Page 1


ORIENTACIÓ ACADÈMICA

?????...


1.- Continuar estudiant 2.- Anar a treballar 3.- Continuar estudiant i anar a treballar


1.- Quines són les teves capacitats i habilitats? 2.- Quines són les teves vocacions? 3.- Quina és la teva situació familiar i personal? 4.- Quines són les teves necessitats? 5.- Quines opcions se t’ofereixen? 6.- Què prioritzes i/o tries?


ESO NO ACREDITACIÓ

PQPI

ACREDITACIÓ GRADUAT ESO CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR ALTRES

BATXILLERAT

UNIVERSITAT


PQPI • “Els programes de qualificació professional inicial (PQPI) s'adrecen als joves més grans de setze anys (16 anys complerts o que els compleixin abans del 31 de desembre de l'any d'inici del programa, i prioritàriament menors de 21 anys) que finalitzen l'etapa de l'ensenyament secundari obligatori sense haver obtingut el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria”. • “La finalitat dels programes és proporcionar una formació bàsica i professional que faciliti la incorporació al món laboral o la continuïtat d'un el seu itinerari formatiu”. • “Els aprenentatges assolits es reconeixen tant en l'àmbit acadèmic (tant en les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà d'FP com per a les d'obtenció del graduat d'educació secundària) com en l'àmbit laboral (obtenció de certificat de professionalitat)”. • Durada: un any, entre 800 i 1100 hores. • 2 mòduls professionals obligatoris i un opcional per optar al Graduat en ESO. • Més informació RESUM

ALTRES


CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ • “La formació professional inclou un conjunt d'ensenyaments que capaciten per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporcionen a l'alumne/a la formació necessària per a adquirir la competència professional característica de cada títol, a més de comprendre l'organització i les característiques del sector corresponent”. • Durada: 1 o 2 cursos acadèmics. • Requisits: Títol de Graduat en ESO o prova d’accés per a majors de 17 anys . • Estudis professionals amb pràctiques en empreses. • En finalitzar un CFGM no es pot accedir directament a un CFGS: cal fer una prova amb requisits (majors de 19 anys o 18 amb un CFGM de la mateixa família). • Més informació.

1/2

RESUM

ALTRES


CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ Famílies professionals: Activitats físiques i esportives

Imatge personal

Administració i gestió

Indústries alimentàries

Agrària

Informàtica i comunicacions

Arts gràfiques

Instal·lació i manteniment

Comerç i màrqueting

Maritimopesquera

Edificació i obra civil

Química

Electricitat i electrònica

Sanitat

Fabricació mecànica

Serveis socioculturals i a la comunitat

Fusta, moble i suro

Tèxtil, confecció i pell

Hoteleria i turisme

Transport i manteniment de vehicles

Imatge i so 2/2

RESUM

ALTRES


BATXILLERAT • “El batxillerat és l'etapa de formació acadèmica que, convencionalment, cursen els alumnes amb edats compreses entre els 16 i els 18 anys. Es tracta d'un cicle format per dos cursos”. • Cal tenir el Graduat en ESO. • Hi ha tres modalitats: • Arts • Humanitats i ciències socials • Ciències i tecnologia • Després del Batxillerat es pot accedir als estudis dels Cicles Formatius de Grau Superior o a la Universitat.

RESUM

ALTRES

1/4


BATXILLERAT • Accés als cicles formatius de grau superior El batxillerat possibilita l'accés als cicles formatius de grau superior d'una manera automàtica, sense prova especial. Tanmateix, si hi ha més demanda que oferta, per accedir a determinats cicles tenen prioritat els alumnes que hagin cursat una modalitat de batxillerat determinada. • Accés als estudis universitaris Els alumnes que hagin finalitzat el batxillerat poden accedir als estudis universitaris mitjançant les proves d'accés a la universitat (PAU). Properament s'establirà la nova regulació de les PAU, amb l'estructura de les proves i la vinculació entre les diverses modalitats de batxillerat i les vies d'accés als estudis universitaris.

RESUM

ALTRES

2/4


BATXILLERAT • Accés als estudis universitaris

RESUM

ALTRES

3/4


BATXILLERAT

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

RESUM

UNIVERSITAT

ALTRES

4/4


CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR • “La formació professional inclou un conjunt d'ensenyaments que capaciten per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporcionen a l'alumne/a la formació necessària per a adquirir la competència professional característica de cada títol, a més de comprendre l'organització i les característiques del sector corresponent”. • Durada: 1 o 2 cursos acadèmics. • Requisits: Títol de Batxillerat o prova d’accés per a majors de 19 anys o 18 amb un CFGM de la mateixa família. • Estudis professionals amb pràctiques en empreses. • En finalitzar un CFGM es pot accedir directament (depenent de la nota mitja) als Estudis Universitaris. • Més informació.

RESUM

ALTRES

1/2


CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR Famílies professionals: Activitats físiques i esportives

Imatge personal

Administració i gestió

Indústries alimentàries

Agrària

Informàtica i comunicacions

Arts gràfiques

Instal·lació i manteniment

Comerç i màrqueting

Maritimopesquera

Edificació i obra civil

Química

Electricitat i electrònica

Sanitat

Fabricació mecànica

Serveis socioculturals i a la comunitat

Fusta, moble i suro

Tèxtil, confecció i pell

Hoteleria i turisme

Transport i manteniment de vehicles

Imatge i so 2/2

RESUM

ALTRES


ESTUDIS UNIVERSITARIS 1. Universitat de Barcelona: http://www.ub.edu 2. Universitat Autònoma de Barcelona: http://www.uab.cat 3. Universitat Politècnica de Catalunya: http://www.upc.cat 4. Universitat Pompeu Fabra: http://www.upf.cat 5. Universitat de Lleida: http://www.udl.cat 6. Universitat de Girona: http://www.udg.cat 7. Universitat Rovira i Virgili: http://www.urv.cat 8. Universitat Ramon Llull: http://www.url.cat 9. Universitat Oberta de Catalunya: http://www.uoc.cat 10. Universitat de Vic: http://www.uvic.cat 11. Universitat Internacional de Catalunya: http://www.uic.es 12. Universitat Abat Oliba CEU: http://www.uao.cat

RESUM

ALTRES


ALTRES ESTUDIS • Ensenyaments d'esports (CFGM i CFGS). • Ensenyaments artístics (Arts Plàstiques, Disseny, Música, Dansa, Art Dramàtic, Conservació...) • Ensenyament d'idiomes (EOI). • Formació de persones adultes (Escoles d’Adults). • Estudiar a distància (IES Obert de Catalunya). • Altres : CIFO... RESUM


Manel Mascarell EAP B-12

I després de l'ESO què ?  

Dirigit als alumnes de 3r i 4t d'ESO

I després de l'ESO què ?  

Dirigit als alumnes de 3r i 4t d'ESO

Advertisement