Page 1

dodatek internetowy

Ruska Wieś. Schronisko zostaje.

Strona 3

9

21 STYCZEŃ

Projekt połącznia wielkich jezior mazurskich z kanałem augustowskim realny ! Strona 3

Ełk. Powstała monografia dziejów naszego miasta.

Strona 5


Wydarzenia

2

Poniedziałek,21 Syczeń 2013

www.przetargi-ogloszenia.eu dodaj ogłoszenie za darmo

www.przetargi-ogloszenia.eu dodaj firmę do katalogu za darmo

www.przetargi-ogloszenia.eu Ełk. Ruchome fotoradary postrachem kierowców.

Ełk. Wystawa w Parku Naukowo - Technologicznym.

Łapanka czy dbanie o bezpieczeństwo?

Eksperymentowali z Kopernikiem i ciekłym azotem Dwa dni trwała interaktywna wystawa w ełckim Techno Parku przygotowana i zrealizowana przez warszawskie Centrum Nauki Kopernik. Największym zainteresowaniem cieszył się pokaz pod nazwą „Niskie Temperatury” wykorzystujący niezwykłe właściwości ciekłego azotu.

naszym mieście nie ma uczelni o profilu technicznym, która Fotoradary jako bat na - W roku 2011 - Funkcjonujący wciąż byłaby naturalnym niewinnych kierowców ujawniliśmy prawie 3 pogląd, iż nasze partnerem dla takiego czy też narzędzie tys. przekroczeń działania wobec przedsięwzięcia. zapewniające prędkości, w roku 2012 kierowców to ratowanie Wygląda na to, iż tę zwiększenie było ich 726 – mówi miejskiego budżetu, jest pustkę kierujący bezpieczeństwa na Krzysztof Skiba, zwyczajnym mitem placówką będą starli się naszych drogach? komendant ełckiej mówi Krzysztof Skiba. wypełnić współpracą z Straży Miejskiej. - Takie Dochody osiągane z zewnętrznymi Trwająca ostatnio działania prowadzimy karania za szybką jazdę instytucjami dyskusja na ten temat od dawna i nie jest to nie przekraczają nawet zajmującymi się nauką. ma wysoką żadna łapanka. 1 proc. tego, co trafia W poniedziałek i wtorek temperaturę. Jedni rocznie do miejskiej (14 i 15 stycznia) gościli oskarżają rządzących o Jednak w społecznym kasy. My dbamy o w Techno - Parku skok na kasę, inni odbiorze pokutuje bezpieczeństwo, a przedstawiciele zgadzają się na trochę inny pogląd. lokalizację ruchomych Park Naukowo Centrum Nauki większą kontrolę i fotoradarów ustalamy Technologiczny przy ul. Kopernik z Warszawy. większe kary dla - Ruchome fotoradary raz w miesiącu razem z Podmiejskiej to jedna z Zaprezentowali oni piratów drogowych. to dla miasta maszynka policją. Sami jesteśmy największych inwestycji gimnazjalistom i Postanowiliśmy do zarabiania pieniędzy kierowcami i potrafimy w naszym mieście. ełczanom interaktywną przyjrzeć się działaniom - uważa ełczanin Marcin zrozumieć nieznaczne Działalność wystawę, podczas w tej sprawie naszej Kozłowski. - Pieniądze przekroczenie zapoczątkował w której w trakcie zabawy lokalnej instytucji, czyli trafiają wprost do prędkości. październiku 2012 roku, można było wzbogacić ełckiej Straży Miejskiej. miejskiej kasy i Przypominam, iż na są już pierwsze firmy się o wiedzę z zakresu Ma ona dość silne kontrolującym zależy na terenie miasta gotowe prowadzić w fizyki, biologii i narzędzie kontroli jak największej ilości obowiązuje nim swoją działalność. matematyki. kierowców w postaci przyłapanych ograniczenie prędkości W założeniu ma być Największym przenośnych punktów kierowców. do 50 km na godzinę. miejscem tworzenia zainteresowaniem pomiarów szybkości My wyłapujemy piratów nowych technologii i cieszył się pokaz „ jazdy, czyli ruchomych Z takim postawieniem drogowych, czyli tych, prowadzenia Niskie Temperatury”, fotoradarów. Jak z sprawy nie zgadza się którzy jadą szybciej niż innowacyjnego biznesu. wykorzystujący niego korzysta? Krzysztof Skiba. 65 km na godzinę. To zadanie trochę niezwykłe właściwości (sob) utrudnia fakt, iż w ciekłego azotu, czyli

Ełk, Garbarska 6/7 tel. 87 620 00 11

cieczy, która wrze w temperaturze minus196 stopni Celsjusza. - Myślę, że wystawa zakończyła się sukcesem - mówi Daniel Kulig, dyrektor Parku Naukowo Technologicznego w Ełku. - Frekwencja dopisała w większej nawet mierze niż się spodziewaliśmy. Cieszy ogromne zainteresowanie ełczan. Rodzice przychodzili z dziećmi, którym tłumaczyli, na czym dany eksperyment polega. Zauważyli to animatorzy z Centrum Nauki Kopernik, którzy mówili nam, iż w dużych miastach raczej się tego nie spotyka. Wystawa była okazją do promocji i zaprezentowania szerszej publiczności wielu możliwości, jakie otwiera przed nami Techno - Park. (sob)


Wydarzenia

3

Ełk. 25 mln zł na inwestycje.

Priorytetem drogi Projekt połącznia wielkich jezior mazurskich z kanałem i chodniki

augustowskim realny !

Remonty ulic, budowa placów zabaw, modernizacja podwórek - chociaż miejskie wydatki na inwestycje w roku 2013 będą mniejsze niż w latach ubiegłych, marazm w tej dziedzinie z pewnością nam nie grozi.

O możliwościach realizacji tej inwestycji starosta ełcki Krzysztof Piłat poinformował na konferencji prasowej w Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie. Projekt zakłada 130 kilometrów trasy żeglugowej, wydłużenie sezonu turystycznego na Mazurach, rozwój gospodarczy tej części Polski – to tylko niektóre zalety budowy szlaku wodnego, który połączy Wielkie Jeziora Mazurskie z Kanałem Augustowskim.

Wiadomo było od dawna, iż lata 2013-14 dla samorządów staną się latami chudszymi z tego dodatkowych 40 km względu, iż wyczerpuje się unijne źródło funduszy trasy wodnej pomiędzy europejskich. Załatanie tej dziury w budżecie nie osiemnastoma jest łatwe, co przekłada się na niższe nakłady zbiornikami wymagać inwestycjne. W tym roku radni ełccy przeznaczyli na będzie licznych śluz, Nowy szlak wodny ma ten cel prawie 25 mln zł. kanałów, pochylni, liczyć ponad 130 km modernizacji mostów, - Większe inwestycje, takie jak obwodnica, Zakład nieprzerwanej trasy wiaduktów oraz dróg Unieszkodliwiania Odpadów czy Techno - Park żeglugowej. Ma dojazdowych. Trasę mamy już zrealizowane - mówi Tomasz przebiegać z okolic wyznaczono tak, aby Andrukiewicz, prezydent Ełku. - Teraz przyszedł Giżycka, w kierunku nie wkraczać na tereny czas na te mniejsze, co nie oznacza wcale, iż mniej Orzysza, następnie obszaru Natura 2000 Ełku, Rajgrodu, aż do potrzebne. Autorzy projektu chcą, Augustowa. Aż 90 km żeby projekt w 85 proc. Na liście zaplanowanych w 2013 roku prac znajduje trasy stanowić będą sfinansowany został ze się w sumie 25 pozycji. Czekają nas budowy, naturalne zbiorniki. środków unijnych w przebudowy i udoskonalenia następujących ulic: Przeprowadzenie Piwnika „Ponurego” na os. Konieczki, Robotniczej i Brata Jakubczaka na os. Jeziorna, przebudowa Ruska Wieś. Schronisko zostaje. skrzyżowania przy ul. Kajki, Tuwima i Grodzieńskiej, budowa oświetlenia na ul. Grodzieńskiej i Wawelskiej. Modernizacji podwórek wraz z budową parkingu doczekają się mieszkańcy ul. Żeromskiego, Świackiego „Sępa” oraz Nawet 140 tys. zł Toruńskiej. W centrum Ełku zaplanowano mniej niż w roku powstanie miejskiego placu zabaw, zaś mały plac ubiegłym zamierzają dla najmłodszych powstanie przy ul. Toruńskiej w wydać włodarze Ełku pobliżu przedszkola „Światełko”. na funkcjonowanie

ramach perspektywy 2014-2020. Kolejne 10 proc. pochodzić będzie od samorządów lokalnych, zaś 5 proc. pokryje budżet centralny. Szacują, że budowa pochłonie ok. 460-570 mln zł. Szlak miałby być gotowy w 2019 r. W styczniu piętnaście samorządów z województwa warmińskomazurskiego i podlaskiego

(marszałków obu województw, starostów powiatów, prezydentów miast i wójtów gmin) zamierza złożyć wspólny wniosek do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej o środki na opracowanie koncepcji drogi wodnej. Rafał Karaś Źródło: www.powiat.elk.pl, http://www.ro.com.pl

Ma być taniej, ale lepiej

- Są to inwestycje, które przygotowaliśmy i będziemy realizowali w oparciu o potrzeby i wnioski samych zainteresowanych nimi mieszkańców mówi Tomasz Andrukiewicz. - Nie wszystko za jednym zamachem da się zrealizować. Część projektów trafiła na listę rezerwową i trzeba będzie na ich powstanie trochę poczekać, chyba, że w ciągu roku pojawią się jakieś oszczędności. Zapytaliśmy prezydenta Ełku o tegoroczne priorytety inwestycyjne. - Z cała pewnością są nimi nowe oraz modernizowane drogi i chodniki - mówi Tomasz Andrukiewicz. - Nie zapominamy również o infrastrukturze sportowo - rekreacyjnej. Zalicza się do niej powstanie sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2, budowa skałki ze ścianką wspinaczkową przy ul. Parkowej czy też boiska ze sztucznej nawierzchni na os. Konieczki. Do innych ciekawych przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w roku 2013 zaliczyć też można: budowę parku linowego dla dzieci i dorosłych, pierwszy etap budowy cmentarza komunalnego oraz rozbudowę miejskiego miejskiego.

schroniska w Ruskiej Wsi. Wszystko przez niże ceny, jakie zaoferowała firma, która zajmie się bezdomnymi czworonogami. Znane są wyniki przetargu na opiekę nad bezpańskimi pieskami, które wałęsają się po ulicach Ełku, Wygrała go firma EKO-AR, ta sama, która robiła to w roku ubiegłym, ale po p r a w n y c h przekształceniach. Wkrótce miasto podpisze z nią umowę. Ma być taniej, ale nie oznacza to, iż gorzej. Jak to możliwe?

- Do przetargu zgłosiły s i ę d w a p o d m i o t y, wcześniej był tylko jeden, teraz była konkurencja i dzięki niej (sob) niższe ceny – mówi

Fot. Warunki pobytu piesków w schronisku w Ruskiej Wsi będą teraz częściej kontrolowane. Tomasz Andrukiewicz, czworonogami, która w prezydent Ełku. roku ubiegłym była kwestionowana przez W roku 2012 za każdą podmioty (fundacje i rozpoczętą dobę pobytu s t o w a r z y s z e n i a ) p s a w s c h r o n i s k u zajmujące się opieką ówczesna spółka EKO- n a d z w i e r z ę t a m i . AR otrzymywała 8,61 zł, Zarzucano, iż psiaki w zaś za szczeniaka - 6,15 schronisku w Ruskiej z ł . Ty m r a z e m t a W s i p r z e b y w a j ą w pierwsza cena to 6,90 zł, u w ł a c z a j ą c y c h a koszt dobowej opieki warunkach i po prostu nad szczeniakiem to cierpią. Teraz taka 3,70 zł. Pozwoli to sytuacja nie powinna się miastu zaoszczędzić powtórzyć. około 140 tys. zł. Jednak równie ważną sprawą - W w a r u n k a c h jest jakość opieki nad p r z e t a r g u i u m o w y

zastrzegliśmy różnego rodzaju obostrzenia dające nam gwarancję większej kontroli nad sytuacją panującą w schronisku - mówi Tomasz Andrukiewicz. W jego funkcjonowanie i nadzór włączą się również wolontariusze, powstała już strona internetowa, 20 proc. zwierzaków ma trafiać do adopcji. (sob)


Wydarzenia

4

Poniedziałek,21 Syczeń 2013

Ełk. Grypa szaleje.

Ponad tysiąc zachorowań w dwa tygodnie Znacznie wzrosła liczba zachorowań na grypę w województwie warmińsko mazurskim w ciągu pierwszych dwóch tygodni 2013 roku. W samym powiecie ełckim odnotowano przeszło tysiąc przypadków. Badania Sanepidu wskazują, iż groźna jest tzw. świńska grypa, czyli wirus AH1N1. Wystarczy wizyta u lekarza rodzinnego, żeby stwierdzić, że grypa rzeczywiście szaleje. Ludzie zakatarzeni, o mętnych oczach, kaszlący, cierpliwie oczekują na swoją kolejkę do

doktora i wychodzą od niego zazwyczaj z receptą na antybiotyki. - Wzięło mnie na początku tygodnia, po sobotniej podróży pociągiem - mówi ełczanka Anna Baranowska. - Musiało mnie przewiać w tym pociągu, początkowo leczyłam się domowymi sposobami, ale po kilku dniach stało się jasne, że muszę iść do doktora. Mam sporą gorączkę, pewnie poleżę kilka dni w łóżku nafaszerowana antybiotykami. Najgorsze jest to, iż choroba dopada teraz mojego męża i syna. - Wnuczka Ola

rozchorowała się w przedszkolu - opowiada Marta Więcek. - Jej rodzice pracują i przez kilka dni ja

opiekowałam się Olą, ale było coraz gorzej i gorzej, dlatego przyszliśmy do lekarza.

Mężczyzna zmarł z wychłodzenia Ciało 62-latka znaleziono w Kopijkach w powiecie ełckim. Według opinii lekarza mężczyzna zmarł z wychłodzenia. Policjanci apelują, żeby zwracać uwagę na osoby potrzebujące pomocy. Czasami wystarczy jeden telefon, aby uratować komuś życie. W sobotę rano policjanci otrzymali informację, że w Kopijkach przy drodze w śniegu leży mężczyzna. 62latek nie dawał oznak życia. Lekarz, który przyjechał na miejsce stwierdził zgon w wyniku wychłodzenia organizmu. Policjanci ustalili, że mężczyzna znajdował się około stu metrów od swojego domu, w którym zamieszkiwał samotnie.

Okazuje się, iż powiat ełcki zajmuje drugie miejsce (po powiecie olsztyńskim) w województwie warmińsko - mazurskim pod względem zachorowań na grypę i schorzenia grypopodobne. Od 8 do 15 stycznia odnotowano u nas 642 takich przypadków (w Olsztynie – 822), a od początku 2013 roku już 1107. Do szpitala w związku z grypą trafiła u nas jedna osoba. Co więcej, badania Sanepidu pokazują, iż grozi nam tzw. świńska grypa.

województwa - mówi Elżbieta Łabaj, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Olsztynie. - W 33 przypadkach była to grypa, z tego aż 31 przypadków grypy AH1N1, jeden grypy typu A oraz jeden dawno u nas niewystępującej grypy typu B. Pacjenci zgłoszeni ze szpitali właściwie wszyscy wykazywali objawy chorobowe układu oddechowego, czyli typowe dla wirusa AH1N1. (sob)

- Od początku roku przebadaliśmy 135 próbek z całego

Od 1 stycznia 2013 r. becikowe na nowych zasadach Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka jest jednym z rodzajów świadczeń rodzinnych, które przysługuje w razie urodzenia się żywego dziecka. Sprawdź, jakie zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2013 roku. Opiekunowie dzieci, które urodzą się po 1 stycznia przyszłego roku, aby otrzymać jednorazową zapomogę, tzw. becikowe, będą musieli przedstawić dokumenty określające wysokość dochodu. Jednorazowa zapomoga będzie przysługiwać matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922,00 zł. Kwota ta oraz wysokość świadczeń rodzinnych będzie weryfikowana co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Zmiany wprowadza ustawa z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych – Dz.U. z 15 listopada 2012 r., poz. 1255 Rafał Karaś Źródło: www.isk.infor.pl, www.w-spodnicy.ofeminin.pl


Kultura

5 Święto babcinego Pampucha

Konkurs na najlepsze wypieki Skład komisji: Ariusz Mońko, Janina Przyborowska, Barbara Mielcarek, Halina Jabłonowska Ełk. Powstała monografia dziejów naszego miasta.

Ilość wypieków: 23

Zachowajmy wspólne dziedzictwo Doczekaliśmy się nowoczesnej monografii opisującej dzieje naszego miasta. W czwartek 10 stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ełku odbyła się jej promocja i spotkanie ze Stanisławem Achremczykiem, autorem pracy „Ełk. Dzieje miasta”. Profesor Stanisław Achremczyk to historyk, znawca Warmii i Mazur. Z Ełku pochodzi jego ż o n a , s t ą d zainteresowanie, które dzięki wsparciu finansowemu ełckiego ratusza, doprowadziły do powstania ważnej dla nas publikacji. - Symboliczny był przyjazd do Ełku Siegfrieda Lenza, pisarza niemieckiego, który spędził w nim dzieciństwo i musiał nie z własnej woli opuścić mówi Stanisław Achremczyk. - Był przekonany, że już nigdy do swojego rodzinnego miasta nie powróci. Jednak pojawił się po to, żeby odebrać tytuł honorowego obywatela Ełku. Siegfried Lenz to autor m. in. „Muzeum Ziemi Ojczystej”, czyli książki w której niejako zamyka okres nostalgicznego

I miejsce – Marta Włodkiewicz ze Starych Juch II miejsce – Janina Moszczenko ze Starych Juch Jadwiga Brodowska z Olecka, III miejsce – Barbara Łach z Wydmin Agnieszka Aniszczyk z Kalinowa Danuta Pahl ze Starych Juch

Fot. Promocja książki „Ełk. Dzieje miasta” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ełku. Z prawej strony Stanisław Achremczyk, autor monografii, z lewej Iwona Drażba, dyrektor biblioteki.

W kategorii pączki: I miejsce – Krystyna Kulbacka z Raczek Maria Wierzbicka z Raczek II miejsce – Jadwiga Siatkowska z Ełku III miejsce – Zofia Kuszyńska z Płociczna W kategorii wypieki inne: Jadwiga Sabczyn ze Starych Juch za małże Konkurs na Super Babcię Tytuł Najlepszej Super Babci uzyskała pani Krystyna Kruszewska z Zespołu POJEZIERZE z Ełku

wspominania swojej małej ojczyzny, krainy dzieciństwa, którą stracił, wydawałoby się, że na zawsze. W symbolicznej scenie końcowej główny bohater pali pamiątki związane z Mazurami. Jednak okazało się, że historia ta ma swój dalszy ciąg, a autor „Muzeum Ziemi Ojczystej” przyjeżdża do swojego Ełku, którego zostaje honorowym obywatelem. To właśnie do tej sprawy nawiązuje autor najnowszych dziejów naszego miasta. - To nasze wspólne dziedzictwo jest piękne, na nim zasadza się też budowa nowej Europy mówi Stanisław Achremczyk. - Stoi

przed nami ważne zadanie, żebyśmy tego dziedzictwa nie roztrwonili, ale żebyśmy je zachowali, a nawet pomnożyli. To jest dla nas wartością zbudowanie nowego E ł k u w n o w e j zmieniającej się Polsce i Europie.

paszport lub paszport tymczasowy będziemy mogli wyrobić u dowolnego wojewody na terenie kraju. Dotyczy to zarówno złożenia wniosku, jak i odbioru dokumentu.

Kolejnym udogodnieniem jest możliwość ubiegania się o paszport tymczasowy przez osobę, która potrzebuje dokument w nagłych Zmieniło się to 17 przypadkach, związastycznia. Od tego dnia nych z prowadzoną

prezydent Ełku.

- Prace nad wydaniem książki rozpoczęły się jeszcze w 2010 roku. Cieszę się, że udało nam się oficjalnie zakończyć projekt, który nie należał do łatwych dodaje Aneta Werla, naczelnik wydziału promocji, sportu i kultury Powstanie monografii w ełckim ratuszu. nie byłoby możliwe bez p o m o c y f i n a n s o w e j Książka ma 400 stron i budżetu miasta. jest bogato ilustrowana. Dzieje Ełku zostały - Jesteśmy bardzo p r z e d s t a w i o n e w zadowoleni z jakości i siedmiu rozdziałach - od wysokiego poziomu czasów pradawnych do m e r y t o r y c z n e g o współczesnych. Pozycja publikacji, która jest tak jest już dostępna w kompletna i w sposób księgarniach. wyczerpujący opisuje historię naszego miasta (sob) - m ó w i To m a s z Andrukiewicz,

Od 17 stycznia będzie łatwiej paszport Do chwili obecnej osoba mieszkająca na przykład w Warszawie a zameldowana w Ełku, chcąc wyrobić paszport, musiała odwiedzić swój macierzysty urząd. Było to uciążliwe dla wielu osób, które przebywają poza miejscem meldunku, szczególnie, że konieczne były dwie wizyty, a urzędy nie pracują w weekendy.

W kategorii faworki:

działalnością zawodową (na przykład w związku z nieplanowaną wcześniej podróżą służbową). Wcześniej takie dokumenty były wydawane w nagłych przypadkach, ale związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny. Paszport wydawany jest na 10 lat dla osób powyżej 13 roku życia, a dla dzieci do 13 roku życia na 5 lat. Rafał Karaś Źródło: przezswiat.pl, premier.gov.pl

16-latek dokonał rozboju na ministrancie Policjanci zatrzymali 16-latka, który odpowie za rozbój. Nieletni sprawca zaatakował ministranta, podczas gdy ten kolędował wraz z księdzem. Łupem nastolatka padła puszka z datkami w kwocie 300 złotych. Teraz o losie 16-latka zadecyduje sąd rodzinny i nieletnich. Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem na klatce jednego z ełckich bloków. Z ustaleń policjantów wynika, że do jednego z kolędujących ministrantów podbiegł 16-latek w kominiarce. Sprawca uderzył pokrzywdzonego w rękę, a następnie wyrwał mu puszkę z datkami. W środku było blisko 300 złotych. Następnego dnia rano 16latek był już w rękach policjantów. Teraz o losie nastolatka zadecyduje sąd rodzinny i nieletnich.


Sport

6

Poniedziałek,21 Syczeń 2013

Pilka nozna. Rona na turnieju w Olsztynie.

W finale zabraklo koncentracji Dobry występ młodych zawodników UKS Rona 03 Ełk na II Ogólnopolskim Tu r n i e j u S t o m i l Huvepharma Cup 2013, który odbył się w sobotę 12 stycznia w olsztyńskiej hali Urania. Ełcka ekipa z rocznika 2002 w silnym gronie dwunastu zespołów zajęła drugie miejsce.

Ronę poprowadził Andrzej Zientarski, który zastąpił Dariusza Ryszkiewicz. - Drużyna w gronie ekip z wyższej półki spisała się bardzo dobrze mówi Andrzej Zientarski. - Młodzi chłopacy pokazali charakter i umiejętności, czego dowodem jest przebrnięcie przez fazę Koszykówka. Ełckie zawodniczki gościły w Mariampolu.

Litewska lekcja wyda owoce

Wyjazdem do litewskiego Mariampola i meczami z tamtejszym ŻSM Marijampole rozpoczęły 2013 rok koszykarki z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka” (SP nr 3 w Ełku) i UKS „Nenufar” 5 (SP nr 5 w Ełku). Wyjazd na Litwę to efekt podjętej już wcześniej współpracy i kontaktów trenera Edwarda Traskowskiego (UKS „Nenufar” 5 Ełk). Dziewczęta z Nenufara zagrały dwa mecze towarzyskie z zespołami gospodyń, czyli ŻSM Marijampole prowadzonymi przez trenera Stasysa Zaliabarstisa. Oba spotkania niewielką ilością punktów wygrały Litwinki - 55:61 oraz 73:75, w tym drugim meczu o wyniku końcowym

zadecydowały ostatnie sekundy gry. Również dwa spotkania rozagrały dziewczynki z UKS „Trójka” prowadzone przez Danutę Tyszkowską. Ełczanki dzielnie walczyły, ale uległy gospodyniom 27:31 i 16:46. Gospodarze nagrodzili każdą uczestniczkę zmagań dyplomem, pamiątkowym medalem i słodkim upominkiem. Całą impreza przebiegała w miłej i sportowej atmosferze, a litewska lekcja koszykówki z pewnością przyda się obu ełckim zespołom i zaowocuje w przyszłości. Okazja do rewanżu będzie już niebawem, gdyż Litwinki z Mariampola przyjadą na ełcki turniej minikoszykówki dziewcząt Mazurska Wiosna 2013. (sob)

grupową oraz wygrany półfinał. Finał był rewanżem za grupowy pojedynek z Lechią Gdańsk, w którym padł remis 2:2. Drużyna z nadzieją przystępowała do spotkania rozstrzygającego o zwycięstwie w turnieju. W spotkaniu tym zabrakło jednak koncentracji, przez co mecz zakończył się naszą wysoką porażką 0:4. Turniej Stomil Huvepharma Cup 2013 był kolejnym bardzo udanym występem, który pokazał, iż szkolenie w Ronie drużyn dziecięcych idzie w dobrym kierunku. Bartosz Hermanowski z UKS Rona został uznany najlepszym bramkarzem tego turnieju. (sob)

Fot. www.wo24.pl: Drużyna Rony z rocznika 2002 na turnieju halowym w Olsztynie była gorsza tylko od Lechii Gdańsk.

Wyniki Rony: Rona 03 Ełk - Sparta Brodnica 2:1 Rona 03 Ełk - Stomil II Olsztyn 5:1 Rona 03 Ełk - Lechia Gdańsk 2:2 Rona 03 Ełk - Santos Gdańsk 3:1 Rona 03 Ełk - Olimpią 2004 Elbląg 0:1 Półfinał: Rona 03 Ełk - Don Bosco Ostróda 3:0

Rona 03 Ełk - Lechia Gdańsk 0:4 Klasyfikacja końcowa: 1. Lechia Gdańsk 2. Rona 03 Ełk 3. Don Bosco Ostróda 4. Wisła Płock 5. Sparta Brodnica 6. Olimpia 2004 Elbląg 7. Stomil Olsztyn I 8. Jagiellonia Białystok 9. Santos Gdańsk 10. Olimpia Grudziądz 11. Pomezania Malbork 12. Stomil Olsztyn II

Finał:

Grudniowe Egzaminy lczył w znakomitym stylu 1 kyu. Najbardziej cieszy, że wdrażane programy familijne przynoszą coraz bardziej widoczne efekty, zaś ćwiczenie całymi rodzinami stało się nie ewenementem tylko normą. Na marginesie, korzystając z okazji chcielibyśmy wyróżnić i pochwalić dzieci i młodzież z Zespołu Szkół z WiJak co roku, o tej porze w ełckim klubie aikido Klub Sportowy „ CKF OBI” odbyły się egzaminy na stopnie uczniowskie kyu. Uczestniczyli w nich aikidocy z róż-nych grup wiekowych, od maluszków (4 lata ), aż d o 4 0 – l a t k ó w. Ćwiczących dopingowały rodziny i znajomi, którzy emocjonowali się przebiegiem egzaminu. Największą grupę zdających stanowiły dzieci. Wśród nich, w kategorii dzieci starszych ogromne brawa otrzymali, zwłaszcza za umiejętnośći techniczne – Sadok Kołos i Emilia Romanowska . W grupie najmłodszych dzieci bardzo ładnie zaprezentowały się w egzaminie na 14 kyu - Matylda Liśkiewicz i Maciek Orłowski - 12 kyu oraz

Szymon Laskowski na 4 kyu. Seniorzy pokazali się również z jak najlepszej strony, ponieważ 3 z nich uzyskało promocję na – 2 kyu ( prawo noszenia japońskiej hakama) Dariusz Romanowski, Arkadiusz Guzewicz i Borys Pankiewicz. Wśród młodzieży ten sam stopień zaliczyli Karol Ardziński i Maciej Słyż a Adaś Szmagierewski wywa-

śniowa Ełckiego, które uczestniczyły w programie „ AIKIDO – rekreacja fizyczna dla wszystkich” (realizowanego przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Ełku), ponieważ na wszystkich zajęcia sala gimnastyczna dosłownie pękała w szwach, a zaangażowania i entuzjazmu mogliby się od nich uczyć wszyscy pozostali… Wszystkim zdającym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych s u k c e s ó w. Z i m o w e egzaminy zamykają tegoroczne projekty popularyzujące aikido realizowane przy współpracy z Urzędem Miasta Ełk (AIKIDO – sposób na życie) i Starostwem Powiatowym w Ełku ( FAMIRI GEIKO 2 – familijne treningi aikido i samoobrony).

ELCKA  

elcka gazeta powiatowa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you