Page 1

maig‘11

INICIATIVA-ENTESA

Benvolguts veïns i veïnes: El programa municipal que presentem les diferents candidatures per a les eleccions municipals del 22 de maig de 2011, és on expliquem el que portarem a terme en cas de governar l’Ajuntament. Entenem que els veïns i veïnes voten cada una de les opcions que es presenten, en part, en funció del seu programa electoral. Entenem també, que un cop finalitzada la legislatura tots tenim el deure i l’obligació de fer balanç, tant els qui han estat governant com la resta que hem estat a l’oposició. Els uns per explicar el que tenien que fer i no han fet i els altres per explicar la tasca d’oposició que han portat a terme. Nosaltres, el passat mes d’abril, us vàrem convocar a tots/es els veïns/es a una assemblea informativa per fer balanç de la legislatura que finalitza, a la vegada que hem passat per totes les cases el resum de la mateixa. CIU ens té acostumats a oferir-nos un programa electoral amb unes propostes desmesurades, que queden plasmades en el paper però que no esdevenen una realitat, tot i afirmant en el text del seu programa electoral 2007-2011 “que era un projecte realitzable i coherent amb la realitat actual i futura del nostre municipi amb la seva corresponent font de finançament garantida i sense risc d’hipotecar l’economia municipal de cara a properes legislatures”. I per si no en tinguéssim prou, en el programa que ens fan arribar per la propera legislatura ens recomanen que analitzem el grau de compliment. Doncs bé, nosaltres ho hem fet. Podeu constatar el que diem, si guardeu el programa de CIU de fa 4 anys. Aquí us en fem un detall dels principals incompliments.

DELS INCOMPLIMENTS Algú ha rebut durant els tres primers anys de vida de A totes les façanes encara tenim palomilles fora d’ús cada fill 30 euros mensuals? i d’altres elements que no tenen servei. La gent gran amb les pensions més baixes ha vist S’ha creat vivenda de protecció oficial? complementada la seva pensió? S’ha creat la regidoria d’immigració i l’oficina La caserna s’ha convertit en una residència per a la d’atenció a la immigració? gent gran? S’han congelat els impostos? (Tot al contrari) Algú ha vist la construcció de pisos assistits per a la gent gran? I el carnet sènior? Han estat escrupolosos i transparents en l’administració dels recursos públics? I el servei gratuït de contacte telefònic diari per fer el seguiment de les persones grans que viuen soles? S’ha controlat i s’ha aconseguit l’estabilitat de la despesa corrent? I el nou pou per abastiment d’aigua potable? S’ha creat sòl industrial? I les subvencions a les famílies amb persones dependents a càrrec? La TDT: tard i malament. I el POUM?

S’ha construït una central d’energia solar?

I l’eliminació de l’ICIO (llicència d’obres)?

S’han soterrat i substituït les línies elèctriques?


S’ha creat l’Associació de comerciants i botiguers?

I la marquesina a la graderia del camp de futbol?

S’ha creat un pla de competitivitat del comerç mino- S’han ampliat els vestidors del camp de futbol i el rista? magatzem? Algú ha rebut ajuts per a la reforma d’establiments Que tenim coberta i climatitzada la piscina municicomercials? pal? Algú ha vist el museu i centre d’interpretació de la S’ha creat el programa “Fes esport, viu la vida”? cultura ibera? La promoció de l’esport escolar, s’ha fet quelcom? S’ha construït un parc d’aventura per incrementar l’oferta turística? Existeix el programa d’ajudes per a persones amb problemes d’inserció? S’ha potenciat el creixement i la consolidació de les ofertes turístiques especialitzades en lliure, natura, Que han posat a disposició del mercat els terrenys cultura, negocis…? urbanitzables de propietat municipal per habitatge de protecció oficial? S’ha incidit en la recerca i captació de nous mercats turístics? Estudiarem i trobarem solucions per les edificacions en l’àmbit rural. (S’han estudiat i no s’han trobat o S’ha rehabilitat el refugi de Llaberia i s’ha fet opera- ni tants sols s’han estudiat?) tiu de manera permanent? Continuarem pagant a 60 dies i ho rebaixarem. S’ha impulsat la Mancomunitat d’Iniciatives pel (Preguntin als proveïdors i d’altres). Desenvolupament Integral del Territori MIDIT? S’ha posat en funcionament un SMS d’avisos a la S’ha creat la xarxa d’assistència social i població per emergències? d’assistència a domicili? S’ha eliminat la “llicència d’obres” de les millores i S’han organitzat i subvencionat les classes de reforç renovacions dels establiments turístics? per l’estiu mitjançant persones del nostre municipi? S’ha transformat l’antic teatre de la societat en un S’ha potenciat l’Escola Municipal de Música? local polifuncional? I les beques per estudis universitaris, on són?

S’ha fet front al 10% del cost dels dos primers anys de lloguer per als joves?

I els ordinadors personals portàtils als universitaris, on són? S’ha arranjat la vorera del carrer de la Foig i s’han substituït els arbres? S’ha construït un casal per a la gent jove? S’han construït les depuradores en els quatre nuclis I les bonificacions dels lloguers per a joves? del municipi? S’ha construït un pavelló poliesportiu multifuncio- S’han soterrat els contenidors de la brossa? nal? On són els vigilant de proximitat? I les pistes de bitlles i el nou camp de tir al plat? I el sistema de reg al camp de futbol i pista d’atletisme?

Com podeu observar, el grau d’incompliment de les propostes de CIU en el transcurs de la legislatura és el que és i que cadascú en faci la valoració pertinent. La nostra candidatura d’INICIATIVA-ENTESA finalitzem el nostre programa electoral amb la paraula RESPECTE, on el convertim en un contracte amb els veïns i les veïnes i els contractes són d’obligat compliment.

Profile for Amable Pallisé

Incompliments de CIU de Tivissa  

Relació de tot un seguit d'incompliments electorals de CIU de Tivissa en la legislatura 2007-2011

Incompliments de CIU de Tivissa  

Relació de tot un seguit d'incompliments electorals de CIU de Tivissa en la legislatura 2007-2011

Advertisement