Page 1

‫األزهر الشـــــريف‬ ‫قطــــاع المعــاهد األزهرية‬

‫عدد أوراق اإلجابة (‪ )27‬ورقة‬ ‫بخالف الغالف‬ ‫وعلى الطالب مسئولية‬ ‫المراجعة‬ ‫والتأكد من ذلك قبل تسليم‬ ‫الكراسة‬

‫امتحان جترييب لشهادة إمتام الدراسة الثانوية األزهرية‬ ‫القسم ‪ :‬علمي‬ ‫املــــادة ‪:‬الصرف‬ ‫‪ 102 / /‬م‬ ‫التاريخ ‪:‬‬ ‫زمن اإلجابة ‪.............................. :‬‬ ‫األسئلة‬ ‫من ‪ ......‬إىل ‪......‬‬

‫الدرجة‬

‫املقدر‬

‫توقيع‬

‫منوذج ثانوية أزهرية‬

‫املراجع‬

‫‪1‬‬

‫الرقــــم الســـرى‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫جمموع الدرجات باحلروف ‪..................................................................................................:‬‬ ‫إمضاءات املراجعــــــــــني ‪..................................................................................................:‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ ‫امتحان جترييب شهادة إمتام الدراسة الثانوية األزهرية‬ ‫عدد أوراق اإلجابة (‪ )27‬ورقة‬ ‫الرقــــم الســـرى‬ ‫بخالف الغالف‬ ‫القسم ‪ :‬علمي‬ ‫وعلى الطالب مسئولية‬ ‫املــــادة ‪ :‬الصرف‬ ‫المراجعة‬ ‫والتأكد من ذلك قبل تسليم‬ ‫‪ 102 / /‬م‬ ‫التاريخ ‪:‬‬ ‫الكراسة‬ ‫زمن اإلجابة ‪............................. :‬‬ ‫منوذج ثانوية أزهرية‬ ‫اسم الطالب (رباعياً) ‪.............................................................................................................:‬‬ ‫املعهد‪ ..........................................................:‬املنطقة ‪..........................................................:‬‬ ‫رقم اجلل وس‪ ....................................................:‬املذهب ‪......................................................:‬‬ ‫توقيع الماحظين بصحة البيانات ومطابقة عدد أوراق كراسة اإلجابة عند استالمها من‬ ‫الطالب‬

‫‪............................................................................................... :1‬‬ ‫‪............................................................................................... :2‬‬

‫‪1‬‬


‫تعليمات هامة‬ ‫عزيزي الطالب ‪ /‬عزيزتي الطالبة ‪-:‬‬

‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬

‫اقرأ السؤال بعناية ‪ ،‬وفكر فيه جيداً قبل البدء يف إجابته‪.‬‬ ‫أجب عن مجيع األسئلة وال ترتك أي سؤال دون إجابة‪.‬‬

‫عند إجابتك لألسئلة املقالية ‪ ،‬أجب فيما ال يزيد عن املساحة احملددة لكل سؤال ‪.‬‬ ‫مثال‪:‬‬

‫‪................................................................................................................................... .4‬‬ ‫‪.......................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪.................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪.4‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫عند إجابتك عن أسئلة االختيار من متعدد إن وجدت‪:‬‬

‫ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على اإلجابة الصحيحة تظلي ً‬ ‫ال كامالً لكل سؤال‪.‬‬ ‫مثال ‪ :‬اإلجابة الصحيحة (د) مثالً‬

‫أ‬

‫ب‬

‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫جـ‬ ‫ــ‬

‫د‬

‫يف حالة ما إذا أجبت إجابة خطأ ‪ ،‬ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة صحيحة حتسب اإلجابة صحيحة‪.‬‬ ‫وفى حالة ما إذا أجبت إجابة صحيحة ‪ ،‬ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة خطأ حتسب اإلجابة خطأ‪.‬‬ ‫يف حالة التظليل على أكثر من رمز ‪ ،‬تعترب اإلجابة خطأ‪.‬‬

‫ملحوظة ‪ :‬ال تكرر اإلجابة عن األسئلة املوضوعية (االختيار من متعدد ) ‪ ،‬فلن تقدر إال اإلجابة األوىل‬ ‫فقط‪.‬‬ ‫عدد أسئلة الكتيب (‪ )44‬سؤاالً‪.‬‬

‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.8‬‬

‫زمن االختبار (ساعتان)‪.‬‬

‫‪.9‬‬

‫الدرجة الكلية لالختبار ( ‪ )44‬درجة‪.‬‬

‫عدد صفحات الكتيب ( ‪ )17‬صفحة خالف الغالف‪.‬‬ ‫تأكد من ترقيم األسئلة تصاعدياً ‪ ،‬ومن عدد صفحات كتيبك ‪ ،‬فهي مسئوليتك‪.‬‬

‫‪1‬‬


‫(يا طالب األزهر اجتهد لتكون من أوائل الفائزين بالدرجات العليا‪ ،‬واقرن العلم بالتقوى تكن‬ ‫إمام ًا من أمية اهلدى‪ .‬وتنجو من الزالت واخلطايا)‬ ‫األسئلة (‪ )1-6‬استخرج من القطعة السابقة ما يأتي‪:‬‬

‫‪ -2‬همزتي وصل إحداهما يف فعل واألخرى يف حرف‪.‬‬ ‫همزة الوصل يف الفعل ‪................................................................................................................‬‬ ‫همزة الوصل يف احلرف ‪...................................................................................................................‬‬

‫‪ -1‬كلمة أبدل فيها حرف العلة همزة‪ ،‬وبني سبب اإلبدال‪.‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫الكلمة هي‪................................................................................................................................ .:‬‬ ‫سبب اإلبدال‪.................................................................................................................................... :‬‬ ‫‪................................................................................................................... ......................................‬‬ ‫‪.............................................................................................................. ...........................................‬‬

‫‪ -3‬كلمة أبدل فيها حرف العلة ياء‪ ،‬وبني سبب اإلبدال‪.‬‬

‫الكلمة هي‪................................................................................................................................ .:‬‬ ‫سبب اإلبدال‪.................................................................................................................................... :‬‬ ‫‪........................................................................................... ..............................................................‬‬ ‫‪................................................................................................................... ......................................‬‬

‫‪ -4‬كلمة أبدل فيها حرف العلة واواً‪ ،‬وبني سبب اإلبدال‪.‬‬ ‫الكلمة هي‪................................................................................................................................ .:‬‬ ‫سبب اإلبدال‪.................................................................................................................................... :‬‬ ‫‪................................................................................................................... ......................................‬‬ ‫‪................................................................................................................... ......................................‬‬

‫‪2‬‬


‫‪ -5‬كلمة التقت فيها همزتان‪ ،‬وبني التغري الذي مت فيها‪.‬‬ ‫الكلمة هي‪................................................................................................................................ .:‬‬ ‫التغيري الذي مت فيها ‪......................................................................................................................... :‬‬ ‫‪................................................................................................................... ......................................‬‬ ‫‪................................................................................................................... ......................................‬‬

‫‪ -6‬كلمة أبدلت فيها همزة مفاعل العارضة ياء ‪،‬مع التعليل‪.‬‬ ‫الكلمة هي‪.................................................................................................................................:‬‬ ‫التعليل ‪.......................................................................................................................................... :‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫‪........................................................................................................ .................................................‬‬ ‫‪................................................................................................................... ......................................‬‬

‫‪3‬‬


‫األسئلة (‪ )7-9‬أجب عن املطلوب قرين كل عبارة‪:‬‬ ‫‪ -7‬أستغفرت اهلل؟‬

‫(ما احملذوف من اجلملة السابقة؟ وبيًٍن السبب؟)‬

‫احملذوف‪........................................................................................................................................... .:‬‬ ‫السبب‪.................................................................................. .............................................................:‬‬ ‫‪......................................................... ....................................................................... .........................‬‬ ‫أم حممد املصلني‪( .‬صغ املضارع مما سبق للمتكلم املفرد‪ ،‬وبني ما جيوز من إعالل بالقلب)‬ ‫‪ّ -8‬‬ ‫الفعل املضارع‪....................................................................................................................................‬‬ ‫ما جيوز من إعالل‪........................................................................................................................... :‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫‪ -9‬وافى حممد بالعهد‪( .‬ابن الفعل السابق للمجهول‪ ،‬وبني ما حيدث يف الفعل من إعالل)‬ ‫الفعل املبين للمجهول‪........................................................................................................................:‬‬ ‫ما حيدث من إعالل ‪..........................................................................................................................:‬‬ ‫‪..........................................................................................................................................................‬‬

‫‪4‬‬


‫األسئلة (‪ )25 -20‬ختري اإلجابة الصحيحة مع التعليل‪:‬‬ ‫‪ -20‬كلمة "اضطلع"‪ .‬أبدلت فيها‪:‬‬

‫أ‬

‫التاء طاء‪.‬‬

‫ب‬

‫الياء طاء‪.‬‬

‫ج‬

‫الواو طاء‪.‬‬

‫التعليل ‪.......................................................................................................................................... .‬‬ ‫‪..........................................................................................................................................................‬‬

‫‪ -22‬كلمة "اتقي"‪ .‬أبدلت فيها‪:‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫أ(أ)‬

‫الياء تاء‪.‬‬

‫( ب)‬

‫الواو تاء‪.‬‬

‫ب‬ ‫ج‬

‫(ج) اهلمزة تاء‪.‬‬

‫التعليل ‪.......................................................................................................................................... .‬‬ ‫‪..........................................................................................................................................................‬‬

‫‪ -21‬كلمة "ازداد"‪ .‬أبدلت فيها‪:‬‬ ‫(أأ)‬

‫التاء داالً‪.‬‬

‫(بب)‬

‫الياء داالً‪.‬‬

‫ج‬

‫(ج) الواو داالً‪.‬‬

‫التعليل ‪.......................................................................................................................................... .‬‬ ‫‪..........................................................................................................................................................‬‬

‫‪5‬‬


‫‪ -23‬كلمة "مفاتيح"‪ .‬أبدلت فيها‪:‬‬ ‫(أأ)‬

‫األلف ياء‪.‬‬

‫(ب )‬

‫الواو ياء‪.‬‬

‫ب‬ ‫ج‬

‫(ج) اهلمزة ياء‪.‬‬ ‫التعليل ‪.......................................................................................................................................... .‬‬ ‫‪..........................................................................................................................................................‬‬

‫‪ -24‬أعطيت صديقي كتاباً‪( ،‬أعطيت) بها إعالل بـ‪:‬‬ ‫(أأ)‬

‫قلب األلف ياء‪.‬‬

‫(ب )‬

‫قلب الواو ياء‪.‬‬

‫ب‬ ‫ج‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫(ج) قلب اهلمزة العارضة ياء‪.‬‬

‫التعليل ‪.......................................................................................................................................... .‬‬ ‫‪..........................................................................................................................................................‬‬

‫‪ -25‬أكلت فاكهة حلوى‪ .‬كلمة (حلوى)‪:‬‬ ‫(أأ)‬

‫شاذة والقياس قلب الواو ياء‪.‬‬

‫(ب )‬

‫شاذة والقياس قلب األلف ياء‪.‬‬

‫ب‬ ‫ج‬

‫(ج) موافقة للقياس الصريف‪.‬‬ ‫التعليل ‪.......................................................................................................................................... .‬‬ ‫‪..........................................................................................................................................................‬‬

‫‪6‬‬


‫األسئلة (‪ )12 -26‬بني اإلعالل وسببه يف الكلمات التالية‪:‬‬ ‫‪ -26‬كلمة "انقياد"‪:‬‬ ‫اإلعالل‪.............................................................................................................................................. :‬‬ ‫سببه‪...................................................................................... .............................................................:‬‬ ‫‪......................................................... ....................................................................... ......................‬‬

‫‪ -27‬كلمة "ميقات"‪:‬‬

‫اإلعالل‪............................................................................................................................................. .:‬‬ ‫سببه‪...................................................................................... .............................................................:‬‬ ‫‪......................................................... ....................................................................... ......................‬‬

‫‪ -28‬كلمة "رضي"‪:‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫اإلعالل‪............................................................................................................................................. .:‬‬ ‫سببه‪...................................................................................... .............................................................:‬‬ ‫‪......................................................... ....................................................................... ......................‬‬

‫‪ -29‬كلمة "رياض"‪:‬‬

‫اإلعالل‪............................................................................................................................................. .:‬‬ ‫سببه‪...................................................................................... .............................................................:‬‬ ‫‪......................................................... ....................................................................... ......................‬‬

‫‪ -10‬كلمة "سيّد"‪:‬‬

‫اإلعالل‪............................................................................................................................................. .:‬‬ ‫سببه‪...................................................................................................................................................:‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬

‫‪ -12‬كلمة "موقن"‪:‬‬

‫اإلعالل‪............................................................................................................................................. .:‬‬ ‫سببه‪...................................................................................................................................................:‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................‬‬

‫‪7‬‬


‫األسئلة (‪ )17 -11‬أجب عن األسئلة التالية‪:‬‬

‫‪ -11‬ملاذا مل تُعل الواو والياء بالقلب ألفاً فيما يلي (طويل‪ -‬جيل)؟‬ ‫اإلجابة‪:‬‬ ‫طويل‪...............................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................... ...................................................‬‬ ‫جيل‪.................................................................................................................................................‬‬ ‫‪................................................................ .........................................................................................‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫‪ -13‬ملاذا مل تُعل الواو والياء بالقلب ألفاً فيما يلي (احلوار‪ -‬طريان)؟‬ ‫اإلجابة‪:‬‬

‫احلوار‪..................................................... .........................................................................................‬‬ ‫‪................................................................ .........................................................................................‬‬ ‫طريان‪................................................................ ..............................................................................‬‬ ‫‪................................................................ .........................................................................................‬‬ ‫‪................................................................ .........................................................................................‬‬

‫‪ -14‬آية اإلخالص إتقان العمل‪( .‬ملاذا خالفت كلمة "آية" القياس الصريف؟)‬ ‫اإلجابة ‪................................................... .........................................................................................‬‬ ‫‪................................................................ .........................................................................................‬‬ ‫‪................................................................ .........................................................................................‬‬

‫‪8‬‬


‫‪( -15‬اجتور‪ -‬اشتاق) ملاذا صحت الواو بالكلمة األوىل وأعلت بالثانية؟‬ ‫صحت الواو يف (اجتور)‪........................................................................................................... :‬‬ ‫‪...............................................................................................................................................‬‬ ‫‪...............................................................................................................................................‬‬ ‫أعلت الواو يف (اشتاق)‪............................................................................................................ :‬‬ ‫‪.................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...............................................................................................................................................‬‬ ‫‪ -16‬ما حكم الواو املتحركة املفتوح ما قبلها إذا وقعت الم فعل متلوة بألف االثنني؟ مثل‪.‬‬ ‫اإلجابة‪.................................................................................................................................... :‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................‬‬ ‫التمثيل‪.................................................................................................................................... :‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫‪ -17‬متى جيوز تسهيل همزة القطع؟ مثل‪.‬‬ ‫اإلجابة‪.................................................................................................................................... :‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................‬‬ ‫التمثيل‪.................................................................................................................................... :‬‬

‫‪9‬‬


‫األسئلة (‪ )33 -18‬مثل ملا يأتي يف مجل مفيدة مع التعليل‪.‬‬ ‫‪ -18‬همزة وصل حذفت لفظاً وخط ًا‬ ‫املثال‪........................................................................................................................................ :‬‬ ‫التعليل‪.................................................................................................................................... :‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ -19‬واو أعلت بالقب همزة وجوباً‪.‬‬ ‫املثال‪........................................................................................................................................ :‬‬ ‫التعليل‪.................................................................................................................................... :‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ -30‬واو أعلت بالقلب ياء وجوب ًا‬ ‫املثال‪........................................................................................................................................ :‬‬ ‫التعليل‪.................................................................................................................................... :‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ -32‬همزة ساكنة أعلت بالقلب ياء وجوباً‪.‬‬ ‫املثال‪........................................................................................................................................ :‬‬ ‫التعليل‪.................................................................................................................................... :‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ -31‬ألف أعلت بالقلب واو ًا‪0‬‬ ‫املثال‪........................................................................................................................................ :‬‬ ‫التعليل‪.................................................................................................................................... :‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................‬‬ ‫‪-33 ..................................................................................................................................................‬‬ ‫همزة عارضة أعلت بالقلب واو ًا‬ ‫املثال‪........................................................................................................................................ :‬‬ ‫التعليل‪.................................................................................................................................... :‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................‬‬ ‫‪.................................................................................................................................................‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫‪11‬‬


‫األسئلة من (‪ )36 -34‬ضع العالمة املناسبة فيما يأتي مع تصويب اخلطأ (إن وجد)‪:‬‬

‫‪ -34‬انظر إىل عجايب املخلوقات‪.‬‬ ‫العبارة‪ :‬صحيحة ( ) خطأ ( )‬ ‫التصويب (إن وجد)‪................................................................................................................. :‬‬ ‫‪ -35‬إذا وقعت الواو عين ًا جلمع على وزن (فعل) بضم الفاء وتشديد العني وجب قلب الواو‬ ‫ياء‪.‬‬ ‫العبارة‪ :‬صحيحة ( ) خطأ ( )‬ ‫التصويب (إن وجد)‪................................................................................................................. :‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫‪ -36‬إذا فُتح ما قبل الياء املتحركة تعل الياء بالقلب ألف ًا‬ ‫العبارة‪ :‬صحيحة ( ) خطأ ( )‬ ‫التصويب (إن وجد)‪................................................................................................................. :‬‬

‫‪11‬‬


‫األسئلة من (‪ )40 -37‬أعد صياغة العبارة حبيث توافق القياس الصريف مع ذكر السبب‪:‬‬

‫‪ -37‬رأيت ثرية يف الغابة‬ ‫القياس الصريف‪........................................................................................................................... :‬‬ ‫السبب‪....................................................................................................................................... :‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ -38‬يف كل نظرة يف الكون ترى رسايل تنطلق بقدرة اهلل‪.‬‬ ‫القياس الصريف‪......................................................................................................................:‬‬ ‫السبب‪....................................................................................................................................... :‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫‪ -39‬قال املعلم‪ :‬وأمين اهلل إن أمين طالب جمد‪.‬‬ ‫القياس الصريف‪......................................................................................................................:‬‬ ‫السبب‪....................................................................................................................................... :‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................‬‬ ‫ال عائر العني‬ ‫‪ -40‬قابلت رج ً‬ ‫القياس الصريف‪......................................................................................................................:‬‬ ‫السبب‪....................................................................................................................................... :‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................‬‬

‫‪12‬‬


‫مسودة‬ ‫‪............................................................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................................................................................................‬‬ ‫‪.......................................................................................................................................... ..‬‬ ‫‪............................................................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................................................................................................‬‬ ‫‪................................................................................................ ............................................‬‬ ‫‪............................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................ ....................‬‬ ‫‪............................................................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................................................................................................‬‬ ‫‪.................................................................................................... ........................................‬‬ ‫‪............................................................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................................................................................ ................‬‬ ‫‪............................................................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................................................................................................‬‬ ‫‪.......................‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫‪13‬‬

الصرف علمى