Page 1

Preguntes del projecte: Per què contaminam? Què podem fer per no contaminar? Escrites pels habitants del 4t Món...

1. Què és la contaminació? 2. Quins tipus de contaminació hi ha? 3. Per què contaminam? 4. Hi ha espècies en perill d'extinció? 5. Què és una estació de transferència? 6. Què és la pluja àcida? 7. Com es fa la pluja àcida? 8. Què fa la pluja àcida? 9. Com es fa el C02? Què és? 10. Què és la capa d'ozó? Què fa? 11. Com es danya la capa d'ozó? Quin problema té? Té un forat la capa d'ozó? 12. Quin any es va descobrir el forat de la capa d'ozó? 13. Què és el CFC? 14. Què és l'efecte hivernacle? Com es forma? Què el produeix? 15. Quins són els gasos hivernacle? 16. Antigament, existia l'efecte hivernacle? 17. Què és l'escalfament global? Que fa? 18. Què és el canvi climàtic? 19. Què són els combustibles fòssils? A partir de què es fan? 20. Què són les energies renovables? Quines són les energies renovables? 21. Què són els RSU? 22. Què és H2O? 23. Quin programa vàrem veure? 24. Com es diu l'energia del vent? 25. De què és l'energia mareomotriu? 26. Amb què es forma l'energia solar? Amb què es forma l'energia hidràulica? Amb què es forma l'energia eòlica?


I ara algunes preguntes tipus test, d'aquelles de marcar l'opció correcta: 1. Què és el CFC? __ Clor. __ Clorofluorocarbur.

__ Fum. __ Bicarbonat.

2. Què fa el canvi climàtic? __ Fondre el foc. __ Matar. __ Fondre els pols. 3. Què passarà si seguim contaminant? __ Moriran tots els ésser vius. No hi haurà vida a la Terra. __ La Terra desapareixerà. __ No hi haurà res a la Terra. __ Ens convertirem en superherois. 4. Què podem fer per no contaminar? __ Utilitzar energies renovables. __ Utilitzar energia nuclear. __ Menjar només plantes. 5. Quins són els combustibles fòssils? __ Gas natural, carbó i petroli. __ Aire i H2O. __ Oxigen, foc i petroli. __ No ho sé. 6. La pluja àcida és bona per a la Terra? __ Sí __ No. __ No ho sé. 7. Com es forma la pluja àcida? __ El sol agafa aigua, puja al cel i llavors torna a ploure. __ L'aigua es mescla amb el CO2 i altres gasos, va al cel i llavors plou. __ No ho sé. 8. Es bona la contaminació per a la Terra? __ Sí __ No. __ No ho sé.


9. Que fa la contaminació a la capa d'ozó? __ La forada. __ La fa més gran. __ No ho sé. 10. Sense capa d'ozó podríem viure? __ Sí __ No. __ No ho sé. 11. On van el fems que separam en els diferents contenidors a l'escola? __ A l'estació de transferència. __ A la planta de reciclatge. __ No ho sé.

La vostra feina a fer a fulls blancs i per donar a Albert el dilluns 16 de febrer: –

De les 26 primeres preguntes totes i tots heu de contestar les següents: 7, 11, 14, 17 i 20.

Has de contestar altres 5 preguntes que tu tries.

Has de contestar totes les preguntes de tipus test.

Preguntes  

preguntes finals del projecte.