Page 1

‫األزهر الشـــــريف‬ ‫قطــــاع المعــاهد األزهرية‬

‫عدد أوراق اإلجابة ( ‪) 12‬‬ ‫ورقة بخالف الغالف‬ ‫وعلى الطالب مسئولية‬ ‫المراجعة‬ ‫والتأكد من ذلك عند تسلم‬ ‫الكراسة‬

‫امتحان جترييب شهادة إمتام الدراسة الثانوية األزهرية‬ ‫القســــم ‪ :‬العلــمي‬ ‫املــــــادة ‪ :‬الفقه املالكى‬ ‫‪ 102 / /‬م‬ ‫التاريخ ‪:‬‬ ‫زمن اإلجابة ‪.......................... :‬‬ ‫األسئلة‬ ‫من ‪ ......‬اىل ‪......‬‬

‫الدرجة‬

‫املقدر‬

‫توقيع‬

‫املراجع‬

‫منوذج ثانوية أزهرية‬

‫‪1‬‬

‫الرقــــم الســـرى‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫جمموع الدرجات باحلروف ‪..................................................................................................:‬‬ ‫إمضاءات املراجعــــــــــني ‪..................................................................................................:‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ ‫امتحان جترييب شهادة إمتام الدراسة الثانوية األزهرية‬ ‫عدد أوراق اإلجابة ( ‪) 21‬‬ ‫الرقــــم الســـرى‬ ‫القسم ‪ :‬العلـــمى‬ ‫ورقة بخالف الغالف‬ ‫املــــادة ‪ :‬الفقه املالكى‬ ‫وعلى الطالب مسئولية‬ ‫المراجعة‬ ‫‪ 102 / /‬م‬ ‫التاريخ ‪:‬‬ ‫والتأكد من ذلك عند تسلم‬ ‫زمن اإلجابة ‪........................... :‬‬ ‫الكراسة‬ ‫منوذج ثانوية أزهرية‬ ‫اسم الطالب (رباعياً) ‪.............................................................................................................:‬‬ ‫املعهد‪ ..........................................................:‬املنطقة‪......................................................:‬‬ ‫رقم اجللوس‪ ....... ........................................:‬املذهب‪........................................................:‬‬ ‫توقيع المالحظين بصحة البيانات ومطابقة عدد أوراق كراسة اإلجابة عند استالمها من‬ ‫الطالب‬

‫‪............................................................................................... :1‬‬ ‫‪............................................................................................... :2‬‬

‫‪1‬‬


‫تعليمات هامة‬ ‫عزيزي الطالب ‪ /‬عزيزتي الطالبة‪- :‬‬ ‫‪‬‬

‫اقرأ السؤال بعناية‪ ،‬وفكر فيه جيد ًا قبل البدء يف إجابته‪.‬‬

‫‪‬‬

‫أجب عن مجيع األسئلة وال ترتك أي سؤال دون إجابة‪.‬‬

‫‪ ‬عند إجابتك لألسئلة املقالية ‪ ،‬أجب فيما ال يزيد عن املساةة ادحمددة لكل سؤال ‪.‬‬ ‫مثال‪:‬‬

‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫عند إجابتك عن أسئلة االختيار من متعدد إن وجدت‪:‬‬

‫ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على اإلجابة الصحيحة تظليالً كامالً لكل سؤال‪.‬‬

‫ال‬ ‫مثال ‪ :‬اإلجابة الصحيحة (د) مث ً‬

‫أ‬

‫ب‬

‫ج‬ ‫ــ‬ ‫ـ‬

‫‪‬‬

‫يف ةالة ما إذا أجبت إجابة خطأ ‪ ،‬ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة صحيحة حتسب اإلجابة صحيحة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫وفى ةالة ما إذا أجبت إجابة صحيحة ‪ ،‬ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة خطأ حتسب اإلجابة خطأ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫يف ةالة التظليل على أكثر من رمز ‪ ،‬تعترب اإلجابة خطأ‪.‬‬

‫د‬

‫ملحوظة ‪ :‬ال تكرر اإلجابة عن األسئلة املوضوعية (االختيار من متعدد ) ‪ ،‬فلن تقدر إال اإلجابة األوىل فقط‪.‬‬

‫‪ ‬عدد صفحات الكتيب (‬ ‫‪‬‬

‫تأكد من ترقيم األسئلة تصاعدياً ‪ ،‬ومن عدد صفحات كتيبك ‪ ،‬فهي مسئوليتك‪.‬‬

‫‪ ‬زمن االختبار ( ساعتان‬ ‫‪‬‬

‫‪11‬‬

‫) صفحات خالف الغالف‪.‬‬

‫)‪.‬‬

‫الدرجة الكلية لالختبار (‪ ) 01‬درجة‪.‬‬

‫‪1‬‬


‫أجب عن األسئلة األتية‪ :‬السؤال األول‪:‬‬ ‫أ‬ ‫‪ -1‬ما املراد بالكفاءة يف النكاح؟‬ ‫‪..........................................................................................................‬‬ ‫‪..........................................................................................................‬‬ ‫‪.............................................................. ............................................‬‬ ‫‪ -2‬ما احلكم لو أجرب األب ابنته البكر على الزواج من فاسق أو ذى عيب ؟‬ ‫‪..........................................................................................................‬‬ ‫‪..........................................................................................................‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫‪.............................................................. ............................................‬‬

‫ب‬

‫علل ملا يأتي‪-:‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ – 1‬يندب نكاح البكر‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪......................................................................................................‬‬ ‫‪......................................................................................................‬‬ ‫‪......................................................................................................‬‬ ‫‪ – 1‬قيل ‪ :‬إن كان الرجوع من جهة املخطوبة فله الرجوع عليها مبا أهدى أو أنفق‪.‬‬ ‫‪..........................................................................................................‬‬ ‫‪..........................................................................................................‬‬ ‫‪.............................................................. ............................................‬‬ ‫‪ – 3‬تأبد على الزوج التحريم إن عقد على األم وبنتها ودخل بهما معا‪.‬‬ ‫‪..........................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................................................. .............‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪..........................................................................................................‬‬


‫تابع السؤال األول ‪:‬‬ ‫‪ – 4‬خالعها مقابل تأخريها دينًا عليه وقد ةل أجله فإنه ال شىء له عليها وتأخذ منه الدين ةالًا ‪.‬‬ ‫‪...........................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................‬‬ ‫‪ – 5‬إن خالعته (بدون خلع املثل) فى قوله ‪ :‬إن دفعت لي ما أخالعك به فأنت طالق مل يقع عليه الطالق ‪.‬‬

‫‪................................................................................................................. .‬‬

‫‪..................................................................................................................‬‬

‫‪ – 6 ....‬إن قال الزوج راجعتها وكان القول هزلًا تكون رجعة‪.‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫‪...........................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................‬‬ ‫‪ – 7‬فسخ النكاح بالرضاع لو أقر الزوج املكلف به ‪ ،‬ولو بعد العقد‪.‬‬

‫‪...........................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................‬‬ ‫‪ – 8‬ال ينصرف صريح الظهار للطالق إن نواه‪.‬‬ ‫‪...........................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................‬‬ ‫‪ – 9‬يسقط الظهار إذا تأخر عن الطالق الثالث لفظًا ‪ ،‬كأنت طالق ثالثًا وأنت على كظهر أمى‪.‬‬ ‫‪...........................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................‬‬ ‫(‪)04-11‬‬ ‫‪3‬‬


‫الســـــؤال الثــانــــي‪:‬‬ ‫‪ -2‬ما املقصود بطالق الفضولي ؟‬ ‫‪..........................................................................................................‬‬ ‫‪..........................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................... ...........................................‬‬ ‫‪..........................................................................................................‬‬ ‫‪ - 1‬ما ةكمه ؟‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫‪..........................................................................................................‬‬ ‫‪..........................................................................................................‬‬ ‫‪..........................................................................................................‬‬ ‫‪..........................................................................................................‬‬ ‫‪ - 3‬ما احلكم لو قصد النطق بغري الطالق فَزّل لسانه فنطق به ؟‬

‫‪..........................................................................................................‬‬ ‫‪..........................................................................................................‬‬ ‫‪..........................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................................................... ...........‬‬

‫‪4‬‬


‫تابع السؤال الثانى ‪:‬‬

‫ب‬ ‫يأتى ‪:‬‬

‫ضع عالمة (√)أمام العبارة الصحيحة وعالمة (×)أمام العبارة اخلطأ مع تصويب اخلطأ فيما‬

‫‪ – 1‬عدة املتوفى عنها زوجها غري املدخول بها ثالثة قروء‪.‬‬

‫( )‬

‫‪..........................................................................................................‬‬ ‫‪..........................................................................................................‬‬ ‫‪....................................................................... ................................‬‬ ‫‪ – 2‬للمعتدة اخلروج فى ةوائجها الضرورية كتحصيل قوت أو ماء أو حنوهما ال لزيارة وال جتارة وال‬ ‫تهنئة وال تعزية‪.‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫( )‬

‫‪...................................................................................................... ....‬‬ ‫‪..........................................................................................................‬‬ ‫‪......................................................... ................................................‬‬ ‫‪ – 3‬تقدر النفقة على الزوج حبسب ةال الزوجة‪.‬‬

‫( )‬

‫‪...........................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................. ..........................................‬‬ ‫‪ – 4‬يستمر املسكن فقط للحامل دون النفقة إن مات زوجها املطلق هلا قبل وضعها‪.‬‬

‫( )‬

‫‪..........................................................................................................‬‬ ‫‪..........................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................. ............................................‬‬

‫‪5‬‬


‫تابع السؤال الثانى‬

‫‪ – 5‬املرأة إن قاتلت بسالح قتلت ةال القتال فقط ال إن قاتلت بغري سالح فال تقتل مامل تقتل‬ ‫( )‬

‫شخصًا‪.‬‬

‫‪........................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................ ................................................‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫‪ – 6‬ادحمصن ‪ :‬هو من مل يسبق له أن تزوج وكان خاطبًا وهو مسلم مكلف‪.‬‬

‫( )‬

‫‪........................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................ ................................................‬‬ ‫‪ – 7‬ال يتكرر اجللد بتكرر القذف بعد احلد‪.‬‬

‫( )‬

‫‪........................................................................................................‬‬ ‫‪.................................................................................................. ......‬‬ ‫‪........................................................................................................‬‬ ‫‪................................................... .....................................................‬‬

‫(‪)04-14‬‬ ‫‪6‬‬


‫السؤال الثالث‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ما الشهادة لغة ؟‬ ‫‪.........................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................‬‬ ‫‪-2‬ما الشهادة اصطالةًا؟‬ ‫‪.........................................................................................................‬‬ ‫‪................................................................................. .......................‬‬ ‫‪ - 3‬هل تتوقف على دعوى؟‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫‪.........................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................ .............................................‬‬ ‫‪.........................................................................................................‬‬ ‫‪ - 4‬ما ةكم شهادة األعمى فى القول ؟‬

‫‪.........................................................................................................‬‬ ‫‪.........................................................................................................‬‬ ‫‪ -5‬ما ةكم رجوع الشاهدين عن شهادتهما قبل احلكم وبعد األداء؟‬ ‫‪.........................................................................................................‬‬ ‫‪.........................................................................................................‬‬ ‫‪.........................................................................................................‬‬ ‫(‪)04-5‬‬ ‫‪7‬‬


‫السؤال الرابع‪:‬‬ ‫أ‬

‫‪ - 1‬ما الذى يبدأ به القاضى عند توليته؟‬

‫‪............................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................................................................‬‬ ‫‪ - 2‬مل ندب أن يكون القاضى غنيًا ورعًا ال فقريًا؟‬ ‫‪............................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................................................................‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫ب) عرف املصطلحات اآلتية ‪-:‬‬ ‫‪ - 1‬السرقة‬

‫‪............................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................................................................‬‬ ‫‪.................................................................... ........................................‬‬ ‫‪ - 2‬ادحمارب‬

‫‪............................................................................................................‬‬ ‫‪............................................. ...............................................................‬‬ ‫‪............................................................................................................‬‬ ‫‪ – 3‬التعزير‬ ‫‪............................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................‬‬ ‫(‪)04-5‬‬ ‫‪8‬‬


‫السؤال اخلامس ‪-:‬‬

‫‪ - 1‬مبن حتجب األخت ألب؟‬ ‫‪............................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................................................................‬‬ ‫‪................................................................... ........................................‬‬ ‫‪ - 2‬متى حيجب األخ ألب باألخت الشقيقة؟‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫‪............................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................................................................‬‬ ‫ب ختري اإلجابة الصحيحة مما يأتى ‪:‬‬

‫مات شخص وترك‪ :‬أباً – أم ًا‪ -‬أخوين ألم‬

‫‪ ‬لألم السدس ولألخوين األم الثلث ولألب الباقي تعصيبا‬

‫‪ ‬لألم السدس وال شئ لألخوين ألم ولألب الباقي تعصيبا‬ ‫‪‬‬

‫لألم الثلث وال شئ لألخوين ألم ولألب الباقي تعصيبا‬

‫‪9‬‬


‫بني الوارث ونصيبه وسبب استحقاقه وغري الوارث وسبب ةجبه فى املسألة اآلتية‪:‬‬

‫ج‬ ‫ـتويف عن‬

‫‪ ‬أختني شقيقتني‬ ‫‪................................................................................................‬‬

‫‪ ‬أخت ألب‬ ‫‪................................................................................................‬‬ ‫‪ ‬أخ ألم‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫‪................................................................................................‬‬

‫‪ ‬أخ ألب‬

‫‪................................................................................................‬‬ ‫‪ ‬ابن أخ شقيق‬

‫‪................................................................................................‬‬

‫( ‪) 04 – 9‬‬

‫‪11‬‬


‫مسودة‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬

‫‪11‬‬


‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬

‫‪12‬‬

فقه مالكى العلمى 1