Page 32

E5_2017 Q8_E9/2008 8/21/17 3:08 PM Page 32

MÆSURARE ØI TESTARE

Camerele de termoviziune Testo, motor pentru dezvoltarea industriei Tehnologia evoluează în jurul nostru cu o viteză din ce în ce mai mare. Această evoluție aduce cu sine o nouă provocare, aceea de a ne asigura că noile tehnologii sunt utilizate în mod eficient. Testo oferă o abordare holistică pentru soluțiile de testare și măsurare, dezvoltând echipamente tehnice care acoperă întreg spectrul de cerințe de măsurare și testare generat de industria modernă.

Termografia, atât ca și industrie de sine stătătoare, cât și ca instrument auxiliar utilizat în alte industrii, a înregistrat în mod particular o creștere semnificativă din punct de vedere al dezvoltăriilor tehnologice, al utilizării și accesibilității într-o gamă semnificativă de industrii. În prezent suntem într-o perioadă de conștientizare în ceea ce privește tehnologia de imagistică termică, iar această cunoaștere se răspândește în întreaga industrie, însoțită de un număr extrem de încurajator de noi companii care integrează această tehnologie în activitatea lor.

Aproximativ 70% din problemele sistemelor electrice sunt cauzate de conexiunile defectuoase. Acestea se datorează îmbătrânirii, instalării incorecte, încărcării mecanice sau deteriorării componentelor sistemului. Energia electrică se transformă în căldură, în unele cazuri determinând supraîncălzirea sistemelor. Acest lucru poate avea consecințe catastrofale: utilajele se pot defecta, liniile de producție se opresc sau componentele sistemului se pot aprinde.

Operarea sistemelor electrice în deplinæ siguranæ Conexiunile electrice defecte sau sistemele de comutare supraîncărcate în tablourile de distribuție electrică pot conduce la opriri costisitoare ale producției și chiar la apariția unor incendii. Inspectarea periodică a instalațiilor și a sistemelor electrice cu cameră de termoviziune reduce semnificativ riscul apariției unor astfel de probleme. Folosind termografia, orice anomalii pot fi identificate rapid, dintr-o privire, ceea ce înseamnă că măsurile pre ventive pot fi luate imediat.

Testo România 32

ELECTRICIANUL 5/2017

ELECTRICIANUL 5 2017  

ELECTRICIANUL 5 2017

ELECTRICIANUL 5 2017  

ELECTRICIANUL 5 2017

Advertisement