Page 1

NS Opleidingen LCMS Single source publishing naar iPad, boek en web

NS Opleidingen LCMS Xyleme


Introductie NS Opleidingen

• Vakschool voor NS • 130 medewerkers • opleidingskundig adviseurs, opleiders (inhoud), trainers (vaardigheden) en kleine groep veranderkundig adviseurs • Doelgroep van ± 10.000 medewerkers in primaire proces: machinisten, conducteurs, servicemedewerkers, monteurs

NS Opleidingen LCMS Xyleme


Vraag?

Vraag aan de toehoorders: 1. Wie maakt gebruik van een LCMS? 2. Wie overweegt een LCMS aan te schaffen? 3. Wat is voor u de belangrijkste reden om een LCMS te gebruiken?


Motivatie

• Uniformiteit • Kwaliteitsverbetering • Hergebruik • Output variatie • Kostenefficiëntie

NS Opleidingen LCMS Xyleme


Aanpak

• Systeeminrichting • Implementatie in organisatie: • Fase 1: juni – september 2010 • Fase 2: oktober – februari 2010 • Fase 3: maart – oktober 2011

NS Opleidingen LCMS Xyleme


Systeeminrichting

• Inrichten server • Realiseren beschikbaarheid (o.a. Connectiviteit, Citrix) • Inrichten beheer (applicatie- & functioneel beheer) • Ontwikkelen invoer- en uitvoertemplates • Opleiden kerngroep

NS Opleidingen LCMS Xyleme


Fase 1: representatieve aanpak

• Veel mensen betrekken • Organisatiebreed • In iedere vakgroep een “nest” van een ontwerper/designer met een aantal ontwikkelaars • Strategie: alle nieuwe producten in Xyleme • Transitie: circa 3 jaar van oud naar nieuw

• Vliegwiel: leren van en met elkaar • Veranderkleur: groen NS Opleidingen LCMS Xyleme


Fase 1: resultaat (vervolg)

• Verfijnen invoer/ en uitvoertemplates • Designers groeien in hun rol als ontwerper in xyleme • Forms users maken kennis met systeem • Ontwerp van de staande organisatie

NS Opleidingen LCMS Xyleme


Fase 1: trigger (vervolg)

• Productie in Xyleme stagneerde, voornamelijk door ontbreken capaciteit • Ontwerpers en ontwikkelaars hebben nog onvoldoende vaardigheid en snelheid

NS Opleidingen LCMS Xyleme


Fase 2: Productbenadering

• Inhuur externe capaciteit om bestaande producten over te zetten in Xyleme • Productontwikkeling door beperkt aantal eigen mensen te faciliteren

• Vliegwiel: aantrekkelijke hoeveelheid content lokt mensen het systeem in • Veranderkleur: rood

Leermanagementsysteem


Fase 2: resultaat (vervolg)

• Veel content ingevoerd • Designers groeien verder in hun rol • Inrichting staande organisatie • Bezinning op kwaliteit ontwikkelaars (formsusers) • Intensivering samenwerking van adviseurs over de vakgroepen • Naast productdenken ontstaat domeindenken

NS Opleidingen LCMS Xyleme


Fase 2: trigger (vervolg)

• Behoefte aan structuren van content op een hoger abstractieniveau (domeinbenadering) • Capaciteitsbeslag op de designers

NS Opleidingen LCMS Xyleme


Fase 3: minder is meer

• Stimuleren van het werken in dedicated groepen • Inrichten van content-domeinen • Uitbreiden productportfolio (paper & web based en I-pad) • Specialiseren ontwerpdeskundigheid (designers): • Van productgericht naar domeingerichtheid • Web-based, toetsing, etc.

• Vliegwiel: focus (minder mensen, complexere taken) • Veranderkleur: blauw NS Opleidingen LCMS Xyleme


Fase 3: resultaat (vervolg)

• Ontwerp & ontwikkelproces is kwalitatief hoogwaardiger ingericht: betere leerproducten • Enkele grote opleidingen zijn integraal overgezet • Bereiken kostenefficiëntie: besparing op onderhoud van leermiddelen doordat deze in Xyleme plaatsvinden • Output is multimediaal: papier, web, I-pad

NS Opleidingen LCMS Xyleme


Vangst

• Uniformiteit: vorm & didactische opzet • Kwaliteitsverbetering: inhoud, werkproces • Hergebruik: single sourcing, filtering • Output variatie: papier & webcourse, ipad volgt • Kostenefficiëntie: onderhoud

NS Opleidingen LCMS Xyleme


Bijvangst

• Transparantie in ontwerp & ontwikkelvaardigheden • Versterken van vakmanschap • Samen optrekken (ontwerpers en ontwikkelaars) over de vakgroepen heen • Nieuwe uitvoermogelijkheid: I-pad • Mediabeheer • Dynamische productsamenstelling, DAA

NS Opleidingen LCMS Xyleme

#ELE11 | Vincent Boeschoten & Caroline Kruijne - Single source publishing  

Single source publishing naar iPad, boek en web. NS Opleidingen LCMS

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you