Page 45

E5_2017 Q8_E9/2008 8/21/17 3:09 PM Page 45

APARATAJ ELECTRIC

ASRO/CT 33 – Încercări privind riscurile la foc SR EN 60695-1-21:2017 (versiune engleză) Încercări privind riscurile de foc. Partea 1-21: Ghid pentru evaluarea riscurilor de foc ale produselor electrotehnice. Inflamabilitate. Expunere sumară și importanța metodelor de încercare SR EN 60695-10-3:2017 (versiune engleză) Încercări privind riscurile de foc. Partea 10-3: Căldură anormală. Încercare de deformare prin reducerea tensiunilor de turnare ASRO/CT 35 – Sisteme de conversie în energie electrică a energiei solare, a energiei eoliene și a energiei valurilor și mareelor SR EN 61215-1:2017 (versiune engleză) Module fotovoltaice (PV) pentru aplicații terestre. Calificarea concepției și aprobarea de tip. Partea 1: Cerințe de încercare SR EN 61853-2:2017 (versiune engleză) Încercări de performanță și caracteristici nominale de energie ale modulelor fotovoltaice (PV). Partea 2: Măsurări pentru răspunsul spectral, unghiul de incidență și temperatura de funcționare a modulelor SR EN 62108:2017 (versiune engleză) Module și ansambluri fotovoltaice concentratoare – Calificarea proiectului și omologare

SR EN 62788-1-4:2017 (versiune engleză) Proceduri de măsurare pentru materialele utilizate în module fotovoltaice. Partea 1-4: Capsulate – Măsurarea factorului de transmisie optică și calculul pentru factorul de transmisie fotonică ponderată, indicele de îngălbenire și frecvența de tăiere UV SR EN 62788-1-5:2017 (versiune engleză) Proceduri de măsurare pentru materialele utilizate în module fotovoltaice. Partea 1-5: Capsulate – Măsurarea variației dimensiunilor lineare ale materialelor de capsulare sub formă de pelicule subțiri, determinată de condițiile termice aplicate

ASRO/CT 159 – Cabluri electrice SR EN 50565-1:2014 (versiune română) Cabluri electrice. Ghid de utilizare a cablurilor cu tensiunea nominală până la 450/750 V (U0/U). Partea 1:Ghid general SR EN 50565-2:2014 (versiune română) Cabluri electrice. Ghid de utilizare a cablurilor cu tensiunea nominală până la 450/750 V (U0/U). Partea 2: Ghid specific referitor la tipurile de cabluri din EN 50525 SR HD 632 S3:2017 (versiune engleză) Cabluri de energie cu izolație extrudată și accesoriile lor, de tensiune nominală peste 36 kV (Um=42 kV) și până la 150 kV (Um=170 kV)

ELECTRICIANUL 5 2017  

ELECTRICIANUL 5 2017

ELECTRICIANUL 5 2017  

ELECTRICIANUL 5 2017

Advertisement