Page 1

Maig’11

INICIATIVA - ENTESA Per INICIATIVA-ENTESA el repte principal a assolir és aconseguir, davant la crisi, una sortida social justa i sostenible per al municipi de Tivissa i, sobretot, per a les persones. Des d’INICIATIVA-ENTESA pretenem aconseguir-ho amb:

EFICÀCIA: Un municipi amb un Ajuntament que lluiti pels drets socials. TRANSPARÈNCIA: Un municipi amb un Ajuntament amb parets de vidre. DIÀLEG: Un municipi amb un Ajuntament que vetlli per la qualitat democràtica i la convivència.

Uns pobles vius per un municipi amb futur:

Les 16 prioritats d’INICIATIVA-ENTESA per a les eleccions municipals de 2011


Volem un Ajuntament compromès amb la cultura. En la cultura està la identitat dels nostre pobles 1. Executarem la segona fase de l’equipament cultural “Sala Teatre de la Societat Obrera”. Volem un ajuntament compromès amb el desenvolupament integral de les persones 2. Crearem l’hort Marcel·lí Domingo, amb la col·laboració del professorat, com un espai per contemplar la natura i viure estímuls de primera mà, provocant experiències que preparin als infants a comprendre la realitat i implicant als nostres avis pagesos. Volem un ajuntament compromès amb els valors de l’esport 3. Remodelarem la pista poliesportiva de la Foig per convertir-la en una pista coberta tipus pavelló. Volem un ajuntament compromès amb la gent jove 4. Desenvoluparem un Pla Local de Joventut amb l’objectiu de fer polítiques transversals que interrelacionin les polítiques de joventut amb la resta d’àmbits (educació, ocupació, habitatge, salut, cultura i mobilitat). Volem un ajuntament compromès amb la gent gran 5. Promourem la participació directa i responsable de les persones grans en l’elaboració de programes, coordinació i seguiment dins del Centre de Dia. Volem més ocupació per a tots i totes 6. Impulsarem de nou la recerca d’empreses per llogar o


o cedir la nau industrial de la MIDIT amb la finalitat de crear nous llocs de treball. 7. Crearem un Pla d’Inversions Anuals consistent en executar, per administració, les inversions (obres) i contractant el personal aturat de la borsa de treball, amb el suport, si fos necessari, d’empreses locals. Volem un ajuntament compromès amb el Turisme 8. Centrarem els nostres esforços en normalitzar el funcionament del Camping-Alberg. El Camping-Alberg era, és i ha de ser l’eix vertebrador del turisme al municipi. Volem un ajuntament compromès amb les necessitats del municipi 9. Traurem a concurs el projecte del POUM, que contempli un programa de participació ciutadana i que permeti definir, entre tots i totes, el nostre futur comú amb criteris de sostenibilitat, respecte vers l’entorn i la creació de sòl urbanitzable, d’acord amb les necessitats reals de creixement i evitant tota especulació urbanística. Volem un ajuntament compromès amb l’entorn 10. Farem efectiva la gratuïtat de la recollida, transport i eliminació dels residus urbans, d’acord amb el Conveni del 2002. Volem un ajuntament compromès amb la pagesia 11. Invertirem més recursos econòmics en personal humà per controlar i garantir la seguretat en les finques i en l’activitat agrícola, creant la figura d’un “vigilant rural”.


Volem una administració electrònica més transparent, més oberta i participativa. 12. Implementarem els servei en línia de la web municipal ampliant-lo per tal de que es puguin realitzar més gestions administratives i fent difusió de l’activitat administrativa de l’Ajuntament. Tanmateix, promourem programes formatius, amb especial atenció a les persones adultes i grans, que evitin la fractura digital. Volem uns nuclis vius 13. Entitat Menor Descentralitzada de La Serra d’Almos. Compromís de prioritzar l’execució del traspàs de les competències pactades i aprovades amb la seva corresponent dotació econòmica 14. Crearem i promocionarem un projecte específic sobre la cultura del vi al poble de Darmós. 15. Preservarem el nucli de Llaberia i el seu entorn promocionant-lo turísticament. Volem un Ajuntament compromès amb la democràcia participativa 16. Crearem la figura del Defensor de la Ciutadania com a institució independent i imparcial que ha de tenir com a missió la defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns/es en relació a les actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen.

INICIATIVA - ENTESA

Les 16 prioritats d'INICIATIVA-ENTESA  
Les 16 prioritats d'INICIATIVA-ENTESA  

Diptic amb les 16 prioritats d'INICIATIVA-ENTESA per a les properes eleccions municipals del 22 de maig de 2011 a Tivissa

Advertisement