Page 1

Roca La El conseller Puig p.14

assegura que el Govern buscarà una solució al punt negre de la carretera C-60 Núm. 8

El ‘Cas Millet’ reobre els dubtes sobre la relació de l’expresident del Palau i l’Ajuntament de l’Ametlla

La Sindicatura torna a investigar la requalificació de Can Plandolit Foto: El 10

El 2011 va ser el pitjor any per al sector immobiliari Mollet · Monràs:

“La política honesta acabarà amb la crisi” p.3

L’Ametlla · El cap de la Vallès · Els delictes Comarca · El Vallès policia, expedientat per assetjament laboral p.8

i les faltes van baixar un 2% l’any 2011 p.15

aporta el 25% de la producció industrial

p.22


2divendres, 27 de gener de 2012

10


divendres, 27 de gener de 2012

10

3Foto: Jordi Sugrañes

Josep Monrás, alcalde de Mollet del Vallès

“Si la Generalitat no paga el deute, els ajuntaments ho passaran malament”

José A. Pilar

Mollet La crisi econòmica és a tot arreu. Com la viu l’Ajuntament de Mollet del Vallès? Amb rigor, responsabilitat i molt de treball. La Generalitat té amb l’Ajuntament un important deute [més de sis milions d’euros] i això afecta les pòlisses crèdit i incrementa els interessos que paguem. A nivell pràctic això significa que... ...Que es redueixen els recursos que podríem dedicar a altres àmbits, ja siguin socials, culturals o econòmics. Part dels recursos els hem de destinar a pagar els interessos del deute que la Generalitat ens deu. També s’hauran reduït els ingressos ordinaris. Han baixat els ingressos que fins ara obteníem del sector de la construcció i els de l’impost d’activitats econòmiques. Tot plegat genera una major pressió fiscal i menys ingressos econòmics, cosa que obliga a l’Ajun-

tament a ajustar molt la despesa. Ja ho vam fer en el pressupost municipal de l’any passat, però enguany encara haurem d’ajustar molt més algunes partides. Es tracta de reajustar el pressupost per tal d’equilibrar les despeses amb la reducció dels ingressos? Sí, i això és difícil. No sabem si haurem de reajustar les partides d’activitat social, que no de Serveis Socials, tot i que la seva reducció no serà massa important en el conjunt del pressupost. Haurem de revisar, de mutu acord amb les empreses, els contractes de serveis que estan vigents, sense que aquesta dinàmica comporti acomiadaments. En aquest moment, l’administració hauria de ser la que més intenti activar i mantenir l’ocupació, ja sigui directa o indirectament. La reducció també afectarà a les inversions? Les inversions es reduiran en el proper pressupost. Algunes han de finalitzar i d’altres les haurem d’incrementar com en el cas de la Llei de Barris 2012. Ja tenim adjudicada l’obra, i la part no fi-

nançada per la Generalitat –que ja ens ho ha comunicat per escrit–, l’haurem de posar des de l’Ajuntament. Quin percentatge es destinarà a inversions? Les inversions no són el més important del pressupost, sinó que ho és la despesa ordinària. A Mollet tenim una capacitat d’inversió directa d’uns tres milions d’euros, que enguany haurem de reduir a dos i mig o dos. Això significa que s’aturarà la inversió? No. Si una administració atura la inversió provoca un efecte d’aturada de l’activitat econòmica i l’ocupació. Mantindrem una certa inversió dintre de les nostres possibilitats, que ja avanço que no serà la mateixa dels darrers anys. Al costat de les mesures d’austeritat s’han d’aplicar d’al-

“Els mercats no ens treuran de la crisi, ho farà la política ben entesa”

tres d’activitat. Aquí és on hem de buscar l’equilibri econòmic i financer. Si l’Ajuntament de Mollet fes el que ara fa la Generalitat, que sembla tenir l’únic objectiu de quadrar comptes... Què passaria aleshores? No vull que la meva ciutat ni el meu govern es regeixin sota l’únic criteri de quadrar comptes. Si hi ha menys ingressos, haurem d’optimitzar els recursos en tots els àmbits. Aquesta és la línia d’actuació que estem treballant per al pressupost que presentarem al plenari el proper mes. Els ciutadans comprenen els ajustos, si s’expliquen correctament. I en aquest sentit, el paper dels mitjans de comunicació és important. Els mercats no ens treuran de la crisi, sinó la política ben entesa. Reivindico la política en lletres majúscules, amb honestedat, rigor i consens, i intentaré aplicar-la amb mà esquerra, no amb la dreta que significa mercats, mercats, mercats i l’equilibri pressupostari a qualsevol preu. La política, i no els mercats i els especuladors, ens ajudarà a sortir de la crisi i marcarà la societat que hem de tenir. El govern del PSC que jo represento vol

evitar que hi hagi persones que es quedin pel camí. La reducció de les despeses i les inversions han d’anar paral·leles perquè l’activitat no s’aturi? Exacte. S’hauran de fer inversions sense oblidar que quan es fa una contractació s’està contractant una empresa que té persones al darrere. Si no fem res, petites empreses no tindran contractes, hauran de tancar i acomiadar els seus treballadors. Està demostrat que, en moments de crisi, qui ha de ser més valent és l’administració. Aquesta és la filosofia que haurien de tenir els governs. Si no aconseguim la reactivació econòmica, s’aturarà tot i només donarem ajuts. Tant de bo puguèssim eliminar les partides socials perquè tothom tingués feina i independència econòmica. Alguns diuen que serà impossible tornar a la situació d’abans, un cop acabi la crisi. El context general no canviarà en els propers anys; la situació no anirà a pitjor, però serà difícil que tornem al que hi havia fa vuit Segueix a la pàgina següent


4divendres, 27 de gener de 2012

10 Fotos: Jordi Sugrañes

anys enrere. Crec que el 2013 serà millor que el 2012, però no serà igual que el 2006. Durant aquesta legislatura, la situació econòmica continuarà tenint moltes dificultats. El futur és incert, també per als ajuntaments. Sí. Què passarà el 2012 i el 2013 amb la part que la Generalitat aporta a les escoles bressol? Això és més important que les inversions perquè ofega el pressupost ordinari. Quina aportació farà la Generalitat a les escoles de música? Retirarà el 100% de les ajudes? Qui pagarà el que deixarà de pagar la Generalitat? Els ajuntaments estan al límit. Igual que moltes famílies. Aquest és el problema. Escoles bressol, escoles de música, serveis socials, pirmis, ajuts... Deixar de donar aquests serveis és molt més greu que deixar de fer inversions. Això presentarà dificultats per a l’articulació dels pressupostos dels ajuntaments. Si trobèssim línies de crèdit oficial per a realitzar les inversions que els municipis necessiten, ara seria el millor moment per fer-les totes. La situació del mercat ha fet que els preus baixin. Llei de Barris, Escoles bressol, escoles de música... Dóna la sensació que la Generalitat ha canviat les regles del joc a meitat del partit. Els pactes s’han de respectar. Pel que fa a les escoles bressol i de música, els ajuntaments hem fet tot el possible per mantenir els serveis, creant fins i tot borses d’ajut a les famílies més necessitades. Referent a la Llei de Barris, a Mollet hi ha obres ja fetes i ara diuen que no pagaran res quan ens deu més d’un milió d’euros; de les escoles bressol el deute és de prop de mig milió, corresponent a nòmines dels treballadors que ja estan pagades. No és seriós que un govern actuï així. És una irresponsabilitat? Absolutament. I els alcaldes i alcaldesses convergents no denuncien la situació, quan tots sense distinció la estem patint. Volem saber quan ens pagarà la Generalitat i què passarà amb

els interessos de demora que hem de pagar perquè hem hagut de demanar crèdits. És una irresponsabilitat i una mostra de poc rigor. Hi ha qui creu que els ajuntaments han dilapidat grans quantitats de diners en obres faraòniques i innecessàries. Vull fer una defensa acèrrima del conjunt d’inversions que han fet els ajuntaments. La dreta utilitza la demagògia per fer-nos creure que els consistoris han construït instal·lacions que no són útils, però això és incert a nivell general. Segur que hi ha algun cas, però no ha estat la norma i no faig distincions entre partits. M’agradaria fer una defensa generalitzada de la gestió que han fet tots els ajuntaments al llarg de tot el procés democràtic sigui quin sigui el seu color polític. No es pot posar l’ull sobre els governs municipals perquè són els que menys culpa tenen i, al contrari, els que més han tirat del carro en situacions de dificultat econòmica.

“Les retallades de la Generalitat només busquen quadrar els compres públics” La política de retallades que sembla haver escollit la Generalitat, és el camí més fàcil? Absolutament. Reconec que el conseller d’Economia és una eminència, però el que ha buscat ha estat el tancament de comptes sense tenir en compte les possibles implicacions. Els ajuntaments estan ofegats. En ser l’administració més propera al ciutadà, els ajuntaments són els que pateixen més pressions. Amb l’agravant que cada vegada ofereixen més serveis que no es doten dels recursos suficients. Fa anys que els ajuntaments es queixen d’això i aquesta situació és producte de l’irresponsabilitat de tots els partits politics; també del meu. Portem més de 30 anys de democràcia i encara és l’hora que parlem d’una llei de fi-

nançament de les hisendes locals. I hem tingut governs socialistes i populars, i en el cas de Catalunya, del PSC juntament amb ERC i ICV, i CiU. Tothom s’omple la boca dient que els ajuntaments estan mal finançats i que el més normal seria elaborar una llei, però ningú ha buscat la fórmula. Mentrestant, els consistoris continuen patint. El peatge de la C-33 seguirà sent de pagament. És una pressa de pèl? Segueix sent de pagament per la política de tancament de comptes aplicada per la Generalitat. Com que no disposa de massa recursos, l’administració autonòmica ha reduit les seves aportacions econòmiques a l’empresa concessionària i s’ha decidit que siguin els usuaris els que paguin aquests diners. La residència de la Vinyota es posarà en funcionament abans de l’estiu. Sí. Divendres passat vaig tenir una conversa telefònica amb el conseller i em va confirmar la seva predisposició. Tindrem una nova residència gràcies a la meva insistència com a representant del govern de la ciutat i al suport que he tingut per part de les entitats locals de discapacitats. L’Ajuntament va cedir els terrenys i l’equipament està acabat i equipat. Sempre busco el treball en comú amb el Govern de la Generalitat, sense mirar el color polític, sinó les necessitats de la meva ciutat. He criticat consellers del meu partit si veia que el que m’estaven proposant no era bo per Mollet. Hi ha cap avenç sobre el quart IES? Encara estic esperant que la consellera d’Ensenyament [Irene Rigau] tingui a bé reunirse a mi per planificar el calendari de

construcció. No tenim l’equipament, però el necessitarem d’aquí un temps, quan l’actual, ubicat en terrenys municipals, quedi petit. Estic oferint la meva col·laboració. Aquesta és l’única consellera amb la que encara no m’he pogut reunir per tractar temes de ciutat. I el nou edifici judicial? Les obres estan aturades sine die. Els actuals jutjats estan en una situació tercermundista. Ja s’han posat els fonaments del nou edifici i caldria fer un esforç de planificació de les següents fases de construcció. Encara no tenim resposta. Fa unes setmanes vostè va demanar a la Conselleria de Salut que fes el possible per tal que l’Hospital tingués els recursos necessaris. M’he vist un parell de vegades amb el cosneller i m’ha dit que farà tot el possible perquè l’equipament mantingui l’activitat que va tenir el 2011, i això ja és molt en la situació actual. Hem reduit les llistes d’espera i de proves, hem millorat les urgències, el centre està molt ben considerat en moltes de les especialitats, tenim molt bons professionals amb ganes de fer coses i que han fet sacrificis per mantenir el ser-

vei... La nostra intenció és tirar endavant el projecte sociosanitari, que també és un tema de planificació. Al marge de l’Hospital de Mollet, el Parc de les Pruneres és la seva obra més important. Sense cap mena de dubte, hi ha un abans i un després. On hi havia un descampat, ara hi ha un parc que convida a viure i conviure. I a sobre, pel que fa a inversió per metre quadrat, ha sortit molt més barat que altres parcs de Mollet, com el dels Infants o el dels Colors. Encara m’he de trobar algun ciutadà que digui que no ha valgut la pena. Quines són les actuacions més destacades que té previst fer l’Ajuntament a mig i curt termini? Hi ha uns àmbits que són irrenunciables: la conservació dels recursos en l’àmbit dels serveis socials, les polítiques actives d’ocupació i el manteniment de l’activitat social de la ciutat. Són els tres eixos que intentaré que el pressupost mantingui. L’equip de govern té clars els seus objectius i treballa per ells amb honestedat, rigor, transparència i responsabilitat, defugint del populisme i la demagògia.


10

divendres, 27 de gener de 2012

5
6divendres, 27 de gener de 2012

10

Editorial

Staff Edita

Granollers votarà una moció antimonàrquica La Secció Local de Granollers de les Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya (JERC) ha presentat una moció que insta al Ple de Granollers a declarar la ciutat moralment exclosa de la monarquia, així com a expressar la “voluntat de viure en un país plenament democràtic on es respectin els principis de sobirania popular i d'igualtat entre persones”. Les JERC qualifiquen la mo-

Director José Antonio Pilar joseantonio@el10.cat

Redacció redaccio@el10.cat

Jordi Sugrañes jordi@el10.cat

Cristian Gómez cristian@el10.cat

Cap de Producció Albert Baldó

narquia espanyola com a “anacrònica” i denuncien que el cap d'Estat no ha deixat de ser un militar, i gaudeix d'un estatus exempt de responsabilitat. La moció, que serà debatuda en la la Junta de Portaveus prèvia al ple que se celebrarà dimarts que ve, deixa en evidència que el càrrec del rei està mancat de legitimitat, ja que és hereditari i vitalici; i que els privilegis dels quals gaudeix la família reial

atempten contra el principi d'igualtat davant la llei. Proposen una reforma de la Constitució que inclogui l’elecció del cap d’Estat per sufragi universal. No és la primera moció d’aquest tipus que se sotmet a votació, però no per això és menys important. Tot i que té més de simbòlica que d’efectiva, altres municipis ja s’han manifestat a favor. Ara li toca el torn a Granollers.

albert@el10.cat

La Foto

Comercials publicitat@el10.cat

Adolf Garcia adolf@el10.cat

Esther Rodríguez esther@el10.cat

Ricard Garcia ricard@el10.cat

Distribució Ramon Vila ramon@el10.cat

Contacte: Av. Jaume I, nº 164 08100 · Mollet del Vallès Tels. 93 179 25 88 Mòb. 640 198 802 info@el10.cat 15.000 exemplars Número dipòsit legal

B. 40891-2011 Si vols participar envia’ns les teves cartes, opinions, fotos a: info@el10.cat o segueix-nos al Facebook!

Acte vandàlic. La seu del PSC a Lliçà d’Amunt va despertar divendres passat amb unes pintades ofensives a la seva porta. Autor: Ajuntament. C/Anselm Clavé, 35 · Lliçà d’Amunt

La Lupa José Antonio Pilar CRISTINA NO ÉS MAITE “La infanta Cristina es tonta”, titulava en lletres grans la revista satírica El Jueves fa uns dies. I a la imatge es veia la filla del rei amb el seu marit, l’imputat Undargarín, sobre un matalàs de bitllets de 500 euros i ella dient: “Como no sale papá, pensaba que eran estampitas”. No sé si és tonta o no, però estic convençut que el seu bressol de seda la protegirà de la desagradable experiència de veure’s asseguda en la banqueta dels acusats. Ni tan sols serà investigada, al menys de moment, tot i ser propietària de l’empresa Aizoon al 50%. La Fiscalia ho ha descartat, malgrat que les irregularitats semblen evidents. Un advocat havia sol·licitat que s’aclarís el paper de la dona i la seva responsabilitat en unes compres particulars que podrien haver estat abonades per la companyia, segons es pot veure en un correu electrònic inclòs en el sumari en el que hi figura el seu estimat i pare de la seva prole. La infanta, igual que la dona de l’exalcalde de Marbella, es va beneficiar uns ingressos suposadament irregulars. Cristina no és Maite, ni els diners li arribaven en bosses d’escombraries.

Què en penses?

S’ha d’investigar a la infanta Cristina pel “cas Urdangarín”? Marcelino Tornero

Nati Barroso

Maite Vivancos

Jubilat

Depenenta

Jubilada

Crec que sí, i fins i tot l’estendria al Rei i a tota la família reial. En definitiva, si tots els espanyols som iguals davant de la llei, s’ha de demostrar que ells també ho són.

Sí, i tant. Com a dona d’Urdangarín i sòcia de l’empresa s’ha de cercar si està implicada o no. Encara que tingui un càrrec públic de tanta importància, s’ha de jutjar com a qualsevol.

Jo penso que sí, ja que són persones totalment normals com nosaltres i, per tant, se’ls ha d’investigar o jutjar de la mateixa manera que si fossin persones anònimes.

Instant Instagram

instagram@el10.cat

montseredondo

plantada

jerofranch


divendres, 27 de gener de 2012

10

Mirador

Els pressupostos municipals per a 2012 es treballaran conjuntament amb tots els regidors del consistori, entitats i veïns abans de la seva aprovació en el ple. És necessari un debat plural entre tots els agents socials on, sobre un document base (ingressos i despeses) que ens facilitarà l’e-

Peus a la galleda

La Bústia GRÀCIES SR. CONSELLER

Joana Ortega Vicepresidenta del Govern La representant de la Generalitat, Joana Ortega, va anunciar ahir que el departament de Governació, del qual n’és titular, pagarà el deute que l’executiu català té amb els ajuntaments de la comarca abans que acabi el gener. D’aquesta manera, el Govern abonarà 69 milions als municipis, que provenen bàsicament d’obres públiques i subvencions. És curiós com fa tres setmanes la Generalitat anunciava que li era impossible fer el pagament de deutes pendents i, ara, després de la protesta d’un bon nombre d’alcaldes d’arreu, el Govern pugui fer aquest pagament. Si no tenia els diners i li era impossible pagar, com és que ara es pot? D’on surten aquests diners? Quina altra partida sortirà perjudicada per tal d’aconseguir aquests fons? I si tenia els diners anteriorment, per què no es va pagar quan tocava? Masses preguntes sense resposta.

Des de l’Associació Veïnal de Can Borrell de Mollet volem donar les gràcies al conseller de Benestar i Familia, Josep Lluís Cleries. Després de parlar amb l’alcalde, Josep Monràs, referent a l’inauguració del centre de discapacitats del barri de la Vinyota previst per al març, va tenir la gentilesa de parlar amb nosaltres per explicar-nos la seva voluntat de treballar per aconseguir que quan torni a Mollet ja hi hagi usuaris al centre. Ens va especificar els dos mòduls prevists: un per a residents i l’altre, com a llar de residents tant de Mollet com de poblacions properes del Vallès Oriental en una proporció a la vora del 50% per a cada módul. És un èxit de tots els que han intervingut per engegar aquest centre tan necessari: l’equip de govern, polítics, entitats socials, veïnals… L’Associació de Veïns i Veïnes del barri de Can Borrell de Mollet considera que, a hores d’ara, aquesta és la millor notícia del 2012. Cal que ens felicitem tots i totes. AV del barri Can Borrell Mollet del Vallès COMUNICAT Serveixi el present comunicat per fer-los saber que la Colla Ge-

L’Agulló A l’Ametlla no volen informació. Ens truca un veí dient-nos que ha enviat correus electrònics al gabinet de comunicació de l’Ajuntament i la Biblioteca. El contingut del missatge era l’enllaç a la notícia avançada per El 10 sobre el cas de la base de dades de la Policia Local. La resposta del primer dels destinataris va ser: “Preguem ens deixi d’enviar aquests correus electrònics, doncs en cap moment hem donat la nostra conformitat per formar part de la seva llista de distribució”. I en el segon: “Agrairia que esborressin l'adreça de correu electrònic de la Biblioteca de la seva llista de distribució”. El veí els va respondre. Al primer: “Disculpi les molèsties ocasionades, creïa que aquestes informacions serien del seu inte-Semàfors quip de govern, puguem valorar i decidir com es gasten els nostres diners i en quines partides reduim despesa no necessària. Gent per Sant Fost avancem algunes de les nostres propostes: - Disminuir la partida d’atencions protocolàries. - Revisar el conveni amb l’empresa que gestiona l’Hort Solar per disminuir el cànon que paguem (el 2011 vam pagar 250.000 €). - No gastar res per la Ràdio Municipal.

Montserrat Armengol Gent per Sant Fost

7

- Suprimir les gestions de l’Assessoria Fornells de Barcelona (el 2010 els vam pagar 93.270,14 €). Proposem promocionar els propis funcionaris de l’Ajuntament i contractar aturats del poble. - Ampliar la partida de promoció econòmica i comerç. - Bonificar els nostres comerços amb la reducció d’alguna taxa. - Recuperar la totalitat de la jornada de les professores de música i mainaderes a les escoles del nostre municipi. Des del

setembre l’Ajuntament els va retallar la dedicació un 30%. - Proporcionar el servei complert del taxi a demanda dels nens de l’Institut de Secundària Alba del Vallès; els pares comptaven amb aquest sevei i al setembre els van dir que suprimien els viatges del migdia. - Disminuir la partida d’indemnitzacions als Regidors. Cal invertir en allò realment necesssari, sense oblidar els serveis bàsics que l’Ajuntament ha de donar.

gantera de Mollet del Vallès no efectuarà l’acte de la XVIII Trobada de la Festa Major d’hivern de la ciutat. El motiu que ens han fet prendre aquesta decisió d’última hora és no poder comptar amb crèdit suficient per poder portar a terme l’acte. Després d’haver justificat la subvenció dins dels plaços marcats per l’Ajuntament i reclamat els pagaments que ens pertocaven, aquests han respòs amb una negativa. Com a ciutadans, creiem que és molt més important el pagament de Serveis Socials, pagaments de nòmines dels propis treballadors i un miler d’etcèteres que es poden replantejar davant una decisió com aquesta, però pensem que no s’hauria d’haver esperat tant a donar-nos resposta per part del consistori. Com a entitat, demanem disculpes davant dels mitjans de comunicació i conseqüents que això ens pot portar represàlies, esperem poder portar a terme els altres actes que estaven previstos dins del 2012 per tal de celebrar el 30è aniversari dels nostres gegants Vicenç i Marinette. Moltes gràcies per la vostra comprensió i suport. Bona Festa Major de part de la Colla Gegantera de Mollet del Vallès.

LA PROVA DEL COTÓ

Colla Gegantera Mollet del Vallès

He llegit i vist a la televisió la recent valoració del primer mig any de mandat que ha fet el grup municipal ICV-EUiA i molts ciutadans no compartim algunes afirmacions com que han realitzat una actitud constructiva en aquests sis mesos de mandat, per coses com la ràpida renúncia del seu cap de llista. Però el més sorprenent és la seva autoproclamació com Amos de la Fàbrica de Carnets d’Esquerra per donar o suprimir qualsevol material a polítics locals, i com donen lliçons de com s’han de construir governs d'esquerres. Sobre aquesta última qüestió, hi ha combinacions per a tots els gustos i disgustos que responen a interessos locals i de partit. No és necessari anar-se lluny, sinó a municipis més propers, com la Llagosta o Santa Perpètua amb alcaldes d'ICV-EUiA, i pactes de govern que no passarien la prova del cotó de l’esquerra veritable d'ICV-IU de Mollet. Luís Collado Mollet

FE D’ERRADES L’autor de la fotografia de la pàgina 14 de l’anterior exemplar de El 10 és Néstor Vega.

T’ho diré una vegada i no t’ho diré més rés, degut a la rellevància que tenen pel nostre poble. Agraeixo la seva singular opinió [...], faré saber el seu parer a la resta de veins i veïnes del poble on publica el seu diari [...] Independent, seguint la seva petició sol·licitant no ésser informat, a partir d'ara el mantindré desinformat. Altra opció [...] és marcar com a Correo no deseado els missatges amb informació que no els interessa políticament. Censura? No. Disculpi aquest pensament lliure”. I al segon: “Deixaré d'enviar notícies de rellevància pública quan la biblioteca deixi de ser un servei municipal que paguem entre tots, incloent-hi el seu sou. Espero que no li causi cap molèstia, tret que tingui vostè algun interès personal en allò publicat perquè no se’n faci difusió”.

Mier Comunicaciones

L’empresa garriguenca és un

exemple d’empresa d’alta tecnologia que, amb seu a la comarca, no es tanca fronteres i porta el nom del Vallès a nivell internacional, col·laborant amb l’Agència Espacial Europea, entre d’altres.

Felip Puig

El conseller d’Interior ha asse-

gurat que la Generalitat farà tot el possible per millorar la seguretat a la C-60. És un molt bon propòsit, però esperem que no es quedi tant sols en una promesa políticament correcta.

Fèlix Millet

La Sindicatura de Comptes de

Catalunya investiga, una altra vegada, la requalificació dels terrenys de Can Plandolit, propietat de Fèlix Millet. L’ombra de sospita torna a planejar sobre anteriors equips de govern.


8divendres, 27 de gener de 2012

10

Societat

La veïna de Canovelles compleix 103 anys El 25 de gener, la veïna de Canovelles, Gertrudis Reyes, va bufar 103 espelmes acomapanyada de la seva família. Gertrudis, mare de 13 fills, va néixer a Aacalà de Guadaira (Sevilla) però fa més de 40 anys que viu a Canovelles.

L’Ajuntament de l’Ametlla obre un expedient al cap de la policia Dos caporals i quatre agents han denunciat haver patit assetjament laboral Foto: Ajuntament

José Antonio Pilar L’Ametlla del Vallès Denegació de permisos o torns, comentaris despectius i injuriosos relatius a la professionalitat i la dignitat personal, conculcació dels drets bàsics com la conciliació de la vida familiar, incompliment sistemàtic de la normativa relativa als drets sindicals i menyspreu públic de la tasca dels representants legals dels treballadors. Aquestes són les acusacions que es recullen a la denúncia presentada per sis membres de la Policia Local de l’Ametlla del Vallès (dos caporals i quatre agents) contra l’inspector en cap del cos, Manuel Gallego. L’alcalde, Andreu González (CiU), ha decretat obrir un expedient informatiu per aclarir els fets. EXPEDIENT INFORMATIU El 7 de novembre de 2011 es va rebre a l’Ajuntament un escrit de l’Associació de Víctimes d’Assetjament Laboral de Catalunya (ASVALC-FEDALE) on s’exposava que els sis agents es van adreçar a l’entitat per exposar “la problemàtica que estaven patint en relació” al cap de la Policia Local. La mateixa associació feia esment que els denunciants havien rebut tractament psicològic per part d’un professional, per la qual cosa es demanava al consistori que prengués les mesures oportunes per solucionar el pro-

Agents de la Policia Local de l’Ametlla en la celebració del patró

blema i fer efectiva l’aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. El 15 de desembre, González va signar un decret d’alcaldia resolent obrir un expedient informatiu al cap de la Policia Local i sol·licitar “a la Subdirecció General de Coordinació de la Policia de Catalunya el nomenament d’un instructor perquè dugui a terme la instrucció del procediment”. L’afectat per la mesura va

El consistori va actuar tres mesos després de rebre una instància dels afectats

rebre la notificació (número de registre 2011/4216), set dies després, el 22. TRES MESOS ABANS El consistori va tenir coneixement de la queixa laboral el 19 de setembre, tres mesos abans que es decidís a actuar a partir de rebre l’escrit de l’Associació de Víctimes d’Assetjament Laboral de Catalunya. Els afectats van presentar una instància (número de registre 2011/3635) denunciant les suposades irregularitats comeses pel cap de la Policia Local. Segons el document, els fets es concreten en la “denegació de permisos, horaris o torns als agents de forma arbitrària “i sense causa legal”, comentaris despectius i injuriosos relatius a

la professionalitat i a la dignitat personal davant de la resta de membres del cos com de ciutadans, amenaces amparant-se en la seva situació de prevalència sobre caporals i agents, conculcació de drets bàsics com la conciliació de la vida professional i familiar, incompliment sistemàtic de la normativa relativa als drets sindicals recollits per la llei i menyspreu de la tasca dels representants legals dels treballdors”. En el seu escrit, els agents demanaven a l’Ajuntament l’obertura d’un expedient informatiu per tal d’aclarir els fets denunciats, així com “les responsabilitats legals, administratives i penals, que se’n puguin derivar”. El document, de dues pàgines, acaba dient que els sotasignants es reserven el dret d’exercir les accions legals “pertinents en legítima defensa dels seus drets” i que resten a l’espera “d’una ràpida resposta” per part del consistori. INCAPACITAT TEMPORAL La resposta municipal va trigar tres mesos i, com ja s’ha apuntat amb anterioritat, a partir de la

Els denunciants patien “una pressió laboral sistemàtica i recorrent”

carta que l’Associació de Víctimes d’Assetjament Laboral de Catalunya va remetre a l’Ajuntament. Aquest document, de sis pàgines, va arribar al consistori el 7 de novembre (número de registre 2011/4312). En ell s’exposa que els agents es van adreçar a l’entitat el 27 de setembre requerint assessorament sobre la seva situació laboral, assegurant que des de feia “uns dos anys” estaven patint “una pressió insostenible per part del seu superior “, cosa que els estava “ocasionant greus repercusions en la seva salut”. Segons van relatar els afectats a l’associació, en aquell moment els caporals i els agents estaven o havien estat en situació d’incapacitat temporal “a causa de l’ansietat i depresió originada per aquesta problemàtica originada pel treball” i “una situació laboral estressant i adversa”. Els treballadors van avalar aquesta afirmació amb informes mèdics i l’entitat els va proporcionar una avaluació psicològica i orientació legal. Un cop analitzats els resultats de les proves, l’AVALC-FEDALE va considerar que “la causa del deteriorament de la salut [dels denunciants] era, des del punt de vista psíquic, la pressió laboral sistemàtica i recorrent a la que han estat sotmesos, principalment per una persona (l’inspector Manuel Gallego), exercida en l’àmbit de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès”. La investigació roman oberta.


Més esforços per combatre el càncer Mollet · L’Institut Universitari de Ciència i Tecnologia (IUCT), que té la seva seu a la ciutat, s’ha integrat dins d’una aliança empresarial per tal de lluitar més eficaçment contra el càncer. Juntament amb el centre tecnològic LEITAT, de Terrassa, i la PIME alemanya JPT Peptide TechnologiesGmbHa, l’objectiu d’aquest consorci es crear nous fàrmacs per combatre la malaltia, però que siguin més segurs i, a la vegada, més eficients. Aquesta aliança tindrà una durada de dos anys, en els quals s’invertirà fins a un milió d'euros. L’IUCT es farà càrrec d’una important part d’aquest cost, ja que la seva inversió serà de 650.000 euros (un 65% del total). El 10

El bus de Lliçà d’Amunt, líder de passatgers Lliçà d’Amunt · El transport urbà de la vila ha recuperat el lideratge a la comarca. Després de dos anys consecutius de pèrdua de passatgers, el servei ha aconseguit remuntar les seves xifres fins a gairebé igualar les del 2008, any en què es va batre el record amb 207.985 viatgers. Els resultats encara s’igualen més si es compara la mitjana de passatgers diaris (825 el 2008 i 822 el 2011), donat que en el primer dels anys els vehicles van donar servei durant 252 dies i el segon 250. Segons fonts municipals, el secret d’aquest creixement ha estat “la perseverança en voler donar el millor servei possible als ciutadans, cuidant tots els aspectes de la gestió”. El 10

Doblen el cost dels vehicles adaptats Vallès Oriental · Diferents entitats de la comarca han denunciat aquesta setmana que el Consell Comarcal incrementarà a partir del març el cost dels vehicles públics adaptats per a persones amb discapacitat psíquica. La mesura, que augmentarà el preu fins al doble, afecta a 282 usuaris. En els casos en què la mobilitat reduïda no estigui acreditada aquest cost podria multiplicar-se per quatre. Les persones que utilitzen aquest transport són els usuaris dels centres d’ocupació o tallers que realitzen entitats com ara Fundació Vallès Oriental, a Granollers i a la Roca, o l’Associació Alb-Bosc, a Mollet. La raó d’aquesta pujada és la difícil situació econòmica. El 10

9

divendres, 27 de gener de 2012

10“Circular pel mig és insolidari” Interior contesta a la denúncia de l’advocada Maria Dolors Sala Foto: Arxiu

C. Gómez La Roca La setmana passada aquest periòdic informava sobre l’incident que va patir l’advocada gironina Maria Dolors Sala, a l’alçada del peatge de la Roca, quan una patrulla dels mossos la va multar amb 200 euros per circular pel carril del mig, i segons denuncia la lletrada, la van tractar amb una gran “prepotència” i “un abús d’autoritat increïble”. Aquesta setmana, Interior ha volgut posar la rèplica i ha enviat un escrit a diferents mitjans, on recorda a Maria Dolors Sala que

“els usuaris de la via estan obligats a no entorpir indegudament la circulació” i que les normes de circulació estipulen que en calçades de més de dos carrils per a cada sentit de la marxa, els conductors “han de conduir per la seva dreta”, sigui quina sigui la velocitat. Per últim, Interior recorda que no tenir en compte aquesta “norma bàsica de circulació” suposa un comportament “insolidari” amb la resta de conductors. Per la seva banda, Sala prefereix no fer més comentaris fins que obtingui una resposta a la queixa formal que va presentar després de l’incident, i que té un termini de 30 dies.

Imatge d’arxiu d’una patrulla de Mossos d’Esquadra


10divendres, 27 de gener de 2012

10

Foment deixa penjada l’obra al carrer Major

Les farmàcies de Caldes recuperen el torn de nit

Es plantegen denunciar a la pedrera

Sant Celoni · El Ministeri de Foment ha anunciat que, degut a les dificultat econòmiques que travessa, no podrà signar el conveni de col·laboració previst amb l’Ajuntament de Sant Celoni per tal d’encarregar-se de la reforma del carrer Major. Malgrat que aquest projecte de reurbanització es va incloure a la Llei dels Pressupostos Generals de l’Estat per al 2011, Foment ha ajornat per motius financers aquesta reforma sine die. El consistori celoní continua en contacte amb el Ministeri de Foment per tal que s’acabi materialitzant aquest projecte, que entre d’altres reformes incloïa millores en la connexió de la zona de vianants del carrer Major a l'alçada del carrer Sant Martí. El 10

Havien romàs tancades des de l’1 de desembre

Vilanova · Aigües Ter Llobregat (ATLL) es planteja denunciar a l’empresa Cora Terra, que gestiona la pedrera de la zona. La raó és que els tècnics, que des de dilluns treballen en la reparació de la canonada que va patir una fuita divendres passat, han confirmat que les explosions a la pedrera van ser la causa d’aquest trencament. La fuita es va produir divendres a primera hora de la tarda, a l’alçada del carrer Gardènia a la urbanització de Can Bosc Ruscalleda, deixant al poble sense suministrament durant unes dues hores. L’aparatosa inundació que va provocar es va redirigir cap al riu Mogent a través d’un torrent natural sense lamentar danys materials o personals. Alguns usuaris de la vila de Cardedeu també es van veure afectats per l’aturada del servei. Malgrat que encara no se sabien les causes de la fuita, l’alcalde de Vilanova, Oriol Safont (Unitat per Vilanova), ja va advertir que la instal·lació és “molt antiga”, ja que va ser construïda als anys 60. Està previst que aquesta xarxa deixi d’utilitzar-se tan bon punt s’acabi la construcció de la nova canonada, que porta quatre anys d’obres. El 10

Foto: El 10

C. Gómez Caldes Montbui Des del passat 1 de desembre, les farmàcies de Caldes, i les de molts altres municipis vallesans, van deixar d’oferir servei en horari nocturn. Aquest nou panorama es devia a un acord signat entre el departament de Sanitat i el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona que eximia d’obrir durant les nits a les farmàcies ubicades en municipis que no disposin d’un hospital o un Centre d’Atenció Primària (CAP) amb servei nocturn. És a dir, que els veïns de Caldes havien de desplaçar-se fins a poblacions com Mollet o Granollers si havien de comprar algun medicament passades les deu del vespre. TANCAMENT POLÈMIC Tot i que el CAP de Caldes continua atenent urgències nocturnes a través del telèfon, des del Col·legi de Farmacèutics van

Les farmàcies de Caldes ja tornen a fer el torn de nit

considerar que el centre tancava per les nits. Aquesta postura va trobar el rebuig de l’Ajuntament, i el seu alcalde, Jordi Solé (ERC), va mostrar-se confiat que la situació acabés revertint-se ja que assegurava que l’acord signat entre Sanitat i el farmacèutics li donava la raó. No ha hagut d’esperar gaire, ja que

segons ha anunciat ell mateix, ja s’ha restablert el servei de les farmàcies calderines, i des del passat dijous atenen les urgències amb recepta mèdica tant del CAP de Caldes, com dels seus hospitals adscrits, Granollers i Mollet, seguint el mateix model de funcionament pel qual es regien fins al passat desembre.


10

divendres, 27 de gener de 2012

11
12divendres, 27 de gener de 2012

10

La Residència La Vinyota estarà oberta abans d’estiu El centre està enllestit des de finals de l’any 2010 Foto: Arxiu

Investiguen la requalificació de Can Plandolit, a l’Ametlla L’Ametlla · La Sindicatura de Comptes torna a investigar els lucratius negocis immobiliaris de Fèlix Millet a l’Ametlla i la intervenció de l'Ajuntament en el procés de requalificació d'uns terrenys propietat de l’expresident de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música, a canvi del suposat pagament de compensacions econòmiques. El diari Avui va avançar dimecres que l’ens fiscalitzador de les finances i la gestió de les administracions públiques ha posat en marxa una investigació de "requalificacions urbanístiques de la finca Els Avellaners de Can Plandolit i les possibles compensacions econòmiques que van comportar". Aquest és el segon cop que la Sindicatura fiscalitza un afer relacionat amb Fèlix Millet. Ja ho va fer l'any 2002 en un informe sobre els comptes del Consorci del Palau de la Música. Ara, la investigació a l'Ajuntament de l'Ametlla té com a objectiu determinar la tramitació urbanística que autoritza Millet a construir a la finca de la seva propietat, a Can Plandolit, fins a 129 habitatges, 79 a

preus de lliure mercat i 50 de protecció oficial, actuant en un àmbit de més de 44.000 metres quadrats. La requalificació per donar categoria de sòl urbanitzable a uns terrenys que no ho eren es va dur a terme entre els anys 2001 i 2002, i va ser publicada en el DOGC el febrer del 2003. Posteriorment, entre el 2006 i el 2009, es va fer una modificació del projecte urbanístic aprovat inicialment per donar la configuració definitiva al projecte, amb el paquet dels 129 habitatges. El procés relacionat amb aquest expedient urbanístic va sortir a la llum durant la investigació judicial de l'espoli del Palau de la Música, en què Millet apareix com a principal acusat. La investigació judicial sobre el supòsit la va iniciar el jutjat d'instrucció 30 de Barcelona, que posteriorment es va inhibir en benefici d'un jutjat de Granollers. Van aparèixer sospites que Millet hauria pagat comissions als responsables de l'Ajuntament vallesà (entre els quals, l'exalcalde Albert Palay, que ho ha negat sempre) per aconseguir la requalificació. El 10

La Residència per a persones amb discapacitat psíquica La Vinyota estarà en funcionament en quatre mesos

Jordi Sugrañes Mollet La Residència La Vinyota obrirà les seves portes aquesta primavera. En una trucada telefònica efectuada divendres passat al migdia, el conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries, li transmetia a l’alcalde Josep Monràs la seva intenció que el centre per a persones amb discapacitat psíquica del barri de la Vinyota estigui en funcionament en un temps màxim de quatre mesos. Així doncs, el proper mes de maig és la data màxima perquè la ciutat gaudeixi d’aquest equipament, tantes vegades reclamada per les entitats socials de Mollet. CALENDARI D’OBERTURA En la conversa telefònica mantinguda pel conseller i l’alcalde de Mollet, Cleries va emplaçar Josep

Monràs a planejar un calendari fins a la seva obertura. L’equip de govern s’ha congratulat a través d’un comunicat de premsa d’aquest anunci i l’atribueix a les “continuades reivindicacions” tant per part de l’alcalde Monràs i del Ple de l’Ajuntament com de la Taula municipal de persones amb discapacitat intel·lectual i diverses entitats de la ciutat. L’alcalde molletà, Josep Monràs, ha declarat a aquest periòdic que “es tracta d’una molt bona notícia”, però recorda que encara hi ha equipaments pendents al barri de la Vinyota, com és la construcció del quart institut.

El conseller Cleries es dóna un temps màxim d’obertura del centre de quatre mesos

COMPLIMENT DE L’ACORD Si es compleixen les previsions, representaria el punt i final d’una reivindicació que s’ha allargat més d’un any, quan es van acabar les obres de la nova residència. A finals del 2010, la construcció del centre s’enllestia, però la seva posada en marxa s’ha anat demorant per una raó o altra. Tal com va avançar El 10 a finals d’any, la intenció de la Generalitat era obrir el centre durant aquest any 2012. En aquell moment, segons fonts de l’executiu català, només faltava arranjar els últims detalls de la xarxa elèctrica. Solventada aquesta qüestió, s’iniciaran els tràmits previs a la seva posada en funcionament, com és el procés d’inscripció dels seus usuaris. Amb el calendari que hauran de pactar ara la Generalitat i l’Ajuntament, es dóna un pas endavant i definitiu en l’obertura de la Residència La Vinyota.

Ampa i Ajuntament fan front comú a l’escola les Orenetes La Roca · Com ja avançava aquest diari fa setmanes, la Generalitat reduirà enguany les aportacions que destina a les escoles bressol, i per contrarestar aquesta pèrdua de finançament, les gran majoria de guarderies s’han vist obligades a apujar les quotes que cobren mensualment. Una altra de les possibilitats per ajustar els comptes que han trobat les escoles bressol és buscar el recolzament dels consistoris. En aquest sentit, i davant la davallada de recursos, tots els actors implicats en el dia a dia de la guarderia les Orenetes, és a dir, l’Ampa, l’Ajuntament de la Roca i membres de la Cooperativa del Bosc que s’encarrega de gestionar el centre, s’han unit i han creat una taula de seguiment

per buscar una solució que permeti comptar amb els mateixos recursos que en anys anteriors sense haver d’augmentar el preu que paguen els pares mensualment. Les primeres conclusions extretes d’aquesta taula són que l’Ajuntament no apujarà les quotes de les Orenetes i buscarà fórmules per pagar a la Cooperativa del Bosc part de la subvenció que ha deixat de pagar la Generalitat. MESURES D’ESTALVI La direcció del centre assegura que ja s’han fet esforços per ajustar les despeses de la guarderia i, per exemple, molts dels professors s’han abaixat el sous i han assumit tasques de neteja per reduir la factura a final de mes. El 10


divendres, 27 de gener de 2012

10

13Foto: BMPress

Puig estrena les millores a les dependències policials També es van inaugurar reformes a l’Ajuntament Foto: Generalitat

Cristian Gómez La Roca El conseller d’Interior, Felip Puig, va aprofitar la seva visita a la Roca diumenge passat per inaugurar les noves dependències de la policia local i una sèrie de millores a l’Ajuntament del municipi. Es tracta de dos projectes que han estat finançats pel Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), i que en opinió del conseller “milloraran les condicions en les que treballarà a partir d’ara la policia local”. Per la seva banda, el batlle de la Roca, Rafael Ros, considera que amb la finalització del projecte s’ha “dotat el nostre cos policial d’unes instal·lacions dignes i modernes”. NOU EDIFICI POLICIAL Les noves dependències de la policia, que acolliran diferents tasques administratives així com el servei d’atenció ciutadana, estan ubicades en un edifici de nova planta situat a continuació del Jutjat de Pau. Aquest trasllat ha comportat que s’adeqüin les

Santa Maria signa convenis amb Interior Santa Maria de Palautordera s’ha adherit a la xarxa RESCAT i al programari SIPCAT. Així ho van signar divendres l’alcalde, Jordi Xena, i el conseller d’Interior, Felip Puig. RESCAT és una xarxa de radiocomunicacions més eficaç que la telefonia mòbil, que usen tots els cossos del departament d’Interior i d’altres agents públics relacionats amb la gestió d’emergències. SIPCAT és un progrmari de suport a la gestió de les policies locals.

El pastisser celoní Marc Rodellas, millor jove artesà del país Un dels millors joves pastissers del país es troba a Sant Celoni. Es tracta de Marc Rodellas Fontiguell, que va tancar l’any amb el Premi a Millor artesà alimentari innovador de Cata-

L’Ajuntament de la Roca ha ampliat la seva Sala de Plens

antigues dependències per a usos laborals dels agents. NOVA SALA DE PLENS Pel que fa a l’Ajuntament, les millores han consistit en la construcció d’un edifici annex al de Can Sol. Aquest disposa de dues plantes, per on distribuiran

diferents tasques administratives, i un soterrani que servirà per emmagatzemar arxius. Per altra banda, també s’ha ampliat la Sala de Plens del consistori, una reforma que s’havia fet imprescindible ja que la Roca ha passat de 13 regidors fins als 17 actuals.

lunya 2011, un guardó que atorga del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i que enguany arribava a la vuitena edició.

Mollet aplega esforços per ajudar als més desfavorits Mollet · Dimarts es va constituir la Taula local de coordinació d’entitats per la inclusió social, amb l’objectiu de sumar esforços i recursos per millorar l’atenció a les persones que tenen necessitats bàsiques, aquells veïns que conviuen amb situacions de pobresa, vulnerabilitat o d’exclusió social. La Taula va formar-se el 2010 per posar en marxa el Banc d’Aliments i el Menjador Social. SANTA PERPÈTUA AJUDA Per altra banda, l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda ha signat un acord amb Mollet per

col·laborar en el finançament de l’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats, que gestiona el Centre Ocupacional El Bosc i el Taller Alborada, ambdós a Mollet, però amb alumnes d’altres viles, com Santa Perpètua. El conveni respon a la crida de l’alcalde Monràs per a que altres consistoris, amb alumnes en els centres, col·laboressin econòmicament, ja que fins ara només Mollet i la Generalitat els sufragaven. L’alcaldessa de Santa Perpètua, Isabel Garcia, ha reconegut que “és de justícia” aquesta col·laboració. El 10 Foto: Ajuntament

Foto de família de la constitució de la Taula per la inclusió social


14divendres, 27 de gener de 2012

10

Successos

Quatre treballadors intoxicats al Balneari Blancafort Quatre treballadors del Balneari Blancafort de la Garriga van resultar intoxicats lleument ahir dijous a la tarda quan van inhalar un producte de neteja, que van abocar en excés a les canonades. Els dos homes i les dues dones van ser atesos pel SEM i traslladats a l’Hospital de Granollers.

El robatoris tornen de matinada al municipi de Figaró-Montmany

Volen evitar que Delgado pugui fugir Foto: Arxiu

Els lladres es van endur fins i tot aliments i bolquers de la guarderia Foto: R.V.

R. Vila Figaró La nit del passat diumenge es van tornar a repetir alguns robatoris al municipi de Figaró-Montmany. Durant la matinada es van obrir cotxes, garatges privats i l’escola bressol del municipi. Figaró, que ja ha patit altres episodis com aquest, no compte amb cap servei de vigilància municipal més enllà d’un agent encarregat de vetllar per la seguretat de ot el poble. En aquesta ocasió van ser sostrets materials diversos dels cotxes que es van forçar, des de consoles de navegació fins a material mèdic d’un d’ells. Un dels afectats reitera que els actes són perpetrats per gent del mateix poble, que coneix el fet que a Figaró el servei de vigilància nocturn està sota mínims. Pel que fa a l’escola bressol, es van endur, entre d’altres,

La guarderia va ser objecte dels amics de l’aliè

alguns estris informàtics, i sorprenentment, aliments i bolquers que l’escola guardava al seu rebost. UNA SITUACIÓ REITERATIVA Aquest actes no són una raresa al municipi. Ja durant tot l’any passat, i més enllà, durant el 2009 i 2010, els actes de robatoris van anar en augment en el poble. Fruit d’aquest augment – i com ja informava El 10 en pas-

Roben 800 metres de cable telefònic a Riells de Fai Bigues i Riells · La matinada de diumenge a dilluns uns lladres van endur-se uns 840 metres de cable de coure de la línia telefònica que dóna cobertura a Bigues i Riells. El robatori es va realitzar al costat de Can Parera, i com a conseqüència d’aquest, prop de 400 usuaris de Riells de Fai es van quedar sense telèfon ni connexió a internet durant quasi dos dies. Els veïns van alertar del tall diumenge al vespre però fins di-

lluns al matí no es va poder comprovar que s’havia produït per un robatori. A partir d’aquest moment, operaris de Telefònica van treballar per poder restablir el servei. En total, la població es va quedar unes 44 hores sense servei. Aquest és el primer incident d’aquest tipus a Bigues, però els Mossos el relacionen amb un cas similar ocorregut fa un mes al costat del camp de golf de Sant Feliu de Codines. El 10

sades edicions -, el municipi va votar per majoria un augment de la vigilància al poble, en les vconsultes que es van celebrar a principis d’any amb els pressupostos participatius municipals. Des de l’ajuntament, però, es referma la idea que la delinqüència no ha anat en augment, i que actes com els de la nit de diumenge a dilluns són esporàdics. Amb tot, des del consistori es reconeix que la dificultat del

moment que travessa la societat, i la duresa de la crisi, provoquen algun repunt dels actes vandàlics. Per part dels afectats, la solució es veu llunyana, més enllà d’una possible actuació a títol individual. “Haurem de fer com al camp de Tarragona i Lleida” comenta un dels afectats, referintse a les patrulles urbanes que ja es troben en municipis d’aquests sectors de Catalunya. LA NECESSITAT COM A FI El que sí crida l’atenció d’aquests furts i robatoris és el fet diferencial de l’objecte robat en si. “Si bé fa 10 anys els robatoris eren purament per valor del material sostret, ara són per necessitat“, explica Berta Castaño, tinent d’alcalde del municipi. Ressalta el fet que en aquesta ocasió fossin robats aliments i efectes de primera necessitat com bolquers de l’escola bressol.

Millorar l’enllaç de la C-60 és prioritari per al Govern La Roca · En el seu tur per la comarca aquest cap de setmana, el conseller d’Interior, Felip Puig, es va mostrar convençut que la direcció general de Carreteres aportarà les properes setmanes “una solució” que millori la seguretat de l’enllaç de la C-60 i la ronda de Granollers, un punt que acumula diferents accidents de trànsit i s’ha convertit en un dels trams amb major sinistralitat viària de la comarca. Segons Puig,

ha estat ell mateix qui va forçar una reunió entre Carreteres i el Servei Català de Trànsit per posar fil a l’agulla i abordar sense més demora aquest tema. Per la seva banda, l’alcalde de la Roca, Rafael Ros, ja va remetre una carta a Carreteres el passat mes de novembre per reclamar la construcció d’un separador a la mitjana entre la C-60 i la comarcal 1415, per reduir el nombre d’accidents. El 10

Imatge d’arxiu de Francesc Delgado

Vall del Tenes · Els vincles laborals de l’exgerent de la Mancomunitat de la Vall del Tenes, Francesc Delgado, amb Iñaki Urdangarín, amb qui va arribar a compartir quatre empreses, ha fet saltar les informacions del seu suposat desviament de diners a les planes de la premsa nacional. En aquest sentit, un reportatge aparegut al diari El País es fa ressò de la querella que la Mancomunitat ha interposat a Francesc Delgado on se l’acusa d’haver defraudat més de 500.000 euros de diner públic. Segons explica el rotatiu, Delgado hauria utilitzat almenys tres de les empreses que compartia amb Urdangarín per desviar capital de la Mancomunitat cap a comptes de les societats que gestionava. El mecanisme que suposadament hauria utilitzat l’acusat es basava en crear factures falses en uns casos, i duplicar-les i inflar la seva quantia en d’altres. Per tot això, els demandants han requerit al jutge mesures cautelars contra Francesc Delgado per evitar que aquest pugui fugir en cas que finalment sigui imputat. C. G.


divendres, 27 de gener de 2012

10

Es redueixen els delictes a la comarca aquest 2011 Baixen els fets penals i augmenten les detencions Foto: Generalitat

El conseller Felip Puig, en la compareixença de dimarts passat

Redacció Vallès Oriental Els delictes van disminuir a la comarca l’any 2011 vers l’anterior. Aquesta és la conclusió que s’extreu del balanç de l’any que va presentar dimarts passat el conseller d’Interior, Felip Puig. Al 2011 a la Regió Metropolitana Nord, que compren les comarques del Vallès Oriental, Vallès Occidental, Maresme i Barcelonès Nord, es van produir 114.708 delictes i faltes, el que representa una rebaixa de 2.325 fets penals respecte el 2010, és a dir un 1,99% menys. I PUGEN LES DETENCIONS Segons el conseller Puig va assegurar en la compareixença que s’està anant “en la bona línia” i va destacar que “Catalunya té un bon nivell de resposta policial” que “està contenint els nivells de

delinqüència”. Una prova d’això no és només que els fets delictius hagin disminuït, de 117.033 (2010) a 114.708 (2011), sinó que a més ha augmentat el nombre de casos resolts i de detencions. Si bé l’any 2010 es van resoldre 33.750 casos i es van detenir 11.400 persones, aquest darrer 2011 es van resoldre 33.900 casos (150 més) i es van detenir nou persones més (11.409). El director general de la Policia, Manel Prat, ha declarat que “mentre el nombre de delictes va a la baixa, el nombre de casos resolts i l’alta eficiència de la Poli-

Els fets delictius a la zona del Vallès es redueixen un 2%, com a tot Catalunya

Un intern de Quatre Camins agredeix a tres funcionaris La Roca · Nou incident a la presó de Quatre Camins. El passat dissabte un intern va agredir tres funcionaris del penal de la Roca quan aquests realitzaven el recompte ordinari de cada vespre. Sembla ser que en aquell moment, i sense motiu aparent, el pres del mòdul 2 de la tercera planta va agredir un dels treballadors, que va haver de ser auxiliat per dos dels seus companys. Segons ha declarat el sindicat CSIF, l’intern mostrava “un evi-

dent estat d’excitació per la ingestió d’algun tipus de substància estupefaent”, que podria explicar el seu comportament i la seva agressivitat vers els tres funcionaris que van intentar reduir-lo. Com a conseqüència de l’incident, els funcionaris van patir diferents lesions i contusions a diverses parts del cos i van haver de rebre atenció mèdica, i un d’ells fins i tot ha hagut d’agafarse la baixa laboral. Malgrat que l’intern va passar la nit a un mò-

cia de Catalunya va en augment”. De fet, les xifres a tot Catalunya també són optimistes, ja que els delictes i faltes han disminuït un 2,6% a tot el territori. UNA ZONA COMPLEXA Malgrat les bones xifres, la zona Metropolitana Nord, on està situat el Vallès Oriental, és una de les més complicades de Catalunya, sobretot tenint en compte que és la més poblada de tot el país, amb més de dos milions de persones. Aquest fet, i la gran concentració industrial, provoca que el Vallès i les comarques de l’entorn registrin les majors xifres de delictes, només superades per Barcelona ciutat. Un bon exemple d’això és la lluita contra el crim organitzat. A l’àrea Metropolitana Nord s’han desarticulat el 19% de totes les bandes detingudes, 44 en total. Només Barcelona supera aquesta xifra, amb el 35%. dul d’aïllament, l’endemà va continuar proferint amenaces als funcionaris. EN VIES DE SOLUCIÓ Per altra banda, les reunions entre el col·lectiu de funcionaris de presons i el Departament de Justícia de la Generalitat sembla que van per bon camí. Els sindicats i la Direcció General de Serveis Penitenciaris van acordar dissabte passat després de dies de negociacions un esborrany de conveni laboral que hauran de votar el proper 7 de febrer els funcionaris de presons. Fins aleshores, els funcionaris han aturat les seves protestes. C.G.

15Detenen tres individus per un robatori amb força a un cotxe Granollers · En la matinada d’aquest dimecres, una patrulla de la Policia Local ha sorprès, en la intersecció del passeig Fluvial i el carrer de Joan Camps i Giró, tres homes en actitud sospitosa al costat d’un turisme estacionat, un d’ells en bicicleta. Un d’aquests individus estava regirant l’interior del vehicle des de la porta de l’acompanyant. Al adonar-se de la presència de la policia, els tres homes han intentat fugir, però els han acabat aturant. Els agents policials han comprovat que el vehicle tenia la finestra de la porta de l’acompanyant trencada i l’interior totalment regirat a causa de la recerca d’objectes de valor per part dels tres individus. Els tres homes han estat escorcollats, comprovant que un d’ells presentava ferides en una mà. La hipòtesi policial és que són causades pel trencament del vidre. A més, se’ls ha trobat a sobre diversos

objectes dels quals no han pogut acreditar la seva procedència, així com unes tisores i un objecte metàl·lic punxant. Entre els objectes intervinguts hi havia un telèfon mòbil d’alta gamma, que es va comprovar que havia estat obtingut a través d’un robatori amb intimidació feia pocs dies. Es dóna la circumstància que la víctima d’aquest robatori, en la seva denúncia, va descriure els mateixos tres individus com a autors del fet, mencionant fins i tot que un portava una bicicleta. Els detinguts són: Víctor Alfonso O. R., veí de Granollers, Luís Gustavo L. G., veí de Cornellà de Llobregat i Andrés Miguel I. V., veí de Granollers, tots tres majors d’edat. Han estat detinguts acusats de robatori amb força en interior de vehicle. Queda pendent la imputació com a autors també del robatori amb intimidació en data anterior a la de la seva detenció. El 10

Troben 107 aus protegides mortes a dins d’un congelador Cànoves i Samalús · Seguint el fil d’un anunci penjat a internet, agents rurals de la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca Alimentació i Medi Natural de la Generalitat van trobar un centenar d’ocells protegits morts al congelador d’una casa de Cànoves i Samalús. Es tracta de 107 garrafons, una espècie d’au protegida, la comercialització de la qual pot constituir un delicte contra la fauna que pot comportar una sanció de fins a 2.000 euros. La troballa es va fer a partir d’un anunci aparegut a internet en què s’oferia la possibilitat de comprar garrafons (Serinus serinus) i mallerengues (Cyanistes caeruleus), una pràctica prohibida per la Llei de protecció d’animals vigent a Catalunya. Les investigacions van conduir els agents rurals a unes instal·lacions de Cànoves on es van

descobrir els animals morts guardats en una bossa dins d’un congelador. Es creu que aquests podrien estar destinats al consum humà ja que en el mateix congelador també s’hi van trobar altres espècies de caça com perdius, tudons, llebres i conills. La investigació continua oberta i ara els agents rurals estan intentant determinar la procedència de les aus així com la causa de la seva mort.

Cau una banda de 27 homes que robava metall a tot l’Estat Vallès Oriental · Fins a 27 persones han estat detingudes acusades de formar part d’una organització criminal especialitzada en el robatori i la posterior venda de metall. Entre els detinguts, es troben Juan O.P., de nacionalitat espanyola i veí de Granollers, i Miguel Angel C.Q., també espanyol i veí de Mollet. La col·laboració estreta entre els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil ha permés un operatiu policial de grans proporcions, en el qual s’han recuperat 20 tones

de níquel (sostret a Algecires), 35 tones de coure, diners en efectiu, tres vehicles de luxe i dues motocicletes de gran cilindrada. Entre els vehicles hi destacava una motocicleta Harley Davidson construïda a mà amb un preu superior als 30.000 euros. En el transcurs de l’operació, els cossos de seguretat han registrat nombroses naus d’emmagatzematge, algunes d’elles ubicades a Montornès i a Martorelles, a més d’una nau buida de Lliçà de Vall. J. S.


16divendres, 27 de gener de 2012

10

Es planten 250 arbres L’acte de la Festa Major va ser organitzat per Danone Jordi Sugrañes Parets Aquest dilluns al matí un bon nombre de voluntaris van plantar fins a 250 arbres entre el Riu Te-

nes i el Pavelló d’Esports, en un acte organitzat per Danone dins de la Festa Major de la vila. Paral·lelament, l’Escola de la Natura de Parets va organitzar l’activitat per als infants “Vine i pinta el teu arbre”, que van poder

penjar els seus dibuixos de les branques dels recents plantats arbres. Aquesta novedosa iniciativa s’emmarca dins del Programa de Sostenibilitat que desenvolupa l’empresa Danone.


10

divendres, 27 de gener de 2012

17Fotos: J. S, Escola de Natura i Enric Bartel-Ajuntament de Parets del Vallès


18divendres, 27 de gener de 2012

10

Política

Es debatrà sobre l’abolició de la monarquia El ple de Granollers de dimarts vinent debatrà una moció per a que la ciutat estigui moralment exclosa de la monarquia, defensant-ne la seva abolició. La moció ha estat presentada per les Joventuts d’Esquerra Republicana (JERC) de Granollers.

Segons el diputat i regidor socialista de Granollers Jordi Terrades

“Els pressupostos de la Generalitat són els pitjors de la història” Fotos: El 10

José Antonio Pilar Vallès Oriental “Són els pitjors de la història per a la nostra comarca en matèria d’inversions”. El diputat i membre de la comissió executiva del PSC Jordi Terrades no ha estalviat qualificatius a l’hora de valorar el projecte de pressupostos 2012 que el Govern català va presentar el 19 de gener passat, i la seva incidència al Vallès Oriental. Terrades, que fa uns dies va comparèixer davant dels mitjans de comunicació acompanyat del diputat Roman Ruiz, va criticar CiU per no agafar la mà que li va brindar el grup parlamentari socialista “en els moments difícils” actuals i va censurar que el president Artur Mas “hagi escollit tirar endavant amb el PP”. CRÍTIQUES DES DEL PSC... El PSC no donarà suport als pressupostos tal i com estan formulats, perquè “no aposten per la reactivació de l’economia ni per la creació d’ocupació”, sinó que “segueixen desmuntant l’estat del benestar acumulant retallades de fins a un 15% en sanitat i en educació, són deslleials als ajuntaments, i no reparteixen les càrregues equitativament des del punt de vista fiscal ja que fan pagar més per tenir menys”. Segons Terrades, des del punt de vista de les inversions i el manteniment dels serveis al Vallès Oriental, els pressupostos

Jordi Terrades (PSC)

presentats pels convergents són els pitjors de la història. “Perjudiquen clarament la comarca i suposen un 48,4% menys que l’any anterior”, va dir. “I si els comparem amb l’últim any de govern socialista a la Generalitat, aquesta xifra augmenta fins a un 76,7%”, va afegir. El diputat, que va destacar que “algunes de les propostes que s’inclouen ja s’havien formulat en els governs anteriors”, es va mostrar preocupat perquè obres importants per a la comarca no tenen partida pressupostària. A tall d’exemple, va citar l’ampliació

PSC i ICV critiquen que els comptes de CiU redueixen la inversió al Vallès Oriental

de l’Hospital General de Granollers, el nou edifici judicial de Mollet, les residències de Mollet i Parets, els centres educatius Quatre Vents de Canovelles i El Calderí de Caldes de Montbui. Per la seva banda, Roman Ruiz, que a més de diputat a Madrid és el primer secretari del PSC al Vallès Oriental, va reiterar la negativa dels socialistes catalans a donar suport a uns “pressupostos on la falta d’estímul per reactivar l’economia pot provocar una situació més greu de paràlisis”. En relació a la comarca, Ruiz va apuntar que l’objectiu del Govern ha de ser “recuperar l’empenta de l’economia productiva sense tocar l’Estat del benestar”. ... I TAMBÉ DES DE ICV-EUiA Les crítiques que els pressupostos de la Generalitat han despertat des de les files socialistes no són les úniques que s’han fet

Jordi Manils (ICV)

sentir aquests dies. Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) ha denunciat que el Govern ha reduït a la meitat les inversions al Vallès Oriental i ha advertit que les retallades afecten, sobre tot, els àmbits de l’educació, la sanitat, les infraestructures i la seguretat ciutadana. El president comarcal d’ICV, Jordi Manils, ha lamentat que el Vallès Oriental pateixi “una retallada addicional en clau territorial”, que numèricament es plasma en el fet que la inversió per habitant es redueixi dels 102 euros el 2011 a 53 euros el 2012. Manils també ha presentat la relació d’equipament que la coalició ha demanat incloure als pressupostos: els nous IES de Mollet, Canovelles, Lliçà d’Amunt, Caldes de Montbui; l’hospital lleuger al solar de l’antiga policlínica de Granollers, el centre sòciosanitari a l’antic Hospital de Mollet, els nous parcs de

bombers a la Roca i FigaróMontmany, el nou pont sobre el riu Besòs a la Llagosta i l’arranjament de la C-35, entre altres. Per la seva banda, el vicepresident comarcal d’ICV i alcalde de la Llagosta, Alberto López, ha exigit al Govern de la Generalitat “lleialtat amb els serveis que ofereixen els ajuntaments per tal que aquests puguin complir amb els serveis que ofereixen i que depenen de subvencions i altres pagaments per part de la Generalitat”. López ha recordat que són els consistoris “la primera trinxera en la lluita per mantenir la cohesió social en l’actual context de crisi, i que aquesta funció no es pot tirar endavant sense rebre els diners compromesos pel Govern que presideix Artur Mas”. Per últim, la portaveu del grup parlamentari d’ICV, Dolors Camats, ha fet públiques a Granollers les esmenes que la formació ecosocialista ha presentat als pressupostos de la Generalitat. Segons Camats, els comptes són “injustos” i aprofundeixen en les retallades a l’Estat del benestar i no aporten “ni una sola proposta per sortir de la crisi generant ocupació i garantint la cohesió social”. La dirigent va assegurar que “les esmenes d’ICVEUiA posen de manifest que hi ha una alternativa des de l’esquerra, que passa per incrementar els ingressos a través d’una fiscalitat més justa i progressiva que faci que qui més tingui, més pagui”.


divendres, 27 de gener de 2012

10

Denuncien que l’obra de Can Sol danya el patrimoni El PSC diu que la nova seu policial és “insuficient” Foto: PSC

Jordi Sugrañes La Roca El PSC ha aprofitat la visita del conseller Felip Puig, en la que ha inaugurat les noves dependències de la Policia Local, per denunciar el que consideren un atemptat contra el patrimoni arquitectònic de la Roca. Els socialistes han posat en el punt de mira l’ampliació que s’ha efectuat a l’edifici modernista de Can Sol, seu del consistori. El PSC argumenta que l’immoble està inclòs en el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic de la Roca, amb una protecció màxima, pel que només es permeten obres “de consolidació, conservació, restauració i reforma restringida”. Referent a l’edifici de Can Sol, el Catàleg especifica que “s’ha de conservar la volumetria de l’edifici i annexes actuals, i no estan permeses les ampliacions”. Admeten que el Catàleg encara no està aprovat, però recorden que sí és preceptiu el seu compliment. UN COST DE 700.000 € El PSC acusa de malmetre la façana de Can Sol a l’equip de govern format per CiU i PP, i encapçalat per l’alcalde Rafael Ros (CiU). Segons els socialistes, el govern municipal ha bloquejat l’aprovació del Catàleg des de fa cinc anys. “S’ha fet una obra amb improvisació, per a sortir del pas i sense visió de futur, malmetent l’edifici històric de Can Sol i malbaratant 700.000 euros”, argumenta el grup municipal liderat per Miquel Estapé. L’obra ha servit per ampliar l’espai de la sala de plens, eixamplar la primera planta de l’edifici i construir una sala d’atenció ciutadana per a la Policia Municipal. Malgrat els avantatges que

19Les preguntes dels veïns de les Franqueses arribaran al ple Les Franqueses · Sovint s’acusa als polítics d’allunyar-se de la realitat quotidiana dels seus conciutadans. Alguns partits polítics tracten de reconciliar aquesta distància amb mesures participatives. És el cas del grup municipal Les Franqueses Imagina (LFI), que s’ha compromés a incloure preguntes dels seus veïns en les seves interlocutòries durant el ple municipal. EXCLOSOS DE L’ACTA La idea sorgeix a partir del fet que les actes dels plens es tanquen just després del torn de preguntes i precs dels regidors municipals. Així doncs, les intervencions del públic amb les seves preguntes i la conseqüent resposta de l’equip de govern no s’inclouen en el resum del plenari. Els regidors del LFI ja van presentar una moció al mes d’octubre per modificar el Reglament Orgànic Municipal (ROM), i permetre d’aquesta manera l’inclu-

sió d’aquestes preguntes en l’acta del ple. Consideraven que constituïa “un dèficit democràtic” i que calia posar-hi remei d’alguna manera. La seva proposta, però, no va ser inclosa en l’ordre del dia, i encara avui no es preveu el seu debat. Els regidors de Les Franqueses Imagina atribueixen l’oblit d’aquesta moció per part de l’equip de govern a una decisió plenament política. Segons ells, deixant la moció a dins d’un calaix es vol “evitar el debat democràtic”. SENSE CONTRADICCIONS És per aquesta raó que els regidors de LFI s’han compromés a recollir les preguntes dels ciutadans i afegir-les als seus precs i preguntes com a grup municipal. Això sí, LFI ha advertit que aquesta iniciativa no inclou les preguntes dels veïns que entrin en contradicció amb els seus principis bàsics. J. S.

Sant Fost fa Volen que la Generalitat una crida a la participació pagui el deute

L’edifici modernista de Can Sol, abans i després de la seva ampliació

pugui tenir aquesta reforma, els socialistes asseguren que les noves oficines policials, de 70 m2

Segons el PSC, Can Sol està protegit com a Patrimoni i no es pot ampliar

i amb un cost de 300.000 euros, són insuficients. A més, recorden que el consistori té problemes d’espai, i que s’ha de dividir en tres edificis diferents. El Partit Socialista de la Roca vaticina que, segurament en el futur, caldrà enderrocar-lo per recuperar un projecte anterior, el de construir un nou edifici en la zona adjacent de Can Sol que doni resposta a aquesta manca d’espai.

Sant Fost · Els veïns de la vila podran donar idees per als pressupostos del 2012. L’Ajuntament ha organitzat una sessió informativa, que tindrà lloc el proper dijous, 2 de febrer, a les 19.30 h a l’Auditori de l’Ateneu, a la qual hi estan convidats tots els veïns de Sant Fost. Allà se’ls informarà sobre com s’elaboren els pressupostos d’un municipi. A més, el web municipal (www.santfost.cat) habilitarà des d’aquest divendres un espai anomenat “Pressupost 2012, dóna’ns la teva opinió”, en la qual els vilatans podran fer arribar propostes, idees, suggeriments i consultes per als pressupostos. L’espai funcionarà fins al 10 de febrer. El pressupost per al 2012 de Sant Fost serà presentat al febrer, però les propostes dels veïns s’aniran introduïnt durant l’any quan hi hagi ajustos pressupostaris. El 10

Granollers · El grup municipal d’ICV-EUiA vol que l’alcalde, Josep Mayoral, faci públic el deute que la Generalitat té amb l’Ajuntament de Granollers, i que s’exigeixi el seu pagament “amb urgència”. Aquesta és una de les mocions que el partit presentarà en el proper ple del consistori el pròxim dimarts. Els ecosocialistes també demanen en una altra moció que l’Ajuntament intermediï per a que els ajuts de la Llei de Barris que atorga la Generalitat no se suprimeixin. Ben al contrari, volen que el ple voti a favor d’instar a l’executiu català al pagament dels ajuts que encara no s’han satisfet. ICV-EUiA mostrarà en el ple el seu rebuig a la pujada de tarifes de l’ATM, amb una moció en la que proposen la creació d’uns nous títols de transport anuals, per aconseguir un estalvi per als usuaris. El 10


20divendres, 27 de gener de 2012

Reducció de les carteres del consistori Sant Celoni · En el ple celebrat dijous a la tarda es va aprovar la reestructuració de les àrees de treball de l’Ajuntament de Sant Celoni, que passarà de les nou carteres actuals a sis. Aquesta reducció, que entrarà en vigor a partir de l’1 de febrer, farà la feina del consistori “més operativa i eficaç” segons l’alcalde, Joan Castaño. A partir d’ara les àrees de treball seran Presidència, Cultura i Educació, Territori, Serveis a les Persones, Serveis Generals i Seguretat Ciutadana. Presidència englobarà Alcaldia, en mans de Castaño, i Comunicació, que serà responsabilitat de Jaume Trady. La cartera de Cultura i Educació serà responsabilitat de Júlia de la Encarnación, mentre que Territori, que englobarà les anteriors carteres d’Entorn i Espai Públic, es repartirà entre l’alcalde i la regidora Isabel Coll. Serveis a les Persones, on s’integren les antigues àrees de Comunitat, Esports, Promoció Econòmica, Atenció Ciutadana i Tecnologies de la Informació queda en mans de Magalí Miracle i Jaume Trady. Per últim, Josep Bueno dirigirà Serveis General, que inclou Secretaria, Economia i Recursos Humans, i Jordi Arenas s’encarregarà de Seguretat Ciutadana.

10

L’alcalde es queda sol Josep Maria Llesuy perd el suport dels seus companys de partit, mentre l’oposició pressiona

El Congrés del PSOE tindrà sis vallesans

Foto: Ajuntament

Cristian Gómez Sant Pere de Vilamajor Si no hi ha un gir inesperat dels esdeveniments, l’alcalde de Sant Pere de Vilamajor, Josep Maria Llesuy (CiU), estaria apurant les seves últimes hores al capdavant del consistori. A la difícil tasca de governar en minoria, amb el recolzament de només cinc dels onze regidors de Sant Pere, ara cal sumar-li l’espantada dels tres regidors convergents, que han retirat la confiança a l’alcalde degut a “discrepàncies internes”, i volen forçar la seva dimissió. Tot i que Josep Maria Llesuy confia que aquesta situació es pugui revertir els propers dies, la realitat és que a hores d’ara només manté el suport del regidor del Partit Socialista-Progrés Municipal, Miguel Pérez. Per la seva banda, l’oposició pressiona perquè Llesuy abandoni el seu càrrec. En aquest sentit, ERC-R i ISP-ICV han presentat una sol·licitud instant el consistori a convocar una comissió d’Hisenda per explicar perquè s’han destinat uns crèdits, que inicialment havien de servir per

L’alcalde Josep Maria llesuy va perdent recolzaments

a la construcció de la sala polivalent, al pagament de factures pendents amb una sèrie de proveïdors. Segons ERC-R, les irregularitats no acabarien aquí, i denuncien que el consistori acumula un deute pròxim als quatre milions d’euros. Precisament, el regidor d’Hisenda i company de partit de Llesuy, Martí Artalejo, és un dels edils que ha anunciat verbalment que abandona el seu càrrec, i s’especula que aquesta decisió respondria a una sèrie d’irregularitats que s’han trobat als comptes de l’Ajuntament.

Arran de les denúncies de l’oposició, i en un intent de transparència, Llesuy ha fet un anunci a través del web del consistori en què es posa a disposició dels veïns de la vila per explicar en primera persona els comptes municipals. Tot i així sembla que el tir li podria sortir per la culata, ja que entre les primeres peticions per entrevistar-se amb l’alcalde hi figuren les dels regidors Joan Bruguera (ERC), Joan Garcia (Reagrupament) i Lola López (ISP), que han sol·licitat per escrit una reunió amb el batlle.

Vallès Oriental · El PSOE s’enfronta els propers dies 3, 4 i 5 de febrer a un moment cabdal per encarar els propers anys. Aquells dies se celebrarà a Sevilla el 38è Congrés Federal del Partit Socialista Obrer Espanyol, on s’escollirà el seu nou Secretari General, càrrec que es disputen la catalana Carme Chacón i Alfredo Pérez Rubalcaba. Aquest passat cap de setmana, la federació socialista del Vallès Oriental va elegir als seus sis representants que viatjaran al Congrés de Sevilla. Aquests són Sergi Mingote (Parets) a la imatge, Raúl D. González (Mollet), Roman Ruiz (Montmeló), Ester García (La Garriga), Maria del Mar Sánchez (Granollers) i Arnau Ramírez (Sant Feliu de Codines). El PSC estarà representat al Congrés per 101 delegats, dels 956 que hi haurà de tot el territori espanyol. El 10


divendres, 27 de gener de 2012

10

Economia La venda de pisos baixa a la meitat de l’any 2010 El primer semestre del 2011 es van començar 70 habitatges i només es van construir 110 Foto: El 10

Redacció Vallès Oriental El sector de la construcció es desmorona com si fos un castell de cartes. La seva davallada continua a la comarca, on la compravenda d’habitatges va caure durant el segon trimestre de 2011 un 43,5% respecte el període gener-juny 2010. En total, es van vendre 558 cases menys que l’any anterior, segons el darrer informe de l’Observatori del Vallès Oriental sobre la situació del sector de la construcció, elaborat pel Consell Comarcal i el Gremi de Constructors d’Obres. L’estudi assegura que, d’acord amb les xifres registrades, la construcció continua sense mostrar “cap símptoma de mínima recuperació”. Al contrari, cada trimestre que passa és pitjor que l’anterior. “Si tenim en compte els registres i indicadors de la resta de comarques metropolitanes i del conjunt català no podem ser gaire optimistes i la recuperació del sector encara sembla molt llunyana”, afirma l’informe. EL PITJOR RESULTAT Pel que fa a l’activitat constructora, el segon trimestre de 2011 va registrar el pitjor resultat des de l’inici de la crisi del sector l’any 2008. Només es van iniciar 70 habitatges, una xifra inferior a la pitjor dada obtinguda fins ara i que correspon al tercer trimestre del 2009, quan únicament es van

La construcció no mostra cap símptoma de recuperació, segons un estudi

iniciar 71 habitatges a la comarca. Durant el primer trimestre del 2011 només es van acabar 110 habitatges, una xifra que torna a ser la més baixa des de l’inici de la crisi econòmica i de l’ajust del sector de la construcció. Tot i així, segons l’informe, “aquesta situació era d’esperar donada la dinàmica negativa de l’inici d’habitatges des de l’any 2008”. La caiguda de la venda de pisos ha estat generalitzada al Vallès Oriental, amb l’excepció de Lliçà de Vall, on el 2011 es van vendre set habitatges més que el 2010. Els municipis que van veure caure la compravenda d’habitatges d’una manera més accentuada van ser Mollet (64) i Granollers (63), seguits de Sant Celoni i les Franqueses (43).

PES ESPECÍFIC La construcció té un important pes específic al Vallès Oriental (8.7% del PIB) en comparació al conjunt de Catalunya (7,5%). Això provoca que el redimensionament que pateix tingui un impacte rellevant al conjunt de la comarca. El desembre de 2011, el sector va registrar un total de 4.620 aturats a la comarca, un mes que al novembre i 363 més que el darrer mes de 2010, xifra que representa un 8,5% d’increment en un any. Les empreses constructores tampoc se salven de la caiguda del sector. En el tercer trimestre de 2011 hi havia 253 menys que en el mateix període de 2010. Entre els mesos de gener i octubre de l’any passat es van autoritzar un total de 23 EROs que van afectar 317 persones.

21La Generalitat pagarà els 60 milions als ajuntaments La Generalitat pagarà el deute que té amb els ajuntaments de la comarca, fixats en 60 milions d'euros. Així ho ha assegurat la vicepresidènta de l’Execuitu català, Joana Ortega, qui s’ha compromés a retornar els diners pendents durant aquest mateix mes de gener.

La contractació segueix disminuint al Vallès Oriental Vallès Oriental · El nombre de contractes laborals signats a la comarca continua disminuint. Durant el quart i últim trimestre del 2011 es van signar 23.010, 3.622 menys que els registrats durant el mateix període del 2010 (13,6%). Aquestes xifres són també inferiors (-8,48%) a les registrades el tercer trimestre del 2011. El descens es detecta, sobretot, en els contractes indefinits, però també en els temporals de pràctiques, relleu i d'obra i servei, segons detalla l'últim Butlletí de l'Observatori de desenvolupament local del Vallès Oriental. L'informe detalla que la proporció de contractes temporals (90,41%) i de contractes indefinits a la comarca (9,59%) és molt semblant a la del conjunt de Catalunya. Durant l'últim trimestre del 2011, destaca l'important augment (137%) dels contractes de formació.

EL BAIX VALLÈS Per mercats de treball, els que proporcionalment han tingut un descens més important de la contractació respecte al trimestre anterior són el Baix Montseny i el Baix Vallès, tot i que en termes absoluts és el Baix Vallès on la reducció és més acusada. També és en aquesta zona de la comarca on es registra una major proporció de contractes temporals. Si es comparen aquestes dades amb les del mateix període de l'any anterior, el Baix Vallès torna a ser la zona més afectada, amb un 21% menys de contractacions. En termes absoluts, aquest percentatge significa 2.046 contractacions menys. A nivell municipal, els descensos més pronunciats en relació al mateix període de l'any anterior s'han produït a Fogars de Montclús, Tagamanent i FigaróMontmany. El 10

Dotze municipis encara no han presentat els comptes Vallès Oriental · Un total de 792 dels 947 municipis catalans (83%) ja han presentat els balanços del 2010 a la Sindicatura de Comptes, l'òrgan fiscalitzador del sector públic. Només el 56% d'aquestes poblacions (534) van complir aquest requisit abans que finalitzés el termini legal, el 15 d'octubre passat. La Sindicatura encara ha de rebre la liquidació del pressupost del 2010 de 155 municipis, entre els quals n'hi ha 12 del Vallès Oriental. Es tracta dels de Canovelles, Cànoves i Samalús, Figaró-Montmany, Fogars de Montclús, les Franqueses, Gual-

ba, Montornès, Montseny, Sant Esteve de Palautordera, Sant Pere de Vilamajor, Sant Quirze Safaja i Vilalba Sasserra. No presentar els comptes quan corresponia els exposa a que el Govern els pugui retenir transferències o subvencions. FALTA DE PERSONAL La majoria d'ajuntaments que no fet aquest tràmit són de municipis petits, com Gualba o Montseny, i justifiquen aquesta situació per la falta de personal, que és la principal dificultat amb què es troben a l'hora de lliurar els comptes. El 10


22divendres, 27 de gener de 2012

10

El Vallès genera el 25% de la producció catalana L’estudi constata que és la major zona industrial Foto: CECOT

Redacció Vallès Oriental El Vallès Oriental, juntament amb l’Occidental, és un dels motors principals de l’economia catalana. Així ho constata l’estudi econòmic El Vallès, motor productiu de Catalunya, realitzat per tres professors de la Universitat de Barcelona, Joaquim Solà, Montserrat Termes i Xavier Sàez. L’informe, presentat dimecres, és l’únic que avalua l’activitat industrial de totes dues comarques. En l’escrit es demostra que el Vallès genera el 25’6% de la producció industrial catalana, més de la quarta part, éssent concentració de les factories més important de tot el país. Moment de la presentació de l’estudi económic sobre el Vallès

SECTOR CIENTÍFIC Els autors de l’informe, a la vegada, destaquen com a valor afegit de les dues comarques la gran presència de centres tecnològics i científics a la zona. Centres com el Parc Tecnològic del Vallès, el Biocampus de la UAB, el Parc de l'Alba o l’Institut Universitari de

Ciència i Tecnologia, entre d’altres, auguren un bon futur industrial, ja que precisament aquest sector és el que aguanta millor les etzibades de la crisi. “Aplega la meitat de les grans empreses exportadores catalanes”, ha afirmat Joaquim Solà.

CANVI DE PRIORITATS Amb aquestes dades, els autors del text han demanat a les administracions que ho tinguin en compte per potenciar aquestes comarques i han suggerit un canvi de prioritats en les partides pressupostàries.

Mier vol ser protagonista de l’anomenat dividend digital La Garriga · Mier Comunicaciones, una empresa tecnològica amb seu a la Garriga, vol convertir-se en un dels actors principals en el procés de l’anomenat dividend digital. El dividend digital és un espectre que ha quedat lliure amb el pas de les televisions analògiques a les digitals i per poder utilitzar-lo, el govern de l’Estat ha de reordenar les bandes que usen les televisions per emetre. Aquesta reordenació deixarà lliure una banda de 60 megahertzs que utilitzarà la telefonia mòbil per adquirir noves capacitats i poder ofertar nous serveis. És en aquest punt on Mier vol jugar un paper destacat, i mitjançant un acord amb Abertis Telecom, l’empresa de la Garriga aspira a ser l’encarregada de dissenyar i fabricar els transmissors i repetidors d’aquesta xarxa que s’ha desplegat a prop de 3.500 centres disseminats per tot el territori. La reordenació del dividend digital respon a un mandat de la Unió Europea i va ser aprovat durant el darrer Consell de Ministres, fets que fan pensar a la direcció de Mier que el pla es desbloquejarà aviat i es podrà començar a treballar a partir de l’estiu.

L’ACTIU DE LA TDT La bona posició amb la què parteix Mier Comunicaciones per esdevenir un dels principals proveïdors del dividend digital és fruit del treball que durant molts anys ha anat realitzant la seva divisió de transmissions. A tall d’exemple, l’empresa Mier ha estat un dels principals actors en el desplegament de la TDT a tot Espanya, i s’està encarregant del trànsit de la televisió analògica a la digital en una trentena de països del món, com Argentina o Hongria, on ha subministrat més de 8.000 repetidors de freqüència. 25 ANYS D’HISTÒRIA Mier Comunicaciones es va fundar l’any 1987 seguint la tradició de la nissaga familiar en el sector de les telecomunicacions, on ja hi operava des de l’any 1952 quan es va fundar Mier Allende. Una de les branques de treball que li han donat major prestigi és la del sector aeroespacial, on Mier s’ha convertit en una dels principals referents tant a Catalunya com a la resta de l’Estat. Actualment hi treballen prop de 140 treballadors i l’empresa realitza una facturació pròxima als 25 milions d’euros anuals. C. G.

Les vendes de El Govern paralitza l’ERO de Uns mil paretans s’apunten a Grífols pugen Luxiona i vol més documents l’oferta de feina de Mercadona Canovelles · Els treballadors sobre el procés de reestructura- Parets · Ja són un miler de pa- d’atur. Aquest és el nombre de un 4,6% retans els que han passat pel places que ofereix la marca vade l’empresa d’il·luminació Luxio- ció de plantilla. Parets · Grífols va incrementar les seves vendes en un 4,6% durant el 2011, una augment que situa el seu total de vendes durant l’exercici anterior en 2.302,7 milions d’euros. La companyia ha fet públiques aquestes dades amb per seduir els mercats i obtenir el recolzament d’agents econòmics que permetin millorar l’estructura financera actual de l’empresa. Malgrat els bons resultats, a dia 31 de desembre de 2011, Grífols té un deute financer net que s’estima en 2.738 milions d’euros. El 10

na, havien previst arrencar la setmana amb una vaga de protesta aquest dilluns contra els acomiadaments que vol realitzar la companyia amb seu a Canovelles, però finalment van decidir desconvocar-la i aturar les mesures de pressió fins el proper divendres. Aquest canvi d’estratègia respon a l’anunci fet pel Govern de la Generalitat de paralitzar l’Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) presentat per Luxiona fins que l’empresa no li remeti tota la documentació oportuna

ORIVE, AMB ELS EMPLEATS Per la seva banda, l’alcalde de Canovelles, José Orive (PSC), va rebre dimarts un grup de treballadors de Luxiona per conèixer la situació de primera mà, i es va comprometre a debatre el tema en el proper plenari municipal amb l’objectiu de consensuar amb la resta de partits una moció conjunta de suport. L’alcalde va fer una crida a empresa i treballadors perquè no posin pals a les rodes del diàleg fins que s’arribi a un consens que beneficiï ambdues parts.

Servei Local d’Ocupació de Parets (SLOP) per recollir la seva sol·licitud de feina per treballar en el nou supermercat Mercadona, que s’està construïnt a la zona Iveco. Concretament, aquest dimecres al migdia, s’havia arribat a la xifra de 990 sol·licituds lliurades. Sens dubte, l’obertura del nou establiment, prevista per a aquesta primavera, ha representat l’oportunitat de trobar feina per a una seixantena de veïns que es troben en situació

lenciana de supermercats. Les proves de selecció del personal es realitzaran dimarts i dimecres vinent, 31 de gener i 1 de febrer, al Teatre de Can Rajoler. Encara hi ha temps per inscriure’s a l’oferta de feina de Mercadona, ja que el termini per recollir la sol·licitud acaba avui mateix, divendres 27. Els interessats s’han d’adreçar a l’SLOP (C/ Major, 2-4). Els requisits bàsics són ser veí de Parets, parlar el català i el castellà, i estar inscrit a l’SLOP. J. S. Foto: J. S.

Un projecte UGT manté el seu nombre prepara a nous d’afiliats malgrat la crisi emprenedors Vallès · La delegació vallesana nies d’actuació proposades fa Mollet · L’Empresa Municipal per la Formació Ocupacional i l’Ocupació (EMFO) participa en el projecte A+E+C (“Aprendre, emprendre i créixer”). Està adreçat a persones que vulguin crear una empresa o autoocupar-se. Fins a 30 nous emprenedors podran fer cursos de formació, dissenyar el seu pla de carrera; valorar la viabilitat del seu projecte, adaptar-se a l’entorn i ser més competitiu. El 10

del sindicat UGT travessa un bon estat de forma. Així es desprèn de les conclusions extretes de la Segona Assemblea Comarcal del Vallès Oriental que es va celebrar la setmana passada al Centre de recursos Agraris de les Franqueses. En l’acte, que va servir per fer balanç dels treball realitzat durant els dos darrers anys a la comarca, el secretari d’UGT al Vallès Oriental, Oscar Riu, va assegurar davant d’un centenar de delegats que les lí-

dos anys “s’han complert pràcticament en la seva totalitat”. Riu va continuar explicant que malgrat la crisi, les afiliacions al Vallès Oriental s’han mantingut i tant la seva presència institucional com la seva representació a les empreses han augmentat. L’assemblea va comptar amb diferents pesos pesats del sindicat al país com la secretària de la Regió Metropolitana, Mari Carmen Villarrazo, o el secretari general de la UGT de Catalunya, Josep Maria Àlvarez.

Estat actual de les obres del nou supermercat Mercadona


divendres, 27 de gener de 2012

10

23preveu doblar la “M’ha calgut realitzar un Humana seva activitat en cinc anys canvi de mentalitat brutal” Sílvia Rodriguez, una emprenedora de Montmeló Foto: El 10

C. Gómez Montmeló Fa poc més d’un any, la veïna de Montmeló, Sílvia Rodriguez, va donar un canvi de rumb a la seva vida. Les coses anaven maldades a la seva feina i les perspectives de futur no eren gaire optimistes, però els capricis del destí li van brindar l’oportunitat de reorientar la seva vida laboral; uns familiars li van demanar consell per decorar el seu pis de París i sense adonar-se el va decorar completament a través d’intenet sense sortir de Montmeló. Amb la idea de negoci ja al cap, les ganes d’empendre un nou projecte i l’assessorament de Barcelona Activa, el passat 31 d’agost va iniciar la seva singladura www.silviar mallafre.com, un web que ofereix serveis de disseny interior, amb la particularitat que tot es pot fer a distància. La idea és potenciar la interactivitat amb el client per mitjà de les diferents xarxes socials i per exemple poder veure el procés de treball a través de

L’Ametlla · La Fundació Humana, establerta a l’Ametlla, té uns plans de creixement que preveuen doblar la seva activitat durant els propers cinc anys. Aquestes previsions es recolzen en dades com que el nombre de clients de les botigues de roba de segona mà d’aquesta empresa amb clara vocació d’ong, ha augmentat un 35% en els darrers dos anys. El responsable de recollida de roba d’Humana, David Vázquez, atribueix aquest ascens a la crisi i assegura que mentre l’any 2009 les seves botigues rebien uns 460.000 clients, aquesta xifra es va disparar fins als 619.000 l’any passat. Vàzquez considera que ara l’objectiu ha de ser instal·lar més botigues arreu de

Foto: Humana

Sílvia Rodríguez a la cuina de casa seva

youtube, observar fotografies de projectes anteriors amb el Flickr, o fer qualsevol consulta per mitjà de Twitter o Facebook. “Es tracta d’un concepte diferent de negoci, on el web és l’aparador i les xarxes socials són les prestatgeries”, explica Sílvia Rodríguez. Amb poc més de mig any de recorregut ja han anat sorgint els

primers projectes, i el negoci comença a quallar, però tot i així, Rodríguez reconeix que ha hagut de fer un “canvi de mentalitat brutal” per adaptar les noves tecnologies a la seva metodologia de treball. Però un cop ho va aconseguir i va trobar els companys de treball adequats per materialitzar la seva idea de negoci, les coses han començat a rutllar.

Humana recull roba usada i posteriorment s’encarrega de vendre-la Foto: J. S.

Dues botigues històriques de Mollet tanquen les portes Mollet · La botiga de moda Olga, ubicada a la cantonada dels carrers Gaietà Vínzia i Granada, ha penjat els cartells de liquidació per última vegada. El proper dimarts, 31 de gener, tanca les seves portes definitivament. “La principal raó és l’econòmica, ens han baixat molt les vendes; però a més les tres persones que portem la botiga tenim projectes personals que ens han fet prendre aquesta decisió”, explica la seva gerent, Olga Cuartero. Acabarà així una trajectòria de quasi 23 anys de la botiga molletana. “Estem molt agraïdes a totes les nostres clientes, que du-

l’Estat (ara mateix en disposa de 22), i aconseguir recollir més roba. Segons els plans de l’empresa, tot plegat ha de fer possible aconseguir duplicar la seva activitat durant el proper quinqueni. Humana compta amb uns 280 treballadors i factura 11 milions d’euros anuals, generant un benefici net d’un milió l’any. El 100% del seu benefici es detina íntegrament a projectes de cooperació a l’Amèrica llatina, Àsia o l’Àfrica. La seva matèria primera, és a dir, la roba, l’obtenen dels contenedors de recollida ubicats arreu de la geografia estatal. Un tant per cent d’aquesta roba, concretament un 12%, es cedeix a Humana per a que pugui desenvolupar la seva tasca.

rant anys ens han acompanyat, tenim gent molt maca i, després de tants anys, jo em quedo amb això”, destaca Olga Cuartero. UN ALTRE ADÉU Un altre establiment històric de Mollet també ha tancat aquests dies. És Teixits Francisqueta, que ha tancat per jubilació després de 71 anys d’activitat. La seva propietària, Francesca Olària, ha rebut l’agraïment del consistori i l’alcalde Josep Monràs per la seva tasca de tants anys. Olària va ser reconeguda al 2011 amb la distinció cívica “Per Mollet”. J. S.

La botiga Olga tanca després de 23 anys d’activitat

L’Ajuntament paga el deute de BB Serveis Mollet · Les sanitàries de BB Serveis cobraran, molt probablement, les nòmines endarrerides. Això sí, el pagament el farà l’Ajuntament de Mollet, que s’ha ofert perquè la situació econòmica de les empleades no s’agreuges més. Amb aquest compromís s’ha resolt la reunió a tres bandes entre l’empresa, l’administració i els sindicats. El secretari d’UGT al Vallès, Òscar Riu, ha destacat “la bona predisposició i voluntat del consistori per fer-se càrrec d’aquest pagament”, tot i que no n’és el responsable directe. J. S.


24divendres, 27 de gener de 2012

10

Cultura

El calderí Jordi Gaspart dirigirà el Festival Trapezi de Reus El veí de Caldes, Jordi Gaspart, ha estat nomenat nou director artístic del Festival Trapezi de Reus, un dels certàmens referència del circ a Catalunya. El Consorci del Teatre Fortuny de Reus, ens encarregat de l’elecció, ha valorat la formació de Gaspart, tant a nivell nacional com internacional en prestigioses escoles del món del circ, així com la seva dilatada trajectòria professional.

Els Gegants de Mollet es queden a casa per la falta de “crèdit suficient” Malgrat l’absència, la Festa de Sant Vicenç està resultant un èxit Foto: Colla Gegantera de Mollet

Jordi Sugrañes Mollet La Festa Major d’hivern, en honor a Sant Vicenç, ha comptat enguany amb una absència de pes i d’alçada. Es tracta dels Gegants de la ciutat, que aquest 2012 no han celebrat la seva tradicional plantada i cercavila per Mollet. Malgrat que en el programa de festes estaven previstes aquestes activitats per aquest passat dissabte, la Colla Gegantera va decidir anul·lar-les a darrera hora. La raó és la manca de diners per a la seva organització. En un comunicat difós divendres, la colla explicava que no comptava “amb crèdit suficient”. L’entitat esperava rebre una subvenció per part de l’Ajuntament per dur a terme l’activitat, una ajuda que encara no ha arribat. ENDARRERIMENT El consistori molletà, per la seva banda, ha assegurat que la Colla Gegantera, com totes les altres entitats, rebran la subvenció atorgada, però ha apel·lat aquest endarreriment en el cobrament de les ajudes econòmiques al difícil moment financer pel que passa l’administració. L’Ajuntament ha argumentat que és necessari prioritzar els pagaments i ha assegurat que, en aquests moments, “s’estan prioritzant els serveis socials, l’ocupació i el pagament de factures a proveïdors externs, els quals han de pagar les nòmines dels treballadors”.

Els Gegants no van celebrar la 18a Trobada de la Festa Major d’hivern

Tanmateix, el consistori ha lamentat la decisió final de la colla i espera “que aquesta situació es resolgui i no es torni a repetir en el futur, ja que els Gegants són un element festiu tradicional molt important per a la ciutat”. La Colla Gegantera assegura entendre aquesta situació, però a la vegada creu “que no s’hauria d’haver esperat tant a donar resposta”; i recorda que la colla va justificar la subvenció en els terminis marcats. El president de la Colla Gegantera, Daniel Mendoza, ha explicat a El 10 que, en les darreres converses mantingudes amb l’Ajuntament, no s’ha concretat cap data per al cobrament de la subvenció, malgrat

que s’ha insinuat que podria ser per a l’abril. A L’AGOST, SEGUR QUE SÍ “Per a la Festa Major d’estiu, segur que sortirem; ja veurem com ens ho fem, però sortirem”, ha assegurat el president de la colla, Daniel Mendoza, al preguntar-li sobre l’altra gran cita dels Gegants a la ciutat. En realitat, la subvenció municipal només sufraga les activitats fetes a Mollet, bàsicament, els actes de les festes majors d’hivern i d’estiu. I a la colla ni se li passa pel cap perdre’s la gran cita de la ciutat a l’agost. “Tinguem o no subvenció, els Gegants sortiran per Festa Major”, ha assegurat Daniel Mendoza.

LA FESTA CONTINUA Malgrat el trasbals que ha suposat, és l’única incidència d’una Festa Major de Sant Vicenç amb un gran èxit de participació, com ho demostra la Cursa Popular de diumenge que enguany ha registrat un record de corredors, amb 1.200 inscrits. L’any passat s’hi van apuntar 850 persones. Abdolali El Bouchiki, del Club Atlètic Mollet, en categoria masculina, i Montse Martínez, també del Club Atlètic Mollet, en la categoria femenina, van ser els guanyadors de la cursa. Durant aquest cap de setmana també es coneixia el guanyador del Concurs de Fotografia de Sant Vicenç en la categoria de fotografies sobre Mollet. És el molletà José Luís López, amb la imatge Energia neta, energia del present. Al concurs es van presentar 52 persones i 221 fotografies. També han guanyat en altres categories la barcelonina Verònica Correas per L’última gota, i els molletans Luís Soldevila per Mollet de nit i Mireia Bonet per Mollet lluent. Totes les obres es podran visitar fins al 4 de febrer al Centre Cultural La Marineta. Aquest cap de setmana es viuran els darrers actes de la Festa Major, com la 19a Festa de l’Esport i el concert de cantautors al centre cívic Can Pantiquet que se celebraran aquesta nit. A més, demà al vespre el Mercat Vell viurà la tercera edició del festival de jazz de la colla dels Morats. Per a més informació, es pot consultar el programa d’actes al web www.molletvalles.cat.

Jordi Sugrañes No et giris Futbol i terror Mentre el 90% de la població vallesana es menjava les ungles veient el duel entre el Barça i el Madrid, dimecres a la nit, un servidor es devorava les mans. La raó no va ser el partit de Copa, sinó veure la pel·lícula Rec, de Jaume Balagueró. Ja l’havia vist quan es va estrenar. Malgrat això, el cor se’m va tornar a desbocar per la tensió que transmet el film. És curiós el cinema de Balagueró, que et manté en tensió, pressionant les mandíbules durant minuts per, després alleugerir-te amb una escena més relaxada. Llavors apareix en els teus llavis aquell somriure nerviós i quasi histèric, que voldries esborrar, però que no pots. Quasi bé, com els partits del Barça de Guardiola, que la toca magistralment, fa moltíssimes ocasions de gol, la remena com poques vegades s’ha vist al Camp Nou, però els culés no poden fer desaparèixer de la seva memòria infinitat de remuntades en contra. Quan va acabar la pellícula, que dura menys de l’habitual, 75 minuts, vaig veure les imatges dels culés que marxaven deu minuts abans del final del partit. Un d’ells va dir al periodista que se n’anava perquè si no rebentaria dels nervis. Existeix una gran coincidència. La gent se’n va del futbol perquè no aguanta els nervis, mentre que Balagueró fa pel·lícules més curtes, perquè, si fossin més llargues, més d’un espectador no aguantaria la tensió.


divendres, 27 de gener de 2012

10

25Entre la comèdia i la música clàssica Ponent posa en cartell ‘Manual de Bricolage’ i l’Auditori ‘Una soirée romàntica’ Foto: TdP

José Antonio Pilar Granollers Una comèdia diferent, amb un punt corrosiu i situacions absurdes. Després de més de 13 anys sense que es representi, la companyia malaguenya Teatro del Gato estrena al Teatre de Ponent Manual de Bricolage, original de Miguel Romero Esteo, un dels grans dramaturgs del segle XX. Amb una peculiar, carismàtica i premiada obra literària, el text que es representa aquest cap de setmana a Granollers té un llenguatge senzill, popular i extremadament acurat que, a

Els Centres Cívics obren inscripcions Granollers · Fins al 10 de febrer es poden formalitzar les inscripcions a les activitats de la Xarxa de Centres Cívics de Granollers per als mesos de febrer a juny. S'ofereixen una cinquantena de propostes diferents de cursos, tallers i activitats puntuals, organitzades pels mateixos equipaments i per les més de quaranta entitats residents. Algunes de les novetats per al segon quadrimestre de curs són els tallers de reparació de bicicletes, ensinistrament caní (de cadells i de gossos adults), elaboració de galetes, hortojardineria en espais urbans, creació de joieria a través de les cultures o ioga en moviment. Altres activitats que es poden trobar al programa, són: habilitats comunicatives, cantar contra l'estrès, pilates i planificació de la setmana de forma saludable (dins de l'àrea de salut i creixement personal); equip bàsic de maquillatge, iniciació a l'esgrima artística, jazz-steps i escriptura de microcontes (àrea d'expressió i creativitat); herbes remeieres o sopars salvavides.

Donen tres obres de Jordi Benito Granollers · La família de Jordi Benito ha fet donació de tres obres de l'artista a la ciutat de Granollers. Concretament, són tres obres que van formar part de la seva darrera exposició l'estiu de 2008 a la galeria barcelonina 9MA. Les tres instal·lacions s'afegiran a les obres de Jordi Benito integrades al fons d'art contemporani del Museu que és, avui, la institució amb més fons artístic d'aquest significatiu artista granollerí.

causa del seu sentit musical i rítmit, acaba enganxant a l’espectador. La història, ambientada en l’actualitat, explica la retrobada d’uns personatges en el soterrani d’una vila típica de la burgesia de principis del segle XX. L’absència de Pare, que els va abandonar fa anys, dóna intriga, misteri i motius perquè Fill, pressionat a escriure teatre a fi de salvar la família de la ruïna, segueixi els passos d’aquell introduïntse per la mateixa obscura gruta per on va marxar. Filla, dedicada a les finances i amb una relació complexa amb el seu germà, marca distàncies de Mare,

que es gronxa en els llimbs de la nostàlgia d’una Espanya antiga. Les representacions tindran lloc divendres i dissabte, a les 21 hores, i diumenge a les 19 hores.

Imatge de ‘Manual de Bricolage’

A L’AUDITORI, CLÀSSICA L’Orquestra de Cambra de Granollers ofereix diumenge, a les 19 hore Una soirée romàntica al Teatre Auditori. Sota la direcció de Francesc Gillén, la formació local brindarà al públic un programa amb tres exemples del talent de de Schönberg com a arranjador o, millor dit, com a reinstrumentador d'obres musicals. El repertori comprén el KaiserWalzer de Johann Strauss, a les

cançons de Lieder eines fahrenden Gesellen, de Gustav Mahler, passant per l'extrema finor de l'obra Eine romantische Suite op. 125, de Max Reger, que, despullada de la immensitat corpòria primitiva, és encara més subtil i ensisadora. Aquest espectacle concentra el talent de Schönberg al servei de la música romàntica i postromàntica, que l’Orquestra de Cambra ofereix amb un conjunt instrumental de nou músics i la participació de la soprano Rosa Mateu, reconeguda pel públic espanyol i internacional per la gran expressivitat i riquesa tímbrica de la seva veu.


26divendres, 27 de gener de 2012

10

La biblioteca té mil visites a la setmana

La Garriga recorda el 73è aniversari del bombardeig

Palautordera · La biblioteca Ferran Soldevila de Santa Maria de Palautordera ha arribat als dotze anys de vida amb molt bona salut. Des de la seva inauguració l’any 2000 en el marc de la Festa Major, el centre ha anat acumulant fidels i actualment compta amb més un miler d’usuaris cada setmana i prop de 4.500 cada mes. Des que va iniciar la seva singladura el 21 de gener de fa dotze anys, la biblioteca ha prestat fins a 423.209 documents.

Aquest cap de setmana s’organitzen tres actes

Marc Parrot aterra dissabte a la Fonteta Sant Feliu de Codines · Aquest dissabte a partir de les deu del vespre, el centre cívic la Fonteta acollirà l’actuació del músic i compositor Marc Parrot, que arribarà a Sant Feliu acompanyat de l’orquestra Impossible, per presentar l’espectacle Ombres de Plata. Es tracta d’un recull de títols del director de cinema mut Segundo de Chomón musicats en directe per l’artista mataroní. El preu de l’espectacle és de 5 euros. El 10

Gualba aposta per la música clàssica

Foto: Arxiu

C. Gómez La Garriga El 29 de gener de 1939, un esquadró d’avions italians van deixar caure les seves bombes sobre la Garriga. Eren les acaballes de la Guerra Civil i, amb la batalla de l’Ebre ja perduda, les tropes republicanes marxaven cap a la frontera amb França per aconseguir exiliar-se i deixar enrere la repressió franquista. Tot i així, l’aviació italiana, buscant la complicitat de Hitler davant l’imminent inici de la segona gran guerra a Europa, va col·laborar amb Franco per derrotar finalment l’enemic comunista. D’això en farà ara 73 anys, i l’Ajuntament de la Garriga ha programat diferents actes aquest cap de setmana per recordar aquests esdeveniments històrics. El primer dels actes, que es durà a terme dissabte a partir de les 18 h a Can Raspall, serà la presentació del llibre Memorias y recuerdos de mis ayeres, escrit per Jorge Rosell, que va viure part de la Guerra Civil a la Ga-

L’aviació italiana va descarregar les seves bombes a la Garriga

rriga i rememora el seu pas per l’actual escola Sant Lluís, abans d’emprendre tot sol el camí de l’exili. Un dels altres plats forts serà la ruta poètica que recorrerà diferents indrets del nucli urbà que es van veure afectats per les bombes italianes. Aquesta començarà a les 11 del matí al Centre de Visitants i comptarà amb la presència de l’historiador David Gesalí que narrarà di-

ferents dels episodis que van succeir abans i després del bombardeig. Els actes de commemoració es clouran el mateix diumenge al Teatre de la Garriga amb l’espectacle de titelles La maleta d’Agustí, inspirada en un petit fragment de la vida del cèlebre fotògraf català de l’època, Agustí Centelles. La cita serà a les sis de la tarda.

Gualba · La setmana passada va arrencar el primer Festival de Música del Baix Montseny que, sota la direcció de Josep Maria Alpiste, s’ha instal·lat a l’església parroquial Sant Vicenç de Gualba fins a la setmana vinent. Si la setmana passada el certamen va arrencar amb un concert de l’orquestra de música de cambra Ars Mèdica, aquest dissabte serà el torn de del Grup Esencia de música espanyola, que tocarà peces de Mateo Albéniz o Manuel de Falla. La cloenda del festival es farà el proper dissabte amb el Trio Petita Vecheringa, una formació de música tradicional russa. Tots dos concerts arrencaran a les set de la tarda. El 10


divendres, 27 de gener de 2012

10

27Foto: Ajuntament

Comença la temporada teatral a Parets Parets · Amb el mes de gener, arriba la Festa Major d’hivern i comença la temporada d’espectacles dels diferents teatres, un cicle d’actuacions que s’allargarà fins al 23 de maig. El concert de la Big Mama i l’obra Canigó, amb Lluís Soler, han estat només l’aperitiu d’una temporada que enguany donarà molt protagonisme als talents nascuts a la vila de Parets. Jordi Azagra farà un recorregut pel cinema mut amb l’espectacle No disparin al pianista! (18 de març); el reconegut guitarrista Paco Heredia oferirà un concert intimista, sota el nom De Parets al món (20 de maig), i la companyia Som i Serem clouran la temporada amb la comèdia Stop al matimoni, de Nicasi Camps (27 de maig). La Sala Cooperativa s’afegeix a la festa amb el cicle Cafè teatre que començarà l’11 de febrer amb l’humorista Carlitos. El cicle es completa amb les actuacions de Dani Pérez (10 de març) i David Barragán (21 d’abril). Entre les diferents obres que visitaran el Teatre Can Rajoler destaca la presència de Rosa Maria Sardà, que realitzarà el 4 de març un recital poètic amb textos de Sagarra. El 10

Agenda  Música:

Demà, dia 28, arriba la 3a edició del Mano Negra Jazz Day, al Mercat Vell de Mollet a les 18.30 h, amb les actuacions de 3 Hours Band, Combo Monday 8.0 p.m., Mollet Jazz Band i Badalonian Beat Combo.

Imatge promocional de la campanya

Els veïns de Parets que més llibres llegeixen reben premi Parets · Llegir té premi. Aquesta és la filosofia del concurs Parets, llegeix i compra, promogut per la biblioteca Can Rajoler, que ha volgut reconèixer als seus usuaris més fidels. Aquest vespre, a les 19.30 h, a la mateixa biblioteca Can Rajoler es repartiran uns trenta vals de compra i de descomptes per consumir a diferents comerços de Parets. Les persones afortunades són aquells visitants de la biblioteca que, entre el 2 de novembre i el 15 de gener, han agafat un major nombre de llibres en prèstec.

PARETS, POBLE LECTOR Aquesta novedosa iniciativa en forma de concurs s’emmarca dins del projecte Parets, poble lector, que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament i dels botiguers de la vila. L’objectiu principal del concurs Parets, llegeix i compra és fomentar la lectura entre els veïns. Però, a la vegada, és una manera de projectar el comerç local, a més d’involucrar a tots els protagonistes, veïnat, botiguers i la pròpia biblioteca, en les relacions socials i veïnals de la vila de Parets. J. S.

Es buscarà la El Parc de les El Concurs Pruneres és la de Monòlegs forma d’ajudar notícia de l’any escalfa motors a les entitats Mollet · La reforma del Parc de les Pruneres és la Notícia de l’Any per als professionals de Ràdio Mollet. L’emissora va celebrar diumenge el lliurament dels seus premis, i va guardonar l'equip d'arquitectes Serra Vives Cartagena per aquest projecte. A més, Ràdio Mollet va atorgar el Premi Micròfon de l’Any, per a la persona més destacada de l'actualitat, al forner Andreu Llargués, guardonat per la Generalitat, i nomenat Forner Mundial del 2012. El 10

Granollers · Fins al 6 de febrer els interessats es poden inscriure en el Concurs de Monòlegs que organitza el GRA, l’equipament de Joventut. Hi poden participar joves d’entre 15 i 30 anys, que visquin a la comarca, amb textos humorístics d’una durada de 8 a 15 minuts. Els dies 10 i17 de febrer es realitzaran les semifinals i el 24 de febrer, la final, a les 20 h. Els interessats es poden adreçar al GRA (pl. de l'Església, 8) o a gra@grajove.cat. Més informació, a www.grajove.cat. El 10

Sant Fost · Dilluns vinent, a les 19 h, l’Auditori de l’Ateneu acull la presentació del Pla de Suport a les entitats, un projecte impulsat per l’Ajuntament i la Diputació per evaluar el teixit associatiu de la vila, les seves necessitats, la seva organització, etc. D’aquesta manera, es podran trobar formes de suport des de les administracions. El projecte tindrà una durada de sis mesos, que culminarà amb la presentació del Pla de Suport i la celebració de la Jornada d’Entitats. El 10

Sant Celoni UNDERWORLD 4 3D

16:30

20:20 18:30

UNDERWORLD 4

22:30

LOS DESCENDIENTES

16:10

18:20

20:30

JACK Y SU GEMELA

16:00

18:00

20:00 22:00

MILLENIUM I J.EDGAR

16:45

ALVIN Y LAS ARDILLAS 3

16:10

SHERLOCK HOLMES 2

22:40

19:30

18:00

22:15

20:15

22:30

 Música: Nova cita amb el

cicle de cançó d’autor Tastautors de Cardedeu. En aquesta ocasió, és el torn de Joan Dausà i els tipus d’interés, i dels 4t 1a (Quart Primera), que tocaran a les 22 h a la Sala Sarau.

 Exposició: Fins al 8 de febrer es podrà gaudir al Centre Cultural de Bellavista de les Franqueses de la mostra fotogràfica Senyores, senyors... bon dia!, obra de la granollerina Dolors Porredón, en benefici d’Oncovallès.

 Teatre: Aquest dissabte, a

les 20 h, el centre cultural de la Roca del Vallès acollirà la representació de l’obra Què hi faig aquí baix si sóc un àngel?, on Mariona Casanovas reinterpreta articles de la periodista Empar Moliner.

 Xerrada: Dilluns a partir de

les 19 h, la biblioteca de Caldes de Montbui oferirà la xerrada Tota una vida, que aborda l’obra de David Grossman, considerat un dels escriptors més rellevants de la literatura israeliana.

 Infantil: Aquest mateix di-

vendres, a les sis de la tarda, la biblioteca L’Escorxador de Sant Celoni ha programat una sessió de contes infantils de Mireia Vidal: El peix irisat. Les places són limitades i cal inscripció prèvia.


28divendres, 27 de gener de 2012

10

Esports

Joan Cañellas a Semis d’Europa d’handbol El jugador de Santa Maria de Palautordera s’ha convertit en un dels millors, per no dir el millor jugador de la selecció Espanyola d’handbol, que el passat dimarts es classificava per les semifinals de l’europeu, que es disputa a Sèrbia, i del que ja ha quedat fora França.

Fraikin BM El Circuit manté a la baixa El Granollers a el suport de la Generalitat la Hand Elite L’executiu redueix l’aportació en 52.316 euros Foto: Circuit

R. Vila Montmeló Sembla que la Generalitat ha optat per fer costat al Circuit. El passat dilluns, el conseller d’Economia de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, en la presentació dels pressupostos, avançava que la Generalitat mantindrà la seva aportació al Circuit, tot i que a la baixa. La retallada serà d’un total de 52.316 euros en dos anys, i l’aportació de Govern, que en els pressupostos del 2010 era de 2,3 milions d’euros, quedarà ara al voltant dels 2,2 milions. Així, la retallada serà del 2,2% durant els propers dos anys. CANVI D’IDEES La Generalitat ha decidit canviar el seu posicionament vers el Circuit. Si fa unes setmanes El 10 informava de les declaracions de Mas-Colell sobre la in-

La Generalitat, tot i la retallada, continuarà al costat del circuit i de la F-1

sostenibilitat del Circuit, ara sembla que la Generalitat veu l’empresa més factible, i tot i que el GP de Fòrmula 1 del 2013 encara està a l’aire, la despesa dedicada al Circuit no ha patit les retallades que en el seu dia van afirmar, i que superaven el 20% de l’aportació que l’Administració injecta a Montmeló.

Queda per esclarir, però, què passarà amb la continuïtat de la Fòrmula 1 al 2013. A l’espera de la pròxima reunió entre la Generalitat catalana i valenciana, a principis de febrer, el cert és que l’alternança dels dos circuits continua agradant les dues administracions, però no als responsables dels dos circuits.

El Ral.li Monte-Carlo Històric creuarà el Vallès per la C-17 Vallès Oriental · El proper dilluns, 30 de gener, la plaça de la Catedral de Barcelona viurà una de les sis sortides del Ral·li Monte-Carlo Històric, la cita de regularitat reservada a vehicles que hagin participat en la famosa prova monegasca entre 1955 i 1980, que arriba a la 15a edició. 54 dels 306 equips inscrits han decidit començar la seva marxa en la cursa des de la Ciutat Comtal fins a Mònaco.

LA C-17, TESTIMONI Els cotxes sortiran de Barcelona i agafaran la C-17 a l’alçada de Parets del Vallès, creuant tot el Vallès d’est a oest. Així doncs, tots els municipis que es trobin annexes al pas de la cursa podran gaudir d’unes vistes poc usuals. L’horari de sortida per al primer vehicle està previst a les 16.19 hores i la resta iniciaran el trajecte en intervals d’un minut.

La setmana a Vallès Visió

Programes destacats

Granollers · L’equip granollerí disputarà la competició Hand Elite 42, a la localitat de Andrezieux-Boutheon. A la competició hi participaran tres equips significatius de França, el Montpellier Agglomération, el Chambery Savoie i el Saint-Raphaël Var. En els partits es mesurarà l’estat de l’equip abans de la represa de la Lliga Asobal el dia 5 de febrer.

V de V, el nou campionat del Circuit 2012 Montmeló · Salvador Servià, director general del Circuit de Catalunya, i Eric Van de Vyver, promotor del campionat internacional de resistència i de monoplaces V de V, han signat l’acord que vincula pel 2012 el traçat català al calendari de curses del V de V. La prova es farà els dies 30, 31 de març i 1 d’abril.

Dimiteix l’entrenador de l’HC Mollet Mollet · La notícia es coneixia aquesta setmana: Kevin Rodríguez, l'entrenador del Mollet Hoquei Club masculí, ha dimitit del seu càrrec. El cerdanyolenc al·lega que els motius que l'han portat a prendre aquesta decisió són esportius, per intromissió a l’àrea esportiva, i econòmics, ja que portava sense cobrar des de novembre.

Divendres 27 de gener A les 15.00 h Parlem-ne: Entrevista amb Pere Comas (Restaurant el Jardí, Parets) A les 16.15 h Visions: 10 anys de la moneda única europea A les 21 h La Prèvia Dissabte 28 de gener A les 13 i 21 h Notícies 7 A les 19 h El Partit: Futbol Sala Territorial grup 1, FS Parets-Barri Can Calet (Sant Fost) Diumenge 29 de gener A les 11.30 i 18.30 h El Partit: Futbol Sala Territorial grup 1, FS Parets-Barri Can Calet (Sant Fost) A les 21 h Resum Esportiu Dilluns 30 de gener A les 21 h La Jornada

R.Vila Estiraments “face to face” La solució a la crisi té mil cares a l’esport. Ja poden ser la dels 10.000 inscrits a la Mitja o la dels milers de participants a les curses de muntanya, raids i proves esportives de la comarca. Però segurament la més vista, aquella que aflora a molts municipis vallesans, és la cara visible dels qui des d’asso ciacions esportives petites, clubs modestos i fins i tot a títol individual, mostren el seu rostre més imaginatiu per tirar endavant, pas a pas i fent camí, més enllà de la crisi. Aquesta setmana les jugadores femenines del Santa Eulàlia engegaven per segon any un calendari benèfic per treure recursos per poder continuar gaudint del que més els hi agrada, l’esport. El fet menys important, tot i ser el més vistós, es que sortiran nues. Allò veritablement rellevant de la iniciativa és el clar exemple que si es vol, es pot. En la mateixa línia, altres clubs han iniciat campanyes per aconseguir no desaparèixer. Dit així sona molt extremista, però és una realitat. Deixant de banda les categories superiors de l’esport vallesà, que també té els seus problemes econòmics, els clubs petits de divisions menors es veuen en una situació molt complicada, i l’originalitat sol ser la millor manera de combatre-la. Amb la humil decisió de lluitar, els petits de la comarca no pensem rendir-nos. No ho hem fet davant l’adversitat ni la precarietat, ho farem ara davant de la crisi? A continuar!

Dimarts 31 de gener A les 21 h Parlem-ne polític: Mireia Egea (CiU La Llagosta) Dimecres 1 de febrer A les 20 h Xerrameques (infantil) A les 21 h El Calaix (Propostes Culturals) Dijous 2 de febrer A les 21 h Parlem-ne social: Entrevista amb el grup musical SEN A les 22.30 h Visions: les descàrregues a internet i el tancament de megaupload *I a més VV Notícies cada dia a les 13, 14, 14.45 i 16 (Migdia) i edició vespre a les 20.30, 22, 00, 02, 04, 06, 08 i 10 h

www.vallesvisio.cat


divendres, 27 de gener de 2012

10

29El CF Mollet finalitza la primera volta subcampió

El derbi del Vallès acaba amb empat

El C.E.Figaró para els peus al líder de 4a

L’equip es va impossar a la UD Gramanet Milan B

Vilanova del Vallès · Vilanova i Granollers es van enfrontar en un dels derbis comarcals de la categoria. Tot i trobar-se en situacions molt diferenciats a la taula classificatòria, el partit va ser força equilibrat. L’empat final demostra el xoc de forces igualat que es va viure al camp del Vilanova. Amb aquest resultat, els locals, que no coneixen la derrota en aquest 2012, van tornar a caure a l’últim lloc de la classificació, mentre que el Granollers perd la tercera posició davant del Tona, que va golejar 4 a 0 al Taradell.

Figaró · El líder de Quarta Divisió Catalana, el CF Peña los Amigos, va visitar aquest passat dissabte el municipal d’esports de Figaró. El partit, que pels visitants hauria de ser un tràmit, donada la diferència classificatòria dels dos equips, es va convertir en un infern i no van poder passar de l’empat a 0, gràcies, sobretot, a la defensa numantina que els locals van imposar des del primer minut. La tensió va ser latent durant tot el partit, i al final es van recollir alguns incidents entre els jugadors dels dos equips. Tot i l’empat, el Peña los Amigos no perd el liderat, mentre que el CE Figaró, per la seva banda, sembla iniciar una notable milloria que l’allunyi de les últimes posicions.

Foto: CF Mollet

R. Vila Mollet El Mollet es va imposar el passat diumenge per 2 a 1 a la Gramanet Milan B, al municipal Germans Gonzalvo. Amb la victòria, l’equip vallesà finalitza la primera volta com a subcampió del seu grup a la categoria de Primera Catalana. Els d’Albert García finalitzen així una bona posada en escena a la categoria, només tenint per davant a un sol punt al Figueres i quedant per sobre del Palamós, els dos equips més forts de la divisió, i favorits per optar a l’ascens. L’equip a tancat una primera volta de somni, i amb 35 punts, veu cada vegada més possibles les posicions d’ascens, i perquè no, poder fer-se amb el liderat. FI DE LA PRIMERA VOLTA El Mollet va finalitzar la primera volta amb una victòria treballada davant de la UD Gramanet Milan. Tot i començar el partit amb algun ensurt, les aturades del porter local Marc Belles i el bon sis-

El Mollet , a un punt del lìder, el Figueres

tema defensiu de l’equip, van aportar la tranquil·litat necessària per als de García, que van dur a terme el seu bon joc trobant la recompensa del gol ben d’hora, al minut 7. Amb un joc contundent i amb molta tensió, el Mollet es va anar imposant durant el transcurs del partit, fins al minut 33, quan va aconseguir el segon gol, el de la tranquil·litat. Amb tot, l’equip va patir de valent ja que dos minuts després la Gramanet va marcar. El gol visitant va fer augmentar la pressió dels colomencs fins a la finalització de la

primera part. A la represa, els molletans es van tornar a fer amb el control del partit, i tot i que amb algun ensurt, van fer bo el gol d’avantatge i van poder quedarse amb els tres punts. ENSURT FINAL A les acaballes del partit, i fruit de la intensitat del joc, el visitant Romero va picar amb una tanca del camp al disputar una pilota amb el local Marcelo. A conseqüència del xoc, va ser evacuat amb ambulància i traslladat a l’Hospital de Mollet.

Ramon Borrell fa història amb el Mirandés La Garriga· El futbol recordarà la gesta de l’humil Mirandés, classificat per les semifinals de la Copa del Rei, eliminant a tres primeres, Racing, Villarreal i per últim, a un dels equips de moda d’aquesta temporada, l’Espanyol. I en aquest equip de Miranda d’Ebro hi juga un garriguenc, Ramon Borrell, un rodamon del futbol, que aquest any ha fixat per l’equip d’Anduva, provinent del Logroñes.


30divendres, 27 de gener de 2012

Efemérides 2.0

10

Espai Trash

La fi d'Auschwitz: el dia que el món va conèixer l’horror

El treball us farà lliures era la inscripció de l’entrada d’Auschwitz

El 27 de Gener de 1945, ara farà 67 anys, les tropes soviètiques arribaven al camp de concentració nazi d’Auschwitz, i als de Birkenau i Monowitz, alliberant prop de 7.000 presoners, i posant punt i final a la sistemàtica d’un camp de concentració convertit en una màquina d’extermini. Dels 1’4 milions de presoners que van entrar al camp entre 1940 i 1945, més d’un milió van ser assassinats per les autoritats d’Auschwitz. Dels presoners alliberats, quasi tots es trobaven en unes condicions precàries, i molts d’ells, al límit. L’HOLOCAUST NAZI Amb la caiguda d’Auschwitz, i la posterior marxa aliada per Alemanya fins el 7 de maig del 45 (data oficial del fi de la guerra), l’horror de la persecució racial nazi cap als que el règim considerava inferiors, es va anar instaurant en el si del món aliat. Romanís, discapacitats, pobles eslaus i jueus (més molts d’altres per la seva condició política)

van ser arrestats, traslladats a camps de concentració i sistemàticament explotats, violats i, en el pitjor dels cassos, extenuats fins a la seva mort. L’horror nazi mostrava la seva cara més cruel a l’interior d’aquella gran màquina de mort en la que va esdevenir Auschwitz durant els 5 anys de màxim rendiment del centre. Una màquina engreixada i llesta per acomplir la seva única finalitat: l’Ho locaust, entès com a persecució i assassinat sistemàtic dels que l’aparell estatal nazi consideraven inferiors. Amb una complexa trama burocràtica a les esquenes i amb el ple suport estatal, els camps de concentració van portar al zènit de la perfecció la seva diabòlica feina: l’extermini. Tot hi haver passat 67 anys, el món encara mira amb horror aquell aparell mortífer que l’Alemanya del III Reich havia construït, però encara mira amb més preocupació a qui avui en dia encara nega tal evidència.

Avui suggerim...

Bunraku: papiroflèxia cinematogràfica d’alta gamma Un món postnuclear. Un ciutat perduda a l’est de l’Atlàntic. Una societat que viu sense armes de foc, encadenada a la maldat del qui domina la força. Un poble que demana a crits un heroi. Aquest seria el context sobre el qual es desenvolupa aquesta màgica

història dirigida per Guy Mosche. Amb tons que van des de les arts marcials fins l’spagueti western, el film ens endinsa en una societat corrompuda per la força bruta i la violència. Un món controlat pels camises vermelles, un exèrcit de ferotges mercenaris a

les ordres de Nicola, un llenyataire despietat que ha fet de la violència la base de la seva vida i de la societat que ell domina i dibuixa, amb la col·laboració dels seus deu assassins d’elit. Nicola (Ron Perlman) haurà de fer front a un últim atac de dos lluitadors desconeguts (Josh Harnet i Gackt Kamui) que amb l’ajut d’un cambrer misteriós, (Woody Harrelson) realitzaran els seus plans personals de venjança.

Telèfons d’interès EMERGÈNCIES 112 // BOMBERS 085 · Granollers 93 849 60 80 · Mollet 93 570 47 29/93 570 45 74 // CAP · Granollers Sant Miquel 93 791 16 25 Granollers centre 93 458 56 89 Valles 93 548 56 58 · Mollet Plana Lledó 93 579 83 83. Can Pantiquet 93 570 59 77. La Llagosta 93 574 98 10 L’Ametlla 93 843 22 67 Parets 93 562 16 89 Santa Perpètua 93 560 31 18 Martorelles 93 593 42 44 Sant Fost 93 579 54 06 La Roca 93 860 32 00 Vicenç Papaseit 93 842 44 32 Cardedeu 93 846 03 51 / 93 846 02 71 Montornès 93 572 03 03 Montmeló 93 544 44 40 Les Franquelles Bellavista 93 861 80 30 Corró d’Avall 93 840 42 00 Lliça d’amunt 93 841 52 50 Lliça de Vall 93 844 56 30 Canovelles 93 846 83 28 La Garriga 93 871 80 81 Vilanova 93 845 84 75 Vallromanes 93 572 98 05 // HOSPITALS (emèrgencies mèdiques 061) · Hospital General de Granollers 93 842 50 00 Hospital de dia Sant Jordi (Granollers) 93 860 00 50 Hospital de Mollet 93 576 03 00 // MOSSOS D’ESQUADRA · 088 Granollers 93 860 85 00 Mollet del Vallès 93 565 99 00 // GUÀRDIA CIVIL · Mollet del Vallès 93 570 55 59 Canovelles 93 846 53 53 · POLICIA NACIONAL 091 // TAXI · Granollers 93 870 30 28 Radio Taxi Granollers 93 870 30 00 Mollet Taxis Vallès 93 593 74 01 L’Ametlla 670 894 810 / 670 79 72 79 Parets 93 593 74 01 / 600 639 664 Santa Perpètua 93 560 48 03 La Llagosta 93 574 98 10 / 93 560 33 63 (630 88 12 50 nit) La Roca 628 18 90 00 Cardedeu 93 846 01 01 Montornès 93 568 09 97 La Garriga 938 71 74 74 Canovelles 93 870 30 28


10

divendres, 27 de gener de 2012

31
32divendres, 27 de gener de 2012

10

El10-8  

Periòdic el 10 n8

El10-8  

Periòdic el 10 n8

Advertisement