Page 1

dodatek internetowy

10

31 STYCZEŃ

Ełk. Do 500 zł kary za zanieczyszczanie miejsc publicznych.

Wandale pozostaną bezkarni? Strona 3

Strona 4

Konkurs nas promuje

Strona 3


Wydarzenia

2

Czwartek,31 STYCZEŃ 2013

www.przetargi-ogloszenia.eu dodaj ogłoszenie za darmo

www.przetargi-ogloszenia.eu dodaj firmę do katalogu za darmo

www.przetargi-ogloszenia.eu Ełk. Siarczyste mrozy zagrażają ludzkiemu życiu.

Noclegownie przepełnione, ale gotowe pomagać Zamarznięcie w miejscowości Kopijki samotnego mężczyzny, który zmarł leżąc w śniegu sto metrów od swojego domu wstrząsnęło lokalną opinia publiczną i spotkało się z apelami różnych instytucji. Wszyscy mówimy w tej sprawie jednym głosem - zróbmy wszystko, ażeby podobnie tragiczna sytuacja już się nie powtórzyła! - W sobotę 19 stycznia z rana policjanci otrzymali informację, że w Kopijkach przy drodze w śniegu leży mężczyzna - mówi Monika Bekulard, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ełku. - 62. latek nie dawał oznak życia. Lekarz, który przyjechał na miejsce stwierdził zgon w wyniku wychłodzenia organizmu. Policjanci ustalili, że mężczyzna znajdował się około stu metrów od swojego domu, w którym zamieszkiwał samotnie.

Fot. - Wystarczy telefon na policję albo straż miejską i możemy uratować bezdomnej albo samotnej osobie życie - mówi Nikodem Kamicer, kierownik noclegowni Monar Markot w Ełku.

- Informacja ta jest tym bardziej szokująca, iż ten człowiek nie był bezdomny, tylko samotny – mówi Nikodem Kamicer, kierownik Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar Markot w Ełku. - Czy nikt go nie widział w tym śniegu, nikt się nim nie zainteresował? Taka tragedia nie może się u nas powtórzyć, tym bardziej, iż jesteśmy przygotowani do sezonu zimowego. W Ełku działają dwa ośrodki dla osób bez dachu nad głową:

Noclegownia im. św. Ojca Pio przy ul. Kościuszki 27 prowadzona przez Caritas Diecezji Ełckiej oraz placówka Monar Markot przy ul. Dąbrowskiego 3C. Dodatkowo już drugi rok w okresie zimowym od stycznia do marca osobami bezdomnymi zajmuje się zatrudniony przez ełcki ratusz streetworker. Jednak bez naszej wrażliwości na ludzką tragedię, sytuacje podobne do tej w Kopijkach, mogą się powtórzyć.

śpiącego gdzieś w pustostanie albo na klatce schodowej – mówi Nikodem Kamicer. - Wystarczy przecież telefon na policję albo straż miejską i możemy uratować komuś życie. Nawet jeśli będzie to fałszywy alarm, to nie można się zastanawiać - lepiej być nadgorliwym, niż pozwolić komuś zginąć. Siarczyste mrozy sprawiły, że nasza noclegownia pęka w szwach, mamy już 48 osób, ale nikomu nie odmówimy pomocy.

- Musimy reagować na widok człowieka

Ełk, Garbarska 6/7 tel. 87 620 00 11

(sob)

Znamy nowe stawki za śmieci Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PGO "Eko-Mazury" dnia 10 stycznia przyjęło uchwałą stawki za odpady (od 1 stycznia do 30 czerwca 2013r.) wynoszą 273zł (bez VAT-u) za tonę odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (suche i mokre) oraz 283zł (bez VAT-u) za tonę odpadów komunalnych zmieszanych. Natomiast od 1 lipca 2013r., w zależności od systemu naliczania opłat, określonego w umowie pomiędzy PGO "Eko-Mazury" a gminami, stawki te wynosić będą: 5.98zł miesięcznie netto od jednego mieszkańca za odpady zbierane selektywnie i 6.14zł miesięcznie netto od jednego mieszkańca za odpady zmieszane. Podczas styczniowego spodkania wspólnicy PGO "Eko-Mazury" przyjęli uchwałę w sprawie opłat za unieszkodliwianie odpadów. Mieszkańcy zapłacą za śmieci 5.98zł od osoby, a nie 6.96zł. Przeciw zbyt wysokim stawkom za śmieci występowali m.in. prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz i wójt gminy Ełk Antoni Polkowski. Rafał Karaś Źródło: www.eko-mazury.elk.pl, www.wrota.warmia.mazury.pl


Wydarzenia

Konkurs nas promuje Antoni Polkowski, wójt gminy Ełk jest w dziesiątce finalistów ogólnopolskiego konkursu "Wójt Roku 2012" ogłoszonego przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP S A . To j e d y n y samorządowiec z województwa, który bierze udział w tych szrankach. Co sądzi na ten temat? Na dwa dni przed zakończeniem plebiscytu pytał Wojtek Mierzwiński.

telewizyjnych. Gdy rozmawiam z mediami zawsze podkreślam, że gmina ma wielki potencjał inwestycyjny w pobliżu budowanej w niedalekiej przyszłości trasy Rail Baltica czy szlaku wodnego, który ma połączyć Kanał Augustowski z Wielkimi Jeziorami Mazurskimi. Zaznaczam też, że w odległości do 5 kilometrów od Ełku, więc blisko miasta, jest około 600 działek budowlanych, w tym uzbrojonych.

W. M..: W 2010 roku wójt gminy Ełk zajął drugie miejsce w tym konkursie. Czym trzeba zapracować na tak wysoki wynik? A. P..: Na wynik składa się tak naprawdę ciężka praca całej rzeszy osób, pracowników urzędu, nauczycieli, dyrektorów szkół, radnych, sołtysów, mieszkańców naszej gminy. I za ten trud serdecznie dziękuję. Istotna jest także współpraca na wielu płaszczyznach z miastem i z powiatem.

W. M..: Czyli gmina się rozwija i warto tym zachęcać potencjalnych inwestorów bądź p r z y s z ł y c h mieszkańców? A. P..: Od kiedy jestem wójtem gminy Ełk, udało nam się pozyskać około 40 m i l i o n ó w z ł o t y c h . Te pieniądze lokowaliśmy w rozwoju wielu dziedzin. Środki szły na rozbudowę i remonty dróg, wodociągi, kanalizację, oświatę, sport, zbrojenie terenów inwestycyjnych, pomoc społeczną, upowszechniW . M . . : C z y l i j e s t enie sieci internetowej w satysfakcja? gminie i wiele, wiele innych A. P..: Satysfakcjonuje działań. najbardziej świetna p r o m o c j a g m i n y E ł k , W. M..: Nie jest tajemnicą, miasta, powiatu, regionu. że wójt kładzie duży Mówią o nas w spotach n a c i s k n a p o m o c

dzieciom i młodzieży. Dlaczego? A. P..: Bo to przecież przyszłość naszego narodu, regionu, powiatu oraz gminy. To prawda, moim oczkiem w głowie jest między innymi organizowanie uroczystości patriotycznych z udziałem d z i e c i i m ł o d z i e ż y. Zabiegamy też o to, by co roku wysłać jak najwięcej naszych młodych mieszkańców na ferie czy wakacje. Z powodzeniem organizujemy od lat szkołę pływania. To tylko niektóre z naszych działań. W. M..: Jak wyglądają te uroczystości patriotyczne? A.: P. Na poszczególnych uroczystościach spotykają się uczniowie z wszystkich szkół w gminie. Dbamy o odpowiednią oprawę- tak, aby jednocześnie było uroczyście, ale też nie nudno. Zawsze są żołnierze- dbamy o wysoki poziom takich wydarzeń. Wychowanie dzieci i młodzieży w duchu patriotycznym jest bardzo istotne. W tych działaniach, jak i w innych, możemy liczyć na pomoc wojewody, marszałka, Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podczas organizacji uroczystości zawsze możemy liczyć na wsparcie

Ełk. Pierwsze firmy już działają w Techno - Parku.

Na początek minerał i rurki Vermiculite Poland oraz konsorcjum czterech lokalnych firm - to pierwsi lokatorzy ełckiego Parku Naukowo Te c h n o l o g i c z n e g o . Wkrótce zatrudnienie znajdzie tam ponad 10 osób. - Tak na dobry początek - cieszy się Daniel Kulig, dyrektor Techno Parku. F i r m a Ve r m i c u l i t e Poland zajmuje się przetwarzaniem ekologicznego minerału, którego złoża znajdują się w Rosji i Uzbekistanie. - Minerał ten jest wykorzystywany w budownictwie, rolnictwie, ogrodnictwie, zoologii, akwarystyce - mówi Daniel Kulig. - Ma specyficzne właściwości, dodaje się go np..: do betonu, żeby zwiększyć żaroodporność budynku. Drugim podmiotem, który w budynku przy ul. Podmiejskiej rozpoczął już produkcję, to konsorcjum czterech ełc-

kich firm: ArtFlex – Europeplast - Europegas - C L M . Wywodzą się one z Zakładu E l e k t r o t ec h n i k i M o t o r y z acyjnej w Ełku i zajmują produkcją rurek wykorzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym. Podmioty te już zapowiadają zatrudnianie nowych pracowników, a to ma być dopiero początek rozwoju placówki. - W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury” otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości prawie 1,4 mln zł na doposażenie Techno Parku - mówi Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku. - Pieniądze te będą przeznaczone na laboratorium koloru oraz laboratorium do badań chemicznych i mikrob-

Fot. Pierwsze firmy już rozpoczęły ełckim Techno Parku swoją działalność. iologicznych. Całość projektu ma być sfinalizowana w roku 2013, całkowita wartość inwestycji to ponad 2,8 mln zł. Warunkiem umiejscowienia firmy w ełckim Techno - Parku to jej innowacyjność i stworzenie w niedalekiej przyszłości nowych miejsc pracy. - Będziemy przeprowadzali konkursy na najbardziej innowacyjne projekty i pomysły, które wspomożemy pieniędzmi pozyskanymi z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - dodaje Daniel Kulig. (sob)

3

Ełk. Do 500 zł kary za zanieczyszczanie miejsc publicznych.

Wandale pozostaną bezkarni?

Fot. Worki z popiołem leżały na terenie przy strefie ekonomicznej, obok rozebranych już garaży

- Zgroza! - zaalarmował nas Czytelnik. - Ktoś zrobił sobie śmietnik z miejsca przy strefie ekonomicznej, obok gruzowiska, które kiedyś było garażami. Leżą tam worki wypełnione popiłem. Przecież takie działanie to barbarzyństwo! W poniedziałek 28 stycznia sprawdziliśmy sygnał naszego Czytelnika. Niezagospodarowana część ełckiej Suwalskiej Strefy Ekonomicznej to istny raj dla tych, którzy nie mają co zrobić z gruzem, śmieciami, zdarza się nawet, że lądują tam jakieś stare dokumenty albo

niepotrzebne już graty i rupiecie, które służyły dawniej jako meble. Tym razem, komuś przeszkadzał najwidoczniej popiół, gdyż blisko dzikiej drogi wyłożył pięć worków z pozostałościami z pieca. - Dobrze, że nie przykrył ich śniegiem, bo wtedy ujrzałyby światło dzienne dopiero przy pierwszych roztopach - ironizuje nasz Czytelnik. Widocznie tak był pewien swojej bezkarności, że nie chciało mu się daleko wynosić tych worków z auta, rzucił je więc tam, gdzie miał najbliżej.

O zdarzeniu poinformowaliśmy Krzysztofa Skibę, komendanta Straży Miejskiej w Ełku. - Wyślę w to miejsce patrol, żeby przyjrzał się sprawie - powiedział nam Krzysztof Skiba. Zapewne będzie problem z ustaleniem sprawcy tego czynu, ale popiół trzeba będzie usunąć. Za zanieczyszczanie miejsc publicznych grozi mandat w wysokości do 500 zł. (sob)


Wydarzenia

4

Czwartek,31 STYCZEŃ 2013

Ełk. Zatrute słodycze trafiły do dużych sieci handlowych.

Ełk. Roztopy i psie kupy.

Wafle z trutką na szczury

Sprzątaj po swoim pupilu!

To już pewne. Mleko w proszku wyprodukowane w spółdzielni w Szczekocinach na Śląsku, które trafiło do Ełku, zawierało truciznę na gryzonie.

Wraz z roztopami naszym oczom ukazuje się niezbyt zachęcający widok. Psie kupy, którymi upstrzone są chodniki wyłaniają się z zimowego ukrycia. Jak długo jeszcze tak będzie - irytują się ełczanie? Kiedy wreszcie zaczniemy sprzątać po naszych zwierzakach?

Jak informowaliśmy, jednym z odbiorców skażonego produktu była ełcka cukiernia. Kupiła ona 25 kg feralnej partii mleka, z tego 7 kg wykorzystała do produkcji słodkości w postaci szyszek. Resztę, czyli 18 kg producent zniszczył, kiedy powziął podejrzenia, co do jakości towaru. W zatrute mleko zaopatrywały się hurtownie i sklepy w Polsce, Niemczech i Słowacji, ełcki ślad to jedynie m a ł y w ą t e k a f e r y. Sprawą zajęła się odpowiednia prokuratura, która zleciła badania toksykologiczne tajemniczego granulatu zawartego w mleku. - Z wyników badań substancji zawartych w mleku modyfikowanym wynika, iż była to trutka

na gryzonie - mówi Romuald Basiński, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. - Jednak poziom stężenia tej substancji był na tyle niski, że nie stanowił zagrożenia dla życia i zdrowia konsumentów. Teraz ustalamy, w jaki sposób trutka na gryzonie znalazła się w m l e k u . Wy d a j e s i ę nieprawdopodobne, że w procesie produkcji mogło dojść do jakiegoś błędu technologicznego. Wszystko wskazuje na to, że ktoś dosypał truciznę do mleka. Jak poinformowały służby sanitarne, słodycze

wyprodukowane ze skażonego mleka trafiły również do dużych sieci handlowych - Tesco i Kauflandu. Jednak nie ma powodów do paniki, gdyż sieci te wycofały już ze sprzedaży podejrzane wafle i rurki. - Dla takich sieci jakiekolwiek podejrzenie, co do jakości towaru, to duże ryzyko i natychmiastowe działanie, czyli wycofanie ze sprzedaży - uspokaja Elżbieta Łabaj, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olsztynie.

Odpowiedzią na ten problem jest najnowsza akacja ełckiego ratusza „Przyjemne miasto przyjemny pupil”. Nawiązuje ona do podejmowanych już działań, które, jak można sądzić po psich odchodach na chodnikach, nie trafiły jednak do świadomości wszystkich mieszkańców. Wkrótce do naszych skrzynek trafią ulotki z przekazem namawiającym do odpowiedzialności za swojego psa.

Fot. Posiadanie psa wiąże się również z odpowiedzialnością za niego. w Urzędzie Miasta mówi Krzysztof Skiba, komendant Straży Miejskiej w Ełku. - Dzięki temu rejestrujący otrzyma od nas bezpłatnie tzw. psi pakiet, czyli zestaw higieniczny dla zwierząt.

Akcja „Przyjemne miasto - przyjemny pupil” zachęca również do wyprowadzania piesków na smyczy, sprzątania po nich i unikania odwiedzania wraz z nimi placów zabaw, a szczególnie piaskownic. Nie możemy również - N a m a w i a m y d o zapominać o terminrejestracji czworonogów o w y m s c z e p i e n i u i

odrobaczaniu swoich czworonożnych przyjaciół oraz o zgłaszaniu wałęsających się po mieście bezpańskich psów. - Dzięki takim działaniom damy przykład dbania o nasze miasto, a nasi sąsiedzi nie będą postrzegać psa jako intruza i szkodnika mówi Krzysztof Skiba. Ulotki z treścią akcji do części mieszkańców trafią wraz z podatkami, inne będą sukcesywnie wkładane do skrzynek pocztowych. (sob)

Ełk. Po części zamienne wybierz się do internetu.

Pierwszy taki sklep w naszym regionie Szukasz części zamiennych do swojego auta? Masz już dość wędrówki po różnych serwisach w nadziei, że w następnym z nich znajdziesz to, co jest ci bardzo potrzebne? Teraz w tym celu nie musisz nawet wychodzić z domu, wystarczy wizyta na stronie internetowej autogrupa.eu. Internetowy sklep

autogrupa.eu czynny jest od 15 stycznia. - Mamy w nim części zamienne do wszystkich samochodów - mówi Łukasz Hyzopski, właściciel sklepu motoryzacyjnego oraz serwisu Auto - Grupa przy ul. Garbarskiej 6/7 w Ełku. - Na naszej stronie internetowej widać również, ile poszczególnych części

jest w magazynie. Klient może je wyszukać wpisując dane techniczne swojego auta albo korzystając z bazy TecDoc. Jeśli jakiejś części nie mamy akurat na stanie, to w ciągu 24 godzin będzie już do odbioru. Serwis autogrupa.eu to jedyny motoryzacyjny sklep internetowy w naszym regionie. Dzięki

niemu kontakty ze sprzedawcą są bardzo ułatwione.

- Od 1 stycznia jesteśmy bezpośrednim importerem części - Klient może zadać TRW, Lemforder, Sachs nam pytanie poprzez i Febi – mówi Łukasz pocztę elektroniczną Hyzopski. - Wszystko to albo poinformować tą są marki premium, drogą, kiedy przyjedzie które mamy w po odbiór zamówionego atrakcyjnych cenach. przez internet towaru Główna nasza mówi Łukasz Hyzopski. specjalizacja to grupa aut Volkswagen, Audi, Jakie części i do Seat i Skoda, ale których aut są w tym wychodzimy naprzeciw sklepie dostępne? oczekiwań klientów i

poszerzyliśmy asortyment o Opla, KIA, Fiata oraz Forda.. Sprzedajemy części w ilościach detalicznych i hurtowych oraz służymy pomocą w programie serwisowym dobieramy części do auta po numerze nadwozia. Jesteśmy otwarci na oczekiwania klientów i szeroką współpracę.


Kultura

5

Walentynki w Ełckim Centrum Kultury Te g o r o c z n e Walentynki w Ełckim Centrum Kultury rozpoczniemy 9 lutego Balem Walentynkowym, na który zapraszamy serdecznie zakochanych, mniej zakochanych i wszystkich tych, którzy chcą się po prostu dobrze wytańczyć. Bal rozpoczniemy o godzinie 19:00, a dobrej muzyki dostarczy nam zespół w s k ł a d z i e : Aleksandra Szejda, Daniel Szejda oraz Tomasz Kolbusz. 14 lutego zapraszamy natomiast na klimatyczny koncert Marcina Pyciaka „ Prosto w serce”, a tuz po nim – o godzinie 20:00 - na typowo

walentynkowy film „Wyszłam za mąż, zaraz wracam”. Bilety na film w promocyjnej cenie: 20 zł za parę lub 15 zł za bilet jednoosobowy. Na koncert zaprasza osobiście Marcin Pyciak: „Zapraszam na poczęstunek z kilku p i o s e n e k . Ta k a muzyczna kolacja. Będę sam, ale towarzyszyć mi będzie fortepian. Piosenki choć nie własne, przynajmniej nie wszystkie, jednak wyjątkowo osobiste. Ta k i e c o z a r a z skończą trzydziestkę, a nic nie straciły na aktualności. Albo zupełnie nowe, co mnie jednak sentym-

Artystyczny czwartek z humorem, Spotkanie z Arturem Andrusem Półtorej godziny wypełnione barwnymi i dowcipnymi opowieściami Artura Andrusa – tak przebiegł Artystyczny Czwartek w Szkole Artystycznej. U publiczności, która ledwo pomieściła się na sali, uśmiech nie schodził z twarzy. Artur Andrus – artysta multimedialny, redaktor

radiowej Trójki, konferansjer, gospodarz spotkań kabaretowych, poeta, piosenkarz, dziennikarz, autor książek gościł w Szkole Artystycznej. Opowiadał o początkach swojej pracy konferansjera, która zaczęła się w Ełku, w czasie trzeciej „Mulatki”.

Ełczanie usłyszeli też okraszone humorem opowieści o występach kabaretowych, o żartach, jakie robią sobie artyści na scenie, jak „się gotują”, jak powstają „Spadkobiercy”. Dowiedzieli się także, jak powstała płyta „Myśliwiecka” oraz najnowsza książka Artura Andrusa „Bajki dla dzieci i

innych”. Nie zabrakło pytań ze strony publiczności, m.in.. o to, czy powstanie druga część książki-wywiadu z Marią Czubaszek i co znajduje się w buteleczkach na stole w „Spadkobiercach”. Po spotkaniu Artur Andrus podpisywał swoje książki.

entalnie w czasie cofają do szkolnych c z a s ó w. D ź w i ę k i uniwersalne, ponadczasowe choć przefiltrowane przeze mnie. Akustyczne są elektryzujące, a elektroniczne kołyszą i unoszą. Te, które lubisz bo znasz wśród tych, których jeszcze nie znasz, a mogą s t a ć s i ę Tw o i m i ulubionymi. O miłości nie zawsze szczęśliwej, ale zawsze p o t r z e b n e j . Bezsennej i uśpionej, prostej i poplątanej. Takiej co to doprowadzić może do szaleństwa i innej co od szaleństwa ratuje. P i o s e n k i n a Walentynki i na co dzień. Na śniadanie, na długą podróż

autobusem, na niedzielne popołudnie, na zasypianie łatwiejsze od tabletki. Na przebudzenie, na sen, na sex. Zapraszam na mój recital wszystkich zakochanych i tych co do zakochania mają zaledwie jeden krok. W programie utwory S o y k i , Tu r n a u a , Krajewskiego, Brela oraz kompozycje autorskie. Zagram i zaśpiewam piosenki, które towarzyszą mi od początku mojej koncertowej przygody." Marcin wystąpi na sali widowiskowej o godzinie 18:00, a wstęp kosztował będzie 17 zł od pary lub 13 zł od osoby.


6

Sport

Czwartek,31 STYCZEŃ 2013

Kickboxing. Trzecie miejsce Łukasza Makarewicza.

Nie uderzał z całych sił Ponad tysiąc kickboxerów z całej Europy wzięło udział w turnieju we włoskim Conegliano - Mareno Di Piave. Bardzo dobrze zaprezentował na nim się ełcki zawodnik Łukasz Makarewicz, który zdobył brązowy medal.

Łukasz Makarewicz stanął na trzecim miejscu podium Europa Cup Golden Glow federacji WAKO. W kategorii plus 94 kg. Walki rozgrywane były w ciągu dwóch dni. Makarewicz walczył w formule light contact. Pierwsze dwie walki wygrał, w półfinał uległ Borisowi Miskovicowi z Chorwacji. - Kickboxerska formuła

Ełczanin Mateusz Zawadzki zawalczy w KSW Mateusz Zawadzki zawodnik klubu MMA TEAM EŁK podpisał kontrakt na cztery walki z Federacją KSW. Wczoraj oficjalnie potwierdzono informację o podpisaniu kontraktu Mateusza Zawadzkiego (81) z właścicielami Federacji KSW. "Barni" ma wystąpić na ringu KSW, jeszcze w tym roku. Nieoficjalnie mówi się, że jego przeciwnikiem ma być Artur Sowiński (12-7). Zawadzki będzie walczył w niższej, niż zazwyczaj kategorii wagowej - lekkiej. W minioną środę właściciele Federacji KSW spotkali się z Mateuszem Zawadzkim i jego menadżerami Krzysztofem Biernackim i Dariuszem Buźniakiem w celu podpisania z nim kontraktu na walki dla naszej federacji. Urodzony w 1990 roku zawodnik reprezentujący MMA Team Ełk zasili dywizję lekką. "Barni", bo taki pseudonim nosi zawodnik z Ełku trenuje od piątego roku życia. Przygodę ze sportami walki rozpoczął od karate kyokushin. Z czasem przeszedł do treningów kickboxingu i judo. W tej chwili Zawadzki ma na swoim koncie dziesięć pojedynków zawodowych. Jego rekord to osiem zwycięstw, tylko jedna porażka i jeden remis. Jest jednym z wyróżniających się zawodników mieszanych sztuk walki młodego pokolenia w Polsce. Do tej pory reprezentował Federację 3F dla której to stoczył większość walk. - Jestem bardzo zadowolony z podpisania kontraktu z Federacją KSW. Dostałem szansę, którą mam zamiar wykorzystać. Chcę godnie reprezentować swój klub i miasto Ełk - wyznał Mateusz. Wcześniej (w kwietniu) Mateusz wystąpi jeszcze w Ełku w „pożegnalnej" walce podczas Mazurskiej Gali Sportów Walki. Rafał Karaś Źródło: www.mmatv.pl, www.konfrontacja.com,

Fot. Łukasz Makarewicz na turnieju we Włoszech wygrał dwie walki. light contact składa się z co najmniej 2 rund, z których każda trwa 2 minuty - mówi Emilia

Matys z Makarewicz Team Fight Club. Dozwolone są w niej techniki takie same, jak

w formule full contact. Różnica polega jedynie na tym, że w light contact nie można wkładać pełnej siły w zadawane uderzenia i kopnięcia. Zawodnicy walczą w ochraniaczach na nogi, rękawicach i kaskach. Walkę można wygrać tylko przez przewagę punktową. Spowodowanie nokautu u przeciwnika grozi dyskwalifikacją, chyba że sędzia ringowy stwierdzi, że cios agresora nie był zadany z pełną siłą. W pojedynkach w tej formule ważna jest technika zadawania ciosów. (sob)

Szachy w Oratorium - GP 2013 W sobotę 9 lutego 2013 r. zostanie rozegrany II turniej szachowy z cyklu „Szachy w Oratorium - GP 2013”. Patronat nad całym cyklem rozgrywek objął Pan Andrzej Orzechowski poseł na Sejm RP. Zakończenie całego cyklu odbędzie się w grudniu 2013 r. Przewidywany termin kolejnych turniejów to druga sobota każdego miesiąca (o ewentualnych zmianach będziemy informować). W turnieju udział mogą wziąć wszyscy chętni umiejący grać w szachy – dorośli, młodzież, dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Turniej organizują Oratorium im. św. Jana Bosco oraz UKS SALOS w Ełku. Informacje dodatkowe i wcześniejsze zapisy telefonicznie 606328276 lub e-mail

jr231@wp.pl Ostateczne zapisy dokonywane będą bezpośrednio przed turniejem (do godz. 8.50). Turniej zostanie rozegrany w Oratorium (ul. Jana Pawła II 6). Początek o godzinie 9.00. Zakończenie najpóźniej około godz. 15.00. System rozgrywek będzie zależał od ilości grających. Przy odpowiedniej ilości

grających z najmłodszych kategorii wiekowych zagrają oni w osobnej grupie. . Przewidywane jest rozegranie co najmniej 7 rund przy czasie 15 minut dla każdego zawodnika. Szczegółowe ustalenia organizacyjne turnieju zawarte będą w komunikacie dostępnym w Oratorium. Za każdy turniej uczestnicy zawodów otrzymują punkty do

końcowego podsumowania. W wynikach końcowych przewidywany jest podział na grupy wiekowe (przy odpowiedniej ilości zawodników w każdej grupie): dorośli, młodzież ponadgimnazjalna, młodzież gimnazjalna, dzieci ze szkoły podstawowej klasy IVVI, dzieci ze szkoły podstawowej klasy I-II, dzieci przedszkolne.

elcka  

elcka elk powiat

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you