Page 1

Cucurrucucú... Magda Anglès Tot i que Can Felipa Arts Visuals ha aconseguit una pròrroga vital d’un any gràcies a la mobilització de la comunitat artística i veïnal, el desmantellament de les infraestructures públiques de la cultura continua i salvar-se de la guillotina, no només econòmica sinó també ideològica, resulta cada vegada més difícil. El poder destina tots els esforços necessaris per crear confusió i incertesa, a més de mantenir i reforçar el desgavell actual. Marea roja cultura en lluita o el manifest Ohé partisans, salvem la cultura! són algunes de les veus que reclamen accions conjuntes i acords per traçar estratègies culturals resistents. Davant el menyspreu per les idees i un teixit creatiu afeblit –juntament amb una coartada “perfecta” com la manca de calés–, els artistes i comissaris opten per l’autogestió per tirar endavant projectes i crear afinitats electives. R. Marcos Mota i Mariokissme han seguit aquest camí a l’hora de posar en funcionament el projecte curatorial independent El Palomar, un espai expositiu de llibertat, desobediència i desafiament que fa venir trempera. Situat en un àtic del Poble Sec, El Palomar tracta de donar visibilitat a discursos i pràctiques artístiques que han quedat tradicionalment al marge i que utilitzen el cos com a suport per a la creació El Palomar ja ha acollit dues exposicions i aquesta setmana inaugura la tercera, In The Future We Will All Be Deers de Federico Vladimir Strate Pezdirc. La primera, Lo más revolucionario es ser castro o tener una vida sexual frustrante, mostrava una selecció d’obres de l’equip Palomar. La segona, Film Fables, es va dedicar a Lucía King. El Palomar també ha començat a expandirse més enllà del seu cub blanc i ha mostrat obres amb la Galeria Balaguer –en una exposició comissariada per Paola Marugán– i per la propera exposició compta amb el suport festival Screen. D’aquesta manera, a més de teixir complicitats, El Palomar ensenya allò que no es pot ensenyar “normalment” i ens recorda que moltes de les qüestions que envolten el desig, la sexualitat, el gènere no són veritats universals, sinó mites culturals poderosos. En R. Marcos Mota i Mariokissme i el Palomar són aquí per desafiar l’ideari de la naturalitat sexual, l’heterosexualitat com a norma, i qüestionar les connexions entre sexe, sexualitat i poder, convençuts que el cos és la superfície on s’imprimeixen els valors culturals. Publicat a 50x7, 13 de maig de 2013


Cucurrucucú... Magda Anglès Aunque Can Felipa Arts Visuals ha logrado una prórroga vital de un año gracias a la movilización de la comunidad artística y vecinal, el desmantelamiento de las infraestructuras públicas de la cultura continúa y salvarse de la guillotina (no únicamente económica sino también ideológica) resulta cada vez más difícil. El poder se esfuerza para crear confusión e incertidumbre, además de mantener y reforzar la maraña actual. Marea roja cultura en lluita o el manifiesto Ohé partisans, salvem la cultura! son algunas de las voces que reclaman acciones conjuntas y acuerdos para trazar estrategias culturales resistentes. Frente al menosprecio por las ideas y un tejido creativo ya de por sí debilitado –junto a una coartada “perfecta” como la falta de parné–, los artistas y comisarios optan por la autogestión para tirar adelante proyectos y crear afinidades electivas. R. Marcos Mota y Mariokissme han seguido este camino a la hora de poner en funcionamiento el proyecto curatorial independiente El Palomar, un espacio expositivo de libertad, desobediencia y desafío que nos pone. Situado en un ático del Poble Sec, en Barcelona, El Palomar trata de dar visibilidad a discursos artísticos que han quedado tradicionalmente al margen y que utilizan el cuerpo como soporte para la creación. El Palomar ha acogido ya dos exposiciones y esta semana inaugura la tercera, In The Future We Will All Be Deers de Federico Vladimir Strate Pezdirc. La muestra que estrenó el espacio, Lo más revolucionario es ser castro o tener una vida sexual frustrante, mostraba una selección de obras del equipo Palomar. La segunda, Film Fables, se dedicó a Lucía King. El Palomar también ha empezado a expandirse más allá de su cubo blanco y ha colaborado con la Galería Balaguer –en una exposición comisariada por Paola Marugán– y cuenta con el apoyo del festival Screen para la propera exposición. De esta manera, además de tejer complicidades, El Palomar enseña lo que no se puede enseñar “normalmente”. Muchas de la cuestiones que rodean el deseo, la sexualidad o el género, no son verdades universales, si no más bien poderosos mitos culturales. Y R. Marcos Mota y Mariokissme y su Palomar están aquí para desafiar el ideario de la naturalidad sexual, la heterosexualidad como norma y cuestionar las conexiones entre sexo, sexualidad y poder, convencidos de que el cuerpo es la superficie donde se imprimen valores culturales. Publicado en 50x7, 13 de mayo de 2013


Imagen Els virtuts del cagar de Equipo Palomar.

Currucucú magda anglès  

Cucurrucucú... Magda Anglès Publicado en 50x7, 13 de mayo de 2013

Advertisement