Page 44

E5_2017 Q8_E9/2008 8/21/17 3:09 PM Page 44

APARATAJ ELECTRIC

APDD – Dispozitive de detectare a defectului de arc electric Florica-Elena Ionescu, expert standardizare, Departament Electric, Direcția Standardizare, ASRO Dispozitivele electrice de protecție sunt destinate să asigure protecția elementelor de circuit împotriva suprasarcinilor, a scurtcircuitelor sau a lipsei de tensiune. Aparatele electrice de protecție au rolul de a proteja atât echipamentul electric, cât și consumatorii. Cele mai importante dispozitive electrice de protecție a circuitelor din instalația electrică de joasă tensiune sunt dispozitivele de curent diferențial rezidual, întreruptoarele automate, siguranțele fuzibile, releele de protecție și descărcătoarele. Sunt recunoscute ca eficiente pentru reducerea riscului de foc dispozitivele de curent diferențial rezidual (DDR), care detectează curentul de scurgere și formarea arcului electric spre pământ într-o instalație electrică. Totuși, DDR, ca și siguranțele fuzibile sau întreruptoarele automate, nu pot reduce riscurile de foc electric din cauza formării arcurilor electrice în serie sau în paralel între conductoarele active. Un defect de arc electric în serie nu implică nici o scurgere spre pământ. Ca urmare, DDR nu poate să detecteze acest tip de defect. Altfel, impedanța defectului de arc în serie reduce curentul de sarcină, fapt care va menține curentul sub pragul de declanșare a întreruptorului automat sau al siguranței fuzibile. În cazul arcului în paralel între fază și conductorul neutru, curentul este limitat numai prin impedanța instalației. Întreruptoarele automate convenționale nu au fost proiectate pentru arcuri electrice sporadice, care sunt cele mai grave cazuri. Experiența și informațiile disponibile au confirmat că valoarea efectivă a curentului de defect la pământ, cauzat de un defect de arc electric, care este capabil să declanșeze focul, nu este limitată la frecvența de alimentare 50/60 Hz, dar poate conține un spectru de frecvențe mult mai ridicat, care nu a fost luat în considerare pentru încercarea DDR. Supratensiunea provocată de întreruperea neutrului într-o instalație trifazată ar putea să antreneze un risc de aprindere a focului.

Dispozitivul pentru detectarea arcului electric (APDD) limitează efectele defectelor de arc electric prin deconectarea circuitului atunci când este detectat un defect de arc. APDD sunt instalate în tabloul de distribuție al unei instalații fixe la originea unuia sau a mai multor circuite finale. Standardul SR EN 62606:2015, Prescripții generale pentru dispozitive de detectare a defectului de arc electric, furnizeză prescripții și proceduri de încercare necesare pentru dispozitivele de detectare a defectului de arc electric (APDD) utilizate pentru scopuri casnice și similare în circuite c.a. Apariția standardului european EN 62606:2013 (respectiv SR EN 62606:2015) a determinat modificarea documentului de armonizare HD 60364-4-42:2011 (respectiv SR HD HD 60364-4-42:2011, Instalații electrice de joasă tensiune. Partea 4-42: Protecție pentru asigurarea securității. Protecție împotriva efectelor termice), prin publicarea unui amendament HD 60364-442:2011/A1:2015 (respectiv SR HD 60364-442:2011/A1:2015). Acest amendament completează articolul 421, cu titlul: Protecția împotriva incendiului produs de un echipament electric, în care se recomandă să se prevadă măsuri speciale pentru protecția împotriva efectelor cauzate de defectele de arc electric din circuitele finale în locuri cu risc de incendiu (de exemplu, structuri ale clădirilor care propagă incendiul). De asemenea, el conține o anexă, cu o scurtă prezentare a dispozitivelor de detectare a defectului de arc electric (APDD). Până la sfârșitul anului 2017 va apărea versiunea română a SR EN 62606:2015. Lista standardelor române aprobate de ASRO în lunile mai-iunie 2017:

ASRO/CT 9 – Aparataj electric de joasă tensiune SR EN 60947-6-1:2006/A1:2014 (versiune română) Aparataj de joasă tensiune. Partea 6-1: Echipamente cu funcții multiple. Echipamente de comutație de transfer ASRO/CT 12 – Siguranțe electrice SR EN 60269-4:2010/A2:2017 (versiune engleză) Siguranțe fuzibile de joasă tensiune. Partea 4: Prescripții suplimentare referitoare la elemente de înlocuire utilizate pentru protecția dispozitivelor cu semiconductoare ASRO/CT 27 – Sisteme de alarmă SR EN 62820-1-1:2017 (versiune engleză) Interfon pentru clădiri. Partea 1-1: Cerințele sistemului. Generalități

44

ELECTRICIANUL 5/2017

ELECTRICIANUL 5 2017  

ELECTRICIANUL 5 2017

ELECTRICIANUL 5 2017  

ELECTRICIANUL 5 2017

Advertisement