Page 1

colour vortex


Ba mhór le Comhairle

Contae Mhaigh Eo

tú a bheith i láthair ag seoladh

‘Colour Vortex’ le Allie Kay Seolta go hoifigiúil ag an gClr Joe Mellett, Cathaoirleach Chomhairle Contae Mhaigh Eo Beidh an seoladh ar siúl i Scoil Náisiúnta Cheathrú Uí Chinnéide, Cathair na Mart, 1.00in De Ceadaoin 22ú Aibreán 2009 Cuirfear lón buffet ar fáil. Is obair ealaíne le Allie Kay í ‘Colour Vortex’, coimisiúnaithe ag Comhairle Contae Mhaigh Eo agus maoinithe ag An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil faoin Scéim Céatadán ar son na hEalaíne.

Mayo County Council has the pleasure of inviting you to the launch of

‘Colour Vortex’ by Allie Kay Official launch by Cllr Joe Mellet, Cathaoirleach of Mayo County Council The launch will take place in Carrakennedy National School, Westport, 1.00pm on Wednesday 22nd April 2009 A buffet lunch will be provided. ‘Colour Vortex’ is an artwork by Allie Kay, commissioned by Mayo County Council and funded by the Department of the Environment, Heritage and Local Government under the Percent for Art Scheme.

colour vortex Tuilleadh eolais ó: Gaynor Seville, Comhordaitheoir Ealaíne Poiblí. gseville@mayococo.ie 094 904 7561 For further information please contact: Gaynor Seville, Public Art Co-ordinator. gseville@mayococo.ie 094 904 7561

Mayo County Council  

Allie Kay Colour Vortex Invitation