Page 1

Pello Aramendi Jauregi

Irakasgaia:  Matematika       Ikasgaia­tema: Zatigarritasuna    Ordu kopurua:        Maila:  1.a        Etapa: DBH EDUKIAK

EDUKIAK

EDUKIAK

1.­ Kantitate bat tamaina berberako azpimultzotan  banatzen jakitea. (*) 2.­ Bereiztea multiplo eta zatitzaileak (zatigarritasun  erlazioa zehaztuta, esate baterako). (*) 3.­ Zenbaki baten multiplo eta zatitzaileak aurkitzea eta  erabiltzea egoera praktiko ezberdinetan. (*) 1.­ Zatigarritasun erlazioa. Multiploak eta zatitzaileak. 

4.­ Zenbaki baten zatitzaile guztiak bereiztea eta 

(*)

erabiltzea egoera praktikoetan. (*)

2.­  Zatigarritasun irizpideak. (*)

5.­ Zatigarritasun irizpideak ezagutzea (2, 3, 5 eta 

3.­ Zenbaki lehenak eta zenbaki konposatuak.  (*)

10ena, gutxienez). (*)

4.­ Zenbaki baten faktorizazioa zenbaki lehenetan. (*)

6.­ Bereiztea zenbaki lehenak eta konposatuak 

5.­ 2 zenbakiren multiplo komunetatik txikiena (MKT)

(Eratostenes­en kriba). 50 baino txikiagoak direnak 

6.­ 2 zenbakiren zatitzaile komunetatik handiena (ZKH)

ateratzen jakitea eta gehienak buruz ikastea.

1.­ Buruzko eta idatzizko kalkulurako norberaren estrategiak  garatzeko interesa izatea. (*) 2.­ Zenbakizko propietateak eta erlazioak egoera praktikoetan  aplikatzeko intereza izatea. (*) 3.­ Kalkulurako prozedurak ulertzeko eta praktikan jartzeko  interesa izatea. (*)

7.­ Zenbaki arrunt bat faktorizatzeko prozedura  erabiltzea. (*) Hortik zatitzaile guztiak ateratzea. 8.­ MKT lortzeko eskuzko metodoa (zuzena) eta  faktorizazioa eginda erabiltzea.

9.- ZKH lortzeko eskuzko metodoa (zuzena) eta faktorizazioa eginda erabiltzea. Berrikuntza: Ikt­ak erabili buruzko kalkuluaren estrategiak erabiltzen ohitura hartzeko, gaian landutako kontzeptu eta prozedurak  indartzeko, problema ebazpena lantzeko eta taldeko lanaren  bitartez proiektu txikiak garatzeko (ahozko aurkezpena nola egin landuko dugu bereziki).

1


Pello Aramendi Jauregi

OK

HELBURUAK

EBALUAZIO IRIZPIDEAK Helburua gainditzen duen ikasleak, zer (egin) menperatu behar du?

1.­ Zenbaki arrunten arteko zatigarritasun­erlazioak  identifikatu, zenbakien arteko erlazioak eginda.  Zenbaki lehenak bereiztu, 2 zatitzaile baino gehiago  ez dituela egiaztatuta.

1.1. Badaki zenbaki bat beste baten multiploa edo zatigarria den. 1.2. Lortzen ditu zenbaki baten zatitzaileak. 1.3. Badaki zenbaki baten multiploen segida hasten. 1.4. Badaki 30 baino txikiagoak diren zenbaki lehenak zein diren, eta lehenak zergatik diren justifikatzen du.

2.­ Zatigarritasun­irizpideak ezagutu, zatiketa egin  gabe eta zenbaki bat faktore lehenetan deskonposatu,  zakigarritasun­irizpide horiek erabilita.

2.1. Zenbaki multzo bat emanda, badaki buruz 2ren, 3ren, 5en eta 10en multiploak bereizten. 2.2. Deskonposatzen ditu zenbakiak faktore lehenetan.

3.­ Bi zenbaki edo gehiagoren MKT eta ZKH zer den  jakin eta kalkulatzeko estrategiak erabili, eguneroko  bizitzako hainbat egoeretan aplikatuta.

3.1. Lortzen du bi zenbakiren zkh eta mkt kasu errazetan, buruz kalkulatuta edota zenbakien zatitzaile eta multiplo bildumen ebaketa eginez (artisau-metodoa). 3.2. Lortzen du bi zenbakiren zkh eta mkt kasu errazetan, zenbakiok faktore lehenetan deskonposatuz.

EBALUAZIO ERREJISTROA Tresnak Jarduerak 1.­ azterketak. a) Galdera itxiak b) Problemak. ­ Ulertu,  interpretatu. ­ estrategiak. ­Prozedurak.

NOLA kalifikatu % Nota

2.­ Ikaslearen  koadernoa: ­ lanak eginda  dauden ala ez. ­ zuzenketa. ­ txukuntasuna. 3.­ talde lanak: ­ Ahozko  aurkezpenak. ­ Garapena.

2


Pello Aramendi Jauregi

4.­ Zatigarritasunari buruzko ezagutzak problemen  ebazpenerako erabili, estrategia eta eskema  ezberdinak praktikan  jarrita.

4.1. Ebazten ditu multiplo eta zatitzaile kontzeptuak erabili beharreko problemak. 4.2. Ebazten ditu zatitzaile komunetako handiena erabili beharreko problemak. 4.3. Ebazten ditu multiplo komunetako txikiena erabili beharreko problemak.

­ Aurkezpena. ­ Gadetegi bati  erantzun. 4.­ irakaslearen  koadernoa (jarrera). ­ Etxeko lanak.

Errefortzua: Lan osagarria. Beste gai batzuekin batera (lehenengo hiru gaiak) blokea ez bada gainditzen, lan orokorrago bat egin beharko dute, 3 gaiena, eta , ondoren berreskurapen proba  idatzi bat.

3

errer  
errer  

rereghghfghfgh

Advertisement