Page 1

ikastetxea

Urtekaria / Anuario 2012-2013


3

Vsuflbsjb! .!Bovbsjp!3123.3124 Aurkibidea / Índice 0 Sarrera / Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

1 Misioa eta Helburuak / Misión y objetivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

1.1 Misioa, Ikuspegia eta Baloreak / Misión, Visión y Valores . . . . . . . .

5

1.2 Helburu orokorrak / Objetivos generales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

2 Ikastetxeko Hezkuntza Proiektua / Proyecto educativo del Centro

........

3 Eskolako antolakuntza / Estructura del Centro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 12

3.1 Zuzendaritza taldea / Equipo directivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

3.2 Eskola Kontseilua / Consejo escolar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

3.3 IGE / APA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

4 Eskola egutegia / Calendario escolar

.................................

14

5 Ebaluaketa datak / Fecha de evaluaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

6 Gurasoen arretarako ordutegia / Horas de atención a padres . . . . . . . . . . . . .

16

7 Osagarrisko eta eskolaz kanpoko ekintzak / Actividades complementarias y extraescolares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

7.1 Osagarrizko ekintak / Complementarias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

7.2 Eskolaz kanpoko ekintzak / Extraescolares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

8 Proiektuak / Proyectos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

8.1 Hizkuntz Proiektua / Proyecto lingüístico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

8.2 Hizkuntza Normalkuntza / Normalización Lingüística . . . . . . . . . .

23

8.3 Erdu aldizkaria / Revista Erdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

8.4 Ingelera / Inglés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

8.5 Eskolako Agenda 21 / Agenda 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

8.6 IKT / TIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

8.7 Haurtzaindegia / Guardería. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

8.8 Orientazio eta tutoretza saila / Departamento de orientación y tutoría

29

8.9 Pastoral batzordea / Deportamento Pastoral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

8.10 Curriculo Proiektua / Proyecto curricular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

8.11 Ikastetxeko jantokia / Comedor del colegio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

9 Eskolako Asegurua / Seguro escolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

10 Taldeetako argazkiak / Fotos de los grupos

39

..........................


4

Vsuflbsjb! .!Bovbsjp!3123.3124 Sarrera / Introducción Kaixo guztioi: Jadanik abian gaude berriro. 2012-2013 ikasturtearen ibilerari ekingo diogu. Uda ziztu bizian joan zaigu eta ia konturatu gabe irteerako geltokian gaude bidaiariz bete beterik dagoen trenarekin. Jainkoak nahi beza Ibilbidearen amaierara denok osasuntsu eta salbu hel gaitezen. Urte liluragarria dugu aurrez aurre. Gure ume eta gazteen heziketan eta formakuntzan ditugun erronkak asko dira. Handia da benetan lanaren aurrean izan behar dugun ardura beraiek gure ahaleginen ondorenaren subjetu eta helburu direlarik. Oraindik gehiago krisialdi honetan, esparru guztietatik ilusioa itotzeko mehatxua datorrela. Baina egoera honi aurre egitea bermatzeko, behar ditugun baliabiderik garrantzitsuenak ez zaizkigu falta behar; batez ere abentura honetan gidak direnak: etxe honetako irakasleak eta langileak. Hemendik, bai eurei baita hezkuntza komunitate osoari ere, batera helbururik gorenenak lor ditzagun dei egiten diegu. Kristau eta Karmeldar zentroa izaten jarraitzen dugu. Gaur ere, Jaungoikoari eta Karmengo Amari begira gaude. Gure osasuna eta gure seme-alaben giza eta adimen hazkundea osasuntsua zain dezatela, guk dauzkagun gauzarik onenak direlako. Gure santuei ere, Jesusen Teresa, Teresita, eta beste hainbat gehiagori amaiera ona izateko laguntza eskatzen diegu. Urtekaria etorkizunerako aldi eder honen oroitzapen zoragarria izan dadila. Gure desirarik onenak. Zuzendaritza taldea. Hola a todos/as: Ya estamos de nuevo en marcha. Iniciamos la andadura de este 2012-2013. El verano ha pasado veloz y casi sin darnos cuenta nos encontramos en la estación de salida, con un tren repleto de viajeros y que se pone ya en marcha. Quiera Dios que lleguemos todos sanos y salvos al final del recorrido. Nos espera un año apasionante. Son muchos los retos que afrontamos cuando pensamos en la educación y la formación de nuestros niños y jóvenes. Es enorme la responsabilidad con la que tenemos que afrontar cada tarea que los tiene a ellos como sujeto y objeto de nuestros desvelos. Lo es de manera peculiar en estos tiempos de crisis en los que todo amenaza con ahogar la ilusión. Pero no nos han de faltar los recursos más válidos para afrontarla con garantías de éxito, sobre todo los que dependen de las personas con quienes contamos como guías en esta aventura: los maestros, profesores y trabajadores de esta casa. A ellos y a toda la comunidad educativa hacemos un llamamiento desde aquí para que juntos podamos conseguir las mejores metas. Seguimos identificándonos como un centro cristiano y carmelitano. Hoy, de nuevo, dirigimos nuestra mirada y oración a Dios y a la Virgen del Carmen. Que ellos cuiden nuestra salud y el sano crecimiento humano e intelectual de nuestros hijos porque son lo mejor que tenemos. A nuestros santos Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Teresita y tantos otros pedimos que nos ayuden a llegar a buen puerto. Que el Anuario sea en el futuro el recuerdo hermoso de esta etapa tan bonita. Con nuestros mejores deseos. El Equipo Directivo


5

Vsuflbsjb! .!Bovbsjp!3123.3124 1. Helburuak / Objetivos del centro 1.1 Misioa, ikuspegia eta baloreak MISIOA El Carmelo ikastetxea Aita Karmeldarren zuzendaritzapean diharduen itunpeko ikastetxe kristaua eta irekia da, giro euskaldun batean dagoena. Gure helburua 0 urtetik 18 urtera bitarteko neskamutilen hezkuntza orokorra da; alegia, erlijiosoa, soziala eta inbididuala. Gure kudeaketan hobekuntza etengabea dugu helburu, baliabide egokiak erabiliz edota langileria koalifikatu baten partaidetzarekin. Ikasleen eta haien familien poztasuna bilatzen duen giro baten sorreran saiatzen gara.

IKUSPEGIA El Carmelo ikastetxeak 2014rako nahi du: 1.

Gure eskualdean maila handiko ikastetxea izatearen prestigioa nahi dugu.

2.

Unibertsitatera heldu aurretik burutu behar diren etapa guztietako hezkuntza eskaini nahi dugu.

3.

Familietatik gertu dagoen nortasun bati eutsi nahi diogu ahalik eta burokrazia gutxien erabiliz.

4.

Haur hezkuntzatik trilinguismoa eta informazio-teknologia berrien erabilpena sustatzen dituen ikastetxea izatearen ospea nahi dugu.

BALOREAK 1.

Pertsonarekiko errespetua. Eguneroko elkar bizitzan komunitateko kide guztion duintasuna, izakera eta norberan aukerak gogoan izan nahi ditugu.

2.

Elkartasuna eta erantzunkidetasuna. Langileria osoa helburu estrategikoen partaide bihurtu nahi dugu. Ardurak guztion artean banandu nahi ditugu.

3.

Etengabeko hobekuntzarekiko atxikimendua. Gure ezagutzak eguneratzen saiatzen gara ikastetxearen misio eta ikuspegia lortu ahal izateko.

4.

Familiekiko gertutasuna. Harreman hurbilak, baikorrrak eta itxaropentsuak hezkuntza komunitateko kideen artean mantentzearen alde gaude.


6

Vsuflbsjb! .!Bovbsjp!3123.3124 1. Objetivos del centro 1.1 Misión, Visión y Valores MISIÓN Colegio El carmelo es un centro educativo concertado, de inspiración cristiana sin exclusividades por razones religiosas ni de ningún otro tipo, insertado en un medio euskaldun y abierto a Europa cuya titularidad pertenece a los padres Carmelitas Descalzos. Nuestra razón de ser es formar a niños y jóvenes (0-18) años en su triple dimensión personal, social y religiosa, capacitándoles para la integración en la sociedad con valores éticos y actitudes responsables. Optamos por la innovación y por un personal cualificado y en formación constante, que disponga de recursos didácticos y tecnológicos adecuados al momento actual. Apostamos por una gestión que favorezca el ambiente familiar y cercano que busca la integración y coparticipación en la gestión de alumnos, familias y de toda la comunidad educativa.

VISIÓN El colegio El Carmelo quiere para el 2014: 1. Alcanzar mayores cotas de prestigio y notoriedad por el desarrollo de la labor educativa. 2. Afianzar la oferta de todas las etapas educativas (0-18 años). 3. Apostar por el carácter familiar del centro y por la coordialidad entre todos los miembros de la comunidad educativa. 4. Ser reconocidos en el entorno como un centro que fomenta la enseñanza y el aprendizaje de la lengua inglesa a través de metodologías que incluyen intercambios con centros europeos de prestigio. 5. Apostar por una transformación e innovación en las metodologías de la enseñanza en la que las NTICs tengan un papel de máxima relevancia. 6. Alcanzar la estabilidad y autonomía financieras. 7. Aumentar la satisfaccion y la implicación de las personas y trabajar la identidad del centro como miembro de KE y como escuela de identidad cristiana.

VALORES 1. 2. 3.

4. 5.

Respeto: Educar para la libertad y la tolerancia aprendiendo a valorar lo diferente y fomentando la autonomía de las personas Solidaridad: Cooperar con generosidad en la consecución de una Comunidad educativa fraterna abierta a todas las personas,especialmente a las más necesitadas. Compromiso: Implicación y Asunción de Responsabilidades. A partir del conocimiento de los derechos y deberes propios y ajenos, ser consecuente con ellos en el trabajo y convivencia diarios, para construir una sociedad más justa e igualitaria Creatividad: Fomentar actitudes innovadoras en el propio trabajo Y ayudar a que también los demás lo realicen Identidad: Conocimiento y aceptación de la Misión de la Organización como base de nuestra labor diaria


7

Vsuflbsjb! .!Bovbsjp!3123.3124 1.2. Helburu orokorrak / Objetivos generales 1. Zentroko maila guztietan irakurketa plana garatzea. 2. Ikastetxeko Hizkuntz Proiektua garatzen jarraitzea. 3. Diagnostiko Ebaluazioko hobekuntzak abian jartzea. 4. Zentroko ingurugiro politika hobetzea. 5. Kanpoko kirol eta kultur ekintzetan ikaslegoaren partaidetza sustatzea, ikastetxearekiko identifikazioa bultzatuz. 6. Musika plana lantzen jarraitzea.

1. Desarrollar el Plan Lector en todas las etapas del Centro. 2. Continuar trabajando el Proyecto Lingüístico del Centro. 3. Poner en marcha las mejoras de la Evaluación de Diagnóstico. 4. Mejorar la política medioambiental del centro 5. Promover la participación del alumnado en actividades deportivas y culturales externas potenciando la identificación con el centro. 6. Seguir trabajando el Plan de música.


8

Vsuflbsjb! .!Bovbsjp!3123.3124 2.(IHP) Ikastetxeko hezkuntza proiektua (Laburpena) I. EL CARMELO ZENTROKO NORTASUNA Kristau Eskola ikastetxe sarearen partaidea izanik, El Carmelo kristau eskola da, eta eleizaren zuzenbideei jarraituz, ikaslearen heltzea lortzeko zerbitzu bezala eskaintzen da, hezitzaileen lan eskergaz, familia eta lagun arteko giroa sortuz, guztioi zabalik dagoena, batez ere behartsuei, gizarte eta kultura zehatz baterako integratu ahal izateko, eta gizarteak dituen beharrizanei erantzuna emateko. El Carmelo ikastetxeak familiek bilatzen duten kristau hezkuntzaren erantzuna bezala agertzen da, nahiz eta irekia egon hezkuntza proiektu hau onartzen duten guztiei. Gure Hezkuntza Komunitatea euskaldun jatorria, kultura, historia eta ohiturak dituen herrian kokatzen da, gaur egun elebiduna dena, baina ikastetxean kontutan hartu eta laguntzen diegu integratzen apurka apurka eta malgutasunez, beste leku batzuetatik datozen familiei. XXI. Mendeko Europan integratuta, honi dagozkion hizkuntza eta kulturari dagozkion aspektuak lantzen ditu.

II. OSOTASUNEZKO HEZKUNTZA PROPOSAMENA Gure hezkuntza komunitatearen proposamenak ikaslea bere buruaren jabea, askea eta arduratsua izatea nahi du. Honetarako beharrezkoak diren jakintzak, prozedurak eta jarrerak eskuratzen proposatzen dizkiogu Gure hezkuntza komunitateak ikasleengan eragiten du, aukera arduratsuak eta askeak egin ditzaten, onartuz era honetan, euren bizitzari zentsua emango dien baloreen hierarkia irekia. Gure hezkuntza komunitateak hezkuntza eredua transzendentziari irekia aukeratzen du: erlijioaren garrantzia azpimarratzen du, Jesusen Ebanjelioan, eta Elizaren bizitza eta irakaskuntzetan oinarritzen du bere hezkuntza ekimena. Gure zentroak dimentsio hirukoitza baten bere ikasleen hezkuntza etika-morala: pertsonala, komunitate eta gizartekoa. Hezkuntza honek, Ebanjelioan sustraitua, senidetasuna, elkartasuna, justizia, zintzotasun pertsonala, lanarekiko ardura, hezkuntza lanean partehartze aktiboa sustatzen ditu.

III. HEZKUNTZA ERA Lehenengo hezitzaileak diren gurasoak, Hezkuntza Proiektua betetzeko eta izaera propioa mantentzeko arduradunak dira baita ere; hau da, zein baloretan hezi nahi duten euren semealabak. Honegatik, Ikastetxeak zentroan bere partehartzea bultzatu nahi du, familia-zentroa harremanak sendotuz. Eskaintzen dugun hezkuntza proiektua gure lan sistema animatzen duten irizpide pedagogiko hauetan oinarritzen da: Oinarrizko printzipio pedagogikoei fideltasuna


9

Vsuflbsjb! .!Bovbsjp!3123.3124 bermatzen duen metodologia didaktiko irekia eta malgua erabiltzen dugu, lan eginez eta seriotasun osoz, eta etengabe egiten den guztia eguneratzen. IV. PARTEHARTZE EREDUA Gure Hezkuntza Komunitateak zentoko bizitzan parte hartzen duten esparru guztien arteko integrazioa bilatzen du: Karmeldar kongregazioa, irakasleak, gurasoak, ikasleak, eta langile ez irakasleak. Zentzuduna den Hezkuntza proiektuaren proposamen eta betetzearen ardura gure komunitatearen integrazioa indarrean dago. Hezkuntza proiektu honek helburuak eta lan egiteko hezitzeko erak ezarri eta gaurkotzen ditu. Zentroan inplikaturik dauden esparru guztien partehartze aktibo, koordinatua, eta arduratsuak Hezkuntza Komunitatea eraikitzen du. Hezkuntza komunitateko kideen partehartzea desberdintzen da, erantzukizunaren arabera partehartze mailak desberdinak dira. Partehartze irizpideak dira: Hezkuntza Proiektuarekiko koherentzia, erantzunkidetasuna, subsidiariotasuna eta ordezkaritza.

Proyecto educativo del Centro (PEC) (Resumen )

I. IDENTIDAD DEL CENTRO “EL CARMELO”

Como integrante de la red de centros de Kristau Eskola, el Colegio “El Carmelo” es una escuela cristiana que, fiel a las directrices de la Iglesia, se ofrece como servicio a la maduración de su alumnado mediante la entrega generosa de los educadores, la creación de un ambiente fraterno y amistoso, la acogida a todos, especialmente a los más necesitados, la integración en el medio social y cultural concreto y las respuestas a las necesidades reales de la sociedad. El Carmelo es una respuesta a la solicitud de un modelo educativo cristiano, aunque esta abierto también a todos aquellos que respeten nuestro proyecto educativo. Nuestra Comunidad Educativa se inserta en un pueblo euskaldun, bilingüe, con una cultura, historia y tradiciones propias del pueblo vasco, aunque el Centro está abierto también a familias llegadas de otros lugares y trata de integrarlas en nuestro pueblo de una manera gradual y flexible. Insertados también en la Europa del siglo XXI, cultivamos los aspectos lingüísticos y culturales que la caracterizan.


10

Vsuflbsjb! .!Bovbsjp!3123.3124 II. PROPUESTA DE EDUCACION INTEGRAL Nuestra propuesta educativa pretende que el alumno llegue a ser dueño de si mismo, libre y responsable. Para ello le proponemos la adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para el desarrollo de su personalidad. Nuestra Comunidad Educativa estimula a los alumnos/as para que sepan hacer opciones libres y responsables, y asuman, de este modo, una jerarquía abierta de valores que de sentido a sus vidas. Optamos por un modelo educativo abierto a la trascendencia: subraya el valor de la religión y funda su acción educativa en el Evangelio de Jesús, y en la vida y enseñanzas de la Iglesia. El Carmelo promueve la educación ético-moral de sus alumnos en una triple dimensión: personal, comunitaria y social. Esta educación ético-moral, enraizada en el Evangelio, fomenta valores como la fraternidad, la solidaridad, la justicia, la honestidad personal, la responsabilidad en el trabajo, y la participación activa en el quehacer educativo.

III. NUESTRO ESTILO EDUCATIVO Los padres, primeros educadores de sus hijos, son corresponsables en el mantenimiento del Carácter Propio y en la realización del Proyecto Educativo, en cuyos valores desean educar a sus hijos. Por esta razón, el Colegio busca su participación activa en el Centro y potencia la relación familia-Centro. El tipo de educación que ofertamos se caracteriza por una metodología didáctica abierta y flexible que garantice tanto la fidelidad a los principios pedagógicos fundamentales como su constante actualización, en un clima de seriedad y rigor en el trabajo.

IV. MODELO DE PARTICIPACION Buscamos la integración armónica de todos los estamentos que intervenimos en la vida del Centro: Entidad Titular, profesores, alumnado, padres y personal no docente. La fuerza integradora de nuestra Comunidad Educativa es la responsabilidad compartida en la propuesta y realización de un Proyecto Educativo coherente. Este Proyecto Educativo fija y actualiza constantemente los objetivos y métodos de la acción educativa que realizamos. La participación activa, coordinada y corresponsable de todos los estamentos implicados en el Centro construye la Comunidad Educativa. La participación de los miembros de la Comunidad Educativa en nuestro Centro es diferenciada, puesto que son diversos los niveles de intervención según la diversidad de competencias. Los criterios de participación son: Coherencia con el Proyecto Educativo, corresponsabilidad, subsidiariedad y representatividad.


11

Vsuflbsjb! .!Bovbsjp!3123.3124


12

Vsuflbsjb! .!Bovbsjp!3123.3124 3. Eskolako antolakuntza / Estructura del Centro 3.1. 2012-2013 Zuzendaritza Taldea / Equipo Directivo 2012-2013 LAZARO IPARRAGUIRRE JON KORTA ITZIAR MENA LIDIA BERRIO ITZIAR GAUBEKA MAIDER GALARZA XABIER ELORZA

Titularra / Zuzendaria Titular / Director General Pastoral Koordinatzailea / Coordinador de Pastoral D.B.H. / Batxilergoko Koordinatzailea Coordinadora de Secundaria / Bachillerato H.H. eta L.H.ko Koordinatzailea Coordinadora de Infantil / Primaria Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako irakaslea Profesora de Educación Secundaria Obligatoria H.H.ko 1go Zikloko Koordinatzailea Coordinadora de Infantil 1º Ciclo Administratzailea / Administrador

3. 2. Eskola Kontseilua / Consejo Escolar Lehendakaria / Presidente Lázaro Iparraguirre Titularraren ordezkariak / Titular José Miguel Ostiz José Antonio Zubiri Irakasleak / Profesores Andres Alvarez Jon Sagastigordia Castor Ardanza Unai de Miguel Gurasoak / Padres/Madres Milagros Ugarte Angel Trigos Josune Iruarrizaga Igor Mugarza Ikasleak / Alumnos/as Igor Murua (DBH 4) Javier Montes (DBH 3) Ez irakasleak / No docentes Marije Alonso Idazkaria / Secretario Félix Duralde


13

Vsuflbsjb! .!Bovbsjp!3123.3124

3.3. Junta de APA para el curso 2012-2013 2012-2013rako I.G.E.-ren ZUZENDARITZA TALDEA

Lehendakaria / Presidente Alfonso Intxausti

Idazkaria / Secretario Itziar Goiria

Diruzaina / Tesorero Silvia Gallastegi

Batzordekideak / Vocales

Eskolaz Kanpokoak / Extraescolares Silvia Gallastegi

Ingelera / Ingles Amaia Etxeberria Mirari Arrien


14

Vsuflbsjb! .!Bovbsjp!3123.3124 4. 2012-2013 ikasturteko eskola egutegia / Calendario escolar 2012-2013


15

Vsuflbsjb! .!Bovbsjp!3123.3124 5. Ebaluaketa datak / Fecha de evaluaciones Maila

1. Ebaluaketa

2. Batx

Azaroak 15

Otsailak 14

Maiaak 6 Maiaak 23

Ekainak 13

1. Batx

Azaroak 22

Otsailak 21

Maiaak 27

Eainak 17

Ekainak 24

4. D.B.H

Azaroak 29

Martoxak 7

Ekainak 6

Ekainak 13

Ekainak 20

3. D.B.H

Azaroak 29

Martoxak 7

Ekainak 6

Ekainak 13

Ekainak 20

2. D.B.H

Abenduak 13

Martxoak 14

Ekainak 6

Ekainak 13

Ekainak 20

1. D.B.H

Abenduak 13

Martxoak 4

Ekainak 6

Pendientes

2. Ebaluaketa 3. Ebaluaketa

Abenduak 17-20 (ORD.)

Final

Extra

Ekainak 13 Ekainak 20 (EXT.)Apirilak 29-30 Apirilak 8-12 (ORD.) (DBH)/ 30-31 (BATX. 2.)

Maila

1. Ebaluaketa

2. Ebaluaketa

3. Ebaluaketa

L.H. 1-2

Abenduak 11

Martxoak 12

Ekainak 17

L.H. 3-4

Abenduak 14

Martxoak 15

Ekainak 18

L.H. 5-6

Abenduak 18

Martxoak 19

Ekainak 19

Otsailak 6 25 de Enero

H.H.

Curso 2º Bach 1º Bach 4º E.S.O. 3º E.S.O. 2º E.S.O. 1º E.S.O Pendientes

13 de Junio

Ekainak 19

1º Evaluación 15 de Noviembre 22 de Noviembre 29 de Noviembre 29 de Noviembre 13 de Diciembre 13 de Diciembre

2º Evaluación 3º Evaluación Final Extra 14 de Febrero 6 de mayo 23 de May 13 de Junio 21 de Febrero 27 de Mayo 17 de junio 24 de Junio 7 de Marzo 6 de Junio 13 de Junio 20 de Junio 7 de Marzo 6 de Junio 13 de Junio 20 de Junio 14 de Marzo 6 de Junio 13 de Junio 20 de Junio 14 de Marzo 6 de Junio 13 de Junio 20 de Junio (EXT.) 29-30 de abril 17-20 de diciembre (ORD.) 8-12 de abril (ORD.) (DBH)/ 30-31 (2º BATX.)

Curso

1º Evaluación

2º Evaluación

3º Evaluación

E.Prim 1-2

11 de Diciembre

12 de marzo

17 de Junio

E.Prim 3-4

14 de Diciembre

15 de marzo

18 de Junio

E.Prim 5-6

18 de Diciembre

19 de marzo

19 de Junio

E. Infantil

25 de Enero 6 de febrero 13 de Junio

19 de Junio


16

Vsuflbsjb! .!Bovbsjp!3123.3124 6. Gurasoen arretarako ordutegia /

Horario de atención a padres

CURSO - PROFESOR

HORA DE RECEPCIÓN A PADRES

2º A Batxiller/Bachiller - Iiar M.:

Asteartea/Martes (15:00 - 16:00)

2º B Batxiller/Bachiller - Iiar G.:

Asteartea/Martes (09:50 - 10:45)

1º A Batxiller/Bachiller - Karlos:

Asteazkena/Miércoles (15:00 - 16:00)

1º B Batxiller/Bachiller - Iori:

Osteguna/Jueves (11:55 - 12:50)

4º D.B.H. / E.S.O. - María:

Astelehena/Lunes (08:55 - 09:50)

3º D.B.H. / E.S.O. - Juanjo:

Astelehena/Lunes (11:55 - 12:50)

2º D.B.H. / E.S.O. - Susana:

Ostirala/Viernes (08:55 - 09:50)

1º D.B.H. / E.S.O. - Elena:

Osteguna/Jueves (08:55 - 09:50)

6º L.H. / Primaria - Lidia:

Asteartea/Martes (11:00 - 12:00)

5º L.H. / Primaria - Joseba:

Asteartea/Martes (15:00 - 16:00)

4º L.H. / Primaria - Jon:

Osteguna/Jueves (15:00 - 16:00)

3º L.H. / Primaria - Ziora:

Osteguna/Jueves (16:00 - 17:00)

2º L.H. / Primaria - Arana:

Ostirala/Viernes (15:00 - 16:00)

1º L.H. / Primaria - Ola:

Asteazkena/Miércoles (10:00 - 11:00)

3º H.H./ Infantil - Ainane:

Asteartea/Martes (10:00 - 10:30)

2º H.H./ Infantil - Mirari:

Ostirala/Viernes (10:00 - 10:30)

1º H.H./ Infantil - Amaia:

Asteazkena/Miércoles (10:00 - 11:00)

Raúl López:

Osteguna/Jueves (11:00 - 11:55)

Loren Betanzos:

Asteartea/Martes (09:50 - 10:45)

Eva Minguez:

Astelehena/Lunes (16:00 - 17:00)

Andrés Álvarez:

Ostirala/Viernes (13:05 - 14:00)

Xabier Elizburu:

Ostirala/Viernes (11:55 - 12:50)

Maite Atutxa:

Asteartea/Martes (16:00 - 17:00)

Silvia Aldazabal:

(acordar con ella)

Unai de Miguel:

Astelehena/Lunes (13:05 - 14:00)

Naiara López:

Astelehena/Lunes (11:00 - 11:55)


17

Vsuflbsjb! .!Bovbsjp!3123.3124 6. Gurasoekin bilerak /

Fecha de reunión con padres

CURSO - PROFESOR

HORA DE RECEPCIÓN A PADRES

2º BACHILLER:

24 de septiembre (18:00) y 28 de enero

1º BACHILLER:

24 de septiembre (18:00) y 28 de enero

2º y 4º ESO:

8 de octubre (18:00) y 25 de febrero

1º y 3º ESO:

1 de octubre (18:00) y 18 de febrero

6º PRIMARIA:

25 de septiembre (17:15)

5º PRIMARIA:

25 de septiembre (17:15)

4º PRIMARIA:

4 de octubre (17:15)

3º PRIMARIA:

1 de octubre (18:00)

2º PRIMARIA:

1 de octubre (18:00)

1º PRIMARIA:

2 de octubre (17:15)

3º INFANTIL:

24 de septiembre (18:00) y junio

2º INFANTIL:

27 de septiembre (17:00) y junio

1º INFANTIL:

25 de septiembre (17:30) y junio

GUARDERÍA:

10 de septiembre (17:15) y junio


18

Vsuflbsjb! .!Bovbsjp!3123.3124 7. Osagarrizko eta eskolaz kanpoko ekintzak / Actividades complementarias y extraescolares 7.1. Osagarrizko ekintzak / Complementarias (horario escolar): Salidas, excursiones… Haur Hezkuntza / Educación Infantil 1º E.I.,2 E.I.

Junio

Sin concretar.

3º E.I.

2 y 3 de Mayo

Baratze

Diciembre Junio

P.I.N. Urkiola

Lehen Hezkuntza / Primaria 1º E.P. 2º E.P.

Diciembre

P.I.N.

2 y 3 de Mayo

Baratze

Junio

Urkiola

3º E.P.

Diciembre 22 de marzo Junio

P.I.N. Pasaiako itsasgela Andres Espinosaren ibilbidea

4º E.P.

Diciembre 22 a 25 de abril 22 de marzo Junio

P.I.N. Barria Pasaiako itsasgela Andres Espinosaren ibilbidea

5º E.P.

Octubre Diciembre Febrero Junio

Belatxikieta P.I.N. Sukarrieta. utilización de medios de transporte para ir al Guggenheim y a la Diputación de Bizkaia

6º E.P.

Octubre Diciembre Febrero Junio

Belatxikieta P.I.N. Sukarrieta. utilización de medios de transporte para ir al Guggenheim y a la Diputación de Bizkaia


19

Vsuflbsjb! .!Bovbsjp!3123.3124 Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza / Educación Secundaria Obligatoria 1º D.B.H./E.S.O.

1ª evaluación: 2ª evaluación: 3ª evaluación:

2º D.B.H./E.S.O.

1ª evaluación: 2ª evaluación: 3ª evaluación:

3º D.B.H./E.S.O.

1ª evaluación: 2ª evaluación: 2ª evaluación: 3ª evaluación:

4º D.B.H./E.S.O.

Orienting. 1ª evaluación: 2ª evaluación: 2ª evaluación: 3ª evaluación: 3ª evaluación:

Patinaje sobre hielo (Donostia). Cuevas de Ekainberri. Teatro en inglés (12 de marzo). Bird Center en Arteaga. Piscinas de Gamarra. Patinaje sobre hielo (Donostia). Cuevas de Ekainberri. Teatro en inglés (12 de marzo). Bird Center en Arteaga. Piscinas de Gamarra. Teatro Zornotza Aretoa (Bullying). esquí. Teatro en inglés (12 de marzo). Intercambio con el colegio Angloeuropean School de Ingatestone. Piscinas de Gamarra. Teatro Zornotza Aretoa (Bullying). Esquí. Teatro en inglés (12 de marzo). Ruta teresiana. Piscinas de Gamarra.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza / Educación Secundaria Post Obligatoria 1º ESPO:

2ª evaluación: 2ª evaluación: 3ª evaluación: 3ª evaluación:

sin concretar B + empresas del entorno A. multiaventura en Murillo de Gállego (3 días) viaje a Roma miniestancia e intercambio en Irlanda (opcional)

Orienting. 2º ESPO:

2ª evaluación: 2ª evaluación: 2ª evaluación: 3ª evaluación: 3ª evaluación:

EITB + Unitour Feria de las Universidades (16 de enero). sin concretar B + empresas del entorno A. Jornadas de puertas abiertas (Universidades). visita a empresas de diseño: ADN + Budumedia B. Jornadas prácticas (UPV-EHU)


20

Vsuflbsjb! .!Bovbsjp!3123.3124 7.2. Eskolaz kanpoko ekintzak / Extraescolares Hemen aurkezten deutsuegu, zuen seme/alabek parte hartu dagien, eskolaz kanpoko ekintzen zerrenda. Talde desberdinen funtzionamendurako, ikasleek aukeratutako ekintzagaz urtean zehar jarraipena izatea beharrezkoa litzateke. Eskainitako ekintzak honeek dira:

Os presentamos, un listado de las actividades extraescolares en las que vuestros hijos/as pueden tomar parte. Para el buen funcionamiento de los diferentes grupos, es necesario que los alumnos/as tengan continuidad en la actividad elegida a lo largo del curso. Las actividades ofertadas son:

• Futbola/Fútbol (LH 1 etik aurrera/a partir de 1º de primaria) • Saskibalioa/Baloncesto (LH 1etik aurrera, “Saskibalioko estola”/a partir de 1º de primaria, “Escuela de Baloncesto”) • Esku pilota (1go mailatik aurrera/a partir de 1º de Primaria) • Gimnasia erritmikoa/Gimnasia rítmica (HH 1etik aurrera/a partir de 1º de infantil) Begoña Bilbao • Anerkia/Teatro (LH 5etik aurrera/a partir de 5º de primaria) • Margoketa/Pintura (1go mailatik aurrera/a partir de 1º de Primaria) • Kitarra/Guitarra (3.mailatik aurrera/a partir de 3º de Primaria) • Otoi taldeak/Grupos de oración (HH 1etik aurrera/a partir de 1º de infantil) Renovación Carismática • Musika irakurketa/Lectura musical (HH 1etik aurrera/a partir de 1º de infantil) Estibaliz Pagay • Pianoa/Piano (LH 1etik aurrera/a partir de 1º de primaria) Estibaliz Pagay • Trikitixa eta pandero (LH 1etik aurrera/a partir de 1º de primaria) • Karate (HH 2tik aurrera/a partir de 2º de infantil) • Euskal danak/Danzas vascas (5. mailatik aurrera/a partir de 5º de Primaria) • Umeen korua/Coro de niños (LH 1etik aurrera/a partir de 1º de primaria) • Gurasoen korua/Coro de padres


21

Vsuflbsjb! .!Bovbsjp!3123.3124 8. Proiektuak / Proyectos 8.1. Ikastetxeko Hizkuntz Proiektua 2012-2013 Hauek dira ikasturte honetan gure Hizkuntz proiektuan dauden helburu nagusiak dagozkien erabakiekin (iaz bezala mantenduko direnak), eta bakoitzaren arduradun taldea: 1. Hizkuntz proiektua urtero birpasatzea, ebaluatzea eta moldatzea. Euskera batzordea Irailean plangintza osotu eta ekainean abian jarritako erabaki guztiak aztertuko dira. 2. Normalkuntza. Euskera batzordea Normalkuntza bideratzea eta bultzatzen jarraitzea. Elebitasun orekatua lortzeko 4 urteko plangintza antolatu eta burutzea: 2010-14 plana tik 2012-13 plana garatzea. Ikasleek iaz bezala, EGA agiria lortzeko eskolaz kanpoko ikastaroa izango dute ikatetxean bertan. 3. Ingelerako proiektua. Ingelerako mintegia. Ingeleraz irakasten diren arloak aztertzen eta hobetzen jarraituko dugu. DBHko ikasleak ingelera hobetzeko erbestera bidaltzeko trukaketak antolatuko dira. Aurten ere, ikastetxeak antolatuta, ikasleek ingelerako titulazioak lortzeko aukera izango dute. 4. Hizkuntza guztien trataera bateratua eraikitzea. Hizkuntzen mintegiak. Ikastetxean irakasten diren hizkuntza guztien trataeraren irizpideak bateratzea. Hizkuntza bakoitzean eta hizkuntzen artean. Aurten hizkuntza bakoitzeko trataerari goitik behera ekingo diogu. 5. Irakasleen formakuntzarako plana diseinatzea. Zuzendaritza taldea. Ikastetxeko irakasle talde batek 2. urtez jarraian, ingelera maila hobetzeko eta beste arlo batzuk ingeleraz irakasteko behar diren agiriak edota goragokoak; B2a, C1a eta C2a, lortzeko Kristau Eskolak antolatutako bi ikastaroetan parte hartuko dugu.


22

Vsuflbsjb! .!Bovbsjp!3123.3124 8. 1. Proyeto lingüístico 2011-2012 Para este curso en el Proyecto lingüístico se han marcado objetivos generales con sus correspondientes actividades (los que están ya en marcha como el año pasado) y sus grupos de trabajo: 1. Análisis, evaluación y modificación anual del Proyecto lingüístico. Departamento de Euskera. En Septiembre establecer un plan y en Junio revisar las decisiones tomadas. 2. Normalización lingüística. Departamento de Euskera. Continuar encauzando y fomentando la normalización lingüística para lograr un bilingüismo equilibrado. Organizar e impulsar el plan general 2010-2014. y desplegar para este curso el plan anual 2012-13 Se volverá organizar un cursillo de euskera en el centro para los alumnos que vayan a presentarse al examen de EGA. 3. Proyecto de inglés. Departamento de Inglés. Analizaremos las asignaturas que se imparten con el inglés como lengua vehicular. Volver a enviar al extranjero a alumnos de secundaria a aprender inglés por medio de intercambios. Este año también se dará a los alumnos la oportunidad de sacar el título de inglés. 4. Establecer criteros para unificar la enseñanza de las lenguas. Departamentos de idiomas. Unificar los criterios de enseñanza de las distintas lenguas que se imparten en el centro. Cada idioma por un lado, y todas en cada ciclo-etapa por otro. Este año vamos a analizar el tratamiento de cada lengua por separado de arriba abajo. 5. Diseñar el plan de formación del profesorado. Equipo directivo. Un grupo de profesores del centro continuarán participando en los cursillos de inglés organizados por Kristau Eskola en el propio centro, con el objetivo de mejorar el nivel y conseguir las titulaciones mínimas necesarias para impartir las materias en inglés y o superiores: B2, C1 y C2.


23

Vsuflbsjb! .!Bovbsjp!3123.3124 8.2. Hizkuntza Normalkuntza / Normalización lingüística


24

Vsuflbsjb! .!Bovbsjp!3123.3124 8.3. ERDU aldizkaria 2013

Azkeneko urteetan bezala, aurten ere ekainean gure aldizkariaren alea jaso zenduen. Orain gainera, gure ikastetxeko web orrian ere daukazue ikusgai. Gure ikasturte osoko lanaren zati handia islatzen ahalegindu ginen eta asmo berberagaz abiatu gara jadanik 2013koaren ekoizpenean. Eskerrak emon gura deutsuegu laguntza eskeini dozuon guztioi, zuon iragarkiek gure aldizkariaren argitarapena posible izatea bermatu dabelako, eta animatzen zaituegu aurtengoan ere horrela egiten. Eta parte hartze hori ekoizpenaren esparrura zabaltzea gustatuko litzakigu; aldizkariaren ekoizpenean gidoi barrirako proposamenak bidaltzeaz gain, eta animatu ezkero, argitaratzeko artikuluren bat idazteko gonbidapena ere luzatzen deutsuegu.

Como estos últimos años, este pasado junio también recibisteis un ejemplar de nuestra revista. Ahora además está la podéis ver en la página web del colegio. Intentamos reflejar una gran parte del trabajo realizado durante el curso, y con ese mismo propósito hemos comenzado en la producción de la revista del 2013. Queremos daros las gracias a todos los que nos habéis ayudado incluyendo vuestros anuncios en la revista, ya que ha hecho posible que hayamos podido publicar la revista, y os animamos para que este curso volváis a hacerlo. Y nos gustaría que esa participación se ampliase a la producción de la revista, por lo que os invitamos a que nos enviéis sugerencias para el nuevo guión, y si os animáis para redactar algún artículo que podamos publicar.

hnteknikaria@elcarmelo.net


25

Vsuflbsjb! .!Bovbsjp!3123.3124 8.4. Ingelera proiektua / Proyecto de inglés 2011-2012 2012 – 2013 ikasturterako, gure helburua ingeleraz irakaskuntza hobetzen jarraitzea da eta gure ikasleei beharrezkoak diren ezagupenak irakastea ere, gero Cambridge-ko azterketara aurkeztu daitezen. Ikasturte honetan ondorengo proiektuekin jarraituko dugu: • Ikasleeei ikastetxetik Cambridgeko azterketetarako (Starters, Movers, Flyers, Ket, Pet eta First Certificate) matrikula ahalbidetzea, berau otsailean egiten delarik. • First Certificateko bi matrikula data izango dira: urria eta otsaila. • Ingalaterrako ikastetxe batekin kultur-trukea mantentzea. • LEADERS-ekin eskolaz kanpoko eskolak egiten jarraituko dugu. Asteburu bateko murgilketa egin nahi dugu, zeinean jarduera guztiak ingelez egingo direlarik. • First Certificate azterketa prestatzeko Batxilergoko ikasleei ingelesko eskolaz kanpoko eskolak jasotzeko aukera izango dute. • 1. Batxilergoko eta 4. D.B.H.-ko ikasleentzako Irlandarekiko kultur-trukea hobeto kudeatzen saiatuko gara hasieratik. Gure nahia aurten kultur truke hau ahalbidetzea da. • Aurten, D.B.H.-ko ikasle guztiak, martxoaren hamabian, ingelerazko antzerki bat ikusiko dute. Aipatutako proiektuekin jarraitzeaz gain, aurreko plangintzarekin jarraituko dugu. Aurten nobebade bezala, Batxilergoko ikasleek ere parte hartuko dute eskolaz kanpoko ikastaroan. Horrela, First Certificate-aren azterketa hobeto prestatuko dutelakoan. Nuestro reto para este curso 2012-2013 es seguir mejorando el aprendizaje de inglés y preparar a nuestros alumnos con los conocimientos necesarios para que puedan acceder a los exámenes de Cambridge ESOL cuyos títulos se ajustan al Marco Común Europeo. Durante este curso seguiremos con los siguientes proyectos: • Ofrecer a nuestros alumnos la posibilidad de matricularse en el proyecto propio del centro para acceder a los exámenes de Cambridge (Starters, Movers, Flyers, Ket, Pet y First Certificate). • La matriculación se realizará durante el mes de febrero. Sin embargo, la matriculación para FCE se amplía a otras dos convocatorias: octubre y marzo. • Realizar un intercambio con un colegio inglés. • Seguiremos ofreciendo las extraescolares con LEADERS. Realizando al menos una inmersión: una salida de fin de semana donde todas las actividades se realizarán en inglés. • Ofrecer no sólo a los alumnos de 1º de Bachiller sino también a los de 4º E.S.O la posibilidad de realizar una miniestancia en Irlanda. Intentaremos gestionarlo mejor desde el comienzo de curso, porque nuestro deseo es posibilitarlo. • El doce de marzo todos los alumnos de E.S.O. acudirán a una obra de inglés. Además de los proyectos citados, mantendremos lo ya trabajado en los cursos anteriores. Como novedad del curso también los alumnos de Bachillerato tendrán clases extraescolares de inglés, orientadas a una mejor preparación del First Certificate.


26

Vsuflbsjb! .!Bovbsjp!3123.3124 8.5. Ingurumen batzordea / Departamento de Medioambiente AGENDA 21 A21-eko Ingurumen Batzordetik aurtengo ekintza proposamenak hauexek dira: • Kontsumoa murriztu: papera, ura eta energia. • Hondakinen bilketa selektiboa. • Tapoien bilketa Galdakaoko gazte bati erreabilitazioa egiten laguntzeko • Fruta kontsumoa bultzatu: OSTEGUNA FRUTA EGUNA. • Igurumen sailetik eta Udaletxetik proposatutako kanpainetan parte hartuko dugu. • TXIKI ORTUA proiektuarekin jarraitu eta LH 1go ziklora zabaldu • Ikasleen partaidetza bultzatu. Hau lortzeko, ikastetxean , zenbait ekintza desberdinak garatuko ditugu: irteerak , A21 eguna , zuhaitz eguna , tailerrak, kanpainak... A-21-eko Batzordetik zeuen parte hartzea espero dugu.

Desde el Batzorde de A21 proponemos las siguientes actividades para este año: • Reducir el consumo de: papel, agua y energía • Recogida selectiva de los residuos. • Recogida de tapones para ayudar en la rehabilitación de un joven de Galdakano. • Impulsar el consumo de fruta: JUEVES DÍA DE LA FRUTA • Participaremos en las campañas promovidas por el Departamento de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Amorebieta . • Continuar con el proyecto del HUERTO ESCOLAR y ampliarlo al primer ciclo de primaria. • Promover la participaciÛn del alumnado. Para conseguirlo dentro del centro se realizaron actividades como salidas, el día de A21, día del árbol, talleres, campañas Para todo esto es necesaria vuestra colaboración. Agradeciendo de antemano vuestra participación muchas gracias . Ingurumen Batzordea


27

Vsuflbsjb! .!Bovbsjp!3123.3124 8.6. IKT Saila / Departamento de TICs IKT saila teknologia berriekin zer ikusia duten ikastetxeko alde guztiak koordinatzen da. Zentzu honetan, ikastetxeko sarearen estaldura osatzeko eta hobetzeko lanean jarraitzen dugu, informatika gela 30 ordenagailu eramangarriz hornitu dugu ikasle bakoitzak berea izan dezan, eta gelak arbel digital berrirekin hornitu ditugu, arbel bat finkoa eta bestea mugikorra direlarik. Ikasturtean zehar webgunea eduki eta funtzionalitate berriekin hornituz jarraituko dugu, eta lana egingo dugu ikasleek baliabide hezigarriak eskura izan ditzaten ikasgaietako blogen bidez. Ikasturte honetan, gainera, berrikuntza proiektua den irakaslearen Koaderno Digitala martxan jarri dugu. Ikastetxeko IKT sailak garatutako tresna informatikoa da, zeinek ikaslearen jarraipen hobea ahalbidetuko dien irakasle eta tutoreei, eta irakasle eta gurasoen arteko harremanak modu eraginkorrean hobetuko ditu.

Departamento de TICs El Departamento de TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación) coordina todos los aspectos del colegio ligados con las nuevas tecnologías. En este sentido, seguimos trabajando en mejorar y completar la cobertura de la red del centro, hemos equipado el aula de Informática con 30 ordenadores portátiles, de tal forma que cada alumno dispone del suyo propio, y vamos a equipar nuevas aulas con pizarras digitales, una fija y una móvil. A lo largo del presente curso continuaremos dotando de nuevos contenidos y funcionalidades a la página Web del colegio y trabajando para que los alumnos tengan a su disposición más recursos educativos a través de los blogs de las asignaturas. Este curso también hemos puesto en marcha el proyecto de innovación Cuaderno Digital del profesor. Se trata de una herramienta informática desarrollada por el equipo de TIC que permitirá un mejor seguimiento académico de nuestros alumnos y mejorará eficazmente la mcomunicación entre los profesores y las familias.


28

Vsuflbsjb! .!Bovbsjp!3123.3124 8.7. Haurreskola 0-3 urte / Escuela infantil 0-3 años Beste urte bat gehiago haurreskolan urte berri honek ekarriko digun abentura berri bat bizitzeko prest.Gure haurreskola ezagutzen ez dutenentzat, beronek gutxi gora behera 300m2 ditu gogo handiz dekoratuta, lorategi eder bat giro zoragarri batean konfiantza eta bizipen ugari ematen diguna. Gure gelek argitasun eta aireztapen naturalak dituzte eta hainbat segurtasun neurri ditu: metro erdiko altueran ezarritako entxufe eta etengailuak , ateetako heldulekuen lez eskuak ez harrapatzeko protektoreekin, su-itzalgailuak, emergentzietako irteera eta azkenik gelak elkarren artean komunikatzeko ahalbidea daukate. Kalefakzioa zoru erradiatzaile danez, urte osoan ekintzak egiteko ezinhobea da eta umea jauzi ezkero golpea leundu egiten du. Gure gakoa umea osasun onean heztea da, giro familiar baten non afektibitatea, maitasuna, beste umeekin erlazionatzea,… oso garrantzitsua den. Jolasen bitartez umeak bere nolakotasuna garatuko du, hau da, musikaren bitartez, hezte-ezagutzak bere sentipenak adierazten lagunduko dio, emozioak ulertzen eta bere behar fisiologikoak interpretatzen eta betetzen.Helburu guzti hauek giro familiar bat osatuz lortu nahi ditugu non guraso eta hezitzaileok elkarlanean egingo dugun, familia zein umea etxean lez senti daitezen guretzat etxea baita guztiontzat… euren bigarren etxea. Otro año más en la haurreskola preparados para la aventura que es éste nuevo curso. Para quien no la conozca, la haurreskola tiene unos 300m2 de extensión alegremente decorados y un amplio jardín donde proporciona así un ambiente rico en estímulos que da confianza al/la niño/a haciéndole florecer muchas sensaciones. Todas las estancias tienen iluminación y ventilación natural y todo el edificio cuenta con medidas de seguridad como son: enchufes e interruptores colocados a una altura superior a los 1,50m, al igual que las manillas de las puertas, las cuales están protegidas por un sistema antipinzamientos, extintores, salida de emergencia, ventanas que comunican las aulas entre sí. Tenemos el sistema de calefacción de suelo radiante, de modo que la temperatura de éste es ideal para realizar juegos sobre él durante todo el año, además de ser un buen amortiguador de las caídas que puedan ocurrir durante los juegos y actividades que llevamos a cabo. Creemos en la formación educativa del niño/a, en potenciar el desarrollo de una personalidad sana y diseñar un ambiente familiar en el cual se da importancia a lo valores como el afecto, el cariño, las relaciones con los otros niños,… El desarrollo de sus cualidades a través del juego, la música, la enseñanza educativa le ayudará a expresar sus sentimientos, sus emociones, a comprender, interpretar y cubrir sus necesidades fisiológicas. Todos éstos objetivos los queremos conseguir creando un ambiente familiar, donde los padres/madres y las andereños trabajen juntos, donde el niño y su familia se sienta como en casa ya que para nosotros ésta es su casa…. su segunda casa.


29

Vsuflbsjb! .!Bovbsjp!3123.3124 8.8. Orientazio eta tutoretza saila / Departamento de orientación y tutoría Gure Ikastetxeak duen orientazio sailan arlo desberdinak lantzen dira: psikologikoa, pedagogikoa eta akademikoa.Honen helburua ikasleek eta familiek eskola ibilbidean dituzten beharrizanei erantzuna ematea izango da. Ikaslearen garapen integrala lortzeko talde honek tutore eta irakasleekin elkar koordinatuz , orientatu, motibatu eta lagundu egingo du. Lan hau aurrera eramateko, arduradunek familia eta ikasleekin egiten duten banakako esku-hartzeaz gain, ikasleek tutoretza orduan honako gai hauek lantzen dituzte: Garapen pertsonala, lanbide orientazioa, besteekin harremanak eta gatazken konponketa eta ikasketa prozesuak. Eta garapen integral horretan garrantzi handia ematen diegu Hezkuntza Behar Bereziko ikasleei, aniztasuna onartuz, pertsona baloreak nabarmenduz eta nagusiki, lehentasuna eta atentzio berezia emanez. Ikastetxean dagoen aniztasun egoerari aurre egiteko laguntza eskaintza honakoa da: PT, auxiliarra, Hezkuntza Indartze taldea, Hizkuntza Indartze taldea eta irakasle guztien inplikazioa.

Nuestro colegio dispone de un departamento de orientación donde se trabajan diferentes ámbitos: psicológico, pedagógico y académico. El objetivo es dar respuesta a las necesidades que nuestros alumnos y familias requieren durante su etapa escolar. Este equipo trabaja en coordinación con los tutores y profesores de área con el fin de orientar, motivar y acompañar al alumno en su desarrollo integral. Para llevar a cabo esta tarea, además de las intervenciones individuales con familias y alumnos por parte de los profesionales correspondientes, el alumnado desarrolla en las horas de tutoría el Plan de Acción Tutorial donde se trabajan los siguientes campos: El desarrollo personal, la orientación profesional, las relaciones con los otros la resolución de conflictos y los procesos de aprendizaje. Y en ese desarrollo integral, le damos mucha importancia a los alumnos con necesidades educativas especiales, aceptando la diversidad, destacando los valores personales y , sobre todo, ofreciéndoles prioridad y atención especial. El centro, cuenta para ello con los siguientes instrumentos: PT, auxiliar educativo, grupo de refuerzo educativo específico (PREE), grupo de refuerzo lingüístico (HIP) y la implicación de todo el profesorado.


30

Vsuflbsjb! .!Bovbsjp!3123.3124


31

Vsuflbsjb! .!Bovbsjp!3123.3124 8.9. Pastoral Batzordea / Departamento de Pastoral Azkenengo urteetako programazioa jarraituz, pastoral prosezuak elizkizun eta dinamika interesgarriak eskeintzen dizkiete ikasleei Jesukristoren esperientzi ederra bizi dezaten. Hau da, azken finean, pastoral prosezutik abian jarri nahi duguna, kristau fedearen esperientzia bultzatzea bai gure ikasleengan baita euren familiengan ere. Kristau izatea ez da Jesusi buruz gauza asko jakitea. Benetako kristauak otoizlariak dira, Jaungoikoa beren bizitzetan oso bizirik daukaten gizon eta emakumeak. Antolatuko ditugun ekintza dezberdinen informazioa gure webgunean aurkituko dituzue:

pastorala.elcarmelo.net Gogoratu hilean behin familien eukaristia ospatuko dugula Larrako gure parrokian. Egunak horri batean emango dizkizuegu. Zalantzak edo iradokizunak: pastoral@elcarmelo.net

Durante el curso, el equipo de pastoral organiza celebraciones y dinámicas para que nuestros alumnos vivan, realmente, una experiencia de Dios. Esto es lo que pretendemos desde el proceso de pastoral: promover la experiencia de Dios tanto entre nuestros alumnos como en sus familias. Recordemos que ser cristiano no es saber cosas sobre Dios. El auténtico cristiano es aquél que sabe orar y ora junto con los demás. Toda la información sobre las actividades de pastoral la encontraréis en nuestro blog:

pastorala.elcarmelo.net Recordar que un Domingo al mes celebraremos en nuestra parroquia de Larrea una eucaristía familiar. Las fechas las tendréis en una hoja aparte. Para cualquier duda o sugerencia: pastoral@elcarmelo.net


32

Vsuflbsjb! .!Bovbsjp!3123.3124 8. 10. Ikastetxearen curriculum proiektua Gure lkastetxeko ikasleen klaustroak, elkar lanean eta inguru hurbila kontutan izanik, Curriculum Proiektua ekoiztu du. Dokumetu hau LOE-k ezarritako eskakizunetan oinarrituta dago eta horretan gure ikasleek lortu behar izango dituzten hezkuntza-gaitasunak garrantzi handikoak izango dira, hau da, zenbait trebetasun, ahalmen praktikoek, ezagutzek, motibazioak, balio etikoek, jarrerak, emozioek eta bestelako gizarte eta jokaera osagaiek elkarri loturik jarduten dute hezkuntza barne-hartzailerakoa lortzeko. Gure Curriculum Proiektuak zehaztapen hauek izango ditu: -

Irakaskuntza-alderdi guztiei dagokionez, irakaskuntzako gaitasunak, helburuak eta edukiak ikasleen beharretara egokitzea.

-

Ziklo edo maila bakoitzeko ebaluazio-irizpideak eta etapa bakoitzaren amaieran lortu beharreko gutxieneko gaitasunak zehaztea, baita ebaluatzeko eta maila batetik bestera igarotzeko prozesuari buruzko erabakiak ere.

-

Gure Ikastetxearen Hizkuntza Proiektuaren currĂ­culo-alderdiak.

-

Ikastetxeko irakasleen jardunak jarraipena eta koherentzia izatea bermatzeko, irizpide pedagogikoak eta didaktikoak zehaztea, baita metodologiari eta curriculumirakasgaiei buruzko aukerak ere.

- Curriculumeko aukerei eta aniztasunari buruzko erabakiak. -

Tutoretza-ekintza eta hezkuntza orientazioa garatzeko irizpideak.

-

Gure Ikastetxearen Pastoral-ekintza eta kristau balioen currĂ­culo-alderdiak.


33

Vsuflbsjb! .!Bovbsjp!3123.3124 8.10. Proyecto curricular de centro Nuestro Centro cuenta con un Proyecto Curricular elaborado en equipo por el claustro de profesores y teniendo en cuenta nuestro propio contexto. Este documento se ha realizado en base a las nuevas exigencias de la LOE donde las competencias educativas que deberán adquirir nuestros alumn@s toman una especial importancia, es decir, se combinan de forma integrada conocimientos, destrezas y habilidades, actitudes y valores adecuados a nuestra realidad con el fin de que nuestros alumn@s consigan una educación integral.

Nuestro Proyecto Curricular contendrá las siguientes determinaciones: -

Las competencias, objetivos y contenidos de enseñanza adecuados a las necesidades de los alumn@s en todos los aspectos docentes.

-

La concreción de los criterios de evaluación por ciclo o curso, los niveles mínimos de adquisición de competencias al finalizar cada etapa, así como las decisiones sobre el proceso de evaluación y promoción.

-

Los aspectos curriculares de nuestro propio Proyecto Lingüístico.

-

La determinación de los criterios pedagógicos y didácticos y las opciones metodológicas y sobre materiales curriculares que aseguren la continuidad y coherencia de nuestra tarea docente.

-

Los criterios para el tratamiento integral del alumnado con necesidades especiales como el de incorporación tardía al sistema educativo.

-

Las decisiones en materia de opcionalidad y sobre diversificación curricular.

-

Los criteros para la acción tutorial y el desarrollo de la orientación educativa.

-

Los aspectos curriculares de nuestro Plan de Pastoral y valores cristianos.


34

Vsuflbsjb! .!Bovbsjp!3123.3124 8. 11. Ikastetxeko jantokia / Comedor del colegio Ikastetxeko jantokiko menua gure webgunean (www.elcarmelo.net) aurkitu dezakezue. Bestelako informazioa ikastetxeko harreran eskeiniko dizuete.

Los ménus del comedor del colegio los podéis consultar en nuestra página: www.elcarmelo.net. Para recibir más información sobre el comedor dirigirse a la recepción del colegio.


35

Vsuflbsjb! .!Bovbsjp!3123.3124 9. Eskolako aseguroa ISTRIPU ASEGURUA El Carmelo ikastetxeak urtero ALLIANZ Aseguru eta birseguru S.A. enpresarekin TALDEKO ISTRIPU ASEGURU POLIZA izenpetu egiten du. Aseguru hau haur hezkuntzan (0-6 urte), lehen hezkuntzan (6-12 urte), eta derrigorrezko bigarren hezkuntzako 1.go zikloan (12-14 urte), dauden ikasleentzako da soilik. Poliza honen salneurria, ikasle bakoitzeko 2012-13 ikasturterako 14€koa izango da. Gainontzeko ikasleek, derrigorrezko bigarren hezkuntzako 2. ziklokoek (14-16 urte) eta batxilergokoek (16-18 urte), Seguridad Socialeko aseguru amankomuna izango dute, eta bere salneurria ikasle bakoitzeko 1,50€koa izango da. ALLIANZ ASEGURUAREKIN ESTALDURA HAUXE DA:

027361986 POLIZAREN KONTRATATUTAKO

Matrikulazio liburu ofizialetan izena duten Ikastetxeko ikasleen istripuak babesten ditu. Estaldura sasoi lektiboa eta hurrengo edozein egoera batzen du: • Gela orduak, jolastorduak, jokoak, soinketa, ariketa fisikoak, ikasteko ordu bereziak, azterketak, jantokiak eta eskolako arte lanak. • Oinez edo erabilera orokorreko garraioz (125 zm. k-ko motorrak barne) eginiko joan-etorriko ibilbidea eskolara. • Zentroko ardurapean, eskolako esparrutik kanpo zein barruko eskolaz kanpoko ekintzak, kirol lehiaketak izan ezik, zentro barruan zein kanpoan.

ALLIANZEK KONTRATATUTAKO BERMEAK 1.- Istripu hilketa ................................................. 6.000 euro asegurudun bakoitzagatik 2.- Elbarritasun iraunkorra ................................ 9.000 euro asegurudun bakoitzagatik 3.- Kontzertaturiko Osasun Asistentzia .......... Barne mugarik gabekoa 4.- Protesisa ........................................................... 1.200 euro 5.- Odontologia .................................................... 1.200 euro 6.- Betaurrekoak................................................... 1.200 euro 6.- Ikastetxeak antolatutako txangoak, gehienez 10 egunekoak eta estatu barruan..Barne.


36

Vsuflbsjb! .!Bovbsjp!3123.3124 ESKOLA ISTRIPUETAKO JOKABIDE PROTOKOLOA A.- ISTRIPUA ESKOLA ORDUETAN GERTATZEN DA

1.- IKASLEA HAUR HEZKUNTZA ( 0-6 URTE ), LEHEN HEZKUNTZA, EDO DBH 1 ETA 2-KOA BADA (ALLIANZ ASEGURUA) Honela ekingo diogu: 1.

Momentu horretan ikaslearen arduraduna denak, ahal denean, atezaindegira eraman edo lagunduko du ikaslea. Ikaslea atezaindegira lekualdatzea ezinezkoa izango balitz, gertatutakoa kontatzeko gai den norbait aginduko da. Azkenik, premiatasunez jokatzeko moduko larrialdia izan ezkero, aginduko den pertsonak 112 telefonora deitu du eta azalpenak emango ditu.

2.

Arduradunak ikaslea lagunduko du Ikastetxeko beste arduradun bat agertu arte. Eguneroko beharretara itzuli baino lehen, arduradunak atezaindegian eskuragarri dagoen gertaeren txostena bete beharko du. Oso garrantzitsuak dira eskatzen diren datu guztiak, baina bereziki ikasleak izandako istripuaren azalpen argia eta laburra, non eta zelan gertatu den azalduz.

3.

Ikaslea GANE-ra eraman behar bada, lehenengoz ikaslearen etxeko batek eraman dezan ahaleginduko gara. Ezinezkoa gertatuko balitz, Ikastetxeko arduradunak eramango du.

2.- IKASLEA DBH 3 ETA 4 EDO BATXILERGOKOA BADA (INSS ASEGURUA Instituto Nacional de la Seguridad Social) Honela ekingo diogu: 1.

Arduradunak edo momentu horretan aproposa den beste pertsona batek ikaslea atezaindegira lagunduko du. Ikastetxeko arduradunaren presentzia eskatuko da gertatutakoaren azalpena emateko. Ikasleak berak edo bere laguntzaileak bete beharko du atezaindegian dagoen osasun sororospenerako txostena. Txosten honi NAN-aren fotokopia erantsiko zaio. GANE-ra eramatea beharrezkoa izango balitz, A.1.3 puntuan bezala aritu.

2.

Ikaslea lekualdatzeko aukerarik ez balego, A.1.1 puntuan adierazten den bezala aritu.

B.- ISTRIPUA ESKOLA ORDUTEGITIK KANPO GERTATZEN BADA (LEKUALDATZEAK ETXEBIZITZATIK EDO ETXEBIZITZARA) EDO MINA ESKOLA ORDUTEGITIK KANPO NABARITZEN BADA Ikasleen gurasoek nahi duten osasun zentrora agindu ditzakete euren seme-alaba, edozein zentro aukeratu dezakete, OSAKIDETZA barne. Gero ikastetxean artekatuko da gertaeraren txostena.


37

Vsuflbsjb! .!Bovbsjp!3123.3124 9. Seguro escolar SEGURO DE ACCIDENTES

El Colegio El Carmelo suscribe anualmente una PÓLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVO con ALLIANZ, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. Este seguro es exclusivamente para los alumnos/as de Infantil (0-6 años), Primaria (6-12 años) y Secundaria Obligatoria 1º Ciclo (12-14 años). El precio de la misma, por alumno, para el curso 2012-2013 será de 14€. El resto de los alumnos/as de 2º Ciclo de Secundaria (14-16 años) y Bachillerato (16-18 años) dispone del seguro común de la Seguridad Social, cuyo precio por alumno es de 1,50€ aproximadamente. COBERTURA PARA LA POLIZA CONTRATADA N° 027361986 Se cubren los accidentes ocurridos a los alumnos del Centro docente que estén inscritos en los libros oficiales de matrícula del mismo. La cobertura abarca el periodo lectivo y en cualquiera de las siguientes circunstancias: • Horas de clase, recreos, juegos, gimnasia, ejercicios físicos, horas extraordinarias de estudios, exámenes, comedor y trabajos manuales propios de la actividad escolar. • Trayecto de ida y vuelta al colegio a pie, en transporte de uso general, incluida motocicleta de cilindrada inferior a 125 c.c. • Actividades extraescolares dentro y fuera del recinto escolar siempre que se realicen bajo custodia del Centro, salvo la práctica de deportes competitivos tanto dentro como fuera del mismo.

GARANTÍAS CONTRATADAS POR ALLIANZ 1.- Fallecimiento accidental ........................................ 6.000 euros por asegurado 2.- Invalidez permanente / S. Baremo ........................ 9.000 euros por asegurado 3.- Asistencia Sanitaria concertada........................... Incluida 4.- Prótesis ..................................................................... 1.200 euros 5.- Odontología ............................................................. 1.200 euros 6.- Gafas ......................................................................... 1.200 euros 7.- Excursiones dentro del territorio nacional con máximo de 10 días organizado por el Centro.........… Incluida.


38

Vsuflbsjb! .!Bovbsjp!3123.3124 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES A.- EL ACCIDENTE OCURRE EN HORARIO ESCOLAR

1.- SI EL ALUMNO/A ES DE INFANTIL (0-6 AÑOS), PRIMARIA O 1º Y 2º DE ESO (SEGURO ALLIANZ) Se procederá de la siguiente manera: 1.

El responsable del alumno/a lo traslada (si es posible) a portería. Si el traslado a portería no fuera posible, se enviará a alguien capaz de contar lo sucedido. Finalmente, en caso de que hubiera que actuar con extremada urgencia, la persona enviada a portería llamará al 112 y explicará lo sucedido.

2.

El responsable acompañará al alumno/a hasta que se persone otro responsable del Centro. Antes de volver a su tarea ordinaria rellenará correctamente la ficha de incidencias que está a disposición en Portería. Los datos que se solicitan son importantes, sobre todo una explicación clara y breve del incidente, detallando el dónde el cómo.

3.

Si se considera necesario trasladar al alumno/a a GANE siempre se solictará en primer lugar que lo haga alguien de su familia. En caso de imposibillidad, será el responsable del Centro quien realice un traslado.

2.- SI EL ALUMNO/A ES DE 3º y 4º DE DBH O DE BACHILLER (SEGURO INSS Instituto Nacional de la Seguridad Social) Procederemos del siguiente modo: 1.

El encargado u otra persona adecuada acompañará al alumno/a a la portería. Se solicitará la presencia de un responsable del Centro. El alumno/a o su acompañante tiene que cumplimentar el parte de asistencia médica que existe en portería. A dicho parte se le añadirá la fotocopia del DNI. Si es necesario el traslado a GANE, se procederá como en A.1.3

2.

En el caso de que el accidentado no pudiera ser movido, proceder como se detalla en A.1.1

B.- SI EL ACCIDENTE OCURRE FUERA DEL HORARIO ESCOLAR (TRASLADOS DEL DOMICILIO O AL DOMICILIO) O SI EL DOLOR SE MANIFIESTA ESTANDO FUERA DEL HORARIO ESCOLAR Los padres de los alumnos/as elegirán el Centro que quieran, incluido OSAKIDETZA, para que sus hijos/as sean atendidos. Posteriormente se gestionará en el Centro el parte de la incidencia.


IKASLEAK MAILAKA alumnos por curso 2012-2013


GELA: 0-1 URTE 1. lerroa: Eder Barranco eta Tatiana Danila 2. lerroa: Uxue Basabe, Peio Diego, Marku Danila, Danel Lopez eta Leire Uriarte Falta da: Danel Bikandi Tutorea: Laura Larruskain

40


GELA: URTE 1 1. lerroa: Irati Huerta, Eder Izaguirre, Aroa Gutierrez, Amets Basterra, Hodei Merlo, Luken Moreno eta Markel Martitegi 2. lerroa: : Galder MartĂ­n-Antonaya, Enea Mugarza, Alex Gabriel Gradinaru, Aimar Vicente, Joel Mazaira eta Bosco Villada Falta da: Iker Molinero Tutorea: Pili Gonzalez Laguntzailea: Maider Galarza

41


GELA: 2 URTE 1. lerroa: Naroa Bustos, Hugo Soria, Ibai Granado, Lorena Gabriela Tudorache, Denis Alexandru Lovin, Nico Minai eta Laia Galindo 2. lerroa: Jon Ipiña, Markel Sáenz, Ibon González, Sare Salas, Ekain Heredero, Uxue Goitia, Galder Heredero, Maria Filip eta Ibon Padilla. 3. lerroa: Elene Lama, June Alberdi, Eider Larrea, Izaro Romero, Oneka Ordeñana, Maider Ruiz, Alaia Aiesta, Julen Zarain, Luken Olabarri, Sirats Cartes eta Unai Lopez Tutoreak: Eider Uriarte eta Amelia Gelozaga

42


Taldea: H. H. 1 2. lerroa: Uxue Jauregui, Amaia Militei, Axibar Aranbarri, Carmen Diego, Markel Martínez, Jon Lopezortega, Maixa Perez, Iñigo Aras,Nerea Beitia, Iker Sarriugarte, Irune Flores 1. lerroa (eserita): Paule Bilbao, Ixone Lecue, Izaro Barragán, Xanet Rojo, Ekaitz Mandaluniz, Andrea Barranco, Mikel Azpitarte, Aroa Merlo, Xabier Mandaluniz, Leire Larrucea, Aratz Moreno Tutorea: Amaia Lejarza Laguntzailea: Ainhoa Izquierdo Falta da: Ariane Betzuen

43


Taldea: H. H. 2 2. lerroa: Noelia Cruz, Denisa Cristina Minai, Uriel Villada, Maite Silva, Amaia Intxausti, Haizea Cuadrado, Cintia Barquero, Alexander Olabarri, Aimar Peláez, Joel Rojo, Maider Etxebarria, Malen Sotelo, Naia Goyoaga 1. lerroa (eserita): Unax Riol, Guillermo Sancho, Ane Ferreira, Ainhize Ayarza, Uxue Jareño, Unai Hervalejo, Alain Larrea, Leire Allende, Erlantz Ordeñana, Miren Gordo, Lander Soria, Alain Sánchez, Jana González Tutorea: Mirari Etxebarria

44


Taldea: H. H. 3 2. lerroa: Ager González, Oier Sarriugarte, Asier Martínez, Peio Alexei Carballo, Alaia Itasi, Rafael Sancho, Paule Romano, Aritz Petralanda, Zigor Monzón, Iraide García, Alain Granado. 1. lerroa (eserita): Haizea Gentzane Lázaro, Haizea Sáenz, Helene Intxausti, Naroa González, Aritz Alberdi, Naroa Núñez, Ane Uriarte, Xabier Rivas, Karol Yulitza Alcubilla, Izaro Rivas, Ekaitz Basabe, Oihana Aiesta. Tutorea: Aintzane Angulo

45


Taldea: L.H. 1 3. lerroa: Ione Parra Rosa, Aingeru Salas Martín, Koldo San Millan Sánchez, Paule Uriarte Artetxe, Gaizka Uriarte Zabala, Araia Veloso Del Hoyo, Nagore Zurutuza Echabarri 2. lerroa: Unai Erdoiza Mezo, Iker Etxebarria Olalde, Maider Gómez Ruiz, Mikel Gordo Iruarrizaga, Jokin Hervalejo Rodríguez, Oier Lopezortega Zuazaga, Noelia Martin Parra, Jagoba Mena Iturrioz, Yaiza Oñarte-Etxebarria Gómez, Janire Padilla Fernández 1. lerroa (eserita): Erik Arce Vallejo, Tania Arce Vallejo, Ibai Betzuen Bilbao, Iker Bikandi Asua, Markel Bustos Gómez, Paule Casal Gómez, Ekaitz Cuadrado Fernández, Milene De La Cruz Torres Tutorea: Olatz Ugarte Técnico auxiliar: Cristina Teijeiro

46


Taldea: L.H. 2 3. lerroa: Ekaitz Monzón, Unai Mugarza, Xabier Mugarza, Bidatz Olano, Lucía de Pedro, Oier Petralanda, Aimar Romero, Haritz Uriarte, Josu Vega. 2. lerroa: Koldo Fernández, Nahia Ferragut, Tiberiu Filip, Andima García, María García, Josu Guerra, Leire Intxausti, Mikel Iturrioz. 1. lerroa (eserita): Janire Alvarez, Iker Amo, Unai Aramendia, Jon Azpitarte, Ibon Barquero, Xabier Campollo, Iraia Cearreta, Omara Fernández. Tutorea: Arantza Zaldegi

47


Taldea: L.H. 3 3. lerroa: Anartz Lekue, Oleksandra Mazur, Beñat Olano, Estibaliz Padilla, Jon Prado, Alba Ramos, Gorka San Millán, Asier Sánchez, Eneko Torres, Mikel Urrutikoetxea 2. lerroa: Iñaki Carrascal, Jorge Cruz, Ibon Erdoiza, Ismael Flores, Ane Intxausti, Amaia Ipiña, Bénédicte Itasi, Eider Karide 1. lerroa (eserita): Iraia Bernal, Mikel Bernabé, Naroa Bereinkua, Markel Bellón, Anne Bayón, Udane Aguirre, Nerea Aguilera, Alazne Agorreta. Tutorea: Ziortza Urkiza

48


Taldea: L.H. 4 3. lerroa: Tatiana González, María Horna, Haizea Mendo, Iker Monente, Iraia Núñez, Julene Soria, Nahia Soria, Ibai Ubeda. 2. lerroa: Sergio Blanco, Antxon Casal, Ainhoa Conde, Iñigo Etxeandia, Unai Etxebarria, Maider Euba, Lander Ferragut, Naia Gallastegi, Jon González. 1. lerroa (eserita): Mikel Ayesta, Aimar Barrena, Beñat Barrueta, Unai Bayón, Hiart Bediaga, Eztizen Bellón, Izaskun Benegas, Ibon Bilbao. Tutorea: Jon Sagastigordia.

49


Taldea: L.H. 5 3. lerroa: Ainhoa Aguilera, Rubén Moral, Leire Rekagorri, Nagore Rodríguez, Maialen Sagastigordia, Aitor Trigos, Iker Uriarte eta Miren Urrutikoetxea. 2. lerroa: Julen García, Jone Gezuraga, Josu González, Nora González, Aitor Intxausti, Ekaitz Jardón, Nerea Larrucea eta Luis Montes. 1. lerroa (makurtuta): Eider Pérez, Maider Arizabaleta, Ainhoa Bernabé, Alazne Blasco, Ane Conde, Maialen Echevarria, Arantza Frutos eta Angela García. Tutorea: Joseba Betzuen

50


Taldea: L.H. 6 3. lerroa: Koro Beitia, Urko Beitia, Zaira Bellón, Jon de la Cruz, Xabier Emaldi, Ane Etxarri, Jokin Euba, 2. lerroa: Julen Fernández, Xabier Gallastegui, Ane García, Lucía Svetlana González,Ionuts Grigore, Gaizka Guerra, Oier Jareño, Eneko Karide, 1. lerroa (eserita): Nahikari Merino, Julene Milla, Leire Payros, María Sánchez, Eneko Sánchez, Ander Urionaguena Tutorea: Lidia Berrio

51


Taldea: D.B.H. 1 4. lerroa (goian): Xabier Carrascal, Jose Tomas Cerda, Euken Garai, Eneko Etxebarria, Josu Urrutikoetxea, Maialen Rivas, Julene Arza, Nerea Abrisketa. 3. lerroa: Iker Campollo, Unai Alonso, Aitor Arrieta, Oier Bayón, Lorea Delgado, Paule Arandia, Leire Parada. 2. lerroa: Pello Gutiérrez, Unai Arizabaleta, Mikel Arias, Aitor Egileor, Ruben Gordo, Mikel Benegas, Iker Campo, Miren Rodríguez. 1. lerroa: Julen Ipiña, Unai García, Álvaro Ruiz, Iker Bilbao, Asier Vega, Maialen García, Zuriñe Huidobro. Tutorea: Elena Unzueta Azurmendi.

52


Taldea: D.B.H. 2 4. lerroa: Maialen Aizpuru, Nerea Lizaso, Karmele Apraiz, Iraia Gurtubai, Josu Mintegi, Aitor Prado, Jon Blasco 3. lerroa: Julen Castro, Oier Etxebarria, Ekhi Solaguren, Jon Urionaguena, Xabier Arraeta, Iván Montejo 2. lerroa: María Alarcón, Yaiza Muñoz, Nuria Gualda, Sara González, Luis Intxausti, Iñigo Etxebarria, Mikel Bernal, Lander Gago 1.lerroa (eserita): Maite Frutos, Itziar Amas, Julen Rodriguez, Iñaki Bellón, Iker Gago, Andoni Gualda, Julen Murua, Gabirel Bellón Tutorea: Susana Intxausti Falta da: Sabin Etxebarria

53


Taldea: D.B.H. 3 4. lerroa: Gorka Artetxe, Aitor Gallastegi, Igor Lauzirika, Asier Bernabé 3. lerroa: Jon Zarate, Asier Galarza, Asier Alonso, Ioritz Arroyuelos, Julen Bikarregi, Muriel García, Irati Etxarri 2. lerroa: María Truelsen, Nerea Blanco, Miren Milla, Ariane López, Ciprian Grigore, Iker Gandiaga, Endika Uriarte, Julen Aguirre 1. lerroa (eserita): Sheila Ramos, Janire Tejeda, Sheila García, Ainhoa Eguiluz, Patricia Jardón, Nerea Aguirre, Rebecca Herrera, Eider Etxeandia Tutorea: Juan José Ruiz-Oria Falta da: Asier Martín

54


Talde: D.B.H. 4 3. lerroa: Gonzalo Manrique, Oier Luengo, Diego Rodrigo, Markel Meñika, Unai Ferreras, Javier Montes , Mikel Urionagüena, Josu Iriondo 2. lerroa: Asier Ayesta, Asier Altube, Markel Dudagoitia, Aitor Artetxe, Iñigo Intxausti, Mikel Martín, Egoitz Armada 1. lerroa (eserita): Xabier Lejarraga, Alain Arroyuelos, Andoni Gutierrez, Begoña Frutos, Susana Pérez, Naia Arbulu, Sonia Agorreta, Alexandra Grigore Tutorea: Maria Salcedo

55


Taldea: BATX. 1 A 3. lerroa: Raul Cano, Jon Rekagorri, Alex Carbajal, Gontzal Elorriaga, Oier Barrenetxea, Borja Iturraspe, Iñigo Elorriaga, Unai Etxebarria, Iñigo Gorriño 2. lerroa: Igor Murua, Pablo Mendibil, Gaizka Barroeta, Jon Albizu, Aitor Pavo, Xabier Huidobro, Zuriñe Aguilera, Irati Gualda, Eider Etxezarraga 1. lerroa: Mikel Díez, Gorka Díez, Leire Barrena, Irene Cortes, Lorea Izaga, Raisa Isai, Itziar Gezuraga, Thania Gonzalez, Jon Cortazar (Eserita): Amaia Martín, Eneritz Uriarte, Maider Saresketa, Maite Ruiz, Saioa Rojas, Garazi Sarriugarte, Garazi Emaldi, Ane Portilla, Gabriela Plescaciuc Tutorea: Karlos Aretxaga

56


Taldea: BATX. 1 B 4. lerroa: Xabier Calvo, Aitor Delgado, Mikel Ocerinjauregui, Javier Alvarez, Iker Sanchez, Markel GarcĂ­a 3. lerroa: Xabier Ortuzar, Asier Soto, Asier Aguirre, Asier Ossa, Asier Sanchez, Iker Artetxe, Rafael Gomez-Coronado 2. lerroa: Deiene Alves, Meritxell Chica, Irati Asategui, Elene Atutxa, Maite Azkueta, Maitane Artetxe, Agurne Asategui 1. lerroa: Jon Gago, Mikel Iglesias, Aitor Merino, Irati Makazaga, Eva PĂŠrez-Pons, Andoni Larrinaga, Janire Arano Tutorea: Ioritz Larrabeiti Falta da: Mikel Salaberria

57


Taldea: BATX. 2 A 3. lerroa: Alexandra Plotnic, Andoni Butrón, Ainhoa Horna, Laura García, Cristina Militei, Josu Azarloza, Mikel Aldazabal, Asier Castillo, Lander Gonzalez 2. lerroa: Virginia Harillo, Daniel Marín, Marlene García, Zina Fedulov, Aloise Martín, Sara Trigos, Ainhoa Larrínaga, Asier Monente, Itsasne Beaskoetxea, Itziar Mena 1. lerroa (eserita): Unai Gonzalez, Ander Bilbao, Maitane Rodríguez, Ibón Gómez-Coronado, Unai Agorreta, Irati Allica, Maialen Coro, Anne Jiménez Tutorea: ITZIAR MENA Falta da: Arkaitz Acebedo

58


Taldea: BATX. 2 B 3. lerroa: Borja Fernández, Mikel López, Aitor Bikarregi, Gonzalo Ruíz, Naikari Bizkarguenaga, Olaia Amorebieta, Mikel de la Torre. 2. lerroa: Markel Etxebarria, Mikel Arbulu, Aitor Galarza, Unai Intxaurbe, Diego González, Clara Arrieta, Ane Yurrebaso. 1. lerroa (eserita): Jon Ander Agorreta, Lander Cammarota, Ander Larrea, Ane Olabarria, Nerea Gorostiola, Miren Eeles, Ane Ibarra. Tutorea: Itziar Gaubeka

59


ikastetxea

Harremanak Helbidea: Kalbario Plaza, 4. 48340 Amorebieta (Bizkaia) Telefonoa: 94 673 09 02 Faxa: 94 630 83 21 e-maila: colegio@elcarmelo.net Web: http://www.elcarmelo.net

Arreta Ikastetxeko ordutegia Harrera eta Idazkaritza Goizez: 9:00etatik 14:00etara Arratsaldez: 15:00etatik 18:00etara

Contacto Dirección: Kalbario Plaza, 4. 48340 Amorebieta (Bizkaia) Teléfono: 94 673 09 02 Fax: 94 630 83 21 e-mail: colegio@elcarmelo.net Web: http://www.elcarmelo.net

Horario de atención del centro Recepción y Secretaría Mañana: de 9:00 a 14:00 h. Tarde: de 15:00 a 18:00 h.

Urtekaria 2012-2013  
Urtekaria 2012-2013  

Urtekaria 2012-2013

Advertisement