Page 1

ZAWIŚĆ Bardzo silna chęć posiadania czegoś, czego nie mamy, Wrogość, gniew, złość do tej osoby, która to ma, Radość z jej niepowodzeń, Dyskomfort, niezadowolenie. Kobiety - mężczyźni Inny przedmiot, Siła podobna Teorie •

Psychoanaliza (wczesnodziecięca rywalizacja przechodzi na późniejszym etapie w zawiść. Przedmiotem zawiści jest przedmiot idealizowany). • Psychologia poznawcza (analiza poznawcza >zawiść). Zawiść J jest większa gdy P zdobywa coś bez wysiłku, Zawiść J jest większa gdy uważa, że P nie zasłużył na x Zawiść J jest większa gdy P posiada dobro w sposób naturalny, Zawiść J jest większa gdy trudniej mu zdobyć to co P, Zawiść J jest większa im więcej ludzi ma x, Zawiść J jest większa im x przedstawia większą wartość dla niego, Zawiść J jest tym większa im większe koszty poniósł w zdobywaniu x Osoby ze szczególnym potencjałem zawiści: • Narcyzm, • System wartości (orientacja materialistyczna), • Niskie poczucie własnej wartości, • Niezadowolenie z życia, • Pragnienie uznania, potrzeba sukcesu, ZAZDROŚĆ Lęk przed utratą partnera na rzecz rywala, Zespół odczuć, wyobrażeń i zachowań wobec osoby, z którą tworzy się intymny związek, w stosunku do rywala. Reakcja emocjonalna w zazdrości • I faza: gniew, złość, lęk, reakcje fizjologiczne, niekiedy podniecenie seksualne, wstyd, pogarda, mściwość, oburzenie, uraza, zawiść, wina (zażenowanie), • II faza: wtórna ocena sytuacji, poczucie ulgi, lub stan przygnębienia, depresji. Różnice kulturowe Rodzaje zazdrości: • Seksualna, • Emocjonalna Funkcje zazdrości: • Utrzymanie bliskich relacji,


• •

Przedłużanie gatunku, Wskaźnik wartości osoby x dla y WSTRĘT

1. Emocja prosta (ekspresja mimiczna uniwersalna) 2. Emocja złożona (moralny wstręt społeczny)

Cechy wstrętu jako emocji prostej: • Uniwersalny wzorzec ekspresji, • Porównywalny z innymi zwierzętami, • Specyficzna fizjologia, • Uniwersalny wzorzec stymulacji, • Spójność reakcji, • Krótki czas wywoływania, • Krótki czas trwania, • Automatyczny system oceny, • Spontaniczny. Funkcje wstrętu: • Ewolucyjne (przetrwanie), • Profilaktyczno – ochronne (wstręt odpycha organizm od obiektów niekorzystnych), • Społeczno-moralne (reguluje stosunki międzyludzkie, umacnia system wartości człowieka).

Zawiść, zazdrość, wstręt  
Advertisement