได้ หลายท่านอาจเข้าใจว่าโยคะเป็นการออกกำ�ลังที่เหมาะกับผู้ใหญ่ที่ไม่ สามารถออกกำ�ลังกายหนักๆได้ เชื่อหรือไม่!!! เด็กอนุบาลก็ฝึกได้เหมือนกัน คุณเบญจพร วงตาล หรือ ครูเบญ ผู้ที่เป็นทั้งแม่และครูฝึกโยคะกล่าวว่า “วัยอนุบาลนั้นได้ผ่านการเรียนในรั่วโรงเรียนแล้ว จึงรู้จักควบคุมและรับผิดชอบตัวเองได้พอสมควร ซึ่งการสอนโยคะเด็กจะไม่เน้นหลักการอะไรมากมายเหมือนผู้ใหญ่” “เป้าหมาย 3 อย่างคือ 1.ให้เขาสนุกและรักการออกกำ�ลังกาย 2.รู้จักการหายใจอย่างถูกต้อง 3.รู้จักหายใจอย่างมีสมาธิ และเรื่องอื่นก็จะ ตามมา ซึ่งนี่ก็คือประโยชน์สำ�คัญของโยคะ โดยการสอนต้องเลือกท่าที่ง่าย และไม่อันตรายเหมาะสมกับเด็ก พร้อมกับจูงใจเด็ก เช่น ตั้งชื่อท่าต่างๆให้ ง่ายเป็นท่าทางของสัตว์ เล่านิทานประกอบหรือ เล่นเกมส์สนุกๆ”

HealthyChildy :: 25


โยคะท่างูขู่ฟ่อ แนะนำ�ให้เด็กๆ รู้จักงู โดยแสดงบัตรคำ�ที่มีตัวอักษรงูอยู่ด้านหนึ่ง และมีรูปงูอยู่อีกด้านหนึ่ง และถามคำ�ถามง่ายๆ เกี่ยวกับงู 2-3 คำ�ถาม เช่น งูมีกี่ขา เด็กๆ กลัวงูไหม ทำ�ไมถึงกลัว หลังจากนั้นก็เริ่มสอนพร้อมทั้งแสดงท่าประกอบด้วย เด็กๆ ทำ�ตามนะคะ

1.นอนคว่ำ�เอามือทั้งสองข้างวางคว่ำ�ไว้ใต้ไหล่

5.เงยศีรษะขึ้น และยกหน้าอกขึ้น 2.ก้มหน้าให้ติดกับพื้นอย่างนี้ ทำ�ให้เด็กดู เด็กๆ ทำ�ตาม ต่อไปนี้งูจะฉกแล้วนะ บอกพลางค่อยๆ เงยหน้าขึ้น

3.ค่อยๆ ยกหน้าอกขึ้นจากพื้น แขนทั้งสองยันพื้นไว้ 6.เมื่อเด็กทำ�ได้ทุกคน ให้เด็กๆ นอนล้อมวง เอาศีรษะเข้าหากัน ชูหัวขึ้น พร้อมทั้งร้องขู่ ฟ่อ ฟ่อ ไปด้วย

4.หลังจากนั้นหยุดนิ่งสักครู่ แล้วค่อยๆ ลดหน้าอก หน้าลงจนอยู่ในท่าเดิม เด็กๆ ทำ�ตาม หลายคนทำ�ได้ดี แต่ถ้าทำ�ไม่ได้ จึงเข้าไปช่วยจับ หลังจากช่วยจับทำ�ซ้ำ� 2-3 ครั้งก็ทำ�ได้เอง

26 :: HealthyChildy

7.กลั้นหายใจนิ่งประมาณ 3 วินาที จึงค่อยๆ แขนทั้งสองยันพื้นไว้


HealthyChildy Discovery นางสาวชนิกา พันเพิ่มสิน

กิจกรรมวัยคิดส์ พัฒนาอารมณ์ สังคมเด็ก

คุณพ่อคุณแม่คะ…ท่านให้ลูกเรียนพิเศษมากไปไหม?? พาลูกๆ ออกจากบ้านไปทำ�กิจกรรมอย่างอื่น นอกจากเรียนพิเศษบ้างไหม วันนี้พี่เจนนี่ มีกิจกรรมสนุกๆ สำ�หรับน้องๆ มาแนะนำ�ให้ท่านผู้ ปกครองค่ะ เป็นกิจกรรมที่ตอนนี้กำ�ลังให้ความสนใจกันมากเชียว ค่ะ แต่ต้องขอบอกก่อนว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่คนหลายกลุ่มเข้า มาทำ�ร่วมกันได้ เช่น เด็กปกติ หรือเด็กพิเศษ หรือเด็กที่ต้องการ การพัฒนาทางด้านอารมณ์ แต่กิจกรรมเหล่านี้ไม่ใช่จะต้องเป็นเด็ก พิเศษเท่านั้น เด็กปกติธรรมดาก็เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ กิจกรรมเหล่า นี้ไม่ปิดกั้นสำ�หรับผู้สนใจ ฉะนั้นลองมาดูกันซิว่ากิจกรรมที่พี่เจนนี่ เตรียมมาจะน่าสนใจขนาดไหนกัน…

กิจกรรมดนตรีรื่นรมย์

ดนตรี (Music) คือ ลักษณะของเสียงที่ได้รับการจัดเรียบเรียงไว้ อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีแบบแผน และโครงสร้างชัดเจน สามารถนำ�มาใช้ประโยชน์ได้ 3 ด้านใหญ่ๆ คือ เพื่อความสุนทรีย์ เพื่อการบำ�บัดรักษา และเพื่อการศึกษา ดนตรี มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย จิตใจ และการทำ�งาน ของสมองในหลายๆ ด้าน จากการศึกษาวิจัยพบว่ามีผล ดังนี้ ผลของดนตรีต่อร่างกาย สามารถทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ ผลของดนตรีต่อร่างกาย สามารถทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ อัตราการหายใจ ความตึงตัวของกล้ามเนื้อ อารมณ์ การรับรู้สภาพความ อัตราการเต้นของชีพจร และการไหลเวียนเลือด สติสัมปะชัญญะ เป็นจริง ความดั น โลหิ ต จินตนาการ และการสื่อสารทางอ การตอบสนองของม่านตา วัจนะภาษา

HealthyChildy :: 27


องค์ประกอบต่างๆ ของดนตรี ก็มีประโยชน์ที่แตกต่างกันไป เช่น 1) จังหวะหรือลีลา (Rhythm) ช่วยสร้างเสริมสมาธิ (Concentration) และช่วยในการผ่อนคลาย (Relax) 2) ระดับเสียง (Pitch) เสียงในระดับต่ำ� และระดับสูงปานกลาง จะช่วย ให้เกิดความรู้สึกสงบ 3) ความดัง (Volume/ Intensity) พบว่าเสียงที่เบานุ่มจะทำ�ให้เกิด ความสงบสุข สบายใจ ในขณะที่เสียงดังทำ�ให้เกิดการเกร็ง กระตุกของ กล้ามเนื้อได้ ความดังที่เหมาะสมจะช่วยสร้างระเบียบในการควบคุม ตนเองได้ดี มีความสงบ และเกิดสมาธิ 4) ทำ�นองเพลง (Melody) ช่วยในการระบายความรู้สึกส่วนลึกของ จิตใจ ทำ�ให้เกิดความริเริ่มสร้างสรรค์และลดความวิตกกังวล 5) การประสานเสียง (Harmony) ช่วยในการวัดระดับอารมณ์ความ รู้สึกได้โดยดูจากปฏิกิริยาที่แสดงออกมาเมื่อฟังเสียงประสานต่างๆ จาก บทเพลง ประโยชน์ของดนตรีบำ�บัดมีดังนี้ 1) ปรับสภาพจิตใจให้อยู่ในสภาวะสมดุล มีมุมมองในเชิงบวก 2) ผ่อนคลายความตึงเครียด ลดความวิตกกังวล (Anxiety/ Stress Management) 3) เสริมสร้างและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และความจำ� (Cognitive Skill) 4) กระตุ้นประสาทสัมผัสการรับรู้ (Perception) 5) เสริมสร้างสมาธิ (Attention Span) 6) พัฒนาทักษะสังคม (Social Skill) 7) พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษา (Communication and Language Skill) 8) พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว (Motor Skill) 9) ลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อ (Muscle Tension) 10) ลดอาการเจ็บปวดจากสาเหตุต่างๆ (Pain Management) 11) ปรับลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม (Behavior Modification) 12) สร้างสัมพันธภาพที่ดีในการบำ�บัดรักษาต่างๆ (Therapeutic Alliance) ช่วยเสริมในกระบวนการบำ�บัดทางจิตเวช ทั้งในด้านการประเมิน ความรู้สึก สร้างเสริมอารมณ์เชิงบวก การควบคุมตนเอง การแก้ปมขัด แย้งต่างๆ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว โดยสรุปการเรียนดนตรี มีประโยชน์หลากหลายขึ้นอยู่กับการนำ�ไป ใช้เสริมสร้างสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เสริมสร้าง คุณภาพชีวิตที่ดี คุณพ่อคุณแม่ที่อยากให้ลูกมีพัฒนาการทางอารมณ์ที่ดีขึ้น หรืออยากที่จะให้ลูกมีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้น ลองพาลูกมาเรียนดนตรี หรือพาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ดูซิค่ะ แล้วท่านจะต้องทึ่งกับความสามารถของ เด็กตัวเล็กๆ และพัฒนาการที่ดีขึ้นของลูกน้อย

28 :: HealthyChildy


กิจกรรมขี่ม้า การขี่ม้าสำ�หรับเด็กนั้น โดยเฉพาะการอยู่บนหลังม้านั้น จะอยู่บนหลัง ม้าได้ดี จะต้องมีการทรงตัวที่ดี มีสัมผัสที่แนบแน่นกับตัวม้า คือขาต้องหนีบ ไว้ข้างลำ�ตัวม้าตลอด และมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการขี่ม้า ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็น ทักษะที่ได้เพิ่มขึ้นจากการขี่ม้าโดยอัตโนมัติ จังหวะการก้าวย่างของม้าใกล้ เคียงกับจังหวะการก้าวเดินของมนุษย์ เมื่อเด็กได้มีโอกาสนั่งบนหลังม้า ก็ เปรียบเสมือนกับการได้ฝึกเดินด้วยตัวเอง นอกจากนี้การนั่งบนหลังม้า ยัง เป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ให้เคลื่อนไหวเป็นจังหวะ เพราะต้องขยับ อิริยาบถตลอดเวลา ซึ่งสามารถช่วยลดอาการเกร็งต่างๆ ได้เป็นอย่างดี การเรียนขี้ม้าสำ�หรับเด็ก เราจำ�เป็นต้องพิจารณาความเหมาะสมและ ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆประกอบด้วย ในเด็กบางรายที่มีอาการกลัวไม่มั่นใจ ควร มีผู้ปกครอง หรือผู้สอนคอยดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะอาจทำ�ให้เกิดอันตราย กับเด็กได้ขณะทำ�การขี่ม้า ม้าที่นำ�มาใช้ในการบำ�บัดมักเป็นม้าลูกผสม (pony) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ตัวไม่ใหญ่มากนัก ความสูงไม่เกิน 14 แฮนด์ (1 แฮนด์ สูงประมาณ 10 เซนติเมตร ) เหมาะสำ�หรับเด็กเป็นอย่างยิ่ง และ จำ�เป็นต้องมีการฝึกฝนม้าเป็นอย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญด้วย เริ่มมีการนำ�ม้ามาใช้ตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ โดยการขี่อยู่บนหลังม้าเพื่อ เสริมสร้างความมั่นใจ ความภาคภูมิใจ และลดความกลัว และเริ่มแพร่ หลายในยุโรป และอเมริกาเหนือตั้งแต่ปี พ.ศ.2503 โดยเน้นในเชิงของ กายภาพบำ�บัดเป็นส่วนใหญ่ การฝึกขี่ม้าสำ�หรับเด็ก นอกจากจะเป็นการช่วยทรงตัว ฝึกสมาธิยัง สามารถนำ�ไปสู่การเป็นนักกีฬาขี่ม้าได้ตั้งแต่อายุยังน้อย หากคุณพ่อคุณแม่ สนับสนุนในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กิจกรรมการขี้ม้าก็เป็นที่น่า สนใจมากที่เดียว ดังที่พี่เจนนี่บอกไปแล้วว่า กิจกรรมที่พี่เจนนี่นำ�มาให้น้องๆ ดูนั้น ไม่ใช่ ว่าจะต้องเป็นเด็กพิเศษเท่านั้นจึงจะเข้าร่วมได้ เด็กปกติอย่างน้องๆ หนูๆ ก็ เข้าร่วมได้ คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องไปกังวลเลยนะค่ะ ว่าใครจะมองว่าลูกของ เราเป็นเด็กพิเศษ การทำ�กิจกรรมทุกๆอย่างนั้น เป็นการช่วยเสริมสร้างทักษะ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาด้วยทั้งสิ้น เป็นการพัฒนา และส่งเสริมให้ลูกน้อยของท่านมีพัฒนาการที่ดีขึ้นด้วยการทำ�กิจกรรมต่างๆ นอกเหนือจากการเรียนพิเศษ

HealthyChildy :: 29


HealthyChildy Hot Issue นางสาวพิมพ์ฟ้า นันทวิสิทธ์

การดูแลเด็กตามแนววอลดอล์ฟ เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างเฉพาะตัว เรียกว่า เขาเกิดมาพร้อมธรรมชาติและเรียนรู้เพื่อที่จะอยู่รอด ท่ามกลางธรรมชาติ เด็กแต่ละคนมีความเป็นตัวของ ตัวเอง โดยเฉพาะนิสัยใจคอ หากพ่อแม่ผู้ปกครองลอง สังเกตลูกดีๆ หรือถ้ามีพี่น้อง ลองสังเกตความแตก ต่างและเปรียบเทียบดูว่า หากหกล้ม! เด็กคนหนึ่งจะ นั่งร้องไห้ แต่เด็กอีกคนจะลุกขึ้นแล้วเดินต่อไปอย่างไม่ เกิดอะไรขึ้น นั่นเป็นเพราะอะไร? ไปดูกันซิว่าเด็กตาม ธรรมชาตินั้นมีลักษณะนิสัยใจคออย่างไร การจำ�แนกบุคลิกลักษณะของเด็ก บุคลิกลักษณะมักจะมีสองสามอย่างปะปน กัน ที่สำ�คัญเราจะต้องจำ�แนกบุคลิกที่เด่นที่สุดออกให้ ได้ อันนี้บางกรณีก็อาจจะดูได้จากตัวบุคลิกลักษณะบาง อย่างที่หายไป เป้าหมายของความรู้เรื่องนี้ ไม่ใช่จะให้ เรากดบุคลิกลักษณะลงไปหรือจะต้องการเปลี่ยนแปลง บุคลิกลักษณะ เราอาจช่วยเด็กได้โดยทำ�ให้เด็กรู้ตัวว่า ในบุคลิกลักษณะของเด็กนั้นบางที อาจจะมีแนวโน้มที่ จะเมินเฉยกับเรื่องราวบางประการก็ได้ เรามาดูซิว่าเด็ก แต่ละธาตุมีลักษณะอย่างไรบ้าง หรือเหมือนกับที่เราคิด ไว้บ้างไหม??? เด็กธาตุไฟ เป็นพวกที่แสดงออกซึ่งความรู้สึก และชอบเข้า ร่วมกิจกรรม ภายนอกเป็นเด็กที่ชอบที่จะผลักดันตัว เอง เขามักพร้อมที่จะรับเข้าจัดการงานที่คนอื่นอาจจะ หยุดไตร่ตรอง เขาไม่อาย แต่จะมองดูคุณด้วยสายตา ที่มั่นคง เขาเดินด้วยฝีเท้าที่มั่นคง เจตจำ�นงของเขาที่ ต้องการอยู่แนวหน้า ทำ�ให้เขามีลักษณะเป็นผู้นำ�เขา ชอบที่จะมีบทบาทหลักในการละเล่น หรือชอบที่จะเป็น ผู้จัดการคนอื่นๆ เขาสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่ม ของเขาเข้าไปทำ�งานยากๆ ได้ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเห็น เขาหน้าแดงก่ำ�และสายตาเกรี้ยวกราด มีลักษณะนิสัย ชอบเอาชนะ แต่ก็ไม่ขุ่นข้องหมองใจ การขัดเจตจำ�นง ของเด็กประเภทนี้ พ่อแม่จะไม่สามารถไปถึงไหนได้เลย เขาต้องการการชื่นชม และต้องการให้ใครหาอะไรให้เขา ทำ�ซึ่งจะท้าทายเขา ที่พลังอันล้นเกินของเขาจะถูกนำ�มา ใช้ให้หมดไป เขาเรียนได้ดีจากคนที่ทำ�อะไรเก่ง ซึ่งเขา จะชื่นชมมาก เขาเป็นคนที่ไม่สามารถเรียนจากความผิด ของตัวเองได้ง่ายนัก ถ้าได้รับการกำ�กับทิศทางที่ดี เขาก็ จะมีความริเริ่มและความเป็นต้นแบบที่เขาจะนำ�เข้ามาสู่ การละเล่นของเขา ลักษณะนิสัยที่เป็นเปลวไฟจะแสดง ให้เห็นในภาพวาด ซึ่งเขาจะชอบใช้สีแรงๆ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งสีแดง และรูปลักษณะที่เข้มแข็งจะครองความ เป็นใหญ่ในภาพวาด พวกเด็กธาตุไฟ เป็นเด็กที่เอาจริง เอาจัง และง่ายต่อการเร้าความสนใจ

30 :: HealthyChildy


เด็กธาตุลม ลักษณะนิสัยแบบร่างเริงจะเป็นพวกมีความ สนใจออกไปข้างนอกตัว เด็กพวกนี้จะไม่มีเป้าหมาย ภายในอย่างร้อนแรงเช่นเดียวกับพวกธาตุไฟ ดังนั้น จึงเคลื่อนไหว ถูกขับดันไปได้ด้วยสิ่งเร้าที่มาจากสิ่ง ภายนอกรอบตัว เธอมีปัญหาต่อการที่จะมุ่งมั่นอยู่กับ สิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างยาวนาน และเหตุการณ์ที่ปรากฏ ขึ้นใหม่ก็จะมีเสน่ห์ดึงดูดเธอ การเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ เป็นสุขนี้เช่นนี้ จะเป็นปัญหาต่อพ่อแม่และครูอยู่ไม่น้อย ทีเดียว พวกร่าเริงนี้จะมีฝีเท้าแผ่วเบาเป็นท่วงทำ�นอง แต่กระนั้นหัวและหัวใจของเธอจะไม่ยุ่งยากกับเรื่อง หนักๆ ด้วย ความสนใจของเธอที่มีให้กับทุกสิ่ง ทำ�ให้ เธอเป็นที่ชื่นชอบในสังคม และในทางสังคมแล้วเธอ จะเป็นสะพานเชื่อมโยงผู้คนได้ดี งานเลี้ยงนำ�ความ สนุกสนานมาให้เธอและเราจะไม่ค่อยได้เห็นเธออยู่โดย ลำ�พัง หน้าตาเธอแสดงออกได้ง่ายและเคลื่อนไหว ตา ของเธอเป็นประกาย พวกเธอมักจะมีผมหยิกมากกว่า ตรง และเป็นการยากที่เธอจะทนทานต่อความรู้สึกไม่ดี ของเพื่อนหรือของผู้ใหญ่ เพราะเธอจะรู้สึกเป็นตัวของ เธอเองมากที่ เธอรู้สึกว่าได้รับความรักในแบบที่สุดโต่ง หน่อย คนธาตุลมนี้อาจจะฉาบฉวย จนไม่สามารถมี สมาธิกับเกมหรือ ไม่สนุกกับอะไรได้เนิ่นนาน จะเป็นการ ดี ถ้าให้กำ�ลังใจกับพวกเธอให้เกาะติดกับการงานที่ทำ�อยู่ ได้ พวกเด็กธาตุลมไม่เอาจริงเอาจังเท่าใดนัก แต่ก็ง่าย ต่อการเร้าความสนใจ เด็กธาตุน้ำ� พวกธาตุน้ำ�เป็นพวกที่มุ่งความสนใจเข้าสู่ด้านใน เด็กจะไม่เชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวได้ง่าย นัก เพราะความสนใจของเธอจะไม่ถูกปลุกเร้าได้ง่ายๆ การกินจะเป็นความสนใจหลัก และเธอมักจะมีรูปร่าง กลมและบุคลิกงุ่มง่าม โดยทั่วไปเลี้ยงง่าย ด้วยเหตุนี้ เธอมักจะไม่ได้รับความใส่ใจอย่างที่เธอต้องการ เธอชอบ ความสะดวกสบายและพ่อแม่ที่ตามใจอาจจะเอาใจเธอ มากเกินไป เธอจะต้องได้รับการปลุกเร้าให้ทำ�อะไรบ้าง และสนใจในอะไรต่ออะไรบ้าง ปกติมักสงบนิ่งและจะไม่ โกรธง่าย นอกจากจะคับข้องใจอย่างรุนแรง เธอเป็นคน มีระบบระเบียบ จะเก็บข้าวของเป็นที่เป็นทาง นอกเสีย จากว่าจะถูกเอาใจตนเสียเด็ก เธอก็จะเอาสบายมากกว่า และทอดทิ้งความเป็นระเบียบของตัวเองไป เราสามารถ ไว้วางใจได้ว่าเธอจะทำ�สิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วง แต่ อย่าไปกะเกณฑ์เรื่องเวลากับเธอมากนัก เธอมีความดื้อ รั้นอยู่บ้าง และทำ�ให้เธอต่อต้านความคิดใหม่ๆ เธอชอบ กิจวัตรที่ลงตัว นิสัยชอบอาหารการกิน ทำ�ให้น้ำ�หนักตัว เพิ่ม พ่อแม่ควรจะกำ�กับปริมาณอาหารที่เหมาะสม เธอ ควรได้รับการคะยั้นคะยอให้เข้าร่วมกับเด็กอื่นๆ บ้าง และลองกิจกรรมใหม่ๆ เมื่อเธอสนใจจะคบใครแล้ว เธอจะมีความภักดีและความมั่นคง เด็กพวกนี้จะขาด ความเอาจริงเอาจัง และปลุกเร้าให้สนใจ อะไรได้ไม่ง่ายนัก HealthyChildy :: 31


เด็กธาตุดิน เด็กพวกนี้จะมองผ่านประสบการณ์ว่าร่างกายทางกายภาพของเขาเป็นภาระ ที่ต้องแบกหาม แทนที่เคลื่อนตัวไปอย่างแผ่วเบา (แบบพวกร่าเริง) หรือย่างก้าว อย่างมั่นคงเช่นพวกธาตุไฟ เขาจะลากขาเดินไป อาการบาดเจ็บ เล็กๆ น้อยๆ ทาง กายจะนำ�มาซึ่งมาเจ็บปวดอย่างล้นเหลือ และในขณะที่เขาต้องการให้ผู้อื่นรับรู้ นั้น เขากลับไม่ต้องการการปลอบประโลม น้ำ�เย็นเป็นสิ่งที่เขาหลีกเลี่ยงเพราะเขา ต้องการความอบอุ่น ปกติเขาจะหลีกเลี่ยงชีวิตทางสังคมและชอบที่จะเล่นคนเดียว มากกว่า คำ�กล่าวเกี่ยวกับตัวเขาจะกลายเป็นบาดแผลได้ง่ายๆ และเขาก็จะจดจำ� ไปเป็นเวลานาน เมื่อแวดล้อมไปด้วยสิ่งที่แตกต่างกันและเกินขึ้นพร้อมๆ กัน เขา จะเลือกสิ่งที่เขาสนใจ และจะไม่หันเหไปสนใจในสิ่งอื่นเลย เขาปล่อยตัวเองให้ หลุดลอยไปในโลกแห่งความฝันของเขาโดยง่าย ซึ่งจะเป็นโลกที่รุ่มรวยมาก การ หมกมุ่นอยู่ในโลกของตัวเองนี้เป็นไปอย่างรวมศูนย์อยู่ที่อัตตาของตัวเอง ซึ่งยิ่งเพิ่ม ความโดดเดี่ยวของเขายิ่งขึ้น ซึ่งเขาก็จะชื่นชมกับมันด้วย การมีสมาธิมุ่งเข้าไป ข้างในเช่นนี้ ทำ�ให้พวกธาตุดินมีความลึกและความสนใจเป็นพิเศษ ซึ่งพ่อแม่ก็ อาจชื่นชมได้ เขาถามคำ�ถามที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าหรือความตาย จิต วิญญาณที่โดดเดี่ยวเช่นนี้ต้องการความรักและความเข้าใจมากมาย แต่ถ้าเห็นอก เห็นใจมากไปก็ไม่ดี เพราะในระดับหนึ่งนั้น เขาตกหลุมรักกับความทุกข์ระทมของ ตนเอง แต่ถ้าให้โอกาสรับรู้ความทุกข์ของคนอื่น ก็อาจช่วยให้เขาออกจากการ ยึดตนเป็นศูนย์กลางได้บ้าง ในขณะที่เขาไม่ต้องการเป็นหัวใจและจิตวิญญาณของ งานเลี้ยง เขาอาจชื่นชมกับบรรยากาศแวดล้อมทางสังคมอันอบอุ่นได้ พวกเด็ก ธาตุดินจะมีบุคลิกภาพที่จริงจัง และไม่ใช่จะสนใจอะไรได้ง่ายๆ ที่สำ�คัญผู้ใหญ่ควรดูอย่างละเอียดลออและอย่าด่วนสรุปง่ายๆ บางทีเราอาจจะแสดงออกทางธาตุน้ำ�หรือธาตุไฟได้ด้วย ที่สำ�คัญควรเข้าใจว่า เด็กแสดงออกและกระทำ�การจากฐานอะไร และเราควรตอบสนองอย่างไรจึงจะเหมาะสม และที่สำ�คัญคนเป็นครูต้องเข้าใจและให้ความใส่ใจ กับธรรมชาติของเด็กทุกๆคน ว่าเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างเฉพาะบุคคล จะไปบังคับให้ต้องทำ�ตามที่ใจครูอย่างให้ทำ�แบบนั้นก็ไม่ถูก หากครูทำ� แบบนั้นผลที่จะตามมาอาจทำ�ให้เด็กเกิดปมด้อยในชีวิต อาจส่งผลตั้งแต่เด็กถึงกระทั่งโต ด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของพ่อแม่ผู้ปกครองและ ครู ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เปราะบางมากสำ�หรับเด็กต้องให้ความใส่ใจและต้องเข้าใจในตัวเขาด้วย

32 :: HealthyChildy


Resources Text http://nutrition.anamai.moph.go.th/fatboy.html http://www.horapa.com/content. php?Category=Kidsfood&No=912 http://guidekha.multiply.com/journal/item/10/10 http://catadmin.cattelecom.com/km/blog/saknara/ http://www.doctor.or.th/node/4563 http://www.wattanasatitschool.com/index. php?lay=boardshow&ac=webboard_show&WBntype=1&Ca tegory=wattanasatitschoolcom&thispage=4&No=1222406 ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. ดนตรีบำ�บัด. [Online] 2549; Available from: URL: http://www.happyhomeclinic.com/a06-musictherapy.htm ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. อาชาบำ�บัด. [Online] 2552; Available from: URL: http://www.happyhomeclinic.com/alt13-hippotherapy.htm

Image http://smartabouthealth.net http://www.flffilickr.comflfl http://images.google.co.th/

HealthyChildy :: 33


HealthyChildy

Healthy Childy  

Healthy Childy Magazine

Healthy Childy  

Healthy Childy Magazine