Page 1

Rachunek do umowy o dzieło

1/2012

Sprzedawca: Królewna Śnieżka ul. Krasnoludków 7 07-007 Zasiedmiogórogród NIP: 1234567890

Miejsce wystawienia: Data wystawienia:

oryginał Gdańsk 2012-02-25

Forma płatności: Termin płatności:

przelew 2012-03-25

Nabywca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 7781435103 za wykonanie następującego dzieła: Lp Nazwa towaru lub usługi

Cena brutto [zł]

Ilość

JM

Wartość brutto [zł]

19,50

0,87

1800 zn.

16,97

19,50

16,63

1801 zn.

324,29

19,50

1,43

1802 zn.

27,89

19,50

14,97

1803 zn.

291,92

Kwota brutto [zł]

661,05

Tłumaczenie pisemne POL->ENG, Sprawozdanie.xls, 1563 zn. Tłumaczenie pisemne POL->ENG, UE_PL.doc, 2 29935 zn. Tłumaczenie pisemne POL->ENG, europejska 3 grupa pielegniarek badaczy.ppt, 2580 zn. Tłumaczenie pisemne POL->ENG, 4 choroba_wiencowa.pdf, 26598 zn.

1

słownie: sześćset sześćdziesiąt jeden złotych, pięć groszy Oświadczam, że dzieło wykonałem(am) osobiście. ……………………. , ...................................... (miejscowość, dnia)

....................................................... (podpis wystawcy rachunku)

POTWIERDZENIE ODBIORU DZIEŁA Dzieło zostało wykonane i przyjęte: ……………………. , ...................................... (miejscowość, dnia)

OBLICZENIE WYNAGRODZENIA 1. Kwota brutto zł 2. Składka ZUS Zleceniobiorcy / Wykonawcy 3. Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego 4. Koszt uzyskania przychodu 5. Dochód do opodatkowania 6. Podatek dochodowy naliczony 7. Ubezpieczenie zdrowotne 8. Podatek dochodowy odprowadzony 9. Składka ZUS Zleceniodawcy / Zamawiającego 10. Kwota do wypłaty dla zleceniobiorcy Wypłata przelewem - numer konta do przelewu wyplaty: Bank BPH SA: 29106088416763894239986462

....................................................... (podpis wystawcy rachunku)

50% 18% 0%

KWOTA 661,05 661,05 330,53 331,00 60,00 60,00 601,05

Nauka wystawienia dokumentów księgowych  

Wystawiony rachunek na umowe o dzielo za tlumaczenie 4 roznych tekstow.

Nauka wystawienia dokumentów księgowych  

Wystawiony rachunek na umowe o dzielo za tlumaczenie 4 roznych tekstow.

Advertisement