Page 1

GEÏNTEGREERDE PROEF SILVAVENTURA

EL HASSANI AYMAN 6 BOEKHOUDEN-INFORMATICA H. PIUS X-INSTITUUT ABDIJSTRAAT 128 2020 ANTWERPEN 2017 - 2018


GEÏNTEGREERDE PROEF SILVAVENTURA

EL HASSANI AYMAN 6 BOEKHOUDEN-INFORMATICA H. PIUS X-INSTITUUT ABDIJSTRAAT 128 2020 ANTWERPEN 2017 - 2018


Woord vooraf Deze bundel is het eindresultaat van mijn geïntegreerde proef (GIP). Het zesde jaar BoekhoudenInformatica en Handel hebben een fictief bedrijf overgenomen dat zich bezig houdt met het verkopen en produceren van kampeermateriaal. Dit bedrijf werd opgericht om er verschillende opdrachten rond te maken. Voor bijna elk vak kregen we een opdracht rond dit project. We kregen voor elke opdracht twee kansen. Na het afgeven van de eerste versie probeerden de leerkracht dit zo snel mogelijk te verbeteren zodat we alle fouten uit de opdracht konden halen om zo de laatste versie zo goed mogelijk af te kunnen geven. Deze bundel bestaat uit opdrachten die we individueel en in groep moesten maken. De opdrachten zou ik uiteraard niet helemaal alleen hebben kunnen maken. Daarom wil ik graag mijn groepje voor bedanken, Kojo Kwakye, Nassim Amghar, Akram ahannouch en Jasmine El Idrissi. Het samen werken ging niet altijd even makkelijk, zeker na het vertrek van één van onze collega (Jasmine El Idrissi) maar uiteindelijk hebben we elke keer een oplossing kunnen vinden. Daarnaast zou ik ook mevrouw Faber en meneer Walgraef willen bedanken voor de feedback en tijd die ze ons doorheen het jaar hebben gegeven. Mevrouw Faber wil ik nog een keer bedanken om een uitstekende mentor te zijn. Ze kreeg bijna elke zondag een logboek van mij. Daarmee kon ze me goed volgen van wat ik precies heb gedaan en wat ik nog moest doen.


Inhoudsopgave INLEIDING ......................................................................................................................................................... 6 SEMINARIE ........................................................................................................................................................ 8 1.1 AANTAL MAANDEN EINDVOORRAAD .................................................................................................................. 10 1.1.1

Analyse ................................................................................................................................................................ 10

1.1.2

Bijsturende beslissingen .............................................................................................................................. 10

1.2 PRODUCTIEKOST PER EENHEID ........................................................................................................................... 11 1.2.1

Analyse ................................................................................................................................................................ 11

1.2.2

Bijsturende beslissingen .............................................................................................................................. 11

1.3 LEVERBETROUWBAARHEID .................................................................................................................................. 12 1.3.1

Analyse ................................................................................................................................................................ 12

1.3.2

Bijsturende beslissingen .............................................................................................................................. 12

1.4 MARKTAANDEEL OMZET ....................................................................................................................................... 13 1.4.1

Analyse ................................................................................................................................................................ 13

1.4.2

Bijsturende beslissingen .............................................................................................................................. 13

NAAM, LOGO EN HUISSTIJL ....................................................................................................................... 14 KAPITAALVERHOGING ............................................................................................................................... 16 SHAREHOLDERSANALYSE ......................................................................................................................... 21 BEDRIJFSECONOMIE ................................................................................................................................... 29 1.5 FINANCIËLE ANALYSE VAN EEN CONCURRENT ................................................................................................. 30 VERTICALE ANALYSE .......................................................................................................................................................... 31 1.5.1

Solvabiliteit ....................................................................................................................................................... 31

1.5.2

Cashflow ............................................................................................................................................................. 32

1.5.3

Bedrijfskapitaal .............................................................................................................................................. 33

1.5.4

Current Ratio ................................................................................................................................................... 34

1.5.5

Quick ratio ......................................................................................................................................................... 35

HORIZONTALE ANALYSE .................................................................................................................................................... 36 1.5.6

Brutomarge ...................................................................................................................................................... 36

1.5.7

Andere bedrijfskosten ................................................................................................................................... 37

1.5.8

Eigen vermogen .............................................................................................................................................. 38

Bedrijfsresultaat ............................................................................................................................................................. 39 1.5.9

Aantal werknemers ....................................................................................................................................... 40

Bijlagen: .............................................................................................................................................................................. 41 1.6 K2 RENOVEERT HISTORISCH PAND .................................................................................................................... 41 1.7 OUTDOORWINKEL K2 HEROPENT IN HISTORISCH EN GERENOVEERD HERENHUIS: “DIT PAND HEEFT EEN ZIEL” ............................................................................................................................................................................. 42

1.8 ANALYSE VAN DE JAARREKENING ....................................................................................................................... 44


MASTERPLAN ................................................................................................................................................ 54 ENGELS ............................................................................................................................................................ 56 1.9 BUSINESS PLAN ...................................................................................................................................................... 57 1.9.1

Business Idea .................................................................................................................................................... 57

1.9.2

Company objectives ....................................................................................................................................... 57

1.9.3

Risk Analysis ..................................................................................................................................................... 58

5.1.1

Product Description ...................................................................................................................................... 60

5.1.2

Ownership, management, and Personnel ............................................................................................ 61

5.1.3

Markets and Marketing ............................................................................................................................... 63

5.2 PROMOTION PLAN ................................................................................................................................................. 64 FRANS .............................................................................................................................................................. 67 5.3 OFFRE D’EMPLOI .................................................................................................................................................... 68 5.4 BROCHURE .............................................................................................................................................................. 69 GODSDIENST .................................................................................................................................................. 71 MVO .................................................................................................................................................................................... 72 LOGBOEK ........................................................................................................................................................ 74 CONCLUSIE ..................................................................................................................................................... 82 BIJLAGEN ........................................................................................................................................................ 83


Inleiding Beste lezer Al eens over nagedacht hoe het is om een bedrijf te leiden en alle aspecten die het met zich meebrengt? Deze kans hebben wij, leerlingen van zes boekhouden-informatica en handel, gekregen. Het was een simulatie over hoe het er, min of meer, in de echte wereld aan toe gaat. Mogelijk gemaakt door Thomas More, een hogeschool te Antwerpen. De simulatie Top Team is een spel waarin elk groepje een keuze moest maken tussen, bijvoorbeeld, hoeveel boekentassen we gaan produceren, de prijs van de boekentassen, luxe of normale boekentassen produceren. Aan de hand van de gemaakt keuzes kregen we de resultaten binnen. Zo werden er drie boekjaren gesimuleerd. Wij, Silvaventura, hebben het geluk gehad om op de eerste plaats te eindigen. Op basis van de drie boekjaren hebben we verschillende opdrachten moeten uitvoeren. Verder in mijn eindwerk kun je bij elk vak uitleg krijgen over de opdracht en de opdracht terugvinden. We zijn het spel begonnen met 5 leden en geĂŤindigd met 4, waardoor we niemand meer van handel hebben. Hoe zou je hebben gereageerd als je al met een relatief kleine groep werkt en er iemand, die belangrijk was in onze groep, opeens vertrekt. Dit was op het begin een kleine tegenslag die wij gelukkig goed hebben opgevangen door de leerling zijn werk over de resterende leden te verdelen. Elke opdracht werd twee keer ingediend, zowel digitaal als op papier. De eerste versie was een kladversie en de tweede was de definitieve opdracht.


Seminarie

7


Seminarie Voor het vak seminarie kregen we vier opdrachten We hebben het project afgetrapt met de externe audit, daarna werkten we aan het bedenken van onze naam, logo, huisstijl. De voorlaatste opdracht voor seminarie was de kapitaalverhoging en als laatste opdracht maakte ik een shareholdersanalyse. De eerste twee opdrachten maakten we in groep, de derde per twee en de laatste individueel. De eerste opdracht externe audit is het gevolg van de simulatie die we hebben gespeeld. We hebben een SWOT-analyse opgesteld aan de hand van onze cijfers. Het aantal maanden eindvoorraad, de huidige productiekost per eenheid, de huidige leverbetrouwbaarheid en het huidige marktaandeel in de marktomzet hebben we allemaal berekend en beoordeeld. Het speciale aan deze opdracht is dat meneer Frederix, die de simulatie heeft geleid, ons heeft beoordeeld. Er bestaat geen enkele onderneming zonder een naam, logo of huisstijl. Dit is wat we mochten doen voor de tweede opdracht. Elke keuze die we hebben gemaakt hebben we ook moeten verklaren. Onze keuzes zijn gericht op wat het beste bij ons past. Elke onderneming heeft ook een bestuur en ook hier moesten we het bestuur in kaart brengen aan de hand van een organogram. Deze opdracht is vooral om een duidelijk beeld te geven van Silvaventura. Voor de derde opdracht hebben we onze groep in twee kleine groepjes verdeeld. Kojo en ik hebben onze aandeelhouders moeten overtuigen om een kapitaalverhoging te krijgen. Voor deze opdracht hebben we verschillende berekeningen moeten maken. De opdracht hebben we voor de klas moeten presenteren. Als laatste heb ik drie bedrijven op moeten zoeken die zich bezig houden met het produceren van groene energie. Ik heb de bedrijven met elkaar vergeleken en uitgelegd waarom ik per se in hun wou investeren en niet in andere bedrijven. Dit gebeurde ook in de vorm van een presentatie voor de klas.

8


SWOT-ANALYSE

We starten het verslag met een SWOT-analyse voor onze groep voor ronde 3 van het TopTeam spel, daarna de analyse van de cijfers en berekeningen.

Strenghts

Weaknesses

• • • •

• Hoge druk omwille overwinning 2de ronde • Teamspeler afwezig • Meningsverschillen

Teamspirit Goede inschatting Vooruitdenkend Anticipatie op de 'acties' van de concurrenten

SWOTAnalyse Opportunities

Threats

• 3 rondes • Het spel kunnen doorgronden

• Bekendmaking van eigen strategie • Concurrentie

Met de SWOT-analyse willen we een bepaald beeld creëren van onze onderneming. Elke letter staat voor een bepaald woord, Strenghts, Weaknesses, Opportunities en Threats. Door deze punten aan te kaarten kunnen we rekening houden met bepaalde factoren om ongewilde situaties te vermijden.

9


ANALYSE CIJFERS

1.1 Aantal maanden eindvoorraad

1.1.1 Analyse Onze eindvoorraad bij de beide producten liggen extreem hoog in ons beginjaar. De eindvoorraad uitgedrukt in aantal maanden is zeer drastisch verlaagd in jaar 2. We hadden begrepen tijdens het spel dat je niet teveel moet produceren zodat je kosten kan besparen. In het laatste jaar wilden wij zeker voldoen aan de vraag van de standaardrugzakken. Vandaar dat we een grote eindvoorraad hadden. Dit is in het echte leven wel een enorm risico, want als een groot bedrijf moet je kunnen innoveren en als je dezelfde boekentas het volgend jaar blijft verkopen zal het product technische slijtage krijgen. Hierdoor zullen de klanten overschakelen naar de concurrentie die wel vernieuwende producten kan aanbieden.

1.1.2 Bijsturende beslissingen We kunnen een machine minder gebruiken voor de standaardproductie, waardoor we dan minder voorraad produceren en dus op het eind van het jaar met minder voorraad zitten. Dit kan een grote stap zijn richting een ideale eindvoorraad. We moeten ervoor zorgen dat we aan de vraag kunnen voldoen.

10


1.2 Productiekost per eenheid

1.2.1

Analyse

We produceren aan de zo laagst mogelijke prijs voor een optimale afzet. Bij jaar 1 is het bij de gemiddelde productiekost voor luxeproducten nog iets lager omdat we ons niet volledig hebben gefocust op de productie en zo kosten hadden bespaard. Een lage kostprijs is erg belangrijk, het heeft een enorme invloed op het resultaat. Onze kostprijs is erg gunstig voor ons resultaat op het einde van elk jaar.

1.2.2

Bijsturende beslissingen

Momenteel doen we het heel goed aangezien we veel produceren aan een lage prijs. Dit is dan ook te zien aan de resultaten. We komen zeer gemakkelijk aan het break-even punt waardoor we erg veel winst kunnen maken.

11


1.3 leverbetrouwbaarheid

1.3.1

Analyse

We presteren bijna ideaal als het over leveren van goederen en diensten gaat. We halen in jaar 2 en 3 het maximum. Dit is zeer goed. Dit stimuleert het consumentenvertrouwen enorm. Wat ook zeer goed is. Dit houdt de klant tevreden en tevreden klanten zijn klanten die blijven. Een klant aanwinnen is ĂŠĂŠn ding maar een klant behouden is totaal iets anders. De klant moet het gevoel krijgen dat hij op je kan rekenen als hij/zij een product nodig heeft. Dit kan tevens ook een grote troef zijn op commercieel gebied. Je kan advertenties maken en erbij vermelden dat je op het gepaste tijdstip en de gepaste plaats levert.

1.3.2

Bijsturende beslissingen

Verder waken zoals in de laatste 2 jaar en zo telkens het consumentenvertrouwen verbeteren. Op deze manier kunnen we zo het marktleiderschap verder zetten.

12


1.4 marktaandeel omzet

1.4.1

Analyse

Met onze cijfers scoren we totaal niet slecht in onze markt aangezien er tien teams waren. Het gemiddelde marktaandeel zou dan 10% zijn, we zitten dus duidelijk steeds boven dat gemiddelde. We hebben een groot marktaandeel en daarom zijn wij dus ook een van de grootste spelers op de markt. 1.4.2

Bijsturende beslissingen

In principe zouden we een nog hoger marktaandeel kunnen behalen door meer winst te maken. Dit kan door kosten te besparen bij de productie. We mogen niet vergeten dat we marktleider zijn, wat ons een doelwit maakt voor de concurrenten. Iedereen focust zich op de succesvolste, maar omdat we zodanig op de hielen worden gezeten, moeten we telkens onze strategie creatief en innovatief aanpassen, zodat we de concurrentie toch een stapje voor kunnen zijn.

13


Naam, logo en huisstijl Een naam met betekenis voor onze onderneming was geen snelle beslissing door de meningsverschillen. Uiteindelijk zijn we toch tot een besluit gekomen. Voordat we onze naam gingen bekendmaken, moesten we opzoeken of de naam wel degelijk niet al bestond op de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen. Door heel wat woorden met elkaar samen te voegen kwamen we op het woord ‘Silvaventura’. ‘Silva’ betekent in het Latijn ‘woud’ en daar hebben we ‘aventura’ aan toegevoegd, wat ‘avontuur’ betekent in het Latijn. Deze twee woorden hebben we gekozen omdat het samen mooi en vloeiend klonken. Daarnaast willen we de klanten het gevoel geven dat ze zich kunnen ontspannen tijdens het kamperen in het bos. Als logo hebben we het eerder simpel gehouden want hoe simpeler het ontwerp is hoe beter de kwaliteit van het logo. Ons logo bestaat uit de naam ’Silvaventura’ en een getekende boom. We kiezen voor een groene kleur. Groen staat voor alles wat met natuur te maken heeft. Bovendien is de natuur één van de beste gebieden om te gaan kamperen. Onze slagzin gaat als volgt: ‘Silventura, je voelt het verschil’. We vonden deze slagzin het beste passen bij onze naam. Met deze slagzin zorgen we ervoor dat de klanten meer interesse zullen hebben in onze onderneming. Wat voor verschil maakt Silventura? Dit zal de meest voorkomende vraag zijn van de potentiële klant. De taakverdeling was een van de eenvoudigste opdrachten. Ieder van ons paste perfect in haar of zijn eigen functie door de uitgebreide keuzes. Dit zorgt voor veel voordelen binnen in de onderneming.

Ayman El Hassani CEO

Akram Ahannouch

Financieel directeur

Nassim Amghar

Kojo Kwakye Commercieel directeur

Technisch directeur

Yasmine El Idrissi

Administratief directeur

Ayman El Hassani is de leidinggevende van de onderneming. Hij werd gekozen omdat hij ervaring heeft als leidinggevende. Ook nam hij zijn job heel serieus en nam hij zijn verantwoordelijkheid op. Akram Ahannouch heeft de functie financieel directeur. Hij zal verantwoordelijk zijn voor de financiën van het bedrijf. Hij werd gekozen omdat hij zorgvuldig is en goed kan omgaan met cijfers. Nassim Amghar is de technisch directeur van de onderneming. Hij zal de voorraad opnemen en eventueel contact opnemen met de leveranciers.

14


De functie commercieel directeur wordt ingevuld door Kojo Kwakye. Hij zal ervoor zorgen dat het bedrijf gekend blijft door middel van het commerciĂŤle beleid dat hij zal uitvoeren. Ten slotte komt de administratieve directeur. Deze functie wordt toegekend aan Yasmine El Idrissi. Zij zal de documenten beheren en zal zich bezighouden met het opstellen en bijhouden van verslagen etc.

15


Kapitaalverhoging Voor de derde opdracht hebben we onze groep in twee kleine groepjes verdeeld. Kojo en ik hebben onze aandeelhouders moeten overtuigen om een kapitaalverhoging te krijgen. We zouden dat bedrag gebruiken om te investeren in zonnepanelen en nieuwe machines. Voor deze opdracht hebben we verschillende berekeningen moeten maken. De opdracht hebben we voor de klas moeten presenteren. Hieronder kunt u de slides bekijken.

16


17


18


19


20


Shareholdersanalyse Ik heb drie bedrijven op moeten zoeken die zich bezig houden met het produceren van groene energie. Ik heb de bedrijven met elkaar vergeleken en uitgelegd waarom ik per se in hun wou investeren en niet in andere bedrijven. Dit gebeurde ook in de vorm van een presentatie voor de klas. Hieronder kunt u de slides bekijken.

21


• • • •

Onuitputtelijk lokaal geproduceerd Goed voor de economie Goedkoper

22


23


24


25


zelfproductie 120%

100% 96% 80% 77% 60%

71%

40%

20%

0%

Energy 2030

ENI

Eneco

Omzet (in miljoen) 1000 900

931

800 700 600 500 400 300 200 100 50

56

Energy 2030

ENI

0

26

Eneco


27


Bedrijfseconomie

28


bedrijfseconomie Voor het vak bedrijfseconomie hebben we twee opdrachten moeten uitvoeren. Als allereerst hebben we de marketingmix van een concurrent moeten bestuderen en de andere was een analyse van onze jaarrekeningen. Voor de eerste opdracht hebben we een bedrijf moeten opzoeken dat mogelijk een concurrent kan zijn voor Silvaventura. Eenmaal we het bedrijf hebben gevonden, hebben we haar jaarrekeningen helemaal bestudeerd en er een conclusie uit getrokken. We hebben ook opgezocht hoe de concurrent in de media is gekomen. Deze opdracht werd per twee gemaakt. Nassim was degene die me hierbij heeft geholpen. De tweede opdracht was een groepswerk wat betekent dat alle leden van Silvaventura hun steentje hebben moeten dragen aan deze opdracht. We hebben een analyse van onze jaarrekeningen gemaakt. De opdracht is gelijkaardig als de vorige alleen doen we het hier voor ons en hebben we ook een masterplan voor het jaar 2020 moeten maken. Het masterplan bestaat uit de doelstellingen die we als team zeker willen bereiken voor het jaar 2020.

29


1.5 financiĂŤle analyse van een concurrent Concurrentieanalyse: De Kampeerder Silvaventura houdt zich bezig met het verkopen van kampeergoederen. Het heeft enkele concurrenten, we moesten er ĂŠĂŠn analyseren. We hebben besloten om De Kampeerder, een familiebedrijf, te analyseren. Het is een bvba met twee vestigingen in Antwerpen. Het bedrijf beschikt ook nog over een webshop. Ze verkopen klim en kampeergoederen, vooral bestaande uit rugzakken, tenten en kleding. De activiteit van je onderneming wordt weergegeven aan de hand van een nace-bel code. Ze hebben de nace-bel code 47640 wat voor detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels staat. Ze hebben over het algemeen tevreden klanten. Zo krijgen ze een beoordeling 4,5 van de 5 sterren op hun facebookpagina. De meeste klanten beoordelen De Kampeerder goed door de goede service die ze aanbieden. Zo hebben ze volgens de klanten ook een goede vakkennis en is het personeel zeer vriendelijk en hulpvaardig. De Kampeerder bestaat al sinds 1990, wat betekent dat ze al 28 jaar ervaring hebben. De zaakvoerder van het bedrijf is David Beck. De Kampeerder heeft gemiddeld 12 personeelsleden per jaar, maar het is wel opvallend dat ze meer personeel onder contract hebben staan dat deeltijds werkt.

30


Jaarrekeninganalyse

Verticale analyse 1.5.1 Solvabiliteit Als een onderneming over genoeg eigen vermogen bezit, is deze solvabel. Wanneer een onderneming krediet wilt aanvragen bij een bank, zal iedere bank eerst nagaan of er wel genoeg eigen vermogen is in het bedrijf. Als er te weinig beroep wordt gedaan met het eigen vermogen bij het aankopen van activa, dan zal de bank de kredietaanvraag hoogstwaarschijnlijk afwijzen. Daarom berekenen ondernemingen de solvabiliteitsratio. Deze ratio geeft ons de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen.

Formule: Eigen Vermogen/Totaal Vermogen Bij onze concurrent zien de solvabiliteitsratio’s er als volgt uit:

Solvabiliteit

2014

2015

2016

0,35

0,41

0,41

Solvabiliteit 0,42 0,41 0,4 0,39 0,38 0,37 0,36 0,35 0,34 0,33 0,32 2014

2015

2016

Conclusie: Ze hebben een sterke solvabiliteit. Ze zitten steeds boven de 0,33 die de banken meestal eisen om een kredietaanvraag te accepteren. We zien dat de solvabiliteit van 2014 naar 2015 is gestegen met 0,06 en sindsdien constant is gebleven. Dit betekent dat ze grotendeels de investeringen met eigen vermogen heeft gefinancierd.

31


1.5.2 Cashflow Niet alle ondernemingen hebben dezelfde afschrijvingspolitiek. Zo kan een onderneming sneller afschrijven om op korte tijd minder winst te boeken waardoor ze minder belastingen moeten betalen. Met de cashflow werken we dit effect weg door de afschrijvingen op te tellen bij de winst na belastingen. Dit maakt het makkelijker om ondernemingen van dezelfde sector te vergelijken. Banken bestuderen hier ook zoals bij de solvabiliteit de evolutie van de cashflow om uiteindelijk te oordelen over de kredietaanvraag. Een onderneming kan een negatieve en positieve cashflow hebben. Een negatieve cashflow betekent dat er meer geld de onderneming verlaat dan dat er binnenkomt en dat kan gevolgen hebben. Bij een positieve cashflow daarentegen lopen alle verrichtingen binnen de onderneming gesmeerd.

Formule: Resultaat na belastingen + niet-kaskosten Hieronder staat de cashflow van De Kampeerder:

Cashflow

2014

2015

2016

1.258.585,00

711.532,00

180.710,00

Cashflow 1.400.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 800.000,00 600.000,00 400.000,00 200.000,00 0,00 2014

2015

2016

Conclusie: De cashflow is de loop der jaren drastisch gedaald, omdat het resultaat veel lager lag ten opzichte van 2014. Dus ze zullen wel problemen hebben bij het op tijd betalen van de leveranciers. 32


Bedrijfskapitaal

1.5.3

Het bedrijfskapitaal van een onderneming is gelijk aan de vlottende activa. Vlottende activa zijn de werkmiddelen waarover een onderneming op korte termijn beschikt. De vlottende activa kregen hun naam omdat ze snel in en uit de onderneming kunnen gaan. Als we het bedrijfskapitaal verminderen met het vreemd vermogen op korte termijn bekomen we het nettobedrijfskapitaal. Het doel van het berekenen van deze ratio is om de liquiditeit van een onderneming te meten. Hoe hoger het nettobedrijfskapitaal, hoe liquider de onderneming. Als de onderneming liquide is kan ze haar schulden op korte termijn afbetalen.

Formule: Vlottende activa - (Vreemd vermogen op korte termijn + Overlopende rekeningen) Hieronder staan de nettobedrijfskapitalen van De Kampeerder:

Bedrijfskapitaal

2014

2015

2016

-603.324,00

301.875,00

985.463,00

Bedrijfskapitaal 1.200.000,00 1.000.000,00 800.000,00 600.000,00 400.000,00 200.000,00 0,00 -200.000,00

2014

2015

2016

-400.000,00 -600.000,00 -800.000,00

Conclusie: Het nettobedrijfskapitaal is veel hoger dan het basisjaar. Dit komt omdat hun vlottende activa veel hoger liggen dan 2014. Dus ze kunnen hun schulden op korte termijn betalen.

33


1.5.4

Current Ratio De current ratio of liquiditeit in ruime zin geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op korte termijn haar schulden te kunnen voldoen. Op basis van de uitkomst van de current ratio wordt de liquiditeitspositie bepaald. Zo kan de onderneming liquide zijn als ze de schulden op korte termijn kan betalen en zo niet is ze niet liquide. Als de liquiditeitsratio kleiner is dan één dan is de onderneming niet in staat haar schulden op korte termijn te betalen.

Formule: Vlottende Activa/Schulden op korte termijn Hieronder staan de current ratio’s van De Kampeerder:

Current ratio

2014

2015

2016

0,74

1,13

2,00

Current ratio 2,5 2 1,5 1 0,5 0 2014

2015

2016

Conclusie: In zowel boekjaar 2015, als in boekjaar 2016 is de quick ratio’s groter dan één. Dit wil zeggen dat De Kampeerder in staat is om haar schulden op korte termijn af te betalen met haar vlottende activa. Als we kijken naar 2014, zien we het omgekeerde. De current ratio is kleiner dan 1 wat betekent dat ze hun schulden op korte termijn niet kunnen betalen.

34


1.5.5

Quick ratio De quick ratio, acid ratio of de liquiditeit in enge zin geeft de verhouding tussen de vlottende activa en de schulden kleiner dan één jaar weer, zonder rekening te houden met de voorraad. Het laatstgenoemde is moeilijk snel om te zetten in geld, daarom houden we geen rekening met de voorraad. Het doel van het berekenen van deze ratio is om na te gaan of de onderneming op korte termijn genoeg geld heeft om alle schulden kleiner dan één jaar te kunnen betalen. Zoals bij de current ratio kan de onderneming haar schulden op korte termijn niet dekken als de liquiditeitsratio kleiner is dan één.

Formule: (Vlottende Activa - voorraden)/Schulden op korte termijn Hieronder staan de quick ratio’s van De Kampeerder:

Quick ratio

2014

2015

2016

0,28

0,61

0,85

Quick ratio 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 2014

2015

2016

Conclusie: We zien dat de cijfers drastisch dalen als we van current naar quick ratio gaan. In alle drie de boekjaren kunnen ze hun schulden op korte termijn niet dekken met de beschikbare vlottende activa (zonder de voorraden). Dit kan te maken hebben met het feit dat het bedrijf een grote voorraad heeft. 35


Horizontale Analyse 1.5.6 Brutomarge De brutomarge is het resultaat van de opbrengsten en kosten die je hebt gemaakt bij het verkopen van je product. Als het positief is betekent het dat je je corebusiness goed doet. We zullen nu eens kijken naar de brutomarge van De Kampeerder. We nemen hier 2014 als basisjaar.

Brutomarge

2014

2015

2016

1.135.921,00 (100%)

1.050.519,00 (92%)

876.152,00 (77%)

Brutomarge 1.200.000,00 1.000.000,00 800.000,00 600.000,00 400.000,00 200.000,00 0,00 2014

2015

2016

Conclusie: Zoals u kunt zien is de brutomarge gedaald tegenover het basisjaar. In 2016 tot wel 23%. Dit heeft te maken met de omzet die in de loop der jaren is gedaald.

36


1.5.7

Andere bedrijfskosten Om geld te verdienen moet je geld uitgeven, daarom bestaan er naast de bedrijfsopbrengsten en de bedrijfskosten ook de andere bedrijfskosten (bezoldigingen, afschrijvingen en andere bedrijfskosten). Dit zijn de kosten die voor het eindresultaat van je omzet hebben gezorgd.

Formule: Bedrijfsopbrengsten – (bezoldigingen + afschrijvingen + andere bedrijfskosten) Hier zien we de andere kosten van de laatste drie jaar:

Andere bedrijfskosten

2014

2015

2016

799.880,00 (100%)

793.060,00 (99%)

896.616,00 (122%)

Andere bedrijfskosten 920.000,00 900.000,00 880.000,00 860.000,00 840.000,00 820.000,00 800.000,00 780.000,00 760.000,00 740.000,00 2014

2015

2016

Conclusie: In 2015 daalde het een beetje, maar dan steeg het in 2016 met 22%. Dit komt omdat de onderneming een verlies van 19.000 had in het boekjaar 2016 en ook omdat de bedrijfsopbrengsten iets lager waren dan die van 2014. Een mogelijke reden die de kosten liet stijgen is omdat De Kampeerder hun pand had gerenoveerd in 2016 (zie bijlage).

37


1.5.8

Eigen vermogen We zullen nu eens kijken naar het eigen vermogen van De Kampeerder. We nemen hier ook 2014 als basisjaar.

Eigen vermogen

2014

2015

2016

2.197.315,00 (100%)

2.679.183,00 (122%)

2.587.353,00 (118%)

Eigen vermogen 3.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 2014

2015

2016

Conclusie: In 2015 stijgt het eigen vermogen met 22% in vergelijking met boekjaar 2014. In het laatste boekjaar daalt het met 4% tegenover 2015, omdat de onderneming verlies had geboekt en dus daalt het eigen vermogen automatisch ook.

38


Bedrijfsresultaat

Wanneer we de bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten hebben, kunnen we het jjjjjjjjjbedrijfsresultaat berekenen.

Formule: Bedrijfsopbrengsten - bedrijfskosten Het bedrijfsresultaat is een goede indicator om te zien of een onderneming het wel goed doet of niet. Laten we eens de bedrijfsresultaten (van de laatste drie boekjaren) van De Kampeerder bestuderen. Hier zien we het bedrijfsresultaat van de laatste drie jaar:

Bedrijfsresultaat

2014

2015

2016

336.041,00 (100%)

257.459,00 (77%)

-19.464,00 (-6%)

Bedrijfsresultaat 400.000,00 350.000,00 300.000,00 250.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00 50.000,00 0,00 -50.000,00

2014

2015

2016

Conclusie: In het jaar 2015 was het resultaat iets lager, omdat de brutomarge gedaald was. In het jaar 2016 had de onderneming een verlies door de renovatie van hun pand. Eind 2016 waren de andere kosten hoger dan 2014 en ze verkochten ook minder producten dan in het basisjaar.

39


1.5.9 Aantal werknemers We zullen nu eens kijken naar het gemiddeld aantal werknemers per jaar van De Kampeerder.

Aantal werknemers

2014

2015

2016

12,3 (100%)

12,7 (103%)

11,5 (93%)

Aantal werknemers 12,8 12,6 12,4 12,2 12 11,8 11,6 11,4 11,2 11 10,8 2014

2015

2016

Conclusie: Het aantal personeelsleden bleef ongeveer hetzelfde in de eerste twee jaar. In het derde jaar zien we een vermindering van ongeveer ĂŠĂŠn werknemer.

40


Bijlagen: 1.6 K2 renoveert historisch pand Kampeerwinkel Frankrijklei blijft open 03/10/2017 om 03:00doornami

Buitensportwinkel K2 van Karel Beck in het historische pand op de Frankrijklei krijgt een makeover.Foto: Joris Herregods ANTWERPEN -

Het oude herenhuis van de buitensportwinkel K2 op de Frankrijklei wordt in ere hersteld. Gedaan met de scheuren, vochtproblemen en afgeschilferde verf die het historische gebouw al tientallen jaren tekenden. Tegen het einde van het jaar zou alles klaar moeten zijn. De Kampeerder in de Leopoldstraat is al sinds de jaren dertig een begrip in Antwerpen en is sinds 1980 in bezit van de familie Beck. Pater familias Dirk opende meer dan twintig jaar geleden ook De Kampeerder 2 op de Frankrijklei, beter bekend als K2. Wie de winkel kent, zag misschien al de grote scheuren in het plafond en de afbladderende verf op de muren. Nooit in ere hersteld “Mijn ouders hebben het gebouw in 1995 ingericht als winkel, maar het pand werd toen nooit in ere hersteld�, zegt huidig zaakvoerder Karel Beck. Het negentiende-eeuwse gebouw had, voor het een winkel werd, lang leeggestaan, er was veel last van waterschade en krakers namen historische elementen mee. Karel wil er nu opnieuw het mooie herenhuis van maken dat het eigenlijk is. De grote verbouwingen zijn gepland van augustus tot november, al kan het ook iets langer duren. Als de vernieuwde winkel op 1 januari 2018 open kan, is Karel tevreden. Hij wil 41


liever dat de werkmannen het goed doen dan snel. “De stukken parket moeten overeenkomen met de originele en we hebben ook iemand die drie maanden bezig zal zijn met alle sierlijsten. We gaan geen gouden krulletjes maken, maar het moet toch mooi in orde zijn”, zegt hij. “De winkel stond een beetje bekend als vervallen, wat een wanordelijk effect gaf. Na de renovatie gaat het overzichtelijker zijn, we kunnen onze producten dan mooier presenteren en we zorgen voor nieuwe verlichting. Uiteraard krijgt alles ook een lik verf. Voor de klanten gaat dat toch een groot verschil maken.” In tussentijd blijft de winkel gewoon open in het magazijn achteraan. K2, Frankrijklei 109. Open van 10 tot 18u. Gesloten op zondag. link: http://www.gva.be/cnt/dmf20171002_03109003/k2-renoveert-historisch-pand

1.7 Outdoorwinkel K2 heropent in historisch en gerenoveerd herenhuis: “Dit pand heeft een ziel” 26/12/2017 om 16:09 door natacha michiels

Karel Beck in de vernieuwde winkel. “We ontdekten dat er extreem zeldzame houtsoorten in het parket verwerkt zijn, soorten die nu niet meer ingevoerd mogen worden.”Foto: Joris Herregods ANTWERPEN De gespecialiseerde Antwerpse outdoorwinkel K2 op de Frankrijklei heropent in een volledig gerenoveerd herenhuis. Met vernieuwde parketvloeren, verlichting en heel veel verf ziet het historische pand er beter uit dan ooit tevoren. “Toen ik het in handen kreeg, was het klaar om te slopen.” Pater familias Dirk Beck opende K2 in 1995 als aanvulling op De Kampeerder (Leopoldstraat), maar ondertussen nam zoon Karel de fakkel over. In samenwerking met architecte Vera Suls 42


nam hij het historische gebouw stevig onder handen. “Alles verliep volgens planning”, zegt Karel tevreden. “Tijdens de renovatie zijn heel wat verborgen elementen naar boven gekomen. Zo zijn er heel mooie tekeningen in de sierlijsten.” Er staan op de Frankrijklei zes huizen die rond 1880 naast elkaar gebouwd zijn, en het is de laatste plaats in Antwerpen waar zo’n rij bewaard gebleven is. Vader Dirk zag de vernieuwde winkel al. “Het was een grote verrassing om te zien wat mijn gasten uitgestoken hebben. Toen ik het in handen kreeg, was het klaar om er de sloophamer bij te halen. Ik vind het fantastisch dat mijn kinderen de waarde van het gebouw waarderen. Ik hou van dit soort huizen. Ze hebben een ziel, een karakter. Het doet ook echt deugd dat ze er zo voor gaan. Ik had er alle vertrouwen in.” Congolese parketvloeren De herstelde parketvloeren blijken een historische waarde te hebben. “Er zijn extreem zeldzame houtsoorten in verwerkt en andere die zelfs totaal onbekend zijn”, zegt Karel. “De buurman zei dat de gebouwen waarschijnlijk zijn opgetrokken met geld van mensen die Congo leegroofden. Zo is er een houtsoort die bekend is, maar die niet meer ingevoerd mag worden in Europa. Waarschijnlijk zitten er dus heel wat onbekende Congolese houtsoorten tussen en dat is toch wel heel bijzonder.” K2, Frankrijklei 109, 2000 Antwerpen. Open van ma tot za, van 10 tot 18u. link: http://www.gva.be/cnt/dmf20171226_03267656/outdoorwinkel-k2-heropent-inhistorisch-en-gerenoveerd-herenhuis-dit-pand-heeft-een-ziel

43


1.8 Analyse van de jaarrekening Horizontale analyse Eigen vermogen Het eigen vermogen van een onderneming is de som van al het geld en bezittingen dat de ondernemer in het bedrijf heeft geĂŻnvesteerd. Eigen vermogen

Jaar 11

%

Jaar 12

%

Jaar 13

26 145 000,00

76,61%

30 474 000,00

89,29%

34 129 000,00 100,00%

Duizenden

Eigen vermogen 40.000,00 35.000,00 30.000,00 25.000,00 20.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 0,00 Jaar 11

Jaar 12

Jaar 13

Conclusie: Als we het eigen vermogen van de boekjaren 2011, 2012 en 2013 met elkaar vergelijken dan zien we een positieve evolutie. Over een periode van 3 boekjaren is ons eigen vermogen met 30,54% gestegen, wat best veel is. Dit is vooral te wijten aan de sterke toename van onze reserves in die periode. We hebben ervoor kunnen zorgen dat onze reserves zijn verdubbeld in de drie boekjaren door het resultaat telkens in de onderneming te houden.

44

%


Omzet De omzet is het bedrag dat je hebt behaald door het verkopen van je goederen of diensten. De omzet bestaat uit twee delen, prijs en afzet. Hoe groter je omzet, hoe meer je hebt verkocht.

Jaar 11 Omzet

%

Jaar 12

%

Jaar 13

28 286 000,00 104,14% 28 717 000,00 105,72% 27 162 000,00 100,00%

Omzet Duizenden

%

29.000,00 28.500,00 28.000,00 27.500,00 27.000,00 26.500,00 26.000,00 Jaar 11

Jaar 12

Jaar 13

Conclusie: In het eerste jaar hebben wij een redelijk hoge omzet. We waren hier nog niet helemaal tevreden mee omdat de kosten nog een hele grote hap nam van onze omzet. We wilden hier verandering in brengen door onze omzet te vergroten en tegelijkertijd ook onze kosten te verlagen. Dit hebben we kunnen realiseren in het volgend boekjaar, het jaar waarin we onze hoogste omzet hebben gerealiseerd. Ons laatste boekjaar was ook geslaagd. Hoewel onze omzet lager was dan de voorbije boekjaren, hebben we nog steeds een hoge winst kunnen realiseren.

45


Productie De productie is gewoonweg het aantal geproduceerde stuks door Silvaventura. Productie

Jaar 11

%

Jaar 12

%

Jaar 13

%

3 729,00

81,35%

4 607,00

100,50%

4 584,00

100,00%

Productie 5.000,00 4.500,00 4.000,00 3.500,00 3.000,00 2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00 0,00 Jaar 11

Jaar 12

Jaar 13

Conclusie: In het eerste jaar hadden we een relatief lage productie omdat we niet zeker waren hoe we de markt moesten benaderen en hoe groot onze afzet zou zijn. We wilden geen grote risico’s nemen. Toen we constateerden dat er veel vraag was naar onze producten, leidde dat tot het aanschaffen van een extra machine. Dit was een zeer goede zet. Hierdoor konden we meer produceren en dus ook meer verkopen. Ook konden wij door deze investering al onze klanten voorzien van hun bestellingen.

46


Resultaat van het boekjaar Het bedrijfsresultaat is het verschil van tussen de bedrijfsopbrengsten en de bedrijfskosten. Als het positief is doet je onderneming het goed, als het negatief is kan je best een kijkje gaan nemen bij de bedrijfskosten. Bedrijfsresultaat

Jaar 11

%

Jaar 12

%

Jaar 13

%

2 623 000,00

71,76%

4 329 000,00

118,44%

3 655 000,00

100,00%

Duizenden

resultaat v/h boekjaar 5.000,00 4.500,00 4.000,00 3.500,00 3.000,00 2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00 0,00 Jaar 11

Jaar 12

Jaar 13

Conclusie: Silvaventura behaalde steeds een prachtig resultaat. We hebben ervoor gezorgd dat onze opbrengsten steeds hoger lagen dan onze kosten. Het was niet makkelijk omdat we het risico hadden om klanten te verliezen aan onze concurrenten. We stellen vast dat het 12de jaar een beter jaar was dan onze 13de , maar we geloven erin dat de verandering van de productie ons zal bevoordelen op lange termijn. We kunnen de opgeslagen voorraad van het 13de jaar verkopen in het 14de jaar.

47


Verticale analyse Solvabiliteit Solvabiliteit is een financiĂŤle ratio die de verhouding aangeeft tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen op de balans. Als een onderneming voldoende eigen vermogen heeft, is ze solvabel. Anderzijds kan het eigen vermogen te klein zijn om de schuldenlast op te vangen. Vanaf dat de solvabiliteit onder 33% valt, spreken we over een negatieve solvabiliteit in de ogen van een financiĂŤle instelling. Solvabiliteit

Jaar 11

Jaar 12

Jaar 13

60%

63%

67%

Solvabiliteit 68% 66% 64% 62% 60% 58% 56%

Jaar 11

Jaar 12

Jaar 13

Conclusie: Silvaventura heeft een uitmuntende solvabiliteit over de voorbije drie jaren. Dit is te wijten aan de extreme groei van de reserves (toename van 7 miljoen euro). Dit is niet het enige wat voor een verbetering van de solvabiliteit heeft gezorgd. De daling van de schulden op lange termijn heeft zeker een grote rol gespeeld. De schulden op korte termijn hebben bij ons geen belang gehad omdat we alleen schulden hebben aan onze leveranciers.

48


Rentabiliteit Onder rentabiliteit is de verhouding tussen de nettowinst die een onderneming gedurende een bepaalde periode heeft gerealiseerd, en het eigen vermogen of vreemd vermogen. Rentabiliteit EV Dit is een bedrag per 100 euro dat het investeren met EV ons opbrengt of kost.

Rentabiliteit EV

Jaar 11 10%

Jaar 12 14%

Jaar 13 11%

Rentabiliteit EV 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%

Jaar 11

Jaar 12

Jaar 13

Conclusie: In het eerste jaar hebben we een rendement van 10%, dit betekent dat we per 100 euro geĂŻnvesteerd eigen vermogen een rendement van 10 euro ontvangen. Silvaventura heeft telkens een goede rentabiliteit van het EV met een hoogtepunt in het tweede jaar van 14%.

49


Rentabiliteit VV Dit is een bedrag per 100 euro dat het investeren met vreemd vermogen ons opbrengt of kost. Het is heel belangrijk om eens een kijkje te nemen naar je rentabiliteit van het vreemd vermogen. Zo kan je zien of je een lening wel aankan. Stel dat je rentabiliteit 2% is en je een lening aangaat met een rente van 3% dan vermijd je het best om een lening aan te gaan, maar als je rentabiliteit hoger is dan 3% dan kun je het overwegen om een lening aan te gaan.

Rentabiliteit VV

Jaar 11

Jaar 12

Jaar 13

14%

24%

22%

Rentabiliteit VV 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

Jaar 11

Jaar 12

Jaar 13

Conclusie: Hier is het weer hetzelfde verhaal als bij de rentabiliteit van het eigen vermogen, alleen zijn de cijfers hier veel hoger. Het hoogste percentage hier is 24%. Voor Silvaventura is het veel interessanter om met vreemd vermogen te investeren dan met eigen vermogen.

50


Quick Ratio De quick ratio, acid ratio of de liquiditeit in enge zin geeft de verhouding tussen de vlottende activa en de schulden kleiner dan één jaar weer, zonder rekening te houden met de voorraad. De voorraden worden van de vlottende activa afgetrokken omdat ze minder snel in geld om te zetten zijn. Quick is dan ook het engelse woord voor ‘onmiddellijk, snel’. Het doel van het berekenen van deze ratio is om na te gaan of de onderneming op korte termijn genoeg middelen heeft om alle schulden kleiner dan één jaar te kunnen betalen. De schulden kleiner dan één jaar kunnen we ook beschrijven als onze leveranciers.

Quick Ratio

Jaar 11

Jaar 12

Jaar 13

5,09

4,77

3,66

Quick Ratio 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Jaar 11

Jaar 12

Jaar 13

Conclusie: Silvaventura heeft een zeer goede quick ratio. In het eerste jaar kunnen we onze leveranciers 5 keer betalen met de middelen die we op dat moment ter beschikking hebben. We zien ze over de jaren heen dalen naar 3.66 (afgenomen met 1.43). Ondanks deze daling is het nog steeds een behoorlijke quick ratio.

51


Current Ratio De current ratio of liquiditeit in ruime zin geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op korte termijn haar schulden te kunnen voldoen. Op basis van de uitkomst van de current ratio wordt de liquiditeitspositie bepaald. Zo kan de onderneming liquide zijn als ze de schulden op korte termijn kan betalen en zo niet is ze niet liquide. Als de liquiditeitsratio kleiner is dan ĂŠĂŠn dan is de onderneming niet in staat haar schulden op korte termijn te betalen. Current Ratio

Jaar 11

Jaar 12

Jaar 13

6,64

6,02

5,79

Current Ratio 6,80 6,60 6,40 6,20 6,00 5,80 5,60 5,40 5,20 Jaar 11

Jaar 12

Jaar 13

Conclusie: Als de quick ratio goed is dan is het vanzelfsprekend dat de current ratio even goed of zelfs beter is. Dit zien we hier ook terug, ook daalt de current ratio over de jaren heen (van 6.64 naar 5.79) maar ze blijft nog steeds zeer goed. Ze kent wel een minder harde daling ten opzichte van de quick ratio (daling van 0.85).

52


Bedrijfskapitaal Het bedrijfskapitaal van een onderneming is gelijk aan de vlottende activa. Vlottende activa zijn de werkmiddelen waarover een onderneming op korte termijn beschikt. De vlottende activa danken hun naam aan het vlot in en uit de onderneming kunnen gaan. Als we het bedrijfskapitaal verminderen met het vreemd vermogen op korte termijn bekomen we het nettobedrijfskapitaal. Het doel van het berekenen van deze ratio is om de liquiditeit van een onderneming te meten. Hoe hoger het nettobedrijfskapitaal, hoe meer liquiditeit de onderneming heeft. Als de onderneming liquide is kan ze haar schulden op korte termijn afbetalen.

Jaar 11

Bedrijfskapitaal

11 835 000,00 €

Jaar 12 13 550 000,00 €

Jaar 13 11 950 000,00 €

Duizenden

Bedrijfskapitaal 14.000,00 € 13.500,00 € 13.000,00 € 12.500,00 € 12.000,00 € 11.500,00 € 11.000,00 € 10.500,00 € Jaar 11

Jaar 12

Jaar 13

Conclusie: Silvaventura kent steeds een nettobedrijfskapitaal van meer dan 11 miljoen euro, wat uitstekend is. We zien dat er van het eerste jaar naar het tweede jaar een toename is van 1.7 miljoen. Jammer genoeg daalt dit het volgende jaar met 1.6 miljoen. Dit betekent wel dat Slivaventura haar schulden op korte termijn steeds kon betalen in de voorbije drie jaren.

53


Masterplan Als bedrijf is het belangrijk dat we enkele doelstellingen vooropzetten zodanig dat we een doel hebben om naar te streven. Dit werkt motiverend voor zowel ons bedrijf als voor onze werknemers. Een eerste doel is om als onderneming te blijven groeien in de toekomst. We zullen dus overwegen om meerdere nieuwe vestigingen in het buitenland te openen. In 2019 willen we onze solvabiliteit verhogen. Dit zullen we doen door een deel van de winst van boekjaar 13 toe te voegen aan het eigen vermogen. Dit hebben we al in het jaar voordien gedaan. Het zorgt ervoor dat we stevig in onze schoenen staan als bedrijf. Een tweede doelstelling is om onze schulden op lange termijn te doen dalen tegen 2020. Op die manier moeten we minder rekening houden met maandelijks/jaarlijks af te betalen leningen en worden we minder afhankelijk van banken. De solvabiliteit van Silvaventura is over de jaren heen toegenomen, op 3 jaar tijd is deze ratio gestegen tot 67%. Dit wil zeggen dat een groot deel van ons totaal vermogen bestaat uit eigen vermogen. We streven als onderneming naar een solvabiliteit van 75% tegen 2020. De liquiditeit is op dit moment goed. We kunnen onze leveranciers onmiddelijk betalen. Als we ooit in een financieel moeilijke situatie geraken, dan kunnen we onze werkmiddelen snel omzetten in geld, zowel op korte termijn als op lange termijn.

54


Engels

55


Engels Voor het vak Engels hebben een Business Plan en een Promotion Plan moeten opstellen. In de Business Plan werden de Company Objectives, Business Idea en de Markets and Marketing besproken. Daarnaast hebben we ook nog een Risk-Analysis en een organogram gemaakt. Ook hebben we enkele van onze producten beschreven in de Product Description. Naast de Business Plan moesten we ook een Promotion Plan maken. Daarin mochten we één of twee strategieën voorstellen om reclame te maken voor Silvaventura en onze producten. Ik heb de kosten berekend en ik ben dan nagegaan of we het zonder probleem kunnen uitvoeren. Ten slotte heb ik mijn Promotion Plan verdedigd met enkele argumenten.

56


1.9 Business Plan 1.9.1 Business Idea Slivaventura is a company that provides the customer with outstanding quality of material for an ecological and reasonable price. Our main focus is to give something back to society and to satisfy the customer’s need. We offer a wide assortment of clothes. We focus on the more younger group of people. We think that they could be our biggest potential group of customers. We provide them with a stronger but slightly lighter material. We also offer the more basic camping stuff for the average, recreational camper. Next to camping and mountaineering goods, we also offer cookware, clothing and lighting for our customers.

1.9.2 Company objectives Business Objectives

Maintaining profitability: Making

Personal Objectives

Leadership: Our directors try to lead the

sure revenue stays ahead of costs,

company at the best of their abilities and

ensuring a good cashflow.

are learning how to get even better at it at the same time. Listening to their issues, either if it’s about their experience in the

Customer service: Adjusting our

workplace or in their personal lives, and

products to the customer’s

trying to find a solution together.

needs.

• •

Employees: Our employees are willing to

Innovation: Making sure our

grow both in this company and in life.

products are made of the finest

Learning how to work as part of a team is

materials for a reasonable price.

useful and fun for both the individual and the team.

Growth: Trying to maintain the growth percentage of the previous years, but trying to get at least a 12 percent growth in revenues and earnings within each year.

Employees: Making sure our employees are happy with the work situation by ensuring an enjoyable workplace and giving

generous holidays.

57


1.9.3 Risk Analysis Strengths: unique name

national market

extensive range

no sponsorship

strong team

shareholders

Opportunities:

2

Weaknesses:

Threats:

big capital

competitors

quality products

financial risks

advertising

developing a website

Strengths

As a big company we decided we wanted to be different then the others. That’s why we have chosen for a unique name like TMBRVille. This will make sure we stand out from the other companies who are also specialized in selling camping goods.

Something that makes us a competitive company is that we have an extensive range. We offer all kinds of products like tents, backpacks, cookware, portable heaters, hiking shoes etc. Everything that professional campers probably need if they want a comfortable camping experience. We also offer camping goods to average people who just like to go camping or hiking as their hobby.

As TMBRVille, we have a really strong team. We discuss everything together before making any decisions. We have a CEO, who makes sure everything goes right, he also tries to keep up with everything. The other directors like the financial director, technical director etc. they all have their own tasks but we always try to help each other. Focusing on everyone’s struggles and mistakes makes us a stronger team because we try to learn from each other.

Since we are a joint-stock company, shareholders play an important role in the financing, operations, governance and control aspects of our business. Each shareholder owns our company its stock in proportion.

58


3

Weaknesses

TMBRVille is established in Antwerp, Belgium. This means we are unable to offer our products to international customers. We are currently developing a website where people can order our camping equipment so we can ship it internationally.

Sponsoring an event or an organization has a lot of benefits for the company. It can shape customers’ attitude towards TMBRville. Sponsorship is not an act of charity so it must show some form of positive return on investment. We have never had the chance to sponsor a special event that has something to do with camping because there are not many of them. Another reason why we haven’t done one yet is because sponsoring means that we’ll have to invest a lot of money into it.

4

Opportunities

Being specialized in professional campers brings us to the next part, quality products. We want our customers to make use out of our products for a long period of time. Especially if they’re going camping for a long time. This means we only try to use qualitative materials. Quality is our main goal and having satisfied clients will also make sure that other people get interested in our products too.

We have a big capital and that’s because we’re a joinstock company. We sell our shares to shareholders who want to be a part of our company. We can let our capital grow whenever we want to by making advertisements to potential shareholders who can also invest in TMBRVille.

5

Threats

TMBRville is specialized in selling camping goods but we’re definitely not the only one. We have a huge amount of competitors who try to grow their company more and more. If we want to grow too, we have to make sure we keep an eye on their prices and advertisements.

Something that every company has to deal with are financial risks. Especially a joinstock company because we get our capitals from external shareholders. Financial risks are a very common problem in big and small companies. We always try to figure out how many products we have to produce depending on the inquiries. Unfortunately, this can go wrong sometimes which means we can have hundreds of products in our stock that won’t get sold and producing equals to spending money. So if we have more products in our stock than we’ve thought, this will cause financial problems.

59


5.1.1

Product Description

Everyone knows the feeling when you hear the word camping. Adventure and back to that time. The time when everything was primitive and simple. Exactly! As a company, offer the customers all types camping equipment. Not only tents, backpacks, camping stoves and sleeping bags, but also all kinds of camping accessories are part of our range. That makes putting together your equipment a whole lot easier. All camping equipment are fully displayed and you can view most things. Our range is very extensive. Our products are divided in two types of groups. We mainly offer our products to experienced campers and regular campers. The difference between those two isn’t big. The only plus point is that we offer the experienced campers some extra. This is because they already have experience with the use of the equipment. Our camping equipment are quite spacious. We sell the main camping resources. We offer the campers first of all a shelter, in this case a tent. The tents can be found in different sizes, shapes and colors. You can choose between a simple, old-fashioned or a classic tent.

We also offer clothes, adapted for the campers, for both sexes. By sell clothes for example: The trousers that are difficult to crack, intended against humidity etc. In addition to the trousers, we sell thick sweaters against the cold weather. These are a must for campers, particularly during long cold nights. A very important part of the garment, you need is, solid footwear. The shoes are intended for long trips and are very comfortable. We also offer children’s clothing.

To camp you obviously need a backpack, to put the necessary stuff, such as food. TMBRVille offer you exclusive bags especially for campers. We also offer you all kinds of camping accessories, for example compasses, sleeping bags, binoculars etc.

60


5.1.2 5.1.2.1

Ownership, management, and Personnel Ownership

At this moment our company, Silvaventura, has over 35 000 shares distributed. Each share has a value of 500 EUR. We sold each one of the shares which gave us a capital of 1 750 000 EUR. We want to sell more shares in the future for a larger capital which we will definitely need if we want a better turnover.

5.1.2.2

Management

Silvaventura strives to grow as a prosperous company with highly qualified products. In order to achieve these objectives, we need a strong team. Consequently, our company is made up of an executive and different director namely, an administrative, financial, technical and a sales directors. Apart from the directors, we have a total of 153 staff members. Whose 128 workers, 15 employees and 13 salespeople. Everyone together makes a nice atmosphere and unit. A very important point for us is that we make no difference between the directors and workers. Everyone has a say in the company. That’s why we don’t necessarily need a strictly organization chart. The hierarchy is a visual support in order to obtain an overview in our company.

61


5.1.2.3

Personnel

Aymane is the Chief Executive Officer of the company. He was chosen because he already had experience as CEO and the group felt that he had done this well. The CEO should determine and communicate the organization’s strategic direction. Specifically, it means that the CEO has to make choices about the following market opportunities in order to accomplish the objectives. Our CEO is very motivated and he still keep focusing on what matters. And one of the most important things, he listens to his employees. Nassim Amghar has the function of Administrative Director. She manages all the documents of the company and is engaged in the drafting of reports. She is able to hear and speak well enough to converse over telephone 100% of the time. Duygu is orderly that is why we chose her for this function. Akram is the Financial Director. He is responsible for the finances of the company. He was chosen because he has an eye for detail and is good with numbers. Quinten has experience with bookkeeping. He is very precise and serious. Finally comes the technical director. This function is assigned to Kojo. he will manage the stock and contact suppliers if necessary, because I am good at negotiating at prices. She started working in Silvaventura an intern but has grown quickly into a director.

62


5.1.3 5.1.3.1

Markets and Marketing Customers

Our customers are mainly professional campers. We offer them a huge range with all kinds of qualitative products. We asked ourselves a question. ‘What do customers want more, quantity or quality?’ We took a poll from 5 000 people and the results were just as we expected. The majority wanted a company who can provide them with a price that combines quality and quantity. Our competitors offer more quality than quantity for a higher price. Because of that, they’ve lost over thousands of customers. Therefore, we combined the two factors and developed another strategy than our competitors. We have a lot of different ways to promote our goods: word of mouth, commercials on tv and on billboards. The best way is through commercials. The average person watches at least 3 hours tv a week so that means eventually they will see our commercial. There’s also a huge part that doesn't pay attention to it, but when they see something that they’ve seen earlier on tv, they will recognize it when they see it in stores. We are located in Antwerp Belgium, which means that 90% of our customers are from Belgium. The other 10% are international customers who buy our products by visiting Antwerp. 10% is not a small amount so we wanted to take advantage out of it by deciding to develop a website where they will be able to order our products internationally. This will definitely make sure that we reach a bigger group of customers. Although there isn’t a specific time when we sell more products than usual, we realized that campers usually order products close to holidays like Christmas break or even summer break. We’re always trying to keep track of it so we can produce more products depending on the season. For example, we sell a huge amount of portable heaters in winter. We have a huge range of different kind of products for all types of campers. But our tents are the most popular products in our company. We offer different shapes, sizes, colors and materials of tents and the basic small tent for 2 people always gets sold out.

5.1.3.2

Competition

Like almost every company we have a lot of competitors. Especially in Belgium, there are a few successful companies who are specialized in selling camping goods. One of our biggest competitors is A.S. Adventure. They’re not only specialized in selling tents etc but they also sell sports- and travel equipment, bikes and they also rent goods like big tents for events. Compared to them, we are smaller so competing against them would be pointless. They also sell products by different popular brands like Adidas and Nike. Everything that we offer is produced by TMBRville. This makes us special because we show our customers that we can produce qualitative products by ourselves.

63


5.1.3.3 Marketing and Promotion As we’ve explained before, we make use of different kinds of advertisements. We’ve already done spots on TV, billboards etc. This will really help our company to grow. We’re currently making promotional literatures, by that we mean flyers and catalogues. Inside of these we show all of our products, details and prices.

5.2 Promotion Plan Target Customers Our main customers are between the age of 18 and 65. Not only do we sell to dynamic and adventurous people but our collection also consists of products that can be bought for average occasions, for example a backpack for daily use. Our products are of high quality and are guaranteed to keep you safe and sound at all time. We also provide camping accessories that are high-tech and among the best in their segment. That’s why both modern campers, who always want the best and latest gadgets and the old school campers, who like to keep it simple, choose our products. Promotional Tactics To make sure more people get to know us, we plan on handing out flyers and publishing an advertisement in the famous magazine ‘Libelle that is known by many women. Since women are the ones that almost always plan the family trips or a trip with their husband or boyfriend, this is a good way to reach both women and men. We can take one whole page to advertise our product, which is more than enough because we want to make the people curious for our products so that potential clients would like to go to our website where they would encounter more of our products that they didn’t knew we sold. This is a risky method but it’s one we would sure like to try out because we strongly believe in the products we provide. Our advertisement will be a picture of a family, using our products while camping in Iceland where you see the northern lights in the background. The married couple are sharing a cup of hot chocolate while looking at the northern lights. The cups they are drinking from have our logo and the children are pointing to the right where the people would be able to read our slogan. At the bottom of our picture our website is mentioned. This should give the viewers a warm feeling about camping and enjoying life with their family. The flyers will be designed by a good friend of mine and we will print a 1500 flyers to begin with. These will be handed out at Meir and shopping center Wijnegem. The flyers will be made on A6 format with green and brown elements. It will also have a few pictures of our products, for example a tent, with some information. All our information will be mentioned on the flyer.

64


Costs If we want to place an advertisement of our company in Libelle, it will cost us €10.249,99 for a whole page. If we would like to add any privileges then an additional 15% will be added to the price. A big plus is that it’s a weekly magazine so it that all the people who read Libelle regularly will for surely see our advertisement. Through an online shop we can print a thousand A6 flyers for €24,90 with no delivery fees. We chose for the water resistant paper so that it wouldn’t matter if it’s a rainy day. The delivery terms are 4-5 working days so we could have our flyers within a week, which means that our campaign can start soon. All together it will cost us about €11.000,00. Defense These plans are very easy to realize for our company if we take a look at our financial report. We did good last year but we always want to improve the numbers and we can increase them if we spend a some money on promotion. These plans will give our brand recognition a big boost. The advertisement is a risk but very well thought out. I’m sure we can attract a lot of people and make them look up our company. We can give the people something to desire to with the picture we will use.

65


Frans

66


Frans Voor Frans hebben we nogmaals twee opdrachten gekregen. De eerste opdracht moest ik vacature maken en voor de tweede opdracht een brochure. Voor de vacature ben ik opzoek gegaan naar een Assistent hoofdboekhouder die een team kan leiden. Ik heb wat research moeten doen om een lijst van noodzakelijke eigenschappen op te stellen. In de vacature staat alles goed beschreven, een beschrijving van de functie, verwachtingen, eigenschappen en (taal)vaardigheden. De brochure die ik heb gemaakt is gericht naar nieuwe en ervaren kampeerders. Het is bedoeld om klanten te lokken. In de brochure heb ik Silvaventura in het kort geĂŻntroduceerd, enkele producten beschreven en uitgelegd waarom onze producten zo goed zijn.

67


5.3 Offre d’emploi Assistant chef d'équipe de comptable dans une entreprise très dynamique et innovante Ce cabinet d’expertise comptable donne beaucoup d’attention à la relation avec le client. Nous sommes là pour guider le client dans toutes les phases de la vie. Vous avez le mercantilisme nécessaire pour aider les clients sur une base quotidienne avec votre connaissance de la fiscalité et des conseils en matière comptable? Collégialité est importante dans ce bureau dynamique! Tâches de travail •

Vous êtes le conseiller donc aussi le point de contact pour nos clients et vos collègues.

Vous guidez vos clients à chaque phase de l’entreprise.

Vous effectuez les actions nécessaires afin de construire et d’entretenir les relations avec la

clientèle. Votre profil

Vous avez un baccalauréat dans une filière de la comptabilité.

Vous avez de bonnes connaissance des finances et comptabilité.

Vous êtes commercial et analytique.

Vous êtes social.

Vous ferez preuve de professionnalisme, d'une bonne attitude d'équipe au travail et de flexibilité à l'égard du travail.

Offre

Un séduisant salaire annuel brut de 60 000 €.

vous obtenez une voiture de société

Vous recevrez des tickets restaurant.

Un environnement de travail agréable.

Vous pouvez choisir quand vous commencez à travailler.

Il est possible de travailler 1 jour à la maison par semaine.

Vous travaillez 38 heures par semaine.

Au total, vous obtenez 30 jours de congé

Études nécessaires

Baccalauréat professionnel (comptabilité et fiscalité)

Compétences linguistiques

Néerlandais

Français

Expérience professionnelle Pas d’ expérience Contrat

Emploi fixe

Contrat à durée indéterminée

Lieu de travail •

2000 Anvers

68


5.4 Brochure

Sac de couchage LE SDC ou sac de chaleur est le nom de notre sac de couchage. Nous le donnons ce nom parce qu’il est notre sac de couchage le plus chaud. Il vous tiendra chaud jusqu'à moins 40 degrés. le sac de couchage est très lourd. Il pèse un peu moins de 2 kg. Il est totalement rempli de plumes. Il coûte 900 euro.

Blouson

sac à dos

Blousons longs rembourrés en plume, avec de nombreuses poches et une capuche en fourrure. Ce sont les meilleurs matériaux du marché pour leur capacité à réduire les pertes de chaleur. ils sont de bonne qualité et ils coûtent 920 euro.

Notre sac à dos ALPINE 50 a un volume de 50 litres et il pèse un peu plus de 1 kg. la conception est inspirée par la neige sur les Alpes. Il a une barrière impénétrable contre l'humidité. Il est faite de nylon et Il coûte 250 euro.

Quel est notre assortiment? Ainsi que nous l'avons mentionné, nous vendons de matériel de camping. nous allons énumérer les mieux vendus produits. Notre blousons, sacs de couchage, sacs à dos sont aimé par notre clients. Nous avons plus de autre choses, pour les voir vous pouvez visiter notre site à www.Silvaventura.com.

Qui est-nous? vous n'avez probablement jamais entendu parler de Silvaventura. Silvaventura est un entreprise qui est spécialise dans la vente de matériel de camping à des prix compétitifs. la qualité est le point central pour nous.

Visiter nous! Si vous êtes interessé par notre produits, visiter nous à Abdijstraat 128. nous y avons tous nos produits si vous voulez les voir.

Contactez nous Téléphone: 03 123 456 78 Email: info@Silvaventura.com Web: www.Silvaventura.com

69


Godsdienst

70


Godsdienst Voor het vak godsdienst hebben we slechts ĂŠĂŠn opdracht gekregen. In die opdracht heb ik uitgelegd hoe Silvaventura aan maatschappelijk verantwoord ondernemen doet. Hierbij heb ik gebruik gemaakt van de drie belangrijkste onderdelen van maatschappelijk verantwoord ondernemen namelijk People, Planet en Profit.

71


MVO Wat is Maatschappelijk verantwoord ondernemen? MVO is een manier om een duurzame bedrijf te creëren. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, houdt bij iedere bedrijfsbeslissing een rekening met de maatschappelijke en economische effecten hiervan. Je probeert je dan uit te breiden op drie terreinen: economisch (profit), ecologisch (planet) en sociaal (people). Dit zijn dan ook de 3 P’s.

Planet Het milieu is de laatste tijd zeer actueel. Daardoor zijn er veel verenigingen ontstaan die zich daarmee bezig houden. Mensen zijn zich ook bewust geworden dat het milieu zeer belangrijk is voor ons en de komende generaties. We zien grote bedrijven steeds terugkomen in het nieuws omdat ze bijvoorbeeld te vervuilend zijn of zich niks aantrekken van het milieu, maar aan de andere kant zie je dat bedrijven die zich er wel mee bezig houden goed in de media verschijnen. Wij willen ook tot die groep behoren. Dit willen we behalen door vier dingen toe te passen. Om te beginnen willen we onze vrachtwagenchauffeurs een cursus modern rijden geven. We leren ze rijden op een andere manier. Dit houdt in dat onze bestuurders een nieuw rijgedrag zullen moeten toepassen omdat het een link heeft met het brandstofgebruik. We willen het brandstofgebruik zo minimaal mogelijk maken. Daarom zullen we ook nieuwe elektrische vrachtwagens kopen. We hebben allemaal eens mensen zien staken op tv omdat er enorme hoeveelheden bos wordt omgekapt. Daarom willen we enkel gebruik maken van FSC-gecertificeerd hout. Voor elke boom die wordt omgekapt wordt er weer een andere boom in de plaats geplant. Daarnaast is het verminderen van afval ook een actueel item. Veel materiaal wordt gewoon weggegooid. Door steeds meer te gaan recyclen besparen we op de afvoerkosten, maar bovenal ook het milieu. We zullen nog moeten zoeken voor partners die zich bezig houden met recycleren. Veel mensen vragen zich af waar onze producten vandaan komen en waarvan ze zijn gemaakt. Onze leveranciers geven helder aan waar deze vandaan komen, onder welke arbeidsomstandigheden deze geproduceerd zijn, wat de milieueffecten zijn van productie en transport. Veel producten worden immers in het buitenland geproduceerd, dus ook transport speelt een belangrijke rol. Deze informatie die onze leveranciers hierover geven willen we ook zelf benutten. We zijn van plan om de belangrijkste zaken op onze website te vermelden, zodat onze klanten er ook over kunnen lezen.

People Wij hanteren een arbeidsvoorwaardenregeling waarin de doelstelling van het sociaal beleid als volgt is verwoord: Het zodanig organiseren van werkzaamheden dat er sprake is van zinvolle arbeid, met een zo groot mogelijke herkenbare bijdrage aan het goed functioneren van ons bedrijf. Dit realiseren we door: · Medewerkers betrekken bij het inrichten van de eigen werksituatie en bij het bepalen van het beleid binnen de organisatie. · Voorwaarden opstellen voor de ontplooiing van medewerkers. · Een familiale sfeer binnen het bedrijf. · Het aantrekken, ontwikkelen en doorstromen van kwalitatief hoog opgeleid personeel. · Het bevorderen van het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van werknemers. 72


Ook proberen wij door het inzetten van nieuwe, minder arbeidsintensieve technieken langdurige uitval door ziekte te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van de juiste hulpmiddelen waardoor niet of veel minder getild hoeft te worden. Dit geldt ook voor veilig werken.

Profit Elke onderneming heeft winst nodig om te kunnen blijven draaien. Dit hoort er nou eenmaal bij. Maar in plaats van dat we deze winst in onze zakken steken investeren we het om te groeien op enkele belangrijke gebieden. We zijn bijvoorbeeld van plan om zonnepanelen te installeren op al onze daken. Hierdoor hebben we geen derde partij nodig om ons te voorzien van energie. Dit betekent dat we enkel met groene energie werken wat ook ineens bij planet hoort. Natuurlijk kost zo een installatie niet niks maar op lange termijn zullen we er meer uit halen dan dat we hebben geĂŻnvesteerd. Met deze investering verlagen we onze totale kosten en zetten we ons tegelijkertijd in voor het milieu. Daarom denken we dat dit zeker de moeite waard is.

73


Logboek

74


75


76


77


78


79


80


81


Conclusie Het maken van deze GIP was een leerrijke ervaring. Ik heb de kans gekregen om te ervaren hoe het eraan toe gaat in het echte bedrijfsleven. Dit zou niet gebeurd zijn als we geen deel hadden genomen aan de simulatie van Top Team. In de simulatie hebben we ons bedrijf kunnen laten uitgroeien tot het best presterende bedrijf dat het spel ooit heeft gespeeld. Ik wou al erg graag een ondernemer worden en dit heeft me nog een duwtje in de rug gegeven. Ik heb ook nog eens twee zeer belangrijke vaardigheden kunnen leren, kritisch denken en resultaatgericht werken. Deze vaardigheden zijn essentieel voor een ondernemer. In het begin was ik al snel tevreden over mijn opdrachten maar naarmate we meer opdrachten maakten, ben ik me er meer bewust van geworden dat het niet zo gemakkelijk in elkaar zit. Als je met een groep werkt zal je ongetwijfeld geconfronteerd worden met meningsverschillen en/of problemen bij het plannen van de deadline. Dit hebben we telkens kunnen oplossen door met elkaar te communiceren en zo tot een akkoord te komen. De deadlines konden wel eens een grote stressfactor voor ons zijn. Gelukkig was het positieve stress waardoor we harder gingen werken en pas stopten als we tevreden over ons werk waren. We hebben telkens geleerd van onze fouten waardoor het samenwerken steeds makkelijker ging. Als ik de eerste opdracht die we met de groep moesten maken en de laatste met elkaar vergelijk, dan zie ik een behoorlijke vooruitgang. In het begin wisten we niet wie wat het beste kan en konden we het werk ook niet goed verdelen, wat op dat moment voor zeer veel problemen heeft gezorgd. In tegenstelling tot de laatste opdracht zijn we op dat vlak erg geĂŤvolueerd. We weten nu perfect wie wat goed kan en daardoor worden de taken zeer goed over elkaar verdeeld. Ook kunnen we nu beter plannen omdat we geleerd hebben dat wanneer iets makkelijk lijkt het niet altijd werkelijk zo is. Het ging niet altijd even makkelijk maar nadat ik me wat meer heb verdiept in het nodige materiaal en samenwerking met mijn groep ging het veel makkelijker. Dit zie je ook terug in de prestaties van ons bedrijf over de drie boekjaren. We beschikten over meer dan genoeg middelen waardoor er geen dreiging voor ons is. Als de simulatie een langere periode is geweest zag het er nog steeds zeer goed uit voor Silvaventura en dat zal het nog vele jaren zijn. Ik bedank u voor het lezen van mijn GIP.

82


Bijlagen

83


`

84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100

Gip El Hassani Ayman 6bin  

Eindwerk 2017-2018 boekhouden-informatica El Hassani Ayman

Gip El Hassani Ayman 6bin  

Eindwerk 2017-2018 boekhouden-informatica El Hassani Ayman

Advertisement