Page 1

Balogh József - Fülöp Zoltán

Gazdálkodj tudatosan!


Szerzõk Balogh József Fülöp Zoltán Lektorálta Dr. Guth László egyetemi docens dr. Gedon Laszló fõiskolai docens Tervezés Zsirai Gábor Tipográfus, grafikus A megvalósításhoz pénzügyi támogatást a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete nyújtott a hatályos jogszabályok szerint leírt nyilvános pályázatra benyújtott pályamunka alapján.

Internetcím www.gazdalkodj.hu


Ajánlás Tisztelt olvasó! Ajánlom ezt mindazoknak kik nem szeretnének eltévedni az élet anyagi útvesztõjében, valamint azoknak is kik már sajnos tévúton járnak, de keresik és meg is akarják találni a helyes irányt. Akik nem a kifogásokat, hanem a megoldásokat keresik nehézségeikre. Ezt a könyvet a szerzõ igyekezett úgy összeállítani, hogy megismerhetõ legyen belõle egy átlag család mûködtetéséhez szükséges összes pénzügyi információ, mégis önállóan tanulható legyen. Ezért törekedett arra, hogy a tanár szerepe leginkább a számonkérés és a közös feladatok irányítása legyen. Azokon a helyeken, ahol a szerzõ komolyabb tanári munkát vél szükségesnek „Tanárnak” jelöléssel külön támpontokat ad. Általában az egyes feladatokat 3-5 fõs családi méretekben ajánlott kidolgoztatni a tanulókkal, majd ezt követõen a megoldási variációkat osztállyal közösen megbeszélni. A házi feladatokra is ez a javasolt eljárás! Ily módon a feladatok segítenek megismertetni és gyakoroltatni a családon belüli közös munkát és felelõsségvállalást. A feladatoknak több megoldása van. Ott ahol az elosztás a feladat, ott jó megoldásnak az számít, amikor a pénz megmarad. Tulajdonosát kamataival éveken át szolgálja. Az egyes témák könnyebb megértése és az írott anyag színesítése érdekében „Tanmese” címmel az életbõl vett történetek találhatóak a könyvben. Itt kívánok köszönetet mondani a mindazoknak kik segítették munkám. Szerzõtársamnak Fülöp Zoltánnak, aki a legnehezebb feladatok megoldásában segédkezett. Kollárné Dr. Nényei Juditnak, aki a gondolataim nyelvi formába öntésében nyújtott segített. Lektoraimnak Dr. Guth Lászlónak és dr. Gedon Lászlónak, akik szigorúan ellenõrizték munkámat, az elkövetett hibákra oly módon mutattak rá, hogy könnyen megtaláljam a helyes megoldást. Grafikusomnak és tipográfusomnak Zsirai Gábornak, aki a lehetetlenre vállalkozva néhány nap alatt csodálatos képekkel bõvítette és könyvvé állította össze kéziratom. Családom tagjainak, akik türelemmel viselték félrevonulásaim és távolmaradásaim. Valamint köszönöm még segítségüket mindazoknak, kik akarva-akaratlanul egy-egy jó ötletet, szempontot adva lendítettek tovább munkámban.


Mottó A gazdagsághoz nem pénz, hanem gondolkodásmód kell! „Nem taníthatunk az embereknek semmit; mindössze segíthetünk nekik megtalálni a tudást önmagukban.” /Galilei/


Privát pénzügyek


Alapvetõen lényegtelen, hogy egy személy, egy család, egy nagyvállalat vagy egy ország pénzügyeit vizsgáljuk, intézzük. Csupán a számok nagysága (a nullák száma) és a befolyásoló tényezõk mennyisége változik. (Egy lényeges különbség mégis van: Csõd esetén az országot és az egyént/személyt nem lehet felszámolni!) Minden esetben a legfontosabb feladat azt meghatározni, hová akar az egyén, illetve a gazdálkodó szervezet eljutni. Mi az, amire szíved mélyén vágysz, aminek a megvalósításáért „mindenre” képes vagy. Lehet ez család, autó, ház, utazás, cégbirodalom, iskola, szociális vagy kulturális alapítvány, biztonság, felfedezés, kényelem, tekintély és még ki tudja mi minden. Ezt mindenkinek magának kell megálmodni, kitalálni. Neked is! Ezek a célok a késõbbiekben lehet, hogy átértékelõdnek, megváltoznak, mégis hosszú távra, sok-sok évre meghatározzák tetteid értelmét. Ha már van ilyen elképzelésed, nagyon jó! Írd le, rajzold le minél pontosabban, érezd a már megvalósult elképzelést. Aztán határozd meg, mire is van ehhez szükséged. Mivel pénz kell a tanuláshoz, az esküvõhöz, a kelengyéhez, stb., az egyik lényeges dolog biztosan a pénz lesz. Itt ezzel a tényezõvel foglalkozunk. Tisztában kell lenned a céljaidhoz szükséges pénzösszeggel, ezért írd fel, mi mennyibe kerül. Pénz!? Biztosan sok és sokféle megfordult már a kezedben. Tudod-e, mi is az valójában?

A pénz „A gazdasági életben általánosan értékmérõként és csereeszközként használt érme, bankjegy , államjegy.” (Magyar értelmezõ kéziszótár, második kiadás.) A ma használatos pénz önmagában értéktelen, belsõ érték nélküli. Vagyis anyaga kisebb értéket képvisel, mint az adott pénzdarab által képviselt érték. Ezért önmagáért gyûjteni értelmetlen, hisz bármikor értékét veszítheti. Belsõ értékkel régen a só, az arany, az ezüst, stb. fizetõeszközök rendelkeztek, amibõl kevesebb volt, mint amennyire az adott társadalomnak a mindennapi élethez kellett. A pénz három fõ funkcióját különböztetjük meg: - közvetítõ eszköz, - elszámolási egység, - értékmegõrzõ.

6


Közvetít az áruk cseréjénél, hogy ne kelljen mindig olyan embert keresni, akinek arra van szüksége, amit te kínálsz, és cserébe azt tudja adni, amire neked van szükséged. A pénz segítségével határozzuk meg, hasonlítjuk össze a jelenben és a jövõben a termékek, szolgáltatások árát, értékét. Biztosan hasonlítottál már össze barátoddal két ruhát, vagy valami mást. („Az mibe került? Ez X-be. Ez Y-ba!”) Képes tartani az értékét akár évekig, mint pl. a nemesfémek, nem úgy mint pl. egy számítógép vagy egy autó, amit ha kihozol az üzletbõl (de még az üzletben is), napok alatt eshet az ára. A pénzzel kapcsolatban két fontos fogalommal érdemes megismerkedni. Ezek a valuta és a deviza.

Valuta Valamely ország bankjegyben és érmében megtestesülõ törvényes fizetési eszköze egy másik ország fizetési forgalmában. Vagyis ma Magyarországon pl. az euró és a dollár valutának számít.

Deviza Külföldi fizetõeszközben fennálló követelés, vagy a külföldi pénznemben kiállított fizetési utalvány. Tehát ha pl. be akarsz tenni eurót egy bankba, akkor azt Magyarországon csak devizaszámlára teheted, mert külföldi fizetõeszközben fennálló követelésed keletkezik a pénzintézet felé. Persze az embernek nem csak világmegváltó tervei, vágyai vannak, amelyekrõl korábban volt szó, hanem többnyire hétköznapibbak: magnó, kerékpár, számítógép, tanfolyam, stb. Ezeket is mind fel kell írni és az összeset együtt rangsorolni. Ha már tudod, mit akarsz elérni, és az mennyibe kerül, tudnod kell, honnan indulsz célod eléréséhez. Vagyis: Meg kell határozni jelenlegi helyzeted. Legegyszerûbb, ha azt teszed, amit egy vállalkozás. Készítesz egy „pénzügyi kimutatást” és egy „pénzügyi mérleget”; nevezzük egyszerûen „mérlegnek”. A kimutatáshoz számba kell venned rendszeres bevételeidet (fizetés, zsebpénz, kamat, életjáradék, stb.) és rendszeres fix összegû kiadásaidat (étkezés, szállás, tandíj, stb.) Ebbõl láthatod, elegendõ-e a bevételed, illetve mennyi pénzed marad egyéb dolgokra.

7


A mérleg hasonló ahhoz a tárgyhoz, amirõl a nevét kapta. Van két oldala (serpenyõje), ami megmutatja, melyik oldalon található a nagyobb érték. Mennyire függsz másoktól, vagy mennyire vagy gazdag. A bal oldalon az eszközeidnek, a másik oldalon pedig a forrásaidnak kell szerepelni. A látszat ellenére nem számvitelt tanulsz. Itt a mérleget a számviteltõl eltérõ módon kezeljük. Ez elõször nagyon ijesztõnek hangzik és látszik. Késõbb, ha rendszeresen foglalkozol vele, sok örömet fog okozni. Fõleg akkor, amikor már meg tudod határozni pontosan, mikor válik valóra a kerékpárod, a lakásod, vagy az Álmod!

Az eszközök A szótár egyik értelmezése szerinti eszköznek azt nevezzük, ami valamilyen cél elérését segíti. Most ezzel összhangban a következõket nevezzük eszköznek: — félrerakott készpénz, bankbetét; — befektetések, szellemi termékek, amelyek a velük kapcsolatos kiadások levonása után minimum null szaldósak (bevétel-kiadás?nulla), illetve bevételt biztosítanak, vagy a belát-ható jövõben biztosítani fognak. Pl. gépek, ingatlanok (kivétel a saját magán célra használt gépek, ingatlanok), jogdíjak, kötvények, részvények, szabadalmak stb. Befektetéseid éveken keresztül képesek bevételt biztosítani anélkül, hogy munkát kelljen végezned érte. Befektetésként, eszközként értelmezhetõ a saját képzettséged, tudásod is, de ez egy különleges kategória. Pillanatnyi értéke pontosan annyi, amennyit hasznosítasz belõle, „amennyi a jövedelmed”. (Elõfordul, hogy egy befektetés csak évek múlva kezd hasznot termelni.) Nagyon sok embernek a tudása az egyetlen eszköze. De mi van akkor, ha ez az egyetlen eszköz betegség, baleset következtében tartósan vagy véglegesen sérül? A bankszámlán elhelyezett pénz nem befektetés. Még ha sokan annak is tekintik. A bankszámla átmenetileg nélkülözhetõ pénzünk tárolására alkalmazható, vagy a rendszeres kifizetéseink (számláink) kiegyenlítésére szolgáló idõtakarékos megoldás.

8


Jó tanács! Ne tekintsd a lakásod és/vagy az autód befektetésnek! Mert az nem minõsül befektetésnek. Gyûjts minél több eszközt, hogy ne csak a munkabéredre tudj támaszkodni. A befektetéseid téged szolgálnak! A másik oldal a forrásoké. A Magyar Értelmezõ Kéziszótár leginkább ide illõ megfogalmazása a szerzõ szerint : „Az az ok, tény, amelybõl valami ered, származik.” A források a mástól ideiglenesen kapott pénzeszközök. Pl. áruhitel, bankkölcsön, jelzáloghitel, tandíjhitel. Ezek egy adott pillanatban készpénzt biztosítanak, segítenek eszközök, termékek, szolgáltatások beszerzésében. Cserében hónapokon, éveken át növelik kiadásaidat. Ez abban az esetben nem baj, ha eszközvásárlásra fordítod a forrást és az abból származó bevétel nagysága és idõtartama meghaladja a forrásból származó kötelezettségeid mértékét. Vagyis bevétel – kiadás > 0. Forrásnak tekinthetõ még a lakásod, autód, mert ha kell, kölcsönt vehetsz fel rá. Ha nem terheli hitel egyiket sem, akkor is folyamatosan terhelik a kiadási rovatodat a rájuk kirótt adók és a fenntartási költségek. Amennyiben felvettél rá kölcsönt, abban az esetben pedig annak lett eszköze, aki kölcsönt adott rá, neki termeli a pénzt. Jó tanács A fentiekbõl következik, hogy fogyasztási javakat sose végy hitelbõl! szeptember Bevételek Nap 1

2

Mi Nyitó/Áthozat Zsemle Felvágott Csoki Zsebpénz JövĘm Nyaralás Ünnepekre Teázás Joghurt Villanyszámla Összesen

Rendszeres

Eseti

-

-

Kiadások

Kamat

Élelmiszer

Rezsi

-

-

-

Szóra- Elkülö- Befek- Egyenleg kozás nítések tetések

-

-

-

50 234 152 10 000 1 000 3 000 1 000 1 074 89 10 000

0

0

Átvitel

525

4 236 4 236

1 074

4 000

12 869 12 819 12 585 12 433 22 433 21 433 18 433 17 433 16 359 16 270 12 034

1 000

12034

9


A következõ fontos dolog a pénzed mozgásának nyomon követése. Ehhez a legpraktikusabb a könyvelõk által használt táblázatos forma. Készíts saját pénztárkönyvet! A legegyszerûbb egy négyzethálós füzet. Ebben vezetheted az összes bevételed és kiadásod. Mivel a bevétel a legfontosabb, abból tudod, mibõl gazdálkodhatsz, ezért ezeket célszerû beírni bal oldalra, a megnevezés utáni oszlopba. A táblázat jobb felére a kiadások kerüljenek. A jobb szélére pedig egy egyenlegoszlopot célszerû tenni. Abból tudod, hogy az adott bejegyzés után mekkora összeg áll rendelkezésedre. Érdemes a bevételeidet és a kiadásaidat több oszlopba, jellegük szerint csoportosítanod, mert a több adat több információt ad. Így késõbb nagyon fontos adatokhoz jutsz költekezési szokásaidról, bevételeid összetételérõl. Az eszközök beszerzése is kiadás, mert csökkenti a készpénzedet. A forrásbevonás (kölcsönfelvétel) pedig bevétel még akkor is, ha a kölcsön összege fizikailag nem megy át a kezeden. Ezekben az esetekben azonban a mérlegedben is vezetni kell a változást. Fontos havonta, vagy a legjelentõsebb rendszeres bevételed elõtt egy egyenleg kiszámítása. Ebbõl megtudhatod, negatív vagy pozitív egyenleggel zárod-e az elszámolási idõszakot. Pontosabban volt-e megtakarításod, ami a célodhoz közelebb visz. Amennyiben a megtakarításodat valóban meg is akarod tartani, akkor célszerû rögtön átvezetni az eszközök rovatba és a pénzt elkülöníteni, „kivenni az erszényedbõl”.

Adózás Ha valakinek jövedelme van, rögtön keletkezik egy fontos kötelezettsége: az adófizetés. Az 1995. évi CXVII. törvény 1§ 3. bekezdése kimondja: „A magánszemély minden jövedelme adóköteles. Ettõl eltérõ szabályt, az adóból kedvezményt a kivételes célok érdekében - e törvény alapelveinek figyelembevételével - csak törvény állapíthat meg.” Van egy régi mondás: Add meg a királynak, ami a királyé és az Istennek, ami az Istené! A mondás pontos értelmén sokat lehet vitázni. Az viszont biztos, hogy e szerint is több irányba kell adózni.

10


Az adó lehet: Forgalmi -, gépkocsi-, ingatlan-, jövedelem-, nyereségadó, stb., egyszóval rengeteg fajta adó létezik. Az adókat többnyire a jövedelmekre és a nagyobb/értékesebb (központilag nyilvántartott) vagyontárgyakra vetik ki. A legjelentõsebb kivétel az ÁFA (Általános Forgalmi Adó) amit az eladott termékek értéknövekedése után kell fizetni. Van olyan hely, ahol ezért Értéktöbbletadónak hívják. Felvetõdik a kérdés: miért vannak az adók? A válasz egyszerû: egy közösség vagy társadalom ebbõl fizeti azokat a kiadásokat, amelyek a biztonságos fennmaradáshoz a társadalom adott szintjén szükségesek. Egy egyszerû példa: szüleid elvárják, hogy tartsd rendben a szobádat, cserébe biztosítják, hogy legyen szobád. Az önkormányzat a helyi adókért cserébe biztosítja, hogy legyen iskola, ami felkészít az élet egy részére, legyen egy jól képzett tûzoltó csapat, amely gyorsan, szakszerûen oltja el a tüzet. Az állam a központi adókért cserébe megfelelõ szervezetekkel védi az országot, hogy ne jöhessen be bárki, utakat építtet, hogy biztonságosan és gyorsan lehessen közlekedni, stb. Továbbá azokra a feladatokra is adót kell beszednie, amelyeket a társadalom az irányító hatalomtól még „ingyen” elvár: az egészségügyi ellátás, a gyermeknevelés támogatása, a lakásfenntartás támogatása, a munkanélküliek támogatása, a pártok támogatása, stb. Aki fizetésbõl él, annak a helyzete „egyszerû”. Mielõtt megkapja bérét, a munka-adó levonja belõle az adókat és járulékokat. Így csak utólag tud érvényesíteni egyes adókedvezményeket. Cserébe a következõ év elején esedékes elszámoláskor – igaz, kamat nélkül, – ügyessége és takarékossága függvényében egy nagyobb összeget is visszakaphat befizetett adójából. Aki önmaga alkalmazottja, annak több lehetõsége is van. Ha azonban nem figyel oda az évközi befizetésekre, akkor nagyobb összegû adó befizetési kötelezettsége származhat. Az adójogszabályok ma Magyarországon összetettek és gyakran változnak. Alapvetõ isme-retekre mégis szükséged van. A magánember számára legfontosabb, hogy jelenleg két törvény szabályozza ezeket: a 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl és az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról. Ezen törvények fõbb pontjainak ismerete alapvetõ fontosságú, ha optimalizálni akarod pénzed mozgását. Ezeket a pontokat az érintett témáknál jelzem. Mélyebb ismeretére a könyvelõknek és adótanácsadóknak van szüksége. Ezért az adózási részekben leírtak nem terjednek ki részletesen minden adózási szabályra, csupán a szerzõ által a tananyaghoz legfontosabbnak

11


vélt adatok szerepelnek! A pontos ismeret megszerzéséhez nem nélkülöz-hetõ az aktuális vonatkozó törvény tanulmányozása. Ezen kívül minden településen helyi rendeletek szabályozzák a fizetendõ egyéb adókat.

Tervezés A pénzed optimális felhasználása érdekében fontos a tervkészítés. Módszeresen tervezd meg kiadásaidat és életedet te is! A tervezés kétféle módon valósítható meg: Az egyik a lebontó (deduktív) módszer, amelynél a meglévõ bevételeket osztod el a szükséges kiadások között. A másik a felépítõ (induktív) módszer, amikor a szükségleteid alapján tervezed meg a szükséges jövedelmedet. Hosszú távon ez a praktikus. Az adott összeget valamivel könnyebb az elsõ módszerrel elosztani. Ezért elõször azzal foglalkozunk. Amikor már tudod, mire mennyit kell és akarsz költeni, akkor készíts egy tervet elõször egy hétre, majd egy hónapra elõre. Oszd el a bevételeidet. Pl.: A heti keretem: „x” Ft. Ebbõl a jövõmre 10%, étkezés: (reggeli + ebéd + vacsora)x7= „z” Ft, szórakozás „y” Ft, vésztartalék „v”% Ft. Havi keretem: „X” Ft. Ebbõl a jövõmre 10%, a lakbér „A” Ft, víz-csatorna „B” Ft, villany „C” Ft, élelmiszer „D” Ft, ajándék „E” Ft, nyaralásra „F” Ft, szórakozásra „G” Ft, rendkívüli kiadásra „H” Ft, hiteltörlesztésre „I” Ft, lakásfelújításra „J” Ft, autó üzemeltetésre „K” Ft, autó karbantartás vagy csere „L” Ft, stb. Ha valamire kevés jut, akkor három változat létezik: lemondás, átcsoportosítás, kiegészítõ jövedelem. Vannak költségek, amelyeket az elkezdett könyvelésedbõl ismersz, vannak, amlyeket még nem. Azoknak járj utána! Például döntsd el, évente mennyi idõt és milyen körülmények között akarsz pihenni, nyaralni. Nézz utána, mennyibe kerül ez nagyságrendileg naponta, aztán add hozzá a napi költõpénz igényed. Innen már könnyen kiszámolhatod az összes költséget, illetve mennyit

12


kell havonta elkülönítened erre. Vigyázz, az utazási költséget is bele kell tenni a számításba! (Hacsak nem a szülõk rémével, autóstoppal akarsz utazni. Bár ebben az esetben is érdemes az összköltség néhány százalékát tartalékként rátervezni,hogy ha baj van legyen mibõl hazajönni vonattal vagy repülõvel.) Tervezésnél nem kell feltétlenül a naptári hetekhez, hónapokhoz, stb. ragaszkodni. Sõt, lehetõleg ne essen a hétvégére a tervezés és ellenõrzés idõpontja. A hétvége maradjon a pihenés idõszaka. Valamelyik hétköznapot jelöld ki, az életritmusodnak megfelelõen. Akkor átnézheted, mi is történt az elmúlt idõszakban, majd az eredmények fényében tervezheted a jövõt. A tervezésnek akkor van értelme, ha a tervet megvalósítod. Azt, hogy ez mennyire sikerült, ellenõrzéssel tudhatod meg. Az egész munkának az ellenõrzés a lényege. Betartottad-e a határidõket, és a kereteket, amelyeket meghatároztál magadnak. Pl.: A tervezett költségeken felül átlagosan napi 100 Ft költõpénzt ütemeztél be. Két hét telt el a hónapból és a könyvelésed szerint: 1., rendszeresen napi 200 Ft-ot költöttél. Valószínûleg nagy baj van, mert vagy nem tervez-tél jól minden rendszeres kiadást, vagy nem tudsz parancsolni magadnak. Amit meglátsz, megveszed. 2., egyszer költöttél el 2000 Ft-ot valamire (hogy mire az, természetesen szerepel a könyveléseidben). Ebben az esetben még lehet, hogy minden rendben is van. Arra érdemes figyelned, mekkora kereted maradt, és azt ne lépd túl a hátralévõ idõben. Éves tervet akkor tudsz készíteni, ha már vannak adataid és gyakorlatod. Valójában a havi és heti terv az éves terv lebontott részletezett egysége. Készíts egy tervet a következõ évre! .... hónap Zsebpénz: Kp: Ösztöndíj Bankszámla: Munkabér: Összesen: Összesen: Tartalék: Mi Terv Edzés 6-án 3 000 Kollégium 2-án 10 000 Ebéd 5-én 5 780 Szórakozás 4 000 Nagyi szülinapja 15-én 1 500 8 652 Biztosítások Nyaralásra 3 000

13

Tény


Írd fel az összes születésnap, névnap idõpontját, Mikulást, karácsonyt, stb. Kit, mikor, milyen mértékben kívánsz megajándékozni? Mennyit szánsz az óévbúcsúztatóra, a farsangi bolondozásra, bálozásra, téli pihenésre (pl. síelésre), nyaralásra, az õszi iskolakezdésre. Számolj, hogy mikor mekkora összegre van szükséged. A már meglévõ feljegyzéseid alapján írd fel a havi fix költségeid (albérlet/kollégium, étkezések, tandíj, edzés, stb.). Ne hagyj ki semmit, ami veled kapcsolatos! Tervezz be rendkívüli kiadási keretet, ha pl. orvosságra van szükséged, vagy terven felül találkozol valakivel, akivel leülsz kávézni, teázni, stb. Számold ki a korábbiak alapján, mennyi havi zsebpénzre van szükséged a rendszeres, jól tervezhetõ kiadásokon felül. Minél több idõt fordítasz a tervre és minél részletesebben kidolgozod, annál jobb. Ahol nagyvonalúan bánsz a számokkal, ott veszíted a legtöbbet. Ne feledd! Az ördög a részletekben van elbújva! Írd fel, mikor, honnan mekkora bevételre számítasz. Pl. szülõktõl zsebpénz, nagyitól dugi pénz, locsolópénz, befektetés hozama, stb. Az összes részlet kidolgozása után nézd meg a fõ számokat, van-e elég fedezet a kiadásokra? Adott idõpontban mindig rendelkezésre áll-e a szükséges összeg? Ha több a bevételed, mint a tervezett: megvalósítandó kiadásod, akkor gratulálok! Biztos nem lesz gondod az életedben. Ha kevesebb a bevételed, akkor nézd meg, hol tudsz lefaragni a kiadásokból. Vagy hol tudsz több munkával több bevételt szerezni. Az is lehet, hogy idõben nem kell többet dolgoznod, hanem hatékonyabban. Tehát ha kevés a bevé-teled, és nem tudod, vagy nem kívánod csökkenteni a kiadásaidat, akkor arra is tervet kell készítened, miként fogod bevételeid növelni. Ha szükséges, tervezd meg, miként fogod a hiány pótlására havonta 2-3%-kal növelni rendszeres havi bevételedet. Vigyázz! A jó tervek megvalósíthatóak! Elég nagyok ahhoz, hogy elõre vigyenek anyagilag és lelkileg egyaránt, de nem akkorák, hogy teljesíthetetlenek legyenek. Tervezd meg az életed egyszerûen a következõk alapján. (Tanárnak: Az órán csinálják végig közösen, az adatokat közmegegyezés alapján felvéve. Szükséges idõ kb. 20-30’.) A saját részletes jövõd kidolgozásához elegendõ 4-5 óra. Ha rutinos tervezõ vagy, még ennyire sincs szükséged. Most nem azt kell kitalálnod, mennyi lesz a villanyszámlád havonta 50 év múlva. Ez ugyanis nehéz feladat lenne. Amikor valaki 50-80 évre tervez, akkor csak az irányt és a

14


fõbb állomásokat határozza meg. Ezért tedd fel magadnak a következõ kérdéseket és írd utána a választ. Nem baj ha nem tudsz valamire azonnal válaszolni. Ha kell, kérdezd meg szüleidtõl, nagyszüleidtõl. Minden kérdésnél lényeges az idõpont és az összeg. Akarok-e fõiskolára/egyetemre járni? Mikortól akarok dolgozni? (Itt csak évszám kell!) Akarok-e saját lakást/házat? Mikor akarom összekötni életem jövendõbelimmel? Hány gyereket szeretnék és melyiket mikor? Mikor mennek a gyerekek iskolába? (Az iskoláknál az egyszerûség kedvéért egy összegben számoljuk az iskolatípus idõtartamának teljes várható költségét.) Mikor mennek a gyerekek középiskolába? Mikor mennek a gyerekek felsõoktatási intézménybe? Mikortól számíthatok rá, hogy a gyermekem külön akar költözni és akarok-e neki ebben anyagilag segíteni? Mikortól számíthatok rá, hogy a gyermekem házasságot kíván kötni? Mennyi idõnként akarok festést/tapétázást? (Környékre: 1F.xls/lakásfel.) Mennyi idõnként akarok lakásfelújítást (víz, fûtés, nyílászárók)? Akarok-e/szükségem lesz-e lakáscserére (nagyobb, kisebb)? Akarok-e saját gépjármûvet? Mennyi idõnként szeretném cserélni a gépjármûvem? Mikor akarok nyugdíjba menni? (A szükséges tõke hozzávetõleg az igényelt havi járadék x100-150-nel.) A fentieken kívül ide kell még felírni az összes nagyobb tõkét igénylõ tervet/célt. Amikor készen vagy, add össze a szükséges összegeket. Ha valamire többször kell költeni, ott természetesen annyiszor kell venni az egy alkalommal szükséges összeget. Tetszik? Ekkor még nem ettél és nem fizettél lakásrezsit. Érdekesség kedvéért oszd el az összeget a legutolsó dátumig hátralévõ hónapok számával. Ha csak saját munkádra akarsz támaszkodni, ennyit kell havonta megtakarítanod! A szemléletesség kedvéért ábrázold az egészet egy idõtengelyen. Az egyenes elején legyen az idei dátum, azután oszd fel 5 éves szakaszokra, majd írd át az elõzõ kérdésekre adott válaszaid: mikor, mire, mennyit tervezel költeni.

15


Feladatok 1.

2.

3. 4. 5.

6.

7. 8.

Írd fel a következõ héten naponta a bevételeidet és kiadásaidat! Ne hagyj ki egyetlen forin tot se! Ezt egész évben folyamatosan kell majd vezetned. Ne összesíts! (Pl. élelmiszer 832,vagy szórakozás 3759,-) Vagy tedd mellé a blokkot a tételek megnevezésével. Neked fontosak a részletek, hogy mibõl is áll össze az a tétel! Írjátok össze, milyen rendszeres kiadások terhelnek egy háztartást, ezek milyen rendszerességgel fordulnak elõ (napi, heti, havi, két havi, 1/4 éves, 1/2 éves, éves, stb.)? Mekkora ez a rendszeres kiadás fejenként, vagy családonként átlagosan az osztályban? /Tanár: A csopor tos megbeszélésnél a szélsõ értékekkel vigyázni kell./ Határozzátok meg a kiadási csoportokat jelleg szerint (alapvetõ, szociális, kulturális, luxus), valamint határozzátok meg a kiadási halmazok tartalmát. Csoportosítsd a kiadásokat a szükséglet jellege szerint! Írjátok fel és csoportosítsátok, milyen jövedelemfajtákat (bevételformákat) ismertek, illetve léteznek! (munkából származó (pl. bér); tõke (vagy más néven passzív) jövedelmek, szociális juttatások, stb.) Kérdezd meg otthon, hogy nektek milyen bevételi forrásaitok vannak és határozd meg a fajták arányát. /Tanár: Nyilvános számonkérés esetén figyelni kell, nehogy konfliktus keletkezzen a csoportban. A feladat nagyon mélyen vájkál a család pénztárcájában. Fõleg azok közt okozhat feszültséget, ahol eltérõek a jövedelem fajták. (Pl. szociális juttatások — tõkejövedelmek) Elõfordulhat, hogy a család mindkettõt (mindhármat) kihasználja./ Készíts a társaiddal közösen táblázatot (pénztárkönyvet)! Határozzátok meg együtt a bevétel és a kiadás oszlopait! Vezesd ezt a könyvet egész évben folyamatosan! Állítsd össze és nézd át Tamás és Péter pénzügyi kimutatását és mérlegét! Beszéljétek meg, mire számíthatnak a jövõben. Mindketten 28 évesek, 5 éve dolgoznak, 250 eFt-ot keresnek havonta, van egy 7 MFt-os lakásuk, amelyet 5 MFt tartozás terhel és egy új 2 MFt-os autójuk van, 1,5 M Ft-os hitellel. A lakáshitelre 37.000 Ft-ot, a gépjármûhitelre 33.000 Ft-ot fizetnek havonta. Tamásnak ezen kívül van még 300.000 Ft áruhitele, amelyre 12.000 Ft-ot fizet havonta. Péternek van a bankban 200.000 Ft-ja, ugyanennyi befektetési alapban, 480.000 Ft-ja önkéntes nyugdíjpénztárban, ez havi 10.000 Ft és 2 MFt-os életbiztosítás, amelyre havi 15.000

16


9.

10. 11. 12.

Ft-ot tesz félre. Mindkettõjük kiadásai között szerepel havonta lakásbiztosításra 3.000 Ft, az autóra kötelezõ biztosítás 3.000, Cascóra 11.000 Ft. Tamás kiadásai havonta még: lakásra 25.000, étkezésre 60.000, üzemanyagra 26.000, internetre/telefonra 24.000, szórakozásra 10.000 és újságra 5.000 Ft. Péter további havi kiadásai: lakásrezsi 24.000, étkezés 50.000, üzemanyag 15.000, internet/telefon 15.000, szórakozás 12.000 és újság 4.000 Ft. Alakítsatok ki csoportokat az osztályban és osszátok fel egymás között az élet (?) és gazdaság területeit. Minden csoport vizsgálja meg, milyen adónemek és adókulcsok érintik az adott területet. Nézz utána, milyen adók, járulékok és milyen mértékben terhelik a munkáltatókat a kifizetett bérek után! Nézz utána, milyen adók, járulékok és milyen mértékben csökkentik a munkavállalók bruttó bérét! Nézz utána, milyen áfakulcsokat használunk Magyarországon.

Kérdések 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Mi a pénz? Mit jelent, hogy pénzünk belsõ érték nélküli? Pénzügyeink rendbetételének melyek az elsõ lépései? Mik az eszközök? Mik a források? Mi a pénztárkönyv? Mikor és miért kell zárást/elszámolást csinálni? Lehet-e deviza a forintból? Mi az adó és miért kell fizetni? Milyen adófajtákat és kulcsokat ismersz? A jelenleg érvényes szabályok szerint hány százalék adót és járulékot kell fizetnie a munkavállalónak a bruttó bére után? Van-e másképp vagy elkülönülten adózó jövedelem? Ha igen, mondj rá példát! Mi az ÁFA?

17


14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Meg kell-e tervezni életünket? Ha igen, miért? Milyen idõtartamú tervekrõl hallottál? Mit tartalmaz a havi terv? Mit tartalmaz az éves terv? Melyik a részletesebb: a havi vagy az éves terv? Indokold! Hasonlíts össze két eltérõ idõtartamú tervet! Mi haszna az ellenõrzésnek? Mikor kell ellenõrizni egy terv megvalósulását?

18


Aktív megtakarítás avagy az el nem költött pénzek


Élt valaha a távoli keleten egy bölcs, aki híres volt tudásáról. Minden kérdésre tudta a helyes választ. Egyszer a kolostorban, ahol éppen tartózkodott, néhány tanítványa próbára akarta tenni a mestert. Olyan feladatot akartak adnak neki, amiben bármilyen döntést hoz mindenképpen téves lesz. Elhatározták, az egyikõjük kismadárral a markában fog a bölcs elé járulni és megkérdezi a kismadár, amely a kezemben van, élõ-e vagy holt? Ha a tanítójuk azt mondja, hogy holt, akkor egyszerûen elengedi a madarat, és az elrepülve bizonyítja tévedését. Ha viszont azt válaszolja, hogy élõ, akkor egy mozdulattal kitekeri a kismadár nyakát, és az élettelenül hullik alá. Amikor a mesternek feltették a kérdést, az néhány másodpercre elgondolkozott, majd így felelt: „A döntés a te kezedben van.” A saját életed feletti döntés a TE kezedben van! Eddig megtanultad, hogyan tedd követhetõvé saját gazdálkodásodat. Most arról lesz szó, hogyan kell elkezdened gazdálkodni. De miért fontos, hogy valaki gazdálkodjon? Neked például ott vannak az elérendõ céljaid, amelyeket leírtál! Ugye még mindig fontosak? Vagy biztos hallottál már olyat a szüleidtõl, esetleg nagyszüleidtõl: „Most nem érek rá, mert dolgoznom kell!” Ha valaki az élet egy fontos tényezõjével nem törõdik, annak azzal könnyen problémája lehet. A pénz a mai élet egy érdekes része. Csak addig fontos, amíg kevés van belõle, akkor viszont nagyon. Ha elegendõ áll rendelkezésünkre, akkor észre sem vesszük. Van egy mondás: Ha valaki minden nap csak egy forintot is félrerak, az gazdag ember lesz. Míg ha valaki minden nap csak egy tized forinttal is többet költ, az koldusbotra jut. Ezért a legfontosabb, hogy rendszeresen tegyél félre pénzt a céljaidra. Vannak célok, amelyeket, bármekkora is a jövedelmed, csak hosszabb távon (30-40 év) lehet kényelmesen megvalósítani. Ilyen például a nyugdíj. Az erre félretett pénz fogja megvalósítani azt az idõpontot, amikor azt mondhatod: Nem kell többet dolgoznom! Nyugdíjba mehetek. (Van akinek ez 80 éves korában sem valósul meg, van akinek a 40-es évei elõtt sikerül.) Te mikortól akarod ezt megtenniõ Ha sok pénzre van szükséged terveidhez, akkor ne csak saját magadra hagyatkozz! Hívd segítségül a kamatokat. Pontosabban a kamatos kamatot!

20


A kamatos kamat erejének megismerése érdekében számoljunk egy kicsit! Mi lett volna, ha szüleid születésedkor elkezdtek volna félretenni neked egyszer havi ötezer forintot és még egyszer havi ezer forintot? Ebben az esetben, mondjuk épp most vagy 17 éves, 1.224.000 forint lenne összesen félretéve számodra. Ha ezt úgy helyezték el, hogy átlagosan évente 10%-ot kamatozik, ebben az esetben a 20. születésnapodon a félretett ötezresekbõl egy 3.780.000 Ft-os összeggel tudnak meglepni téged. Képlet: T - kumulált tõke t - éves megtakarítás (év elején, egy összegben) h - éves hozam (fix hozammal kalkulálva), tizedes törtben q - éves relatív eredmény: 1+h n - megtakarítási évek száma T=t x (qn-1)/h) x q [azaz t szer ( q az n-ediken mínusz 1 per h ) szor q] Ez akár egy lakás kezdõ tõkéje is lehetne. Ha a másik ezer forintos megtakarítást tovább folytatják, és mikor munkába állsz, te folytatod mondjuk egészen a 60. születés-napodig, akkor ezen a napon valamivel több mint 40.000.000 forint, illetve valószínõleg ennek megfelelõ más pénznem (pl. euró) állna a rendelkezésedre! Pedig erre csak 720.000 Ft-ot tettél félre a szüleiddel. A nagyobbik részért a pénzetek dolgozott helyettetek. Ez a gondos ember jutalma! Megtanulni félretenni minél korábban érdemes elkezdeni. Már az elsõ zseb-pénzbõl, vagy locsolópénzbõl. Ha még nem kezdted el, a legjobb idõpont a MOST! A nálad lévõ saját pénzed 10%-át különítsd el, és cselekedj így egész életedben! A mértéke pedig ne legyen kevesebb, mint minden bevételed 10%-a. Ha fegyelmezett vagy, ez lehet több is, akkor hamarabb éred el a céljaid. Az ideális és legkönnyebben követhetõ, ha a bevételed megérkezésekor nem csokira, mozira vagy a számláidra gondolsz, hanem magadra: a 10% jutalmadra, amit elkülönítesz és nem költesz el. Az ember úgyis mindig annyiból gazdálkodik, amennyije van. Ezért fontos elõször félrerakni és csak aztán költekezni.

21


Tudtad? A bevételeid 90%-ából ugyanolyan könnyû megélni, mint a 100%-ból. Képzelj el egy hónapot, vagy akár egy életet úgy végigélni, hogy: jaj ezt nem vehetem/tehetem meg, mert félre kell tennem „X” összeget. Szerintem ez szörnyû! Ezért soha ne kuporgatással bíbelõdj. Elõször rakj félre, úgy mintha soha nem is lett volna, akkor hó végén meglátod, nem is hiányzott a költségvetésbõl. Aztán optimalizáld kiadásaidat. Most vedd elõ az elmúlt hetekben készített kiadási listáid, illetve annak csoporton-kénti összesítését. Érdemes alaposan megvizsgálni azt a csoportot, amelynek összegétõl a legjobban megdöbbensz. Ezután hasznos összehasonlítani az oszlopokat idõszakonként is. Azt az oszlopot kell elõször tételesen megvizsgálni, amelyik a legmagasabb összeget mutatja, aztán szépen sorban a többi oszlop is terítékre kell, hogy kerüljön. Lehet, hogy elsõ ránézésre minden kifizetés nagyon indokolt volt. Azért tegyél fel magadnak egy kérdést! Valóban szükségem volt erre? Biztosan fogsz fölösleges tételeket találni. Tartsd szem elõtt a „Sok kicsi sokra megy!” mondást. Jusson eszedbe valamelyik idõs rokonod, ismerõsöd. Milyen kevésbõl is meg lehet élni! Természetesen a „nulla” kiadás nem megoldás. A könyvelésed átnézése után számold össze, mekkora volt az az összeg, amelyet szerinted kár volt kifizetni. Tudtad? Egyszer egy autógyárban sokallták az egyik modelljük súlyát, ezért elhatározták: minden alkatrészt megvizsgálnak, hogy lehet-e a tömegét csökkenteni. Volt, ahol néhány dkg-ot sikerült lefaragni, máshol csak egy-két grammot. A végeredmény mégis 30-40 kg körüli lett. Vagyis elérte a jármû súlyának ~5%-át, ami jelentõs anyag- és üzemanyag-megtakarítást eredményezett. A jövõben, mielõtt a kosaradba teszel/megveszel valamit, tedd fel a kérdést magadnak: Valóban szükségem van erre, vagy csak szeretném? Ne keverd össze szükségleteidet a vágyaiddal! Szükséges mindaz, ami a fennmaradásunkat biztosítja.

22


Figyeld meg! Kenyeret, tejet nem adnak és nem is fognak részletre adni. Vajon miért? Robert T. Kiyosaki írja: „A gazdag embert az különbözteti meg a szegénytõl, hogy a szegény embernek kielégített vágyai vannak és késleltetett szükségletei. Míg a gazdag embernek kielégített szükségletei és késleltetett vágyai vannak.” A tévében hallottam egy embert vágyairól beszélni, akinek itthon és külföldön is vannak gyárai. Az új motorkerékpárjának megvásárlását a cégbirodalma által elért ár-bevételhez kötötte. (Pedig a cégeitõl kapott egyhavi jövedelme valószínûleg bõségesen elegendõ lett volna álmai motorjának megvásárlására.) Vajon miért? Te is minden vágyadat kösd egy vele arányban álló feltétel teljesüléséhez, ami a munkádtól/teljesítményedtõl függ. Az elhatározást tartsd is be, akár negatív, akár pozitív az eredmény! A jutalom soha ne maradjon el. Néhány dolgot fontos magunkban tisztázni és utána pénzügyeinkbe beépíteni. Ahogy egy 80-as éveiben járó tanárnõ mondta – aki az 1930-as évek végétõl vezet háztartási naplót, mert megértette fontosságát az apácáknál, akikhez iskolába járt –, a kiadásokat 3 szinten kell rangsorolni: a fontosra, a szükségesre és a kellemesre. Ezen fogalmak elemei és arányai határozzák meg, hova tartozol most, illetve hova fogsz tartozni évek múlva. Szegény leszel vagy gazdag. Határozd meg te is, mik tartoznak számodra az egyes kategóriákba.

Vásárlás Megfigyelted már, hogy mikor, hol és mit szoktál vásárolni? Vagy ugyanezt az ismerõseidnél, rokonaidnál? Érdemes! Hallottál már olyan reklámot, hogy: kettõt fizet, hármat kap? Elõfordult már, hogy ebbõl egy sem kellett volna?

23


Valószínû tapasztaltál már olyan helyzetet, amikor „ciki” lett volna azt mondani, hogy te nem „A” helyen vásárolsz, vagy rang, ha „B” környéken. Mondani „bármit” lehet. Megtenni viszont csak azt, amit megengedhetsz magadnak. A ma már idõs színésznõ, Muráti Lili – aki fiatal korában nagyon szép volt, – mesélte egy tv riport alkalmával, hogy nagyon szerette a szép ruhákat. Mivel keresett színész volt, ezért pénze is akadt bõven, így rengeteg ruhát tudott magának venni. „Aztán elmúlt a fiatalság, elmúlt a szépség. Mára nem maradt más, csak a sok ruha.” Néhány éve mesélte egy hazai ruhagyártó, hogy egy távol-keleti származású megrendelõjének gyártott terméket, amit az állítólag az olcsó keleti áruk piacára szállított. Pár nappal késõbb egy budapesti bevásárlóközpont méregdrága üzletében látta viszont termékét. Amikor megvásárolsz X összegért valamit, akkor nem csak azt kell nézni, mennyit fizettél az eladónak. Néha azt is érdemes végiggondolnod, hogy a szükséges mennyiség alapján elérhetõ-e kedvezmény és érdemes-e piackutatást csinálni. Mert, ha a piackutatás várható idõszükséglete alatt (pl. 2 óra) van lehetõséged egy keveset dolgozni (pl. egy tanítvány 1 óra), amelynek a jövedelmébõl még a hátralévõ idõben akár fagyizni is marad pénzed, miután az elsõ üzletben megvetted, amit akartál, akkor mi értelme órákat keresgéléssel tölteni? Ezt nevezik költség-haszon elvnek. Tudtad? Az emberek döntéseik 80%-át érzelmi alapon hozzák meg. Még te is. A reklámok jelentõs része erre építve egy életérzést sugall, amit az eladni kívánt termékkel köt össze. A termék megvásárlásával ugyan boldogabb nem lettél, de a pénzed már elköltötted. Figyeld meg! Ha egy kisgyerek azonnal megkap egy meglátott játékot, az új játék általában 1-2 napon belül a többi kacat között végzi.

24


Víz, villany, gáz, telefon Ha megnézed egy család havi kiadásait, látható, milyen nagy részt tesz ki az úgynevezett közüzemi számlák értéke. Ez leginkább az alacsony jövedelmûeknél szembe-tûnõ. Ezért az emberek hajlamosak szidni a szolgáltatót, a magas díjak miatt. Pedig a szidott szolgáltatás igénybevételét optimalizálni praktikusabb. Belegondoltál-e már: egy kis odafigyeléssel a család vagy a saját havi kiadásaidat jelentõsen csökkentheted. Hogy miképp? Figyeld meg, egy pohár vízhez vagy egy kéz-mosáshoz mennyi vizet használsz. Legközelebb, mielõtt megnyitod a csapot, tegyél dugót a lefolyóba, vagy tegyél alá egy mérõedényt (vödör, kancsó, fazék stb.). Tudtad? Egy felnõtt ember 2-3 liter vízzel tetõtõl talpig le tud mosakodni, 5 literrel hajat is tud mosni. (Ezt már többször kipróbálták; a legjobb próba ehhez egy nomád túra.) Te mennyit használsz alkalmanként? Persze néha jólesik elmerülni egy kád forró vízben, vagy percekig folyatni magunkra a forró zuhanyt. Vajon erre valóban mindennap szükséged van? Használj egy, a számodra még kellemes köztes megoldást. A gyakorlatban kialakultak szerint egy átlagos háztartásban személyenként és naponta 20 liter 60C0-os vagy 40 liter 37C0-os vizet használunk! Van, ahol a friss vizet a hûtõben tárolják egy kancsóban. Abból öntenek a pohárba és utána pótolják a csapból, majd a kancsó visszakerül a hûtõbe. Így mindig friss, hideg vizet isznak, ami ráadásul fertõtlenítõszer-mentes, mivel a klór elpárolog, mire felhasz-nálásra kerül. Beszéljétek meg közösen, ki milyen víztakarékos megoldással találkozott már! Tudtad? A háztartásban használt elektromos készülékek nagy részének kikapcsolt állapotban is van fogyasztása, ha nem húzzuk ki, vagy nem feszültségmentesítjük a hálózati csatlakozót. Ez fokozottan igaz a távirányítóval mûködtethetõ és készenléti állapotban lévõ készülékekre.

25


Egy kikapcsolt rádió vagy magnetofon 5W, egy kikapcsolt parabola rendszer 25W. Ez havonta minimálisan 3,6kW alapfogyasztást eredményez készülékenként. Ahhoz, hogy érezd mennyi energiát pazarolsz, szorozd meg a 3,6kW-ot a lakásban lévõ hálózatról mûködõ híradástechnikai készülékek számával és az aktuális villanyáram díjával! Milyen eredményt kaptál? Hány százaléka ez a havi villanyszámlátoknak? Jelentõs költségcsökkenést érhetünk el, ha a sokat használt helyiségekben megfelelõ minõségû energiatakarékos fényforrásokat alkalmazunk. A minõség itt is kifizetõdõ befektetés. A megtakarítások egy jelentõs része a konyhában érhetõ el energiában éppúgy, mint egyéb kiadásban. Az energiaszolgáltatóknál (Elektromos Mûvek, Gázmûvek) folyamatosan hozzá lehet jutni tájékoztató anyagokhoz, amelyek segítenek az energiafogyasztásod optimalizálásában. Tudtad? Ha nem teszünk fedõt a fazekunkra fõzés közben, akkor ez a mûvelet közel háromszor annyi energiát igényel.

26


Érdemes figyelemmel kísérni a távbeszélõ használatát is. Mert bár a szolgáltatók reklámjaikban a gondtalan, kötetlen és hosszú csevegésre buzdítanak, a telefon mégis inkább a rövid, halaszthatatlan ügyek intézésére való. Itt is érvényes a költség-haszon elv. Van mikor kevesebbe kerül néhány másodpercben megbeszélni a dolgokat, mint 10-15 percen keresztül SMSeket küldözgetni egymásnak. A suli utáni vagy a hétvégi találkozók helyét és idejét olcsóbb még ott az iskolában egyeztetni, amíg együtt vagytok. Telefont pedig csak a változások rövid közlésére érdemes használni.

Háztáji, hétvégi telek Nagyon kellemes kertes házban, zöld övezetben lakni, vagy egy hétvégi kertet, nyaralót tartani. Sajnos ennek is lehet anyagilag negatív hatása, ugyanis mindenki fizet valamilyen ingatlannal kapcsolatos adót, akár tulajdonos, akár bérlõ, és általában aki nagyobb telekkel rendelkezik, az többet. Ezeket az adókat a helyi önkormányzati rendeletek szabályozzák. Panellakásban éppúgy megoldható, mint a „Százholdas Pagonyban”, hogy költségeink csökkentése érdekében pl. fûszernövényeket tartsunk. (Ez mostanában divat is.) Ezek a növények általában igénytelenek, sok dísznövénynek is alkalmas, cserépben vagy teraszmélyedésben is megélnek. Ha valakinek már kertje is van, az a terület nagyságától függõen zöldséget vagy gyümölcsöt ültethet/termeszthet. Pár forintos beruházással és egy kis munka befektetésével nagyon sok konyhapénzt takaríthatsz meg, amely ellensúlyozza a terület adóját. Kertes háznál, nyaralónál törekedj a pozitív egyenlegre! Többet teremjen a földed, mint amennyibe a fenntartása kerül.

27


Feladatok 1.

Számold ki, mennyi pénzed lenne 60 éves korodban, ha most elkezdenél félretenni havonta egy ezrest! Az egyszerûség kedvéért feltételezzük: ma van az X. születésnapod és átlagosan éves 10% hozama van a pénzednek. Számolhatsz átlagos befektetett összeg (megtakarítás X megtakarítások számával /2-vel) hozamával. 2. Hasonlítsd össze barátaiddal, osztálytársaiddal az elmúlt hetekben készített kiadási listád csoportonkénti összesítõjét! Szerepel-e benne kiugróan magas tétel? 3. Nézd meg, mely csoport(ok) tartalmazzá(k) értékben a legtöbb kiadást! 4. Határozzátok meg együtt, mik tartoznak az egyes kiadási kategóriákba (fontos, szükséges, kellemes)! 5. Figyeld meg vásárlásaid alkalmával, mikor, mit és honnan veszel el (útvonal, polc magassága, akciós pult)! 6. Nézd meg, hány folyamatosan fogyasztó, készenlétben lévõ készülék van a háztartásotokban és számold ki, mibe kerül ez havonta! 7. Nézd meg és számold ki, mivel és mennyivel lehetne ezt csökkenteni! 8. Becsüld meg, hogy a lakásban a legtöbbet használt hagyományos fényforrással ellátott helyiségben naponta átlagosan hány órát mûködik a világítás! Járj utána, mennyibe kerül és mekkora a fogyasztása egy modern energiatakarékos fényforrásnak! Számold ki, mennyi lenne a megtakarítás energiában és pénzben a mai árakon évente. Vesd össze a beszerzési árral és a várható élettartammal! 9. Süss két adag sült krumplit tûzhelyen normál edényben egymás után! Az egyiket fedõ nélkül, a másikat fedõ alatt! Mit tapasztalsz? 10. Szerezd be a család, vagy ha van, a saját telefonod elõzõ havi hívásrészletezõjét. Emlékeid és a hívott számok alapján számold ki, hányszor és mennyiért telefonáltál az adott hónapban, hány hívást kezdeményeztél és mennyi volt az átlagos beszélgetési idõd hívásonként. /Tanár: A feladat eredményeit csak önkéntes bemondás alapján kérjük nyilvánosan számon./ 11. Tudd meg, milyen ingatlannal kapcsolatos és milyen mértékû adót vetettek ki lakóhelyeden! 12. Számold ki, mennyi ingatlannal kapcsolatos adót fizet a család évente! 13. Járj utána, mibe kerül egy cserép fûszernövény és megfelelõ gondozás esetén meddig hasznosítható. 14. Járj utána, mibe kerül egy csomag zöldségvetõmag! Mekkora területet igényel, mennyi termés várható belõle és a családodnak mire elegendõ ez a mennyiség?

28


Kérdések 1. Mit értesz szükséglet alatt? 2. Mi különbözteti meg a szükségletet a vágytól? 3. Nevezd meg a három csoportot, ami alapján a kiadásokat rangsorolni kell! 4. Mi a költség-haszon elv? 5. Sorolj fel öt rezsicsökkentõ megoldást! 6. Sorolj fel vízmegtakarítási módszereket! 7. Hogyan lehet fõzésnél takarékoskodni? 8. Mibõl származhat egy lakás elektromos alapfogyasztásának jelentõs része? 9. Sorolj fel legalább három cserépben is tartható növényt, amit fel lehet használni a háztartásban! 10. Milyen adók és milyen mértékben terhelik lakóhelyeden az ingatlanok tulajdonosait?

29


A bank


„A banknak sok pénze van, de az mind másé.”

Ha már van félrerakott pénzed, vagy ha van jövedelmed, felmerül a kérdés, hol tároljad. Malacperselyben? Szalmazsákban? Minden megoldás használható, csak ha már több ezres nagyságrendû ez az összeg, és több hónapra, netán évre kívánod megbízható helyre eltenni, akkor érdemes úgy elhelyezni, hogy gyarapodjon, különben nagyon gyorsan elveszítheti vásárlóértékét. A gyarapítás egyik lényege az infláció miatti érték-vesztés elkerülése/csökkentése. Ennek az elvárásnak az egyik lehetséges megoldása a banki elhelyezés. Mi is a bank valójában? A bank olyan cég, amelyet alapvetõen pénzügyi mûveletek elvégzésére és ebbõl származó jövedelem/nyereségszerzés céljából hoznak létre és mûködtetnek. Nem jótékonysági intézmény. A bankban lévõ pénz nem csak úgy létezik, mint a „levegõ”, hanem származik valahonnan. A bank hivatalos megnevezése: hitelintézet. Az 1996. évi CXII. törvény vonatkozik rá, amely a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról rendelkezik. Fajtái • Jegybank, amely a pénz kibocsátásáért és értékének megõrzéséért felelõs, továbbá vezeti a többi bank számláját. • Kereskedelmi bankok, amelyek az alapszolgáltatásokat (betétgyûjtés, hitelezés, számlavezetés) feltétlenül végzik, a többi banki szolgáltatás végzésére képesek és ebbõl legalább kilencet rendszeresen végeznek, vagy végzésére bármikor képesek. • Szakosított pénzintézet, amely csak meghatározott pénzintézeti feladatokat végezhet. • Befektetési bank, külön szabályozott szakosított pénzintézet. • Takarékpénztár szövetkezeti formában mûködõ, elsõsorban a lakosság (természetes személyek) részére végez alap banki szolgáltatásokat.

32


A bank mûködése A bankot egy kereskedõhöz lehet hasonlítani, aki összegyûjt különbözõ árukat saját kockázatára, majd eladja azt a vevõknek. A bank esetében az áru a pénz, vagyis pénzt, más néven betétet gyûjt. Mivel az összegyûjtött pénz önmagában haszontalan, ezért kölcsönadja (eladja) azt annak, akinek kell, vagy annak, aki úgy gondolja, hogy szüksége van rá. A kölcsön pénz áru, ezért ára van. A kamat a kölcsönpénz ára. Egy banknak ugyanaz a fontos, mint egy kereskedõnek: minél több áruja legyen és azt minél hamarabb eladja. Mivel saját forrásai korlátozottak, ezért „hitelt vesz fel”: betétet gyûjt. Ez több okból is jó a banknak. Egyrészt, mert 1.000 egység 1százaléka több mint 100 egység 1 százaléka. Képzeld el, hogy ezermilliókról és nem 1 százalékról beszélünk. Másrészt nem a saját pénzét kockáztatja a bankár, illetve a tulajdonos. Hogy az anyagi felelõsséget a pénzintézetek ne csökkenthessék a nulla közelébe, valamint nehogy túl nagy kockázatot vállaljanak, - ami egyben a betétesek kockázata is - ezért elõírnak számukra mutatószámokat, amelyekkel ezek a tényezõk kordában tarthatók. Amikor betétet helyezünk el, akkor az átmenetileg szabaddá vált pénzünket adjuk „kölcsön” kamat reményében. Szívesen beviszed-e félrerakott pénzedet egy sötét, lepusztult, piszkos, dohos pincehelységben mûködõ bankba, ahol esetleg egy kopott ruhás alkalmazott rád se nézve „vakkant” feléd valamit? Pedig elvileg itt is mûködhetne tisztességes, jól képzett szakemberekkel bank. Gondold végig, te miket veszel figyelembe, ha bankot, betétet választasz. Írd ide legalább a három legfontosabbat és után rangsorold! ….......................................... ….......................................... ….......................................... ….......................................... ….......................................... …..........................................

33


Ahogy neked, úgy mindenkinek vannak elvárásai. Mivel az embereknek különbözõ elvárásai vannak a bankokkal szemben, ezért azok különbözõ szolgáltatásokat (számlákat) ajánlanak ügyfeleiknek: • betétszámla; • elszámolási betétszámla; • folyószámla; • hitelszámla. A betétszámla A legrégebbi számlafajta. Régen ilyen „számlára” helyezték az emberek a pénzüket és értékeiket, amíg pl. a keresztes háborúkban voltak. Manapság erre a számlafajtára csak rövid távon érdemes betétet elhelyezni. Ez 2-12 hónap. Ennél a formánál viszonylag kevés kötöttsége van a tulajdonosnak. A bank nem tudhatja, mikor fogod visszakérni a pénzedet. Csak korábbi tapasztalatai alapján tudja megbecsülni, hogy 1000 egységbõl mennyit kérnek vissza másnap, mennyit egy hét múlva, mennyit fél év múlva. Képzeld magad a bankár helyébe! Hogyan tudsz úgy pénzt befektetni, hogy a tulajdonosnak is tudj kamatot adni, neked is maradjon, és azt sem mondhatod a betét tulajdonosának: Üres a pénztár. Várjon, vagy jöjjön vissza késõbb. Ez az oka, ha a következõ kiírást látod: X összeg feletti/nagyobb összegû készpénz igényét egy nappal korábban jelezni szíveskedjen! A betétszámlára általában nem fogadhatunk és nem indíthatunk átutalást. Így ott pénzmozgás (betét, kivét) csak akkor lehetséges, ha bemegyünk a számlavezetõ bankunkba. A betétünkre az aktuális inflációhoz közelítõ kamatot is kaphatunk, de többnyire kevesebbet. Ez többek között a piaci versenytõl és az aktuális inflációtól függ. Modellezzük a bankos munkáját: (Cél: a bankos munkája nehézségének megértése a szabadon felhasználható betétek befektetésénél.) (1) Alakítsatok 8-10 fõs csoportokat. Határozzatok meg jelképesen egy hónapos idõtartamot és egy napos idõegységet a pénz elhelyezésére. Minden csoportban válasszatok egy bankárt. Mindenki mondja meg a bankárnak, hogy hány pénzegységet kíván elhelyezni a betétszámláján.

34


(Praktikus meghatározni egy tartományt, amin belül mozoghatnak a betétek. Pl. 500-1000-ig.) Majd a „pénztártól való távozás után” a betétes döntse el mennyi idõ (hány nap) múlva mekkora összeget kíván elõször felvenni, és írja le egy cédulára. A „betétek átvétele” után a bankár készítsen befektetési tervet. Mekkora összeget hány napra fektet be. (Tételezzük fel, hogy a hely nem mérvadó és a feltételeket a bankár szabadon határozhatja meg, de a lekötés idõtartama utólag nem módosítható.) Ha készen vannak a bankosok, egyeztessenek a betétesekkel. Volt-e lekötetlen összege, ha igen, mennyi és hány napig? Illetve az idõtartam hány százalékában? Elõfordult-e, hogy a bank fizetésképtelen volt? Ha igen, mekkora összeget nem tudott kifizetni és hány napig? Egyeztessenek a bankárok, tudnak-e egymástól úgy kölcsönt felvenni, hogy ki lehessen fizetni a betéteseket. Ki volt a legügyesebb bankos? A valóságban a bankosnak egy kicsit egyszerûbb a feladata, egyrészt, mert van múltbeli adata a szokásos pénzmozgásról. Másrészt, mert a több ezer ügyfél egyenletesebb pénzmozgást eredményez.

Elszámolási betétszámla Az elszámolási betétszámla napjaink leggyakrabban használt számlafajtája. Erre érkezik a fizetés, errõl fizet(het)jük a számláinkat. Ha van hozzá kapcsolódó bankkártyánk, errõl veszik le a pénzt, amikor fizetünk vele. Vagyis ez a napi pénzforgalmunk lebonyolítására szolgál. Olyan, mint a nálad lévõ pénztárca. Mivel itt folyamatos pénzmozgásra lehet számítani, ezért az ide elhelyezett összeget tudja a bankos legkevésbé dolgoztatni. Ahogy a pénztárcád sem tudja, mikor veszed elõ és akkor is mi fog történni, kiveszel-e belõle vagy beteszel valamennyit. Így az itt elhelyezett összegre kapjuk a legkevesebb kamatot, ha kapunk egyáltalán! Gyakran számlavezetési díjat is fizetünk érte, ami kisebb összegû betétnél több lehet, mint az érte járó kamat. A bank általában lehetõséget, valamint több változatot ad az elszámolási betétszámlán lévõ pénz határozott idõtartamú lekötésére, amit az idõtartam végén akár automatikusan ismételtethetünk is.

35


Ebben az esetben vállaljuk, hogy az adott idõszak alatt a lekötött összeget nem kérjük vissza. Ezért a bank ezt az összeget a Jegybank által meghatározott mértékben nyugodtan befektetheti, dolgoztathatja a megállapodás (lekötés) idõtartamára, így erre a pénzre magasabb kamatot tud fizetni. Mi van akkor, ha valakinek elõbb van szüksége a pénzére mint a lekötése lejárna? Természetesen felveheti, de ez szerzõdésszegést jelent. Mi jár annak, aki egy megállapodást megszeg/felmond? Büntetés. Ebben az esetben a büntetés a „feltört” betét/lekötés kamatának elvesztése. Jobb esetben csak a felvett összeget sújtja, rosszabb esetben az egész tételt. Ez a „büntetés” nem önkényes, hanem a szerzõdésbontásból adódó többletkiadások fedezetére elvont összeg.

A folyószámla Az elszámolási betétszámlának olyan fajtája, amelyrõl a bank bizonyos feltételek esetén túlfizetést is hajlandó teljesíteni. Vagyis a számlaegyenleg negatív is lehet. Külön megállapodás alapján hitelt nyújt. Ezt nevezzük folyószámlahitelnek. Modellezzük a bankos munkáját (2): Ismételjétek meg az elõzõ feladatot azzal a módosítással, hogy most a „pénz elhelyezésekor” mindenki mondja meg a bankosnak, hogy kíván-e pénzt lekötni, ha igen, mennyit és mennyi idõre. A lekötetlen összegekre vonatkozóan ugyanúgy járjatok el, mint elõször. Most milyen eredmények születtek? Beszéljétek meg, most mennyiben volt más/könnyebb a befektetési tervet elkészíteni!

Hitelszámla Általában valamilyen hitelhez kapcsolódik. Ez a bank nálad befektetett pénzeinek a nyilvántartása. Olyan, mint a te könyvelésedben a befektetett eszközök rovat. Azt tudnod kell, hogy a bank két fõ területrõl szerzi jövedelmét. Az egyik a kihelyezett hitelért felszámított és az összegyûjtött betétekre fizetett kamat különbözete (kamat marzs). Itt a bank nemcsak munkát végez a betétgyûjtéssel és hitelkihelyezéssel, hanem kockázatot is átvállal.

36


Ugyanis az adós nemfizetése esetén a banknak kell helytállni és kifizetni az ügyfélnek a betét összegét az ígért kamatokkal együtt. A másik bevételi forma a banki szolgáltatásokért felszámított díjak/jutalékok. Pl. számlavezetési díj, kártyahasználati díj, átutalási díj, készpénzfelvételi díj, SMS értesítési díj, hitelbírálati díj, szerzõdéskötési díj, rendelkezésre tartási díj, stb. Vagyis bármit csinál a bank, helyesebben az ügyintézõ, azért munkadíjat számít fel valamilyen formában. Van ahol az Internetbank hozzáférésért havidíjat és tranzakciós díjat kell fizetni, van ahol csak tranzakciós díjat, mert abba minden költséget beépítettek. Ezért bankválasztáskor ezt és az ehhez hasonló tényezõket is érdemes figyelemmel kísérni, valamint számításba venni. (Ritkán többet, vagy sokszor kevesebbet plusz egy meghatározott összeget fogok fizetni.) Minden bank eltérõ módon számolja fel a különbözõ költségeket, díjakat, jutalé-kokat. Ezért nagyon nehéz feladat két pénzintézet által kínált kamat összehasonlítása. Ennek megkönnyítése érdekében elõírtak egy egységes számítási módot, amelynek segít-ségével számított kamatot a pénzintézeteknek kötelezõ feltüntetni. Neve: Egységesített betéti kamatlábmutató (EBKM).

Hitel Mint ahogyan korábban említettem, a pénz a szekrényben ülve nem fog gyarapodni; ez az otthoni szekrényre éppúgy igaz, mint a bank páncélszekrényére. Hogy a betéti kamatokat legyen mibõl kifizetni, a hitelintézetek a náluk lévõ pénz egy részét kihelyezik a gazdaságba kamat ellenében. Kamatot két okból számítunk fel. Egyszer azért, mert úgy ahogy te, mindenki más is szívesebben valósítja meg vágyait azonnal, mint a jövõben. Ezért a jelenbeli pénz többet ér, mint az azonos vásárlóértékû jövõbeni. Így csak akkor mondunk le a jelenben átmenetileg szabad pénzeszközünkrõl, ha a jövõben nagyobb vásárlóerejû pénzt kapunk cserébe. Vagyis ha most kapnánk pénzünkért 5 gombóc fagyit, akkor a jövõben legalább 6 gombócot szeretnénk. A másik, amiért kamatot számítunk, a kockázat. Minél nagyobb a kockázat, annál magasabb az elvárt/felszámított kamat. (Ez fordítva is igaz! Minél magasabb az ígért kamat, annál nagyobb a kockázat is.)

37


Másképp: ha egy megbízható jó barátom jön kérni egy ezrest, neki szinte gondolkodás nélkül oda adom. Ha egy olyan ismerõsöm jön kérni, akirõl tudom, hogy egy szeget sem lehet rábízni, neki nagyon csábító ajánlatot kell tennie, hogy gondolkodjak a dolgon. Ki is faggatom õt, mire, miért, hogyan költi a pénzt, mi a garancia, hogy visszafizeti, stb. Képzeld el, ha egy ismeretlen jön kérni! A több ezres lélekszámú településeken nem ismerhet mindenki mindenkit, így a bank ügyintézõje sem. Hogyan lehet mégis mûködtetni a szolgáltatást? Úgy, hogy a pénzintézet meghatároz egy feltételrendszert, amelynek alapján igyekszik minõsíteni a hiteligénylõket. Írd le, te mi(ke)t kérdeznél, mi alapján minõsítenéd az embereket! ….......................................... ….......................................... ….......................................... ….......................................... ….......................................... ….......................................... ….......................................... ….......................................... ….......................................... ….......................................... ….......................................... ….......................................... A pénzintézet igyekszik a múltbeli adatok alapján felbecsülni a kockázatot. Ilyen adatok a korod, a végzettséged, nyelvtudásod, szakmai tapasztalatod. Ezek alapján tudja megbecsülni, mennyire biztos a jövedelmed. Ha már hosszabb ideje van számlád a pénzintézetnél, akkor látja, mennyire vagy költekezõ, vagy takarékos. Ha rendelkezel önerõvel, akkor feltételezi, hogy takarékos vagy és fontos neked, amit el szeretnél érni. Nagyobb összegõ hitelnél fontos, hogy legyen valamilyen zálogod, ami végsõ esetben fedezetet biztosít. A hiteleket több szempont alapján is lehet csoportosítani. Pl. a futamidõ szerint lehet: rövid (0-1 év), közép (1-5 év) vagy hosszú távú (5-30 év). Lehet a fedezet alapján fedezetnélküli hitel: ezek általában a fogyasztási hitelek, amelyeket a termék vagy a szolgáltatás értékesítõje intéz. Ide sorolható még a folyószámlahitel, valamint a személyi kölcsön. Az elbírálás alapja a felmutatott jövedelem. Ezek a legkockázatosabb hitelek, mert a bank csak a múltban megszerzett jövedelem alapján tudja valószínûsíteni, hogy az ügyfél ki tudja/fogja fizetni a tartozását. A kamat mértéke jelenleg évi 20-45% közötti. Nagyságrendje általában néhány tízezertõl egymillió forintig terjed. Idõtartamuk néhány hónaptól 5 évig (60 hónap) nyúlhat el.

38


Közismert gyakori fajták a jelzáloghitelek, ahol a fedezetet a megvásárolni kívánt, vagy a meglévõ gépjármû, ingatlan adja. Ezek a lakás-, a gépjármû-, illetve az ezek fedezete mellett felvehetõ szabad felhasználású kölcsönök. A hitel futamideje alatt a pénzintézet a fedezet tárgyára elidegenítés/értékesítés ellen jelzálogot jegyeztet be a megfelelõ hatóságnál. Az elbírálás alapja a felmutatott jövedelem mellett vagy helyett a jelzálog fedezeti értéke. Mivel a pénzintézetnek a célja a kihelyezett kölcsön és kamatainak megszerzése, ezért alacsony jövedelemszint esetén kezes bevonását is kéri, hogy egy esetleges fizetõképtelenség esetén csak végsõ eszközként keljen a tárgyi fedezetet megszereznie. (Amit aztán további költségekkel értékesítenie kell.) Ezek a hitelek általában több százezertõl több millió forintig terjednek és az összeg nagyságától függõen 1-30 évig tarthat a lejáratuk. (A gépjármûvekkel kapcsolatosak néhány százezertõl pár millióig terjednek 1-5 éves futamidõvel. Az ingatlannal kapcsolatosak egymilliótól több tízmillióig terjednek 5-30 év futamidõvel.) Az éves kamat mértéke ingatlannal kapcsolatos hitelezés esetén 8-15%, míg gépjármûnél általában 16-25% közötti. Hirdetnek ugyan 0%-os hiteleket is, de ezeknél többnyire máshol fizeti meg a kamatot a vevõ. (Ahogy mondani szokás: Krisztus koporsóját sem õrizték ingyen.) Létezik még a lombardhitel. Ennél a hitelnél értékpapír vagy bankbetét fedezetre adnak szabadon felhasználható hitelt rövid futamidõre. Kamatterhe valamivel kedvezõbb, mint a fogyasztási hiteleké. Fontos hiteltípus a felsõoktatásban való részvételt segítõ diákhitel. Különlegessége, hogy a kölcsönt a tanulók munkába állásuk után fizetik vissza. A hitel igénybevételére a 35 évnél nem idõsebb felsõoktatási intézményben tanuló diákok jogosultak. Nagy elõnye, hogy lehetõséget biztosít az alacsony jövedelmû családok gyermekeinek is a felsõoktatásban való részvételre és így magasabb jövedelemkategória elérésére. Nagy hátránya az elõre eladósodás veszélye. Hátráltathatja az igénybe vevõt és jövõbeni családját egy kívánt életszínvonal elérésében. A hiteleket egy másik szempont szerint két nagy csoportra oszthatjuk. Ezt pedig a hitel nyilvántartásának pénzneme alapján forint illetve deviza alapúra oszthatjuk. A forint alapu hitelnél semmi különös bonyodalom nincs. Lényegesen érdekesebb a helyzet a deviza alapú hitelek esetében, mert ott az alap kamatláb mellett megjelenik több plusz költség és kockázat, ami az elsõ látásra kedvezõ hitelt alapos vizsgálat után lényegesen kedvezõtlenebb színben tüntetheti fel. Mikor forintban veszünk fel egy devizahitelt, akkor a hitelintézet elõször átváltja nekünk a devizát forintra méghozzá devizavételi árfolyamon.

39


Tudni kell, hogy a devizában nyilvántartott hitelt fizethetjük devizában (persze, ha nincs devizában jövedelmünk, akkor ez nagyon költséges és körülményes lehet) vagy forintban (ez az általános), akkor meg forintunkért deviza eladási áron kapjuk meg a szükséges devizát. A két árfolyam közötti különbség 0,2-3%-ig változhat. Általában ahol alacsonyabb a különbség, ott külön átváltási költséget is meg szoktak határozni az átváltandó összeggel arányban, százalékosan. Továbbá kockázatként jelentkezik az ár-folyamváltozás. Amennyiben felértékelõdik forintunk a tartozásunk devizájával szemben, az hasznosnak bizonyul, mert számszerûen forintban csökken a visszafizetendõ összeg. Forintunk leértékelõdése esetén viszont terheink megnõnek. Ez a kockázat a 2010-re tervezett Eurozónához csatlakozásunkkal az euró alapú hiteleknél meg fog szûnni, míg a többi valutában felvett (dollár, svájci frank, stb.) hiteleknél megmarad. Továbbá hosszú távú hiteleknél számíthatunk a kamatlábak emelkedésére, amelyek nagysága jelenleg megjósolhatatlan.

Teljes Hiteldíj Mutató A fentiek alapján felmerül a kérdés: hogy lehetne ennek ellenére gyorsan össze-hasonlítani a hiteleket? Erre találták ki és dolgozták ki a Teljes Hiteldíj Mutatót (THM). Ebben minden, a hitellel kapcsolatos költséget figyelembe véve kell kiszámolni és éves kamatszázalékban megadni a hitel költségeit. Nem kell figyelembe venni a • a közjegyzõi közokiratba foglalási díjat; • a biztosítási díjat; • a garancia díjat; • egy esetleges késõbbi szerzõdésmódosítási díjat. Tisztában kell lenni azzal, hogy ezek is terhelhetik hitelünket. Mivel mindenki más összeget és más futamidõvel vesz fel, ezért egységesítették a mutató kiindulási alapját. A lakáshiteleknél pl. 5 MFt-os 20 éves futamidejû hitelre adják meg a THM-et. Természetesen így sem lehet fix számot megadni a tényezõk miatt, ezért -tól, -ig tartományt szoktak megadni. Még így is elõfordulhat, hogy egy magasabb THM-mel jelölt hitel olcsóbb a saját esetedben, mint az alacsonyabbnak hirdetett.

40


A devizahiteleket a forintos pénzáramlás alapján számított THM-mel kell jellemezni. A teljes hiteldíj mutatót ma már minden 3 hónapnál hosszabb lejáratú hitel hirdetése mellett kötelezõ feltüntetni. Tudtad? Létezik olyan hitelintézeti hitel Magyarországon, amelynek a THM-je meghaladja a 400%-ot! A hitelfelvétel egyik legfontosabb tényezõje saját fizetõképességünk. Egy hitelfelvétel elõtti döntésnél jól fel kell becsülnöd, mi az amit a családi pénztár a szükséges idõtartamra el tud viselni. A fentiek miatt a pénzintézetek alkalmaznak egy aranyszabályt: A családok nem terhelhetõek havi jövedelmük 30%-án felül, míg a 100.000,- forint alatti jövedelmûek csak 20%-ig. Ettõl függetlenül létezik olyan, hogy 300.000,- Ft-os havi nettó mellett sem terhelhetõ a család 10%-nál nagyobb mértékben. Ezért fontos a saját teljesítõ-képességünk pontos felmérése. Érdemes kipróbálnod legalább három hónapon keresztül, miként alakulnak a pénzügyeid, ha a törlesztésre szükséges összeget kiveszed a pénztárcádból. Az így félretett pénzzel rögtön növelheted az önrész összegét, amely egyben csökkenti a szükséges hitelt is. Ha nem sikerül félretenni, akkor ne áltasd magad, hogy most ez a rendkívüli dolog jött közbe, máskor meg az. A hitel futamideje alatt még legalább 1000 ugyanolyan fontos, elháríthatatlan gond fog felmerülni. Ekkor kell újratervezni a havi kiadásokat, csökkenteni az életszínvonalat, emelni a jövedelmet, vagy ha egyik sem sikerül, akkor a csõd elkerülése érdekében lemondani arról, amelyhez a hitel szükséges lenne, de legalábbis a feltételek megteremtéséig elhalasztani a megvalósítását.

Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer Létezik a nem fizetõ adósok kiszûrése érdekében egy Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer (BAR). Ide a szerzõdéses kötelezettségeiket nem teljesítõ személyek kerülnek, akik fizetési kötelezettségeiknek 90 napon túl, a minimálbért meghaladó összegben nem tesznek eleget. A nyilvántartott személyekrõl öt évig õrzik meg az adatokat az adósság megszûnését követõen. Ha valaki szeretné tudni, szerepel-e ebben a nyilvántartásban, akkor díjfizetés ellenében bármely bankon keresztül megtudhatja.

41


Bankkártyák A bankkártyákat a készpénz kímélésére találták és fejlesztették ki. Gazdaságosan olyan személyek/családok használhatják, ahol a közüzemi számlák rendezése és az élelmiszerek megvásárlása után marad még legalább 40-50.000 forint szabadon felhasználható jövedelem. Sajnos, e sorok írásakor Magyarországon nagyon sok család nem rendelkezik ekkora jövedelemmel. A bankkártya nagy elõnye, hogy ma már a világ legtöbb pontján e mûanyag lapocska segítségével fizethetünk az eladó által kívánt pénznemben, természetesen csak akkor, ha van szerzõdéses csatlakozása a kártyaelfogadó rendszerhez. Errõl a pénztár mellett, illetve a bejáratnál elhelyezett emblémák adnak tájékoztatást. Ilyenkor csak a számlánkon rendelkezésre álló összeg nagyságával kell tisztában lennünk. A pénzváltással és a maradék/visszajáró fizetõeszközökkel nem kell foglalkozni. Ráadásul a készpénzkezelési költségek elmaradása miatt a bankok a devizát jobban váltják, mint a készpénzt. A pénztárcánkkal ellentétben a bankkártyával felhasználható összeg nagysága nem függ a kártya méretétõl. Így a veled szemben álló nem tudhatja, mit engedhetsz meg magadnak. Csupán kártyád típusa adhat némi támpontot. Hátrány a pénztárcával szemben a nyomon követhetõsége. Ugyanis, ha nem vezetsz megfelelõ nyilvántartást arról, amelyet magadnál tartasz, akkor csak a bankban, vagy valamilyen kommunikációs eszköz segítségével tudhatod meg, pillanatnyilag mennyi pénzed van pontosan. Tanmese A szerzõ kedves barátja MT, pár évvel ezelõtt egy tengerparti üdülõhelyen akart készpénzt felvenni kártyája segítségével. A mûvelet végén az automata pénzt nem adott, és az ellenõrzõszelvényre is nullát írt. Második kísérletnél minden rendben történt. Ekkor tûnt fel barátomnak az automata körül eldobált gyanúsan sok ellenõrzõszelvény. Amit megnézett, mind nullás volt, akár az övé. Bankszakember lévén „megszólalt benne a kisördög” és óvatosságra intette. Elrakta hát mindkét bizonylatot. Késõbb derült ki, milyen helyesen cselekedett, mert mindkét tranzakcióval megterhelték számláját. Reklamációkor be tudta mutatni a nullás bizonylatot, így pénzét visszakapta. Azok sorsa valószínûsíthetõ, akik eldobták a bizonylatot.

42


Ha bankkártyát szeretnél, igényelhetsz csak készpénz felvételére alkalmas ATM-kártyát, amellyel többnyire csak a kibocsátó bank automatája használható. Ennek az alapdíja a legkisebb, míg járulékos (pénzfelvételi) költségei szinte mindig vannak. A betéti (debit) kártyával már vásárolhatsz is a bankszámlád egyenlege, illetve folyószámla esetén a számlád hitelkerete erejéig. Egy másik típus a hitel- (credit)kártya. Ehhez a kártyához betét nem, csak egy hitelkeret kapcsolódik. Birtokosa részére a kibocsátó pénzintézet a szerzõdés függvényében akár 42 napra hitelt biztosít. A türelmi idõn belül visszafizetett hitel kamatmentes. A türelmi idõ után fennmaradó hitelösszegre kamatot kell fizetni és a szerzõdés szerinti ütemben törleszteni. Érdemes alaposan átolvasni az ilyen szerzõdéseket aláírás elõtt, még ha másfél óráig tart, akkor is. A készpénzfelvételnél rendszerint nincs kamatmentes idõszak. A keretre, illetve a fel nem használt összegre rendelkezésre tartási díjat számítanak fel. Továbbá gyakran hitelbírálati díjat is kell fizetni. Tanmese Pár évvel ezelõtt elõfordult a szerzõvel néhányszor, hogy a bankszámláján lévõ keretet 5-6 napra néhány ezer forinttal túllépte. A bank ilyenkor kényszerhitelt adott, ami akkoriban 40-43% körül volt. A bank hirdetett folyószámlahitelt is 19%-ért. Gondolta, ez kevesebb, mint a fele a kényszerhitelnek, érdemes volna igénybe venni. Igényelt is 20.000,- forintos keretet. Az ügyintézõ mindenáron rá akarta beszélni 50.000-s keretre, hogy az olcsóbb, valamint a számlamúlt alapján ennyit jövedelemigazolás nélkül is meg tudnak adni. Mivel nem akarta elõre elkölteni a jövedelme nagy részét, ezért ezt fölös-legesnek tartotta, így maradt a korábbi összegnél. Mikor elé tették a szerzõdést, kiderült, hogy 33%-os kamat volt benne, kb. 0,5% rendelkezésre tartási díj, valamint félévente 1800,- Ft hitelbírálati díj. Mivel ezen feltételek alapján a THM több mint 60% lett volna a még esetleg elõforduló túllépésért, ezért nem írta alá a szerzõdést. Még 3-4 alkalommal maradt a kényszerhitel 43%-kal, ami kb. 400,- Ft-nyi kamatot tett ki összesen. A fentiek nem a pénzintézet tisztességtelenségét jelzik, hanem azt, hogy a szerzõ figyelmetlensége miatt a számra szükségessé vált hitel nem érte el a bank számára a gazdaságosság határát, ezért maradtak a kényszerhitelnél.

43


Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete A pénzintézetek mára már a gazdaság egyik nagyon lényeges szereplõivé váltak, így fontos, hogy mindenki számára megbízhatóan és biztonságosan mõködjenek. Ezért szigorú szabályok szerint lehet csak alapítani és mûködtetni õket. Van egy szervezet, amely folyamatosan ellenõrzi mûködésüket. Ez a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF). Mûködésérõl az 1999. évi CXXIV. törvény rendelkezik. Ez a szervezet adja ki a mûködési engedélyeket. A pénzintézeteknek folyamatosan adatokat kell szolgáltatniuk a mûködésükrõl. Ha a felügyelet indokoltnak látja, további adatszolgáltatásra kötelezheti õket. A szabályok betartatása érdekében büntetéseket szabhat ki, sõt még a kiadott mûködési engedélyt is visszavonhatja. A PSZÁF felügyeleti és szabályozási jogköre miatt rendelkezik minden, a fogyasztók tájékoztatásához szükséges adattal, ezért igyekszik segíteni õket a legáltalánosabb pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban. Honlapján (www.pszaf.hu) a „fogyasztókért” menüpontban aktuális tájékoztató anyagokat és összehasonlító táblázatokat közöl, ezzel is segítve tájékozódásodat a pénzügyi szolgáltatások útvesztõjében.

Adózás Jelenleg adóvonzata az eddig tárgyalt banki termékeknek és szolgáltatásoknak nincsen, kivétel a lakáscélú hitel. A lakáscélú hitelekre e könyv írásának évében igénybe vehetõ adókedvezmény, de ez már a következõ évre nagy valószínûséggel megváltozik. Itt is érvényes az aranyszabály, miszerint egy jogszabályt mindig a vizsgált idõszakra vonatkozóan kell átnézni és alkalmazni.

44


Feladatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Menj be egy bankba, és tudd meg, milyen számlatípusok közt lehet ott választani! Keresd ki a legjobb feltételeket adó betétet! Hasonlítsátok össze a betétek feltételeit, aztán beszéljétek meg, ki milyen szempontok alapján értékelt! Tudd meg, hogy a család számlavezetõ bankja, vagy a legközelebbi bank milyen hiteltípusokat kínál! Menj be egy bankba, és tudd meg, mekkora a THM-e egy folyószámlahitelnek, egy lakáshitelnek és egy szabad felhasználású jelzáloghitelnek. Hasonlíts össze két hiteltípust! Hasonlítsd össze a deviza hitelt a forint alapúval! Járj utána, van-e valamilyen támogatás lakáshitelre, ha igen, mi és melyek a feltételei! Eddigi könyvelésed alapján, amennyiben jogilag lehetséges volna hitelt felvenned, adnál-e magadnak hitelt? Ha igen, mekkora lehetne a havi törlesztõrészlet? Menj be egy bankba és tudd meg, milyen bankkártya fajtákat forgalmaz! Keress forrást, ahol megtudhatod az aktuális lakás célú hitelekhez kapcsolódó adózási szabályokat!

45


Kérdések 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Mi a bank? Mihez hasonlítanád a bankot? Milyen hitelintézet típusokat ismersz? Mire való a bank? Milyen számlafajtákat ismersz? Mi az EBKM? Hogyan csoportosítanád a hiteleket? Milyen hitelfajtákat ismersz? Milyen tényezõket vesz figyelembe (mérlegel) a bank a hitel kihelyezésénél? Van-e különösebb veszélye a devizahitelnek? Mi a THM? Mi a legfontosabb egy hitel felvétele elõtt? Minek a rövidítése a BAR? Van-e lehetõséged megtudni, szerepelsz-e a BAR listában? Milyen bankkártya fajtákat ismersz? Van-e különbség a betétkártya és a hitelkártya között, és ha igen, mi? Mi a PSZÁF? Tesz-e valamit a fogyasztók érdekében a PSZÁF? Van-e valamilyen adóvonzata az eddig tárgyalt banki termékeknek?

46


A befektetĂŠs


Amikor az embernek komoly céljai, tervei vannak, akkor rövid idõ alatt összegyûlhet akár több százezer forintja. Ezen célok megvalósítása általában több milliós nagyságrendû tõkét igényel. Ehhez hozzájuthatsz apránként, csak saját munkádra támaszkodva vagy gyorsabban, a pénzedet is dolgoztatva. Korábban már tanultuk a kamatos kamat erejét. Emlékszel? Megfelelõ idõ alatt akár tíz-hússzorosára is gyarapodhat a pénzed. Ne feledd a matematikában tanultakat! A nullát bármennyivel is szorzod, nulla marad! Csak akkor érsz el eredményt, ha teszel valamit a célodért, pl. rendszeresen félre teszel. Most elevenítsük fel a kamatos kamatról tanultakat, miként lehet a szolgád! Nézzük meg, mennyi idõ alatt duplázódik, négyszerezõdik és tízszerezõdik befektetett pénzed különbözõ hozamszinteknél. 1 táblázat

A pénz gyarapodása különbözĘ éves kamatszinteknél években Változás

\

mértéke H ozamszint 2x-ezĘdik 4x-ezĘdik 10x-ezĘdik

3%

5%

8%

10%

12%

15%

24 47 80

15 29 48

10 19 30

8 15 25

7 13 21

5 10 17

Mennyi jelenleg az egy hónapra lekötött betét éves kamata? Mennyi egy jelzáloghitel kamata? És egy fogyasztási hitelé? Általában a nagyobb hozamot nagyobb kockázat mellett lehet megszerezni. Néha elõfordul 100% feletti éves hozamszintû befektetés közel „nulla” kockázattal, csak azokat euró milliókban mérik, szûk kör számára hozzáférhetõ, rendkívül összetett és magadnak kell összeállítanod.

48


A befektetéseknek tehát kockázata van, akár csak az egész életnek. És ahogy életünk minden területén döntéseink kockázatát információgyûjtéssel (tudással) csökkenthetjük, kezelhetjük, úgy pénzügyeink esetében is ezt kell tenni. Fontos! Jövõnkre, pénzügyeinkre vonatkozó döntéseinknél a legnagyobb kockázatot a megfelelõ tudás hiánya jelenti. Ha a jó gazda gondosságával utána jársz a dolgoknak, megkeresel és megkérdezel olyanokat, akik rendszeresen és eredményesen foglalkoznak a kiszemelt témával, akkor csökkentheted a kockázatot. A kockázatot soha nem kerülni, hanem kezelni kell! A jó befektetéseknél többnyire rövid idõn belül kell dönteni. (Vigyázz! A csaló viszont gyakran sürget, hogy most azonnal dönts.) Helyes döntést csak elõre megszerzett tudással lehet meghozni. „A szerencse kényes istenség, aki nem pocsékolja olyanokra az idejét, akik nincsenek felkészülve fogadására.” (George S. Clason: Babilon leggazdagabb embere) Rendszeresen szánj idõt és pénzt a képzésedre! Évente legalább egy tanfolyamon vegyél részt! Mindegy, hogy ez egy hétvége, vagy egy iskolaéves tanfolyam. Saját tudásod és személyiséged fejlesztése a legjobb befektetés, ha használod a megszerzett tudást. Keresd meg mindig azt a tulajdonságodat, ami a legjobban gátol a munkádban, fejlõdésedben. (Minden lánc csak annyira erõs, mint a leggyengébb láncszeme!) Fejleszd ezt, hogy az erre szánt összeget a legnagyobb hatékonysággal tudd felhasználni. Idõnként vedd igénybe szakember segítségét is a tanfolyam választáshoz! Nagyon jó lehetõség a tanulásra egy hálózatszervezéssel is foglalkozó direkt értékesítési hálózat, más néven MLM (Multi Lever Marketing) cég. Iskola, munkahely, vagy gyereknevelés mellett is elkezdhetõ. Csak ki kell tudnod választani azt a szolgáltatást és vezetõt, amelyik rokonszenves, és akitõl el tudod fogadni a segítséget. Egyetemi diplomát ott nem osztogatnak, még szakmunkás bizonyítványt sem, viszont minden információt megadnak annak elsajátításához, hogy sikeres és boldog lehess az életben. Mindezt egy olyan görbe tükör segítségével teszik, amelyik személyiségednek azt a részét nagyítja ki, amely, akár egy nagy pattanás az arcon nem akar elmúlni, és bármennyire is szeretnéd, mégsem lehet eltakarni.

49


Ha nagyon hiányoznak belõled bizonyos – az élethez szükséges – tulajdonságok, akkor ez a „tanfolyam” is sokba kerülhet az elején. Ha megvannak benned e tulajdonságok, illetve ha megszerezted õket, akkor nagyon sok pénzt hozhat. Értékesítés az egész élet! El kell adnod az elképzelésed, véleményed a barátaidnak, rokonaidnak. El kell adnod magad a kiszemelt embernek, azt a benyomást keltve, hogy te vagy a legjobb partner, te vagy számára az ideális társ. Ha munkát akarsz vállalni, el kell adnod magad, mint a keresett célra legjobb, leggazdaságosabb munkaerõt. El kell adni saját vagy képviselt cégedet, azt kell bizonyítani, hogy ti tudjátok a legjobb érték-ár aránnyal teljesíteni az igényt. Tanmese A szerzõ élete párja egy kommunikációs tanfolyam megkezdése elõtt azt kérdezte: „Minek ez nekem? Én tudok beszélni.” A tanfolyam felénél már tudta, mikor fogja kezdeni a következõ (középhaladó) tanfolyamot. Azóta megváltozott a viszonya a világgal (szüleivel, gyermekeivel, beosztottaival). Az élete lejtmenetbõl lendületre váltott.

Kötvények A tudásodba történõ befektetés mellett számtalan más lehetõség van. Az egyik a kötvényvásárlás. Amikor kötvényt vásárolunk, az hasonló ahhoz, amikor a kereskedõ helyett a gyártótól vásárolunk. Kedvezõbb árat (magasabb hozamot) kapunk, de nekünk kell eldönteni, megfelelõ minõségû-e a termék. A kötvény egy átruházható, hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír, ahol a kibocsátó kiadáskor közli, mikor és mennyi pénzt fog visszaadni. Kibocsátó lehet az állam, az önkormányzat, egy bank, vagy egyéb gazdasági szervezet. A kötvény az egyik legkisebb kockázattal járó befektetési forma. Különösen igaz ez az államkötvényekre, amelyek a banki pénzelhelyezésnél is biztonságosabbnak tekinthetõek. A kötvények hozama általában a bankbetétek és az infláció felett van néhány százalékkal. Az államkötvények népszerûségének valószínûleg az ismertség és a hozzáférhetõség szab leginkább határt.

50


Minden befektetés elõtt, így kötvényvásárlás elõtt is, érdemes alaposan megvizsgálni a kibocsátó gazdasági szervezet múltját, aktuális gazdasági helyzetét és céljait. Fontos! A múltban elért eredmények semmilyen garanciát nem adnak a jövõre vonat-kozóan! Legfeljebb egy változási irányt mutatnak. Minden felfutás után van egy hanyatlás, és minden hanyatlás után jön egy fellendülés! Az államkötvények fajtái a teljes körû állami garanciával védett kincstárjegyek. Jelenleg forgalmazott típusai „A Kamatozó Kincstárjegy egyéves futamidejû, fix kamatozású dematerializált állampapír, alapcímlete 10 ezer forint. A futamidõ végén fizet kamatot, amelyet a befektetõ a törlesztéssel együtt kap kézhez. A Diszkont Kincstárjegy egy évnél rövidebb futamidejû állampapír, amely kamatot nem fizet, hanem a névértéknél alacsonyabb, diszkont áron kerül forgalomba, lejáratkor pedig a névértéket fizeti vissza. A diszkont összege a névérték és a vételár közötti különbség.” (Forrás: www.akk.hu) Részvények Egy másik befektetési forma a részvény. A részvény szabadon forgalmazható tulajdonjogot megtestesítõ értékpapír. A részvény tulajdonosa egyben társtulajdonosa az azt kibocsátó cégnek is, méghozzá olyan arányban, ahogyan a részvények összértékéhez aránylik a birtokolt rész. Nagy hátrány, egyben elõny is. Senki nem mondhatja meg elõre: „Te ennyi százalék kamatot fogsz kapni.” A részvényeknél nincs kamat, csak hozam. Mint tulajdonos „befektetõ”, ha rosszul megy a cég, együtt sírhatunk, ha jól, együtt nevethetünk a céggel és a többi tulajdonossal. Vagyis, ha csõdbe megy a cég, elveszthetjük a pénzünket, de ha nyereséggel zár, akkor akár csillagászati összegre is szert tehetünk. Amikor egy részvénytársaságot alapítanak, akkor eldöntik, mekkora alaptõkére van szükség és ezt hány egyenlõ részre fogják osztani. Ezzel meghatározzák a részvények névértékét is.

51


Vagyis pl.: „készítenek” 1000 forintos részvénybõl százezer darabot, így a cég alaptõkéje százmillió forint lesz. Az alapítók megvizsgálják, ebbõl mennyit tudnak, illetve szándékoznak õk adni, és milyen értékben kívánnak másokat bevenni az üzletbe. Szakkifejezéssel élve: mennyi külsõ forrást akarnak bevonni. Létezik olyan eset, amikor nem vonnak be külsõ forrást (ez a zárt részvénytársaság), van, amikor 60-70 százalékban is bevonnak másokat.

Hogyan lesz hozama a részvényeknek? Az egyik hozam az osztalék, amelynek mértékét a cég eredménye és a cégvezetés javaslata alapján a közgyûlés (a tulajdonosi kör) határozza meg. A másik hozamot a cég értékének változása miatt a részvény piaci értékének változása adja az értékesítéskor. Vagyis a vételi és az eladási ár közötti különbség az árfolyamnyereség. (lásd az 56. oldal táblázatait!) Figyeld meg a táblázatokat! Ha rendszeresen vásárolsz értékpapírt még válság esetén is, az pár év múlva, amikor rendezõdnek a pénzviszonyok, meghozza gyümölcsét. Nagyobb hozamot tudsz elérni, mint ha a piac egyenletesen fejlõdne. Példa: Ha az Rt. veszteséges, akkor a tulajdonosok egy része ki akar szállni az üzletbõl. El akarja adni a részvényét. Viszont veszteséges cégért senki nem hajlandó pénzt adni, ezért az 1000 Ft-os üzletrészt lehet, hogy csak 800 Ft-ért vagy még kevesebbért képes eladni. Ha viszont évek óta jól mûködik, akkor akár több ezer forintot is lehet kapni az 1000 Ft-os tulajdonrészért. Jó tanács! Részvényt soha ne vegyél a megélhetésre szánt pénzbõl! Csak olyan pénzbõl vásárolj részvényt, amit legalább 3-5 évre be tudsz fektetni. Az ennél rövidebb távú részvénybefektetés spekuláció, ami nagy kockázattal jár, nagyon komoly odafigyelést és gyakorlatot kíván.

52


Értékpapírok beszerzési forrásai Szabadforgalmú értékpapírokat elvileg bárhol vásárolhatsz. A gyakorlatban ez nem egészen igaz. Elméletben egy pohár sör vagy csésze tea mellett bárhol megállapodhatsz a barátoddal, hogy megveszed a részvényeit „X” összegért. Sõt elvileg még ott helyben le is bonyolíthatjátok az üzletet. A gyakorlatban ez két okból sem ilyen egyszerû. Az egyik, hogy léteznek névre szóló értékpapírok, amelyeket a kibocsátó az erre rendszeresített könyvbe, pl. részvénykönyvbe, bejegyzett. Ebben az esetben az adásvételt oda is be kell jegyeztetni. A másik ok az úgynevezett dematerializált értékpapírok terjedése. Ez azt jelenti, hogy fizikailag nem jelenik meg az értékpapír, csak elektronikus formában. Így nehezebb elveszteni és ellopni, sõt megrongálódási esélye is lényegesen kisebb. Ebben az esetben, mivel anyagi formában nem létezik az értékpapír, hazavinni sem tudjuk. Papírjaink a bankbetéthez hasonlóan értékpapír számlán léteznek a megbízott értéktárban. Ne feledd! A jó barátság alapja a pontos elszámolás! Az értékpapírok hivatalos piactere a Tõzsde. Itt gyûlhetnek össze a befektetõk (megtakarítással rendelkezõk) és a befektetést kínálók, helyesebben a tõkét igénylõk. Magyarországon jelenleg magánszemély nem mehet be a tõzsdére kereskedni, csak az engedéllyel rendelkezõ cégek megfelelõ képzettségû szakemberei. Ezeket a cégeket nevezi a magyar köznyelv brókercégeknek. Ezek pénzügyi kereskedõ cégek, amelyek mûködési engedélyét a PSZÁF adja ki és egyben felügyeli is tevékenységüket. Aki kis tételben köt üzletet, az általában ezektõl a kereskedõktõl vásárolja a papírokat, aki nagyban, az közvetlenül adja a megbízást a cég brókerének (üzletkötõjének), és aki százmilliós tételben, annak saját cége van. A kötvények fontos beszerzési forrásai a bankok, az állam kötvényeké pedig az Államkincstár.

53


Tudtad? A tõzsdén nem csak értékpapírokkal lehet kereskedni, hanem devizával, búzával, kukoricával,

fémekkel, kõolajjal, stb. Vagyis szinte mindennel, amibõl nagy mennyiséget és rendszeresen akarnak vásárolni. A nagyságrend pl. a tonna, illetve a vagon.

Tõzsdeindex Biztosan hallottad már ezt a kifejezést. Ez a tõzsde mozgását, aktivitását igyekszik bemutatni. Ez egy elméleti részvénykosár a legnagyobb értékben jelenlévõ és forgalmat lebonyolító papírokból, amelyek árváltozását mutatja egy bázisidõszakhoz képest. A Budapesti Tõzsde indexe a BUX. Részvénybefektetésre már néhány ezer forinttól van lehetõséged. A tõzsdén kereskedni csak több millió forinttal gazdaságos, mivel a bróker jutalékát ki kell fizetned, ami fix összeg vagy százalék, vagy a kettõ kombinációja. Ezért elõre tudnod kell, mire akarod használni, és mekkora öszszeget kívánsz rajta keresztül mozgatni, mielõtt brókert választasz. Választásnál jól nézd meg, milyen árakkal, százalékokkal dolgozik a cég. Mindenképp menj el több céghez is, aztán ellenõrizd õket. Érdemes brókert választani, ha rendszeresen kívánsz befektetni, mert az ember a pénzét nem bízza akárkire, fõleg nem nagyobb összeget. Egy jó brókerre rábízhatod magad, ha már megismerted a befektetési stratégiáját, õ meg a te kockázattûrõ képességed. Olyan befektetést ne keress, amelynek csak nõ az értéke. Ilyen nem létezik. A piac állandó mozgásban, hullámzásban van. A világon egyetlen egy dolog állandó: a változás! A fentiek ellenére fontos tudni és figyelembe venni, hogy a gazdaságban és így a részvények árában 4-5 évnél hosszabb folyamatos hanyatlás nem jellemzõ. Lásd a grafikonon.

54


55 1925

Lindbergh átrepüli az óceánt

‘35

‘45

Pearl Harbour – USA hadüzenete

Világgazdasági válság, Dow Jones-index mélyponton $ 41,22-nél

Második világháború kezdete

Átlagos éves kamatozás: részvények 12,5 % Takarékbetétek 5,2 % Infláció 3,1%

‘55

ElsĘ mĦhold földkörüli pályán (Sputnik)

‘65

‘75

Nixon elnök visszalépése

ElsĘ ember a holdon (Neil Armstrong)

Kennedy elnök meggyilkolása

Az amerikai pénzügyi piacok részvényfejlĘdése

$ 9,01

Infláció

$ 14,41

Takarékbetét

$ 5733,60

Részvények

‘85

‘89

‘95 ‘97

1$-ból képzĘdött 1925-tĘl 1997-ig

Berlini fal leomlása

Irak lerohanja Kuwaitot

Szovjetunió felbomlása

Biztonság a futamidĘ által: több, mint 70 éve nyereség


A gazdaság szereplõi mindig megtalálják a fizetõképes keresletet, ezzel a nyereséges mûködés lehetõségét. Ezért 10-15 éves idõtartamnál hosszabb befektetés esetén az árfolyamok szinte biztosan magasabbak lesznek a kiindulási értékekhez képest. Ha netán mégsem, akkor is számíthatsz nyereségre. Értékpapír vásárlás 1. táblázat IdĘpont (év) Befektetett összeg Vásárlási árfolyam % Vásárolt db Névrték Osztalék darabonként MeglévĘ darabszám Kifizetett osztalék

FejlĘdĘ gazdaság 0 1 1 000 1 000 100,0 105,3 100 95 1000 950 0 1,1 100 195 0,0 214,5

2 1 000 111,1 90 900 1,2 285 342,0

3 1 000 114,9 87 870 1,3 372 483,7

4 1 000 121,9 82 820 1,4 454 635,7

5 1 000 128,2 78 780 1,5 532 798,1

6 1 000 135,2 74 740 1,6 606 969,7

7 1 000 140,9 71 710 1,7 677 1 150,9

2. táblázat IdĘpont (év) Befektetett összeg Vásárlási árfolyam % Vásárolt db Névrték Osztalék darabonként MeglévĘ darabszám Kifizetett osztalék

Stagnáló gazdaság 0 1 2 1 000 1 000 1 000 100,00 95,23 100,00 100 105 100 1 000 1 050 1 000 0 0,95 1 100 205 305 0,0 194,8 305,0

3 1 000 102,04 98 980 1,1 403 443,3

4 1 000 98,07 102 1 020 0,98 505 494,9

5 1 000 101,00 99 990 1,1 604 664,4

6 1 000 103,07 97 970 1,2 701 841,2

7 1 000 96,15 104 1 040 0,9 805 724,5

3. táblázat IdĘpont (év) Befektetett összeg Vásárlási árfolyam % Vásárolt db Névrték Osztalék darabonként MeglévĘ darabszám Kifizetett osztalék

Válsággal terhelt idĘszak 0 1 2 1 000 1 000 1 000 100,0 80,0 50,0 100 125 200 1 000 1 250 2 000 0 0,5 0 100 225 425 0,0 112,5 0,0

3 1 000 54,9 182 1 820 0,4 607 242,8

4 1 000 62,5 160 1 600 0,5 767 383,5

5 1 000 75,2 133 1 330 0,7 900 630,0

6 1 000 90,1 111 1 110 0,9 1 011 909,9

7 1 000 101,0 99 990 1 1 110 1 110,0

56


Csoportos feladatok Alkossatok 6-8 fõs csoportokat. Válasszatok ki minden csoportban valakit, aki a tõzsde szerepét vállalja. A befektetõk készítsenek egy táblázatot az alábbiak szerint: 1. Táblázat BefektethetĘ összeg: …………………… Részvények névértéke …………………… Árfolyam Befektetett Részvények IdĘpont % összeg száma 1 100 2 3 … 10 Összesen: Eredmény:

a.)

b.)

2. Táblázat Részvények száma: ……………… Részvények névértéke: ……………… Árfolyam Részvények IdĘpont % száma 1 2 3 … 10 Összesen: -

A feladat folyamán mindenkinek rendelkezésére áll 1000 pénzegység, amibõl részvényeket kell vásárolnia, a rendelkezésre álló 10 idõegység alatt. Az elsõ alkalommal 100 százalék, azaz 10 pénzegység = 1 részvénnyel. Az egyszerûség kedvéért egyfajta részvénnyel csináljuk a gyakorlatot. Mindenki írja be a táblázatába, hogy kíván-e vásárolni, és ha igen, mennyiért. Következõ lépésként a tõzsde meghirdeti a második eladási árfolyamot. Majd mindenki döntse el mennyiért, kíván vásárolni a második idõpontban. Ezt is írja fel a táblázatába. Ezután újabb árfolyamhirdetés és vásárlási döntés következik, és így tovább. A feladat elsõ részének célja minél több részvény összegyûjtése. A tõzsdét megszemélyesítõ feladata az árfolyam enyhe mozgatása, esetleg egy elõre megbeszélt vagy általa meghatározott irányzat alapján. A feladat második részében újabb 10 idõegység alatt el kell adni a megszerzett részvényeket. Itt is elõször meghirdetik az árfolyamot, utána befektetõi döntés alapján kell eladni õket. A második rész célja minél magasabb értéket kiárulni a részvényekbõl. Az a legügyesebb, akinek a legtöbb pénzegysége gyûlt össze.

57


Tanárnak Praktikus többször végrehajtani a feladatot más-más árfolyam-alakulással, illetve az egyes csoportoknak elõre megadni egy-egy trendet. Legyen monoton csökkenõ, monoton növekvõ és hullámzó árfolyam is. Érdemes 15-20 vagy még több idõegységgel is végigvinni a gyakorlatot. A feladat megkezdése elõtt nevezzék meg az idõegység valós tartamát (nap, hét, hónap, év). A feladat célja megismerni a rendszeres értékpapír-vásárlásban rejlõ hozamlehetõséget.

Befektetési alapok A fenti befektetési lehetõségek a gazdaságba való közvetlen befektetést tesznek lehetõvé, ami viszont nem biztos, hogy neked az adott idõpontban megfelelõ. Lehet, hogy 100.000 Ft-ot akarsz befektetni, de a kiválasztott befektetési formában éppen csak 82.365 vagy 105.732 Ft-ot lehet elhelyezni, illetve nem hajlandó senki sem eladni a számodra kedvezõ típusú befektetést. Ezért a szakemberek kitalálták a befektetési alapokat. Ezek fajtájuktól és befektetési stratégiájuktól függõen tartalmaznak kötvényeket, részvényeket, vagy mindkettõt. A biztonság érdekében, kevés kivételtõl eltekintve mindegyik alap tartalmaz valamennyi kötvényt, ennek ára, hogy csökken az elérhetõ hozam nagysága. Mindenképp több különbözõ kibocsátó cég papírját vásárolják és helyezik el az alapban. Az alapok kezelt vagyona többnyire százmilliós nagyságrendû euróban számolva. Így van lehetõség alapkezelõ bróker alkalmazására, aki folyamatosan adja-veszi az értékpapírokat - „tõzsdézik”, így próbálja maximalizálni a hozamot. Jelenleg a világon több mint ötvenezer, a magyar törvényeknek megfelelõ pénzügyi befektetési lehetõség található.

58


A befektetési alapok tulajdonsága

Nagyság

A szórt befektetés

Befektetési egységekben számol Változatosság

Profi alapkezelõk

Sok befektetõ pénzét egyesíti. Olcsóbbá teszi a vagyonkezelést, nagyobb befektetési variációs lehetõséget biztosít. Többfajta Átlagolja a piaci hozamot, értékpapírt tartalmaz. csökkentve evvel a veszteségeket és nyereségeket. Vásárlásnál nem kell egy Bármekkora összeget konkrét értékpapírt be lehet fektetni. megvenni. Tetszés szerinti keverék Tetszés szerinti kockázati összeállítható. szint állítható elõ. Minimális figyelmet igényel. Csökkenti a kockázatot.

Bankoknak, befektetési társaságoknak, brókercégeknek egyaránt vannak befek-tetési alapjai, általában több is. A befektetési alapok közt mindenki találhat a befektetési elképzeléseinek és kockázatviselési képességének megfelelõt. A konzervatívnak, classic-nak nevezettek többnyire kötvényeket tartalmaznak. Ide azokat a pénzeket praktikus elhelyezned, amit rövid és középtávra teszel félre, vagy vésztartalékként vannak elkülönítve. A rövid távra elkülönített összeget és a vésztartalékot mindig külön kezeld! Az alap neve gyakran segít tartalmának megállapításában, ha mégsem, forgalmazójának kötelessége tájékoztatást adni a befektetési politikáról és a befektetési célterületrõl. Tudnod kell, hogy egy adott alap aktuális tartalmát csak az alapkezelõ bróker ismeri, mivel az esetek nagy részében nem fix csomaggal dolgoznak, hanem az elõre meghatározott befektetési stratégia alapján változtatják az értékpapírokat. Vannak úgynevezett index alapok, amelyek egy adott tõzsdeindex tartalmát másolják le. Ezek tartalma csak az adott index tartalmának változásakor változik.

59


Érdemes tudni az alapok futamidõ szerinti két fajtájáról, mert eltérõ módon viselkednek. Az egyik a nyílt végû alap, amely a bankszámlához hasonlóan viselkedik. Elõre meghatározott feltételek szerint bármikor elhelyezhetsz benne, illetve kivehetsz belõle pénzt. A másik fajta a zárt végû alap, amely hasonlít a lekötött betéthez. Ennél az alapnál elõre meghatározzák mikortól meddig él az alap. Pl. 2006. január 5-tõl 2010 január 5-ig. (A kezdõ és záró nap mindig munkanapra esik.) A fix futamidõ alatt visszaváltani nem lehet, csak ha az alapkezelõ (értékesítõ pénzügyi vállalkozás) engedi, akkor lehetséges a tõzsdei értékesítés. Az alapokhoz széles körben, könnyen hozzá lehet férni. Az alapkezelõk rendszeresen közzéteszik az alapjaik aktuális értékét, így ha akarod, nyomon tudod kö-vetni pénzed értékének változásait. A befektetési alapok értéke követi a tartalmazott érték-papírok tõzsdei ármozgását, ezért csak akkor igényel komolyabb figyelmet, ha a szokásos-tól nagyobb mértékben tér el attól, illetve a tervezett visszavásárlás elõtti idõszakban. Ha egy részvénynek vagy egy befektetési alapnak csökken a tõzsdei árfolyama vagy befektetési egységeinek értéke, nem biztos, hogy veszteség ért. Veszteség csak akkor ér, ha a vételárhoz képest, osztalékfelvétel nélkül, alacsonyabb áron eladod az érték-papírodat. Példa Egy hazai befektetési alap befektetési egységeinek értéke 2003. novemberében kb. 5 napra1 hétre elõzõ havi értékének ~20 százalékára esett vissza, majd az eséshez hasonló gyorsasággal normalizálódott a korábbi szinten. Ha valaki véletlenül éppen azon a héten vett ki pénzt a befektetésébõl, az a pénze 80 százalékát elvesztette. Ha viszont pont akkor fektetett be, az napok alatt megötszörözte a pénzét, ami 500% hozamot jelent 1 hét alatt. Azokat az embereket, akiknek ebben az idõszakban az adott befektetési alapban nem volt pénzügyi tranzakciójuk, ez a rendkívüli árfolyammozgás nem érintette. Nem keletkezett belõle sem veszteségük, sem nyereségük. Jó tudni! Több befektetési alapnál is gyakorlat, hogy a befektetést aznapi áron lehet megtenni, míg értékesítést csak az írásos megbízás kézhezvételét követõ harmadik napon teljesít az alapkezelõ, aznapi áron. Ez gyakorlatilag további 3 nap bizonytalanságot jelent a befektetõnek, mert nem

60


tudhatja, hogy milyen irányba fog változni a befektetésének értéke. Komoly kockázat csak az alábbi feltételek legalább egyikének teljesülése esetén keletkezik: • kicsi a különbség a vételi és az aktuális árfolyam között; • a befektetési alapban magas a részvényarány; • rövid távú, 2-3 éven belüli a befektetés; • a befektetési területen bizonytalan a gazdaság vagy a politikai helyzet. A fentiek ellentéte csökkenti a kockázatot, de köztudott, hogy kisebb kockázatot a piac kisebb kamattal honorál. Jó tanács! Ha részvényekben van a pénzed (pl. lakásra félretett összeg) és tudod, hogy kb. egy éven belül szükséged lesz rá, és ekkor már évek óta szárnyal a tõzsde, akkor érdemes áttenni kötvényekbe. Nem szükséges egyszerre az egészet, a valós helyzet függvényében lehet pl. havonta egy meghatározott részt. Ugyanebben a helyzetben, ha a piac a mélyponton van, akkor a várakozás a legjobb stratégia. Jó tanács! Érzelmi alapon nem lehet jó befektetési döntést hozni, ezért befektetési döntéseket mindig logikus érvek alapján hozz! Készíts stratégiát befektetéseidre! Ha veszteség ér, vizsgáld meg, mi történt! Hol tévedtél? Tanulj az elkövetett hibából. A „Nekem nem szabad többet befektetnem!” következtetés hibás!

61


Csoportos feladatok Alkossatok 6-8 fõs csoportokat. Válasszatok ki minden csoportban valakit, aki az alapkezelõ szerepét vállalja. A befektetõk készítsenek egy táblázatot az alábbiak szerint: 1. Táblázat BefektethetĘ összeg: …………………… Részvények névértéke …………………… Árfolyam Befektetett Részvények IdĘpont % összeg száma 1 100 2 3 … 10 Összesen: Eredmény:

2. Táblázat Részvények száma: ……………… Részvények névértéke: ……………… Árfolyam Részvények IdĘpont % száma 1 2 3 … 10 Összesen: -

A feladat folyamán mindenkinek rendelkezésére áll 1000 pénzegység, amibõl befektetési egységeket kell vásárolnia, a rendelkezésre álló 10 idõegység alatt. Az elsõ alkalommal 100 százalék, azaz 10 pénzegység = 1 befektetési egységgel. Mindenki írja be a táblázatába, hogy kíván-e vásárolni, ha igen, mennyiért. Ezután mindenki döntse el, mennyiért kíván vásárolni a második idõpontban, majd az alapkezelõ meghirdeti az eladási árfolyamot. Ekkor kiszámítható a vásárolt befektetési egységek száma. Ezután újabb vásárlási döntés következik, majd az alapkezelõ megint meghirdeti az árfolyamot, és így tovább. A cél minél több befektetési egység összegyûjtése. Az alapkezelõ feladata az árfolyam enyhe mozgatása egy elõre megbeszélt vagy általa meghatározott irányzat alapján. A feladat második részében újabb 10 idõegység alatt el kell adni a megszerzett befektetéseket. Itt is elõször az eladási döntést kell meghozni, utána hirdeti meg az alapkezelõ az árfolyamot. Cél:Minél magasabb értéken visszaváltani a befektetést. Az a legügyesebb, akinek a legtöbb pénzegysége gyûlt össze. Tanárnak (A feladat ugyanaz, mint a tõzsdés feladatnál. Nehézsége, hogy nem lehet tudni vásárláskor, milyen árfolyamon fogom megkapni a befektetési egységeket. Mivel a befektetési alapok többféle értékpapírt tartalmaznak, ezért árfolyam-ingadozásuk kisebb, mint a részvényeké.

62


Adózás 2005-ben érvényes APEH állásfoglalás: „A személyi jövedelemadó 1995. évi CXVII. törvény 65. §-ának (1) c) pontja szerint: kamatnak tekintendõ a nyilvánosan forgalomba hozott befektetési jegynek a befektetési alapokról szóló törvény szerinti hozama, ideértve annak nyilvános másodlagos forgalmazása során e hozam helyett elért árfolyamnyereséget is. A befektetési alapokról szóló 1991. évi LXVIII. törvény [1. § (1) bekezdés] alapján a törvény hatálya alá a befektetési célú értékpapír-alapnak a Magyar Köztársaság területén történõ nyilvános, vagy zárt módon történõ létrehozatala, kezelése és mûködése tartozik.” Forrás: www.fundaccess.hu Vagyis: a Magyarországon kibocsátott, forgalmazott értékpapírok (ez bõvült az EU csatlakozás következtében) hozama és árfolyamnyeresége kamatnak minõsül. Jelenleg hazánkban nincs kamatadó, tehát az elért jövedelem adómentes. Feladatok 1.

Keress egy személyiség-felméréssel, -fejlesztéssel foglalkozó céget a környéken és lehetõségeid szerint kérj javaslatot fejlesztésedre! 2. Járj utána, milyen és mekkora jutalékokat számítanak fel a brókercégek! Járj utána, milyen kötvényekhez lehet most hozzájutni mozgáskörzetedben! 3. Nézz utána, hogy a család számlavezetõ bankjában milyen befektetési alapok vannak? Hasonlítsd össze 3 brókercég költségeit! A következõ hónapban naponta figyeld a Budapesti Tõzsde mozgását! Végy gondolatban 1.000.000 forintot és forgasd meg a tõzsdén. Adjál-vegyél papírokat. A tranzakciókba számold bele egy általad kiválasztott bróker jutalékát is! Ki érte el a legjobb eredményt? Tanárnak (Praktikus az iskola idõbeni árfolyamfigyelés elkerülése érdekében meghatározni, hogy pl. csak záró árfolyamon lehet üzletet kötni.) Hasonlíts össze egy bankban forgalmazott és egy egyéb szolgáltató által kínált befektetési alapot! Készíts egy tervet, hogyan fektetnél be most 1.000.000 forintnak megfelelõ megtakarítást jelenlegi helyzeted alapján! Írd le, milyen célok vezérelik és melyek befolyásolják döntésed! Mi változna, ha 5.000.000-ról kellene döntened?

63


Kérdések 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Mennyit ér a tudásod? Melyik tulajdonságaidat érdemes leginkább fejleszteni? Mik a kötvények? Mi a tõzsde? Mik a befektetési alapok? Melyik a legfontosabb befektetési forma? Milyen és mekkora jutalékokkal dolgoznak a brókercégek? Melyik befektetési forma tekinthetõ a legbiztonságosabbnak? Mik az értékpapírok? Milyen megtakarítási formában tartanád a vésztartaléknak félretett pénzed? Milyen megtakarítási formában tartanád a terveid szerint az 1-2 év múlva szükséges pénzed?

64


Biztosítás


Amióta a magánvagyon kialakult, szinte azóta létezik a biztosítás. Természetesen a kezdetekkor még nem a mai formájában, mert annak alapvet? matematikai feltételei alig 200 éve teremtõdtek meg. Mégis vannak írásos emlékek, amelyek szerint az i. e. III. évezredben kereskedõk már szövetkeztek arra, hogy karavánjuk kifosztása esetén közösen viselik a veszteséget (veszélyközösség). Ez a fajta utólagos kárfelosztás (felosztó-kirovó rendszer) évezredeken keresztül megtalálható a biztosítástörténelemben. Az emberiség rég felismerte, hogy vannak események, amelyek rendszeresen vagy biztosan bekövetkeznek, csak az idõpontját nem ismerjük elõre. Ilyen a minden élõlényt érintõ betegség, halál vagy a vagyonunkat érõ kár (pl. lakásunk beázása, autónk összetörése, stb.). Ezeket a kockázatokat megfelelõ figyelemmel csökkenteni tudjuk, de teljesen megszüntetni nem. Ezért célszerû több azonos kockázatú emberrel összefogni, és közösen viselni egy-egy bekövetkezõ (kár)esemény költségét. A magyar céhek pénztári szabályzatában már a XIV. század elején találunk nyomokat, amelyek szociális gondoskodást céloztak biztosítási alapokon. Ezek keresõképtelenségi és öregségi járadékot folyósítottak, temetkezési segélyt, özvegyi, sõt még árvatámogatást is nyújtottak tagjaiknak. Mikor biztosítást kötünk, akkor magunkról vagy szeretteinkrõl gondoskodunk (öngondoskodás). A biztosítás az egyik legrégebbi és legelterjedtebb öngondoskodási forma. A nevében szereplõ „biztos” kifejezés is arra utal, hogy amikor bajban vagyunk, akkor van kire/mire támaszkodnunk, van egy biztos pont az életünkben. Mivel a neve és mûködésének lényege a biztonság, ezért mára olyan jogi környezetet hoztak létre, amely valóban lehetõvé teszi a vállalt feladat teljesítését. Magyarországon a biztosítótársaságok mûködését a PSZÁF felügyeli éppúgy, mint a többi pénzügyi szolgáltatót, ráadásul sokkal szigorúbb feltételek szerint lehet biztosítótársaságot létrehozni és mûködtetni, mint egy kereskedelmi bankot. Mára a biztosítótársaságok saját maguk és ügyfeleik védelme érdekében létrehozták a viszontbiztosítás rendszerét, amely olyan katasztrófák esetében, mint pl. a Világkereskedelmi Központ megsemmisülése, több biztosító között osztja szét a kár összegét, ezzel is garantálva a kár biztos megtérítését. Ezenfelül biztosítótársaság nem szûnhet meg, csak beolvadhat egy másik társaságba, amelynek eredeti tartalommal kell helytállnia a meglévõ és átvételre kerülõ szerzõdésekért. Pl. a PSZÁF honlapján ma is megtalálható, hova kell fordulni a most elõkerülõ, de a II. világháború elõtt kötött, és még nem rendezett biztosítási szerzõdések ügyében.

66


A biztosításokkal kapcsolatban is tudomásul kell vennünk, hogy mindennek ára van! Ha valaki helyetted munkát végez, azt meg kell fizetni! Azzal, hogy egy cég vállalja olyan személyek felkeresését, akik veled együtt hajlandóak egy adott cél érdekében pénzt félretenni, szerzõdést köt velünk és kezeli a befolyt összeget, valamint ellenõrzi a bejelentett kárigényt és végül kártalanít. Ez olyan munka, amelynek költségvonzata van. Tehát, ha élvezni akarjuk a biztosítás által nyújtott biztonságot, akkor annak költségeit meg kell térítenünk. Itt van egy lényeges szempont, amelyre fel kell hívni mindenki figyelmét: a biztosítás egy össznépi „társasjáték”, amely a nagy számok törvényére épül. Ennek alapján a biztosítási díjként befizetett díjból a kockázatmegosztásra befizetett és a károkra kifizetett összegnek hosszú távon nullát kell adnia. Ha valaki a statisztikát meghamisítva a szándékos károkozást véletlennek tünteti fel és így kér kártérítést, az biztosítási csalást követ el. Ez bûncselekménynek minõsül, mivel a többi becsületes biztosítottat meg-károsítja, hiszen a hamis statisztika alapján a biztosító magasabb kockázati díjat fog számítani. Végül saját magának is kárt okoz, mert mikor belefárad az „üzletbe” akkor az általa megváltoztatott hamis statisztika alapján számára is még évtizedekig magas lesz a biztosítási díj. Tanmese „Egy amerikai fickó drága szivarokat gyûjtött. A legdrágább 10 szivarját annyira féltette, hogy bebiztosította õket. Mikor megkötötte a szerzõdést, akkor vette észre, hogy tûzkár ellen is szól a biztosítás. Erre szép kényelmesen elszívta mindet, összegyûjtötte a hamut, és bevitte a biztosítóhoz. Hosszas pereskedés után a bíróság megítélt egy komoly összeget az elégett szivarokért. Csakhogy a biztosító sem volt rest, és feljelentette a fickót tíz rendbeli gyújtogatásért, amit a bíróság annak rendje-módja szerint rá is sütött a szivarbarát amerikaira. Azóta is ül a szerencsétlen.” (Forrás: http://www.ufsgroup.hu) Ebben a témában is érdemes néhány fontos alapfogalommal megismerkedni! A biztosításoknak mindig legalább két szereplõje van. Az egyik a biztosított, akire/amire a védelem vonatkozik. Ezt belefoglalják a szerzõdésbe, nem változtatható. A másik a szerzõdõ, aki a pénzt adja (aki fizet). A õ bizonyos esetekben változtatható. Egyes

67


szerzõdéstípusoknál a szerzõdõ és a biztosított lehet ugyanaz a személy. Mint már említettük, a biztosításoknak díja van. Eszerint létezik egyszeri és folyamatos díjas biztosítás. A biztosításoknak mindig van idõbeni kiterjedése. Ez alapján megkülönböztetünk határozatlan idejû és fix futamidõs biztosításokat. Biztosítást azokra a dolgokra és személyekre kötünk, amelyek nagyon fontosak vagy pótolhatatlanok számunkra, illetve amelyeknek a megvalósítása, megõrzése fontos és/vagy nagy anyagi áldozattal jár. Az élõlények életének legfontosabb feladata az élet fenntartása, továbbörökítése. Mikor életbiztosításról beszélünk, akkor saját magunk jövõjérõl ejtünk szót. Bármit is hoz a holnap, legyen mibõl megélni, átalakítani életünket, vagy kifizetni egy drága mûtétet, orvosi kezelést. Vagy ha már nem vagyunk többé, akkor is legyen egy anyagi bázis, amibõl párunk, gyermekeink tovább tudnak lépni.

Biztosítás fajták Itt két jól elkülönülõ/elkülöníthetõ biztosításról beszélünk. Az egyik az anyagi dolgokkal kapcsolatos vagyon-, a másik a személyhez kötõdõ életbiztosítás. Létezik még két csoport: az utazási és a felelõsségbiztosítás. Vagyonbiztosítás Ahogy már említettem, az embereknek õsidõk óta megvan az igénye, hogy nehezen megszerzett vagyonukat biztonságban tudják. Egy rablótámadás, tûz, árvíz vagy hajótörés mindent elvihetett. Ezért a számunkra jelentõs értéket képviselõ tárgyakat (vagyont) biztosítjuk. Mivel házunk, lakásunk értéke általában 3-5 évnyi teljes jövedelmünknek felel meg, ezért ennek újrateremtése komoly anyagi terhet jelent mindenki számára. Képzeld el, ha lakásod hitelre vásárotad és még 20 évnyi törlesztõrészlet hátravan, és ekkor tûz- vagy vízkár miatt újra kell építeni. Akkor mondjuk 26 évesen a meglévõ 20 év mellé még 20 év törlesztést nem vehetsz a nyakadba. (Nem is kapnál hitelt.)

68


Tanmese Pár éve rengeteg zokogó embert mutattak a híradások egy-egy árvíz alkalmával. Mindenki arra panaszkodott, hogy egy élet munkáját percek alatt elvitte a víz. Követelték, hogy az állam (vagyis az adófizetõ polgárok) térítse meg a kárukat, adjon másik házat. Sajnos ezeknek a károsultaknak nem volt biztosításuk, ráadásul egy részük árterületen építkezett, ahol nem is biztosítható az épület, legalábbis árvízre. A biztosítás nem olyan, mint a tej meg a kenyér, hogyha most kell, akkor elszaladok a boltba. A megtörtént eseményekre utólag biztosítás már nem köthetõ, ezért bármit biztosítani csak elõre lehetséges. A mai piaci versenyben mindennek kialakult a reális ára, így a biztosításnak is. A biztosítási díjban mindenhol benne van az üzletkötõ/ügyfélszolgálatos jutaléka, a kiszolgálás színvonala, a biztosított vagyon értéke a kockázati tényezõknek megfelelõen. Mindig tudnunk kell, mit és mire akarunk biztosítani. Csak ennek alapján érdemes leülni tárgyalni egy üzletkötõvel, noha vannak szakértõk ebben a szakmában, akik megfelelõ segítséget tudnak nyújtani. Nehéz összehasonlítani még két azonos díjú biztosítást is, mert kínálhatnak kártérítést eltérõ kockázati elemekre. Ezért mindig el kell olvasni a szerzõdésnek minden betûjét, ha meg kívánjuk kötni. A biztosításokat díjfizetés szerint is lehet csoportosítani. Eszerint van: - egyszeri és - folyamatos díjas. Az egyszeri díjas biztosításoknak két csoportja létezik. Az egyikbe azok tartoznak, ahol a biztosítás idõtartama túl rövid, vagy összege olyan alacsony ahhoz, hogy nem érdemes több részletre elosztani. A másik kategória, amikor valaki egyszer akar rögzített idõtartamra egy nagyobb összeget befektetésként elhelyezni egy biztosításba.

69


A folyamatos díjas biztosítást rendszeresen kell fizetnünk. A legtöbb biztosítás ebbe a kategóriába tartozik. Általában a díjakat egy évre állapítják meg. Mivel az emberek nagy többsége rossz pénzügyi szokása miatt nehezen tud egyéves díjat egyben kifizetni, ezért lehetõséget adnak a féléves, negyedéves és a havi díjfizetésre is. Természetesen ez is többletköltséget jelent, mert gyakrabban kell ellenõrizni a díj befizetését, valamint több a posta vagy átutalási költség is, amit az ügyfélnek kell megfizetnie. Ez elérheti a 6-8%-ot is. Továbbá, amint már tanultuk, a mai pénz nem azonos sem a tegnapival, sem a holnapival. Személlyel kapcsolatos biztosítások A biztosításokat a személy és vagyon kategóriákon kívül két másik szempont szerint is lehet osztályozni: kockázati és tõkegyûjtõ. Az eddig bemutatottak a kockázati biztosítás kategóriába tartoznak, mivel ezek a szerzõdés lejártakor/felbontásakor, ha addig nem történt káresemény, kifizetés nélkül megszûnnek. A tõkegyûjtõ biztosítás a nevében szereplõen tõke gyûjtésére is szolgál, ezért a biztosítás kockázati díja felett további összeget helyezünk el, ami a biztosítási szerzõdéshez kötött számlánkra kerül. Ennél a típusnál a szerzõdés lejártakor a számlán összegyûlt tõkét kamatokkal együtt, szakszóval: a kötvényértéket fizetik ki. Ez a kategória kizárólag élet biztosításoknál létezik. A tõkegyûjtés biztosítások között is két lényeges csoportot lehet megkülönböztetni a biztosítás felépítése alapján, de ez összefügg a pénzelhelyezés módjával. Az elsõ csoport a hagyományos biztosítás, ahol a pénz egy „fekete dobozba” kerül. Ebben az esetben nem lehet tudni, milyen arányban hova kerül a pénz. Mekkora összeg kerül a kockázatviselésre és mekkora a tõkeszámlánkra. (Ettõl függetlenül szigorú szabályok vonatkoznak a pénz elosztására.) Ez a fajta a biztonságon belül is a biztonságra törekszik, ezért csak kötvényekbe fektetik a tõkét. Ennél a típusnál a törvény elõírja, hogy a befektetett pénz hozadékából a biztosító köteles a biztosítottnak legalább 80 százalékot jóváírni. Ezt a társaságok szerzõdéseikben többnyire 85 százalékkal vállalják, amit évente a hozam függvényében felülbírálnak, és 90-92 százalékra módosítanak.

70


A másik csoport a pénzcsinálásról szól. Szaknyelven Unit Linked (befektetési egység alapú) biztosítás. Ez egy életbiztosítással összekötött befektetés, amely a befektetési alapok mûködésére épül. Itt pontosan lehet tudni, mire mennyit adunk. Elõre meghatározott táblázatokkal tájékoztatnak, hogy a teljes futamidõ alatt mire, mikor hány százalékot fognak költségként felszámítani. Az újságokban, illetve az Interneten közzétett adatok alapján akár naponta nyomon követhetjük befektetésünk értékét. Ennél a konstrukciónál van lehetõség a kockázat szintjének megválasztására, magasabb hozamok elérésére. Baleset- és betegségbiztosítás A baleset mindig váratlanul, hirtelen külsõ hatásra bekövetkezõ eseményt jelent. Ha a baleset eredménye egy elvágott ujj, az néhány kivételtõl eltekintve nem okoz gondot. Ha egy kéz vagy egy láb törik, az már több hetes gyógyulást igénybe vevõ esemény. Ha valaki több hétre kiesik a munkából, akkor annak csökken arra az idõszakra a jövedelme, míg költségei emelkedhetnek a gyógyítási költségekkel, illetve a munkahelye helyett otthon használja pl. az áramot. Ennek a negatív eseménysornak az ellentételezésére találták ki a balesetbiztosítást. Gyerekkorban az erre kapott összeg akár fájdalomdíj is lehet a sérültnek, szélsõséges esetben életet menthet, ha a szülõk másképp nem tudnák kifizetni a gyógyítás költségeit. A betegség ugyan váratlanul jelentkezik, de többnyire nem rendelhetõ egy adott rövid idejû külsõ behatáshoz. Lényeges eltérése a balesethez képest, hogy az életkor elõrehaladtával jelentõsen változik a valószínûsége és a súlyossága, ezért külön kategóriaként kezelik. Külön díjszabást alkalmaznak rá és díja az életkor függvényében jelentõsen emelkedik. Nálunk legismertebb formája Társadalombiztosítás, amely az egészségügyi ellátásunkat biztosítja. Ezt mindenkinek a munkaadója intézi a jövedelme alapján elõírt százalékokban. Teljes átalakítása várhatóan pár év múlva fog megtörténni. Akkortól mindenki maga választhat majd biztosítót és pénztárcájának megfelelõ szolgáltatási színvonalat. Akinek nem felel meg a jelenlegi szolgáltatási színvonal, annak már most van lehetõsége néhány biztosítótársaságnál külön kiegészítõ szerzõdést kötni.

71


Életbiztosítás Az életbiztosítás, mint a neve is mutatja, valakinek az életérõl szól. Létezik tisztán kockázati biztosítási formában, de ezt a változatot többnyire valaminek a fedezetére kötik. Ilyen pl. a hosszú lejáratú hitel, amikor a hitelt felvevõ halála esetén a kölcsön összegét a biztosító fizeti vissza. A leggyakoribb életbiztosítás a tõkegyûjtõ változat. Számtalan módozatot dolgoztak ki eddig a biztosítótársaságok a különbözõ igények kielégítése érdekében. Ez talán a legnépszerûbb öngondoskodási forma. Öngondoskodás, mert a módozattól függõen gondoskodhatunk a nagy valószínûséggel elérkezõ nyugdíjas éveinkrõl, hogy olyan színvonalon élhessünk, amelyen szeretnénk, még akkor is, ha baleset vagy betegség miatt idõ elõtt kell a munkát abbahagynunk. Segít, ha megváltozik egészségi állapotunk, és ezért át kell szervezni/alakítani életünket és környezetünket. Pl. akadálymentesíteni kell a lakásunkat. Segít a hátramaradottaknak átvészelni a legnehezebb idõszakot és ad idõt átszervezni az életet. Segít gyermekünk oktatásának, életkezdésének költségét összegyûjteni, még egy tragédia esetén is. És még vagy ezer fontos cél megvalósításában segíthet, amelyhez pénzre van szükség. Tanmese Pár éve a szerzõ ügyfelének rokonát, aki biztonsági õrként dolgozott, karácsony másnapján lõtték le szolgálatban. Gyermekgondozási segélyen lévõ feleségét és két gyerekét hagyta hátra. Szerencsére volt biztosítása. Szintén pár éve történt. A szerzõ jogász ügyfelének 5 különbözõ célra kötött életbiztosítása volt, mikor egy autóbalesetben 34 évesen eltört a gerince és lebénult. Ezért egészségügyileg munkaképtelennek nyilvánították. A szerencsétlenségben szerencséjére a fejével dolgozik, ezért nehezebben, de mégis tud dolgozni. Ezért jövedelme csupán kis mértékben változott. Viszont 3 biztosítása már olyan védelmeket tartalmaz, amelyek következtében azok a szerzõdések díjmentessé vált. (Nem kell többet fizetnie, mégis a szerzõdés lejártakor akkora összeget fog kapni, mintha végig fizette volna a biztosítási díjat.) Így felszabadult jövedelmének egy része, amelyet õ újra le kívánt kötni tudva, hogy megváltozott helyzetében több nyugdíjra lesz szüksége. Ezért a szerzõ segítségével elindította a 6. biztosítását, amely egy rokkant embernél már nem is olyan egyszerû. Ugyanis, akinek volt már súlyos betegsége, sérülése, arra nem szeretnek a társaságok biztosítást kötni.

72


A tõkegyûjtõ életbiztosításokat ugyan a tipikus folyamatos díjas biztosítások közé lehet sorolni, mégis van egyszeri díjas változata, hogyha valaki hozzájut egy nagyobb összeghez, amelyet be kíván fektetni, és lényegesnek tartja a biztosítás által kínált védelmeket, elõnyöket, akkor ezt megtehesse. Életbiztosításoknál megjelenik egy harmadik szereplõ is: a kedvezményezett, aki kétféle is lehet. Elérési és haláleseti. Az elérési kedvezményezett kapja a pénzt, ha a biztosított személy a szerzõdés lejártakor még él. A haláleseti kedvezményezett akkor kapja meg a biztosítási összeget, ha a biztosított elhalálozik. Praktikusan ide csak akkor szabad kiskorú személyt megnevezni, ha már minden egyébrõl gondoskodtunk, mert kiskorú (18 év alatti) nem juthat a pénzhez. Illetve, akkor érdemes kiskorú személyt megjelölni, ha az a célunk, hogy a gyermekünk 18 éves korában vagy késõbb jusson a pénzhez, segítve ezzel továbbtanulását, az életben való elindulását. Vannak országok, ahol a gyermek megszületésekor rögtön elindítanak egy vagy akár több biztosítást is a számára. Egyet az oktatására, egyet az életkezdéshez, egyet pedig nyugdíjas éveire. Mivel ezek 20-60 év kifutási idõvel rendelkezõ szerzõdések, ezért nem szükséges nagy összegeket elkülöníteni rá, mert ahogy tanultad, itt igazából a kamatos kamat a jelentõs tétel. A felelõsségbiztosítás Legismertebb fajtája a gépjármû kötelezõ biztosítása. Képzeld el, sikerült venned egy jármûvet. Boldogan mész vele az úton, élvezed a tavasz friss illatát. Hallgatod a motor kellemes hangját. Legjobb barátodhoz igyekszel, hogy megmutasd neki legújabb szerzeményed. Belemerülve az élménybe nem veszel észre egy újonnan kihelyezett elsõbbségadás kötelezõ táblát. Pont akkor egy másik jármû is jár arra, de az a védett útvonalon. Az ütközést elkerülitek, te és jármûved karcolás nélkül megússzátok. Viszont a másik jármûvet, amelynek vezetõje az ütközés elkerülése érdekében elkapta a kormányt, egy kõkerítés állította meg. Eredmény: egy javíthatatlan, több tízmilliós értékû autó és egy ledõlt kerítés. A hibás te vagy! Neked kell állni a javítási számlákat! Ha te vagy az ország egyik leggazdagabb embere, akkor nem okoz gondot rendezni a kárt. Ellenkezõ esetben lehet, hogy egész életedben fizetned kellene. Szerencsére van kötelezõ biztosításod, így a megfelelõ papírok kitöltése után a biztosító helyetted fizet. Vagyis a felelõsségbiztosítás azokat a károkat rendezi helyetted, amelyeket te véletlenül

73


(figyelmetlenségbõl, meggondolatlanságból) okoztál. A szándékos károkozás itt is büntetõjogi kategória. A kárátvállalásnak az érvényes felelõsségbiztosítási szerzõdésen kívül van még egy lényeges feltétele a példánkban. Ne legyen jármûvezetést kizáró ok. Legyen a jármûfajtára érvényes vezetõi engedélyed, és ne legyél alkohol esetleg kábító hatású szer hatása alatt. Felelõsségbiztosítást sok mindenre lehet még kötni. Többnyire cégek, illetve olyan személyek veszik igénybe, akik munkájuk során nagy anyagi felelõsséget vállalnak (orvos, mérnök, stb.). Utazási biztosítás A név itt is beszédes: ezt a biztosítási típust utazások alkalmával szokás igénybe venni. Az otthonunktól távol érõ bajok kezelésében nyújt anyagi segítséget. Igény szerint tartalmazhat egyszerre baleset-, betegség-, felelõsség-, és vagyonbiztosítást. Ez tipikus egyszeri díjas biztosítás. Baleset- és betegségbiztosítás távoli vidéken is rendezi az egészségügyi ellátásunk, szükség esetén speciális hazaszállításunk költségeit. A vagyonbiztosítás elveszett, ellopott, megrongálódott vagy tönkrement vagyontárgyaink javíttatásában, pótlásában nyújt támogatást. Biztosításkötést elindíthatunk valamelyik biztosítótársaság irodájában, brókercég irodájában, saját otthonunkban egy üzletkötõ segítségével, sõt már az Interneten is, tehát bárhol. Viszont a szükséges nyomtatványok kitöltése, aláírása és a biztosítási díj befizetése/átadása/átutalása még nem jelenti a biztosítás megkötését. Ugyanis a fent leírtakkal egy ajánlatot készítettünk el, amelyet a biztosító társaság típustól függõen maximum 30 napon belül elbírál. Bírálat és jóváhagyás után a biztosító a szerzõdést megküldi az ajánlattevõnek, amitõl õ 30 napon belül elállhat. (Ez a hosszadalmasnak tûnõ ügymenet a több évre szóló életbiztosításokra vonatkozik. Egy másnap érvénybe lépõ, egy hétre szóló utasbiztosításnál természetesen egyszerûbb a helyzet.) A biztosítás baleseti kockázatai általában a pénz átadásától/befizetésétõl vagy másnap nulla órától, illetve utasbiztosítás esetén a szerzõdésben meghatározott naptól élnek.

74


Tanmese „Egy francia biztosítási szakember szomszédjával biztosítást kötött, amely magába foglalta a szomszéd kutyája által okozott összes kárt is. Miután aláírták a szerzõdést és a szakember távozni készült szomszédjától, a kutya megharapta, így õ maga lett a biztosítás elsõ haszonélvezõje.” (Forrás: http://www.ufsgroup.hu)

Szerzõdésbontás A tisztán kockázati, határozatlan ideig érvényes biztosításoknál egyszerû a helyzet, mert a díjfizetés felfüggesztésével, elegánsabban (így illik) egyszerû bejelentéssel könnyen megtehetõ. Ha nem valamilyen feltételhez kötött kötelezõ biztosításról van szó, akkor ez semmilyen negatív hatással nincs a szerzõdõre. Bonyolultabb a helyzet a határozott idejû szerzõdéseknél, amelyeknél valamilyen oka van a szerzõdés konkrét idõtartamának. További problémákat okoz, ha ez egy tõkegyûjtés biztosítás. A probléma megértése érdekében nézzük meg, ki mire vállal kötelezettséget szerzõdéskötéskor. A szerzõdõ • az általa meghatározott idõtartamon keresztül, • az általa meghatározott gyakorisággal, • az általa meghatározott összeggel rendszeresen takarékoskodik. A biztosító társaság • a szerzõdõ által kitöltött és benyújtott ajánlatot elbírálja; • fizeti a szerzõdéskötéssel kapcsolatos költségeket (ügyintézõ, orvosi vizsgálat, stb.); • szerzõdést készít; • a szerzõdést nyilvántartja; • a szerzõdõ által meghatározott idõtartamon keresztül, • a szerzõdõ általa meghatározott gyakorisággal, • a szerzõdõ általa meghatározott összeget összegyûjti; • a kockázati díjon felüli részt befekteti;

75


• a szerzõdés szerinti kockázatokra veszélyközösséget szervez; • a veszélyközösségbõl érkezõ kártérítési igényeket ellenõrzi, és kifizetéseket teljesít; • a futamidõ alatti és végi elszámolási kötelezettségeinek eleget tesz. A pénzintézet abban a tudatban fekteti be a biztosítási díjakat, hogy azt a tulajdonos a szerzõdés értelmében lejárat elõtt nem fogja visszakérni, mert szándékosan választotta meg az adott futamidõt, amelyre szerzõdött. Mivel itt 10-30 éves futamidõk léteznek, ezért a biztosító igen kedvezõ feltételekkel tudja befektetni a pénzt. Viszont, ha valaki az általa választott feltételekkel kötött szerzõdést felmondja, annak súlyos anyagi következményeit viselnie kell. A biztosító társaságok három megoldást kínálnak a futó tõkegyûjtés szerzõdések módosítására: Az elsõ a legismertebb és legkevésbé praktikus forma, amikor a szerzõdõ valamiért felmondja a szerzõdést, és visszakéri a pénzét. Ebben az esetben elõfordulhat, hogy a szerzõdõ nem kap vissza semmit. Ugyanis a fent felsorolt kötelezettségek költségei az elsõ 2-3 éves díjat csaknem egészben felemésztik. Ezenkívül a lekötött pénzek „feltörése” további komoly veszteségeket tud okozni, amit a szerzõdésszegére szokás ráterhelni. Ez a megoldás általában a futamidõ felénél válik nullszaldóssá (befizetések = kifizetés). Nagyon sokan összekeverik a biztosítást a bankszámlával és nem hajlandóak tudomásul venni a lényegesen komolyabb háttérmunkát, valamint az ezzel járó költségeket, amit a biztosítás igényel. A másik megoldás, arra az esetre érvényes, ha az ember átmeneti pénzzavarba kerül, és ezért nem tudja fizetni a szerzõdését. Ilyenkor lehet kérni az idõszakos díjmentesítést. Ebben az esetben egy idõre mentesülünk a díjfizetés alól, amit késõbb be kell fizetnünk. Ehhez díjtartalék szükséges, amelybõl az addig esedékes díjakat vonják. Lényeges, hogy az idõszakos díjmentesítés idejére a biztosítási védelmek eredeti tartalommal futnak tovább. Harmadik a végleges díjmentesítés. Ezt akkor érdemes alkalmazni, amikor tudjuk, hogy valamiért többet nem lesz módunk, esetleg nem akarjuk tovább fizetni a biztosításunkat. Ebben az esetben szerzõdésünket átdolgozzák, díjmentesítik, a biztosítási védelmek megszûnnek. Viszont, mivel a számlánkon lekötött pénzt nem törjük fel, hanem a futamidõ végéig bennhagyjuk, tõke- és kamatveszteség nem ér bennünket.

76


A szerzõdés módosításához általában egy egyszerû levél is elegendõ a biztosítónk felé a szerzõdõtõl (esetenként a biztosítottól is kell az aláírás), mégis érdemes felvenni a kapcsolatot az üzletkötõddel, akinek kötelessége a rendelkezésedre állni.

Adózás A jelenleg hatályos SZJA törvényünk szerint a biztosító által kártérítésként vagy elérési szolgáltatásként kifizetett összeg adó-, per- és illetékmentes. Ez alól adózási kivétel az elérési szolgáltatáskén kifizetett összeg abban az esetben, ha a biztosítási díjat egy cég költségként elszámolta. Ebben az esetben jövedelemnek minõsül és adóköteles. További kedvezmény magánszemélyek részére, hogy a szerzõdõ az életbiztosításra befizetett díj 20 százalékát az adójából visszaigényelheti, ha a szerzõdés futamideje legalább 10 év. Viszont ha igénybe vetted az adókedvezményt és biztosításodat a 10. év lejárta elõtt felmondod/visszavásárolod, akkor azt évi 20 százalék büntetõkamattal kell visszafizetned! Lényeges tudnivaló még, hogy ha megneveztél haláleseti kedvezményezettet, akkor a megnevezett személy a halotti anyakönyvi kivonat bemutatása után 2-3 héten belül megkapja a kártérítést. Ha nincs megnevezve haláleseti kedvezményezett, abban az esetben a hagyatéki végzés alapján a biztosító osztja el a pénzt az örökösök között, így semmiképpen nem képzi hagyaték tárgyát.

Különleges biztosítások Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) Sajnos, a leggondosabb irányítás mellett is elõfordulhat komoly probléma a pénzügyi rendszerben (pl. bankcsõd), ezért kötelezik a hitelintézeteket, hogy tagjai legyenek az 1993-ban létrehozott OBA-nak. Az OBA feladata „a lakossági bankszámlákon elhelyezett névre szóló (a betétes adatait tartalmazó) banki betétek (betéti okiratok, betétszámla-követelések), valamint a bank által 2003. január 1-jétõl kibocsátott kötvények és letéti jegyek biztosítása egy magyarországi székhelyû hitelintézet esetleges fizetésképtelensége esetén. (Forrás: www.oba.hu)

77


Ez azt jelenti, hogy a bank által csak forgalmazott kötvényekre, amelyeket pl. önkormányzatok vagy gazdálkodó szervezetek bocsátottak ki, nem vonatkozik a védelem. Ami az OBA által nem védett: • önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás, • kamatozó részvény, • szövetkezeti részjegy, • célrészjegy, • önkormányzatok vagy gazdálkodó szervezetek által kibocsátott kötvények, • valamint a bank által 2003. január 1. elõtt kibocsátott kötvények és letéti jegyek. Jelenleg az OBA-n keresztül személyenként és pénzintézetenként betétünk, valamint annak megszolgált kamata 1.000.000 Ft-ig van 100%-ig, további 5.555.556 Ft 90%-ig van biztosítva. Vagyis összesen maximum 6.000.000 Ft-ot kaphatunk bennragadt betéteink után. Esedékes további követelésünkért, mint hitelezõ állhatunk sorba a többi hitelezõvel együtt a bank felszámolásánál. A 10% önrésznyi kockázattal igyekeznek ösztönözni a betéteseket a körültekintõ, felelõsségteljes pénzelhelyezésre. Magyarul, ha valaki nem veszi a fáradságot, hogy a több milliós betétállományát megfelelõen biztosítsa, az viselni fogja a következményeit. Ha egy hitelintézeten belül több számlád van, azokat összevonják és a 6 MFt kártérítési értékhatár a teljes betétállományra vonatkozik. Amennyiben több tulajdonosa van egy számlának (pl. házaspár), akkor a fenti feltételeknek megfelelõen a védelem összegzõdik. Így a biztosított összeg 12MFt. Ez a védelem összhangban van az EU-s gyakorlattal. Tanmese 1997-ben elterjedt a hír, hogy X pénzintézet fizetésképtelen. Az emberek ezrével rohanták meg a bankot, még menthetõ pénzük mentésére. Mindenki minden pénzt kivett. Látra szólót, lekötöttet egyaránt, nem törõdve a lekötés megszakításából eredõ kamatveszteségekkel. A bank a fizetõképességének bizonyításaként hétvégén is nyitva tartott és kifizetéseket teljesített. Kevesebb, mint egy hét alatt 26.000.000.000 Ft-ot, majd hamarosan még 41.000.000.000 Ft-ot vettek ki az emberek. Ez akkoriban ~100.000 ember egy éves keresetének felelt meg.

78


Mikor az emberek rádöbbentek, hogy komoly anyagi veszteséget szenvedtek az egyoldalú szerzõdésbontás miatt, kivonultak az utcákra az elveszett kamatokat követelve. (Nem kapták meg, mert nem járt nekik a szerzõdésbontás miatt.) Tanulság Noha a hírnek volt valóságalapja, a pánik nagyrészt fölösleges volt, mert már 1993 óta a betétek egymillió forintig biztosítva voltak, és az akkori átlagos betétnagyság nem érte el az 500.000 forintot. Vagyis a betétesek nagy része fölöslegesen, információhiány miatt okozott magának és másoknak komoly veszteséget. Akkoriban sajnos kevesen tudtak az OBA létezésérõl és feladatáról. A bajt tetézve a hírközlõ szervezetek is csak a pánik fokozásában segédkeztek a megfelelõ tájékoztatás helyett. Mentségükre szólhat, hogy nekik is kevés volt az információjuk. Befektetõ-védelmi alap (BEVA) Az alapról a 2001. évi CXX. törvény rendelkezik, akárcsak az OBA-ról. Az alap által biztosított befektetések után cégenként és személyenként 2005. január 1-jétõl maximum 2.000.000,- Ft-ot fizet ki, ami 2008-tól 6.000.000,- Ft-ra fog emelkedni. Itt is 1.000.000,- Ft-ig 100%-ban, e fölött 90%ban érvényes a biztosítás. Az alap megvásárolja a magánszemély befektetését. A befektetõ a kártérítési igényét a befektetés-kezelõ felszámolási eljárásának kezdetétõl egy éven belül nyújthatja be. Indokolt akadályoztatás esetén az akadály elhárulásától számított 30 napon belül kérvényezhet. A fenti speciális biztosításokból is érzékelhetõ, mennyivel biztonságosabb egy biztosítás felépítése, mint a legtöbb más befektetés. (Már a bankot is kell biztosítani.)

79


Feladatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Tudd meg, mennyibe kerül lakásod biztosítása! Hasonlíts össze két közel azonos méretû lakásra szóló biztosítást! Milyen eltéréseket tapasztalsz? Hasonlítsd össze az élet- és az utasbiztosítást! Menj be egy biztosítótársasághoz és tudd meg, milyen fõ területeken kínálnak életbiztosításokat! Tudd meg, mennyibe kerül egy 18 éves embernek az 5.000.000,- Ft-os életbiztosítás, és szüleidnek mennyibe kerül, ha most indítanak egyet! Ki mekkora összegre számíthat 65 éves korában, ha legfeljebb 20 éves megtakarítási idõszakkal számolunk? Tudd meg, köthetõ-e újszülöttre valamilyen biztosítás, ha igen milyen! Tudd meg, mennyibe kerül a tervezett nyaralásod általad elvárt szintû biztosítása! Keress olyan forrást, amelybõl megtudhatod, mekkora összegig biztosítja az OBA a betéteket és milyen feltételekkel? Ha van szüleidnek, vagy neked bankszámlád, tudd meg, mekkora összegig van biztosítva, és hol! Keress olyan forrást, ahol megtudhatod, biztosítva van-e befektetõcéged!

80


Kérdések 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Létezett-e valamilyen biztosítási forma Jézus születése elõtt? Milyen védelmeket nyújtottak 600 éve a céhek tagjaiknak és hozzátartozóiknak? Fogalmazd meg, mire való a biztosítás! Hogyan magyarázod meg a felosztó-kirovó rendszer fogalmát? Mi a viszontbiztosítás? Milyen biztosítási fajtákat ismersz? Mire jó a vagyonbiztosítás? Mire jó az életbiztosítás? Sorold fel, milyen szereplõi lehetnek egy biztosítási szerzõdésnek a biztosítón kívül! Mire jó a felelõsségbiztosítás? Melyik biztosításfajtánál használják a „Unit Linked” kifejezést? Mit jelent és anyagi gondok esetén milyen szerzõdésmódosítási lehetõségek vannak? Hány százalékát kapod vissza a pénzednek, ha egy 10 éves biztosítási szerz?dést a második év vége elõtt felmondasz? Hogyan lehet szerzõdést módosítani? Melyik biztosításra és milyen adókedvezmények vonatkoznak? Mi az OBA és mi a feladata? Mekkora összegig biztosítja az OBA a betéteket? Mi a BEVA? Mekkora összegig biztosítja a BEVA befektetéseket?

81


Speciális pénztárak


Mint már tanultad, évezredek óta egyetlen biztos dolog van az életben: a változás. Ezért mindenki keresi a biztonságot, ahol csak lehet. A XIX. században az ipari forradalom hatására kialakuló iparvárosokban az emberiség rádöbbent, hogy elvesztett egy fontos értéket: a nyugodt öregkort. Az ipar egy bizonyos kor után már nem tudta hasznosítani a legyengült, idõs embereket, ezért azok tömegesen kerültek az utcára jövedelem és a többgenerációs család védelme nélkül. Felmerült a nyugdíj iránti igény. Azóta több nyugdíjrendszert kidolgoztak, és sokat változtattak rajtuk. Az idõk folyamán több, a nyugdíjhoz hasonló, megoldásra váró feladatot találtak, amelyekre jelenleg a speciális pénztárak kínálnak megoldásokat az elõrelátó, magukról gondoskodni akaró embereknek. Három nagy problémára kínálnak megoldást, ezek: a nyugdíj, az egészségügy és a lakás. Ezek a pénzügyi szolgáltatók is, mint a már korábban tárgyaltak, a PSZÁF felügyelete alá tartoznak.

Nyugdíjpénztárak A legtöbb ember számára eljön a 60-65 éves kor, amikor papírforma szerint nyugdíjba vonulhat. Mint az elsõ fejezetben olvastad, és a környezetedben láthatod, ez nem mindenki számára jelenti a megpihenés lehetõségét. Néhány éve újra létrehozták a névre szóló nyugdíjszámlákat és a biztonság növelése érdekében a több alapon nyugvó nyugdíjrendszert. Ennek két elemét ismerheted meg ebben a fejezetben. Léteznek zárt és nyitott nyugdíjpénztárak attól függõen, hogy bárki lehet-e tagja, vagy csak adott munkáltatónál dolgozók. A nyugdíjpénztárakban összegyûlt tõkét nyugállományba vonuláskor kérheted járadék formájában, vagy egy összegben, ahogy akkor jónak látod.

84


Magánnyugdíjpénztárak Több magánnyugdíjpénztár létezik. Ezek között mindenki szabadon választhat, melyiknek kíván tagja lenni. Feladatai közé tartozik tagjai nyugdíjszámláinak a vezetése, a tag bérébõl a munkaadó által kötelezõen nyugdíjra levont összeg, valamint a tag önkéntes befizetéseinek befektetése. Ezen kívül a törvényes nyugdíjkorhatárt elérõk és nyugállományba vonulók részére rendszeres nyugdíj megállapítás és a nyugdíj folyósítása a tag számláján összegyûlt tõke alapján. Az erre a számlára befizetett összeg semmilyen módon korábban és más célra nem vehetõ igénybe. A tag halála esetén az öröklés a biztosítások-nál tárgyaltakkal azonos módon történik. Itt is megnevezhetõ haláleseti kedvezményezett. A pénztárválasztásnál fontos elõre meghatároznod, milyen szempontok alapján fogsz dönteni. Ilyen szempont lehet a pénztárt létrehozó intézmény (bank, biztosító, független, stb.), a pénztár alapkezelõje vagy a tagdíjelosztás aránya, stb. A tagdíjakat mindig három részre osztják, amelyek a következõk: fedezeti tartalék mûködési tartalék likviditási tartalék. Az elsõ marad a tied. A másik kettõ a pénztár mûködését és biztonságát szolgálja. A tartalékok helyes aránya fontos a jövõd és a biztonságod érdekében. Sajnos a kettõnek ellentétes az érdeke. Ha a fedezeti tartalék kicsi, kevés pénzed marad, ami kamatozhat, viszont nagy valószínûséggel jól fog mûködni a pénztár. Fordított esetben sok pénzed lesz, ami kamatozhat, de lehet, hogy a pénztár nem tudja megfizetni a jó szakembereket, ezért többet vesztesz, mint nyersz.

Önkéntes nyugdíjpénztárak Mint a neve is mutatja, önkéntes alapon lehet ilyen pénztárnak tagja lenni. Ide érdemes belépni, ha valaki nagy biztonsággal akar nyugdíjasként élni. Fontos szempont, hogy egyes munkáltatók a dolgozóik részére ide is adnak pénzt a jövedelem százalékában, vagy a dolgozói befizetés arányában.

85


Nyugdíjpénztárak adózása A magánnyugdíjpénztárba 2005-ben a bruttó bér 8%-át kell befizetni, ezt a munkavállaló vagy a munkaadó önkéntesen 10%-ig kiegészítheti. A munkavállaló részérõl önkéntesen befizetett összeg 30%-a az adóból levonható. Magánnyugdíjpénztárból csak a törvényes nyugdíjas kor elérése után (kivétel korengedmény, végleges munkaképtelenség) kaphatod meg a pénzt. Akkor eldöntheted, hogy egy összegben vagy életjáradékként kéred. Az önkéntes pénztárba munkavállaló által vagy a munkáltató által adományként elhelyezett pénz után 30% adókedvezmény vehetõ igénybe évi 100.000,- Ft-ig. Az ide elhelyezett pénz hozama leghamarabb a számlanyitástól számított 10 év múlva válik adómentessé. A 20. évtõl, vagy a törvényes nyugdíjkorhatártól az önkéntes pénztárból felvett pénz adómentes. A 10. és 20. év között a felvett tõke után 10-10%-kal kevesebb részre kell évente jövedelemadót fizetni. Vagyis a 10. évben felvett tõkerész 100%-a után, a 11. évben 90% után, a 19. évben 10% után kell adózni.

Egészségpénztárak Az államnak, mint gazdálkodó szervezetnek fontos, hogy minél több aktívan dolgozó és keresõ lakosa legyen. Ennek alapvetõ feltétele az egészséges lakosság, ezért néhány éve létrehozta az öngondoskodás nálunk új formáját, az egészségpénztárat. Fõ feladata a jövedelem egy részének elkülönítése egészségmegõrzésre és -helyreállításra. Az ide elhelyezett pénzek a korábban tárgyaltaktól eltérõen akár másnap felhasználhatók, de kizárólag a fent megnevezett célokra. Ebbe a kategóriába a gyógyszertárakban vásárolt gyógyszer és fogkrém éppúgy beletartozik, mint az uszoda- vagy tornabérlet. Sõt a wellness szállókban eltöltött napok költsége is fizethetõ innen, vagy a fogászati kezelésünk, illetve más magánorvosi kiadásunk. A fent ismertetett termékeket, szolgáltatásokat nem csak mi magunk élvezhetjük ebbõl a pénzbõl, hanem a törvényben közeli hozzátartozóként felsorolt összes személy (testvér, szülõ, nagyszülõ, házastárs, gyerek, stb.). A fentiek alapján belátható: éves szinten sok tízezer forint elkölthetõ ezen a területen akár családi, akár egyéni szinten. Vannak munkaadók, akik belátták ennek a rendszernek az elõnyeit, ezért erre a célra is adnak kiegészítõ juttatást dolgozóiknak.

86


Az egészségpénztári számlát tekintheted egy különleges betétszámlának is, amelynek felhasználása a fentiek szerint korlátozott. Ez a számlád ugyan kamatot nem ad a bent lévõ pénzre, viszont adózási szempontból vannak komoly elõnyei. Csoportos feladat Alakítsatok 3-5 fõs „családokat” /szülõk, gyerek(ek)/. Az eddigi könyveléseitek alapján határozzátok meg, mekkora összeget lehet havonta átirányítani az egészségpénztárba, amelyet a család évente kényelmesen fel tud használni! Beszéljétek meg, miért és milyen különbségek adódnak a családok között (eltérõ létszám, stb.)!

Egészségpénztár adózása A legnagyobb elõny munkaadói oldalon van, mert az ide befizetett pénznek – a minimálbér összegéig – nincsenek járulékai (a bruttó bér ~40%-a). Azért a munkavállalói oldalon megjelenõ elõnyök is jelentõsek. A munkaadó által befizetett összeg után a dolgozótól sem vonnak semmit. Ha viszont valaki az adózott jövedelmébõl fizet be pénzt, arra az összegre 20% adókedvezményt kap, amelyet az év végi adóbevalláskor visszaigényelhet.

Lakás-takarékpénztárak A lakás-takarékpénztárak rendszere kimondottan a magánszemélyek ingatlan-vásárlással, -felújítással, korszerûsítéssel kapcsolatos nehézségein kíván segíteni. Itt is jelentkezik az öngondoskodáshoz szükséges elõrelátó gondolkodásmód, valamint a valamiért valamit elv. Aki megtervezi a jövõjét, az tudja, hogy ha nem kíván egész életében a saját, vagy a párja szüleivel élni, akkor ahhoz vagy bér- vagy saját lakásra van szüksége. A saját lakás komoly beruházás, amelyhez legalább 30-50% saját erõt fel kell mutatnod. Ha viszont van saját otthonod, az évek alatt elhasználódik, a benne mûködõ rendszerek elavulnak. Festést-mázolást 3-5 évenként, fûtéskorszerûsítést a mai technológiai fejlõdés alapján 15-20 évenként, nyílászáró cserét 20-30 évenként illik megejteni. A víz, villany, gáz rendszerekrõl még nem is beszéltünk.

87


Ezek mindegyike több százezer forintos tétel, könnyen elérhetik a milliós nagyságrendet is. Ezeknek a feladatoknak, céloknak a megvalósításában tud segíteni ez a támogatási rendszer, méghozzá többféleképpen. Lényege A magánszemély köt egy alacsony (3%-os) kamatozású speciális betétszámla (lakástakarékpénztár) szerzõdést, amelyet az állam az aktuális évben befizetett összeg 30%-ával kiegészít (max. 72.000,- Ft). A futamidõ végén – 4-8 év – a számlán összegyûlt tõke és hozadéka a fent nevezett célokra felhasználható, ezen kívül az összegyûlt összeggel megegyezõ nagyságú alacsony kamatozású hitelt lehet még felvenni, ha a személy megfelel a hitelfelvétel szabályainak. A 8. év után az összegyûlt tõke szabadon felhasználható. Bár lakás-takarékpénztárakból nincs nagy választék, mégis érdemes a felszámított költségekre és a számlanyitási díj mértékére odafigyelni. Egy embernek egy idõben egy lakás-takarékpénztári szerzõdése lehet. Amennyiben egy családban több szerzõdés van, akkor azok összevontan is felhasználhatóak. Csoportos feladat Alakítsatok 3-5 fõs „családokat” /szülõk, gyerek(ek)/. Ütemezzetek be lakáskarbantartással, -cserével kapcsolatos feladatokat. (Pl. 1.000.000 Ft-os fûtéskorszerûsítés, lakáscsere 3.000.000 Ft-tal magasabb értékûre.) Készítsetek tervet milyen szerzõdéssel oldható meg. Beszéljétek meg miért és milyen különbségek adódnak a családok között!

Lakás-takarékpénztár adózás Ennek a pénztárnak nincs közvetlen adóvonzata, mert a támogatást a számlára adja az állam.

88


Feladatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9.

Hasonlíts össze két magán nyugdíjpénztárat! Hasonlíts össze két önkéntes nyugdíjpénztárat! Hasonlítsd össze a magánnyugdíjpénztárat és az önkéntes nyugdíjpénztárat! Hasonlítsd össze a nyugdíjra összeállított életbiztosítást az önkéntes nyugdíjpénztárral! Hasonlíts össze két egészségpénztárt! Beszéljétek meg közösen, miért jó a munkaadónak és a munkavállalónak, ha a dolgozó az egészségpénztárba kapja jövedelme egy részét? Számold ki eddig tanult adózási ismereteid alapján, hány forinttal változik meg jövedelmed, ha a munkaadód a havi nettó 100.000,- Ft-os fizetésedbõl havi 15.000,- Ft-ot az egészségpénztárba fizet, úgy, hogy a rád fordított összeg ne változzon. (2005-ben egyedülálló dolgozó esetén ez ~150.000,- Ft bruttót és összesen ~203.700,- Ft bérköltséget jelent.) Tudd meg, hány százalék kamatot adnak a lakás-takarékpénztárak, és hány százalékot kell fizetni a hitelért! Hasonlíts össze két lakás-takarékpénztárt! Kérdések

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Milyen típusú nyugdíjpénztárakat ismersz? Mikor kell pénzt befizetned a magánnyugdíjpénztárba? Hány részre oszlik a különbözõ pénztárakba befizetett tagdíj és hogy nevezik ezeket a tartalékokat? Melyik rész biztosítja a pénztár mûködését? Hány százalékkal egészítheted ki a magánnyugdíjpénztári befizetésed? Milyen elõnyei vannak az önkéntes nyugdíjpénztárnak? Mikor és milyen pénzt vehetsz ki elõször adómentesen az önkéntes nyugdíjpénztárból? Szerinted milyen elõnyei vannak az egészségpénztárnak? Miért jó a lakás-takarékpénztár? Havi hány forint megtakarítással kapható maximális állami támogatás lakás-takarékpénztárhoz? Melyik pénztárba adhatnak a munkaadók plusz juttatást?

89


Különleges helyzetek


Jövedelem nélküli idõszak Egy személy vagy család számára ez az idõszak a legnehezebb. Ha azonban alkalmazod életedben a témáról tanultakat, akkor nagy valószínûséggel ilyen helyzetbe soha nem kerülhetsz. Amennyiben elõrelátó vagy és gyûjtöttél eszközöket, amelyek termelik számodra a pénzt, akkor mindig lesz jövedelmed. Ha csökken, netán megszûnik a jövedelmed, akkor a korábbi helyzeted visszaállítása mellett legfõbb feladatod az új helyzeted azonnali kiértékelése és a pénzügyi egyensúlyod megõrzése. Át kell nézned a könyvelésed, fel kell tárnod benne azokat a tételeket, amelyek, ha kellemetlenül is érintenek, de csökkenthetõek, illetve megszüntethetõek. Fokozottan érvényre kell juttatni a második fejezetben tanultakat. Ezeket a változás észlelésekor, tudomásodra jutásakor azonnal meg kell tenned. Csak így kerülheted el az adósság felhalmozódását, a fizetésképtelenné válást. Lehetséges, hogy még nem volt idõd eszközöket gyûjteni, ha valamiért hirtelen jövedelem nélkül maradsz. Utolsó elõtti lehetõségként átmeneti segítséget tud adni a Munkanélküli Központ által fizetett munkanélküli segély vagy az önkormányzatok által nyújtott szociális segély. A fentiekkel párhuzamosan azonban legalább napi 8 órában új jövedelemforrást kell keresned.

Tartós betegség A hosszantartó betegség ugyanúgy nehéz idõszak, mint a jövedelem nélküli. Szerencsés esetben van közben munkaviszonyod, ahonnan legalább korábbi fizetésed 60-70%-át megkapod. A baj az, hogy tartós betegség esetén gyakran havi több tízezer forint többletköltséget jelentenek az orvos, gyógyszer és utazási költségek. Különösen nehéz a helyzet, ha a betegség és jövedelem nélküli idõszak egybeesik. Ez könnyen elõfordul a folyamatos ápolást igénylõ betegségek esetén, amikor mérlegelni kell, mi az olcsóbb, ha a család oldja meg az ápolást, vagy jövedelem alapján más ápolót alkalmaz. Lehet, hogy rövid távon költséges egy fizetett ápoló alkalmazása, míg hoszszabb távon a megtartott munkahely esetleg pótolhatja a veszteséget. Ezt a körülmények részletes elemzésével kell eldönteni. Ilyenkor nagyon fontos a család összefogása.

92


Sajnos, ezek azok az esetek, amikor kényszerpályán vagy, és ha te vagy a beteg, akkor már kevés befolyásod van a körülményeidre. Ebben a helyzetben a legnagyobb segítséget egy elõre megkötött, megfelelõ balesetre és betegségre szóló biztosítás tudja nyújtani. Megfelelõ biztosítási védelem esetén a tartós betegség sem okoz anyagi veszteséget.

Pályázatok Egyre népszerûbb formája a különbözõ célokra szánt közpénzek elosztásának a pályázati rendszer. Ebben a formában magánszemély kétféle módon kap támogatást: támogatott hitel és vissza nem térítendõ támogatás formájában. A támogatott hiteleknél vagy a kamat kedvezõbb a piaci hiteleknél – ez a jellemzõbb – , vagy a hitelfedezet megteremtésében segít, esetleg mindkettõ. A vissza nem térítendõ támogatást általában a megvalósítandó cél költségének 20-50%-ban szokták adni. Többnyire utólag, a pénzügyi elszámolás után fizetik ki a támogatás összegét. Ez azt jelenti, hogy a pályázónak ki kell tudni fizetni az összes költséget és az elszámolás után majd megkapja az elnyert támogatás összegét. A pályázat kiírója a közzétett pályázati anyagban mindig megjelöli, amit el szeretne érni a felkínált összeggel. Ez alapján a kiírót nem érdekli, ki milyen „jó gyerek”, illetve mennyire szorul rá a segítségre. (Ez alapján legfeljebb a szociális segélyeket lehetne elosztani. Az arra rászorulók többsége viszont nem tudná megírni a pályázatot.) A pályázatodnak mindig arról kell a bírálóbizottságot meggyõzni, hogy a te programod támogatásával tudja a legnagyobb hatékonysággal felhasználni azt az összeget, amelyre pályázol. Egy pályázati pénz elnyerésénél nagyon fontos a megvalósítás megfelelõ dokumentálása és pénzügyi áttekinthetõsége. Sokan azért esnek el a megnyert támogatástól, mert nem készülnek el a megfelelõ dokumentumok. Több esetben a kiíró külön keretet biztosít a támogatott programok irányítóinak (projektmenedzsment) költségeire.

93


Rendkívüli bevételek (örökség, nyeremény) Az élet számos borús és derûs pillanatból áll. Elõfordult-e már a környezetedben, hogy valaki a rendszeres havi jövedelmének többszöröséhez jutott hirtelen? Ha volt, meséltesd el vele a történetét! Tudd meg, mi történt! A statisztikák azt mutatják, hogy az emberek többségének nem sikerült megfelelõen kezelni a helyzetet, mert nem voltak rá felkészülve. Hiányzott a szükséges pénzügyi intelligencia. Te már képes vagy a helyes döntéseket meghozni. Nem kell mást tenned, csak leülni papírral, ceruzával a kezedben és nyugodtan végiggondolni az adott helyzetet. „A gondolkodás a világ legnehezebb feladata. Valószínû ezért foglalkoznak vele olyan kevesen.” /Henri Ford/ Jó tanács! Ha rendszeres bevételeden felül hozzájutsz egy nagyobb összeghez — kb. egy havi rendszeres bevételed, de 500.000,- Ft felett feltétlen —, akkor ne azt számolgasd mit tudsz belõle vásárolni! Ha nem fektesd be és azt számold, mekkora hozama lesz pénzednek. Csak a hozamból költsél, annak is maximum 90%-át. Van még egy fontos téma, amelynek feltétlenül szerepelnie kell: ez a jótékonyság. Alaptétel: jövedelmed 10%-át fordítsd jótékonysági célokra. Már akkor is, mikor még úgy érzed: ezt még nem engedheted meg magadnak. Meglátod, a jótékonyságra kiadott pénzt sokszorosan kapod vissza. Oldd meg osztálytársaiddal, a tanultak alapján, az alábbi feladatokat, lehetõleg 3-5 fõs csoportokban! Utána közösen beszéljétek meg a megoldási variációkat és az ered-ményeket! Minden feladatnak több jó megoldása van! A rossz megoldásnál a pénz elfogy. 1. Feladat Nyersz 3.000.000,- Ft-ot. • Írj fel szempontokat, amelyek alapján fel kívánod használni a pénzt! • Írj fel célokat, amelyekre fordítod ezt az összeget és oszd el!

94


• Most készíts kalkulációt, hogy 1 hónap múlva, illetve 1 év múlva mekkora összeg és milyen formában áll rendelkezésedre a nyereménybõl! 2. Feladat Megnyered életed nyereményét! Egy átlagember életkeresetének több mint hússzorosát (~ 2.000 MFt-ot). Ekkor 30 éves vagy, van egy házastársad és 3 kiskorú gyermeked. Van még egy kis lakásod/házad ahol éppen elfértek. • Írj fel szempontokat, ami alapján fel kívánod használni a pénzt! • Dolgozz ki egy stratégiát a szempontok megvalósítására! • Becsüld meg, hogy döntésed alapján mennyivel változik a havi kiadásod! • Készíts kalkulációt, hogy 1 év múlva, illetve 10 év múlva mekkora vagyon és milyen formában áll rendelkezésedre a nyereménybõl! • Készíts tervet, hogy egy tragédia esetén szeretteid mibõl élnek az örökösödési eljárás lezártáig, és hogy mibõl fizetik ki a hagyatéki illetékeket. (Ne felejtsd el, hogy a bankszámlákat zárolják, a neveden lévõ ingatlant értékesíteni nem lehet, a kiskorú gyermekek nevén lévõ vagyon értékesítéséhez gyámhatósági hozzájárulás kell, és a gyámhatóság nem szokott hozzájárulni a kiskorú vagyonának az értékesítéséhez!) 3. Feladat Sajnálatos tragédia miatt örökség áll a házhoz az alábbiak szerint: Egy fél lakás haszonélvezeti joggal és 100.000,- Ft hitellel terhelve; Egy 2 éves autó 600.000,- Ft hitellel terhelve (27.000;- Ft/hó + 12.000;- Ft biztosítások); 300.000,- Ft készpénz; 3.000.000,- Ft biztosítás. Ekkor 35 éves vagy, van egy házastársad és 2 kiskorú gyermeked. Az egyik nagyszülõvel laktok szûkösen. Van egy induló vállalkozásod, amely tõkét igényel, és még nem tartja el a családot. Tartalékaid éppen kimerülõben (1 hónap). • Írj fel szempontokat, amelyek alapján fel kívánod használni az örökséget! • Állíts fel fontossági sorrendet és gazdálkodj! • Becsüld meg, döntésed alapján mennyivel változik a havi kiadásod! • Most készíts kalkulációt, hogy 1 hónap múlva, illetve 1 év múlva mekkora összeg és milyen formában áll rendelkezésedre az örökségbõl!

95


4. Feladat Vedd elõ egész eddigi könyvelésed és számold ki, mennyi pénzhez jutottál szeptember óta. • Számold ki, hány százalékot tettél félre „jövedelmedbõl”! Ha ez 10%, vagy attól több nagyon jó! Gratulálok! • Ellenõrizd, van-e, és ha igen, mekkora a hozadéka a megtakarításodnak! Tanár: (ha valamilyen befektetésben van a pénz, elõfordulhat, hogy látszólagos értékvesztés történt. Meg kell nyugtatni a diákot és emlékeztetni a befektetéseknél tanultakra.) • Elemezzétek csoportosan néhány befektetés eredményét! Kérdések 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Mi az elsõ feladat, ha észreveszed vagy tudomásodra jut, hogy csökken/csökkenni fog a jövedelmed? Mi képes ellensúlyozni a tartós betegség negatív anyagi hatását? Mit kell bebizonyítanod a pályázatoddal? Ha pályázati pénzt nyersz, mi az, ami elengedhetetlenül fontos, hogy meg is kapd? Mit tennél, ha a rendszeresen kívül egyszer még kéthavi jövedelmedhez jutnál? Ha örökség vagy nyeremény áll a házhoz, az eddig tanultak alapján melyek a legfontosabb lépések?

96


Fogalom jegyzék Irodalomjegyzék


Fogalom jegyzék átutalás: két bankszámla közötti pénzmozgás. baleset: Váratlanul, hirtelen külsõ hatásra bekövetkezõ eseményt jelent. befagyott betét: az olyan betét, amelyre a hitelintézet nem képes a jogszabályi rendelkezések vagy a szerzõdéses kikötések szerinti esedékességet követõ öt munkanapon belül a kifizetést teljesíteni. belsõ érték: Egy tárgy, fizetõeszköz anyagának csereértéke. A só, az arany, az ezüst, stb. fizetõeszközök rendelkeztek vele, amibõl kevesebb volt mint a szükséglet. Ami a természetben korlátlanul nem megtalálható. bérköltség: ebben az esetben az az összeg amibe a munkaadónak az adott dolgozó kerül. Munkabér és járulékai. betét: a Ptk. szerinti betétszerzõdés vagy takarékbetét-szerzõdés alapján fennálló tartozás, ideértve a bankszámlaszerzõdés alapján fennálló pozitív számlaegyenleget is. betétes: akinek a betét a nevére szól, vagy - kizárólag a nem névre szóló betétek esetében - aki a betétokiratot felmutatja. betétszámla: olyan bankszámla, ahonnan pénzügyi mûveleteket nem kezdeményezhetünk és ahova nem fogadhatunk. biztosított: az a személy vagy tárgy akinek/aminek a halála, sérülése esetén a biztosító a szerzõdés szerinti kifizetést teljesíti. creditkártya: vagy hitelkártya pénzintézet által nyújtott hitelkerethez kapcsolódó bankkártya. debitkártya: vagy betétkártya olyan bankkártya, amellyel bankszámlád terhére fizethetsz vagy készpénzt vehetsz fel. dematerializáció: „Az értékpapírok fizikai formájának megszûnése, amitõl kezdve az értékpapírok csak számítógépes nyilvántartásban szerepelnek.” (www.bet.hu) deviza: külföldi fizetõeszközben fennálló követelés, vagy a külföldi pénznemben kiállított fizetési utalvány. A köznyelv – tévesen – nem különbözteti meg a valutától. díjtartalék: „Az életbiztosítási díjakból képzett elkülönített tartalék, amely a késõbb bekövetkezõ biztosítási események (halál, elérés) kapcsán járó szolgáltatások fedezésére szolgál. A tartalékokat a biztosító befekteti, és a hozamok minimum 80%-át köteles visszajuttatni a biztosítottainak. Mód van a díjtartalék visszavásárlására is.” (Forrás: http://www.cslife.hu/index.php?t=0306&h=90)

98


diszkont kincstárjegy: „egy évnél rövidebb futamidejû állampapír, amely kamatot nem fizet, hanem a névértéknél alacsonyabb, diszkont áron kerül forgalomba, lejáratkor pedig a névértéket fizeti vissza. A diszkont összege a névérték és a vételár közötti különbség.” (Forrás: www.akk.hu) diszkontálás: Esetünkben nem a kincstárjegy értékéhez adják hozzá a futamidõre járó kamatot, hanem meghirdetik menyit fognak visszaadni (névérték) és abból vonják le a várható kamat összegét és ezen a jelenértékre átszámított (diszkontált) értéken vehetjük meg a kincstárjegyet. elérési kedvezményezett: Az a személy, aki a biztosítási szerzõdésnél rendelkezhet a pénz felett a futamidõ végén, ha a biztosított életben van. elszámolási betétszámla: olyan bankszámla, ahonnan pénzügyi mûveleteket kezdeményezhetünk és ahova fogadhatunk. Bankkártya kapcsolható hozzá. eszköz: Mindazok, amik munkádtól függetlenül bevételt biztosítanak, vagy a jövõben biztosítani fognak, amelyek a velük kapcsolatos kiadások levonása után minimum nullszaldósak (bevétel – kiadás nagyobb vagy = nulla). Ilyenek a félrerakott készpénz, bankbetét, szellemi termékek, gépek, ingatlanok (kivétel a saját magán célra használt gépek, ingatlanok), jogdíjak, kötvények, részvények, szabadalmak, stb. fedezeti értéknek azt az értéket számítja a pénzintézet amennyiért rövid idõ alatt biztosan képes eladni a fedezet tárgyát. A hosszú futamidejû lakáshiteleknél ez jelenleg az aktuális piaci ár 50%-a közelébe helyezõdik. Oka egy esetleges ingatlan ár esés esetén se forduljon elõ, hogy a tartozás összege tartósan meghaladja az ingatlan értékét. fedezeti tartalék: általában 85-94% közötti, ez íródik jóvá a számládon. E felett fogsz rendelkezni. felosztó-kirovó rendszer: A bekövetkezett kárt utólag osztják fel egymás között a veszélyközösség tagjai. Majd róják ki a befizetendõ összeget. fogyasztási javak: Esetünkben azok a tárgyak, szolgáltatások, melyekre nincs feltétlenül szükségünk az életben maradáshoz. Pl. autó, hûtõszekrény, szolárium, telefon, televízió, stb. folyószámla: olyan elszámolási betétszámla, amelyhez szerzõdés alapján hitelkeret kapcsolódik. források: mástól ideiglenesen kapott pénzeszközök. Pl. áruhitel, bankkölcsön, haláleseti kedvezményezett: Az a személy, aki a biztosítási szerzõdésnél rendelkezhet a pénz felett, ha a biztosított meghal. infláció: a pénz vásárlóértékének csökkenése. Ellentéte a defláció a vásárlóérték növekedése. A defláció ritkán fordul elõ, a bank réme.

99


járadék: Korábban elvégzett munkáért járó vagy vagyonból származó rendszeresen kapott pénzbeni vagy természetbeni juttatás. Pl. nyugdíj. jelenérték: A jövõbeni pénz jelenbeni értéke. Diszkontálással kapjuk. Befektetésnél fontos, mert megtudhatjuk mit kapnánk ma azért a jövõben majd rendelkezésünkre álló pénzért. Ha többet mint amirõl lemondunk a jelenben és arányban van a kockázattal, akkor van értelme a befektetésnek. Jelzáloghitel, tandíjhitel. jogdíj: Egy létrehozott érték, mû(alkotás) használatáért a szerzõnek járó díj. Ez lehet kép, zenemû, könyv, számítógép program, stb. Ide sorolható még az önfenntartó méretû vásárlói illetve értékesítési csoporttermeléséért kapott jogdíj. Ezek eladhatóak, örökölhetõek. jövõ érték: A jelenbeni pénz jövõbeni értéke. kamat marzs: a kihelyezett hitelért felszámított és az összegyûjtött betétekre fizetett kamat különbözete. kamatozó kincstárjegy: „egyéves futamidejû, fix kamatozású dematerializált állampapír, alapcímlete 10 ezer forint. A futamidõ végén fizet kamatot, amelyet a befektetõ a törlesztéssel együtt kap kézhez.” (Forrás: www.akk.hu) káresemény: Biztosítási szempontból az az esemény amelyért szerzõdés alapján kártérítést kell fizetnie a biztosítótársaságnak. kártalanításra jogosult személy: a betétes. Kivételt képeznek azok a betétek, amelyek szerzõdéses feltételei ettõl eltérõ megállapodást tartalmaznak. Nem minõsül kártalanításra jogosult személynek az a személy, aki a betét tulajdonosának rendelkezése alapján rendelkezik a betét fölött a betét befagyása pillanatában, de egyébként sem tulajdonosa, sem kedvezményezettje a betétnek. kedvezményezett: a betét tulajdonosa vagy a betétes által a hitelintézetnek írásban bejelentett személy. Bizonyos feltételek teljesülése esetén rendelkezhet a számlán lévõ pénz felett. kezes(ek) olyan személy(ek) akik az adós nemfizetése esetén helyette fizetik ki az adósságot (helytállnak). kockázati tényezõk: Vagyon biztosításnál pl. tûz, víz, ablaktörés, betörés, földrajzi környezet, stb. míg személy biztosításnál a foglalkozás, életvitel, ûzött sport, dohányzás, narkotikum fogyasztás, családban elõforduló örökletes betegségek. költség-haszon elv: Amikor egy várható eredmény elérésére fordított költséget összevetjük az elért haszonnal.

100


kötvény: A kötvény egy átruházható, hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír, ahol a kibocsátó kiadáskor közli, mikor és mennyi pénzt fog visszaadni. Kibocsátó lehet az állam, az önkormányzat, egy bank, vagy egyéb gazdasági szervezet. kötvényérték: többnyire biztosítási szerzõdéseknél használt fogalom. A befizetett díjak hozamokkal növelt és költségekkel csökkentett összege. közös betét: a közösségi betét kivételével az olyan betét, amelynek több tulajdonosa van (több személy nevére szól). közösségi betét: a társasházak, lakásszövetkezetek, iskolai takarékossági csoportok, építõközösségek betétei. likviditási tartalék: a pénztár folyamatos fizetoképességét biztosítja. mérleg: egy gazdálkodó szervezet eszközeinek és forrásainak egy adott idõpontra összeállított állománya. muködési tartalék: biztosítja a pénztár muködését névre szóló betét: Az a betét, amelynek tulajdonosa a betétszerzõdés, a takarékbetét-szerzõdés vagy a bankszámlaszerzõdésben feltüntetett azonosító adatok alapján egyértelmûen azonosítható. osztalék: a részvénytársaság közgyûlése által meghatározott összeg, melyet a részvényeseknek (tulajdonosoknak) fizet ki a társaság részvényeik arányában. öngondoskodás: Az amikor valaki a saját magáról gondoskodik oly módon, hogy minél kisebb eséllyel legyen mások segítségére rászorulva. parkett: a tõzsde üzletkötésre használt terme. pénz: „A gazdasági életben általánosan értékmérõként és csereeszközként használt érme, bankjegy, államjegy.” /Magyar értelmezõ kéziszótár második kiadás./ pénzügyi kimutatás: itt a rendszeres bevételek és kiadások számbavétele. rendelkezésre jogosult személy: aki a betét tulajdonosa, vagy, ha nem tulajdonosa a betétnek, aki a tulajdonos rendelkezése alapján korlátozással vagy anélkül rendelkezhet a betét fölött. részvény: szabadon forgalmazható tulajdonjogot megtestesítõ értékpapír. Szabadalom: találmány gyártására, forgalomba hozatalára (a feltalálónak) adott kizárólagos jog, engedély. /Magyar értelmezõ kéziszótár második kiadás./ számlavezetési díj: az az összeg, amit azért kér a bank, hogy neked egy számlát tartson fenn. SZJA törvény: az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról.

101


tõkemegfelelési mutatót: a bank által gyûjtött betétek és kihelyezéseinek összegének a saját tõkéhez viszonyított arányát fejezi ki. tõzsdeindex: Ez a tõzsde mozgását, aktivitását mutatja be. Egy elméleti részvénykosár a legnagyobb értékben jelenlévõ és forgalmat lebonyolító papírokból, amelyek árváltozását mutatja egy bázisidõszakhoz képest. türelmi idõ: a hitelnél ameddig a hitel kamatmentes, illetve ameddig a nem kell elkezdeni a kamat vagy a tõke törlesztést. valuta: Valamely ország bankjegyben és érmében megtestesülõ törvényes fizetési eszköze egy másik ország fizetési forgalmában. veszélyközösség: „Az azonos kockázatnak kitett emberek szervezett közössége.” (Forrás: http://www.ofe.hu/teka/t12/el4.htm) vésztartalék az a pénz, amihez soha nem fogsz hozzányúlni, de legalább 6 havi megélhetésedet képes fedezni az aktuális életszínvonaladon (élelem, biztosítások, ingatlan rezsi, autó, nyaralás, stb.). Ez a pénz olyan mintha nem létezne és pont ezért kell a legnagyobb biztonságban tartani.

102


Irodalomjegyzék 1. A politikai gazdaságtan kisszótára, Kossuth kiadó; Budapest 1984 2. Államadóság Kezelõ Központ honlapja www.akk.hu 3. Befektetõ-védelmi Alap honlapja www.bva.hu 4. Bodo Schäfer: Út az anyagi függetlenséghez, Bagolyvár kiadó; Budapest 2001 5. Budapesti Elektromos Mûvek Rt. honlapja www.elmu.hu 6. Credit Suisse Life & Pensions Hungary Rt. honlapja www.cslife.hu 7. dr. Ambróczy Géza: Pénzügyi ismeretek I-II., Gyöngyös 1995 8. dr. Horváth Katalin: Számvitel a gyakorlatban, Saldo; Budapest 1995 9. Dr. Kostyál Rezsõ: Bankrendszeri alapismeretek, Gyöngyös 1992 10. Dr. Kostyál Rezsõ: Kiegészítõ a bankrendszeri alapismeretek c. jegyzethez, Gyöngyös 1994 11. Dr. Zakócs József: Biztosítási ismeretek, Gyöngyös 1996 12. George S. Clason: Babilon leggazdagabb embere, Bagolyvár kiadó; Budapest 2003 13. Jaksity György A pénz természete, Alinea kiadó; Budapest 2004 14. K&H Életbiztosító Rt. honlapján fogalomtár www.khelet.hu/index.khb?p=page&id=NTE%3D 15. Losonczi Csaba-Magyar Gábor: Pénzügyek a gazdaságban, Juvent kiadó; Budapest 1995 16. Magyar értelmezõ kéziszótár, Akadémiai Kiadó; Budapest 2003 17. MBI Nemzetközi Marketig Tanácsadó Kft. (MBI) belsõ oktatási anyagok 18. Nemzetközi Befektetési Alapok Adatbázisa /www.fundaccess.hu/ 19. Nógrádi Gábor: Gazdag akarsz lenni te is? Presskontakt Bt., Budapest 2003 20. Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) honlapja www.oba.hu 21. Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület honlapja www.ofe.hu/ 22. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) honlapja www.pszaf.hu 23. Robert T. Kiyosaki-Sharon L. Lechter: A cashflow négyszög, Bagolyvár kiadó; Budapest 2000 24. Robert T. Kiyosaki-Sharon L. Lechter: Gazdag papa, szegény papa, Bagolyvár kiadó; Budapest 2000 25. Tõzsdeforum www.tozsdeforum.hu 26. UFS Grup honlapja www.ufsgroup.hu

103

Gazdálkodj tudatosan  
Gazdálkodj tudatosan  

Ajánlom ezt mindazoknak kik nem szeretnének eltévedni az élet anyagi útvesztõjében, valamint azok- nak is kik már sajnos tévúton járnak, de...

Advertisement