Page 1

Oriental Vallès L’opció del peatge

p.11

a la nova autovia de la Conreria guanya pes, segons el conseller Recoder Núm. 3

Monràs reclama que l’Hospital de Mollet tingui els recursos necessaris Foto: El 10

Els Mossos investiguen els ordinadors de la Policia Local de l’Ametlla p.3

Parets · Llum verda

al segon IES per part de la Generalitat p.10

Les Franqueses ·

Colomé vol comerços on abans no en volia p.18

Granollers · Pujadas Vallès Oriental · La és l’únic candidat a presidir el BMG p.29

comarca es mou per La Marató de TV3 p.13


2divendres, 9 de desembre de 2011

10


divendres, 9 de desembre de 2011

10

3La Policia de l’Ametlla, investigada per Afers Interns Els Mossos d’Equadra han realitzat una auditoria sobre l’ús de la base de dades Foto: El 10

José A. Pilar

L’Ametlla La Unitat dʼAuditories de la Divisió dʼAfers Interns dels Mossos dʼEsquadra ha realitzat una investigació dels accessos fets en els darrers mesos a la base informàtica de dades policial des de la comissaria de la Policia Local de lʼAmetlla del Vallès. El desencadenant dʼaquesta actuació és la sospita que algun membre del cos hagi accedit de forma irregular a la informació reservada. Les entrades sʼhaurien fet des de dos terminals diferents i fent servir un mateix número dʼusuari assignat a un funcionari autoritzat que durant diversos mesos ha estat de baixa laboral. ACCÉS INDISCRIMINAT Segons la informació a què ha tingut accés El 10, entre els mesos de juny i novembre sʼhaurien fet centenars de consultes a la base de dades informàtica de la policia. Totes tenien com a objectiu de la recerca persones físiques, ja sigui a través del nom i cognoms o del número de dni. Aquest periòdic ha pogut saber que la clau dʼaccés que va ser utilitzada de forma indiscriminada pertany a un comandament intermig de la Policia Local de lʼAmetlla del Vallès. Tot i ser personal i intransferible, hauria facilitat la contrassenya a com a mínim un agent interí perquè aquest accedís a la base de dades. El password, però, hauria acabat en mans de més persones, ja que els accessos es van produir de forma massiva durant cinc mesos: en un mateix dia van entrar en torn de matí, tarda i nit.

El fets són greus. Un mosso dʼesquadra consultat per aquest periòdic ho explica de forma gràfica: “És el mateix que si jo li deixo la meva arma reglamentària a un agent interí de la Policia Local amb el que tinc bona relació, sabent que per llei no poden dur pistola, i en una actuació durant el seu torn li dóna un tret a algú. El responsable seria jo”. Els agents interins (que per llei tenen restringides les seves funcions) no disposen de permís per accedir a la base de dades. Aquest és un servei que només poden realitzar determinats funcionaris de la policia als quals lʼinspector en cap, que actua com a administrador de les contrassenyes, assigna dita responsabilitat. De fet, si algú que és dipositari de la clau dʼaccés deixés de tenir aquest privilegi per la raó que fos, aquesta quedaria anul·lada i la policia autonòmica en facilitaria una altra al responsable de la Policia Local. INFORMACIÓ RESERVADA La informació continguda a la base de dades de la policia és altament sensible i reservada, i a ella només poden accedir funcionaris de carrera prèviament autoritzats. Cada cop que algú hi entra, deixa un rastre (començant per la clau dʼidentificació) dels arxius que ha obert. Dʼaltra banda, malgrat tenir permís, ningú pot realitzar recerques indiscriminades, sinó que han dʼestar justificades des del punt de vista policial. El Codi Penal és clar pel que fa als delictes contra la intimitat i la revelació de secrets. Lʼarticle 197 estableix penes de presó de sis mesos a dos any per a qui, “per qualsevol mitjà o procediment, i vulnerant les mesures de

Qué és la DAI? La Divisió dʼAfers Interns (DAI) depèn directament de la Direcció General de la Policia. Les seves principals funcions són donar suport a la Subdirecció Operativa de la Policia i a les comissaries generals i, si sʼescau, supervisar la investigació dʼa quelles activitats presumptament il·lícites exercides per personal funcionari de policia i en pràctiques, llevat de les faltes disciplinàries docents, constitutives d'infracció penal o contràries a l'ètica professional que puguin comportar sanció disciplinària. Els funcionaris que integren la DAI poden accedir a tots els serveis de la Direcció General de la Policia, als seus arxius i magatzems. Tots els òrgans de la Direcció General de la Policia tenen l'obligació de facilitar-los els antecedents, informes i mitjans personals i materials necessaris per desenvolupar de forma eficaç les seves actuacions. Aquest és el document que autoritza un policia a accedir a la base de dades

seguretat establertes per impedir-ho, accedeixi sense autorització a dades o programes informàtics continguts en un sistema informàtic”. I el 198 diu que “lʼautoritat o funcionari públic que, al marge dels casos permesos per la Llei, sense que hi hagi causa legal per delicte, i prevalent-se del seu càrrec, realitzés qualsevol de les conductes descrites a lʼarticle anterior, serà castigat amb les penes respectivament previstes en el mateix, en la seva meitat superior i, a

més, amb la dʼinhabilitació absoluta per temps de sis a dotze anys”. LA LLEI I ELS INTERINS La llei de Policies Locals regula la figura de lʼinterí. Entre les funcions que no poden realitzar sʼinclouen les dʼinstruir atestats per accidents de trànsit dins del nucli urbà, exercir de policia judicial o fer qualsevol “altra funció de policia i de seguretat que, dʼacord amb la legislació vigent, els sigui encomanada”. El seu

comés està àmpliament limitat. Pel que fa a les funcions de policia judicial, la llei estableix que no estan facultats per auxiliar els jutges, els tribunals i el ministeri fiscal en la investigació dels delictes i en el descobriment i la detenció dels delinqüents; practicar, per iniciativa pròpia o a requeriment de lʼautoritat judicial, del ministeri fiscal o dels superiors jeràrquics, les primeres diligències de prevenció i de custòdia de detinguts o dʼobjectes provinents dʼun delicte o


4divendres, 9 de desembre de 2011

10

Ells mai no ho farien El Centre d’Animals Domèstics tanca el proper dia 31 per qüestions econòmiques Fotos: CAD

hi ha “disponibles” abans del 31 de desembre. Els animals poden veureʼs a través de la pàgina web www.cadvor.cat o anant directament a les instal·lacions. Les persones interessades també poden contactar telefònicament amb el servei trucant al telèfon 93.840.27.77.

José Antonio Pilar

Vallès Oriental Pon és una mica tímid però molt afectuós; pesa 21 quilos i té tres anys i mig. Des de fa un any i cinc mesos viu al Centre dʼAcollida dʼAninals Domèstics (CAD), situat al carrer Severo Ochoa, 103-105, al sector G4 del polígon industrial Coll de la Manya de Granollers. Comparteix les instal·lacions amb Blavet, Tina, Massa, Zoe, Seila, Fabio, George, Kika, Mina, Farrel, Bruce, Krull, Eureka i dʼaltres gossos i gats que un dia van ser abandonats pels seus propietaris i que ara esperen amb urgència una nova oportunitat. Sense ser conscients de la crisi de la que tothom parla tant, formen part dʼun col·lectiu que no ha quedat al marge dʼella: el proper dia 31 lʼequipament tancarà definitivament les seves portes per motius econòmics. Lʼelevat cost de manteniment del servei, que els ajuntaments de la comarca no estan disposats a sufragar en lʼactual context de revisió i retallades dels serveis públics, ha convertit aquests animals en protagonistes involuntaris dʼuna cursa contrarrellotge. CRIDA POPULAR El CAD presta servei a una trentena dʼajuntaments del Vallès Oriental, després que durant el darrer any alguns municipis hagin abandonat el servei precisament per motius econòmics. Aquest fet, sumat a la disminució de les subvencions públiques, ha fet insostenible el finançament del centre en lʼactual context, segons el Consell Comarcal, administració encarregada de la seva gestió. La decisió de finalitzar el servei s'ha pres després que lʼens comarcal consultés els consistoris afectats (que fins ara pagaven una cuota al CAD) amb l'objectiu que aquests puguin trobar les

Pon

Blavet

Tina

Massa

Zoe

Seila

Fabio

Kika

Mina

solucions més adequades per a cada municipi i reduir costos respecte l'actual model de gestió. Els serveis disminueixen de manera inversament proporcional a lʼevolució dels abandona-

ments de gossos i gats, que encara són massa freqüents, i la societat no té fàcil en les circumstàncies actuals assumir lʼimportant cost econòmic que representa aquesta actitud despre-

ocupada dʼalguns propietaris dʼanimals. A la vista de la finalització del servei, des del mateix CAD sʼha fet una crida popular per a lʼadopció dels gossos i gats que

ADOPTAR ÉS FÀCIL L'objectiu principal del CAD és l'adopció dels animals que es troben acollits al centre, ja que es va concebre com un lloc de pas per als animals que han estat abandonats, on s'acullen fins que es troba una nova llar segons el perfil de cada exemplar. Per fer efectiva una adopció només cal d'adreçar-se al centre i formalitzar el contracte, on s'inclou la quota en concepte de les despeses veterinàries generades per l'animal (vacunació, esterilització, desparasitació i identificació) i tota la documentació corresponent. Només poden adoptar persones majors de 18 anys. MÉS QUE UNA GOSSERA Resten només uns dies perquè el CAD clausuri definitivament la seva activitat. I ho farà amb un superàvit intangible en termes econòmics: ha permès la recuperació i adopció de més de 3.000 animals de companyia perduts o abandonats, al mateix temps que ha dut a terme nombroses accions adreçades al foment de la tinença responsable de mascotes, a la promoció de les adopcions i al desenvolupament de funcions socials, educatives i dʼintegració. En aquest sentit, destaquen les campanyes de comunicació, la participació a fires i festes o les iniciatives destinades a la identificació dʼanimals. El CAD també ha acollit visites de centres escolars, ha donat la possibilitat de complir mesures penals alternatives i ha treballat amb la integració de persones de col·lectius socials especials.


10

divendres, 9 de desembre de 2011

5
6divendres, 9 de desembre de 2011

10

Editorial

Staff Edita

L’Hospital de Mollet millora gràcies als seus professionals Fer més amb menys és impossible. Aquestes van ser les paraules de lʼalcalde de Mollet, Josep Monràs, al referir-se al pressupost per a lʼHospital de Mollet del proper 2012. La retallada que ha patit el centre ha arribat precisament en lʼany en què lʼHospital es consolidava i, fins i tot, creixia en serveis. Malgrat tot, lʼatenció a les persones no sʼha resentit, ben al contrari. Les dades demostren que es fan més intervencions, que sʼatén a més

Director José Antonio Pilar joseantonio@el10.cat

Redacció Jordi Sugrañes jordi@el10.cat

Cristian Gómez cristian@el10.cat

Cap de Producció Albert Baldó albert@el10.cat

Comercials

persones i que les urgències atenen 200 visites cada dia; però el temps dʼespera a la sala dʼurgències, enlloc de creixia, sʼha reduït de lʼhora i mitja a poc més dʼuna hora. Tant el director de lʼHospital, Jaume Duran, com lʼalcalde Monràs van elogiar la feina feta pels professionals del centre que han fet un sobreesforç per aconseguir aquestes fites. És una tònica habitual en els darrers temps, malgrat els acomiadaments i les retallades, tant

les empreses com les administracions exigeixen el màxim rendiment dels seus empleats per a que els seus serveis o productes no perdin qualitat. El perillós és que lʼesforç i el sacrifici dels treballadors sʼacabi convertint en una exigència per als seus superiors. Bon gest, doncs, el que ha tingut lʼalcalde Monràs al exigir a la Generalitat un pressupost superior per al 2012, per a demostrar que es valora la tasca que han exercit durant aquest any.

La Foto

Adolf Garcia adolf@el10.cat

Esther Rodríguez esther@el10.cat

Ricard Garcia ricard@el10.cat

Distribució Ramon Vila ramon@el10.cat

Contacte: Av. Jaume I, nº 160 08100 · Mollet del Vallès Tels. 93 179 25 88 Mòb. 640 198 802 info@el10.cat 10.000 exemplars Número dipòsit legal

B. 40891-2011 Si vols participar enviaʼns les teves cartes, opinions, fotos a: info@el10.cat o segueix-nos al Facebook!

Deixalles. Sigui quin sigui el motiu que va deixar el camió en aquest estat, el cert es que no sʼenten que passin les setmanes i ningú sʼhagi preocupat encara de retirar el vehicle. Granollers

La Lupa José Antonio Pilar FAMÍLIA REAL O REIAL? La Casa Reial espanyola ha apartat el duc de Palma, Iñaki Undargarín, de lʼagenda familiar. Sembla que lʼexjugador dʼhandbol no ha tingut un “comportament exemplar” en les seves activitats empresarials privades, investigades ara per la Justícia, i lʼhan premiat eximint-lo dʼassistir a avorrits actes. Juan Carlos es desmarca del seu gendre ara que venen maldades per a un membre (postís) de la seva família. Arran la seva presumpta implicació en activitats il·legals de lʼInstitut Nóos quan el presidia, Undargarín (que hauria tingut beneficis milionaris) podria ser encausat per diversos càrrecs en un vomitiu cas de corrupció. Millor apartar-lo, no fos que... Ser el marit dʼuna infanta dʼEspanya té avantatges: tens privilegis, amplies lʼagenda, participes en negocis o formes part de consells dʼadministració dʼempreses. Al marge dels avenços de la investigació judicial, el gran dubte que tinc no és si Undargarín és culpable o no. És si passarà el Nadal en companyia de la seva família real o de la reial, la que viu

Què en penses?

Comprarà Loteria de Nadal malgrat la crisi? Joan Moreno Hosteler

Esteve Hernández Informàtic

Antonio Javier Luzena Manipulació dʼautomoció

I tant. Sempre hi jugo. Compro per a mi i per a la famìlia. Sobretot per a ella. A més, aquí al meu bar sempre en tinc de molts llocs i sempre en vaig acumulant.

Ni un número. La veritat és que mai en jugo gaire, però aquest any encara menys. La veritat és que no és per la crisi, no hi jugo i punt.

Com sempre. He comprat més o menys el mateix que altres anys. Per a la família i per a mi, sempre són unes dates en què ve de gust jugar una mica.

Instant Instagram

Pere Garriga · Les franqueses (llerona)

instagram@el10.cat

Jordix

ViktorKap


divendres, 9 de desembre de 2011

10

Mirador

7Semàfors

Els Síndics locals, reunits en el Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensors Locals de Catalunya, tenim una funció institucional estretament relacionada amb la defensa dels drets dels ciutadans en lʼàmbit de la ciutat. Assumim la defensa de les persones quan lʼAjuntament no ha respectat els seus drets,

dʼacord amb els principis de legalitat i dʼequitat, plantegem adequacions a les ordenances i promovem el respecte dels Drets Humans, com a forma civilitzada de convivència. No representem un pes econòmic significatiu pels Ajuntaments que han decidit la nostra creació. Per això ens sorprèn la insistència dʼalguns mitjans per qüestionar lʼexistència dels Síndics locals per raons econòmiques o de duplicitat. No tenim més remei que atribuir-ho al

Peus a la galleda

La Bústia

Vicenç Vilà Síndic personer de Mollet

Juan Carlos I Rei dʼEspanya En un exercici inusual de transparència, el monarca ha donat ordre que la Casa Reial publiqui a la seva pàgina web el desglossament del pressupost que rep cada any de lʼEstat (de tots els ciutadans). Ja era hora!

Iñaki Undargarín Duc de Palma Lʼexjugador dʼhandbol, duc gràcies a un “Sí, quiero”, està “preocupat, apesarat i indignat” per les informacions que el vinculen a activitats il·legals. Només faltaria que estigués tan “campante”!

TAXI A DEMANDA, UN COMPROMÍS TRENCAT Lʼ1 de Juliol, a través de la premsa local, seʼns informava: “El taxi a demanda arriba a lʼIES Alba del Vallès”, i fins i tot es concretaven els quatre horaris de pujada i de baixada a les urbanitzacions. Es deia textualment: “Després de converses amb el centre i les famílies el Govern local ha considerat que aquesta pot ser una solució al problema de la mobilitat dels joves que hi estudien”. Efectivament, en una reunió amb els pares, lʼAlcaldessa de Sant Fost es va comprometre a donar el servei als nens que ho necessitessin tot presumint que, amb molts esforços per part de lʼAjuntament, sʼhavia aconseguit que els nens de lʼIES tinguessin el transport que es mereixien. Semblava, doncs, que la tant reivindicada solució al dèficit del transport havia arribat. Cal dir que en aquest servei quedaven inclosos tots els viatges, per la qual cosa els pares estaven disposats a pagar una quantitat adicional. I amb què sʼhan trobat al setembre? Els han mutilat el servei: els han tret els viatges del migdia. El servei no cobreix les necessitats reals de les famílies, tot i ser un servei “a demanda”; de 32 nens, només lʼutilitzen 18. A Sant Fost el problema del

L’Agulló Pressupostos participatius a El Figaró-Montmany. El millor de la democràcia, és la participació activa dels ciutadans. Aquesta setmana, ha expirat el termini de votació dels pressupostos participatius a El Figaró. Una de les propostes que ha comptat amb el major suport popular ha estat la millora del camp de futbol i les instal·lacions esportives. Tot i no saber-se encara el resultat, el cert és que aquesta actuació havia aixecat molta expectació i, de fet, podria ser que hauria registrat el major número de vots. Amb tot, tot indica que és una causa perduda per dos motius: el primer, purament econòmic, en remet a les eixutes arques locals i la de les administracions que tenen que, a través dʼajuts, han de soportar el pes

desconeixement o a una mala informació. Els 42 Síndics locals de Catalunya, que servim a un 54% de la població catalana, som conscients que lʼeficàcia i lʼeficiència han de ser una característica essencial. Això vol dir, ser útils a la ciutadania i a lʼAdministració local. Per aquesta raó, hem presentat “III Recull dʼInformes de 2010” al Parlament de Catalunya, on deixem constància que hem realitzat 14.669 actuacions i que, de les 2.990 queixes que

transport continua sense resoldreʼs. Montserrat Armengol Regidora Gent per Sant Fost VAGA AL TRANSPORT DE MERCADERIES Lʼassemblea de delegats sindicals del Sector de Transports de Mercaderies i Logística de la Província de Barcelona lamenta que lʼactitud intransigent i sense voluntat negociadora de la patronal hagi provocat aquest conflicte, que no només no beneficia a les empreses del sector, sinó que perjudica greument al conjunt de la ciutadania. Ens hem trobat amb la sorpresa, un cop constituïda la Comissió Negociadora, que no han realitzat ni una sola proposta a la mateixa. Mentre, per part sindical, conscients de la situació, hem realitzat diferents propostes dʼapropament. Si les patronals manifesten que hi ha una situació difícil al sector, com poden negar-se a signar un acord per a Catalunya? Malauradament, la seva incoherència ha constituït no només en no entrar en res, sinó també en no posar ni una sola proposta a sobre de la taula. Vist el nul resultat, els representants sindicals, reunits en assemblea, emplacem a la patronal a realitzar un profund canvi en la

sʼhan formalitzat, se n'han resolt favorablement un 65%. Els Ajuntaments saben que, els agradi o no, els hem recomanat que adoptin millores en les normatives locals, de les quals un 71% han estat acceptades. I saben que ho continuarem fent. La vigència dels Drets Humans, com a guia del comportament de governs, administracions i ciutadania, requereix un treball permanent. I, en aquest sentit, el rol dels Síndics locals en els països democràtics és també fonamental.

T’ho diré una vegada i no t’ho diré més econòmic de lʼobra; i el segon, estrictament municipalista per la poca predisposició de lʼequip de govern a atenir-se a una actuació que unilateralment consideren que té un cost massa elevat i que està infrautilitzada. Ara que la majoria del poble ha considerat que lʼestat de les instal·lacions és depriment i vergonyós, ara que sʼha vist la importància del Club Esportiu Figaró i de lʼesport en general al poble, ara tot sembla molt més llunyà donat el difícil context de crisi actual. És una llàstima que lʼequip de govern sʼhagi deixat ficar aquest gol per lʼesquadra, amb una votació que ja estava perduda abans de començar perquè els àrbitres ja tenen el seu propi vencedor. Amb tot, els vençuts que no es rendeixin. Sort!!!

Hospital de Mollet

Malgrat patir una retallada del pressupost dʼun 15%, el centre sanitari ha millorat el servei que prestava i nʼha afegit de nous. Les xifres no enganyen i els professionals de lʼHospital han seva actitud obstruccionista, que demostrat el seu compromís. suposi donar resposta a les justes reivindicacions plantejades. A CCOO continuem oberts a una negociació que millori les condicions laborals i empresarials de les empreses, treballadors i treballadores del sector. De no ser així, la patronal serà lʼúnica responsable de les molèsties que per al conjunt de la ciutadania de la província de Barcelona, Andreu González pugui suposar la convocatòria de mobilitzacions, inclosa la vaga. Almenys una de les claus  Les mobilitzacions tindrà un se- dʼaccés a la base de dades de la guiment massiu per part dels policia ha acabat en mans indegutreballadors del sector. des i no autoritzades. Lʼalcalde, AnDavant la importància del sec- dreu González (CiU), no és culpator, que abasta dʼaliments, a cen- ble, però sí ha de ser lʼencarregat tres com Mercabarna, grans su- de depurar responsabilitats. perfícies i similars, som conscients que aquesta situació pot comportar problemes, pel que sol·licitem la major comprensió pels problemes que aquesta actitud patronal pugui causar a la població de la província. La importància de trobar una solució a aquest conflicte i la gravetat de les conseqüències que del seu manteniment seʼn derivaran ens porta a sol·licitar la impliLluís Recoder cació de lʼAdministració i, més concretament, del Departament El conseller Recoder ha deixat dʼEmpresa i Ocupació. Només anar en la seva visita a la comaruna mediació que faci reflexionar ca que no descarten la instal·lació a la patronal sobre la seva pos- dʼun peatge a la carretera de la tura. Conreria. El peatge hauria dʼestar a la porta del Parlament per imCCOO pedir lʼaccés a certs polítics. Granollers


8divendres, 9 de desembre de 2011

10

Societat

Jordi Solé insisteix que les farmàcies de Caldes han dʼobrir a les nits Lʼalcalde de Caldes, Jordi Solé, és manté ferm en insistir que les farmàcies del municipi han de continuar oferint servei per les nits, i assegura que el Departament de Salut li dóna la raó ja que estipula que les farmàcies dels municipis on el CAP encara ofereix servei de nit, com és el cas de Caldes, han de mantenir-lo. Tot i així el batlle es mostra disposat a consensuar una fórmula amb els farma-

L’Hospital de Mollet tanca un any satisfactori, malgrat les retallades S’augmenten els serveis, tot i la reducció del 15% del pressupost Foto: J. S.

Jordi Sugrañes

Mollet Lʼany es tanca amb un bon balanç, malgrat les dificultats. Aquest és el resum que fa lʼHospital de Mollet dʼaquest 2011 que sʼacaba, i en el que ja ha funcionat a ple rendiment. El seu director general, Jaume Duran, ho deixava ben clar durant una roda de premsa que lʼHospital va duu a terme aquest dilluns. “Ha estat un any especialment dur pels reptes que seʼns plantejaven i perquè ens havíem dʼajustar a les circumstàncies, però el tanquem de manera satisfactòria; en podem estar contents”, explicava Duran. Tant el mencionat Jaume Duran, com lʼalcalde de Mollet, Josep Monràs, van apel·lar i agrair lʼesforç fet pels professionals de lʼHospital, una plantilla de més de 700 persones, ja que sense la seva feina no sʼhaguessin aconseguit tan bones dades durant el 2011. Els reptes i les circumstàncies a les que es referia el director general de lʼHospital han estat lʼaugment dels serveis que ofereix el centre malgrat la retallada que ha patit en el seu pressupost, que ha estat dʼun 15%. PRESSUPOST MÉS JUST “Els que fan una bona gestió no poden pagar els plats trencats”. Així de contundent es va mostrar lʼalcalde Josep Monràs respecte el pressupost que necessita

La reforma del vell Hospital es reanuda Mollet · La rehabilitació de lʼantic Hospital de Mollet es reanudarà durant les properes setmanes. Així ho ha anunciat lʼalcalde Josep Monràs, que ha qualificat aquesta obra dʼimprescindible per complementar la feina del nou Hospital i per donar servei a tota la ciutat. La reforma de lʼantic Hospital, per convertir-lo en un centre sociosanitari, es va aturar durant el primer trimestre del 2011, però ara sʼha ajustat el pressupost per poder tirar-lo endavant. J. S.

Les Urgències cauen un 4% durant el 2011 El director general de l’Hospital, primer a l’esquerra, va definir aquest 2011 com “un any especialment dur”

lʼHospital de Mollet per al pròxim any. Monràs va explicar en la seva intervenció que havia demanat al conseller Boi Ruiz un pressupost just per a lʼHospital, malgrat que reconeixia que “no seran generosos”. Aquest any lʼHospital de Mollet ha rebut 53 milions dʼeuros, un 15% menys que lʼany passat, una aportació que ha dʼaugmentar lʼany vinent si es volen consolidar les fites fixades. De fet, Monràs va advertir que si no sʼaugmenta aquesta atribució, “la gestió del centre tindrà problemes”. El director de lʼHospital, Jaume Duran, posava noms i cognoms a aquestes dificultats: creixeran les llistes dʼespera i es reduiran el nombre dʼintervencions o procediments

que lʼHospital fa cada dia. Duran sentenciava: “Si el pressupost es redueix o es queda igual, patirem”. Tots dos es mostraven esperançats que les seves demandes fossin escoltades ja que “des de la conselleria hi ha la sensibilitat que a Mollet sʼestà fent una bona feina”. FER MÉS AMB MENYS Els números de lʼHospital són una bona prova de la seva gestió. “Hem pogut créixer més amb un pressupost més ajustat”, destacava el director de lʼHospital. Durant aquest 2011, Mollet sʼha convertit en el centre de referència de les ciutats de Santa Perpètua de Mogoda i Palau-Solità i Plegamans. Això represen-

ta un augment de la població de 50.000 persones i un 10% més dʼurgències diàries, que ja arriben a les 200. Tot i així, sʼha aconseguit reduir el temps dʼespera dels pacients dʼuna hora i mitja a poc més dʼuna hora. A més, sʼestan portant a terme nous serveis, com són la cirurgia maxil·lofacial, la cirurgia plàstica o la cirurgia pediàtrica, que durant aquest primer mes dʼimplantació està donant uns resultats molt òptims per a la direcció de lʼHospital. Els presents a la roda de premsa, però, van puntualitzar que aquestes millores sʼhan anat introduint poc a poc durant aquest any i que, de cara a lʼany vinent, es necessiten més recursos, si es volen consolidar plenament.

Granollers · El nombre de persones que van a les Urgències de lʼHospital de Granollers ha caigut un 4% durant aquest any, concretament en el període comprès entre lʼ1 de gener i el mes de novembre de 2011. Durant lʼany anterior, en aquest interval es van realitzar 109.479 visites, mentre que enguany la xifra sʼha reduït fins a les 105.441. Segons la direcció del centre, la reducció sʼha notat principalment en àrees com oftalmologia, ginecologia o traumatologia. Des de lʼHospital atribueixen el descens en el nombre de visites a dos factors; la política informativa i de conscienciació duta a terme per la Generalitat perquè la gent truqui al 061 o a Sanitat Respon abans dʼanar dʼurgències, i a la reordenació del servei de lʼHospital que es va endegar amb lʼarribada de la nova cap mèdica del centre, Pilar Saura, fa prop dʼun any. C. G.


divendres, 9 de desembre de 2011

10

9La millora de la C-35 no es farà l’any vinent Tot i així l’alcalde, Joan Castaño, demana millorar la seguretat i mobilitat de la zona Foto: El 10

Cristian Gómez Sant Celoni Lʼalcalde de Sant Celoni, Joan Castaño, no va poder aconseguir un acord amb la Direcció General de Carreteres (DGC), per tal que la Generalitat inclogui en els seus pressupostos de 2012 la millora dels accessos a la vila per la C-35. El full de ruta de Castaño consistia en explicar al director de la DGC, Jordi Follia, la necessitat dʼintroduir noves mesures de seguretat i una sèrie de millores als accessos de Sant Celoni per garantir un accés fluid i segur del trànsit als barris urbans

La crisi torna a ajornar el Quart Cinturó Vallès · El projecte de construcció del Quart Cinturó ha tornat a quedar arraconat en algún despatx del Ministeri de Foment. Es tracta dʼuna nova víctima de la crisi econòmica, ja que la construcció dʼaquesta via que ha dʼunir Terrassa i Granollers el van acordar conjuntament el Ministeri de Foment i el Departament de Territori i Sostenibilitat fa sis anys, i el Govern Espanyol el va incloure en el seu pla dʼobres públiques per al període 2006-2012. El cert, però, és que a menys dʼun mes per a que expiri aquest termini, les obres del Quart Cinturó no están ni de bon tros enllestides. El primer tram dʼaquesta via, que uneix les poblacions dʼOlesa i Viladecavalls (Vallès Occidental), continua amb les obres aturades i sense cap indici que aquestes sʼhagin de reprendre durant els pròxims mesos. Pel que fa al segon tram, que ha dʼanar des de Terrassa fins a Granollers travessant 11 municipis del Vallès Oriental, fonts del Departament de Territori i Sostenibilitat asseguren que ni tant sols els hi consta que aquest projecte hagi estat redactat per Foment. De fet, lʼúltima vegada que lʼexecutiu espanyol es va referir al Quart Cinturó va ser fa més dʼun any, concretament al juliol de 2010, quan Foment va desestimar les propostes dʼun traçat alternatiu apuntat per lʼaleshores Govern Tripartit, i va ignorar les veus crítiques amb la construcció dʼaquesta via que arribaven des de diferents punts de la comarca. Els plans que té Foment per al tram de 34,7 quilòmetres que hauria dʼunir Terrassa i Granollers a través del Quart Cinturó, consisteixen en una calçada dʼentre dos i tres carrils per a cada sentit, un projecte que va comptar amb el rebuig de lʼaleshores Govern de la Generalitat. El 10

de les Illes Belles i les Torres per una banda, i a les urbanitzacions del Montnegre, al barri del Molí Paperer i al polígon Molí de les Planes, per lʼaltra. En aquest sentit, Castaño va lliurar a la DGC un esborrany amb la proposta del consistori per a la zona i Follia es va comprometre a estudiar la seva execució. No és una reivindicació nova aquesta, i precisament la Generalitat té redactats des de fa alguns anys dos projectes per millorar la permeabilitat del tram urbà de la C-35 al seu pas per Sant Celoni; la construcció dʼuna rotonda a les Torres, i una altra a la Porta de Llevant, precisament

el punt on va morir un motorista una setmana abans de la reunió. Malgrat estar redactats, lʼexecutiu català no es planteja abordar aquests dos projectes abans de 2013, data en què sʼha fixat lʼinici de la construcció de la rotonda a la Porta de Llevant. Tot i així, lʼAjuntament i la Generalitat van acordar adequar el municipi a les directrius urbanístiques que marca el projecte i determinar quines actuacions es poden avançar. “Tenim el compromís de reunirnos durant el primer trimestre de lʼany per treballar junts en una solució que pugui millorar la seguretat i mobilitat” va assegurar Castaño després de la trobada.

Tram de la C-35 al seu pas pel municipi de Sant Celoni


10divendres, 9 de desembre de 2011

10

La Generalitat autoritza el segon institut de Parets L’escola Vila Parietes, per contra, no s’ampliarà Foto: Ajuntament

José Antonio Pilar Parets El segon IES de Parets del Vallès està més a prop. La Generalitat ha donat llum verda a la seva construcció i així ho ha comunicat de forma verbal a lʼAjuntament a través del Servei Territorial dʼEnsenyament. Lʼanunci lʼha fet amb “la prudència lògica en moments de crisi”. Es preveu que els dos mòduls que sʼhan de construir a Can Fradera puguin entrar en funcionament el proper setembre, coincidint amb lʼinici del curs 2012-2013. Representants de lʼAjuntament i tècnics del Departament dʼEnsenyament es van reunir el mes de novembre i van tractar la construcció dels mòduls del nou institut. Des dʼaleshores el consistori estava a lʼespera que es confirmés la decisió del govern autonòmic, que ha reconegut les necessitats del municipi en aquest sentit. Lʼactual IES Torre de Malla té 800 alumnes i cinc línies de primer dʼESO. La previsió és que, en una

Cartell inaugural de l’escola Pompeu Fabra, obra de Pilarín Bayés

primera fase, es construeixin dos mòduls que cobriran dues aules de primer dʼESO, a lʼespera que es consolidi el projecte del nou institut, que sʼanirà ampliant de forma progressiva dʼacord amb les necessitats que es detectin en el futur. Properament sʼiniciaran els treballs dʼurbanització del vial que ha de donar accés al nou institut, en el solar dʼequipaments reservat per a aquest equipament educatiu a la zona de lʼÀrea Residencial Estratègica de Can Fradera.

Ensenyament també ha comunicat al consistori paretà que lʼescola Vila Parietes no sʼampliarà amb una segona línia. La Generalitat ha considerat que lʼactuació no és necessària amb les dades actuals de cens i de natalitat del municipi. LʼESCOLA POMPEU FABRA Després de les obres dʼampliació i millores fetes durant el darrer any, el nou edifici de lʼEscola Pompeu Fabra de Parets del Vallès, sʼinaugurarà demà dissabte a les 10.30 hores. Hi assistirà la consellera Irene Rigau.

Les obres de la nova escola d’Aiguafreda van a bon ritme Aiguafreda · El progrés dels treballs de construcció de la nova escola són evidents, especialments en els edificis nous, tant en el que ha d'acollir els alumnes de primària (mòdul A), situat a continuació de l'escola actual, com també el mòdul que es construeix a la confluència dels carrers de Núria amb el de Can Bellit (mòdul C) on, entre altres serveis, hi anirà el menjador, a més d'aularis. Seguint la construcció, els serveis tècnics municipals estan duent a terme visites i controls tècnics quinzenals per a controlar la correcta evolució de l'obra i resoldre els aspectes que han pogut quedar pendents, així com la integració del nou complex amb el tramat urbanístic existent. Aquesta integració no resulta gens fàcil donades les "especials" característiques del nou edifici escolar, acceptat i aprovat per l'anterior equip de govern municipal. El 29 de novembre es va celebrar una trobada de seguiment especial per a planificar i establir terminis a fi d'encarar el darrer tram de la construcció. A la reunió hi van assistir els responsables del Departament d'Ensenyament, de GISA, l'empresa adjudicatària, d'EMCOFA, l'empresa constructora, dels ar-

Imatge d’una visita recent a les obres

quitectes redactors del projecte i directors de l'obra, de la direcció de l'escola, els arquitectes i enginyers municipals, a part de l'alcalde d'Aiguafreda i del regidor d'Ensenyament. A la reunió es va presentar el nou ritme de treballs, amb una ralentització al mes de desembre i una represa a tots nivells a començaments de gener. Amb aquesta activitat, els responsables de l'obra van preveure que la primera fase dels trasllats previstos (a l'edifici A) es podrà dur a terme a finals de febrer. La finalització del mòdul C està prevista per a finals de març i la reforma de l'edifici actual (mòdul B), per a final de curs. El 10


divendres, 9 de desembre de 2011

10

La Generalitat no descarta fixar un peatge a la Conreria Vallès Oriental · El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, va anunciar dimecres que la Generalitat no descarta lʼimposició dʼun peatge en el nou eix de la Conreria, en la carretera B-500 entre Mollet del Vallès i Badalona, ja que sʼoptaria per la inversió privada en no ser possible utilitzar fórmules com el pagament diferit o el peatge en lʼombra. Es preveu que durant el primer trimestre de 2012 lʼexecutiu català ja disposi de la declaració dʼimpacte mediambiental. Lʼimpagament dels 759 milions dʼeuros de la disposició addicional tercera de lʼEstatut per part de lʼEstat espanyol és una “jugada indigna”. El conseller va fer aquestes declaracions dimecres passat a Granollers, un dia després que el portaveu del Govern català, Francesc Homs, anunciés que la Generalitat està decidida a portar als tribunals aquest cas. Els diners, segons va dir el conseller, es destinarien a pagar infraestructures ja executades, no pas per a realitzar-ne de noves. Recoder va advertir que si Catalunya no aconsegueix el pacte fiscal, reivindicat per CiU en les eleccions generals de novembre, el Govern es veurà obligat a reprogramar diverses obres i actuacions.

PROVA PILOT El Departament de Territori i Sostenibilitat (TES), en col·laboració amb l'Ajuntament de Granollers i el RACC, està realitzant aquesta setmana una prova pilot per mesurar els nivells d'emissió de partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) i diòxid de nitrògen (NO2) del parc de vehicles circulant d'aquesta ciutat vallesana. Durant aquesta setmana s'instal·la en dos punts de la ciutat (un carrer de pas i un d'entrada a la ciutat) una màquina que mesura de manera instantània les emissions de contaminants dels tubs d'escapament dels vehicles, és a dir, els vehicles no han de modificar ni la velocitat ni l'acceleració i, per tant, es registren les dades en una situació de circulació normal. Aquest sistema compta també amb un sensor de velocitat i d'acceleració que permet associar les emissions a les condicions a les quals circulen els vehicles i també té en compte les condicions meteorològiques constants (temperatura, vent, humitat). Al costat del punt de mesurament hi ha un semàfor que en el moment de passar el vehicle indica al conductor si l'emissió del seu cotxe és alta, mitja o baixa. Aquesta informació no és penalitzadora. El 10

11Noves crítiques al gasoducte L’IES Baix que unirà Martorell i Figueres Montseny ha Lliçà dʼAmunt · La construcció municipis de la comarca per on estat premiat del gasoducte Martorell-Figueres, una canonada de 165 quilòmetres que unirà totes dues poblacions travessant fins a dotze municipis del Vallès Oriental, continua aixecant veus en contra. Aquest cop la protesta arriba de la mà de les Candidatures Alternatives del Vallès (CAV), que denuncien la desinformació que continua envoltant aquest projecte. Lʼanunci coincideix amb lʼavenç de les obres a Lliçà dʼAmunt, un municipi dels dotze

transcorrerà el gasoducte. Aquest passarà per lʼextrem occidental de Lliçà dʼAmunt, entrant pel bosc de Palaudàries, on segueix el traçat de la línia elèctrica dʼalta tensió, i seguint per la part nord del municipi, passant entre Ca lʼArtigues i Can Farell fins arribar a Sant Eulàlia de Ronçana. Es tracta dʼuna obra promoguda per Enagas per mandat del govern espanyol en el marc del Pla estratègic de desenvolupament del gas natural. C.G. Foto: CAV

Sant Celoni · LʼIES Baix Montseny, ubicat a la carretera de Campins a Sant Celoni, ha estat guardonat amb el Premi Catalunya Educació 2011. Durant lʼacte de lliurament dels premis, la consellera dʼEnsenyament, Irene Rigau, ha destacat del centre educatiu el seu coratge per educar en els valors que no formen part de lʼestructura habitual de lʼescola. Els premis també han estat atorgats a lʼEscola Vedruna-Àngels, el Moviment Educatiu del Maresme i a Pilar Benejam. El 10

El consistori lloga pisos que no venia

Membres de la CAV en un dels punts on s’estan fent les obres del gasoducte

Granollers · Canvi dʼestratègia. Lʼempresa municipal Granollers Promocions ha decidit llogar nou dels onze habitatges que tenia a la venda en els bloc de pisos socials ubicats al carrer Maria Palau del barri del Congost. Aquesta decisió es va prendre a principis de setembre davant la manca de compradors interessats en aquesta promoció, i aconseguit trobar 9 llogaters en escasos dos mesos. El 10


12divendres, 9 de desembre de 2011

10

S’uneixen els esforços per superar les discapacitats Es crea la Taula per a persones amb discapacitat Foto: Ajuntament

Jordi Sugrañes Mollet La unió fa la força. Sota aquesta premissa sʼha presentat a Mollet la Taula de persones amb discapacitat intel·lectual, un instrument que ha de servir per coordinar els esforços en aquest àmbit. La Taula, que agrupa a diferents administracions, entitats i organismes de Mollet, tindrà com a objectiu facilitar les relacions entre els diversos ens i potenciar les actuacions que sʼadrecin a les persones amb discapacitat intel·lectual. Durant la presentació de dimarts tots els presents van admetre la necessitat de treballar junts. La Taula per a persones amb discapacitat intel·lectual es constituirà formalment el proper mes de gener, però ja a hores dʼara sʼestan duent a terme converses entre els seus membres. La Taula està constituïda per lʼAjuntament; lʼInstitut Municipal de Serveis als Discapacitats; la Diputació de Barcelona; i altres entitats de lʼàmbit a Mollet.

Comencen les Illa Sports reformes a dóna 2.500 € l’Ajuntament en material La Llagosta · Dilluns va iniciarse la reforma de lʼAjuntament. La rehabilitació, que té un pressupost de quasi 38.000 euros i que està executant lʼempresa de la Llagosta Came 3, tindrà una durada dʼuns dos mesos. Amb aquesta obra, es preveu retornar lʼOficina dʼAtenció al Ciutadà a la planta baixa per al proper mes de febrer. Per la seva banda, a la primera planta, es recol·locaran els Serveis Tècnics Municipals. J. S.

Granollers · La botiga Illa Sports, al carrer Joan Prim, ha lliurat aquest dimecres material dʼemergència per operacions de rescat a la Fundació Pau i Solidaritat de Comissions Obreres del Vallès Oriental-Maresme. Els productes donats altruïstament tenen un valor aproximat de 2.500 euros. Aquests han estat fruït de la solidaritat tant dels clients dʼIlla Sports com dels seus propis clients. El 10

El general Espartero deixa pas al missioner Lawrence Davis

Instantània de la presentació de la Taula del passat dimarts

EL CENTRE A LA VINYOTA La regidora de Serveis Socials, Ana Díaz, ha destacat durant la presentació que la creació de la Taula permet lʼexistència dʼuna única veu pública, que podrà fer més força a lʼhora de reivindicar els recursos necessaris. En aquest sentit, Díaz ha posat lʼaccent en la posada en

marxa de la residència i centre de dia per a persones amb discapacitats, que la Generalitat ja ha construït a la zona de la Vinyota. Per la seva banda, Josan Domínguez, representant de la Diputació, ha destacat la importància dʼestablir aliances i un marc de cooperació entre tots els agents de lʼàmbit.

Caldes de Montbui · Lʼactual car-rer Espartero passarà a dirse Lawrence Davis, en referència al missiones evangèlic que es va establir a Caldes al segle XIX i va fundar el Col·legi Evangèlic que va funcionar entre els anys 1873 i 1912. Així ho han decidit els veïns del municipi en una votació popular duta a terme entre el 22 de novembre i el 4 de desembre. La consulta va comptar amb la participació de 2.047 persones, 810 de les quals van optar a mantenir el nom actual del carrer, 302 van decantar-se per

anomenar-lo carrer dʼEsparter, mentre que un total de 935 van triar el nom de Lawrence Davis. La consulta ciutadana també va servir per designar el nom que portarà la nova plaça que sʼesta habilitant a lʼentorn de les termes romanes i del balneari de Can Rius. Precisament els veïns han decidit que aquest balneari que data del segle XVI doni nom a lʼespai, que passarà a dir-se plaça de Can Rius, una opció que sʼha imposat a les altres dues, plaça Marià de Sans i Bette, i plaça de la Vila Xica. C. G.

El tall elèctric Fins al dia 30 Converses per PSC i CiU signen un pacte de es posposa es pot demanar evitar pagar govern per donar estabilitat Montmeló · Ahir mateix a la tar- però, ha cedit la segona tinença fins al gener un pis jove 4,5 milions da, els grups municipals del Par- dʼalcalde i la regidoria dʼEsports Mollet · El tall elèctric previst al centre de la població per al passat diumenge al matí no es va dur a terme. LʼAssociació Mollet Centre Comercial havia mostrat el seu rebuig a que Endesa tallés el suministrament, ja que es tractava dʼun diumenge dʼobertura permesa, i lʼaturada elèctrica podia provocar greus perjudicis als botiguers de la zona. Les converses entre lʼAjuntament i Endesa han acabat amb lʼacord per retardar aquest tall del suministrament elèctric fins passades les festes de Nadal. El 10

Sant Fost · Els joves que volen marxar de casa dels pares encara tenen temps per sol·licitar un pis protegit en règim de lloguer. LʼAjuntament ha ampliat el termini per formar part de la llista dʼespera dels anomenats pisos joves fins al 30 de desembre. La documentació sʼha de presentar a lʼOficina dʼAtenció Ciutadana. Dels joves que han presentat anteriorment la documentació, deu han estat acceptats, mentre que a altres cinc seʼls ha denegat per manca de documentació o no complir els requisits. El 10

Mollet · LʼAjuntament i lʼempresa Pasquina, que gestiona lʼaparcament de la plaça Joan Miró, han encetat converses. El proper maig acaba el contracte amb lʼempresa, amb el que lʼadministració sʼhaurà de fer càrrec de les places que no hagin estat venudes. A hores dʼara, i després de tres anys, encara no sʼha venut cap plaça; pel que lʼAjuntament hauria de pagar més de 4 milions dʼeuros a lʼempresa. Ambdues parts volen trobar una solució que no comporti un alt cost per a les arques municipals. El 10

tit Socialista i Convergència i Unió arribaven a un acord de govern. Dʼaquesta manera, els socialistes deixaran de governar en minoria. Ambdós partits polítics han reconegut les diferències que els distancien. Tanmateix, han assegurat que era més important dotar el consistori montmeloní dʼuna estabilitat per encarar els propers quatre anys i els reptes que es presenten en lʼactual tesitura econòmica. Amb aquest acord, doncs, Antoni Guil (PSC) consolida el seu càrrec dʼalcalde. A canvi,

a Abel Florensa (CiU). El consistori de Montmeló es caracteritza per la lluita protagonitzada per PSC i ICV per la majoria, ja que els socialistes compten amb sis regidors, mentre que els ecosocialistes en tenen cinc, només un menys. Per contra, tant CiU com PP compten amb només un representant. Aquesta força que tenen els partits dʼesquerra havia fet especular sobre un acord del PSC amb qualsevol altra força del consistori. Finalment, però, lʼacord sʼha fet efectiu amb CiU. El 10


divendres, 9 de desembre de 2011

10

13La comarca es volca amb la Marató Una trentena de municipis del Vallès Oriental participen en la campanya solidària Fotos: Ajuntament Sant Quirze Safaja (superior), www.sandraesteve.com (inferior)

Cristian Gómez

Vallès Oriental Aquests dies la comarca fa gala del seu vessant més solidari. Amb motiu de la Marató de TV3, que enguany recaptarà fons destinats a la regeneració i transplantament dʼòrgans i teixits, una trentena de municipis del Vallès Oriental sʼhan involucrat en el projecte de la televisió catalana i han organitzat centenars dʼactivitats per promoure les donacions. Tot i que des dʼinicis de desembre les diferents propostes es disseminen arreu de la comarca, serà aquest cap de setmana, coincidint amb la celebració de la Marató, quan es realitzi el gruix de les activitats previstes, que inclouran esdeveniments esportius, mercats solidaris o actes cultural. També se succeïran rifes, sorteigs i iniciatives de tota mena amb la finalitat de recaptar fons per destinar a la marató televisiva que la televisió publica catalana durà a terme aquest diumenge. LA LLAGOSTA, EXEMPLAR Dʼentre els 30 municipis vallesans que organitzen algun acte relacionat amb la Marató, destaca la implicació de la Llagosta, que ha organitzat més dʼuna vintena dʼactes relacionats amb la Marató. Dos dels més destacats seran el rodatge dʼuna flash-

Els diners que es recaptin en la Marató estaran destinaran a la regeneració i transplantament de teixits i òrgans

mob, que pretén reunir entre 500 i 1.000 persones, i una botifarrada popular el diumenge pels carrers de la vila. També diumenge, es podrà gaudir dʼun concert de Nadal a lʼescola Stage de Caldes, un recital de poemes al Cafè Tarambana de Cardedeu, un mercadet solidari a Mollet, una caminada a lʼAmetlla, la quarta edició dels Pedals per la Marató de Sant Quirze Safaja o un torneig de penals solidaris on cada penal xutat suposarà una petita aportació per a la causa solidària. ARREU DE LA COMRACA Un dia abans, serà el torn de poblacions com Sant Celoni, Martorelles o Lliçà de Vall que han programat un Bingo solidari, el sorteig dʼuna panera de Nadal i una venda de pastissos solidaris respectivament. La programació completa de totes les activitats previstes durant el cap de setmana es poden consultar al web www.tv3.cat/marato. Per la seva banda, lʼAjuntament de Lliçà dʼAmunt oferirà la recaptació íntegra que facin els seus transports públics dʼaquest divendres. VINTENA EDICIÓ La Marató és una iniciativa de la televisió publica catalana, que enguany arriba a la seva vintena edició, i que es dedica any rere any a recaptar fons per destinarlos a la lluita contra diferents malalties i a lʼinvestigació científica de patologies mèdiques que ara per ara no disposen dʼuna cura definitiva. En aquest sentit, des de la primera edició de la Marató realitzada lʼany 1992, sʼhan destinat diners a lluitar contra lʼesclerosi múltiple, les lesions medul·lars, les malaties respiratòries, el càncer o lʼalzheimer. Els diners que es recaptin en lʼedició dʼenguany es destinaran a la regeneració i transplantaments dʼorgans i teixits.

Imatge de la prova Pedals per la Marató de l’any passat (a dalt) i una de les empresèries del calendari ( a baix).

Empresàries solidàries a les Franqueses Una de les iniciatives més vistoses, i mai més ben dit, és la duta a terme per un grup dʼempresàries de les Franqueses, que mostren el seu costat més femení i seductor en el calendari Empresàries solidàries 2012. Es tracta dʼun grup de dones amb negocis al carrer dels Til·lers, que han estat retratades al seu lloc de treball per la fotògrafa Sandra Esteve. Tot i que el calendari es podrà adquirir a diferents punts del municipi o a través del web www.sandraesteve.com, el principal punt de venda sʼinstal·larà durant el cap de setmana en el marc de la Fira dʼEntitats de les Franqueses. Els sis euros que costa el calendari aniran a engrossar el compte bancari de la Marató.


14divendres, 9 de desembre de 2011

10

Successos Detenen tres menors per danys a cotxes La Llagosta · La Policia Local va detenir la setmana passada tres menors dʼedat que havien ocasionat danys a diversos vehicles. Els fets van succeir al carrer de Sant Bonaventura, prop del Complex Esportiu Municipal el Turó. Els menors, veïns de Santa Perpètua de Mogoda, van ser interceptats al voltant de les 23.30 hores. Altres persones acompanyaven els joves, però van aconseguir fugir. Es van detectar un mínim de sis vehicles danyats. Dʼaltra banda, també es va produir fa uns dies un robatori a la seu de la Penya Blaugrana de la Llagosta. El 10

Un foc crema sis caravanes d’un càmping Caldes de Montbui · Els Bombers van necessitar tres hores per extingir totalment un incendi que sʼhavia iniciat dimecres a la nit al càmping El Pasqualet de Caldes de Montbui. El foc no ha causat cap ferit, però ha provocat nombrosos danys materials. En concret, sis caravanes han resultat cremades. Cinc dʼelles estan totalment cremades, i la sisena ho està en un 50%. Dues caravanes més han patit els efectes del fum. Les investigacions encara no han esclarit les causes de lʼincendi. Els Bombers van rebre lʼavís a les 9.15 de la nit, i sʼhi van desplaçar cinc dotacions. A les deu del vespre, el foc ja estava controlat, però no va ser fins a mitjanit que van acabar de remullar tota la zona circundant. J. S.

Investiguen lʼatracament a una entitat bancària Els Mossos dʼEsquadra han obert una investigació sobre lʼatracament que ha patit aquesta setmana una entitat bancària de Montornès. Els fets van succeir dilluns a mig matí, quan una oficina dʼestalvi del carrer Palau dʼAmetlla va patir un robatori a plena llum del dia.

La banda que desafinava Desarticulen una xarxa assentada a Caldes que introduïa immigrants fent-los passar per músics colar immigrants de forma il·legal en el grup.

José Antonio Pilar Vallès Oriental Es feien passar per músics, però en realitat eren immigrants il·legals que entraven a lʼEstat després dʼhaver pagat una important quantitat de diners per un visat fals. La policia espanyola ha desarticulat una xarxa de tràfic il·legal de ciutadans de Mali que tenia el seu centre dʼoperacions instal·lat a Caldes de Montbui. PASSAPORTS FALSOS En total han estat detingudes 16 persones, 12 dʼelles a Barcelona i quatre a Madrid, i sʼhan requisat 2.500 euros en efectiu, a més de passaports i altres documents falsos del consolat del país del país africà, on la xarxa tenia subornats empleats que els facilitaven els tràmits. La xarxa apro-

Mali es troba al nord-oest d’Àfrica

fitava els viatges de músics autèntics que eren convidats per tocar a festes locals i religioses per

Troben 800 grams de cocaïna de gran puresa en un control Granollers · La policia local de Granollers va incautar la matinada de dilluns a dimarts 800 grams de cocaïna de gran puresa i va detenir dues persones, Vicenç B. F. veí de Lliçà dʼAmunt de 38 anys i J. José H. de 35 anys i veí de Granollers, acusats dʼun pressumpte delicte contra la salut pública. La detenció es va produir pels volts de la una de la matinada en un control preventiu dʼalcoholèmia que la policia havia instal·lat a la confluència del carrer dʼEsteve Terrades amb la Ronda Sud.

Quan la policia va donar lʼalto al cotxe dels detinguts, va detectar que aquests presentaven una actitud “excessivament nerviosa”. Els agents van demanar la documentació als ocupants del vehicle, però aquests no la portaven a sobre, fet que encara va aixecar més sospites. Per aconseguir esbrinar la seva identitat, els agents van consultar a lʼarxiu informàtic policial i van comprovar que tots dos comptaven amb diversos antecedents per delictes contra la salut pública, tinença il·lícita dʼarmes i ro-

CARTES DʼINVITACIÓ La investigació es va iniciar el mes de juny, a partir de lʼarribada dʼun suposat grup musical de Mali que després no va retornar al seu país, incomplint així el seu permís dʼestada. La major part dels membres van viatjar a França. Els caps de la xarxa dirigien associacions culturals de temàtica africana i aprofitaven lʼorganització de concerts per introduir de forma il·legal els immigrants després que paguessin uns diners a lʼorganització. També tenien contactes al consolat dʼEspanya a Mali i pagaven a alguns empleats perquè els facilitessin la documentació falsa. A la mateixa vegada, demanaven als ajuntaments cartes convidant els músics per a les actua-

batori amb força. Els agents van decidir escorcollar lʼinterior del vehicle i van descobrir dos paquets plastificats ocults al quadre de comandament del cotxe. Aquests paquets, tot i que en una primera capa contenien cafè en pols, amagaven al seu interior un total de 800 grams de cocaïna, que després dʼanalitzar-la es va determinar que era dʼuna gran puresa. El vehicle en què circulaven els dos detinguts també va ser intervingut i posat a disposició judicial desprès que la unitat canina de la policia busqués indicis de més droga o objectes sospitosos al seu interior, però no es va trobar cap altra substància. C. G.

Cristian Gómez Metropolis Paga doble Per a la immensa majoria de mortals, el mes de desembre acaba entre raïm, torrons i cava, i amb el compte corrent abandonant momentàniament els números rojos que tenien durant lʼany gràcies a la paga doble. Espanya és un país de tradicions i el govern central, que no ha volgut ser menys, ha decidit celebrar el cap dʼany administrant una paga doble a Catalunya. Si la negativa a pagar els quasi 800 milions de deute que té lʼEstat amb la Generalitat es pot considerar el salari base de Catalunya i una mostra de la nul·la consideració que es té vers els interessos de tots els catalans, la cirereta la posa lʼanunci de la paral·lització del trasllat dels papers de Salamanca que han de retornar a Catalunya. Quan et treuen els calers i a més et volen usurpar la memòria, què queda? Indignació. Una indignació que sempre será un eufemisme del que realment un pensa. Volies brou, aquí van dues tasses. Todo lo que termina termina mal, deia el gran Andrés Calamaro, i probablement tingui raó. Espanya ens aboca cap a la fi dʼaquest país tal i com el coneixem a dia dʼavui. Cada dia sʼentesten a fer-nos saber que els catalans servim per pagar les factures i ser lʼase que rep tots els cops. Les cartes ja estan llençades, només podem esperar que no continuïn rebent sempre els mateixos.


10

divendres, 9 de desembre de 2011

15
16divendres, 9 de desembre de 2011

10

L’esperit del Nadal ja vola La màgia nadalenca transforma el paisatge amb els colors v José Antonio Pilar Vallès Oriental Lʼesperit del Nadal ja abraça tota la comarca. La seva màgia envolta carrers i places, que han transformat la seva imatge habitual en una altra molt típica

dʼaquestes dates, rica en colors i densa en activitats per a tot tipus de públics. Els programes dʼactes són rics arreu en tots els sentits i inclou tots els elements tradicionals de les dates nadalenques: fires, cantades de nadales, tiós, parcs infantils, concerts, iniciati-

ves solidàries de recollida de joguines i aliments, tallers de fanalets, exposicions... I tot plegat culminarà amb la visita puntual de Ses Majestats els Reis dʼOrient la nit del proper 5 de gener. Com ja ve sent tradicional, a Granollers sʼha instal·lat una pista de patinatge a la plaça Baran-

gé. Estarà oberta fins e ner, de 10 a 14 hores 22 hores. I els dies 27, desembre, el Parc I Nadal (PIN) tornarà a seves portes al Palau per oferir entretenime família amb més de 60 diferents.


divendres, 9 de desembre de 2011

10

17Fotos: José Antonio Pilar i Jordi Sugrañes

Diferents imatges de les activitats que es duen a terme aquests dies a Granollers i la Fira de Santa Llúcia a Parets (imatge al marge superior esquerra)

a per tot el Vallès vius de fires, cantades, parcs infantils... el 8 de ges i de 16 a , 28 i 29 de Infantil de a obrir les u dʼEsports nt a tota la 0 activitats

A nivell de comarca, cal destacar que la Roca celebra aquest cap de setmana la 5a Fira de Nadal amb més de quaranta parades d'artesania, alimentació i productes típics nadalencs ubicades a la Rambla Mestre Torrents i al carrer Espronceda. El certamen inclou actes diversos actes.

Aquest cap de setmana també les Franqueses celebrarà el Mercat de Nadal i la Fira dʼEntitats a la carretera de Ribes. A part de les parades dʼartesania i dʼavets i flors de Nadal una quarentena dʼentitats mostraran al públic assistent la seva activitat en un tendall.


18divendres, 9 de desembre de 2011

10

Política

Es presenta lʼAmetlla per la Independència Dimarts passat es va presentar lʼAmetlla per la Independència, la delegació territorial de lʼAssemblea Nacional Catalana. Lʼacte va tenir lloc a la Sala Teatre Sebastià Bassa. El coordinador local és Joan Guarch, regidor de Pacte per lʼAmetlla (GRA, ERC i ICV).

Colomé arriba al sector N L’alcalde de les Franqueses defensa un projecte similar al que va rebutjar quan estava a l’oposició Foto: Arxiu

José Antonio Pilar Les Franqueses La perspectiva de les coses és diferent segons des del punt de vista que es miren. El que sembla nefast des de lʼoposició, ja no ho és tant des de la cadira de lʼalcaldia. Lʼequip de govern de les Franqueses (CiU, PSC, ERC, PP i UPLF) estudiarà la possible modificació del pla urbanístic del sector N, a la carretera de Cardedeu, per permetre la implantació de superfícies comercials. La fòrmula podria ser la solució a la urbanització del sector, inacabat des de fa tres anys i que ha provocat un forat de set milions dʼeuros a les arques municipals. Es dóna la circumstància que durant lʼanterior legislatura, tot just fa un any, el socialista Esteve Ribalta ja va intentar aprovar un pla similar, però no va poder per manca de majoria. Ara, el convergent Francesc Colomé, del grup municipal el qual tant va criticar aquesta mesura, és un dels principals defensors de la idea. INICIATIVES COINCIDENTS LʼAjuntament negocia amb el Departament dʼEmpresa i Ocupació de la Generalitat per obtenir el permís necessari perquè la zona més propera a la carretera de Cardedeu, la C-251, pugui ser destinada a la implantació dʼequipaments comercials de superfície mitjana, en el tram comprés entre la ronda Sud i el camí de Can Carreró. En aquesta mateixa àrea, a lʼaltra banda, ja hi ha activitat dʼaquest tipus.

En blau, la zona que Ribalta volia requalificar, segons va denunciar CiU

Aquesta iniciativa és molt similar a la que va intentar aprovar Ribalta (que actualment forma part de lʼequip de govern) a finals de 2010. En aquella ocasió, segons va denunciar CiU, el socialista va sotmetre a lʼaprovació del ple una proposta per modificar els límits de la trama urbana consolidada del municipi, a fi i efecte de donar compliment a la Llei dʼordenació dʼequipaments comercials per tal que la Generalitat concedís llicències dʼactivitat per a mitjanes i grans superfícies. La zona proposada era, segons els convergents, la que va des del mirador de Bellavista fins a la carretera de Cardedeu, en ambdós marges fins al camí de Can Carreró. CiU va arribar a denunciar públicament que lʼobjectiu de Ribalta era donar el primer pas per requalificar una zona industrial per tal de poder encabir centres de gran tamany, un tràmit que els convergents consideraven “innocu” quan el Pla General dʼOrdenació Urbana Municipal (PGOUM) havia estat anul·lat

per una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). QUÈ HA CANVIAT? Què ha canviat en un any, tret que lʼalcalde és ara una altra persona i té la majoria necessària que Ribalta no va tenir en el seu moment? A priori, no ha canviat res. De fet, la tramitació no serà fàcil perquè cal que la Generalitat autoritzi que el sector sʼinclogui dins de la trama urbana consolidada del municipi quan, en realitat, continua aïllat tal i com ho estava a finals del 2010. Fa un any, els convergents es preguntaven com era possible que Ribalta presentés al ple una qüestió tan important com aquesta sent conscient que la seva proposta no prosperaria per manca de suport des de lʼoposició. Ara hi ha qui es planteja com és possible que un alcalde presenti un projecte tan similar al que va rebutjar fa 13 mesos. La resposta és que el govern i lʼoposició dʼahir sumen majoria al consistori dʼavui.

La Garriga vol participació ciutadana en els pressupostos La Garriga · LʼAjuntament ha obert un procés de participació per elaborar els pressupostos de lʼany que ve. Lʼequip de govern ha organitzat (demà dissabte, a les set de la tarda, al Teatre del Patronat) un acte per explicar a la ciutadania els eixos del programa municipal previst pel 2012. La iniciativa està plantejada com "un primer pas cap una participació real dels garriguencs i garriguenques en les grans actuacions que es duguin a terme al municipi". En aquest sentit, l'equip de govern "valora com a molt necessari el fet d'impulsar actuacions que permetin caminar cap a un model de pressupostos participats i participatius, no tan sols

amb els grups polítics de govern i oposició, que seran els que finalment amb els seus vots decideixin en el plenari municipal, sinó també amb la ciutadania". Un cop finalitzat l'acte, en què també s'informarà de la situació financera del consistori, els ciutadans podran enviar, fins el dia 10 de gener, les seves aportacions sobre els comptes mitjançant el correu electrònic pressupostos2012@ajlagarriga.cat. Totes les propostes, preguntes, suggeriments i intervencions dels ciutadans seran "convenientment estudiades i es respondran amb el posicionament del Govern". La previsió és que els pressupostos es puguin aprovar amb el màxim de consens al gener. El 10

Cànoves podria denunciar la Generalitat per una subvenció Cànoves i Samalús · La subvenció de 200.000 euros que la Generalitat va comprometre per a la construcció de lʼescola bressol del municipi podría acabar als jutjats si lʼadministració catalana no fa efectiu aviat el pagament que té pendent des de fa un any i mig. Lʼalcalde, José Luis López no descarta recórrer als tribunals per agilitzar la transferència dels diners. Lʼempresa constructora, Construcciones Feu, SA, ja ha reclamat al consistori més de 23.000 euros en concepte dʼinteressos de demora. La construcció del centre educatiu es va iniciar el 2009 a lʼavinguda Verge de Montserrat, al solar que ocupava lʼantic camp de futbol Francesc Bruguera. Té una superfície de 258 metres quadrats i capacitat per a 74 infants de 0 a 3 anys.

José Luis López, l’alcalde

Lʼequipament va tenir un cost de 682.000 euros, una part dels quals sʼhavien de pagar amb ajudes del Pla Únic dʼObres i Serveis de Catalunya (PUOSC) de la Generalitat. En el finançament també hi van participar la Diputació, Ensenyament i el mateix ajuntament. El 10


divendres, 9 de desembre de 2011

10

La generació BlackBerry connecta amb Navarro com a futur secretari El Vallès Oriental es postula partidari de l’alcalde de Terrassa Foto: Rafa Garrido

partit. "La decisió va ser presa desprès d'un enriquidor debat i l'intercanvi d'alguns punts de vista diferents per part dels militants", apunten des de la formació. En aquest municipi, la lluita va ser entre lʼalcalde de Terrassa i el de Lleida, Àngel Ros. El PSC de Parets enviarà al Congrès tres militants: lʼalcalde, Sergi Mingote; lʼexalcalde Joan Seguer, i el secretari de Comunicació, Lucio Gat. Parets participarà amb 3 dels 45 delegats del PSC que hi ha al Vallès Oriental; la gran majoria votarà la candidatura de Navarro.

José Antonio Pilar Vallès Oriental Lʼalcalde de Terrassa, Pere Navarro, té cada cop més suports per convertir-se en el nou primer secretari del PSC en el 12è Congrés Nacional que se celebrarà aquest cap de setmana. Al Vallès Oriental ja li han manifestat la seva adhesió els batlles de Granollers, Josep Mayoral; Parets, Sergi Mingote; Cànoves i Samalús, José Luís López; i Tagamanent, Ignasi Martínez, entre dʼaltres. Ells i destacats membres de les agrupacions més importants de la comarca han signat un manifest juntament amb una quarentena de càrrecs intermedis. Una nova generació de dirigents socialistes vol obrirse pas en el màxim òrgan de decisió del partit i ho fa amb la BlackBerry a la butxaca. MAYORAL PODRÍA ESTAR Amb la benedicció de la cúpula sortint i el suport de les executives de les principals federacions socialistes, entre les quals hi ha la del Vallès Oriental, que enviarà 45 delegats amb dret a vot, Navarro va ser divendres passat el protagonista dʼun sopar al que no hi van faltar alcaldes, diputats i dirigents territorials. Entre ells, el batlle de Granollers, Josep Mayoral, que podria formar part de la nova executiva socialista. Mayoral, que va ser un dels primers càrrecs socialistes que va mostrar públicament el seu suport a Navarro, va oficiar divendres de mestre de cerimònies presentant davant les 600 persones que omplien el Teatre Principal de Terrassa el principal candidat a liderar el futur del PSC. Amic personal dʼell, el batlle de Granollers el va comparar amb el jugador local del FC Barcelona Xavi Hernández.

L’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, amb Pere Navarro, divendres passat

Navarro es va mostrar disposat a aglutinar al voltant del seu projecte sensibilitats i candidatures, “però no a qualsevol preu”. i “si hi ha consens”. Tanmateix, es va comprometre a ser un primer secretari “amb equip”. Mayoral es troba entre els que tenen més possibilitats de formar part dʼaquest grup. NAVARRO: 75% A MOLLET Navarro també és lʼopció preferit per lʼagrupació de Mollet del Vallès. Dimarts passat es va celebrar una trobada de militants i simpatitzants per preparar el Congrès. Durant dues hores, els assistents van analitzar les propostes i projectes dels quatre precandidats que es presenten a la primera secretaria del PSC i el 75% dʼells es van decantar per lʼalcalde de Terrassa. De la

resta de candidats només va rebre suport Àngel Ros, alcalde de Lleida, amb un 15%. Joan Ignasi Elena, exalcalde de Vilanova i la Geltrú; i Miquel Iceta, diputat i viceprimer secretari, no van tenir cap vot al seu favor. La informació de tots quatre va ser recollida a les presentacions que van fer per separat a principis de desembre a trobades obertes fetes a la seu de la Federació Socialista del Vallès Oriental. Lʼagrupació de Mollet participarà al Congrès amb quatre delegats (Josep Garzón, Montserrat Tura, Ana Maria Dias i Raúl D. González). A més, també hi assistiran dues persones més, Lluís Farré i Josep Monràs, en representació de les sectorials de Treballadors Autònoms i Esports, respectivament.

La federació del Vallès Oriental és de les més importants de Catalunya

PARETS, TAMBÉ L'agrupació del PSC de Parets va celebrar dilluns una assemblea extraordinària i es va postular majoritàriament (amb un 72% dels vots dels assistents) per la candidatura per Pere Navarro com a futur primer secretari del

CANVIS AL PARTIT El grup, encapçalat pel diputat al Parlament Jaume Collboni i el diputat al Congrés, Francesc Vallès, ha donat suport a la candidatura que lidera l'alcalde de Terrassa, a qui van lliurar un manifest amb una vintena de demandes. Com a contraprestació, però, li reclamen “un canvi” real amb una renovació d'idees. Entre les seves propostes, destaquen la defensa d'un "catalanisme com a afirmació de la personalitat política de la nació", una "necessària veu pròpia del PSC" a les Corts Espanyoles, una major "representació de les sensibilitats i visions territorials" dins del partit, la celebració de primàries obertes i el foment de la democràcia i participació internes, així com la creació d'un Consell Ciutadà no vinculant –proposta inicial de Nou Cicle–, o l'avaluació interna anual dels càrrecs electes a les llistes del PSC. La relació amb el PSOE i la visió d'una Espanya federal, junt a una major defensa de la sostenibilitat ambiental o una escrupolosa neutralitat en l'esfera religiosa, completen el manifest amb el que esperen poder influir en l'activitat del candidat que consideren amb més opcions de guanyar el Congrés del PSC.

19Turull i Tura declaren pels fets del 15-J Vallès Oriental · Els dos diputats de la comarca, Jordi Turull (CiU) i Montserrat Tura (PSC), que dimecres passat van declarar en qualitat de testimonis davant del jutge de lʼAudiència Nacional Eloy Velasco pel bloqueig al Parlament del 15 de juny, van tenir especial interès en deixar clar que la seva voluntat no és “criminalitzar” el moviment del 15-M. Tots dos van declarar en català i van demanar que només sʼactuï sobre els autors dels actes violents. Turull, que va parlar en nom dels diputats de CiU que han comparegut als jutjats, va explicar que la seva voluntat és "defensar la democràcia, el Parlament i la llibertat". Així mateix, va afirmar que els convergents mai han pretès "criminalitzar cap moviment de protesta" i va defensar el dret dels ciutadans a manifestar-se "pacíficament". Va destacar que el que "no es pot tolerar és que s'impedeixi l'activitat als representants del poble de Catalunya". LA PINTADA DE LʼABRIC Per la seva banda, Tura va assegurar que en cap cas vol "culpabilitzar" tot el15-M dels fets del bloqueig del Parlament i que farà "tot el possible" perquè els manifestants que van tenir "actituds violentes i coercitives" i van "prostituir" el moviment responguin davant de la justícia. Lʼexconsellera dʼInterior va visionar per primer cop un vídeo en què es veu com un dels imputats li pintava una creu amb esprai a l'abric. Lʼexalcaldessa de Mollet va dir que "la millor manera de defensar" el moviment passa perquè "la responsabilitat recaigui sobre els qui han tingut actituds inadequades". Un centenar dʼindignats van protestar de forma “simbòlica” a l'exterior dels jutjats en solidaritat amb els manifestants imputats per les accions delictives comeses durant al setge al Parlament. El 10


20divendres, 9 de desembre de 2011

10

El pressupost de Sant Celoni es reduïrà un 3% respecte l’any 2010

Jordi Manils, nou president comarcal d’ICV

La suma de diners destinats a pagar crèdits bancaris creix un 68%

Vallès Oriental · Com totes les travesses ja vaticinaven, Jordi Manils ha estat escollit com a nou president comarcal dʼIniciativa per Catalunya-Verds del Vallès Oriental. La militància ecosocialista li ha mostrat la seva plena confiança, ja que en la votació de lʼagrupació, que ha fregat el 40% de participació, ha aconseguit el 95% dels vots. El portaveu dʼICVEUiA a Montmeló ha reiterat que “els propers 4 anys seran de compromís i de lluita front les retallades socials”. El 10

Foto: Arxiu

sa en àrees com lʼeducació i lʼatenció a les persones. De fet, fonts de lʼAjuntament han anunciat que durant els primers mesos de govern ja sʼha reduït en un 62% la partida dʼAlcaldia, un 33% la de Comunicació i quasi un 20% la dʼEntorn.

Cristian Gómez Sant Celoni LʼAjuntament de Sant Celoni afronta un any de dificultats econòmiques. Així es desprén de lʼesborrany sobre el pressupost de 2012 que lʼactual govern municipal, encapçalat pel socialista Joan Castaño, ha enviat als dos grups opositors, CiU i la CUP. En aquest es detalla que la factura que haurà dʼafrontar el consistori durant lʼany vinent en concepte dʼamortitzacions de crèdits i préstecs bancaris augmentarà un 68% respecte lʼany 2010. Aquestes dades no es poden comparar amb les de 2011, ja que enguany no sʼha arribat a cap acord per aprovar el pressupost i ja sʼestà elaborant el de lʼany entrant. La proposta elaborada per lʼAjuntament de Sant Celoni fixa el pressupost de 2012 en 16.675.880 euros, una xifra que suposa vora el 3% menys que els 17.192.490 pressupostats lʼany passat. Una de les partides més importants que sʼhaurà dʼafrontar lʼany vinent és la re-

L’alcalde Joan Castaño, al centre, buscarà la complicitat de l’oposició

servada a eixugar els compromisos adquirits amb bancs i entitats financeres, en forma dʼamortitzacions de crèdits i préstecs, que suposaran una despesa de prop dʼ1,5 milions dʼeuros, als quals sʼhauran de sumar quasi 200.000 euros més en concepte dʼinteressos. El go-

vern municipal reconeix que lʼaugment dʼaquesta partida, que lʼany 2010 va suposar quasi la meitat, 849.000 euros, ha condicionat lʼelaboració dels pressupostos. El reajustament del pressupost afectarà totes les partides i només es mantindrà la despe-

ACORD NECESSARI Al governar el minoria, el PSC es veu obligat a pactar el pressupost amb algun dels dos partits de lʼoposició, i en aquest sentit, Joan Castaño anuncia que el consistori buscarà el “dialeg” per arribar a una “entesa” amb la resta de grups en les reunions que mantindran la setmana vinent. Lʼobligació dʼaconseguir un acord amb CiU o la CUP per poder aprovar els pressupostos fan que Castaño es mostri obert a incloure alguna de les modificacions que puguin aportar aquests dos partits. Per la seva banda, des de CiU consideren que lʼesborrany elaborat per lʼequip de govern són només “quatre xifres i alguns eixos estratègics” i no faran una valoració fins que coneguin més detalls a les reunions de la setmana vinent.

El PSC reclama el tancament de l’abocador Granollers · El regidor de lʼAjuntament, Jordi Terrades, ha assegurat que no entén que CiU, PP i ERC bloquegin al Parlament el conveni signat al 2008 en què sʼobligava a tancar “immediatament” i “suspendre qualsevol activitat de dipòsit de residus” a lʼabocador de Les Valls de Santa Maria de Palautordera. Terrades va recordar que aquest tancament sʼhauria dʼhaver fet el passat mes de desembre. El 10


divendres, 9 de desembre de 2011

10

Economia Vuit persones tindran feina durant 6 mesos La Llagosta / Sant Fost · Vuit veïns de la Llagosta viuran un respir en la seva economia domèstica durant la primera meitat del 2012. Això serà possible gràcies al nou Pla dʼOcupació que ha convocat la Generalitat i que donarà feina a vuit llagostencs que estan a lʼatur, i que ja han exhaurit la prestació econòmica. LʼAjuntament contractarà durant sis mesos a dos auxiliars administratius, tres operaris, un oficial de tercera, un tècnic dʼintegració social i un diplomat en treball social. La jornada laboral reserva unes hores dedicades a la formació. Abans de final dʼany se sabrà quan començarà el procés de contractació. Dʼaltra banda, altres 20 persones aturades han començat el curs de monitor esportiu que sʼha engegat amb el projecte “A la Llagosta suem la samarreta i ens mullem contra lʼatur”. El curs formatiu acabarà el 19 dʼabril. Aquest no és lʼúnic pla formatiu que es realitzarà. El 16 de gener començarà el de monitor dʼaeròbic, i el curs de socorrista sʼiniciarà el 23 de gener. A SANT FOST SʼACABEN Mentre uns Plans dʼOcupació comencen, altres arriben a la seva fi. És el cas dels quatre Plans que es van iniciar a Sant Fost ara fa un any, dividits en dues fases de sis mesos cadascun. Aquests han donat feina a 48 persones sense gairebé recursos, ja que es trobaven a lʼatur, però ja havien esgotat el subsidi de desocupació. Els Plans dʼOcupació de Sant Fost sʼhan centrat en àrees com lʼatenció a les persones grans a les seves llars o la detecció dʼincendis forestals. J. S.

Té uns 90 treballadors,60 dels quals amb alguna discapacitat, i acaba de rebre un guardó ètic Foto: Viver de Bell-lloc

José Antonio Pilar Cardedeu

Alguns dels treballadors del Viver de Bell-lloc de Cardedeu

Vallès Oriental: comerç ecològic de proximitat i integració social i laboral de discapacitats mentals. El guardó va ser recollit dilluns passat pel gerent del centre, Carlos Sopeña. Els premiats van ser escollits per un jurat format per catedràtics i doctors en Filosofia i Ètica,

a partir de les propostes rebudes per la iniciativa popular i per un comitè d'experts. El Viver de Bell-lloc està gestionat per lʼAssociació per a la Integració Social del Deficient (AISD), entitat sense ànim de lucre constituïda el 1982 i declarada dʼutilitat pública lʼany 2000. Foto: Ajuntament

La Roca i la Fundació Martí l’Humà formaran 20 aturats La Roca · L'Ajuntament de la Roca del Vallès i la Fundació Universitària Martí l'Humà (FUMH) de la Garriga han signat un conveni de col·laboració per formar a persones desocupades. Aquest és el primer pas d'una entesa que, amb el temps, s'ha d'anar ampliant. La FUMH es compromet a capacitar, per la seva inserció laboral en el règim de la seguretat social o bé com a emprenedors, a 20 persones en situació

d'atur. Aquestes persones seran seleccionades de la borsa de treball que actualment té l'Ajuntament i que estan inscrites en el SOC. El projecte, amb una duració de sis mesos, serà individual per a cada persona. Els socis buscaran entre les empreses del municipi patrocinadors per tirar endavant el repte d'augmentar el nombre d'aturats que rebin aquesta formació. El proper any es faran jornades per ajudar als emprenedors. ElEs lliuren les 22 claus dels pisos protegits El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, lliurarà diumenge, 18 de desembre, les claus dels 22 habitatges de lloguer de protecció oficial de la promoció del Torrent Llibre, situats a la Rambla dʼErnest Lluch. Lʼacompanyarà lʼalcaldessa, Calamanda Vila.

Bell-lloc, un viver premiat

Aconseguir la integració sociolaboral de persones amb discapacitat intel·lectual i amb trastorn mental sever. Aquesta és la finalitat que persegueix el Viver de Bell-lloc de Cardedeu, que en el seu camí per aconseguir els seus objectius sʼha trobat amb el reconeixement del jurat dels tercers premis Proteus dʼÈtica, uns guardons que busquen distingir persones o institucions per la seva aportació ètica a la societat. Els premis han destacat la tasca dʼintegració social que realitza el centre des de lʼany 1983 i actualment compta amb una plantilla de gairebé 90 treballadors, una seixantena dels quals té alguna discapacitat. El jurat va destacar la doble aposta del viver, lʼàmbit dʼactuació del qual es circumscriu a la comarca del

21

El conveni es va presentar dilluns

Jordi Sugrañes No et giris Malsons El meu fill, de tant sols dos anys, porta uns dies despertant-se a mitja nit cridant, queixant-se i picant de peus. “Com pot ser que tingui malsons?”, es pregunta la meva companya. És curiós que un nadó, que no té cap mena de preocupació, arribi a tenir malsons. I si un nadó els pot tenir, no mʼestranya que els adults sovint ens despertem enmig dʼun toll de suor i amb el cor accelerat. Un dels malsons més habituals entre els adults és el de despertar-se creient que sʼarriba tard a la feina. És clar que en els temps que corren, moltes persones voldrien tenir aquesta mena de malson. De fet, el nombre dʼinsomnes i de persones amb trastorns de la son ha crescut en els darrers anys per culpa de la crisi econòmica. Aquests dies prendrà possessió Mariano Rajoy com a nou president del Govern i, enlloc de significar un bàlsam per a lʼeconomia espanyola, sʼentreveu lʼarribada de més retallades en els serveis socials. Diuen que és imprescindible disminuir les despeses públiques. Però si es duen a terme aquestes reduccions, sʼincidirà quasi directament en un augment de lʼatur, caurà el consum, i la crisi empitjorarà enlloc de reflotar. En els temps que corren, molts voldrien conciliar el son, ja que per a molts el dia a dia és un malson del que no poden sortir. I, pel que sembla, la situació actual no millorarà gens ni mica en els propers mesos.


22divendres, 9 de desembre de 2011

Els fruits de closca reben 15.000 euros Vallès Oriental · El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) fa efectiu el pagament de la liquidació de l'ajut als fruits de closca, que complementa la bestreta realitzada el passat 11 de novembre. L'import total d'aquest pagament és de 8.214.723,45 euros i revertirà en un nombre total de 12.597 productors d'arreu de Catalunya. A la comarca del Vallès Oriental li corresponen 15.562,01 euros, que sʼhauran de repartir un total de 19 productors. L'ajut de fruits de closca té com a objectiu evitar la desaparició de la producció de fruits de closca en les zones tradicionals i els efectes negatius que provocaria des del punt de vista ambiental, rural, social i econòmic, atès que és una mesura que contribueix a assolir la viabilitat de les produccions de fruits de closca a les explotacions de Catalunya i a estabilitzar les rendes dels seus productors. El 10

El Consorci DO d’Alella, a la xarxa Vallès Oriental · El territori DO Alella té des de dimecres presència a Internet d'una manera conjunta a través d'un portal que aglutina tots els municipis que formen part de la Denominació d'Origen i l'oferta turística i enològica que s'hi ofereix. El nou web, promogut pel Consorci DO Alella s'ha presentat públicament i ja està operatiu. El nou portal té per objectiu difondre el patrimoni del territori DO i les activitats que s'organitzen als municipis que hi formen part, així com promocionar els vins de la zona. Inclou informació dels vuit cellers que actualment integren la DO i dels vins que hi elaboren, a més d'un apartat de maridatge, amb recomanacions i receptes. El 10

10

Arrenca el judici per les 5 acomiadades de La Puput El consistori al·lega que les matrícules han baixat Foto: Arxiu

Guarderia municipal la Puput

Cristian Gómez Bigues i Riells Ahir va arrencar a Granollers el judici que ha de determinar si lʼAjuntament de Bigues i Riells va actuar de forma adequada quan el passat mes dʼagost va suprimir cinc llocs de treball a lʼescola bressol municipal La Puput. El sindicat UGT no va veure amb

McDonald’s obre el seu nou restaurant Parets · La cadena de restauració McDonaldʼs va inaugurar dimecres passat al vespre el seu nou establiment a Parets del Vallès. Lʼacte va comptar amb lʼassistència dʼun nombrós públic que va omplir de gom a gom el local. Entre els presents, hi destacaven lʼalcalde del municipi, Sergi Mingote, que va felicitar al franquiciat, Emilio Artola, que ja disposa dʼun altre establiment McDonaldʼs a la Llagosta. El de Parets compta amb una plantilla de 50 treballadors, dels quals 35 són veïns del municipi. El 10

bons ulls aquesta mesura, que qualifica dʼacomiadament, i va presentar un recurs judicial contra la mateixa al·legant que entre les persones que perdien el seu treball hi figurava una dona embarassada, dues que tenien reducció de jornada per maternitat i lactància, i una que era delegada dʼaquest sindicat. Per la seva banda, lʼequip de govern de Bigues i Riells insisteix

que no es tracta de cap acomiadament, sinó que és una reducció de plantilla degut a que lʼescola ha patit una davallada en el nombre de matriculacions. A més, des de lʼAjuntament expliquen que les persones afectades eren treballadores amb contracte fix discontinu i que simplement seʼls hi va notificar que no es comptaria amb elles de cara al curs actual.

Poden anar al carrer vuitanta treballadors La Llagosta · La crisi econòmica global, lluny dʼalentir la seva cursa, sembla tenir repunts, que generalitzen encara més el dramatisme que viuen alguns treballadors en el moment econòmic actual. El Vallès, amb els seus grans nuclis industrials, és una zona molt sensible a aquestes fluctuacions. Un nou exemple de la delicada situació dels treballadors és el cas que aquesta setmana ha denunciat UGT. El sindicat ha fet públic un comunicat en el qual rebutja el futur tancament de lʼempresa Superfícies Anódicas, SL - Superan, ubicada a la Llagosta. El tancament de lʼempresa, especialitzada en el tractament de lʼalumini, suposaria lʼacomiadament de 80 treballadors. NEGOCIACIONS Els sindicats i la direcció de lʼempresa iniciaran la setmana vinent les converses pel tancament de la fàbrica. Per la seva banda, els seus empleats es van reunir ahir amb lʼalcalde de la Llagosta, Alberto López (ICVEUiA), que els ha garantit el seu suport. De fet, el consistori ja ha demanat una reunió amb la direcció de lʼempresa per conèixer les raons del tancament de la planta. UN ANUNCI SORPRENENT Fonts sindicals han explicat que lʼanunci del tancament de Superfícies Anódicas, SL - Superan ha agafat per sorpresa als seus empleats que, malgrat tot, havien patit lʼendarreriment en el pagament dʼalguns salaris. De fet, la producció sʼha aturat indefinidament des del dimarts. La direcció de lʼempresa ha argumentat que el tancament es deu a les dificultats econòmiques per les que passa la fàbrica. Els sindicats, però, creuen que la seva viabilitat està assegurada gràcies a la inversió per part dels seus socis. Per aquesta raó, UGT ha anunciat que iniciarà futures mobilitzacions en contra del tancament de lʼempresa. J. S.


divendres, 9 de desembre de 2011

10

23Cercant la complicitat de la indústria

El Govern premia Antoni Campos i Pastes Sanmartí

Torras obrirà cent botigues a la Xina

La Llagosta · Conèixer millor les empreses locals per poder potenciar lʼactivitat econòmica de la vila. Aquest és lʼobjectiu de la sèrie de reunions que vol dur a terme durant les properes setmanes el Govern municipal de la Llagosta, en la qual una representació del consistori visitarà les diverses empreses que sʼallotgen al polígon industrial del poble. Les trobades sʼhan iniciat aquest dimarts amb la visita de lʼalcalde, Alberto López, i del regidor dʼIndústria, Adelino Macías, a les instal·lacions de lʼempresa Lékué. Es tracta dʼuna marca líder en la innovació de productes per a la cuina. El regidor dʼIndústria, Adelino Macías, ha volgut destacar que “Lékué és una empresa que aporta valor afegit a la Llagosta”. En un sentit més ampli, lʼalcalde Alberto López ha volgut incidir en lʼobjectiu de les visites. “Cal establir aliances estratègiques amb el sector industrial per combatre l'actual situació de crisi”, ha assegurat lʼedil llagostenc. Lʼempresa Lékué es troba ubicada al carrer Barcelona del polígon industrial i, actualment, dóna feina a unes 120 persones, moltes dʼelles veïnes de la Llagosta. El 10

Va ser en el marc dels 26ens Guardons de Turisme

Caldes de Montbui · La companyia Torras, establerta des de lʼany 1951 a Caldes i dedicada principalment a la comercialització de peces de vestir elaborades amb pell, aposta per expandir el seu negoci a la Xina, país on té previst obrir 100 establiments durant els propers quatre anys. Per dur a terme aquests plans dʼexpansió, Torras ha signat un acord amb el grup xinès JPC que tindrà una duració de quinze anys. Aquest estableix que les tres primeres botigues de roba sʼobriran el 2012 a les ciutats de Beijín Xangai i Hangzhou, mentre que la resta sʼaniran inaugurant progressivament fins lʼany 2015.

Foto: Generalitat

Cristian Gómez Caldes de El propietari del Grup Broquetas, Antoni Campos, ha vist premiada la seva trajectòria professional en la 26a edició dels Guardons dels Turisme de Catalunya, unes distincions que atorga anualment la Generalitat de Catalunya a “professionals, empreses i entitats del sector que, amb el seu esforç, han contribuït al desenvolupament del turisme a Catalunya”. Els organitzadors van destacar Campos com “un dels principals impulsors del sector dels balnearis arreu de Catalunya”. Els principals premis de la 26a edició dels Guardons de Turisme de Catalunya van anar a parar a mans de Juli Soler i Lobo i la Federació dʼAgroturisme de les Comarques dʼInterior (FACI). En el cas del primer, va obtenir la Medalla dʼHonor, com a reconeixement pel prestigi i la projecció internacional que li ha donat a la gastronomia catalana després dʼanys al capdavant, juntament amb Ferran Adrià, del restaurant El Bulli de Roses. Per altra banda, la Generalitat va atorgar la

Foto de família amb els diferents guardonats a la gala

Placa dʼHonor a la FACI per la seva tasca de desenvolupament dʼun nou model de turisme rural “basat en la qualitat i el respecte pel medi ambient i el patrimoni natural, cultural i paisatgístic”. PLACA FRANCESC MACIÀ En el mateix acte, que va estar presidit per Artur Mas i va comptar amb la presència del conseller dʼEmpresa i Ocupació Francesc Xavier Mena, també va re-

bre un reconeixement Pastes Sanmartí. Lʼempresa centenària va ser guardonada amb la placa al treball Francesc Macià, que la Generalitat atorga en “reconeixement als treballadors, empresaris i entitats que s'han distingit per la dedicació, la constància i lʼesperit dʼiniciativa en el treball”. Lʼalcalde de Caldes, Jordi Soler, va assistir a lʼacte en representació del municipi que acollia dos dels premiats.

MERCAT EUROPEU Aquesta decisió empresarial respon a lʼactual implantació que ja té Torras a la Xina, un país que absorveix el 15% de les exportacions del grup. De fet, la companyia calderina és una empresa eminentment exportadora i actualment el 70% de la seva producció es ven fora dʼEspanya. Tot i aquesta aposta asiàtica, Torras no sʼoblida del mercat europeu i té com a objectiu a curt termini obrir una gran botiga a Milà. C. G.


24divendres, 9 de desembre de 2011

10

Cultura

Èxit de la Mostra de Torrons de Sant Celoni La Fira de Nadal de Sant Celoni del 10 de desembre va aplegar una gran quantitat de públic que va poder gaudir de les 80 parades nadalenques que sʼhi van muntar. La primera Mostra de torrons artesans va esgotar els 300 tiquets que es van posar a la venda.

“Busquem que els infants de Can Vila gaudeixin de l’obra de teatre” Ahir es va celebrar la tradicional representació de Nadal del centre Foto: J. S.

Jordi Sugrañes Mollet “Busquem la manera que tots els infants puguin participar de lʼobra de teatre, però sobretot que puguin gaudir-la”. Aquest és lʼobjectiu primordial del professorat de lʼEscola dʼEducació Especial Can Vila, en paraules de la seva cap dʼestudis, Glòria Rifà, en referència a la tradicional obra de teatre de Nadal que ofereixen els seus alumnes al centre Can Gomà. La representació es va dur a terme ahir a la tarda i, com cada any, el teatre es va omplir de pares, mares i familiars dels infants. “Intentem adaptar-la perquè tots els nens i nenes hi puguin participar, tinguin el seu moment de protagonisme, i que al final tots haguem gaudit de lʼesdeve niment”, explica Rifà. Enguany lʼobra portava el títol de Can Vila Circus i hi han participat més de 100 infants, és a dir tots els alumnes de lʼEscola Can Vila. EL TREBALL PREVI Darrera de lʼestona que dura la representació teatral dels alumnes de lʼEscola Can Vila sʼhi amaga tot un treball previ, que sʼha allargat durant quasi tot el primer trimestre del curs. LʼEscola Can Vila acull infants amb retard mental pel que cal adequar lʼobra a cadascún dels menors. “Tractem dʼavaluar què pot fer cada nen, què és el que li agrada més, i a partir dʼaquí decidir com anirà la representació;

Un moment de l’obra ‘Can Vila Circus’, a càrrec dels alumnes de l’Escola d’Educació Especial Can Vila

és un treball en el que hi participen tots els professors”, indica la cap dʼestudis, Glòria Rifà. Per aquesta raó, sʼutilitza molt el joc i la dansa. Segons Rifà, “hi ha múltiples maneres per a que cadascú dels nostres infants participi a lʼobra, tenint en compte que alguns són més autònoms i altres requereixen un major suport per part dels adults”. TOT UNS ARTISTES Aquest treball previ, però, acaba tenint la seva recompensa. “Al fi-

A l’obra hi van participar tots els alumnes, més de 100

nal sempre ens acaben sorprenent, els nostres alumnes demostren que són molt artistes”, destaca la cap dʼestudis. Una altra satisfacció és veure la cara de les seves mares i pares, que poden comprovar els avenços que duen a terme els seus fills. Segons Rifà, “la representació és, en definitiva, la cloenda del trimestre, en el qual els pares, els infants i els professors ens trobem i podem compartir les nostres impressions”. MÉS DE VINT ANYS Lʼobra de teatre de Nadal de lʼEscola Can Vila porta més de vint anys duent-se a terme. El que va començar com un projecte educatiu del centre, poc a poc, ha anat creixent, tal com també

augmentava el seu nombre dʼalumnes. Dʼaquesta manera, es va convertir en un esdeveniment tradicional de lʼescola. Així, a més, va passar a fer-se al teatre de Can Gomà, amb un major aforament. Les instal·lacions de Can Gomà posen la cirereta a la representació, i a lʼesforç que durant aquests mesos han abocat tant el professorat com els infants de lʼEscola Can Vila per mostrar als seus familiars el millor de si mateixos.

Fa més de 20 anys que es realitza la representació

Can Fabes, protagonista de ‘Cuines’ Sant Celoni · El xef i codirector de Can Fabes, Xavier Pellicer, ha protagonitzat quatre dels cinc capítols que sʼemeten aquesta setmana al programa de TV3, Cuines, que sʼemet cada migdia. De dilluns a dijous, Pellicer va mostrar com elaborar quatre plats dʼalta cuina, però adaptats de manera que els pugui fer qualsevol a casa seva. El menú va consistir en un plat de mongeta del ganxet tendra, bacallà i ou de guatlla (dilluns), carbassa musqueé amb mató i crema, capuccino de castanyes amb brou dʼaviram i truita de riu del Pirineu marinada, amb escarola rostida i salsa dʼametlles. El 10

L’Ajuntament dóna 800 euros en joguines La Llagosta · L'Ajuntament ha aportat 800 euros per a la campanya de recollida solidària de joguines que impulsa Creu Roja Sabadell-Vallès Sud i que, com cada any, pretén que cap nen no es quedi sense regal la nit de Reis. La ciutadania de la Llagosta va tenir la possibilitat de participar en la campanya durant la ràdio-marató solidària que va organitzar Ràdio la Llagosta, emissora municipal, durant tot el dia dʼahir. El regidor de Comunicació de lʼAjuntament, Jordi Alonso, ha destacat que “lʼaportació municipal de 800 euros consisteix en joguines comprades a un comerç local, seguint la línia de treball del nou equip de govern dʼintentar impulsar el comerç local”. El 10


divendres, 9 de desembre de 2011

10

Ponent mostra el mapa del territori La companyia Cambaleo Teatro és sinònim de teatre de qualitat Foto: TdP

José Antonio Pilar Granollers Una descripció personal, fragmentada i caòtica sobre la vivència de fer teatre. Això és el que mostra El mapa no es el territorio, que la companyia Cambaleo Teatro presenta aquest cap de setmana al Teatre de Ponent. Escrit i dirigit per Carlos Sarrió, lʼespectacle mostra un seguit de reflexions sobre la creació escènica, des del punt de vista poètic, com a eina dʼindagació de la realitat i en la idea dʼaproximació a la veritat en el fet artístic.

Canovelles cedeix parets als grafiters Canovelles · Dins del marc del pla de Dinamització del Polígons d'Activitat Econòmica, lʼAjuntament ha engegat el projecte Paret Viva al carrer Barcelona cantonada amb Juan de la Cierva. La iniciativa consisteix en la cessió de trams de paret blanca perquè els joves pintin de manera legal els seus grafits. Els grafiters interessats hauran de presentar una instància al consistori adreçada al servei de Joventut o de Promoció Econòmica sol·licitant l'autorització per participar al projecte i acceptant-ne les bases. La iniciàtica pretén facilitar el procés creatiu de joves de la ciutat; regular pràctiques artístiques que actualment es produeixen al marge de la legalitat; establir un sistema control i autocontrol de les pintades a les parets, entre dʼaltres. El 10

Fotografies de Gorgui a l’arxiu local Granollers · L'Arxiu Municipal de Granollers (AMGr) ha posat a disposició dels usuaris el Fons del fotògraf granollerí Francesc Gorgui i Ramentol. Les 928 imatges, ordenades, classificades, descrites i instal·lades per a la seva conservació, retraten bona part de l'activitat de lleure que es feia a Granollers i pobles del voltant durant els anys quaranta, cinquanta i seixanta del s. XX. Es poden consultar a les dependències de lʼequipament. Al web de l'Arxiu es poden consultar els instruments de des cripció d'aquest fons fotogràfic: la descripció, el quadre de classificació i el catàleg de descripció per quadre de classificació. El 10

Lʼobra, seleccionada dins el circuit de Danza y Teatro Contemporaneos de la RED de Teatros Alternativos, està interpretada per Antonio Sarrió, Begoña Crespo,Carlos Sarrió, Gonzalo Buznego i Pablo Almeida. El muntatge té lʼafegit que, mentre els actors regalen al públic un bonic text de narració i poesia, els dos últims, escenògrafs, creen una pintura, un mapa, en directe que és filmat i projectat simultàniament. La companyia es va crear als anys 80 i el seu nom és garantia de teatre de qualitat. Lʼhorari de representacions és lʼhabitual de lʼequipament: divendres i dissabte a les 21 hores, i diumenge a les 19 hores.

Gonzalo Buznego i Pablo Almeida creen un mapa en escena en directe

25La Garriga estrena avui #Òmnium50A La Garriga · Òmnium Cultural preestrenarà el documental #Òmnium50A, produït pel programa Sense ficció de Televisió de Catalunya, a totes les seves seus territorials entre el 15 i el 20 de desembre d'aquest 2011. La intenció és emetre'l gairebé de forma simultània a tot el territori. Al Vallès Oriental, es podrà veure a la Garriga avui divendres a les vuit del vespre, a l'Auditori de l'Escola Municipal de Música. El treball repassa els 50 anys de l'entitat, destaca alguns dels episodis més importants de la seva història i apunta els debats més profunds que Òmnium i el catalanisme afronta avui dia. El 10


26divendres, 9 de desembre de 2011

10

Per a jugar, millor que sigui en català

Batllòria Les interioritats de l’Espai La marxa de Roca Umbert, al descobert Festa Major

Vallès Oriental · Sʼacosten el Pare Noel i els Reis Mags i moltes llars sʼompliran de jocs i joguines, la majoria escrites en castellà. Per sensibilitzar els fabricants de joguines i donar resposta a les famílies que cerquen jocs en català, el Consorci per a la Normalització Língüística desenvolupa el pla Jocs en català, amb un catàleg de joguines i botigues on es poden trobar. Els establiments del Vallès són: Abacus, Drim, Eurekakids, Joguines Somnis, La Gralla i Dau Jocs Joguines Xalabarder, a Granollers; Abacus, Drim, Esports Escuin i LʼEsclat, de Mollet; Món màgic, Papereria llibreria M. Dolors i Poble, a Caldes de Montbui; La Papereria i Llibreria Asglor, a Canovelles; Compàs, Joguineria El Gat Corneli, Les Novetats, Llibreria Badallibres, Llibreria i regals Papers i UEdeDRAC Jocs, de Cardedeu; Can Borrell, Joguines Digna, Llibreria Biset, Llibreria Cuspinera-Estanc i Llibreria lʼEsplai, de la Garriga; Impremta Farrés i La Guineu, a Parets; Esclat i Llibreria Guasch, de Montmeló; Enric i Esplai, a Montornès; i Alguer 7, Bilbeny, Codina-Can Lluís, Els 4 Gats, Pampallugues, Tretze Vents i 6 x 3, a Sant Celoni. J. S.

L’entitat Brubaker gestionarà la sala de concerts Foto: El 10

Cristian Gómez Granollers Aquest dissabte lʼEspai dʼArts de Roca Umbert realitzarà una jornada de portes obertes perquè tots els interessats descobreixin les interioritats dʼaquest racó artístic i creatiu de Granollers. La cita arrencarà a les 17.30 h, i fins a les vuit del vespre es podrà conèixer de primera mà lʼobra i la metodologia de treball dels artistes residents Àlex Santafé, Raül Salvatierra, Juanjo Castillo, Carles Azcón i Saúl Gil, tots ells veïns de la comarca. Aquesta serà la 3a edició dʼuna iniciativa que vol acostar al gran públic el treball que realitzen els artistes residents així com els diferents espais de creació que formen el centre. Durant la seva estada, els residents realitzen els seus propis projectes artístics alhora que col·laboren amb les activitats que impulsa el Roca Umbert com els laboratoris familiars o el projecte de parelles artístiques. NOU GESTOR DE CONCERTS Per altra banda, aquesta sema-

Espai d’Arts Roca Umbert

na sʼha fet públic que lʼassociació cultural de Cardedeu, Brubaker, serà encarregada de gestionar la sala de concerts de la Roca Umbert. Així ho va decidir la Junta de Govern local de Granollers que va escollir lʼentitat cardedeuenca per davant de lʼaltra empresa que va presentar-se al concurs, Visual Sonora, que gestiona la sala de concerts Clap de Mataró. Segons fonts municipals, lʼAjuntament sʼha decantat per Brubaker bàsicament per dos motius. En primer lloc, perquè sʼadaptava als requisits economics estipulats, i en segon lloc,

per la vinculació i el coneixement de la comarca que aporta Brubaker, i pel vessant formatiu de la seva proposta. Lʼacord signat amb Brubaker tindrà una durada de dos anys amb la possibilitat de prorrogase dos més. Lʼentitat gestora rebrà per la seva feina 30.000 euros els dos primesr anys , mentre que el tercer serien 25.000 i el quart 20.000. En el cas que Brubaker obtingués beneficis amb la gestió de la sala de concerts Roca Umbert, el consistori li cobraria un cànon mínim de 5.000 euros.

Sant Celoni · La Batllòria dóna avui el tret de sortida a la Festa Major dʼHivern que se celebrarà durant tot el cap de setmana. Aquests tres dies es podrà gaudir de diferents activitats com un correfoc que se celebrarà aquesta nit a càrrec dels Diables U97KOU de Breda o la tercera edició de la Fira de Nadal de lʼEsperança, que tindrà lloc dissabte durant tot el jorn a la plaça de lʼEsglésia i clourà amb una escudellada popular per recaptar fons destinats a la Marató. El 10

El consistori vol una escola d’idiomes Sant Celoni · LʼAjuntament, en veu del seu alcalde, Joan Castaño, i la regidora de Cultura, Júlia de la Encarnación, van sol·licitar dimecres a la Generalitat que estudiï la possibilitat dʼubicar una Escola Oficial dʼIdiomes al municipi. El director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, Melcior Arcarons, va assegurar que la proposta sʼestudiarà el primer trimestre de 2012. El 10


divendres, 9 2 de desembre de 2011

10

Comença una nova edició del certamen ‘Molletart’

 Cinema: Demà dissabte, a

Foto: Helena Pielias / Ajuntament

partir de les 20 hores, La Sala (Av. Alfons I, 28) de Sant Antoni de Vilamajor presenta la projecció del curtmetratge Invisibles. La cinta, de 20 minuts de durada, ha estat dirigida per Xavier Cruzado.

Jordi Sugrañes Mollet

UNA NOVA EDICIÓ La inauguració de lʼexposició LʼObservatori dʼHelena Pielias coincideix amb lʼestrena dʼuna nova edició de Molletartʼ11. Des dʼahir fins al 7 de març es podran veure les obres de quatre joves artistes plàstics seleccionats pel jurat del certamen. Aquests joves talents són Carles Azcón, Alejandro Santafé, Daniel Fuster i Pere Vilardebò. Un cop finalitzi la mostra col·lectiva, el jurat de Molletart

 Música: Aquesta nit, des

de les 22.30 h, el millor bluesrock sʼatura a la sala Mo Es Bar de Lliçà dʼAmunt (Rafael Casanovas, 6), amb el doble concert del conjunt madrileny Tea (a la imatge) i els britànics The Rob Holmes Band.

 Fira: Lʼartesania es dona-

rà cita durant tot el diumenge a la plaça de la Vila de Sant Fost de Campsentelles. La Fira dʼArtesans, que enguany arriba a la 15a edició, comptarà amb quaranta expositors i estarà oberta de 10 a 20 h.

L’obra d’Helena Pielias es podrà gaudir fins al proper mes de març

seleccionarà al guanyador de lʼedició dʼenguany. Aquest tindrà el dret dʼorganitzar una exposició individual, que sʼestrenarà a lʼinici de la següent edició, tal com ha passat amb Helena Pielias. A més, se li oferirà una beca per assistir a la QUAM 2012,

a càrrec de la Diputació de Barcelona. QUASI VINT ANYS El certamen Molletart es va iniciar lʼany 1993, i va prendre el nom de Memorial Cesc Bas, a la mort de lʼartista, lʼany 1995.

Cap nen de El Concert per Dijous, últim Martorelles, a cobla aplega dia per estar a sense joguines 200 assistents la rua de Reis Martorelles · Cap nen sʼha de quedar sense joguina al Nadal. És lʼobjectiu de la campanya Joguines Solidàries que ha engegat, com els últims 12 anys, la secció del Vallès Sud de la Caixa de Pensions. Les joguines recaptades, i que sʼhan entregat aquesta setmana a diferents entitats, seran lliurades a les famílies més desfavorides a través dels Serveis Socials de Martorelles. Sʼhan recollit més de 2.700 joguines, que es donaran a famílies de Martorelles i altres poblacions, com Sant Quirze o Sabadell. J. S.Agenda

El Museu Abelló acull ‘L’Observatori’ d’Helena Pielias

Des dʼahir mateix el Museu Abelló acull lʼexposició LʼObservatori, en la qual la seva autora, Helena Pielias, ha fusionat la fotografia amb la pintura, amb lʼobjectiu de treballar diversos llenguatges artístics. La mostra es podrà visitar fins al proper març. El Museu Abelló ofereix lʼoportunitat de gaudir de lʼobra de Pielias, ja que aquesta va ser la guanyadora del certamen artístic Molletart, Memorial Cesc Bas del 2009.

27

La Llagosta · Més de 200 persones van assistir diumenge al Concert per a cobla, que organitza lʼAgrupació Sardanista de la Llagosta. Lʼacte, que arribava a la seva sisena edició, va servir per recaptar diners per a la Marató de TV3. En aquest sentit, es van recollir 185 euros. El concert, que va anar a càrrec de la cobla Jovenívola de Sabadell, va comptar amb dues parts. La primera dʼelles va estar dedicada al 75è aniversari de la vila de la Llagosta. La segona va comptar amb obres de caire popular. El 10

Sant Fost · Hi ha temps fins al dijous 22 de desembre per sol·licitar la participació a la rua de Reis de Sant Fost. Les entitats o veïns que hi vulguin col·laborar amb una carrossa, comparsa o vehicle decorat poden enviar la seva proposta al correu electrònic ateneu@santfost.cat. Hi ha de constar el nom, cognom i telèfon de contacte de la persona responsable, el tipus de col·laboració i el número de participants. LʼAjuntament convocarà a tots els participants el pròxim 2 de gener per perfilar la rua. El 10

 Excursió: Aquest diumen-

ge sʼorganitza una excursió guiada i gratuïta al castell de Sant Miquel. La sortida serà a les 9 del matí a lʼAjuntament de Montornès. Inscripció prèvia a p.slitoral.canboquet@di-ba.cat o bé a p.slitoral@diba.cat.

 Nadal: Cal matinar diumenge, a les 7.30 h, per anar a la Pujada del Pessebre a les Agudes que se celebra a Sant Celoni. Hi ha dos camins, amb sortides des de Fontmartina o des del Pla de lʼEspinal. Més informació, al CESC.

 Música:

Demà dissabte, a les 21.30 h, la parròquia de Santa Maria de Cardedeu acull el concert de Nadal a càrrec de lʼAgrupació Coral Cardedeuenca, que oferirà la lectura de poemes del mestre Josep Maria de Sagarra.


28divendres, 9 de desembre de 2011

10

Esports

Èpica victòria del CB Mollet Fins a 104 punts van ser necessaris per a que el CB Mollet assolís lʼèpica victòria a la pista del Collblanc-Torrassa. Aquest resultat els situa segons a la classificació abans de rebre el lider aquest dissabte.

El 45è Cros granollerí retorna a mans kenianes Els atletes africans es van fer amb la prova vallesana Foto: Arxiu

El 45è Cros Internacional va ser tota una festa de l’esport.

Ramon Vila

Granollers Dos atletes kenians van ser els triomfadors del Cros Internacional de Catalunya, ciutat de Granollers, que enguany arribava a la seva 45a edició. La prova, celebrada aquest diumenge a les pistes dʼatletisme de la capital vallesana, va tornar a deixar dos atletes kenians en les primeres posicions, rememorant el doblet aconseguit per atletes dʼaquesta nacionalitat lʼany 2004. Hillary Kipchumba, en categoria masculina, i Joan Chimelino, en categoria femenina, van ser els vencedors dʼun cros que un any més va tornar a gaudir dʼuna salut immillorable, tant pel que fa a nombre de participants inscrits com a públic assistent.

MARQUES MILLORADES Els registres assolits a la prova dʼenguany van destronar els aconseguits lʼany anterior. Pel que fa a categoria masculina, el campió Hillary Kimpchumba amb un temps de 28 minuts i 30 segons va destronar el temps assolit pel campió de fa un any, per una diferència de 2 minuts i mig. Pel que fa a la competició femenina, Chimelino va millorar en més de 3 minuts la marca registrada en la darrera edició. Kimpchumba va ser acompanyat al podi pel també kenià Joshat Kiprono i per lʼatleta de lʼFC Barcelona, Ilas Fifa, segon i tercer respectivament. En fèmines, la catalana Gemma Barrachina i la keniana Agnès Chebe van acompanyar al podi a Chimelino. Amb la victòria en ambdues categories, els atletes kenians van tornar a rememorar un doblet que ja havien aconseguit en

lʼedició de 2004, convertint-se en els grans triomfadors del Cros. CATEGORIES INFERIORS Els atletes vallesans de categories inferiors també van fer uns bons registres i van ser presents en algun dels tres esglaons del podi. Isaac Paradas, tercer en categoria aleví, Mourad Mounim, tercer en categoria juvenil, Antonio Lòpez, segon en categoria infantil i Mouad Mbarki, segon en categoria cadet, van ser els representants vallesans millor classificats. Els tres són membres de clubs atlètics de la comarca, com el de Canovelles, el de Mollet i el de Granollers, i demostren el bon moment que viu la base de lʼatletisme vallesà. La jornada va comptar també amb una gran afluència de públic, que es va congregar en un gran nombre al voltat de les pistes dʼatletisme de la ciutat.

Cardedeu serà present en la pròxima edició del Dakar Cardedeu · LʼEpsilon Team de Cardedeu, celebra 25 anys coincdint amb la 34a edició del Rally Dakar. Lʼedició dʼenguany donarà inici lʼ1 de gener de 2012, i per lʼequip serà una fita important, ja que amb la dʼenguany, seran 25 els anys de participació ininterrompuda de lʼescuderia vallesana a les dunes del desert, que engunay tornarà a repetir ubicació a Sud-Amèrica. Lʼescuderia, especialitzada en donar servei i assistència en competicions de rally-raid, prepara un any ple dʼactes i celebracions per commemorar les seves noces dʼargent. LʼEDICIÓ DʼENGUANY Pel que fa al Dakar 2012 lʼequip

donarà servei a 4 motos, entre les que es troben les de Laia Sanz i Marc Guasch, 2 cotxes i 7 camions, en una edició marcada per lʼentrada de nous territroris, com les 4 jornades que transcorreran per Perú.

L’esport es belluga per La Marató

El futbol torna abans de Nadal

Vallès· Molts pobles de la comarca celebren aquest cap de setmana actes associats a la ja coneguda Marató solidària que cada any organitza TV3 amb la col·laboració dʼentitats esportives i institucions dʼarreu del Vallès. La Marató, centrada en la regeneració i transplantament d'òrgans i teixits, rebrà el suport de molts ajuntaments de la comarca que organitzen actes esportius benèfics: Sant Martí de Centelles i Aiguafreda, un partit de bàsquet de veterans; Cànoves, una caminada solidària; un joc participatiu pels carrers de Granollers; un torneig de futbol 3x3 i futbol tennis a la Garriga, o una cercavila popular a la Llagosta, entre molts dʼaltres. Tots es poden consultar al web de la Marató. R. V.

Vallès · El pont de la Constitució va deixar els camps vallesans orfes de competició el passat cap de setmana. Els equips, que han disposat de dues setmanes de preparació, augmenten el ritme per afrontar aquest dissabte lʼúltima jornada abans que la competició sʼaturi per les festes de Nadal, amb objectius desiguals. OBJECTIU: EL LIDERAT Lʼobjectiu és clar per a molts equips de la comarca, entre ells la UE Mollet CF; defensar el liderat aconseguit la setmana passada. Amb tot, el cas del Mollet no és únic, i altres equips, com el Lliçà de Vall de Segona Territorial, també lluiten per defensar aquesta posició privilegiada. R. V.


divendres, 9 de desembre de 2011

10

29El BM Granollers inicia una nova etapa a l’espera d’un Fraikin millor Els vallesans tanquen la setmana amb una victòria balsàmica al Palau d’Esports Foto: El 10

Reale Ademar León 30 Fraikin BM Granollers 27 Tot i la derrota, els de Granollers van oferir una bona imatge aquest passat cap de setmana a casa del Reale Ademar de Lleó, un equip que es manté invicte a la seva pista. Els vallessans, tot i perdre, van mostrar símptomes de millora en el joc amb un augment de la seriossitat i la intensitat en les seves línies. Amb un Malasinskas molt endollat, amb 5 gols en lʼùltim quart, només la mala sort i una sèrie dʼerrors puntuals en la construcció dʼalgunes jugades ja a les acavalles del partit, van condemnar el Fraiklin. Malgrat la derrota, els homes de Cadenas van aportar clars símptomes de millora al seu joc, que sʼhauran dʼanar consolidant i fent més consistents en els següents partits. Els tres gols de diferència en el marcador final són bona mostra dʼaquesta capacitat de lluita que va demostrar el Fraikin. Sis jornades desprès, els vallesans van sumar 2 punts vitals

Pujadas es queda sol cap a la presidència

El BM Granollers encamina una setmana de canvis amb la moral alta

Fraikin BM Granollers 28 20 BM Torrevieja davant del BM Torrevieja en el partit intersetmanal de la 14a jor-

nada de lliga, disputat dimecres al Palau dʼEsports. Amb la victòria, i la notable millora en el joc respecte el partit del cap de setmana a Lleó, el Fraikin BM

Granollers tanca una setmana que fa confiar en una ràpida recuperació de lʼequip tant en el seu vessant institucional com en joc i resultats.

La candidatura de Josep Pujadas surt victoriosa en la lluita cap a la presidència del BM Granollers, al no trobar cap més adversari en el camí successori. Les candidatures, que havien de portar a les urnes als socis del BM Granollers el dia 20, han anat quedant-se pel camí o ni tan sols sʼhan presentat. Això ha deixat pista lliure a la candidatura de Pujadas, que des dʼun inici havia estat el nom que més sonava per prendre el relleu de la junta actual. President de la Fundació i exalcalde de Granollers, Pujadas capitaneja un equip que vol rejovenir la direcció del club, però mantenint tots aquells noms i càrrecs que durant molt temps han treballat pel club de manera fidel. El nomenament oficial serà aquest divendres.


30divendres, 9 de desembre de 2011

10

Efemérides 2.0

Aquesta setmana suggerim...

El dia en què els adults van Un trajecte retrobar els dibuixos animats vital escrit a l’inrevés

El 17 de desembre de 1989 va canviar la història de la televisió. Aquell dia, una familia de classe mitja resident a una vila americana anomenada Springfield, va fer el salt a la caixa tonta i va demostrar que els dibuixos animats no eren un terreny exclusiu dels més petits de la casa. Homer, Marge, Lisa, Bart i Maggie eren una creació de Matt Groening, qui sʼhavia inspirat en la seva pròpia família per idear uns personatges que van captivar lʼaudiència des dʼun primer moment amb la seu humor subtil però irreverent. Per primera vegada a la història es van canviar els papers, i quan un pare i el seu fill miraven dibuixos animats a la televisió, era el nen el que sʼavorria! Aquell primer nucli familiar va anar desenvolupant-se i amb el pas dels anys sʼha creat tot un univers al voltant dels Simpsons, un univers farcit de secundàris de luxe com Disco Stu, el cap de policia Clancey Wiggum o Troy McClure, a qui probablement re-

cordareu per la seva aparició a pel·lícules com El gigoló elèctrico o No seas inseguro, estúpido! Tot i que una de les màximes dels Simpsons ha estat parodiar els estereotips americans i fer trontollar els ciments sobre els que se sustenta la societat del benestar, polítics de primera línia, estrelles del rock o esportistes dʼèlit fan cua per poder aparèixer a la sèrie del clan Simpson. Absolutament tothom sʼha rendit al poder dʼaquesta família. Cinc persones de color groc amb quatre dits per mà han aconseguit posar dʼacord a individus de tota mena de classe, sexe, raça condició i credo. Vint-i-dos anys després de lʼemissió del primer capítol a la cadena Fox, The Simpsons acumula quasi 500 episodis, una infinitud de premis i reconeixements arreu del món, i la designació com a millor sèrie televisiva del segle XX per part de la revista Time. No seré pas jo qui desmenteixi un dels sancta sanctorum del periodisme modern. C. G.

El curiós cas de Benjamin Button, o com morir de jove. La màgica història cinematogràfica, extreta de la cèlebre obra narrativa original de F. Scott Fitzgerald, i dirigida per David Fincher, recrea lʼenigmàtica historia dʼun nadó que neix tenint lʼaspecte físic dʼun avi de 80 anys i que a mesura que passa el temps va rejovenint fins convertir-se, al final dels seus dies, en un ancià amb cos de nadó. Darrera dʼaquesta història fantàstica, dʼuna vida a lʼinrevés, sʼamaga un inhòspit viatge a través de la història així com a través dʼun mar de sensacions i emocions que recrea la vida dʼaquest personatge. Una faula paradigmàtica del creixement personal i de com es prioritza la voluntat de lʼindividu per sobre dels perjudicis i barreres que la societat imposa als que són diferents. El viatge, que sʼinicia en una època convulsa, amb lʼentrada del món al seu primer conflicte bèl·lic mundial i els pos-

teriors feliços anys 20 a lʼAmèrica profunda, transcorre a través de la història recent. Lʼapartheid, el racisme, la guerra, i fins i tot el llibertinatge parisenc dels 70 es donen cita en aquesta increïble, però amb tints realistes, història que Fincher va portar a la gran pantalla gràcies a Brad Pitt, en un paper genial, amb caracteritzacions dignes dels millors contes, i la sempre esplèndida Cate Blanchett. Amor, somnis i il·lusions també entren a escena a la vida de Benjamín, tot i que mai seran com hom els imagina. Més que una faula en sí, la historia sembla ser un viatge in-

temporal que salta amb una facilitat absoluta, dʼallò més irreal cap a la realitat més punyent, deixant a lʼespectador descol·locat davant dels continus canvis que sacsegen la pel·lícula. Ficció i realitat es converteixen en un binomi perfecte que ens permet veure amb claredat la transició de la vida del protagonista sense quasi adornar-nos de la diferència bàsica que es desprén del seu atípic argument. La faula en sí queda marginada a un segon pla tapada per la trama social i sobretot pel laberint amorós que viu Button. R. V.

Sant Celoni ARTHUR CHRISTMAS 3D ARTHUR CHRISTMAS analogica IN TIME EL GATO CON BOTAS ACERO PURO MISION IMPOSIBLE IV ALVIN Y LAS ARDILLAS 3 AMANECER 1º parte HAPPY FEET 2 FUGA DE CEREBROS 2

16:30 18:30 16:00

18:00

15:50 16:15

18:10 18:15

16:20 16:30

18:20

20:30 22:45 20:00 22:00 20:30 22:50 20:15 22:15 20:20 22:30

Telèfons d’interès EMERGÈNCIES 112 // BOMBERS 085 · Granollers 93 849 60 80 · Mollet 93 570 47 29/93 570 45 74 // CAP · Granollers Sant Miquel 93 791 16 25 Granollers centre 93 458 56 89 Valles 93 548 56 58 · Mollet Plana Lledó 93 579 83 83. Can Pantiquet 93 570 59 77. La Llagosta 93 574 98 10 L’Ametlla 93 843 22 67 Parets 93 562 16 89 Santa Perpètua 93 560 31 18 Martorelles 93 593 42 44 Sant Fost 93 579 54 06 La Roca 93 860 32 00 Vicenç Papaseit 93 842 44 32 Cardedeu 93 846 03 51 / 93 846 02 71 Montornès 93 572 03 03 Montmeló 93 544 44 40 Les Franquelles Bellavista 93 861 80 30 Corró d’Avall 93 840 42 00 Lliça d’amunt 93 841 52 50 Lliça de Vall 93 844 56 30 Canovelles 93 846 83 28 La Garriga 93 871 80 81 Vilanova 93 845 84 75 Vallromanes 93 572 98 05 // HOSPITALS (emèrgencies mèdiques 061) · Hospital General de Granollers 93 842 50 00 Hospital de dia Sant Jordi (Granollers) 93 860 00 50 Hospital de Mollet 93 576 03 00 // MOSSOS D’ESQUADRA · 088 Granollers 93 860 85 00 Mollet del Vallès 93 565 99 00 // GUÀRDIA CIVIL · Mollet del Vallès 93 570 55 59 Canovelles 93 846 53 53 · POLICIA NACIONAL 091 // TAXI · Granollers 93 870 30 28 Radio Taxi Granollers 93 870 30 00 Mollet Taxis Vallès 93 593 74 01 L’Ametlla 670 894 810 / 670 79 72 79 Parets 93 593 74 01 / 600 639 664 Santa Perpètua 93 560 48 03 La Llagosta 93 574 98 10 / 93 560 33 63 (630 88 12 50 nit) La Roca 628 18 90 00 Cardedeu 93 846 01 01 Montornès 93 568 09 97 La Garriga 938 71 74 74 Canovelles 93 870 30 28

La setmana a Vallès Visió

Programes destacats

Divendres 16 de desembre A les 15.00 h Parlem-ne: Entrevista amb el músic Alex Blanco A les 16.15 h Visions: L’estatus dels funcionaris A les 21 h La Prèvia Dissabte 17 de desembre A les 13 i 19.30 h Notícies 7 A les 20 h El Partit: Futbol 2a Catalana, CF Parets-EC Granollers Diumenge 18 de desembre A les 11.30 i 18.30 h El Partit: Futbol 2a Catalana, CF Parets-EC Granollers A les 21 h Resum Esportiu cap de setmana Dilluns 19 de desembre A les 21 h La Jornada

Dimarts 20 de desembre A les 21 h Parlem-ne polític: Josep Monràs, alcalde de Mollet Dimecres 21 de desembre A les 20 h Xerrameques A les 21 h El Calaix (Propostes Culturals) Dijous 22 de desembre A les 21 h Parlem-ne social: Pessebre Vinent de Sant Fost de Campsentelles A les 22.30 h Visions: Balanç periodístic del 2011 *I a més VV Notícies cada dia a les 13, 14, 14.45 i 16 (Migdia) i edició vespre a les 20.30, 22, 00, 02, 04, 06, 08 i 10 h

www.vallesvisio.cat


10

divendres, 9 de desembre de 2011

31
32divendres, 9 de desembre de 2011

10

El10-3  

diari el 10

El10-3  

diari el 10

Advertisement