Page 1

LUNDAEKONOMERNAS KÅRTIDNING NR 90 VINTERN 2010 VÄRDE: OVÄRDERLIG

ETT RIKARE LIV Studenterbjudanden Visa Lund CSN förklarar Skaffa budgetkoll eee PETER MALMQVIST Bal igen


LundaEkonomernas kårföretag Chefredaktör och ansvarig utgivare Johanna Malmgren

Skribenter

Hanna Clason,

Amanda Cronblad Soraja Hadzalic

kår, layout

LundaEkonomernas samarbetsföretag

Jonas Klarin, bild, distribution Text

Viktor Lundqvist Foto

Annons

Annons

Lisa Blomqvist

Victor Gezelius

Kristoffer Elshult

Cecilia Popescu

Johanna Malmgren, Anna Tullgren layout

Framsida Charlie Söderberg Foto: Victor Gezelius Chefredaktör & ansvarig utgivare Johanna Malmgren 070-226 22 60, lundtan@lundaekonomerna.se Annonsering Kristoffer Elshult, 073-545 04 64, annons.lundtan@lundaekonomerna.se Cecilia Popescu, 073-690 99 97 Andra medarbetare Emelie Holgersson, Peter Malmqvist Tidigare redaktörer Caol, JoFo, Mandy, a.non, amhed, lima, MaJo, MaSa, KoOl, EAger, LiAn, MarEng, PetA, AnGus, SoL, JoS, FvH, KARLA, MAL, AC, PWSK, ALX, H–VI, KAASE, FRABO, MRNHN

Utgivning Tidningen ges ut sex gånger per år i cirka 4500 exemplar och distribueras kostnadsfritt till alla som tillhör LundaEkonomerna, ca 300 exemplar går till näringslivet. Tryckeri Grahns Tryckeri AB, Lund Information I tidningen gjorda uttalande är endast om så anges att anse som LundaEkonomernas ståndpunkt. Adress: Nådiga Lundtan, LundaEkonomerna, Skånelängan, Tunavägen 37, 223 63 Lund. tel 046-222 00 90. e-post: lundtan@lundaekonomerna.se hemsida: www.lundaekonomerna.se/lundtan


Jag vill inleda min första ledare med att tacka min företrädare, Cajsa Olsson. Utan hennes stöd och kunskap hade jag inte med självsäkerhet kunnat axla rollen som chefredaktör för denna eminenta tidning. Det har varit en fantastisk höst kantad av nya erfarenheter och vänner och jag är säker på att våren 2010 ska medföra minst lika mycket glädje! Årsskiften karaktäriseras ofta av tanken på nystart. Nyårslöften deklareras högtidligt och åtgärder vidtas i syfte att uppfylla dessa (ofta genom införskaffandet de gymkort som många bär med sig som en ständig ångestkälla i plånboken). Men detta är inget vanligt årsskifte, det är ett nytt decennium. Ditt decennium! Så bryt trenden och håll ditt löfte. Varför inte börja med att ta kontroll över din ekonomi? I detta nummer av Nådiga Lundtan förser vi dig med verktygen som krävs för att ta kontroll över dina inkomster och utgifter. Vi har bland annat träffat Lyxfällans Charlie Söderberg, som sätter griller i huvudet på oss på sidan 16, ett företag inriktat på att tydliggöra din ekonomiska situation (s. 14) samt självklart de fyra storbankerna för att ta reda vad de har att erbjuda oss studenter (s. 22). Utöver detta har vi även annat roligt att bjuda på. Medan Viktor blickar tillbaka på det gångna decenniet på sidan 6 delger Peter Malmqvist oss sina tankar angående riskspridning på sidan 26. Vi får rapport från årets Åreresa och nollning samt sist, men absolut inte minst, från årets arbetsmarknadsdagar. Du missade väl inte eee? Kort och gott – välkommen till inledningen på en underbar vår!

3

Redaktion

4

Innehåll

5

Ledare Johanna Malmgren, chefredaktör

Student 6

Krönika

7

CSN

10

Visa Lund

12

Kalendarium EHL

14

Budgethjälp Näringsliv

16

Charlie Söderberg

20

Superguiden

22

Bankernas erbjudanden

26

Peter Malmqvist

Passerkort på ingång

Kår 28

Åre 2010

30

eee

32

Utbildningsutskottet

34

Astrobalen

36

Vårnollningen 2010

38

Etik på agendan

41

Ordförande och vice ordförande har ordet

42

Barometern

LundaEkonomerna har under hösten samarbetat med Ekonomihögskolan i syfte att öka möjligheterna för studenterna att vistas i våra lokaler även på kvällar och helger. Alla ni som brukar hänga på låset till Eden, Studiecentrum och Juridicum under tentaperioder vet hur stort behovet av tillgängliga studieplatser är.

Målsättningen hos Ekonomihögskolan är att en testperiod skall ske under våren och att majoriteten av studenterna till hösten skall få ett personligt passerkort som gäller till Ekonomihögskolans lokaler. I det långa loppet kommer samtliga studenter vid universitetet att få ett och samma passerkort, men exakt om hur lång tid detta sker är fortfarande oklart. Det här kommer att ge oss större friheter att välja vart och när vi vill studera och definitivt minska platsbristen. Ingen student skall behöva stå utan studieplats, oavsett veckodag och tid på dygnet! David Romell, ordförande LundaEkonomerna


Centrala studiestödsnämnden Text: Anna Tullgren Foto: Victor Gezelius

2010 – En ny medvetandenivå Text: Viktor Lundqvist

Nytt decennium, nya tag. Hur sammanfattar man egentligen de gångna åren? Årtiondet som började med en IT-bubbla och slutade i en finanskris. Årtiondet som började med ett terroristhot och slutade i en influensa. Årtiondet som började med en millenniefest och slutade i en bakfylla. Mycket har hänt under nollnoll-talet och frågan jag ställer mig är: vad har vi egentligen lärt oss? För tio år sedan skrattade vi glatt och folkligt i tv-soffan så fort iprenmannen agerade trubadur. Vi gick runt och nynnade på McDonalds-jinglar och kände oss lite fyndiga när vi härmade Bingo-Åkes uppkäftiga gutturala härmningar. Sedan dess har saker förändrats. I takt med vår utbildning i informationssamhället krävs det hela tiden mer för att plocka poäng hos oss, och vi kan inte lika lätt åka snålskjuts på andras poänger. Titta bara på alla komiker som till sin förfäran ligger uppe på tuben timmen efter föreställningen, och som nu tvingas skriva om sitt material allt oftare. Tillgängligheten har ställt krav på förnyelse, och det allt större utbudet ställer krav på kvalitet. För att återgå till frågan så handlade det förra decenniet om att bli medveten. Varenda dag möttes vi av nya intryck, nya uppmaningar och framförallt ny påverkan. Till slut har vi lärt oss att syna bluffarna, och kanske var det ingen slump att vi under tiden betade av en pokerboom som fick hela Sverige att rabbla obegriplig terminologi (personlig favorit; Ess och kung, AK = Anna Kournikova - looks good, never wins!).

Vi privatpersoner har även intagit en annorlunda roll. Från att ha varit begränsade som mottagare av ovan nämnda information är vi nu även sändare. Detta sätter oss i en ny ställning och ibland känns det lite som om många fortfarande försöker att känna av vad som anses okej att berätta. Facebookstatusen är ännu under utveckling och ibland undrar man hur folk egentligen tänker när de exempelvis berättar att de ”äter”, att ”det snöar” eller varför inte att de ”har tråkigt”. Bara för att man kan upplysa sin omgivning, behöver man faktiskt inte göra det. På tal om att syna bluffar känns det ofta rätt så genomskinligt vad folk vill ha sagt vissa stunder. När du skriver att du ”är bakis” så berättar du inte för din omgivning att du för stunden mår dåligt, utan snarare att du är en populär människa som har varit på fest. Varför föredrar vi en förfinad påverkan när vi ändå förstår vad budskapet är? Varför skriver vi inte rakt ut att vi hungrar efter uppmärksamhet, eller att just du borde köpa nya jeans för att öka din sociala status? Svaret är självklart att en sådan tillvaro vore odräglig. Hela vårt samhälle är uppbyggt på små försköningar av verkligheten och utan dem skulle människan framstå som ett primitivt släkte styrt av sina drifter. Vi föredrar helt enkelt att leva i en tillvaro byggd kring denna struktur, trots att alla vet att den är smått falsk. Det är bekvämast, och därför kommer medvetandet till slut att nå sin gräns. Bara för att vi vet att du bluffar, så synar vi inte dina kort av ren artighet.

CSN är för alla studenter väl känt. Vi klagar över de låga studiemedlen, över att vi inte får tjäna hur mycket pengar vi vill vid sidan av studierna samt över deras långa handläggningstider. Vi förundras över varför det bara ges studiemedel i 240 veckor och många blir arga vid tanken på att man som student förväntas hitta rätt utbildning från början. Under mina 4,5 år som student har jag lyckats hålla mig borta från CSN. Förutom de vanliga ansökningarna om studiemedel, som jag gjort via Internet, har jag varken behövt besöka dem på kontoren eller kontakta dem via telefon, mejl eller post. Men i år stötte jag på problem. För första gången under min studietid var det nu dags att kontakta CSN. Jag hade hört om de långa telefonköerna, om de otrevliga handläggarna och om att CSN inte vill studentens bästa. Dock lämnande jag min kontakt med CSN med en annan uppfattning. Väntetiden i telefon och via mejl var inte lång och handläggarna var inte speciellt otrevliga. Istället tog jag med mig en känsla av otillräcklighet. En känsla av att CSN faktiskt vill studenten väl men att de har lagar och regler som de faktiskt måste följa. Det hjälper inte om du gråter eller skriker, de måste ändå följa de bestämmelser som finns. Med min egen erfarenhet av kontakten med CSN färskt i minnet ville jag veta mer om dem. Jag ville se dem från insidan, höra vad de hade att säga samt få reda på de saker som är viktiga för att slippa kontakta eller bli kontaktad av dem igen. Jag ville få klarhet i vad det egentligen är som CSN gör, vilka regler som gäller samt vad du som student bör tänka på. Därför bestämde jag träff med Annelie Ericsson, specialist inom studiemedel Sverige, beviljningssidan, på CSN:s Lundakontor. När jag besöker Annelie har en av CSN: s mest hektiska perioder

”Vi försöker se möjligheter” precis börjat avta. Kön inne på kontoret är mindre, telefonerna ringer inte lika mycket och inkorgen är inte lika full. . Det är i början av terminerna som det är mest att göra för CSN. Det är då den vanligaste frågan - “när får jag mina pengar?” - ständigt dyker upp. Men som

student finns det saker du kan tänka på för att påskynda att pengarna betalas ut. - Det mesta som kommer in körs maskinellt och gör du din ansökan på internet och använder din e-legitimation så går det fortare. Här kan du både följa ditt ärende och lämna din studieförsäkran. Viktigt är även att i ansökan upplysa om eventuella problem, kanske anledningen till att du inte tagit dina poäng under terminen eller liknande. Om du gör detta kommer din handläggning gå fortare och smidigare. Det är bättre att förklaringen kommer innan än efter. Som student är Viktigt att tänka på det viktigt att känna till den • Sök studiemedel för höst och vår så kallade ”fyrasamtidigt veckorsregeln”. Denna innebär • Se till så att ansökan är komplett att om det inte registrerats några • Redogör för eventuella problem i poäng på dig ansökan när fyra veckor gått på den nya • Kolla in CSN:s hemsida där mycket terminen kan du gå miste om information finns ditt studiemedel. Detta • Ansök om e-legitimation och använd är framförallt denna vid ansökan om studiemedel. vanligt mellan Handläggningstiden går fortare då höstterminen och vårterminen då • CSN kan ej ge beslut via telefon, du du som student måste ha tålamod och vänta på det oftast avslutar en skriftliga beslutet termin en dag och påbörjar • Anmäl sjukdom, studieavbrott eller nästa termin ökat inkomst så fort som möjligt dagen därpå. - Det du som student kan göra för att undvika detta är att söka studiemedel för två terminer samtidigt. Detta går att göra när du ska söka inför en hösttermin. Söker du då för både höstterminen och vårterminen så brukar detta undvikas, dock måste du självklart ta några av dina poäng förklarar Annelie. En annan sak som Annelie poängterar är vikten av att få dina tentaminas, PM och uppsatser registrerade i LADOK på det datum då de lämnades in eller skrevs. Tyvärr händer det nämligen att lärare registrerar datumet


då de förde in resultatet i LADOK som om det vore examinationsdatumet och då har detta datum i vissa fall varit utanför fyraveckorsspannet, vilket har resulterat i att studenter förlorat pengar.

Det är även kring detta ämne som det inkommer mycket frågor. - Många studenter vill veta hur mycket de får tjäna innan de blir betalningsskyldiga samt vad som händer om de tjänat för mycket.

- Mitt råd till studenterna är därför att säga till sin handledare

”det finns egentligen bara en sak att göra och det är att trycka på politiskt ” eller lärare att de måste registrera datumet då de examinerades i LADOK. Annars kan det få förödande konsekvenser. Men hur mycket är det nu som du som student måste klara av för att få ditt studiemedel? - Om du klarar 22 hp av föregående termins poäng får du studiemedel. Har du dessvärre inte klarat 22 hp, finns det en annan chans till studiemedel. Nämligen om du enbart klarat 15 hp men i snitt klarat av 75 procent totalt sett av alla veckor du studerat. Vi försöker se möjligheter, förklarar Annelie. Finns det särskilda skäl till ej avklarade studier tittar vi på dessa. Vi försöker se till helheten och ser denna bra ut, och om vi anser att studenten blir klar i tid, kan detta ändå leda till att studiemedel betalas ut. Som student i Sverige har du rätt till 240 veckors studiemedel, alltså sex år. Detta innebär att du som vill plugga till läkare eller kanske ta en dubbel examen utan att plugga parallellt, inte får studiemedel under hela studietiden. Du måste alltså hitta rätt utbildning direkt om du vill få studiemedel under hela utbildningen och kan därmed inte prova på olika kurser och program innan du väljer vad du vill satsa på. - Det är inget skäl att påstå att man insett att man gått fel utbildning och nu vill få förlängt studiemedel för att kunna slutföra en annan utbildning man påbörjat. För att få förlängt studiemedel handlar det om mycket synnerliga skäl, det vill säga mycket speciella omständigheter. Det kan exempelvis vara funktionshinder eller sjukdom. Så vill du bli läkare eller slutföra en utbildning du påbörjat och studiemedlet är slut får du bekosta detta själv förtydligar Annelie. För dig som fyllt 25 år finns det en viss möjlighet till mer pengar i plånboken. Är du nämligen över 25 år och har arbetat innan du påbörjade dina studier kan du få tilläggslån, vilket innebär att lånebiten utökas. Att denna möjlighet existerar baseras på att de som börjar studera efter 25 års ålder oftast vant sig vid en viss inkomstnivå då de jobbat och för att kunna hålla upp en liknande levnadsnivå finns då möjligheten till extra lån. För dig som har barn och studerar finns möjlighet till tilläggsbidrag. Den största och kanske mest diskuterade frågan angående CSN är

”Jag förstår oron över att inte få pengar” antagligen frågan om varför man som student inte får tjäna hur mycket pengar man vill vid sidan av studierna utan att studiemedlet reduceras eller helt försvinner? - Det är viktigt att inse att det inte är vi på CSN som bestämt detta. Det är ett regeringsbeslut så vill man påverka bör man trycka på högre upp i leden, berättar Annelie. Vi har tyvärr ingenting med detta att göra, men vi ser en positiv utveckling i alla fall. Förutsättningarna för studenten blir lite bättre för varje år i och med att fribeloppet höjts en aning.

Det nuvarande fribeloppet för 20 veckors studier på heltid är 53 000 kr. Viktigt att tänka på är att, förutom inkomst av tjänst, så räknas även inkomst av näringsverksamhet och inkomst av kapital, exempelvis inkomster från försäljning av hus, lägenhet eller aktier samt ränta och aktieutdelning, till inkomster som kan beröra fribeloppet. Om du upptäcker att du kommer tjäna mer än vad du angett i din ansökan är det viktigt att med-

Terminsstarterna – den mest hektiska perioden hos CSN • Under v 4 2010 inkom totalt 62 602 samtal och 14 299 e-post meddelanden

olika länder och stater. När det gäller studier i utlandet betalas hela studiemedlet ut i en klumpsumma, och då oftast tre veckor innan studierna förväntas börja. - Skulle du sedan behöva avbryta dina studier av olika anledningar, har du en viss möjlighet att betala tillbaka summan, förklarar Annelie. Här utgår vi ifrån om du var i god tro när du mottog dem eller inte. Skulle du som student bli sjuk under din studietid är det väldigt viktigt att anmäla detta till både Försäkringskassan och CSN. Om du gör detta kan du nämligen få rätten att behålla dina studiemedel under de veckor du är sjuk. Samma sak gäller om du stannar hemma och tar hand om ett sjukt barn eller en svårt sjuk närstående. De veckor du är sjuk eller vårdar barn eller närstående räknas inte in i det totala antalet veckor du haft studiemedel. De räknas inte heller in i prövningen av ditt studieresultat. Under de veckor du är sjuk kan

”Vissa studenter går så långt gällande sina studieskulder att de flyr landet” lånedelen också skrivas av, men detta görs efter 30 dagars karenstid.

• Inför vårterminen 2010 inkom det 20 % fler ansökningar än 2009

Efter dina förhoppningsvis underbara år som universitetsstudent kommer så alltid dagen då det blir dags att betala tillbaks den stora skulden. Du börjar betala tillbaka lånet tidigast sex månader efter att du senast hade studiestöd. Om du har studiestöd under en vårtermin, börjar du betala redan efter nästa årsskifte. Har du däremot studiestöd under en hösttermin, dröjer det ytterligare ett år innan du börjar betala. Återbetalningstiden är som längst 25 år och om det är mindre än 25 år till och med det år du fyller 60, är det i stället den tiden som är din återbetalningstid. Normalt ska du betala av ditt lån fyra gånger per år och din betalning måste ha kommit in till CSN den sista bankdagen i februari, maj, augusti och november. Lån efter 30 juni 2001 kallas annuitetslån och innebär att årsbeloppet i regel ökar år för år.

• Totalt bemannas CSN av 138-150 personer vid de mest intensiva perioderna

Vissa studenter går så långt gällande sina studieskulder att de flyr landet.

• De flesta studiemedelsansökningarna inkom under v. 2 2010. Då inkom totalt 22 370 ansökningar • Under v 1-5 2010 inkom totalt 72 276 ansökningar om studiemedel i Sverige

dela detta till CSN. Om du fått mer studiemedel än vad du har rätt till, kräver CSN tillbaka pengarna. I första hand dras detta av från kommande utbetalningar och om återstående utbetalningar inte räcker till kommer den del som återstår att krävas tillbaka. Detta innebär då att du dessutom måste betala avgifter och ränta. Har du svårt att betala hela återkravet på en gång, kan du ansöka om att få dela upp betalningen. När frågan kring varför studiebidrag och studielån är så lågt dyker upp, svarar Annelie att vi får ta det med regeringen. När jag frågar hur de tänkt kring den så kallade ”studentbudgeten” som våra pengar ska räcka till, svarar hon åter att det även fås tas med de styrande. - Det är utbildningsdepartementet som gör budgeten, inte vi här på CSN. Jag och vi här känner med er studenter, men vi kan inte göra något, vi har inget med det att göra. Dock har både studiebidraget och studielånet höjts, och då proportionerligt. Har du planer på att studera utomlands finns det chans till att få utökat lån, men tyvärr ej utökat bidrag. Hur mycket du får extra i lån baseras på de uppskattade levnadskostnaderna, vilket skiljer sig åt mellan

studenter som inte får sina pengar. - Visst får man mycket klagomål och visst är vi väldigt styrda. Men det finns egentligen bara en sak att göra och det är att trycka på politiskt, det är som sagt de styrande i landet som bestämt de lagar och regler som vi måste rätta oss efter. Ibland kan jag känna mig otillräcklig och känna hopplöshet då studenter hör av sig och förtvivlat frågar när deras pengar kommer. Studiemedlet

- Det stämmer att många studenter flyr landet. Det är mycket pengar som ligger i skulder i utlandet. Att jaga dessa människor läggs det ner mycket tid på. Problemet är att det i många länder inte finns någon folkbokföring och då blir det svårt att få tag i personen, vi har heller inte tillgång till andra utländska register. Det är även dyrt att driva processer i andra länder, som USA, då dessa ofta kostar mer än vad själva skulden är värd. En idé som diskuterats hos CSN är att goda studieresultat skulle kunna sänka studieskulden. CSN har en önskan om att fler studenter ska slutföra sina studier i tid och sänkt studieskuld vid goda resultat skulle då kunna bli en ”morot” till att prestera bra. Dock poängterar Annelie att detta enbart är något som diskuterats och att inget ännu är bestämt. Slutligen kan jag inte låta bli att fråga hur det egentligen är att jobba på CSN? Att vara styrd av lagar och regler och ständigt möta förtvivlade

CSN har 1,5 miljoner studielån och 184 miljarder i skulder.

är ju er inkomst och det ni lever av. Jag förstår oron över att inte få pengar. När jag lämnar CSN:s kontor har jag inte enbart lärt mig mycket mer om vad de gör, vad som gäller samt vad jag som student bör tänka på. Jag har även än en gång insett att CSN är en myndighet som är väldigt styrd, och att det inte är dem som vi bör beskylla för lågt studiemedel eller för låga fribelopp. CSN är en myndighet utsedd av regeringen och måste följa de lagar och regler som existerar.

488:Nära till city, snabb säkerhetskontroll och smidig incheckning. Våra destinationer är: Stockholm/Bromma, Göteborg, Malmö och Umeå. Vi flyger även till Bryssel. Boka via vår mobilbokning, via din resebyrå, malmoaviation.se eller på tel. 0771-55 00 10. Gäller för studerande med Student-, CSN-, Mecenat-, Campus-, Membi-, ISIC- eller lokalt studerandekort för Lunds universitet samt ett gilitgt IDkort.


Visa Lund Text: Jonas Klarin Foto: Victor Gezelius, Anton Holmquist

Hur bra koll har du egentligen på staden som du bor i? Vad skulle du berätta för besökande släkt och vänner? Var Ekonomicentrum ligger, var närmsta livsmedelsbutik finns, var man handlar kurslitteratur och var favoritnationen är belägen, det kan nog de flesta tala om – men vad kan du säga om Lund i övrigt, om det Lund som inte berör det dagliga studentlivet? Tanken är att du efter att ha läst den här artikeln skall kunna kalla dig fullfjädrad Lundaguide och kunna, medan du och din besökande vän eller släkting, strosar genom stadens gator och över dess torg, kläcka ur dig både intressant och relevant information, och på klassiskt akademiskt vis rabbla upp struntviktiga fakta av TP-karaktär. Vi börjar med att blicka tillbaka i tiden för att på så vis kanske fånga den där Lundasjälen, om det nu finns någon sådan, och det är lika bra att börja från början, med stadens födelse. Lund grundades omkring år 990 av den danske kungen Sven Tveskägg. Staden blev snabbt en viktig del i det danska riket och under medeltiden landets egentliga huvudstad. Lund kallades till och med Metropolis Daniæ under denna period. Med tillblivelsen av domkyrkan och ett antal kloster (Danmark, och även Sverige för den delen, var under den här tiden katolskt), kom Lund att karakteriseras som ett säte för andlig och kulturell verksamhet. Den rivalitet som fanns om vilket av kungarikena Sverige och Danmark som var Nordens viktigaste, kulminerade i ett (stort) antal krig länderna emellan, och inte sällan kom Lund att bli krigets skådeplats. Detta resulterade i att staden plundrades och brändes ett flertal gånger, varför så pass lite av den medeltida bebyggelsen finns kvar idag.

Skissernas museum För den konstintresserade finns i Lund ett konstmuseum av ovanlig typ: ett museum där originalskisser visas. Det är beläget nära Universitetsbiblioteket, i parken med alla skrikande och ohyfsade råkor i träden.

Kulturen På slutet av 1800-talet grundades av några entusiastiska studenter Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, i syfte att rädda det kulturella arv som tillhört jordbrukssamhället och som de såg allt snabbare slukas av industrialiseringen. Detta blev grunden till Kulturen som idag är en samling museer av skiftande slag och gamla byggnader, bland annat en träkyrka från 1600talet, som monterats ner, flyttats och återuppbyggts i centrala Lund.

Lundagård Parken ovanför Domkyrkan kallas Lundagård och har varit centrum för akademiska studier sedan universitetets grundande. På området finns bland annat det vita praktfulla Universitetshuset, det gamla Kungshuset (där Karl XII enligt myten skall ha ridit upp för de smala trapporna och sedan låtit skjuta hästen när den inte gick att få ner igen), gamla kirurgen och AF-borgen. Vidare finns sköna magnolior och en ståtlig fontän samt stora kastanjeträd vars svalkande skuggor faller på studenterna i gräset. Lundagård är hyllat och omskrivet av otaliga. Att parkens stigar för jämnan blir till lervälling brukar dock subtilt glömmas bort. Jag har fått detta förklarat för mig, och enligt den här kamraten är området gammal sankmark (och grundvattennivån ligger därför strax under markytan), vilket får till följd att stigarna blir gyttjiga så fort det regnar.

Domkyrkan Den i pampig romansk stil uppförda Lunds domkyrka, är ett av stadens mest kända landmärken. Den har, som de flesta gamla byggnadsverk, tillkommit i omgångar även om den daterar ända tillbaka till 1100talet. Inuti kyrkan finns ett berömt ett astronomiskt ur från 1400-talet som vid några tillfällen varje dag spelar il dulci jubilo och låter riddare i trä mekaniskt svassa fram och åter, allt för att för att tillfredställa turisternas häpna blickar. I kryptan finns en avbildning i sten: en människogestalt som kramar en av pelarna. Enligt sägnen är detta Jätten Finn som förstelnades, och krymptes något, då han i raseri försökte riva den nybyggda domkyrkan. Stenuthuggningen är från tiden då byggnaden uppfördes.

Hur som helst kom Skåne, och därigenom Lund, att genom freden i Roskilde 1658 tillfalla Sverige. Kort därefter beslöt man att låta grunda Lunds Universitet, vilket blev landets fjärde (efter Uppsala, Dorpat och Åbo – de två senare inte längre inom landets gränser, varför Lund idag är Sveriges näst äldsta universitet). Freden blev dock inte långvarig och några år efter att danskarna fått avträda Skåne anfölls de svenska besittningarna. I december 1676 stod det omtalade slaget vid Lund, vilket kom att bli ett av Sveriges blodigaste någonsin (ungefär 10 000 människor dog). Mellan Norra Fäladen och Nöbbelöv finns idag ett präktigt monument till minne av slaget, vilket restes gemensamt av svenskar och danskar på 1800-talet som ett tecken på broderlig försoning. Under 1700-talet hände inte så mycket anmärkningsvärt och under 1800- och 1900-talet ångade industrialiseringen och urbaniseringen på och staden växte rejält. Byggandet av järnvägen mellan Malmö och Lund 1856 påskyndande denna utveckling och underlättade saker och ting för stadens industrier som kunde fortsätta att utvecklas. Apropå infrastruktur kan du, nästa gång du tar till exempel buss 171 till Malmö, upplysa personen som sitter bredvid dig att sträckan Lund – Malmö är Sveriges första motorväg. Om du fortfarande är vaken efter denna historiska genomgång kommer här tips på sådant man kan visa utbölingar (som till exempel föräldrar) när de kommer på besök. Det kan ju vara så att man missat några av de sevärdheter jag skriver om här (själv har jag till exempel efter två år i Lund fortfarande inte besökt Historiska museet och därför inte sett den berömda gunghäst som nationalekonomen Knut Wicksell omnämner i sina teorier) och då kan man ta tillfället i akt, när man ändå har gäster att underhålla, att spana in dessa.

Visste du att... ...Lund är Sveriges 12:e största stad (103 286 invånare 061231). ...det dagligen pendlar 28 600 personer in till Lund, medan 15 700 pendlar ut från Lund. ...Lunds universitet är Skandinaviens största universitet med ca 40 6000 studenter. ...de största näringsgrenarna i Lund är ”Vård och omsorg”( 22 %) samt ”Utbildning/forskning” (21 %). ...varje dag trampar lundacyklisterna tillsammans fyra varv runt Jorden. ...Lunds mål är att bli Europas Kulturhuvudstad 2014. ...Lund är en av de kommuner i Sverige med högst höjdskillnad,(80 m).

Botaniska trädgården Lunds botaniska trädgård, i folkmun Botan, har funnits på sin nuvarande plats på Östra Vallgatan sedan 1860-talet. I parken finns ett växthus där alla möjliga växter och djur kan beskådas. Min personliga favorit är de kinesiska vaktlarna som kilar runt mellan trädstammarna. På somrarna är Botan ett populärt ”parkhäng”.

Universitetsbiblioteket Denna dystra byggnad, i folkmun omnämnd kort och gott UB, frammanar inte sällan olustkänslor hos studenter. I de tysta rummen med porträtten på de stränga herrarna på väggarna, har mången ångestriden tentapluggare bannat sig för att denne inte hängt med bättre i kurslitteraturen. I entréhallen står en fyra meter hög runsten från tidigt 1000-tal. UB har över 100 000 hyllmeter böcker som omfattar alla ämnesområden.


STUDENT KALENDER

KALENDER STUDENT

Här tipsar Nådiga Lundtan om händelser vi tror kan vara intressanta för ekonomistudenten. Passa på att utnyttja att ni läser på ett bra universitet som kan locka intressanta föreläsare! Dessutom får ni tillfälle att släppa blicken från skolboken i ett par timmar utan att få dåligt samvete. TEXT : JONAS KLARIN

Då Nådiga Lundtan skrivs långt före dessa datum är många föreläsningar, seminarium och andra events inte inbokade. Försök därför på egen hand hålla koll på vad virrvarret av institutioner bokar in. Håll koll på Karriärcentrums, Lundaekonomernas, universitetets kalendariums- och Studentaftons hemsidor!

april

mars

Blomfestival på Stortorget i Lund

Världshälsodagen

19.30 i AF-Borgen Fredrik Lindströms föreställning ”Svenskar är också människor”.

15.15 - 18.00 i EC1:135 Seminarium om hur man bevarar värden och skapar varumärkesskydd i egenstartade företag. Hålls i Karriärcentrums regi. Föranmälan ett krav.

19.30 i AF-Borgen Fredrik Lindströms föreställning ”Svenskar är också människor”. Vagnchefsfesten (enbart vagnchefer)

19.00 i Café Athen Riksbankschef Stefan Ingves föreläser. Föredraget arrangeras av Studentafton. Förköp om du vill vara säker på att få plats. Våffeldagen

Foto: Yatenkaiouh

Påskafton

08.00 - 10.00 i Tornrummet, översta vån, Gamla Kirurgen Del 2 av 3. Anmäl dig till Karriärservice seminarium som ger dig information om vanliga tester och urvalsmetoder som komplement till intervjuer. Du får även pröva på ett mindre test.

15.15 – 17.00 i Tornrummet, översta vån på Gamla Kirurgen Del 1 av 3. Du får konkreta exempel på säljande CV och ansökningsbrev, liksom metoder du kan använda för att få fram just dina styrkor. Anmäl dig till Arbetslivscenters seminarium.

16.00 - 19.00 i EC1:131 Få hjälp av JUSEK med att göra en bra jobbansökan. Föreläsning och därefter personlig feedback. Skicka in CV en vecka i förväg.

20.00 Markus Krunegård spelar på Mejeriet 19.00 Four tet spelar på Debaser i Malmö

Krängardagen

08.00-10.00 i Tornrummet, översta vån på Gamla Kirurgen Del 3 av 3. Konkreta tips om vad du ska tänka på inför och under intervjun. Ta gärna med en för dig intressant platsannons. Nyttig övning ingår där du får intervjua eller bli intervjuad. Anmäl dig till Arbetslivscenters seminarium.

Astrobal 2010 för alla som är aktiva inom Lundaekonomerna. Romantisk bal i italiensk 1600-talsanda.

15.15 - 18.00 i EC1:135 Lär dig sälja din idé! Karriärcentrum anordnar seminarium på ämnet säljteknik. Föranmälan krävs. Karnebal

20.00 Joel Alme spelar på Mejeriet.

16.15 - 18.00 i EC1:135 Del 1 av 3. Civilekonomerna kommer till EC och håller i ett seminarium om vad man som nyutexaminerad ekonom kan vänta sig av arbetsmarknaden och blivande arbetsgivare. Föranmälan krävs.

15.15 – 17.00 i Tornrummet, översta vån på Gamla Kirurgen Del 2 av 3. Du får konkreta exempel på säljande CV och ansökningsbrev, liksom metoder du kan använda för att få fram just dina styrkor. Anmäl dig till Arbetslivscenters seminarium.

Sista ansökningsdagen hos Studera inför höstterminen

Karnevalsloppet


Budget

”Du som är ekonom, du borde ju veta sådant här” Text: Soraja Hadzalic Foto: Victor Gezelius Många utav oss ekonomstudenter kommer i framtiden jobba med att ta hand om någon annans eller till och med ett helt företags pengar. Vi om några förväntas kunna hantera vår egen ekonomi. Men tycker du också att det är jobbigt att leta fram bankdosan, knappa in koden och låta sidan laddas innan man ser siffrorna på skärmen som visar hur mycket man har kvar på kontot? Faktum är att vi som alla teknologer, socionomer, läkare och andra studenter står där den 24e och väntar på att det ska bli midnatt och att pengarna från CSN ska komma in! Jag vet inte om det beror på att vi lever över våra tillgångar, att studiemedlet är alldeles för lågt eller om det handlar om dålig planering. Gällande det sistnämnda så har Alex Esser en lösning på det. Alex Esser är född i St. Petersburg, Ryssland men kom till Sverige när han var 14 år gammal. Han är idag 28 år och alumn från Lunds Universitet där han tog examen i finansiering i december 2008. Han är idag VD på Skyforge som utvecklar budgetsystem som ska anpassas till våra internetbanker. Jag träffade Alex som berättar att det hela började just med den tanken att vi ekonomer förväntas kunna hantera våra pengar. Alex och en kompis var ute en kväll och kompisen skulle ta ut pengar, och efter att ha sett på kontoutdraget att han inte hade alls mycket kvar och att det fortfarande fattades någon vecka till CSN, kom kommentaren ”Men Alex, du som är ekonom, kan inte du berätta vart alla mina pengar tar vägen?”. Det var så det började, idén om att ha kontroll över sina pengar och en affärsidé utvecklades snabbt. Alex berättar att de flesta experter och rådgivare föreslår att man ska spara alla kvitton så att man kan se var man varit och hur mycket som spenderades. Men eftersom 80 procent av den svenska befolkningen idag mestadels använder sig av kort så behövs inga kvitton då man ser alla sina köp på sin internetbank. Alex tog hjälp av en kompis, Jacob Hansson, som idag är utvecklaren av datorprogrammet som Skyforge använder. På frågan om hur en ekonom kommer på tanken att utveckla ett dataprogram svarar Alex att det räcker med idén, resten kan man ordna genom kontakter eller vänner. ”Jag fick idén och han hade kunskapen om att förverkliga det”, säger han. När väl idén hade kläckts och Alex och Jacob började utveckla sin affärsidé så fick de en plats på VentureLab där de utvecklade

Skyforge och detta budgetsystem. Idag sitter de på MINC i Malmö, som fungerar på samma sätt som VentureLab, där man alltså tar in nya företag som har affärsidéer som man tror på. Alex tog examen just när finanskrisen var som värst och jag undrar om det var därför han valde att bli en entreprenör eftersom det inte erbjöds många jobb? ”Nej, jag hade så pass bra betyg att jag blev erbjuden bra jobb direkt, men du vet man lever bara en gång och det här är något jag verkligen tror på”, svarar Alex glatt. Alex och Jacob ansökte om finansiering hos olika investmentbanker och fick kapital utan problem. Hur fungerar då detta budgetsystem? Sk y f o r g e utvecklar ett syst e m som är kopplat till ens egen internetbank, så när du loggar in så erbjuds du ett budgetförslag som är anpassat efter dina tillgångar. Eftersom det är kopplat till internetbanken så kan systemet läsa av dina konton och se vad dina pengar går till. Har du exempelvis bil och det står ”Statoil” på ditt kontoutdrag så kan systemet läsa av hur mycket du lägger i månaden på bensin och kan då erbjuda ett alternativ på hur mycket du egentligen borde lägga på bensin med tanke på dina andra utgifter. Som student kan du utnyttja budgeten till att fördela hur mycket du borde lägga på kläder, böcker och för att se vilket intresse som du spenderar mest pengar på. I detta program ska man också kunna lägga till egna kategorier (förslagsvis en kategori som vi kallar ”Nationshäng”) och skräddarsy sin budget så att systemet kan ta med detta i beräkningarna. Enligt Alex underlättar detta system för privatpersoner som vill hålla reda på sina utgifter utan att själva behöva sitta i Excel och skapa en egen budget. Många vet inte hur man gör en budget medan andra helt enkelt inte känner att de har tid att sitta och skapa en månadsbudget. Alex fortsätter att förklara att detta kanske inte hade fungerat så bra i exempelvis södra Europa, där man i stor utsträckning anser att det är säkrare att handla med kontanter än med kort. Vi här i Sverige och Skandinavien är dock såpass vana att kunna handla överallt med kort att om vi kommer till något ställe som inte tar emot kort så tycker vi att det är konstigt, och antar att det måste finnas en bankomat i närheten. Att vi tack vare detta lättare kan se exakt vad vi spenderat pengar på utan att behöva tänka på att spara en massa kvitton, visar på potentialen i detta budgetsystem. I systemet kommer det att lysa rött och varna användaren om man har gått över sin budget eller utnyttjat den fullt ut. Enligt Alex kommer det underlätta för folk att hålla koll på sina pengar och bli mer medvetna om sin livsstil genom att kunna se klart och tydligt hur man fördelat sina tillgångar.

Vi vill också prata miljö. Arbetsmiljö. För kvinnor. Veckans Affärer har i en undersökning utsett Sveriges bästa arbetsplatser för kvinnor. Grant Thornton är ett av de 40 företag som omnämns och det är vi mycket glada för – men vi vill bli bättre. Vi tror att om vi skapar ett bra arbetsklimat för kvinnor, kommer även männen att trivas. Det som är bra för kvinnor är också bra för män. Här arbetar du med spännande entreprenörsföretag och engagemang direkt mot kunden. Vi tror inte på stela hierarkier, utan på informella team med en rak dialog. Saker och ting går lite enklare och arbetsklimatet är öppet, varmt och dynamiskt. Vill du också vara med och utveckla framtidens näringsliv? Läs mer på www.grantthornton.se/student. Välkommen.

Linda Karlsson Godkänd revisor och biträdande affärschef

www.grantthornton.se/student

����������������������������������������������


Charlie Söderberg Ett rikare liv

Kunskap är inte makt Charlie Söderberg är för de flesta mest känd för sin medverkan i tv-programmet Lyxfällan, där man i avsnitt efter avsnitt får träffa människor som har allvarliga ekonomiska problem. Hemma i tv-sofforna lutar sig alla förfärade tillbaka medan de skakar på huvudet och undrar hur man kan låta det gå så långt. Hur kan man vara så oansvarig? Charlie

att göra det (något som alla som velat gå ner i vikt/sluta röka/klara tentan vet om). Under hela seminariet försöker Charlie få oss att börja fundera på och exploatera våra möjligheter. Mycket handlar som sagt om att lyfta fram gamla sanningar i ett nytt ljus. Många känner till att man borde ha en budget. Ändå är det

att alla har lika många timmar på sitt dygn och ändå presterar så olika. Charlie menar att brist på tid i själva verket är brist på energi. Håller man med om detta har man tur: energi kan nämligen påverkas. Tidigare berättade jag om utgifter som tar respektive genererar energi. Översätt nu detta i prestationer.

”mål ökar chanserna till framgång med flera hundra procent” menar dock att ingen ligger särskilt långt bort från att bli nästa deltagare i programmet. Samtidigt erbjuder han oss chansen att ta kontroll över vår ekonomi för att förhindra detta. Steg ett på vägen mot att ta kontroll över sin ekonomi är att ta reda på exakt hur situationen ser ut idag. Utan att vara medveten om sin nuvarande situation är det svårt att påverka sin framtida och så småningom få ”ett rikare liv”. Det man bör börja med är att upprätta det som alla ekonomer känner till, nämligen resultat- och balansräkning. Vad som inte är lika välbekant är den uppdelning mellan aktiva och passiva inkomster och utgifter, som Charlie sedan gör i resultaträkningen. Aktiva inkomster är sådana som kräver att man lägger ner energi för att erhålla inkomsten, ett typexempel är lön då man måste arbeta för att inkassera denna. En passiv inkomst å andra sidan kan exempelvis vara att sätta in pengar på banken för att sedan låta dem förränta sig ”av sig själva”. En aktiv utgift är en sådan som genererar energi, som när man unnar sig ett restaurangbesök eller den där tröjan som man trånat efter i veckor. Den sista kategorin, passiva utgifter, är för många lätt att hitta exempel på. Utgifter som tar energi kan vara allt från att betala hyran till att köpa toapapper (som

Att inspirera, förvirra och förarga – det är Charlie Söderbergs mål med seminariet ”Ett rikare liv” som han håller runt om i landet. Efter att ha trotsat snökaoset och tagit mig till Malmö för att själv deltaga vid ett av dessa seminarietillfällen, måste jag säga att han lyckas. Det var verkligen med en känsla av förvirrad förtjusning som jag gick fram till Charlie efteråt för att ställa några frågor och försöka bringa klarhet i vissa, något provocerande, påståenden. Som student reagerade jag självklart i synnerhet på hans uttalanden rörande vidarestudier. Är det bortkastat att studera?

Text: Johanna Malmgren Foto: Victor Gezelius

få som ägnar den kvart som det tar per månad att faktiskt upprätta en. En del konkreta tips får publiken dock. Bland annat avslöjar Charlie det som ökar chanserna till framgång med ”flera hundra procent”, nämligen mål. Att upprätta ett mål är nödvändigt för att nå det. Glöm dock allt prat om realistiska mål. För det första: vem bestämmer vad som är realistiskt? För det andra: det finns alltid folk som uppnått det som tidigare sagts var

”brist på tid i själva verket är brist på energi” omöjligt - vad är det som säger att denna person inte kan vara du? Bestäm vart du ska och hur du ska ta dig dit. Vet du inte vart du vill vet du inte heller var du ska. Här är balans- och resultaträkningen din karta: hur ser fördelningen mellan aktiva och passiva inkomster och utgifter ut idag och hur skulle du vilja att de ser ut i framtiden? Vilka åtgärder behöver vidtas för att uppnå detta? Du har själv det yttersta ansvaret för och makten över

”Vet du inte vart du vill vet du inte heller vart du ska” vår vice ordförande så vist påtalade i en av sina krönikor).

din egen situation.

Motivation vs. hotivation Inside the box Att resultat- och balansräkning skulle vara lösningen på alla ekonomiska problem kan kanske tyckas vara en besvikelse. Var det allt han hade att komma med, de mest grundläggande ekonomiska modellerna som det knappast finns någon som inte känner till? Men det är just det som är det intressanta. ”Alla” känner till dem. Alla vet hur man upprättar dem, det går dessutom relativt snabbt. Ändå är det många som låter bli. Detta är i mångt och mycket kärnan i Charlies budskap: kunskap är inte makt. Det är potential. Att veta hur man åstadkommer något är inte detsamma som

Vad skulle vara skönast att vara klar med när du vaknar imorgon? Vad skulle vara jobbigast att ha kvar på att-göralistan? Prioritera och effektivisera din tidsförbrukning och du har kommit långt på vägen. Det handlar med andra ord inte om hur du ska få något gjort imorgon utan vad du skulle ha gjort redan igår. Det gamla uttrycket att man är sin egen värsta fiende blir här tydligt. Det positiva är att om man bara lyckas

Ekonomi skall vara roligt. Tyvärr handlar mycket idag om vad man ”borde” göra. Charlie kallar detta fenomen för ”hotivation”. Han uppmanar oss att sluta tala om vad man borde göra - gör istället. Många vet oftast vad som krävs för att nå sina mål och uppfylla sina drömmar men ursäktar sig med att man ”inte har tid”. Detta ter sig vara en väldigt diffus förklaring med tanke på

specificera på vilket sätt man hämmar sig själv så kan man också bemöta


I sitt yrke som coach får Charlie ofta höra att det är bristen på kunskap som sätter käppar i hjulet. Återigen understryker han att man kan utbilda sig i oändlighet och ändå inte lyckas. Den avgörande faktorn är istället din attityd. Hur du väljer att se på saker och vilken inställning du har är avgörande.

Ekonomistudier och nätverkande har tagit henne till toppen

Det gäller alltså att ersätta hotivationen med motivation. Hitta något som motiverar lika mycket som det andra skrämmer och gör det sedan.

Man blir som man umgås

En annan avgörande faktor för dina chanser att lyckas, är din omgivning. Charlie talar om tre sorters rikedomar - inre, hälsa och ekonomisk - och om hur den ena inte kan finnas utan den andra. Beroendeförhållandet slutar dock inte där. Jakten på rikedom, oavsett vilken, är tätt sammanlänkad med ännu ett förhållande. Ett förhållande som de flesta är smärtsamt medvetna om, nämligen det mellan pengar och tid. Nyckeln till framgång är att komma på ett sätt på vilket man kan få det ena utan att använda det andra. Eller, som Charlie uttrycker det, fundera ut hur man kan tjäna pengar medan man sover. Lättare sagt än gjort, kan tyckas. Oavsett vilken rikedom du väljer att prioritera är det dock som sagt viktigt att du omger dig med ett bra ”team”. Charlie berättar exempelvis att han aldrig hade kommit någonstans utan stödet från sin familj. Att uppmuntran och stöd från nära och kära är viktigt är säkert de flesta

”Vi är genomsnittet av de tio personer som vi umgås mest med” medvetna om. Dock måste jag här avslöja att detta inte är hela sanningen. Väljer man att tro på Charlies teori är vi genomsnittet av de tio personer som vi umgås mest med, sett till såväl personlighet som yrkesmässig framgång. Att ha en framgångsrik vänkrets är med andra ord inte att förringa. I förra numret av Lundtan skrev vi om nätverkande och vikten av detta ur karriärsynpunkt, kanske är det dags att utnyttja din nyfunna(?) nätverksförmåga för att utvidga, eller till och med byta ut, din bekantskapskrets?

En fälla att studera? Är det alltså detta man ska utnyttja studietiden till, att nätverka? Då får man åtminstone ut något av tiden i Lund. Ska man tro Charlie har vi studenter nämligen gått i den största ekonomiska fällan av alla, nämligen studier. Att studera tar både tid och pengar i anspråk samtidigt som många inte får mycket gjort (studierna i sig räknas nämligen inte). Innan du slänger din kurslitteratur och säger upp dig från utbildningen vill jag dock understryka de positiva sidor som Charlie ändå ser med studierna. Han är noga med att framhålla de möjligheter vi studenter har. Säga vad man vill, men aldrig någonsin kommer man att ha så mycket tid och sådan frihet som under studietiden. Charlie uppmanar oss att utnyttja den till fullo genom att prova på olika saker. Arbeta extra. Starta företag. Det behöver inte vara THE thing, bara A thing. Du kommer att finna din väg på vägen och kan då på allvar börja kämpa för att nå ditt mål. Att klaga på att CSN inte tillåter utsvävningar eller satsningar är inget vettigt argument för att inte ta tag i saker. Det faktum att genomsnittsmiljonären har gått i konkurs tre gånger visar tydligt att övertygelsen om att man behöver pengar för att tjäna pengar, helt enkelt inte stämmer. Du sätter själv dina egna gränser så se till att sikta långt. För att ”legitimera” studierna anser Charlie att de bör vara en avsiktlig milstolpe på vägen mot ditt slutgiltiga mål. Vilket de är för många.

Namn: Charlie Söderberg Ålder: 34 år Bor: Stockholm Familj: Frun Andrea och sonen Primus Karriär: Utbildad fastighetsmäklare men har sysslat med allt från gatukonst till media. Är för tillfället aktiv som ekonomicoach på bl.a. Pengakoll.nu, programledare, föreläsare och småbarnspappa. Planlöst studerande av olika kurser avråds det dock ifrån. För att uppnå vad man nu vill uppnå krävs det aktiva beslut som tydligt för en framåt. Rikedom är att så nu och skörda sedan. Kanske har jag genom denna artikel lyckats frambringa samma tre känslor som Charlie gjorde under sitt seminarium. Kanske inte. Jag vet i alla fall att något i mitt medvetande förändrades efter kvällen i Malmö. Kanske var det för att jag följde Charlies sista råd, det där han uppmanade till förändring. Att göra något annorlunda. Till handling. Han var noga med att betona vikten av handling. Att publiken skulle gå hem och smälta informationen såg han som ett misslyckande, det resulterar (som han själv konstaterade) endast i samma sak som när man smälter mat: skit. Så förändra något redan idag! Sätt upp ett mål. Gör en plan. Så. Själv sår jag i form av studier. Kunskap kanske inte är makt, men det är onekligen att föredra om man vill lyckas på arbetsmarknaden.

Du har förväntningar på framtiden

Och vi vill ge dig all framtid i världen

KPMG är ett av världens ledande företag inom revision, skatt och rådgivning. Nu söker vi dig som är nyutexaminerad ekonom och tillhör de bästa talangerna. Vi finns i 146 länder och 700 städer och kan erbjuda dig en värld av möjligheter, internationella erfarenheter och en karriär utöver det vanliga. Våra krav är höga, i gengäld satsar vi helhjärtat på din utveckling. Välkommen till all framtid i världen. Ansök på kpmg.se/careers

Nu rekryterar vi talangfulla medarbetare till oss

aastroem.se / tbk.se / foto: Corbis

© 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.


Antalet sysselsatta Som ni som läser dagstidningarna redan vet har många upprörda röster höjts kring våra folkvaldas förvirring kring de gällande sysselsättningstalen. Motstridigheten bestod i hur många som var sysselsatta i Sverige och det hela berodde på att man missat att en ändring gjorts så att fler personer ingick i statistiken. Vi på Nådiga Lundtan kan härmed informera er genom Statistiska centralbyrån, att antalet sysselsatta det fjärde kvartalet 2009 var 4 458 800 (i åldrarna 15 till 74) och enligt det gamla måttet 4 338 000 (i åldrarna 16 till 64). Var nu goda ekonomer och gör inga mätfelsblundrar!

Starta eget Den som vill bilda eget bolag skall icke rädas denna nobla uppgift. Det är inte så krångligt som många tror och den svenska byråkratin är, i jämförelse med många andra länder, relativt effektiv. På arbetsförmedlingens hemsida finns en guide som kan hjälpa dig på vägen. Källa: Arbetsförmedligen

Finansinspektionen Under 2008 överlämnade Finansinspektionen till Ekobrottsmyndigheten: • 111 ärenden om misstänkt insiderbrott • 190 ärenden om misstänkt otillbörlig marknadspåverkan • 4 ärenden om misstänkt obehörigt röjande av insiderinformation Källa: Finansinspektionen

Källa: Statistiska centralbyrån

Text: Jonas Klarin

Foto: pressbild

Månadens kändis Lars G. Josefsson Är sedan 2000 VD och koncernchef för statliga Vattenfall som för år 2009 uppvisade ett rörelseresultat på 27,9 miljarder. Till sommaren avgår Josefsson från sin post efter tio år bakom rodret. Hur han lyckats stå kvar på däck efter de ständigt återkommande mediala stormvindarna, som till exempel anklagelser om miljöhyckleri och bonusregn, är mer än vad vi förstår. Nyligen sammanfattade han i Dagens Industri sina år på Vattenfall med: ”Det har varit en fantastisk tid. Vi har gått från att vara en svensk spelare till en stor europeisk.”. Han har en civilingenjörexamen från Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Övriga styrelseuppdrag är IVA:s Näringslivsråd, ledamot i ESKOM Holdings Ltd, ledamot i Tysk-Svenska Handelskammaren och styrelseledamot i Robert Bosch Industrietreuhand KG (RBIK). Foto: Robert Garcia

Hollywood accounting Hollywood accounting är benämningen på den moraliskt tveksamma redovisningsteknik som ibland används för att skriva över ett projekts vinst på en annan företagsenhet för att på så vis kringgå utbetalning av royalties och annan vinstreglerad ersättning. Den har fått sitt namn från de många skandaler kring filmprojekt med ursprung i Hollywood som förknippats med tekniken. Det var dessa stridigheter som fick till följd att Peter Jackson, som regisserade Sagan om ringen-trilogin, inte kommer att regissera ”Bilbo”, vilket är nästa del i Tolkien-sviten. Ett annat exempel på när Hollywood accounting har ställt till det är turerna kring Forrest Gump. Filmen blev en enorm kassasuccé men då Winston Groom, som skrivit boken som filmen är baserad på, inte fick den ersättning han blivit lovad, lät han bli att släppa rättigheterna till uppföljaren. För att slippa negativ publicitet, för att vi ska få se uppföljarna till bra filmer och för att upphovsmännen ska få den ersättning de blivit lovade råder Nådiga Lundtan er till att undvika detta knep.

1950 Föds 1973 Civilingenjörexamen från Chalmers 1974 Systemingenjör på Ericsson 1984 VD på Chemtronics 1985 Chef för radarsektionen på Ericsson 1987 Vice VD för Ericsson Radio Systems och chef för Surface Sensor Division 1993 VD för Schrack Telecom AG, Wien 1997 VD för Celsius 2000 VD och koncernchef för Vattenfall

Antal företag i Sverige Visste ni att det finns hela 900 000 företag i Sverige? Totalt hade SCB registrerat 976 790 företag, men efter att utlandsägda företag, bostadsrättsföreningar, kommuner, dödsbon, offentliga branscher och andra företagsformer som inte kan anses tillhöra det privata näringslivet rensats bort återstår dock drygt 900 000. Vad väntar ni på? Öka siffran och gör den ännu större! Källa: Ekonomifakta.se

”Folk förstår inte vilken stor inkomstkälla sparsamhet är.” Cicero

Källor: Vattenfall och Dagens Industri

Sugen på rymden? Nyligen såldes den första privata rymdresan till en svensk. 1,4 miljoner kronor kostade den och såldes till en person i Malmötrakten – var det du? Resan arrangeras av Richard Bransons rymdresebolag Virgin Galactic och tar två timmar varav fem minuter är i viktlöst tillstånd.

Visste du att... Bara en bok har tryckts i fler exemplar än bibeln, nämligen IKEA-katalogen. www.onodiginformation.se

Källa: Wikipedia.org

Foto: David Vo


Den svenska bankmarknaden Vad de stora fyra har att erbjuda studenter Text: Amanda Cronbland Foto: Victor Gezelius

Bankernas studenterbjudanden Den här artikeln syftar till att ge dig en överskådlig bild av den svenska bankmarknaden, och de studenterbjudanden som de erbjuder, så att du har möjlighet att hitta den lösning som passar dig och din privatekonomi bäst! I Sverige finns det fyra huvudkategorier av banker. Dessa består av svenska bankaktiebolag, utländska banker, sparbanker och medlemsbanker. Mellan åren 2000 och 2009 har etableringen av antalet utländska banker ökat men även svenska bankaktiebolag, och då i synnerhet internetbanker samt värdepappers- och kreditmarknadsbolag som senare övergått till att bli banker. I november 2009 fanns totalt 117 banker i Sverige. Det blir svårt att täcka samtligas studenterbjudanden i denna artikel, vilket är skälet till att vi har valt att fokusera på de fyra svenska storbankerna; SEB, SHB, Swedbank och Nordea. De fyra stora Sveriges storbanker har utvecklats till finansiella koncerner från mitten av 1990-talet och har en betydande internationell verksamhet. Expansionen har delvis bestått i att verksamheter som livförsäkring, fondförvaltning och bolån har fått ökad betydelse vid sidan av den traditionella verksamheten, det vill säga in– och utlåning samt kreditgivning. En bank har i huvudsak tre uppgifter varav den första är att omallokera resurser, det vill säga pengar, från de som har överskott till de som har underskott. Banken fungerar här som mellanhand.

Visste du att… Swedbanks dotterbolag i Baltikum heter Hansabank. Det blev tillåtet för utländska banker att starta dotterbolag i Sverige först 1986. Sveriges femte största bank råkar vara utländsk, nämligen Danske Bank, som blev femte störst genom förvärvet av Östgöta Enskilda 1997.

Eftersom de pengar banken lånar ut tillhör de sparande kunderna är tanken att de ska vara försiktiga i kreditgivningen och ofta krävs även någon form av säkerhet vid utlåning. För att kompensera för risken i kreditgivning är utlåningsräntan högre än den ränta som man erbjuder spararna. Denna skillnad i räntesättning kallas för räntemarginal och är den viktigaste inkomstkällan för en bank. Givetvis finns det många faktorer som påverkar denna utlåningsränta, till exempel låntagarens kreditvärdighet, risken i åtagandet och konkurrensen med andra kreditinstitut. Framför allt påverkar dock Riksbankens styrränta in- och utlåningsräntorna. I skrivande stund ligger Riksbankens styrränta, det vill säga reporäntan, på 0,25 procent. En banks andra huvudsakliga uppgift är betalningsförmedling, vilket alla vi som varje månad betalar räkningar känner till. De system som är uppbyggda för att utföra betalningar och värdepapperstransaktioner sägs tillhöra den finansiella infrastrukturen. Detta är något som för oss ter sig självklart, men i många länder finns ingen fungerande finansiell infrastruktur. En tredje huvuduppgift för bankerna är riskspridning. Fonder har (för det mesta) en inbyggd riskspridningsfunktion, eftersom de oftast har sina investeringar i flera företag och i mer än en bransch. Nu när vi har baskunskaperna om bankernas uppgifter kan vi titta närmre på deras studenterbjudanden!

Danske Bank är även Nordens största finansiella koncern efter Nordea. Livförsäkringsbolaget SPP ingår i Handelsbankens koncern sedan 2001, varigenom Handelsbanken blev näst störst på den svenska livförsäkringsmarknaden. En annan finansiell koncern i Norden är Skandia, som ägs av det sydafrikanska livförsäkringsbolaget Old Mutual.

SEB är en förkortning för Skandinaviska Enskilda Banken och grundades 1856 av André Oscar Wallenberg. SEB var då Sveriges första privatbank och A O Wallenberg landets första riskkapitalist. SEB är även den enda av Sveriges fyra storbanker som har en kvinnlig VD, Annika Falkengren. SEB har en internationell prägel med en betydande del av sin rörelse i Tyskland och Baltikum. I Sverige har SEB huvudfokus inom fondförvaltning och livförsäkring, men även inom bostadslån och finansbolagsverksamhet. Banken är även en stark aktör inom aktieoch valutahandel samt internationella betalningar. I SEB:s studenterbjudande ingår kostnadsfritt ett Visa eller Mastercard, betalservice via internetbank, ett privatkonto, bank per telefon, samt aktiedepå utan årsavgift. Kurtaget för aktiedepån är 0,09 procent eller minimum 69 kr. Du har dessutom möjlighet att få ett lån eller kredit på upp till 25 000 kr utan uppläggningsavgift. Gör du inköp med SEB:s Mastercard får du en köpförsäkring utan kostnad, i vilken 90 dagars pris- och köpskydd ingår och även ett års förlängd garanti på vitvaror och hemelektronik. Med andra ord något att betänka när tvättmaskinen har gett upp! Betalar du minst 75 procent av en resa med ditt Visa alternativt SEB:s Mastercard ingår en kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd, vilket även det är väl värt att betänka om den planerade utlandsresan mot all förmodan skulle bli inställd. På SEB:s hemsida kan man få råd av en privatekonom, och även ladda hem råden i pdf-format så att de kan begrundas i lugn och ro. Tanken med råden är förstås att du ska få en smidigare privatekonomi och få lättare att planera. Råden berör allt från första flytten hemifrån till första husköpet. SEB:s studenterbjudande har i högre grad profilering mot aktiesparande än till exempel Nordeas, så vilket som är lämpligast för just dig beror också i hög grad på vad du specifikt är intresserad av.

Nordea är det största finansiella företaget i Norden och har över 30 000 anställda, och är även ägare till girobetalningssystemet Plusgiro. I Nordeas studentpaket ingår följande kostnadsfritt: personkonto, Visa eller Mastercard, internetbank med tillval betalningar samt personlig Service24. En bra grej för dig som vill skaffa större koll på din privatekonomi är Nordeas studentbudgetkalkyl. Den hittar du på deras hemsida och ger dig möjlighet att uppskatta kostnadsposterna i din budget (studielånet är redan infogat i kalkylbladet). Ett snabbt och bra sätt att skaffa sig en tydlig överblick över sin privatekonomi! Intressanta tillval till Nordeas studenterbjudande är att man kan få reda på sitt saldo och de senaste transaktionerna via SMS. På så vis kan du ha koll på hur mycket som du har kvar på kontot och även se vart pengarna har tagit vägen. För den aktieintresserade finns Aktiehandel Classic, där man betalar ett fast pris per affär men där inget kurtage tillkommer. För att ansluta sig krävs naturligt nog att man studerar på högskola/universitet och att man får studiemedel från CSN. Funderar du över banklån så har Nordea en bra sida där det finns möjlighet att få råd från privatekonomer, förklaring på olika typer av lån samt tips på saker som är bra att tänka på. Grundtipset är att noga gå igenom lånebehovet, att inte låna mer än vad du faktiskt behöver och även ta hänsyn till andra avgifter som tillkommer, förutom amortering och ränta.


Svenska Handelsbanken, SHB, har över 460 kontor i Sverige och grundades 1871 av framträdande aktörer inom Stockholms näringsliv, vilket även kom att bli bankens största fokusområde. SHB:s grundare Jan Wallander är berömd för sin budgetlösa styrning av banken. I SHB:s koncern ingår bland annat Stadshypotek, som är en av de största aktörerna på bolånemarknaden, samt Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Liv och Stadshypotek Bank. I Handelsbankens studenterbjudande ingår Visa, internettjänst, telesvar och personlig service via telefon, BankID, ladda kontantkort samt allkonto. Du måste vara över 18 år, men du får inte vara mer än 27 år gammal. I likhet med de andra bankerna har du även i SHB möjligheten att samtala med en privatrådgivare, och liksom i SEB:s studenterbjudande kan du även få en reseförsäkring inkluderad om du väljer att betala din resa med ditt allkonto eller Visa-kort. Via din internetbank kan du beställa valuta för summor upp till 5000 kronor och få den levererad till närmaste postombud. Smart och enkelt om du ska ut och resa och inte hinner gå till banken! Liksom på Swedbanks hemsida kan du även på Handelsbanken.se få goda råd om till exempel din första bostad.

Swedbank har över 450 egna kontor runt om i Sverige och har ett nära samarbete med de fristående sparbankerna. I koncernen ingår Swedbank Robur, som är Sveriges största företag inom fondförvaltning, och Swedbank Hypotek som är ett av de största bostadsinstituten. Swedbank har sitt ursprung i jordbrukskassorna, vars syfte var att tillgodose jordbrukets växande kapitalbehov. Den första jordbrukskassan bildades 1915 i Västerhaninge utanför Stockholm. I april 2006 beslöt årsstämman att koncernen skulle anta det gemensamma namnet Swedbank. I Swedbanks studenterbjudande ingår följande utan årsavgift: Visa och Mastercard, e-kort, internetbank med internetbetalning, telefonbank med personlig service, värdepapperstjänst Bas samt e-legitimation och möjlighet att ladda mobilens kontantkort. Utöver detta kan du även teckna hemförsäkring med studentrabatt. Vad som ingår i försäkringen går att läsa på Swedbanks hemsida. Erbjudandet gäller, som för övriga bankers, dig över 18 år som studerar på eftergymnasial nivå och får CSN-insättning på ditt, i detta fall, Swedbankkonto. Swedbank erbjuder en tjänst som kallas för Ekonomikollen där du har möjlighet att gå igenom din privatekonomis alla aspekter med en rådgivare: lån, sparande, försäkringsskydd och pension. Detta kan ske per telefon eller på ditt närmaste bankkontor och tar mindre än en timme. Tanken är att du ska få bättre koll på din ekonomi och se över de lån, försäkringar, m.m. som du har. Det finns även en trevlig tjänst som heter Tips från Swedbank, ett tipsmejl som kommer en gång i månaden och hjälper dig att hålla dig uppdaterad om alltifrån sparande till lån och betalningar. Ett av tipsen för januari månad är att du kan göra dina bankärenden via mobilen, till exempel bankutdrag och kolla saldon eller bevaka valutakurser och bolåneräntor. Med denna tjänst kan man även göra en boendekalkyl utan extra kostnad.

Vill du arbeta under omänskliga förhållanden? 1,4 miljarder människor lever idag i fattigdom. Världens problem är så många och djupa att det är lätt att falla offer för missmod. Samtidigt är det en utmaning som människor världen över möter med ett brinnande engagemang. Varje dag föds nya biståndsprojekt. Pengar och förhoppningar om att bidra till en bättre värld är ständigt på resande

www.pwcstudent.se

fot. På PricewaterhouseCoopers arbetar vi runt om i världen för att garantera att dessa förhoppningar leder till varaktigt resultat och den här sommaren behöver vi din hjälp. Läs mer om vårt internship inom Ideell sektor på www.pwcstudent.se. Sista ansökningsdag är den 28 mars.


Lågt värde av geografisk riskspridninger Peter Malmqvist

Finansanalytiker och placeringsrådgivare Lärare i redovisning vid Handelshögskolan i Stockholm Utredare i redovisningsfrågor åt Nasdaq/OMX Stockholm Ordförande i Sveriges Finansanalytikers Förening

minskar. De flesta har gett upp. Det var länge sedan vi ens loggade in och tittade på depån. Och USA-börserna ger vi f-n i – idioter, hela högen. De stora förvaltarna sitter dessutom på händerna. Ingen vågar sälja, för de vet att det snabbt kan vända uppåt, men ingen vågar heller köpa, för allt är bara ett kaos, som inte går att analysera. Det är börskrascher som är ”risk”, resten är en teoretisk räkneövning, som bara intresserar fondförvaltarna själva. Vanliga människor mäter inte risk i enstaka procentenheter i en uppåtgående marknad. Det tremånaderssnitt för standardavvikelse, som vi ofta använder, brukar dessutom vara lägst på de marknader och inom de sektorer, som är mest överhettade. Så var det under IT-bubblans glada dagar, liksom under den senaste uppgången för olika tillväxtmarknader. Vi blir lurade att tro att det hetaste marknaderna också har lägst risk. Det visar sig alltid vara tvärtom.

Därtill har det kostat ungefär fyra procents avkastning per år. Det kan knappast de rådgivare känna till, som talar sig varma för utländska placeringar. Däremot är det viktigt att sprida aktiesparandet på olika sektorer och företag. Inte minst IT-bubblan var ett exempel på det, liksom den senaste härdsmältan, den inom bankerna. Dessutom finns det anledning att varna för hög risk i sektorer och företag som under ett par år går upp extremt mycket. Mäter jag exempelvis kursutvecklingen i en aktieportfölj med Volvo, Sandvik, SSAB, Boliden och Swedbank, bolag som 2003-2007 i genomsnitt steg ofattbara 350 procent, var raset från toppen till botten också ofattbart, i genomsnitt 82 procent. Mäter jag i stället den genomsnittliga kursutvecklingen för H&M, Astra Zeneca, Telia Sonera, Handelsbanken och Swedish Match, som bara steg 70 procent 2003-2007, vara

”Mönstret har nästan alltid varit detsamma” Ändå fortsätter vi att fokusera på geografisk riskspridning. Det finns till och med rådgivare, inte minst inom pensionsområdet, som går så långt att de menar att svenska sparare bara skall ha ett par procent av aktie-/fondportföljen på Stockholmsbörsen. Tro dem inte. Alla som har följt det rådet har gått miste om stora pengar de senaste 40 åren. Mäter vi Stockholmsbörsens utveckling enligt MSCI sedan 1970 är

fallet till botten i gengäld bara 31 procent. Under uppgångsfasen ansågs dessa bolag som väldigt ”tråkiga”, tack vare sin vinststabilitet. Denna stabilitet var alltså något som höll i sig även i nedgångsfasen. För den som söker riskspridning inom aktieområdet är alltså bolags- och sektorspridning viktigare än länderdiversifiering.

”Vi blir lurade att tro att det hetaste marknaderna också har lägst risk” Värdet av att sprida en aktieportfölj på olika länder är lågt. Den viktigaste riskspridningen är mellan olika sektorer. Svenskar älskar att spara i aktier. Under 2009 placerades drygt 110 miljarder kronor i aktiefonder, ett svårslaget rekord, nästan dubbelt mot det tidigare rekordet från år 2000. Dessutom är vi väldigt förtjusta i att placera utanför Sverige. Ryssland, Kina och andra tillväxtländer lockar, men också vanliga Europa- eller USA-fonder. I första fallet jagar

vanliga decimalkommamätningar i standardavvikelse när börsen går upp. Jag har upplevt fyra börskrascher före 20072008. Mönstret har nästan alltid varit detsamma. Det börjar med ett kraftigt fall på 8-10 procent under en vecka, sedan ett lugn med något stigande kurser. Då pratar vi om ”köpläge”. Inom två veckor får vi en ny körare ner till 20 procent från toppen och en viss rekyl. Fortfarande är det ingen panik, men en viss oro. Ändå pratar fler om ”billiga aktier”.

”Riskspridning är klokt, men är svårt att uppnå” vi tillväxt, i det andra vill vi ha riskspridning. Riskspridning är klokt, men är svårt att uppnå, särskilt för den som vill klara sig undan börskrascher. Analyserar vi ett antal större börser från toppen 2007 var raset fram till botten väldigt lika. Mätt i US-dollar föll världsindex, enligt MSCI, med 54 procent, medan Stockholmsbörsen föll 59 procent, samtidigt som USA rasade med 55 procent, Storbritannien med 59 och Tyskland med 60 procent. Inte ens de 47 procent som de bästa börserna, Schweiz och Japan gick ner, hade gjort oss lugna. Vid riskspridning är det börskrascher som är viktiga, inte

Det är i nästa steg som paniken utbryter, på väg ner mot 30 procent. Då börjar aktiefonder få stora uttag. Då får vi för första gången läsa om ”1929” i tidningarna och blir upplysta om att den börskraschen faktisk kvaddade 90 procent av börsvärdet. Dessutom började den precis som nu. Då tilltar paniken. Börsomsättning ökar och dagssvängningarna ligger kring 3-5 procent. Att hålögt sitta och bevaka den amerikanska börsstängningen kl 22 svensk tid, blir rutin. Att lusläsa tidningarna efter vändningssignaler, blir ett gift. Efter 40 procents fall ger vi upp – vi vill inte höra talas om börsen och vid 50-60 procent är vi golvade. Svängningarna under en dag är nu kring 5-10 procent, men volymerna

uppgången, inklusive utdelningar, hela 14,8 procent per år i kronor och 13,9 procent i US-dollar. Det kan jämföras med USA som gått upp 9,4 procent per år och den tyska börsen , som gått upp 10,0 procent per år i US-dollar. Granskar vi den brittiska är uppgången 10,5 procent per år, medan den schweiziska gått upp 11,7 procent och den japanska 9,7 procent, allt i USD. Det är alltså uppenbart, att den geografiska riskspridning som vi svenskar söker, har lågt värde när börserna går ner kraftigt.

För en svensk verkar dessutom länderdiversifiering ha kostat fyra procents årlig avkastning de senaste 40 åren, utan att risken dragits ner när det rasat på allvar. Vad som ytterligare kan vara intressant är att fundera på hur Stockholmsbörsen lyckats med prestationen att vara just en av världens bästa börser under den senaste 40-årsperioden. Eller har vi en bubbla av rent japanska proportioner? Kanske ett ämne för några uppsatser? Peter Malmqvist


över förväntan! Fräscha lägenheter med fyra sovrum, kök och bastu. Vi bodde åtta personer i varje lägenhet som låg väldigt nära varandra. Eftersom alla inte kände varandra sedan tidigare var det även dags att bekanta sig med de övriga i lägenheten. Vissa tog hjälp av namnlekar och andra av öl. Efter detta var det dags att utforska vad Åre hade att erbjuda oss törstiga studenter från Lund, så vi begav oss till det närbelägna ”Bygget” för att avnjuta veckans första afterski. Trötta men fortfarande törstiga begav vi oss därefter hem för att äta för att sedan fortsätta kvällen med en lyckad förfest och sedan utgång på ”Dippan”.

STYRELSEN ORDFÖRANDE: DAVID ROMELL, 0707-44 47 57, ORDF@LUNDAEKONOMERNA.SE

VICE ORDFÖRANDE: CAMILLA WENGHOLM, 0739-59 59 12, V.ORDF@LUNDAEKONOMERNA.SE

SKATTMÄSTARE: MADELENE BENGTSSON, 0704 - 26 19 79, SKATTM@LUNDAEKONOMERNA.SE

NÄRINGSLIVSANSVARIG: HENRIK WAHLFORS, 0739-86 75 52, NARINGSLIV@LUNDAEKONOMERNA.SE

INTERNATIONELLT ANSVARIG: SEBASTIAN SEDEKI, 0737-02 11 81, INTERNATIONELL@LUNDAEKONOMERNA.SE

MARKNADSFÖRINGSANSVARIG: JOHANNA FOCK, 0703-334 96 91, MARKNADSFORING@LUNDAEKONOMERNA.SE

SOCIALT ANSVARIG: ERIC BRANDT, 0704-80 43 02, SOCIAL@LUNDAEKONOMNERNA.SE

INTERNA RELATIONER: ANNA PHILIPSON, 0709-547924, INTREL@LUNDAEKONOMERNA.SE

ALUMNIANSVARIG : FATEMEH MAHMOUDI, 0768-53 01 07, ALUMNI@LUNDAEKONOMERNA.SE

UTSKOTT OCH PROJEKT KPMG CASE COMPETITION: ERIK DAHL, 0705-54 15 61, CASE@LUNDAEKONOMERNA.SE

CORPORATE CHALLENGE: ANNA OLSSON, 0704-24 34 16, CC@LUNDAEKONOMERNA.SE

EEE2010: SOFIE JUNGMAR, 0735-41 61 16, GENERAL.EEE@LUNDAEKONOMERNA.SE

ETIKGRUPPEN: JONAS OLSSON, 0735-14 01 84, ETIK@LUNDAEKONOMERNA.SE

INTERNATIONELLA UTSKOTTET: ANNA BLOCK,0739-25 93 04, INTU@LUNDAEKONOMERNA.SE

LUND EUROPEAN BUSINESS TOUR: MICHAELA SORLE, 0735-53 71 12, LEBT@LUNDAEKONOMERNA.SE

LUND INTERNATIONAL WEEK: KARIN SELLEHED, 0704-49 21 05, LIW@LUNDAEKONOMERNA.SE

MARSKALKERIET: ALEXANDER BERGMAN, 0737- 02 16 47, MARSKALKERIET@LUNDAEKONOMERNA.SE

NÅDIGA LUNDTAN: JOHANNA MALMGREN, 0702-26 22 60, LUNDTAN@LUNDAEKONOMERNA.SE

NOVISCHERIET: HANNA BERGSTRÖM, 0708-77 96 75, JONAS WENDT, 0733-76 32 92, NOVISCHERIET@LUNDAEKONOMERNA.SE

NÄRINGSLIVSUTSKOTTET: WILHELM GATENBECK, 0735-11 78 65, NLU@LUNDAEKONOMERNA.SE

SEXMÄSTERIET: ANDERS RUDOW FORS, 0736-80 14 43, SEXM@LUNDAEKONOMERNA.SE MÅNS HAMMARBÄCK, 0708-26 71 49

UTBILDNINGSUTSKOTTET: ANDREAS HOLMGREN, 070-522 38 26, UU@LUNDAEKONOMERNA.SE SIMON WETTERLING, 070-361 86 05, VICE.UU@LUNDAEKONOMERNA.SE

IDROTTSPROJEKTET: CAROLINE LILJA, 0734-09 88 49, IDROTT@LUNDAEKONOMERNA.SE

VALBEREDNINGEN: SEBASTIAN FRANSSON, 0736-00 58 63, VALBEREDNINGEN@LUNDAEKONOMERNA.SE

IT-ANSVARIG: DANIEL GUNNARSSON, 0702-89 38 05, IT@LUNDAEKONOMERNA.SE

SERVICE MANAGEMENT: CECILIA LARSSON, 0736-28 73 46, ORDF@SM-EKONOMERNA.SE

KONTAKT ADRESS: TUNAVÄGEN 37, 223 63 LUND TEL: 046-222 00 90 E–POST: INFO@LUNDAEKONOMERNA.SE HEMSIDA: WWW.LUNDAEKONOMERNA.SE

Åreresan 2010 Text: Eric Brandt, Caroline Lilja Foto: privata 50 förväntansfulla skidåkare samlades utanför EC1 klockan 18.00 lördagen den 16 januari. Framför oss hade vi en 18 timmar lång bussfärd mot Åre. Många var trötta efter tentaskrivningar men fullt redo för en intensiv skidvecka i Sveriges bästa skidort. Efter att ha sett den legendariska filmen ”Snowroller” så somnade nästintill alla. Efter en skumpig natt så vaknade vi upp av att busschauffören påpekade att vi snart var framme. De ödelagda husen och tomma landskapet ändrades som från ingenstans och helt plötsligt uppenbarade sig Åreskutan framför oss. Förväntningarna blev större och spänningen steg. En stark känsla växte i kroppen - Åre väntade på oss! När vi anlände uppstod en viss förvirring - vart skulle vi bo? Var skulle vi förvara vår packning? Hade alla betalt depositionen? Som tur var hjälpte SkiStar oss och det mesta gick som på räls, så när som några borttappade väskor. Men detta var ingenting som stod i vägen för oss och snart var alla rustade från topp till tå för att överleva den bitande kylan som Åre hade att erbjuda. Vädret var, förutom kylan, väldigt bra. Den första dagen flöt på precis som den skulle för de flesta utav oss. Tyvärr slutade karriären abrupt för en av våra tappra skidåkare genom en skada i knäet. Hon fick sedan spendera större delen av veckan inomhus, vilket var väldigt tråkigt både för henne och för oss. Denna tråkiga incident fick oss att inse att de inte ljuger i ”Snowroller” när de uppmanar sina resenärer att skippa dagens sista åk. På eftermiddagen blev alla tilldelade sina lägenheter, vilka var

08.00 måndagsmorgon: klockan ringer och det är dags för vår första heldag i backarna. Från de flesta lägenheter hörs ett högt jämmer blandat med förväntan. Efter blandad insats vid frukostbordet var de flesta redo att ta sig an Åreskutan. Dagens största tabbe stod reseledaren Eric Brandt för när han helt okontrollerat flög rakt ut i skogen och kraschade med ett träd. Hans reaktion på detta var ”Vilken jävla smäll!”. Trots denna spektakulära krasch ådrog han inte sig några större skador och kunde fortsätta veckan.

”Vilken jävla smäll” Dagen fortsatte i sedvanlig ordning med afterski, och för somliga även utgång. Dagarna flöt på och vi njöt av skidåkning, afterski och varandra. Sorgligt nog var vi till slut framme på vår sista dag i Åre, torsdagen den 21 januari. Det var med blandade känslor som vi lämnade byn bakom oss för att fara mot Lund och tillbaka till verkligheten. Några resultat av LundaEkonomernas vecka i Åre var att några skidor fick nya ägare och att några skidor försvann. Framför allt hade vi hade väldigt kul tillsammans. Vi skulle kunna skriva hur mycket som helst om allt roligt som hände i Åre - men det som händer i Åre stannar i Åre. Vårt tips till er som läser detta är att följa med LundaEkonomerna på nästa resa år 2011! Tack till alla som gjorde Åre 2010 till en oförglömlig resa! Sist men inte minst vill vi även tacka LundaEkonomerna som gjorde denna resa möjlig.


Den 24-25 februari omvandlades Ekonomihögskolan till en mässa i Wall Streets tecken. Gröna vägskyltar visade vägen till stämningsfulla caféer, garderob och CV-konsultation. 800 kvadratmeter matta hade lagts ut i skolan, 57 salar var bokade för förväntansfulla möten och i dessa hölls 562 karriärsamtal. Kön ringlade sig lång till CV-fotograferingen och föredragen var fulla till bredden. Under Cocktailen utbyttes visitkort till jazzbandets toner och galan Pytten bjöd på någonting alldeles extra. Foto: Victor Gezelius, Emelie Holgersson

Vi tackar med dessa bilder för ett otroligt lyckat eee2010 och ser fram emot nästa år! /Sofie Jungmar, General eee2010


Hör upp, lundaekonom! Text: Simon Wetterling, vice ordförande UU Sofie Tapper Jansson, ledamot

Vi i Utbildningsutskottet kämpar för att EHL ska bli den bästa ekonomihögskolan i världen, men för att klara av det behöver vi din hjälp. Att studera på Ekonomihögskolan medför, som du säkert vet, många fantastiska saker: intresseväckande föreläsningar, passionerade klasskamrater och en av de bästa studentkårerna i världen. Tyvärr innebär det också en allvarlig brist på mikrovågsugnar, kompendium i dyraste laget samt ganska begränsade öppettider. Det är här som Utbildningsutskottet kommer in i bilden. LundaEkonomernas Utbildningsutskott, UU, har som uppdrag att representera studenternas åsikter gentemot Ekonomihögskolan och dess olika institutioner. Vi finns alltså till för att hjälpa dig vare sig det handlar om bristen på mikrovågsugnar, problem med antagningen till en kurs eller bara en fråga som du vill få besvarad. Vi gör allt vi kan för att hjälpa dig, allt du behöver göra är att kontakta oss. Vid sidan av att framföra åsikter arbetar Utbildningsutskottet även med att hålla ett öga på allt som händer på EHL. Detta gör

EC4?! Text: Simon Wetterling

vi genom att sitta med i både programråd och styrelser, såväl skolans som institutionernas. För att garantera en hög kvalitet på kurserna du läser arbetar vi också med så kallad utbildningsbevakning. En nyhet för i år är att vi inte längre kommer att använda oss av kursombud i bevakningen. Istället kommer vi att samarbeta med EHL och ta del av resultatet från de utvärderingar skolan gör vid kursslut. Således är det nu ännu viktigare än tidigare att du fyller i dina kursutvärderingar. När vi inte är upptagna med styrelsemöten eller utbildningsbevakning arbetar vi med en mängd olika projekt, alla med målet att göra din tid här på Ekonomcentrum så bra som det bara går. Under våren kommer vi bland annat att driva ett projekt som handlar om att ta reda på vad företag vill att du ska kunna när du ger dig ut i näringslivet och hur vi kan anpassa utbildningen efter de förväntningarna. Ett annat projekt, som vi redan har påbörjat, har som mål att öka koordinationen lärarna emellan och göra kursernas betygskriterier tydligare. För att förverkliga alla våra ambitiösa visioner och förvandla EHL till världens bästa ekonomihögskola, behöver vi som sagt din hjälp. Vi vet hur svårt det kan vara att få tid över mellan föreläsningar och grupparbeten, men alla insatser hjälper, stora som

UU:s vårprojekt

• Fler mikrovågsugnar • Enkätundersökning om vad

utexaminerade studenter saknar i sin utbildning när de kommer ut i arbetslivet

• Enkätundersökning om studenters

förväntningar när de börjar på EHL

• Marknadsföring av utskottet, för att studenter ska få information om oss och hur man själv kan påverka sin utbildning

små. När det t.ex. gäller mikrovågsugnar har EHL meddelat att en av anledningarna till att de är tveksamma till att köpa in nya är att vi alla är lite dåliga på att städa upp efter oss. Så nästa gång du hittar en urdrucken kaffemugg i ett grupprum, släng den, och snart ska du se att nya mikrovågsugnar är på ingång.

Den absolut vanligaste åsikten vi i Utbildningsutskottet får höra från er studenter är att det behövs fler grupprum på Ekonomihögskolan. Eftersom stora delar av utbildningen på EHL består av grupparbeten kan man tycka att det borde finnas ett överskott av arbetsplatser för såväl små som stora grupper. Idag finns inget sådant överskott. Faktum är att LTH:s studiecentrum, Universitetsbiblioteket samt Språk- och litteraturcentrum har blivigt vanliga tillflyktsorter för ekonomistudenter, eftersom de inte kan hitta en arbetsplats på EC. Av naturliga anledningar är fler grupprum också ett av de svåraste behoven att tillfredställa. Förra året togs dock ett litet, men oumbärligt, steg på vägen mot en lösning av problemet. En projektgrupp som bestod av både lärare och studenter sattes ihop, och fick i uppdrag att skriva en lista med allt det som kan bli bättre eller saknas på Ekonomicentrum, inte bara grupprum. Eftersom EHL består av mycket mer än bara lärare och elever hade gruppen

LundaEkonomerna bevakar kurserna med kursutvärderingarna som underlag – om du inte fyller i dem kan vi inte påverka! Det blir inga förändringar om inte många fyller i kursutvärderingarna. Kursansvariga vill inte ändra utifrån studenternas åsikter om endast 20 procent av studenterna svarat på enkäten. Kursutvärderingarna är ett viktigt underlag när Ekonomihögskolan granskas vid olika utvärderingar, och då kan studenternas åsikter påverka stort.

Text: Andreas Holmgren, ordförande UU

Varje läsår brukar Utbildningsutskottet anordna Kom & Klaga, då studenter vid Ekonomihögskolan (EHL) kan träffa oss och framföra sina åsikter och förslag på förbättringar. Nedan har vi försökt svara på några av de vanligaste synpunkterna!

Under hösten har EHL arbetat med att rusta upp studieplatserna i källaren på Alpha. LundaEkonomerna har fått vara med och påverka inredningen, och resultatet kommer vi få se här under våren. Så gå gärna till Alpha när du ska sätta dig och plugga nästa gång! EHL ska också förbättra tillgängligheten så att vi studenter kommer in i Alpha och på Ekonomicentrum även på helgerna.

Vi vill inte ha helgtentor Det vill nog ärligt talat inte de kursansvariga heller. Problemet är att EHL inte har egna tentasalar. Istället måste de hyra in sig hos LTH, men det blir förstås så att EHL får välja de tider då LTH inte vill lägga sina tentor. Därför får vi ekonomer ofta skriva tentor på helgerna.

Studentportal

Läs mer om Utbildningsutskottet på: www.lundaekonomerna.se/uu

Även om förhoppningen är att projektgruppens önskelista ska resultera i en renovering eller tillbyggnad på Ekonomicentrum är det oerhört viktigt att komma ihåg att det bara rör sig om idéer just nu. Det finns absolut ingen garanti för att det kommer att byggas ett EC4. Innan några byggarbeten tar fart vid EHL ska man bland annat säkra finansiering och hitta en plats att bygga på. Det finns alltså många problem som måste lösas innan vi kommer se några nya grupprum. Under tiden kommer Utbildningsutskottet att fortsätta arbetet med att förvandla EC till framtidens campus.

Kom & Klaga – vad hände sen? Vi vill ha fler och bättre studieplatser på Ekonomicentrum

Gör din kursutvärdering!

också möten med representanter för bl.a. lokalvårdarna och bibliotekarierna. På gruppens agenda fanns också ett studiebesök på Copenhagen Business School, för att kunna ta del av en annan expanderande högskolas lärdomar. Sist men inte minst organiserade gruppen ett öppet hus dit alla var välkomna för att göra just sin röst hörd.

Institutionerna har idag som bekant olika upplägg för sina hemsidor, och det kan ofta kännas rörigt för oss studenter när vi ska hitta kursinformation och schema. EHL har därför tagit fram en webbaserad studentportal som kommer att användas av samtliga institutioner. Där hittar man schema och kursinformation för den aktuella kursen, samt eventuella dokument som läraren lagt upp. Studentportalen testas nu på ett antal kurser, och målet är att den

ska kunna börja användas av alla från och med april.

Riktlinjer för bedömning och betygssättning En vanlig synpunkt hos studenter är att bedömning och betygsättning skiljer sig åt alltför mycket mellan olika lärare. Problemet blir extra tydligt när vi studenter delas in i olika lektionsgrupper och sedan examineras genom skriftliga inlämningar eller muntliga presentationer. Grupperna får ofta olika instruktioner, lärarna kan ha olika uppfattning om vilka aspekter som ska bedömdas, och de tolkar också betygskriterierna olika. Ett grundproblem är ofta att vi studenter inte heller fått särskilt tydliga instruktioner och att det är oklart vilka förväntningar som finns på oss. LundEkonomerna tog i december upp den här frågan i Utbildningsrådet, som består av studierektorerna för de olika institutionerna och Kristina Eneroth som är prorektor för Ekonomihögskolan. Vårt förslag gick ut på att det behövs tydligare betygskriterier och bättre koordinering inom lärarlagen. Utbildningsrådet hade förståelse för våra synpunkter, men de menade samtidigt att det är svårt att få alla lärare att göra samma bedömning, och att de redan vid upprepade tillfällen försökt förbättra situationen. LundaEkonomerna anser dock att samtliga studenter har rätt till en rättvis bedömning och betygssättning. Vi kommer därför inte att backa på den här punkten. Vi kommer att arbeta intensivt med detta under våren och vi kommer inte att ge oss förrän vi ser en förändring.


En oförglömlig bal i sann romantisk anda!

Astrobalen Av: Hanna Clason

Det är lätt att gå vilse i djungeln av alla fester, LundaEkonomernas Astrobal närmar sig med stormsteg. Skriv in den 27 mars i din kalender, putsa skorna och damma av balklänningen eller fracken. Lundtan har träffat Fatemeh Mahmoudi som har det övergripande ansvaret för Astrobalen för att ta reda på allt som du behöver veta inför vårens mest romantiska bal. Vad är Astrobalen för något? Astrobalen är LundaEkonomernas årliga bal för alla aktiva lundaekonomer, som en tackbal skulle man kunna säga. Årets bal kommer att gå i Italiens och kärlekens tecken. En fest där mat, vin och underhållning flödar ända in på småtimmarna. Vilka kommer till Astrobalen? LundaEkonomernas styrelse och kollegie samt andra aktiva lundaekonomer. LundaEkonomernas nya inspektor Ulrika Nilsson och skolans alumniordförande Gina Aspelin kommer också att närvara. Vidare kommer gamla aktiva lundaekonomer, så kallade alumner, att närvara. Alltså blir balen även ett mycket bra tillfälle för att nätverka. Vad gör jag om jag vill gå på Astrobalen? Anmodan kommer att komma ut inom kort, men fram till dess kan du maila www.lundaekonomerna.se/astro för mer information om pris samt anmälan. Vad bör jag tänka på innan balen? Vi har smoking som klädkod på balen så det går bra att ha knälång klänning, även om många kommer att ha långklänning. För killar är det frack eller smoking som gäller. Glöm inte att anmäla dig till Astroinitieringen om du är aktiv lundaekonom men ännu inte har initierats. Astroinitieringen är en underhållande och mycket uppskattad ceremoni som kommer att hållas precis innan balen börjar. Om man har med sig sällskap får de VIP-behandling under tiden som Astroinitieringen äger rum. Hur skiljer sig Astrobalen mot LundaEkonomernas bal? Astrobalen, som äger rum på våren, är strikt för aktiva lundaekonomer medan höstbalen (LundaEkonomernas bal) är till för alla. Därav är Astrobalen generellt lite mindre formell. Det går bra att ha smoking och själva festen hålls på EC. Däremot så kommer hela balen att gå i ett speciellt tema och underhållning av första klass utlovas. Under balen kommer det att finnas många hemliga överraskningar och efter middagen så är det öppen bar. Vad är det roligaste med Astrobalen? Att man får träffa sina lundaekonom-kompisar under en oslagbar kväll med en helt underbar feststämning. Bra underhållning och dans! (Läs öppen bar!) Dessutom får man en trerätters middag och förstklassig underhållning för ett mycket bra pris. Vilka är det som anordnar Astrobalen? Vi som planerar underhållning, mat, dekor, marknadsföring etcetera är jag, Fatemeh Mahmoudi, som har det övergripande ansvaret och arbetar som arbetsledare, Johan Nyberg och Markus Waldenström som är marknadsföringsansvariga, Jesper Antonsson som är logistikansvarig och Sandra Classon som är ansvarig för mat och dekor.

Den 27 mars 2010 tar vi dig som är aktiv inom LundaEkonomerna tillbaka till 1600-talets Italien.En fest där mat,vin och underhållning flödar in på småtimmarna.För en ringa summa på 350 kr bjuder vi dig på förstklassig undSerhållning,tre rätters middag och drinkar i baren efter middagen! Först till kvarn gäller då antal platser är begränsade. Anmodan skickas ut inom kort. Maila alumni@lundaekonomerna.se för mer info och gå in på www.lundaekonomerna.se/astro för anmälan. Hälsningar Alumnigruppen


V책rnollningen 2010


Sanningen om

dina pengar

Text: Ola Nevander Foto: Victor Gezelius

Att lycka inte kan köpas för pengar, vem har inte hört det uttrycket? Vem har inte sedan barnsben överösts med outtröttliga moralsalvor om hur girighet leder till diverse aggressiva beteenden och allmänt mänskligt förfall? Många ord har sagts och skrivits om hur pengar korrumperar allt som är heligt, meningsfullt och mänskligt i världen. Denna artikel kommer inte att yttra några sådana ord. En okänd smålänning ska en gång ha utmanat sina kamrater med orden “den som har mest pengar när han dör vinner”. Givet att de fördomar vi har om smålänningar är befogade och att denne tävlingsinriktade man värderade rikedom högt, så verkar uttalandet föga konstigt. Men nej, det är någonting skumt med påståendet.

Valutornas band till guldet klipptes definitivt under 1900-talet, huvudsakligen på grund av att stater var i desperat behov av nya metoder att finansiera de storskaliga krigen i början av seklet. Utan kravet på att sedlar skulle lösas in mot guld så började sedelpressarna gå på högvarv. Sedan utbrottet av första världskriget har exempelvis den amerikanska dollarn tappat minst 95 procent(!) av sitt forna värde.

Vad är pengar? Detta kan ju låta som en väldigt dum fråga. I stort sett alla kommer ju i kontakt med eller använder pengar varje dag, men faktum är att ekonomer många gånger har varit oense i denna fråga. Huruvida funktioner som “enhetsomräknare” och “värdemätare” karaktäriserar pengar förblir ett kontroversiellt ämne än idag.

”Utan kravet på att sedlar skulle lösas in mot guld så började sedelpressarna gå på högvarv”

Gemensamt för alla definitioner är emellertid pengarnas roll som ett ”allmänt accepterat bytesmedel”. I en ekonomi utan ett

papperslappar vi använder för att utbyta varor och tjänster till sist på att centralbanker inte urholkar köpkraften i våra pengar genom att svälla upp penningmängden. Det senare lär ha fått företagspionjären Henry Ford att fälla kommentaren: “att lära sina barn att använda och placera sina pengar är bättre än att lära dem spara pengarna”.

”pengar förblir ett kontroversiellt ämne än idag” överenskommet bytesmedel så räcker det inte för en säljare att hitta någon som efterfrågar hans varor. Utöver detta måste köparen vara villig att erbjuda en vara i utbyte som säljaren själv värderar högre än den vara han bjuder ut, om handel ska kunna ske. I denna typ av ekonomi är alla både “köpare” och “säljare” samtidigt. Det fanns en tid då pengar utgjordes av ädelmetaller, som guld eller silver. Mynten var präglade i dessa metaller och systemet med guldmyntfot innebar att alla sedlar representerade tillgodohavandet av en viss mängd guld på banken. Under 1800-talet och in på 1900-talet blev det emellertid allt vanligare att banker lämnade ut

Att ha mycket pengar är alltså inte samma sak som att vara rik. Den kontroversiella finansanalytikern Peter Schiff har varnat för att USA:s centralbank har bedrivit en alltför expansiv politik i detta avseende, vilket enligt Schiff inom ett antal år kommer leda till en omfattande dollarkris. En sådan kris skulle slå sönder stora delar av människors livsbesparingar, vilket gör att reala tillgångar som exempelvis guld idag kan vara en lyckosam investering.

P.S. Om du är intresserad av etiska aspekter kring ekonomiska frågor och företagande är du välkommen att ta del av artiklar och tips på nättidningen MORALE:s hemsida: www.lundaekonomerna.se/morale vars verksamhet är en del av Etikgruppen inom LundaEkonomerna.

“att lära sina barn att använda och placera sina pengar är bättre än att lära dem spara pengarna”

Raising your game at every opportunity. Just another day at the office for a high performer.

All rights reserved.

Uttrycket “förtroendevaluta” används ibland av kritiker till dagens globala penningsystem. Värdet på dina banktillgångar vilar inte på säkerheter som guld eller silver, utan på tron att bankerna faktiskt kan betala ut dina pengar när du vill ha dem tillbaka. Likaså vilar de

rök, så kan vi fortsätta att dyrka våra pengar. Och visst vore det trevligt om de växte på träd?

© 2010 Accenture.

“den som har mest pengar när han dör vinner”

mer krediter än det fanns täckning för i guld. Banker lånade alltså ut pengar som de inte hade, och gör på detta vis än idag. Problem uppstod bara när många människor ville ha ut sina banktillgångar i guld samtidigt. Centralbanker fick en roll som “lender of last resort” när dessa så kallade bankpaniker bröt ut.

Choose Accenture for a career where the variety of opportunities and challenges allows you to make a difference every day. A place where you can develop your potential and grow professionally, working alongside talented colleagues. The only place where you can learn from our unrivalled experience, while helping our global clients achieve high performance. If this is your idea of a typical working day, then Accenture is the place to be.

Consulting opportunities for graduates in Economics & Business Accenture is looking for talented and analytical graduates who want to jumpstart their career. At Accenture you will work with the best people to solve the toughest challenges and do what hasn’t been done before.

Den som lever får alltså se om det ligger något i Schiffs pessimistiska budskap. Passa dig för att ha för mycket pengar alltså. Men tills att den dagen kommer, då alla monetära tillgångar går upp i

Visit accenture.se/apply

Our outstanding experience and resources will give you unmatched opportunities to move your career to the highest level. Accenture has been named “Best Large Workplace 2009” by the Great Place to Work Institute.

Don’t miss your moment. Visit our website and apply today.


Det hela blir ganska uppenbart om man börjar dra paralleller. Tänk uppfinnaren som får en idé som han eller hon lägger tio år på att utveckla. Idén mynnar så småningom ut i en fantastisk produkt, men det blir ingenting av den eftersom uppfinnaren själv aldrig lärt sig att kommunicera vad produkten i sig faktiskt gör eller vilka behov den täcker. När man väl börjar arbeta kommer man att fylla ett visst behov på företaget med hjälp av de färdigheter och kunskaper man har. Efter 20 år i skolan har man lärt sig en hel del, men hur duktig är man egentligen på att berätta vad man faktiskt kan? Hur många säljkurser har du i bagaget?

Sälj dig själv!

Gör din röst hörd! Har du en åsikt om innehållet? Håller du med oss? Har vi fel? Har du några åsikter angående din utbildning, en lärare, Lund i sig - hör av dig till oss på lundtan@lundaekonomerna.se så kanske din text publiceras i nästa nummer.

Jag har sedan ungefär ett år tillbaka funderat ganska mycket på någonting som jag själv är ganska dålig på. Att sälja mig själv. Jag, likt de flesta andra, har pluggat sedan jag var sju år gammal och under hela denna tid har jag lagt ganska exakt ingen tid alls på att lära mig att visa vad jag kan. Ofta har man inte det tänket med sig från början, och de som har det gör det ofta utan att tänka på det.

Det handlar inte bara om att ha det mest optimala CV:t eller personliga brevet, det handlar om att aktivt se över vad man egentligen kan och vill göra – och lära sig att kommunicera det. Detta gäller egentligen oavsett vad du läser och inte alltid bara om vilka sakkunskaper du har. Vem du är som person och på vilket sätt du gör det du kan spelar säkerligen lika stor roll. I en värld där företagen mer än gärna lyfter fram sina mjuka värden krävs det att du själv kan bevisa att just

Bytes: Skrivbord mot laptop Under min första termin på Ekonomihögskolan kom Studentverkstan på besök för att informera om studieteknik, att det fanns stöd för hur man utvecklar denna, att man kunde få hjälp med att lära sig hålla presentationer inför större grupper, etc. Jag tyckte väl att det var ganska basic grejer som presenterades och reflekterade inte nämnvärt över vad som sades. Men så kom den första marknadsföringstentan och jag fick lite smått panik. Hur ska jag kunna läsa in allt det här? Hur vet jag vad som kommer tenteras och hur mycket tid kommer det att ta? Vad är skillnaden mot att läsa inför ett prov man hade på gymnasiet mot en tenta på universitetsnivå? Helt plötsligt önskade jag att det satt någon från Studentverkstaden och höll mig i handen och klappade mig på huvudet samtidigt som jag satt och bläddrade i Kotler. Av erfarenhet lär man sig ungefär hur man ska lägga upp sitt arbete. Vissa får in studietekniken med en gång, för andra tar det lite längre tid. Vissa tycker det fungerar bäst att plugga i grupp, andra föredrar att låsa in sig på sin kammare för att kunna hålla fokus och koncentration. Vi hittar alla – förhoppningsvis – det sätt som fungerar bäst för oss. Något som jag, lite smånördigt nog, tycker är intressant är att det här med studieteknik förändras med tiden.

du som person kommer fungera bra på just det företaget du vill arbeta på. Än viktigare är såklart att du själv känner att företaget du vill arbeta på ligger i linje med din syn på livet och hur du vill balansera din tillvaro. Att du läst vissa kurser säljer sig självt på CV:t. Ofta gäller detsamma för vilka arbetsuppgifter du haft på dina tidigare jobb. Det svåra är att sälja in de mer abstrakta delarna som din arbetsmoral och hur du fungerar i fikarummet. Det är egentligen ganska märkligt att det är så sällsynt med sådana här säljutbildningar, såväl på gymnasiet som på universitetet. Att berätta om vad man är bra på, på ett bra och strukturerat sätt, är inte att skryta. Det är snarare någonting som man är skyldig sig själv efter alla år i skolbänken. David Romell Ordförande

grupprum som man kan stänga in sig i, ibland vill vi ha öppna lokaler för att uppnå maximal spaningsutsikt och ibland kan det bara vara trevligt att hitta en lite skönare fåtölj att slå sig ner i inför en långläsning. Dessa nya former av studieteknik har också medfört att Ekonomihögskolans faciliteter inte längre är lika anpassade för den typ av studier som studenterna förtjänar. I undervisningen har det till exempel tillkommit fler grupparbeten vilket i sin tur ställer krav på fler grupprum. Man har lagt till fler moment som utförs i Word, Excel, SPCS och SPSS som i sin tur ställer ett undermedvetet krav på att det är förbaskat lämpligt att ha en egen dator. Bara för några år sedan fanns det nästan ingen som ägde en egen dator, nu är hela Café Holger belägrat med laptops och helt plötsligt slåss man om eluttag istället för läroböcker. När Ekonomihögskolan byggdes var det fortfarande kutym att gå hem och sätta sig efter en föreläsning medan man idag snabbt letar upp ett utrymme där man kan sitta med sina vänner och småprata, samtidigt som man avnjuter en och annan kaffekopp. Det har för många blivit en social aktivitet att studera och vi kräver idag många olika typer av studiemiljöer. Ibland vill vi ha tysta läsesalar, ibland vill vi ha

Det är på grund av förändringar som dessa som det har blivit högst aktuellt att bygga ett EC4. En lokal där det finns gott om alla de ovan nämnda studiemiljöerna och som är anpassat efter denna typ av sociala inlärningssätt. Den knappa studiemiljö som finns att tillgå idag är inte tillräcklig för Ekonomihögskolans cirka 4000 studenter och jag tror därför att en nybyggnation är näst intill oundviklig om vi ska kunna behålla en internationell standard på vår utbildning. Camilla Wengholm Vice Ordförande


1. Ska du engagera dig i Lundakarnevalen?

2. Använder du dig av en budget? Michaela Sorle Internationella Ekonomiprogrammet 1. Nej, jag orkar inte jobba gratis och jag pallade inte stå i kö. Jag ska nog delta sedan under karnevalen. 2. Jag har ingen budget nedskriven, men har en i huvudet. Än så länge fungerar det i alla fall.

Deloitte Talent 2010 Har du det vi söker?

Daniel Almén Läser Matematik 1. Ja, jag blev inbjuden av en vän. Vet ännu ej vad jag ska göra, jag har bara hakat på. 2. Nej, men jag har en inofficiell budget. Jag slutar handla när pengarna tar slut.

Gustaf Hansson Civilekonomprogrammet 1. Ja, varför inte? Man är bara student en gång! Vet ännu inte vad jag ska engagera mig i, men förhoppningsvis i festmästeriet. 2. Nej, jag är inte så organiserad på det privata planet. Dock gör jag budgetar kontinuerligt för mina olika företag som jag driver utanför skolan. Linus Jönsson Läser Matematik 1. Nej, jag ska inte engagera mig. Det är min första termin och jag är därför inte så insatt i studentlivet. Jag är dock gärna med under karnevalen, men vill ej engagera mig. 2. Jag arbetar vid sidan av studierna, vilket bidrar till att jag automatiskt får pengar över.

Av: Victor Gezelius, Anna Tullgren

Cecilia Östlund Ekonomie Kandidatprogrammet 1. Nej, jag kunde inte komma på uppropet. Jag kommer delta under festivalen ändå och festa och ha kul. 2. Jag har en budget, men är inte så duktig på att följa den. Den ”spricker” ofta. Pär Johansson Läser Matematik 1. Nej. Jag läser min andra termin nu och visste inte vad Lundakarnevalen var. Kommer nog att engagera mig under nästa karneval istället. 2. Nej, men jag är ganska sparsam av mig, jag har det i min åtanke. Cecilia Pettersson Ekonomie Kandidatprogrammet 1. Ja, jag tror att det är kul, det händer bara var fjärde år. Jag skrev upp mig på festmästeriet och tåget. 2. Jag har gjort budgetförslag, men följer det inte. Trots detta går det ihop ändå.

Den 5–7 maj får du chansen att möta Deloitte från insidan. Då välkomnar vi 30 talangfulla studenter till vårt kontor i Stockholm. Drivkraft, personlig utveckling, teamwork och ledarskap är områden som vi tycker är viktiga i vårt arbete. Deloittes företagsledning, rekryteringsteam, medarbetare och inbjudna föreläsare delar med sig av sina erfarenheter. Missa inte chansen till möten som inspirerar och ger dig möjlighet till att skapa värdefulla kontakter inför framtiden. Kostnader för resor och uppehälle står Deloitte för. Ansök senast den 5 april 2010 För att ansöka till Deloitte Talent ska du ta examen under åren 2011 eller 2012. Skriv ett personligt brev med motivering varför du vill delta och varför Deloitte ska utse just dig. Bifoga cv och betygskopior. Mer information och hur du ansöker hittar du på www.deloitte.com/se/student.


Nådiga Lundtan #90  

Nådiga Lundtan #90 mars-april 2010

Nådiga Lundtan #90  

Nådiga Lundtan #90 mars-april 2010

Advertisement