Page 1

41 S

Kerkdijkje

Namen uit de volksmond van wegen, paden en bijzondere locaties Oorsprong / afleiding

Vijfsprong

Splitsingspunt van 5 wegen aangelegd bij ontginning van Steenselse heide

32

Heuvelachtige scheidingsweg tussen Eersel en Veldhoven

9

Hooidijk

Weg naar hooggelegen hooibeemden aan de Run

sc ot

s he

17

Pad naar wasserij Steensel op Stevert

22 Piet Smitspad

Pad ontstaan in ruilverkaveling 1975/1976; vernoemd naar voorzitter boerenbond Steensel Hooggelegen omheind stuk land besloten door wallen of heggen

M

Vernoemd naar ir. Moorman belast met de uitvoering van de aanleg van de bossen pa n e Paal één uur gaans tot kapel op de markt in Eersel l Mo

Voo rS tev er t

23 Heeswegje

21

18

Heesweg

d

S

Reeënweitje in het bos

Zan d

egje w k aa ch

je

Lan gs den

fiet spa d. . .

stra at

9

Groot Goor Hoo id

34

Za nd str aat

31 Herrtte enweiitje

14

il e n u k d Zan

e npa d

ijk

40 Groot Goor

33

36

Groot Goor

16

npad Binne

30 Moormanlaan

ad p n ole

nn

il e n u k d Zan

rijpad Wasse

Hooggelegen weg tussen kerken van Steensel en Knegsel

M

22

ad its p

In de topografie wordt ‘keel’ gebruikt voor ‘insnoering’ of ‘versmalling’

29 Kerkdijkje

15

Bi

je Oud Tasbr o e k w eg

kelen = slechte natte boerengrond, begroeid met mos en riet en gelegen in de buurt van heide en vennen

Sm

26 Grote kelen

Historische naam van ven

w Hou

il e n u k d Zan

t Pie

Hooggelegen omheind stuk land besloten door wallen of heggen

Hoo id

Zandstra at

e ol

38

25 Lange bocht

28 Haoneven

at

ijk

le uw

24 Bocht

n nenpad

Zandst ra

34

me

Weg door hooggelegen akkers naar molen in Eersel

nt a k en t i Bu

35

r Dú

23 Molenpad

tra at

Hoo id

1

21 Wasserijpad

sch es

10

np ad

Vernoemd naar as = bemesting, bekalking en laaggelegen hakhoutbos

7

nt a k en t i u

ijk

20 Oud Tasbroekwegje

po t

13

t ch o eb g Lan

Bi

19 Schaakswegje

cht Weg naar gehucht Schadewijk (Schaak) o eb g La n

Pa p

spad t e fi n de Langs

Zandheuvel gelegen aan Zandstraat waarover sage van knekelhuis bekend is

Mulde rsw eg

17 Duvelsberg

25

velsberg Du

Binnendoor van Stevert naar Steensel

B

36

35

en arm

ge n a L

Houw is gat, open plek in bos. Waar de wind vrij spel heeft. Houwmouw is zomerse wervelwind

STEENSEL

t ch o b

ersweg d l u M

Benedenstrooms gelegen van Stevertse watermolen. Meuwle is molen, dúr is door: doorgang bij molen

l Gi

ak e d

r ke

D

14 Dúrmeuwle

6

ef dre

Historische naam; op kaart 1832

11

de

13 Zandstraat

33 Brede dreef

ge Ho

Bre

Weg naar Stevertse watermolen, mulder is molenaar

32 Den uurpaal

26

ht c o b

en

12 Muldersweg

16 Binnenpad

Viijf V jfs f prong

at tra

Hooggelegen omheind stuk land besloten door wallen of heggen. Deel van de wal nog aanwezig

Weg naar gehucht de Hees

4

n ele

11 Hoge bocht

te k

Historische naam; op kaart 1832

Gro

10 Pappotsche straat

18 Heeswegje

...L

Heuvelenweg

5

g we len ve

8

29

8

u He

Bossen, ooit eigendom van het armenbestuur van de Heilige Geest

37

g we len ve

Den armen

Vissers bosplak

ef dre

7

27

de

Akker, bosplak in eigendom van gilde St. Lucia

Bre

Gildeakker

nnen n bi De

6

3

pp Pa

Aanduiding voor ligging achteraf

Kerkdijkje

Den binnen

31 Hertenweitje

33

kelen e n i Kle

5

27 Kleine kelen

De nb inn

an t

4

28

spa d

Naam van eigenaar open akker omringd door bos

en Haonev

fiet

Vissers bosplak

39

u He

3

1 g we len ve

Oefenplek voor geweerschieten van Bescherming Burgerbevolking (BB)

Klein Goor

u He

Schietberg

2

ef dre

2

39

de Bre

Oude weg over de Gender naar Knegsel; oude handelsroute tussen Den Bosch en Luik

40

en

Oude dijk

Kerkdijkje

1

15 Houw

S

erg b t e c hi

erg b t e chi

Oude dijk

Nr. en naam

Het gat

37

E3-Strand

S

erg b t e chi

Bu ite nk

Buitengebied Steensel Mo

d en

or

an a l n ma

ang s

30

31 Heeswegje

19

Brede weg door bos

35 Buitenkant

Weg gelegen aan de buitenkant van het boscomplex

36 Zandkuilen

Plaats waar vroeger aan zandwinning is gedaan, deels handmatig met koe en kar

37 Het gat

Laag gelegen perceel

38 Voor Stevert 1

Weg gelegen voor woning Stevert 1

39 Klein Goor

Klein broekbos (moerasachtig bos)

40 Groot Goor

Groot broekbos (moerasachtig bos)

41 Varkensbaan

Oude route boeren met varkens naar de dekbeer in Knegsel

Sc

a ha

gj e e kw

20

30

je weg

zandweg langs fietspad Nedermolen – Turfweg

Oud Tasbroek

34 Langs den fietspad

S

a ch

a

je g e kw

28

Deze kaart is tot stand gekomen in samenwerking met de Dorpsraad Steensel, ‘werkgroep buitengebied’ en de gemeente Eersel. Leden werkgroep: Peter v.d. Aalst, Gemma Hauser, Peer Heezemans, Ruud Kox, Dries Luijten, Rita Meijer en Charles Hermans Uitvoering kaart info en fotografie: Johan Heesterbeek

B

2

3

4

t oc h

24 25

6

8

9

11

13

14

15

18

19

22

Kaart buitengebied Steensel; Namen uit de volksmond van wegen, paden en bijzondere locaties  

Kaart buitengebied Steensel; Namen uit de volksmond van wegen, paden en bijzondere locaties

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you